Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 1. VOX a.s., 04.04.2013, 15:16

Pořádající společnosti 1. VOX a.s. a SEMIS spol. s r.o. si Vám dovolují nabídnout  nevšední příležitost. Budete mít možnost zúčastnit se široké diskuze na téma: ELEKTRONICKÁ REVOLUCE VE VZDĚLÁVÁNÍ ANO ČI NE?

Setkat se můžete s odborníky, kteří se s vámi podělí o své zkušenosti. Na své si přijdou ti, kteří o e-vzdělávání teprve uvažují i ti, kteří již e-vzdělávání ve svých společnostech praktikují – bez ohledu na to, zda se jedná o velkou či malou společnost.

Letošní ročník konference „e-learning forum 2013“ se svým obsahem a pojetím dostává daleko za hranice tradičního e-learningu. Informačně komunikační technologie vstupují do celého vzdělávacího procesu – od identifikace vzdělávacích potřeb k vlastnímu vzdělávání a hodnocení jeho výsledků, to celé doplňují e-nástroje pro organizaci personálních procesů, včetně vzdělávání. Učení se na principech spolupráce a sdílení znalostí, myšlenek a nápadů rozvíjejí a podporují interní sociální sítě využívané velkými inovativními firmami. Na principech online vzdělávání v reálném čase se rozvíjejí metodiky tzv. webinářů. Velké možnosti pro vzdělávání lidí nabízejí mobilní technologie a jejich vhodná aplikace nám dává možnosti pracovat s celým cyklem lidského učení a zapamatování. Na konferenci zazní příspěvky o zkušenostech s využíváním e-nástrojů vzdělávání ve velkých i menších firmách a institucích a také řada příspěvků zaměřených na zkušenosti s využíváním různých metodických postupů.

Termín a místo konání: 16. 5. 2013; 09:00–17:00, HOTEL BARCELÓ PRAHA, Na strži 32, Praha 4, 140 00

Přihlášku a další podrobnosti obsahu jsou vám k dispozici pod tímto odkazem:

http://www.vox.cz/kurzy/konference-a-workshopy/e-learning-forum-2013-xiii-rocnik:-elektronicka-revoluce-ve-vzdelavani-ano-ci-ne-11352/


Firma 1. VOX a.s. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Uplatňování DPH mezi zeměmi EU a s třetími zeměmi v roce 2018 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
3 134 Kč
2. Profesionálem účetní závěrky krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11 - 16.11.2018
7 248 Kč
3. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
2 892 Kč
4. Profesionálem účetní závěrky – příprava na daňové přiznání a odložená… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
2 650 Kč
5. Profesionálem účetní závěrky – uzávěrkové operace, sestavení účetní… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
3 013 Kč
6. Moderní marketingová komunikace a propagace (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
4 586 Kč
7. Tuzemské cestovní náhrady v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
2 529 Kč
8. Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně – změny roku 2018 a k 1. 1.… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
2 529 Kč
9. Profesionálem účetní závěrky – audit, výroční zprávy a zveřejnění… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
3 013 Kč
10. DPH v roce 2018 v příkladech a připravované změny pro rok 2019 – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
3 134 Kč
11. Účtování dotací u podnikatelských subjektů a nestátních neziskových… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
2 650 Kč
12. Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
3 134 Kč
13. Zavedení IFRS do firemního účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11 - 20.11.2018
5 990 Kč
14. Změny v účetních a daňových zákonech v roce 2018 a novely daňových… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
2 529 Kč
15. Pracovní právo v praxi – aktuálně a změny pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
3 497 Kč
16. Platební styk – aktuální změny právní úpravy včetně nejnovějších změn (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
2 650 Kč
17. Mzdové a platové předpisy v praxi – aktuálně a změny pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
3 618 Kč
18. Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
3 013 Kč
19. Finanční analýza interaktivně, včetně praktických příkladů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
2 771 Kč
20. Zvládání krizových situací proměnou komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
3 618 Kč
21. Moderní timemanagement – 10 návyků pro váš čas a energii (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
4 586 Kč
22. Digitální marketing: jak získat maximum ze stávajících zákazníků (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
3 860 Kč
23. Fakturace v přeshraničním obchodě a službách včetně účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
2 529 Kč
24. Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
2 892 Kč
25. Specifika účtování zemědělství včetně příkladů z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
2 892 Kč
26. Smlouva o dílo – komplexní prakticky zaměřený rozbor právní úpravy… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
2 650 Kč
27. Nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a důchodové… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
3 618 Kč
28. Excelentní paměť není pouhou iluzí (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
5 203 Kč
29. Automatizace práce v MS Excel pomocí maker (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11 - 22.11.2018
7 974 Kč
30. Nástup nového zaměstnance do firmy z pohledu personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
4 465 Kč
31. Leadershipem k výjimečným týmům a mimořádným výsledkům (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
4 586 Kč
32. Lean Canvas v projektovém řízení (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
4 586 Kč
33. Klíč k motivaci a zvyšování osobního výkonu (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
4 586 Kč
34. Výzkum a vývoj a jeho podpora v České republice – výkladový seminář (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
2 892 Kč
35. Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
2 892 Kč
36. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2018/2019 (PRAHA 1 )
22.11.2018
3 328 Kč
37. Zdravotní pojištění – aktuálně a změny pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
1 803 Kč
38. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
2 771 Kč
39. Daňová podpora výzkumu a vývoje zaměřená na odpočitatelnou položku… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
2 892 Kč
40. Zdaňování mezd a platů – aktuálně a změny pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
2 408 Kč
41. Auditor v potravinářství (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
2 650 Kč
42. LinkedIn pro personalistu – profesionála (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
4 586 Kč
43. Efektivní vedení aneb co se v týmu skrytě děje (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
4 586 Kč
44. Jak může firmě prospět osobní PR a značka zaměstnance (páteční… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
3 207 Kč
45. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
2 299 Kč
46. Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2019 – speciálka (PRAHA 8 )
26.11 - 27.11.2018
5 433 Kč
47. Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
2 650 Kč
48. Praktické zkušenosti s kontrolním hlášením k DPH a obrana proti… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
2 771 Kč
49. Pracovněprávní vztahy – osobní agenda zaměstnanců ve vztahu k ochraně… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
2 771 Kč
50. Poskytovatelé investičních služeb po MIFID II (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
2 650 Kč
51. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
4 586 Kč
52. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
4 586 Kč
53. Účetní závěrka roku 2018 u nestátních neziskových organizací (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
2 499 Kč
54. Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11 - 27.11.2018
8 216 Kč
55. Daňová evidence z pohledu každodenní praxe včetně informací k… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2018
