Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 TIMING Praha, 09.04.2019, 10:20

Cílem kurzů je seznámit účastníky s praktickými postupy, jak odhalovat a odstraňovat rizika, nedostatky a slabá místa, ohrožující pracovní procesy, snižující výkonnost lidí a týmů a způsobující časové, produktové, personální a finanční ztráty. A dále: jak motivovat podřízené, jak bojovat se „zloději času“, jak zlepšovat vertikální i horizontální komunikaci, jak předcházet problémům při zavádění změn atd. Kurzy jsou určeny manažerům na všech pozicích a dále těm, kdo o pozici manažera mají zájem. A taky personalistům, poradcům a auditorům, kteří se s problematikou managementu setkávají.Ing. PhDr. Jiří Kruliš (dále JK). Vzdělání: Fakulta strojní ČVUT, Psychologie na FF UK. Praxe: poradenství pro podniky, výuka a trénink manažerů: ergonomie, optimalizace pracovních podmínek, vedení lidí, prevence rizik, řízení změn.

RNDr. Jiří Weinberger (dále JW). Vzdělání: MFF UK, Pravděpodobnost a statistika, 4 leté studium herectví. Praxe: simulace a optimalizace výrobních systémů, řízení projektů, výuka a trénink: 1) komunikace a prezentace, 2) práce s interními směrnicemi.


JW: Už několik let organizuji tvé kurzy, co je jejich hlavním cílem?

JK: Cílem je seznámit účastníky s praktickými postupy, jak odhalovat a odstraňovat rizika, nedostatky a slabá místa, ohrožující pracovní procesy, snižující výkonnost lidí a týmů a způsobující časové, produktové, personální a finanční ztráty. A dále: jak motivovat podřízené, jak bojovat se „zloději času“, jak zlepšovat vertikální i horizontální komunikaci, jak předcházet problémům při zavádění změn atd. Kurzy jsou určeny manažerům na všech pozicích a dále těm, kdo o pozici manažera mají zájem. A taky personalistům, poradcům a auditorům, kteří se s problematikou managementu setkávají.

JW: Tvé a také další kurzy nabízíme v 1, 2 a některé dokonce v 3 denních verzích. Co navíc oproti kratší verzi dostane posluchač delší verze?

JK: Více času na probrání témat dle potřeb a zájmů účastníků, a hlavně, prostor pro interaktivní akce. Vždyť nejvíc člověka motivuje a nejlépe si zapamatuje to, na co přijde sám. Velkým přínosem v delších kurzech je čas pro brainstorming, brainwriting, pro řízené diskuse a společné řešení praktických manažerských problémů a taky vyzkoušení praktických postupů v modelových situacích.

JW: Hodnocení našich kurzů – viz www.timing.cz - bývají ve všech atributech pozitivní, tj. známka „výborně“ ad kvalita výkladu, znalosti a prezentační dovednosti lektora, učební pomůcky atd. Známku „chvalitebně“ dostáváme u 1 denních kurzů poměrně často za atribut „přínos pro praxi posluchače“. 1 denní kurz pochopitelně nenabízí dost možností pro interaktivní aktivity, při kterých má každý posluchač možnost prezentovat „své praktické problémy“ a získat k nim specifické know-how. Proč jsou tak populární 1 denní varianty kurzů? Je to u našich zákazníků šetření na nesprávném místě?

JK: Ano, šetří peníze i čas, ale dostanou nižší přidanou hodnotu. V 1 denních kurzech sice stihneme hodně, ale celý obsah 2 denního kurzu do jednoho dne nahustit nelze. Mnohých, pro manažery důležitých, problémů se v 1 denním formátu lze jen dotknout. Při 2 a 3 denních kurzech se lze soustředit na to, co přítomné účastníky zajímá a věnovat se pro praxi významným detailům. Je více času na diskuse, brainstormingy atd., založené jak na zkušenostech lektora, tak na potřebách posluchačů.

