Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 NQA CZ s.r.o., 27.04.2012, 14:46

Certifikační společnost NQA nabízí certifikaci systémů managementu dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 13485, ISO 27001, ISO 16949. Ve Velké Británii patří certifikační společnost NQA mezi největší certifikační orgány, v České republice působí od roku 2003 prostřednictvím společnosti NQA CZ s.r.o.

Posláním NQA je prostřednictvím certifikace ISO, hodnocení a souvisejících aktivit umožnit organizacím celkové zlepšení jejich fungování, dosáhnout co možná nejlepších postupů a řízení rizik. NQA umožnila organizacím po celém světě prokázat prostřednictvím certifikace ISO důvěru a jistotu svým investorům a majitelům, ať už doporučením dodavatelských řetězců nebo zlepšením spokojenosti zákazníků. Dlouhou praxí ověřený postup posuzování vede zákazníka spolehlivě celým procesem certifikace ISO.

Auditoři NQA jsou špičkami ve svém oboru, dosahují nejvyšších kvalifikací a mají rozsáhlé praktické profesní zkušenosti v oblastech, ve kterých provádějí audity. Nadále si pak rozvíjejí svou odbornou způsobilost, aby znali klíčové aktuální problémy a byli schopni kompetentně podporovat zákazníky svými odbornými znalostmi.

Všichni auditoři NQA jsou registrováni dle kompetenčních kritérií stanovených v rámci mezinárodních standardů a jsou pravidelně informováni o nových právních předpisech nebo konkrétních informacích z jednotlivých odvětví. Tým profesionálních auditorů NQA je kvalifikačně i osobnostně připraven přispívat k maximálnímu využití investic do systémů managementu.

 

Společnost NQA CZ s.r.o. také nabízí školení v oblasti systémů managementu:

 Školení interní auditor

Účelem je zajistit způsobilost organizace ve smyslu požadavků mezinárodních norem ISO 9001:2008
a ISO 19011:2011 k vedení interních auditů systému kvality. Cílem školení je doškolení auditorů a udržování jejich způsobilost k vedení interních auditů na další období.

Školení je určeno pro pokročilé interní auditory, předpokládá se znalost norem pro systémy managementu a ISO 19011. Doporučené předchozí absolvování kurzů: Interní auditor, představitel managementu.

Auditování založené na rizicích

Na školení obdržíte know-how pro auditování systémů managementu, budou vám k dispozici příklady rizik spojených s inovacemi a návrhem nových produktů, rizik při tvorbě obchodních plánů nebo rizik týkajících se havarijních plánů a havarijních situací v systémech organizací. Nejlepší praxe je ukazována na systémovém přístupu k managementu rizik v aut. průmyslu.

Školení je určeno pro pokročilé interní auditory, předpokládá se znalosti norem pro systémy managementu a ISO 19011. Doporučené předchozí absolvování kurzů: Interní auditor, představitel managementu.

 

Školení v oblasti leteckého průmyslu

ZMĚNY POŽADAVKŮ V NORMĚ AS/EN 9100:2009 (Rev. C)

POŽADAVKY NORMY AS/EN 9100:2009 (Rev. C)

POŽADAVKY NORMY AS/EN 9120:2009 (Rev. C)

ŘÍZENÍ KONFIGURACE LETECKÝCH PRODUKTŮ PODLE AS/EN 9100:2009 (Rev. C)

MANAGEMENT RIZIK V LETECKÝCH SPOLEČNOSTECH PODLE AS/EN 9100:2009 (Rev. C)

HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI PROCESŮ

HODNOTOVÁ ANALÝZA

INTERNÍ AUDITY SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI V LETECKÝCH SPOLEČNOSTECH DLE AS 9100:2009 REV. C

OVĚŘOVÁNÍ PRVNÍHO KUSU V LETECKÝCH SPOLEČNOSTECH PODLE AS//EN 9102


Firma NQA CZ s.r.o. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Řešení problémů metodou 8D (Root Cause Analysis) (Jihlava)
23.10.2019
5 445 Kč
2. Interní auditor ISO 14001:2015 (doškolení interních auditorů) (Jihlava)
24.10.2019
3 497 Kč
3. Harnonizovaná AIAG-VDA FMEA (Jihlava)
29.10 - 30.10.2019
9 547 Kč
4. Doškolení interních auditorů IATF 16949 (Jihlava)
5.11 - 6.11.2019
10 866 Kč
5. Certifikovaný IRCA Auditor/Vedoucí auditor ISO 9001:2015 (Jihlava)
18.11 - 22.11.2019
32 065 Kč
6. Podnikový manažer kvality (Jihlava)
27.11 - 10.12.2019
10 285 Kč
7. Vzorkování pro automobilní průmysl (PPAP, VDA2) (Jihlava)
3.12 - 4.12.2019
10 890 Kč
8. Závazné povinnosti v systému EMS (environmentální legislativa) (Jihlava)
4.12.2019
3 497 Kč
9. Risk Based Auditing (Auditování založené na rizicích) (Brno)
otvírá se podle zájmu
7 865 Kč
10. Interní auditor ISO 27001 pro systémy managementu vezpečnosti… (Česko)
otvírá se podle zájmu
11 967 Kč
11. APQP - Praktický postup pro navrhování dílů (Praha)
otevírá se pololetně
10 890 Kč
12. PPAP - Vzorkování nové výroby (Jihlava)
otvírá se podle zájmu
5 445 Kč
13. Moderátor 8D (Jihlava)
otevírá se pololetně
10 890 Kč
14. Audit procesu a produktu (pro začátečníky) (Jihlava)
otevírá se pololetně
5 445 Kč
15. Interní auditor IATF 16949:2016 (Praha 4)
otvírá se podle zájmu
14 484 Kč
16. Jak zvládnout novou normu ISO 9001:2015 (Brno)
otevírá se čtvrtletně
3 207 Kč
17. Efektivní řízení podnikových procesů (Praha)
otvírá se podle zájmu
9 438 Kč
18. Jak úspěšně zvládnout audit systému (Brno)
otvírá se podle zájmu
3 146 Kč
19. Aerospace Awareness (Praha - Michle)
otevírá se pololetně
5 445 Kč
20. Interní auditor ISO 45001:2018 (Česko)
otevírá se pololetně
7 865 Kč
21. Bezpečnost produktu a zvláštní znaky (Gelbdrucke) (Jihlava)
otevírá se pololetně
10 890 Kč
22. Statistické metody (Brno)
otevírá se pololetně
3 969 Kč
23. Statistická regulace procesu (SPC) (Jihlava)
otevírá se pololetně
3 969 Kč
24. Nová norma ISO 14001:2015 (Jihlava)
otevírá se pololetně
3 207 Kč
25. Nové role managementu a ISO 9001:2015 (Jihlava)
otevírá se ročně
3 497 Kč
26. Digitální strategie a ISO 9001:2015 (Praha)
otvírá se podle zájmu
3 497 Kč
27. Řízení podnikových rizik a ISO 9001:2015 (Základy managementu rizik) (Brno)
otvírá se podle zájmu
3 497 Kč
28. Novinky v předpisech odpadového hospodářství (Praha)
otevírá se čtvrtletně
3 207 Kč
29. Interní auditor kvality ISO 9001:2015 (Jihlava)
otevírá se pololetně
6 026 Kč
30. Analýza systému měření (MSA) (Praha)
otevírá se pololetně
4 574 Kč
31. Základy metrologie (Jihlava)
otevírá se pololetně
6 643 Kč
32. Určování a hodnocení EMS aspektů (Jihlava)
otevírá se pololetně
3 207 Kč
33. Analýza zákaznických vad (Field Failure Analysis) (Jihlava)
otvírá se podle zájmu
5 445 Kč
34. IATF 16949:2016 pro podnikové vedení (Praha 8 - Karlín)
otevírá se čtvrtletně
5 627 Kč
35. Doškolení interních auditorů AS9100D / EN 9100:2016 (Mošnov)
otevírá se ročně
8 700 Kč
36. MD Regulations (MDR) a ISO 13485:2016 (Praha 8 - Karlín)
otevírá se pololetně
3 497 Kč
37. PPAP podle AS9145 (kurz pro letecký průmysl) (Jihlava)
otvírá se podle zájmu
9 547 Kč
38. Výkresová dokumentace ve strojírenství (GPS a GD&T) (Jihlava)
otevírá se pololetně
7 865 Kč
39. Interní auditor kvality ISO 19011:2018 (Česko)
otevírá se čtvrtletně
3 497 Kč
40. Základní nástroje pro automobilní průmysl (Brno)
otevírá se pololetně
10 769 Kč
41. IATF 16949:2016 Základy systému kvality v automobilním průmyslu (Brno)
otvírá se podle zájmu
5 445 Kč
42. Plány kontroly a řízení (Control Plan) (Jihlava)
otvírá se podle zájmu
4 840 Kč
43. ISO 13485:2016 Zdravotnické prostředky (Přerov)
otevírá se pololetně
4 707 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.