Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

​Nové letní číslo e-časopisu Firemní vzdělávání přináší řadu osvěžujících…

Červnové číslo jsme naplnili spoustou čtení pro (snad trochu volnější) prázdninový režim. Mrkněte sami a vyberte si podle nálady některý z našich článků.

 PhDr. Tomáš Langer, 24.06.2019, 10:16

Chcete správně řídit zdravotnická zařízení? Pomůže vám ESBM

Ke správnému chodu nemocnice jsou mimo jiné potřeba také odborníci na ekonomiku, lidské zdroje a další oblasti. Na úrovni nemocnic je potřeba uhlídat všechny ekonomické procesy, aby nedocházelo k nehospodárnému vynakládání finančních prostředků. Co však dělat, když manažeři zdravotnických a farmaceutických zařízení potřebují prohloubit své znalosti?

 European School of Business & Management SE, 17.06.2019, 14:38

Pozvánka na regionální seminář EPALE v Liberci pro instituce zájmového vzdělávání dospělých

Srdečně vás zveme na regionální seminář Evropské platformy pro vzdělávání dospělých EPALE s názvem JAK VZDĚLÁVAT DOSPĚLÉ? určený pro instituce zájmového vzdělávání dospělých. Speciálně seminář cílí na edukační pracovníky, andragogy, pedagogy a organizátory vzdělávacích akcí pro dospělé působící (nejen) v těchto institucích.

 Dům zahraniční spolupráce, 07.06.2019, 10:27

Od člověka k prezentační technice a zpět

Dříve se přednášelo a prezentovalo jinak, technické pomůcky nebyly skoro žádné, vše záviselo na člověku v čele místnosti, na jeho soustředění, kvalitě myšlenek, na jeho hlasovém a gestickém vybavení. Může se dnes referující člověk technikou zaštítit, může jeho osobnost díky technice působit sugestivněji, srozumitelněji, věrohodněji a silněji?

 TIMING Praha, 22.05.2019, 9:37

Aprílové číslo Firemního vzdělávání právě dorazilo!

A co v něm najdete? Od letošního roku již 20 stránek nabitých čtením pro všechny, kteří se zabývají rozvojem lidí kolem sebe. Aktuální číslo jsme zaměřili na dvě klíčová témata: vizualizaci obsahu a netradiční formáty prezentování, vč. jejich využití ve firemním vzdělávání. Ale uvnitř čísla toho najdete mnohem víc. :)

 PhDr. Tomáš Langer, 29.04.2019, 22:03

K některým aspektům výkonu práce z domova

Jako každá jiná pracovní smlouva, tak i pracovní smlouva uzavřená s domáckým zaměstnancem musí být uzavřena písemně. Každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení pracovní smlouvy. Samozřejmě, že pracovní smlouva uzavřená s domáckým zaměstnancem má pak jistá specifika, která reflektují právě tu skutečnost, že k výkonu práce dochází z domova.

 TSM, spol. s r.o., 25.04.2019, 9:08

Výpověď z pracovního poměru pro neuspokojivé pracovní výsledky před uplynutím přiměřené lhůty k odstranění

​Při sjednávání pracovního poměru jsou pracovní výsledky budoucího zaměstnance velmi důležité kritérium. Toto kritérium je hodnoceno již ve fázi před uzavřením pracovního poměru, typicky hodnocení životopisu, úvodní pohovor apod. Z hlediska zaměstnance očekávané pracovní výsledky pak představují očekávatelné nároky, které bude muset v pracovním poměru splňovat. Je zřejmé, že zaměstnavatel ani zaměstnanec nemohou s jistotou předvídat, jak zdárně si nový zaměstnanec na dané pracovní pozici povede.

 TSM, spol. s r.o., 25.04.2019, 9:01

Rozhovor o inspirativních kurzech firmy TIMING Praha

Cílem kurzů je seznámit účastníky s praktickými postupy, jak odhalovat a odstraňovat rizika, nedostatky a slabá místa, ohrožující pracovní procesy, snižující výkonnost lidí a týmů a způsobující časové, produktové, personální a finanční ztráty. A dále: jak motivovat podřízené, jak bojovat se „zloději času“, jak zlepšovat vertikální i horizontální komunikaci, jak předcházet problémům při zavádění změn atd. Kurzy jsou určeny manažerům na všech pozicích a dále těm, kdo o pozici manažera mají zájem. A taky personalistům, poradcům a auditorům, kteří se s problematikou managementu setkávají.

 TIMING Praha, 09.04.2019, 10:20

První den v kurzu pro chůvy

Mám ráda první den v kurzu pro chůvy. Vidím nové tváře a jejich radostné očekávání, co bude. Vidím chůvy, které znovu usedají do školních lavic a jsou zvědavé na své „spolužačky“. Listují v učebnici a ten první den je většinou spíš rozpačité ticho. Jak je to jiné o týden později, kdy se už znají a probírají denní starosti ze své dětské skupiny.

 Domestica, spol. s r. o., 04.04.2019, 10:06

Pozvánka na regionální semináře EPALE pro instituce zájmového vzdělávání dospělých

Srdečně vás tedy zveme na regionální semináře Evropské platformy pro vzdělávání dospělých EPALE s názvem JAK VZDĚLÁVAT DOSPĚLÉ? určené pro instituce zájmového vzdělávání dospělých. Speciálně pak semináře cílí na edukační pracovníky, andragogy, pedagogy a organizátory vzdělávacích akcí pro dospělé působící (nejen) v těchto institucích.

 Dům zahraniční spolupráce, 12.03.2019, 23:27