Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 1. VOX a.s., 23.10.2013, 11:21

V dnešní době stále více společností využívá pro řízení lidských zdrojů model HR business partnerství, a to proto, že řízení lidských zdrojů by se nemělo zabývat pouze správou personální administrativy, ale mělo by směřovat k propojení strategických cílů společnosti. HR manažer by se měl aktivně podílet na zisku společnosti, být partnerem jejího vedení  a snažit se dosahovat společných cílů.
6. 11. 2013 vám společnost 1. VOX a.s. umožní vyzkoušet si, pod vedením zkušených konzultantů, vhodné formy i čas implementace principů HR business partneringu a připravit plán přípravy organizace i samotného úseku řízení lidských zdrojů na tuto, často velice kulturně radikální změnu.
Poučte se z úspěšných i neúspěšných aplikací ze širokého spektra organizací, které se rozhodly implementovat model HR business partneringu.

Bližší informace o programu naleznete na webových stránkách vox.cz nebo telefonicky 277 000 485 nebo 777 741 777.


Firma 1. VOX a.s. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S KONTROLNÍM HLÁŠENÍM K DPH (PRAHA 1 )
30.5.2016
2 408 Kč
2. JAK ORGANIZOVAT, PŘIPRAVOVAT A HODNOTIT JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ… (PRAHA 1 )
30.5.2016
4 102 Kč
3. VYÚČTOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍCH CEST – ŘEŠENÍ PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ… (PRAHA 1 )
30.5.2016
2 287 Kč
4. DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ (PRAHA 1 )
30.5 - 1.6.2016
7 248 Kč
5. LIKVIDACE OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ A DRUŽSTEV – PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÝ… (PRAHA 1 )
30.5.2016
3 376 Kč
6. FAKTURA – KOMPLEXNĚ NA PŘÍKLADECH Z PRAXE A NÁLEŽITOSTI DAŇOVÝCH… (PRAHA 1 )
31.5.2016
2 408 Kč
7. ZAHRANIČNÍ HOLDINGOVÉ STRUKTURY – PRÁVNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI (PRAHA 1 )
31.5.2016
2 771 Kč
8. OBCHODNÍ A VYJEDNÁVACÍ DOVEDNOSTI (PRAHA 1 )
31.5 - 1.6.2016
7 732 Kč
9. OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ MAJETKU – ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 )
31.5.2016
2 892 Kč
10. DPH – NEJČASTĚJŠÍ CHYBY (PRAHA 1 )
1.6.2016
3 013 Kč
11. DESATERO UŽITEČNÉ KOMUNIKACE (PRAHA 1 )
1.6.2016
4 102 Kč
12. OPATŘENÍ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ A FINANCOVÁNÍ TERORISMU (AML/CFT) (PRAHA 1 )
1.6.2016
3 013 Kč
13. ÚČETNICTVÍ PODLE SLOVENSKÝCH PŘEDPISŮ (PRAHA 1 )
2.6.2016
3 134 Kč
14. SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK – PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 )
2.6.2016
3 376 Kč
15. JAK VYJÍT S KAŽDÝM – TYPOLOGIE OSOBNOSTI PRO KAŽDÝ DEN (PRAHA 1 )
2.6.2016
3 390 Kč
16. ÚHRADA AMBULANTNÍCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 (PRAHA 1 )
3.6.2016
2 408 Kč
17. AKTIVNĚ PROTI STRESU A VYHOŘENÍ ANEB NEJVĚTŠÍ OMEZENÍ JSOU V NAŠÍ… (PRAHA 1 )
6.6.2016
3 981 Kč
18. NOVELIZOVANÝ CELNÍ KODEX EU OD 1. 5. 2016 A NOVÝ CELNÍ ZÁKON (PRAHA 1 )
6.6.2016
2 287 Kč
19. MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI ANEB JAK VÉST A MOTIVOVAT LIDI K VYŠŠÍM VÝKONŮM (PRAHA 1 )
7.6 - 8.6.2016
7 732 Kč
20. IFRS – MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (PRAHA 1 )
7.6 - 9.6.2016
9 063 Kč
21. SOFT SKILLS VYŠŠÍ GENERACE – TISÍCERO DOVEDNOSTÍ KOMUNIKACE A… (PRAHA 1 )
7.6 - 8.6.2016
9 305 Kč
22. ZÁKON O REGISTRU SMLUV ÚČINNÝ OD 1. 7. 2016 – AŤ VAŠE NEZVEŘEJNĚNÉ… (PRAHA 1 )
7.6.2016
2 408 Kč
23. NEBOJTE SE VYTVOŘIT VLASTNÍ ASSESSMENT CENTRE (PRAHA 1 )
8.6 - 9.6.2016
7 732 Kč
24. PŘEMĚNY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ – PRÁVNÍ POHLED (PRAHA 1 )
8.6.2016
3 134 Kč
25. POKLADNA, PRÁCE S PENĚZI, KTERÉ NEJSOU VAŠE, PLATEBNÍ KARTY (PRAHA 1 )
9.6.2016
2 408 Kč
26. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE – CHARAKTERISTIKA A JEJICH VYHODNOCENÍ (PRAHA 1 )
9.6.2016
3 013 Kč
27. 10 UŽITEČNÝCH NÁVYKŮ PRO JEDNODUCHOST PRÁCE (PRAHA 1 )
9.6.2016
4 102 Kč
28. AUTOMATIZACE PRÁCE V MS EXCEL POMOCÍ MAKER (PRAHA 1 )
9.6 - 10.6.2016
7 611 Kč
29. PŘEMĚNY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ – ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 )
9.6.2016
3 134 Kč
30. MANAGEMENT A PROFESIONALITA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ (PRAHA 1 )
9.6.2016
2 892 Kč
31. NEGOCIACE PO TELEFONU (PRAHA 1 )
10.6.2016
4 102 Kč
32. POKYN GFŘ D-22 K ZÁKONU O DANÍCH Z PŘÍJMŮ (novela pokynu GFŘ D-6) (PRAHA 1 )
10.6.2016
2 771 Kč
33. MEZIGENERAČNÍ VZTAHY V PRÁCI (PRAHA 1 )
10.6.2016
4 102 Kč
34. VÝBĚROVÝ POHOVOR METODOU SYNERGEA QT© (PRAHA 1 )
13.6 - 14.6.2016
7 732 Kč
35. ZÁKLADY KONSOLIDACE PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ (PRAHA 1 )
13.6.2016
4 465 Kč
36. JAK ŘÍKAT NE A VYMEZIT SI HRANICE (TEPLICE )
13.6.2016
3 388 Kč
37. NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK – ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY (PRAHA 1 )
13.6.2016
3 013 Kč
38. DPH U DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ (PRAHA 1 )
14.6.2016
2 650 Kč
39. PŮSOBIVÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI JAKO CESTA K ÚSPĚŠNÉMU SEBEPROSAZENÍ,… (PRAHA 1 )
14.6 - 15.6.2016
7 732 Kč
40. ÚČETNÍM VÝKAZŮM A ZÁVĚRCE ROZUMÍME (PRAHA 1 )
14.6.2016
3 013 Kč
41. MYŠLENKOVÉ MAPY A VIZUÁLNÍ MYŠLENÍ (PRAHA 1 )
14.6.2016
4 102 Kč
42. INSOLVENČNÍ PRÁVO VE VAZBĚ NA OBČANSKÝ ZÁKONÍK (PRAHA 1 )
14.6.2016
3 013 Kč
43. LEADER – MANAGER – COACH™ (PRAHA 1 )
14.6 - 15.6.2016
8 470 Kč
44. TRÉNINK VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPČÍ (PRAHA 1 )
15.6 - 16.6.2016
7 732 Kč
45. RECRUITMENT PRO NEPERSONALISTY ANEB JAK SI VYBRAT SVÉHO KOLEGU (PRAHA 1 )
15.6.2016
4 102 Kč
46. JAK SE VYHNOUT NEJČASTĚJŠÍM CHYBÁM PŘI UZAVÍRÁNÍ A REALIZACI SMLUV SE… (PRAHA 1 )
15.6.2016
2 771 Kč
47. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ROCE 2016 – NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK… (HAVLÍČKŮV BROD )
15.6.2016
1 803 Kč
48. SPECIFICKÉ PROBLÉMY S DPH V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH (PRAHA 1 )
15.6.2016
2 650 Kč
49. MOC POZITIVNÍHO MYŠLENÍ (PRAHA 1 )
15.6.2016
4 102 Kč
50. CESTOVNÍ NÁHRADY V PŘÍKLADECH – PRO ZAČÍNAJÍCÍ (PRAHA 1 )
