Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 1. VOX a.s., 04.04.2013, 15:16

Pořádající společnosti 1. VOX a.s. a SEMIS spol. s r.o. si Vám dovolují nabídnout  nevšední příležitost. Budete mít možnost zúčastnit se široké diskuze na téma: ELEKTRONICKÁ REVOLUCE VE VZDĚLÁVÁNÍ ANO ČI NE?

Setkat se můžete s odborníky, kteří se s vámi podělí o své zkušenosti. Na své si přijdou ti, kteří o e-vzdělávání teprve uvažují i ti, kteří již e-vzdělávání ve svých společnostech praktikují – bez ohledu na to, zda se jedná o velkou či malou společnost.

Letošní ročník konference „e-learning forum 2013“ se svým obsahem a pojetím dostává daleko za hranice tradičního e-learningu. Informačně komunikační technologie vstupují do celého vzdělávacího procesu – od identifikace vzdělávacích potřeb k vlastnímu vzdělávání a hodnocení jeho výsledků, to celé doplňují e-nástroje pro organizaci personálních procesů, včetně vzdělávání. Učení se na principech spolupráce a sdílení znalostí, myšlenek a nápadů rozvíjejí a podporují interní sociální sítě využívané velkými inovativními firmami. Na principech online vzdělávání v reálném čase se rozvíjejí metodiky tzv. webinářů. Velké možnosti pro vzdělávání lidí nabízejí mobilní technologie a jejich vhodná aplikace nám dává možnosti pracovat s celým cyklem lidského učení a zapamatování. Na konferenci zazní příspěvky o zkušenostech s využíváním e-nástrojů vzdělávání ve velkých i menších firmách a institucích a také řada příspěvků zaměřených na zkušenosti s využíváním různých metodických postupů.

Termín a místo konání: 16. 5. 2013; 09:00–17:00, HOTEL BARCELÓ PRAHA, Na strži 32, Praha 4, 140 00

Přihlášku a další podrobnosti obsahu jsou vám k dispozici pod tímto odkazem:

http://www.vox.cz/kurzy/konference-a-workshopy/e-learning-forum-2013-xiii-rocnik:-elektronicka-revoluce-ve-vzdelavani-ano-ci-ne-11352/


Firma 1. VOX a.s. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Systémy bezpečnosti potravin pro pokročilé – standardy BRC, IFS (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2019
2 771 Kč
2. Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2019 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2019
2 529 Kč
3. Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12 - 10.12.2019
10 152 Kč
4. Kolektivní investování po změnách předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2019
2 650 Kč
5. Právo nejen pro ekonomy a účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2019
3 013 Kč
6. Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12 - 10.12.2019
6 280 Kč
7. Profesionální asistentka – management podpory manažerů (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12 - 11.12.2019
8 337 Kč
8. Připravené změny zákona o DPH od 1. 1. 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2019
3 013 Kč
9. Uzavření účetnictví za rok 2019 včetně zpracování daňových přiznání… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2019
2 892 Kč
10. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2019
1 990 Kč
11. Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2019
2 408 Kč
12. Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2019
2 892 Kč
13. Smlouva o dílo – komplexní prakticky zaměřený rozbor právní úpravy,… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2019
2 771 Kč
14. Nástup digitalizace – její dopady do účetnictví a daňové správy (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2019
2 892 Kč
15. Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace v roce 2019 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2019
2 892 Kč
16. Konsolidovaná účetní závěrka dle českých účetních standardů –… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2019
3 013 Kč
17. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12 - 12.12.2019
8 458 Kč
18. Aktuality pro výrobce potravin a obalů, základní povinnosti prodejců… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
2 650 Kč
19. Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
3 013 Kč
20. Celní problematika v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
2 771 Kč
21. Pracovněprávní předpisy na Slovensku – včetně novinek roku 2019 a 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
3 013 Kč
22. Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
2 190 Kč
23. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
4 586 Kč
24. Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
4 707 Kč
25. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2019
4 707 Kč
26. Jak na internetovou reklamu, PPC a remarketing. Naučte se digitální… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2019
3 618 Kč
27. Cestovní náhrady 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2019
2 529 Kč
28. Faktura – komplexně na příkladech z praxe a náležitosti daňových… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2019
2 771 Kč
29. Kritické myšlení a rozhodování aneb rozhodovací manuál (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2019
4 707 Kč
30. Obchod není žádný boj – naučte se vztahovému prodeji (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2019
4 586 Kč
31. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12 - 17.12.2019
9 910 Kč
32. Jak postupovat při reklamaci zboží; uplatnění práv z odpovědnosti za… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12.2019
2 892 Kč
33. Meditace a soustředění pro ty, co nestíhají (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12.2019
4 707 Kč
34. Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně – změny roku 2019 a k 1. 1.… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12.2019
2 529 Kč
35. Průřez novinek v daňových a účetních předpisech pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12.2019
3 134 Kč
36. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12.2019
4 707 Kč
37. Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2019
2 771 Kč
38. Finance pro nefinanční manažery – komplexní přehled včetně příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2019
3 013 Kč
39. Mezinárodní standard IFRS – 16 Leasingy (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2019
2 408 Kč
40. Práva a povinnosti daňového poplatníka (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2019
3 134 Kč
41. Moderní digitální nástroje pro HR (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2019
4 828 Kč
42. Vision board 2020 – vytvořte si své osobní i pracovní cíle (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2019
5 554 Kč
43. Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2019
3 860 Kč
44. Systém HACCP ve stravovacích provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2019
2 650 Kč
45. Daň z příjmů fyzických osob – aktuálně a novinky roku 2020 včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2019
3 376 Kč
46. Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2020 (PRAHA 1 )
18.12 - 20.12.2019
7 248 Kč
47. Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů v roce 2020 (PRAHA 1 )
18.12.2019
2 892 Kč
48. Novela zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2019
3 013 Kč
49. Zvládání krizových situací proměnou komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2019
3 860 Kč
50. Časté chyby a omyly v účetnictví podnikatelů pro začínající včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2019
2 650 Kč
51. Mzdové předpisy pro rok 2020 (PRAHA 1 )
19.12.2019
3 255 Kč
52. Změny DPH při obchodování mezi členskými státy EU od 1. 1. 2020 aneb… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2019
2 892 Kč
53. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2020… (PRAHA 1 )
20.12.2019
2 650 Kč
54. Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
6.1.2020
3 255 Kč
55. Novela zákona o DPH pro rok 2020 na praktických příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
6.1.2020
2 892 Kč
56. Velká účetní závěrka včetně daňového přiznání právnických osob za rok… (PRAHA 1 )
7.1 - 8.1.2020
4 816 Kč
57. Sestavení účetní závěrky podvojného účetnictví podnikatelských… (PRAHA 1 )
7.1.2020
3 013 Kč
58. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
7.1 - 8.1.2020
9 910 Kč
59. Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok… (PRAHA 1 )
8.1.2020
3 013 Kč
60. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2020… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.1.2020
2 408 Kč
61. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.1.2020
3 376 Kč
62. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
9.1 - 10.1.2020
9 910 Kč
63. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a související otázky (PRAHA 1 - Nové Město )
10.1.2020
2 529 Kč
64. Cestovní náhrady včetně aktualit pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.1.2020
2 529 Kč
65. Daň z příjmů za rok 2019 a novinky pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.1.2020
3 376 Kč
66. Účetnictví právnických osob, daň z příjmů a DPH v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.1 - 16.1.2020
7 708 Kč
67. Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2019 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1.2020
2 650 Kč
68. Účetní závěrka za rok 2019 a zásadní změny v účetnictví pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1.2020
3 376 Kč
69. Vyúčtování nákladů v bytových domech SVJ – srozumitelně, včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1.2020
2 529 Kč
70. Rychločtení a racionální čtení – dvoudenní intenzifikovaná forma (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1 - 16.1.2020
10 878 Kč
71. Kolektivní vyjednávání – komunikace s odbory z pohledu praxe a… (PRAHA 8 )
15.1.2020
5 312 Kč
72. Jak správně nastavit pravidla pro vyúčtování zahraničních pracovních… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2020
2 771 Kč