2 650 Kč
56. Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2018
2 892 Kč
57. Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0–7 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 29.11.2018
6 038 Kč
58. Kontroly zaměstnavatelů inspektoráty práce – průběh kontroly a postup… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2018
2 650 Kč
59. Aktuální legislativa pro výrobce potravin a obalů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2018
2 650 Kč
60. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 28.11.2018
8 458 Kč
61. Čtyři prospěšné návyky pro dokončení důležitých úkolů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2018
4 586 Kč
62. Správa dokumentů u původců v soukromém sektoru v souvislosti s… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2018
2 190 Kč
63. Efektivní řešení problémů a příslušné rozhodovací metody (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 28.11.2018
8 216 Kč
64. Sanitace a ochranný systém proti výskytu škůdců pro výrobní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2018
2 529 Kč
65. Inventarizace majetku a závazků včetně přípravných prací pro uzavření… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2018
2 650 Kč
66. Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11 - 29.11.2018
6 643 Kč
67. Opravy chyb minulých období – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2018
2 650 Kč
68. Cash flow v teorii i praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11 - 29.11.2018
6 280 Kč
69. Efektivní získávání zaměstnanců – včetně náboru na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11 - 29.11.2018
8 216 Kč
70. Odštěpný závod (organizační složka podniku) zahraniční společnosti v… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2018
3 860 Kč
71. Budujeme značku firmy, produktu, služby (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2018
4 586 Kč
72. Hovory a rozhovory s médii (dopolední workshop) (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2018
3 207 Kč
73. Daňové a účetní rozinky aneb Špindl roku 2018 – XXIII. ročník (ŠPINDLERŮV MLÝN )
29.11 - 1.12.2018
8 458 Kč
74. Time management IV. generace s Ing. Petrem Pacovským (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11 - 30.11.2018
10 152 Kč
75. Insolvenční řízení – praktické rady pro obezřetné podnikatele (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
3 013 Kč
76. Krizové PR firmy a komunikace s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
4 586 Kč
77. Jak řešit krizové situace ve vyjednávání (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11 - 30.11.2018
8 700 Kč
78. Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
4 586 Kč
79. Diskuzní seminář k aktuálním změnám ve zdanění prodeje zboží přes… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
4 586 Kč
80. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
4 586 Kč
81. Jak na tvorbu dobrého dotazníku aneb cesta od nápadu k vyhodnocení (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2018
4 586 Kč
82. Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2018
2 287 Kč
83. Delegování – umění, které vám bude pomáhat každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2018
4 586 Kč
84. Úvod do neštěstí aneb jak na opravdovou sebemotivaci (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2018
4 586 Kč
85. Firma jako fungující "PR tým" (páteční dopolední workshop) (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2018
3 207 Kč
86. Systémy bezpečnosti potravin pro pokročilé – standardy BRC, IFS (PRAHA 1 )
3.12.2018
2 650 Kč
87. Jak připravovat, organizovat a vyhodnocovat jazykové vzdělávání… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2018
4 586 Kč
88. Světové účetnictví US GAAP a IFRS (srovnání a jejich vzájemné využití… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12 - 6.12.2018
10 757 Kč
89. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2018
2 529 Kč
90. Základy DPH pro vaši praxi včetně novely zákona od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2018
2 892 Kč
91. Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách předpisů v… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2018
2 650 Kč
92. Moderní leadership aneb proč benefity nestačí (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2018
3 509 Kč
93. Zvládání stresu na pracovišti i v soukromém životě, relaxační… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12 - 4.12.2018
8 216 Kč
94. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12 - 4.12.2018
8 458 Kč
95. Účetní závěrka za rok 2018 v plném a zjednodušeném rozsahu (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2018
3 134 Kč
96. Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2018
2 650 Kč
97. Zákon o DPH a jeho změny pro rok 2019 ve vazbě na daňový řád (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2018
2 771 Kč
98. Sociální sítě, komunity, web a blog. Naučte se digitální marketing… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2018
3 751 Kč
99. Praktický seminář k aktuálním otázkám poskytování informací… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2018
2 299 Kč
100. Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2018
2 650 Kč
101. Výkaz cash flow prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2018
2 771 Kč
102. Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2018
3 618 Kč
103. Srovnání českého a slovenského pracovního práva s ohledem na novely v… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2018
3 497 Kč
104. Protikorupční chování (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2018
2 190 Kč
105. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2018
4 586 Kč
106. Profesionální asistentka – management podpory manažerů (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12 - 6.12.2018
8 216 Kč
107. Efektivní využití MS Office v práci asistentky (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12 - 7.12.2018
12 076 Kč
108. Prezentuj krátce! (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2018
4 586 Kč
109. Motivace a odměňování pracovníků: čím, jak, koho a proč odměnit (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
4 586 Kč
110. Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12 - 7.12.2018
4 586 Kč
111. Náhrada škody v obchodní praxi – výklad, judikatura, praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
2 771 Kč
112. Zástavy v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
3 013 Kč
113. Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2018 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
2 408 Kč
114. Hodnocení zaměstnanců a jeho vazba na ostatní personální procesy (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12 - 7.12.2018
8 337 Kč
115. Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace za rok 2018 a novinky… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
2 650 Kč
116. Týmová komunikace krok za krokem aneb jak se domluvit a jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
4 586 Kč
117. Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
5 143 Kč
118. Finance pro nefinanční manažery – komplexní přehled včetně příkladů (PRAHA 1 )
7.12.2018
3 013 Kč
119. Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2018
2 408 Kč
120. Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2018
2 650 Kč
121. Účetním výkazům a závěrce rozumíme (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2018
2 771 Kč
122. Tisková zpráva od A do Z aneb jak na informace pro média (páteční… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2018
3 086 Kč
123. Řízení nákladů firmy, organizace i businessu a rozpočtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12 - 11.12.2018
10 152 Kč
124. Performance Management and Development Planning (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2018
2 892 Kč
125. Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12 - 11.12.2018
6 038 Kč
