Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 1. VOX a.s., 23.10.2013, 11:21

V dnešní době stále více společností využívá pro řízení lidských zdrojů model HR business partnerství, a to proto, že řízení lidských zdrojů by se nemělo zabývat pouze správou personální administrativy, ale mělo by směřovat k propojení strategických cílů společnosti. HR manažer by se měl aktivně podílet na zisku společnosti, být partnerem jejího vedení  a snažit se dosahovat společných cílů.
6. 11. 2013 vám společnost 1. VOX a.s. umožní vyzkoušet si, pod vedením zkušených konzultantů, vhodné formy i čas implementace principů HR business partneringu a připravit plán přípravy organizace i samotného úseku řízení lidských zdrojů na tuto, často velice kulturně radikální změnu.
Poučte se z úspěšných i neúspěšných aplikací ze širokého spektra organizací, které se rozhodly implementovat model HR business partneringu.

Bližší informace o programu naleznete na webových stránkách vox.cz nebo telefonicky 277 000 485 nebo 777 741 777.


Firma 1. VOX a.s. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. PŮVOD ZBOŽÍ A JEHO VÝZNAM V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2016
2 408 Kč
2. SMLOUVY A DALŠÍ INSTITUTY OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A ZÁKONA O OBCHODNÍCH… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2016
3 255 Kč
3. TRESTNÍ PRÁVO DAŇOVÉ A TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB PO… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2016
2 287 Kč
4. PŮSOBIVÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI JAKO CESTA K ÚSPĚŠNÉMU SEBEPROSAZENÍ,… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10 - 5.10.2016
7 974 Kč
5. JAK ZVÝŠIT EFEKTIVITU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2016
4 344 Kč
6. DPH VE STAVEBNICTVÍ NA PŘÍKLADECH Z PRAXE (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2016
2 650 Kč
7. PŘÍKLADY ÚČETNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10 - 5.10.2016
5 675 Kč
8. CHCETE UČIT NEBO NAUČIT ANEB METODIKA PRO INTERNÍ I EXTERNÍ ŠKOLITELE (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2016
4 344 Kč
9. ÚČETNICTVÍ A DANĚ NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V PŘÍKLADECH (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2016
2 650 Kč
10. EKONOMICKÁ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ – PRO ZANEPRÁZDNĚNÉ (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2016
2 408 Kč
11. TECHNIKY NÁBORU I PRO NEPERSONALISTY ANEB JAK SI VYBRAT SVÉHO KOLEGU (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2016
4 344 Kč
12. ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH – KOMPLIKOVANÉ DOPADY DO OBLASTI DANÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2016
3 013 Kč
13. JAK ARGUMENTOVAT A PŘESVĚDČIT (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2016
4 344 Kč
14. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2016
2 290 Kč
15. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ A ZÁKLADY… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10 - 6.10.2016
7 248 Kč
16. ÚČETNÍM VÝKAZŮM A ZÁVĚRCE ROZUMÍME (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10.2016
2 650 Kč
17. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ROCE 2016 – NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10.2016
3 255 Kč
18. NOVINKY V PRAVOPISE, STYLISTICE A NORMĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10.2016
1 990 Kč
19. BEZÚPLATNÉ A DALŠÍ PŘÍJMY Z HLEDISKA DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10.2016
2 166 Kč
20. PRÁCE S DATABÁZEMI V MS EXCEL (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10.2016
4 223 Kč
21. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET) – ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10.2016
2 650 Kč
22. TELEFONICKÁ KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10.2016
4 344 Kč
23. JAK VYJÍT S KAŽDÝM – TYPOLOGIE OSOBNOSTI PRO KAŽDÝ DEN (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10.2016
3 590 Kč
24. PRŮVODCE PRACOVNÍ MOTIVACÍ ANEB CO MUSÍTE VĚDĚT, ABYSTE ZE SVÝCH… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2016
4 344 Kč
25. DODACÍ DOLOŽKY INCOTERMS 2010 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2016
2 892 Kč
26. AUTOMATIZACE PRÁCE V MS EXCEL POMOCÍ MAKER (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10 - 11.10.2016
7 853 Kč
27. DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10 - 12.10.2016
7 248 Kč
28. PSYCHOHYGIENA – CÍLEVĚDOMÁ ÚPRAVA ŽIVOTNÍHO STYLU ANEB JAK UDRŽET… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2016
4 344 Kč
29. VIZUÁLNÍ MYŠLENÍ A MYŠLENKOVÉ MAPY – VYUŽITÍ V PRÁCI I V SOUKROMÉM… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2016
4 344 Kč
30. PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY Z POHLEDU ORGÁNŮ INSPEKCE PRÁCE A NOVELA ZÁKONA… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2016
2 408 Kč
31. POHLEDÁVKY – ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PROBLÉMY (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2016
2 892 Kč
32. OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ MAJETKU – ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2016
2 892 Kč
33. PRACOVNÍ DOBA, ROZVRHY, DOVOLENÁ (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2016
2 771 Kč
34. PROČ A JAK EFEKTIVNĚ SDÍLET PRACOVNÍKY A PROJEKTY / PROCESY (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2016
4 465 Kč
35. FINANČNÍ ANALÝZA, JEJÍ ÚLOHA A UŽITÍ VE FINANČNÍM A NÁSLEDNĚ… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10 - 12.10.2016
9 668 Kč
36. DPH U NEZISKOVÝCH A VEŘEJNOPRÁVNÍCH SUBJEKTŮ V PŘÍKLADECH (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2016
2 499 Kč
37. JAK SE BRÁNIT NEETICKÝM METODÁM V KOMUNIKACI (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10 - 12.10.2016
7 974 Kč
38. PŘEVODNÍ CENY 2016 – AKTUÁLNÍ VÝZVA V PŘÍMÝCH DANÍCH (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2016
3 013 Kč
39. KDE NEJVÍCE CHYBUJEME V PRACOVNÍM PRÁVU – PRO NÁROČNÉ (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2016
3 013 Kč
40. VYÚČTOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍCH CEST, VALUTOVÁ POKLADNA, PLATEBNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2016
2 529 Kč
41. POZITIVNÍ STRESMANAGEMENT S MGR. PETREM RŮŽIČKOU (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2016
4 344 Kč
42. TIME MANAGEMENT A ZVLÁDÁNÍ STRESU (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10 - 13.10.2016
7 974 Kč
43. KONTROLA NA MÍSTĚ U PŘÍJEMCE DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2016
2 190 Kč
44. STAL JSEM SE MANAŽEREM (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10 - 13.10.2016
7 974 Kč
45. JAK UZAVÍRAT OBCHODNÍ SMLOUVY A SMLUVNĚ SE ZABEZPEČIT PROTI OBCHODNÍM… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2016
3 134 Kč
46. STRATEGICKÝ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2016
4 344 Kč
47. PROGRESIVNÍ MANAŽER (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2016 - 12.4.2017
36 046 Kč
48. DPH – NEJČASTĚJŠÍ CHYBY (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2016
3 013 Kč
49. SPECIFICKÉ MZDOVÉ PROBLÉMY PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ MATEK A OTCŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2016
2 914 Kč
50. EKONOMICKÉ, DAŇOVÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2016
2 771 Kč
51. KONTROLNÍ VAZBY V ÚČETNICTVÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2016
2 529 Kč
52. OCEŇOVÁNÍ FINANČNÍCH DERIVÁTŮ A JEJICH POUŽITÍ PŘI ŘÍZENÍ FINANČNÍCH… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2016
3 376 Kč
53. BOZP A ODBORNÁ A ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST ZAMĚSTNANCŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2016
2 408 Kč
