Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 1. VOX a.s., 04.04.2013, 15:16

Pořádající společnosti 1. VOX a.s. a SEMIS spol. s r.o. si Vám dovolují nabídnout  nevšední příležitost. Budete mít možnost zúčastnit se široké diskuze na téma: ELEKTRONICKÁ REVOLUCE VE VZDĚLÁVÁNÍ ANO ČI NE?

Setkat se můžete s odborníky, kteří se s vámi podělí o své zkušenosti. Na své si přijdou ti, kteří o e-vzdělávání teprve uvažují i ti, kteří již e-vzdělávání ve svých společnostech praktikují – bez ohledu na to, zda se jedná o velkou či malou společnost.

Letošní ročník konference „e-learning forum 2013“ se svým obsahem a pojetím dostává daleko za hranice tradičního e-learningu. Informačně komunikační technologie vstupují do celého vzdělávacího procesu – od identifikace vzdělávacích potřeb k vlastnímu vzdělávání a hodnocení jeho výsledků, to celé doplňují e-nástroje pro organizaci personálních procesů, včetně vzdělávání. Učení se na principech spolupráce a sdílení znalostí, myšlenek a nápadů rozvíjejí a podporují interní sociální sítě využívané velkými inovativními firmami. Na principech online vzdělávání v reálném čase se rozvíjejí metodiky tzv. webinářů. Velké možnosti pro vzdělávání lidí nabízejí mobilní technologie a jejich vhodná aplikace nám dává možnosti pracovat s celým cyklem lidského učení a zapamatování. Na konferenci zazní příspěvky o zkušenostech s využíváním e-nástrojů vzdělávání ve velkých i menších firmách a institucích a také řada příspěvků zaměřených na zkušenosti s využíváním různých metodických postupů.

Termín a místo konání: 16. 5. 2013; 09:00–17:00, HOTEL BARCELÓ PRAHA, Na strži 32, Praha 4, 140 00

Přihlášku a další podrobnosti obsahu jsou vám k dispozici pod tímto odkazem:

http://www.vox.cz/kurzy/konference-a-workshopy/e-learning-forum-2013-xiii-rocnik:-elektronicka-revoluce-ve-vzdelavani-ano-ci-ne-11352/


Firma 1. VOX a.s. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Znalecký posudek z pohledu odběratele (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
3 255 Kč
2. Zákon o dani silniční (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
2 287 Kč
3. Zákon o dani z nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
2 287 Kč
4. Rychločtení – stručný výstižný jednodenní trénink (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
6 292 Kč
5. Pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, důchodové… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
3 134 Kč
6. Kontrola výdajů a hospodaření s majetkem (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
1 990 Kč
7. Zákon o dani z hazardních her (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2020
2 287 Kč
8. Označování potravin pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2020
2 650 Kč
9. Kurz – elektronická evidence tržeb (EET) (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2020
2 529 Kč
10. Uzavření účetnictví za rok 2019 včetně zpracování daňového přiznání –… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2020
3 013 Kč
11. Daň z příjmů ze závislé činnosti krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2020
3 134 Kč
12. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3 - 3.3.2020
9 910 Kč
13. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3.2020
3 497 Kč
14. Účinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3.2020
6 280 Kč
15. Daňový řád, daňový systém ČR – pojmy a definice (PRAHA 1 - Nové Město )
3.3 - 4.3.2020
5 675 Kč
16. Podvojné účetnictví od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
3.3 - 5.3.2020
7 974 Kč
17. Kreativní uvažování pro manažery: jak uvažovat mimo zaběhlé rámce (PRAHA 1 - Nové Město )
4.3.2020
4 707 Kč
18. Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám (PRAHA 1 - Nové Město )
4.3 - 6.3.2020
8 821 Kč
19. Anglicky za tři měsíce – ukázkový workshop v Praze (PRAHA 1 - Nové Město )
4.3.2020
1 191 Kč
20. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3 - 6.3.2020
5 796 Kč
21. Diskuzní seminář k nastávajícím změnám v registraci k DPH a ve… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2020
4 828 Kč
22. Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2020
5 143 Kč
23. Řešení stížností a práce s nespokojeným klientem (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2020
5 433 Kč
24. Zákon o obcích a zákon o úřednících aktuálně – včetně řešení… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2020
1 990 Kč
25. Daň z příjmů fyzických osob (OSVČ) za rok 2019 a změny pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2020
2 892 Kč
26. Angličtina ve financích a účetnictví – English in Finance and… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3 - 27.3.2020
7 998 Kč
27. Jak telefonovat bez obav, efektivněji a úspěšněji (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2020
4 828 Kč
28. Změny zákona o DPH od 1. 1. 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3.2020
3 013 Kč
29. GDPR pro HR – praktické zkušenosti (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3.2020
2 771 Kč
30. Presentation Skills for Managers and Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3.2020
2 771 Kč
31. Jak se stát sebevědomým ve dvou dnech (a nebo tak alespoň vypadat) (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3 - 16.3.2020
8 216 Kč
32. Výklad účetnictví a příklady účetní I. (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3 - 11.3.2020
5 796 Kč
33. Kontingenční tabulky v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3.2020
4 707 Kč
34. Průběh kontroly u příjemců dotací aktuálně (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3.2020
2 190 Kč
35. Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona platného pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3.2020
3 134 Kč
36. Klíčové HR procesy: analýza pracovních funkcí a řízení pracovního… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3.2020
5 070 Kč
37. Jak lépe nastavit kariérní rozvoj zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3.2020
4 828 Kč
38. Restartujte efektivně svůj LinkedIn (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3.2020
2 529 Kč
39. Daňová evidence z pohledu každodenní praxe včetně informací k… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2020
2 650 Kč
40. Najděte klíč ke svému potenciálu, podpořte své silné stránky (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2020
2 771 Kč
41. Jak komunikovat a vzájemně si dobře porozumět (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2020
4 707 Kč
42. Efektivní získávání zaměstnanců – včetně náboru na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3 - 12.3.2020
8 458 Kč
43. Jak optimálně nastavit firmu z pohledu daní a účetnictví a ochránit… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2020
3 013 Kč
44. Technostres – jak ho zvládnout v práci i v soukromí (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2020
2 989 Kč
45. Metodika pracovní doby, její rozvržení, pravidla a forma… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2020
3 134 Kč
46. Místo v tlupě (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
3 860 Kč
47. Smluvní ujednání ve smlouvách v zahraničním obchodě se zbožím v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
2 771 Kč
48. Agenturní zaměstnávání prakticky – krok za krokem a bez pokut (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
2 771 Kč
49. Účetní a daňové doklady, vyúčtování respektive fakturace dle změn… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
2 892 Kč
50. Odpovědnost za vady – detailní rozbor včetně judikatury a praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
3 013 Kč
51. Úvod do neštěstí aneb jak na opravdovou sebemotivaci (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
4 707 Kč
52. Agilní myšlení a řízení v managementu (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
5 070 Kč
53. Personální a organizační audity (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
4 707 Kč
54. Komplexní seminář k novele DPH 2020 na příkladech a grafech (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
3 376 Kč
55. Byty – daňová a účetní specifika v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
3 376 Kč
56. Manuál komunikace s médii a online public relations (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
4 828 Kč
57. Tvorba a vyhodnocení rozpočtu příspěvkové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2020
3 376 Kč
58. Jednoduché účetnictví a závěrka pro spolky/občanská sdružení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2020
2 408 Kč
59. Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2020
3 255 Kč
60. Firemní storytelling (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2020
4 828 Kč
61. Pracovněprávní předpisy v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2020
3 013 Kč
62. Kontrolní vazby v účetnictví pro podnikatele pro rok 2020 včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2020
2 892 Kč
63. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3 - 17.3.2020
8 216 Kč
64. DPH ve stavebnictví na příkladech z praxe v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2020
3 013 Kč
65. Finanční analýza a finanční řízení pro neekonomy (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3 - 17.3.2020
5 990 Kč
66. Pohledávky a dluhy (závazky) – účetní a daňové vymezení (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2020
2 650 Kč
67. Výklad účetnictví a příklady účetní II. (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3 - 18.3.2020
5 796 Kč
68. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3.2020
2 892 Kč