126. Faktura – komplexně na příkladech z praxe a náležitosti daňových… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2018
2 529 Kč
127. Negociace po telefonu – jak dobře zvládnout různé typy telefonátů (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2018
4 586 Kč
128. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2018
3 890 Kč
129. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
3 860 Kč
130. Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR a vysílání pracovníků do… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
3 255 Kč
131. Práce s vizemi a akčními plány pro rozvoj týmů i jednotlivců (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
4 586 Kč
132. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
2 408 Kč
133. Pokladna, práce s penězi, které nejsou vaše, platební karty – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
2 299 Kč
134. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (mírně… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
3 618 Kč
135. Manažer jako kouč, koučování pro manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12 - 12.12.2018
8 216 Kč
136. DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně a pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
2 771 Kč
137. Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
3 376 Kč
138. IFRS – aktuálně i připravované novelizace (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
2 650 Kč
139. Uzavření účetnictví za rok 2018 pro neauditované společnosti včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
2 650 Kč
140. Aktuality v účetnictví a daních 2018–2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
3 134 Kč
141. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a související otázky (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
2 287 Kč
142. Výběrový pohovor se zaměřením na osobnostní tendence uchazečů (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
4 586 Kč
143. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12 - 13.12.2018
8 458 Kč
144. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
4 586 Kč
145. Vývoj pracovněprávní legislativy pro rok 2019 – připravovaná novela… (HAVLÍČKŮV BROD )
12.12.2018
1 682 Kč
146. Průřez novinek v daňových a účetních předpisech pro rok 2019 (PRAHA 8 )
13.12.2018
3 013 Kč
147. Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
2 892 Kč
148. Elektronická evidence tržeb (EET) v podmínkách roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
2 166 Kč
149. Cestovní náhrady 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
2 408 Kč
150. Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
2 499 Kč
151. Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12 - 14.12.2018
8 337 Kč
152. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12 - 14.12.2018
8 458 Kč
153. Nejčastější chyby personalistů na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
4 586 Kč
154. Účetní závěrka nestátních neziskových organizací za rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
2 499 Kč
155. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12 - 14.12.2018
8 216 Kč
156. Jak ne/pracovat s týmem obchodníků (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
4 586 Kč
157. Time management pro chronické prokrastinátory (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
4 586 Kč
158. Celní problematika v roce 2018 a očekávané změny roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
2 771 Kč
159. Zásoby z účetního a daňového pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
2 408 Kč
160. Důkazní břemeno v daňovém řízení (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
2 529 Kč
161. Praktický průvodce GDPR pro daňové a účetní pracovníky – první… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
2 771 Kč
162. Zdaňování příjmů ze spekulací s kryptoměnami (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
2 529 Kč
163. Komunikace datovou schránkou aneb „jak efektivně komunikovat (nejen)… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
1 990 Kč
164. Praxí ověřené taktiky a postupy v prodeji (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
4 586 Kč
165. Novela zákona o DPH pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2018
2 771 Kč
166. Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2019 (PRAHA 1 )
17.12 - 19.12.2018
7 248 Kč
167. Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů v roce 2019 (PRAHA 1 )
17.12.2018
2 892 Kč
168. Správa dokumentů u původců ve veřejném i v soukromém sektoru – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2018
2 190 Kč
169. Emoce pod kontrolou – zvládání emocí v pěti krocích (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2018
5 143 Kč
170. Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2018
2 771 Kč
171. Daň z příjmů fyzických osob – za rok 2018 a novinky roku 2019 včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2018
3 134 Kč
172. Mzdové předpisy aktuálně pro rok 2019 (PRAHA 1 )
18.12.2018
3 255 Kč
173. Soft skills vyšší generace – tisícero dovedností komunikace a… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12 - 19.12.2018
9 910 Kč
174. Nejdůležitější změny v daních, finančním a mzdovém účetnictví pro rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2018
2 287 Kč
175. Uzavření účetnictví za rok 2018 pro podnikatelské subjekty (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2018
2 771 Kč
176. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2019… (PRAHA 1 )
19.12.2018
2 529 Kč
177. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2018
4 586 Kč
178. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2018
4 586 Kč
179. Financování od A do Z – v příkladech, s důrazem na praktickou aplikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
20.12.2018
2 892 Kč
180. Cestovní náhrady dle slovenské legislativy aktuálně a pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.12.2018
2 287 Kč
181. Novela zákona o DPH pro rok 2019 na praktických příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
3.1.2019
2 892 Kč
182. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.1.2019
2 892 Kč
183. Aktuality v účetnictví a daních 2018–2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.1.2019
3 134 Kč
184. Stálice a novinky v judikatuře nejvyššího správního soudu k daním z… (PRAHA 8 )
7.1.2019
3 981 Kč
185. Velká účetní závěrka včetně daňového přiznání právnických osob za rok… (PRAHA 1 )
8.1 - 9.1.2019
4 816 Kč
186. Jak správně nastavit pravidla pro vyúčtování zahraničních pracovních… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.1.2019
2 650 Kč
187. Sestavení účetní závěrky podvojného účetnictví podnikatelských… (PRAHA 1 )
8.1.2019
3 013 Kč
188. Praktický pohled na účetní a daňové doklady dle předpisů pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.1.2019
2 650 Kč
189. Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok… (PRAHA 1 )
9.1.2019
3 013 Kč
190. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
10.1 - 11.1.2019
8 458 Kč
191. Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.1.2019
3 013 Kč
192. Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 )
10.1.2019
3 255 Kč
193. Celní kodex a celní předpisy v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.1.2019
2 771 Kč
194. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
14.1.2019
4 586 Kč
195. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1.2019
3 328 Kč
196. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1 - 16.1.2019
9 668 Kč
197. Hodnocení zaměstnanců a jeho vazba na ostatní personální procesy (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1 - 16.1.2019
8 337 Kč
198. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 )
16.1 - 17.1.2019
4 586 Kč
199. Účetnictví právnických osob, daň z příjmů a DPH v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1 - 18.1.2019
7 345 Kč
200. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2019
4 586 Kč
201. Daň z příjmů aktuálně pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2019
