Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 TSM, spol. s r.o., 24.07.2019, 9:52

Chcete-li se orientovat se v právních předpisech upravujících pracovněprávní vztahy, s přehledem zvládat práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, vyvarovat se častým problémům a chybám, které zaměstnavatelé v praxi dělají a mít zkrátka (nejen) zákoník práce „v malíčku“, pak je přesně pro Vás je určen studijní program Personální akademie.

Personální akademie je komplexní vzdělávací program, který Vás posune ve Vaší praxi, připraví na profesní zkoušku a umožní Vám získat nové znalosti. Je jakýmsi personálním minimem pro získání komplexního přehledu, který by měl/a personalista/tka mít.

Kurz Personální akademie Vám díky svému obsahu umožní získat mnoho nových poznatků z pracovněprávní a personální praxe a případným zájemcům umožňuje složit zkoušku pro profesní kvalifikaci 62- 007 – N PERSONALISTA. Tato zkouška ověřuje, zda si zájemce o její složení dostatečně osvojil danou odbornost, která je vymezena kvalifikačním standardem příslušné profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Po úspěšném vykonání zkoušky zájemce obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace. Osvědčení je veřejnou listinou (stejně jako např. vysvědčení či výuční list) a má celostátní platnost.

Personální akademie je novinkou v nabídce vzdělávacích aktivit společnosti TSM, spol. s.r.o., kdy budete mít v rámci studia jedinečnou možnost potkat se s řadou odborníků především z personální a mzdové sféry, ale rovněž tak s kolegy z oboru.

Personální akademie je rovněž výborná v tom, že se jedná o prezenční formu výuky a Vy tak získáte jedinečnou možnost konzultovat své problémy s lektory či s kolegy. Zajímavostí je rovněž to, že jste – li členem Unie personalistů (www.uniepersonalistu.cz), můžete uplatnit na kurzovné 20% slevu.

KDY ZAČÍNÁME?

Brno 13. 9. 2019

Praha 20. 9. 2019

Délka: dva semestry.


Více informaci o kurzu v Brně ZDE.

Více informací o kurzu v Praze ZDE.


Více informací na webových stránkách www.tsmkurzy.cz


Firma TSM, spol. s r.o. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Minimum celního deklaranta - 3denní (BRNO)
26.8.2019
5 699 Kč
2. Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací (OSTRAVA)
26.8.2019
1 801 Kč
3. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (PRAHA)
26.8.2019
1 801 Kč
4. Letní škola zákoníku práce - 3denní (PRAHA)
27.8.2019
5 699 Kč
5. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (BRNO)
27.8.2019
1 801 Kč
6. Správní řád v praxi (PRAHA)
29.8.2019
1 900 Kč
7. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (BRNO)
29.8.2019
1 801 Kč
8. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE (včetně připravované novely) aneb… (OSTRAVA)
29.8.2019
1 900 Kč
9. Motivace a sebemotivace (BRNO)
30.8.2019
1 991 Kč
10. Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v… (BRNO)
30.8.2019
1 801 Kč
11. Změny ve společném vzdělávání (BRNO)
30.8.2019
1 700 Kč
12. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE (včetně připravované novely) aneb… (PRAHA)
30.8.2019
1 900 Kč
13. Správní řízení a správní rozhodnutí (OLOMOUC)
3.9.2019
1 850 Kč
14. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně… (PRAHA)
3.9.2019
2 100 Kč
15. Aplikace správního řádu v řízení z moci úřední (PRAHA)
3.9.2019
1 991 Kč
16. Doručování ve veřejné správě (PRAHA)
5.9.2019
1 900 Kč
17. Profesionální prodejní dovednosti (PRAHA)
5.9.2019
2 100 Kč
18. Zaměstnavatel a odbory – jak na to z pohledu zaměstnavatele (BRNO)
6.9.2019
1 991 Kč
19. Zákon o finanční kontrole a související legislativa v aktuálním znění (PRAHA)
9.9.2019
1 850 Kč
20. Katastr nemovitostí nejen pro začátečníky (OLOMOUC)
10.9.2019
1 801 Kč
21. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (PRAHA)
10.9.2019
2 100 Kč
22. Průběh a zaměření veřejnosprávní kontroly prováděné kontrolními… (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
10.9.2019
1 850 Kč
23. Jak lépe porozumět sobě i ostatním – typologie osobnosti MBTI (PRAHA)
10.9.2019
2 100 Kč
24. Specifika péče o klienty s Alzheimerovou chorobou (OLOMOUC)
10.9.2019
