Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 NQA CZ s.r.o., 27.04.2012, 14:46

Certifikační společnost NQA nabízí certifikaci systémů managementu dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 13485, ISO 27001, ISO 16949. Ve Velké Británii patří certifikační společnost NQA mezi největší certifikační orgány, v České republice působí od roku 2003 prostřednictvím společnosti NQA CZ s.r.o.

Posláním NQA je prostřednictvím certifikace ISO, hodnocení a souvisejících aktivit umožnit organizacím celkové zlepšení jejich fungování, dosáhnout co možná nejlepších postupů a řízení rizik. NQA umožnila organizacím po celém světě prokázat prostřednictvím certifikace ISO důvěru a jistotu svým investorům a majitelům, ať už doporučením dodavatelských řetězců nebo zlepšením spokojenosti zákazníků. Dlouhou praxí ověřený postup posuzování vede zákazníka spolehlivě celým procesem certifikace ISO.

Auditoři NQA jsou špičkami ve svém oboru, dosahují nejvyšších kvalifikací a mají rozsáhlé praktické profesní zkušenosti v oblastech, ve kterých provádějí audity. Nadále si pak rozvíjejí svou odbornou způsobilost, aby znali klíčové aktuální problémy a byli schopni kompetentně podporovat zákazníky svými odbornými znalostmi.

Všichni auditoři NQA jsou registrováni dle kompetenčních kritérií stanovených v rámci mezinárodních standardů a jsou pravidelně informováni o nových právních předpisech nebo konkrétních informacích z jednotlivých odvětví. Tým profesionálních auditorů NQA je kvalifikačně i osobnostně připraven přispívat k maximálnímu využití investic do systémů managementu.

 

Společnost NQA CZ s.r.o. také nabízí školení v oblasti systémů managementu:

 Školení interní auditor

Účelem je zajistit způsobilost organizace ve smyslu požadavků mezinárodních norem ISO 9001:2008
a ISO 19011:2011 k vedení interních auditů systému kvality. Cílem školení je doškolení auditorů a udržování jejich způsobilost k vedení interních auditů na další období.

Školení je určeno pro pokročilé interní auditory, předpokládá se znalost norem pro systémy managementu a ISO 19011. Doporučené předchozí absolvování kurzů: Interní auditor, představitel managementu.

Auditování založené na rizicích

Na školení obdržíte know-how pro auditování systémů managementu, budou vám k dispozici příklady rizik spojených s inovacemi a návrhem nových produktů, rizik při tvorbě obchodních plánů nebo rizik týkajících se havarijních plánů a havarijních situací v systémech organizací. Nejlepší praxe je ukazována na systémovém přístupu k managementu rizik v aut. průmyslu.

Školení je určeno pro pokročilé interní auditory, předpokládá se znalosti norem pro systémy managementu a ISO 19011. Doporučené předchozí absolvování kurzů: Interní auditor, představitel managementu.

 

Školení v oblasti leteckého průmyslu

ZMĚNY POŽADAVKŮ V NORMĚ AS/EN 9100:2009 (Rev. C)

POŽADAVKY NORMY AS/EN 9100:2009 (Rev. C)

POŽADAVKY NORMY AS/EN 9120:2009 (Rev. C)

ŘÍZENÍ KONFIGURACE LETECKÝCH PRODUKTŮ PODLE AS/EN 9100:2009 (Rev. C)

MANAGEMENT RIZIK V LETECKÝCH SPOLEČNOSTECH PODLE AS/EN 9100:2009 (Rev. C)

HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI PROCESŮ

HODNOTOVÁ ANALÝZA

INTERNÍ AUDITY SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI V LETECKÝCH SPOLEČNOSTECH DLE AS 9100:2009 REV. C

OVĚŘOVÁNÍ PRVNÍHO KUSU V LETECKÝCH SPOLEČNOSTECH PODLE AS//EN 9102


Firma NQA CZ s.r.o. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Vzorkování pro automobilní průmysl (PPAP, VDA 2) (Jihlava)
22.1 - 23.1.2019
10 890 Kč
2. Podnikový manažer kvality (Jihlava)
28.1 - 29.1.2019
10 285 Kč
3. Interní auditor ISO 45001:2018 (Jihlava)
31.1.2019
3 449 Kč
4. Doškolení interních auditorů IATF 16949 (Jihlava)
27.2 - 28.2.2019
10 866 Kč
5. Certifikovaný IRCA Vedoucí auditor/Auditor ISO 9001:2015 (Česko)
25.3 - 29.3.2019
32 065 Kč
6. FMEA & Control Plan (Jihlava)
26.3.2019
5 445 Kč
7. Audit procesu a produktu (Jihlava)
9.5.2019
5 445 Kč
8. Základy metrologie (Jihlava)
29.5 - 30.5.2019
6 643 Kč
9. Řízení podnikových rizik (Risk Based Auditing) (Přerov)
otvírá se podle zájmu
7 865 Kč
10. Moderní interní auditor ISO 9001:2015 (Česko)
otevírá se čtvrtletně
3 025 Kč
11. APQP - Praktický postup pro navrhování dílů (Praha)
otevírá se pololetně
10 890 Kč
12. PPAP - Vzorkování nové výroby (Jihlava)
otvírá se podle zájmu
5 445 Kč
13. Moderátor 8D (Jihlava)
otevírá se pololetně
10 890 Kč
14. Řešení problémů metodou 8D (Česko)
otvírá se podle zájmu
5 445 Kč
15. Interní auditor IATF 16949:2016 (Praha 4)
otvírá se podle zájmu
14 484 Kč
16. Jak zvládnout novou normu ISO 9001:2015 (Brno)
otevírá se čtvrtletně
3 207 Kč
17. Efektivní řízení podnikových procesů (Praha)
otvírá se podle zájmu
9 438 Kč
18. Jak úspěšně zvládnout audit systému (Brno)
otvírá se podle zájmu
3 146 Kč
19. Aerospace Awareness (Praha - Michle)
otevírá se pololetně
5 445 Kč
20. Bezpečnost produktu a zvláštní znaky (Gelbdrucke) (Jihlava)
otevírá se pololetně
10 890 Kč
21. Statistické metody (Brno)
otevírá se pololetně
3 969 Kč
22. Statistická regulace procesu (SPC) (Jihlava)
otevírá se pololetně
3 969 Kč
23. Nová norma ISO 14001:2015 (Jihlava)
otevírá se pololetně
3 207 Kč
24. Nové role managementu a ISO 9001:2015 (Jihlava)
otevírá se ročně
3 497 Kč
25. Digitální strategie a ISO 9001:2015 (Praha)
otvírá se podle zájmu
3 497 Kč
26. Řízení podnikových rizik a ISO 9001:2015 (Česko)
otvírá se podle zájmu
3 497 Kč
27. Novinky v předpisech odpadového hospodářství (Praha)
otevírá se čtvrtletně
3 207 Kč
28. Interní auditor kvality ISO 9001:2015 (Jihlava)
otevírá se pololetně
6 026 Kč
29. Analýza systému měření (MSA) (Praha)
otevírá se pololetně
4 574 Kč
30. Vedení týmů (Jihlava)
otvírá se podle zájmu
9 438 Kč
31. Určování a hodnocení EMS aspektů (Jihlava)
otevírá se pololetně
3 207 Kč
32. Závazné povinnosti v environmentálním systému (Jihlava)
otevírá se pololetně
3 207 Kč
33. IATF 16949:2016 pro podnikové vedení (Praha 8 - Karlín)
otevírá se čtvrtletně
5 627 Kč
34. Interní auditor AS9100D / EN 9100:2016 (doškolení interních auditorů) (Praha 4)
otevírá se ročně
8 700 Kč
35. MD Regulations (MDR) a ISO 13485:2016 (Praha 8 - Karlín)
otevírá se pololetně
3 497 Kč
36. Doškolení interních auditorů ISO 14001:2015 (Jihlava)
otevírá se pololetně
3 207 Kč
37. Migrace podnikového systému kvality na nové ISO 9001:2015 (praktický… (Praha - Michle)
otvírá se podle zájmu
3 630 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.