Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Business Institut EDU a.s., 14.09.2018, 13:18

Titul z VŠ před jménem už není zárukou úspěšného pohovoru. Nároky na potenciální zaměstnance se, přes příznivou situaci na trhu práce, zvyšují. Kromě technických oborů, vědy a matematiky představují jistotu momentálně i nadstandardní měkké dovednosti. U manažerů se klíčovou dovedností stává schopnost nadstandardně vyjednávat, komunikovat a řešit problémy.

Digitalizace a postupující technologická revoluce proměňuje byznys firem. A k tomu firmy potřebují zaměstnance s jinými dovednostmi, než dosud. Pro uchazeče o práci to znamená jiné nároky na vzdělávání. V tvrdé konkurenci uspějí ti připravení. „Tradiční vzdělání je stále důležité. Získání vysokoškolského titulu pomáhá osobnímu rozvoji a představuje základ pro přechod do vyšších pozic. Ale při hledání skutečně kvalitní pracovní nabídky musí uchazeč nabídnout něco navíc,“ říká v rozhovoru Ing. Ivo Ducheček, ředitel prestižní MBA školy Business Institut.

Čeští zaměstnavatelé naříkají, že nemají dostatek pracovníků. Deficit se netýká jen dělnických pozic, ale i kvalifikovaných zaměstnanců a manažerů. Jak mohou z této situace těžit uchazeč o práci, a specificky začínající i zkušenější manažeři?

S nedostatkem talentů se potýká mnoho firem. Přestože je nízká nezaměstnanost, na kvalitní volné pozice musí uchazeč nabídnout odpovídající znalosti a zkušenosti. Souvisí to s pokračující změnou dovedností. Samotné firmy se díky technologiím rychle proměňují a hledají jiný typ zaměstnanců. Především ty, kteří mají hlubší odborné a měkké dovednosti.

Proč se mění nahlížení zaměstnavatelů na tradiční vysokoškolské vzdělání? Jsou měkké dovednosti v dnešních firmách opravdu tak důležité?

Požadavky na měkké dovednosti nejsou pouze zbytečným rozmarem zaměstnavatelů. Firmy často již nejsou hierarchicky řízené tak jako v minulosti. Uspořádání je často spíš horizontální, pracuje se podle jednotlivých projektů, v týmech více vládne neformálnější atmosféra. Nabývají na významu dovednosti jako spolupráce, komunikace či řešení problémů. Podnikům chybí vedle technických profesí a inženýrů právě lidé, kteří musí mít vytříbené soft skills a komunikační dovednosti. Současný vzdělávací systém na tohle nedokáže úplně připravit, takže naši lektoři z praxe předávají studentům skutečně přínosné poznatky a know-how, jež umožňují tyto výzvy úspěšně zvládnout.

V čem jsou výhody studia MBA proti běžné přípravě zaměstnanců?

Je otázka, co všechno podřadit pod běžnou přípravu. Průběžná školení na nejrůznější témata samozřejmě mají smysl. Jejich problém je v tom, že nedokáží být dostatečně individualizovaná pro profese a pracovní pozice, jež firmám přinášejí stěžejní hodnotu. S těmito typy zaměstnanců je třeba ve vzdělávání pracovat jinak. Studium MBA představuje v tomto směru vhodnou a vyhledávanou alternativu, jež je ve výsledku výhodná jak pro zaměstnance, tak zaměstnavatele. Zaměstnanec se vzdělanostním potenciálem posouvá a firma těží z přenosu jeho know-how, které načerpal v rámci studia.

Vaše aktivity tedy mohou nahradit klasické VŠ vzdělání?

To úplně ne, ale role vzdělávání se skutečně výrazně proměňuje. Tradiční vzdělání u mnoha zajímavých pozic přestává stačit. Není to tak, že není důležité. Získání klasického VŠ titulu pomáhá osobnímu rozvoji, společnost to oceňuje. Ale při hledání prestižní práce rozhodují praktické zkušenosti a vytříbené měkké dovednosti. A zde je studium některého z MBA programů velmi vhodným doplněním a posunem dopředu.

Co tedy studovat? Jaký program vybrat, aby to pro zájemce dávalo smysl?

Jistotou pro motivované uchazeče jsou obecné manažerské programy, finance a audit. Roste zájem o ICT, projektové řízení a marketing. A pak zmiňované soft skills - měkké dovednosti. Těm se na tradičních školách nevěnuje tolik pozornosti, přitom je jim věnována většina času na pohovorech, které se dnes vedou s kandidáty. Posuzuje se, jak umí řešit problémy, komunikovat, spolupracovat. V této oblasti umíme naše studenty velmi dobře připravit.

Bude tento podíl měkkých dovedností při pohovorech ještě růst?

U manažerských pozic určitě. Ale jejich důležitost plyne i z toho, že se proměňuje podoba každodenních pracovních úkolů. Lidské aktivity budou směřovat do oblasti inovací a kreativity, což se dá jen obtížně nahradit stroji. A na toto se zaměstnanci mohou připravovat právě manažerským vzděláním.

Rostou nároky na komfort a časovou úsporu. Valná část lidí je ochotna investovat do svého vzdělání, ale potřebují tyto aktivit co nejefektivněji skloubit s prací, rodinou, relaxací. Jak to vidíte?

Udělali jsme průzkum mezi našimi zájemci o studium. Žadatelé se stále více zajímají o možnost 100% online studia. Proto jsme jako novinku pro podzimní cyklus připravili zcela novou nabídku studia nejžádanějších online MBA programů. Na druhou stranu pořád je zde převaha uchazečů, kteří požadují osobní interakci, kontakt a zpětnou vazbu. Pro ně je studium MBA spojeno s těmito atributy a my jim jsme a nadále budeme schopni tento přístup nabídnout.

Po jakých profesích nejvíce roste poptávka po manažerském vzdělání absolventech MBA?

Kromě již uvedených MBA programů v posledních dvou letech narůstá poptávka po odbornících ve zdravotnictví s patřičnými interpersonálními a ekonomickými kompetencemi. To se odráží i v zájmu o studium programu MBA Management ve zdravotnictví, který nově otevíráme i ve 100% online formě. Precizní ovládání měkkých dovedností se pak stává nezbytností, protože přímo ovlivňuje úspěšnost většiny značek na trhu. MBA Management soft skills si tak ke studiu volí manažeři z celé škály oblastí působení firem, ve kterých pracují.

Ředitel Business Institutu Ing. Ivo Ducheček

Autor textu: Mgr. Michael Bradík, Business Institut