1 850 Kč
25. Účetnictví pro příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými… (OLOMOUC)
10.9.2019
1 991 Kč
26. CLO, DPH u obchodních operací se zbožím v zahraničním obchodě a… (OSTRAVA)
10.9.2019
1 991 Kč
27. Jak se zbavit negativních emocí a starostí (PRAHA)
11.9.2019
2 100 Kč
28. Uplatňování DPH pro začínající a mírně pokročilé účetní v praxi roku… (PRAHA)
11.9.2019
2 100 Kč
29. Úřední deska (PRAHA)
12.9.2019
1 991 Kč
30. Odpisování dlouhodobého majetku u vybraných účetních jednotek v… (PRAHA)
12.9.2019
1 850 Kč
31. Zadluženost a exekuce v sociální oblasti (PRAHA)
12.9.2019
1 991 Kč
32. Úvod do problematiky zpracování metodik, vnitřních směrnic a… (BRNO)
14.9.2019
1 201 Kč
33. Relax pro Vaše oči při práci na počítači (PRAHA)
16.9.2019
1 991 Kč
34. Profesionální prodejní dovednosti (OSTRAVA)
16.9.2019
2 100 Kč
35. Majetek v účetní praxi příspěvkových organizací a jeho inventarizace… (PRAHA)
16.9.2019
1 850 Kč
36. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (PRAHA)
17.9.2019
2 050 Kč
37. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – novely 2017 a… (OSTRAVA)
17.9.2019
1 900 Kč
38. Zákoník práce v otázkách, odpovědích a praktických příkladech (OSTRAVA)
17.9.2019
1 991 Kč
39. Doručování ve veřejné správě (OLOMOUC)
17.9.2019
1 850 Kč
40. Odpisování dlouhodobého majetku u vybraných účetních jednotek v… (ÚSTÍ NAD LABEM)
17.9.2019
1 850 Kč
41. Fakturace s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů po… (PRAHA)
17.9.2019
1 850 Kč
42. Specifika péče o klienty s Alzheimerovou chorobou (OSTRAVA)
17.9.2019
1 850 Kč
43. Vidimace a legalizace – aktuální právní úprava, aplikace v praxi,… (PRAHA)
17.9.2019
1 850 Kč
44. Umění jednat s lidmi (PRAHA)
18.9.2019
1 991 Kč
45. SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ VE SMLOUVÁCH V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ SE ZBOŽÍM V ROCE… (PRAHA)
18.9.2019
1 991 Kč
46. Právní úprava svobodného přístupu k informacím ve vztahuk veřejné… (OSTRAVA)
19.9.2019
1 801 Kč
47. Asertivita v praxi (HRADEC KRÁLOVÉ)
19.9.2019
1 801 Kč
48. Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak jim… (PRAHA)
19.9.2019
2 000 Kč
49. Rychločtení®, racionální čtení®, rychlostudium (OSTRAVA)
19.9.2019
2 100 Kč
50. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (PRAHA)
19.9.2019
1 900 Kč
51. Účetnictví pro příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými… (OSTRAVA)
19.9.2019
1 991 Kč
52. CLO, DPH u obchodních operací se zbožím v zahraničním obchodě a… (PRAHA)
19.9.2019
1 991 Kč
53. HACCP - snadno a rychle (BRNO)
20.9.2019
1 801 Kč
54. PERSONÁLNÍ AKADEMIE (PRAHA)
20.9.2019
36 177 Kč
55. Zaměstnanecké benefity - mzdové dopady vyplývající ze zákona o dani z… (PRAHA)
20.9.2019
1 991 Kč
56. Úvod do problematiky zpracování metodik, vnitřních směrnic a… (PRAHA)
21.9.2019
1 201 Kč
57. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (PRAHA)
23.9.2019
2 100 Kč
58. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (OLOMOUC)
23.9.2019
1 850 Kč
59. Zvyšování firemní, týmové i osobní produktivity ve třech krocích (PRAHA)
23.9.2019
1 991 Kč
60. Zákoník práce - komplexní průvodce zákoníkem práce – celodenní školení (PRAHA)
23.9.2019
2 400 Kč
61. Majetek v účetní praxi příspěvkových organizací a jeho inventarizace… (OSTRAVA)
23.9.2019
1 850 Kč
62. Rozvoj osobnosti (PRAHA)
24.9.2019
2 100 Kč
63. Jak se vyhnout chybám v pracovněprávních písemnostech, aktuálně z… (PRAHA)
24.9.2019
2 400 Kč
64. Umění jednat s lidmi (OLOMOUC)
24.9.2019
1 991 Kč
65. Katastr nemovitostí nejen pro začátečníky (OSTRAVA)
24.9.2019
1 850 Kč
66. Úřední deska (OSTRAVA)
24.9.2019
1 991 Kč
67. Místní a účelové komunikace (OLOMOUC)
24.9.2019
1 850 Kč
68. Žurnalistika pro zájemce - základní kroky (OSTRAVA)
24.9.2019
2 100 Kč
69. Sebeřízení a time management (PRAHA)
25.9.2019
1 991 Kč
70. Jak se zbavit negativních emocí a starostí (OSTRAVA)
25.9.2019
2 100 Kč
71. Kurz etikety (PRAHA)
25.9.2019
1 991 Kč
72. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (OSTRAVA)
25.9.2019
1 850 Kč
73. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (BRNO)
26.9.2019
2 200 Kč