JW: Tvé manažerské kurzy tvoří jakési jádro manažerského vzdělávání. Kolem něj se paprskovitě ukazují další témata:

 • Autentické veřejné vystupování
 • Interní směrnice
 • Jak nevyhořet
 • Komunikace – prezentace
 • Koučink a sebekoučink
 • Marketink a reklama
 • Písemná komunikace
 • Leadership – vedení lidí a týmů
 • Leadership – rizika – změny
 • Úspěšný manažer neztrácí čas se zbytečnými problémy
 • Řízení a prevence podnikových rizik
 • Řízení změn

 • Průzkumy trhu
 • Psychodiagnostika
 • Technické prezentační nástroje
 • Vstřícná asertivita.
 • Výběrové pohovory
 • Vstřícná asertivita.
 • Výběrové pohovory

Lze tohle jádro manažerského vzdělávání stručně charakterizovat?

JK: Ústředním tématem jsou měkké dovednosti manažerů: jak vést podřízené, jak vést pracovní týmy, jak s nimi komunikovat, jak zvyšovat jejich výkon, motivaci, spokojenost, jak předcházet rizikům, komplikacím při zavádění změn, stresům, fluktuacím, konfliktům, ztrátám času… A taky prezentace osvědčených a v manažerské praxi využitelných postupů.

JW: Všechny kurzy uvedené ve 4. otázce mají tedy podstatný tematický průnik. Jejich absolventi proto mají na co společně navázat. Uvažuji o tom, že bychom mohli absolventům kteréhokoli z jednodenních “ústředních“ kurzů nabídnout druhý den, který by se zaměřil na to, co jednoho každého nejvíc zajímá. Je to dobrý nápad?

JK: Ano, je. Vytvořme pro absolventy 1 denních kurzů takovou nadstavbu, vždyť jsou v situaci, kdy už sami dobře vědí, že ji potřebují. Navrhuji tedy připravit „Interaktivní pokračovací seminář manažerských kurzů“ určený zejména pro absolventy 1 denních variant manažerských kurzů.

JW: Naše školicí pracoviště nabízí další témata, která mají bezprostřední souvislost s „manažerským jádrem“ – viz tabulka v otázce č. 4. Platí tedy, že jsme se v nabídce kurzů a seminářů nesešli v rámci www.timing.cz náhodou?

JK: Platí. Procesní selhání, nehody, neplnění úkolů, zkrátka nežádoucí události v podnikovém životě, mívají původ v chybách lidského činitele. Hledání a odstraňování skrytých nedostatků je tedy významným úkolem. Manažeři, kteří tohle své poslání proaktivně neplní, k tomu asi nejsou dost motivováni nebo ještě nezískali potřebné schopnosti. Nebo obojí. A o to tady jde. Témata těch dalších kurzů s tím organicky souzní.

JW: Děkuji Ti za plodnou diskusi, ve které jsem si i sám pro sebe zformuloval mnohé nejen přesněji, ale také stručněji. Víme, že existují i velice zkušení manažeři, kteří sami pro sebe další školení tohoto typu nepotřebují. Těmto velmi zkušeným manažerům nabízíme, aby si pro povznesení svých týmů sami vyplnili internetový kalkulátor, umožňující vytvořit globální kurz zkomponovaný ze všeho, co nabízíme.


Firma TIMING Praha nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Řízení změn (Praha 1)
23.8.2019
4 000 Kč
2. Marketing pro obchodníky (Praha 1)
28.8.2019
3 600 Kč
3. Jak úspěšný manažer neztrácí čas se zbytečnými problémy (Praha 1)
30.8.2019
3 600 Kč
4. Vedení výběrového pohovoru (Praha 1)
9.9.2019
3 600 Kč
5. Konflikty a jejich řešení (Praha 1)
11.9.2019
3 600 Kč
6. O víně - z vinic až na stůl (Praha 1)
13.9.2019
1 800 Kč
7. Interní směrnice a práce s nimi, normy, guidelines, redakce,… (Praha)
16.9.2019
4 000 Kč
8. Jak úspěšný vedoucí neztrácí čas se zbytečnými problémy, interaktivní… (Praha 1)
17.9 - 18.9.2019
6 000 Kč
9. Řízení a prevence podnikových rizik, 1 denní kurz (Praha)
23.10.2019
4 000 Kč
10. Autentické veřejné vystupování, 2 denní kurz, jehož 2. den proběhne s… (Praha)
29.10 - 5.11.2019
7 200 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.