15.6.2016
2 650 Kč
51. PERSONÁLNÍ AUDIT NEJEN PRO PERSONALISTY (PRAHA 1 )
15.6.2016
4 102 Kč
52. KONSOLIDACE – PROCVIČENÍ OBTÍŽNĚJŠÍCH OBLASTÍ PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ (PRAHA 1 )
16.6.2016
4 465 Kč
53. MAPOVÁNÍ TÝMU – MODERNÍ CESTA K JEHO POZNÁNÍ A ŘÍZENÍ (PRAHA 1 )
16.6.2016
4 102 Kč
54. DLOUHODOBÝ STRES – KDYŽ TĚLO VOLÁ O POMOC (PRAHA 1 )
16.6.2016
4 102 Kč
55. ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY Z POHLEDU DANÍ (PRAHA 1 )
16.6.2016
2 408 Kč
56. NEVIDITELNÝ LEADERSHIP – JAK LIDI VÉST NAMÍSTO ŘÍDIT (PRAHA 1 )
16.6.2016
4 102 Kč
57. FINANČNÍ PLÁN A REPORTING – PRAKTICKÉ RADY A TIPY (PRAHA 1 )
16.6.2016
3 013 Kč
58. MANAGEMENT ZNALOSTÍ – FAKTOR ÚSPĚCHU FIRMY (PRAHA 1 )
16.6.2016
3 981 Kč
59. ZNEUŽITÍ PRÁVA V DAŇOVÉ OBLASTI (PRAHA 1 )
16.6.2016
2 771 Kč
60. PÍŠETE DOBŘE? PIŠTE PERFEKTNĚ ANEB PÍSEMNÁ KOMUNIKACE FORMÁLNĚ I… (PRAHA 1 )
17.6.2016
4 102 Kč
61. VYBRANÉ NÁLEZY Z KONTROL FINANČNÍHO ÚŘADU (PRAHA 1 )
17.6.2016
3 134 Kč
62. AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, KRÁTKODOBÉ PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY (PRAHA 1 )
17.6.2016
2 771 Kč
63. NÁKLADY A VÝNOSY Z DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO POHLEDU (PRAHA 1 )
20.6.2016
2 650 Kč
64. SVĚTOVÉ ÚČETNICTVÍ – US GAAP A IFRS (PRAHA 1 )
20.6 - 23.6.2016
12 935 Kč
65. ASERTIVITA, ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ (PRAHA 1 )
20.6 - 21.6.2016
7 732 Kč
66. HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ A JEHO VAZBA NA OSTATNÍ PERSONÁLNÍ PROCESY (PRAHA 1 )
20.6 - 21.6.2016
7 732 Kč
67. ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PODNIKU ZAHRANIČNÍ OSOBY NA SLOVENSKU – ZALOŽENÍ,… (PRAHA 1 )
21.6.2016
3 134 Kč
68. JAK ZVLÁDNOUT KOMUNIKACI A VEDENÍ LIDÍ V PROCESU ZMĚNY? (PRAHA 1 )
21.6.2016
4 223 Kč
69. STORYTELLING FOR LEADERS (PRAHA 1 )
21.6.2016
5 191 Kč
70. ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PODNIKU ZAHRANIČNÍ OSOBY NA SLOVENSKU (PRAHA 1 )
21.6 - 22.6.2016
4 828 Kč
71. RYCHLOČTENÍ (= RYCHLÉ ČTENÍ), RACIONÁLNÍ ČTENÍ, TEXT MANAGEMENT, INFO… (PRAHA 1 )
21.6 - 28.6.2016
15 718 Kč
72. APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V ŘÍZENÍ VE VĚCECH SLUŽBY (PRAHA 1 )
21.6.2016
2 395 Kč
73. ÚČETNÍ A DAŇOVÉ JUDIKÁTY A JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI (PRAHA 1 )
21.6.2016
3 376 Kč
74. EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE – NEVERBÁLNÍ A VERBÁLNÍ KOMUNIKACE, ASERTIVNÍ… (PRAHA 1 )
21.6 - 22.6.2016
7 732 Kč
75. KOMPLIKOVANÉ ÚČETNÍ PŘÍPADY PRO NÁROČNÉ (PRAHA 1 )
22.6 - 23.6.2016
5 796 Kč
76. TÝMOVÁ KOMUNIKACE KROK ZA KROKEM ANEB JAK SE DOMLUVIT A JAK… (PRAHA 1 )
22.6.2016
4 102 Kč
77. ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PODNIKU ZAHRANIČNÍ OSOBY NA SLOVENSKU –… (PRAHA 1 )
22.6.2016
3 134 Kč
78. SYNERGEA COMPETENCY MODEL© (PRAHA 1 )
22.6 - 23.6.2016
7 732 Kč
79. ASISTENTKA V PROJEKTOVÉM ŘÍZENÍ (PRAHA 1 )
23.6.2016
4 102 Kč
80. JAK ZVLÁDNOUT KONFLIKTY, VLASTNÍ EMOCE A ZŮSTAT RESPEKTOVÁN/A (PRAHA 1 )
23.6 - 24.6.2016
7 732 Kč
81. MANAŽERSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI VE ZDRAVOTNICTVÍ (PRAHA 1 )
23.6.2016
2 299 Kč
82. JAK SE PŘIPRAVIT NA APLIKACI NAŘÍZENÍ EIDAS (PRAHA 1 )
23.6.2016
2 287 Kč
83. EKONOMICKÁ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ (PRAHA 1 )
24.6.2016
2 408 Kč
84. ZÁKONÍK PRÁCE – NEROVNOMĚRNÉ ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY Z POHLEDU PRAXE… (PRAHA 1 )
24.6.2016
2 408 Kč
85. ABY TO ŠLAPALO ANEB KOMUNIKACE PRO MISTRY VE VÝROBĚ (TEPLICE )
24.6.2016
3 388 Kč
86. MS EXCEL KROK ZA KROKEM (PRAHA 1 )
27.6 - 28.6.2016
7 490 Kč
87. KOUČOVÁNÍ JAKO STYL VEDENÍ LIDÍ (PRAHA 1 )
27.6.2016
4 102 Kč
88. NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY A CHYBY PŘI ZPRACOVÁNÍ MEZD (PRAHA 1 )
27.6.2016
2 771 Kč
89. OCHRANA SPOTŘEBITELE NEJEN PODLE NOVELIZOVANÉHO ZÁKONA O OCHRANĚ… (PRAHA 1 )
27.6.2016
2 408 Kč
90. MINIMUM CELNÍHO DEKLARANTA (PRAHA 1 )
27.6 - 30.6.2016
8 458 Kč
91. JAK NA SOUSTŘEDĚNÍ A POZORNOST VE VĚKU VYRUŠOVÁNÍ (PRAHA 1 )
27.6.2016
4 102 Kč
92. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ OD A DO Z (PRAHA 1 )
27.6 - 29.6.2016
7 248 Kč
93. MODERNÍ METODY NÁBORU A VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ (PRAHA 1 )
28.6 - 29.6.2016
7 732 Kč
94. ZPĚTNÁ VAZBA ANEB JAK UPOZORNIT LIDI NA TO, CO DĚLAJÍ A JAKÉ DŮSLEDKY… (PRAHA 1 )
28.6.2016
4 102 Kč
95. PREZENTAČNÍ A RÉTORICKÉ DOVEDNOSTI (PRAHA 1 )
28.6 - 29.6.2016
7 732 Kč
96. JEDNODENNÍ RYCHLOČTENÍ (PRAHA 1 )
29.6.2016
4 659 Kč
97. EFEKTIVNÍ TIME MANAGEMENT A STRESS MANAGEMENT (PRAHA 1 )
29.6.2016
4 102 Kč
98. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB OD A DO Z (PRAHA 1 )
30.6.2016
2 408 Kč
99. ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI A ROZVOJ FIRMY Z POHLEDU CHOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ –… (PRAHA 1 )
30.6.2016
4 102 Kč
100. OBCHODNÍ A VYJEDNÁVACÍ DOVEDNOSTI (PRAHA 1 )
7.7 - 8.7.2016
7 732 Kč
101. TIME MANAGEMENT A ZVLÁDÁNÍ STRESU (PRAHA 1 )
11.7 - 12.7.2016
7 732 Kč
102. MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARDY I. – SPECIÁLKA OD A DO Z (PRAHA 1 )
12.7 - 14.7.2016
10 031 Kč
103. ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ – PRO ZAČÍNAJÍCÍ (PRAHA 1 )
12.7.2016
2 771 Kč
104. JAK NA EMOCE V TÝMOVÉ PRÁCI (PRAHA 1 )
12.7.2016
2 650 Kč
105. MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS) – SPECIÁLKA OD A DO… (PRAHA 1 )
12.7 - 11.8.2016
19 348 Kč
106. NOVODOBÝ MANAŽER (MANAŽERKA) – TÁTA (MÁMA) DVOU RODIN (PRAHA 1 )
13.7.2016
3 990 Kč
107. EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE – NEVERBÁLNÍ A VERBÁLNÍ KOMUNIKACE, ASERTIVNÍ… (PRAHA 1 )
13.7 - 14.7.2016
7 732 Kč
108. EXCEL – OPERACE PRO USNADNĚNÍ PRÁCE, VYUŽÍVÁNÍ FUNKCÍ V EXCELU (PRAHA 1 )
14.7.2016
3 981 Kč
109. ŠKOLA ZDRAVÝCH ZAD PRO KANCELÁŘSKÉ PROFESE (PRAHA 1 )
14.7.2016
4 102 Kč
110. KDO UMÍ ŘÍDIT SÁM SEBE, UMÍ ŘÍDIT OSTATNÍ (PRAHA 1 )
14.7.2016
4 102 Kč
111. LETNÍ ŠKOLA EXCELU (PRAHA 1 )
14.7 - 22.7.2016
11 943 Kč
112. JAK ZÍSKAT VDĚČNÉ ZÁKAZNÍKY ANEB JAK NESPOKOJENOST KLIENTA OBRÁTIT VE… (PRAHA 1 )
14.7 - 15.7.2016