74. Správní řád nejen pro nové úředníky (PLZEŇ)
26.9.2019
1 991 Kč
75. DPH nejen pro začátečníky, kontrolní hlášení v praxi (OSTRAVA)
26.9.2019
1 991 Kč
76. Asertivita v praxi (PRAHA)
26.9.2019
1 900 Kč
77. Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v… (OLOMOUC)
26.9.2019
1 850 Kč
78. Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění (PLZEŇ)
26.9.2019
1 850 Kč
79. Specifika péče o klienty s Alzheimerovou chorobou (PRAHA)
26.9.2019
1 850 Kč
80. Místní a účelové komunikace (OSTRAVA)
26.9.2019
1 850 Kč
81. Účetnictví pro příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými… (PRAHA)
26.9.2019
1 991 Kč
82. HACCP - snadno a rychle (PRAHA)
27.9.2019
1 801 Kč
83. Úřední písemnosti se zaměřením na současný český jazyk- praktické… (OSTRAVA)
27.9.2019
2 100 Kč
84. Nový občanský zákoník - činnosti a smlouvy, investorsko-inženýrská… (OSTRAVA)
27.9.2019
1 850 Kč
85. Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o. v r. 2019 (OLOMOUC)
27.9.2019
1 991 Kč
86. Průběh a zaměření veřejnosprávní kontroly prováděné kontrolními… (HRADEC KRÁLOVÉ)
30.9.2019
1 850 Kč
87. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – novely 2017 a… (PRAHA)
1.10.2019
1 900 Kč
88. Trestní odpovědnost pedagogů a žáků v praxi (OSTRAVA)
1.10.2019
1 850 Kč
89. Účinné taktiky ve vyjednávání (PRAHA)
1.10.2019
2 100 Kč
90. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (OSTRAVA)
1.10.2019
1 850 Kč
91. Jak hořet, ale nevyhořet aneb prevence syndromu vyhoření (PRAHA)
1.10.2019
2 100 Kč
92. Vidimace a legalizace – aktuální právní úprava, aplikace v praxi,… (OLOMOUC)
1.10.2019
1 850 Kč
93. Jak zlepšovat vztahy mezi lidmi (PRAHA)
2.10.2019
2 100 Kč
94. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (PRAHA)
2.10.2019
1 991 Kč
95. Aby mozek správně fungoval (PRAHA)
2.10.2019
2 100 Kč
96. VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ – OBECNÁ ČÁST (oblast řízení úředníků) (PRAHA)
3.10.2019
13 900 Kč
97. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (OSTRAVA)
3.10.2019
2 050 Kč
98. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (HRADEC KRÁLOVÉ)
3.10.2019
1 850 Kč
99. Asertivita v praxi (OSTRAVA)
3.10.2019
1 850 Kč
100. Timemanagement pro ženy (PRAHA)
3.10.2019
2 100 Kč
101. Zadluženost a exekuce v sociální oblasti (OLOMOUC)
3.10.2019
1 991 Kč
102. Zákon o registru smluv a jeho praktická aplikace (PRAHA)
3.10.2019
1 991 Kč
103. Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o. v r. 2019 (PRAHA)
3.10.2019
1 991 Kč
104. Statistika INTRASTAT CZ v činnosti firmy realizující intrakomunitární… (OLOMOUC)
3.10.2019
1 991 Kč
105. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE (včetně připravované novely) aneb… (PRAHA)
4.10.2019
1 991 Kč
106. Zákon o finanční kontrole a související legislativa v aktuálním znění (OSTRAVA)
7.10.2019
1 850 Kč
107. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro mistry (OSTRAVA)
7.10.2019
2 100 Kč
108. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (PRAHA)
7.10.2019
2 100 Kč
109. Učetní a daňové doklady aktuálně (OSTRAVA)
8.10.2019
1 850 Kč
110. Prezentační dovednosti – vlastní projev pod drobnohledem (PRAHA)
8.10.2019
2 100 Kč
111. Komunikovat efektivně – nemilé omyly, nebezpečné pasti v komunikaci… (PRAHA)
8.10.2019
2 100 Kč
112. Inventarizace majetku a závazků od A do Z u vybraných účetních… (PRAHA)
8.10.2019
1 850 Kč
113. Aby mozek správně fungoval (OSTRAVA)
8.10.2019
2 100 Kč
114. Ohrožené dítě - nerezignujme!!! (OSTRAVA)
8.10.2019
1 850 Kč
115. Asertivita jako efektivní způsob komunikace v sociálních službách (OLOMOUC)
8.10.2019
1 850 Kč
116. DPH aktuálně + výhled na rok 2020 (BRNO)
8.10.2019
2 100 Kč
117. Komunikační strategie v zátěžových situacích ve správním řízení (OSTRAVA)
8.10.2019
2 100 Kč
118. Trestní odpovědnost pedagogů a žáků v praxi (PRAHA)
9.10.2019
1 850 Kč
119. DPH u dovozu a vývozu zboží 2019/2020 (PRAHA)
9.10.2019
1 991 Kč
120. Správní řízení v praxi (nejčastější vady řízení a rozhodnutí) (PRAHA)
10.10.2019
1 900 Kč
121. Asertivita v praxi (OLOMOUC)
10.10.2019
1 850 Kč
122. Katastr nemovitostí aktuálně v roce 2019 včetně změn při poskytování… (PRAHA)
10.10.2019
1 991 Kč
