Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 1. VOX a.s., 04.04.2013, 15:16

Pořádající společnosti 1. VOX a.s. a SEMIS spol. s r.o. si Vám dovolují nabídnout  nevšední příležitost. Budete mít možnost zúčastnit se široké diskuze na téma: ELEKTRONICKÁ REVOLUCE VE VZDĚLÁVÁNÍ ANO ČI NE?

Setkat se můžete s odborníky, kteří se s vámi podělí o své zkušenosti. Na své si přijdou ti, kteří o e-vzdělávání teprve uvažují i ti, kteří již e-vzdělávání ve svých společnostech praktikují – bez ohledu na to, zda se jedná o velkou či malou společnost.

Letošní ročník konference „e-learning forum 2013“ se svým obsahem a pojetím dostává daleko za hranice tradičního e-learningu. Informačně komunikační technologie vstupují do celého vzdělávacího procesu – od identifikace vzdělávacích potřeb k vlastnímu vzdělávání a hodnocení jeho výsledků, to celé doplňují e-nástroje pro organizaci personálních procesů, včetně vzdělávání. Učení se na principech spolupráce a sdílení znalostí, myšlenek a nápadů rozvíjejí a podporují interní sociální sítě využívané velkými inovativními firmami. Na principech online vzdělávání v reálném čase se rozvíjejí metodiky tzv. webinářů. Velké možnosti pro vzdělávání lidí nabízejí mobilní technologie a jejich vhodná aplikace nám dává možnosti pracovat s celým cyklem lidského učení a zapamatování. Na konferenci zazní příspěvky o zkušenostech s využíváním e-nástrojů vzdělávání ve velkých i menších firmách a institucích a také řada příspěvků zaměřených na zkušenosti s využíváním různých metodických postupů.

Termín a místo konání: 16. 5. 2013; 09:00–17:00, HOTEL BARCELÓ PRAHA, Na strži 32, Praha 4, 140 00

Přihlášku a další podrobnosti obsahu jsou vám k dispozici pod tímto odkazem:

http://www.vox.cz/kurzy/konference-a-workshopy/e-learning-forum-2013-xiii-rocnik:-elektronicka-revoluce-ve-vzdelavani-ano-ci-ne-11352/


Firma 1. VOX a.s. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Metodika pracovní doby, její rozvržení, pravidla a forma… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2018
2 892 Kč
2. Zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů,… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9 - 27.9.2018
7 732 Kč
3. LinkedIn pro personalistu profesionála (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2018
4 586 Kč
4. Soft skills vyšší generace – tisícero dovedností komunikace a… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9 - 26.9.2018
9 910 Kč
5. Excelentní paměť není pouhou iluzí (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2018
5 203 Kč
6. Poskytování dotací vč. změn u dotací ze státního rozpočtu od roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2018
2 190 Kč
7. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – účetní a daňové aspekty po… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2018
3 134 Kč
8. Právní minimum pro daňové poradce (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2018
2 650 Kč
9. IFRS nové standardy – IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky a IFRS 16… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2018
3 376 Kč
10. Řízení alergenů ve stravovacích provozech (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2018
2 529 Kč
11. Pracovněprávní vztahy – osobní agenda zaměstnanců ve vztahu k ochraně… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2018
2 771 Kč
12. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2018
4 586 Kč
13. Označování potravin pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2018
2 771 Kč
14. Nejčastější problémy a chyby při zpracování mezd (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2018
3 013 Kč
15. Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2018
4 586 Kč
16. Odpady ve stravovacích provozech pro začínající a mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2018
2 650 Kč
17. Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2018
2 650 Kč
18. DPH ve stavebnictví na příkladech z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2018
2 771 Kč
19. Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2018
2 408 Kč
20. Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2018
2 650 Kč
21. Komunikační MMA umění (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2018
4 586 Kč
22. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10 - 2.10.2018
8 216 Kč
23. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10 - 2.10.2018
8 458 Kč
24. IFRS – finanční nástroje (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10 - 3.10.2018
6 280 Kč
25. Pracovnělékařské služby aktuálně z pohledu zaměstnavatele,… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2018
2 771 Kč
26. Stavební zákon po jeho velké novele v praxi – přinesla novela… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2018
2 771 Kč
27. Základy DPH pro vaši praxi včetně novely zákona od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2018
2 892 Kč
28. Základy marketingu pro nemarketéry (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2018
4 586 Kč
29. Aktuálně k mezinárodnímu daňovému plánování – budoucnost blízká a… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2018
3 860 Kč
30. Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2018
2 299 Kč
31. Náklady na marketing z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2018
2 529 Kč
32. Daňové minimum pro účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10 - 5.10.2018
7 732 Kč
33. Bytová družstva v praxi – hospodaření a daňová problematika (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2018
3 013 Kč
34. Prodej jako hra (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2018
3 570 Kč
35. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2018
4 586 Kč
36. Jak dobře řídit a úspěšně zvládnout proces změny (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2018
4 586 Kč
37. Negociace po telefonu - jak dobře zvládnout různé typy telefonátů (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2018
4 586 Kč
38. Finanční analýza pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10 - 5.10.2018
5 191 Kč
39. Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací z… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2018
2 529 Kč
40. Likvidace obchodních společností a družstev – právní, účetní a daňový… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2018
3 134 Kč
41. Personální a organizační audity (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2018
4 586 Kč
42. Seminář pro starosty, radní, zastupitele – jak dobře řešit… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2018
3 255 Kč
43. Protikorupční chování (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2018
2 190 Kč
44. E-mail marketing – jak dobře oslovit klienty (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2018
4 538 Kč
45. Jak zvládat zásadní okamžiky v kariéře manažera (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2018
4 586 Kč
46. Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – pro úplné začátečníky (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2018
2 771 Kč
47. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2018
3 890 Kč
48. Angličtina ve financích a účetnictví – English in Finance and… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10 - 26.10.2018
7 865 Kč
49. Reklamace v tuzemském i zahraničním obchodě (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2018
2 771 Kč
50. Workshop prodejních dovedností – staňte se úspěšným prodejcem (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2018
4 586 Kč
51. Komunikace datovou schránkou aneb „jak efektivně komunikovat (nejen)… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2018
1 990 Kč
52. Kritické myšlení a rozhodování aneb rozhodovací manuál (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2018
4 586 Kč
53. Efektivní vedení aneb co se v týmu skrytě děje (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2018
4 586 Kč
54. Právo pro veřejnou správu (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2018
2 299 Kč
55. IFRS v praxi – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10 - 10.10.2018
7 853 Kč
56. Communication Skills – Telephone Conversations, Writing Email &… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2018
2 771 Kč
57. LinkedIn pro obchodníky (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2018
