Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 1. VOX a.s., 04.04.2013, 15:15

1. VOX a.s. si Vás dovoluje pozvat na koferenci jejímž cílem je pomoci vám získat ucelené INFORMACE PRO INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ.

Vedení účetnictví a finanční výkaznictví je laiky obecně považováno jen jako nutný prostředek pro zákonem dané povinnosti. Finanční zprávy sestavované podle mezinárodních, potažmo amerických účetních standardů (IFRS / US GAAP), však přináší manažerům s rozhodovací pravomocí (decision makers) mnohé výhody. Mezi nejdůležitější nesporně patří ta, že jim mohou usnadnit či dokonce umožnit získat kapitál na svůj růst a rozvoj. Na rozdíl od národních předpisů, které jsou důležité pro širokou skupinu uživatelů (od vlastníků až po finanční úřad), IFRS a US GAAP slouží jen jedné skupině a to investorům. Proto jakákoliv společnost/firma, která má v úmyslu oslovit investory, by o těchto standardech měla mít alespoň minimální povědomí. Pro společnosti, které uvažují o kapitálovém trhu, je znalost IFRS či US GAAP nezbytná, protože jednou z hlavních podmínek pro vstup na burzu je finanční zpráva sestavená podle jednoho z těchto systémů. Konference je vhodnou platformou pro výměnu zkušeností a získání inspirací pro další růst společnosti v době nejistého financování.

Termín: 20. 5. 2013; 09:00–16:00
Místo konání: KONGRESOVÉ CENTRUM U HÁJKŮ-PRAHA, Na Poříčí 42, Praha 1, 110 00

Přihlášku a podrobné informace k programu naleznete pod odkazem: http://www.vox.cz/kurzy/konference-a-workshopy/svetove-ucetnictvi-us-gaapifrs-cesta-na-kapitalov-trh-11267/

 


Firma 1. VOX a.s. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Skladové zásoby, jejich pořízení s vazbou na účetnictví, daň z příjmů… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.8.2018
2 771 Kč
2. Daně – výklad nejdůležitějších zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
20.8 - 29.8.2018
24 176 Kč
3. Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko (PRAHA 1 - Nové Město )
20.8.2018
3 134 Kč
4. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi (PRAHA 1 - Nové Město )
21.8.2018
2 408 Kč
5. Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců (PRAHA 1 - Nové Město )
21.8.2018
835 Kč
6. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.8 - 22.8.2018
8 216 Kč
7. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.8.2018
4 344 Kč
8. Zákon o registru smluv se zaměřením na školy a školská zařízení (PRAHA 1 - Nové Město )
21.8.2018
1 991 Kč
9. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
22.8 - 23.8.2018
4 344 Kč
10. Začínáme s obchodem aneb proč není obchodník jako obchodník (PRAHA 1 - Nové Město )
22.8 - 23.8.2018
7 974 Kč
11. Zákon o daních z příjmů – právnické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
22.8.2018
3 255 Kč
12. Účto a daně aneb školíme se v přírodě – XVI. ročník (Kácov) (KÁCOV )
23.8 - 25.8.2018
7 259 Kč
13. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
23.8.2018
4 344 Kč
14. Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
23.8.2018
2 287 Kč
15. Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů (PRAHA 1 - Nové Město )
23.8.2018
2 287 Kč
16. Podřízený zaměstnanec od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
23.8 - 24.8.2018
7 974 Kč
17. Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv (PRAHA 1 - Nové Město )
24.8.2018
2 287 Kč
18. Zákon o daních z příjmů – závislá činnost (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8.2018
2 287 Kč
19. Zákon o dani z hazardních her (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8.2018
2 045 Kč
20. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8 - 28.8.2018
8 216 Kč
21. Personální a mzdová problematika v roce 2018 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8.2018
2 650 Kč
22. Právo pro ekonomy a účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8.2018
2 650 Kč
23. Účetní případy pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
28.8 - 29.8.2018
5 675 Kč
24. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.8.2018
2 287 Kč
25. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.8.2018
2 408 Kč
26. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
29.8.2018
2 650 Kč
27. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (PRAHA 1 - Nové Město )
29.8.2018
2 408 Kč
28. Zákon o zdravotním pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
29.8.2018
1 198 Kč
29. GDPR – ochrana osobních údajů – pro školy a školská zařízení (PRAHA 1 - Nové Město )
31.8.2018
2 350 Kč
30. Podvojné účetnictví od A do Z – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
4.9 - 6.9.2018
7 248 Kč
31. Malé daně – výklad zákonů a příklady (PRAHA 1 - Nové Město )
4.9 - 6.9.2018
8 289 Kč
32. Zákon o spotřebních daních a ekologická daň (PRAHA 1 - Nové Město )
4.9.2018
3 134 Kč
33. GDPR – výkladové a aplikační problémy a nový zákon o zpracování… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.9.2018
2 892 Kč
34. Jednoduché účetnictví pro spolky/občanská sdružení, církevní… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.9.2018
2 390 Kč
35. Zákon o dani z hazardních her (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
5.9.2018
1 561 Kč
36. Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
5.9.2018
2 287 Kč
37. Zákon o dani silniční (PRAHA 1 - Nové Město )
6.9.2018
2 287 Kč
38. Zákon o dani z nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
6.9.2018
2 287 Kč
39. Konzultační seminář pro nové plátce DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
7.9.2018
2 529 Kč
40. Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.9.2018
2 499 Kč
