Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 CCB, spol. s r.o., 23.04.2012, 15:08

Electronic Learning Center – Mailem.cz je založen na principu bezkontaktního školení, které probíhá pouze prostřednictvím e-mailu. Zaměřuje se především na školení ze zákona, které musí absolvovat každý zaměstnanec firmy. Do tohoto druhu školení spadají především kurzy „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“ a „Řidiči referentských vozidel“.

Školení mailem je jednoduchou cestou, jak svým zaměstnancům efektivně pořídit školení. Společnost si sama určí manažera školení, který následně elektronickou cestou objednává kurzy pro zaměstnance. Jednotlivé lekce kurzu jsou poté postupně posílány na zaregistrované e-maily.

Kurzy jsou u nás tvořeny odbornými lektory, a každému, kdo úspěšně kurz absolvuje, je zaslán certifikát dle platných právních předpisů jako potvrzení o absolvování kurzu.

Hlavní výhody školení mailem jsou:

  • Odpadají jak přímé (nemusíte zajišťovat školitele ani docházku do školícího centra), tak nepřímé náklady, které vzniknou nepřítomností zaměstnanců na pracovišti.

  • Úspora času jak ze strany zaměstnavatele, tak školících se zaměstnanců.

  • Manažer školení má přehled nad všemi objednávkami a zaměstnanci, kteří jsou školeni.

Pro více informací o Electronic Learning Center – Mailem.cz navštivte www.mailem.cz nebo nás kontaktujte na mailem@mailem.cz.