54. KURZ – ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET) V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ (HAVLÍČKŮV BROD )
14.10.2016
1 561 Kč
55. NABÝVÁNÍ NEMOVITOSTÍ – SPECIFIKA ASSET DEAL A SHARE DEAL – PRÁVNÍ A… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2016
3 013 Kč
56. ZMĚNY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ A PERSONÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2016 A OČEKÁVANÉ… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2016
2 892 Kč
57. VYUŽITÍ EXCELU VE FINANČNÍM MANAGEMENTU (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2016
3 255 Kč
58. ÚMLUVA CMR O MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ A ZMĚNY V ÚPRAVĚ… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2016
2 771 Kč
59. KLÍČ K MOTIVACI A ZVYŠOVÁNÍ OSOBNÍHO VÝKONU (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2016
4 344 Kč
60. PRAKTICKÁ KOMUNIKACE PRO MANAŽERY V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2016
4 344 Kč
61. TECHNIKY EFEKTIVNÍHO UČENÍ A PRÁCE S VELKÝM MNOŽSTVÍM INFORMACÍ, TIME… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10 - 18.10.2016
7 974 Kč
62. ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ V PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10 - 21.10.2016
8 458 Kč
63. DAŇOVÉ DOKLADY V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2016
3 134 Kč
64. AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ A KRÁTKODOBÉ PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY PRO MZDOVÉ… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2016
2 771 Kč
65. US GAAP V PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10 - 19.10.2016
9 668 Kč
66. SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK – PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2016
3 376 Kč
67. 10 NÁVYKŮ PRO ZJEDNODUŠENÍ PRÁCE (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2016
4 344 Kč
68. PŘEMĚNY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ – PRÁVNÍ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2016
3 134 Kč
69. JAK NASTAVIT VHODNÝ MOTIVAČNÍ SYSTÉM PRO VAŠE ZAMĚSTNANCE (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2016
4 344 Kč
70. ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI – SPECIÁLKA (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10 - 19.10.2016
4 707 Kč
71. PRINCIPY A METODY PROCESNÍHO ŘÍZENÍ FIREM I DALŠÍCH ORGANIZACÍ A… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2016
4 344 Kč
72. POROVNÁNÍ PODNIKÁNÍ FYZICKÉ VS. PRÁVNICKÉ OSOBY Z DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2016
2 892 Kč
73. SMLOUVA O DÍLO – KOMPLEXNÍ PRAKTICKY ZAMĚŘENÝ ROZBOR PRÁVNÍ ÚPRAVY,… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2016
3 013 Kč
74. PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10 - 20.10.2016
7 974 Kč
75. PŘEMĚNY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ – ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2016
3 134 Kč
76. JAK MANAŽERSKY NEUKOUČOVAT DO BEZVĚDOMÍ SEBE ANI PODŘÍZENÉ (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10.2016
4 344 Kč
77. KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ. JAK NA ÚSPĚŠNOU PR STRATEGII (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10.2016
2 299 Kč
78. ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP BEZ PŘEDSUDKŮ A PRAKTICKY (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10.2016
2 166 Kč
79. MAJETEK PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ A IFRS – SROVNÁNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10 - 21.10.2016
6 401 Kč
80. FACILITACE – CESTA K DOSAŽENÍ CÍLE (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10.2016
4 465 Kč
81. KONSOLIDACE PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ A ZÁKLADY KONSOLIDACE PODLE IFRS … (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10 - 8.11.2016
12 088 Kč
82. ÚČETNÍ A DAŇOVÉ AKTUALITY OČIMA DAŇOVÉ PORADKYNĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10.2016
2 771 Kč
83. PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI, RÉTORIKA (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10 - 21.10.2016
7 974 Kč
84. TŘÍSTRANNÉ A VÍCESTRANNÉ OBCHODY A SLOŽITĚJŠÍ TRANSAKCE Z POHLEDU… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10.2016
2 771 Kč
85. PŘIJÍMÁNÍ A PROPOUŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ BEZ CHYB (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10.2016
2 529 Kč
86. DANĚ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10.2016
2 650 Kč
87. ŘÍZENÍ FINANCÍ PRO PRAKTICKÉ VYUŽITÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10.2016
2 892 Kč
88. ÚČTOVÁNÍ VYBRANÝCH TRANSAKCÍ (MAJETEK, FONDY, TRANSFERY, BEZÚPLATNÁ… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2016
2 499 Kč
89. FORENZNÍ ÚČETNICTVÍ V KOSTCE (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2016
2 771 Kč
90. NADMĚRNÁ KONTROLA PRÁCE ZAMĚSTNANCŮ – MANAŽERSKÁ PAST (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2016
4 344 Kč
91. TRÉNINK VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPČÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10 - 25.10.2016
7 974 Kč
92. JAK CHYTŘE VYDĚLÁVAT NEBO UŠETŘIT ANEB DÍKY ZA INTERNÍ AUDIT (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2016
2 287 Kč
93. ZAHRANIČNÍ HOLDINGOVÉ STRUKTURY – PRÁVNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2016
2 892 Kč
94. APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V ŘÍZENÍ VE VĚCECH SLUŽEBNÍHO POMĚRU STÁTNÍCH… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2016
2 299 Kč
95. VÝBĚROVÝ POHOVOR SE ZAMĚŘENÍM NA OSOBNOSTNÍ TENDENCE UCHAZEČŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2016
4 344 Kč
96. BYTOVÁ DRUŽSTVA V PRAXI – PRÁVNÍ ÚPRAVA (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2016
2 650 Kč
97. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10 - 26.10.2016
4 344 Kč
98. ZLEPŠETE SI KONCENTRACI, PAMĚŤ, TVOŘIVOST, MOTIVAČNÍ SCHOPNOSTI –… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10 - 26.10.2016
9 547 Kč
99. BYTOVÁ DRUŽSTVA V PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10 - 9.11.2016
6 401 Kč
100. NOVODOBÝ MANAŽER A PODNIKÁNÍ V SOUVISLOSTECH (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2016
3 298 Kč
101. MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ A JEHO ÚLOHA V SOUDOBÉM EKONOMICKÉM A FINANČNÍM… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10 - 27.10.2016
14 508 Kč
102. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10 - 26.10.2016
7 248 Kč
103. CO NÁS POHÁNÍ ANEB JAK DOBŘE PRACOVAT S MOTIVACÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2016
4 344 Kč
104. SMLOUVY V ŠIRŠÍM KONTEXTU ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2016
3 013 Kč
105. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK, ZÁSOBY, SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, NEDOKONČENÁ… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2016
2 892 Kč
106. KARUSELOVÉ PODVODY – JAK SE BRÁNIT KŘIVÉMU NAŘČENÍ I OBVINĚNÍ A… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2016
3 134 Kč
107. INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ – PRÁVNÍ PROBLEMATIKA, AKTUÁLNÍ VÝKLADOVÉ PROBLÉMY (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2016
3 013 Kč
108. ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ PO NOVELE OD 1. 11.… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2016
2 287 Kč
109. ŠPIČKOVÝ ZÁKAZNICKÝ SERVIS V PRAXI – JAK ZÍSKAT A UDRŽET SI SPOKOJENÉ… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2016
4 344 Kč
110. NETWORKING PRO PERSONALISTY (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2016
4 344 Kč
111. ZAHRANIČNÍ OBCHOD SE ZBOŽÍM Z POHLEDU UPLATŇOVÁNÍ DPH A CELNÍCH… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2016
3 134 Kč
