Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 1. VOX a.s., 23.10.2013, 11:21

V dnešní době stále více společností využívá pro řízení lidských zdrojů model HR business partnerství, a to proto, že řízení lidských zdrojů by se nemělo zabývat pouze správou personální administrativy, ale mělo by směřovat k propojení strategických cílů společnosti. HR manažer by se měl aktivně podílet na zisku společnosti, být partnerem jejího vedení  a snažit se dosahovat společných cílů.
6. 11. 2013 vám společnost 1. VOX a.s. umožní vyzkoušet si, pod vedením zkušených konzultantů, vhodné formy i čas implementace principů HR business partneringu a připravit plán přípravy organizace i samotného úseku řízení lidských zdrojů na tuto, často velice kulturně radikální změnu.
Poučte se z úspěšných i neúspěšných aplikací ze širokého spektra organizací, které se rozhodly implementovat model HR business partneringu.

Bližší informace o programu naleznete na webových stránkách vox.cz nebo telefonicky 277 000 485 nebo 777 741 777.


Firma 1. VOX a.s. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE – NEVERBÁLNÍ A VERBÁLNÍ KOMUNIKACE, ASERTIVNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.8 - 31.8.2016
7 732 Kč
2. ZÁKON O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
30.8.2016
2 408 Kč
3. KURZ – ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET) (PRAHA 1 - Nové Město )
30.8.2016
1 924 Kč
4. ZÁKON O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
30.8.2016
835 Kč
5. ROZDÍLY V ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ OPROTI PODNIKATELŮM (PRAHA 1 - Nové Město )
31.8.2016
2 650 Kč
6. ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ – FYZICKÉ OSOBY, ÚPRAVY DAŇOVÉHO ZÁKLADU (PRAHA 1 - Nové Město )
31.8.2016
2 287 Kč
7. ZÁKON O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.8.2016
2 408 Kč
8. POKYN GFŘ D-22 K ZÁKONU O DANÍCH Z PŘÍJMŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
5.9.2016
2 892 Kč
9. EFEKTIVNÍ PRÁCE S DATY DÍKY FUNKCÍM MS EXCEL (PRAHA 1 - Nové Město )
5.9 - 6.9.2016
7 853 Kč
10. ASERTIVITA, ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
5.9 - 6.9.2016
7 974 Kč
11. ZAHRANIČNÍ OBCHOD Z POHLEDU UPLATŇOVÁNÍ DPH, CELNÍCH PŘEDPISŮ,… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.9 - 7.9.2016
7 127 Kč
12. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK – ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY (PRAHA 1 - Nové Město )
6.9.2016
3 134 Kč
13. MALÉ DANĚ – VÝKLAD ZÁKONŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
6.9 - 8.9.2016
7 248 Kč
14. ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH A EKOLOGICKÁ DAŇ (PRAHA 1 - Nové Město )
6.9.2016
3 134 Kč
15. ZÁKON O DANI SILNIČNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
7.9.2016
2 287 Kč
16. JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ PRO SPOLKY/OBČANSKÁ SDRUŽENÍ, CÍRKEVNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.9.2016
2 299 Kč
17. NOVINKY V MS OFFICE 2016 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.9.2016
4 223 Kč
18. SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU, ODMĚNY NEBO JINÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2016 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.9.2016
2 892 Kč
19. ZÁKON O DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
8.9.2016
2 287 Kč
20. PLATEBNÍ STYK – AKTUÁLNÍ INFORMACE O ZMĚNÁCH PRÁVNÍ ÚPRAVY V ROCE 2016 (PRAHA 1 - Nové Město )
8.9.2016
3 013 Kč
21. ÚČETNÍ VÝKAZY PRO PRAKTICKÉ VYUŽITÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
8.9.2016
2 892 Kč
22. ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
8.9.2016
2 287 Kč
23. TÝMOVÁ KOMUNIKACE KROK ZA KROKEM ANEB JAK SE DOMLUVIT A JAK… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.9.2016
4 344 Kč
24. NEMOVITOSTI A JEJICH NÁJEM Z ÚČETNÍHO A DAŇOVÉHO POHLEDU (PRAHA 1 - Nové Město )
9.9.2016
2 892 Kč
25. JAK SPRÁVNĚ TVOŘIT DOKUMENTY V MS WORD (PRAHA 1 - Nové Město )
12.9 - 13.9.2016
7 974 Kč
26. DPH PRO ZAČÍNAJÍCÍ SE ZAMĚŘENÍM NA TUZEMSKO – PRO VAŠI BEZCHYBNOU… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.9.2016
3 134 Kč
27. US GAAP NA KOMPLEXNÍCH PŘÍKLADECH – VÝKLAD, CVIČENÍ A MODEROVANÁ… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.9 - 13.9.2016
7 248 Kč
28. AKTIVNĚ PROTI STRESU A VYHOŘENÍ ANEB NEJVĚTŠÍ OMEZENÍ JSOU V NAŠÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.9.2016
4 344 Kč
29. ÚČETNICTVÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (PRAHA 1 - Nové Město )
13.9 - 15.9.2016
5 445 Kč
30. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB (PŘÍKLADY) (PRAHA 1 - Nové Město )
13.9.2016
3 134 Kč
31. JAK NA EMOCE V TÝMOVÉ PRÁCI (PRAHA 1 - Nové Město )
13.9.2016
2 650 Kč
32. SOFT SKILLS VYŠŠÍ GENERACE – TISÍCERO DOVEDNOSTÍ KOMUNIKACE A… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.9 - 14.9.2016
9 547 Kč
33. EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE – NEVERBÁLNÍ A VERBÁLNÍ KOMUNIKACE, ASERTIVNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.9 - 14.9.2016
7 974 Kč
34. PŘÍKLADY DAŇOVÉ (PRAHA 1 - Nové Město )
13.9 - 15.9.2016
7 248 Kč
35. MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ PLÁNOVÁNÍ: STÁVAJÍCÍ TRENDY A BUDOUCÍ VÝHLEDY (PRAHA 1 - Nové Město )
13.9.2016
3 134 Kč
36. ÚČETNÍ AKADEMIE – PRO ZANEPRÁZDNĚNÉ (PRAHA 1 - Nové Město )
13.9 - 24.9.2016
9 547 Kč
37. REVIZE NORMY ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016) (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2016
2 650 Kč
38. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (PŘÍKLADY) (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2016
3 134 Kč
39. TVORBA DATABÁZE A DOTAZŮ V MS ACCESS (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9 - 15.9.2016
7 853 Kč
40. TYPOLOGIE PRO MANAŽERSKOU PRÁCI (PRAHA 1 - Nové Město )
15.9.2016
4 344 Kč
41. DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB (PŘÍKLADY) (PRAHA 1 - Nové Město )
15.9.2016
3 134 Kč
42. VYBRANÉ OTÁZKY PRACOVNÍHO PRÁVA (PRAHA 1 - Nové Město )
15.9.2016
3 013 Kč
43. ZAVEDENÍ IFRS DO FIREMNÍHO ÚČETNICTVÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
15.9 - 16.9.2016
7 248 Kč
44. SVĚŘENSKÝ FOND, OBDOBA TRUSTU V TUZEMSKÝCH PODMÍNKÁCH – PRÁVNÍ,… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.9.2016
2 650 Kč
45. DAŇOVÝ ŘÁD V PRAXI – ZNOJMO 2016 (ZNOJMO )
16.9 - 18.9.2016
2 868 Kč
46. ČESKO-SLOVENSKÉ A SLOVENSKO-ČESKÉ ÚČETNICTVÍ, DPH A DAŇ Z PŘÍJMŮ… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9 - 21.9.2016
7 587 Kč
47. JAK VÍCE VYUŽÍVAT MOZEK – PRÁCE S INFORMACEMI, KREATIVNÍ MYŠLENÍ,… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9 - 20.9.2016
7 974 Kč
48. SMLUVNÍ PRÁVO V NÁVAZNOSTI NA REGISTR SMLUV - NOVINKY A PRVNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9.2016
2 100 Kč
49. ČESKO-SLOVENSKÉ A SLOVENSKO-ČESKÉ ÚČETNICTVÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9.2016
3 134 Kč
50. NÁHRADA MZDY A PLATU, NÁHRADA VÝDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9.2016
2 771 Kč
51. KONTINGENČNÍ TABULKY V MS EXCEL (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9.2016
4 223 Kč
52. MZDOVÁ PROBLEMATIKA KROK ZA KROKEM (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9 - 23.9.2016
9 995 Kč
53. UPLATŇOVÁNÍ PŘEDPISŮ O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9.2016
2 892 Kč
54. POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2016
2 190 Kč
55. EFEKTIVNÍ VEDENÍ ANEB CO SE V TÝMU SKRYTĚ DĚJE (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9 - 21.9.2016
7 974 Kč
56. EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU A BUSINESSU (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9 - 21.9.2016
9 668 Kč
57. ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ ASERTIVNÍ A KONSTRUKTIVNÍ CESTOU (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2016
4 344 Kč
58. ČESKO-SLOVENSKÉ A SLOVENSKO-ČESKÉ DPPO (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2016
3 134 Kč
59. MANAGEMENT VE SLUŽBÁCH A POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2016
2 499 Kč
60. ZÁKLADNÍ ORIENTACE V PRACOVNÍM PRÁVU, POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2016
2 771 Kč
61. PŘÍPRAVA DOBRÉ PREZENTACE V MS POWERPOINT (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2016
4 223 Kč
62. DAŇOVÝ ŘÁD, DAŇOVÝ SYSTÉM ČR – POJMY A DEFINICE (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9 - 21.9.2016
5 675 Kč
63. POZEMKY, DOMY, BYTY, SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ A KATASTR NEMOVITOSTÍ –… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2016
2 892 Kč
64. EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ FIRMY/PODNIKU, ORGANIZACE A BUSINESSU – KOMPLEXNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9 - 8.12.2016
49 671 Kč
65. IFRS – NOVÉ STANDARDY – IFRS 15 – VÝNOSY ZE SMLUV SE ZÁKAZNÍKY A IFRS… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2016
3 255 Kč
66. CO MUSÍ ÚČETNÍ VĚDĚT O DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2016
3 134 Kč
67. SERIÓZNÍ ZÁKLADY HERECTVÍ PRO NESERIÓZNÍ POUŽITÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2016
2 783 Kč
