Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 1. VOX a.s., 04.04.2013, 15:16

Pořádající společnosti 1. VOX a.s. a SEMIS spol. s r.o. si Vám dovolují nabídnout  nevšední příležitost. Budete mít možnost zúčastnit se široké diskuze na téma: ELEKTRONICKÁ REVOLUCE VE VZDĚLÁVÁNÍ ANO ČI NE?

Setkat se můžete s odborníky, kteří se s vámi podělí o své zkušenosti. Na své si přijdou ti, kteří o e-vzdělávání teprve uvažují i ti, kteří již e-vzdělávání ve svých společnostech praktikují – bez ohledu na to, zda se jedná o velkou či malou společnost.

Letošní ročník konference „e-learning forum 2013“ se svým obsahem a pojetím dostává daleko za hranice tradičního e-learningu. Informačně komunikační technologie vstupují do celého vzdělávacího procesu – od identifikace vzdělávacích potřeb k vlastnímu vzdělávání a hodnocení jeho výsledků, to celé doplňují e-nástroje pro organizaci personálních procesů, včetně vzdělávání. Učení se na principech spolupráce a sdílení znalostí, myšlenek a nápadů rozvíjejí a podporují interní sociální sítě využívané velkými inovativními firmami. Na principech online vzdělávání v reálném čase se rozvíjejí metodiky tzv. webinářů. Velké možnosti pro vzdělávání lidí nabízejí mobilní technologie a jejich vhodná aplikace nám dává možnosti pracovat s celým cyklem lidského učení a zapamatování. Na konferenci zazní příspěvky o zkušenostech s využíváním e-nástrojů vzdělávání ve velkých i menších firmách a institucích a také řada příspěvků zaměřených na zkušenosti s využíváním různých metodických postupů.

Termín a místo konání: 16. 5. 2013; 09:00–17:00, HOTEL BARCELÓ PRAHA, Na strži 32, Praha 4, 140 00

Přihlášku a další podrobnosti obsahu jsou vám k dispozici pod tímto odkazem:

http://www.vox.cz/kurzy/konference-a-workshopy/e-learning-forum-2013-xiii-rocnik:-elektronicka-revoluce-ve-vzdelavani-ano-ci-ne-11352/


Firma 1. VOX a.s. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Účetní výkazy pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2019
2 650 Kč
2. Jak telefonovat bez obav, efektivněji a úspěšněji (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2019
4 707 Kč
3. Automobil ve firemní praxi – kompletní daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2019
2 529 Kč
4. Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví včetně modelového příkladu,… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.9.2019
3 134 Kč
5. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
23.9.2019
3 013 Kč
6. Vizitka písemné komunikace – jak se prezentovat působivě, bez chyb a… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.9.2019
4 586 Kč
7. Mzdová problematika krok za krokem z pohledu podnikatelské sféry (PRAHA 1 - Nové Město )
23.9 - 27.9.2019
10 830 Kč
8. Základní orientace v pracovním právu, povinnosti zaměstnavatele v… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.9.2019
3 134 Kč
9. IFRS nové standardy – IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky a IFRS 16… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2019
3 497 Kč
10. Příklady účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9 - 25.9.2019
5 191 Kč
11. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9 - 25.9.2019
8 458 Kč
12. Controlling aneb jak začít efektivně sledovat a řídit náklady a… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2019
2 892 Kč
13. Poskytování dotací – co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2019
2 190 Kč
14. Náhrada mzdy, náhrada výdajů zaměstnanců v komerční praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2019
3 134 Kč
15. Zaměstnanecké benefity z pohledu daní v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2019
2 529 Kč
16. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2019
4 707 Kč
17. Systém HACCP ve stravovacích provozech krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2019
2 408 Kč
18. Bytová družstva v praxi – účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2019
2 771 Kč
19. Nemocenské pojištění krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2019
3 134 Kč
20. Time management pro chronické prokrastinátory (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2019
4 707 Kč
21. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – účetní a daňové aspekty po… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2019
3 134 Kč
22. Jak být vidět a slyšet při prezentaci? Vzbudit zvědavost a zájem! (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2019
3 860 Kč
23. Práce s emocemi v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2019
4 780 Kč
24. Hospodaření s majetkem státu dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2019
2 390 Kč
25. LinkedIn pro personalistu profesionála (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2019
4 707 Kč
26. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2019
2 771 Kč
27. Zpracování osobních údajů (GDPR, zákon o zpracování osobních údajů) –… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2019
3 013 Kč
28. Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2019
2 650 Kč
29. Pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, důchodové… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2019
3 134 Kč
30. DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2019
2 771 Kč
31. Označování potravin pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2019
2 650 Kč
32. Daň z příjmů ze závislé činnosti krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2019
3 134 Kč
33. Babylon ve vaší firmě – vedení týmů složených z různých národností (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2019
4 707 Kč
34. Fakturace v roce 2019, práce s účetními a daňovými doklady (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2019
2 771 Kč
35. Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2019
4 707 Kč
36. Řízení alergenů ve stravovacích provozech (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2019
2 650 Kč
37. Nové nařízení o prospektu (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2019
2 771 Kč
38. Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2019
5 143 Kč
39. Místo v tlupě (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2019
3 860 Kč
40. Manažer jako kouč, koučování pro manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10 - 2.10.2019
8 337 Kč
41. Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2019
2 650 Kč
42. Jednáme s klientem po telefonu (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2019
4 586 Kč
43. Jednatel společnosti s ručením omezeným – právní postavení jednatele… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2019
2 892 Kč
44. Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2019
2 499 Kč
45. Odpady ve stravovacích provozech pro začínající a mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2019
2 650 Kč
46. Aktuální vývoj právní úpravy EET a související změny u DPH v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2019
2 166 Kč
47. IFRS – finanční nástroje (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10 - 2.10.2019
6 401 Kč
48. Employer Branding ve vaší firmě (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2019
4 707 Kč
49. Účetnictví pro pracovníky IT – nezbytné znalosti pro vaši práci při… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2019
2 166 Kč
50. Etiketa s Ladislavem Špačkem aneb umění společenského vystupování (PRAHA 11 )
1.10.2019
2 408 Kč
51. Komunikační MMA umění (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2019
4 707 Kč
52. DPH ve stavebnictví na příkladech z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2019
2 892 Kč
53. Protikorupční chování (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2019
2 190 Kč
54. Zahraniční obchod – uplatňování DPH, celní předpisy, dodací podmínky… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10 - 4.10.2019
7 248 Kč
55. Jak elektronicky komunikovat s finanční správou – nejen pro účetní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2019
2 892 Kč
56. Řešení stížností a práce s nespokojeným klientem (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2019
5 675 Kč
57. Vitální systém a principy dlouhodobé prosperity (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2019
4 707 Kč
58. Moderní marketingová komunikace a propagace (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2019
4 707 Kč
59. Tuzemské cestovní náhrady v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2019
2 650 Kč
60. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2019
4 828 Kč
61. Jak postupovat při reklamaci zboží; uplatnění práv z odpovědnosti za… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2019
2 892 Kč
62. Efektivní kontrola účetnictví a opravy chyb minulých období (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2019
2 771 Kč
63. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2019
4 586 Kč
64. Motivace a odměňování pracovníků: čím, jak, koho a proč odměnit (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2019
4 707 Kč
65. Nařízení EU č. 910/2014 eIDAS a správa dokumentů v ČR (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2019
2 100 Kč