4 586 Kč
58. Zákon o svobodném přístupu k informacím – v nových souvislostech (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2018
2 771 Kč
59. Právní úprava kapitálového trhu (MIFID II/MIFIR) – první zkušenosti (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2018
2 650 Kč
60. DPH – řešení příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU, do a ze… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2018
2 650 Kč
61. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2018
2 771 Kč
62. České účetní standardy v každodenní praxi včetně příkladů účtování (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2018
2 771 Kč
63. Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní hodnota včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2018
2 771 Kč
64. INTRASTAT v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2018
2 650 Kč
65. Rychločtení – stručný výstižný jednodenní trénink (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2018
5 917 Kč
66. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2018
4 586 Kč
67. Neverbální komunikace – a její verbální projevy (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2018
2 965 Kč
68. Účetnictví pro nestátní neziskové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10 - 11.10.2018
5 445 Kč
69. Daňová evidence z pohledu každodenní praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2018
2 650 Kč
70. Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2018
3 606 Kč
71. Insolvenční řízení z pohledu věřitele – aktuální výkladové problémy a… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2018
3 013 Kč
72. Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2018
3 376 Kč
73. Možnosti a cesty osobního rozvoje (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2018
4 586 Kč
74. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2018
4 586 Kč
75. Praktický průvodce GDPR pro daňové a účetní pracovníky – první… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2018
2 771 Kč
76. Spory při realizaci staveb včetně judikatury a praktických doporučení (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2018
3 134 Kč
77. Delegování – umění, které vám bude pomáhat každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2018
4 586 Kč
78. Daňové spory v praxi – aneb jak řešit případné spory se správcem daně (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
2 771 Kč
79. Účetní a daňové aktuality očima daňové poradkyně (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
3 013 Kč
80. Kontroly v oblasti pracovního práva a jak na ně (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
2 529 Kč
81. Porovnání podnikání fyzické vs. právnické osoby z daňového a účetního… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
3 134 Kč
82. Jednáme s klientem po telefonu (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
4 586 Kč
83. Kontingenční tabulky v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
4 344 Kč
84. Průběh kontroly u příjemců dotací (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
2 650 Kč
85. Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10 - 12.10.2018
8 337 Kč
86. Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
2 190 Kč
87. Komunikace v multikulturních týmech (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
4 586 Kč
88. Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2018
2 771 Kč
89. Systémy bezpečnosti potravin – jejich principy a požadavky (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2018
2 650 Kč
90. Asistentka jako efektivní podpora projektového týmu (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2018
4 586 Kč
91. Roční zúčtování záloh daně z příjmů ze závislé činnosti a roční… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2018
3 134 Kč
92. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2018
2 771 Kč
93. Leadership orientovaný opravdu na lidi (aneb self-managing system) (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2018
4 586 Kč
94. Základy typografické úpravy dokumentů (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2018
3 134 Kč
95. Jak nastavit lokální obchodní strategie (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2018
4 586 Kč
96. Six Sigma pro vaši praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2018
2 408 Kč
97. DPH – nejčastější chyby (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2018
3 013 Kč
98. Základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10 - 19.10.2018
10 878 Kč
99. Základní orientace v personalistice (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10 - 16.10.2018
8 337 Kč
100. Zvládání stresu na pracovišti i v soukromém životě, relaxační… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10 - 16.10.2018
8 216 Kč
101. Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti v roce 2018 a očekávané… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2018
3 134 Kč
102. Pokladna, práce s penězi, které nejsou vaše, platební karty, šeková… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2018
2 650 Kč
103. Die professionelle Präsentation – für Profis und Anfänger (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2018
2 771 Kč
104. Zákoník práce v praxi – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10 - 17.10.2018
4 828 Kč
105. Přeměny obchodních společností – právní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2018
3 013 Kč
106. Zlepšete své soustředění a pozornost ve věku vyrušování (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2018
4 586 Kč
107. Mzdová akademie pro začínající v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10 - 19.10.2018
6 994 Kč
108. Praktický trénink obrany daňového subjektu aneb jak se vypořádat s… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2018
2 771 Kč
109. Transferové ceny v koncernových strukturách (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2018
3 376 Kč
110. Restrukturalizace, transformace a podnikové přeměny – příklady fúzí,… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2018
2 529 Kč
111. Moderní Public Relations – manuál komunikace s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2018
4 586 Kč
112. Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2018
3 013 Kč
113. Dodací doložky INCOTERMS 2010 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2018
2 771 Kč
114. Leasing – účetní a daňový pohled pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2018
2 771 Kč
115. Trénink vyjednávání pro nákupčí (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10 - 19.10.2018
8 700 Kč
116. Jak si udržet zdravá záda (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2018
4 586 Kč
117. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2018
4 586 Kč
118. Excelentní paměť není pouhou iluzí – rozšířený seminář (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10 - 19.10.2018
8 821 Kč
119. Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru v souvislosti s… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2018
2 190 Kč
120. Silná firemní kultura a zlepšování výkonu firmy (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2018
4 586 Kč
121. Zásadní rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2018
2 650 Kč
122. DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2018
2 529 Kč
123. LinkedIn a reprezentace firmy navenek (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2018
4 586 Kč
124. Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků z pohledu zdravotního a… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2018
2 892 Kč
125. Získejte nové zákazníky – naučte se digitální marketing jako… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2018
3 860 Kč
126. Jak zjistit hospodářský výsledek s využitím účtování o nedokončené… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2018
2 892 Kč
127. Řízení nákladů firmy a organizace i businessu, rozpočtování a… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10 - 24.10.2018
11 967 Kč
128. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10 - 23.10.2018
4 707 Kč
129. Nejčastější chyby personalistů na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2018
4 586 Kč
130. Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2018
5 143 Kč
131. Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2018
2 499 Kč
132. Majetek podle českých předpisů a IFRS – srovnání, včetně nového… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10 - 24.10.2018
6 401 Kč
133. Marketing a reklama – daňové a účetní aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2018
2 892 Kč
134. Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10 - 24.10.2018
8 337 Kč
135. Rozhovory v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2018
4 586 Kč
136. Projektové řízení pro začínající projektové manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2018
4 586 Kč
137. Hospodaření s majetkem státu po novele zákona č. 219/2000 Sb., o… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2018
2 390 Kč
138. Příprava profesionální prezentace v MS PowerPoint (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2018
4 465 Kč
139. Finance pro nefinanční manažery – komplexní přehled včetně příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2018
3 013 Kč
140. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10 - 25.10.2018
8 458 Kč
141. Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2018
3 013 Kč
142. Systémy bezpečnosti obalů – požadavky standardů na výrobce obalů pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2018
2 650 Kč
143. Zahraniční holdingové struktury – právní a daňové souvislosti včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2018
2 771 Kč
144. Employer branding – staňte se magnetem na talenty (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2018
4 586 Kč
145. Vizitka písemné komunikace – jak se prezentovat působivě, bez chyb a… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2018
2 390 Kč
146. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2018
4 586 Kč
147. Získávání a analýza dat v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2018
4 586 Kč
148. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10 - 26.10.2018
4 586 Kč
149. Systémy bezpečnosti potravin pro pokročilé – standardy BRC, IFS (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2018
2 650 Kč
150. Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2018
3 739 Kč
151. Insolvenční řízení – řešení úpadku oddlužením – aktuální výkladové… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2018
2 771 Kč
152. Strukturované myšlení efektivního pracovníka, práce s informacemi (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10 - 26.10.2018
8 216 Kč
153. Stavba na cizím pozemku aneb umisťování staveb z hlediska občanského… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2018
2 771 Kč
154. Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2018
2 390 Kč
155. Jak na tvorbu směrnic a personální reporting (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2018
4 586 Kč
156. Prodej jako profese aneb jak být stále lepší (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2018
4 985 Kč
157. Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2018
2 650 Kč
158. BOZP a odborná a zdravotní způsobilost zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2018
2 529 Kč
159. Hospodářský rok a specifika jeho účtování (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2018
2 529 Kč
160. Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2018
2 892 Kč
161. Tisková zpráva od A do Z aneb jak na informace pro média ( páteční… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2018
3 207 Kč
162. Moderní controlling a reporting (distanční studium) (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10 - 19.11.2018
14 508 Kč
163. Fakturace a DPH pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2018
2 650 Kč
164. Zajišťovací příkazy a postup po jejich vydání (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2018
2 529 Kč
165. Presentation Skills for Managers and Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2018
2 771 Kč
166. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10 - 30.10.2018
8 216 Kč
167. Emoce pod kontrolou – zvládání emocí v pěti krocích (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2018
5 143 Kč
168. Pohledávky a dluhy (závazky) – účetní a daňové vymezení (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2018
2 408 Kč
169. Prodej investičních produktů s ohledem na povinné předpisy a včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2018
2 650 Kč
170. Jak telefonovat bez obav, efektivněji a úspěšněji (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2018
4 586 Kč
171. IFRS – mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10 - 1.11.2018
9 305 Kč
172. Minimum celního deklaranta (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10 - 2.11.2018
9 426 Kč
173. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – masné výrobky (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2018
2 650 Kč
174. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2018
4 586 Kč
175. Prezentační a lektorské dovednosti kreativně a beze stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2018
4 586 Kč
176. Stal jsem se manažerem (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10 - 31.10.2018
8 337 Kč
177. Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na výrobní společnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2018
2 892 Kč
178. Vzájemné souvislosti DPH, daně z příjmů právnických osob a účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2018
3 376 Kč
179. Neviditelný leadership – jak lidi vést namísto řídit (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2018
4 586 Kč
180. Cenné papíry v podnikatelské praxi – účetní a daňový pohled v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2018
2 529 Kč
181. Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, skladové hospodářství, nedokončená… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2018
2 771 Kč
182. Kolektivní vyjednávání 2018 – z pohledu pracovněprávních vztahů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2018
3 255 Kč
183. Manažer jako kouč, koučování pro manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10 - 1.11.2018
8 216 Kč
184. Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na prodej služeb v komerčním… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2018
2 892 Kč
185. GDPR – výkladové a aplikační problémy a nový zákon o zpracování… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2018
2 892 Kč
186. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2018
3 618 Kč
187. Rychločtení – stručný výstižný jednodenní trénink (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2018
6 171 Kč
188. Pracovní smlouvy z pohledu praxe, včetně problematiky práce z domova (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2018
2 650 Kč
189. Kommunikationsfähigkeiten – Telefongespräche, Schreiben von E-Mail… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2018
2 771 Kč
190. Ekonomické ukazatele – charakteristika a jejich vyhodnocení (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2018
2 771 Kč
191. Výpočty ve mzdové účtárně – pro začínající mzdové účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2018
2 408 Kč
192. Daň z příjmů aktuálně a očekávané změny pro rok 2019 – speciálka (PRAHA 8 )
1.11 - 2.11.2018
4 828 Kč
193. Daň z příjmů fyzických osob v roce 2018 a očekávané změny pro rok… (PRAHA 8 )
1.11.2018
3 255 Kč
194. To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaci (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11 - 2.11.2018
8 337 Kč
195. Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a smlouvy k… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2018
2 650 Kč
196. Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2018
4 586 Kč
197. Daň z příjmů právnických osob aktuálně a očekávané změny pro rok 2019… (PRAHA 8 )
2.11.2018
3 497 Kč
198. Praktické uplatňování DPH v roce 2018 a očekávané změny pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2018
3 255 Kč
199. Dopady změn u DPH na společnosti (sdružení) od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2018
3 013 Kč
200. Kárné provinění a kárná odpovědnost státních zaměstnanců – aplikace… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2018
2 299 Kč
201. Rodinné a dědické právo podle nového občanského zákoníku (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2018
1 990 Kč
202. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11 - 6.11.2018
8 458 Kč
203. US GAAP – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11 - 7.11.2018
8 458 Kč
204. Ekonomická správa nemovitostí včetně daňových aspektů (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2018
3 013 Kč
205. Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2018
3 134 Kč
206. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2018
2 408 Kč
207. Strategický management (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2018
4 586 Kč
208. Obchodní mailová komunikace v angličtině (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2018
3 255 Kč
209. Práce s emocemi v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2018
4 586 Kč
210. Inventarizace majetku a závazků – náležitá příprava na účetní závěrku (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2018
2 650 Kč
211. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – koloniální zboží (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2018
2 408 Kč
212. ePrivacy pro IT pracovníky – co přináší, jak postupovat, vazby na… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2018
2 771 Kč
213. Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2018
3 255 Kč
214. Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2018
2 601 Kč
215. Time management pro chronické prokrastinátory (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2018
4 586 Kč
216. Etiketa pro úřednice a úředníky (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2018
2 299 Kč
217. Jak efektivně zaujmout, oslovit a získat nové zákazníky pomocí… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2018
4 586 Kč
218. Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2018
2 771 Kč
219. Prodej jako hra (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2018
3 509 Kč
220. Vaše angličtina – neztrácejte naději (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2018
5 191 Kč
221. Vyúčtování zahraničních pracovních cest, valutová pokladna, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2018
2 650 Kč
222. Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11 - 9.11.2018
7 974 Kč
223. Myšlenkové mapy a další metody pro vaši tvořivost (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2018
4 586 Kč
224. Účetní, daňové a právní martyrium při dlouhodobé fyzické přítomnosti… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2018
3 013 Kč
225. Převodní ceny a daňová kontrola – aktuální výzva v přímých daních po… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2018
2 771 Kč
226. Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11 - 8.11.2018
4 599 Kč
227. Leader – Manager – Coach™ (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11 - 9.11.2018
8 458 Kč
228. Řeč těla v profesním jednání (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2018
4 586 Kč
229. Jak uzavírat obchodní smlouvy a smluvně se zabezpečit proti obchodním… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2018
3 134 Kč
230. Zákon o registru smluv – aktuální problematika (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2018
2 771 Kč
231. Společník a jednatel jednočlenné s. r. o. – účetní a daňové hledisko (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2018
2 892 Kč
232. DPH u zvláštních režimů včetně vazby na daňovou kontrolu a daňový řád (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2018
3 255 Kč
233. Zahraniční obchod se službami z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2018
2 771 Kč
234. Motivace a odměňování pracovníků: čím, jak, koho a proč odměnit (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2018
4 586 Kč
235. Insolvenční rizika související s uzavíráním transakcí – střet… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2018
2 287 Kč
236. Odměňování zaměstnanců mzdou a nejčastější chyby zaměstnavatelů (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2018
2 529 Kč
237. Systém bezpečnosti obalů – požadavky IFS PACsecure (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2018
2 529 Kč
238. Hovory a rozhovory s médii (páteční dopolední workshop) (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2018
3 207 Kč
239. Konference: DAŇOVÝ ŘÁD 2018 – XVIII. ročník procesního daňového práva (PRAHA 8 )
12.11 - 13.11.2018
5 784 Kč
240. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11 - 11.12.2018
10 866 Kč
241. Povinnost nahradit majetkovou a nemajetkovou újmu v pracovním právu… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2018
3 013 Kč
242. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a základy… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11 - 13.11.2018
6 038 Kč
243. Kontrolní vazby v účetnictví – přípravné práce před uzavřením… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2018
3 013 Kč
244. Kolektivní investování – aktuálně a po změnách roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2018
2 650 Kč
245. Podřízený zaměstnanec od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11 - 13.11.2018
8 216 Kč
246. Jak na strategické plánování v neziskových organizacích (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2018
2 499 Kč
247. Workshop prodejních dovedností – staňte se úspěšným prodejcem (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2018
4 586 Kč
248. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2018
4 586 Kč
249. Finanční plán a reporting – praktické rady a tipy (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2018
2 771 Kč
250. Postavení jednatele – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2018
2 771 Kč
251. Opravné položky – daňový a účetní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2018
3 013 Kč
252. Dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2018
2 499 Kč
253. Moderní time management – vymaňte se ze shonu, stresu a odkládání (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2018
4 586 Kč
254. Manažerské rozhodování – postupy, metody a nástroje (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2018
4 586 Kč
255. Základy risk managementu včetně příkladů z praxe, simulační hry a… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11 - 15.11.2018
5 542 Kč
256. Sanitace a ochranný systém proti výskytu škůdců ve stravovacích… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2018
2 529 Kč
257. Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2018
2 771 Kč
258. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2018
3 025 Kč
259. DPH v roce 2018 a připravované změny pro rok 2019 – speciálka pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11 - 16.11.2018
7 587 Kč
260. Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11 - 15.11.2018
4 453 Kč
261. Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2018 a připravované… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2018
3 134 Kč
262. Povolování provádění staveb – změny v právní úpravě s účinností od 1.… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2018
2 771 Kč
263. Protikorupční chování (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2018
2 190 Kč
264. Jak vyladit projektový tým a dojít tak k lepším výsledkům (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2018
4 586 Kč
265. Uplatňování DPH mezi zeměmi EU a s třetími zeměmi v roce 2018 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
3 134 Kč
266. Veřejné zakázky – výkladové a aplikační problémy nového zákona (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
3 134 Kč
267. Profesionálem účetní závěrky krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11 - 16.11.2018
7 248 Kč
268. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
2 892 Kč
269. Profesionálem účetní závěrky – příprava na daňové přiznání a odložená… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
2 650 Kč
270. Profesionálem účetní závěrky – uzávěrkové operace, sestavení účetní… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
3 013 Kč
271. Systémy pro zajištění bezpečnosti potravin v zemědělské prvovýrobě … (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
2 408 Kč
272. Svěřenské fondy pro pokročilé z pohledu transakčních, daňových a… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
3 013 Kč
273. Moderní marketingová komunikace a propagace (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
4 586 Kč