41. Fakturace, práce s účetními a daňovými doklady (PRAHA 1 - Nové Město )
10.9.2018
2 650 Kč
42. Deriváty v účetnictví podnikatelů v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
10.9.2018
2 529 Kč
43. Příklady daňové (PRAHA 1 - Nové Město )
11.9 - 13.9.2018
7 248 Kč
44. Daň z příjmů fyzických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
11.9.2018
3 134 Kč
45. Moderní ekonomické a finanční řízení zásadních SLUŽBOVÝCH a… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.9 - 13.9.2018
11 967 Kč
46. Systém HACCP ve stravovacích provozech krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
11.9.2018
2 408 Kč
47. GDPR pro HR – první praktické zkušenosti (PRAHA 1 - Nové Město )
11.9.2018
2 771 Kč
48. Etiketa pro úřednice a úředníky (PRAHA 1 - Nové Město )
11.9.2018
2 299 Kč
49. Daň z přidané hodnoty (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
12.9.2018
3 134 Kč
50. Efektivní práce s daty díky funkcím MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
12.9 - 13.9.2018
7 974 Kč
51. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
12.9 - 13.9.2018
8 458 Kč
52. Bytová družstva v praxi – právo, hospodaření, účetnictví a daně (PRAHA 1 - Nové Město )
12.9 - 3.10.2018
6 280 Kč
53. Bytová družstva v praxi – právní úprava (PRAHA 1 - Nové Město )
12.9.2018
2 529 Kč
54. Vysílání pracovníků do členských států EU – na co všechno pamatovat (PRAHA 1 - Nové Město )
12.9.2018
2 650 Kč
55. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
12.9.2018
2 408 Kč
56. Daň z příjmů právnických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
13.9.2018
3 134 Kč
57. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
13.9.2018
3 860 Kč
58. Kontaminující látky v potravinách (PRAHA 1 - Nové Město )
13.9.2018
2 650 Kč
59. Účetní výkazy pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2018
2 529 Kč
60. Aktuality, novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 včetně ručení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2018
3 376 Kč
61. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2018
4 707 Kč
62. Výklad účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9 - 18.9.2018
5 796 Kč
63. Výběrový pohovor se zaměřením na osobnostní tendence uchazečů – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2018
4 586 Kč
64. Úvod do US GAAP pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2018
3 376 Kč
65. Mzdová problematika krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9 - 21.9.2018
10 818 Kč
66. Základní orientace v pracovním právu, povinnosti zaměstnavatele (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2018
2 045 Kč
67. Odměna za práci, srážky ze mzdy, výplata mzdy (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2018
2 045 Kč
68. English for Human Resource Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2018
2 892 Kč
69. Česko-slovenské a Slovensko-české účetnictví, DPH a daň z příjmů… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9 - 19.9.2018
7 587 Kč
70. Česko-slovenské a Slovensko-české účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2018
3 134 Kč
71. Náhrada mzdy a platu, náhrada výdajů zaměstnanců v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2018
2 892 Kč
72. Mezinárodní účetní standardy pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2018
3 618 Kč
73. Příprava profesionální prezentace v MS PowerPoint (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2018
4 465 Kč
74. Zlepšete si koncentraci, paměť, tvořivost, motivační schopnosti –… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2018
5 675 Kč
75. Jak řešit krizové situace ve vyjednávání (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9 - 19.9.2018
8 700 Kč
76. Česko-slovenské a Slovensko-české DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2018
3 134 Kč
77. Dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2018
2 499 Kč
78. Mezigenerační vztahy, hodnoty a spolupráce (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2018
2 499 Kč
79. Prezentační dovednosti – jak dát prezentaci šťávu (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9.2018
4 586 Kč
80. Nemocenské pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9.2018
2 892 Kč
81. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9.2018
4 586 Kč
82. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9 - 20.9.2018
8 458 Kč
83. Bytová družstva v praxi – účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9.2018
2 529 Kč
84. Česko-slovenská a Slovensko-česká daň z příjmů právnických osob (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9.2018
3 134 Kč
85. Obrana před daňovou kontrolou a ostatními kontrolními postupy správce… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9.2018
2 771 Kč
86. DPH pro nestátní neziskové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9.2018
2 451 Kč
87. KONFERENCE EMPLOYER BRANDING EXPERIENCE 2018 (PRAHA 7 )
20.9.2018
8 458 Kč
88. Pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, důchodové… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2018
2 892 Kč
89. Platební styk – seznámení s právní úpravou (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2018
2 650 Kč
90. Financování od A do Z – v příkladech, s důrazem na praktickou aplikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2018
2 892 Kč
91. Účetnictví pro neúčetní v daňových souvislostech (podnikatelské… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9 - 21.9.2018
4 465 Kč
92. Vybrané interpretace Národní účetní rady 2017/2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2018
2 650 Kč
93. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2018
4 586 Kč