73. Daň z přidané hodnoty pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2020
3 376 Kč
74. Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí – v… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2020
3 497 Kč
75. Vývoj pracovněprávní legislativy pro rok 2020 – změny zákoníku práce… (HAVLÍČKŮV BROD )
16.1.2020
1 682 Kč
76. Time management pro chronické prokrastinátory (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2020
4 828 Kč
77. Zpracování osobních údajů (GDPR, zákon o zpracování osobních údajů) –… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1.2020
3 013 Kč
78. Praktický pohled na účetní a daňové doklady dle předpisů pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1.2020
2 771 Kč
79. Vysílání pracovníků do členských států EU – na co všechno pamatovat (PRAHA 1 - Nové Město )
20.1.2020
3 013 Kč
80. Zásoby, skladová evidence, vazba na fakturaci, drobný majetek,… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.1.2020
3 013 Kč
81. Efektivní výběrový pohovor (PRAHA 1 - Nové Město )
20.1.2020
4 707 Kč
82. Asistentka – královna předpokoje (PRAHA 1 - Nové Město )
20.1.2020
3 981 Kč
83. Jak splnit ohlašovací povinnosti přes ISPOP při nakládání s odpady (PRAHA 1 - Nové Město )
21.1.2020
3 134 Kč
84. Aktuality v účetnictví a daních 2019/2020 – komplexní přehled změn… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.1.2020
2 892 Kč
85. Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace pro rok 2020 v… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.1.2020
2 499 Kč
86. Pracovněprávní předpisy v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2020
3 013 Kč
87. Jak připravovat, organizovat a vyhodnotit jazykové vzdělávání… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2020
4 707 Kč
88. Prezentuj krátce! (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2020
4 707 Kč
89. DPH – aktuality od 1. 1. 2020 a vazba daně na daňový řád (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2020
3 376 Kč
90. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1.2020
4 707 Kč
91. Systém bezpečnosti obalů – požadavky BRCGS Packaging materials (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1.2020
2 650 Kč
92. eNeschopenka a související změny pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1.2020
2 408 Kč
93. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1.2020
4 828 Kč
94. Celní kodex a celní předpisy v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2020
2 771 Kč
95. DPH na Slovensku po 1. 1. 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1.2020
3 255 Kč
96. GDPR pro daňové a účetní pracovníky – zkušenosti z praxe a nový zákon… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1.2020
2 771 Kč
97. Jak na mzdy a platy v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1 - 29.1.2020
7 575 Kč
98. Zdaňování příjmů FO ze závislé činnosti v roce 2020 a roční zúčtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1.2020
2 529 Kč
99. Zdravotní pojištění v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1.2020
1 682 Kč
100. Aktuality v účetnictví a daních 2019–2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1.2020
3 134 Kč
101. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1 - 29.1.2020
9 910 Kč
102. Poskytování dotací – co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1.2020
2 190 Kč
103. Zákon o obcích a zákon o úřednících aktuálně – včetně řešení… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1.2020
1 990 Kč
104. Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1.2020
3 255 Kč
105. Uzavření účetnictví za rok 2019 včetně zpracování daňového přiznání –… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2020
2 892 Kč
106. Praktické uplatňování zákona o DPH od 1. 1. 2020 (PRAHA 8 )
29.1.2020
3 497 Kč
107. Důchodové pojištění v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2020
2 529 Kč
108. Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2020
3 013 Kč
109. Daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2019 a aktuality pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2020
3 255 Kč
110. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2020
4 828 Kč
111. Zlepšete si koncentraci, paměť, tvořivost, motivační a sebemotivační… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2020
5 796 Kč
112. Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2020
2 771 Kč
113. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2020
2 892 Kč
114. Elektronická evidence tržeb (EET) – 3. a 4. fáze evidence tržeb od 1.… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2020
2 287 Kč
115. Odolnost pro komplexní manažerskou práci (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2020
4 828 Kč
116. Daňový profesionál® – kompletně (PRAHA 1 - Nové Město )
3.2 - 18.3.2020
45 339 Kč
117. Daně – výklad nejdůležitějších zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
3.2 - 11.2.2020
17 557 Kč
118. Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko (PRAHA 1 - Nové Město )
3.2.2020
3 134 Kč
119. Zákoník práce 2020 – pro začínající aneb začínám/vracím se k… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.2 - 5.2.2020
7 853 Kč
120. Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky (PRAHA 1 - Nové Město )
3.2.2020
3 134 Kč
121. Mediační techniky pro personalisty – účinný postup při řešení potíží… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.2.2020
3 170 Kč
122. Rezervy a opravné položky v roce 2020 – účetní a daňový pohled včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2020
3 013 Kč
123. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2 - 5.2.2020
9 910 Kč
124. Právní minimum pro daňové poradce (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2020
2 650 Kč
125. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2020
3 860 Kč
126. DPH a účtování v cestovním ruchu pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2020
3 376 Kč
127. Zákon o daních z příjmů – právnické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2020
3 255 Kč
128. Fakturace a související problematika DPH pro začínající – „polopatě“ (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2020
2 650 Kč
129. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2020
3 170 Kč
130. Vybrané interpretace Národní účetní rady – výklad a postřehy z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2020
3 013 Kč
131. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2020
2 892 Kč
132. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2020
4 707 Kč
133. Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2020
2 287 Kč
134. Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2020
2 287 Kč
135. Daně a účetnictví u developerů a vlastníků nemovitostí v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2020
3 255 Kč
136. Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2020
2 892 Kč
137. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2020
2 408 Kč
138. Zaměstnávání cizinců ve vládním programu „Kvalifikovaný zaměstnanec“… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2020
3 134 Kč
139. Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2.2020
2 650 Kč
140. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2 - 11.2.2020
9 910 Kč
141. Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2.2020
2 287 Kč
142. Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2.2020
835 Kč
143. Roční zúčtování a vyúčtování příjmů zaměstnanců za rok 2019, změny ve… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2.2020
3 255 Kč
144. Základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2 - 14.2.2020
10 878 Kč
145. Co musí manažer vědět o daních po novelách v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2.2020
3 497 Kč
146. Účetní metodik, který mnohé vyřeší – chybějící pracovní pozice ve… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2.2020
2 529 Kč
147. Communication Skills – Email writing, Telephone & Negotiating Skills (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2.2020
2 408 Kč
148. Účetní závěrka za rok 2019 u nestátních neziskových organizací (PRAHA 1 - Nové Město )
11.2.2020
2 529 Kč
149. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.2 - 12.2.2020
8 458 Kč
150. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.2.2020
2 408 Kč
151. Controlling aneb jak začít efektivně sledovat a řídit náklady a… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.2.2020
2 892 Kč
152. Prodej jako hra (PRAHA 1 - Nové Město )
11.2.2020
3 981 Kč
153. Nastavení účetnictví, kontrolních vazeb a úprava vnitropodnikových… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2020
2 771 Kč
154. Zákon o daních z příjmů – závislá činnost (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2020
2 287 Kč
155. Zákon o zdravotním pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2020
1 198 Kč
156. Právní předpisy nejenom pro daňové poradce (ZDP závislá činnost,… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2 - 14.2.2020
6 365 Kč
157. Základy DPH pro vaši praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2020
2 892 Kč
158. Základní orientace v personalistice (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2 - 13.2.2020
8 337 Kč
159. Kritické myšlení a rozhodování aneb rozhodovací manuál (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2020
4 828 Kč
160. DPH u neziskových a veřejnoprávních subjektů (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2020
2 190 Kč
161. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2020
2 408 Kč
162. Jak budovat a posilovat značku vaší firmy, produktu, služby (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2020
4 707 Kč
163. Mezinárodní daňové plánování ve světle aktuálních trendů (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2020