68. PÍŠETE DOBŘE? PIŠTE PERFEKTNĚ ANEB PÍSEMNÁ KOMUNIKACE FORMÁLNĚ I… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2016
4 344 Kč
69. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2016
2 771 Kč
70. FINANČNÍ ANALÝZA PRO PRAKTICKÉ VYUŽITÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9 - 22.9.2016
4 586 Kč
71. ČESKO-SLOVENSKÉ A SLOVENSKO-ČESKÉ DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2016
3 134 Kč
72. MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI ANEB JAK VÉST A MOTIVOVAT LIDI K VYŠŠÍM VÝKONŮM (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9 - 22.9.2016
7 974 Kč
73. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA – ÚVOD DO KONSOLIDACE PODLE ČESKÝCH… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.9.2016
4 465 Kč
74. KDE NEJVÍCE CHYBUJEME V PRACOVNÍM PRÁVU – PLUS PRVNÍ SEZNÁMENÍ S… (HAVLÍČKŮV BROD )
22.9.2016
1 561 Kč
75. PERSONÁLNÍ AKADEMIE (PRAHA 1 - Nové Město )
22.9.2016 - 22.2.2017
38 055 Kč
76. ZLEPŠETE SVÉ SOUSTŘEDĚNÍ A POZORNOST VE VĚKU VYRUŠOVÁNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
22.9.2016
4 344 Kč
77. POVINNÁ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE DATOVOU SCHRÁNKOU ANEB "JAK EFEKTIVNĚ… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.9.2016
2 400 Kč
78. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU PO NOVELE ZÁKONA Č. 219/2000 SB., O… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.9.2016
2 499 Kč
79. JAK MANAŽERSKY NEUKOUČOVAT DO BEZVĚDOMÍ SEBE ANI PODŘÍZENÉ (PRAHA 1 - Nové Město )
22.9.2016
4 344 Kč
80. SPOLEČENSKÁ SMLOUVA S. R. O. – POSTAVENÍ SPOLEČNÍKŮ, PRÁVA A… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.9.2016
2 650 Kč
81. EFEKTIVNÍ TIME MANAGEMENT A STRESS MANAGEMENT (PRAHA 1 - Nové Město )
22.9.2016
4 344 Kč
82. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, DŮCHODOVÉ… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.9.2016
2 771 Kč
83. PERSONÁLNÍ PRÁCE: PRAVIDLA, PRINCIPY A NOVÉ TRENDY (PRAHA 1 - Nové Město )
22.9 - 23.9.2016
7 974 Kč
84. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI (PRAHA 1 - Nové Město )
23.9.2016
2 771 Kč
85. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET) – ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
23.9.2016
2 650 Kč
86. KONTROLY ZAMĚSTNAVATELŮ INSPEKTORÁTY PRÁCE – PRŮBĚH KONTROLY A POSTUP… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.9.2016
2 529 Kč
87. INTRASTAT V ROCE 2016 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.9.2016
2 771 Kč
88. POKYN GFŘ D-22 A DALŠÍ VÝKLADY A INFORMACE FINANČNÍ SPRÁVY K ZÁKONU O… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.9.2016
2 408 Kč
89. DESATERO UŽITEČNÉ KOMUNIKACE (PRAHA 1 - Nové Město )
23.9.2016
4 344 Kč
90. ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY V KAŽDODENNÍ PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2016
2 771 Kč
91. ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9 - 27.9.2016
4 828 Kč
92. VEDENÍ LIDÍ – MOJI LIDÉ, MOJE VIZITKA (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9 - 27.9.2016
7 974 Kč
93. EMOČNÍ INTELIGENCE A JEJÍ VYUŽITÍ V PROFESNÍM A OSOBNÍM ŽIVOTĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9 - 27.9.2016
7 974 Kč
94. ZMĚNY A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ANEB NEJČASTĚJŠÍ CHYBY Z POHLEDU… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2016
3 134 Kč
95. NAKLÁDÁNÍ S MINERÁLNÍMI OLEJI (ZEJMÉNA POHONNÝMI HMOTAMI) V… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2016
2 892 Kč
96. KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ – Z POHLEDU PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ A… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2016
3 134 Kč
97. JAK VYUŽÍVAT KONTROLNÍ VAZBY V ÚČETNICTVÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2016
3 013 Kč
98. SLUŽEBNÍ KÁZEŇSKÉ PRÁVO, KÁRNÉ PROVINĚNÍ A KÁRNÁ ODPOVĚDNOST STÁTNÍCH… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2016
2 250 Kč
99. VÝKLAD ÚČETNICTVÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
29.9 - 30.9.2016
5 796 Kč
100. KDYŽ KOMUNIKACE VÁZNE – JAK ZVLÁDAT KRITICKÉ MOMENTY V KOMUNIKACI (PRAHA 1 - Nové Město )
29.9.2016
4 344 Kč
101. NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY A CHYBY PŘI ZPRACOVÁNÍ MEZD (PRAHA 1 - Nové Město )
29.9.2016
2 892 Kč
102. JAK NA PERSONÁLNÍ AUDIT KDYŽ NEJSTE PROFESÍ PERSONALISTÉ (PRAHA 1 - Nové Město )
29.9.2016
4 344 Kč
103. KOUČOVÁNÍ JAKO STYL VEDENÍ LIDÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
29.9.2016
4 344 Kč
104. MINIMUM ÚČETNICTVÍ PRO PRÁVNÍKY ANEB JAK LÉPE POROZUMĚT OBCHODNÍMU… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2016
2 892 Kč
105. ZPĚTNÁ VAZBA ANEB JAK UPOZORNIT LIDI NA TO, CO DĚLAJÍ A JAKÉ DŮSLEDKY… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2016
4 344 Kč
106. JAK NA KONFLIKTY PŘI PRÁCI VE ZDRAVOTNICTVÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2016
2 299 Kč
107. ANGLIČTINA VE FINANCÍCH A ÚČETNICTVÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9 - 21.10.2016
6 038 Kč
108. SMLOUVY A DALŠÍ INSTITUTY OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A ZÁKONA O OBCHODNÍCH… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2016
3 255 Kč
109. RESTRUKTURALIZACE A PODNIKOVÉ TRANSFORMACE – EKONOMICKÉ A FINANČNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2016
2 892 Kč
110. PŮVOD ZBOŽÍ A JEHO VÝZNAM V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2016
2 408 Kč
111. ZATŘIĎOVÁNÍ MAJETKU A SLUŽEB PODLE STATISTICKÝCH KLASIFIKACÍ Z… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2016
2 770 Kč
112. ŠABLONY A FORMULÁŘE V MS OFFICE (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10 - 4.10.2016
7 853 Kč
113. ÚČETNICTVÍ A DANĚ NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V PŘÍKLADECH (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2016
2 650 Kč
114. VÝPLATA PODÍLŮ NA ZISKU A JINÝCH VLASTNÍCH ZDROJŮ SPOLEČNOSTI –… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2016
2 408 Kč
115. JAK ZVÝŠIT EFEKTIVITU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2016
4 344 Kč
116. PŘÍKLADY ÚČETNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10 - 5.10.2016
5 675 Kč
117. PŮSOBIVÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI JAKO CESTA K ÚSPĚŠNÉMU SEBEPROSAZENÍ,… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10 - 5.10.2016
7 974 Kč
118. KOMUNIKAČNÍ SEBEOBRANA – KURZ ŠITÝ VÁM NA MÍRU (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10 - 5.10.2016
9 547 Kč
119. CHCETE UČIT NEBO NAUČIT ANEB METODIKA PRO INTERNÍ I EXTERNÍ ŠKOLITELE (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2016
4 344 Kč
120. DPH VE STAVEBNICTVÍ NA PŘÍKLADECH Z PRAXE (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2016
2 650 Kč
121. TRESTNÍ PRÁVO DAŇOVÉ A TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB PO… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2016
2 287 Kč
122. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2016
2 290 Kč
123. PRÁCE S DATABÁZEMI V MS EXCEL (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10 - 6.10.2016
7 853 Kč
124. JAK ARGUMENTOVAT A PŘESVĚDČIT (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2016
4 344 Kč
125. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ A IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10 - 26.10.2016
13 298 Kč
126. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ A ZÁKLADY… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10 - 6.10.2016
7 248 Kč
127. EKONOMICKÁ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ – PRO ZANEPRÁZDNĚNÉ (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2016
2 408 Kč
128. NAKLÁDÁNÍ S LIHEM, TABÁKEM A TABÁKOVÝMI VÝROBKY (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2016
2 892 Kč
129. TECHNIKY NÁBORU I PRO NEPERSONALISTY ANEB JAK SI VYBRAT SVÉHO KOLEGU (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2016
4 344 Kč
130. ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH – KOMPLIKOVANÉ DOPADY DO OBLASTI DANÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2016
3 013 Kč
131. BEZÚPLATNÉ A DALŠÍ PŘÍJMY Z HLEDISKA DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10.2016
2 166 Kč
132. NOVINKY V PRAVOPISE, STYLISTICE A NORMĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10.2016
1 990 Kč
133. JAK SI UDRŽET ZDRAVÁ ZÁDA (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10.2016
4 344 Kč
134. 10 NÁVYKŮ PRO ZJEDNODUŠENÍ PRÁCE (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10.2016
4 344 Kč
135. ZÁKLADNÍ ROZDÍLY MEZI ČESKÝMI ÚČETNÍMI PŘEDPISY A IFRS V KOSTCE (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10.2016
3 981 Kč
136. ÚČETNÍM VÝKAZŮM A ZÁVĚRCE ROZUMÍME (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10.2016
2 650 Kč
137. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ROCE 2016 – NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10.2016
3 255 Kč
138. MOTIVUJTE PŘÍBĚHEM ANEB STORYTELLING V MANAŽERSKÉ PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10.2016
5 070 Kč
139. EFEKTIVNÍ KOUČINK PRO PERSONALISTY – PRACOVNÍ SNÍDANĚ S WORKSHOPEM (PRAHA 1 )
7.10.2016
0 Kč
140. TELEFONICKÁ KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10.2016