274. Jak na tvorbu směrnic a personální reporting (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
4 586 Kč
275. Výkonnost zaměstnance v kanceláři (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
4 586 Kč
276. Jak připravovat, organizovat a vyhodnotit jazykové vzdělávání… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
4 586 Kč
277. Deutsch für HR Professionals von B1 bis C1/C2 Ebene (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
2 771 Kč
278. Tuzemské cestovní náhrady v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
2 529 Kč
279. Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně – změny roku 2018 a k 1. 1.… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
2 529 Kč
280. Sousedská práva v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
2 650 Kč
281. Profesionálem účetní závěrky – audit, výroční zprávy a zveřejnění… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
3 013 Kč
282. DPH v roce 2018 v příkladech a připravované změny pro rok 2019 – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
3 134 Kč
283. Jak efektivně nabírat zaměstnance do menší firmy – přežijte mezi… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
3 860 Kč
284. Účtování dotací u podnikatelských subjektů a nestátních neziskových… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
2 650 Kč
285. Jak na dezinformace – odolejte fake news (páteční dopolední workshop) (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
3 207 Kč
286. Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
3 134 Kč
287. Výzkum a vývoj a jeho podpora v České republice – výkladový seminář (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
2 892 Kč
288. HR Recruitment & Selection and Employee Assessments (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
2 892 Kč
289. Zavedení IFRS do firemního účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11 - 20.11.2018
5 990 Kč
290. Změny v účetních a daňových zákonech v roce 2018 a novely daňových… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
2 529 Kč
291. Zdanění hazardních her v praxi – aktuálně a očekávaný vývoj (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
2 408 Kč
292. Pracovní právo v praxi – aktuálně a změny pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
3 497 Kč
293. Mzdově personální profesionál® (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11 - 23.11.2018
12 088 Kč
294. Platební styk – aktuální změny právní úpravy včetně nejnovějších změn (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
2 650 Kč
295. Daňová podpora výzkumu a vývoje zaměřená na odpočitatelnou položku… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
2 892 Kč
296. Mzdové a platové předpisy v praxi – aktuálně a změny pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
3 618 Kč
297. Systém HACCP ve stravovacích provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
2 408 Kč
298. Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
3 013 Kč
299. Finanční analýza interaktivně, včetně praktických příkladů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
2 771 Kč
300. Zvládání krizových situací proměnou komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
3 618 Kč
301. Moderní timemanagement – 10 návyků pro váš čas a energii (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
4 586 Kč
302. Digitální marketing: jak získat maximum ze stávajících zákazníků (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
3 860 Kč
303. Zákoník práce, zákon o dani z příjmů ze závislé činnosti, sociální a… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11 - 22.11.2018
7 974 Kč
304. Fakturace v přeshraničním obchodě a službách včetně účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
2 529 Kč
305. Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
2 892 Kč
306. Prokazování původu majetku a prohlášení o majetku (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
2 408 Kč
307. Specifika účtování zemědělství včetně příkladů z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
2 892 Kč
308. Nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a důchodové… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
3 618 Kč
309. Excelentní paměť není pouhou iluzí (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
5 203 Kč
310. Automatizace práce v MS Excel pomocí maker (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11 - 22.11.2018
7 974 Kč
311. Nástup nového zaměstnance do firmy z pohledu personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
4 465 Kč
312. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
4 586 Kč
313. Leadershipem k výjimečným týmům a mimořádným výsledkům (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
4 586 Kč
314. Lean Canvas v projektovém řízení (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
4 586 Kč
315. Klíč k motivaci a zvyšování osobního výkonu (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
4 586 Kč
316. Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
2 892 Kč
317. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2018/2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
3 328 Kč
318. Smlouva o dílo – komplexní prakticky zaměřený rozbor právní úpravy… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
2 650 Kč
319. Cestovní náhrady – aktuálně a změny pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
2 408 Kč
320. Zdravotní pojištění – aktuálně a změny pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
1 803 Kč
321. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
2 771 Kč
322. Úvod do neštěstí aneb jak na opravdovou sebemotivaci (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
4 586 Kč
323. Akvizice nemovitostí, due diligence (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
2 771 Kč
324. Zdaňování mezd a platů – aktuálně a změny pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
2 408 Kč
325. Auditor v potravinářství (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
2 650 Kč
326. Business plán pro vaši praxi – krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
2 771 Kč
327. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
4 707 Kč
328. LinkedIn pro personalistu – profesionála (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
4 586 Kč
329. Efektivní vedení aneb co se v týmu skrytě děje (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
4 586 Kč
330. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
2 299 Kč
331. Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2019 – speciálka (PRAHA 8 )
26.11 - 27.11.2018
5 433 Kč
332. Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
2 650 Kč
333. Praktické zkušenosti s kontrolním hlášením k DPH a obrana proti… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
2 771 Kč
334. Pracovněprávní vztahy – osobní agenda zaměstnanců ve vztahu k ochraně… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
2 771 Kč
335. Poskytovatelé investičních služeb po MIFID II (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
2 650 Kč
336. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
4 586 Kč
337. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
4 586 Kč
338. Účetní závěrka roku 2018 u nestátních neziskových organizací (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
2 499 Kč
339. Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11 - 27.11.2018
8 216 Kč
340. Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2018
2 892 Kč
341. Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0–7 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 29.11.2018
6 038 Kč
342. Kontroly zaměstnavatelů inspektoráty práce – průběh kontroly a postup… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2018
2 650 Kč
343. Aktuální legislativa pro výrobce potravin a obalů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2018
2 650 Kč
344. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 28.11.2018
8 458 Kč
345. Čtyři hlavní návyky pro dokončení důležitých úkolů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2018
4 586 Kč
346. Správa dokumentů u původců v soukromém sektoru v souvislosti s… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2018
2 190 Kč
347. Efektivní řešení problémů a rozhodovací metody (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 28.11.2018
