Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 1. VOX a.s., 04.04.2013, 15:15

1. VOX a.s. si Vás dovoluje pozvat na koferenci jejímž cílem je pomoci vám získat ucelené INFORMACE PRO INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ.

Vedení účetnictví a finanční výkaznictví je laiky obecně považováno jen jako nutný prostředek pro zákonem dané povinnosti. Finanční zprávy sestavované podle mezinárodních, potažmo amerických účetních standardů (IFRS / US GAAP), však přináší manažerům s rozhodovací pravomocí (decision makers) mnohé výhody. Mezi nejdůležitější nesporně patří ta, že jim mohou usnadnit či dokonce umožnit získat kapitál na svůj růst a rozvoj. Na rozdíl od národních předpisů, které jsou důležité pro širokou skupinu uživatelů (od vlastníků až po finanční úřad), IFRS a US GAAP slouží jen jedné skupině a to investorům. Proto jakákoliv společnost/firma, která má v úmyslu oslovit investory, by o těchto standardech měla mít alespoň minimální povědomí. Pro společnosti, které uvažují o kapitálovém trhu, je znalost IFRS či US GAAP nezbytná, protože jednou z hlavních podmínek pro vstup na burzu je finanční zpráva sestavená podle jednoho z těchto systémů. Konference je vhodnou platformou pro výměnu zkušeností a získání inspirací pro další růst společnosti v době nejistého financování.

Termín: 20. 5. 2013; 09:00–16:00
Místo konání: KONGRESOVÉ CENTRUM U HÁJKŮ-PRAHA, Na Poříčí 42, Praha 1, 110 00

Přihlášku a podrobné informace k programu naleznete pod odkazem: http://www.vox.cz/kurzy/konference-a-workshopy/svetove-ucetnictvi-us-gaapifrs-cesta-na-kapitalov-trh-11267/

 


Firma 1. VOX a.s. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2017
2 529 Kč
2. Nabývání nemovitostí (specifika asset deal a share deal) – právní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2017
3 013 Kč
3. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2017
4 344 Kč
4. Daň z příjmů fyzických osob – za rok 2017 a novinky roku 2018 včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2017
2 650 Kč
5. Práce s vizemi a akčními plány pro rozvoj týmů i jednotlivců (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2017
4 344 Kč
6. Aktuality v účetnictví a daních 2017-2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2017
2 892 Kč
7. Cestovní náhrady dle slovenské legislativy aktuálně a pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2017
2 287 Kč
8. Nejdůležitější změny v daních, finančním a mzdovém účetnictví od roku… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2017
2 045 Kč
9. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12 - 19.12.2017
8 216 Kč
10. Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2017 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2017
2 408 Kč
11. Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2018 (PRAHA 1 )
19.12 - 21.12.2017
6 038 Kč
12. Sestavení daňového přiznání daně z příjmu právnických osob pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2017
2 499 Kč
13. Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů v roce 2018 (PRAHA 1 )
19.12.2017
2 771 Kč
14. DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně a pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2017
2 408 Kč
15. Elektronická evidence tržeb (EET) v podmínkách roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2017
2 287 Kč
16. Mzdové předpisy aktuálně pro rok 2018 (PRAHA 1 )
20.12.2017
3 134 Kč
17. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2018… (PRAHA 1 )
21.12.2017
2 408 Kč
18. Soft skills vyšší generace – tisícero dovedností komunikace a… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.12 - 22.12.2017
9 668 Kč
19. Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.1.2018
2 892 Kč
20. Zákon o DPH pro rok 2018 – praktické příklady (PRAHA 1 - Nové Město )
8.1.2018
2 408 Kč
21. Sestavení účetní závěrky podvojného účetnictví za rok 2017 (PRAHA 1 )
9.1.2018
2 892 Kč
22. Velká účetní závěrka včetně daňového přiznání za rok 2017 (PRAHA 1 )
9.1 - 10.1.2018
4 707 Kč
23. Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů (PRAHA 1 - Nové Město )
9.1.2018
2 190 Kč
24. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
10.1.2018
2 650 Kč
25. Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok… (PRAHA 1 )
10.1.2018
2 892 Kč
26. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
10.1 - 11.1.2018
8 216 Kč
27. Pracovnělékařské služby v praxi (včetně schválené a rozsáhlé novely… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.1.2018
2 529 Kč
28. Elektronická evidence tržeb (EET) v podmínkách roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.1.2018
2 287 Kč
29. Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům (PRAHA 1 - Nové Město )
11.1.2018
2 408 Kč
30. Výběrový pohovor se zaměřením na osobnostní tendence uchazečů –… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.1.2018
2 965 Kč
31. Aktuality v účetnictví a daních 2017–2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1.2018
3 134 Kč
32. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1 - 16.1.2018
8 216 Kč
33. Celní kodex a celní předpisy v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1.2018
2 650 Kč
34. Zákon o zadávání veřejných zakázek (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1.2018
2 390 Kč
35. Zákon o registru smluv se zaměřením na školy a školská zařízení (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2018
1 991 Kč
36. Pracovněprávní předpisy v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2018
2 408 Kč
37. Jak správně nastavit pravidla pro vyúčtování zahraničních pracovních… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2018
2 408 Kč
38. Jak na emoce v týmové práci (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2018
2 499 Kč
39. Rychločtení, racionální čtení, info management (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1 - 17.1.2018
10 878 Kč
40. Hodnocení zaměstnanců a jeho vazba na ostatní personální procesy (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1 - 17.1.2018
7 974 Kč
41. Efektivní práce s daty díky funkcím MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1 - 17.1.2018
7 853 Kč
42. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2018
3 134 Kč
43. Daň z příjmů aktuálně pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1.2018
2 892 Kč
44. Minimum z financí a účetnictví pro neekonomy (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1 - 18.1.2018
7 974 Kč
45. Účetnictví právnických osob, daň z příjmů a DPH v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1 - 19.1.2018
6 982 Kč
46. Nejdůležitější změny v daních, finančním a mzdovém účetnictví od roku… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1.2018
2 045 Kč
47. Cestovní náhrady v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1.2018
2 287 Kč
48. Účetní závěrka za rok 2017 a zásadní změny v účetnictví pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.1.2018
2 892 Kč
49. Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2017 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.1.2018
2 408 Kč
50. DPH aktuálně pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.1.2018
2 650 Kč
51. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2018… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2018
2 287 Kč
52. Zásoby, skladová evidence, vazba na fakturaci, drobný majetek,… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2018
2 771 Kč
53. Kurz – elektronická evidence tržeb (EET) (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2018
2 287 Kč
54. Dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2018
2 499 Kč
55. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2018
4 344 Kč
56. IFRS – mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1 - 25.1.2018
9 063 Kč
57. Účetní závěrka za rok 2017 včetně finanční analýzy (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1.2018
3 134 Kč
58. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a související otázky (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1.2018
2 287 Kč
59. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2018
1 990 Kč
60. Zlepšete si koncentraci, paměť, tvořivost, motivační schopnosti –… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2018
4 961 Kč
61. Daň z příjmů – novinky v roce 2017/2018 (odpolední seminář) (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2018
2 408 Kč
62. Daň z nabytí nemovitých věcí v praxi včetně postupu při vyplnění… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2018
2 287 Kč
63. Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků z pohledu zdravotního a… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.1.2018
2 771 Kč
64. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
25.1.2018
2 287 Kč
65. Etiketa pro úřednice a úředníky (PRAHA 1 - Nové Město )
25.1.2018
2 299 Kč
66. Průběh kontroly u příjemců dotací (PRAHA 1 - Nové Město )
25.1.2018
2 190 Kč
67. Praktický trénink obrany daňového subjektu aneb jak se vypořádat s… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.1.2018
2 650 Kč
68. Pracovní právo v praxi: novinky 2017/2018, skutečné a domnělé… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.1.2018
2 287 Kč
69. Účetní závěrka nestátních neziskových organizací za rok 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.1.2018
2 499 Kč
70. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.1.2018
4 344 Kč
71. Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.1.2018
2 650 Kč
72. Zdaňování příjmů FO ze závislé činnosti v roce 2018 a roční zúčtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2018
2 408 Kč
73. Uzavření daňové evidence OSVČ, daňové přiznání a přehledy k pojištění… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2018