69. Experimentuj, tvoř, inovuj: kreativita a řešení problémů (nejen) v… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3 - 18.3.2020
11 253 Kč
70. Podrobný výklad k poskytování náhrad cestovních výdajů s JUDr. Marií… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3.2020
2 892 Kč
71. Manažerská práce s chybou podřízených a následná komunikace v týmu (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3.2020
4 780 Kč
72. Fakturace v přeshraničním obchodu a službách včetně účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3.2020
2 771 Kč
73. Účtování podle jednotlivých účetních tříd z pohledu praxe – postup… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3.2020
3 134 Kč
74. Základy IFRS na příkladech z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3 - 19.3.2020
5 966 Kč
75. Vyhoření – cesta, kterou nemusíme procházet (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3.2020
4 828 Kč
76. Platební styk – seznámení s právní úpravou včetně novinek v oblasti… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3.2020
2 892 Kč
77. Anglicky za tři měsíce – ukázkový workshop v Brně (BRNO )
18.3.2020
1 191 Kč
78. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
4 828 Kč
79. Řízení alergenů ve stravovacích provozech (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
2 650 Kč
80. Hlas – rádce i zrádce (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
3 860 Kč
81. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
4 707 Kč
82. Time management pro chronické prokrastinátory (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
4 828 Kč
83. Částečný nárok na odpočet DPH a související úpravy u pořízeného… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
3 013 Kč
84. Body languages a emoční inteligence (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
5 554 Kč
85. Jak na firemní růst díky strategickým partnerům a sdílení zdrojů (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
5 070 Kč
86. Daň z přidané hodnoty a daně z příjmů pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
3 376 Kč
87. Automobil ve firemní praxi – kompletní daňový pohled včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2020
2 650 Kč
88. Účetní výkazy pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2020
2 771 Kč
89. Vedení lidí pro začínající manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2020
4 828 Kč
90. Anglicky za tři měsíce – ukázkový workshop ve Zlíně (ZLÍN )
20.3.2020
1 191 Kč
91. Aktuální vývoj právní úpravy EET a související změny u DPH v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2020
2 166 Kč
92. Moderní leadership: aby se z benefitů nestaly odpustky (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2020
3 751 Kč
93. Bytové spoluvlastnictví – velká novela občanského zákoníku s… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2020
2 892 Kč
94. English for Human Resource Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2020
2 771 Kč
95. Převodní ceny a daňová kontrola v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2020
3 013 Kč
96. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3 - 25.3.2020
8 458 Kč
97. Zásady osobní, provozní hygieny – správná praxe v potravinářských… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3.2020
2 408 Kč
98. Zákon o svobodném přístupu k informacím – v nových souvislostech (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3.2020
2 290 Kč
99. Moderní timemanagement – 10 návyků pro váš čas a energii (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3.2020
4 707 Kč
100. Jak napsat pracovní smlouvu (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3.2020
3 013 Kč
101. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3.2020
3 134 Kč
102. Potravinářské podvody a falšování potravin (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2020
2 650 Kč
103. Zadávání veřejných zakázek včetně konkrétní vzorové zadávací… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2020
2 892 Kč
104. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat, co potřebuji (rozšířený… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3 - 26.3.2020
9 184 Kč
105. Výkon funkce statutárního orgánu, souběh funkcí a odlišnosti od… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2020
2 892 Kč
106. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2020
4 828 Kč
107. Sociální sítě, komunity, web a blog. Naučte se digitální marketing… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2020
3 618 Kč
108. Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2020
2 771 Kč
109. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2020
2 408 Kč
110. Moderní marketingová komunikace a propagace (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2020
4 828 Kč
111. Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3 - 27.3.2020
8 458 Kč
112. Autorské právo v praxi: vlastní tvorba a možnosti užití cizího obsahu… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2020
2 892 Kč
113. Jak se vypořádat s problematickým anebo neschopným zaměstnancem (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2020
3 134 Kč
114. Praktický workshop pro asistentky a vedoucí sekretariátů (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2020
5 022 Kč
115. Jak stabilizovat klíčové pracovníky v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2020
5 070 Kč
116. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – masné výrobky (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2020
2 650 Kč
117. Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2020
2 771 Kč
118. Jak na kreativní psaní – nechte svoje texty dýchat (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2020
4 465 Kč
119. Moderní digitální nástroje pro HR (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2020
4 828 Kč
120. Ochrana osobních údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.3.2020
2 290 Kč
121. Právní úprava kapitálového trhu (MIFID2/MIFIR) (PRAHA 1 - Nové Město )
30.3.2020
2 771 Kč
122. Cestovní náhrady 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
30.3.2020
2 529 Kč
123. Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.3.2020
3 013 Kč
124. Smluvní vztah mezi poskytovatelem zdravotních služeb a zdravotní… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.3.2020
2 892 Kč
125. Etiketa nejen pro úřednice a úředníky (PRAHA 1 - Nové Město )
31.3.2020
2 408 Kč
126. Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
31.3.2020
4 828 Kč
127. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
31.3.2020
4 586 Kč
128. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
31.3.2020
2 892 Kč
129. Anglicky za tři měsíce – ukázkový workshop v Praze (PRAHA 1 - Nové Město )
31.3.2020
1 191 Kč
130. Restartujte efektivně svůj LinkedIn (PRAHA 1 - Nové Město )
31.3.2020
2 529 Kč
131. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4 - 2.4.2020
9 910 Kč
132. Jak překonávat strach a obavy v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2020
4 707 Kč
133. Platební styk pro pokročilé včetně nejnovějších změn (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2020
2 892 Kč
134. Zlepšete své soustředění i pozornost ve věku vyrušování (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2020
4 828 Kč
135. Využití soustředěné komunikace v manažerské i obchodní oblasti (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2020
4 828 Kč
136. Základy DPH pro vaši praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2020
2 892 Kč
137. Systémy bezpečnosti obalů – požadavky standardů na výrobce obalů pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2020
2 650 Kč
138. Rozpoznejte skryté manipulace v komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2020
4 828 Kč
139. Insolvenční právo zejména ve vztahu k uplatňování a uspokojování… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2020
3 255 Kč
140. Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4 - 3.4.2020
4 707 Kč
141. Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2020
4 707 Kč
142. Leasing – účetní a daňový pohled pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2020
2 892 Kč
143. Účetní a daňové aktuality očima daňové poradkyně (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2020
3 255 Kč
144. Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2020
3 606 Kč
145. Externí a interní komunikace pro HR a manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2020
5 675 Kč
146. Protikorupční chování (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
2 190 Kč
147. DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně a pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
2 771 Kč
148. Jak přistupovat ke změnám v práci (aneb všechno se mění, jen změna… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
4 707 Kč
149. Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
2 892 Kč
150. Manažerské rozhodování – postupy, metody a nástroje (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
4 828 Kč
151. Krizová PR komunikace firmy – jak dobře zvládnout firemní negativní… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
4 828 Kč
152. Elektronická evidence tržeb (EET) – 3. a 4. fáze evidence tržeb od 1.… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
2 287 Kč
153. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
3 497 Kč
154. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4 - 7.4.2020
9 910 Kč
155. Odpady ve stravovacích provozech pro začínající a mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2020
2 650 Kč
156. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2020
4 828 Kč
157. Mezinárodní účetní standardy pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2020