66. Náklady na marketing z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2019
3 013 Kč
67. Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace na… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2019
2 650 Kč
68. Angličtina ve financích a účetnictví – English in Finance and… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10 - 25.10.2019
7 998 Kč
69. Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací z… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2019
2 892 Kč
70. Záruky, reklamace a prodej zboží včetně e-shopů (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2019
3 013 Kč
71. Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na výrobní společnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2019
2 892 Kč
72. Moderní time management – vymaňte se ze shonu, stresu a odkládání (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2019
4 707 Kč
73. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2019
3 890 Kč
74. Anglicky za tři měsíce – ukázkový workshop v Praze (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10.2019
1 191 Kč
75. Cenné papíry – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10.2019
2 988 Kč
76. Bytová družstva v praxi – hospodaření a daňová problematika (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10.2019
3 013 Kč
77. Mezinárodní standard IFRS – 16 Leasingy (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10.2019
2 408 Kč
78. Presentation Skills for Managers and Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10.2019
2 771 Kč
79. INTRASTAT v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10.2019
2 771 Kč
80. Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10.2019
3 134 Kč
81. Likvidace obchodních společností a družstev – právní, účetní a daňový… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10.2019
3 497 Kč
82. Účinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10.2019
5 191 Kč
83. Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2019
4 707 Kč
84. Pokladna v roce 2019, práce s penězi, které nejsou vaše, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2019
2 529 Kč
85. Specifika pracovněprávních vztahů se zaměstnanci z IT oddělení (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2019
3 376 Kč
86. Základní orientace v personalistice (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10 - 9.10.2019
8 337 Kč
87. Zákon o svobodném přístupu k informacím – v nových souvislostech (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2019
2 290 Kč
88. Stávám se plátcem daně z přidané hodnoty (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2019
2 892 Kč
89. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2019
4 586 Kč
90. Chceš být v cíli dříve? Zpomal! (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2019
4 828 Kč
91. Obchod není žádný boj – naučte se vztahovému prodeji (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2019
4 586 Kč
92. České účetní standardy pro podnikatele v každodenní praxi včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2019
3 013 Kč
93. Leasing – účetní a daňový pohled pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2019
2 892 Kč
94. Výpočty ve mzdové účtárně – pro začínající mzdové účetní 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2019
2 771 Kč
95. Platební styk – seznámení s právní úpravou (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2019
2 892 Kč
96. To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaci (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10 - 10.10.2019
8 337 Kč
97. Daňové minimum pro účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10 - 11.10.2019
7 853 Kč
98. Zahraniční holdingové struktury – právní a daňové souvislosti včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2019
2 771 Kč
99. Deset nejdražších chyb při řízení lidí aneb co se lze naučit z… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2019
4 707 Kč
100. Prodej jako hra (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2019
3 618 Kč
101. Systémy bezpečnosti potravin – jejich principy a požadavky (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2019
2 650 Kč
102. Rychločtení – stručný výstižný jednodenní trénink (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2019
6 280 Kč
103. Průběh kontroly u příjemců dotací aktuálně (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2019
2 190 Kč
104. Částečný nárok na odpočet DPH a související úpravy u pořízeného… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2019
2 892 Kč
105. Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2019
4 707 Kč
106. Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – nejen pro nejisté a ostýchavé (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2019
3 013 Kč
107. Sociální sítě, komunity, web a blog. Naučte se digitální marketing… (PRAHA 1 )
11.10.2019
3 618 Kč
108. Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků z pohledu zdravotního a… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2019
2 892 Kč
109. Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) z právního a… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2019
2 892 Kč
110. Firemní storytelling (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2019
4 707 Kč
111. Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na prodej služeb v komerčním… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2019
2 892 Kč
112. Řízení změn (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2019
4 828 Kč
113. Deutsch für HR Professionals von B1 bis C1/C2 Ebene (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2019
2 771 Kč
114. DPH – nejčastější chyby (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2019
3 134 Kč
115. Meditace a soustředění pro ty, co nestíhají (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2019
4 707 Kč
116. Věcná břemena v občanském zákoníku a jejich praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2019
2 650 Kč
117. Jak postupovat při vedení účetnictví, problematika vedení účetnictví… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2019
2 771 Kč
118. Moderní leadership: aby se z benefitů nestaly odpustky (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2019
3 751 Kč
119. Daňové odpočty na výzkum a vývoj a odborné vzdělávání – daňový a… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2019
2 650 Kč
120. Účetnictví pro nestátní neziskové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10 - 17.10.2019
5 445 Kč
121. Kontingenční tabulky v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2019
4 707 Kč
122. Platební karty zaměstnavatele v praxi – krok za krokem – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2019
2 529 Kč
123. Majetek podle českých předpisů a IFRS – srovnání, včetně nového… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10 - 16.10.2019
6 401 Kč
124. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2019
4 707 Kč
125. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2019
2 892 Kč
126. Neviditelný leadership – jak lidi vést namísto řídit (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2019
4 707 Kč
127. Kontroly v oblasti pracovního práva a jak na ně (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2019
2 650 Kč
128. Manažerská práce s chybou podřízených a následná komunikace v týmu (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2019
4 780 Kč
129. Daňová a účetní specifika při provozování e-shopu (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2019
3 013 Kč
130. Porovnání podnikání fyzické vs. právnické osoby z daňového a účetního… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2019
3 134 Kč
131. Inventarizace majetku a závazků – náležitá příprava na účetní závěrku (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2019
2 650 Kč
132. GDPR – poznatky z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2019
2 892 Kč
133. Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2019
3 255 Kč
134. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2019
4 707 Kč
135. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2019
4 828 Kč
136. Moderní Public Relations – manuál komunikace s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2019
4 828 Kč
137. Time management IV. generace s Ing. Petrem Pacovským (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10 - 17.10.2019
10 394 Kč
138. Neverbální komunikace – a její verbální projevy (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2019
3 860 Kč
139. Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2019
3 618 Kč
140. DPH – řešení příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU, do a ze… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2019
2 650 Kč
141. Rozpoznejte skryté manipulace v komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2019
4 707 Kč
142. Nejčastější chyby personalistů na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2019
4 586 Kč
143. Konto pracovní doby – praktický návod krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2019
2 771 Kč
144. Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT)… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2019
