Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 1. VOX a.s., 04.04.2013, 15:16

Pořádající společnosti 1. VOX a.s. a SEMIS spol. s r.o. si Vám dovolují nabídnout  nevšední příležitost. Budete mít možnost zúčastnit se široké diskuze na téma: ELEKTRONICKÁ REVOLUCE VE VZDĚLÁVÁNÍ ANO ČI NE?

Setkat se můžete s odborníky, kteří se s vámi podělí o své zkušenosti. Na své si přijdou ti, kteří o e-vzdělávání teprve uvažují i ti, kteří již e-vzdělávání ve svých společnostech praktikují – bez ohledu na to, zda se jedná o velkou či malou společnost.

Letošní ročník konference „e-learning forum 2013“ se svým obsahem a pojetím dostává daleko za hranice tradičního e-learningu. Informačně komunikační technologie vstupují do celého vzdělávacího procesu – od identifikace vzdělávacích potřeb k vlastnímu vzdělávání a hodnocení jeho výsledků, to celé doplňují e-nástroje pro organizaci personálních procesů, včetně vzdělávání. Učení se na principech spolupráce a sdílení znalostí, myšlenek a nápadů rozvíjejí a podporují interní sociální sítě využívané velkými inovativními firmami. Na principech online vzdělávání v reálném čase se rozvíjejí metodiky tzv. webinářů. Velké možnosti pro vzdělávání lidí nabízejí mobilní technologie a jejich vhodná aplikace nám dává možnosti pracovat s celým cyklem lidského učení a zapamatování. Na konferenci zazní příspěvky o zkušenostech s využíváním e-nástrojů vzdělávání ve velkých i menších firmách a institucích a také řada příspěvků zaměřených na zkušenosti s využíváním různých metodických postupů.

Termín a místo konání: 16. 5. 2013; 09:00–17:00, HOTEL BARCELÓ PRAHA, Na strži 32, Praha 4, 140 00

Přihlášku a další podrobnosti obsahu jsou vám k dispozici pod tímto odkazem:

http://www.vox.cz/kurzy/konference-a-workshopy/e-learning-forum-2013-xiii-rocnik:-elektronicka-revoluce-ve-vzdelavani-ano-ci-ne-11352/


Firma 1. VOX a.s. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9 - 22.9.2020
4 707 Kč
2. Zvládání krizových situací proměnou komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2020
4 102 Kč
3. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9 - 22.9.2020
10 043 Kč
4. Majetek podle českých předpisů a IFRS – srovnání, včetně nového… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9 - 22.9.2020
6 522 Kč
5. Získejte vyšší důchod od státu – maximalizace možností pro vás i vaše… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2020
2 045 Kč
6. Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT)… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.9.2020
3 013 Kč
7. Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.9.2020
3 606 Kč
8. Jak telefonovat bez obav, efektivněji a úspěšněji (PRAHA 1 - Nové Město )
22.9.2020
4 828 Kč
9. Průběh kontroly u příjemců dotací v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.9.2020
2 190 Kč
10. Výklad účetnictví a příklady účetní I. (PRAHA 1 - Nové Město )
22.9 - 23.9.2020
5 796 Kč
11. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.9 - 23.9.2020
8 700 Kč
12. Jak získat zákazníky a udělat z nich stálé klienty (PRAHA 1 - Nové Město )
23.9.2020
4 707 Kč
13. Kontroly zaměstnavatelů inspektoráty práce – průběh kontroly a postup… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.9.2020
3 013 Kč
14. II. ročník konference: Kolektivní vyjednávání aneb vyjednávání s… (PRAHA 8 )
23.9.2020
5 796 Kč
15. Převodní ceny a daňová kontrola v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.9.2020
3 013 Kč
16. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – účetní a daňové aspekty po… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.9.2020
3 134 Kč
17. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2020
1 990 Kč
18. Jak se vypořádat s problematickým anebo neschopným zaměstnancem (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2020
3 134 Kč
19. Hospodaření s majetkem státu po novele zákona č.219/2000 Sb., o… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2020
1 990 Kč
20. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2020
3 497 Kč
21. Zákon o spotřebitelském úvěru – zkušenosti s jeho aplikací (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2020
2 650 Kč
22. Jak správně počítat dovolenou podle odpracovaných hodin včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2020
3 134 Kč
23. Účtování podle jednotlivých účetních tříd z pohledu praxe – postup… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.9.2020
3 134 Kč
24. Výklad účetnictví a příklady účetní II. (PRAHA 1 - Nové Město )
29.9 - 30.9.2020
5 796 Kč
25. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.9.2020
2 892 Kč
26. Zákon o registru smluv – aktuální problematika (PRAHA 1 - Nové Město )
29.9.2020
2 390 Kč
27. Mezinárodní standardy IFRS 15 – Výnosy a IFRS – 16 Leasingy (PRAHA 1 - Nové Město )
29.9.2020
3 618 Kč
28. Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2020
2 771 Kč
29. Svěřenské fondy pro pokročilé z pohledu transakčních, daňových a… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2020
3 134 Kč
30. Právní nástrahy v marketingu a reklamně a jak se jim vyhnout –… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2020
2 892 Kč
31. Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9 - 12.10.2020
8 676 Kč
32. Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2020
3 497 Kč
33. Jak komunikovat a vzájemně si dobře porozumět (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2020 - 30.9.3152
5 070 Kč
34. Leasing – účetní a daňový pohled pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2020
2 892 Kč
35. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2020
4 828 Kč
36. Trénink mentální odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9 - 1.10.2020
8 458 Kč
37. Novela zákona o obchodních korporacích (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2020
3 013 Kč
38. Mediační techniky pro personalisty – účinný postup při řešení potíží… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2020
3 170 Kč
39. Stavební zákon – povolování provádění staveb (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2020
2 892 Kč
40. Skončení pracovního poměru na praktických příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2020
3 134 Kč
41. Účetnictví podle slovenských předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2020
3 376 Kč
42. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2020
3 497 Kč
43. Moderní timemanagement – 10 návyků pro váš čas a energii (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2020
4 828 Kč
44. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2020
4 828 Kč
45. Manažer jako kouč, koučování pro manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10 - 2.10.2020
8 700 Kč
46. Zásoby z účetního a daňového pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2020
2 408 Kč
47. Organizační složka podniku zahraniční osoby na Slovensku – založení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2020
3 376 Kč
48. Označování potravin pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2020
2 650 Kč
49. Fakturace v roce 2020, práce s účetními a daňovými doklady (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2020
2 771 Kč
50. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2020
3 981 Kč
51. Řeč těla – co beze slov sdělujeme světu (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2020
4 828 Kč
52. Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví včetně modelového příkladu,… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2020
3 134 Kč
53. Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se rozhodnout o koupi… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2020
3 013 Kč
54. Sdělování kritiky a nepříjemných věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2020
4 828 Kč
55. Obchod není žádný boj – naučte se vztahovému prodeji (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2020
4 828 Kč
56. Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10 - 8.10.2020
11 846 Kč
57. Komplexní řízení nákladů, investic a projektů, rozpočtování – spojení… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10 - 7.10.2020
11 967 Kč
58. Manka, škody, pokuty a sankce – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2020
3 134 Kč
59. Umění ptát se aneb síla otázky v komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2020
4 828 Kč
60. IFRS – finanční nástroje (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10 - 6.10.2020
6 401 Kč
61. Komunikační MMA umění (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10 - 6.10.2020
8 458 Kč
62. Excel pro účetní prakticky – základní, ale povinná znalostní výbava (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2020
2 892 Kč
63. Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10.2020
2 892 Kč
