Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

Aprílové číslo Firemního vzdělávání právě dorazilo!

A co v něm najdete? Od letošního roku již 20 stránek nabitých čtením pro všechny, kteří se zabývají rozvojem lidí kolem sebe. Aktuální číslo jsme zaměřili na dvě klíčová témata: vizualizaci obsahu a netradiční formáty prezentování, vč. jejich využití ve firemním vzdělávání. Ale uvnitř čísla toho najdete mnohem víc. :)

 PhDr. Tomáš Langer, 29.04.2019, 22:03

K některým aspektům výkonu práce z domova

Jako každá jiná pracovní smlouva, tak i pracovní smlouva uzavřená s domáckým zaměstnancem musí být uzavřena písemně. Každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení pracovní smlouvy. Samozřejmě, že pracovní smlouva uzavřená s domáckým zaměstnancem má pak jistá specifika, která reflektují právě tu skutečnost, že k výkonu práce dochází z domova.

 TSM, spol. s r.o., 25.04.2019, 9:08

Výpověď z pracovního poměru pro neuspokojivé pracovní výsledky před uplynutím přiměřené lhůty k odstranění

​Při sjednávání pracovního poměru jsou pracovní výsledky budoucího zaměstnance velmi důležité kritérium. Toto kritérium je hodnoceno již ve fázi před uzavřením pracovního poměru, typicky hodnocení životopisu, úvodní pohovor apod. Z hlediska zaměstnance očekávané pracovní výsledky pak představují očekávatelné nároky, které bude muset v pracovním poměru splňovat. Je zřejmé, že zaměstnavatel ani zaměstnanec nemohou s jistotou předvídat, jak zdárně si nový zaměstnanec na dané pracovní pozici povede.

 TSM, spol. s r.o., 25.04.2019, 9:01

Rozhovor o inspirativních kurzech firmy TIMING Praha

Cílem kurzů je seznámit účastníky s praktickými postupy, jak odhalovat a odstraňovat rizika, nedostatky a slabá místa, ohrožující pracovní procesy, snižující výkonnost lidí a týmů a způsobující časové, produktové, personální a finanční ztráty. A dále: jak motivovat podřízené, jak bojovat se „zloději času“, jak zlepšovat vertikální i horizontální komunikaci, jak předcházet problémům při zavádění změn atd. Kurzy jsou určeny manažerům na všech pozicích a dále těm, kdo o pozici manažera mají zájem. A taky personalistům, poradcům a auditorům, kteří se s problematikou managementu setkávají.

 TIMING Praha, 09.04.2019, 10:20

První den v kurzu pro chůvy

Mám ráda první den v kurzu pro chůvy. Vidím nové tváře a jejich radostné očekávání, co bude. Vidím chůvy, které znovu usedají do školních lavic a jsou zvědavé na své „spolužačky“. Listují v učebnici a ten první den je většinou spíš rozpačité ticho. Jak je to jiné o týden později, kdy se už znají a probírají denní starosti ze své dětské skupiny.

 Domestica, spol. s r. o., 04.04.2019, 10:06

Pozvánka na regionální semináře EPALE pro instituce zájmového vzdělávání dospělých

Srdečně vás tedy zveme na regionální semináře Evropské platformy pro vzdělávání dospělých EPALE s názvem JAK VZDĚLÁVAT DOSPĚLÉ? určené pro instituce zájmového vzdělávání dospělých. Speciálně pak semináře cílí na edukační pracovníky, andragogy, pedagogy a organizátory vzdělávacích akcí pro dospělé působící (nejen) v těchto institucích.

 Dům zahraniční spolupráce, 12.03.2019, 23:27

Letošní první číslo e-časopisu Firemní vzdělávání je tady. A přináší hned dvě novinky!

Od tohoto čísla vám přinášíme již 20 stran čtení, což znamená v každém čísle o dva články navíc! Další novinkou je přehled všech dosud publikovaných článků, který najdete na webu www.firemnivzdelavani.eu/clanky. Články můžete libovolně řadit podle autora, ročníku nebo třeba rubriky.

 PhDr. Tomáš Langer, 25.02.2019, 10:21

E-kurz pro začínající lektory. Podle nejnovějších trendů a zcela bezplatně!

​V lednu 2019 spustil český tým EPALE při Domu zahraniční spolupráce zcela nový, bezplatný online kurz pro vzdělavatele dospělých s názvem „Lektorské minimum“. EPALE je anglická zkratka pro elektronickou platformu pro vzdělávání dospělých v Evropě (The Electronic Platform for Adult Learning in Europe). Jde o virtuální a vícejazyčnou komunitu odborníků ve vzdělávání dospělých, kteří zde mohou společně diskutovat nad nejrůznějšími tématy, sdílet své zkušenosti, odborné publikace a pozvánky na různé semináře, veletrhy a konference.

 Dům zahraniční spolupráce, 17.02.2019, 14:09