4 344 Kč
141. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET) – ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10.2016
2 650 Kč
142. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ROCE 2016 – NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (HAVLÍČKŮV BROD )
7.10.2016
1 803 Kč
143. DERIVÁTY V ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ V PŘÍKLADECH (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10.2016
2 650 Kč
144. JAK VYJÍT S KAŽDÝM – TYPOLOGIE OSOBNOSTI PRO KAŽDÝ DEN (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10.2016
3 590 Kč
145. VIZUÁLNÍ MYŠLENÍ A MYŠLENKOVÉ MAPY – VYUŽITÍ V PRÁCI I V SOUKROMÉM… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2016
4 344 Kč
146. PRŮVODCE PRACOVNÍ MOTIVACÍ ANEB CO MUSÍTE VĚDĚT, ABYSTE ZE SVÝCH… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2016
4 344 Kč
147. PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY Z POHLEDU ORGÁNŮ INSPEKCE PRÁCE A NOVELA ZÁKONA… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2016
2 408 Kč
148. POHLEDÁVKY – ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PROBLÉMY (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2016
2 892 Kč
149. PSYCHOHYGIENA – CÍLEVĚDOMÁ ÚPRAVA ŽIVOTNÍHO STYLU ANEB JAK UDRŽET… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2016
4 344 Kč
150. AUTOMATIZACE PRÁCE V MS EXCEL POMOCÍ MAKER (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10 - 11.10.2016
7 853 Kč
151. DODACÍ DOLOŽKY INCOTERMS 2010 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2016
2 892 Kč
152. DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10 - 12.10.2016
7 248 Kč
153. JAK SE BRÁNIT NEETICKÝM METODÁM V KOMUNIKACI (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10 - 12.10.2016
7 974 Kč
154. DPH U NEZISKOVÝCH A VEŘEJNOPRÁVNÍCH SUBJEKTŮ V PŘÍKLADECH (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2016
2 499 Kč
155. OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ MAJETKU – ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2016
2 892 Kč
156. PRACOVNÍ DOBA, ROZVRHY, DOVOLENÁ (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2016
2 771 Kč
157. FINANČNÍ ANALÝZA, JEJÍ ÚLOHA A UŽITÍ VE FINANČNÍM A NÁSLEDNĚ… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10 - 12.10.2016
9 668 Kč
158. PROČ A JAK EFEKTIVNĚ SDÍLET PRACOVNÍKY A PROJEKTY / PROCESY (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2016
4 465 Kč
159. PŘEVODNÍ CENY 2016 – AKTUÁLNÍ VÝZVA V PŘÍMÝCH DANÍCH (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2016
3 013 Kč
160. KONTROLA NA MÍSTĚ U PŘÍJEMCE DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2016
2 190 Kč
161. PROGRESIVNÍ MANAŽER (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2016 - 12.4.2017
36 046 Kč
162. TIME MANAGEMENT A ZVLÁDÁNÍ STRESU (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10 - 13.10.2016
7 974 Kč
163. KDE NEJVÍCE CHYBUJEME V PRACOVNÍM PRÁVU – PRO NÁROČNÉ (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2016
3 013 Kč
164. VYÚČTOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍCH CEST, VALUTOVÁ POKLADNA, PLATEBNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2016
2 529 Kč
165. POZITIVNÍ STRESMANAGEMENT S MGR. PETREM RŮŽIČKOU (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2016
4 344 Kč
166. STAL JSEM SE MANAŽEREM (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10 - 13.10.2016
7 974 Kč
167. JAK UZAVÍRAT OBCHODNÍ SMLOUVY A SMLUVNĚ SE ZABEZPEČIT PROTI OBCHODNÍM… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2016
3 134 Kč
168. STRATEGICKÝ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2016
4 344 Kč
169. OCEŇOVÁNÍ FINANČNÍCH DERIVÁTŮ A JEJICH POUŽITÍ PŘI ŘÍZENÍ FINANČNÍCH… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2016
3 376 Kč
170. PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI – JAK DÁT PREZENTACI ŠŤÁVU (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2016
4 344 Kč
171. BOZP A ODBORNÁ A ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST ZAMĚSTNANCŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2016
2 408 Kč
172. KONTROLNÍ VAZBY V ÚČETNICTVÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2016
2 529 Kč
173. SPECIFICKÉ MZDOVÉ PROBLÉMY PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ MATEK A OTCŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2016
2 914 Kč
174. EKONOMICKÉ, DAŇOVÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2016
2 771 Kč
175. DPH – NEJČASTĚJŠÍ CHYBY (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2016
3 013 Kč
176. KURZ – ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET) (HAVLÍČKŮV BROD )
14.10.2016
1 561 Kč
177. NABÝVÁNÍ NEMOVITOSTÍ – SPECIFIKA ASSET DEAL A SHARE DEAL – PRÁVNÍ A… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2016
3 013 Kč
178. PRAKTICKÁ KOMUNIKACE PRO MANAŽERY V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2016
4 344 Kč
179. ZMĚNY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ A PERSONÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2016 A OČEKÁVANÉ… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2016
2 892 Kč
180. VYUŽITÍ EXCELU VE FINANČNÍM MANAGEMENTU (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2016
3 255 Kč
181. ÚMLUVA CMR O MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ A ZMĚNY V ÚPRAVĚ… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2016
2 771 Kč
182. KLÍČ K MOTIVACI A ZVYŠOVÁNÍ OSOBNÍHO VÝKONU (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2016
4 344 Kč
183. ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ V PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10 - 21.10.2016
8 458 Kč
184. SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK – PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2016
3 376 Kč
185. AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ A KRÁTKODOBÉ PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY PRO MZDOVÉ… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2016
2 771 Kč
186. US GAAP V PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10 - 19.10.2016
9 668 Kč
187. DAŇOVÉ DOKLADY V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2016
3 134 Kč
188. TECHNIKY EFEKTIVNÍHO UČENÍ A PRÁCE S VELKÝM MNOŽSTVÍM INFORMACÍ, TIME… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10 - 18.10.2016
7 974 Kč
189. ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI – SPECIÁLKA (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10 - 19.10.2016
4 707 Kč
190. POROVNÁNÍ PODNIKÁNÍ FYZICKÉ VS. PRÁVNICKÉ OSOBY Z DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2016
2 892 Kč
191. PŘEMĚNY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ – PRÁVNÍ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2016
3 134 Kč
192. PRINCIPY A METODY PROCESNÍHO ŘÍZENÍ FIREM I DALŠÍCH ORGANIZACÍ A… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2016
4 344 Kč
193. JAK NASTAVIT VHODNÝ MOTIVAČNÍ SYSTÉM PRO VAŠE ZAMĚSTNANCE (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2016
4 344 Kč
194. PŘEMĚNY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ – ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2016
3 134 Kč
195. PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10 - 20.10.2016
7 974 Kč
196. SMLOUVA O DÍLO – KOMPLEXNÍ PRAKTICKY ZAMĚŘENÝ ROZBOR PRÁVNÍ ÚPRAVY,… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2016
3 013 Kč
197. ÚČETNÍ A DAŇOVÉ AKTUALITY OČIMA DAŇOVÉ PORADKYNĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10.2016
2 771 Kč
198. FACILITACE – CESTA K DOSAŽENÍ CÍLE (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10.2016
4 465 Kč
199. KONSOLIDACE PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ A ZÁKLADY KONSOLIDACE PODLE IFRS … (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10 - 8.11.2016
12 088 Kč
200. MAJETEK PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ A IFRS – SROVNÁNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10 - 21.10.2016
6 401 Kč
201. ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP BEZ PŘEDSUDKŮ A PRAKTICKY (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10.2016
2 166 Kč
202. KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ. JAK NA ÚSPĚŠNOU PR STRATEGII (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10.2016
2 299 Kč
203. PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI, RÉTORIKA (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10 - 21.10.2016
7 974 Kč
204. DANĚ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10.2016
2 650 Kč
205. PŘIJÍMÁNÍ A PROPOUŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ BEZ CHYB (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10.2016
2 529 Kč
206. TŘÍSTRANNÉ A VÍCESTRANNÉ OBCHODY A SLOŽITĚJŠÍ TRANSAKCE Z POHLEDU… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10.2016
2 771 Kč
207. ŘÍZENÍ FINANCÍ PRO PRAKTICKÉ VYUŽITÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10.2016
2 892 Kč
208. JAK CHYTŘE VYDĚLÁVAT NEBO UŠETŘIT ANEB DÍKY ZA INTERNÍ AUDIT (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2016
2 287 Kč
209. ZAHRANIČNÍ HOLDINGOVÉ STRUKTURY – PRÁVNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2016