94. Nařízení EU č. 910/2014 eIDAS a správa dokumentů v ČR (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2018
2 299 Kč
95. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2018
4 586 Kč
96. Automobil ve firemní praxi – kompletní daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2018
2 529 Kč
97. Controlling aneb jak začít efektivně sledovat a řídit náklady a… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2018
2 771 Kč
98. Daň z příjmů ze závislé činnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2018
2 892 Kč
99. Příklady účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9 - 25.9.2018
5 191 Kč
100. Co musí účetní vědět o DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2018
3 255 Kč
101. Jak říkat "ne" a jak si vymezit hranice (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2018
4 586 Kč
102. Pracovní právo v roce 2018 – refresh klíčových oblastí (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2018
2 650 Kč
103. Názorová manipulace, její zdroje a jak ji rozpoznat (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2018
3 497 Kč
104. IFRS nové standardy – IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky a IFRS 16… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2018
3 376 Kč
105. Metodika pracovní doby, její rozvržení, pravidla a forma… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2018
2 892 Kč
106. Zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů,… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9 - 27.9.2018
7 732 Kč
107. LinkedIn pro personalistu profesionála (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2018
4 586 Kč
108. Soft skills vyšší generace – tisícero dovedností komunikace a… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9 - 26.9.2018
9 910 Kč
109. Systém bezpečnosti obalů – požadavky BRC/IoP Global Standard –… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2018
2 529 Kč
110. Excelentní paměť není pouhou iluzí (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2018
5 203 Kč
111. Poskytování dotací vč. změn u dotací ze státního rozpočtu od roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2018
2 190 Kč
112. Praktické dovednosti obchodníka – když dva dělají totéž, není to vždy… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2018
4 586 Kč
113. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – účetní a daňové aspekty po… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2018
3 134 Kč
114. Právní minimum pro daňové poradce (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2018
2 650 Kč
115. Řízení alergenů ve stravovacích provozech (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2018
2 529 Kč
116. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2018
2 771 Kč
117. Pracovněprávní vztahy – osobní agenda zaměstnanců ve vztahu k ochraně… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2018
2 771 Kč
118. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2018
4 586 Kč
119. Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2018
4 586 Kč
120. To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaci (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9 - 27.9.2018
8 337 Kč
121. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2018
4 586 Kč
122. Anti-fraud management – řízení rizika účetních chyb a podvodů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2018
2 287 Kč
123. Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2018
3 013 Kč
124. Zaměstnanecké benefity z pohledu daní v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2018
2 408 Kč
125. Označování potravin pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2018
2 771 Kč
126. Nejčastější problémy a chyby při zpracování mezd (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2018
3 013 Kč
127. Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2018
4 586 Kč
128. Odpady ve stravovacích provozech pro začínající a mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2018
2 650 Kč
129. Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2018
2 650 Kč
130. DPH ve stavebnictví na příkladech z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2018
2 771 Kč
131. Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2018
2 408 Kč
132. Komunikační MMA umění (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2018
4 586 Kč
133. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10 - 2.10.2018
8 216 Kč
134. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10 - 2.10.2018
8 458 Kč
135. IFRS – finanční nástroje (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10 - 3.10.2018
6 280 Kč
136. Pracovnělékařské služby aktuálně z pohledu zaměstnavatele,… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2018
2 771 Kč
137. Stavební zákon po jeho velké novele v praxi – přinesla novela… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2018
2 771 Kč
138. Základy DPH pro vaši praxi včetně novely zákona od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2018
2 892 Kč
139. Základy marketingu pro nemarketéry (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2018
4 586 Kč
140. Aktuálně k mezinárodnímu daňovému plánování – budoucnost blízká a… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2018
3 860 Kč
141. Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2018
2 299 Kč
142. Náklady na marketing z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2018
2 529 Kč
143. Daňové minimum pro účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10 - 5.10.2018
7 732 Kč
144. Bytová družstva v praxi – hospodaření a daňová problematika (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2018
3 013 Kč
145. Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2018