64. Tiskovým mluvčím na zkoušku aneb jak na hovory a rozhovory s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10.2020
3 207 Kč
65. Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10.2020
2 650 Kč
66. DPH – nejčastější chyby (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10.2020
3 255 Kč
67. Protikorupční chování (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10.2020
2 190 Kč
68. Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10 - 7.10.2020
8 458 Kč
69. Moderní marketingová komunikace a propagace (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10.2020
4 828 Kč
70. Restrukturalizace, transformace a podnikové přeměny – příklady fúzí,… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10.2020
2 892 Kč
71. Rozpoznejte skryté manipulace v komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10.2020
5 070 Kč
72. Základní orientace v personalistice (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10 - 8.10.2020
8 458 Kč
73. Daňové minimum pro účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10 - 9.10.2020
7 974 Kč
74. Sociální sítě, komunity, web a blog. Naučte se digitální marketing… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10.2020
3 618 Kč
75. Efektivní kontrola účetnictví a opravy chyb minulých období (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10.2020
2 771 Kč
76. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Otevřené řízení, zjednodušené podlimitní řízení –… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2020
3 376 Kč
77. Nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech s… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2020
3 255 Kč
78. INTRASTAT v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2020
2 771 Kč
79. Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2020
1 910 Kč
80. České účetní standardy pro podnikatele v každodenní praxi včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2020
3 013 Kč
81. Zlepšete si koncentraci, paměť, tvořivost, motivační schopnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2020
5 917 Kč
82. Časové rozlišení, dohadné položky, tvorba a čerpání rezerv, účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2020
2 892 Kč
83. Klíč k motivaci a zvyšování osobního výkonu (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2020
4 828 Kč
84. Cenné papíry – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2020
3 013 Kč
85. Deset nejdražších chyb při řízení lidí aneb co se lze naučit z… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2020
4 828 Kč
86. Asistentka – královna předpokoje (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2020
5 433 Kč
87. DPH v příkladech – workshop (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2020
3 497 Kč
88. Daňové odpočty na výzkum a vývoj a odborné vzdělávání – daňový a… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2020
2 650 Kč
89. GDPR pro pracovníky z oblasti HR – praktické zkušenosti (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2020
2 771 Kč
90. Elektronická evidence tržeb aktuálně včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2020
2 771 Kč
91. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2020
4 828 Kč
92. Cash flow – teorie i praktické zkušenosti (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2020
4 223 Kč
93. Excel pro účetní prakticky – prohloubení znalostí, předcházení a… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2020
2 892 Kč
94. Likvidace obchodních společností a družstev – právní, účetní a daňový… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2020
3 497 Kč
95. Transferové ceny v koncernových strukturách (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2020
3 497 Kč
96. Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2020
1 990 Kč
97. Time management IV. generace s Ing. Petrem Pacovským (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10 - 14.10.2020
10 636 Kč
98. Práce s emocemi v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2020
4 828 Kč
99. Praktický trénink pokročilejších prezentačních dovedností (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2020
4 828 Kč
100. Tvorba kvalitního obsahu pro HR marketing (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2020
4 828 Kč
101. Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2020
3 255 Kč
102. Pokladna v roce 2020, práce s penězi, které nejsou vaše, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2020
2 529 Kč
103. Právní ochrana a propagace značky a produktů (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2020
2 529 Kč
104. Zaměstnanecké akciové programy – se zaměřením na praktickou aplikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2020
2 771 Kč
105. Účetnictví pro nestátní neziskové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10 - 16.10.2020
5 990 Kč
106. Trénink vyjednávání pro nákupčí (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10 - 15.10.2020
9 668 Kč
107. TME: tělo, mysl, emoce (související procesy a nový přístup k… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2020
3 981 Kč
108. Neviditelný leadership – jak lidi vést namísto řídit (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2020
4 828 Kč
109. Účetnictví pro neúčetní v daňových souvislostech (podnikatelské… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10 - 15.10.2020
4 816 Kč
110. Bytová družstva v praxi – s důrazem na změny provedené novelizacemi… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2020
2 650 Kč
111. Finanční analýza pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10 - 16.10.2020
5 191 Kč
112. Co přinese nový zákon o odpadech – nové povinnosti a možnosti při… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2020
3 134 Kč
113. Poskytování zdravotních služeb cizincům – rozsah péče, ceny, účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2020
2 650 Kč
114. Zahraniční holdingy – právní a daňové souvislosti, ochrana soukromí,… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2020
2 771 Kč
115. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2020
4 707 Kč
116. Hospodaření s majetkem státu po novele zákona č.219/2000 Sb., o… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2020
1 990 Kč
117. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2020
4 828 Kč
118. Rychločtení – jednodenní instruktáž (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2020
6 401 Kč
119. Moderní Public Relations – manuál komunikace s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2020
4 828 Kč
120. Trénink mozku pomocí našich smyslů (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2020
4 828 Kč
121. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2020
3 013 Kč
122. Jak posílit obchod a konkurenceschopnost prostřednictvím… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2020
4 828 Kč
123. Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2020
3 013 Kč
124. Jak na tvorbu dobrého dotazníku aneb cesta od nápadu k vyhodnocení (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2020
4 586 Kč
125. Osobní odpovědnost personalisty/mzdové účetní za škodu způsobenou… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2020
3 013 Kč
126. Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2020
4 828 Kč
127. Vyhoření – cesta, kterou nemusíme procházet (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2020
4 828 Kč
128. Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací z… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2020
2 892 Kč
129. Daň z přidané hodnoty a daně z příjmů aktuálně a pro rok 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2020
3 376 Kč
130. Konto pracovní doby – praktický návod krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2020
2 892 Kč
131. Odměňování v době krize – jak nastavit účinný systém odměňování s… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2020
4 586 Kč
132. Prosaďte své nápady s lehkostí a úspěšně (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2020
5 070 Kč
133. English for Human Resource Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2020
2 771 Kč
134. Jak posílit strategickou roli HR a podpořit klíčové HR procesy (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2020
5 070 Kč
135. Potravinářské podvody a falšování potravin (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2020
2 650 Kč
136. Zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů,… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10 - 21.10.2020
7 732 Kč
137. IFRS v praxi – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10 - 21.10.2020
7 974 Kč
138. Delegování – umění, které vám bude pomáhat každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2020
4 828 Kč
139. Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2020
3 618 Kč
140. Strategie aktivní adaptace (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10 - 20.10.2020