3 618 Kč
158. Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na výrobní společnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2020
3 134 Kč
159. Společník a jednatel jednočlenné s. r. o. – účetní a daňové hledisko (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2020
3 013 Kč
160. Systémy bezpečnosti potravin – jejich principy a požadavky (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4.2020
2 650 Kč
161. Úvod do US GAAP pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4.2020
3 618 Kč
162. Mzdová akademie pro začínající v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4 - 9.4.2020
7 853 Kč
163. Hospodaření s majetkem státu po novele zákona č.219/2000 Sb., o… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4.2020
1 990 Kč
164. Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4 - 9.4.2020
8 676 Kč
165. Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4.2020
3 497 Kč
166. Daňové a účetní aspekty darování a dalších forem fundraisingu (vstup… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2020
2 529 Kč
167. Excel pro účetní prakticky – základní, ale povinná znalostní výbava (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2020
2 771 Kč
168. Prezentuj krátce! (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2020
4 828 Kč
169. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2020
4 828 Kč
170. Jarní škola pohotových komunikačních dovedností (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2020
4 780 Kč
171. Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací z… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2020
2 892 Kč
172. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2020
3 497 Kč
173. Efektivní smluvní sankce – jak optimalizovat smlouvu (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2020
3 013 Kč
174. Obchod není žádný boj – naučte se vztahovému prodeji (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2020
4 828 Kč
175. Práce s emocemi v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2020
4 780 Kč
176. DPH v příkladech – workshop (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2020
3 497 Kč
177. Zahraniční obchod se službami z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.4.2020
2 771 Kč
178. Podřízený zaměstnanec od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
14.4 - 15.4.2020
8 337 Kč
179. Techniky soustředění a mindfulness pro ty, co nestíhají (PRAHA 1 - Nové Město )
14.4.2020
4 707 Kč
180. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4 - 16.4.2020
9 910 Kč
181. Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
2 892 Kč
182. Zákon o registru smluv – aktuální problematika (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
2 390 Kč
183. Chceš být v cíli dříve? Zpomal! (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
4 828 Kč
184. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
3 255 Kč
185. Jak získat zákazníky a udělat z nich stálé klienty (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
4 707 Kč
186. Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4 - 16.4.2020
4 816 Kč
187. Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
3 013 Kč
188. Přeměny obchodních společností – právní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
3 255 Kč
189. Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
2 892 Kč
190. Elektronická evidence tržeb v roce 2020 včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
2 771 Kč
191. Platební karty zaměstnavatele v praxi – krok za krokem – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
2 529 Kč
192. Stavební zákon – povolování provádění staveb (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
2 892 Kč
193. Jak na tvorbu dobrého dotazníku aneb cesta od nápadu k vyhodnocení (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
4 586 Kč
194. Finanční analýza na bázi účetní závěrky (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
3 013 Kč
195. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
3 134 Kč
196. Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4 - 17.4.2020
8 337 Kč
197. Tiskovým mluvčím na zkoušku aneb jak na hovory a rozhovory s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
3 207 Kč
198. Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
3 134 Kč
199. Work life balance pro manažery a HR aneb jak správně nastavit firemní… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
5 554 Kč
200. Fakturace v roce 2020, práce s účetními a daňovými doklady (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2020
2 771 Kč
201. Kontroly zaměstnavatelů inspektoráty práce – průběh kontroly a postup… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2020
3 013 Kč
202. Jak si připravit osobní plán, stanovit cíl a najít motivaci vytrvat (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2020
3 461 Kč
203. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2020
4 707 Kč
204. Síla otázky v komunikaci – jak se umět zeptat lépe než ostatní (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2020
4 828 Kč
205. LinkedIn – pokročilejší využití pro recruitery a HR specialisty (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2020
4 780 Kč
206. Vysílání pracovníků do členských států EU – na co všechno pamatovat (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2020
3 013 Kč
207. Svěřenské fondy pro pokročilé z pohledu transakčních, daňových a… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2020
3 134 Kč
208. Jak posílit strategickou roli HR a podpořit klíčové HR procesy (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2020
5 070 Kč
209. Co musí účetní vědět o DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2020
3 497 Kč
210. Finanční plán a reporting – praktické rady a tipy (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2020
2 892 Kč
211. Odpolední kurz – základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4 - 18.5.2020
10 878 Kč
212. Produktivní čtyřka pro efektivní výkon v pohodě (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2020
4 707 Kč
213. Time management IV. generace s Ing. Petrem Pacovským (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4 - 22.4.2020
10 515 Kč
214. IFRS – Mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4 - 23.4.2020
9 305 Kč
215. Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4.2020
1 990 Kč
216. Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4 - 22.4.2020
8 337 Kč
217. Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4.2020
2 650 Kč
218. Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na prodej služeb v komerčním… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4.2020
3 134 Kč
219. Komplexní řízení nákladů, investic a projektů, rozpočtování – spojení… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4 - 23.4.2020
11 967 Kč
220. Kreativní budoucnost (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4.2020
4 707 Kč
221. Restartujte efektivně svůj LinkedIn (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4.2020
2 529 Kč
222. Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, skladové hospodářství, nedokončená… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.4.2020
3 013 Kč
223. Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.4.2020
2 892 Kč
224. Likvidace obchodních společností a družstev – právní, účetní a daňový… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.4.2020
3 497 Kč
225. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2020
4 828 Kč
226. Profesionální asistentka – management podpory manažerů (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4 - 24.4.2020
8 458 Kč
227. Plánování projektů a projektové řízení pomocí metody Lean Canvas (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2020
4 828 Kč
228. Komunikační MMA umění (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2020
4 828 Kč
229. Insolvenční řízení – řešení úpadku oddlužením (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2020
2 892 Kč
230. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – koloniální zboží (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
2 650 Kč
231. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
4 828 Kč
232. Tým a kdo tam patří (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
4 707 Kč
233. Náklady a výnosy v roce 2020 – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
3 255 Kč
234. Zahraniční holdingy – právní a daňové souvislosti, ochrana soukromí,… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
2 771 Kč
235. Personální a mzdová problematika v roce 2020 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
3 134 Kč
236. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
4 707 Kč
237. Zlepšete si koncentraci, paměť, tvořivost, motivační a sebemotivační… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
5 796 Kč
238. Jak na internetovou reklamu, PPC a remarketing. Naučte se digitální… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
3 618 Kč
239. Jak zvládnout pohledávky a dluhy (závazky) z hlediska účetnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2020
2 771 Kč
240. Základy podvojného účetnictví dle změn pro rok 2020 – výklad polopatě… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4 - 30.4.2020
8 458 Kč
241. Skončení pracovního poměru na praktických příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2020
3 134 Kč
242. Nejčastější chyby při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2020
2 650 Kč
243. Účinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2020
6 280 Kč
244. Prezentační dovednosti kreativně a beze stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2020
4 828 Kč