3 013 Kč
145. Jak efektivně vést lidi a komunikovat na pracovišti (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10 - 18.10.2019
9 438 Kč
146. Jak na tvorbu dobrého dotazníku aneb cesta od nápadu k vyhodnocení (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2019
4 586 Kč
147. Potravinářské podvody a falšování potravin (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2019
2 650 Kč
148. Roční zúčtování a vyúčtování příjmů zaměstnanců za rok 2019, změny ve… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2019
3 013 Kč
149. LinkedIn pro obchodníky (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2019
4 586 Kč
150. Jak se vypořádat s problematickým anebo neschopným zaměstnancem (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2019
3 013 Kč
151. Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2019
2 650 Kč
152. Jak překonávat strach a obavy v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2019
4 707 Kč
153. Kritické myšlení a rozhodování aneb rozhodovací manuál (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2019
4 707 Kč
154. Obrana před daňovou kontrolou a ostatními kontrolními postupy správce… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10.2019
2 771 Kč
155. IFRS v praxi – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10 - 23.10.2019
7 974 Kč
156. Základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10 - 25.10.2019
10 878 Kč
157. English for Human Resource Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10.2019
2 771 Kč
158. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10.2019
2 892 Kč
159. Strukturované myšlení efektivního pracovníka, práce s informacemi (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10 - 22.10.2019
8 458 Kč
160. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat, co potřebuji (rozšířený… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10 - 22.10.2019
9 063 Kč
161. Smluvní ujednání ve smlouvách v zahraničním obchodě se zbožím v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10.2019
2 771 Kč
162. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10.2019
3 146 Kč
163. Marketing pro nemarketéry (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10.2019
4 707 Kč
164. Mzdová akademie pro začínající v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10 - 23.10.2019
7 490 Kč
165. Základy DPH pro vaši praxi včetně změn od 1. 1. 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2019
2 892 Kč
166. Personální a organizační audity (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2019
4 707 Kč
167. Přeměny obchodních společností – právní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2019
3 134 Kč
168. Srovnání českého a slovenského pracovního práva (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2019
3 497 Kč
169. Leader – Manager – Coach™ (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10 - 23.10.2019
8 700 Kč
170. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10 - 23.10.2019
9 910 Kč
171. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10 - 24.10.2019
8 458 Kč
172. Trénink vyjednávání pro nákupčí (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10 - 24.10.2019
9 063 Kč
173. Platební styk pro pokročilé – včetně nejnovějších změn (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2019
2 771 Kč
174. Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2019
3 134 Kč
175. Finanční analýza pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10 - 25.10.2019
5 191 Kč
176. Insolvenční řízení z pohledu věřitele – aktuální výkladové problémy,… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2019
3 013 Kč
177. Workshop úspěšného vyjednávání – vyjednávejte lépe (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2019
4 586 Kč
178. Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2019
2 650 Kč
179. Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2019
1 975 Kč
180. Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2019
3 860 Kč
181. Kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2019
3 255 Kč
182. Prezentační dovednosti kreativně a bez stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2019
4 707 Kč
183. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – masné výrobky (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2019
2 650 Kč
184. Tisková zpráva od A do Z aneb jak připravit informace pro média (… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2019
3 255 Kč
185. Jak neztrácet klíčové zaměstnance (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2019
5 070 Kč
186. DPH u přepravy a u služeb vázaných na dovoz a vývoz zboží (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2019
2 892 Kč
187. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10 - 30.10.2019
9 910 Kč
188. Kontrolní vazby v účetnictví pro podnikatele včetně příkladů chybných… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2019
2 771 Kč
189. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10 - 30.10.2019
4 586 Kč
190. Excel pro účetní prakticky – kontingenční tabulky a grafy, export a… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2019
2 771 Kč
191. Hospodářský rok a specifika jeho účtování (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2019
2 529 Kč
192. Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2019
2 499 Kč
193. Účetní a daňoví poradci – jejich neúčetní povinnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2019
2 771 Kč
194. Začínáme s obchodem aneb proč není obchodník jako obchodník (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10 - 30.10.2019
8 337 Kč
195. Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, skladové hospodářství, nedokončená… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2019
3 013 Kč
196. Řízení nákladů firmy a organizace i businessu, rozpočtování a… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10 - 1.11.2019
11 967 Kč
197. IFRS – mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10 - 1.11.2019
9 305 Kč
198. Pohledávky a dluhy (závazky) – účetní a daňové vymezení (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2019
2 529 Kč
199. Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10 - 31.10.2019
8 458 Kč
200. Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2019
2 892 Kč
201. Zlepšete si koncentraci, paměť, tvořivost, motivační schopnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2019
5 917 Kč
202. Marketing a reklama – daňové a účetní aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2019
3 013 Kč
203. Pracovněprávní vztahy a nediskriminování – rovný přístup z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2019
2 892 Kč
204. Nemoci z povolání aktuálně – právní a medicínské aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2019
3 134 Kč
205. Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2019
2 892 Kč
206. Fakturace a související problematika DPH pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2019
2 650 Kč
207. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2019
4 707 Kč
208. Typologie osobnosti pro zlepšení komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2019
4 828 Kč
209. Praktický trénink pokročilejších prezentačních dovedností (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2019
4 707 Kč
210. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2019
3 497 Kč
211. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – koloniální zboží (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2019
2 650 Kč
212. Skončení pracovního poměru – na co si dát pozor (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2019
3 134 Kč
213. Účetní a daňové aktuality očima daňové poradkyně (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2019
3 134 Kč
214. DPH u zvláštních režimů včetně vazby na daňovou kontrolu a daňový řád (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2019
3 618 Kč
215. Jak na hovory a rozhovory s médii (páteční dopolední workshop) (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2019
3 207 Kč
216. Jak efektivně pracovat s konfliktními zaměstnanci (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2019
4 707 Kč
217. Anglicky za tři měsíce – ukázkový workshop v Praze (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2019
1 191 Kč
218. Kontaminující látky v potravinách, alergeny (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2019
2 771 Kč
219. LinkedIn Profiles for all Business Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2019
2 771 Kč
220. Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2019
2 499 Kč
221. Povinnost nahradit majetkovou a nemajetkovou újmu v pracovním právu… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2019
3 013 Kč
222. Společník a jednatel jednočlenné s. r. o. – účetní a daňové hledisko (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2019
3 013 Kč
223. Zahraniční obchod se službami z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2019
2 771 Kč
224. Zákoník práce v praxi – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11 - 6.11.2019
5 433 Kč
225. Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty aktuálně a pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2019