3 376 Kč
202. Efektivní práce s daty díky funkcím MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1 - 18.1.2019
8 216 Kč
203. Účetní závěrka za rok 2018 a zásadní změny v účetnictví pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1.2019
3 376 Kč
204. Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků z pohledu zdravotního a… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.1.2019
2 892 Kč
205. DPH aktuálně pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.1.2019
3 013 Kč
206. Nejdůležitější změny v daních, finančním a mzdovém účetnictví pro rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.1.2019
2 287 Kč
207. Pracovněprávní předpisy v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.1.2019
3 013 Kč
208. Dopady změn u DPH na společnosti (sdružení) od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 )
21.1.2019
3 013 Kč
209. Úhrada ambulantních zdravotních služeb v roce 2019 aneb mám dodatek… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2019
2 529 Kč
210. Neverbální komunikace – a její verbální projevy (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2019
2 965 Kč
211. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2019
4 586 Kč
212. DPH na Slovensku po 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2019
3 134 Kč
213. Zásoby, skladová evidence, vazba na fakturaci, drobný majetek,… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1.2019
3 013 Kč
214. Převodní ceny a daňová kontrola – aktuální výzva v přímých daních po… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1.2019
2 771 Kč
215. Rychločtení a racionální čtení – dvoudenní intenzifikovaná forma (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1 - 24.1.2019
10 878 Kč
216. Cestovní náhrady včetně aktualit pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2019
2 529 Kč
217. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2019
4 707 Kč
218. Systémy bezpečnosti obalů – požadavky standardů na výrobce obalů pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2019
2 650 Kč
219. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2019… (PRAHA 1 )
25.1.2019
2 529 Kč
220. Time management pro chronické prokrastinátory (PRAHA 1 - Nové Město )
25.1.2019
4 586 Kč
221. Fakturace a související problematika DPH pro začínající (PRAHA 1 )
28.1.2019
2 650 Kč
222. Uzavření účetnictví za rok 2018 včetně zpracování daňového přiznání –… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1.2019
2 892 Kč
223. Zdaňování příjmů FO ze závislé činnosti v roce 2019 a roční zúčtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1.2019
2 529 Kč
224. Zdravotní pojištění v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1.2019
1 682 Kč
225. Jak na mzdy a platy v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1 - 30.1.2019
7 575 Kč
226. Splatná a odložená daň krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2019
2 650 Kč
227. Názorová manipulace, její zdroje a jak ji rozpoznat (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2019
3 497 Kč
228. Potravinářské podvody a falšování potravin (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2019
2 650 Kč
229. Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2019
3 255 Kč
230. Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace na… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2019
2 650 Kč
231. Praktické uplatňování zákona o DPH od 1. 1. 2019 (PRAHA 8 )
30.1.2019
3 497 Kč
232. Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2019
2 892 Kč
233. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1 - 31.1.2019
8 458 Kč
234. Důchodové pojištění v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2019
2 529 Kč
235. Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2019
2 771 Kč
236. Nastavení účetnictví, kontrolních vazeb a úprava vnitropodnikových… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2019
2 650 Kč
237. Daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2018 a aktuality pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2019
3 134 Kč
238. Elektronická evidence tržeb (EET) v podmínkách roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
1.2.2019
2 166 Kč
239. Daňový profesionál® – kompletně (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2 - 20.3.2019
41 600 Kč
240. Daně – výklad nejdůležitějších zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2 - 14.2.2019
24 176 Kč
241. Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2019
3 134 Kč
242. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2019
4 586 Kč
243. Rezervy a opravné položky v roce 2019 – účetní a daňový pohled včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2019
3 013 Kč
244. Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2018 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2019
2 408 Kč
245. Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2019
835 Kč
246. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2019
2 408 Kč
247. Příprava profesionální prezentace v MS PowerPoint (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2019
4 465 Kč
248. Uzavření účetnictví za rok 2018 pro neauditované společnosti včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2019
2 650 Kč
249. Praktický trénink obrany daňového subjektu aneb jak se vypořádat s… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2019
2 892 Kč
250. Celní problematika v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2019
2 771 Kč
251. Zákon o registru smluv – aktuální problematika (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2019
2 892 Kč
252. Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2019
2 650 Kč
253. Aktuálně k mezinárodnímu daňovému plánování – budoucnost blízká a… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2019
3 860 Kč
254. Zákon o daních z příjmů – právnické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2019
3 255 Kč
255. Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2019
3 013 Kč
256. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2019
2 771 Kč
257. Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2019
2 287 Kč
258. Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2019
2 287 Kč
259. Budujeme značku firmy, produktu, služby (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2019
4 586 Kč
260. Novinky v legislativě BOZP od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2019
2 408 Kč
261. GDPR pro HR – praktické zkušenosti (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2019
2 771 Kč
262. Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2019
2 287 Kč
263. Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2019
2 892 Kč
264. Hovory a rozhovory s médii (páteční dopolední workshop) (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2019
3 207 Kč
265. Zákon o daních z příjmů – závislá činnost (PRAHA 1 - Nové Město )
11.2.2019
2 287 Kč
266. Základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
11.2 - 15.2.2019
10 878 Kč
267. Výkon funkce statutárního orgánu, souběh funkcí a odlišnosti od… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.2.2019
2 892 Kč
268. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2019
2 771 Kč
269. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2019
2 408 Kč
270. Emoce pod kontrolou – zvládání emocí v pěti krocích (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2019
5 143 Kč
271. Jak připravovat, organizovat a vyhodnotit jazykové vzdělávání… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2019
4 586 Kč
272. Pokladna v roce 2019, práce s penězi, které nejsou vaše, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2019
2 408 Kč
273. Controlling aneb jak začít efektivně sledovat a řídit náklady a… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2019
2 892 Kč
274. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2 - 14.2.2019
8 458 Kč
275. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2019
2 408 Kč
276. Zákon o zdravotním pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2019