245. Daňová a účetní specifika při provozování e-shopu (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4.2020
3 013 Kč
246. Funkce a vzorce v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4 - 29.4.2020
8 337 Kč
247. Zásady osobní, provozní hygieny – správná praxe ve stravovacích… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4.2020
2 408 Kč
248. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4.2020
1 990 Kč
249. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4 - 29.4.2020
8 458 Kč
250. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4 - 29.4.2020
4 828 Kč
251. Postavení jednatele – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4.2020
3 013 Kč
252. Trénink vyjednávání pro nákupčí (PRAHA 1 - Nové Město )
29.4 - 30.4.2020
9 184 Kč
253. DPH – přeshraniční transakce v příkladech – dovoz, vývoz,… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.4.2020
3 255 Kč
254. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat to, co potřebuji (PRAHA 1 - Nové Město )
29.4.2020
5 312 Kč
255. Nařízení EU č. 910/2014 eIDAS a správa dokumentů v ČR (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2020
2 100 Kč
256. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Otevřené řízení, zjednodušené podlimitní řízení –… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2020
3 376 Kč
257. Právní ochrana a propagace značky a produktů (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2020
2 529 Kč
258. Tvorba kvalitního obsahu pro HR marketing (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2020
4 828 Kč
259. Účetní a daňové chuťovky po legislativních změnách (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2020
3 255 Kč
260. Finanční analýza interaktivně, včetně praktických příkladů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2020
2 892 Kč
261. Jak aktivně naslouchat a dávat efektivní zpětnou vazbu (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2020
4 707 Kč
262. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
4.5 - 5.5.2020
9 910 Kč
263. Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – pro úplné začátečníky (PRAHA 1 - Nové Město )
4.5.2020
3 013 Kč
264. US GAAP – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
4.5 - 6.5.2020
9 063 Kč
265. DPH u zvláštních režimů včetně vazby na daňovou kontrolu a daňový řád (PRAHA 1 - Nové Město )
4.5.2020
3 618 Kč
266. Finance pro nefinanční manažery – komplexní přehled včetně příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
4.5.2020
3 013 Kč
267. Moderní controlling a reporting (distanční studium) (PRAHA 1 - Nové Město )
5.5 - 25.5.2020
11 979 Kč
268. Zaměstnanecké akciové programy – se zaměřením na praktickou aplikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
5.5.2020
2 771 Kč
269. Manažer jako kouč, koučování pro manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
5.5 - 6.5.2020
8 458 Kč
270. Účetní a daňoví poradci – jejich neúčetní povinnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
5.5.2020
2 892 Kč
271. Zákon o obcích a zákon o úřednících aktuálně – včetně řešení… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.5.2020
1 990 Kč
272. Zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerových systémů podle… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.5.2020
2 166 Kč
273. Systém HACCP ve stravovacích provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
6.5.2020
2 650 Kč
274. Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití (PRAHA 1 - Nové Město )
6.5.2020
2 771 Kč
275. Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů (PRAHA 1 - Nové Město )
6.5.2020
1 910 Kč
276. Vyhoření – cesta, kterou nemusíme procházet (PRAHA 1 - Nové Město )
6.5.2020
4 828 Kč
277. Moderní marketingová komunikace a propagace (PRAHA 1 - Nové Město )
6.5.2020
4 707 Kč
278. Transferové ceny v koncernových strukturách (PRAHA 1 - Nové Město )
6.5.2020
3 497 Kč
279. Kupní smlouva v obchodních vztazích (PRAHA 1 - Nové Město )
7.5.2020
3 013 Kč
280. Účetní, daňové a právní martyrium v případě dlouhodobé fyzické… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.5.2020
3 013 Kč
281. Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví včetně modelového příkladu,… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.5.2020
3 255 Kč
282. Rekonstrukce účetnictví – jak nejlépe na to (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5.2020
2 529 Kč
283. Rozsáhlá novela daňového řádu a další aktuality styku s finančním… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5.2020
3 376 Kč
284. Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5.2020
3 860 Kč
285. Mzdová a personální speciálka pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5 - 21.5.2020
22 494 Kč
286. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5 - 16.6.2020
10 878 Kč
287. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5 - 12.5.2020
6 401 Kč
288. Časové rozlišení, dohadné položky, tvorba a čerpání rezerv, účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
2 892 Kč
289. Personalistika a bezpečnost práce v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
2 650 Kč
290. Předpisy o zaměstnanosti v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
2 408 Kč
291. Zákon o spotřebitelském úvěru – zkušenosti s jeho aplikací (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
2 650 Kč
292. Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
5 143 Kč
293. Jak připravovat, organizovat a vyhodnotit jazykové vzdělávání… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
4 586 Kč
294. Daň z příjmů právnických osob pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
2 892 Kč
295. Jak telefonovat bez obav, efektivněji a úspěšněji (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
4 828 Kč
296. Účetnictví pro nestátní neziskové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5 - 15.5.2020
5 990 Kč
297. Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT)… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2020
3 013 Kč
298. Pravidla Incoterms® jako účinná pomůcka pro konstrukci vztahů v… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2020
2 892 Kč
299. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2020
2 650 Kč
300. FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2020
2 408 Kč
301. POWER BI aneb jak udělat parádní reporty snadno (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2020
4 828 Kč
302. Jak řešit krizové situace ve vyjednávání (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5 - 14.5.2020
9 184 Kč
303. Rychločtení a racionální čtení – dvoudenní intenzifikovaná forma (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5 - 14.5.2020
10 878 Kč
304. Cenné papíry – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2020
3 013 Kč
305. Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2020
2 100 Kč
306. Právo nejen pro ekonomy a účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2020
3 134 Kč
307. Daň z příjmů ze závislé činnosti v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2020
2 650 Kč
308. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2020
4 707 Kč
309. To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaci (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5 - 15.5.2020
8 458 Kč
310. Kritické myšlení a rozhodování aneb rozhodovací manuál (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2020
4 828 Kč
311. DPH prakticky pro začínající a mírně pokročilé plátce (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2020
3 013 Kč
312. Energy management aneb využijte lépe svoji energii (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2020
4 707 Kč
313. Přeshraniční transakce v nejdůležitějších okruzích v příkladech… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
2 892 Kč
314. Komunikace datovou schránkou aneb „jak efektivně komunikovat (nejen)… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
1 990 Kč
315. Ochrana osobních údajů a jejich zabezpečení – se zaměřením IT… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
2 771 Kč
316. Klíč k motivaci a zvyšování osobního výkonu (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
4 828 Kč
317. Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
3 013 Kč
318. Ekonomická správa nemovitostí včetně daňových aspektů pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
3 013 Kč
319. Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní hodnota včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
3 013 Kč
320. Asistentka jako efektivní podpora projektového týmu (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
4 707 Kč
321. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
4 828 Kč
322. IFRS v praxi – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5 - 20.5.2020
7 974 Kč
323. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2020
2 650 Kč
324. Zákon o nemocenském pojištění v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2020
2 650 Kč
325. Jak efektivně pracovat s konfliktními zaměstnanci (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2020
4 707 Kč
326. Komplexní pohled na daňovou soustavu v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5 - 22.5.2020
14 436 Kč
327. Daň z přidané hodnoty pro rok 2020 – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2020
3 618 Kč
328. Řeč těla aneb co beze slov sdělujeme světu (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2020
4 707 Kč
329. Důchodové pojištění, vedení evidenčních listů v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
2 529 Kč
330. Zákon o zdravotním pojištění v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
1 319 Kč