3 497 Kč
226. Vyúčtování zahraničních pracovních cest, valutová pokladna, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2019
3 013 Kč
227. Zlepšete své soustředění i pozornost ve věku vyrušování (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2019
4 707 Kč
228. Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2019
2 190 Kč
229. Cestovní náhrady – aktuálně a změny pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2019
2 529 Kč
230. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11 - 7.11.2019
9 910 Kč
231. Insolvenční řízení – řešení úpadku oddlužením, aktuální výkladové… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2019
3 013 Kč
232. Vzájemné souvislosti DPH, daně z příjmů právnických osob a účetnictví… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2019
3 497 Kč
233. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2019
2 771 Kč
234. Experimentuj, tvoř, inovuj: kreativita a řešení problémů (nejen) v… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11 - 7.11.2019
11 253 Kč
235. Ekonomická správa nemovitostí včetně vybraných daňových aspektů pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2019
3 013 Kč
236. Profesionálem účetní závěrky krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11 - 8.11.2019
7 224 Kč
237. Profesionálem účetní závěrky – příprava na daňové přiznání a odložená… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2019
2 892 Kč
238. Strategický management (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2019
4 586 Kč
239. Umění ptát se aneb síla otázky v komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2019
4 586 Kč
240. Manažer štěstí (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2019
4 707 Kč
241. Jak uzavírat obchodní smlouvy a smluvně se zabezpečit proti obchodním… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2019
3 013 Kč
242. Daňová evidence z pohledu každodenní praxe včetně informací k… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2019
2 287 Kč
243. Jak komunikovat a vzájemně si dobře porozumět (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2019
4 586 Kč
244. Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2019
3 013 Kč
245. Praktické uplatňování DPH v roce 2019 a očekávané změny pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2019
3 255 Kč
246. Profesionálem účetní závěrky – uzávěrkové operace, sestavení účetní… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2019
2 892 Kč
247. Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2019
5 143 Kč
248. Budujeme úspěšnou značku firmy, produktu, služby – jak se odlišit od… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2019
4 707 Kč
249. Úvod do neštěstí aneb jak na opravdovou sebemotivaci (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2019
4 586 Kč
250. LinkedIn a profesionální prezentace firmy navenek (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2019
4 707 Kč
251. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2019
3 860 Kč
252. Praktická komunikace pro manažery v obtížných situacích (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2019
4 707 Kč
253. Novinky 2019 ve zdanění nadnárodních korporací ATAD, DAC 6 a převodní… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2019
2 892 Kč
254. Nabývání nemovitostí – specifika asset deal a share deal – právní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2019
3 013 Kč
255. Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti v roce 2019 a očekávané… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2019
3 013 Kč
256. Zákon o registru smluv – aktuální problematika (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2019
2 390 Kč
257. Profesionálem účetní závěrky – audit, výroční zprávy a zveřejnění… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2019
2 892 Kč
258. Zásadní rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2019
2 892 Kč
259. Jak zvládat dezinformace v PR (páteční dopolední workshop) (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2019
3 376 Kč
260. Jak na pracovní mentoring (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2019
4 707 Kč
261. BOZP a odborná a zdravotní způsobilost zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2019
2 650 Kč
262. Právní úprava kapitálového trhu (MIFID2/MIFIR) (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2019
2 650 Kč
263. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2019
4 707 Kč
264. US GAAP – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11 - 13.11.2019
9 063 Kč
265. Byty – daňová a účetní specifika (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2019
3 013 Kč
266. Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní hodnota včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2019
2 892 Kč
267. Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2019
3 376 Kč
268. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11 - 10.12.2019
10 745 Kč
269. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11 - 12.11.2019
6 280 Kč
270. Externí a interní komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2019
5 675 Kč
271. Efektivní využití MS Office v každodenní praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11 - 14.11.2019
12 088 Kč
272. Strategie tvořivosti – cesta, která vás může posunout (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2019
4 707 Kč
273. Vybrané atraktivní komunikační dovednosti – Beneopedie® (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11 - 13.11.2019
9 910 Kč
274. Minimum celního deklaranta (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11 - 15.11.2019
9 668 Kč
275. Časté chyby a omyly v účetnictví podnikatelů pro začínající včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2019
2 650 Kč
276. Odštěpný závod (organizační složka podniku) v ČR a v zahraničí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2019
3 860 Kč
277. Zákon o DPH 2019/2020 v příkladech, včetně zaúčtování specifických… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2019
3 134 Kč
278. Prosaďte své nápady s lehkostí a úspěšně (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2019
4 707 Kč
279. Řízení nejdůležitějších personálních procesů v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2019
5 070 Kč
280. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2019
4 707 Kč
281. Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2019
2 892 Kč
282. Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11 - 14.11.2019
4 816 Kč
283. Inventarizace majetku a závazků včetně přípravných prací pro uzavření… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2019
2 892 Kč
284. Transferové ceny v koncernových strukturách (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2019
3 376 Kč
285. Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11 - 15.11.2019
8 821 Kč
286. Jak připravovat, organizovat a vyhodnotit jazykové vzdělávání… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2019
4 586 Kč
287. Ekonomické ukazatele – charakteristika a jejich vyhodnocení včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2019
2 892 Kč
288. Svěřenské fondy pro pokročilé z pohledu transakčních, daňových a… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2019
3 013 Kč
289. Jak splnit aktuální povinnosti (podniku) při nakládání s odpady (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2019
3 134 Kč
290. Odpovědnost znalce při výkonu znalecké činnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2019
3 255 Kč
291. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí aktuálně s… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2019
3 618 Kč
292. Emailový a SMS marketing efektivně. Naučte se digitální marketing… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2019
3 618 Kč
293. Systém bezpečnosti obalů – požadavky BRC/IoP Global Standard –… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2019
2 650 Kč
294. Účtování dotací u podnikatelských subjektů a nestátních neziskových… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2019
2 499 Kč
295. Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontrolu (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2019
2 771 Kč
296. Odolnost pro komplexní manažerskou práci (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2019
4 707 Kč
297. Změny v účetních a daňových zákonech v roce 2019 a novely daňových… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2019
2 771 Kč
298. Jak telefonovat bez obav, efektivněji a úspěšněji (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2019
4 707 Kč
299. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11 - 19.11.2019
9 910 Kč
300. Fakturace v přeshraničním obchodě a službách včetně účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11.2019
2 650 Kč
301. Mzdově personální profesionál® (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11 - 22.11.2019
12 935 Kč
302. Pracovní právo v praxi – aktuálně a změny pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11.2019
3 497 Kč
303. Specifika účtování zemědělství včetně příkladů z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11.2019