8 458 Kč
141. Mzdová akademie pro začínající v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10 - 21.10.2020
7 853 Kč
142. Vyvlastňování pozemků a staveb – obecná úprava a speciální pro určité… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10.2020
2 771 Kč
143. Automatizace práce v MS Excel pomocí maker (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10 - 21.10.2020
8 216 Kč
144. Poskytování dotací – co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10.2020
2 190 Kč
145. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10 - 21.10.2020
8 700 Kč
146. Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10 - 21.10.2020
8 700 Kč
147. Tuzemské cestovní náhrady v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10.2020
2 650 Kč
148. Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10.2020
3 134 Kč
149. Účetnictví a administrativní správa v SVJ – v souvislostech na… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10.2020
2 529 Kč
150. Práce s vlastní pamětí – jak si zapamatovat, co potřebuji (rozšířený… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10 - 22.10.2020
9 305 Kč
151. Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – nejen pro nejisté a ostýchavé (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10.2020
3 013 Kč
152. Inventarizace majetku a závazků – náležitá příprava na účetní závěrku… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10.2020
3 013 Kč
153. GDPR – poznatky z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2020
2 892 Kč
154. Personální a organizační audity (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2020
4 707 Kč
155. Neverbální komunikace a její velmi hlasité projevy (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2020
3 981 Kč
156. Základy DPH pro vaši praxi včetně změn od 1. 1. 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2020
2 892 Kč
157. Platební styk – seznámení s právní úpravou včetně novinek v oblasti… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2020
2 892 Kč
158. Přeměny obchodních společností – právní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2020
3 255 Kč
159. Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2020
2 100 Kč
160. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2020
4 828 Kč
161. Řízení podnikatelských rizik v době krize (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2020
3 134 Kč
162. Prezentační dovednosti kreativně a beze stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2020
4 828 Kč
163. Public Relations a krizová komunikace nejenom s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2020
4 828 Kč
164. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2020
4 828 Kč
165. Technostres aneb když je vše online – jak to zvládnout v práci i v… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2020
2 989 Kč
166. Vlastní názor: který to vlastně je? (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2020
4 102 Kč
167. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10 - 27.10.2020
10 043 Kč
168. Zásady osobní, provozní hygieny – správná praxe v potravinářských… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2020
2 408 Kč
169. Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10 - 27.10.2020
6 280 Kč
170. Pohledávky a dluhy (závazky) – účetní a daňové vymezení (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2020
2 650 Kč
171. Finanční analýza – teorie i praktické zkušenosti (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2020
4 223 Kč
172. Excel pro účetní prakticky – kontingenční tabulky a grafy, export a… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2020
2 892 Kč
173. Jak zvládnout strach z odmítnutí (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2020
2 650 Kč
174. Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontrolu (PRAHA 1 - Nové Město )
27.10.2020
2 892 Kč
175. Marketing a reklama – daňové a účetní aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
27.10.2020
3 013 Kč
176. Zákon o svobodném přístupu k informacím – v nových souvislostech (PRAHA 1 - Nové Město )
27.10.2020
2 290 Kč
177. Najděte klíč ke svému potenciálu, podpořte své silné stránky (PRAHA 1 - Nové Město )
27.10.2020
2 771 Kč
178. Kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.10.2020
3 255 Kč
179. Společník a jednatel jednočlenné s. r. o. – účetní a daňové hledisko (PRAHA 1 - Nové Město )
27.10.2020
3 013 Kč
180. Systémy bezpečnosti obalů – požadavky standardů na výrobce obalů pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2020
2 650 Kč
181. Ekonomická správa nemovitostí včetně vybraných daňových aspektů pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2020
3 013 Kč
182. Výpočty ve mzdové účtárně – pro začínající mzdové účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2020
2 771 Kč
183. DPH – řešení příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU, do a ze… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2020
2 892 Kč
184. Bytové spoluvlastnictví – velká novela občanského zákoníku s… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2020
2 892 Kč
185. Prezentační dovednosti – jak dát prezentaci šťávu (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2020
4 828 Kč
186. Jak postupovat při vedení účetnictví, problematika vedení účetnictví… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2020
2 771 Kč
187. Moderní controlling a reporting (distanční studium) (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11 - 26.11.2020
11 979 Kč
188. Právní úprava kapitálového trhu (MIFID2/MIFIR) (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2020
2 771 Kč
189. Kontaminující látky v potravinách, alergeny (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2020
2 771 Kč
190. Kontingenční tabulky v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2020
4 828 Kč
191. Zpracování osobních údajů (GDPR, zákon o zpracování osobních údajů) –… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2020
3 013 Kč
192. Aktuální změny v účetnictví a daních 2020/2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2020
3 497 Kč
193. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2020
2 892 Kč
194. Účinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2020
6 280 Kč
195. Zákoník práce v praxi – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11 - 4.11.2020
5 554 Kč
196. Leader – Manager – Coach™ (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11 - 4.11.2020
8 700 Kč
197. Mentalista aneb dokonalá komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2020
4 828 Kč
198. Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0–7 (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11 - 5.11.2020
7 974 Kč
199. Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty aktuálně a pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2020
3 497 Kč
200. To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaci (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11 - 4.11.2020
8 458 Kč
201. Pracovněprávní vztahy a nediskriminování – rovný přístup z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2020
2 390 Kč
202. Jak telefonovat bez obav, efektivněji a úspěšněji (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2020
4 828 Kč
203. Porovnání podnikání fyzické vs. právnické osoby z daňového a účetního… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2020
3 255 Kč
204. Moderní leadership: aby se z benefitů nestaly odpustky (PRAHA 1 )
3.11.2020
3 751 Kč
205. Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2020
4 828 Kč
206. Zdravé návyky pro podzimní imunitu – jak začít a čím pokračovat (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2020
1 755 Kč
207. Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11 - 6.11.2020
8 821 Kč
208. Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace pro rok 2021 v… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2020
2 499 Kč
209. Vybrané atraktivní komunikační dovednosti – Beneopedie® (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11 - 5.11.2020
9 910 Kč
210. Zlepšete své soustředění i pozornost ve věku vyrušování (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2020
4 828 Kč
211. Kritické myšlení a rozhodování aneb rozhodovací manuál (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2020
4 828 Kč
212. Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2020
3 618 Kč
213. Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11 - 5.11.2020
8 458 Kč
214. Insolvenční právo zejména ve vztahu k uplatňování a uspokojování… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2020
3 255 Kč
215. Odštěpný závod (organizační složka podniku) v ČR a v zahraničí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2020
3 860 Kč
216. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11 - 6.11.2020
10 043 Kč
217. Tým a kdo tam patří (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2020
4 828 Kč
218. Platební styk pro pokročilé včetně nejnovějších změn (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2020
2 892 Kč
219. DPH u zvláštních režimů včetně vazby na daňovou kontrolu a daňový řád (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2020
3 618 Kč
220. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2020
4 828 Kč
221. Roční zúčtování a vyúčtování příjmů zaměstnanců za rok 2020, změny ve… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2020
3 255 Kč
222. Místo v tlupě: kdo jsem a kde stojím? (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2020
3 981 Kč
223. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – masné výrobky (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2020
2 650 Kč
224. Psychologie hlasu a slov (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2020
4 828 Kč
225. Fakturace a související problematika DPH pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2020
2 650 Kč
226. Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2020
2 892 Kč
227. GDPR pro daňové a účetní pracovníky – zkušenosti z praxe a nový zákon… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2020
2 771 Kč
228. Time management pro chronické prokrastinátory (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2020
4 828 Kč
229. Jak správně počítat dovolenou podle odpracovaných hodin včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2020
3 134 Kč
230. Ochrana osobních údajů a jejich zabezpečení – se zaměřením na IT… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2020
2 771 Kč
231. Kolektivní investování včetně letošních novel zákona investičních… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2020
2 771 Kč
232. US GAAP – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11 - 11.11.2020
9 063 Kč
233. Odpady ve stravovacích provozech pro začínající a mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2020
2 650 Kč
234. Key HR processes: Job Analysis and Performance Management as… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2020
5 070 Kč
235. Jak na kreativní psaní – nechte svoje texty dýchat (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2020
4 707 Kč
236. Jak říkat "ne" a jak si vymezit hranice (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2020
4 828 Kč
237. Moderní marketingová komunikace a propagace (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2020
4 828 Kč
238. Profesionálem účetní závěrky krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11 - 11.11.2020
7 224 Kč
239. DPH v roce 2020 a připravované změny pro rok 2021 – speciálka pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11 - 11.11.2020
8 313 Kč
240. Profesionálem účetní závěrky – příprava na daňové přiznání a odložená… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2020
3 013 Kč
241. Uplatňování DPH mezi zeměmi EU a s třetími zeměmi v roce 2020 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2020
3 376 Kč
242. FKSP a sociální fondy (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2020
2 190 Kč
243. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2020
4 102 Kč
244. Jednáme s klientem po telefonu (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2020
4 828 Kč
245. Jak řešit krizové situace ve vyjednávání (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11 - 11.11.2020
9 547 Kč
246. Zásady osobní, provozní hygieny – správná praxe ve stravovacích… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2020
2 408 Kč
247. Minimum celního deklaranta (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11 - 13.11.2020
9 668 Kč
248. Platební karty zaměstnavatele v praxi – krok za krokem – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2020
2 529 Kč
249. Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2020 a připravované… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2020
3 376 Kč
250. Profesionálem účetní závěrky – uzávěrkové operace, sestavení účetní… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2020
3 013 Kč
251. Etiketa nejen pro úřednice a úředníky (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2020
2 408 Kč
252. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat to, co potřebuji (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2020
5 203 Kč
253. Využití soustředěné komunikace v manažerské i obchodní oblasti (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2020
4 828 Kč
254. Profesionálem účetní závěrky – audit, výroční zprávy a zveřejnění… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2020
3 013 Kč
255. DPH v roce 2020 v příkladech a připravované změny pro rok 2021 – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2020
3 376 Kč
256. Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, skladové hospodářství, nedokončená… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2020
3 013 Kč
257. LinkedIn a profesionální prezentace vaší firmy (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2020
4 828 Kč
258. Podřízený zaměstnanec od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11 - 13.11.2020
8 458 Kč
259. Systém bezpečnosti obalů – požadavky IFS PACsecure (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2020
2 650 Kč
260. Time management – řízením času řídíte svůj pracovní i osobní život (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2020
5 143 Kč
261. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2020
2 408 Kč
262. Odolnost pro komplexní manažerskou práci (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2020
4 828 Kč
263. Účetní a daňové aktuality očima daňové poradkyně (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2020
3 255 Kč
264. Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11 - 13.11.2020
5 312 Kč
265. Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2020
3 013 Kč
266. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2020
4 828 Kč
267. Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2020
2 892 Kč
268. Tisková zpráva od A do Z aneb jak si připravit informace pro média (… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2020
3 618 Kč
269. Jak na internetovou reklamu, PPC a remarketing. Naučte se digitální… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2020
3 618 Kč
270. Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní hodnota včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2020
3 013 Kč
271. Úvod do neštěstí aneb jak na opravdovou sebemotivaci (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2020
4 707 Kč
272. Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci –… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2020
2 771 Kč
273. Auditor v potravinářství (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11.2020
2 771 Kč
274. Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11.2020
3 013 Kč
275. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11.2020
3 497 Kč
276. Kontrolní vazby v účetnictví pro podnikatele včetně příkladů chybných… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11.2020
2 892 Kč
277. Aktuální změny v účetnictví a daních 2020/2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11.2020
3 497 Kč
278. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11 - 20.11.2020
10 043 Kč
279. Nový zákon o znalcích – dopady na jednotlivé profese (advokáti,… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2020
3 134 Kč
280. Agenturní zaměstnávání prakticky – krok za krokem a bez pokut (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2020
2 771 Kč
281. Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) z právního a… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2020
2 892 Kč
282. Trénink mentální odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11 - 20.11.2020
8 458 Kč
283. Vyúčtování zahraničních pracovních cest, valutová pokladna, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2020
3 013 Kč
284. Daň z příjmů aktuálně a očekávané změny pro rok 2021 – speciálka (PRAHA 8 )
19.11 - 20.11.2020
5 300 Kč
285. Daň z příjmů fyzických osob aktuálně a očekávané změny pro rok 2021 –… (PRAHA 8 )
19.11.2020
3 376 Kč
286. Komunikace datovou schránkou aneb „jak efektivně komunikovat (nejen)… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2020
1 990 Kč
287. Typologie osobnosti pro zlepšení komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2020
4 828 Kč
288. Jak komunikovat a vzájemně si dobře porozumět (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2020
5 070 Kč
289. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – koloniální zboží (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2020
2 650 Kč
290. Zásadní rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2020