2 650 Kč
146. Prodej jako hra (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2018
3 570 Kč
147. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2018
4 586 Kč
148. Jak dobře řídit a úspěšně zvládnout proces změny (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2018
4 586 Kč
149. Finanční analýza pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10 - 5.10.2018
5 191 Kč
150. Konsolidace podle českých předpisů – prakticky v programu Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2018
4 465 Kč
151. Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací z… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2018
2 529 Kč
152. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2018
3 255 Kč
153. Likvidace obchodních společností a družstev – právní, účetní a daňový… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2018
3 134 Kč
154. Personální a organizační audity (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2018
4 586 Kč
155. Seminář pro starosty, radní, zastupitele – jak dobře řešit… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2018
3 255 Kč
156. Protikorupční chování (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2018
2 190 Kč
157. Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – pro úplné začátečníky (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2018
2 771 Kč
158. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2018
3 890 Kč
159. Angličtina ve financích a účetnictví – English in Finance and… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10 - 26.10.2018
7 865 Kč
160. Reklamace v tuzemském i zahraničním obchodě (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2018
2 771 Kč
161. Workshop prodejních dovedností – staňte se úspěšným prodejcem (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2018
4 586 Kč
162. Komunikace datovou schránkou aneb „jak efektivně komunikovat (nejen)… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2018
1 990 Kč
163. Kritické myšlení a rozhodování aneb rozhodovací manuál (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2018
4 586 Kč
164. Efektivní vedení aneb co se v týmu skrytě děje (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2018
4 586 Kč
165. IFRS v praxi – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10 - 10.10.2018
7 853 Kč
166. Communication Skills – Telephone Conversations, Writing Email &… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2018
2 771 Kč
167. LinkedIn pro obchodníky (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2018
4 586 Kč
168. Zákon o svobodném přístupu k informacím – v nových souvislostech (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2018
2 771 Kč
169. Právní úprava kapitálového trhu (MIFID II/MIFIR) – první zkušenosti (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2018
2 650 Kč
170. DPH – řešení příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU, do a ze… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2018
2 650 Kč
171. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2018
2 771 Kč
172. České účetní standardy v každodenní praxi včetně příkladů účtování (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2018
2 771 Kč
173. Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní hodnota včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2018
2 771 Kč
174. INTRASTAT v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2018
2 650 Kč
175. Rychločtení – stručný výstižný jednodenní trénink (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2018
5 917 Kč
176. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2018
4 586 Kč
177. Neverbální komunikace – a její hlasité projevy (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2018
2 965 Kč
178. Systémy pro zajištění bezpečnosti potravin v zemědělské prvovýrobě … (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2018
2 408 Kč
179. Účetnictví pro nestátní neziskové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10 - 11.10.2018
5 445 Kč
180. Daňová evidence z pohledu každodenní praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2018
2 650 Kč
181. Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2018
3 606 Kč
182. Insolvenční řízení z pohledu věřitele – aktuální výkladové problémy a… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2018
3 013 Kč
183. Možnosti a cesty osobního rozvoje (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2018
4 586 Kč
184. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2018
4 586 Kč
185. Praktický průvodce GDPR pro daňové a účetní pracovníky – první… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2018
2 771 Kč
186. Spory při realizaci staveb včetně judikatury a praktických doporučení (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2018
3 134 Kč
187. Delegování – umění, které vám bude pomáhat každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2018
4 586 Kč
188. Daňové spory v praxi – aneb jak řešit případné spory se správcem daně (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
2 771 Kč
189. Účetní a daňové aktuality očima daňové poradkyně (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
3 013 Kč
190. Kontroly v oblasti pracovního práva a jak na ně (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
2 529 Kč
191. Jednáme s klientem po telefonu (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
4 586 Kč
192. Kontingenční tabulky v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
4 344 Kč
193. Průběh kontroly u příjemců dotací (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
2 650 Kč
194. Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10 - 12.10.2018
8 337 Kč
195. Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
2 190 Kč
196. Komunikace v multikulturních týmech (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
4 586 Kč
197. Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2018
2 771 Kč
198. Systémy bezpečnosti potravin – jejich principy a požadavky (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2018
2 650 Kč
199. Asistent/ka jako efektivní podpora projektového týmu (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2018
4 586 Kč
200. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2018
2 771 Kč
201. Jak na tvorbu směrnic a personální reporting (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2018
4 586 Kč
202. Leadership orientovaný na lidi – self-managing teams (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2018
4 586 Kč
203. Základy typografické úpravy dokumentů (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2018
3 134 Kč
204. Six Sigma pro vaši praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2018
2 408 Kč
205. DPH – nejčastější chyby (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2018
3 013 Kč
206. Základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10 - 19.10.2018
10 878 Kč
207. Porovnání podnikání fyzické vs. právnické osoby z daňového a účetního… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2018
3 134 Kč
208. Základní orientace v personalistice (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10 - 16.10.2018
8 337 Kč
209. Zvládání stresu na pracovišti i v soukromém životě, relaxační… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10 - 16.10.2018
8 216 Kč
210. Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2018
3 376 Kč
211. Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti v roce 2018 a očekávané… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2018
3 134 Kč
212. Pokladna, práce s penězi, které nejsou vaše, platební karty, šeková… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2018
2 650 Kč
213. Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10 - 17.10.2018
8 216 Kč
214. Die professionelle Präsentation – für Profis und Anfänger (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2018
2 771 Kč
215. Zákoník práce v praxi – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10 - 17.10.2018
4 828 Kč
216. Zlepšete své soustředění a pozornost ve věku vyrušování (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2018
4 586 Kč
217. Mzdová akademie pro začínající v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10 - 19.10.2018
6 994 Kč
218. Praktický trénink obrany daňového subjektu aneb jak se vypořádat s… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2018
2 771 Kč
219. Transferové ceny v koncernových strukturách (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2018
3 376 Kč
220. Restrukturalizace, transformace a podnikové přeměny – příklady fúzí,… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2018
2 529 Kč
221. Moderní Public Relations – manuál komunikace s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2018
4 586 Kč
222. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2018
4 586 Kč
223. Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2018
3 013 Kč
224. Dodací doložky INCOTERMS 2010 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2018
2 771 Kč
225. Leasing – účetní a daňový pohled pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2018
2 771 Kč
226. Trénink vyjednávání pro nákupčí (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10 - 19.10.2018
8 700 Kč
227. Jak si udržet zdravá záda (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2018
4 586 Kč
228. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2018
4 586 Kč
229. Excelentní paměť není pouhou iluzí – rozšířený seminář (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10 - 19.10.2018
8 821 Kč
230. Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru v souvislosti s… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2018
2 190 Kč
231. Silná firemní kultura a zlepšování výkonu firmy (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2018
4 586 Kč
232. Zásadní rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2018
2 650 Kč
233. DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2018
2 529 Kč
234. LinkedIn a reprezentace firmy navenek (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2018
4 586 Kč
235. Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků z pohledu zdravotního a… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2018
2 892 Kč
236. Získejte nové zákazníky – naučte se digitální marketing jako… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2018
3 860 Kč
237. Jak zjistit hospodářský výsledek s využitím účtování o nedokončené… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2018
2 892 Kč
238. Řízení nákladů firmy a organizace i businessu, rozpočtování a… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10 - 24.10.2018
11 967 Kč
239. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10 - 23.10.2018
4 707 Kč
240. Nejčastější chyby personalistů na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2018
4 586 Kč
241. Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2018
5 143 Kč
242. Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2018
2 499 Kč
243. Majetek podle českých předpisů a IFRS – srovnání, včetně nového… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10 - 24.10.2018
6 401 Kč
244. Marketing a reklama – daňové a účetní aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2018
2 892 Kč
245. Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10 - 24.10.2018
8 337 Kč