4 223 Kč
164. Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR a vysílání pracovníků do… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2020
3 255 Kč
165. Motivace a odměňování pracovníků: jak, koho a kdy odměnit (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2020
4 707 Kč
166. Zaměstnanecké benefity z pohledu daní v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2020
2 650 Kč
167. Uzavření účetnictví za rok 2019 včetně zpracování daňových přiznání… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2020
2 892 Kč
168. Cestovní náhrady v širších právních souvislostech (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2020
2 287 Kč
169. INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2020
2 771 Kč
170. Opravy chyb minulých období – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
17.2.2020
2 771 Kč
171. Úprava směrnic pro podnikatele včetně nastavení inventarizačních… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.2.2020
2 892 Kč
172. Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.2.2020
2 771 Kč
173. Legislativa BOZP pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.2.2020
2 771 Kč
174. Jak splnit aktuální povinnosti (podniku) při nakládání s odpady (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2020
3 134 Kč
175. Pokladna v roce 2020, práce s penězi, které nejsou vaše, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2020
2 529 Kč
176. Daň z přidané hodnoty (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2020
3 134 Kč
177. Příklady daňové (DzPO, DzFO, DPH) (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2 - 20.2.2020
7 248 Kč
178. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2020
4 828 Kč
179. Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2020
2 771 Kč
180. Splatná a odložená daň krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2020
2 650 Kč
181. Mezinárodní standardy IFRS 15 – Výnosy a IFRS – 16 Leasingy (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2020
3 618 Kč
182. Daň z příjmů fyzických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2020
3 134 Kč
183. Systém HACCP ve stravovacích provozech krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2020
2 408 Kč
184. FKSP a sociální fondy (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2020
2 190 Kč
185. Vybrané atraktivní komunikační dovednosti – Beneopedie® (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2 - 20.2.2020
9 910 Kč
186. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2020
4 828 Kč
187. Pravidla Incoterms® jako účinná pomůcka pro konstrukci vztahů v… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2020
3 376 Kč
188. Cash flow v teorii i praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2 - 20.2.2020
6 522 Kč
189. DPH v roce 2020 – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2 - 20.2.2020
5 554 Kč
190. Účetní závěrka za rok 2019 včetně finanční analýzy (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2020
3 255 Kč
191. Daň z příjmů právnických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2020
3 134 Kč
192. Chceš být v cíli dříve? Zpomal! (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2020
4 828 Kč
193. Neverbální komunikace – a její verbální projevy (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2020
3 860 Kč
194. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2020
3 497 Kč
195. Deriváty v účetnictví podnikatelů v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2020
2 650 Kč
196. Směrnice a předpisy pro správné finanční a administrativní postupy v… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2020
3 376 Kč
197. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat to, co potřebuji (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2020
5 203 Kč
198. Tuzemské cestovní náhrady v praxi – „polopatě“ (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2020
2 650 Kč
199. Aktuality pro výrobce potravin a obalů v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.2.2020
2 650 Kč
200. Daň z příjmů – novinky v roce 2019/2020 včetně souvisejících předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
24.2.2020
3 255 Kč
201. Základní orientace v pracovním právu, povinnosti zaměstnavatele krok… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.2.2020
3 134 Kč
202. Mzdová problematika krok za krokem z pohledu podnikatelské sféry (PRAHA 1 - Nové Město )
24.2 - 28.2.2020
10 830 Kč
203. Novela zákona o obchodních korporacích (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2.2020
3 013 Kč
204. Zákon o spotřebních daních a ekologická daň (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2.2020
3 134 Kč
205. Malé daně – výklad zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2 - 28.2.2020
9 620 Kč
206. Uzavření daňové evidence OSVČ, daňové přiznání a přehledy k pojištění… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2.2020
3 255 Kč
207. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2.2020
4 828 Kč
208. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2.2020
4 707 Kč
209. Manažer jako kouč, koučování pro manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2 - 26.2.2020
8 458 Kč
210. Nemocenské pojištění krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2.2020
3 134 Kč
211. Celní problematika v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2020
2 771 Kč
212. Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2020
3 134 Kč
213. Přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2019 (pravidla +… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2020
2 650 Kč
214. Komunikační MMA umění (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2020
4 828 Kč
215. Náhrada mzdy, náhrada výdajů zaměstnanců v praxi krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2020
3 134 Kč
216. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2020
4 828 Kč
217. Znalecký posudek z pohledu odběratele (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
3 255 Kč
218. Zákon o dani silniční (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
2 287 Kč
219. Zákon o dani z nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
2 287 Kč
220. Emoce pod kontrolou – zvládání emocí v pěti krocích (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2 - 28.2.2020
8 458 Kč
221. Rychločtení – stručný výstižný jednodenní trénink (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
6 292 Kč
222. Pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, důchodové… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
3 134 Kč
223. Kontrola výdajů a hospodaření s majetkem (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
1 990 Kč
224. Zákon o dani z hazardních her (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2020
2 287 Kč
225. Označování potravin pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2020
2 650 Kč
226. Kurz – elektronická evidence tržeb (EET) (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2020
2 529 Kč
227. Uzavření účetnictví za rok 2019 včetně zpracování daňového přiznání –… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2020
3 013 Kč
228. Daň z příjmů ze závislé činnosti krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2020
3 134 Kč
229. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3 - 3.3.2020
9 910 Kč
230. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3.2020
3 497 Kč
231. Účinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3.2020
6 280 Kč
232. Finanční a nefinanční ukazatele aneb systém řízení výkonnosti firmy… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3.2020
3 376 Kč
233. Daňový řád, daňový systém ČR – pojmy a definice (PRAHA 1 - Nové Město )
3.3 - 4.3.2020
5 675 Kč
234. Podvojné účetnictví od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
3.3 - 5.3.2020
7 974 Kč
235. 6 typů manažerské komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
3.3 - 4.3.2020
9 922 Kč
236. Jak správně udělat benchmarking firmy? (PRAHA 1 - Nové Město )
3.3.2020
3 376 Kč
237. Kreativní uvažování pro manažery: jak uvažovat mimo zaběhlé rámce (PRAHA 1 - Nové Město )
4.3.2020
4 707 Kč
238. Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám (PRAHA 1 - Nové Město )
4.3 - 6.3.2020
8 821 Kč
239. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3 - 6.3.2020
5 796 Kč
240. Diskuzní seminář k nastávajícím změnám v registraci k DPH a ve… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2020
4 828 Kč
241. Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2020
5 143 Kč
242. Jak harmonizovat mužský a ženský element na pracovišti a zefektivnit… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2020
5 312 Kč
243. Daň z příjmů fyzických osob (OSVČ) za rok 2019 a změny pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2020
2 892 Kč
244. Náklady a výnosy v roce 2020 – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2020
3 255 Kč
245. Angličtina ve financích a účetnictví – English in Finance and… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3 - 27.3.2020
7 998 Kč
246. Změny zákona o DPH od 1. 1. 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3.2020
3 013 Kč
247. GDPR pro HR – praktické zkušenosti (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3.2020
2 771 Kč
248. Presentation Skills for Managers and Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3.2020
2 771 Kč
249. Výklad účetnictví a příklady účetní I. (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3 - 11.3.2020
5 796 Kč
250. Kontingenční tabulky v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3.2020
4 707 Kč
251. Průběh kontroly u příjemců dotací aktuálně (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3.2020
2 190 Kč
252. Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona platného pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3.2020
3 134 Kč
253. Klíčové HR procesy: analýza pracovních funkcí a řízení pracovního… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3.2020
5 070 Kč
254. Daňová evidence z pohledu každodenní praxe včetně informací k… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2020
2 650 Kč
255. Najděte klíč ke svému potenciálu, podpořte své silné stránky (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2020
2 771 Kč
256. Jak komunikovat a vzájemně si dobře porozumět (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2020
4 707 Kč
257. Efektivní získávání zaměstnanců – včetně náboru na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3 - 12.3.2020
8 458 Kč
258. Jak optimálně nastavit firmu z pohledu daní a účetnictví a ochránit… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2020
3 013 Kč
259. Technostres – jak ho zvládnout v práci i v soukromí (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2020
2 989 Kč
260. Metodika pracovní doby, její rozvržení, pravidla a forma… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2020
3 134 Kč
261. Místo v tlupě (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
3 860 Kč
262. Smluvní ujednání ve smlouvách v zahraničním obchodě se zbožím v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
2 771 Kč
263. Agenturní zaměstnávání prakticky – krok za krokem a bez pokut (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
2 771 Kč
264. Účetní a daňové doklady, vyúčtování respektive fakturace dle změn… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
2 892 Kč
265. Úvod do neštěstí aneb jak na opravdovou sebemotivaci (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
4 707 Kč
266. Agilní myšlení a řízení v managementu (PRAHA 1 )
12.3.2020
5 070 Kč
267. Personální a organizační audity (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
4 707 Kč
268. Komplexní seminář k novele DPH 2020 na příkladech a grafech (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
3 376 Kč
269. Byty – daňová a účetní specifika v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
3 376 Kč
270. Manuál komunikace s médii a online public relations (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
4 828 Kč
271. Tvorba a vyhodnocení rozpočtu příspěvkové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2020
3 376 Kč
272. Jednoduché účetnictví a závěrka pro spolky/občanská sdružení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2020
2 408 Kč
273. Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2020
3 255 Kč
274. Firemní storytelling (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2020
4 828 Kč
275. Pracovněprávní předpisy v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2020
3 013 Kč
276. Kontrolní vazby v účetnictví pro podnikatele pro rok 2020 včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2020
2 892 Kč
277. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3 - 17.3.2020
8 216 Kč
278. DPH ve stavebnictví na příkladech z praxe v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2020
3 013 Kč
279. Finanční analýza a finanční řízení pro neekonomy (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3 - 17.3.2020
5 990 Kč
280. Pohledávky a dluhy (závazky) – účetní a daňové vymezení (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2020
2 650 Kč
281. Výklad účetnictví a příklady účetní II. (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3 - 18.3.2020
5 796 Kč
282. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3 - 18.3.2020
9 910 Kč
283. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3.2020
2 892 Kč
284. Experimentuj, tvoř, inovuj: kreativita a řešení problémů (nejen) v… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3 - 18.3.2020
11 253 Kč
285. Podrobný výklad k poskytování náhrad cestovních výdajů s JUDr. Marií… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3.2020
2 892 Kč
286. Manažerská práce s chybou podřízených a následná komunikace v týmu (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3.2020
4 780 Kč
287. Efektivní manažerská komunikace – získejte nadhled i ve složitých… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3.2020
4 828 Kč
288. Fakturace v přeshraničním obchodu a službách včetně účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3.2020
2 771 Kč
289. Účtování podle jednotlivých účetních tříd z pohledu praxe – postup… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3.2020
3 134 Kč
290. Základy IFRS na příkladech z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3 - 19.3.2020
5 966 Kč
291. Vyhoření – cesta, kterou nemusíme procházet (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3.2020
4 828 Kč
292. Platební styk – seznámení s právní úpravou včetně novinek v oblasti… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3.2020
2 892 Kč
293. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
4 828 Kč
294. Řízení alergenů ve stravovacích provozech (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
2 650 Kč
295. Odpovědnost za vady – detailní rozbor včetně judikatury a praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
3 013 Kč
296. Hlas – rádce i zrádce (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
3 860 Kč
297. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
4 707 Kč
298. Time management pro chronické prokrastinátory (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
4 828 Kč
299. Částečný nárok na odpočet DPH a související úpravy u pořízeného… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
3 013 Kč
300. Automobil ve firemní praxi – kompletní daňový pohled včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2020
2 650 Kč
301. Účetní výkazy pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2020
2 771 Kč
302. Vedení lidí pro začínající manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2020
4 828 Kč
303. Aktuální vývoj právní úpravy EET a související změny u DPH v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2020
2 166 Kč
304. Moderní leadership: aby se z benefitů nestaly odpustky (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2020
3 751 Kč
305. Bytové spoluvlastnictví – velká novela občanského zákoníku s… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2020
2 892 Kč
306. English for Human Resource Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2020
2 771 Kč
307. Převodní ceny a daňová kontrola v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2020
3 013 Kč
308. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3 - 25.3.2020
8 458 Kč
309. Zásady osobní, provozní hygieny – správná praxe v potravinářských… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3.2020
2 408 Kč
310. Zákon o svobodném přístupu k informacím – v nových souvislostech (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3.2020
2 290 Kč
311. Moderní timemanagement – 10 návyků pro váš čas a energii (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3.2020
4 707 Kč
312. Jak napsat pracovní smlouvu (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3.2020
3 013 Kč
313. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3.2020
3 134 Kč
314. Potravinářské podvody a falšování potravin (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2020
2 650 Kč
315. Zadávání veřejných zakázek včetně konkrétní vzorové zadávací… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2020
2 892 Kč
316. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat, co potřebuji (rozšířený… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3 - 26.3.2020
9 184 Kč
317. Výkon funkce statutárního orgánu, souběh funkcí a odlišnosti od… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2020
2 892 Kč
318. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2020
4 828 Kč
319. Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2020
2 771 Kč
320. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2020
2 408 Kč
321. Moderní marketingová komunikace a propagace (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2020
4 828 Kč
322. Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3 - 27.3.2020
8 458 Kč
323. Autorské právo v praxi: vlastní tvorba a možnosti užití cizího obsahu… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2020
2 892 Kč
324. Praktický workshop pro asistentky a vedoucí sekretariátů (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2020
5 022 Kč
325. Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3 - 27.3.2020
4 707 Kč
326. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – masné výrobky (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2020
2 650 Kč
327. Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2020
2 771 Kč
328. Jak se vypořádat s problematickým anebo neschopným zaměstnancem (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2020
3 134 Kč
329. Jak na kreativní psaní – nechte svoje texty dýchat (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2020
4 465 Kč
330. Moderní digitální nástroje pro HR (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2020
4 828 Kč
331. Ochrana osobních údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.3.2020
2 290 Kč
332. Právní úprava kapitálového trhu (MIFID2/MIFIR) (PRAHA 1 - Nové Město )
30.3.2020
2 771 Kč
333. Cestovní náhrady 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
30.3.2020
2 529 Kč
334. Smluvní vztah mezi poskytovatelem zdravotních služeb a zdravotní… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.3.2020
2 892 Kč
335. Etiketa nejen pro úřednice a úředníky (PRAHA 1 - Nové Město )
31.3.2020
2 408 Kč
336. Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
31.3.2020
4 828 Kč
337. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