3 013 Kč
291. Faktura – komplexně na příkladech z praxe a náležitosti daňových… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2020
2 771 Kč
292. Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2020
2 650 Kč
293. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2020
3 255 Kč
294. Ekonomické ukazatele – charakteristika a jejich vyhodnocení včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2020
3 013 Kč
295. Daň z příjmů právnických osob aktuálně a očekávané změny pro rok 2021… (PRAHA 8 )
20.11.2020
3 376 Kč
296. Systémy bezpečnosti potravin – jejich principy a požadavky (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2020
2 650 Kč
297. Nabývání nemovitostí – specifika asset deal a share deal – právní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2020
3 013 Kč
298. Strategie vztahů, strategie komunikace – seminář s Ing. Petrem… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11 - 24.11.2020
9 305 Kč
299. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2020
4 828 Kč
300. Pracovní právo v praxi – aktuálně a změny pro rok 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2020
3 497 Kč
301. Konference: DAŇOVÝ ŘÁD 2020 – XX. ročník procesního daňového práva (PRAHA 8 )
23.11 - 24.11.2020
7 176 Kč
302. Praktické informace a postupy pro odhad hodnoty nemovité věci (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2020
3 134 Kč
303. Získávání, analýza a prezentace dat v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11 - 25.11.2020
8 337 Kč
304. Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2020
3 013 Kč
305. Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2020
2 290 Kč
306. IFRS – mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11 - 26.11.2020
9 305 Kč
307. Když podřízení chybují – jak manažersky dobře zvládnout lidská… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2020
4 828 Kč
308. Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2020
3 255 Kč
309. Jak získat zákazníky a udělat z nich stálé klienty (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2020
4 707 Kč
310. Mzdové a platové předpisy v praxi – aktuálně a změny pro rok 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2020
3 497 Kč
311. Chceš být v cíli dříve? Zpomal! (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2020
4 828 Kč
312. Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11 - 26.11.2020
4 816 Kč
313. Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2020
3 013 Kč
314. Uzavření účetnictví za rok 2020 pro podnikatelské subjekty (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2020
3 134 Kč
315. Praktické uplatňování DPH v roce 2020 a očekávané změny pro rok 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2020
3 255 Kč
316. Komunikační MMA umění (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11 - 26.11.2020
8 458 Kč
317. Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení – aktuálně a… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2020
3 134 Kč
318. Mzdové účetnictví – řešení problematických případů (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2020
3 013 Kč
319. Cash flow v teorii i praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11 - 27.11.2020
6 522 Kč
320. Hlas – rádce i zrádce (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2020
3 981 Kč
321. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11 - 27.11.2020
8 458 Kč
322. Práce s emocemi v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2020
4 828 Kč
323. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2020
3 013 Kč
324. Daňové a účetní rozinky aneb Špindl roku 2020 – XXV. ročník (ŠPINDLERŮV MLÝN )
26.11 - 28.11.2020
8 458 Kč
325. Zdaňování mezd a platů – aktuálně a změny pro rok 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2020
2 892 Kč
326. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Vyhrazené změny závazku ze smluv a změny smluv po… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2020
2 650 Kč
327. Plánování projektů a projektové řízení pomocí metody Lean Canvas (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2020
5 070 Kč
328. Strategie tvořivosti – cesta, která vás může posunout (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2020
4 828 Kč
329. Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2020
3 013 Kč
330. Firemní storytelling (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2020
4 828 Kč
331. Cestovní náhrady v širších právních souvislostech – aktuálně a změny… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2020
2 771 Kč
332. Insolvenční řízení – řešení úpadku oddlužením (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2020
2 892 Kč
333. POWER BI aneb jak udělat parádní reporty snadno (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2020
4 828 Kč
334. Světové účetnictví US GAAP a IFRS (srovnání a jejich vzájemné využití… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11 - 3.12.2020
10 878 Kč
335. Systémy bezpečnosti potravin pro pokročilé – standardy BRC, IFS (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2020
2 771 Kč
336. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2020
4 828 Kč
337. Zahraniční obchod se službami z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2020
2 771 Kč
338. Daň z nemovitých věcí aktuálně s výhledem do roku 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2020
3 618 Kč
339. Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2020
3 860 Kč
340. Specifika účtování zemědělství včetně příkladů z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2020
3 013 Kč
341. Jak vycházet s lidmi – typologie osobnosti pro každodenní situace (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2020
5 191 Kč
342. Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2020
2 892 Kč
343. Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2020
2 090 Kč
344. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12 - 2.12.2020
10 164 Kč
345. Jak překonávat strach a obavy v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2020
4 828 Kč
346. Manažerské zvládání manipulace v týmu (jak ji může manažer rozpoznat… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2020
4 828 Kč
347. Účetní závěrka za rok 2020 v plném a zkráceném rozsahu (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2020
3 497 Kč
348. Jak elektronicky komunikovat se státní správou – nejen pro účetní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2020
2 892 Kč
349. Experimentuj, tvoř, inovuj: kreativita a řešení problémů (nejen) v… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12 - 2.12.2020
11 253 Kč
350. Výkaz cash flow prakticky aneb bude vás to bavit (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2020
3 013 Kč
351. Outplacement program: končím v zaměstnání. Jak se připravit na změnu? (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2020
3 751 Kč
352. Produktivní čtyřka pro efektivní výkon v pohodě (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2020
4 828 Kč
353. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12 - 3.12.2020
8 700 Kč
354. Systém HACCP ve stravovacích provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2020
2 650 Kč
355. Zástavy v praxi – včetně návrhů řešení problematických situací a… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2020
3 013 Kč
356. Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2021 – speciálka (PRAHA 8 )
2.12 - 3.12.2020
6 764 Kč
357. Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace v roce 2020 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2020
2 892 Kč
358. Tvorba a vyhodnocení rozpočtu příspěvkové organizace pro rok 2021… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2020
3 497 Kč
359. Kontrola výdajů a hospodaření s majetkem (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2020
2 190 Kč
360. Postupy účtování a účetní závěrka za rok 2020 u nestátních… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2020
2 529 Kč
361. Rychločtení a racionální čtení – dvoudenní intenzifikovaná forma (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12 - 4.12.2020
10 878 Kč
362. Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2020
2 892 Kč
363. Tvorba a řízení značky směrem k zákazníkům i vlastním zaměstnancům (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2020
4 828 Kč
364. Jak zpracovat a využívat spisový a skartační řád a plán (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2020
2 190 Kč
365. Cesta jak trvale zvýšit sebedůvěru, sebevědomí a psychickou odolnost (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12 - 4.12.2020
8 458 Kč
366. Jak přistupovat ke změnám v práci (aneb všechno se mění, jen změna… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2020
4 707 Kč
367. Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2020
2 650 Kč
368. Jak si připravit osobní plán, stanovit cíl a najít motivaci vytrvat (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2020
3 461 Kč
369. Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace na… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2020
2 650 Kč
370. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2020
4 828 Kč
371. Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2020
3 013 Kč
372. Daňová evidence z pohledu každodenní praxe včetně informací k… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2020
2 650 Kč
373. Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2020
3 013 Kč
374. Základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12 - 11.12.2020
10 878 Kč
375. Věcná břemena v občanském zákoníku a jejich praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2020
2 650 Kč
376. Efektivní manažerská komunikace – získejte nadhled i ve složitých… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2020
4 828 Kč
377. Strategie aktivní adaptace (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12 - 8.12.2020
8 458 Kč
378. Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2020
2 771 Kč
379. Aktuality pro výrobce potravin a obalů (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2020
2 650 Kč
380. Zavedení IFRS do firemního účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12 - 8.12.2020
6 522 Kč
381. Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2020 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2020
2 650 Kč
382. Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12 - 8.12.2020
8 458 Kč
383. Finanční analýza interaktivně, včetně praktických příkladů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2020
2 892 Kč
384. Neverbální komunikace – a její verbální projevy (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2020
3 981 Kč
385. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2020
1 990 Kč
386. Public Relations a krizová komunikace nejenom s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2020
4 828 Kč
387. DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně a pro rok 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2020
2 771 Kč
388. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou v praxi se… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2020
2 892 Kč
389. DPH ve stavebnictví na příkladech z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2020
3 013 Kč
390. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2020
4 828 Kč
391. Práce s vlastní pamětí – jak si zapamatovat, co potřebuji (rozšířený… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12 - 10.12.2020
9 305 Kč
392. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2020
3 134 Kč
393. IFRS – aktuálně i připravované novelizace (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2020
2 287 Kč
394. Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2020
2 771 Kč
395. Emailový a SMS marketing efektivně. Naučte se digitální marketing… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2020
3 618 Kč
396. Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně – aktuálně a k 1. 1. 2021,… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2020
2 650 Kč
397. Právo nejen pro ekonomy a účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2020
3 134 Kč
398. Pravidla Incoterms® – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2020
2 892 Kč
399. Rozpoznejte skryté manipulace v komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2020
5 070 Kč
400. Zákon o DPH od 1. 1. 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2020
2 892 Kč
401. Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2020
2 190 Kč
402. Profesionální asistentka – management podpory manažerů (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12 - 11.12.2020
8 458 Kč
403. Úvod do neštěstí aneb jak na opravdovou sebemotivaci (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2020
4 707 Kč
404. Inventarizace majetku a závazků, uzavření účetnictví za rok 2020… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12 - 11.12.2020
5 058 Kč
405. Inventarizace majetku a závazků včetně přípravných prací pro uzavření… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2020
2 771 Kč
406. Elektronická evidence tržeb (EET) – 3. a 4. fáze evidence tržeb (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2020
2 287 Kč
407. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2020
4 828 Kč
408. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2020
4 828 Kč
409. Finanční plán a reporting – praktické rady a tipy (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2020
2 892 Kč
410. Uzavření účetnictví za rok 2020 včetně zpracování daňových přiznání… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2020
3 013 Kč
411. Vedení lidí pro začínající manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2020
4 828 Kč
412. Cestovní náhrady 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2020
2 529 Kč
413. Průřez novinek v daňových a účetních předpisech pro rok 2021 (PRAHA 8 )
14.12.2020
3 134 Kč
414. Prezentační dovednosti kreativně a beze stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2020
4 828 Kč
415. Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2020
3 013 Kč
416. Zlepšete si koncentraci, paměť, tvořivost, motivační schopnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2020
5 917 Kč
417. Rozsáhlá novela daňového řádu a další aktuality styku s finančním… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2020
3 376 Kč
418. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12 - 17.12.2020
10 043 Kč
419. Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12.2020
3 376 Kč
420. Kritické myšlení a rozhodování aneb rozhodovací manuál (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12.2020
4 828 Kč
421. Finanční analýza – teorie i praktické zkušenosti (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12.2020
4 223 Kč
422. Anti-fraud management – řízení rizika účetních chyb a podvodů (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12 - 17.12.2020
6 038 Kč
423. Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2021 (PRAHA 1 )
16.12 - 18.12.2020
7 345 Kč
424. Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů pro rok 2021 (PRAHA 1 )
16.12.2020
3 013 Kč
425. Emoce pod kontrolou – zvládání emocí v pěti krocích (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12 - 18.12.2020
8 458 Kč
426. Daň z příjmů fyzických osob – aktuálně a novinky roku 2021, judikatura (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2020
3 376 Kč
427. Cash flow – teorie i praktické zkušenosti (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2020
4 223 Kč
428. TME: tělo, mysl, emoce (související procesy a nový přístup k… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2020
3 751 Kč
429. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2021… (PRAHA 1 )
17.12.2020
2 771 Kč
430. Mzdové předpisy pro rok 2021 (PRAHA 1 )
18.12.2020
3 255 Kč
431. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
21.12 - 22.12.2020
10 043 Kč
432. Aktuální změny v účetnictví a daních 2020/2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.12.2020
3 497 Kč
433. Jak správně počítat dovolenou podle odpracovaných hodin včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.1.2021
3 134 Kč
434. Velká účetní závěrka včetně daňového přiznání právnických osob za rok… (PRAHA 1 )
5.1 - 6.1.2021
5 058 Kč
435. Sestavení účetní závěrky podvojného účetnictví podnikatelských… (PRAHA 1 )
5.1.2021
3 255 Kč
436. Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok… (PRAHA 1 )
6.1.2021
3 255 Kč
437. Zákon o DPH od 1. 1. 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.1.2021
2 892 Kč
438. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
7.1 - 8.1.2021
10 043 Kč
439. Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah (PRAHA 1 - Nové Město )
18.1.2021
3 013 Kč
440. Daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2020 a aktuality pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.1.2021
3 134 Kč
441. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
20.1 - 21.1.2021
10 043 Kč
442. Organizační změna, outplacement – jak vše zvládnout po právní i… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.1.2021
5 070 Kč
443. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.1.2021
5 070 Kč
444. Aktuální změny v účetnictví a daních 2020/2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.1.2021
3 497 Kč
445. Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1 - 28.1.2021
4 707 Kč
446. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1 - 28.1.2021
10 043 Kč
447. Nástup digitalizace – její dopady do účetnictví a daňové správy (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1.2021