2 892 Kč
304. Finanční plán a reporting – praktické rady a tipy (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11.2019
2 892 Kč
305. Podřízený zaměstnanec od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11 - 19.11.2019
8 337 Kč
306. Jak zvýšit svoji osobní produktivitu a nevyhořet (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11.2019
5 179 Kč
307. Efektivní výběrový pohovor (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11.2019
4 707 Kč
308. Opravné položky – daňový a účetní pohled včetně příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2019
2 892 Kč
309. Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11 - 20.11.2019
8 458 Kč
310. Krizová PR komunikace firmy – jak dobře zvládnout firemní negativní… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2019
4 707 Kč
311. Rychločtení v kombinaci s time managementem (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11 - 20.11.2019
10 878 Kč
312. Mzdové a platové předpisy v praxi – aktuálně a změny pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2019
3 497 Kč
313. Zavedení IFRS do firemního účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11 - 20.11.2019
6 280 Kč
314. Postavení jednatele – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2019
2 771 Kč
315. Moderní timemanagement – 10 návyků pro váš čas a energii (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2019
4 707 Kč
316. Etiketa nejen pro úřednice a úředníky (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2019
2 299 Kč
317. DPH v roce 2019 a připravované změny pro rok 2020 – speciálka pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11 - 21.11.2019
7 587 Kč
318. Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2019 a připravované… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2019
3 134 Kč
319. Získávání a analýza dat v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2019
4 586 Kč
320. Novela zákona o obchodních korporacích (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2019
3 013 Kč
321. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11 - 21.11.2019
8 458 Kč
322. Manažerské rozhodování – postupy, metody a nástroje (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2019
4 586 Kč
323. Nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a důchodové… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2019
3 618 Kč
324. Uzavření účetnictví za rok 2019 pro podnikatelské subjekty (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2019
3 134 Kč
325. Uplatňování DPH mezi zeměmi EU a s třetími zeměmi v roce 2019 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2019
3 134 Kč
326. Ochrana osobních údajů, ePrivacy – se zaměřením IT problematiku (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2019
2 771 Kč
327. Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11 - 21.11.2019
8 337 Kč
328. Místo v tlupě (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2019
3 860 Kč
329. Cestovní náhrady – aktuálně a změny pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2019
2 650 Kč
330. Zdravotní pojištění – aktuálně a změny pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2019
1 803 Kč
331. Auditor v potravinářství (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2019
2 771 Kč
332. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2019
4 828 Kč
333. Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11 - 22.11.2019
4 574 Kč
334. Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2019
2 892 Kč
335. Smlouva o dílo – komplexní prakticky zaměřený rozbor právní úpravy,… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2019
2 771 Kč
336. DPH v roce 2019 v příkladech a připravované změny pro rok 2020 – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2019
3 134 Kč
337. Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11 - 22.11.2019
4 707 Kč
338. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2019
4 586 Kč
339. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11 - 22.11.2019
9 910 Kč
340. Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2019
3 134 Kč
341. Zdaňování mezd a platů – aktuálně a změny pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2019
2 650 Kč
342. Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2019
2 892 Kč
343. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2019
2 892 Kč
344. Jak na mailovou komunikaci v angličtině (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2019
3 376 Kč
345. Plánování projektů a projektové řízení pomocí metody Lean Canvas (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2019
4 828 Kč
346. Efektivní manažerská komunikace – získejte jistotu ve složitých… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2019
4 707 Kč
347. Jak plánovat a dosáhnout toho, co v životě chcete (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2019
3 340 Kč
348. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11 - 26.11.2019
9 910 Kč
349. Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2019
2 771 Kč
350. Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2019
2 892 Kč
351. Konference: DAŇOVÝ ŘÁD 2019 – XIX. ročník procesního daňového práva (PRAHA 8 )
25.11 - 26.11.2019
6 401 Kč
352. FKSP a sociální fondy (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2019
2 190 Kč
353. IFRS – aktuálně i připravované novelizace (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2019
2 287 Kč
354. Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se rozhodnout o koupi… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2019
2 892 Kč
355. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11 - 26.11.2019
8 216 Kč
356. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2019
4 707 Kč
357. Pracovní právo v roce 2020 – refresh klíčových oblastí a informace o… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2019
2 771 Kč
358. Práce s emocemi v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2019
4 780 Kč
359. Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2019
3 013 Kč
360. Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0–7 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11 - 28.11.2019
7 732 Kč
361. Společenství vlastníků jednotek – právnická osoba povinná spravovat… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2019
2 892 Kč
362. Daň z příjmů právnických osob aktuálně a očekávané změny pro rok 2020… (PRAHA 8 )
26.11.2019
3 497 Kč
363. Daň z příjmů aktuálně a očekávané změny pro rok 2020 – speciálka (PRAHA 8 )
26.11 - 27.11.2019
5 300 Kč
364. Agilní myšlení a řízení v managementu (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2019
5 070 Kč
365. Cash flow v teorii i praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 28.11.2019
6 522 Kč
366. Chceš být v cíli dříve? Zpomal! (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2019
4 828 Kč
367. Komunikační MMA umění (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2019
4 707 Kč
368. Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2019
2 771 Kč
369. Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 28.11.2019
6 764 Kč
370. Tvorba kvalitního obsahu pro HR marketing (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2019
4 707 Kč
371. Daň z příjmů fyzických osob aktuálně a očekávané změny pro rok 2020 –… (PRAHA 8 )
27.11.2019
3 255 Kč
372. Jak řešit krizové situace v komunikaci a vyjednávání (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 28.11.2019
9 305 Kč
373. Anglicky za tři měsíce – ukázkový workshop v Praze (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2019
1 191 Kč
374. Daňové a účetní rozinky aneb Špindl roku 2019 – XXIV. ročník (ŠPINDLERŮV MLÝN )
28.11 - 30.11.2019
8 458 Kč
375. Názorová manipulace, její zdroje a jak ji rozpoznat (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2019
3 860 Kč
376. DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně a pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2019
2 771 Kč
377. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2019
4 828 Kč
378. LinkedIn pro personalistu profesionála (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2019
4 707 Kč
379. Řízení projektů v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11 - 29.11.2019
8 216 Kč
380. Mediační techniky pro personalisty – účinný postup při řešení potíží… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2019
3 146 Kč
381. Insolvenční rizika související s uzavíráním transakcí – střet… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2019
2 650 Kč
382. Jak si udržet zdravá záda (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2019
4 707 Kč
383. Moderní Public Relations – manuál komunikace s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2019
4 707 Kč
384. Problematičtí zaměstnanci aneb „drahé“ chyby zaměstnavatelů (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2019
3 013 Kč
385. Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2019
2 892 Kč
386. Systém bezpečnosti obalů – požadavky IFS PACsecure, posouzení… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2019
2 650 Kč
387. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2019