7 732 Kč
113. HROMADNÉ ZÁZNAMY V MS EXCEL (PRAHA 1 )
15.7.2016
3 981 Kč
114. PSYCHOHYGIENA – CÍLEVĚDOMÁ ÚPRAVA ŽIVOTNÍHO STYLU ANEB JAK UDRŽET… (PRAHA 1 )
18.7.2016
4 102 Kč
115. KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH – PRO ZAČÍNAJÍCÍ (PRAHA 1 )
18.7 - 20.7.2016
6 885 Kč
116. UPLATŇOVÁNÍ DPH SE ZAMĚŘENÍM NA TUZEMSKO – PRO ZAČÍNAJÍCÍ (PRAHA 1 )
18.7.2016
2 892 Kč
117. ZÁKONÍK PRÁCE 2016 – PRO ZAČÍNAJÍCÍ (PRAHA 1 )
18.7 - 20.7.2016
6 885 Kč
118. IFRS V PRAXI (PRAHA 1 )
18.7 - 20.7.2016
9 668 Kč
119. MARKETING MANAGEMENT (PRAHA 1 )
19.7.2016
4 102 Kč
120. DPH PŘI OBCHODU MEZI ČLENSKÝMI STÁTY EU A S TŘETÍMI ZEMĚMI V ROCE… (PRAHA 1 )
19.7.2016
2 892 Kč
121. ASERTIVITA, ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ (PRAHA 1 )
19.7 - 20.7.2016
7 732 Kč
122. PROFESIONÁLNÍ ASISTENTKA – MANAGEMENT PODPORY MANAŽERŮ (PRAHA 1 )
19.7 - 20.7.2016
7 732 Kč
123. LETNÍ ŠKOLA MARKETINGU (PRAHA 1 )
19.7 - 27.7.2016
12 451 Kč
124. MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE – PROPAGACE (PRAHA 1 )
20.7.2016
4 102 Kč
125. DPH V PŘÍKLADECH – WORKSHOP – PRO ZAČÍNAJÍCÍ (PRAHA 1 )
20.7.2016
2 892 Kč
126. GRAFY, DIAGRAMY, ANALÝZA V MS EXCEL (PRAHA 1 )
21.7.2016
3 981 Kč
127. DESATERO UŽITEČNÉ KOMUNIKACE (PRAHA 1 )
21.7.2016
4 102 Kč
128. DAŇOVÉ A ÚČETNÍ PROBLÉMY PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY (PRAHA 1 )
21.7.2016
2 408 Kč
129. AUTOMATIZACE PRÁCE POMOCÍ MAKER (PRAHA 1 )
22.7.2016
3 981 Kč
130. VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY – PRO ZAČÍNAJÍCÍ MZDOVÉ ÚČETNÍ (PRAHA 1 )
25.7 - 26.7.2016
4 586 Kč
131. US GAAP (PRAHA 1 )
25.7 - 27.7.2016
9 668 Kč
132. MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI ANEB JAK VÉST A MOTIVOVAT LIDI K VYŠŠÍM VÝKONŮM (PRAHA 1 )
26.7 - 27.7.2016
7 732 Kč
133. CESTOVNÍ NÁHRADY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE (PRAHA 1 )
26.7.2016
2 650 Kč
134. B2B MARKETING A OBCHODNÍ PREZENTACE (PRAHA 1 )
26.7.2016
4 102 Kč
135. MEDIACE PRO PERSONALISTY (PRAHA 1 )
26.7.2016
2 172 Kč
136. VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY – KOMPLIKOVANÉ MZDOVÉ VÝPOČTY (PRAHA 1 )
27.7.2016
3 013 Kč
137. ZNAČKA, MARKETINGOVÁ KULTURA A NOVÉ TRENDY (PRAHA 1 )
27.7.2016
4 102 Kč
138. MANAŽER JAKO KOUČ, KOUČOVÁNÍ PRO MANAŽERY (PRAHA 1 )
28.7 - 29.7.2016
7 732 Kč
139. LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI V PRAXI (PRAHA 1 )
28.7 - 29.7.2016
7 732 Kč
140. EKONOMICKÉ, DAŇOVÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (PRAHA 1 )
28.7.2016
2 771 Kč
141. FAKTURACE V PŘESHRANIČNÍM OBCHODĚ A SLUŽBÁCH VČETNĚ ÚČTOVÁNÍ… (PRAHA 1 )
29.7.2016
2 529 Kč
142. MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARDY II. – SPECIÁLKA OD A DO Z (PRAHA 1 )
9.8 - 11.8.2016
10 031 Kč
143. ASERTIVNÍ DOVEDNOSTI A TECHNIKY V PRAXI – TRÉNINK KOMUNIKAČNÍCH… (PRAHA 1 )
11.8.2016
4 102 Kč
144. ZÁKONÍK PRÁCE Z POHLEDU PRAXE V ROCE 2016 (PRAHA 1 )
15.8 - 16.8.2016
4 586 Kč
145. ZAHRANIČNÍ OBCHOD – KOMPLEXNÍ VÝKLAD Z POHLEDU UPLATŇOVÁNÍ DPH,… (PRAHA 1 )
15.8 - 17.8.2016
7 248 Kč
146. OBCHODNÍ A VYJEDNÁVACÍ DOVEDNOSTI (PRAHA 1 )
16.8 - 17.8.2016
7 732 Kč
147. STAL JSEM SE MANAŽEREM (PRAHA 1 )
16.8 - 17.8.2016
7 732 Kč
148. CESTOVNÍ NÁHRADY 2016 (PRAHA 1 )
16.8.2016
2 287 Kč
149. LETNÍ ŠKOLA KOMUNIKACE S DAVIDEM GRUBEREM (PRAHA 1 )
17.8 - 18.8.2016
9 547 Kč
150. SKLADOVÉ ZÁSOBY, JEJICH POŘÍZENÍ S VAZBOU NA ÚČETNICTVÍ, DAŇ Z PŘÍJMŮ… (PRAHA 1 )
17.8.2016
2 771 Kč
151. VYUŽITÍ NENÁSILNÉ KOMUNIKACE V PROFESNÍM ŽIVOTĚ (PRAHA 1 )
18.8.2016
4 102 Kč
152. PSYCHOHYGIENA – CÍLEVĚDOMÁ ÚPRAVA ŽIVOTNÍHO STYLU ANEB JAK UDRŽET… (PRAHA 1 )
19.8.2016
4 102 Kč
153. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (PRAHA 1 )
22.8 - 23.8.2016
3 981 Kč
154. DAŇOVÝ PROFESIONÁL® – KOMPLETNĚ (PRAHA 1 )
22.8 - 5.10.2016
39 894 Kč
155. DAŇOVÝ PROFESIONÁL® – POVINNÝ CYKLUS K ZÍSKÁNÍ MEZINÁRODNÍHO… (PRAHA 1 )
22.8 - 21.9.2016
29 875 Kč
156. DANĚ – VÝKLAD NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZÁKONŮ (PRAHA 1 )
22.8 - 31.8.2016
19 348 Kč
157. ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ – PRÁVNICKÉ OSOBY (PRAHA 1 )
22.8.2016
3 255 Kč
158. HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A CESTOVNÍ NÁHRADY (PRAHA 1 )
23.8.2016
3 255 Kč
159. ÚČETNÍ PŘÍPADY PRO POKROČILÉ (PRAHA 1 )
23.8 - 24.8.2016
5 675 Kč
160. PREZENTAČNÍ A RÉTORICKÉ DOVEDNOSTI (PRAHA 1 )
23.8 - 24.8.2016
7 732 Kč
161. ZÁKON O DPH SE ZAMĚŘENÍM NA TUZEMSKO (PRAHA 1 )
24.8.2016
3 134 Kč
162. ÚČTOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ DLE VYHLÁŠKY 504/2002 SB. (PRAHA 1 )
24.8.2016
2 408 Kč
163. DPH PŘI OBCHODU MEZI ČLENSKÝMI STÁTY EU A S TŘETÍMI ZEMĚMI (PRAHA 1 )
25.8.2016
2 287 Kč
164. MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ – OBECNÉ PRINCIPY (PRAHA 1 )
25.8.2016
2 287 Kč
165. ÚČTO A DANĚ ANEB ŠKOLÍME SE V PŘÍRODĚ – XIV. ROČNÍK (KÁCOV) (KÁCOV )
25.8 - 27.8.2016
7 259 Kč
166. ZÁKON O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A KOMOŘE DAŇOVÝCH PORADCŮ (PRAHA 1 )
29.8.2016
956 Kč
167. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ OD A DO Z – PRO MÍRNĚ POKROČILÉ (PRAHA 1 )
29.8 - 31.8.2016
7 248 Kč
168. ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ – ZÁVISLÁ ČINNOST (PRAHA 1 )
29.8.2016
2 287 Kč
169. ZÁKON O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ (PRAHA 1 )
30.8.2016
2 408 Kč
170. EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE – NEVERBÁLNÍ A VERBÁLNÍ KOMUNIKACE, ASERTIVNÍ… (PRAHA 1 )
30.8 - 31.8.2016
7 732 Kč
171. ZÁKON O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ (PRAHA 1 )
30.8.2016
835 Kč
172. TIME MANAGEMENT A ZVLÁDÁNÍ STRESU (PRAHA 1 )
30.8 - 31.8.2016
7 732 Kč
173. ZÁKON O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ… (PRAHA 1 )
31.8.2016
2 408 Kč
174. ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ – FYZICKÉ OSOBY, ÚPRAVY DAŇOVÉHO ZÁKLADU (PRAHA 1 )
31.8.2016
2 287 Kč
175. ZÁKLADNÍ ROZDÍLY MEZI ČESKÝMI ÚČETNÍMI PŘEDPISY A IFRS V KOSTCE (PRAHA 1 )
2.9.2016
3 981 Kč
176. ASERTIVITA, ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ (PRAHA 1 )
5.9 - 6.9.2016
7 974 Kč
177. POKYN GFŘ D-22 K ZÁKONU O DANÍCH Z PŘÍJMŮ (PRAHA 1 )