2 892 Kč
74. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2018
4 586 Kč
75. Nastavení účetnictví, kontrolních vazeb a úprava vnitropodnikových… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2018
2 408 Kč
76. Jak na mzdy a platy v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1 - 31.1.2018
8 107 Kč
77. Padesát barev padesátky aneb jak zaujmout zaměstnavatele svými… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2018
4 344 Kč
78. Zdravotní pojištění v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2018
2 287 Kč
79. Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2018
2 771 Kč
80. Praktické uplatňování zákona o DPH od 1. 1. 2018 (PRAHA 8 )
30.1.2018
3 134 Kč
81. Příprava profesionální prezentace v MS PowerPoint (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2018
4 223 Kč
82. Ochrana osobních údajů – výklad nového obecného nařízení (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2018
2 650 Kč
83. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2018
4 344 Kč
84. Důchodové pojištění v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2018
2 287 Kč
85. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1 - 1.2.2018
8 216 Kč
86. Stavební právo – změny v právní úpravě s účinností od 1. 1. 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2018
2 529 Kč
87. Daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2017 a aktuality pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2018
3 134 Kč
88. Elektronická evidence tržeb od A do Z – pro podnikatele (fyzické a… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.2.2018
2 408 Kč
89. Roční zúčtování a vyúčtování příjmů zaměstnanců za rok 2017, změny ve… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.2.2018
2 529 Kč
90. Rezervy a opravné položky pohledem účetnictví a daní 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
2.2.2018
3 013 Kč
91. Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.2.2018
2 892 Kč
92. Tuzemské cestovní náhrady v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
2.2.2018
2 408 Kč
93. Kontrolní hlášení DPH – prakticky pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2018
2 287 Kč
94. Prezentační dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2 - 6.2.2018
7 974 Kč
95. Daně – výklad nejdůležitějších zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2 - 14.2.2018
21 998 Kč
96. Nová pravidla proti praní špinavých peněz s účinností od 1. 1. 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2018
2 529 Kč
97. Novinky v legislativě BOZP od 1. 1. 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2018
2 287 Kč
98. Daňový profesionál® – kompletně (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2 - 23.3.2018
42 320 Kč
99. Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2018
3 134 Kč
100. Daňový profesionál® – povinný cyklus k získání mezinárodního… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2 - 7.3.2018
30 238 Kč
101. Získávání, analýza a prezentace dat v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2 - 7.2.2018
7 853 Kč
102. Uzavření účetnictví za rok 2017 včetně zpracování daňového přiznání –… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2018
2 408 Kč
103. GDPR v praxi pro pracovníky z oblasti HR (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2018
2 650 Kč
104. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2 - 7.2.2018
8 216 Kč
105. Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2018
835 Kč
106. Základy IFRS na příkladech z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2 - 7.2.2018
5 966 Kč
107. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2018
2 408 Kč
108. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2018
4 344 Kč
109. Zákon o daních z příjmů – právnické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2018
3 255 Kč
110. INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2018
2 650 Kč
111. Označování potravin pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2018
2 650 Kč
112. Přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2017 (pravidla +… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2018
2 596 Kč
113. Výběr a stabilizace pracovníků: jak získat a udržet kvalitní… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2018
4 344 Kč
114. GDPR v praxi pro IT pracovníky – praktické rady, jak postupovat (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2018
2 650 Kč
115. Fakturace a DPH pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2018
2 408 Kč
116. Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2018
2 287 Kč
117. Emoční inteligence – jak vám může pomoci k dosažení úspěchu (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2018
5 143 Kč
118. Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2018
2 287 Kč
119. Zákon o svobodném přístupu k informacím (PRAHA 1 - Nové Město )
9.2.2018
2 650 Kč
120. Změny v účetních předpisech pro podnikatele v roce 2018, daňové a… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.2.2018
2 408 Kč
121. Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2018
2 287 Kč
122. Jak zvládnout pohledávky a dluhy (závazky) z hlediska účetnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2018
2 529 Kč
123. Nová právní úprava kapitálového trhu (MiFID II/MiFIR) – převratné… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2018
2 529 Kč
124. Zákon o daních z příjmů – závislá činnost (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2018
2 287 Kč
125. Praktické návody implementace nového obecného nařízení (GDPR) včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2018
2 408 Kč
126. Základy DPH pro vaši praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2018
2 650 Kč
127. English for Human Resource Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2018
2 892 Kč
128. Controlling aneb jak začít efektivně sledovat a řídit náklady a… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2018
2 650 Kč
129. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2018
2 287 Kč
130. Mezi námi generacemi – age management a mezigenerační spolupráce na… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2018
2 499 Kč
131. Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, práce s talenty (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2018
4 344 Kč
132. Uzavření účetnictví za rok 2017 pro neauditované společnosti včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2018
2 650 Kč
133. Elektronická evidence tržeb (EET) v podmínkách roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2018
2 166 Kč
134. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2018
2 408 Kč
135. Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2018
2 499 Kč
136. Komunikační sebeobrana – kurz šitý vám na míru (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2018
4 961 Kč
137. Zákon o zdravotním pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2018
1 198 Kč
138. DPH na Slovensku po 1. 1. 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2018
3 134 Kč
139. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2018
2 408 Kč
140. Poskytování dotací vč. změn u dotací ze státního rozpočtu od roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2018
2 190 Kč
141. Zákon o prokazování původu majetku – první zkušenosti, nejasnosti,… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2018
1 803 Kč
142. Pokladna v roce 2018, práce s penězi, které nejsou vaše, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2.2018
2 287 Kč
143. Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2.2018
2 650 Kč
144. Jak zvládnout psychicky náročné situace ve vašem pracovním i… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2.2018
5 143 Kč
145. Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě (PRAHA 1 - Nové Město )
16.2.2018
2 408 Kč
146. Zákon o DPH 2017/2018 v příkladech, včetně zaúčtování specifických… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.2.2018
2 529 Kč
147. Příklady daňové (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2 - 21.2.2018
7 248 Kč
148. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2018
4 344 Kč
149. Prezentační a rétorické dovednosti II – nadstavba pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2 - 20.2.2018
8 216 Kč
150. Základní orientace v personalistice (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2 - 20.2.2018
7 974 Kč
151. Základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2 - 23.2.2018
10 878 Kč
152. Mzdová problematika krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2 - 23.2.2018
10 225 Kč
153. Daň z příjmů fyzických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2018
3 134 Kč
154. Jak na tvorbu směrnic a personální reporting (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2018
4 344 Kč
155. Dvoustranné smlouvy o sociálním zabezpečení a o zamezení dvojího… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2018
2 892 Kč
156. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2018
3 134 Kč
157. Základní orientace v pracovním právu, povinnosti zaměstnavatele (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2018
2 892 Kč
158. Proti presu času a stresu – time management 5. generace (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2 - 21.2.2018
9 668 Kč
159. Elektronizace veřejné správy v ČR a její důsledky na práci s… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2018
2 190 Kč
160. Náhrada mzdy a platu, náhrada výdajů zaměstnanců v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2018
2 892 Kč
161. GDPR v praxi ve finančních službách (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2018
3 013 Kč
162. Daň z přidané hodnoty (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2018