112. FAKTURACE A DPH PRO ZAČÍNAJÍCÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
27.10.2016
2 396 Kč
113. MATEŘSKÁ A DCEŘINÁ SPOLEČNOST Z DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO POHLEDU (PRAHA 1 - Nové Město )
27.10.2016
2 529 Kč
114. SRÁŽKY ZE MZDY, EXEKUCE, OSOBNÍ BANKROT (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2016
2 771 Kč
115. VZÁJEMNÉ SOUVISLOSTI DPH, DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB A ÚČETNICTVÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2016
3 376 Kč
116. DOVOLENÁ – NÁROKY A PODMÍNKY PRO JEJÍ ČERPÁNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2016
2 408 Kč
117. POHLEDÁVKY A DLUHY (ZÁVAZKY) (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2016
2 408 Kč
118. KURZ – ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET) (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2016
1 924 Kč
119. PERSONÁLNÍ CONTROLLING: NÁSTROJ KE ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PERSONÁLNÍHO… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11 - 2.11.2016
7 974 Kč
120. ZAHRANIČNÍ OBCHOD SE SLUŽBAMI Z POHLEDU UPLATŇOVÁNÍ DPH A CELNÍCH… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2016
3 134 Kč
121. KOUČOVÁNÍ KONFLIKTNÍCH A VYPJATÝCH SITUACÍ A TRÉNINK ASERTIVNÍHO… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2016
4 344 Kč
122. IFRS – MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ KOMPLEXNĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11 - 3.11.2016
9 063 Kč
123. PRACOVNĚPRÁVNÍ MINIMUM PRO NEPRÁVNÍKY (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2016
2 771 Kč
124. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V PRVNÍM A DRUHÉM STUPNI (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2016
2 400 Kč
125. EKONOMICKÉ UKAZATELE – CHARAKTERISTIKA A JEJICH VYHODNOCENÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2016
3 134 Kč
126. DAŇOVÁ KONTROLA TRANSFEROVÝCH CEN V SOUČASNÉ PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2016
3 134 Kč
127. CASH FLOW V TEORII I PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11 - 3.11.2016
6 038 Kč
128. POKLADNA, PRÁCE S PENĚZI, KTERÉ NEJSOU VAŠE, PLATEBNÍ KARTY (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2016
2 408 Kč
129. EKONOMICKÁ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2016
2 408 Kč
130. EXCEL – DATABÁZE S DOPLŇKEM POWERPIVOT (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2016
4 223 Kč
131. BYTOVÁ DRUŽSTVA V PRAXI – ÚČETNICTVÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2016
2 650 Kč
132. VĚCNÁ BŘEMENA V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU A JEJICH PRAKTICKÉ VYUŽITÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2016
2 771 Kč
133. POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA) Z PRÁVNÍHO A… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2016
2 892 Kč
134. DAŇOVÝ A ÚČETNÍ POHLED NA SMLOUVY A SMLUVNÍ VZTAHY (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2016
2 408 Kč
135. DAŇ Z PŘÍJMŮ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉHO POPLATNÍKA (NEZISKOVÉ ORGANIZACE) V… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2016
2 601 Kč
136. VŠÍMAVOST (MINDFULNESS) V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ I V PRÁCI – ZVLÁDÁNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2016
4 344 Kč
137. ZAMĚSTNANEC JAKO PODNIKATEL (PRAHA 1 )
3.11.2016
2 904 Kč
138. MODERNÍ CONTROLLING A REPORTING (DISTANČNÍ STUDIUM) (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11 - 30.11.2016
14 508 Kč
139. CESTOVNÍ NÁHRADY V PŘÍKLADECH – PRO ZAČÍNAJÍCÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2016
2 650 Kč
140. RESILIENCE ANEB JÁ TO ZVLÁDNU (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2016
4 344 Kč
141. DESATERO UŽITEČNÉ KOMUNIKACE (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2016
4 344 Kč
142. KURZ – DAŇOVÝ ŘÁD PRO ÚČETNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2016
2 771 Kč
143. JAK DOBŘE VÉST TÝM CALL CENTRA (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2016
4 344 Kč
144. ASISTENTKA JAKO EFEKTIVNÍ PODPORA PROJEKTOVÉHO TÝMU (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2016
4 344 Kč
145. PRÁVO PRO VEŘEJNOU SPRÁVU (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2016
2 299 Kč
146. JAK ODHADNOUT HODNOTU NEMOVITÉ VĚCI (A SPRÁVNĚ SE ROZHODNOUT O KOUPI… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2016
3 134 Kč
147. EXCELENTNÍ PAMĚŤ NENÍ POUHOU ILUZÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2016
4 344 Kč
148. AKTIVNĚ PROTI STRESU A VYHOŘENÍ ANEB NEJVĚTŠÍ OMEZENÍ JSOU V NAŠÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2016
4 344 Kč
149. JAK ŘEŠIT ZÁLUDNÉ SITUACE V MANAŽERSKÉ PRAXI – MODELOVÉ PŘÍKLADY S… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2016
4 344 Kč
150. PODNIKATELSKÁ SESKUPENÍ – Z PRÁVNÍHO, ÚČETNÍHO A DAŇOVÉHO POHLEDU (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2016
3 376 Kč
151. VYBRANÉ NÁLEZY Z KONTROL FINANČNÍHO ÚŘADU (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2016
3 255 Kč
152. JAK NA PROBLEMATICKÉHO ZAMĚSTNANCE – PŘEDCHÁZENÍ A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2016
2 892 Kč
153. PRAKTIKUM PRO ZAČÍNAJÍCÍ PERSONALISTY A MZDOVÉ ÚČETNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11 - 8.11.2016
4 344 Kč
154. MANAGEMENT ACCOUNTING BASICS – MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ V ANGLICKÉM… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2016
4 223 Kč
155. JAK UPLATNIT NENÁSILNOU KOMUNIKACI V PROFESNÍM ŽIVOTĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2016
4 344 Kč
156. POSTUP KONTROLY PODLE ZÁKONA č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU A… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2016
2 601 Kč
157. ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PODNIKU ZAHRANIČNÍ OSOBY NA SLOVENSKU OD ZAHÁJENÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11 - 9.11.2016
4 828 Kč
158. DPH V ROCE 2016 A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2017 – SPECIÁLKA PRO… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11 - 10.11.2016
7 006 Kč
159. JAK KOMUNIKOVAT A DOBŘE ORGANIZOVAT PROCES ZMĚNY (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2016
4 344 Kč
160. UMĚNÍ IMPROVIZACE – ZVLÁDEJTE NEOČEKÁVANÉ SITUACE (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2016
4 344 Kč
161. VSTUP INVESTORA DO STARTUPU – PRÁVNÍ SOUVISLOSTI A RIZIKA (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2016
2 771 Kč
162. UPLATŇOVÁNÍ DPH MEZI ZEMĚMI EU A S TŘETÍMI ZEMĚMI V ROCE 2016 A… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2016
3 013 Kč
163. JAK VÉST PROBLÉMOVÉ JEDINCE V MANAŽERSKÉ PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11 - 9.11.2016
7 974 Kč
164. JAK DOTAHOVAT SVÉ PLÁNY A CÍLE DO ÚSPĚŠNÉHO KONCE (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2016
4 465 Kč
165. PENĚŽNÍ A NEPENĚŽNÍ PLNĚNÍ VČETNĚ BENEFITŮ POSKYTOVANÉ ZAMĚSTNANCŮM (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2016
2 408 Kč
166. NÁHRADA ŠKODY V OBCHODNÍ PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2016
3 134 Kč
167. SPECIFICKÉ PROBLÉMY S DPH V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH A U OSVČ (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2016
2 400 Kč
168. UPLATŇOVÁNÍ DPH SE ZAMĚŘENÍM NA TUZEMSKO V ROCE 2016 A PŘIPRAVOVANÉ… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2016
3 134 Kč
169. BYTOVÁ DRUŽSTVA V PRAXI – HOSPODAŘENÍ A DAŇOVÁ PROBLEMATIKA (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2016
2 892 Kč
170. JAK DĚLAT VĚCI HNED ANEB TECHNIKA BEZPROSTŘEDNÍHO ČINU (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2016
4 344 Kč
171. LEADER – MANAGER – COACH™ (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11 - 10.11.2016
