Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

Novinka z nakladatelství GRADA: ​Manažerská psychologie

Manažerská psychologie. 3., přepracované vydání, autor: Mikuláštík Milan, 344 stran, cena: 429 Kč

 Grada Publishing, a.s., 10.09.2015, 16:57

Čím oslavíte Mezinárodní den gramotnosti?

​Možná nevíte, že datum 8. září vyhlásilo UNESCO jako International Literacy Day neboli Mezinárodní den gramotnosti. Slaví se po celém světě. Ale co to vlastně slavíme? Literacy je slovo odvozené z latinského slova označujícího písmeno (littera), český ekvivalent gramotnost pak z řeckého označení téhož (gramma) a takto bylo chápáno až do poloviny 20. století, tedy jako schopnost pracovat s písmeny, jinými slovy číst a psát. Dnes v této souvislosti mluvíme o gramotnosti základní nebo také…

 Dům zahraniční spolupráce, 10.09.2015, 16:53

Právě vychází nové číslo časopisu Lifelong Learning - Celoživotní vzdělávání

Druhé letošní číslo, které připravila editorka Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová, je monotematické a zabývá se Psychologickými fenomény ve vzdělávání. Naleznete v něm spoustu zajímavých témat (mnohdy interdisciplinárních) z per českých a slovenských autorů.

 Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně, 09.09.2015, 11:03

Vzdělávat nestačí aneb proč rozvíjet jedinečnost

Jsem Husákovo dítě a vyrůstala jsem v době, kdy stejnost byla žádoucí. Postavit se a mávat v průvodu bylo to, co se cenilo. K jedinečnosti jsem nebyla vedena a na nějaký čas se na ni snažila zapomenout. Naštěstí je ve mně silnější než má snaha se přizpůsobit.

 Proficio, o.s., 08.09.2015, 10:02

Novinka z nakladatelství GRADA: ​Sociální vztahy v organizaci a jejich management

Sociální vztahy v organizaci a jejich management, autor: Bednář Vojtěch a kolektiv, 224 stran, cena: 349 Kč. Tato publikace si klade za cíl být zdrojem informací nejen pro pracovníky a manažery oddělení lidských zdrojů, ale též pro výkonný management řady firem, veřejných institucí a neziskových organizací. Jejím obsahem je popis fungování sociálních vztahů mezi lidmi – zaměstnanci, členy, spolupracovníky, zainteresovanými osobami v organizacích – a přehled nástrojů, kterými je možné tyto vztahy ovlivňovat z hlediska managementu. Kniha má praktické uplatnění při řízení personální politiky a vnitřní komunikace v organizaci, při motivaci zaměstnanců, při prevenci a eliminaci pomluv či napětí mezi jednotlivými osobami i týmy a při řešení vnitřních konfliktů. Je koncipována jako odborná publikace s maximálním důrazem na výstupy do praxe, z níž uvádí řadu příkladů.​

 Grada Publishing, a.s., 02.09.2015, 23:27

Ke stažení: Nové publikace pro kariérové poradce nejen ve firmách

Zajímáte se o kariérové poradenství? Jste praktikující poradce či student poradenského oboru? Nebo se chcete zorientovat, co vlastně obor kariérového poradenství zahrnuje a k čemu může být prospěšný? Pak by vás mohly zajímat publikace z dílny EKS, které mají za cíl být oporou začínajícím i zkušeným kariérovým poradcům.

 Evropská kontaktní skupina, 02.09.2015, 23:23

Branislav Frk o inovacích, trendech a technologiích ve vzdělávání

​Na konferenci EPALE, tedy Elektronické platformy pro vzdělávání dospělých v Evropě, se svým příspěvkem vystoupil Branislav Frk, odborný asistent katedry andragogiky Prešovské univerzity a přední expert na moderní trendy ve vzdělávání. Ve své činnosti se zaměřuje na problematiku využívání moderních informačních technologií ve vzdělávání, projektování vzdělávacích aktivit a e-learningu.

 Dům zahraniční spolupráce, 31.08.2015, 15:58

8. září je Mezinárodním dnem gramotnosti

Mezinárodní den gramotnosti je velmi důležitým dnem, jedná se o připomínku toho, jak důležité je pro nás v dnešní době čtení, psaní, počítání. Gramotnost je jedním ze základních stavebních kamenů inteligence národa a jedná se o velice důležité aspekty našeho života. ​Týden gramotnosti se slaví v Evropě v týdnu od 8.9.2015 do 17.9.2015.

 Dům zahraniční spolupráce, 26.08.2015, 16:47

Průzkum: firmám chybějí kvalitní absolventi

Pociťovaný nedostatek pracovníků v některých odvětvích se nezlepší, bojí se firmy. Francouzsko-česká obchodní komora oslovila malé a střední průmyslové firmy v průzkumu zaměřeném na technické vzdělávání. Většina firem zaměstnávajících absolventy odborných škol a učilišť naráží na jejich nedostatečnou připravenost.

 Education, s.r.o., 26.08.2015, 16:42

Premiér a ministryně školství jednali se SP ČR o technickém školství

Předseda vlády Bohuslav Sobotka a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová dnes navštívili centrálu Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Tématem jejich setkání se členy vedení SP ČR v čele s jeho prezidentem Jaroslavem Hanákem byla podpora technického školství v ČR. Vláda podporuje aktivity Roku průmyslu a technického vzdělávání, který SP ČR vyhlásil na letošní rok, aby zlepšil podmínky pro těsnější spolupráci škol s firmami.

 Education, s.r.o., 26.08.2015, 16:32