331. Strategie vztahů, strategie komunikace – seminář s Ing. Petrem… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5 - 20.5.2020
8 773 Kč
332. Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
2 290 Kč
333. Jak být vidět a slyšet při prezentaci? Vzbudit zvědavost a zájem! (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
4 102 Kč
334. Jednáme s klientem po telefonu (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
4 707 Kč
335. Leader – Manager – Coach™ (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5 - 20.5.2020
8 700 Kč
336. Key HR processes: Job Analysis and Performance Management as… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
5 070 Kč
337. Účetním výkazům a závěrce rozumíme (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
3 134 Kč
338. Automatizace práce v MS Excel pomocí maker (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5 - 20.5.2020
8 216 Kč
339. Jak říkat "ne" a jak si vymezit hranice (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
4 828 Kč
340. Daň z příjmů právnických osob, schválené i připravované změny a… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
3 618 Kč
341. Restartujte efektivně svůj LinkedIn (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
2 529 Kč
342. Auditor v potravinářství (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
2 771 Kč
343. Jak postupovat při vedení účetnictví, problematika vedení účetnictví… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
2 771 Kč
344. Mzdové předpisy v praxi pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
3 255 Kč
345. Restrukturalizace, transformace a podnikové přeměny – příklady fúzí,… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
2 892 Kč
346. Strategie tvořivosti – cesta, která vás může posunout (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
4 707 Kč
347. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5 - 21.5.2020
9 910 Kč
348. Daň z příjmů fyzických osob pro rok 2020 – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
2 650 Kč
349. Zdaňování příjmů právnických osob v mezinárodním kontextu pro rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
2 287 Kč
350. Sociomapování týmů pro HR a manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
5 554 Kč
351. Aktuální trendy v oblasti talent managementu (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
5 022 Kč
352. Excel pro účetní prakticky – prohloubení znalostí, předcházení a… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2020
2 771 Kč
353. Nabývání nemovitostí – specifika asset deal a share deal – právní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2020
3 013 Kč
354. Deriváty – jejich řízení a zajištění rizika v komerční praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5 - 22.5.2020
9 668 Kč
355. Vedení personální a mzdové agendy, mzdový audit (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2020
3 255 Kč
356. Základní orientace v personalistice (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5 - 22.5.2020
8 337 Kč
357. Business English for assistants / Obchodní angličtina pro asistentky (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2020
3 497 Kč
358. Marketing a reklama – daňové a účetní aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2020
3 013 Kč
359. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí pro rok 2020 –… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2020
3 497 Kč
360. Finanční analýza pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5 - 29.5.2020
5 191 Kč
361. Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí – v… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2020
3 497 Kč
362. Odolnost pro komplexní manažerskou práci (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2020
4 828 Kč
363. Daň z příjmů ze závislé činnosti pro rok 2020 – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2020
2 529 Kč
364. Spotřební daně, ekologická daň pro rok 2020 – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2020
2 287 Kč
365. Řízení rizik spojených se vstupem na zahraniční trh včetně prezentace… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2020
3 013 Kč
366. LinkedIn a profesionální prezentace vaší firmy (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2020
4 828 Kč
367. Najděte klíč ke svému potenciálu, podpořte své silné stránky (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2020
2 771 Kč
368. Technostres – jak ho zvládnout v práci i v soukromí (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2020
2 989 Kč
369. Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5 - 28.5.2020
11 846 Kč
370. Systém bezpečnosti obalů – požadavky IFS PACsecure (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2020
2 650 Kč
371. Zákoník práce v praxi – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5 - 26.5.2020
5 554 Kč
372. Mzdové účetnictví – řešení problematických případů (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2020
2 892 Kč
373. Hlas – rádce i zrádce při verbální i neverbální komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5 - 22.6.2020
9 910 Kč
374. INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5.2020
2 771 Kč
375. Smlouvy s mezinárodním prvkem – zaměřeno na obchodní vztahy (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5.2020
2 771 Kč
376. Moderní digitální nástroje pro HR (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5.2020
4 828 Kč
377. Neviditelný leadership – jak lidi vést namísto řídit (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5.2020
4 828 Kč
378. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat, co potřebuji (rozšířený… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5 - 27.5.2020
9 063 Kč
379. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5 - 27.5.2020
8 458 Kč
380. Účetnictví pro neúčetní v daňových souvislostech (podnikatelské… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5 - 27.5.2020
4 816 Kč
381. Odštěpný závod (organizační složka podniku) v ČR a v zahraničí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2020
3 860 Kč
382. Bytové družstvo – člen společenství vlastníků (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2020
2 650 Kč
383. Jak zvládnout vedení týmů složených z různých národností (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2020
4 828 Kč
384. Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2020
3 497 Kč
385. IFRS – finanční nástroje pro podnikatele (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5 - 29.5.2020
6 401 Kč
386. Kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2020
3 255 Kč
387. Rychločtení – stručný výstižný jednodenní trénink (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2020
6 292 Kč
388. Manuál komunikace s médii a online public relations (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2020
4 828 Kč
389. Emoce pod kontrolou – zvládání emocí v pěti krocích (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5 - 29.5.2020
8 337 Kč
390. Zvládání krizových situací proměnou komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2020
3 860 Kč
391. Life management: jak koučovat sebe sama (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2020
4 707 Kč
392. Stávám se plátcem daně z přidané hodnoty (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2020
2 892 Kč
393. Vedení lidí pro začínající manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2020
4 828 Kč
394. Specifika účtování zemědělství včetně příkladů z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2020
3 013 Kč
395. Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2020
2 650 Kč
396. Tuzemské cestovní náhrady v praxi – „polopatě“ (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2020
2 650 Kč
397. Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontrolu (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2020
2 892 Kč
398. Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2020
4 828 Kč
399. Vybrané interpretace Národní účetní rady – výklad a postřehy z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2020
3 013 Kč
400. Daňové minimum pro účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
1.6 - 3.6.2020
7 974 Kč
401. Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
1.6.2020
2 892 Kč
402. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.6 - 2.6.2020
8 216 Kč
403. Opravné položky – daňový a účetní pohled včetně příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
1.6.2020
3 013 Kč
404. Mentalista aneb dokonalá komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
1.6.2020
4 707 Kč
405. Systémy bezpečnosti potravin pro pokročilé – standardy BRC, IFS (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2020
2 771 Kč
406. Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2020
2 090 Kč
407. Excel pro účetní prakticky – kontingenční tabulky a grafy, export a… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2020
2 771 Kč
408. Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2020
3 134 Kč
409. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6 - 3.6.2020
9 910 Kč
410. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2020
3 860 Kč
411. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2020
4 828 Kč
412. Práce s emocemi v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2020
4 780 Kč
413. Řízení nákladů aktivitami-zvyšování ziskovosti moderně v příčinném… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6 - 4.6.2020
11 967 Kč
414. Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2020
2 771 Kč
415. Vyvlastňování pozemků a staveb – obecná úprava a speciální pro určité… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2020