3 134 Kč
163. Deutsch für HR Professionals von B1 bis C1/C2 Ebene (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2018
2 892 Kč
164. Daň z příjmů právnických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2018
3 134 Kč
165. Studium cizích jazyků: úspěšnými rychleji (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2018
4 465 Kč
166. Využití sociálních sítí pro váš byznys (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2018
4 344 Kč
167. Kurz – elektronická evidence tržeb (EET) (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2018
2 287 Kč
168. Manažer a práce s informacemi (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2 - 22.2.2018
7 974 Kč
169. Nemocenské pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2018
2 892 Kč
170. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2 - 23.2.2018
8 216 Kč
171. Pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, důchodové… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2018
2 892 Kč
172. Postavení jednatele – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2018
2 529 Kč
173. DPH u neziskových a veřejnoprávních subjektů v roce 2018 v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2018
2 499 Kč
174. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2018
4 344 Kč
175. Deriváty v účetnictví podnikatelů v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2018
2 408 Kč
176. GDPR v praxi pro hotely a cestovní agentury – praktické návody… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.2.2018
2 650 Kč
177. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.2.2018
4 344 Kč
178. Excelentní paměť není pouhou iluzí (PRAHA 1 - Nové Město )
23.2.2018
5 082 Kč
179. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
23.2.2018
3 790 Kč
180. Daň z příjmů ze závislé činnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
23.2.2018
2 892 Kč
181. Presentation Skills for Managers and Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2018
2 892 Kč
182. Systém HACCP ve stravovacích provozech krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2018
2 408 Kč
183. Rodinné a dědické právo podle nového občanského zákoníku (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2018
1 990 Kč
184. Padesát barev padesátky aneb jak zaujmout zaměstnavatele svými… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2018
4 344 Kč
185. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2 - 27.2.2018
8 216 Kč
186. Zaměstnanecké benefity z pohledu daní v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2018
2 166 Kč
187. DPH v roce 2018 – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2 - 27.2.2018
4 707 Kč
188. Opravy chyb minulých období – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2018
2 529 Kč
189. Účetní závěrka roku 2017 u nestátních neziskových organizací (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2018
2 499 Kč
190. Pracovní doba, její rozvržení a pravidla s důrazem na formu… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2018
2 650 Kč
191. Zákon o spotřebních daních a ekologická daň (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2018
3 134 Kč
192. Dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2018
2 499 Kč
193. Konsolidace podle českých předpisů – prakticky v programu Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2018
4 465 Kč
194. Malé daně – výklad zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2 - 1.3.2018
7 248 Kč
195. Vyjednávání v obtížných situacích – nácvik vyjednávacích taktik (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2 - 28.2.2018
7 974 Kč
196. Jak připravovat, organizovat a vyhodnotit jazykové vzdělávání… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2018
4 344 Kč
197. Cash flow v teorii i praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2 - 1.3.2018
6 038 Kč
198. Označování potravin pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2018
2 650 Kč
199. Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2018
3 376 Kč
200. Účetní uzávěrka roku 2017 na Slovensku očima daňového poradce (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2018
2 771 Kč
201. Zákon o dani silniční (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2018
2 287 Kč
202. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2018
2 299 Kč
203. Jak na efektivní time management a stress management (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2018
4 586 Kč
204. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – masné výrobky (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2018
2 650 Kč
205. Zákon o dani z nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2018
2 287 Kč
206. Zákon o zadávání veřejných zakázek (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2018
2 390 Kč
207. Kontingenční tabulky v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2018
4 223 Kč
208. Daňové konsekvence prodeje zboží na Amazonu s důrazem na specifické… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2018
4 586 Kč
209. Aktuálně k daňové a účetní legislativě v roce 2017 a 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2018
3 134 Kč
210. Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2018
2 287 Kč
211. Mistrovské způsoby komunikace pro začátečníky (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2018
3 618 Kč
212. Pohledávky a dluhy (závazky) – účetní a daňové vymezení (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3.2018
2 408 Kč
213. Účetní výkazy pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3.2018
2 650 Kč
214. Odpovědnost (členů statutárních orgánů) v souvislosti s insolvenčním… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3.2018
2 408 Kč
215. Ekonomické ukazatele – charakteristika a jejich vyhodnocení (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2018
2 771 Kč
216. Náklady a výnosy – účetní a daňové aspekty v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2018
2 892 Kč
217. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2018
2 771 Kč
218. Daňový řád, daňový systém ČR – pojmy a definice (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3 - 7.3.2018
5 675 Kč
219. Jednáme s klientem po telefonu (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2018
4 344 Kč
220. Kommunikationsfähigkeiten – Telefongespräche, Schreiben von E-Mail… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2018
2 892 Kč
221. Komunikace v krizových a zátěžových situacích (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2018
2 499 Kč
222. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2018
3 618 Kč
223. Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3 - 7.3.2018
7 974 Kč
224. Platební styk – seznámení s právní úpravou (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2018
2 408 Kč
225. Hospodaření s majetkem státu po novele zákona č. 219/2000 Sb., o… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2018
2 390 Kč
226. Systémy pro zajištění bezpečnosti potravin v zemědělské prvovýrobě … (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2018
2 408 Kč
227. Sestavení daňového přiznání daně z příjmu právnických osob pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2018
2 499 Kč
228. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3 - 8.3.2018
8 216 Kč
229. Mluvit či nemluvit – rétorika prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2018
4 344 Kč
230. Vaše angličtina – neztrácejte naději (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2018
5 191 Kč
231. Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
8.3 - 9.3.2018
4 586 Kč
232. Jak komunikovat a dobře organizovat proces změny (PRAHA 1 - Nové Město )
8.3.2018
4 344 Kč
233. Uzavření účetnictví za rok 2017 včetně zpracování daňového přiznání –… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.3.2018
2 408 Kč
234. Insolvenční rizika související s uzavíráním transakcí: střet… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3.2018
2 166 Kč
235. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3.2018
2 287 Kč
236. Efektivní vedení aneb co se v týmu skrytě děje (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3.2018
4 344 Kč
237. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a základy… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3 - 13.3.2018
6 038 Kč
238. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3 - 13.3.2018
8 216 Kč
239. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3 - 6.4.2018
10 866 Kč
240. Automobil ve firemní praxi – kompletní daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2018
2 408 Kč
241. HR Recruitment & Selection and Employee Assessments (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2018
2 892 Kč
242. Právo pro ekonomy a účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2018
2 892 Kč
243. Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2018
4 344 Kč
244. Účetním výkazům a závěrce rozumíme (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2018
2 650 Kč
245. Jak nastavit vhodný motivační systém pro vaši firmu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2018
4 344 Kč
246. Výpočty ve mzdové účtárně – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2018
2 287 Kč
247. Soft skills vyšší generace – tisícero dovedností komunikace a… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3 - 14.3.2018
9 668 Kč
248. Kontrolní vazby v účetnictví pro podnikatele pro rok 2018 včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2018
2 408 Kč
249. Výklad účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3 - 14.3.2018
5 796 Kč
250. Odpovědnost za vady – detailní rozbor včetně judikatury a praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2018
3 013 Kč