2 892 Kč
210. FORENZNÍ ÚČETNICTVÍ V KOSTCE (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2016
2 771 Kč
211. NADMĚRNÁ KONTROLA PRÁCE ZAMĚSTNANCŮ – MANAŽERSKÁ PAST (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2016
4 344 Kč
212. TRÉNINK VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPČÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10 - 25.10.2016
7 974 Kč
213. ÚČTOVÁNÍ VYBRANÝCH TRANSAKCÍ (MAJETEK, FONDY, TRANSFERY, BEZÚPLATNÁ… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2016
2 499 Kč
214. CO NÁS POHÁNÍ ANEB JAK DOBŘE PRACOVAT S MOTIVACÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2016
4 344 Kč
215. VÝBĚROVÝ POHOVOR SE ZAMĚŘENÍM NA OSOBNOSTNÍ TENDENCE UCHAZEČŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2016
4 344 Kč
216. MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ A JEHO ÚLOHA V SOUDOBÉM EKONOMICKÉM A FINANČNÍM… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10 - 27.10.2016
14 508 Kč
217. BYTOVÁ DRUŽSTVA V PRAXI – PRÁVNÍ ÚPRAVA (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2016
2 650 Kč
218. APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V ŘÍZENÍ VE VĚCECH SLUŽEBNÍHO POMĚRU STÁTNÍCH… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2016
2 299 Kč
219. NOVODOBÝ MANAŽER A PODNIKÁNÍ V SOUVISLOSTECH (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2016
3 298 Kč
220. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10 - 26.10.2016
4 344 Kč
221. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10 - 26.10.2016
7 248 Kč
222. BYTOVÁ DRUŽSTVA V PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10 - 9.11.2016
6 401 Kč
223. ZLEPŠETE SI KONCENTRACI, PAMĚŤ, TVOŘIVOST, MOTIVAČNÍ SCHOPNOSTI –… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10 - 26.10.2016
9 547 Kč
224. NETWORKING PRO PERSONALISTY (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2016
4 344 Kč
225. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK, ZÁSOBY, SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, NEDOKONČENÁ… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2016
2 892 Kč
226. ZAHRANIČNÍ OBCHOD SE ZBOŽÍM Z POHLEDU UPLATŇOVÁNÍ DPH A CELNÍCH… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2016
3 134 Kč
227. SMLOUVY V ŠIRŠÍM KONTEXTU ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2016
3 013 Kč
228. ŠPIČKOVÝ ZÁKAZNICKÝ SERVIS V PRAXI – JAK ZÍSKAT A UDRŽET SI SPOKOJENÉ… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2016
4 344 Kč
229. KARUSELOVÉ PODVODY – JAK SE BRÁNIT KŘIVÉMU NAŘČENÍ I OBVINĚNÍ A… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2016
3 134 Kč
230. FAKTURACE A DPH PRO ZAČÍNAJÍCÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
27.10.2016
2 396 Kč
231. MATEŘSKÁ A DCEŘINÁ SPOLEČNOST Z DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO POHLEDU (PRAHA 1 - Nové Město )
27.10.2016
2 529 Kč
232. DESATERO UŽITEČNÉ KOMUNIKACE (PRAHA 1 - Nové Město )
27.10.2016
4 344 Kč
233. KURZ – ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET) (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2016
1 924 Kč
234. DOVOLENÁ – NÁROKY A PODMÍNKY PRO JEJÍ ČERPÁNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2016
2 408 Kč
235. SRÁŽKY ZE MZDY, EXEKUCE, OSOBNÍ BANKROT (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2016
2 771 Kč
236. VZÁJEMNÉ SOUVISLOSTI DPH, DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB A ÚČETNICTVÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2016
3 376 Kč
237. POHLEDÁVKY A DLUHY (ZÁVAZKY) (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2016
2 408 Kč
238. EKONOMICKÉ UKAZATELE – CHARAKTERISTIKA A JEJICH VYHODNOCENÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2016
3 134 Kč
239. DAŇOVÁ KONTROLA TRANSFEROVÝCH CEN V SOUČASNÉ PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2016
3 134 Kč
240. PERSONÁLNÍ CONTROLLING: NÁSTROJ KE ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PERSONÁLNÍHO… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11 - 2.11.2016
7 974 Kč
241. KOUČOVÁNÍ KONFLIKTNÍCH A VYPJATÝCH SITUACÍ A TRÉNINK ASERTIVNÍHO… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2016
4 344 Kč
242. ZAHRANIČNÍ OBCHOD SE SLUŽBAMI Z POHLEDU UPLATŇOVÁNÍ DPH A CELNÍCH… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2016
3 134 Kč
243. IFRS – MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ KOMPLEXNĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11 - 3.11.2016
9 063 Kč
244. PRACOVNĚPRÁVNÍ MINIMUM PRO NEPRÁVNÍKY (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2016
2 771 Kč
245. BYTOVÁ DRUŽSTVA V PRAXI – ÚČETNICTVÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2016
2 650 Kč
246. CASH FLOW V TEORII I PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11 - 3.11.2016
6 038 Kč
247. EKONOMICKÁ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2016
2 408 Kč
248. POKLADNA, PRÁCE S PENĚZI, KTERÉ NEJSOU VAŠE, PLATEBNÍ KARTY (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2016
2 408 Kč
249. EXCEL – DATABÁZE S DOPLŇKEM POWERPIVOT (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2016
4 223 Kč
250. DAŇ Z PŘÍJMŮ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉHO POPLATNÍKA (NEZISKOVÉ ORGANIZACE) V… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2016
2 601 Kč
251. VŠÍMAVOST (MINDFULNESS) V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ I V PRÁCI – ZVLÁDÁNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2016
4 344 Kč
252. MODERNÍ CONTROLLING A REPORTING (DISTANČNÍ STUDIUM) (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11 - 30.11.2016
14 508 Kč
253. VĚCNÁ BŘEMENA V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU A JEJICH PRAKTICKÉ VYUŽITÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2016
2 771 Kč
254. POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA) Z PRÁVNÍHO A… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2016
2 892 Kč
255. DAŇOVÝ A ÚČETNÍ POHLED NA SMLOUVY A SMLUVNÍ VZTAHY (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2016
2 408 Kč
256. EXCELENTNÍ PAMĚŤ NENÍ POUHOU ILUZÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2016
4 344 Kč
257. ASISTENTKA JAKO EFEKTIVNÍ PODPORA PROJEKTOVÉHO TÝMU (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2016
4 344 Kč
258. JAK ODHADNOUT HODNOTU NEMOVITÉ VĚCI (A SPRÁVNĚ SE ROZHODNOUT O KOUPI… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2016
3 134 Kč
259. PRÁVO PRO VEŘEJNOU SPRÁVU (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2016
2 299 Kč
260. RESILIENCE ANEB JÁ TO ZVLÁDNU (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2016
4 344 Kč
261. JAK DOBŘE VÉST TÝM CALL CENTRA (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2016
4 344 Kč
262. KURZ – DAŇOVÝ ŘÁD PRO ÚČETNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2016
2 771 Kč
263. DESATERO UŽITEČNÉ KOMUNIKACE (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2016
4 344 Kč
264. CESTOVNÍ NÁHRADY V PŘÍKLADECH – PRO ZAČÍNAJÍCÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2016
2 650 Kč
265. PRAKTIKUM PRO ZAČÍNAJÍCÍ PERSONALISTY A MZDOVÉ ÚČETNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11 - 8.11.2016
4 344 Kč
266. MANAGEMENT ACCOUNTING BASICS – MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ V ANGLICKÉM… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2016
4 223 Kč
267. AKTIVNĚ PROTI STRESU A VYHOŘENÍ ANEB NEJVĚTŠÍ OMEZENÍ JSOU V NAŠÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2016
4 344 Kč
268. PODNIKATELSKÁ SESKUPENÍ – Z PRÁVNÍHO, ÚČETNÍHO A DAŇOVÉHO POHLEDU (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2016
3 376 Kč
269. JAK ŘEŠIT ZÁLUDNÉ SITUACE V MANAŽERSKÉ PRAXI – MODELOVÉ PŘÍKLADY S… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2016
4 344 Kč
270. VYBRANÉ NÁLEZY Z KONTROL FINANČNÍHO ÚŘADU (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2016
3 255 Kč
271. JAK NA PROBLEMATICKÉHO ZAMĚSTNANCE – PŘEDCHÁZENÍ A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2016
2 892 Kč
272. JAK UPLATNIT NENÁSILNOU KOMUNIKACI V PROFESNÍM ŽIVOTĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2016
4 344 Kč
273. JAK VÉST PROBLÉMOVÉ JEDINCE V MANAŽERSKÉ PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11 - 9.11.2016
7 974 Kč
274. VSTUP INVESTORA DO STARTUPU – PRÁVNÍ SOUVISLOSTI A RIZIKA (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2016
2 771 Kč
275. UMĚNÍ IMPROVIZACE – ZVLÁDEJTE NEOČEKÁVANÉ SITUACE (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2016
4 344 Kč
276. DPH V ROCE 2016 A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2017 – SPECIÁLKA PRO… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11 - 10.11.2016
7 006 Kč
277. ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PODNIKU ZAHRANIČNÍ OSOBY NA SLOVENSKU OD ZAHÁJENÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11 - 9.11.2016
4 828 Kč
278. POSTUP KONTROLY PODLE ZÁKONA č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU A… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2016
2 601 Kč
279. JAK KOMUNIKOVAT A DOBŘE ORGANIZOVAT PROCES ZMĚNY (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2016
4 344 Kč