8 216 Kč
348. Sanitace a ochranný systém proti výskytu škůdců pro výrobní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2018
2 529 Kč
349. Inventarizace majetku a závazků včetně přípravných prací pro uzavření… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2018
2 650 Kč
350. Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11 - 29.11.2018
6 643 Kč
351. Opravy chyb minulých období – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2018
2 650 Kč
352. Cash flow v teorii i praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11 - 29.11.2018
6 280 Kč
353. Efektivní získávání zaměstnanců – včetně náboru na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11 - 29.11.2018
8 216 Kč
354. Odštěpný závod (organizační složka podniku) zahraniční společnosti v… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2018
3 860 Kč
355. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2018
4 586 Kč
356. Budujeme úspěšnou značku firmy, produktu, služby (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2018
4 586 Kč
357. Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
2 650 Kč
358. Daňové a účetní rozinky aneb Špindl roku 2018 – XXIII. ročník (ŠPINDLERŮV MLÝN )
29.11 - 1.12.2018
8 458 Kč
359. Time management IV. generace s Ing. Petrem Pacovským (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11 - 30.11.2018
10 152 Kč
360. Insolvenční řízení – praktické rady pro obezřetné podnikatele (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
3 013 Kč
361. Krizové PR a komunikace s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
4 586 Kč
362. Jak řešit krizové situace ve vyjednávání (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11 - 30.11.2018
8 700 Kč
363. Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
4 586 Kč
364. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
4 586 Kč
365. Diskuzní seminář k aktuálním změnám ve zdanění prodeje zboží přes… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
4 586 Kč
366. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
4 586 Kč
367. Jak na tvorbu dobrého dotazníku aneb od nápadu k vyhodnocení (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2018
4 586 Kč
368. Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2018
2 287 Kč
369. Zdaňování příjmů ze spekulací s kryptoměnami (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2018
2 529 Kč
370. Delegování – umění, které vám bude pomáhat každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2018
4 586 Kč
371. Firma jako fungující "PR tým" (páteční dopolední workshop) (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2018
3 207 Kč
372. Světové účetnictví US GAAP a IFRS (srovnání a jejich vzájemné využití… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12 - 6.12.2018
10 757 Kč
373. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2018
2 529 Kč
374. Základy DPH pro vaši praxi včetně novely zákona od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2018
2 892 Kč
375. Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách předpisů v… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2018
2 650 Kč
376. Moderní leadership aneb proč benefity nestačí (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2018
3 509 Kč
377. Zvládání stresu na pracovišti i v soukromém životě, relaxační… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12 - 4.12.2018
8 216 Kč
378. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12 - 4.12.2018
8 458 Kč
379. Účetní závěrka za rok 2018 v plném a zjednodušeném rozsahu (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2018
3 134 Kč
380. Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2018
2 650 Kč
381. Zákon o DPH a jeho změny pro rok 2019 ve vazbě na daňový řád (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2018
2 771 Kč
382. Efektivní komunikace manažera (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2018
4 586 Kč
383. Sociální sítě, komunity, web a blog. Naučte se digitální marketing… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2018
3 751 Kč
384. Praktický seminář k aktuálním otázkám poskytování informací… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2018
2 299 Kč
385. Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2018
2 650 Kč
386. Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12 - 6.12.2018
4 586 Kč
387. Výkaz cash flow prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2018
2 771 Kč
388. Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2018
3 618 Kč
389. Srovnání českého a slovenského pracovního práva s ohledem na novely v… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2018
3 497 Kč
390. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2018
4 586 Kč
391. Profesionální asistentka – management podpory manažerů (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12 - 6.12.2018
8 216 Kč
392. Efektivní využití MS Office v práci asistentky (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12 - 7.12.2018
12 076 Kč
393. Náhrada škody v obchodní praxi – výklad, judikatura, praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
2 771 Kč
394. Zástavy v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
3 013 Kč
395. Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2018 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
2 408 Kč
396. Hodnocení zaměstnanců a jeho vazba na ostatní personální procesy (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12 - 7.12.2018
8 337 Kč
397. Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace za rok 2018 a novinky… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
2 650 Kč
398. Týmová komunikace krok za krokem aneb jak se domluvit a jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
4 586 Kč
399. Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
5 143 Kč
400. Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2018
2 408 Kč
401. Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2018
2 650 Kč
402. Účetním výkazům a závěrce rozumíme (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2018
2 771 Kč
403. Jak si udržet zdravá záda (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2018
4 586 Kč
404. Řízení nákladů firmy, organizace i businessu a rozpočtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12 - 11.12.2018
10 152 Kč
405. Performance Management and Development Planning (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2018
2 892 Kč
406. Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12 - 11.12.2018
6 038 Kč
407. Faktura – komplexně na příkladech z praxe a náležitosti daňových… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2018
2 529 Kč
408. Aktivní vedení týmu (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12 - 11.12.2018
8 216 Kč
409. Negociace po telefonu – jak dobře zvládnout různé typy telefonátů (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2018
4 586 Kč
410. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12 - 11.12.2018
8 458 Kč
411. Stálice a novinky v judikatuře nejvyššího správního soudu k daním z… (PRAHA 8 )
10.12.2018
3 981 Kč
412. Zákon o zadávání veřejných zakázek (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2018
2 390 Kč
413. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
3 860 Kč
414. Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR a vysílání pracovníků do… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
3 255 Kč
415. Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
2 892 Kč
416. Práce s vizemi a akčními plány pro rozvoj týmů i jednotlivců (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
4 586 Kč
417. Nejčastější chyby personalistů na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
4 586 Kč
418. Pokladna, práce s penězi, které nejsou vaše, platební karty – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
2 299 Kč
419. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit –… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
3 618 Kč
420. DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně a pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
2 771 Kč
421. Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
3 376 Kč
422. IFRS – aktuálně i připravované novelizace (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
2 650 Kč