5.9.2016
2 892 Kč
178. EFEKTIVNÍ PRÁCE S DATY DÍKY FUNKCÍM MS EXCEL (PRAHA 1 )
5.9 - 6.9.2016
7 853 Kč
179. MALÉ DANĚ – VÝKLAD ZÁKONŮ (PRAHA 1 )
6.9 - 8.9.2016
7 248 Kč
180. ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH A EKOLOGICKÁ DAŇ (PRAHA 1 )
6.9.2016
3 134 Kč
181. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK – ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY (PRAHA 1 )
6.9.2016
3 134 Kč
182. ZÁKON O DANI SILNIČNÍ (PRAHA 1 )
7.9.2016
2 287 Kč
183. NOVINKY V MS OFFICE 2016 (PRAHA 1 )
7.9.2016
4 223 Kč
184. PLATEBNÍ STYK – AKTUÁLNÍ INFORMACE O ZMĚNÁCH PRÁVNÍ ÚPRAVY V ROCE 2016 (PRAHA 1 )
8.9.2016
3 013 Kč
185. TÝMOVÁ KOMUNIKACE KROK ZA KROKEM ANEB JAK SE DOMLUVIT A JAK… (PRAHA 1 )
8.9.2016
4 344 Kč
186. ZÁKON O DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ A POPLATKY (PRAHA 1 )
8.9.2016
2 287 Kč
187. ÚČETNÍ VÝKAZY PRO PRAKTICKÉ VYUŽITÍ (PRAHA 1 )
8.9.2016
2 892 Kč
188. ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (PRAHA 1 )
8.9.2016
2 287 Kč
189. NEMOVITOSTI A JEJICH NÁJEM Z ÚČETNÍHO A DAŇOVÉHO POHLEDU (PRAHA 1 )
9.9.2016
2 892 Kč
190. DPH PRO ZAČÍNAJÍCÍ SE ZAMĚŘENÍM NA TUZEMSKO – PRO VAŠI BEZCHYBNOU… (PRAHA 1 )
12.9.2016
3 134 Kč
191. AKTIVNĚ PROTI STRESU A VYHOŘENÍ ANEB NEJVĚTŠÍ OMEZENÍ JSOU V NAŠÍ… (PRAHA 1 )
12.9.2016
4 344 Kč
192. US GAAP NA KOMPLEXNÍCH PŘÍKLADECH – VÝKLAD, CVIČENÍ A MODEROVANÁ… (PRAHA 1 )
12.9 - 13.9.2016
7 248 Kč
193. ÚČETNICTVÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (PRAHA 1 )
13.9 - 15.9.2016
5 445 Kč
194. EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE – NEVERBÁLNÍ A VERBÁLNÍ KOMUNIKACE, ASERTIVNÍ… (PRAHA 1 )
13.9 - 14.9.2016
7 974 Kč
195. ÚČETNÍ AKADEMIE – PRO ZANEPRÁZDNĚNÉ (PRAHA 1 )
13.9 - 24.9.2016
9 547 Kč
196. PŘÍKLADY DAŇOVÉ (PRAHA 1 )
13.9 - 15.9.2016
7 248 Kč
197. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB (PŘÍKLADY) (PRAHA 1 )
13.9.2016
3 134 Kč
198. SOFT SKILLS VYŠŠÍ GENERACE – TISÍCERO DOVEDNOSTÍ KOMUNIKACE A… (PRAHA 1 )
13.9 - 14.9.2016
9 547 Kč
199. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (PŘÍKLADY) (PRAHA 1 )
14.9.2016
3 134 Kč
200. TVORBA DATABÁZE A DOTAZŮ V MS ACCESS (PRAHA 1 )
14.9 - 15.9.2016
7 853 Kč
201. ZAVEDENÍ IFRS DO FIREMNÍHO ÚČETNICTVÍ (PRAHA 1 )
15.9 - 16.9.2016
7 248 Kč
202. VYBRANÉ OTÁZKY PRACOVNÍHO PRÁVA (PRAHA 1 )
15.9.2016
3 013 Kč
203. TYPOLOGIE PRO MANAŽERSKOU PRÁCI (PRAHA 1 )
15.9.2016
4 344 Kč
204. SVĚŘENSKÝ FOND, OBDOBA TRUSTU V TUZEMSKÝCH PODMÍNKÁCH – PRÁVNÍ,… (PRAHA 1 )
15.9.2016
2 650 Kč
205. DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB (PŘÍKLADY) (PRAHA 1 )
15.9.2016
3 134 Kč
206. DAŇOVÝ ŘÁD V PRAXI – ZNOJMO 2016 (ZNOJMO )
16.9 - 18.9.2016
2 868 Kč
207. SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU, ODMĚNY NEBO JINÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2016 (PRAHA 1 )
16.9.2016
2 892 Kč
208. ZÁKLADNÍ ORIENTACE V PRACOVNÍM PRÁVU, POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE (PRAHA 1 )
19.9.2016
2 771 Kč
209. JAK VÍCE VYUŽÍVAT MOZEK – PRÁCE S INFORMACEMI, KREATIVNÍ MYŠLENÍ,… (PRAHA 1 )
19.9 - 20.9.2016
7 974 Kč
210. KONTINGENČNÍ TABULKY V MS EXCEL (PRAHA 1 )
19.9.2016
4 223 Kč
211. MZDOVÁ PROBLEMATIKA KROK ZA KROKEM (PRAHA 1 )
19.9 - 23.9.2016
9 995 Kč
212. PŘÍPRAVA DOBRÉ PREZENTACE V MS POWERPOINT (PRAHA 1 )
20.9.2016
4 223 Kč
213. POZEMKY, DOMY, BYTY, SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ A KATASTR NEMOVITOSTÍ –… (PRAHA 1 )
20.9.2016
2 892 Kč
214. DAŇOVÝ ŘÁD, DAŇOVÝ SYSTÉM ČR – POJMY A DEFINICE (PRAHA 1 )
20.9 - 21.9.2016
5 675 Kč
215. IFRS NOVÉ STANDARDY – IFRS 15 – VÝNOSY ZE SMLUV SE ZÁKAZNÍKY A IFRS… (PRAHA 1 )
20.9.2016
3 255 Kč
216. NÁHRADA MZDY A PLATU, NÁHRADA VÝDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRAXI (PRAHA 1 )
20.9.2016
2 771 Kč
217. EFEKTIVNÍ VEDENÍ ANEB CO SE V TÝMU SKRYTĚ DĚJE (PRAHA 1 )
20.9 - 21.9.2016
7 974 Kč
218. ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ ASERTIVNÍ A KONSTRUKTIVNÍ CESTOU (PRAHA 1 )
20.9.2016
4 344 Kč
219. UPLATŇOVÁNÍ PŘEDPISŮ O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH (PRAHA 1 )
21.9.2016
2 892 Kč
220. CO MUSÍ ÚČETNÍ VĚDĚT O DPH (PRAHA 1 )
21.9.2016
3 134 Kč
221. FINANČNÍ ANALÝZA PRO PRAKTICKÉ VYUŽITÍ (PRAHA 1 )
21.9 - 22.9.2016
4 586 Kč
222. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ (PRAHA 1 )
21.9.2016
2 771 Kč
223. MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI ANEB JAK VÉST A MOTIVOVAT LIDI K VYŠŠÍM VÝKONŮM (PRAHA 1 )
21.9 - 22.9.2016
7 974 Kč
224. ZLEPŠETE SVÉ SOUSTŘEDĚNÍ A POZORNOST VE VĚKU VYRUŠOVÁNÍ (PRAHA 1 )
22.9.2016
4 344 Kč
225. PERSONÁLNÍ AKADEMIE (PRAHA 1 )
22.9.2016 - 22.2.2017
38 055 Kč
226. SPOLEČENSKÁ SMLOUVA S. R. O. – POSTAVENÍ SPOLEČNÍKŮ, PRÁVA A… (PRAHA 1 )
22.9.2016
2 650 Kč
227. PERSONÁLNÍ PRÁCE: PRAVIDLA, PRINCIPY A NOVÉ TRENDY (PRAHA 1 )
22.9 - 23.9.2016
7 974 Kč
228. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA – ÚVOD DO KONSOLIDACE PODLE ČESKÝCH… (PRAHA 1 )
22.9.2016
4 465 Kč
229. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, DŮCHODOVÉ… (PRAHA 1 )
22.9.2016
2 771 Kč
230. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI (PRAHA 1 )
23.9.2016
2 771 Kč
231. DESATERO UŽITEČNÉ KOMUNIKACE (PRAHA 1 )
23.9.2016
4 344 Kč
232. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET) – ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 )
23.9.2016
2 650 Kč
233. POKYN GFŘ D-22 A DALŠÍ VÝKLADY A INFORMACE FINANČNÍ SPRÁVY K ZÁKONU O… (PRAHA 1 )
23.9.2016
2 408 Kč
234. KONTROLY ZAMĚSTNAVATELŮ INSPEKTORÁTY PRÁCE – PRŮBĚH KONTROLY A POSTUP… (PRAHA 1 )
23.9.2016
2 529 Kč
235. ZMĚNY A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ANEB NEJČASTĚJŠÍ CHYBY Z POHLEDU… (PRAHA 1 )
26.9.2016
3 134 Kč
236. EMOČNÍ INTELIGENCE A JEJÍ VYUŽITÍ V PROFESNÍM A OSOBNÍM ŽIVOTĚ (PRAHA 1 )
26.9 - 27.9.2016
7 974 Kč
237. ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY (PRAHA 1 )
26.9 - 27.9.2016
4 828 Kč
238. ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY V KAŽDODENNÍ PRAXI (PRAHA 1 )
26.9.2016
2 771 Kč
239. JAK VYUŽÍVAT KONTROLNÍ VAZBY V ÚČETNICTVÍ (PRAHA 1 )
27.9.2016
3 013 Kč
240. NAKLÁDÁNÍ S MINERÁLNÍMI OLEJI (ZEJMÉNA POHONNÝMI HMOTAMI) V… (PRAHA 1 )