31.3.2020
4 586 Kč
338. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
31.3.2020
2 892 Kč
339. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4 - 2.4.2020
9 910 Kč
340. Jak překonávat strach a obavy v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2020
4 707 Kč
341. Platební styk pro pokročilé včetně nejnovějších změn (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2020
2 892 Kč
342. Zlepšete své soustředění i pozornost ve věku vyrušování (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2020
4 828 Kč
343. Využití soustředěné komunikace v manažerské i obchodní oblasti (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2020
4 828 Kč
344. Základy DPH pro vaši praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2020
2 892 Kč
345. Systémy bezpečnosti obalů – požadavky standardů na výrobce obalů pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2020
2 650 Kč
346. Rozpoznejte skryté manipulace v komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2020
4 828 Kč
347. Insolvenční právo zejména ve vztahu k uplatňování a uspokojování… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2020
3 255 Kč
348. Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2020
4 707 Kč
349. Leasing – účetní a daňový pohled pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2020
2 892 Kč
350. Účetní a daňové aktuality očima daňové poradkyně (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2020
3 255 Kč
351. Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2020
3 606 Kč
352. Protikorupční chování (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
2 190 Kč
353. DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně a pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
2 771 Kč
354. Jak přistupovat ke změnám v práci (aneb všechno se mění, jen změna… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
4 707 Kč
355. Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
2 892 Kč
356. Manažerské rozhodování – postupy, metody a nástroje (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
4 828 Kč
357. Krizová PR komunikace firmy – jak dobře zvládnout firemní negativní… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
4 828 Kč
358. Elektronická evidence tržeb (EET) – 3. a 4. fáze evidence tržeb od 1.… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
2 287 Kč
359. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
3 497 Kč
360. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4 - 7.4.2020
9 910 Kč
361. Odpady ve stravovacích provozech pro začínající a mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2020
2 650 Kč
362. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2020
4 828 Kč
363. Mezinárodní účetní standardy pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2020
3 618 Kč
364. Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na výrobní společnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2020
3 134 Kč
365. Společník a jednatel jednočlenné s. r. o. – účetní a daňové hledisko (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2020
3 013 Kč
366. Systémy bezpečnosti potravin – jejich principy a požadavky (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4.2020
2 650 Kč
367. Úvod do US GAAP pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4.2020
3 618 Kč
368. Mzdová akademie pro začínající v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4 - 9.4.2020
7 853 Kč
369. Hospodaření s majetkem státu po novele zákona č.219/2000 Sb., o… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4.2020
1 990 Kč
370. Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4 - 9.4.2020
8 676 Kč
371. Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4.2020
3 497 Kč
372. Daňové a účetní aspekty darování a dalších forem fundraisingu (vstup… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2020
2 529 Kč
373. Excel pro účetní prakticky – základní, ale povinná znalostní výbava (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2020
2 771 Kč
374. Prezentuj krátce! (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2020
4 828 Kč
375. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2020
4 828 Kč
376. Jarní škola pohotových komunikačních dovedností (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2020
4 780 Kč
377. Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací z… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2020
2 892 Kč
378. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2020
3 497 Kč
379. Efektivní smluvní sankce – jak optimalizovat smlouvu (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2020
3 013 Kč
380. Obchod není žádný boj – naučte se vztahovému prodeji (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2020
4 828 Kč
381. Práce s emocemi v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2020
4 780 Kč
382. DPH v příkladech – workshop (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2020
3 497 Kč
383. Zahraniční obchod se službami z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.4.2020
2 771 Kč
384. Podřízený zaměstnanec od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
14.4 - 15.4.2020
8 337 Kč
385. Techniky soustředění a mindfulness pro ty, co nestíhají (PRAHA 1 - Nové Město )
14.4.2020
4 707 Kč
386. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4 - 16.4.2020
9 910 Kč
387. Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
2 892 Kč
388. Zákon o registru smluv – aktuální problematika (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
2 390 Kč
389. IFRS – finanční nástroje pro podnikatele (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4 - 16.4.2020
6 401 Kč
390. Chceš být v cíli dříve? Zpomal! (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
4 828 Kč
391. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
3 255 Kč
392. Jak získat zákazníky a udělat z nich stálé klienty (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
4 707 Kč
393. Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4 - 16.4.2020
4 816 Kč
394. Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
3 013 Kč
395. Přeměny obchodních společností – právní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
3 255 Kč
396. Nejčastější chyby při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
2 650 Kč
397. Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
2 892 Kč
398. Elektronická evidence tržeb v roce 2020 včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
2 771 Kč
399. Platební karty zaměstnavatele v praxi – krok za krokem – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
2 529 Kč
400. Stavební zákon – povolování provádění staveb (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
2 892 Kč
401. Jak na tvorbu dobrého dotazníku aneb cesta od nápadu k vyhodnocení (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
4 586 Kč
402. Finanční analýza na bázi účetní závěrky (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
3 013 Kč
403. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
3 134 Kč
404. Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4 - 17.4.2020
8 337 Kč
405. Tiskovým mluvčím na zkoušku aneb jak na hovory a rozhovory s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
3 207 Kč
406. Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
3 134 Kč
407. Fakturace v roce 2020, práce s účetními a daňovými doklady (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2020
2 771 Kč
408. Kontroly zaměstnavatelů inspektoráty práce – průběh kontroly a postup… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2020
3 013 Kč
409. Jak si připravit osobní plán, stanovit cíl a najít motivaci vytrvat (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2020
3 461 Kč
410. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2020
4 707 Kč
411. Jak posílit strategickou roli HR a podpořit klíčové HR procesy (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2020
5 070 Kč
412. Síla otázky v komunikaci – jak se umět zeptat lépe než ostatní (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2020
4 828 Kč
413. LinkedIn – pokročilejší využití pro recruitery a HR specialisty (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2020
4 780 Kč
414. Vysílání pracovníků do členských států EU – na co všechno pamatovat (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2020
3 013 Kč
415. Svěřenské fondy pro pokročilé z pohledu transakčních, daňových a… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2020
3 134 Kč
416. Co musí účetní vědět o DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2020
3 497 Kč
417. Finanční plán a reporting – praktické rady a tipy (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2020
2 892 Kč
418. Odpolední kurz – základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4 - 18.5.2020
10 878 Kč
419. Time management IV. generace s Ing. Petrem Pacovským (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4 - 22.4.2020
10 515 Kč
420. IFRS – Mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4 - 23.4.2020
9 305 Kč
421. Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4.2020
1 990 Kč
422. Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4 - 22.4.2020
8 337 Kč
423. Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4.2020
2 650 Kč
424. Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na prodej služeb v komerčním… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4.2020
3 134 Kč
425. Komplexní řízení nákladů, investic a projektů, rozpočtování – spojení… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4 - 23.4.2020
11 967 Kč
426. Trénink vyjednávání pro nákupčí (PRAHA 1 - Nové Město )
22.4 - 23.4.2020
9 184 Kč
427. Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, skladové hospodářství, nedokončená… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.4.2020