423. Uzavření účetnictví za rok 2018 pro neauditované společnosti včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
2 650 Kč
424. Aktuality v účetnictví a daních 2018–2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
3 134 Kč
425. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a související otázky (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
2 287 Kč
426. Výběrový pohovor se zaměřením na osobnostní tendence uchazečů – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
4 586 Kč
427. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12 - 13.12.2018
8 458 Kč
428. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
4 586 Kč
429. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
4 586 Kč
430. Průřez novinek v daňových a účetních předpisech pro rok 2019 (PRAHA 8 )
13.12.2018
3 013 Kč
431. Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
2 892 Kč
432. Elektronická evidence tržeb (EET) v podmínkách roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
2 166 Kč
433. Cestovní náhrady 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
2 408 Kč
434. Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
2 499 Kč
435. Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12 - 14.12.2018
8 337 Kč
436. Účetní závěrka nestátních neziskových organizací za rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
2 499 Kč
437. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12 - 14.12.2018
8 216 Kč
438. Celní problematika v roce 2018 a očekávané změny roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
2 771 Kč
439. Zásoby z účetního a daňového pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
2 408 Kč
440. Důkazní břemeno v daňovém řízení (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
2 529 Kč
441. Praktický průvodce GDPR pro daňové a účetní pracovníky – první… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
2 771 Kč
442. Komunikace datovou schránkou aneb „jak efektivně komunikovat (nejen)… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
1 990 Kč
443. Novela zákona o DPH pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2018
2 771 Kč
444. Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2019 (PRAHA 1 )
17.12 - 19.12.2018
7 248 Kč
445. Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů v roce 2019 (PRAHA 1 )
17.12.2018
2 892 Kč
446. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12 - 18.12.2018
8 458 Kč
447. Správa dokumentů u původců ve veřejném i v soukromém sektoru – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2018
2 190 Kč
448. Emoce pod kontrolou – zvládání emocí v pěti krocích (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2018
5 143 Kč
449. Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2018
2 771 Kč
450. Daň z příjmů fyzických osob – za rok 2018 a novinky roku 2019 včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2018
3 134 Kč
451. Mzdové předpisy aktuálně pro rok 2019 (PRAHA 1 )
18.12.2018
3 255 Kč
452. Soft skills vyšší generace – tisícero dovedností komunikace a… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12 - 19.12.2018
9 910 Kč
453. Nejdůležitější změny v daních, finančním a mzdovém účetnictví pro rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2018
2 287 Kč
454. Uzavření účetnictví za rok 2018 pro podnikatelské subjekty (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2018
2 771 Kč
455. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2019… (PRAHA 1 )
19.12.2018
2 529 Kč
456. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2018
4 586 Kč
457. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2018
4 586 Kč
458. Financování od A do Z – v příkladech, s důrazem na praktickou aplikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
20.12.2018
2 892 Kč
459. Cestovní náhrady dle slovenské legislativy aktuálně a pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.12.2018
2 287 Kč
460. Aktuality v účetnictví a daních 2018–2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.1.2019
3 134 Kč
461. Velká účetní závěrka včetně daňového přiznání za rok 2018 (PRAHA 1 )
8.1 - 9.1.2019
4 816 Kč
462. Jak správně nastavit pravidla pro vyúčtování zahraničních pracovních… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.1.2019
2 650 Kč
463. Sestavení účetní závěrky podvojného účetnictví za rok 2018 (PRAHA 1 )
8.1.2019
3 013 Kč
464. Praktický pohled na účetní a daňové doklady dle předpisů pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.1.2019
2 650 Kč
465. Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok… (PRAHA 1 )
9.1.2019
3 013 Kč
466. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
10.1 - 11.1.2019
8 458 Kč
467. Celní kodex a celní předpisy v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.1.2019
2 771 Kč
468. Kurz – elektronická evidence tržeb (EET) (PRAHA 1 - Nové Město )
14.1.2019
2 529 Kč
469. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2018/2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1.2019
3 328 Kč
470. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1 - 16.1.2019
9 668 Kč
471. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2019
2 771 Kč
472. Efektivní práce s daty díky funkcím MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1 - 18.1.2019
8 216 Kč
473. Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků z pohledu zdravotního a… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.1.2019
2 892 Kč
474. Nejdůležitější změny v daních, finančním a mzdovém účetnictví pro rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.1.2019
2 287 Kč
475. Pracovněprávní předpisy v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.1.2019
3 013 Kč
476. Úhrada ambulantních zdravotních služeb v roce 2019 aneb mám dodatek… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2019
2 529 Kč
477. Zásoby, skladová evidence, vazba na fakturaci, drobný majetek,… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1.2019
3 013 Kč
478. Převodní ceny a daňová kontrola – aktuální výzva v přímých daních po… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1.2019
2 771 Kč
479. Cestovní náhrady včetně aktualit pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2019
2 529 Kč
480. Splatná a odložená daň krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2019
2 650 Kč
481. Praktické uplatňování zákona o DPH od 1. 1. 2019 (PRAHA 8 )
30.1.2019
3 497 Kč
482. Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2019
2 892 Kč
483. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1 - 31.1.2019
8 458 Kč
484. Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2019
2 771 Kč
485. Nastavení účetnictví, kontrolních vazeb a úprava vnitropodnikových… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2019
2 650 Kč
486. Daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2018 a aktuality pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2019
3 134 Kč
487. Elektronická evidence tržeb (EET) v podmínkách roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
1.2.2019
2 166 Kč
488. Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2019
3 013 Kč
489. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2019
2 771 Kč
490. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2 - 14.2.2019
8 458 Kč
491. Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2019
3 497 Kč
492. Uzavření daňové evidence OSVČ, daňové přiznání a přehledy k pojištění… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2019
3 013 Kč
493. Zákon o DPH 2018/2019 v příkladech, včetně zaúčtování specifických… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2.2019
2 771 Kč
494. Účetní závěrka za rok 2018 včetně finanční analýzy (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2019
3 255 Kč
495. Co musí manažer vědět o daních po novele z roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2019
3 134 Kč
496. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2 - 27.2.2019
8 216 Kč
497. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3.2019
2 771 Kč
498. Personální a mzdová problematika v roce 2018 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2019
2 892 Kč
499. Daňové minimum pro účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6 - 5.6.2019
7 732 Kč
500. Jak může firmě prospět osobní PR a značka zaměstnance (páteční… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2019
3 207 Kč

Žádné položky.