27.9.2016
2 892 Kč
241. KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ – Z POHLEDU PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ A… (PRAHA 1 )
27.9.2016
3 134 Kč
242. VÝKLAD ÚČETNICTVÍ (PRAHA 1 )
29.9 - 30.9.2016
5 796 Kč
243. ANGLIČTINA VE FINANCÍCH A ÚČETNICTVÍ (PRAHA 1 )
30.9 - 21.10.2016
6 038 Kč
244. JAK LÉPE POROZUMĚT OBCHODNÍMU PRÁVU ANEB MINIMUM ÚČETNICTVÍ PRO… (PRAHA 1 )
30.9.2016
2 892 Kč
245. PRACOVNĚPRÁVNÍ SPORY V SOUDNÍ PRAXI (PRAHA 1 )
3.10.2016
2 771 Kč
246. ZATŘIĎOVÁNÍ MAJETKU A SLUŽEB PODLE STATISTICKÝCH KLASIFIKACÍ Z… (PRAHA 1 )
3.10.2016
2 770 Kč
247. SMLOUVY A DALŠÍ INSTITUTY OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A ZÁKONA O OBCHODNÍCH… (PRAHA 1 )
3.10.2016
3 255 Kč
248. ŠABLONY A FORMULÁŘE V MS OFFICE (PRAHA 1 )
3.10 - 4.10.2016
7 853 Kč
249. KOMUNIKAČNÍ SEBEOBRANA – KURZ ŠITÝ VÁM NA MÍRU (PRAHA 1 )
4.10 - 5.10.2016
9 547 Kč
250. JAK ZVÝŠIT EFEKTIVITU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ (PRAHA 1 )
4.10.2016
4 344 Kč
251. PŘÍKLADY ÚČETNÍ (PRAHA 1 )
4.10 - 5.10.2016
5 675 Kč
252. DPH VE STAVEBNICTVÍ NA PŘÍKLADECH Z PRAXE (PRAHA 1 )
4.10.2016
2 650 Kč
253. VÝPLATA PODÍLŮ NA ZISKU A JINÝCH VLASTNÍCH ZDROJŮ SPOLEČNOSTI –… (PRAHA 1 )
4.10.2016
2 408 Kč
254. NAKLÁDÁNÍ S LIHEM, TABÁKEM A TABÁKOVÝMI VÝROBKY (PRAHA 1 )
5.10.2016
2 892 Kč
255. PRÁCE S DATABÁZEMI V MS EXCEL (PRAHA 1 )
5.10 - 6.10.2016
7 853 Kč
256. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ A ZÁKLADY… (PRAHA 1 )
5.10 - 6.10.2016
7 248 Kč
257. EKONOMICKÁ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ – PRO ZANEPRÁZDNĚNÉ (PRAHA 1 )
5.10.2016
2 408 Kč
258. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRAXI (PRAHA 1 )
5.10.2016
2 290 Kč
259. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ A IFRS (PRAHA 1 )
5.10 - 26.10.2016
13 298 Kč
260. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ROCE 2016 – NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK… (PRAHA 1 )
6.10.2016
3 255 Kč
261. STORYTELLING FOR LEADERS (PRAHA 1 )
6.10.2016
5 070 Kč
262. BEZÚPLATNÉ A DALŠÍ PŘÍJMY Z HLEDISKA DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB (PRAHA 1 )
6.10.2016
2 166 Kč
263. JAK SI UDRŽET ZDRAVÁ ZÁDA (PRAHA 1 )
6.10.2016
4 344 Kč
264. ÚČETNÍ VÝKAZY – JAK ÚSPĚŠNĚ PREZENTOVAT JEJICH OBSAH (PRAHA 1 )
6.10.2016
2 650 Kč
265. PROBLEMATICKÉ SITUACE V PŘESHRANIČNÍM OBCHODĚ A SLUŽBÁCH A JEJICH… (PRAHA 1 )
6.10.2016
2 529 Kč
266. 10 NÁVYKŮ PRO ZJEDNODUŠENÍ PRÁCE (PRAHA 1 )
6.10.2016
4 344 Kč
267. DERIVÁTY V ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ V PŘÍKLADECH (PRAHA 1 )
7.10.2016
2 650 Kč
268. JAK VYJÍT S KAŽDÝM – TYPOLOGIE OSOBNOSTI PRO KAŽDÝ DEN (PRAHA 1 )
7.10.2016
3 590 Kč
269. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET) – ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 )
7.10.2016
2 650 Kč
270. AUTOMATIZACE PRÁCE V MS EXCEL POMOCÍ MAKER (PRAHA 1 )
10.10 - 11.10.2016
7 853 Kč
271. VIZUÁLNÍ MYŠLENÍ A MYŠLENKOVÉ MAPY – VYUŽITÍ V PRÁCI I V SOUKROMÉM… (PRAHA 1 )
10.10.2016
4 344 Kč
272. POHLEDÁVKY – ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PROBLÉMY (PRAHA 1 )
10.10.2016
2 892 Kč
273. DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ (PRAHA 1 )
10.10 - 12.10.2016
7 248 Kč
274. PSYCHOHYGIENA – CÍLEVĚDOMÁ ÚPRAVA ŽIVOTNÍHO STYLU ANEB JAK UDRŽET… (PRAHA 1 )
10.10.2016
4 344 Kč
275. PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY Z POHLEDU ORGÁNŮ INSPEKCE PRÁCE A NOVELA ZÁKONA… (PRAHA 1 )
10.10.2016
2 408 Kč
276. JAK (A PROČ) SDÍLET PROJEKTY I PRACOVNÍKY (PRAHA 1 )
11.10.2016
4 465 Kč
277. OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ MAJETKU – ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 )
11.10.2016
2 892 Kč
278. JAK SE BRÁNIT NEETICKÝM METODÁM V KOMUNIKACI (PRAHA 1 )
11.10 - 12.10.2016
7 974 Kč
279. ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ ASERTIVNÍ A KONSTRUKTIVNÍ CESTOU (PRAHA 1 )
11.10.2016
4 344 Kč
280. KDE NEJVÍCE CHYBUJEME V PRACOVNÍM PRÁVU – PRO NÁROČNÉ (PRAHA 1 )
12.10.2016
3 013 Kč
281. TIME MANAGEMENT A ZVLÁDÁNÍ STRESU (PRAHA 1 )
12.10 - 13.10.2016
7 974 Kč
282. POZITIVNÍ STRESMANAGEMENT S MGR. PETREM RŮŽIČKOU (PRAHA 1 )
12.10.2016
4 344 Kč
283. STRATEGICKÝ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ (PRAHA 1 )
12.10.2016
4 344 Kč
284. VYÚČTOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍCH CEST, VALUTOVÁ POKLADNA, PLATEBNÍ… (PRAHA 1 )
12.10.2016
2 529 Kč
285. PROGRESIVNÍ MANAŽER (PRAHA 1 )
12.10.2016 - 12.4.2017
36 046 Kč
286. JAK UZAVÍRAT OBCHODNÍ SMLOUVY A SMLUVNĚ SE ZABEZPEČIT PROTI OBCHODNÍM… (PRAHA 1 )
12.10.2016
3 134 Kč
287. STAL JSEM SE MANAŽEREM (PRAHA 1 )
12.10 - 13.10.2016
7 974 Kč
288. ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH – VYBRANÉ DOPADY DO OBLASTI DANÍ A… (PRAHA 1 )
13.10.2016
3 013 Kč
289. BOZP A ODBORNÁ A ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST ZAMĚSTNANCŮ (PRAHA 1 )
13.10.2016
2 408 Kč
290. EKONOMICKÉ, DAŇOVÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (PRAHA 1 )
13.10.2016
2 771 Kč
291. DPH – NEJČASTĚJŠÍ CHYBY (PRAHA 1 )
13.10.2016
3 013 Kč
292. PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI – JAK DÁT PREZENTACI ŠŤÁVU (PRAHA 1 )
13.10.2016
4 344 Kč
293. KLÍČ K MOTIVACI A ZVYŠOVÁNÍ OSOBNÍHO VÝKONU (PRAHA 1 )
14.10.2016
4 344 Kč
294. ZMĚNY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ A PERSONÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2016 A OČEKÁVANÉ… (PRAHA 1 )
14.10.2016
2 892 Kč
295. ÚMLUVA CMR O MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ A ZMĚNY V ÚPRAVĚ… (PRAHA 1 )
14.10.2016
2 771 Kč
296. PRAKTICKÁ KOMUNIKACE PRO MANAŽERY V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH (PRAHA 1 )
14.10.2016
4 344 Kč
297. NABÝVÁNÍ NEMOVITOSTÍ – SPECIFIKA ASSET DEAL A SHARE DEAL – PRÁVNÍ A… (PRAHA 1 )
14.10.2016
3 013 Kč
298. VYUŽITÍ EXCELU VE FINANČNÍM MANAGEMENTU (PRAHA 1 )
14.10.2016
3 255 Kč
299. US GAAP V PRAXI (PRAHA 1 )
17.10 - 19.10.2016
9 668 Kč
300. ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ V PRAXI (PRAHA 1 )
17.10 - 21.10.2016
8 458 Kč
301. ASERTIVITA, ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ (PRAHA 1 )
