Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 APAS – akademie osobního rozvoje, s.r.o., 30.04.2012, 19:26

Pokrok v oblasti řízení lidských zdrojů nevyhnutelně přináší zjištění, a naše osobní zkušenost z rozhovorů s manažery mnoha významných společností tento fakt potvrzuje, že to i ono již bylo vyzkoušeno, že zaměstnanci a manažeři prošli již několikrát školeními soft skills, které dosáhly své maximální hranice a již zaměstnance neposouvají v jejich vývoji.

Jinými slovy, vzdělávání, které je založeno na rozvoji postojů k zákazníkům, firmě a produktům, postrádá čtvrtou „nohu židle“ pro stabilitu - a tou je postoj k sobě samému.

Zásadní objevy neurovědy v posledních letech odhalily to, co mnozí zkušení manažeři intuitivně tušili již dávno, a to je, že lidé jsou při rozhodování ovlivněni převážně jejich aktuálním naladěním a prožíváním.

Proto se novou a významnou strategii v dalším rozvoji manažerů a zaměstnanců stává rozvoj emočních kompetencí, spočívající v poznání, pochopení a využití osobních prožitků.

Projekty společnosti APAS - akademie osobního rozvoje, s.r.o. zaměřené na postoje k sobě samému, na rozvoj osobní zralosti a autority nabízejí manažerům nástroje k dalšímu rozvoji jejich schopnosti být vědomým tvůrcem svých myšlenek, pocitů a činů, a tím nacházet přístup k vyšším kvalitám osobnosti. Manažeři se naučí pečovat o vlastní systém prožitkové dynamiky, který jim jejich sílu, přirozenou autoritu a spontaneitu v komunikaci s ostatními buď posiluje, nebo naopak ubírá.

Význam, výsledky a přidanou hodnotu projektů osobní zralosti a autority, (obzvláště v dnešní době, kdy vrcholí honba za ziskem, snižování ztrát, vyšší efektivitou výroby a obchodu, kdy nám účastníci seminářů říkají, jak jsou celý den ve shonu, aby večer zjistili, že opět toho moc nestihli a frustrování uléhají, protože je trápí rodina, děti, podřízení, situace, zdraví, hypotéka….. ) lze přiblížit slovesy:

rozkrývá, uchopuje, uzdravuje, uzavírá, podporuje, posouvá, obnovuje, posiluje, dává, dovoluje, harmonizuje, informuje, napomáhá, osvobozuje, oživuje, povzbuzuje, sjednocuje, stimuluje, uvolňuje a vyrovnává.

Domníváme se, a desetileté zkušenosti nám potvrzují, že projekty zaměřené na rozvoj osobního prožívání jak manažerů, tak zaměstnanců, se stávají samotným jádrem a hybatelem pracovního úspěchu v dosahování cílů. Mnohem více na www.apas.cz