8 470 Kč
172. OPRAVNÉ POLOŽKY – DAŇOVÝ A ÚČETNÍ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2016
2 892 Kč
173. POSTAVENÍ JEDNATELE – PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2016
3 134 Kč
174. AKTUÁLNÍ ZMĚNY PŘI MANIPULACI S DOKUMENTY V ČR PO APLIKACI NAŘÍZENÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2016
2 299 Kč
175. DPH V ROCE 2016 V PŘÍKLADECH A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2017 – PRO… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2016
3 013 Kč
176. STRATEGIE PRO OSOBNÍ I PRACOVNÍ ŽIVOT – NAJDĚTE OPĚT SVOJI ENERGII (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11 - 11.11.2016
7 974 Kč
177. PÍŠETE DOBŘE? PIŠTE PERFEKTNĚ ANEB PÍSEMNÁ KOMUNIKACE FORMÁLNĚ I… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2016
4 344 Kč
178. PERSONÁLNÍ RISK MANAGEMENT – JAK MINIMALIZOVAT PERSONÁLNÍ RIZIKA VE… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2016
4 344 Kč
179. JAK NASTAVIT KVALITNÍ ADAPTAČNÍ PROCES PRO NOVÉ ZAMĚSTNANCE (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2016
4 344 Kč
180. OPATŘENÍ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ A FINANCOVÁNÍ TERORISMU (AML/CFT) (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2016
3 013 Kč
181. ZAVEDENÍ IFRS DO FIREMNÍHO ÚČETNICTVÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11 - 11.11.2016
7 248 Kč
182. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ROCE 2016 – NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2016
2 408 Kč
183. ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY Z POHLEDU DANÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2016
2 408 Kč
184. ZÁKONÍK PRÁCE – NEROVNOMĚRNÉ ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY Z POHLEDU PRAXE… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2016
2 408 Kč
185. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2016 PO NOVELE ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ VČETNĚ… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2016
3 255 Kč
186. ÚČETNICTVÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2016
2 499 Kč
187. NEGOCIACE PO TELEFONU (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2016
4 344 Kč
188. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET) – ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2016
2 650 Kč
189. AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ OD ŽÁDOSTI PO KONTROLU – PŘIPRAVOVANÉ… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2016
2 408 Kč
190. MONITORING ZAMĚSTNANCŮ ANEB JAK SPRÁVNĚ KONTROLOVAT ZAMĚSTNANCE (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2016
2 892 Kč
191. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11 - 15.11.2016
7 490 Kč
192. PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ AUDITY (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2016
4 344 Kč
193. KONFERENCE: DAŇOVÝ ŘÁD 2016 – XVI. ROČNÍK PROCESNÍHO DAŇOVÉHO PRÁVA (PRAHA 8 )
14.11 - 15.11.2016
4 828 Kč
194. ZÁKLADY IFRS S PŘÍKLADY Z PRAXE (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11 - 16.11.2016
9 184 Kč
195. ÚČETNICTVÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO ZAČÍNAJÍCÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2016
2 408 Kč
196. EFEKTIVNÍ MANAŽER VE ZDRAVOTNICTVÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2016
2 299 Kč
197. EFEKTIVNÍ TIME MANAGEMENT A STRESS MANAGEMENT (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2016
4 344 Kč
198. ŘÍZENÍ NÁKLADŮ FIRMY A ORGANIZACE, ROZPOČTOVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11 - 17.11.2016
14 508 Kč
199. MEDIACE PRO PERSONALISTY (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2016
2 172 Kč
200. KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ – Z POHLEDU PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ A… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2016
3 134 Kč
201. TÝMOVÁ KOMUNIKACE KROK ZA KROKEM ANEB JAK SE DOMLUVIT A JAK… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2016
4 344 Kč
202. MANAGEMENT V PODMÍNKÁCH ČASOVÉHO TLAKU (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2016
4 344 Kč
203. JAK SE VYHNOUT NEJČASTĚJŠÍM CHYBÁM PŘI UZAVÍRÁNÍ A REALIZACI SMLUV V… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2016
2 892 Kč
204. ZÁKONÍK PRÁCE, ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SOCIÁLNÍ A… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11 - 16.11.2016
6 643 Kč
205. O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ V ROCE 2017 KOMPLETNĚ VČETNĚ PŘÍKLADŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2016
2 287 Kč
206. SLYŠÍME SE – NEBO JEN MLUVÍME? (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2016
4 344 Kč
207. PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ DPH V ROCE 2016 A OČEKÁVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2016
3 134 Kč
208. JAK NA SÍTĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11 - 22.11.2016
9 801 Kč
209. PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2016
3 376 Kč
210. MZDOVĚ PERSONÁLNÍ PROFESIONÁL® (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11 - 25.11.2016
12 088 Kč
211. ZÁSTAVY V PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2016
3 134 Kč
212. MANAŽER JAKO KOUČ, KOUČOVÁNÍ PRO MANAŽERY (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11 - 22.11.2016
7 974 Kč
213. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ROCE 2016 A OČEKÁVANÉ ZMĚNY PRO ROK… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2016
3 134 Kč
214. NÁHRADA ŠKODY VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2016
3 013 Kč
215. IFRS V PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11 - 23.11.2016
9 668 Kč
216. DAŇ Z PŘÍJMŮ V ROCE 2016 A OČEKÁVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2017 – SPECIÁLKA (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11 - 22.11.2016
4 586 Kč
217. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2016
2 045 Kč
218. ÚČTOVÁNÍ V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH ÚČTOVÝCH TŘÍD 0-7 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11 - 24.11.2016
7 248 Kč
219. NEVIDITELNÝ LEADERSHIP – JAK LIDI VÉST NAMÍSTO ŘÍDIT (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2016
4 344 Kč
220. INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ – ŘEŠENÍ ÚPADKU ODDLUŽENÍM (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2016
2 771 Kč
221. ÚČETNICTVÍ A DANĚ NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2016 A NOVINKY… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2016
2 650 Kč
222. CESTOVNÍ NÁHRADY – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2016
2 408 Kč
223. RYCHLOČTENÍ (= RYCHLÉ ČTENÍ), RACIONÁLNÍ ČTENÍ, TEXT MANAGEMENT, INFO… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11 - 29.11.2016
15 718 Kč
224. MANAGEMENT VE SLUŽBÁCH A POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2016
2 499 Kč
225. DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB V ROCE 2016 A OČEKÁVANÉ ZMĚNY PRO ROK… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2016
2 892 Kč
226. EFEKTIVNÍ ZÍSKÁVÁNÍ A NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ, VEDENÍ VÝBĚROVÝCH POHOVORŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11 - 24.11.2016
7 974 Kč
227. FINANČNÍ ANALÝZA – KROK PO KROKU AŽ K SOUHRNNÝM ANALÝZÁM (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11 - 25.11.2016
7 974 Kč
228. POHLEDÁVKY – PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11 - 24.11.2016
4 586 Kč
229. POHLEDÁVKY A JEJICH VYMÁHÁNÍ ANEB JAK PŘEDCHÁZET NEÚSPĚŠNÉMU VYMÁHÁNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2016
2 771 Kč
230. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ, POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A DŮCHODOVÉ… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2016