1 198 Kč
277. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2019
3 890 Kč
278. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2019
2 892 Kč
279. DPH a účtování v cestovním ruchu pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2019
3 376 Kč
280. Daň z příjmů – novinky v roce 2018/2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2019
3 134 Kč
281. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2019
4 586 Kč
282. Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2019
3 497 Kč
283. Uzavření daňové evidence OSVČ, daňové přiznání a přehledy k pojištění… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2019
3 013 Kč
284. Právní minimum pro daňové poradce (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2019
2 650 Kč
285. INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2019
2 650 Kč
286. Základní orientace v personalistice (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2 - 15.2.2019
8 337 Kč
287. Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na výrobní společnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2.2019
2 892 Kč
288. Zákon o DPH 2018/2019 v příkladech, včetně zaúčtování specifických… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2.2019
2 771 Kč
289. Roční zúčtování a vyúčtování příjmů zaměstnanců za rok 2018, změny ve… (PRAHA 1 )
15.2.2019
3 013 Kč
290. Systém bezpečnosti obalů – požadavky BRC/IoP Global Standard –… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2.2019
2 529 Kč
291. Jak na dezinformace – odolejte fake news (páteční dopolední workshop) (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2.2019
3 207 Kč
292. DPH ve stavebnictví na příkladech z praxe v roce 2019 (PRAHA 1 )
18.2.2019
2 892 Kč
293. Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2019
2 650 Kč
294. Daň z příjmů fyzických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2019
3 134 Kč
295. Příklady daňové (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2 - 21.2.2019
7 248 Kč
296. Účtování podle jednotlivých účetních tříd z pohledu praxe – postup… (PRAHA 1 )
19.2.2019
3 013 Kč
297. Konec manipulace – už s vámi nebudou orat (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2019
5 675 Kč
298. Daň z přidané hodnoty (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2019
3 134 Kč
299. Systém HACCP ve stravovacích provozech krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2019
2 408 Kč
300. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2019
4 586 Kč
301. Daň z příjmů právnických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2019
3 134 Kč
302. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2019
3 025 Kč
303. Komunikační MMA umění (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2019
4 586 Kč
304. Silná firemní kultura a zlepšování výkonu firmy (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2019
4 586 Kč
305. GDPR pro malé podnikatele a firmy – prakticky a účinně (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2019
3 497 Kč
306. Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na prodej služeb v komerčním… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2019
2 892 Kč
307. Účetní závěrka za rok 2018 včetně finanční analýzy (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2019
3 255 Kč
308. Excelentní paměť není pouhou iluzí (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2019
5 203 Kč
309. Označování potravin pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2019
2 771 Kč
310. Jak může firmě prospět osobní PR a značka zaměstnance (páteční… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2019
3 207 Kč
311. Systémy pro zajištění bezpečnosti potravin v zemědělské prvovýrobě … (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2.2019
2 408 Kč
312. Tuzemské cestovní náhrady v praxi (PRAHA 1 )
25.2.2019
2 650 Kč
313. Právní úprava kapitálového trhu (MIFID2/MIFIR) (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2.2019
2 650 Kč
314. Co musí manažer vědět o daních po novele z roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2019
3 134 Kč
315. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2 - 27.2.2019
8 216 Kč
316. Malé daně – výklad zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2 - 28.2.2019
6 728 Kč
317. Zákon o spotřebních daních a ekologická daň (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2019
3 134 Kč
318. Zákoník práce 2019 – pro začínající aneb začínám/vracím se k… (PRAHA 1 )
26.2 - 28.2.2019
7 611 Kč
319. Cash flow v teorii i praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2 - 27.2.2019
6 522 Kč
320. Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2019
2 287 Kč
321. Zákon o dani z nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2019
2 287 Kč
322. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2 - 28.2.2019
8 458 Kč
323. Zákon o dani silniční (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2019
2 287 Kč
324. Zákon o svobodném přístupu k informacím v nových souvislostech (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2019
2 892 Kč
325. Výzkum a vývoj – odpočitatelná položka pohledem aktuální legislativy… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2019
2 650 Kč
326. Prezentuj krátce! (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2019
4 586 Kč
327. Firma jako fungující "PR tým" (páteční dopolední workshop) (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2019
3 207 Kč
328. Daňový řád, daňový systém ČR – pojmy a definice (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3 - 6.3.2019
5 675 Kč
329. Automatizace práce v MS Excel pomocí maker (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3 - 6.3.2019
8 216 Kč
330. Jak plánovat lokální obchodní strategie (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2019
4 586 Kč
331. Podvojné účetnictví od A do Z (PRAHA 1 )
5.3 - 7.3.2019
7 732 Kč
332. Zásadní rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS (PRAHA 1 )
7.3.2019
2 650 Kč
333. Prezentační dovednosti – jak dát prezentaci šťávu (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2019
4 586 Kč
334. Výpočty ve mzdové účtárně – pro začínající mzdové účetní 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
8.3.2019
2 771 Kč
335. Jednáme s klientem po telefonu (PRAHA 1 - Nové Město )
8.3.2019
4 586 Kč
336. Aktuality pro výrobce potravin a obalů v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2019
2 650 Kč
337. Praktický trénink pokročilých prezentačních dovedností (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2019
4 344 Kč
338. Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2019
2 650 Kč
339. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3 - 13.3.2019
8 458 Kč
340. Excelentní paměť není pouhou iluzí – rozšířený seminář (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3 - 13.3.2019
8 821 Kč
341. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2019
3 618 Kč
342. Výklad účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3 - 14.3.2019
5 796 Kč
343. Dodací doložky INCOTERMS 2010 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2019
2 771 Kč
344. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2019
4 586 Kč
345. Podřízený zaměstnanec od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3 - 14.3.2019
8 216 Kč
346. Odpovědnost za vady – detailní rozbor včetně judikatury a praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2019
3 013 Kč
347. GDPR – výkladové i aplikační problémy a nový zákon o zpracování… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2019
3 013 Kč
348. Efektivní vedení aneb co se v týmu skrytě děje (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2019
4 586 Kč
349. Kritické myšlení a rozhodování aneb rozhodovací manuál (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2019
4 586 Kč
350. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3 - 19.3.2019
8 458 Kč
351. Agenturní zaměstnávání pro agentury i uživatele – v praxi a ve světle… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3.2019