2 771 Kč
416. Zpracování osobních údajů (GDPR, zákon o zpracování osobních údajů) –… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2020
3 013 Kč
417. Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se rozhodnout o koupi… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2020
3 013 Kč
418. Motivace a odměňování pracovníků: jak, koho a kdy odměnit (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2020
4 707 Kč
419. Jak lépe nastavit kariérní rozvoj zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2020
4 828 Kč
420. Uplatňování DPH v nejdůležitějších okruzích v příkladech včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2020
2 771 Kč
421. Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2020
2 408 Kč
422. Experimentuj, tvoř, inovuj: kreativita a řešení problémů (nejen) v… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6 - 5.6.2020
11 253 Kč
423. Time management pro chronické prokrastinátory (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2020
4 828 Kč
424. Práce s vizemi i akčními plány – pro rozvoj týmů i jednotlivců (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2020
4 828 Kč
425. Získávání, analýza a prezentace dat v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6 - 5.6.2020
8 337 Kč
426. Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2020
3 013 Kč
427. Jak komunikovat a vzájemně si dobře porozumět (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2020
4 707 Kč
428. Ekonomické ukazatele – charakteristika a jejich vyhodnocení včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2020
3 013 Kč
429. Majetek podle českých předpisů a IFRS – srovnání, včetně nového… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6 - 9.6.2020
6 522 Kč
430. Kolektivní investování (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2020
2 771 Kč
431. Communication Skills – Email writing, Telephone & Negotiating Skills (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2020
2 771 Kč
432. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2020
4 586 Kč
433. Výkaz cash flow prakticky včetně nácviku sestavení výkazu (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2020
3 013 Kč
434. Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0–7 (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6 - 10.6.2020
7 974 Kč
435. Změny zákona o DPH od 1. 1. 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2020
3 013 Kč
436. Vyúčtování zahraničních pracovních cest, valutová pokladna, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6.2020
3 013 Kč
437. Právní nástrahy v marketingu a reklamně a jak se jim vyhnout –… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6.2020
2 892 Kč
438. Podřízený zaměstnanec od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6 - 10.6.2020
8 337 Kč
439. Místo v tlupě (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6.2020
3 860 Kč
440. Rozpoznejte skryté manipulace v komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6.2020
4 828 Kč
441. Účetnictví podle slovenských předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6.2020
3 376 Kč
442. Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6.2020
3 013 Kč
443. Účetnictví pro pracovníky IT – nezbytné znalosti pro vaši práci při… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6.2020
2 166 Kč
444. Povinnost nahradit majetkovou a nemajetkovou újmu v pracovním právu… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6.2020
3 134 Kč
445. Vybrané atraktivní komunikační dovednosti – Beneopedie® (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6 - 11.6.2020
9 910 Kč
446. Úvod do neštěstí aneb jak na opravdovou sebemotivaci (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6.2020
4 707 Kč
447. Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu včetně praktických… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6.2020
3 013 Kč
448. Organizační složka podniku zahraniční osoby na Slovensku – založení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6.2020
3 376 Kč
449. Komplikované účetní případy pro náročné (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6 - 12.6.2020
5 917 Kč
450. Novela stavebního zákona v praxi a rekodifikace veřejného stavebního… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2020
3 134 Kč
451. Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2020
3 618 Kč
452. Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2020
2 190 Kč
453. LinkedIn – pokročilejší využití pro recruitery a HR specialisty (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2020
4 731 Kč
454. Jak na firemní růst díky strategickým partnerům a sdílení zdrojů (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2020
5 070 Kč
455. Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci –… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2020
2 771 Kč
456. Pracovní právo v roce 2020 – refresh klíčových oblastí a informace o… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2020
2 892 Kč
457. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat to, co potřebuji (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2020
5 312 Kč
458. Porovnání podnikání fyzické vs. právnické osoby z daňového a účetního… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2020
3 255 Kč
459. Finanční profesionál 2020® – finanční řízení pro vrcholový a střední… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6 - 18.6.2020
15 718 Kč
460. Pracovněprávní vztahy a nediskriminování – rovný přístup z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2020
2 390 Kč
461. Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2020
3 618 Kč
462. Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6 - 16.6.2020
6 401 Kč
463. Minimum celního deklaranta (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6 - 19.6.2020
9 668 Kč
464. Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6.2020
3 013 Kč
465. Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6.2020
2 892 Kč
466. Praktický trénink pokročilejších prezentačních dovedností (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6.2020
4 828 Kč
467. Zlepšete své soustředění i pozornost ve věku vyrušování (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6.2020
4 707 Kč
468. Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6.2020
4 707 Kč
469. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6 - 17.6.2020
8 458 Kč
470. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6 - 17.6.2020
9 910 Kč
471. DPH – nejčastější chyby (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6.2020
3 255 Kč
472. BOZP pro malé firmy – dokumentace a činnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
17.6.2020
2 408 Kč
473. Personální a mzdová problematika v roce 2020 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.6.2020
3 134 Kč
474. Účtování v cizích měnách a kursové rozdíly v podnikatelské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
17.6.2020
2 892 Kč
475. Jak zpracovat a využívat spisový a skartační řád a plán (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2020
2 190 Kč
476. Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2020
3 376 Kč
477. Cestovní náhrady v širších právních souvislostech (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2020
2 892 Kč
478. Tiskovým mluvčím na zkoušku aneb jak na hovory a rozhovory s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2020
3 207 Kč
479. Personální riskmanagement – jak předcházet personálním rizikům ve… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2020
4 344 Kč
480. Asistentka – královna předpokoje (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2020
5 433 Kč
481. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2020
4 828 Kč
482. Řízení nejdůležitějších personálních procesů v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2020
5 070 Kč
483. Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace na… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2020
2 650 Kč
484. Firemní storytelling (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2020
4 828 Kč
485. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2020
4 828 Kč
486. Vzájemné souvislosti DPH, daní z příjmů a účetnictví aktuálně a pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2020
3 618 Kč
487. Techniky soustředění a mindfulness pro ty, co nestíhají (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2020
4 707 Kč
488. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2020
4 828 Kč
489. Konto pracovní doby – praktický návod krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2020
2 892 Kč
490. Bankrotní a bonitní modely finanční analýzy (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2020
3 376 Kč
491. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2020
4 586 Kč
492. Daňový balíček 2020 – srozumitelný přehled o změnách (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2020
3 134 Kč
493. DPH – řešení příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU, do a ze… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6.2020
2 892 Kč
494. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Vyhrazené změny závazku ze smluv a změny smluv po… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6.2020
2 650 Kč
495. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6 - 24.6.2020
5 917 Kč
496. Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6 - 24.6.2020
8 458 Kč
497. Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6 - 24.6.2020
10 152 Kč
498. Agilní myšlení a řízení v managementu (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6.2020
5 070 Kč
499. Využití soustředěné komunikace v manažerské i obchodní oblasti (PRAHA 1 - Nové Město )