3 013 Kč
448. Kontingenční tabulky v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1.2021
5 070 Kč
449. Pravidla Incoterms® 2020 aktuálně (PRAHA 1 - Nové Město )
2.2.2021
2 892 Kč
450. Nový zákon o znalcích – dopady na jednotlivé profese (advokáti,… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2021
3 134 Kč
451. Jak komunikovat a vzájemně si dobře porozumět (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2021
5 070 Kč
452. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2 - 11.2.2021
10 043 Kč
453. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2 - 16.2.2021
10 043 Kč

Žádné položky.

Elektronické kurzy

Auto v podnikání (záznam on-line)
2 360 Kč
Časté chyby a omyly v účetnictví a daních (záznam on-line)
2 360 Kč
CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
CESTOVNÍ NÁHRADY (záznam DVD)
1 392 Kč
Cestovní náhrady 2017 (záznam on-line)
2 360 Kč
Cestovní náhrady 2020 (záznam on-line)
2 360 Kč
COVID-19 v účetních a daňových souvislostech aktuálně (on-line kurz)
1 077 Kč
Daň z příjmu fyzických osob 2015 a daňové přiznání za rok 2014 …
2 360 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2016/2017 (záznam on-line)
2 360 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2017/2018 (záznam on-line)
2 360 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2019 a daňové přiznání za rok 2018 …
2 360 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2020 a daňové přiznání za rok 2019 …
2 360 Kč
Daň z příjmů fyzických osob v roce 2016 a daňové přiznání za rok 2015…
2 360 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2015 a daňové přiznání právnických osob…
2 360 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2018 a daňové přiznání za rok 2017 …
2 360 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2019 a daňové přiznání za rok 2018 …
2 360 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2020 a daňové přiznání za rok 2019 …
2 360 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2016 a daňové přiznání za rok…
2 360 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2017 a daňové přiznání za rok…
2 360 Kč
Daně a účetnictví SVJ – společenství vlastníků jednotek (záznam on…
2 360 Kč
Daně a účetnictví v roce 2015 – první poznatky z praxe (záznam on…
2 360 Kč
Daňová kontrola (záznam on-line)
2 360 Kč
Daňové a nedaňové výdaje v praxi 2015 (záznam on-line)
2 360 Kč
DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
Daňové minimum pro účetní v roce 2016 (záznam on-line)
2 360 Kč
Daňově uznatelné náklady 2019 (záznam on-line)
2 360 Kč
Daňově uznatelné náklady 2020 (záznam on-line)
2 360 Kč
Daňově uznatelné náklady v roce 2016 (záznam on-line)
2 360 Kč
Daňový řád pro účetní 2016 s ohledem na povinnou elektronickou…
2 360 Kč
Daňový řád pro účetní 2019 (záznam on-line)
2 360 Kč
DPH 2019 (záznam on-line)
2 360 Kč
DPH a problematika nemovitých věcí (záznam on-line)
2 360 Kč
DPH nejčastější chyby a praktické příklady (záznam on-line)
2 360 Kč
DPH po novelách 2016 a 2017 (záznam on-line)
2 360 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2016 …
2 360 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2017 …
2 360 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2018 …
2 360 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU se zaměřením na služby 2020 …
2 360 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU se zaměřením na služby v roce…
2 360 Kč
DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v…
2 360 Kč
DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v…
2 360 Kč
DPH při vývozu a dovozu 2018 - nejčastější chyby a příklady (záznam…
2 360 Kč
DPH pro neziskové organizace 2019 (záznam on-line)
2 360 Kč
DPH pro začátečníky (záznam on-line)
2 360 Kč
DPH pro začátečníky 2020 (záznam on-line)
2 360 Kč
DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně (záznam on-line)
1 077 Kč
DPH v příkladech (záznam on-line)
2 360 Kč
DPH v roce 2015 (záznam on-line)
2 360 Kč
DPH v roce 2017 (záznam on-line)
2 360 Kč
DPH v roce 2020 (záznam on-line)
2 360 Kč
DPH v tuzemsku 2014, 2015 (záznam on-line)
2 360 Kč
EET - Elektronická evidence tržeb 2020 (záznam on-line)
2 360 Kč
EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (záznam DVD)
1 392 Kč
Elektronická evidence tržeb v roce 2016 (záznam on-line)
2 360 Kč
Elektronická komunikace se státní správou 2015–2016 (záznam on-line)
2 360 Kč
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD)
1 392 Kč
Finanční transakce mezi obchodními organizacemi, transferové ceny …
2 360 Kč
Funkce a vzorce v MS Excel (videokurz)
4 235 Kč
GDPR a ochrana osobních údajů (záznam on-line)
2 360 Kč
GDPR ve mzdové a personální činnosti (záznam on-line)
2 360 Kč
IFRS dlouhodobý majetek (záznam on-line)
2 360 Kč
IFRS Finanční nástroje, podnikové kombinace (záznam on-line)
2 360 Kč
IFRS Účetní metody, tržby, zásoby (záznam on-line)
2 360 Kč
INCOTERMS 2010 (záznam DVD)
1 392 Kč
Insolvenční řízení pro účetní 2019 (záznam on-line)
2 360 Kč
INTRASTAT OD A DO Z (záznam DVD)
1 392 Kč
Inventarizace a účtování inventarizačních rozdílů pro podnikatelské…
2 360 Kč
JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK VYPLŇOVAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Jak zvládnout konflikty, emoce a vypjaté situace (záznam webináře)
714 Kč
Jednočlenná s.r.o. z účetního, daňového a právního pohledu (záznam on…
2 360 Kč
Kde nejvíce chybujeme v pracovním právu – pro náročné (záznam on-line)
2 360 Kč
Komplikované účetní případy (záznam on-line)
2 360 Kč
Konsolidovaná účetní závěrka 1 (záznam on-line)
2 360 Kč
Konsolidovaná účetní závěrka 2 (záznam on-line)
2 360 Kč
Kontrolní hlášení k DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
2 360 Kč
Majetek a Odpisy 2019 (záznam on-line)
2 360 Kč
Majetek a odpisy v roce 2016 (záznam on-line)
2 360 Kč
Mimořádná opatření v souvislosti s koronavirem z pohledu pracovního…
1 392 Kč
Mimořádná opatření v souvislosti s koronavirem z pohledu účetnictví a…
1 392 Kč
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD)
1 392 Kč
Mzdové účetnictví pro začínající – I. část (záznam on-line)
1 077 Kč
Mzdové účetnictví pro začínající – II. část (záznam on-line)
1 077 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2017 (záznam…
2 360 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2016 …
2 360 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2018 (záznam…
2 360 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2019 (záznam…
2 360 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2020 (záznam…
2 360 Kč
Nemovitosti a jejich nájem v roce 2016 (záznam on-line)
2 360 Kč
Nestátní neziskovky - účetnictví, daň z příjmů a DPH v příkladech …
2 360 Kč
Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)
2 360 Kč
Novinky v daních a účetnictví (záznam on-line)
2 360 Kč
Novinky v daních a účetnictví 2014–2015 (záznam on-line)
2 360 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví 2019 (záznam on-line)
2 360 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
2 360 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1.1.2017 (záznam on-line)
2 360 Kč
Novinky v oblasti účetnictví a daní od 1. 1. 2018 (záznam on-line)
2 360 Kč
Novinky ve mzdách 2014–2015 (záznam on-line)
2 360 Kč
Novinky ve mzdách 2020 (záznam on-line)
2 360 Kč
Novinky ve mzdách v roce 2016 (záznam on-line)
2 360 Kč
Novinky ve mzdách v roce 2019 (záznam on-line)
2 360 Kč
Odložená daň (záznam on-line)
2 360 Kč
ON-LINE KURZ: Daň z příjmů fyzických osob 2021 a daňové přiznání za…
2 360 Kč
ON-LINE KURZ: Daň z příjmů právnických osob 2021 a daňové přiznání za…
2 360 Kč
ON-LINE KURZ: Daňově uznatelné náklady 2021
2 360 Kč
ON-LINE KURZ: Digitální svět účetnictví a daní
2 360 Kč
ON-LINE KURZ: DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a…
2 360 Kč
ON-LINE KURZ: DPH v roce 2021
2 360 Kč
ON-LINE KURZ: Intrastat 2021
2 360 Kč
ON-LINE KURZ: Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení…
2 360 Kč
ON-LINE KURZ: Novinky v daních a účetnictví 2021
2 360 Kč
ON-LINE KURZ: Novinky ve mzdách 2021
2 360 Kč
ON-LINE KURZ: Roční zúčtování daně 2020
2 360 Kč
ON-LINE KURZ: Účetní závěrka 2020
2 360 Kč
ON-LINE KURZ: Uplatňování DPH v praxi - zvláštní režimy
2 360 Kč
ON-LINE KURZ: Zákoník práce 2021
2 360 Kč
ON-LINE KURZ: Zaměstnanecké benefity 2021
2 360 Kč
ON-LINE KURZ: Zdravotní pojištění 2021
2 360 Kč
On-line vysílání: Agenturní zaměstnávání prakticky – krok za krokem a…
1 803 Kč
On-line vysílání: Cestovní náhrady 2021
1 561 Kč
On-line vysílání: Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese
1 682 Kč
On-line vysílání: Daňové odpočty na výzkum a vývoj a odborné…
1 561 Kč
On-line vysílání: DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně a pro rok…
1 561 Kč
On-line vysílání: Efektivní kontrola účetnictví a opravy chyb…
1 561 Kč