2 771 Kč
352. Pracovněprávní předpisy v roce 2019 (PRAHA 1 )
18.3.2019
3 013 Kč
353. Příklady účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3 - 20.3.2019
5 191 Kč
354. Účinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2019
5 068 Kč
355. Odpady ve stravovacích provozech pro začínající a mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2019
2 650 Kč
356. Metodika pracovní doby, její rozvržení, pravidla a forma… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2019
3 013 Kč
357. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě… (PRAHA 1 )
19.3.2019
2 771 Kč
358. Systémy bezpečnosti potravin – jejich principy a požadavky (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2019
2 650 Kč
359. Základy IFRS na příkladech z praxe (PRAHA 1 )
20.3 - 21.3.2019
5 966 Kč
360. Rozhovory v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3 - 21.3.2019
8 216 Kč
361. Platební styk – seznámení s právní úpravou (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2019
2 892 Kč
362. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3.2019
4 707 Kč
363. Prodej jako hra (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3.2019
3 509 Kč
364. Stavební zákon – praktické zkušenosti při aplikaci novely stavebního… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3.2019
2 771 Kč
365. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3.2019
2 892 Kč
366. Řízení alergenů ve stravovacích provozech (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2019
2 529 Kč
367. Cestovní náhrady 2019 (PRAHA 1 )
25.3.2019
2 529 Kč
368. Skončení pracovního poměru na praktických příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2019
3 134 Kč
369. Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2019
2 650 Kč
370. Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 )
27.3 - 28.3.2019
4 707 Kč
371. Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2019
2 650 Kč
372. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3 - 29.3.2019
5 191 Kč
373. Neverbální komunikace – a její verbální projevy (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3.2019
2 965 Kč
374. Insolvenční řízení – praktické rady pro obezřetné podnikatele včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3.2019
3 013 Kč
375. Systém bezpečnosti obalů – požadavky IFS PACsecure (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2019
2 529 Kč
376. Budujeme značku firmy, produktu, služby (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2019
4 586 Kč
377. Spory při realizaci staveb včetně judikatury a praktických doporučení (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2019
3 134 Kč
378. IFRS – mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4 - 4.4.2019
9 305 Kč
379. Moderní controlling a reporting (distanční studium) (PRAHA 1 )
2.4 - 25.4.2019
11 979 Kč
380. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4 - 3.4.2019
8 458 Kč
381. Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2019
2 892 Kč
382. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2019
4 586 Kč
383. Trénink vyjednávání pro nákupčí (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4 - 4.4.2019
8 700 Kč
384. Přeměny obchodních společností – právní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2019
3 013 Kč
385. Zahraniční obchod se službami z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2019
2 771 Kč
386. Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2019
3 134 Kč
387. Kolektivní investování (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2019
2 771 Kč
388. IFRS – finanční nástroje (PRAHA 1 )
9.4 - 10.4.2019
6 401 Kč
389. Kontroly zaměstnavatelů inspektoráty práce – průběh kontroly a postup… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2019
2 892 Kč
390. Personální a mzdová problematika v roce 2019 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2019
3 134 Kč
391. GDPR – první poznatky z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2019
2 771 Kč
392. Svěřenské fondy pro pokročilé z pohledu transakčních, daňových a… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2019
3 013 Kč
393. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – masné výrobky (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2019
2 650 Kč
394. Problematické situace v přeshraničním obchodě a službách včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2019
2 408 Kč
395. Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2019
3 618 Kč
396. Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2019
3 013 Kč
397. Systém HACCP ve stravovacích provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2019
2 408 Kč
398. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2019
3 013 Kč
399. Metodika pracovní doby, její rozvržení, pravidla a forma… (PRAHA 1 )
17.4.2019
3 013 Kč
400. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2019
4 586 Kč
401. Efektivní smluvní sankce – jak optimalizovat smlouvu (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2019
3 013 Kč
402. Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2019
3 606 Kč
403. Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR… (PRAHA 1 )
18.4.2019
2 892 Kč
404. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4 - 24.4.2019
8 458 Kč
405. Nejčastější chyby při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v… (PRAHA 1 )
23.4.2019
2 650 Kč
406. Zahraniční holdingové struktury – právní a daňové souvislosti včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2019
2 771 Kč
407. Úhrada zdravotních služeb v roce 2018 a 2019, aneb co dělat, když s… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2019
2 892 Kč
408. Systémy bezpečnosti potravin pro pokročilé – standardy BRC, IFS (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2019
2 650 Kč
409. Mzdová akademie pro začínající v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4 - 26.4.2019
7 490 Kč
410. Tuzemské cestovní náhrady v praxi (PRAHA 1 )
24.4.2019
2 650 Kč
411. Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2019
2 408 Kč
412. Insolvenční řízení z pohledu věřitele – aktuální výkladové problémy,… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2019
3 013 Kč
413. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – koloniální zboží (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2019
2 408 Kč
414. Vysílání pracovníků do členských států EU – na co všechno pamatovat (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2019
2 892 Kč
415. US GAAP – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5 - 15.5.2019
9 063 Kč
416. Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR a vysílání pracovníků do… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2019
3 255 Kč
417. Účetní, daňové a právní martyrium v případě dlouhodobé fyzické… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2019
3 013 Kč
418. Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace na… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2019
2 650 Kč
419. Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se rozhodnout o koupi… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2019
2 892 Kč
420. Řízení nákladů firmy a organizace i businessu, rozpočtování a… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5 - 17.5.2019
11 967 Kč
421. Odštěpný závod (organizační složka podniku) v ČR a v zahraničí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2019
3 860 Kč
422. Kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a… (PRAHA 1 )
16.5.2019
3 255 Kč
423. Povolování provádění staveb (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2019
3 013 Kč
424. Kontaminující látky v potravinách (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2019
2 650 Kč
425. Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2019
3 013 Kč
426. IFRS v praxi – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5 - 22.5.2019
7 974 Kč
427. Účetnictví pro neúčetní v daňových souvislostech (podnikatelské… (PRAHA 1 )
20.5 - 21.5.2019
4 816 Kč
428. Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2019
2 771 Kč
429. Mzdová a personální speciálka pro rok 2019 včetně mzdového auditu (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5 - 29.5.2019
21 768 Kč
430. Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2019
3 618 Kč
431. Bytová družstva v praxi – právní úprava s důrazem na chystané změny v… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2019
2 650 Kč
432. Velká novela daňových předpisů v roce 2019 – Sněmovní tisk č. 206,… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2019
3 497 Kč
433. Personalistika a bezpečnost práce v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2019
2 408 Kč
434. Předpisy o zaměstnanosti v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2019
2 408 Kč
435. Insolvenční řízení – řešení úpadku oddlužením, výkladové problémy,… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2019
3 013 Kč
436. Auditor v potravinářství (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2019
2 650 Kč
437. Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0–7 (PRAHA 1 )
22.5 - 24.5.2019
6 038 Kč
438. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2019
2 650 Kč
439. FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2019
2 408 Kč
440. Kupní smlouva v obchodních vztazích (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2019
3 013 Kč
441. Daň z příjmů ze závislé činnosti v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2019
2 650 Kč
442. Restrukturalizace, transformace a podnikové přeměny – příklady fúzí,… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2019
2 771 Kč
443. Důchodové pojištění, vedení evidenčních listů v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2019
2 529 Kč
444. Zákon o zdravotním pojištění v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2019
1 319 Kč
445. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2019
2 771 Kč
446. Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2019
2 650 Kč
447. Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových… (PRAHA 1 )
27.5 - 30.5.2019
11 846 Kč
448. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2019
2 529 Kč
449. Zákon o nemocenském pojištění v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2019
2 529 Kč
450. Nové nařízení o prospektu – s účinností od 1. 7. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2019
2 420 Kč
451. Kurz – elektronická evidence tržeb (EET) (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2019
2 529 Kč
452. Jak postupovat při vedení účetnictví, problematika vedení účetnictví… (PRAHA 1 )
28.5.2019
2 771 Kč
453. Vedení personální a mzdové agendy, mzdový audit (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2019
3 255 Kč
454. Zákon o spotřebitelském úvěru – zkušenosti s jeho aplikací (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2019
2 408 Kč
455. Sanitace a ochranný systém proti výskytu škůdců pro výrobní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2019
2 529 Kč
456. Zákoník práce v praxi – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5 - 30.5.2019
4 998 Kč
457. Mzdové předpisy v praxi pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2019
3 255 Kč
458. Finanční analýza pro praktické využití (PRAHA 1 )
30.5 - 31.5.2019
5 191 Kč
459. INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2019
2 650 Kč
460. Mzdové účetnictví – řešení problematických případů (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2019
2 771 Kč
461. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a související otázky –… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2019
2 408 Kč
462. GDPR pro daňové a účetní pracovníky – první zkušenosti z praxe a nový… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2019
2 771 Kč
463. Daňové minimum pro účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6 - 5.6.2019
7 732 Kč
464. Sanitace a ochranný systém proti výskytu škůdců ve stravovacích… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2019
2 529 Kč
465. GDPR pro malé podnikatele a firmy – prakticky a účinně (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2019
3 497 Kč
466. Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2019
2 892 Kč
467. Minimum celního deklaranta (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6 - 7.6.2019
9 668 Kč
468. Nabývání nemovitostí – specifika asset deal a share deal – právní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2019
3 013 Kč
469. Platební styk pro pokročilé – včetně nejnovějších změn (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2019
2 771 Kč
470. Personální a mzdová problematika v roce 2019 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2019
3 134 Kč
471. Pracovní právo v roce 2019 – refresh klíčových oblastí a informace o… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2019
2 771 Kč
472. Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2019
2 529 Kč
473. Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních… (PRAHA 1 )
10.6.2019
3 618 Kč
474. Komplikované účetní případy pro náročné (PRAHA 1 )
11.6 - 12.6.2019
5 796 Kč
475. GDPR – výkladové i aplikační problémy a nový zákon o zpracování… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2019
3 013 Kč
476. Postavení jednatele – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2019
2 771 Kč
477. ePrivacy pro IT pracovníky – co přináší, jak postupovat, vazby na… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2019
2 771 Kč
478. Majetek podle českých předpisů a IFRS – srovnání, včetně nového… (PRAHA 1 )
17.6 - 18.6.2019
6 401 Kč
479. Základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi (PRAHA 1 )
17.6 - 21.6.2019
10 878 Kč
480. Novela zákona o obchodních korporacích (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2019
3 013 Kč
481. Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6 - 20.6.2019
10 152 Kč
482. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6 - 20.6.2019
5 191 Kč
483. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2019
2 771 Kč
484. Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontrolu (PRAHA 1 - Nové Město )
21.6.2019
2 771 Kč
485. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě… (PRAHA 1 )
24.6.2019
2 771 Kč
486. Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2019
2 650 Kč
487. Chránění zaměstnanci – praktické rady, příklady a judikatura (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2019
3 013 Kč
488. Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled… (PRAHA 1 )
26.6.2019
3 376 Kč
489. Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného… (PRAHA 1 )
27.6.2019
2 892 Kč
490. Řízení nákladů firmy, organizace i businessu a rozpočtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.7 - 11.7.2019
10 152 Kč
491. Dodací doložky INCOTERMS 2010 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.7.2019
2 771 Kč
492. Světové účetnictví US GAAP a IFRS (srovnání a jejich vzájemné využití… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.7 - 18.7.2019
10 757 Kč
493. Zákoník práce 2019 – pro začínající aneb začínám/vracím se k… (PRAHA 1 )
16.7 - 18.7.2019
7 611 Kč
494. Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR… (PRAHA 1 )
19.7.2019
2 892 Kč
495. Vedení mzdové agendy – pro začínající mzdové účetní (PRAHA 1 )
22.7 - 23.7.2019
5 554 Kč
496. Vedení mzdové agendy – komplikované mzdové výpočty (PRAHA 1 )
24.7.2019
3 013 Kč
497. Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.7.2019
3 013 Kč
498. DPH – procvičovací kurz pro mírně pokročilé až pokročilé plátce (PRAHA 1 - Nové Město )
6.8 - 8.8.2019
7 248 Kč
499. Účto a daně aneb školíme se v přírodě – XVII. ročník (Kácov) (KÁCOV )
22.8 - 24.8.2019
7 259 Kč
500. Personální a mzdová problematika v roce 2019 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.8.2019
3 134 Kč
501. Účetní případy pro pokročilé aneb účetnictví 2019 v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8 - 28.8.2019
5 917 Kč
502. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 )
29.8.2019
2 892 Kč

Žádné položky.