280. UPLATŇOVÁNÍ DPH MEZI ZEMĚMI EU A S TŘETÍMI ZEMĚMI V ROCE 2016 A… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2016
3 013 Kč
281. LEADER – MANAGER – COACH™ (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11 - 10.11.2016
8 470 Kč
282. JAK DOTAHOVAT SVÉ PLÁNY A CÍLE DO ÚSPĚŠNÉHO KONCE (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2016
4 465 Kč
283. PENĚŽNÍ A NEPENĚŽNÍ PLNĚNÍ VČETNĚ BENEFITŮ POSKYTOVANÉ ZAMĚSTNANCŮM (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2016
2 408 Kč
284. NÁHRADA ŠKODY V OBCHODNÍ PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2016
3 134 Kč
285. UPLATŇOVÁNÍ DPH SE ZAMĚŘENÍM NA TUZEMSKO V ROCE 2016 A PŘIPRAVOVANÉ… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2016
3 134 Kč
286. BYTOVÁ DRUŽSTVA V PRAXI – HOSPODAŘENÍ A DAŇOVÁ PROBLEMATIKA (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2016
2 892 Kč
287. SPECIFICKÉ PROBLÉMY S DPH V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH A U OSVČ (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2016
2 400 Kč
288. STRATEGIE PRO OSOBNÍ I PRACOVNÍ ŽIVOT – NAJDĚTE OPĚT SVOJI ENERGII (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11 - 11.11.2016
7 974 Kč
289. PÍŠETE DOBŘE? PIŠTE PERFEKTNĚ ANEB PÍSEMNÁ KOMUNIKACE FORMÁLNĚ I… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2016
4 344 Kč
290. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ROCE 2016 – NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2016
2 408 Kč
291. OPRAVNÉ POLOŽKY – DAŇOVÝ A ÚČETNÍ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2016
2 892 Kč
292. DPH V ROCE 2016 V PŘÍKLADECH A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2017 – PRO… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2016
3 013 Kč
293. POSTAVENÍ JEDNATELE – PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2016
3 134 Kč
294. JAK NASTAVIT KVALITNÍ ADAPTAČNÍ PROCES PRO NOVÉ ZAMĚSTNANCE (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2016
4 344 Kč
295. OPATŘENÍ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ A FINANCOVÁNÍ TERORISMU (AML/CFT) (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2016
3 013 Kč
296. AKTUÁLNÍ ZMĚNY PŘI MANIPULACI S DOKUMENTY V ČR PO APLIKACI NAŘÍZENÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2016
2 299 Kč
297. PERSONÁLNÍ RISK MANAGEMENT – JAK MINIMALIZOVAT PERSONÁLNÍ RIZIKA VE… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2016
4 344 Kč
298. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET) – ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2016
2 650 Kč
299. AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ OD ŽÁDOSTI PO KONTROLU – PŘIPRAVOVANÉ… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2016
2 408 Kč
300. ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY Z POHLEDU DANÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2016
2 408 Kč
301. ÚČETNICTVÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2016
2 499 Kč
302. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2016 PO NOVELE ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ VČETNĚ… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2016
3 255 Kč
303. NEGOCIACE PO TELEFONU (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2016
4 344 Kč
304. KONFERENCE: DAŇOVÝ ŘÁD 2016 – XVI. ROČNÍK PROCESNÍHO DAŇOVÉHO PRÁVA (PRAHA 8 )
14.11 - 15.11.2016
4 828 Kč
305. ZÁKLADY IFRS S PŘÍKLADY Z PRAXE (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11 - 16.11.2016
9 184 Kč
306. ÚČETNICTVÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO ZAČÍNAJÍCÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2016
2 408 Kč
307. PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ AUDITY (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2016
4 344 Kč
308. EFEKTIVNÍ MANAŽER VE ZDRAVOTNICTVÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2016
2 299 Kč
309. MONITORING ZAMĚSTNANCŮ ANEB JAK SPRÁVNĚ KONTROLOVAT ZAMĚSTNANCE (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2016
2 892 Kč
310. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11 - 15.11.2016
7 490 Kč
311. PREZENTAČNÍ A RÉTORICKÉ DOVEDNOSTI (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11 - 15.11.2016
7 974 Kč
312. EFEKTIVNÍ TIME MANAGEMENT A STRESS MANAGEMENT (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2016
4 344 Kč
313. ZÁKONÍK PRÁCE, ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SOCIÁLNÍ A… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11 - 16.11.2016
6 643 Kč
314. ŘÍZENÍ NÁKLADŮ FIRMY A ORGANIZACE, ROZPOČTOVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11 - 17.11.2016
14 508 Kč
315. JAK SE VYHNOUT NEJČASTĚJŠÍM CHYBÁM PŘI UZAVÍRÁNÍ A REALIZACI SMLUV V… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2016
2 892 Kč
316. KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ – Z POHLEDU PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ A… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2016
3 134 Kč
317. TÝMOVÁ KOMUNIKACE KROK ZA KROKEM ANEB JAK SE DOMLUVIT A JAK… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2016
4 344 Kč
318. MANAGEMENT V PODMÍNKÁCH ČASOVÉHO TLAKU (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2016
4 344 Kč
319. SLYŠÍME SE – NEBO JEN MLUVÍME? (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2016
4 344 Kč
320. O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ V ROCE 2017 KOMPLETNĚ VČETNĚ PŘÍKLADŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2016
2 287 Kč
321. PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ DPH V ROCE 2016 A OČEKÁVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2016
3 134 Kč
322. DAŇ Z PŘÍJMŮ V ROCE 2016 A OČEKÁVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2017 – SPECIÁLKA (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11 - 22.11.2016
4 586 Kč
323. ZÁSTAVY V PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2016
3 134 Kč
324. ASERTIVITA, ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11 - 22.11.2016
7 974 Kč
325. JAK NA SÍTĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11 - 22.11.2016
9 801 Kč
326. PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2016
3 376 Kč
327. MZDOVĚ PERSONÁLNÍ PROFESIONÁL® (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11 - 25.11.2016
12 088 Kč
328. IFRS V PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11 - 23.11.2016
9 668 Kč
329. NÁHRADA ŠKODY VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2016
3 013 Kč
330. MANAŽER JAKO KOUČ, KOUČOVÁNÍ PRO MANAŽERY (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11 - 22.11.2016
7 974 Kč
331. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ROCE 2016 A OČEKÁVANÉ ZMĚNY PRO ROK… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2016
3 134 Kč
332. ÚČETNICTVÍ A DANĚ NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2016 A NOVINKY… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2016
2 650 Kč
333. ÚČTOVÁNÍ V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH ÚČTOVÝCH TŘÍD 0-7 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11 - 24.11.2016
7 248 Kč
334. DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB V ROCE 2016 A OČEKÁVANÉ ZMĚNY PRO ROK… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2016
2 892 Kč
335. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2016
2 045 Kč
336. MANAGEMENT VE SLUŽBÁCH A POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2016
2 499 Kč
337. INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ – ŘEŠENÍ ÚPADKU ODDLUŽENÍM (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2016
2 771 Kč
338. RYCHLOČTENÍ (= RYCHLÉ ČTENÍ), RACIONÁLNÍ ČTENÍ, TEXT MANAGEMENT, INFO… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11 - 29.11.2016
15 718 Kč
339. NEVIDITELNÝ LEADERSHIP – JAK LIDI VÉST NAMÍSTO ŘÍDIT (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2016
4 344 Kč
340. CESTOVNÍ NÁHRADY – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2016
2 408 Kč
341. POHLEDÁVKY – PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11 - 24.11.2016
4 586 Kč
342. FINANČNÍ ANALÝZA – KROK PO KROKU AŽ K SOUHRNNÝM ANALÝZÁM (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11 - 25.11.2016
7 974 Kč
343. SLUŽBY Z POHLEDU DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2016
2 650 Kč
344. EFEKTIVNÍ ZÍSKÁVÁNÍ A NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ, VEDENÍ VÝBĚROVÝCH POHOVORŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11 - 24.11.2016
7 974 Kč
345. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ, POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A DŮCHODOVÉ… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2016
3 255 Kč
346. POHLEDÁVKY A JEJICH VYMÁHÁNÍ ANEB JAK PŘEDCHÁZET NEÚSPĚŠNÉMU VYMÁHÁNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2016
2 771 Kč
347. ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI A ROZVOJ FIRMY PRO MANAŽERY I PODNIKATELE (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2016
4 344 Kč
348. POHLEDÁVKY – ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2016
2 892 Kč
349. ZVLÁDÁNÍ STRESU NA PRACOVIŠTI I V SOUKROMÉM ŽIVOTĚ, MINDFULNESS (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11 - 25.11.2016