251. Finanční plán a reporting – praktické rady a tipy (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2018
2 650 Kč
252. Manažerská komunikace stavbyvedoucích a mistrů (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2018
4 344 Kč
253. DPH a účtování v cestovním ruchu pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2018
3 013 Kč
254. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3 - 15.3.2018
8 216 Kč
255. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2018
4 344 Kč
256. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – koloniální zboží (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2018
2 287 Kč
257. Základy daňové optimalizace pro právnické osoby na Slovensku (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2018
3 013 Kč
258. Management v podmínkách časového tlaku (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2018
4 344 Kč
259. Vnitřní směrnice pro podnikatele v souladu se změnami předpisů pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2018
2 287 Kč
260. Převodní ceny a daňová kontrola – aktuální výzva v přímých daních (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2018
2 529 Kč
261. Presentation Skills (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2018
4 344 Kč
262. Ochrana osobních údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2018
2 290 Kč
263. Dodací doložky INCOTERMS 2010 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2018
2 650 Kč
264. Účetní a daňové aktuality očima daňové poradkyně (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2018
2 650 Kč
265. Jak říkat "ne" a jak si vymezit hranice (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2018
3 025 Kč
266. Delegování – umění, které vám bude pomáhat každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2018
4 344 Kč
267. Řízení alergenů ve stravovacích provozech (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2018
2 408 Kč
268. Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2018
2 771 Kč
269. Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů nestátní neziskové… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2018
2 596 Kč
270. Poskytovatelé investičních služeb a Česká národní banka po MiFID II (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2018
2 529 Kč
271. Pracovněprávní předpisy v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2018
2 408 Kč
272. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3 - 20.3.2018
8 216 Kč
273. GDPR pro IT pracovníky – technická zabezpečení, praktická… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2018
2 892 Kč
274. Odpady ve stravovacích provozech pro začínající a mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2018
2 650 Kč
275. Časté chyby v účetnictví a v daních (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2018
2 650 Kč
276. Kontrola a audit hospodaření s majetkem (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2018
2 390 Kč
277. Pracovní konstelace – vaše pracovní situace očima těch druhých (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2018
3 509 Kč
278. Účinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2018
5 143 Kč
279. Vybrané otázky pracovního práva (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2018
3 013 Kč
280. Kontrola a audit hospodaření v neziskových organizacích (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3 - 9.4.2018
3 990 Kč
281. Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3 - 21.3.2018
7 974 Kč
282. Krizová PR komunikace firmy – jak dobře zvládnout firemní negativní… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2018
4 344 Kč
283. Zákon o registru smluv (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3.2018
2 650 Kč
284. Nástroje a techniky řízení projektů (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3 - 22.3.2018
7 974 Kč
285. Příklady účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3 - 22.3.2018
5 191 Kč
286. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3.2018
2 650 Kč
287. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3 - 22.3.2018
8 216 Kč
288. Finanční analýza pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3 - 23.3.2018
4 816 Kč
289. Budoucí Společná zemědělská politika po roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3.2018
2 287 Kč
290. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3.2018
4 344 Kč
291. Jak na efektivní time management a stress management (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2018
4 586 Kč
292. Jak sestavit, vést a koordinovat funkční PR tým (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2018
2 298 Kč
293. Právní minimum pro daňové poradce (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2018
2 650 Kč
294. Skončení pracovního poměru na praktických příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2018
2 408 Kč
295. Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru po novelách zákona o… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2018
2 190 Kč
296. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2018
4 586 Kč
297. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2018
4 344 Kč
298. Moderní leadership aneb kde benefity nestačí (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2018
3 509 Kč
299. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3 - 27.3.2018
4 465 Kč
300. Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona platného pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2018
2 892 Kč
301. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2018
4 344 Kč
302. Performance Management and Development Planning (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2018
2 892 Kč
303. Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2018
2 529 Kč
304. Systémy bezpečnosti potravin – jejich principy a požadavky (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2018
2 650 Kč
305. Cestovní náhrady 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2018
2 166 Kč
306. Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2018
5 143 Kč
307. Záruky, reklamace a prodej spotřebitelům včetně e-shopů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2018
2 408 Kč
308. Jak zlepšit své soustředění v době neustálého vyrušování (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2018
4 344 Kč
309. Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3.2018
3 618 Kč
310. Jednoduché účetnictví pro spolky/občanská sdružení, církevní… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3.2018
2 390 Kč
311. Personální riskmanagement aneb jak minimalizovat personální rizika ve… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3.2018
4 344 Kč
312. Využití Excelu ve finančním managementu (PRAHA 1 - Nové Město )
29.3.2018
3 013 Kč
313. Jarní škola pohotových komunikačních dovedností (PRAHA 1 - Nové Město )
29.3.2018
4 774 Kč
314. Finance pro nefinanční manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
29.3.2018
2 892 Kč
315. Jak dotahovat své plány a cíle do úspěšného konce (PRAHA 1 - Nové Město )
30.3.2018
4 707 Kč
316. Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2018
2 892 Kč
317. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2018
2 299 Kč
318. DPH ve stavebnictví pro rok 2018 na příkladech z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2018
2 529 Kč
319. Podvojné účetnictví od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4 - 5.4.2018
7 248 Kč
320. Svěřenský fond – účetní a daňové otázky aneb co obnáší správa fondu v… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2018
2 529 Kč
321. Cesty osobního rozvoje – poznejte kdo jste (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2018
4 344 Kč
322. Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2018
2 771 Kč
323. Účetní a daňové chuťovky po legislativních změnách (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2018
3 013 Kč
324. Moderní controlling a reporting (distanční studium) (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4 - 25.4.2018
14 508 Kč
325. Kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2018
3 134 Kč
326. Účetnictví společenství vlastníků jednotek (SVJ) (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2018
2 650 Kč
327. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4 - 5.4.2018
8 216 Kč
328. Agenturní zaměstnávání pro agentury i uživatele – v praxi a ve světle… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2018
2 529 Kč
329. Dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2018
2 499 Kč
330. Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4 - 6.4.2018
6 038 Kč
331. Prezentační dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4 - 6.4.2018
7 974 Kč
332. Prezentační dovednosti – jak dát prezentaci šťávu (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2018
4 344 Kč
333. Věcná břemena v občanském zákoníku a jejich praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2018
2 408 Kč
334. Cenné papíry v podnikatelské praxi – účetní a daňový pohled v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2018
2 287 Kč
335. Řízení financí pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2018
2 529 Kč
336. Excelentní paměť není pouhou iluzí – rozšířený seminář (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4 - 6.4.2018
8 700 Kč
337. Angličtina ve financích a účetnictví – English in Finance and… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4 - 27.4.2018
7 224 Kč
338. Fakturace v roce 2018, práce s účetními a daňovými doklady (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2018
2 408 Kč
339. Zajišťovací příkazy a postup po jejich vydání (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2018
2 287 Kč