3 013 Kč
428. Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.4.2020
2 892 Kč
429. Likvidace obchodních společností a družstev – právní, účetní a daňový… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.4.2020
3 497 Kč
430. Poskytování zdravotních služeb cizincům – rozsah péče, ceny, účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2020
2 650 Kč
431. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2020
4 828 Kč
432. Profesionální asistentka – management podpory manažerů (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4 - 24.4.2020
8 458 Kč
433. Plánování projektů a projektové řízení pomocí metody Lean Canvas (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2020
4 828 Kč
434. Komunikační MMA umění (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2020
4 828 Kč
435. Insolvenční řízení – řešení úpadku oddlužením (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2020
2 892 Kč
436. Zlepšete si koncentraci, paměť, tvořivost, motivační a sebemotivační… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2020
5 796 Kč
437. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – koloniální zboží (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
2 650 Kč
438. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
4 828 Kč
439. Tým a kdo tam patří (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
4 707 Kč
440. Zahraniční holdingy – právní a daňové souvislosti, ochrana soukromí,… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
2 771 Kč
441. Personální a mzdová problematika v roce 2020 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
3 134 Kč
442. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
4 707 Kč
443. Zákon o DPH 2020 v příkladech, včetně zaúčtování specifických případů (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
3 255 Kč
444. Jak zvládnout pohledávky a dluhy (závazky) z hlediska účetnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2020
2 771 Kč
445. Základy podvojného účetnictví dle změn pro rok 2020 – výklad polopatě… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4 - 30.4.2020
8 458 Kč
446. Skončení pracovního poměru na praktických příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2020
3 134 Kč
447. Účinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2020
6 280 Kč
448. Daňová a účetní specifika při provozování e-shopu (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4.2020
3 013 Kč
449. Funkce a vzorce v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4 - 29.4.2020
8 337 Kč
450. Zásady osobní, provozní hygieny – správná praxe ve stravovacích… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4.2020
2 408 Kč
451. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4.2020
1 990 Kč
452. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4 - 29.4.2020
8 458 Kč
453. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4 - 29.4.2020
4 828 Kč
454. Postavení jednatele – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4.2020
3 013 Kč
455. Prezentační dovednosti kreativně a beze stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4.2020
4 828 Kč
456. DPH – přeshraniční transakce v příkladech – dovoz, vývoz,… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.4.2020
3 255 Kč
457. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat to, co potřebuji (PRAHA 1 - Nové Město )
29.4.2020
5 312 Kč
458. Nařízení EU č. 910/2014 eIDAS a správa dokumentů v ČR (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2020
2 100 Kč
459. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Otevřené řízení, zjednodušené podlimitní řízení –… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2020
3 376 Kč
460. Právní ochrana a propagace značky a produktů (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2020
2 529 Kč
461. Tvorba kvalitního obsahu pro HR marketing (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2020
4 828 Kč
462. Účetní a daňové chuťovky po legislativních změnách (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2020
3 255 Kč
463. Finanční analýza interaktivně, včetně praktických příkladů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2020
2 892 Kč
464. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
4.5 - 5.5.2020
9 910 Kč
465. Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – pro úplné začátečníky (PRAHA 1 - Nové Město )
4.5.2020
3 013 Kč
466. DPH u zvláštních režimů včetně vazby na daňovou kontrolu a daňový řád (PRAHA 1 - Nové Město )
4.5.2020
3 618 Kč
467. Finance pro nefinanční manažery – komplexní přehled včetně příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
4.5.2020
3 013 Kč
468. Moderní controlling a reporting (distanční studium) (PRAHA 1 - Nové Město )
5.5 - 25.5.2020
11 979 Kč
469. Zaměstnanecké akciové programy – se zaměřením na praktickou aplikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
5.5.2020
2 771 Kč
470. Manažer jako kouč, koučování pro manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
5.5 - 6.5.2020
8 458 Kč
471. Účetní a daňoví poradci – jejich neúčetní povinnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
5.5.2020
2 892 Kč
472. Zákon o obcích a zákon o úřednících aktuálně – včetně řešení… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.5.2020
1 990 Kč
473. Systém HACCP ve stravovacích provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
6.5.2020
2 650 Kč
474. Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití (PRAHA 1 - Nové Město )
6.5.2020
2 771 Kč
475. Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů (PRAHA 1 - Nové Město )
6.5.2020
1 910 Kč
476. Vyhoření – cesta, kterou nemusíme procházet (PRAHA 1 - Nové Město )
6.5.2020
4 828 Kč
477. Moderní marketingová komunikace a propagace (PRAHA 1 - Nové Město )
6.5.2020
4 707 Kč
478. Transferové ceny v koncernových strukturách (PRAHA 1 - Nové Město )
6.5.2020
3 497 Kč
479. Kupní smlouva v obchodních vztazích (PRAHA 1 - Nové Město )
7.5.2020
3 013 Kč
480. Účetní, daňové a právní martyrium v případě dlouhodobé fyzické… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.5.2020
3 013 Kč
481. Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví včetně modelového příkladu,… (PRAHA 1 )
7.5.2020
3 255 Kč
482. US GAAP – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5 - 13.5.2020
9 063 Kč
483. Rekonstrukce účetnictví – jak nejlépe na to (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5.2020
2 529 Kč
484. Rozsáhlá novela daňového řádu a další aktuality styku s finančním… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5.2020
3 376 Kč
485. Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5.2020
3 860 Kč
486. Mzdová a personální speciálka pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5 - 21.5.2020
22 494 Kč
487. Restrukturalizace, transformace a podnikové přeměny – příklady fúzí,… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5.2020
2 892 Kč
488. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5 - 16.6.2020
10 878 Kč
489. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5 - 12.5.2020
6 401 Kč
490. Časové rozlišení, dohadné položky, tvorba a čerpání rezerv, účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
2 892 Kč
491. Personalistika a bezpečnost práce v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
2 650 Kč
492. Předpisy o zaměstnanosti v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
2 408 Kč
493. Zákon o spotřebitelském úvěru – zkušenosti s jeho aplikací (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
2 650 Kč
494. Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
5 143 Kč
495. Jak připravovat, organizovat a vyhodnotit jazykové vzdělávání… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
4 586 Kč
496. Daň z příjmů právnických osob pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
2 892 Kč
497. Účetnictví pro nestátní neziskové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5 - 15.5.2020
5 990 Kč
498. Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT)… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2020
3 013 Kč
499. Pravidla Incoterms® jako účinná pomůcka pro konstrukci vztahů v… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2020
2 892 Kč
500. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2020
2 650 Kč
501. FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2020
2 408 Kč
502. POWER BI aneb jak udělat parádní reporty snadno (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2020
4 828 Kč
503. Jak řešit krizové situace ve vyjednávání (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5 - 14.5.2020
9 184 Kč
504. Rychločtení a racionální čtení – dvoudenní intenzifikovaná forma (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5 - 14.5.2020
10 878 Kč
505. Cenné papíry – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2020
3 013 Kč
506. Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2020
2 100 Kč
507. Právo nejen pro ekonomy a účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2020
3 134 Kč
508. Daň z příjmů ze závislé činnosti v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2020
2 650 Kč
509. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2020
4 707 Kč
510. To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaci (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5 - 15.5.2020
8 458 Kč
511. Kritické myšlení a rozhodování aneb rozhodovací manuál (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2020
4 828 Kč
512. DPH prakticky pro začínající a mírně pokročilé plátce (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2020
3 013 Kč
513. Přeshraniční transakce v nejdůležitějších okruzích v příkladech… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
2 892 Kč