24.6.2020
4 828 Kč
500. Základy risk managementu včetně příkladů z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
24.6.2020
3 134 Kč
501. Novela zákona o obchodních korporacích (PRAHA 1 - Nové Město )
24.6.2020
3 013 Kč
502. Kontaminující látky v potravinách (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2020
2 771 Kč
503. Účtování dotací u podnikatelských subjektů a nestátních neziskových… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2020
2 529 Kč
504. Komunikační MMA umění (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2020
4 828 Kč
505. Jak harmonizovat mužský a ženský element na pracovišti a zefektivnit… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2020
5 070 Kč
506. Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2020
3 376 Kč
507. Obchod není žádný boj – naučte se vztahovému prodeji (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2020
4 828 Kč
508. GDPR pro daňové a účetní pracovníky – zkušenosti z praxe a nový zákon… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2020
2 771 Kč
509. Nejčastější problémy a chyby při zpracování mezd (PRAHA 1 - Nové Město )
29.6.2020
3 134 Kč
510. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
29.6 - 30.6.2020
9 910 Kč
511. DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
29.6.2020
2 892 Kč
512. Základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
29.6 - 3.7.2020
10 878 Kč
513. Komplexní průvodce DPH – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
7.7 - 9.7.2020
7 950 Kč
514. Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
7.7.2020
3 255 Kč
515. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.7.2020
4 707 Kč
516. Letní škola marketingu (PRAHA 1 - Nové Město )
8.7 - 15.7.2020
14 266 Kč
517. Moderní principy marketingového myšlení a řízení...čehokoli (PRAHA 1 - Nové Město )
8.7.2020
4 586 Kč
518. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.7.2020
3 255 Kč
519. Tvorba a řízení značky směrem k zákazníkům i vlastním zaměstnancům (PRAHA 1 - Nové Město )
9.7.2020
4 586 Kč
520. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
9.7.2020
4 707 Kč
521. DPH v příkladech – workshop – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
9.7.2020
3 255 Kč
522. GDPR – poznatky z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7.2020
2 892 Kč
523. Síla otázky v komunikaci – jak se umět zeptat lépe než ostatní (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7.2020
4 828 Kč
524. Smluvní ujednání ve smlouvách v zahraničním obchodě se zbožím v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.7.2020
2 771 Kč
525. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
14.7 - 15.7.2020
9 910 Kč
526. Tvorba a realizace marketingových strategií firem, produktů a služeb (PRAHA 1 - Nové Město )
14.7.2020
4 586 Kč
527. Mezinárodní účetní standardy I. – speciálka od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
14.7 - 16.7.2020
10 636 Kč
528. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) – speciálka od A do… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.7 - 13.8.2020
19 348 Kč
529. Realizace účinné marketingové propagace a komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
15.7.2020
4 586 Kč
530. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
15.7.2020
3 860 Kč
531. Mediační techniky pro personalisty – účinný postup při řešení potíží… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.7.2020
3 170 Kč
532. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
16.7.2020
4 707 Kč
533. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
17.7.2020
3 170 Kč
534. Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.7.2020
2 892 Kč
535. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.7.2020
4 828 Kč
536. Zákon o daních z příjmů – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
20.7.2020
3 134 Kč
537. Zákoník práce 2020 – pro začínající aneb začínám/vracím se k… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.7 - 23.7.2020
7 950 Kč
538. Efektivní získávání zaměstnanců – včetně náboru na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
21.7 - 22.7.2020
8 458 Kč
539. Asistentka – královna předpokoje (PRAHA 1 - Nové Město )
22.7.2020
5 433 Kč
540. Agenturní zaměstnávání prakticky – krok za krokem a bez pokut (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7.2020
2 771 Kč
541. Vedení mzdové agendy – pro začínající mzdové účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
27.7 - 28.7.2020
5 796 Kč
542. Efektivní využití MS Office v každodenní praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
27.7 - 29.7.2020
12 088 Kč
543. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
28.7.2020
2 408 Kč
544. DPH – procvičovací kurz pro mírně pokročilé až pokročilé plátce (PRAHA 1 - Nové Město )
28.7 - 30.7.2020
7 248 Kč
545. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.7 - 29.7.2020
8 458 Kč
546. Vedení mzdové agendy – komplikované mzdové výpočty (PRAHA 1 - Nové Město )
29.7.2020
3 134 Kč
547. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
29.7 - 30.7.2020
9 910 Kč
548. Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah (PRAHA 1 - Nové Město )
10.8.2020
3 013 Kč
549. Začínáme s účetnictvím – podrobně a na příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
10.8 - 14.8.2020
15 718 Kč
550. Zahraniční obchod – komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH,… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.8 - 13.8.2020
7 732 Kč
551. Mezinárodní účetní standardy II. – speciálka od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
11.8 - 13.8.2020
10 636 Kč
552. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
12.8 - 13.8.2020
9 910 Kč
553. Efektivní řízení rizik od základů – jak na rizika v podnikové praxi,… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.8.2020
2 892 Kč
554. Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.8.2020
2 892 Kč
555. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
18.8 - 19.8.2020
4 828 Kč
556. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
18.8 - 19.8.2020
9 910 Kč
557. Jak zvládnout pohledávky a dluhy (závazky) z hlediska účetnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.8.2020
2 892 Kč
558. Účto a daně aneb školíme se v přírodě – XVIII. ročník (Oáza Říčany) (ŘÍČANY U PRAHY )
20.8 - 22.8.2020
7 259 Kč
559. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
24.8 - 25.8.2020
9 910 Kč
560. Zákoník práce z pohledu praxe v roce 2020 – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
25.8 - 26.8.2020
5 796 Kč
561. Smlouvy s mezinárodním prvkem – zaměřeno na obchodní vztahy (PRAHA 1 - Nové Město )
26.8.2020
2 771 Kč
562. Účetní případy pro pokročilé aneb účetnictví 2020 v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
26.8 - 27.8.2020
5 917 Kč
563. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8.2020
2 892 Kč
564. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8 - 28.8.2020
9 910 Kč
565. Profesionální asistentka – management podpory manažerů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8 - 28.8.2020
8 458 Kč
566. Skladové zásoby – komplexně, jejich pořízení s vazbou na účetnictví,… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8.2020
2 892 Kč
567. Personální a mzdová problematika v roce 2020 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.8.2020
3 134 Kč
568. Rozsáhlá novela daňového řádu a další aktuality styku s finančním… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.9.2020
3 376 Kč
569. Communication Skills – Email writing, Telephone & Negotiating Skills (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2020
2 771 Kč
570. Česko-slovenské a Slovensko-české účetnictví, DPH a daň z příjmů… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9 - 16.9.2020
9 039 Kč
571. Česko-slovenské a Slovensko-české DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2020
3 618 Kč
572. Česko-slovenské a Slovensko-české účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
15.9.2020
3 618 Kč
573. Česko-slovenská a Slovensko-česká daň z příjmů právnických osob (PRAHA 1 - Nové Město )
16.9.2020
3 618 Kč
574. Rozpočet ve společenství vlastníků a jeho návaznost na účetnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2020
2 529 Kč
575. Nejčastější chyby při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2020
2 650 Kč
576. Funkce a vzorce v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
23.9 - 24.9.2020
8 337 Kč
577. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2020
1 990 Kč
578. Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2020
2 771 Kč
579. Presentation Skills for Managers and Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2020
2 771 Kč
580. Místo v tlupě: kdo jsem a kde stojím? (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10.2020
3 981 Kč
581. Poskytování zdravotních služeb cizincům – rozsah péče, ceny, účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2020
2 650 Kč
582. Osobní odpovědnost personalisty/mzdové účetní za škodu způsobenou… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2020
3 013 Kč
583. English for Human Resource Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2020
2 771 Kč
584. Automatizace práce v MS Excel pomocí maker (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10 - 21.10.2020
8 216 Kč
585. Účetnictví a administrativní správa v SVJ – v souvislostech na… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10.2020
2 529 Kč
586. Světové účetnictví US GAAP a IFRS (srovnání a jejich vzájemné využití… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11 - 3.12.2020
10 878 Kč

Žádné položky.