7 974 Kč
350. DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ROZINKY ANEB ŠPINDL ROKU 2016 – XXI. ROČNÍK (ŠPINDLERŮV MLÝN )
24.11 - 26.11.2016
8 458 Kč
351. VEŘEJNÁ PODPORA (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2016
2 400 Kč
352. JAK AKTIVNĚ ČELIT NEFÉROVÉMU, MANIPULATIVNÍMU A NÁTLAKOVÉMU CHOVÁNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11 - 25.11.2016
7 974 Kč
353. MZDOVÉ A PLATOVÉ PŘEDPISY V PRAXI – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2016
3 013 Kč
354. MARKETING PRO ASISTENTKY (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2016
4 344 Kč
355. ZDAŇOVÁNÍ MEZD A PLATŮ – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2016
2 408 Kč
356. PLNĚNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ PODLE ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2016
3 013 Kč
357. DELEGOVÁNÍ – UMĚNÍ, KTERÉ VÁM BUDE POMÁHAT KAŽDÝ DEN (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2016
4 344 Kč
358. NÁKLADY A VÝNOSY Z DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO POHLEDU (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2016
2 771 Kč
359. KDYŽ KOMUNIKACE VÁZNE – JAK ZVLÁDAT KRITICKÉ MOMENTY V KOMUNIKACI (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2016
4 344 Kč
360. FINANČNÍ PLÁN A REPORTING – PRAKTICKÉ RADY A TIPY (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2016
3 134 Kč
361. MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI ANEB JAK VÉST A MOTIVOVAT LIDI K VYŠŠÍM VÝKONŮM (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11 - 29.11.2016
7 974 Kč
362. LEASINGOVÉ OPERACE Z AKTUÁLNÍHO ÚČETNÍHO A DAŇOVÉHO HLEDISKA (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2016
2 771 Kč
363. MINIMUM CELNÍHO DEKLARANTA (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11 - 1.12.2016
8 458 Kč
364. ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ V PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11 - 29.11.2016
5 917 Kč
365. JAK ŘEŠIT KRIZOVÉ SITUACE VE VYJEDNÁVÁNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11 - 30.11.2016
7 974 Kč
366. PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S KONTROLNÍM HLÁŠENÍM K DPH A OBRANA PROTI… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2016
2 287 Kč
367. DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ A DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2016
3 134 Kč
368. PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY V ROCE 2017 (HAVLÍČKŮV BROD )
29.11.2016
2 408 Kč
369. PRÁCE S OBSÁHLÝMI TABULKAMI V MS EXCEL (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11 - 30.11.2016
7 853 Kč
370. JAK MŮŽE MANAGEMENT FIRMY PŘEDEJÍT DAŇOVÉ PASTI (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2016
3 497 Kč
371. UPLATŇOVÁNÍ DPH A CEL PŘI OBCHODU SE TŘETÍMI ZEMĚMI (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2016
2 529 Kč
372. JEDNODENNÍ RYCHLOČTENÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2016
4 659 Kč
373. STAVBA NA CIZÍM POZEMKU ANEB UMISŤOVÁNÍ STAVEB Z HLEDISKA OBČANSKÉHO… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2016
3 134 Kč
374. IFRS – FINANČNÍ NÁSTROJE (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11 - 1.12.2016
7 248 Kč
375. MOC POZITIVNÍHO MYŠLENÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2016
4 344 Kč
376. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ – PŘÍPRAVA PRO UZAVŘENÍ ÚČETNICTVÍ ZA… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2016
2 408 Kč
377. PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ PROBLEMATIKA V PRAXI ROKU 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2016
2 045 Kč
378. SROVNÁNÍ ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2016
3 497 Kč
379. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2016 V PLNÉM A ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2016
3 013 Kč
380. ÚČETNICTVÍ V PRAXI PRO MÍRNĚ POKROČILÉ (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12 - 2.12.2016
4 465 Kč
381. HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ A POSKYTOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12 - 2.12.2016
7 974 Kč
382. LIKVIDACE OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ A DRUŽSTEV – PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÝ… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2016
3 497 Kč
383. ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH – AKTUALITY A PŘIPRAVOVANÁ „VELKÁ“ NOVELA… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2016
2 299 Kč
384. JAK NA POUTAVÉ GRAFY V MS EXCEL (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2016
4 223 Kč
385. ZMĚNY V ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH ZÁKONECH V ROCE 2016 A NOVELY DAŇOVÝCH… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2016
2 408 Kč
386. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROKU 2016 U NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2016
2 499 Kč
387. JAK SI UDRŽET ZDRAVÁ ZÁDA (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2016
4 344 Kč
388. ZJIŠŤOVÁNÍ ROZHODNÝCH SKUTEČNOSTÍ V DAŇOVÉM PRÁVU (PRAHA 8 )
5.12.2016
3 497 Kč
389. TRIKY NAŠÍ MYSLI A SÍLA POZITIVNÍHO MYŠLENÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2016
4 344 Kč
390. FAKTURA – KOMPLEXNĚ NA PŘÍKLADECH Z PRAXE A NÁLEŽITOSTI DAŇOVÝCH… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2016
2 408 Kč
391. SVĚTOVÉ ÚČETNICTVÍ US GAAP A IFRS – SROVNÁNÍ A JEJICH VZÁJEMNÉ VYUŽITÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12 - 8.12.2016
12 935 Kč
392. TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ Z KOMUNIKACE, TYPOLOGIE A OBRANY PROTI MANIPULACI (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12 - 6.12.2016
7 974 Kč
393. JAK ZÍSKAT VDĚČNÉ ZÁKAZNÍKY ANEB JAK ZÍSKAT ZPĚT NESPOKOJENÉHO KLIENTA (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12 - 6.12.2016
7 974 Kč
394. ODŠTĚPNÝ ZÁVOD (ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PODNIKU) ZAHRANIČNÍ SPOLEČNOSTI V… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2016
3 860 Kč
395. NÁHRADA ŠKODY V PRACOVNÍM PRÁVU NA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADECH (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2016
3 134 Kč
396. KOMPLEXNÍ OCENĚNÍ PODNIKU A BUSINESSU, ROZBOR A UŽITÍ CELKOVÉ FIREMNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12 - 8.12.2016
14 508 Kč
397. ETIKETA PRO ÚŘEDNICE A ÚŘEDNÍKY (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2016
2 200 Kč
398. MOTIVUJTE PŘÍBĚHEM ANEB STORYTELLING V MANAŽERSKÉ PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2016
5 070 Kč
399. EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE – NEVERBÁLNÍ A VERBÁLNÍ KOMUNIKACE, ASERTIVNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12 - 7.12.2016
7 974 Kč
400. OPRAVY CHYB MINULÝCH OBDOBÍ – ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2016
2 771 Kč
401. HR STRATEGIE JAKO KLÍČOVÝ NÁSTROJ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2016
4 344 Kč
402. VADY NEMOVITOSTÍ, PRÁVA Z VAD, DUE DILIGENCE (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2016
2 650 Kč
403. 10 NÁVYKŮ PRO JEDNODUCHOST PRÁCE (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2016
4 344 Kč
404. PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONA O DPH V ROCE 2017 (PRAHA 8 )
7.12 - 8.12.2016
4 586 Kč
405. PRESENTATION SKILLS (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2016
4 344 Kč
406. UZAVŘENÍ ÚČETNICTVÍ ZA ROK 2016 VČETNĚ ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2016
2 891 Kč
407. JAK POPSAT VÝSLEDKY KONTROLY NEBO AUDITU (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2016
2 299 Kč
408. CO STOJÍ ŘÍCI "NE" (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2016
4 344 Kč
409. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB – ZA ROK 2016 A NOVINKY ROKU 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2016
2 287 Kč
410. ZÁSOBY Z ÚČETNÍHO A DAŇOVÉHO POHLEDU (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2016
2 408 Kč
411. PROFESIONÁLNÍ ASISTENTKA – MANAGEMENT PODPORY MANAŽERŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12 - 9.12.2016
7 974 Kč
412. VZTAHY NA PRACOVIŠTI – ŘEŠME POTÍŽE DŘÍVE NEŽ NASTANOU (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2016
4 344 Kč
413. DOKLADY PŘI DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2016
2 650 Kč
414. VYVLASTŇOVÁNÍ POZEMKŮ A STAVEB – PRAKTICKÁ APLIKACE ZÁKONA O… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2016
2 771 Kč
415. KOMUNIKACE V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2016
4 344 Kč
416. POVINNOSTI MZDOVÝCH ÚČTÁREN PO UZAVŘENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU 2016 A… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2016
2 408 Kč
417. ZÁKONÍK PRÁCE – NEROVNOMĚRNÉ ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY Z POHLEDU PRAXE… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2016
2 408 Kč
418. IFRS – AKTUÁLNĚ I PŘIPRAVOVANÉ NOVELIZACE (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2016
3 013 Kč
419. JAK VYJÍT S KAŽDÝM – TYPOLOGIE OSOBNOSTI PRO KAŽDÝ DEN (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2016