Elektronické kurzy

Auto v podnikání (záznam on-line)
1 997 Kč
Časté chyby a omyly v účetnictví a daních (záznam on-line)
1 392 Kč
CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
CESTOVNÍ NÁHRADY (záznam DVD)
1 392 Kč
Cestovní náhrady 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daň z příjmu fyzických osob 2015 a daňové přiznání za rok 2014 …
1 150 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2016/2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2017/2018 (záznam on-line)
1 997 Kč
Daň z příjmů fyzických osob v roce 2016 a daňové přiznání za rok 2015…
1 392 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2015 a daňové přiznání právnických osob…
1 150 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2018 a daňové přiznání za rok 2017 …
1 997 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2016 a daňové přiznání za rok…
1 392 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2017 a daňové přiznání za rok…
1 392 Kč
Daně a účetnictví SVJ – společenství vlastníků jednotek (záznam on…
1 997 Kč
Daně a účetnictví v roce 2015 – první poznatky z praxe (záznam on…
1 150 Kč
Daňová kontrola (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňové a nedaňové výdaje v praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
Daňové minimum pro účetní v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňově uznatelné náklady v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňový řád pro účetní 2016 s ohledem na povinnou elektronickou…
1 392 Kč
Daňový řád pro účetní 2018 s ohledem na povinnou elektronickou…
1 997 Kč
DPH nejčastější chyby a praktické příklady (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH po novelách 2016 a 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2016 …
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2017 …
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2018 …
1 997 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU se zaměřením na služby v roce…
1 392 Kč
DPH při vývozu a dovozu 2018 - nejčastější chyby a příklady (záznam…
1 997 Kč
DPH pro začátečníky (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH v příkladech (záznam on-line)
1 997 Kč
DPH v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
DPH v roce 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH v tuzemsku 2014, 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (záznam DVD)
1 392 Kč
Elektronická evidence tržeb v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Elektronická komunikace se státní správou 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD)
1 392 Kč
Finanční transakce mezi obchodními organizacemi, transferové ceny …
1 392 Kč
GDPR a ochrana osobních údajů (záznam on-line)
1 997 Kč
INCOTERMS 2010 (záznam DVD)
1 392 Kč
INTRASTAT OD A DO Z (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK VYPLŇOVAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Jednočlenná s.r.o. z účetního, daňového a právního pohledu (záznam on…
1 997 Kč
Kde nejvíce chybujeme v pracovním právu – pro náročné (záznam on-line)
1 392 Kč
Komplikované účetní případy (záznam on-line)
1 392 Kč
Konsolidovaná účetní závěrka 1 (záznam on-line)
1 997 Kč
Konsolidovaná účetní závěrka 2 (záznam on-line)
1 997 Kč
Kontrolní hlášení k DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Majetek a odpisy v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD)
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2017 (záznam…
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2016 …
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2018 (záznam…
1 997 Kč
Nemovitosti a jejich nájem v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v daních a účetnictví 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1.1.2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v oblasti účetnictví a daní od 1. 1. 2018 (záznam on-line)
1 997 Kč
Novinky ve mzdách 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky ve mzdách v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ON-LINE KURZ: Daň z příjmů fyzických osob 2019 a daňové přiznání za…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Daň z příjmů právnických osob 2019 a daňové přiznání za…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Daňově uznatelné náklady 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: DPH 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: DPH pro neziskové organizace 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: IFRS Finanční nástroje, podnikové kombinace
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: IFRS Účetní metody, tržby, zásoby
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Novinky v oblasti daní a účetnictví 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Novinky ve mzdách v roce 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Roční zúčtování daně za rok 2018
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Smlouvy o zamezení dvojího zdanění, mezinárodní zdanění…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Spotřební daně
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Účetní závěrka příspěvkové organizace 2018
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Účetní závěrka pro podnikatelské subjekty 2018
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Účetnictví a daně neziskových organizací 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí 2018
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Zdravotní pojištění 2019
1 997 Kč
Práce s jednotným správním dokumentem, základy o clech pro účetní …
1 997 Kč
Pracovní právo pro mzdové účetní v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
PRACOVNÍ SMLOUVY A JAK NA NĚ Z POHLEDU PRAXE (záznam DVD)
1 392 Kč
Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU …
1 392 Kč
Problematika pohledávek a dluhů (závazků) v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam DVD)
1 392 Kč
Roční zúčtování daně z příjmů 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Roční zúčtování daně z příjmů 2017 (záznam on-line)
1 997 Kč
Sestavení výkazu Cash flow (záznam on-line)
1 997 Kč
Silniční daň 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY (záznam DVD)
3 351 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – PRŮBĚH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU (záznam DVD)
1 392 Kč
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ …
1 392 Kč
Srážky, exekuce a oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2018 (záznam on…
1 997 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2016 (záznam on…
1 392 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení zaměstnanců – komplexní přehled kroků…
1 392 Kč
Stávám se zaměstnavatelem (záznam on-line)
1 997 Kč
STYLISTIKA MODERNÍHO E-MAILU – OBCHODNÍ I OSOBNÍ KORESPONDENCE …
1 392 Kč
Účetní závěrka 2014 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 150 Kč
Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetní závěrka 2016 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetnictví a daně neziskových organizací 2015/2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetnictví pro praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
Účtování nákladů a výnosů (záznam on-line)
1 997 Kč
Účtování o dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku (záznam on-line)
1 997 Kč
Účtování o zásobách (záznam on-line)
1 997 Kč
Účtování organizačních složek (záznam on-line)
1 997 Kč
Účtování v účtové třídě 3 – pohledávky, závazky a účty časového…
1 997 Kč
Uplatňování DPH v praxi podrobně (záznam on-line)
1 997 Kč
ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PODLE NORMY ČSN 01 6910 – ZMĚNY A NOVINKY ROKU 2014…
1 392 Kč
VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY PRO ZAČÍNAJÍCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Vedení mzdové agendy pro zkušené (záznam on-line)
1 392 Kč
VEDENÍ OSOBNÍ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ (záznam DVD)
1 392 Kč
Vnitropodnikové směrnice (záznam on-line)
1 392 Kč
Výklad zákona o DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Výpočty ve mzdové účtárně – problematika pojistného (záznam on-line)
1 997 Kč
Výpočty ve mzdové účtárně – problematika výpočtu mzdy (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy IFRS (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy účetnictví I. – Právní úprava účetnictví (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy účetnictví II. – Majetek a zdroje (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy účetnictví III. – Základy účtování (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy účetnictví IV. – Účetní uzávěrka a závěrka (záznam on-line)
1 392 Kč
ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákoník práce – pracovní doba a její rozvržení z pohledu praxe ve…
1 392 Kč
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákonné způsoby optimalizace daní z pohledu daňového poradce (záznam…
1 392 Kč
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZAMĚSTNÁVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮ, STUDENTŮ – VZNIK A PRŮBĚH PP VZTAHU Z…
1 392 Kč
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 – ZMĚNY V ROCE 2014 A K 1. 1. 2015 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2016 - změny v roce 2015 a k 1. 1. 2016 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2017 – změny v roce 2016 a k 1.1.2017 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2018 – změny v roce 2017 a k 1.1.2018 …
1 997 Kč
Změny celních předpisů s návazností na DPH a změny INTRASTATu 2016 …
1 392 Kč
Změny společností – ukončování činnosti, převod, transformace (záznam…
1 392 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.