2 299 Kč
388. Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2019
3 255 Kč
389. Jak znovuobjevit svoji tvořivost – zkuste věci dělat jinak (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2019
5 506 Kč
390. Světové účetnictví US GAAP a IFRS (srovnání a jejich vzájemné využití… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12 - 5.12.2019
10 757 Kč
391. Communication Skills – Telephone Conversations, Writing Email &… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2019
2 771 Kč
392. Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2019
2 892 Kč
393. Řízení nákladů firmy, organizace i businessu a rozpočtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12 - 4.12.2019
10 152 Kč
394. Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2019
2 100 Kč
395. Efektivní řešení problémů a příslušné rozhodovací metody (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12 - 3.12.2019
8 325 Kč
396. Smlouvy s mezinárodním prvkem – zaměřeno na obchodní vztahy (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2019
2 771 Kč
397. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2019
2 892 Kč
398. Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2020 – speciálka (PRAHA 8 )
2.12 - 3.12.2019
5 917 Kč
399. Poznej a zažij své flow – staň se designérem svého života (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2019
5 675 Kč
400. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2019
3 890 Kč
401. Beze strachu (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2019
4 707 Kč
402. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12 - 4.12.2019
9 910 Kč
403. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat, co potřebuji (rozšířený… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12 - 4.12.2019
9 063 Kč
404. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2019
4 828 Kč
405. Systém HACCP ve stravovacích provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2019
2 650 Kč
406. Vize jako tvořivá síla (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2019
4 707 Kč
407. Poskytování zdravotních služeb cizincům – rozsah péče, ceny, účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2019
2 650 Kč
408. Převodní ceny a daňová kontrola – aktuální výzva v přímých daních po… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2019
2 892 Kč
409. Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2019
2 892 Kč
410. Účetní závěrka za rok 2019 v plném a zjednodušeném rozsahu (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2019
3 497 Kč
411. Novela stavebního zákona v praxi a rekodifikace veřejného stavebního… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2019
3 013 Kč
412. Restrukturalizace, transformace a podnikové přeměny – příklady fúzí,… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2019
2 771 Kč
413. Zástavy v praxi – včetně návrhů řešení problematických situací a… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2019
3 013 Kč
414. Automatizace práce v MS Excel pomocí maker (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12 - 5.12.2019
8 216 Kč
415. Účinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2019
6 280 Kč
416. Neverbální komunikace – a její verbální projevy (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2019
3 860 Kč
417. Rozpoznejte skryté manipulace v komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2019
4 707 Kč
418. Cestovní náhrady dle slovenské legislativy aktuálně a pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2019
2 650 Kč
419. Účetní závěrka roku 2019 u nestátních neziskových organizací (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2019
2 499 Kč
420. Aktuality v účetnictví a daních 2019–2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2019
3 255 Kč
421. Náhrada škody v obchodní praxi – výklad, judikatura, praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2019
2 892 Kč
422. Life management – jak koučovat sebe sama (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2019
4 707 Kč
423. Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2019
2 650 Kč
424. Výkaz cash flow prakticky aneb bude vás to bavit (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2019
3 013 Kč
425. Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně – změny roku 2019 a k 1. 1.… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2019
2 529 Kč
426. Tvorba a vyhodnocení rozpočtu příspěvkové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2019
3 376 Kč
427. Jak získat zákazníky a udělat z nich klienty (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2019
4 707 Kč
428. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12 - 10.12.2019
9 910 Kč
429. Emoce pod kontrolou – zvládání emocí v pěti krocích (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12 - 10.12.2019
8 337 Kč
430. Systémy bezpečnosti potravin pro pokročilé – standardy BRC, IFS (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2019
2 771 Kč
431. Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2019 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2019
2 529 Kč
432. Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12 - 10.12.2019
10 152 Kč
433. Kolektivní investování po změnách předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2019
2 650 Kč
434. Právo nejen pro ekonomy a účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2019
3 013 Kč
435. Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12 - 10.12.2019
6 280 Kč
436. Efektivní získávání zaměstnanců – včetně náboru na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12 - 11.12.2019
8 337 Kč
437. Profesionální asistentka – management podpory manažerů (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12 - 11.12.2019
8 337 Kč
438. Připravené změny zákona o DPH od 1. 1. 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2019
3 013 Kč
439. Uzavření účetnictví za rok 2019 včetně zpracování daňových přiznání… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2019
2 892 Kč
440. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2019
2 360 Kč
441. Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2019
2 408 Kč
442. Vyjednávání v obtížných situacích – nácvik vyjednávacích taktik (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12 - 12.12.2019
7 853 Kč
443. Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2019
2 892 Kč
444. Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2019
1 910 Kč
445. Nástup digitalizace – její dopady do účetnictví a daňové správy (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2019
2 892 Kč
446. Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace v roce 2019 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2019
2 892 Kč
447. Konsolidovaná účetní závěrka dle českých účetních standardů –… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2019
3 013 Kč
448. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12 - 12.12.2019
8 458 Kč
449. Aktuality pro výrobce potravin a obalů, základní povinnosti prodejců… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
2 650 Kč
450. Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
3 013 Kč
451. Celní problematika v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
2 771 Kč
452. Pracovněprávní předpisy na Slovensku – včetně novinek roku 2019 a 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
3 013 Kč
453. Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
2 190 Kč
454. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
4 586 Kč
455. Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
4 707 Kč
456. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
3 146 Kč
457. Cesta k opravdovému leadershipu (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12 - 13.12.2019
14 871 Kč
458. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2019
4 707 Kč
459. Jak na internetovou reklamu, PPC a remarketing. Naučte se digitální… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2019
3 618 Kč
460. Cestovní náhrady 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2019
2 529 Kč
461. Faktura – komplexně na příkladech z praxe a náležitosti daňových… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2019
2 771 Kč
462. Zásoby z účetního a daňového pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2019
2 529 Kč
463. Kritické myšlení a rozhodování aneb rozhodovací manuál (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2019
4 707 Kč
464. Odhalte skryté emoce aneb poznejte, co si druzí myslí (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2019
4 707 Kč
465. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12 - 17.12.2019
9 910 Kč
466. Meditace a soustředění pro ty, co nestíhají (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12.2019
4 707 Kč
467. Průřez novinek v daňových a účetních předpisech pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12.2019
3 134 Kč
468. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12.2019
4 707 Kč
469. Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2019
2 771 Kč
470. Finance pro nefinanční manažery – komplexní přehled včetně příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2019