3 255 Kč
231. SLUŽBY Z POHLEDU DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2016
2 650 Kč
232. MANAŽERSKÁ PERSONALISTIKA SE ZAMĚŘENÍM NA NÁBOR PRACOVNÍKŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2016
4 344 Kč
233. PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY – ZAČÍNÁM PREZENTOVAT (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11 - 24.11.2016
7 974 Kč
234. KURZ – ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2016
2 287 Kč
235. JAK AKTIVNĚ ČELIT NEFÉROVÉMU, MANIPULATIVNÍMU A NÁTLAKOVÉMU CHOVÁNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11 - 25.11.2016
7 974 Kč
236. MZDOVÉ A PLATOVÉ PŘEDPISY V PRAXI – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2016
3 013 Kč
237. POHLEDÁVKY – ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2016
2 892 Kč
238. DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ROZINKY ANEB ŠPINDL ROKU 2016 – XXI. ROČNÍK (ŠPINDLERŮV MLÝN )
24.11 - 26.11.2016
8 458 Kč
239. ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI A ROZVOJ FIRMY PRO MANAŽERY I PODNIKATELE (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2016
4 344 Kč
240. VEŘEJNÁ PODPORA (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2016
2 400 Kč
241. ZVLÁDÁNÍ STRESU NA PRACOVIŠTI I V SOUKROMÉM ŽIVOTĚ, MINDFULNESS (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11 - 25.11.2016
7 974 Kč
242. ZDAŇOVÁNÍ MEZD A PLATŮ – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2016
2 408 Kč
243. PLNĚNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ PODLE ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2016
3 013 Kč
244. NÁKLADY A VÝNOSY Z DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO POHLEDU (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2016
2 771 Kč
245. DELEGOVÁNÍ – UMĚNÍ, KTERÉ VÁM BUDE POMÁHAT KAŽDÝ DEN (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2016
4 344 Kč
246. MARKETING PRO ASISTENTKY (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2016
4 344 Kč
247. ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ V PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11 - 29.11.2016
5 917 Kč
248. KDYŽ KOMUNIKACE VÁZNE – JAK ZVLÁDAT KRITICKÉ MOMENTY V KOMUNIKACI (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2016
4 344 Kč
249. NOVÝ ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU ÚČINNÝ OD 1. 12. 2016 (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2016
2 287 Kč
250. MINIMUM CELNÍHO DEKLARANTA (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11 - 1.12.2016
8 458 Kč
251. LEASINGOVÉ OPERACE Z AKTUÁLNÍHO ÚČETNÍHO A DAŇOVÉHO HLEDISKA (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2016
2 771 Kč
252. MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI ANEB JAK VÉST A MOTIVOVAT LIDI K VYŠŠÍM VÝKONŮM (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11 - 29.11.2016
7 974 Kč
253. FINANČNÍ PLÁN A REPORTING – PRAKTICKÉ RADY A TIPY (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2016
3 134 Kč
254. JAK MŮŽE MANAGEMENT FIRMY PŘEDEJÍT DAŇOVÉ PASTI (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2016
3 497 Kč
255. PRÁCE S OBSÁHLÝMI TABULKAMI V MS EXCEL (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11 - 30.11.2016
7 853 Kč
256. DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ A DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2016
3 134 Kč
257. PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY V ROCE 2017 (HAVLÍČKŮV BROD )
29.11.2016
2 408 Kč
258. JAK ŘEŠIT KRIZOVÉ SITUACE VE VYJEDNÁVÁNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11 - 30.11.2016
7 974 Kč
259. PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S KONTROLNÍM HLÁŠENÍM K DPH A OBRANA PROTI… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2016
2 287 Kč
260. UPLATŇOVÁNÍ DPH A CEL PŘI OBCHODU SE TŘETÍMI ZEMĚMI (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2016
2 529 Kč
261. MOC POZITIVNÍHO MYŠLENÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2016
4 344 Kč
262. STAVBA NA CIZÍM POZEMKU ANEB UMISŤOVÁNÍ STAVEB Z HLEDISKA OBČANSKÉHO… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2016
3 134 Kč
263. JEDNODENNÍ RYCHLOČTENÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2016
4 659 Kč
264. IFRS – FINANČNÍ NÁSTROJE (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11 - 1.12.2016
7 248 Kč
265. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ – PŘÍPRAVA PRO UZAVŘENÍ ÚČETNICTVÍ ZA… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2016
2 408 Kč
266. PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ PROBLEMATIKA V PRAXI ROKU 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2016
2 045 Kč
267. SROVNÁNÍ ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2016
3 497 Kč
268. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2016 V PLNÉM A ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2016
3 013 Kč
269. ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH – AKTUALITY A PŘIPRAVOVANÁ „VELKÁ“ NOVELA… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2016
2 299 Kč
270. HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ A POSKYTOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12 - 2.12.2016
7 974 Kč
271. ÚČETNICTVÍ V PRAXI PRO MÍRNĚ POKROČILÉ (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12 - 2.12.2016
4 465 Kč
272. LIKVIDACE OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ A DRUŽSTEV – PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÝ… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2016
3 497 Kč
273. JAK PŘIPRAVIT PROFESIONÁLNÍ PREZENTACI V MS POWERPOINT (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2016
4 223 Kč
274. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROKU 2016 U NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2016
2 499 Kč
275. JAK NA POUTAVÉ GRAFY V MS EXCEL (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2016
4 223 Kč
276. JAK SI UDRŽET ZDRAVÁ ZÁDA (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2016
4 344 Kč
277. ZMĚNY V ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH ZÁKONECH V ROCE 2016 A NOVELY DAŇOVÝCH… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2016
2 408 Kč
278. ZJIŠŤOVÁNÍ ROZHODNÝCH SKUTEČNOSTÍ V DAŇOVÉM PRÁVU (PRAHA 8 )
5.12.2016
3 497 Kč
279. JAK PŘIPRAVIT FUNKČNÍ MARKETINGOVÝ PLÁN (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2016
4 344 Kč
280. ODŠTĚPNÝ ZÁVOD (ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PODNIKU) ZAHRANIČNÍ SPOLEČNOSTI V… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2016
3 860 Kč
281. TRIKY NAŠÍ MYSLI A SÍLA POZITIVNÍHO MYŠLENÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2016
4 344 Kč
282. TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ Z KOMUNIKACE, TYPOLOGIE A OBRANY PROTI MANIPULACI (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12 - 6.12.2016
7 974 Kč
283. FAKTURA – KOMPLEXNĚ NA PŘÍKLADECH Z PRAXE A NÁLEŽITOSTI DAŇOVÝCH… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2016
2 408 Kč
284. TIME MANAGEMENT A ZVLÁDÁNÍ STRESU (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12 - 6.12.2016
7 974 Kč
285. JAK ZÍSKAT VDĚČNÉ ZÁKAZNÍKY ANEB JAK ZÍSKAT ZPĚT NESPOKOJENÉHO KLIENTA (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12 - 6.12.2016
7 974 Kč
286. SVĚTOVÉ ÚČETNICTVÍ US GAAP A IFRS – SROVNÁNÍ A JEJICH VZÁJEMNÉ VYUŽITÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12 - 8.12.2016
12 935 Kč
287. OPRAVY CHYB MINULÝCH OBDOBÍ – ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2016
2 771 Kč
288. ETIKETA PRO ÚŘEDNICE A ÚŘEDNÍKY (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2016
2 200 Kč
289. NÁHRADA ŠKODY V PRACOVNÍM PRÁVU NA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADECH (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2016