123. Procedurální standardy - jednodenní (OSTRAVA)
10.10.2019
2 100 Kč
124. DPH pro neziskové subjekty na praktických příkladech po novele 2019 (HRADEC KRÁLOVÉ)
10.10.2019
1 850 Kč
125. Trénink prodejních dovedností (PRAHA)
14.10.2019
2 100 Kč
126. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (OLOMOUC)
14.10.2019
2 100 Kč
127. LinkedIn pro personalisty (praktické školení) (PRAHA)
15.10.2019
1 991 Kč
128. Tajemství fungování příběhů = klíč k úspěchu (určeno nejen pro obecní… (PRAHA)
15.10.2019
1 850 Kč
129. Daňový řád (OSTRAVA)
15.10.2019
1 850 Kč
130. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (OSTRAVA)
15.10.2019
1 991 Kč
131. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (ÚSTÍ NAD LABEM)
15.10.2019
1 850 Kč
132. SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ VE SMLOUVÁCH V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ SE ZBOŽÍM V ROCE… (OLOMOUC)
15.10.2019
1 991 Kč
133. Vidimace a legalizace – aktuální právní úprava, aplikace v praxi,… (HRADEC KRÁLOVÉ)
15.10.2019
1 850 Kč
134. Výběr zaměstnanců, vedení přijímacích pohovorů, hodnocení uchazečů (PRAHA)
16.10.2019
2 100 Kč
135. Pokladna - vedení pokladní hotovosti a cenin, EET (PRAHA)
16.10.2019
1 850 Kč
136. Datové schránky v praxi aneb jak efektivně elektronicky komunikovat … (OSTRAVA)
17.10.2019
1 991 Kč
137. Právní úprava svobodného přístupu k informacím ve vztahuk veřejné… (PRAHA)
17.10.2019
1 900 Kč
138. Pravomoc obcí v oblasti hazardních her (OLOMOUC)
17.10.2019
1 991 Kč
139. Správní řád nejen pro nové úředníky (OLOMOUC)
17.10.2019
1 991 Kč
140. STAVEBNÍ ŘÁD (stavební řízení, kolaudace a odstraňování staveb) (OSTRAVA)
17.10.2019
2 100 Kč
141. Elektronická komunikace ve veřejných zakázkách (PRAHA)
17.10.2019
1 991 Kč
142. Zadluženost a exekuce v sociální oblasti (OSTRAVA)
17.10.2019
1 991 Kč
143. Mzdové účetnictví v příkladech - teoretický výklad a praktické… (PRAHA)
17.10.2019
1 991 Kč
144. Ztráty a nálezy aktuálně (PRAHA)
18.10.2019
1 850 Kč
145. PŘEHLED ČINNOSTÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ pro personalisty a další zájemce… (PRAHA)
18.10.2019
1 991 Kč
146. Daňový řád (PRAHA)
21.10.2019
1 900 Kč
147. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (OSTRAVA)
21.10.2019
2 100 Kč
148. LinkedIn pro personalisty (praktické školení) (BRNO)
22.10.2019
1 991 Kč
149. Základní pravidla pro zajištění BOZP na pracovišti (PRAHA)
22.10.2019
2 100 Kč
150. Pracovnělékařské služby a zdravotní péče o zaměstnance aktuálně (OSTRAVA)
22.10.2019
2 100 Kč
151. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (OLOMOUC)
22.10.2019
2 100 Kč
152. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (OLOMOUC)
22.10.2019
1 991 Kč
153. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (PRAHA)
22.10.2019
1 900 Kč
154. Prezentační dovednosti – vlastní projev pod drobnohledem (OSTRAVA)
22.10.2019
2 100 Kč
155. Zákon o registru smluv a jeho praktická aplikace (OSTRAVA)
22.10.2019
1 991 Kč
156. Statistika INTRASTAT CZ v činnosti firmy realizující intrakomunitární… (PRAHA)
22.10.2019
1 991 Kč
157. Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých… (PRAHA)
22.10.2019
2 140 Kč
158. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (PRAHA)
23.10.2019
1 850 Kč
159. Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v… (OSTRAVA)
23.10.2019
1 850 Kč
160. Klíčové dovednosti profesionální asistentky (PRAHA)
23.10.2019
2 100 Kč
161. Zákoník práce - komplexní průvodce zákoníkem práce – celodenní školení (OSTRAVA)
23.10.2019
2 400 Kč
162. Konference - profesní setkání mzdových účetních (BRNO)
24.10.2019
2 990 Kč
163. Spisová a archivní službauchovávání a vyřazování dokumentův praxi… (PRAHA)
24.10.2019
1 850 Kč
164. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (OLOMOUC)
24.10.2019
2 050 Kč
165. Úřední deska (OLOMOUC)
24.10.2019
1 991 Kč
166. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro mistry (OLOMOUC)
24.10.2019
2 100 Kč
167. Asertivita jako efektivní způsob komunikace v sociálních službách (OSTRAVA)
24.10.2019
1 850 Kč
168. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (HRADEC KRÁLOVÉ)
24.10.2019
1 850 Kč