17.10 - 18.10.2016
7 974 Kč
302. AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ A KRÁTKODOBÉ PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY PRO MZDOVÉ… (PRAHA 1 )
17.10.2016
2 771 Kč
303. JAK NASTAVIT VHODNÝ MOTIVAČNÍ SYSTÉM PRO VAŠE ZAMĚSTNANCE (PRAHA 1 )
18.10.2016
4 344 Kč
304. PŘEMĚNY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ – PRÁVNÍ POHLED (PRAHA 1 )
18.10.2016
3 134 Kč
305. EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE – NEVERBÁLNÍ A VERBÁLNÍ KOMUNIKACE, ASERTIVNÍ… (PRAHA 1 )
18.10 - 19.10.2016
7 974 Kč
306. ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI – SPECIÁLKA (PRAHA 1 )
18.10 - 19.10.2016
4 707 Kč
307. POROVNÁNÍ PODNIKÁNÍ FYZICKÉ VS. PRÁVNICKÉ OSOBY Z DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO… (PRAHA 1 )
18.10.2016
2 892 Kč
308. PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI (PRAHA 1 )
19.10 - 20.10.2016
7 974 Kč
309. PŘEMĚNY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ – ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 )
19.10.2016
3 134 Kč
310. SMLOUVA O DÍLO – KOMPLEXNÍ PRAKTICKY ZAMĚŘENÝ ROZBOR PRÁVNÍ ÚPRAVY,… (PRAHA 1 )
19.10.2016
3 013 Kč
311. PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI, RÉTORIKA (PRAHA 1 )
20.10 - 21.10.2016
7 974 Kč
312. FACILITACE – CESTA K DOSAŽENÍ CÍLE (PRAHA 1 )
20.10.2016
4 465 Kč
313. ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP BEZ PŘEDSUDKŮ A PRAKTICKY (PRAHA 1 )
20.10.2016
2 166 Kč
314. MAJETEK PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ A IFRS – SROVNÁNÍ (PRAHA 1 )
20.10 - 21.10.2016
6 401 Kč
315. PŘIJÍMÁNÍ A PROPOUŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ BEZ CHYB (PRAHA 1 )
21.10.2016
2 529 Kč
316. ŘÍZENÍ FINANCÍ PRO PRAKTICKÉ VYUŽITÍ (PRAHA 1 )
21.10.2016
2 892 Kč
317. FORENZNÍ ÚČETNICTVÍ V KOSTCE (PRAHA 1 )
24.10.2016
2 771 Kč
318. TRÉNINK VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPČÍ (PRAHA 1 )
25.10 - 26.10.2016
7 974 Kč
319. BYTOVÁ DRUŽSTVA V PRAXI (PRAHA 1 )
25.10 - 9.11.2016
6 401 Kč
320. VÝBĚROVÝ POHOVOR SE ZAMĚŘENÍM NA OSOBNOSTNÍ TENDENCE UCHAZEČŮ (PRAHA 1 )
25.10.2016
4 344 Kč
321. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE IFRS (PRAHA 1 )
25.10 - 26.10.2016
7 248 Kč
322. ZLEPŠETE SI KONCENTRACI, PAMĚŤ, TVOŘIVOST, MOTIVAČNÍ SCHOPNOSTI –… (PRAHA 1 )
25.10 - 26.10.2016
9 668 Kč
323. BYTOVÁ DRUŽSTVA V PRAXI – PRÁVNÍ ÚPRAVA (PRAHA 1 )
25.10.2016
2 650 Kč
324. ŠPIČKOVÝ ZÁKAZNICKÝ SERVIS V PRAXI – JAK ZÍSKAT SPOKOJENÉ KLIENTY (PRAHA 1 )
26.10.2016
4 344 Kč
325. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK, ZÁSOBY, SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, NEDOKONČENÁ… (PRAHA 1 )
26.10.2016
2 892 Kč
326. FAKTURACE A DPH PRO ZAČÍNAJÍCÍ (PRAHA 1 )
27.10.2016
2 396 Kč
327. KONTROLNÍ VAZBY V ÚČETNICTVÍ (PRAHA 1 )
27.10.2016
2 529 Kč
328. DESATERO UŽITEČNÉ KOMUNIKACE (PRAHA 1 )
27.10.2016
4 344 Kč
329. MATEŘSKÁ A DCEŘINÁ SPOLEČNOST Z DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO POHLEDU (PRAHA 1 )
27.10.2016
2 529 Kč
330. POHLEDÁVKY A DLUHY (ZÁVAZKY) (PRAHA 1 )
31.10.2016
2 408 Kč
331. SRÁŽKY ZE MZDY, EXEKUCE, OSOBNÍ BANKROT (PRAHA 1 )
31.10.2016
2 771 Kč
332. VZÁJEMNÉ SOUVISLOSTI DPH, DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB A ÚČETNICTVÍ (PRAHA 1 )
31.10.2016
3 376 Kč
333. DOVOLENÁ – NÁROKY A PODMÍNKY PRO JEJÍ ČERPÁNÍ (PRAHA 1 )
31.10.2016
2 408 Kč
334. DAŇOVÁ KONTROLA TRANSFEROVÝCH CEN V SOUČASNÉ PRAXI (PRAHA 1 )
1.11.2016
3 134 Kč
335. IFRS – MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (PRAHA 1 )
1.11 - 3.11.2016
9 063 Kč
336. PERSONÁLNÍ CONTROLLING: NÁSTROJ KE ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PERSONÁLNÍHO… (PRAHA 1 )
1.11 - 2.11.2016
7 974 Kč
337. BYTOVÁ DRUŽSTVA V PRAXI – ÚČETNICTVÍ (PRAHA 1 )
2.11.2016
2 650 Kč
338. POKLADNA, PRÁCE S PENĚZI, KTERÉ NEJSOU VAŠE, PLATEBNÍ KARTY (PRAHA 1 )
2.11.2016
2 408 Kč
339. EXCEL – DATABÁZE S DOPLŇKEM POWERPIVOT (PRAHA 1 )
2.11.2016
4 223 Kč
340. VŠÍMAVOST (MINDFULNESS) V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ I V PRÁCI – ZVLÁDÁNÍ… (PRAHA 1 )
3.11.2016
4 344 Kč
341. MODERNÍ CONTROLLING A REPORTING (DISTANČNÍ STUDIUM) (PRAHA 1 )
3.11 - 30.11.2016
14 508 Kč
342. DAŇOVÝ A ÚČETNÍ POHLED NA SMLOUVY A SMLUVNÍ VZTAHY (PRAHA 1 )
3.11.2016
2 408 Kč
343. POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA) Z PRÁVNÍHO A… (PRAHA 1 )
3.11.2016
2 892 Kč
344. DESATERO UŽITEČNÉ KOMUNIKACE (PRAHA 1 )
4.11.2016
4 344 Kč
345. ASISTENTKA JAKO EFEKTIVNÍ PODPORA PROJEKTOVÉHO TÝMU (PRAHA 1 )
4.11.2016
4 344 Kč
346. JAK ODHADNOUT HODNOTU NEMOVITÉ VĚCI (A SPRÁVNĚ SE ROZHODNOUT O KOUPI… (PRAHA 1 )
4.11.2016
3 134 Kč
347. JAK NA PROBLEMATICKÉHO ZAMĚSTNANCE – PŘEDCHÁZENÍ A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ (PRAHA 1 )
7.11.2016
2 892 Kč
348. MANAGEMENT ACCOUNTING BASICS – MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ V ANGLICKÉM… (PRAHA 1 )
7.11.2016
4 223 Kč
349. VYBRANÉ NÁLEZY Z KONTROL FINANČNÍHO ÚŘADU (PRAHA 1 )
7.11.2016
3 255 Kč
350. OBCHODNÍ A VYJEDNÁVACÍ DOVEDNOSTI (PRAHA 1 )
7.11 - 8.11.2016
7 974 Kč
351. AKTIVNĚ PROTI STRESU A VYHOŘENÍ ANEB NEJVĚTŠÍ OMEZENÍ JSOU V NAŠÍ… (PRAHA 1 )
7.11.2016
4 344 Kč
352. PRAKTIKUM PRO ZAČÍNAJÍCÍ PERSONALISTY A MZDOVÉ ÚČETNÍ (PRAHA 1 )
7.11 - 8.11.2016
4 344 Kč
353. PODNIKATELSKÁ SESKUPENÍ – Z PRÁVNÍHO, ÚČETNÍHO A DAŇOVÉHO POHLEDU (PRAHA 1 )
7.11.2016
3 376 Kč
354. JAK VÉST PROBLÉMOVÉ JEDINCE V MANAŽERSKÉ PRAXI (PRAHA 1 )
8.11 - 9.11.2016
7 974 Kč
355. LEADER – MANAGER – COACH™ (PRAHA 1 )
9.11 - 10.11.2016
8 470 Kč
356. NÁHRADA ŠKODY V OBCHODNÍ PRAXI (PRAHA 1 )
9.11.2016
3 134 Kč
357. BYTOVÁ DRUŽSTVA V PRAXI – HOSPODAŘENÍ A DAŇOVÁ PROBLEMATIKA (PRAHA 1 )
9.11.2016
2 892 Kč
358. PENĚŽNÍ A NEPENĚŽNÍ PLNĚNÍ VČETNĚ BENEFITŮ POSKYTOVANÉ ZAMĚSTNANCŮM (PRAHA 1 )
9.11.2016
2 408 Kč
359. JAK DOTAHOVAT SVÉ PLÁNY A CÍLE DO ÚSPĚŠNÉHO KONCE (PRAHA 1 )
9.11.2016
4 465 Kč
360. OPATŘENÍ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ A FINANCOVÁNÍ TERORISMU (AML/CFT) (PRAHA 1 )
10.11.2016
3 013 Kč
361. JAK NASTAVIT KVALITNÍ ADAPTAČNÍ PROCES PRO NOVÉ ZAMĚSTNANCE (PRAHA 1 )
10.11.2016
4 344 Kč
