Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

Simona Stašová, Chantal Poullain, Markéta Fialová - zažijte mentoring jinak

O čem bude 7. ročník pracovně zážitkové konference ŽENY SOBĚ? Bude se řídít heslem: Nerozdělujeme. Spojujeme. Pomáháme ženám rozvíjet jejich sebevědomí, dovednosti a samostatnost, sdílíme své zkušenosti a příběhy. Inspirujeme ženy k cestě mimo komfortní zónu. Mluvíme spolu a mluvíme i s muži, také oni jsou hosty páteční konference.

 Business & Professional Women CR, 25.02.2016, 9:59

Rok 2015 ve vzdělávání dospělých v České republice

Oblast vzdělávání dospělých je natolik široká a rozmanitá, že jakákoliv rekapitulace toho, co se v ní děje, vždy narazí na nutnost obrovského redukcionismu. I přesto jsme se ale rozhodli se o určité shrnutí toho, co se ve vzdělávání dospělých v České republice dělo v roce 2015, přece jenom pokusit, a to na základě rekapitulace realizovaných konferencí a publikovaných knih českých autorů s danou tematikou.

 Dům zahraniční spolupráce, 23.02.2016, 19:35

Syndrom vyhoření, trénink paměti, vyjednávání a další budou tématy otevřených kurzů v Praze

V rámci veletrhů LINGUA SHOW a JOBS EXPO 2016 v Praze se uskuteční i řada doprovodných programů. Jeden z nich nazvaný "Učte se! Celoživotní vzdělávání" připravil vzdělávací portál Edumenu.cz s Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR. Neváhejte a přijďte se podívat na několik zajímavých ukázek kurzů dalšího vzdělávání.

 INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o., 23.02.2016, 19:31

​Řízení rizik v logistice začíná jejich poznáním

S velkým úspěchem a za obrovského zájmu pozvaných se v polovině února v jihomoravské Třešti uskutečnila odborná konference zaměřená na risk management v logistice. Konferenci společně uspořádaly pojišťovací společnost SATUM a vzdělávací společnost RELIANT. Konferenční sál Zámeckého hotelu v Třešti byl zcela zaplněn představiteli firem i logistickými odborníky z praxe a akademické sféry, kteří vyslechli řadu zajímavých i inspirativních přednášek a společně jednali o aktuálních rizicích v logistice a dopravě. Hlavním řečníkem konference byl Joel Sutherland, výkonný ředitel Supply Chain Management Institute na univerzitě v americkém San Diegu.

 Reliant s.r.o., 23.02.2016, 0:54

Pět pravidel, která jsou důležitá pro otevřené vzdělávání

Podstatou otevřeného vzdělávání je možnost mít materiály jiných autorů k disposici, stáhnout je, upravit, vylepšit a pak je změněné sdílet dále. Dochází tak k adaptaci kvalitních vzdělávacích podkladů pro požadovaný účel, zohledňuje se věk žáků a studentů či jejich jazykové možnosti. Z této otevřenosti těží ovšem i ti, co se chtějí vzdělávat neformálně – tedy mimo školní lavice.

 Education, s.r.o., 23.02.2016, 0:53

​Lenka Kousková: Mentoring je formou podpory nové generace

Nejnavštěvovanější pracovně zážitková konference v České republice – Ženy sobě, která se koná v rámci mezinárodních dní Equal Pay Day, se nezadržitelně blíží. Její šťastný sedmý ročník proběhne již 18. a 19. března v Clarion Congress Hotel Prague a rozhodně na ní nesmíte chybět. Přinášíme vám rozhovor s Lenkou Kouskovou, který je mentorkou této akce již od jejího druhého ročníku.

 Business & Professional Women CR, 18.02.2016, 23:58

Heslo „Mládí má budoucnost“ už nebude platit, k budoucnosti patří i stáří

O stárnoucí populaci v naší společnosti se mluví poměrně hodně. Zde je pár faktů a čísel. Sice se nám jeví, že nezaměstnanost klesá, musíme si však uvědomit, že v roce 1993 pracovala a byla ekonomicky aktivní téměř třetina osob ve věku 15 – 19 let, což o dvacet let později jsou pouze zhruba 3%. Většina mladých lidí v současné době dlouhodobě studuje, prodlužuje se průměrná délka vzdělání, což ovlivňuje i jejich nástupu do zaměstnání a tím klesá i míra nezaměstnanosti u této skupiny.

 Služby a školení MB, 18.02.2016, 16:56

Petr Kazík: Posílení efektivity rozvojových programů v organizacích

Proč je neefektivní celoplošné vzdělávání? Vzdělávání je nutné pojmout jako každou jinou investici. Jestliže se rozhodujeme cokoliv si pořídit, vždy se díváme, zda to, co kupujeme, nám opravdu poskytne tu službu a v té kvalitě, jakou potřebujeme. Tentýž pohled je nutné zachovat i v procesu vzdělávání. Bude mít investice do všech lidí stejný efekt? Posun bude u každého z nás rozdílný. Všichni nejsme stejně nadšení pro dané téma, nemáme stejnou úroveň schopností, znalostí, dovedností a nové znalosti a dovednosti tedy použijeme s rozdílnou úrovní. Přesto je nejrozšířenější vzdělávat a rozvíjet v organizacích všechny, nebo ty, kteří to nejvíc potřebují (tedy mají největší slabiny). Pokud vsadíme na budování excelence a vybereme pro rozvoj ty skutečně talentované, pak efektivita jejich rozvoje může být až pětkrát větší.

 Education, s.r.o., 18.02.2016, 16:56

Rekvalifikaci loni absolvovalo přes 38 tis. lidí

​Během uplynulého roku se 38 078 uchazečů a zájemců o zaměstnání zúčastnilo některého z široké nabídky rekvalifikačních kurzů, které hradil Úřad práce ČR (ÚP ČR). Více než 80 % z nich rekvalifikaci v tomto období úspěšně ukončilo. Za 12 měsíců poskytl ÚP ČR na rekvalifikace celkem 380 350 411 Kč. Částka zahrnuje i prostředky z Evropského sociálního fondu.

 Education, s.r.o., 15.02.2016, 19:27