3 013 Kč
471. Mezinárodní standard IFRS – 16 Leasingy (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2019
2 408 Kč
472. Práva a povinnosti daňového poplatníka (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2019
3 134 Kč
473. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2019
4 707 Kč
474. Daň z příjmů fyzických osob – aktuálně a novinky roku 2020 včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2019
3 376 Kč
475. Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2020 (PRAHA 1 )
18.12 - 20.12.2019
7 248 Kč
476. Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů v roce 2020 (PRAHA 1 )
18.12.2019
2 892 Kč
477. Novela zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2019
3 013 Kč
478. Zvládání krizových situací proměnou komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2019
3 860 Kč
479. Mzdové předpisy pro rok 2020 (PRAHA 1 )
19.12.2019
3 255 Kč
480. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2020… (PRAHA 1 )
20.12.2019
2 650 Kč
481. Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
6.1.2020
3 255 Kč
482. Novela zákona o DPH pro rok 2020 na praktických příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
6.1.2020
2 892 Kč
483. Velká účetní závěrka včetně daňového přiznání právnických osob za rok… (PRAHA 1 )
7.1 - 8.1.2020
4 816 Kč
484. Sestavení účetní závěrky podvojného účetnictví podnikatelských… (PRAHA 1 )
7.1.2020
3 013 Kč
485. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
7.1 - 8.1.2020
9 910 Kč
486. Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok… (PRAHA 1 )
8.1.2020
3 013 Kč
487. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2020… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.1.2020
2 408 Kč
488. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.1.2020
3 376 Kč
489. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
9.1 - 10.1.2020
9 910 Kč
490. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a související otázky (PRAHA 1 - Nové Město )
10.1.2020
2 529 Kč
491. Cestovní náhrady včetně aktualit pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.1.2020
2 529 Kč
492. Daň z příjmů za rok 2019 a novinky pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.1.2020
3 376 Kč
493. Účetnictví právnických osob, daň z příjmů a DPH v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.1 - 16.1.2020
7 708 Kč
494. Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2019 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1.2020
2 650 Kč
495. Účetní závěrka za rok 2019 a zásadní změny v účetnictví pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1.2020
3 376 Kč
496. Jak správně nastavit pravidla pro vyúčtování zahraničních pracovních… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1.2020
2 771 Kč
497. Daň z přidané hodnoty pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2020
3 376 Kč
498. Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí – v… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2020
3 497 Kč
499. Zpracování osobních údajů (GDPR, zákon o zpracování osobních údajů) –… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1.2020
3 013 Kč
500. Vysílání pracovníků do členských států EU – na co všechno pamatovat (PRAHA 1 - Nové Město )
20.1.2020
3 013 Kč
501. Zásoby, skladová evidence, vazba na fakturaci, drobný majetek,… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.1.2020
3 013 Kč
502. Aktuality v účetnictví a daních 2019/2020 – komplexní přehled změn… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.1.2020
2 892 Kč
503. Pracovněprávní předpisy v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2020
3 013 Kč
504. Celní kodex a celní předpisy v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2020
2 771 Kč
505. DPH na Slovensku po 1. 1. 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1.2020
3 255 Kč
506. Aktuality v účetnictví a daních 2019–2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1.2020
3 134 Kč
507. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1 - 29.1.2020
9 910 Kč
508. Uzavření účetnictví za rok 2019 včetně zpracování daňového přiznání –… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2020
2 892 Kč
509. Praktické uplatňování zákona o DPH od 1. 1. 2020 (PRAHA 8 )
29.1.2020
3 497 Kč
510. Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2020
3 013 Kč
511. Daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2019 a aktuality pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2020
3 255 Kč
512. Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2020
2 771 Kč
513. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2020
2 892 Kč
514. Rezervy a opravné položky v roce 2020 – účetní a daňový pohled včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2020
3 013 Kč
515. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2 - 5.2.2020
9 910 Kč
516. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2020
2 892 Kč
517. Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2020
2 892 Kč
518. Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2.2020
2 650 Kč
519. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2 - 11.2.2020
9 910 Kč
520. Účetní závěrka za rok 2019 u nestátních neziskových organizací (PRAHA 1 - Nové Město )
11.2.2020
2 529 Kč
521. DPH u neziskových a veřejnoprávních subjektů (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2020
2 190 Kč
522. Nastavení účetnictví, kontrolních vazeb a úprava vnitropodnikových… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2020
2 771 Kč
523. Zaměstnanecké benefity z pohledu daní v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2020
2 650 Kč
524. Uzavření účetnictví za rok 2019 včetně zpracování daňových přiznání… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2020
2 892 Kč
525. Jak splnit aktuální povinnosti (podniku) při nakládání s odpady (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2020
3 134 Kč
526. Pokladna v roce 2020, práce s penězi, které nejsou vaše, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2020
2 529 Kč
527. Účetní závěrka za rok 2019 včetně finanční analýzy (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2020
3 255 Kč
528. Deriváty v účetnictví podnikatelů v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2020
2 650 Kč
529. Směrnice a předpisy pro správné finanční a administrativní postupy v… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2020
3 376 Kč
530. Celní problematika v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2020
2 771 Kč
531. Znalecký posudek z pohledu odběratele (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
3 255 Kč
532. Tvorba a vyhodnocení rozpočtu příspěvkové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2020
3 376 Kč
533. Pracovněprávní předpisy v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2020
3 013 Kč
534. Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2020
2 771 Kč
535. Fakturace v roce 2020, práce s účetními a daňovými doklady (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2020
2 771 Kč
536. Jak zvládnout pohledávky a dluhy (závazky) z hlediska účetnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2020
2 771 Kč
537. Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5 - 28.5.2020
11 846 Kč

Žádné položky.

Elektronické kurzy

Auto v podnikání (záznam on-line)
1 997 Kč
Časté chyby a omyly v účetnictví a daních (záznam on-line)
1 392 Kč
CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
CESTOVNÍ NÁHRADY (záznam DVD)
1 392 Kč
Cestovní náhrady 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daň z příjmu fyzických osob 2015 a daňové přiznání za rok 2014 …
1 150 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2016/2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2017/2018 (záznam on-line)
1 997 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2019 a daňové přiznání za rok 2018 …
1 997 Kč
Daň z příjmů fyzických osob v roce 2016 a daňové přiznání za rok 2015…
1 392 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2015 a daňové přiznání právnických osob…
1 150 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2018 a daňové přiznání za rok 2017 …
1 997 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2019 a daňové přiznání za rok 2018 …
1 997 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2016 a daňové přiznání za rok…
1 392 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2017 a daňové přiznání za rok…
1 392 Kč
Daně a účetnictví SVJ – společenství vlastníků jednotek (záznam on…
1 997 Kč
Daně a účetnictví v roce 2015 – první poznatky z praxe (záznam on…
1 150 Kč
Daňová kontrola (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňové a nedaňové výdaje v praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
Daňové minimum pro účetní v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňově uznatelné náklady 2019 (záznam on-line)
1 997 Kč
Daňově uznatelné náklady v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňový řád pro účetní 2016 s ohledem na povinnou elektronickou…
1 392 Kč
DPH 2019 (záznam on-line)
1 997 Kč