362. OPRAVNÉ POLOŽKY – DAŇOVÝ A ÚČETNÍ POHLED (PRAHA 1 )
10.11.2016
2 892 Kč
363. AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ OD ŽÁDOSTI PO KONTROLU – PŘIPRAVOVANÉ… (PRAHA 1 )
11.11.2016
2 408 Kč
364. EKONOMICKÁ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ (PRAHA 1 )
11.11.2016
2 408 Kč
365. NEGOCIACE PO TELEFONU (PRAHA 1 )
11.11.2016
4 344 Kč
366. ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY Z POHLEDU DANÍ (PRAHA 1 )
11.11.2016
2 408 Kč
367. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET) – ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 )
11.11.2016
2 650 Kč
368. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2016 PO NOVELE ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ VČETNĚ… (PRAHA 1 )
11.11.2016
3 255 Kč
369. ZÁKLADY IFRS S PŘÍKLADY Z PRAXE (PRAHA 1 )
14.11 - 16.11.2016
9 184 Kč
370. MONITORING ZAMĚSTNANCŮ ANEB JAK SPRÁVNĚ KONTROLOVAT ZAMĚSTNANCE (PRAHA 1 )
14.11.2016
2 892 Kč
371. ÚČETNICTVÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO ZAČÍNAJÍCÍ (PRAHA 1 )
14.11.2016
2 408 Kč
372. PREZENTAČNÍ A RÉTORICKÉ DOVEDNOSTI (PRAHA 1 )
14.11 - 15.11.2016
7 974 Kč
373. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ (PRAHA 1 )
14.11 - 15.11.2016
7 490 Kč
374. JAK SE VYHNOUT NEJČASTĚJŠÍM CHYBÁM PŘI UZAVÍRÁNÍ A REALIZACI SMLUV V… (PRAHA 1 )
15.11.2016
2 892 Kč
375. MEDIACE PRO PERSONALISTY (PRAHA 1 )
15.11.2016
2 172 Kč
376. O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ V ROCE 2017 KOMPLETNĚ VČETNĚ PŘÍKLADŮ (PRAHA 1 )
16.11.2016
2 287 Kč
377. PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ DPH V ROCE 2016 A OČEKÁVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2017 (PRAHA 1 )
16.11.2016
3 134 Kč
378. ZÁSTAVY V PRAXI (PRAHA 1 )
21.11.2016
3 134 Kč
379. IFRS V PRAXI (PRAHA 1 )
21.11 - 23.11.2016
9 668 Kč
380. ÚČTOVÁNÍ V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH ÚČTOVÝCH TŘÍD 0-7 (PRAHA 1 )
22.11 - 24.11.2016
7 248 Kč
381. SLUŽBY Z POHLEDU DPH (PRAHA 1 )
23.11.2016
2 650 Kč
382. POHLEDÁVKY – PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY (PRAHA 1 )
23.11 - 24.11.2016
4 586 Kč
383. EFEKTIVNÍ ZÍSKÁVÁNÍ A NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ, VEDENÍ VÝBĚROVÝCH POHOVORŮ (PRAHA 1 )
23.11 - 24.11.2016
7 974 Kč
384. POHLEDÁVKY A JEJICH VYMÁHÁNÍ ANEB JAK PŘEDCHÁZET NEÚSPĚŠNÉMU VYMÁHÁNÍ… (PRAHA 1 )
23.11.2016
2 771 Kč
385. DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ROZINKY ANEB ŠPINDL ROKU 2016 – XXI. ROČNÍK (ŠPINDLERŮV MLÝN )
24.11 - 26.11.2016
8 458 Kč
386. POHLEDÁVKY – ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY (PRAHA 1 )
24.11.2016
2 892 Kč
387. NÁKLADY A VÝNOSY Z DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO POHLEDU (PRAHA 1 )
25.11.2016
2 771 Kč
388. LEASINGOVÉ OPERACE Z AKTUÁLNÍHO ÚČETNÍHO A DAŇOVÉHO HLEDISKA (PRAHA 1 )
28.11.2016
2 771 Kč
389. FINANČNÍ PLÁN A REPORTING – PRAKTICKÉ RADY A TIPY (PRAHA 1 )
28.11.2016
3 134 Kč
390. ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ V PRAXI (PRAHA 1 )
28.11 - 29.11.2016
5 917 Kč
391. DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ A DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ V ROCE 2017 (PRAHA 1 )
29.11.2016
3 134 Kč
392. PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY V ROCE 2017 (HAVLÍČKŮV BROD )
29.11.2016
2 408 Kč
393. JAK MŮŽE MANAGEMENT FIRMY PŘEDEJÍT DAŇOVÉ PASTI (PRAHA 1 )
29.11.2016
3 497 Kč
394. UPLATŇOVÁNÍ DPH A CEL PŘI OBCHODU SE TŘETÍMI ZEMĚMI (PRAHA 1 )
30.11.2016
2 529 Kč
395. IFRS – FINANČNÍ NÁSTROJE (PRAHA 1 )
30.11 - 1.12.2016
7 248 Kč
396. PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ PROBLEMATIKA V PRAXI ROKU 2017 (PRAHA 1 )
30.11.2016
2 045 Kč
397. STAVBA NA CIZÍM POZEMKU ANEB UMISŤOVÁNÍ STAVEB Z HLEDISKA OBČANSKÉHO… (PRAHA 1 )
30.11.2016
3 134 Kč
398. JEDNODENNÍ RYCHLOČTENÍ (PRAHA 1 )
30.11.2016
4 659 Kč
399. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ – PŘÍPRAVA PRO UZAVŘENÍ ÚČETNICTVÍ ZA… (PRAHA 1 )
30.11.2016
2 408 Kč
400. MOC POZITIVNÍHO MYŠLENÍ (PRAHA 1 )
30.11.2016
4 344 Kč
401. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2016 V PLNÉM A ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU (PRAHA 1 )
1.12.2016
3 013 Kč
402. ZJIŠŤOVÁNÍ ROZHODNÝCH SKUTEČNOSTÍ V DAŇOVÉM PRÁVU (PRAHA 8 )
5.12.2016
3 497 Kč
403. NÁHRADA ŠKODY V PRACOVNÍM PRÁVU NA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADECH (PRAHA 1 )
6.12.2016
3 134 Kč
404. JAK VÍCE VYUŽÍVAT MOZEK – PRÁCE S INFORMACEMI, KREATIVNÍ MYŠLENÍ,… (SÁZAVA )
12.12 - 13.12.2016
7 974 Kč
405. STAVEBNÍ ZÁKON VE VAZBĚ NA JEHO NOVELU ZAVÁDĚJÍCÍ NOVÉ PRINCIPY… (PRAHA 1 )
14.12.2016
2 771 Kč
406. HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ A JEHO VAZBA NA OSTATNÍ PERSONÁLNÍ PROCESY (PRAHA 1 )
14.12 - 15.12.2016
7 974 Kč
407. MINIMUM Z FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ PRO NEEKONOMY (PRAHA 1 )
11.1 - 12.1.2017
7 974 Kč
408. PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY V ROCE 2017 (PRAHA 1 )
16.1.2017
2 408 Kč
409. DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ A DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ V ROCE 2017 (PRAHA 1 )
24.1.2017
3 134 Kč
410. ŘÍZENÍ ROZVOJE ZAMĚSTNANCŮ, TALENT MANAGEMENT (PRAHA 1 )
25.1 - 26.1.2017
7 974 Kč
411. PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ PROBLEMATIKA V PRAXI ROKU 2017 (PRAHA 1 )
31.1.2017
2 045 Kč
412. VYÚČTOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍCH CEST, VALUTOVÁ POKLADNA, PLATEBNÍ… (PRAHA 1 )
1.2.2017
2 529 Kč
413. OPRAVNÉ POLOŽKY – DAŇOVÝ A ÚČETNÍ POHLED (PRAHA 1 )
2.2.2017
2 892 Kč
414. STRUKTUROVANÉ MYŠLENÍ EFEKTIVNÍHO MANAŽERA (PRAHA 1 )
8.2 - 9.2.2017
7 974 Kč
415. PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ PROBLEMATIKA V PRAXI ROKU 2017 (PRAHA 1 )
16.2.2017
2 045 Kč
416. MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ, ODMĚŇOVÁNÍ A BENEFITY (PRAHA 1 )
21.2 - 22.2.2017
7 974 Kč
417. NÁSTROJE A TECHNIKY ŘÍZENÍ PROJEKTŮ (PRAHA 1 )
8.3 - 9.3.2017
7 974 Kč
418. PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI MANAŽERA (PRAHA 1 )
11.4 - 12.4.2017
7 974 Kč

Žádné položky.

Elektronické kurzy

Časté chyby a omyly v účetnictví a daních (on-line kurz)