340. Motivace a odměňování pracovníků: čím, jak, koho a proč odměnit (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2018
4 344 Kč
341. Kontrola a audit provozních výdajů (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2018
2 390 Kč
342. Časté chyby a omyly v účetnictví podnikatelů (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2018
2 287 Kč
343. Mezinárodní účetní standardy pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2018
3 376 Kč
344. Human Resource Management and Employee Relations (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2018
2 892 Kč
345. Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2018
2 499 Kč
346. Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací z… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2018
2 287 Kč
347. Zahraniční obchod se službami z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2018
2 529 Kč
348. Aktuální právní problematika v dopravě – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2018
2 408 Kč
349. Rychločtení, racionální čtení, info management (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4 - 11.4.2018
10 878 Kč
350. Die professionelle Präsentation – für Profis und Anfänger (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2018
2 771 Kč
351. Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2018
2 892 Kč
352. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2018
2 783 Kč
353. Insolvenční řízení – zkušenosti s aplikací zákona a aktuální… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2018
3 013 Kč
354. Smlouvy při vedení účetnictví a daní (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2018
2 299 Kč
355. Jak komunikovat a vzájemně si dobře porozumět (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2018
4 344 Kč
356. Manuál komunikace s médii – základy Public Relations (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4 - 11.4.2018
7 974 Kč
357. Úvod do US GAAP pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2018
3 376 Kč
358. Komplexní průvodce DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4 - 12.4.2018
6 885 Kč
359. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2018
2 892 Kč
360. Platební karty zaměstnavatele v praxi – krok za krokem – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2018
2 287 Kč
361. Efektivní využití MS Office v práci asistentky (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4 - 13.4.2018
12 040 Kč
362. Vnitřní firemní předpisy, povinnosti zaměstnavatelů, agenturní… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2018
2 408 Kč
363. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2018
4 344 Kč
364. Systém HACCP ve stravovacích provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2018
2 408 Kč
365. Problematické situace v přeshraničním obchodě a službách včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2018
2 408 Kč
366. Vizitka písemné komunikace – jak se prezentovat působivě, bez chyb a… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2018
2 390 Kč
367. Jak optimálně nastavit firmu z pohledu daní a účetnictví a ochránit… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2018
2 408 Kč
368. Neviditelný leadership – jak lidi vést namísto řídit (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2018
4 344 Kč
369. Daňová evidence z pohledu praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2018
2 287 Kč
370. Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) z právního a… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2018
2 771 Kč
371. Manuál pro tvorbu vlastního názoru – vlivy, nutnost a tlaky, kterým… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2018
3 618 Kč
372. DPH v příkladech – workshop (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2018
2 892 Kč
373. Praktický průvodce GDPR pro daňové a účetní pracovníky (PRAHA 1 - Nové Město )
13.4.2018
2 771 Kč
374. Lean Canvas v projektovém řízení (PRAHA 1 - Nové Město )
13.4.2018
4 344 Kč
375. Výkon funkce statutárního orgánu a odlišnosti od postavení vedoucího… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.4.2018
2 408 Kč
376. Kontroly zaměstnavatelů inspektoráty práce – průběh kontroly a postup… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.4.2018
2 529 Kč
377. Mediační techniky pro personalisty – účinný postup řešení sporů (PRAHA 1 - Nové Město )
13.4.2018
2 293 Kč
378. Jak na hodnocení a správné poskytování zpětné vazby (PRAHA 1 - Nové Město )
13.4.2018
4 344 Kč
379. Nejčastější chyby při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2018
2 287 Kč
380. Communication Skills – Telephone Conversations, Writing Email &… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2018
2 771 Kč
381. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4 - 17.4.2018
8 095 Kč
382. Leasing – účetní a daňový pohled pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2018
2 408 Kč
383. Poskytovatelé investičních služeb a klient po MiFID II (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2018
2 529 Kč
384. Účetnictví pro neúčetní v daňových souvislostech (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4 - 17.4.2018
4 344 Kč
385. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4 - 17.4.2018
8 216 Kč
386. Efektivní řízení rizik od základů (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2018
2 408 Kč
387. Leader – Manager – Coach™ (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4 - 18.4.2018
8 337 Kč
388. Řízení projektů v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4 - 18.4.2018
7 853 Kč
389. Seminář pro starosty, radní, zastupitele – jak dobře řešit… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2018
3 134 Kč
390. Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2018
3 013 Kč
391. Co musí účetní vědět o DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2018
3 134 Kč
392. Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2018
2 299 Kč
393. Uplatňování DPH u nemovitostí a ve stavebnictví – pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2018
2 650 Kč
394. Prezentační dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4 - 19.4.2018
7 974 Kč
395. Řízení projektů v Microsoft Project pro začátečníky (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2018
2 650 Kč
396. Zlepšete si koncentraci, paměť, tvořivost, motivační schopnosti –… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2018
4 961 Kč
397. Pracovní doba, její rozvržení a pravidla s důrazem na formu… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2018
2 650 Kč
398. Employer branding – staňte se magnetem na talenty (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2018
4 344 Kč
399. Aktuální informace k výkladu zákona o DPH, minimalizace rizika… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4.2018
2 166 Kč
400. Finanční analýza na bázi účetní závěrky (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4.2018
3 013 Kč
401. Úhrada ambulantních zdravotních služeb v roce 2017 a 2018 aneb kdo… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4.2018
2 287 Kč
402. Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4.2018
2 190 Kč
403. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4 - 20.4.2018
8 216 Kč
404. Prodej jako hra (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4.2018
3 509 Kč
405. Veřejné zakázky v každodenní praxi a za použití modelových situací a… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4.2018
3 134 Kč
406. Asistentka jako efektivní podpora projektového týmu (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4.2018
4 344 Kč
407. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4 - 20.4.2018
4 344 Kč
408. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4.2018
4 344 Kč
409. Problémy náhrady škody a nemajetkové újmy v silničním provozu –… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2018
2 408 Kč
410. Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2018
2 892 Kč
411. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2018
4 344 Kč
412. Správa dokumentů u původců v soukromém sektoru po novelách zákona o… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2018
2 190 Kč
413. Prezentační a lektorské dovednosti kreativně a beze stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2018
4 344 Kč
414. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4 - 24.4.2018
8 216 Kč
415. Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2018
3 013 Kč
416. Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4 - 24.4.2018
4 453 Kč
417. Daňové a účetní aspekty darování a dalších forem fundraisingu (vstup… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2018
2 451 Kč
418. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2018
4 344 Kč
419. Daňová kontrola transferových cen v současné praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2018
3 134 Kč
420. Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2018
2 771 Kč
421. Emoční inteligence – jak vám může pomoci k dosažení úspěchu (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2018
5 143 Kč
422. Workshop prodejních dovedností – staňte se úspěšným prodejcem (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2018
4 344 Kč
423. Personální a mzdová problematika v roce 2018 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2018
2 650 Kč
424. Systémy bezpečnosti potravin pro pokročilé – standardy BRC, IFS (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2018
2 650 Kč
425. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2018
2 892 Kč
426. Základy podvojného účetnictví dle změn pro rok 2018 – výklad polopatě… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4 - 27.4.2018
8 216 Kč
427. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2018
4 465 Kč
