Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Ttime, s.r.o., 23.10.2012, 12:25

Hlavní filozofií jazykové a vzdělávací agentury Ttime je flexibilní a individuální přístup ke každému klientovi, který je zároveň přístupem komplexním. Chceme HR manažerům ve firmách co nejvíce usnadnit přehlednost jazykového vzdělávání (v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky) a jeho měřitelnost http://www.ttime.cz/produkty-a-sluzby/nezavisly-jazykovy-audit/
(nezávislý jazykový audit, který zahrnuje diagnostikování všech jazykových dovednosti – čtení s porozuměním, psaní, mluvení, gramatika).

Zaměřujeme se na komplexní organizaci a správu jazykového vzdělávání ve firmách a institucích státní správy. Na základě vstupní analýzy klientových potřeb je nastaven přesný rámec jazykové výuky, kde jsou stanovena práva a povinnosti zúčastněných stran. Výsledkem je minimalizace časových nároků na personální oddělení klienta, které zajišťuje jazykovou výuku a přesunutí veškeré administrativy a komunikace na nás, jazykovou agenturu Ttime, s.r.o.

Naše služby poskytované v oblasti jazykového vzdělávání mají široký záběr  http://www.ttime.cz/o-spolecnosti/ - od obecného charakteru (výuka obecného jazyka), přes odborné zaměření (finanční, legislativní), přes přípravu k mezinárodním zkouškám (PET, FCE, CAE, ILEC, BEC Vantage, Higher aj.) až po zaměření úzce specializované (prezentace, vedení porady, vyjednávání, a další). Jako jedna z mála vzdělávacích společností v České republice poskytujeme kurzy soft skills v cizích jazycích http://www.ttime.cz/produkty-a-sluzby/soft-skills-kurzy-v-cizich-jazycich/ - Stress Management, Time Management, Confict Management, Assertiveness, How to Motivate Employees, Cross-cultural Communication  a mnohé další.) Samozřejmostí je překladatelský a tlumočnický servis.

Garantujeme našim klientům profesionální servis, který reflektuje jejich neustále rostoucí nároky. Tímto přístupem je zaručeno, že je o jejich potřeby v oblasti jazykového vzdělávání postaráno po všech stránkách. Naším hlavním cílem je stoprocentní spokojenost všech našich klientů, které se snažíme dosahovat poskytováním co nejkvalitnějších jazykových služeb a rychlou reakcí na každý jejich individuální požadavek.

V Politice jakosti ISO 9001:2009 se zavazujeme, že náš tým bude nejméně z 90 % tvořen vysokoškolsky vzdělanými lektory v příslušném jazykovém oboru. Tento závazek samozřejmě dodržujeme, čímž se markantně odlišujeme od ostatních jazykových agentur a jazykových seskupení, které mají toto procento mnohem nižší (65%).