169. Kontrola ze strany inspektorátu práce – buďte připraveni! (PRAHA)
24.10.2019
2 100 Kč
170. Komunikační strategie v zátěžových situacích ve správním řízení (PRAHA)
24.10.2019
2 100 Kč
171. Asertivita jako efektivní způsob komunikace v sociálních službách (PRAHA)
29.10.2019
1 850 Kč
172. Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o. v r. 2019 (OSTRAVA)
29.10.2019
1 991 Kč
173. Správní řád nejen pro nové úředníky (PRAHA)
31.10.2019
1 991 Kč
174. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb (OSTRAVA)
31.10.2019
1 850 Kč
175. Ohrožené dítě - nerezignujme!!! (PRAHA)
31.10.2019
1 850 Kč
176. Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v… (PRAHA)
1.11.2019
1 850 Kč
177. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (PRAHA)
1.11.2019
1 900 Kč
178. Zákon o finanční kontrole a související legislativa v aktuálním znění (OLOMOUC)
4.11.2019
1 850 Kč
179. Manažerské pohovory a hodnocení zaměstnanců (PRAHA)
4.11.2019
2 100 Kč
180. Zákon o DPH v příkladech, výhled do roku 2020 (PRAHA)
4.11.2019
2 100 Kč
181. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – novely 2017 a… (OLOMOUC)
5.11.2019
1 900 Kč
182. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE (včetně připravované novely) aneb… (OLOMOUC)
5.11.2019
1 991 Kč
183. Novela stavebního a vodního zákona - správní řízení dle stavebního a… (PRAHA)
5.11.2019
2 200 Kč
184. Umění jednat s lidmi (OSTRAVA)
5.11.2019
1 991 Kč
185. Katastr nemovitostí - nejčastěji řešené problémy (PRAHA)
5.11.2019
1 900 Kč
186. Prezentační dovednosti – vlastní projev pod drobnohledem (OLOMOUC)
5.11.2019
2 100 Kč
187. Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve… (PRAHA)
5.11.2019
1 991 Kč
188. Provozní standardy - jednodenní (OSTRAVA)
5.11.2019
2 100 Kč
189. Konference - profesní setkání asistentek - sekretářek (BRNO)
6.11.2019
2 990 Kč
190. Praktické aspekty zaměstnávání cizinců - novela 2019 (PRAHA)
6.11.2019
1 991 Kč
191. Vedení a motivace zaměstnanců (PRAHA)
6.11.2019
2 100 Kč
192. Aplikace správního řádu v řízení z moci úřední (PRAHA)
7.11.2019
1 991 Kč
193. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (ZLÍN)
7.11.2019
2 100 Kč
194. Rychločtení®, racionální čtení®, rychlostudium (PRAHA)
7.11.2019
2 100 Kč
195. Katastr nemovitostí - nejčastěji řešené problémy (OLOMOUC)
7.11.2019
1 850 Kč
196. Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací (ZLÍN)
7.11.2019
1 900 Kč
197. Vedení spolupracovníků a poskytování zpětné vazby (OSTRAVA)
7.11.2019
2 100 Kč
198. Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění (OSTRAVA)
7.11.2019
1 850 Kč
199. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (OLOMOUC)
7.11.2019
1 850 Kč
200. Zadluženost a exekuce v sociální oblasti (ZLÍN)
7.11.2019
1 991 Kč
201. Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření (PRAHA)
7.11.2019
1 850 Kč
202. Vidimace a legalizace - právní úprava ověřování listin a pravosti… (OLOMOUC)
7.11.2019
1 850 Kč
203. NOVÝ CELNÍ SAZEBNÍK 2020 a zařazování zboží pro celní řízení v dovozu… (OSTRAVA)
7.11.2019
1 991 Kč
204. Základy DPH na desítkách praktických příkladů (HRADEC KRÁLOVÉ)
7.11.2019
1 850 Kč
205. FKSP a sociální fondy, vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP 2019 (OSTRAVA)
8.11.2019
1 850 Kč
206. Řešení drogové problematiky a testování drog v pedagogické praxi (PRAHA)
8.11.2019
1 850 Kč
207. Ohrožené dítě - nerezignujme!!! (OLOMOUC)
8.11.2019
1 850 Kč
208. Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve… (OLOMOUC)
8.11.2019
1 991 Kč
209. Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření (PRAHA)
8.11.2019
1 850 Kč
210. Změny ve financování škol od 1. 9. 2019, rozpočet školy podle PHmax (PRAHA)
11.11.2019
1 850 Kč
211. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně… (PRAHA)
11.11.2019
2 100 Kč
212. Fakturace v přeshraničním obchodu a službách (včetně účtování… (PRAHA)
11.11.2019
1 900 Kč
213. DPH pro neziskové subjekty na praktických příkladech po novele 2019 (OLOMOUC)
11.11.2019
1 850 Kč
214. Chyby a vady ve správním řízení, jejich důsledky a náprava (OLOMOUC)
12.11.2019
1 991 Kč
215. Účinně proti stresu a vyhoření (PRAHA)