1 392 Kč
CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2014 (záznam on-line)
1 150 Kč
CESTOVNÍ NÁHRADY (záznam DVD)
1 392 Kč
CESTOVNÍ NÁHRADY (záznam on-line)
1 150 Kč
Daň z příjmu fyzických osob 2015 a daňové přiznání za rok 2014 …
1 150 Kč
Daň z příjmů fyzických osob v roce 2016 a daňové přiznání za rok 2015…
1 392 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2015 a daňové přiznání právnických osob…
1 150 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2016 a daňové přiznání za rok…
1 392 Kč
Daně a účetnictví v roce 2015 – první poznatky z praxe (záznam on…
1 150 Kč
Daňové a nedaňové výdaje v praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ V ROCE 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Daňové minimum pro účetní v roce 2016 (on-line kurz)
1 392 Kč
Daňový řád pro účetní 2016 s ohledem na povinnou elektronickou…
1 392 Kč
DPH nejčastější chyby a praktické příklady (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2016 …
1 392 Kč
DPH v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
DPH v tuzemsku 2014, 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (záznam DVD)
1 392 Kč
EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (záznam on-line)
1 150 Kč
Elektronická evidence tržeb v roce 2016 (on-line kurz)
1 392 Kč
Elektronická komunikace se státní správou 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD)
1 392 Kč
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam on-line)
1 150 Kč
INCOTERMS 2010 (záznam DVD)
1 392 Kč
INCOTERMS 2010 (záznam on-line)
1 150 Kč
INTRASTAT OD A DO Z (záznam DVD)
1 392 Kč
INTRASTAT OD A DO Z (záznam on-line)
1 150 Kč
JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam on-line)
1 150 Kč
JAK VYPLŇOVAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK VYPLŇOVAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam on…
1 150 Kč
Kde nejvíce chybujeme v pracovním právu – pro náročné (záznam on-line)
1 392 Kč
Kontrolní hlášení k DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Majetek a odpisy v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD)
1 392 Kč
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam on-line)
1 150 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2016 …
1 392 Kč
Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v daních a účetnictví 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky ve mzdách 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky ve mzdách v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Pracovní právo pro mzdové účetní v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
PRACOVNÍ SMLOUVY A JAK NA NĚ Z POHLEDU PRAXE (záznam DVD)
1 392 Kč
PRACOVNÍ SMLOUVY A JAK NA NĚ Z POHLEDU PRAXE (záznam on-line)
1 150 Kč
Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU …
1 392 Kč
PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU …
1 150 Kč
Problematika pohledávek a dluhů (závazků) v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam DVD)
1 392 Kč
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam on-line)
1 150 Kč
Silniční daň 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY (záznam DVD)
3 351 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY (záznam on-line)
2 950 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – PRŮBĚH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – PRŮBĚH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 150 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 150 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 150 Kč
SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU (záznam DVD)
1 392 Kč
SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU (záznam on-line)
1 150 Kč
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ (on…
1 150 Kč
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ …
1 392 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení zaměstnanců – komplexní přehled kroků…
1 392 Kč
STYLISTIKA MODERNÍHO E-MAILU – OBCHODNÍ I OSOBNÍ KORESPONDENCE …
1 392 Kč
STYLISTIKA MODERNÍHO E-MAILU – OBCHODNÍ I OSOBNÍ KORESPONDENCE …
1 150 Kč
Účetní závěrka 2014 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 150 Kč
Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetnictví a daně neziskových organizací 2015/2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetnictví pro praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PODLE NORMY ČSN 01 6910 – ZMĚNY A NOVINKY ROKU 2014…
1 392 Kč
ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PODLE NORMY ČSN 01 6910 – ZMĚNY A NOVINKY ROKU 2014…
1 150 Kč
VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY PRO ZAČÍNAJÍCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY PRO ZAČÍNAJÍCÍ (záznam on-line)
1 150 Kč
Vedení mzdové agendy pro zkušené (záznam on-line)
1 392 Kč
VEDENÍ OSOBNÍ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ (záznam DVD)
1 392 Kč
VEDENÍ OSOBNÍ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ (záznam on-line)
1 150 Kč
Vnitropodnikové směrnice (on-line kurz)
1 392 Kč
Výklad zákona o DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam on-line)
1 150 Kč
Zákoník práce – pracovní doba a její rozvržení z pohledu praxe ve…
1 392 Kč
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam on-line)
1 150 Kč
Zákonné způsoby optimalizace daní z pohledu daňového poradce (záznam…
1 392 Kč
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY V ROCE 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
ZAMĚSTNÁVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮ, STUDENTŮ – VZNIK A PRŮBĚH PP VZTAHU Z…
1 392 Kč
ZAMĚSTNÁVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮ, STUDENTŮ – VZNIK A PRŮBĚH PP VZTAHU Z…
1 150 Kč
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 – ZMĚNY V ROCE 2014 A K 1. 1. 2015 …
1 392 Kč
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 – ZMĚNY V ROCE 2014 A K 1. 1. 2015 …
1 150 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2016 - změny v roce 2015 a k 1. 1. 2016 …
1 392 Kč
Změny celních předpisů s návazností na DPH a změny INTRASTATu 2016 …
1 392 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.