3 134 Kč
290. MOTIVUJTE PŘÍBĚHEM ANEB STORYTELLING V MANAŽERSKÉ PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2016
5 070 Kč
291. PSYCHOSOMATIKA – PRÁCE S MYSLÍ I TĚLEM ANEB JAK PŘEDEJÍT NEMOCI (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2016
4 344 Kč
292. KOMPLEXNÍ OCENĚNÍ PODNIKU A BUSINESSU, ROZBOR A UŽITÍ CELKOVÉ FIREMNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12 - 8.12.2016
14 508 Kč
293. ZÍSKÁVÁNÍ, ANALÝZA A PREZENTACE DAT V MS EXCEL (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12 - 8.12.2016
7 853 Kč
294. CO STOJÍ ŘÍCI "NE" (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2016
4 344 Kč
295. UZAVŘENÍ ÚČETNICTVÍ ZA ROK 2016 VČETNĚ ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2016
2 891 Kč
296. 10 NÁVYKŮ PRO JEDNODUCHOST PRÁCE (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2016
4 344 Kč
297. HR STRATEGIE JAKO KLÍČOVÝ NÁSTROJ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2016
4 344 Kč
298. PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONA O DPH V ROCE 2017 (PRAHA 8 )
7.12 - 8.12.2016
4 586 Kč
299. VADY NEMOVITOSTÍ, PRÁVA Z VAD, DUE DILIGENCE (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2016
2 650 Kč
300. PRESENTATION SKILLS (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2016
4 344 Kč
301. JAK POPSAT VÝSLEDKY KONTROLY NEBO AUDITU (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2016
2 299 Kč
302. ZÁSOBY Z ÚČETNÍHO A DAŇOVÉHO POHLEDU (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2016
2 408 Kč
303. NAUČTE SE ŘÍKAT ANO ANEB MODERNÍ ASERTIVITA V PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2016
4 344 Kč
304. VZTAHY NA PRACOVIŠTI – ŘEŠME POTÍŽE DŘÍVE NEŽ NASTANOU (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2016
4 344 Kč
305. PROFESIONÁLNÍ ASISTENTKA – MANAGEMENT PODPORY MANAŽERŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12 - 9.12.2016
7 974 Kč
306. KOMUNIKAČNÍ SEBEOBRANA – KURZ ŠITÝ VÁM NA MÍRU (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12 - 9.12.2016
9 547 Kč
307. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB – ZA ROK 2016 A NOVINKY ROKU 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2016
2 287 Kč
308. KOMUNIKACE V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2016
4 344 Kč
309. DOKLADY PŘI DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2016
2 650 Kč
310. VYVLASTŇOVÁNÍ POZEMKŮ A STAVEB – PRAKTICKÁ APLIKACE ZÁKONA O… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2016
2 771 Kč
311. IFRS – AKTUÁLNĚ I PŘIPRAVOVANÉ NOVELIZACE (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2016
3 013 Kč
312. PSYCHOHYGIENA – CÍLEVĚDOMÁ ÚPRAVA ŽIVOTNÍHO STYLU ANEB JAK UDRŽET… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2016
4 344 Kč
313. JAK VÍCE VYUŽÍVAT MOZEK – PRÁCE S INFORMACEMI, KREATIVNÍ MYŠLENÍ,… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12 - 13.12.2016
7 974 Kč
314. ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ ZE TŘETÍCH ZEMÍ V ČR A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2016
2 892 Kč
315. ZÁKON O DPH A JEHO ZÁVAŽNÉ ZMĚNY V ROCE 2017 VE VAZBĚ NA DAŇOVÝ ŘÁD (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2016
2 892 Kč
316. JAK VYJÍT S KAŽDÝM – TYPOLOGIE OSOBNOSTI PRO KAŽDÝ DEN (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2016
3 590 Kč
317. METODIKA HODNOCENÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2016
3 146 Kč
318. POVINNOSTI MZDOVÝCH ÚČTÁREN PO UZAVŘENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU 2016 A… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2016
2 408 Kč
319. UZAVŘENÍ ÚČETNICTVÍ ZA ROK 2016 VČETNĚ ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2016
2 408 Kč
320. ÚVOD DO PERSONÁLNÍ PRÁCE: PROČ JE DŮLEŽITÁ, CO JE JEJÍM CÍLEM A JAK… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2016
4 344 Kč
321. KOUČOVÁNÍ KONFLIKTNÍCH A VYPJATÝCH SITUACÍ A TRÉNINK ASERTIVNÍHO… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2016
4 344 Kč
322. ZMĚNY V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ SE ZBOŽÍM A SLUŽBAMI PRO ROK 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2016
2 408 Kč
323. TIME MANAGEMENT 5. GENERACE – METODA SOUSTO FARMULTI® METODA,… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12 - 14.12.2016
9 547 Kč
324. STRESMANAGEMENT PRO 50+ ANEB KAŽDÝ JE TAK MLADÝ, JAK MYSLÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2016
4 344 Kč
325. ZÁKLADY DAŇOVÉHO MODELOVÁNÍ PRO PRÁVNICKÉ OSOBY NA SLOVENSKU (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2016
3 134 Kč
326. PRACOVNÍ SMLOUVY Z POHLEDU PRAXE, VČETNĚ PROBLEMATIKY PRÁCE Z DOMOVA (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2016
2 408 Kč
327. HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ A JEHO VAZBA NA OSTATNÍ PERSONÁLNÍ PROCESY (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12 - 15.12.2016
7 974 Kč
328. VEDENÍ HODNOTÍCÍCH POHOVORŮ PRO PŘEDSTAVENÉ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2016
3 146 Kč
329. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA – PRAKTICKÉ PŘÍKLADY PRO POKROČILÉ PODLE… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2016
4 465 Kč
330. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2016 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2016
2 499 Kč
331. PREZENTAČNÍ A RÉTORICKÉ DOVEDNOSTI (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12 - 15.12.2016
7 974 Kč
332. STAVEBNÍ ZÁKON VE VAZBĚ NA JEHO NOVELU ZAVÁDĚJÍCÍ NOVÉ PRINCIPY… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2016
2 771 Kč
333. CESTOVNÍ NÁHRADY 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2016
2 287 Kč
334. PRACOVNĚPRÁVNÍ SPORY V SOUDNÍ PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2016
2 771 Kč
335. VÝKAZ CASH FLOW PRAKTICKY (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2016
3 013 Kč
336. INTENZIVNÍ POSILOVNA KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2016
4 344 Kč
337. PRŮŘEZ NOVINEK V DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH PŘEDPISECH PRO ROK 2017 (PRAHA 8 )
15.12.2016
3 134 Kč
338. VYVÁŽENÝ LEADERSHIP – VYUŽIJTE POTENCIÁL SVÉHO TÝMU (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2016
4 344 Kč
339. KONTROLY ZAMĚSTNAVATELŮ STÁTNÍMI DOZOROVÝMI ORGÁNY VČETNĚ AKTUÁLNÍCH… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12.2016
2 892 Kč
340. NOVINKY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI PRO ROK 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12.2016
2 287 Kč
341. ZMĚNY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12.2016
2 287 Kč
342. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY V DANÍCH, FINANČNÍM A MZDOVÉM ÚČETNICTVÍ OD ROKU… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2016
2 045 Kč
343. AKTIVNĚ PROTI STRESU A VYHOŘENÍ ANEB NEJVĚTŠÍ OMEZENÍ JSOU V NAŠÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2016
4 344 Kč
344. DPH U DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2016
2 650 Kč
345. ZÁKONÍK PRÁCE – JEHO ZMĚNY K 1. 4. 2017 Z POHLEDU PRAXE (PRAHA 1 - Nové Město )
20.12.2016
2 771 Kč
346. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ ZA ROK 2016 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.12.2016
2 408 Kč
347. DPH PRO ROK 2017 – ZAMĚŘENO NA ZMĚNY (PRAHA 1 - Nové Město )
20.12.2016
2 408 Kč
348. PRŮŘEZ PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVOU OBLASTÍ – PRO ROK 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.12 - 22.12.2016
6 038 Kč
349. CESTOVNÍ NÁHRADY 2016/2017 DLE SLOVENSKÉ LEGISLATIVY (PRAHA 1 - Nové Město )
20.12.2016
2 408 Kč
350. EMOČNÍ INTELIGENCE A JEJÍ VYUŽITÍ V PROFESNÍM A OSOBNÍM ŽIVOTĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
20.12 - 21.12.2016
7 974 Kč