12.11.2019
2 100 Kč
216. DPH nejen pro začátečníky, kontrolní hlášení v praxi (OSTRAVA)
12.11.2019
1 991 Kč
217. Ztráty a nálezy (PRAHA)
12.11.2019
1 991 Kč
218. Komunikovat efektivně!(nácvik komunikačních dovedností) (PRAHA)
12.11.2019
2 100 Kč
219. Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi… (OSTRAVA)
12.11.2019
1 850 Kč
220. Občanské průkazy a cestovní doklady (PRAHA)
12.11.2019
1 900 Kč
221. Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření (OSTRAVA)
12.11.2019
1 850 Kč
222. Vidimace a legalizace – aktuální právní úprava, aplikace v praxi,… (ÚSTÍ NAD LABEM)
12.11.2019
1 850 Kč
223. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (BRNO)
13.11.2019
1 900 Kč
224. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – novely 2017 a… (OSTRAVA)
13.11.2019
1 900 Kč
225. Jak vytvářet dobré vztahy (PRAHA)
13.11.2019
2 100 Kč
226. VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE (včetně připravované novely) aneb… (OSTRAVA)
13.11.2019
1 991 Kč
227. Dlouhodobý majetek z pohledu účetního a daňového – pořizování,… (PRAHA)
13.11.2019
1 850 Kč
228. Správní řád prakticky (aktuální stav) (PRAHA)
14.11.2019
1 900 Kč
229. Komunikovat efektivně!(nácvik komunikačních dovedností) (OSTRAVA)
14.11.2019
2 100 Kč
230. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro manažery (OSTRAVA)
14.11.2019
2 100 Kč
231. Ochrana osobních údajů ve veřejné správě, dle platné právní úpravy,… (PRAHA)
14.11.2019
1 900 Kč
232. Veřejné zakázky v praxi - z pohledu dodavatele (PRAHA)
14.11.2019
1 850 Kč
233. DPH pro neziskové subjekty na praktických příkladech po novele 2019 (OSTRAVA)
14.11.2019
1 850 Kč
234. Zákon o registru smluv a jeho praktická aplikace (PRAHA)
15.11.2019
1 991 Kč
235. NOVÝ CELNÍ SAZEBNÍK 2020 a zařazování zboží pro celní řízení v dovozu… (PRAHA)
15.11.2019
1 991 Kč
236. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (PRAHA)
18.11.2019
2 100 Kč
237. Průběh a zaměření veřejnosprávní kontroly prováděné kontrolními… (OSTRAVA)
18.11.2019
1 850 Kč
238. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně… (OSTRAVA)
18.11.2019
2 100 Kč
239. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (PLZEŇ)
18.11.2019
1 850 Kč
240. Průměrný a pravděpodobný výdělek v praxi - výpočty a použití (PRAHA)
18.11.2019
1 991 Kč
241. Pracovnělékařské služby a zdravotní péče o zaměstnance aktuálně (PRAHA)
19.11.2019
2 100 Kč
242. Správní řád v praxi (PLZEŇ)
19.11.2019
1 991 Kč
243. Pravomoc obcí v oblasti hazardních her (PRAHA)
19.11.2019
1 991 Kč
244. Ztráty a nálezy (OSTRAVA)
19.11.2019
1 991 Kč
245. Profesionální prodejní dovednosti (OLOMOUC)
19.11.2019
2 100 Kč
246. Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření (OLOMOUC)
19.11.2019
1 850 Kč
247. Velká novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb., účinná od 1. 1. 2018 (PRAHA)
19.11.2019
1 900 Kč
248. Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých… (OSTRAVA)
19.11.2019
2 140 Kč
249. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
19.11.2019
1 850 Kč
250. Zadávání veřejných zakázek - praktické zkušenosti s veřejnými… (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
19.11.2019
1 850 Kč
251. Změny ve financování škol od 1. 9. 2019, rozpočet školy podle PHmax (OSTRAVA)
20.11.2019
1 850 Kč
252. Kurz etikety (PRAHA)
20.11.2019
1 991 Kč
253. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (PRAHA)
20.11.2019
1 900 Kč
254. Výběr zaměstnanců, vedení přijímacích pohovorů, hodnocení uchazečů (OLOMOUC)
21.11.2019
2 100 Kč
255. Katastr nemovitostí - nejčastěji řešené problémy (OSTRAVA)
21.11.2019
1 850 Kč
256. Ztráty a nálezy (OLOMOUC)
21.11.2019
1 991 Kč
257. Průběh a zaměření veřejnosprávní kontroly prováděné kontrolními… (PRAHA)
21.11.2019
1 900 Kč
258. Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky (ZLÍN)
21.11.2019
1 900 Kč
259. Jak jednat s klientem s agresivním chováním (PRAHA)
21.11.2019
2 100 Kč
260. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (OSTRAVA)
21.11.2019
1 850 Kč
261. Místní a účelové komunikace (PRAHA)
21.11.2019
1 900 Kč
262. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale získat,… (OLOMOUC)
21.11.2019