514. Komunikace datovou schránkou aneb „jak efektivně komunikovat (nejen)… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
1 990 Kč
515. Ochrana osobních údajů a jejich zabezpečení – se zaměřením IT… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
2 771 Kč
516. Klíč k motivaci a zvyšování osobního výkonu (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
4 828 Kč
517. Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
3 013 Kč
518. Ekonomická správa nemovitostí včetně daňových aspektů pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
3 013 Kč
519. Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní hodnota včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
3 013 Kč
520. IFRS v praxi – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5 - 20.5.2020
7 974 Kč
521. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2020
2 650 Kč
522. Zákon o nemocenském pojištění v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2020
2 650 Kč
523. Odštěpný závod (organizační složka podniku) v ČR a v zahraničí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2020
3 860 Kč
524. Jak efektivně pracovat s konfliktními zaměstnanci (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2020
4 707 Kč
525. Komplexní pohled na daňovou soustavu v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5 - 22.5.2020
14 436 Kč
526. Daň z přidané hodnoty pro rok 2020 – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2020
3 618 Kč
527. Důchodové pojištění, vedení evidenčních listů v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
2 529 Kč
528. Zákon o zdravotním pojištění v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
1 319 Kč
529. Strategie vztahů, strategie komunikace – seminář s Ing. Petrem… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5 - 20.5.2020
8 773 Kč
530. Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
2 290 Kč
531. Jak být vidět a slyšet při prezentaci? Vzbudit zvědavost a zájem! (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
4 102 Kč
532. Jednáme s klientem po telefonu (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
4 707 Kč
533. Leader – Manager – Coach™ (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5 - 20.5.2020
8 700 Kč
534. Key HR processes: Job Analysis and Performance Management as… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
5 070 Kč
535. Účetním výkazům a závěrce rozumíme (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
3 134 Kč
536. Automatizace práce v MS Excel pomocí maker (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5 - 20.5.2020
8 216 Kč
537. Daň z příjmů právnických osob, schválené i připravované změny a… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
3 618 Kč
538. Auditor v potravinářství (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
2 771 Kč
539. Jak postupovat při vedení účetnictví, problematika vedení účetnictví… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
2 771 Kč
540. Mzdové předpisy v praxi pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
3 255 Kč
541. Strategie tvořivosti – cesta, která vás může posunout (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
4 707 Kč
542. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5 - 21.5.2020
9 910 Kč
543. Daň z příjmů fyzických osob pro rok 2020 – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
2 650 Kč
544. Zdaňování příjmů právnických osob v mezinárodním kontextu pro rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
2 287 Kč
545. Excel pro účetní prakticky – prohloubení znalostí, předcházení a… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2020
2 771 Kč
546. Nabývání nemovitostí – specifika asset deal a share deal – právní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2020
3 013 Kč
547. Deriváty – jejich řízení a zajištění rizika v komerční praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5 - 22.5.2020
9 668 Kč
548. Vedení personální a mzdové agendy, mzdový audit (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2020
3 255 Kč
549. Základní orientace v personalistice (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5 - 22.5.2020
8 337 Kč
550. Jak říkat "ne" a jak si vymezit hranice (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2020
4 828 Kč
551. Business English for assistants / Obchodní angličtina pro asistentky (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2020
3 497 Kč
552. Marketing a reklama – daňové a účetní aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2020
3 013 Kč
553. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí pro rok 2020 –… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2020
3 497 Kč
554. Finanční analýza pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5 - 29.5.2020
5 191 Kč
555. Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí – v… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2020
3 497 Kč
556. Daň z příjmů ze závislé činnosti pro rok 2020 – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2020
2 529 Kč
557. Spotřební daně, ekologická daň pro rok 2020 – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2020
2 287 Kč
558. Řízení rizik spojených se vstupem na zahraniční trh včetně prezentace… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2020
3 013 Kč
559. Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5 - 28.5.2020
11 846 Kč
560. Systém bezpečnosti obalů – požadavky IFS PACsecure (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2020
2 650 Kč
561. Zákoník práce v praxi – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5 - 26.5.2020
5 554 Kč
562. Mzdové účetnictví – řešení problematických případů (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2020
2 892 Kč
563. Hlas – rádce i zrádce při verbální i neverbální komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5 - 15.6.2020
9 910 Kč
564. INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5.2020
2 771 Kč
565. Smlouvy s mezinárodním prvkem – zaměřeno na obchodní vztahy (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5.2020
2 771 Kč
566. Moderní digitální nástroje pro HR (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5.2020
4 828 Kč
567. Neviditelný leadership – jak lidi vést namísto řídit (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5.2020
4 828 Kč
568. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat, co potřebuji (rozšířený… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5 - 27.5.2020
9 063 Kč
569. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5 - 27.5.2020
8 458 Kč
570. Účetnictví pro neúčetní v daňových souvislostech (podnikatelské… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5 - 27.5.2020
4 816 Kč
571. Bytové družstvo – člen společenství vlastníků (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2020
2 650 Kč
572. Jak zvládnout vedení týmů složených z různých národností (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2020
4 828 Kč
573. Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2020
3 497 Kč
574. Kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2020
3 255 Kč
575. Rychločtení – stručný výstižný jednodenní trénink (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2020
6 292 Kč
576. Manuál komunikace s médii a online public relations (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2020
4 828 Kč
577. Emoce pod kontrolou – zvládání emocí v pěti krocích (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5 - 29.5.2020
8 337 Kč
578. Zvládání krizových situací proměnou komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2020
3 860 Kč
579. Life management: jak koučovat sebe sama (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2020
4 707 Kč
580. Stávám se plátcem daně z přidané hodnoty (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2020
2 892 Kč
581. Vedení lidí pro začínající manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2020
4 828 Kč
582. Specifika účtování zemědělství včetně příkladů z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2020
3 013 Kč
583. Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2020
2 650 Kč
584. Tuzemské cestovní náhrady v praxi – „polopatě“ (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2020
2 650 Kč
585. Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontrolu (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2020
2 892 Kč
586. Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2020
4 828 Kč
587. Daňové minimum pro účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
1.6 - 3.6.2020
7 974 Kč
588. Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
1.6.2020
2 892 Kč
589. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.6 - 2.6.2020
8 216 Kč
590. Opravné položky – daňový a účetní pohled včetně příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
1.6.2020
3 013 Kč
591. Systémy bezpečnosti potravin pro pokročilé – standardy BRC, IFS (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2020
2 771 Kč
592. Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2020
2 090 Kč
593. Excel pro účetní prakticky – kontingenční tabulky a grafy, export a… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2020
2 771 Kč
594. Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2020
3 134 Kč
595. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6 - 3.6.2020
9 910 Kč
596. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2020
3 860 Kč
597. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2020
4 828 Kč
598. Práce s emocemi v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2020
4 780 Kč
599. Řízení nákladů aktivitami-zvyšování ziskovosti moderně v příčinném… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6 - 4.6.2020
11 967 Kč
600. Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2020