428. Proti presu času a stresu – time management 5. generace (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4 - 25.4.2018
9 668 Kč
429. Otcovská a dlouhodobé ošetřovné – nové dávky nemocenského pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2018
2 287 Kč
430. IFRS – finanční nástroje (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4 - 25.4.2018
6 280 Kč
431. Vysílání pracovníků do členských států EU – na co všechno pamatovat (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2018
2 529 Kč
432. Základy risk managementu včetně příkladů z praxe, simulační hry a… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4 - 25.4.2018
5 542 Kč
433. Efektivní smluvní sankce – jak optimalizovat smlouvu (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2018
2 892 Kč
434. Trénink vyjednávání pro nákupčí (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4 - 26.4.2018
7 974 Kč
435. Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2018
4 344 Kč
436. Mzdová akademie pro začínající v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4 - 27.4.2018
6 885 Kč
437. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2018
1 990 Kč
438. Insolvenční řízení – řešení úpadku oddlužením, aktuální výkladové… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2018
2 650 Kč
439. Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – pro úplné začátečníky (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2018
2 650 Kč
440. Etiketa pro úřednice a úředníky (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2018
2 299 Kč
441. Jak může management firmy předejít daňové pasti (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2018
3 134 Kč
442. Profesionální asistentka – management podpory manažerů (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4 - 27.4.2018
8 095 Kč
443. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2018
3 790 Kč
444. Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní hodnota včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2018
2 650 Kč
445. Obtížné komunikační situace v práci manažera (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2018
4 344 Kč
446. Padesát barev padesátky aneb jak zaujmout zaměstnavatele svými… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2018
4 344 Kč
447. Důkazní břemeno v daňovém řízení (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2018
2 287 Kč
448. Povinná elektronická komunikace datovou schránkou aneb „jak efektivně… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2018
2 400 Kč
449. Pracovní smlouvy z pohledu praxe, včetně problematiky práce z domova (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2018
2 650 Kč
450. Personální a organizační audity (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2018
4 344 Kč
451. Specifické mzdové problémy při zaměstnávání matek a otců po změnách v… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2018
2 408 Kč
452. Praktické zkušenosti s kontrolním hlášením k DPH a obrana proti… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2018
2 408 Kč
453. Účetnictví podle slovenských předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2018
3 134 Kč
454. Odštěpný závod (organizační složka podniku) zahraniční společnosti v… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.5.2018
3 860 Kč
455. Konzultační seminář pro nové plátce DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
2.5.2018
2 408 Kč
456. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
2.5 - 3.5.2018
8 216 Kč
457. Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
3.5.2018
2 287 Kč
458. Financování od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
3.5.2018
2 650 Kč
459. Sousedská práva v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
4.5.2018
2 529 Kč
460. Řízení projektů v Microsoft Project pro pokročilejší uživatele (PRAHA 1 - Nové Město )
4.5.2018
2 650 Kč
461. Účetní, daňové a právní martyrium v případě dlouhodobé fyzické… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.5.2018
3 013 Kč
462. Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití (PRAHA 1 - Nové Město )
9.5.2018
2 529 Kč
463. Prezentační a rétorické dovednosti II – nadstavba pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
10.5 - 11.5.2018
8 216 Kč
464. Specifika obecně prospěšné společnosti (o. p. s.) v účetnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.5.2018
2 499 Kč
465. Strategie neverbální komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
10.5.2018
2 499 Kč
466. Vzájemné souvislosti DPH, daně z příjmů právnických osob a účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
10.5.2018
3 376 Kč
467. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě (PRAHA 1 - Nové Město )
10.5.2018
2 771 Kč
468. Jak na efektivní time management a stress management (PRAHA 1 - Nové Město )
10.5.2018
4 586 Kč
469. Otcovská a dlouhodobé ošetřovné – nové dávky nemocenského pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5.2018
2 287 Kč
470. Jak řešit a zvládat stížnosti a reklamace (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5 - 12.5.2018
7 974 Kč
471. Mzdová a personální speciálka včetně mzdového auditu (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5 - 24.5.2018
21 272 Kč
472. Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0–7 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5 - 16.5.2018
5 312 Kč
473. Účetní a daňové doklady, vyúčtování respektive fakturace dle změn… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2018
2 408 Kč
474. Komplexní pohled na daňovou soustavu v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5 - 18.5.2018
13 226 Kč
475. Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2018
3 255 Kč
476. US GAAP – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5 - 16.5.2018
7 853 Kč
477. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5 - 15.5.2018
8 216 Kč
478. Daň z příjmů právnických osob, schválené i připravované změny a… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2018
3 255 Kč
479. Jak řešit krizové situace ve vyjednávání (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5 - 16.5.2018
7 974 Kč
480. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2018
2 783 Kč
481. Předpisy o zaměstnanosti (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2018
2 287 Kč
482. Likvidace obchodních společností a družstev – právní, účetní a daňový… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2018
2 892 Kč
483. Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2018
5 143 Kč
484. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí – komplexní… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2018
3 134 Kč
485. Personalistika a bezpečnost práce (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2018
2 045 Kč
486. Typologie osobnosti a její využití při vedení a řízení (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2018
4 344 Kč
487. Kommunikationsfähigkeiten – Telefongespräche, Schreiben von E-Mail… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2018
2 771 Kč
488. Automatizace práce v MS Excel pomocí maker (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5 - 16.5.2018
7 853 Kč
489. Účetnictví pro nestátní neziskové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5 - 17.5.2018
5 445 Kč
490. Komunikační sebeobrana – kurz šitý vám na míru (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2018
4 961 Kč
491. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2018
2 408 Kč
492. Spotřební daně, ekologická daň – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2018
2 408 Kč
493. Daň z příjmů fyzických osob – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2018
2 408 Kč
494. Mluvit či nemluvit – rétorika prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2018
4 344 Kč
495. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2018
4 344 Kč
496. Platební styk – aktuální změny právní úprava včetně nejnovějších změn (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2018
2 408 Kč
497. FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2018
2 166 Kč
498. Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na výrobní společnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2018
2 892 Kč
499. Daň z přidané hodnoty – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2018
3 255 Kč
500. Daň z příjmů ze závislé činnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2018
2 408 Kč
501. Příprava profesionální prezentace v MS PowerPoint (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2018
4 223 Kč
502. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2018
3 134 Kč
503. Stal jsem se manažerem (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5 - 18.5.2018
7 974 Kč
504. Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, práce s talenty (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2018
4 344 Kč
505. Zdaňování příjmů právnických osob v mezinárodním kontextu – komplexní… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2018
2 408 Kč
506. Využití sociálních sítí pro váš byznys (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2018
4 344 Kč
507. Daň z příjmů ze závislé činnosti – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2018
2 408 Kč
508. Jak se připravit na aplikaci nařízení EU č. 910/2014 eIDAS týkající… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2018
2 299 Kč
509. Controlling pro podnikový management (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5 - 24.5.2018
11 846 Kč
510. Zákon o nemocenském pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2018
2 287 Kč
511. Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2018
2 499 Kč
512. Presentation Skills for Managers and Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2018