351. SOFT SKILLS VYŠŠÍ GENERACE – TISÍCERO DOVEDNOSTÍ KOMUNIKACE A… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.12 - 22.12.2016
9 547 Kč
352. ZMĚNY V PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ OBLASTI OD 1. 1. 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.12.2016
3 134 Kč
353. ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍCH POŽITKŮ V ROCE 2017… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.12.2016
2 408 Kč
354. SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ ZA ROK 2016 (PRAHA 1 - Nové Město )
4.1.2017
2 771 Kč
355. VELKÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VČETNĚ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ ZA ROK 2016 (PRAHA 1 - Nové Město )
4.1 - 5.1.2017
4 707 Kč
356. SESTAVENÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ROK… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.1.2017
2 771 Kč
357. UZAVŘENÍ ÚČETNICTVÍ ZA ROK 2016 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.1.2017
2 892 Kč
358. RYCHLOČTENÍ (= RYCHLÉ ČTENÍ), RACIONÁLNÍ ČTENÍ, TEXT MANAGEMENT, INFO… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.1 - 12.1.2017
15 718 Kč
359. MINIMUM Z FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ PRO NEEKONOMY (PRAHA 1 - Nové Město )
11.1 - 12.1.2017
7 974 Kč
360. NOVELIZACE ZÁKONÍKU PRÁCE, ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI A ZÁKONA O INSPEKCI… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.1.2017
2 396 Kč
361. PREZENTAČNÍ A RÉTORICKÉ DOVEDNOSTI (PRAHA 1 - Nové Město )
11.1 - 12.1.2017
7 974 Kč
362. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ A ZMĚNY V ÚČETNÍCH PŘEDPISECH PRO PODNIKATELE (PRAHA 1 - Nové Město )
11.1.2017
2 650 Kč
363. ZMĚNY V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ SE ZBOŽÍM A SLUŽBAMI PRO ROK 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.1.2017
2 650 Kč
364. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY V DANÍCH, FINANČNÍM A MZDOVÉM ÚČETNICTVÍ V ROCE… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.1.2017
2 045 Kč
365. PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2017
2 408 Kč
366. MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI ANEB JAK VÉST A MOTIVOVAT LIDI K VYŠŠÍM VÝKONŮM (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1 - 18.1.2017
7 974 Kč
367. EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE – NEVERBÁLNÍ A VERBÁLNÍ KOMUNIKACE, ASERTIVNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1 - 18.1.2017
7 974 Kč
368. POVINNOSTI MZDOVÝCH ÚČTÁREN PO UZAVŘENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU 2016 A… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.1.2017
2 408 Kč
369. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ 2016 A AKTUALITY PRO… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.1.2017
3 255 Kč
370. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ ZA ROK 2016 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.1.2017
2 408 Kč
371. ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ Z POHLEDU ZDRAVOTNÍHO A… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.1.2017
2 771 Kč
372. JAK ORGANIZOVAT, PŘIPRAVOVAT A HODNOTIT JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2017
4 344 Kč
373. DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ A DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2017
3 134 Kč
374. ASERTIVITA, ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1 - 25.1.2017
7 974 Kč
375. ZLEPŠETE SI KONCENTRACI, PAMĚŤ, TVOŘIVOST, MOTIVAČNÍ SCHOPNOSTI –… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2017
4 774 Kč
376. ŘÍZENÍ ROZVOJE ZAMĚSTNANCŮ, TALENT MANAGEMENT (PRAHA 1 - Nové Město )
25.1 - 26.1.2017
7 974 Kč
377. PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2017 (PRAHA 8 )
26.1.2017
3 134 Kč
378. ZMĚNY V ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH ZÁKONECH V ROCE 2016 A NOVELY DAŇOVÝCH… (HAVLÍČKŮV BROD )
26.1.2017
1 682 Kč
379. UZAVŘENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE OSVČ, DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ A PŘEHLEDY K POJIŠTĚNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1.2017
2 892 Kč
380. CELNÍ KODEX A CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1.2017
2 650 Kč
381. ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR – KOMPLEXNÍ PŘEDSTAVENÍ PROBLEMATIKY… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1.2017
2 892 Kč
382. PRŮŘEZ NOVINEK V DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH PŘEDPISECH PRO ROK 2017 (PRAHA 1 )
30.1.2017
3 134 Kč
383. TIME MANAGEMENT A ZVLÁDÁNÍ STRESU (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1 - 31.1.2017
7 974 Kč
384. PŮSOBIVÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI JAKO CESTA K ÚSPĚŠNÉMU SEBEPROSAZENÍ,… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1 - 1.2.2017
7 974 Kč
385. PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ PROBLEMATIKA V PRAXI ROKU 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2017
2 045 Kč
386. SESTAVENÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB PRO… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.2.2017
2 601 Kč
387. VYÚČTOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍCH CEST, VALUTOVÁ POKLADNA, PLATEBNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.2.2017
2 529 Kč
388. OPRAVNÉ POLOŽKY – DAŇOVÝ A ÚČETNÍ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
2.2.2017
2 892 Kč
389. UZAVŘENÍ ÚČETNICTVÍ ZA ROK 2016 VČETNĚ ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ (HAVLÍČKŮV BROD )
2.2.2017
1 682 Kč
390. CESTOVNÍ NÁHRADY 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
3.2.2017
2 287 Kč
391. NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2017
2 650 Kč
392. KONTROLNÍ VAZBY V ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE PRO ROK 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2017
2 408 Kč
393. STRUKTUROVANÉ MYŠLENÍ EFEKTIVNÍHO MANAŽERA (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2 - 9.2.2017
7 974 Kč
394. AKTUÁLNĚ K DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVĚ V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.2.2017
3 134 Kč
395. INTRASTAT V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.2.2017
2 650 Kč
396. OBCHODNÍ A VYJEDNÁVACÍ DOVEDNOSTI (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2 - 14.2.2017
7 974 Kč
397. DPH U NEZISKOVÝCH A VEŘEJNOPRÁVNÍCH SUBJEKTŮ V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2017
2 499 Kč
398. PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ PROBLEMATIKA V PRAXI ROKU 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.2.2017
2 045 Kč
399. ÚČETNÍ A DAŇOVÉ AKTUALITY OČIMA DAŇOVÉ PORADKYNĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
16.2.2017
2 892 Kč
400. PŮVOD ZBOŽÍ A JEHO VÝZNAM V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
17.2.2017
2 650 Kč
401. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2017
2 650 Kč
402. MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ, ODMĚŇOVÁNÍ A BENEFITY (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2 - 22.2.2017
7 974 Kč
403. PREZENTAČNÍ A RÉTORICKÉ DOVEDNOSTI II – NADSTAVBA PRO POKROČILÉ (PRAHA 1 - Nové Město )
23.2 - 24.2.2017
7 974 Kč
404. NÁSTROJE A TECHNIKY ŘÍZENÍ PROJEKTŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
8.3 - 9.3.2017
7 974 Kč
405. PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ PROBLEMATIKA V ROCE 2017 – ZKUŠENOSTI A PRAKTICKÉ… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3.2017
2 892 Kč
406. PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI MANAŽERA (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4 - 12.4.2017
7 974 Kč
407. PROBLEMATICKÉ SITUACE V PŘESHRANIČNÍM OBCHODĚ A SLUŽBÁCH A JEJICH… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2017
2 529 Kč

Žádné položky.