3 590 Kč
420. METODIKA HODNOCENÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2016
3 146 Kč
421. ZÁKON O DPH A JEHO ZÁVAŽNÉ ZMĚNY V ROCE 2017 VE VAZBĚ NA DAŇOVÝ ŘÁD (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2016
2 892 Kč
422. JAK VÍCE VYUŽÍVAT MOZEK – PRÁCE S INFORMACEMI, KREATIVNÍ MYŠLENÍ,… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12 - 13.12.2016
7 974 Kč
423. ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ ZE TŘETÍCH ZEMÍ V ČR A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2016
2 892 Kč
424. PSYCHOHYGIENA ANEB JAK UDRŽET PRACOVNÍ VÝKONNOST A SOCIÁLNÍ VZTAHY (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2016
4 344 Kč
425. ZÍSKÁVÁNÍ, ANALÝZA A PREZENTACE DAT V MS EXCEL (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12 - 13.12.2016
7 853 Kč
426. TIME MANAGEMENT 5. GENERACE – METODA SOUSTO FARMULTI® METODA,… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12 - 14.12.2016
9 547 Kč
427. UZAVŘENÍ ÚČETNICTVÍ ZA ROK 2016 VČETNĚ ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2016
2 408 Kč
428. ZÁKLADY DAŇOVÉHO MODELOVÁNÍ PRO PRÁVNICKÉ OSOBY NA SLOVENSKU (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2016
3 134 Kč
429. STRESMANAGEMENT PRO 50+ ANEB KAŽDÝ JE TAK MLADÝ, JAK MYSLÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2016
4 344 Kč
430. ZMĚNY V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ SE ZBOŽÍM A SLUŽBAMI PRO ROK 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2016
2 408 Kč
431. PRACOVNÍ SMLOUVY Z POHLEDU PRAXE, VČETNĚ PROBLEMATIKY PRÁCE Z DOMOVA (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2016
2 408 Kč
432. KOUČOVÁNÍ KONFLIKTNÍCH A VYPJATÝCH SITUACÍ A TRÉNINK ASERTIVNÍHO… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2016
4 344 Kč
433. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA – PRAKTICKÉ PŘÍKLADY PRO POKROČILÉ PODLE… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2016
4 465 Kč
434. PREZENTAČNÍ A RÉTORICKÉ DOVEDNOSTI (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12 - 15.12.2016
7 974 Kč
435. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2016 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2016
2 499 Kč
436. HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ A JEHO VAZBA NA OSTATNÍ PERSONÁLNÍ PROCESY (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12 - 15.12.2016
7 974 Kč
437. CESTOVNÍ NÁHRADY 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2016
2 287 Kč
438. VEDENÍ HODNOTÍCÍCH POHOVORŮ PRO PŘEDSTAVENÉ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2016
3 146 Kč
439. STAVEBNÍ ZÁKON VE VAZBĚ NA JEHO NOVELU ZAVÁDĚJÍCÍ NOVÉ PRINCIPY… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2016
2 771 Kč
440. VÝKAZ CASH FLOW PRAKTICKY (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2016
3 013 Kč
441. INTENZIVNÍ POSILOVNA KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2016
4 344 Kč
442. PRACOVNĚPRÁVNÍ SPORY V SOUDNÍ PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2016
2 771 Kč
443. PRŮŘEZ NOVINEK V DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH PŘEDPISECH PRO ROK 2017 (PRAHA 8 )
15.12.2016
3 134 Kč
444. VYVÁŽENÝ LEADERSHIP – VYUŽIJTE POTENCIÁL SVÉHO TÝMU (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2016
4 344 Kč
445. KONTROLY ZAMĚSTNAVATELŮ STÁTNÍMI DOZOROVÝMI ORGÁNY VČETNĚ AKTUÁLNÍCH… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12.2016
2 892 Kč
446. ZMĚNY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12.2016
2 287 Kč
447. AKTIVNĚ PROTI STRESU A VYHOŘENÍ ANEB NEJVĚTŠÍ OMEZENÍ JSOU V NAŠÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2016
4 344 Kč
448. DPH U DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2016
2 650 Kč
449. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY V DANÍCH, FINANČNÍM A MZDOVÉM ÚČETNICTVÍ OD ROKU… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2016
2 045 Kč
450. DPH PRO ROK 2017 – ZAMĚŘENO NA ZMĚNY (PRAHA 1 - Nové Město )
20.12.2016
2 408 Kč
451. PRŮŘEZ PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVOU OBLASTÍ – PRO ROK 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.12 - 22.12.2016
6 038 Kč
452. CESTOVNÍ NÁHRADY 2016/2017 DLE SLOVENSKÉ LEGISLATIVY (PRAHA 1 - Nové Město )
20.12.2016
2 408 Kč
453. EMOČNÍ INTELIGENCE A JEJÍ VYUŽITÍ V PROFESNÍM A OSOBNÍM ŽIVOTĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
20.12 - 21.12.2016
7 974 Kč
454. ZÁKONÍK PRÁCE – JEHO ZMĚNY K 1. 4. 2017 Z POHLEDU PRAXE (PRAHA 1 - Nové Město )
20.12.2016
2 771 Kč
455. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ ZA ROK 2016 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.12.2016
2 408 Kč
456. ZMĚNY V PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ OBLASTI OD 1. 1. 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.12.2016
3 134 Kč
457. SOFT SKILLS VYŠŠÍ GENERACE – TISÍCERO DOVEDNOSTÍ KOMUNIKACE A… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.12 - 22.12.2016
9 547 Kč
458. ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍCH POŽITKŮ V ROCE 2017… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.12.2016
2 408 Kč
459. VELKÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VČETNĚ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ ZA ROK 2016 (PRAHA 1 - Nové Město )
4.1 - 5.1.2017
4 707 Kč
460. SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ ZA ROK 2016 (PRAHA 1 - Nové Město )
4.1.2017
2 771 Kč
461. SESTAVENÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ROK… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.1.2017
2 771 Kč
462. RYCHLOČTENÍ (= RYCHLÉ ČTENÍ), RACIONÁLNÍ ČTENÍ, TEXT MANAGEMENT, INFO… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.1 - 12.1.2017
15 718 Kč
463. UZAVŘENÍ ÚČETNICTVÍ ZA ROK 2016 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.1.2017
2 892 Kč
464. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ A ZMĚNY V ÚČETNÍCH PŘEDPISECH PRO PODNIKATELE (PRAHA 1 - Nové Město )
11.1.2017
2 650 Kč
465. NOVELIZACE ZÁKONÍKU PRÁCE, ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI A ZÁKONA O INSPEKCI… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.1.2017
2 396 Kč
466. MINIMUM Z FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ PRO NEEKONOMY (PRAHA 1 - Nové Město )
11.1 - 12.1.2017
7 974 Kč
467. ZMĚNY V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ SE ZBOŽÍM A SLUŽBAMI PRO ROK 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.1.2017
2 650 Kč
468. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY V DANÍCH, FINANČNÍM A MZDOVÉM ÚČETNICTVÍ V ROCE… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.1.2017
2 045 Kč
469. PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2017
2 408 Kč
470. POVINNOSTI MZDOVÝCH ÚČTÁREN PO UZAVŘENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU 2016 A… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.1.2017
2 408 Kč
471. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ 2016 A AKTUALITY PRO… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.1.2017
3 255 Kč
472. ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ Z POHLEDU ZDRAVOTNÍHO A… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.1.2017
2 771 Kč
473. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ ZA ROK 2016 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.1.2017
2 408 Kč
474. DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ A DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2017
3 134 Kč
475. JAK ORGANIZOVAT, PŘIPRAVOVAT A HODNOTIT JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2017
4 344 Kč
476. ŘÍZENÍ ROZVOJE ZAMĚSTNANCŮ, TALENT MANAGEMENT (PRAHA 1 - Nové Město )
26.1 - 27.1.2017
7 974 Kč
477. ZMĚNY V ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH ZÁKONECH V ROCE 2016 A NOVELY DAŇOVÝCH… (HAVLÍČKŮV BROD )
26.1.2017
1 682 Kč
478. UZAVŘENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE OSVČ, DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ A PŘEHLEDY K POJIŠTĚNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1.2017
2 892 Kč
479. CELNÍ KODEX A CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1.2017
2 650 Kč
480. ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR – KOMPLEXNÍ PŘEDSTAVENÍ PROBLEMATIKY… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1.2017
2 892 Kč
481. PRŮŘEZ NOVINEK V DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH PŘEDPISECH PRO ROK 2017 (PRAHA 1 )
30.1.2017
3 134 Kč
482. PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ PROBLEMATIKA V PRAXI ROKU 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2017
2 045 Kč
483. SESTAVENÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB PRO… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.2.2017
2 601 Kč
484. VYÚČTOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍCH CEST, VALUTOVÁ POKLADNA, PLATEBNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.2.2017
2 529 Kč
485. UZAVŘENÍ ÚČETNICTVÍ ZA ROK 2016 VČETNĚ ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ (HAVLÍČKŮV BROD )
2.2.2017
1 682 Kč
486. OPRAVNÉ POLOŽKY – DAŇOVÝ A ÚČETNÍ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
2.2.2017
2 892 Kč