Elektronické kurzy

Časté chyby a omyly v účetnictví a daních (záznam on-line)
1 392 Kč
CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
CESTOVNÍ NÁHRADY (záznam DVD)
1 392 Kč
Cestovní náhrady 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daň z příjmu fyzických osob 2015 a daňové přiznání za rok 2014 …
1 150 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2016/2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daň z příjmů fyzických osob v roce 2016 a daňové přiznání za rok 2015…
1 392 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2015 a daňové přiznání právnických osob…
1 150 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2016 a daňové přiznání za rok…
1 392 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2017 a daňové přiznání za rok…
1 392 Kč
Daně a účetnictví SVJ – společenství vlastníků jednotek (záznam on…
1 997 Kč
Daně a účetnictví v roce 2015 – první poznatky z praxe (záznam on…
1 150 Kč
Daňová kontrola (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňové a nedaňové výdaje v praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
Daňové minimum pro účetní v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňově uznatelné náklady v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňový řád pro účetní 2016 s ohledem na povinnou elektronickou…
1 392 Kč
DPH nejčastější chyby a praktické příklady (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH po novelách 2016 a 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2016 …
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2017 …
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2018 …
1 997 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU se zaměřením na služby v roce…
1 392 Kč
DPH při vývozu a dovozu 2018 - nejčastější chyby a příklady (záznam…
1 997 Kč
DPH pro začátečníky (záznam on-line)
1 997 Kč
DPH v příkladech (záznam on-line)
1 997 Kč
DPH v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
DPH v roce 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH v tuzemsku 2014, 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (záznam DVD)
1 392 Kč
Elektronická evidence tržeb v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Elektronická komunikace se státní správou 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD)
1 392 Kč
Finanční transakce mezi obchodními organizacemi, transferové ceny …
1 392 Kč
GDPR a ochrana osobních údajů (záznam on-line)
1 997 Kč
IFRS dlouhodobý majetek (záznam on-line)
1 997 Kč
INCOTERMS 2010 (záznam DVD)
1 392 Kč
INTRASTAT OD A DO Z (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK VYPLŇOVAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Kde nejvíce chybujeme v pracovním právu – pro náročné (záznam on-line)
1 392 Kč
Komplikované účetní případy (záznam on-line)
1 392 Kč
Kontrolní hlášení k DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Majetek a odpisy v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD)
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2017 (záznam…
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2016 …
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2018 (záznam…
1 997 Kč
Nemovitosti a jejich nájem v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v daních a účetnictví 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1.1.2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky ve mzdách 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky ve mzdách v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ON-LINE KURZ: Časté chyby a omyly v účetnictví 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Cestovní náhrady 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Daňový řád pro účetní 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: DPH pro začátečníky 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Nestátní neziskovky - účetnictví, daň z příjmů a DPH v…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Srážky, exekuce a oddlužení z pohledu zaměstnavatele…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Účetnictví pro manažery
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Vnitřní kontrolní systém
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Způsoby ukončení pracovního poměru 2020
1 997 Kč
Pracovní právo pro mzdové účetní v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
PRACOVNÍ SMLOUVY A JAK NA NĚ Z POHLEDU PRAXE (záznam DVD)
1 392 Kč
Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU …
1 392 Kč
Problematika pohledávek a dluhů (závazků) v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam DVD)
1 392 Kč
Roční zúčtování daně z příjmů 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Silniční daň 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY (záznam DVD)
3 351 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – PRŮBĚH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU (záznam DVD)
1 392 Kč
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ …
1 392 Kč
Srážky, exekuce a oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2018 (záznam on…
1 997 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2016 (záznam on…
1 392 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení zaměstnanců – komplexní přehled kroků…
1 392 Kč
STYLISTIKA MODERNÍHO E-MAILU – OBCHODNÍ I OSOBNÍ KORESPONDENCE …
1 392 Kč
Účetní závěrka 2014 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 150 Kč
Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetní závěrka 2016 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetnictví a daně neziskových organizací 2015/2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetnictví pro praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PODLE NORMY ČSN 01 6910 – ZMĚNY A NOVINKY ROKU 2014…
1 392 Kč
VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY PRO ZAČÍNAJÍCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Vedení mzdové agendy pro zkušené (záznam on-line)
1 392 Kč
VEDENÍ OSOBNÍ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ (záznam DVD)
1 392 Kč
Vnitropodnikové směrnice (záznam on-line)
1 997 Kč
Výklad zákona o DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Výpočty ve mzdové účtárně – problematika pojistného (záznam on-line)
1 997 Kč
Výpočty ve mzdové účtárně – problematika výpočtu mzdy (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy IFRS (záznam on-line)
1 997 Kč
Základy účetnictví I. – Právní úprava účetnictví (záznam on-line)
1 997 Kč
Základy účetnictví II. – Majetek a zdroje (záznam on-line)
1 997 Kč
Základy účetnictví III. – Základy účtování (záznam on-line)
1 997 Kč
Základy účetnictví IV. – Účetní uzávěrka a závěrka (záznam on-line)
1 997 Kč
ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákoník práce – pracovní doba a její rozvržení z pohledu praxe ve…
1 392 Kč
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákonné způsoby optimalizace daní z pohledu daňového poradce (záznam…
1 392 Kč
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZAMĚSTNÁVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮ, STUDENTŮ – VZNIK A PRŮBĚH PP VZTAHU Z…
1 392 Kč
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 – ZMĚNY V ROCE 2014 A K 1. 1. 2015 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2016 - změny v roce 2015 a k 1. 1. 2016 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2017 – změny v roce 2016 a k 1.1.2017 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2018 – změny v roce 2017 a k 1.1.2018 …
1 997 Kč
Změny celních předpisů s návazností na DPH a změny INTRASTATu 2016 …
1 392 Kč
Změny společností – ukončování činnosti, převod, transformace (záznam…
1 392 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.