2 100 Kč
263. Vedení personální agendy, odměňování, obrana proti problémovým… (OSTRAVA)
21.11.2019
2 100 Kč
264. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (OSTRAVA)
22.11.2019
1 900 Kč
265. Průběh a zaměření veřejnosprávní kontroly prováděné kontrolními… (ÚSTÍ NAD LABEM)
22.11.2019
1 850 Kč
266. Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK… (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
22.11.2019
1 850 Kč
267. Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů u… (ÚSTÍ NAD LABEM)
22.11.2019
1 900 Kč
268. Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve… (OSTRAVA)
25.11.2019
1 991 Kč
269. Vidimace a legalizace - právní úprava ověřování listin a pravosti… (OSTRAVA)
26.11.2019
1 850 Kč
270. Vedení stavebního deníku (OSTRAVA)
26.11.2019
1 850 Kč
271. Umění jednat s lidmi (OLOMOUC)
26.11.2019
1 991 Kč
272. Asertivní komunikace (PRAHA)
26.11.2019
2 100 Kč
273. Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi… (OLOMOUC)
26.11.2019
1 850 Kč
274. Opatrovnictví - majetek a dluhy (PRAHA)
26.11.2019
1 991 Kč
275. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (PLZEŇ)
26.11.2019
1 850 Kč
276. Zadávání veřejných zakázek - praktické zkušenosti s veřejnými… (OLOMOUC)
26.11.2019
1 850 Kč
277. 19. Konference - profesní setkání personalistů (BRNO)
27.11.2019
2 990 Kč
278. Jak zlepšovat vztahy mezi lidmi (OSTRAVA)
27.11.2019
2 100 Kč
279. Řešení drogové problematiky a testování drog v pedagogické praxi (OSTRAVA)
27.11.2019
1 850 Kč
280. Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak jim… (PRAHA)
27.11.2019
2 000 Kč
281. Umění jednat s lidmi (PRAHA)
27.11.2019
1 991 Kč
282. Relax pro Vaše oči při práci na počítači (OSTRAVA)
28.11.2019
1 991 Kč
283. Vedení spolupracovníků a poskytování zpětné vazby (PRAHA)
28.11.2019
2 100 Kč
284. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (OLOMOUC)
28.11.2019
1 850 Kč
285. Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění (PRAHA)
28.11.2019
1 900 Kč
286. Provozní standardy - jednodenní (PRAHA)
28.11.2019
2 100 Kč
287. Veřejné zakázky v praxi - z pohledu dodavatele (OSTRAVA)
28.11.2019
1 850 Kč
288. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – novely 2017 a… (PRAHA)
29.11.2019
1 900 Kč
289. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně… (OLOMOUC)
29.11.2019
2 100 Kč
290. Jak na problémové zaměstnance? (PRAHA)
29.11.2019
1 900 Kč
291. Účinné taktiky ve vyjednávání (PRAHA)
2.12.2019
2 100 Kč
292. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale získat,… (OSTRAVA)
2.12.2019
2 100 Kč
293. Základy DPH na desítkách praktických příkladů (PRAHA)
2.12.2019
1 850 Kč
294. Chyby a vady ve správním řízení, jejich důsledky a náprava (PRAHA)
3.12.2019
1 991 Kč
295. Účinné taktiky ve vyjednávání (OLOMOUC)
3.12.2019
2 100 Kč
296. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (PRAHA)
3.12.2019
1 991 Kč
297. Vedení a motivace zaměstnanců (OLOMOUC)
3.12.2019
2 100 Kč
298. SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ VE SMLOUVÁCH V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ SE ZBOŽÍM V ROCE… (OSTRAVA)
3.12.2019
1 991 Kč
299. Ochrana osobních údajů (PRAHA)
3.12.2019
1 991 Kč
300. Zadávání veřejných zakázek - praktické zkušenosti s veřejnými… (OSTRAVA)
3.12.2019
1 850 Kč
301. Jak stres ovlivňuje paměť (PRAHA)
4.12.2019
2 100 Kč
302. Asertivita v praxi (OSTRAVA)
4.12.2019
1 850 Kč
303. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro manažery (PRAHA)
4.12.2019
2 100 Kč
304. Datové schránky v praxi aneb jak efektivně elektronicky komunikovat … (PRAHA)
5.12.2019
1 991 Kč
305. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (BRNO)
5.12.2019
2 200 Kč
306. ZÁKONÍK PRÁCE – PRACOVNÍ DOBA – její rozvržení Z POHLEDU PRAXE VE… (OSTRAVA)
5.12.2019
2 100 Kč
307. Učetní a daňové doklady aktuálně (OSTRAVA)
5.12.2019
1 850 Kč
308. Katastr nemovitostí aktuálně v roce 2019 včetně změn při poskytování… (PRAHA)
5.12.2019
1 991 Kč
309. Opatrovnictví - majetek a dluhy (OSTRAVA)
5.12.2019
1 991 Kč
310. Účetní závěrka za rok 2019 a účetní aktuality pro ÚSC a p. o. 2020 (PRAHA)
5.12.2019
1 991 Kč