DPH nejčastější chyby a praktické příklady (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH po novelách 2016 a 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2016 …
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2017 …
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2018 …
1 997 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU se zaměřením na služby v roce…
1 392 Kč
DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v…
1 997 Kč
DPH při vývozu a dovozu 2018 - nejčastější chyby a příklady (záznam…
1 997 Kč
DPH pro neziskové organizace 2019 (záznam on-line)
1 997 Kč
DPH pro začátečníky (záznam on-line)
1 997 Kč
DPH v příkladech (záznam on-line)
1 997 Kč
DPH v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
DPH v roce 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH v tuzemsku 2014, 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (záznam DVD)
1 392 Kč
Elektronická evidence tržeb v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Elektronická komunikace se státní správou 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD)
1 392 Kč
Finanční transakce mezi obchodními organizacemi, transferové ceny …
1 392 Kč
GDPR a ochrana osobních údajů (záznam on-line)
1 997 Kč
IFRS dlouhodobý majetek (záznam on-line)
1 997 Kč
IFRS Finanční nástroje, podnikové kombinace (záznam on-line)
1 997 Kč
IFRS Účetní metody, tržby, zásoby (záznam on-line)
1 997 Kč
INCOTERMS 2010 (záznam DVD)
1 392 Kč
INTRASTAT OD A DO Z (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK VYPLŇOVAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Jednočlenná s.r.o. z účetního, daňového a právního pohledu (záznam on…
1 997 Kč
Kde nejvíce chybujeme v pracovním právu – pro náročné (záznam on-line)
1 392 Kč
Komplikované účetní případy (záznam on-line)
1 392 Kč
Konsolidovaná účetní závěrka 1 (záznam on-line)
1 997 Kč
Konsolidovaná účetní závěrka 2 (záznam on-line)
1 997 Kč
Kontrolní hlášení k DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Majetek a odpisy v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD)
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2017 (záznam…
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2016 …
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2018 (záznam…
1 997 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2019 (záznam…
1 997 Kč
Nemovitosti a jejich nájem v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v daních a účetnictví 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví 2019 (záznam on-line)
1 997 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1.1.2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v oblasti účetnictví a daní od 1. 1. 2018 (záznam on-line)
1 997 Kč
Novinky ve mzdách 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky ve mzdách v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky ve mzdách v roce 2019 (záznam on-line)
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Časté chyby a omyly v účetnictví 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Cestovní náhrady 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Daň z příjmů fyzických osob 2020 a daňové přiznání za…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Daň z příjmu právnických osob 2020 a daňové přiznání za…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Daňově uznatelné náklady 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: DPH při obchodu mezi členskými státy EU se zaměřením na…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: DPH pro začátečníky 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: DPH v roce 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Inventarizace a účtování inventarizačních rozdílů pro…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Majetek a Odpisy 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Novinky v daních a účetnictví 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Novinky ve mzdách 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Odložená daň
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Roční zúčtování daně za rok 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Srážky, exekuce a oddlužení z pohledu zaměstnavatele…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Účetnictví neziskových organizací v příkladech
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Účetnictví pro manažery
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Uzávěrkové operace 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Vnitřní kontrolní systém
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Zdravotní pojištění 2020
1 997 Kč
Práce s jednotným správním dokumentem, základy o clech pro účetní …
1 997 Kč
Pracovní právo pro mzdové účetní v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
PRACOVNÍ SMLOUVY A JAK NA NĚ Z POHLEDU PRAXE (záznam DVD)
1 392 Kč
Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU …
1 392 Kč
Problematika pohledávek a dluhů (závazků) v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam DVD)
1 392 Kč
Roční zúčtování daně z příjmů 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Roční zúčtování daně z příjmů 2017 (záznam on-line)
1 997 Kč
Roční zúčtování daně za rok 2018 (záznam on-line)
1 997 Kč
Sestavení výkazu Cash flow (záznam on-line)
1 997 Kč
Silniční daň 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY (záznam DVD)
3 351 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – PRŮBĚH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU (záznam DVD)
1 392 Kč
Smlouvy o zamezení dvojího zdanění, mezinárodní zdanění 2019 (záznam…
1 997 Kč
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ …
1 392 Kč
Spotřební daně (záznam on-line)
1 997 Kč
Srážky, exekuce a oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2018 (záznam on…
1 997 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2016 (záznam on…
1 392 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení zaměstnanců – komplexní přehled kroků…
1 392 Kč
Stávám se zaměstnavatelem (záznam on-line)
1 997 Kč
STYLISTIKA MODERNÍHO E-MAILU – OBCHODNÍ I OSOBNÍ KORESPONDENCE …
1 392 Kč
Účetní závěrka 2014 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 150 Kč
Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetní závěrka 2016 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetní závěrka příspěvkové organizace 2018 (záznam on-line)
1 997 Kč
Účetní závěrka pro podnikatelské subjekty 2018 (záznam on-line)
1 997 Kč
Účetnictví a daně neziskových organizací 2015/2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetnictví a daně neziskových organizací 2019 (záznam on-line)
1 997 Kč
Účetnictví pro praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
Účtování nákladů a výnosů (záznam on-line)
1 997 Kč
Účtování o dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku (záznam on-line)
1 997 Kč
Účtování o zásobách (záznam on-line)
1 997 Kč
Účtování organizačních složek (záznam on-line)
1 997 Kč
Účtování v účtové třídě 3 – pohledávky, závazky a účty časového…
1 997 Kč
Uplatňování DPH v praxi podrobně (záznam on-line)
1 997 Kč
ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PODLE NORMY ČSN 01 6910 – ZMĚNY A NOVINKY ROKU 2014…
1 392 Kč
VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY PRO ZAČÍNAJÍCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Vedení mzdové agendy pro zkušené (záznam on-line)
1 392 Kč
VEDENÍ OSOBNÍ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ (záznam DVD)
1 392 Kč
Vnitropodnikové směrnice (záznam on-line)
1 997 Kč
Výklad zákona o DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Výpočty ve mzdové účtárně – problematika pojistného (záznam on-line)
1 997 Kč
Výpočty ve mzdové účtárně – problematika výpočtu mzdy (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy IFRS (záznam on-line)
1 997 Kč
Základy účetnictví I. – Právní úprava účetnictví (záznam on-line)
1 997 Kč
Základy účetnictví II. – Majetek a zdroje (záznam on-line)
1 997 Kč
Základy účetnictví III. – Základy účtování (záznam on-line)
1 997 Kč
Základy účetnictví IV. – Účetní uzávěrka a závěrka (záznam on-line)
1 997 Kč
ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákoník práce – pracovní doba a její rozvržení z pohledu praxe ve…
1 392 Kč
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí 2018 (záznam on-line)
1 997 Kč
Zákonné způsoby optimalizace daní z pohledu daňového poradce (záznam…
1 392 Kč
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZAMĚSTNÁVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮ, STUDENTŮ – VZNIK A PRŮBĚH PP VZTAHU Z…
1 392 Kč
Zdravotní pojištění 2019 (záznam on-line)
1 997 Kč
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 – ZMĚNY V ROCE 2014 A K 1. 1. 2015 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2016 - změny v roce 2015 a k 1. 1. 2016 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2017 – změny v roce 2016 a k 1.1.2017 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2018 – změny v roce 2017 a k 1.1.2018 …
1 997 Kč
Změny celních předpisů s návazností na DPH a změny INTRASTATu 2016 …
1 392 Kč
Změny společností – ukončování činnosti, převod, transformace (záznam…
1 392 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.