On-line vysílání: GDPR pro pracovníky z oblasti HR – praktické…
1 561 Kč
On-line vysílání: INTRASTAT v roce 2020
1 561 Kč
On-line vysílání: Jak správně počítat dovolenou podle odpracovaných…
1 682 Kč
On-line vysílání: Jak správně počítat dovolenou podle odpracovaných…
1 682 Kč
On-line vysílání: Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví včetně…
1 803 Kč
On-line vysílání: Komunikace datovou schránkou aneb „jak efektivně…
1 561 Kč
On-line vysílání: Konto pracovní doby – praktický návod krok za krokem
1 803 Kč
On-line vysílání: Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku…
1 682 Kč
On-line vysílání: Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního…
1 561 Kč
On-line vysílání: Moderní controlling a reporting
5 772 Kč
On-line vysílání: Mzdové účetnictví – řešení problematických případů
1 561 Kč
On-line vysílání: Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu
1 682 Kč
On-line vysílání: Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového…
1 682 Kč
On-line vysílání: Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – nejen pro…
1 803 Kč
On-line vysílání: Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a…
1 803 Kč
On-line vysílání: Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních…
1 924 Kč
On-line vysílání: Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů…
1 682 Kč
On-line vysílání: Pohledávky a dluhy (závazky) – účetní a daňové…
1 561 Kč
On-line vysílání: Postavení jednatele – právní, účetní a daňový pohled
3 013 Kč
On-line vysílání: Povinnosti mzdových účtáren po uzavření…
1 561 Kč
On-line vysílání: Pracovněprávní vztahy a nediskriminování – rovný…
1 682 Kč
On-line vysílání: Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma…
1 924 Kč
On-line vysílání: Právo nejen pro ekonomy a účetní
1 803 Kč
On-line vysílání: Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo…
1 561 Kč
On-line vysílání: Protikorupční chování
1 682 Kč
On-line vysílání: Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě
1 561 Kč
On-line vysílání: Skončení pracovního poměru na praktických příkladech
1 803 Kč
On-line vysílání: Třístranné a vícestranné obchody a složitější…
1 561 Kč
On-line vysílání: Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah
1 803 Kč
On-line vysílání: Výkaz cash flow prakticky aneb bude vás to bavit
1 803 Kč
On-line vysílání: Výpočty ve mzdové účtárně – pro začínající mzdové…
1 561 Kč
On-line vysílání: Zahraniční obchod se službami z pohledu uplatňování…
1 561 Kč
On-line vysílání: Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování…
1 561 Kč
On-line vysílání: Základy DPH pro vaši praxi včetně změn od 1. 1. 2021
1 803 Kč
On-line vysílání: Zákon o DPH od 1. 1. 2021
1 803 Kč
On-line vysílání: Zákon o DPH od 1. 1. 2021
1 803 Kč
On-line vysílání: Zástavy v praxi – včetně návrhů řešení…
1 803 Kč
On-line vysílání: Zatřiďování majetku a služeb podle statistických…
1 682 Kč
Opatření antivirus_COVID19 – dopady do zúčtování 03/2020 (záznam on…
1 077 Kč
Práce s jednotným správním dokumentem, základy o clech pro účetní …
2 360 Kč
Pracovní právo a dopady COVID-19 (záznam on-line)
1 077 Kč
Pracovní právo pro mzdové účetní v roce 2015 (záznam on-line)
2 360 Kč
PRACOVNÍ SMLOUVY A JAK NA NĚ Z POHLEDU PRAXE (záznam DVD)
1 392 Kč
Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2016 (záznam on-line)
2 360 Kč
PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU …
1 392 Kč
Překážky v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele, kdy s…
2 360 Kč
Převodní ceny a daňová kontrola v roce 2020 (záznam on-line)
1 077 Kč
Problematika pohledávek a dluhů (závazků) v roce 2015 (záznam on-line)
2 360 Kč
Problematika pohledávek a dluhů 2019 (záznam on-line)
2 360 Kč
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam DVD)
1 392 Kč
Roční zúčtování daně z příjmů 2016 (záznam on-line)
2 360 Kč
Roční zúčtování daně z příjmů 2017 (záznam on-line)
2 360 Kč
Roční zúčtování daně za rok 2018 (záznam on-line)
2 360 Kč
Roční zúčtování daně za rok 2019 (záznam on-line)
2 360 Kč
Sestavení výkazu Cash flow (záznam on-line)
2 360 Kč
Silniční daň 2015–2016 (záznam on-line)
2 360 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY (záznam DVD)
3 351 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – PRŮBĚH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU (záznam DVD)
1 392 Kč
Smlouvy o zamezení dvojího zdanění, mezinárodní zdanění 2019 (záznam…
2 360 Kč
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ …
1 392 Kč
Spotřební daně (záznam on-line)
2 360 Kč
Srážky, exekuce a oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2018 (záznam on…
2 360 Kč
Srážky, exekuce a oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2020 (záznam on…
2 360 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2016 (záznam on…
2 360 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení zaměstnanců – komplexní přehled kroků…
2 360 Kč
Stávám se zaměstnavatelem (záznam on-line)
2 360 Kč
STYLISTIKA MODERNÍHO E-MAILU – OBCHODNÍ I OSOBNÍ KORESPONDENCE …
1 392 Kč
Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu…
1 077 Kč
Účetní a daňové doklady, fakturace (záznam on-line)
2 360 Kč
Účetní závěrka 2014 pro právnické osoby (záznam on-line)
2 360 Kč
Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line)
2 360 Kč
Účetní závěrka 2016 pro právnické osoby (záznam on-line)
2 360 Kč
Účetní závěrka příspěvkové organizace 2018 (záznam on-line)
2 360 Kč
Účetní závěrka pro podnikatelské subjekty 2018 (záznam on-line)
2 360 Kč
Účetnictví a daně neziskových organizací 2015/2016 (záznam on-line)
2 360 Kč
Účetnictví a daně neziskových organizací 2019 (záznam on-line)
2 360 Kč
Účetnictví neziskových organizací v příkladech (záznam on-line)
2 360 Kč
Účetnictví pro praxi 2015 (záznam on-line)
2 360 Kč
Účtování nákladů a výnosů (záznam on-line)
2 360 Kč
Účtování o dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku (záznam on-line)
2 360 Kč
Účtování o zásobách (záznam on-line)
2 360 Kč
Účtování organizačních složek (záznam on-line)
2 360 Kč
Účtování v cizích měnách a kurzové rozdíly (záznam on-line)
2 360 Kč
Účtování v účtové třídě 3 – pohledávky, závazky a účty časového…
2 360 Kč
Uplatňování DPH v praxi podrobně (záznam on-line)
2 360 Kč
Uplatňování DPH v praxi podrobně 2 (záznam on-line)
2 360 Kč
ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PODLE NORMY ČSN 01 6910 – ZMĚNY A NOVINKY ROKU 2014…
1 392 Kč
Uzávěrkové operace 2019 (záznam on-line)
2 360 Kč
VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY PRO ZAČÍNAJÍCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Vedení mzdové agendy pro zkušené (záznam on-line)
2 360 Kč
VEDENÍ OSOBNÍ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ (záznam DVD)
1 392 Kč
Vnitropodnikové směrnice (záznam on-line)
2 360 Kč
Výklad zákona o DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
2 360 Kč
Výpočty ve mzdové účtárně – problematika pojistného (záznam on-line)
2 360 Kč
Výpočty ve mzdové účtárně – problematika výpočtu mzdy (záznam on-line)
2 360 Kč
Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních…
1 077 Kč
Základy IFRS (záznam on-line)
2 360 Kč
Základy účetnictví I. – Právní úprava účetnictví (záznam on-line)
2 360 Kč
Základy účetnictví II. – Majetek a zdroje (záznam on-line)
2 360 Kč
Základy účetnictví III. – Základy účtování (záznam on-line)
2 360 Kč
Základy účetnictví IV. – Účetní uzávěrka a závěrka (záznam on-line)
2 360 Kč
ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákoník práce 2019 (záznam on-line)
2 360 Kč
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákoník práce – pracovní doba a její rozvržení z pohledu praxe ve…
2 360 Kč
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí 2018 (záznam on-line)
2 360 Kč
Zákonné způsoby optimalizace daní z pohledu daňového poradce (záznam…
2 360 Kč
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZAMĚSTNÁVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮ, STUDENTŮ – VZNIK A PRŮBĚH PP VZTAHU Z…
1 392 Kč
Zaměstnávání cizinců 2019 (záznam on-line)
2 360 Kč
Zdravotní pojištění 2019 (záznam on-line)
2 360 Kč
Zdravotní pojištění 2020 (záznam on-line)
2 360 Kč
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 – ZMĚNY V ROCE 2014 A K 1. 1. 2015 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2016 - změny v roce 2015 a k 1. 1. 2016 …
2 360 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2017 – změny v roce 2016 a k 1.1.2017 …
2 360 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2018 – změny v roce 2017 a k 1.1.2018 …
2 360 Kč
Změny celních předpisů s návazností na DPH a změny INTRASTATu 2016 …
2 360 Kč
Změny společností – ukončování činnosti, převod, transformace (záznam…
2 360 Kč
Způsoby ukončení pracovního poměru 2020 (záznam on-line)
2 360 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.