311. Komunikační strategie v zátěžových situacích ve správním řízení (OLOMOUC)
5.12.2019
2 100 Kč
312. FKSP a sociální fondy, vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP 2019 (PRAHA)
6.12.2019
1 850 Kč
313. Podatelna od A do Z v praxi (OSTRAVA)
6.12.2019
1 850 Kč
314. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (OLOMOUC)
9.12.2019
1 991 Kč
315. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale získat,… (PRAHA)
9.12.2019
2 100 Kč
316. DPH – novela zákona 2020, aktuální problémy v uplatňování DPH (PRAHA)
9.12.2019
1 900 Kč
317. DPH v roce 2020 - novela (BRNO)
9.12.2019
2 100 Kč
318. Vedení stavebního deníku (PRAHA)
10.12.2019
1 900 Kč
319. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (OSTRAVA)
10.12.2019
1 991 Kč
320. Řádná účetní závěrka 2019 od A do Z, připravované změny v oblasti… (PRAHA)
10.12.2019
1 850 Kč
321. Opatrovnictví - majetek a dluhy (OLOMOUC)
10.12.2019
1 991 Kč
322. DPH u dovozu a vývozu zboží 2019/2020 (OLOMOUC)
10.12.2019
1 991 Kč
323. Bytové spoluvlastnictví - projednávaná novela úpravy bytového… (BRNO)
10.12.2019
2 140 Kč
324. Vidimace a legalizace – aktuální právní úprava, aplikace v praxi,… (PRAHA)
10.12.2019
1 850 Kč
325. Výběr zaměstnanců, vedení přijímacích pohovorů, hodnocení uchazečů (PRAHA)
11.12.2019
2 100 Kč
326. Pokladna - vedení pokladní hotovosti a cenin, EET (PRAHA)
11.12.2019
1 850 Kč
327. Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami v roce 2019/2020 -… (PRAHA)
11.12.2019
1 991 Kč
328. Vedení personální agendy, odměňování a připravované změny v zákoníku… (PRAHA)
11.12.2019
1 991 Kč
329. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (OSTRAVA)
12.12.2019
2 050 Kč
330. Vedení stavebního deníku (OLOMOUC)
12.12.2019
1 850 Kč
331. Správní řád nejen pro začátečníky (PRAHA)
12.12.2019
1 900 Kč
332. Kritika a zvládání konfliktů Jak uspět v kritice a efektivně… (PRAHA)
12.12.2019
1 900 Kč
333. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola… (OSTRAVA)
12.12.2019
1 850 Kč
334. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (OSTRAVA)
12.12.2019
2 100 Kč
335. Dodací podmínky INCOTERMS a jejich vliv na clo a DPH (OLOMOUC)
12.12.2019
1 991 Kč
336. Zadávání veřejných zakázek - praktické zkušenosti s veřejnými… (PRAHA)
12.12.2019
1 900 Kč
337. Změny ve financování škol od 1. 9. 2019, rozpočet školy podle PHmax (OLOMOUC)
13.12.2019
1 850 Kč
338. Účetní závěrka za rok 2019 a účetní aktuality pro ÚSC a p. o. 2020 (OSTRAVA)
13.12.2019
1 991 Kč
339. Dodací podmínky INCOTERMS a jejich vliv na clo a DPH (PRAHA)
13.12.2019
1 991 Kč
340. Podatelna od A do Z v praxi (OLOMOUC)
13.12.2019
1 850 Kč
341. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA)
16.12.2019
1 900 Kč
342. Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v… (PRAHA)
17.12.2019
2 200 Kč
343. Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak jim… (PRAHA)
17.12.2019
2 000 Kč
344. Mzdové účetnictví v příkladech - teoretický výklad a praktické… (OSTRAVA)
17.12.2019
1 991 Kč
345. Účetní závěrka za rok 2019 a účetní aktuality pro ÚSC a p. o. 2020 (OLOMOUC)
17.12.2019
1 991 Kč
346. Zákoník práce v otázkách, odpovědích a praktických příkladech (OSTRAVA)
17.12.2019
1 991 Kč
347. Argumentace, vyjednávání a námitky (OSTRAVA)
17.12.2019
2 100 Kč
348. Bytové spoluvlastnictví - projednávaná novela úpravy bytového… (PRAHA)
17.12.2019
2 140 Kč
349. Řízení lidských zdrojů (nové trendy a přístupy) (PRAHA)
18.12.2019
2 100 Kč
350. Argumentace, vyjednávání a námitky (PRAHA)
18.12.2019
2 100 Kč
351. Změny ve mzdové účtárně 2020 - setkání mzdových účetních (BRNO)
19.12.2019
2 100 Kč
352. Spisová a archivní službauchovávání a vyřazování dokumentův praxi… (PRAHA)
19.12.2019
1 850 Kč
353. Jak hořet, ale nevyhořet aneb prevence syndromu vyhoření (PRAHA)
19.12.2019
2 100 Kč
354. Přestupkové právo na úseku stavebního zákona (OLOMOUC)
19.12.2019
2 050 Kč
355. PERSONÁLNÍ AKADEMIE (pouze nástavbový modul) (PRAHA)
10.6.2020
4 719 Kč
356. PERSONÁLNÍ AKADEMIE (pouze nástavbový modul - pro účastníky… (PRAHA)
10.6.2020
2 420 Kč
357. PERSONÁLNÍ AKADEMIE - zkouška (PRAHA)
19.6.2020
4 719 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.