Elektronické kurzy

Časté chyby a omyly v účetnictví a daních (záznam on-line)
1 392 Kč
CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2014 (záznam on-line)
1 150 Kč
CESTOVNÍ NÁHRADY (záznam DVD)
1 392 Kč
CESTOVNÍ NÁHRADY (záznam on-line)
1 150 Kč
Daň z příjmu fyzických osob 2015 a daňové přiznání za rok 2014 …
1 150 Kč
Daň z příjmů fyzických osob v roce 2016 a daňové přiznání za rok 2015…
1 392 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2015 a daňové přiznání právnických osob…
1 150 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2016 a daňové přiznání za rok…
1 392 Kč
Daně a účetnictví v roce 2015 – první poznatky z praxe (záznam on…
1 150 Kč
Daňové a nedaňové výdaje v praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ V ROCE 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Daňově uznatelné náklady v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňový řád pro účetní 2016 s ohledem na povinnou elektronickou…
1 392 Kč
DPH EU 2017 (on-line kurz)
1 392 Kč
DPH nejčastější chyby a praktické příklady (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2016 …
1 392 Kč
DPH v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
DPH v roce 2017 (on-line kurz)
1 392 Kč
DPH v tuzemsku 2014, 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (záznam DVD)
1 392 Kč
EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (záznam on-line)
1 150 Kč
Elektronická evidence tržeb v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Elektronická komunikace se státní správou 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD)
1 392 Kč
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam on-line)
1 150 Kč
INCOTERMS 2010 (záznam DVD)
1 392 Kč
INCOTERMS 2010 (záznam on-line)
1 150 Kč
INTRASTAT OD A DO Z (záznam DVD)
1 392 Kč
INTRASTAT OD A DO Z (záznam on-line)
1 150 Kč
JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam on-line)
1 150 Kč
JAK VYPLŇOVAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK VYPLŇOVAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam on…
1 150 Kč
Kde nejvíce chybujeme v pracovním právu – pro náročné (záznam on-line)
1 392 Kč
Kontrolní hlášení k DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Majetek a odpisy v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD)
1 392 Kč
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam on-line)
1 150 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2017 (on-line…
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2016 …
1 392 Kč
Nemovitosti a jejich nájem v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v daních a účetnictví 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1.1.2016 (on-line kurz)
1 392 Kč
Novinky ve mzdách 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky ve mzdách v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky ve mzdách v roce 2017 (on-line kurz)
1 392 Kč
Pracovní právo pro mzdové účetní v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
PRACOVNÍ SMLOUVY A JAK NA NĚ Z POHLEDU PRAXE (záznam DVD)
1 392 Kč
PRACOVNÍ SMLOUVY A JAK NA NĚ Z POHLEDU PRAXE (záznam on-line)
1 150 Kč
Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU …
1 392 Kč
PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU …
1 150 Kč
Problematika pohledávek a dluhů (závazků) v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam DVD)
1 392 Kč
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam on-line)
1 150 Kč
Silniční daň 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY (záznam DVD)
3 351 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY (záznam on-line)
2 950 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – PRŮBĚH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – PRŮBĚH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 150 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 150 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 150 Kč
SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU (záznam DVD)
1 392 Kč
SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU (záznam on-line)
1 150 Kč
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ (on…
1 150 Kč
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ …
1 392 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2016 (záznam on…
1 392 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení zaměstnanců – komplexní přehled kroků…
1 392 Kč
STYLISTIKA MODERNÍHO E-MAILU – OBCHODNÍ I OSOBNÍ KORESPONDENCE …
1 392 Kč
STYLISTIKA MODERNÍHO E-MAILU – OBCHODNÍ I OSOBNÍ KORESPONDENCE …
1 150 Kč
Účetní závěrka 2014 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 150 Kč
Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetní závěrka 2016 pro právnické osoby (on-line kurz)
1 392 Kč
Účetnictví a daně neziskových organizací 2015/2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetnictví pro praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PODLE NORMY ČSN 01 6910 – ZMĚNY A NOVINKY ROKU 2014…
1 392 Kč
ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PODLE NORMY ČSN 01 6910 – ZMĚNY A NOVINKY ROKU 2014…
1 150 Kč
VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY PRO ZAČÍNAJÍCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY PRO ZAČÍNAJÍCÍ (záznam on-line)
1 150 Kč
Vedení mzdové agendy pro zkušené (záznam on-line)
1 392 Kč
VEDENÍ OSOBNÍ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ (záznam DVD)
1 392 Kč
VEDENÍ OSOBNÍ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ (záznam on-line)
1 150 Kč
Vnitropodnikové směrnice (záznam on-line)
1 392 Kč
Výklad zákona o DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy IFRS (on-line kurz)
1 392 Kč
Základy účetnictví I. – Právní úprava účetnictví (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy účetnictví III. – Základy účtování (on-line kurz)
1 392 Kč
Základy účetnictví IV. – Účetní uzávěrka a závěrka (on-line kurz)
1 392 Kč
ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam on-line)
1 150 Kč
Zákoník práce – pracovní doba a její rozvržení z pohledu praxe ve…
1 392 Kč
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam on-line)
1 150 Kč
Zákonné způsoby optimalizace daní z pohledu daňového poradce (záznam…
1 392 Kč
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY V ROCE 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
ZAMĚSTNÁVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮ, STUDENTŮ – VZNIK A PRŮBĚH PP VZTAHU Z…
1 392 Kč
ZAMĚSTNÁVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮ, STUDENTŮ – VZNIK A PRŮBĚH PP VZTAHU Z…
1 150 Kč
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 – ZMĚNY V ROCE 2014 A K 1. 1. 2015 …
1 392 Kč
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 – ZMĚNY V ROCE 2014 A K 1. 1. 2015 …
1 150 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2016 - změny v roce 2015 a k 1. 1. 2016 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2017 – změny v roce 2016 a k 1.1.2017 (on…
1 392 Kč
Zhodnocení praktických dopadů v roce 2016 a novelizace…
1 392 Kč
Změny celních předpisů s návazností na DPH a změny INTRASTATu 2016 …
1 392 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.