Elektronické kurzy

Auto v podnikání (záznam on-line)
1 997 Kč
Časté chyby a omyly v účetnictví a daních (záznam on-line)
1 392 Kč
CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
CESTOVNÍ NÁHRADY (záznam DVD)
1 392 Kč
Cestovní náhrady 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daň z příjmu fyzických osob 2015 a daňové přiznání za rok 2014 …
1 150 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2016/2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2017/2018 (záznam on-line)
1 997 Kč
Daň z příjmů fyzických osob v roce 2016 a daňové přiznání za rok 2015…
1 392 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2015 a daňové přiznání právnických osob…
1 150 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2018 a daňové přiznání za rok 2017 …
1 997 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2016 a daňové přiznání za rok…
1 392 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2017 a daňové přiznání za rok…
1 392 Kč
Daně a účetnictví SVJ – společenství vlastníků jednotek (záznam on…
1 997 Kč
Daně a účetnictví v roce 2015 – první poznatky z praxe (záznam on…
1 150 Kč
Daňová kontrola (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňové a nedaňové výdaje v praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
Daňové minimum pro účetní v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňově uznatelné náklady v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňový řád pro účetní 2016 s ohledem na povinnou elektronickou…
1 392 Kč
Daňový řád pro účetní 2018 s ohledem na povinnou elektronickou…
1 997 Kč
DPH nejčastější chyby a praktické příklady (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH po novelách 2016 a 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2016 …
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2017 …
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2018 …
1 997 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU se zaměřením na služby v roce…
1 392 Kč
DPH při vývozu a dovozu 2018 - nejčastější chyby a příklady (záznam…
1 997 Kč
DPH pro začátečníky (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH v příkladech (záznam on-line)
1 997 Kč
DPH v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
DPH v roce 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH v tuzemsku 2014, 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (záznam DVD)
1 392 Kč
Elektronická evidence tržeb v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Elektronická komunikace se státní správou 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD)
1 392 Kč
Finanční transakce mezi obchodními organizacemi, transferové ceny …
1 392 Kč
GDPR a ochrana osobních údajů (záznam on-line)
1 997 Kč
IFRS Finanční nástroje, podnikové kombinace (záznam on-line)
1 997 Kč
IFRS Účetní metody, tržby, zásoby (záznam on-line)
1 997 Kč
INCOTERMS 2010 (záznam DVD)
1 392 Kč
INTRASTAT OD A DO Z (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK VYPLŇOVAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Jednočlenná s.r.o. z účetního, daňového a právního pohledu (záznam on…
1 997 Kč
Kde nejvíce chybujeme v pracovním právu – pro náročné (záznam on-line)
1 392 Kč
Komplikované účetní případy (záznam on-line)
1 392 Kč
Konsolidovaná účetní závěrka 1 (záznam on-line)
1 997 Kč
Konsolidovaná účetní závěrka 2 (záznam on-line)
1 997 Kč
Kontrolní hlášení k DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Majetek a odpisy v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD)
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2017 (záznam…
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2016 …
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2018 (záznam…
1 997 Kč
Nemovitosti a jejich nájem v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v daních a účetnictví 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1.1.2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v oblasti účetnictví a daní od 1. 1. 2018 (záznam on-line)
1 997 Kč
Novinky ve mzdách 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky ve mzdách v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ON-LINE KURZ: Daň z příjmů fyzických osob 2019 a daňové přiznání za…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Daň z příjmů právnických osob 2019 a daňové přiznání za…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Daňově uznatelné náklady 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: DPH 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: DPH pro neziskové organizace 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Insolvenční řízení pro účetní 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Novinky v oblasti daní a účetnictví 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Novinky ve mzdách v roce 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Problematika pohledávek a dluhů 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Roční zúčtování daně za rok 2018
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Smlouvy o zamezení dvojího zdanění, mezinárodní zdanění…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Účetní závěrka pro podnikatelské subjekty 2018
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Účetnictví a daně neziskových organizací 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Uplatňování DPH v praxi podrobně 2
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Zákoník práce 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Zdravotní pojištění 2019
1 997 Kč
Práce s jednotným správním dokumentem, základy o clech pro účetní …
1 997 Kč
Pracovní právo pro mzdové účetní v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
PRACOVNÍ SMLOUVY A JAK NA NĚ Z POHLEDU PRAXE (záznam DVD)
1 392 Kč
Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU …
1 392 Kč
Problematika pohledávek a dluhů (závazků) v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam DVD)
1 392 Kč
Roční zúčtování daně z příjmů 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Roční zúčtování daně z příjmů 2017 (záznam on-line)
1 997 Kč
Sestavení výkazu Cash flow (záznam on-line)
1 997 Kč
Silniční daň 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY (záznam DVD)
3 351 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – PRŮBĚH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU (záznam DVD)
1 392 Kč
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ …
1 392 Kč
Spotřební daně (záznam on-line)
1 997 Kč
Srážky, exekuce a oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2018 (záznam on…
1 997 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2016 (záznam on…
1 392 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení zaměstnanců – komplexní přehled kroků…
1 392 Kč
Stávám se zaměstnavatelem (záznam on-line)
1 997 Kč
STYLISTIKA MODERNÍHO E-MAILU – OBCHODNÍ I OSOBNÍ KORESPONDENCE …
1 392 Kč
Účetní závěrka 2014 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 150 Kč
Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetní závěrka 2016 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetnictví a daně neziskových organizací 2015/2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetnictví pro praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
Účtování nákladů a výnosů (záznam on-line)
1 997 Kč
Účtování o dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku (záznam on-line)
1 997 Kč
Účtování o zásobách (záznam on-line)
1 997 Kč
Účtování organizačních složek (záznam on-line)
1 997 Kč
Účtování v účtové třídě 3 – pohledávky, závazky a účty časového…
1 997 Kč
Uplatňování DPH v praxi podrobně (záznam on-line)
1 997 Kč
ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PODLE NORMY ČSN 01 6910 – ZMĚNY A NOVINKY ROKU 2014…
1 392 Kč
VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY PRO ZAČÍNAJÍCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Vedení mzdové agendy pro zkušené (záznam on-line)
1 392 Kč
VEDENÍ OSOBNÍ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ (záznam DVD)
1 392 Kč
Vnitropodnikové směrnice (záznam on-line)
1 392 Kč
Výklad zákona o DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Výpočty ve mzdové účtárně – problematika pojistného (záznam on-line)
1 997 Kč
Výpočty ve mzdové účtárně – problematika výpočtu mzdy (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy IFRS (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy účetnictví I. – Právní úprava účetnictví (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy účetnictví II. – Majetek a zdroje (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy účetnictví III. – Základy účtování (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy účetnictví IV. – Účetní uzávěrka a závěrka (záznam on-line)
1 392 Kč
ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákoník práce – pracovní doba a její rozvržení z pohledu praxe ve…
1 392 Kč
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí 2018 (záznam on-line)
1 997 Kč
Zákonné způsoby optimalizace daní z pohledu daňového poradce (záznam…
1 392 Kč
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZAMĚSTNÁVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮ, STUDENTŮ – VZNIK A PRŮBĚH PP VZTAHU Z…
1 392 Kč
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 – ZMĚNY V ROCE 2014 A K 1. 1. 2015 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2016 - změny v roce 2015 a k 1. 1. 2016 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2017 – změny v roce 2016 a k 1.1.2017 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2018 – změny v roce 2017 a k 1.1.2018 …
1 997 Kč
Změny celních předpisů s návazností na DPH a změny INTRASTATu 2016 …
1 392 Kč
Změny společností – ukončování činnosti, převod, transformace (záznam…
1 392 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.