487. CESTOVNÍ NÁHRADY 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
3.2.2017
2 287 Kč
488. NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2017
2 650 Kč
489. STRUKTUROVANÉ MYŠLENÍ EFEKTIVNÍHO MANAŽERA (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2 - 9.2.2017
7 974 Kč
490. JAK ZAJISTIT KONTROLNÍ VAZBY V ÚČETNICTVÍ PODLE ZMĚN ÚČETNÍCH… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2017
2 408 Kč
491. AKTUÁLNĚ K DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVĚ V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.2.2017
3 134 Kč
492. INTRASTAT V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.2.2017
2 650 Kč
493. DPH U NEZISKOVÝCH A VEŘEJNOPRÁVNÍCH SUBJEKTŮ V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2017
2 499 Kč
494. ÚČETNÍ A DAŇOVÉ AKTUALITY OČIMA DAŇOVÉ PORADKYNĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
16.2.2017
2 892 Kč
495. PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ PROBLEMATIKA V PRAXI ROKU 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.2.2017
2 045 Kč
496. PŮVOD ZBOŽÍ A JEHO VÝZNAM V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
17.2.2017
2 650 Kč
497. MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ, ODMĚŇOVÁNÍ A BENEFITY (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2 - 22.2.2017
7 974 Kč
498. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2017
2 650 Kč
499. NÁSTROJE A TECHNIKY ŘÍZENÍ PROJEKTŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
8.3 - 9.3.2017
7 974 Kč
500. PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ PROBLEMATIKA V ROCE 2017 – ZKUŠENOSTI A PRAKTICKÉ… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3.2017
2 892 Kč
501. PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI MANAŽERA (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4 - 12.4.2017
7 974 Kč
502. PROBLEMATICKÉ SITUACE V PŘESHRANIČNÍM OBCHODĚ A SLUŽBÁCH A JEJICH… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2017
2 529 Kč

Žádné položky.

Elektronické kurzy

Časté chyby a omyly v účetnictví a daních (záznam on-line)
1 392 Kč
CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2014 (záznam on-line)
1 150 Kč
CESTOVNÍ NÁHRADY (záznam DVD)
1 392 Kč
CESTOVNÍ NÁHRADY (záznam on-line)
1 150 Kč
Daň z příjmu fyzických osob 2015 a daňové přiznání za rok 2014 …
1 150 Kč
Daň z příjmů fyzických osob v roce 2016 a daňové přiznání za rok 2015…
1 392 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2015 a daňové přiznání právnických osob…
1 150 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2016 a daňové přiznání za rok…
1 392 Kč
Daně a účetnictví v roce 2015 – první poznatky z praxe (záznam on…
1 150 Kč
Daňové a nedaňové výdaje v praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ V ROCE 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Daňové minimum pro účetní v roce 2016 (on-line kurz)
1 392 Kč
Daňově uznatelné náklady v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňový řád pro účetní 2016 s ohledem na povinnou elektronickou…
1 392 Kč
DPH EU 2017 (on-line kurz)
1 392 Kč
DPH nejčastější chyby a praktické příklady (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2016 …
1 392 Kč
DPH v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
DPH v roce 2017 (on-line kurz)
1 392 Kč
DPH v tuzemsku 2014, 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (záznam DVD)
1 392 Kč
EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (záznam on-line)
1 150 Kč
Elektronická evidence tržeb v roce 2016 (on-line kurz)
1 392 Kč
Elektronická komunikace se státní správou 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD)
1 392 Kč
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam on-line)
1 150 Kč
INCOTERMS 2010 (záznam DVD)
1 392 Kč
INCOTERMS 2010 (záznam on-line)
1 150 Kč
INTRASTAT OD A DO Z (záznam DVD)
1 392 Kč
INTRASTAT OD A DO Z (záznam on-line)
1 150 Kč
JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam on-line)
1 150 Kč
JAK VYPLŇOVAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK VYPLŇOVAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam on…
1 150 Kč
Kde nejvíce chybujeme v pracovním právu – pro náročné (záznam on-line)
1 392 Kč
Kontrolní hlášení k DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Majetek a odpisy v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD)
1 392 Kč
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam on-line)
1 150 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2017 (on-line…
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2016 …
1 392 Kč
Nemovitosti a jejich nájem v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v daních a účetnictví 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1.1.2016 (on-line kurz)
1 392 Kč
Novinky ve mzdách 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky ve mzdách v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky ve mzdách v roce 2017 (on-line kurz)
1 392 Kč
Pracovní právo pro mzdové účetní v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
PRACOVNÍ SMLOUVY A JAK NA NĚ Z POHLEDU PRAXE (záznam DVD)
1 392 Kč
PRACOVNÍ SMLOUVY A JAK NA NĚ Z POHLEDU PRAXE (záznam on-line)
1 150 Kč
Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU …
1 392 Kč
PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU …
1 150 Kč
Problematika pohledávek a dluhů (závazků) v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam DVD)
1 392 Kč
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam on-line)
1 150 Kč
Silniční daň 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY (záznam DVD)
3 351 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY (záznam on-line)
2 950 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – PRŮBĚH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – PRŮBĚH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 150 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 150 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 150 Kč
SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU (záznam DVD)
1 392 Kč
SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU (záznam on-line)
1 150 Kč
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ (on…
1 150 Kč
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ …
1 392 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2016 (záznam on…
1 392 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení zaměstnanců – komplexní přehled kroků…
1 392 Kč
STYLISTIKA MODERNÍHO E-MAILU – OBCHODNÍ I OSOBNÍ KORESPONDENCE …
1 392 Kč
STYLISTIKA MODERNÍHO E-MAILU – OBCHODNÍ I OSOBNÍ KORESPONDENCE …
1 150 Kč
Účetní závěrka 2014 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 150 Kč
Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetní závěrka 2016 pro právnické osoby (on-line kurz)
1 392 Kč
Účetnictví a daně neziskových organizací 2015/2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetnictví pro praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PODLE NORMY ČSN 01 6910 – ZMĚNY A NOVINKY ROKU 2014…
1 392 Kč
ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PODLE NORMY ČSN 01 6910 – ZMĚNY A NOVINKY ROKU 2014…
1 150 Kč
VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY PRO ZAČÍNAJÍCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY PRO ZAČÍNAJÍCÍ (záznam on-line)
1 150 Kč
Vedení mzdové agendy pro zkušené (záznam on-line)
1 392 Kč
VEDENÍ OSOBNÍ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ (záznam DVD)
1 392 Kč
VEDENÍ OSOBNÍ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ (záznam on-line)
1 150 Kč
Vnitropodnikové směrnice (on-line kurz)
1 392 Kč
Výklad zákona o DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy IFRS (on-line kurz)
1 392 Kč
Základy účetnictví I. – Právní úprava účetnictví (on-line kurz)
1 392 Kč
Základy účetnictví II. – Majetek a zdroje (on-line kurz)
1 392 Kč
Základy účetnictví III. – Základy účtování (on-line kurz)
1 392 Kč
Základy účetnictví IV. – Účetní uzávěrka a závěrka (on-line kurz)
1 392 Kč
ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam on-line)
1 150 Kč
Zákoník práce – pracovní doba a její rozvržení z pohledu praxe ve…
1 392 Kč
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam on-line)
1 150 Kč
Zákonné způsoby optimalizace daní z pohledu daňového poradce (záznam…
1 392 Kč
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY V ROCE 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
ZAMĚSTNÁVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮ, STUDENTŮ – VZNIK A PRŮBĚH PP VZTAHU Z…
1 392 Kč
ZAMĚSTNÁVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮ, STUDENTŮ – VZNIK A PRŮBĚH PP VZTAHU Z…
1 150 Kč
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 – ZMĚNY V ROCE 2014 A K 1. 1. 2015 …
1 392 Kč
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 – ZMĚNY V ROCE 2014 A K 1. 1. 2015 …
1 150 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2016 - změny v roce 2015 a k 1. 1. 2016 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2017 - změny v roce 2016 a k 1.1.2017 (on…
1 392 Kč
Zhodnocení praktických dopadů v roce 2016 a novelizace…
1 392 Kč
Změny celních předpisů s návazností na DPH a změny INTRASTATu 2016 …
1 392 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.