2 771 Kč
513. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2018
4 344 Kč
514. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2018
4 586 Kč
515. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2018
2 287 Kč
516. Základní orientace v personalistice (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5 - 22.5.2018
7 974 Kč
517. IFRS v praxi – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5 - 23.5.2018
7 853 Kč
518. Důchodové pojištění, vedení evidenčních listů (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2018
2 287 Kč
519. Konflikty a asertivita aneb jak zvládat současný tlak v práci i v… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5 - 23.5.2018
7 974 Kč
520. Přeměny obchodních společností – právní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2018
3 013 Kč
521. Praktický průvodce GDPR pro daňové a účetní pracovníky (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2018
2 771 Kč
522. Zákon o zdravotním pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2018
1 319 Kč
523. Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2018
2 892 Kč
524. Mzdové předpisy v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2018
2 892 Kč
525. Kupní smlouva v obchodních vztazích (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2018
2 771 Kč
526. Mental Wiring: cvičení paměti, soustředění a kreativity s čínskými… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2018
4 465 Kč
527. Auditor v potravinářství (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2018
2 650 Kč
528. Opravné položky – daňový a účetní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2018
2 892 Kč
529. Vedení personální a mzdové agendy, mzdový audit (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2018
2 892 Kč
530. Verbální komunikace – vnímejte slova jinak (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2018
4 344 Kč
531. Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se rozhodnout o koupi… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2018
2 650 Kč
532. Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2018
2 408 Kč
533. LinkedIn a reprezentace firmy navenek (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2018
4 344 Kč
534. Základy marketingu pro asistentské pozice (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2018
4 344 Kč
535. Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2018
2 529 Kč
536. Právo pro veřejnou správu (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2018
2 299 Kč
537. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2018
4 344 Kč
538. Praktická komunikace pro manažery v obtížných situacích (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2018
4 344 Kč
539. Tuzemské cestovní náhrady v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2018
2 408 Kč
540. Zákon o svobodném přístupu k informacím (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2018
2 650 Kč
541. Zákon o zadávání veřejných zakázek (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2018
2 390 Kč
542. Deutsch für HR Professionals von B1 bis C1/C2 Ebene (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2018
2 771 Kč
543. Padesát barev padesátky aneb jak zaujmout zaměstnavatele svými… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2018
4 344 Kč
544. Výzkum a vývoj a jeho podpora v České republice – výkladový seminář (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2018
2 892 Kč
545. Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2018
2 650 Kč
546. Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5 - 31.5.2018
7 974 Kč
547. Restrukturalizace a transformace – praktické příklady fúzí, štěpení… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2018
2 408 Kč
548. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2018
2 650 Kč
549. Daňová podpora výzkumu a vývoje zaměřená na odpočitatelnou položku… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2018
2 892 Kč
550. Moderní timemanagement – 10 návyků pro váš čas a energii (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2018
4 344 Kč
551. Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2018
3 255 Kč
552. Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, skladové hospodářství, nedokončená… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2018
2 650 Kč
553. Efektivní vedení aneb co se v týmu skrytě děje (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2018
4 344 Kč
554. Zákon o spotřebitelském úvěru – zkušenosti s jeho aplikací (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2018
2 287 Kč
555. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5 - 31.5.2018
8 216 Kč
556. Základy marketingu pro nemarketéry (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2018
4 344 Kč
557. Zákoník práce v praxi – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5 - 31.5.2018
4 707 Kč
558. Základy DPH pro vaši praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2018
2 650 Kč
559. Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR a vysílání pracovníků do… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2018
3 013 Kč
560. Konsolidace podle českých předpisů a základy konsolidace podle IFRS … (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5 - 14.6.2018
10 878 Kč
561. Majetek podle českých předpisů a IFRS – srovnání (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5 - 1.6.2018
6 401 Kč
562. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2018
4 344 Kč
563. Mzdové účetnictví – řešení problematických případů (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2018
2 771 Kč
564. INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2018
2 650 Kč
565. Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
1.6.2018
2 529 Kč
566. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6 - 5.6.2018
8 216 Kč
567. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2018
4 465 Kč
568. Insolvenční řízení – praktické rady pro obezřetné podnikatele se… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2018
2 650 Kč
569. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2018
2 287 Kč
570. Communication Skills – Telephone Conversations, Writing Email &… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2018
2 771 Kč
571. Zákon o DPH a jeho změny pro rok 2018 ve vazbě na daňový řád (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2018
2 650 Kč
572. Organizační složka podniku zahraniční osoby na Slovensku – založení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2018
3 134 Kč
573. Srovnání českého a slovenského pracovního práva (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2018
3 497 Kč
574. Označování potravin pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2018
2 650 Kč
575. Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2018
3 013 Kč
576. Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2018
3 134 Kč
577. Soft skills vyšší generace – tisícero dovedností komunikace a… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6 - 6.6.2018
9 668 Kč
578. Ekonomická správa nemovitostí (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2018
3 013 Kč
579. Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2018
3 376 Kč
580. Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na prodej služeb v komerčním… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2018
2 892 Kč
581. Oceňování finančních derivátů a jejich použití při řízení finančních… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2018
3 013 Kč
582. Six Sigma pro vaši praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2018
2 408 Kč
583. Zástavy v praxi – aktuality i alternativy zástavního práva (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2018
2 892 Kč
584. Jak zlepšit své soustředění v době neustálého vyrušování (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2018
4 344 Kč
585. Pracovní doba, její rozvržení a pravidla s důrazem na formu… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2018
2 650 Kč
586. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6 - 8.6.2018
8 216 Kč
587. Jak číst v účetních výkazech zahraničního partnera (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2018
3 013 Kč
588. Management v podmínkách časového tlaku (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2018
4 344 Kč
589. Systémy pro zajištění bezpečnosti potravin v zemědělské prvovýrobě … (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2018
2 287 Kč
590. Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2018
2 408 Kč
591. Velká novela stavebního zákona v praxi – první praktické zkušenosti z… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2018
2 529 Kč
592. Budoucí Společná zemědělská politika po roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2018
2 287 Kč
593. Úprava práce z domova, dovolená zaměstnance a její čerpání v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2018
2 771 Kč
594. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6 - 12.6.2018
8 216 Kč
595. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2018
4 465 Kč
596. Finanční profesionál 2018® – finanční řízení pro vrcholový a střední… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6 - 14.6.2018
15 718 Kč
597. Účinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2018
5 143 Kč
598. Vyjednávání v obtížných situacích – nácvik vyjednávacích taktik (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6 - 13.6.2018
7 974 Kč
599. Systém HACCP ve stravovacích provozech krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2018
2 287 Kč
600. Komplikované účetní případy pro náročné (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6 - 13.6.2018
5 796 Kč