2 771 Kč
601. Vyvlastňování pozemků a staveb – obecná úprava a speciální pro určité… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2020
2 771 Kč
602. Zpracování osobních údajů (GDPR, zákon o zpracování osobních údajů) –… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2020
3 013 Kč
603. Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se rozhodnout o koupi… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2020
3 013 Kč
604. Uplatňování DPH v nejdůležitějších okruzích v příkladech včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2020
2 771 Kč
605. Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2020
2 408 Kč
606. Experimentuj, tvoř, inovuj: kreativita a řešení problémů (nejen) v… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6 - 5.6.2020
11 253 Kč
607. Time management pro chronické prokrastinátory (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2020
4 828 Kč
608. Práce s vizemi i akčními plány – pro rozvoj týmů i jednotlivců (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2020
4 828 Kč
609. Získávání, analýza a prezentace dat v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6 - 5.6.2020
8 337 Kč
610. Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2020
3 013 Kč
611. Jak komunikovat a vzájemně si dobře porozumět (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2020
4 707 Kč
612. Odolnost pro komplexní manažerskou práci (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2020
4 828 Kč
613. Ekonomické ukazatele – charakteristika a jejich vyhodnocení včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2020
3 013 Kč
614. Majetek podle českých předpisů a IFRS – srovnání, včetně nového… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6 - 9.6.2020
6 522 Kč
615. Kolektivní investování (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2020
2 771 Kč
616. Communication Skills – Email writing, Telephone & Negotiating Skills (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2020
2 771 Kč
617. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2020
4 586 Kč
618. Výkaz cash flow prakticky včetně nácviku sestavení výkazu (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2020
3 013 Kč
619. Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0–7 (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6 - 10.6.2020
7 974 Kč
620. Změny zákona o DPH od 1. 1. 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2020
3 013 Kč
621. Vyúčtování zahraničních pracovních cest, valutová pokladna, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6.2020
3 013 Kč
622. Právní nástrahy v marketingu a reklamně a jak se jim vyhnout –… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6.2020
2 892 Kč
623. Podřízený zaměstnanec od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6 - 10.6.2020
8 337 Kč
624. Místo v tlupě (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6.2020
3 860 Kč
625. Rozpoznejte skryté manipulace v komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6.2020
4 828 Kč
626. Účetnictví podle slovenských předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6.2020
3 376 Kč
627. Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6.2020
3 013 Kč
628. Účetnictví pro pracovníky IT – nezbytné znalosti pro vaši práci při… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6.2020
2 166 Kč
629. Povinnost nahradit majetkovou a nemajetkovou újmu v pracovním právu… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6.2020
3 134 Kč
630. Motivace a odměňování pracovníků: jak, koho a kdy odměnit (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6.2020
4 707 Kč
631. Vybrané atraktivní komunikační dovednosti – Beneopedie® (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6 - 11.6.2020
9 910 Kč
632. Úvod do neštěstí aneb jak na opravdovou sebemotivaci (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6.2020
4 707 Kč
633. Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu včetně praktických… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6.2020
3 013 Kč
634. Organizační složka podniku zahraniční osoby na Slovensku – založení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6.2020
3 376 Kč
635. Komplikované účetní případy pro náročné (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6 - 12.6.2020
5 917 Kč
636. Rekodifikace veřejného stavebního práva – nová koncepce v povolování… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2020
3 134 Kč
637. Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2020
3 618 Kč
638. Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2020
2 190 Kč
639. Praktický trénink pokročilejších prezentačních dovedností (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2020
4 828 Kč
640. LinkedIn – pokročilejší využití pro recruitery a HR specialisty (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2020
4 731 Kč
641. Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci –… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2020
2 771 Kč
642. Pracovní právo v roce 2020 – refresh klíčových oblastí a informace o… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2020
2 892 Kč
643. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat to, co potřebuji (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2020
5 312 Kč
644. Porovnání podnikání fyzické vs. právnické osoby z daňového a účetního… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2020
3 255 Kč
645. Finanční profesionál 2020® – finanční řízení pro vrcholový a střední… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6 - 18.6.2020
15 718 Kč
646. Pracovněprávní vztahy a nediskriminování – rovný přístup z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2020
2 390 Kč
647. Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2020
3 618 Kč
648. Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6 - 16.6.2020
6 401 Kč
649. Minimum celního deklaranta (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6 - 19.6.2020
9 668 Kč
650. Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6.2020
3 013 Kč
651. Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6.2020
2 892 Kč
652. Zlepšete své soustředění i pozornost ve věku vyrušování (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6.2020
4 707 Kč
653. Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6.2020
4 707 Kč
654. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6 - 17.6.2020
8 458 Kč
655. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6 - 17.6.2020
9 910 Kč
656. DPH – nejčastější chyby (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6.2020
3 255 Kč
657. BOZP pro malé firmy – dokumentace a činnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
17.6.2020
2 408 Kč
658. Personální a mzdová problematika v roce 2020 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.6.2020
3 134 Kč
659. Účtování v cizích měnách a kursové rozdíly v podnikatelské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
17.6.2020
2 892 Kč
660. Jak zpracovat a využívat spisový a skartační řád a plán (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2020
2 190 Kč
661. Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2020
3 376 Kč
662. Cestovní náhrady v širších právních souvislostech (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2020
2 892 Kč
663. Tiskovým mluvčím na zkoušku aneb jak na hovory a rozhovory s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2020
3 207 Kč
664. Personální riskmanagement – jak předcházet personálním rizikům ve… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2020
4 344 Kč
665. Asistentka – královna předpokoje (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2020
4 344 Kč
666. Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace na… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2020
2 650 Kč
667. Firemní storytelling (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2020
4 828 Kč
668. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2020
4 828 Kč
669. Vzájemné souvislosti DPH, daní z příjmů a účetnictví aktuálně a pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2020
3 618 Kč
670. Techniky soustředění a mindfulness pro ty, co nestíhají (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2020
4 707 Kč
671. Konto pracovní doby – praktický návod krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2020
2 892 Kč
672. Bankrotní a bonitní modely finanční analýzy (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2020
3 376 Kč
673. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2020
4 586 Kč
674. Daňový balíček 2020 – srozumitelný přehled o změnách (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2020
3 134 Kč
675. DPH – řešení příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU, do a ze… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6.2020
2 892 Kč
676. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Vyhrazené změny závazku ze smluv a změny smluv po… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6.2020
2 650 Kč
677. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6 - 24.6.2020
5 917 Kč
678. Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6 - 24.6.2020
8 458 Kč
679. Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6 - 24.6.2020
10 152 Kč
680. Využití soustředěné komunikace v manažerské i obchodní oblasti (PRAHA 1 - Nové Město )
24.6.2020
4 828 Kč
681. Základy risk managementu včetně příkladů z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
24.6.2020
3 134 Kč
682. Novela zákona o obchodních korporacích (PRAHA 1 - Nové Město )
24.6.2020
3 013 Kč
683. Účtování dotací u podnikatelských subjektů a nestátních neziskových… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2020
2 529 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.