Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 ASLAN - jazyková škola, 16.05.2012, 11:54

 

Jazykové školy stěží zvládají nápor studentů

Jedním z překvapivých důsledků obav z hopodářské krize je i dramatický nárůst studentů v jazykových kurzech. Dle Jany Pavienské z jazykové školy Aslan je to dáno tím, že lidé se z průběhu předcházející krize poučili a uvědomují si, že bez zvyšování kvalifikace mohou mít na trhu práce v dobách krize vážné potíže. Dodává však, že studenti jsou stále náročnější na kvalitu lektorského týmu a prostředí školy, takže nárůst studentů nemusí být v jiných školách tak patrný.

Zajímavý je i nárůst klientů, kteří studují více než jeden jazyk. Jak uvedla studentka Olga Přibylová: "k angličtině jsem si letos přibrala němčinu, protože mám pocit, že dnes na trhu práce jenom s jedním jazykem neobstojím." Tento trend nám potvrdila i ředitelka jazykové školy Aslan. "V tomto semestru jsme zaznamenali dvouciferný nárůst studentů, kteří studují více než jeden jazyk, i když spíše než krizi jsme tento stav přičítali našemu slevovému systému".

Ze statistik JŠ Aslan lze také vyčíst, že je stále větší zájem o pokročilejší úrovně jazyka. S úrovní všeobecného školství to tedy nebude tak zlé, jak se traduje. S rostoucí úrovní znalostí jazyků ovšem rostou i nároky zaměstnavatelů a se základy angličtiny už u přijímacího pohovoru dojem neuděláte. Ředitelka JŠ Aslan dodává, že tento jev klade i vyšší nároky na lektorský tým. Přijímací pohovory pro lektory do JŠ Aslan jsou stále těžší a procento odmítnutých žadatelů o lektorskou práci vyšší než v předchozích letech.