601. Porovnání podnikání fyzické vs. právnické osoby z daňového a účetního… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2018
2 892 Kč
602. Minimum celního deklaranta (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6 - 15.6.2018
8 458 Kč
603. Krizová PR komunikace firmy – jak dobře zvládnout firemní negativní… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2018
4 344 Kč
604. Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2018
2 601 Kč
605. IFRS – mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6 - 15.6.2018
9 063 Kč
606. Jak nastavit vhodný motivační systém pro vaši firmu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2018
4 344 Kč
607. Personální a mzdová problematika v roce 2018 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2018
2 650 Kč
608. DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2018
2 287 Kč
609. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2018
3 618 Kč
610. Bytové družstvo – člen společenství vlastníků (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2018
2 408 Kč
611. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2018
4 344 Kč
612. Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2018
2 892 Kč
613. Pracovněprávní vztahy z pohledu orgánů inspekce práce (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2018
2 408 Kč
614. České účetní standardy v každodenní praxi včetně příkladů účtování (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2018
2 771 Kč
615. Excelentní paměť není pouhou iluzí (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2018
5 082 Kč
616. Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2018
2 892 Kč
617. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2018
4 344 Kč
618. DPH – nejčastější chyby (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2018
3 013 Kč
619. Konsolidace podle českých předpisů – prakticky v programu Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2018
4 465 Kč
620. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2018
4 344 Kč
621. Zákon o registru smluv (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2018
2 650 Kč
622. Fakturace v roce 2018, práce s účetními a daňovými doklady (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2018
2 408 Kč
623. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6 - 20.6.2018
4 465 Kč
624. Vyúčtování zahraničních pracovních cest, valutová pokladna, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2018
2 529 Kč
625. DPH – řešení příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU, do a ze… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2018
2 529 Kč
626. Jak na tvorbu směrnic a personální reporting (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2018
4 344 Kč
627. Zavedení IFRS do firemního účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6 - 20.6.2018
7 248 Kč
628. Leader – Manager – Coach™ (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6 - 21.6.2018
8 337 Kč
629. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6.2018
4 344 Kč
630. Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a smlouvy k… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6.2018
2 529 Kč
631. Daňové spory v praxi – aneb jak řešit případné spory se správcem daně (PRAHA 1 - Nové Město )
21.6.2018
2 650 Kč
632. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
21.6.2018
2 299 Kč
633. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
21.6 - 22.6.2018
8 216 Kč
634. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2018
4 344 Kč
635. Mediační techniky pro personalisty – účinný postup řešení sporů (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2018
2 293 Kč
636. Praktický průvodce GDPR pro daňové a účetní pracovníky (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2018
2 771 Kč
637. Padesát barev padesátky aneb jak zaujmout zaměstnavatele svými… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2018
4 344 Kč
638. Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2018
2 771 Kč
639. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6 - 26.6.2018
8 216 Kč
640. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6 - 26.6.2018
8 095 Kč
641. Nejčastější problémy a chyby při zpracování mezd (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2018
2 892 Kč
642. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2018
3 790 Kč
643. Označování potravin pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2018
2 650 Kč
644. Die professionelle Präsentation – für Profis und Anfänger (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2018
2 771 Kč
645. Fakturace a DPH pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2018
2 408 Kč
646. Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2018
2 287 Kč
647. Výkaz cash flow prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6.2018
2 771 Kč
648. Prezentační dovednosti – jak dát prezentaci šťávu (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6.2018
4 344 Kč
649. Erfolgreiche Kommunikation über Steuern in Deutsch für Manager (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6.2018
3 376 Kč
650. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6.2018
4 344 Kč
651. DPH u zvláštních režimů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6.2018
2 166 Kč
652. DPH – přeshraniční transakce v příkladech – dovoz, vývoz,… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.6.2018
2 771 Kč
653. Konsolidace – procvičení obtížnějších oblastí podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
28.6.2018
3 255 Kč
654. Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7.2018
2 892 Kč
655. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7 - 11.7.2018
8 216 Kč
656. Komplexní průvodce DPH – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7 - 12.7.2018
6 885 Kč
657. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – koloniální zboží (PRAHA 1 - Nové Město )
11.7.2018
2 287 Kč
658. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.7.2018
2 892 Kč
659. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
12.7.2018
4 344 Kč
660. DPH v příkladech – workshop – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
12.7.2018
3 013 Kč
661. Dodací doložky INCOTERMS 2010 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.7.2018
2 650 Kč
662. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
16.7 - 17.7.2018
8 216 Kč
663. Vedení mzdové agendy – pro začínající mzdové účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
16.7 - 17.7.2018
4 828 Kč
664. Světové účetnictví US GAAP A IFRS (srovnání a jejich vzájemné využití… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.7 - 19.7.2018
10 636 Kč
665. Zákoník práce 2018 – pro začínající aneb začínám/vracím se k… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.7 - 18.7.2018
7 127 Kč
666. Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
17.7.2018
4 344 Kč
667. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
18.7.2018
4 344 Kč
668. Vedení mzdové agendy – komplikované mzdové výpočty (PRAHA 1 - Nové Město )
18.7.2018
3 013 Kč
669. Profesionální asistentka – management podpory manažerů (PRAHA 1 - Nové Město )
19.7 - 20.7.2018
8 095 Kč
670. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
19.7.2018
4 586 Kč
671. Employer branding – staňte se magnetem na talenty (PRAHA 1 - Nové Město )
19.7.2018
4 344 Kč
672. Letní škola pohotových komunikačních dovedností (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7.2018
4 774 Kč
673. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) – speciálka od A do… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7 - 16.8.2018
19 348 Kč
674. Mezinárodní účetní standardy I. – speciálka od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7 - 26.7.2018
10 636 Kč
675. Zákon o daních z příjmů – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
26.7.2018
2 771 Kč
676. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
26.7 - 27.7.2018
8 216 Kč
677. Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.7.2018
2 771 Kč
678. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
6.8 - 7.8.2018
8 216 Kč
679. Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.8.2018
2 499 Kč
680. DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
8.8.2018
2 287 Kč
681. Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.8.2018
2 892 Kč
682. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.8.2018
4 344 Kč
683. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
9.8 - 10.8.2018
8 216 Kč
684. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
13.8 - 14.8.2018
8 216 Kč
685. Zahraniční obchod – komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH,… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.8 - 15.8.2018
7 248 Kč
686. Rychločtení, racionální čtení, info management (PRAHA 1 - Nové Město )
14.8 - 15.8.2018
10 878 Kč
687. Mezinárodní účetní standardy II. – speciálka od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
14.8 - 16.8.2018
10 636 Kč
688. Zákoník práce z pohledu praxe v roce 2018 – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
15.8 - 16.8.2018
4 707 Kč
689. Skladové zásoby, jejich pořízení s vazbou na účetnictví, daň z příjmů… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.8.2018
2 771 Kč
690. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
20.8.2018
2 650 Kč
691. Time management 5. generace – proti presu času a stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
21.8 - 22.8.2018
9 668 Kč
692. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
22.8 - 23.8.2018
4 344 Kč
693. Účto a daně aneb školíme se v přírodě – XVI. ročník (Kácov) (KÁCOV )
23.8 - 25.8.2018
7 259 Kč
694. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
23.8.2018
4 344 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.