Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., 15.05.2012, 15:24

Právě Vám nabízíme studium na Vysoké škola obchodní v Praze, která poskytuje více jak deset let vzdělání v oborech cestovního ruchu, letecké dopravy , průvodcovské činnosti a informatiky. Poskytujeme tříleté studium bakalářské s titulem Bc. a navazující dvouleté magisterské s možností získání titulu Ing. Naši absolventi nacházejí uplatnění na trhu práce a na významných pozicích v cestovním ruchu, službách letecké dopravy, v soukromých firmách i ve státní a veřejné správě.

Studiem na VŠO získáte znalosti z ekonomie, marketingu, managementu, sociologie, práva, financí, informatiky a dalších oborů. Osvojíte si dva i více cizích jazyků s terminologií užívanou v cestovním ruchu a letecké dopravě. Více na www.vso.cz.

Mezi priority VŠO patří provázanost teorie s praxí, mezi pedagogy najdete nejen špičkové teoretiky, ale také zkušené odborníky z praxe na všech našich katedrách.

Chcete vyjet na studium do zahraničí v rámci programu Erasmus ? Můžete si vybrat mezi prestižními evropskými univerzitami, s nimiž VŠO má partnerské vztahy / např. Itálie, Rakousko, Španělsko, Německo, Portugalsko, Polsko, Slovensko, Velká Británie/.

Kromě denního studia jsou vytvořeny dobré podmínky pro studium kombinované (dálkové) , které probíhá dvakrát do měsíce v době víkendů. Je možné využít i individuální studium.

Přijímací zkoušky nejsou, školné je příznivé - 22 500 Kč pro bakalářské obory a 25 000 Kč za semestr pro magisterské obory.

Co najdete pod jednou střechou? Klimatizované učebny vybavené moderní technikou, Wi-Fi, informační centrum a knihovnu, studovnu a studentský klub.

Škola sídlí v centru Prahy, u stanice metra B Národní třída a několik linek MHD.

Navštivte nás, zjistíte, jak probíhá studium a můžete se zeptat našich pedagogů na vše, co vás zajímá. Pořádáme dny otevřených dveří, termíny najdete na www.vso.cz