246. Získávání, analýza a prezentace dat v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10 - 24.10.2018
8 095 Kč
247. Přeměny obchodních společností – právní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2018
3 013 Kč
248. Rozhovory v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2018
4 586 Kč
249. Finance pro nefinanční manažery – komplexní přehled včetně příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2018
3 013 Kč
250. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10 - 25.10.2018
8 458 Kč
251. Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2018
3 013 Kč
252. Systémy bezpečnosti obalů – požadavky standardů na výrobce obalů pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2018
2 650 Kč
253. Zahraniční holdingové struktury – právní a daňové souvislosti včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2018
2 771 Kč
254. Employer branding – staňte se magnetem na talenty (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2018
4 586 Kč
255. Vizitka písemné komunikace – jak se prezentovat působivě, bez chyb a… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2018
2 390 Kč
256. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2018
4 586 Kč
257. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10 - 26.10.2018
4 586 Kč
258. Systémy bezpečnosti potravin pro pokročilé – standardy BRC, IFS (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2018
2 650 Kč
259. Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2018
3 739 Kč
260. Insolvenční řízení – řešení úpadku oddlužením – aktuální výkladové… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2018
2 771 Kč
261. Strukturované myšlení efektivního pracovníka, práce s informacemi (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10 - 26.10.2018
8 216 Kč
262. Stavba na cizím pozemku aneb umisťování staveb z hlediska občanského… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2018
2 771 Kč
263. Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2018
2 390 Kč
264. Prodej jako profese aneb jak být stále lepší (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2018
4 985 Kč
265. Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2018
2 650 Kč
266. BOZP a odborná a zdravotní způsobilost zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2018
2 529 Kč
267. Hospodářský rok a specifika jeho účtování (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2018
2 529 Kč
268. Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2018
2 892 Kč
269. Moderní controlling a reporting (distanční studium) (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10 - 19.11.2018
14 508 Kč
270. Fakturace a DPH pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2018
2 650 Kč
271. Zajišťovací příkazy a postup po jejich vydání (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2018
2 529 Kč
272. Presentation Skills for Managers and Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2018
2 771 Kč
273. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10 - 30.10.2018
8 216 Kč
274. Emoce pod kontrolou – zvládání emocí v pěti krocích (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2018
5 143 Kč
275. Pohledávky a dluhy (závazky) – účetní a daňové vymezení (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2018
2 408 Kč
276. Prodej investičních produktů s ohledem na povinné předpisy a včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2018
2 650 Kč
277. IFRS – mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10 - 1.11.2018
9 305 Kč
278. Minimum celního deklaranta (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10 - 2.11.2018
9 426 Kč
279. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – masné výrobky (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2018
2 650 Kč
280. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2018
4 586 Kč
281. Prezentační a lektorské dovednosti kreativně a beze stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2018
4 586 Kč
282. Stal jsem se manažerem (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10 - 31.10.2018
8 337 Kč
283. Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na výrobní společnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2018
2 892 Kč
284. Vzájemné souvislosti DPH, daně z příjmů právnických osob a účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2018
3 376 Kč
285. Neviditelný leadership – jak lidi vést namísto řídit (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2018
4 586 Kč
286. Cenné papíry v podnikatelské praxi – účetní a daňový pohled v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2018
2 529 Kč
287. Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, skladové hospodářství, nedokončená… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2018
2 771 Kč
288. Kolektivní vyjednávání 2018 – z pohledu pracovněprávních vztahů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2018
3 255 Kč
289. Manažer jako kouč, koučování pro manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10 - 1.11.2018
8 216 Kč
290. Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na prodej služeb v komerčním… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2018
2 892 Kč
291. GDPR – výkladové a aplikační problémy a nový zákon o zpracování… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2018
2 892 Kč
292. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2018
3 618 Kč
293. Rychločtení – stručný výstižný jednodenní trénink (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2018
6 171 Kč
294. Pracovní smlouvy z pohledu praxe, včetně problematiky práce z domova (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2018
2 650 Kč
295. Kommunikationsfähigkeiten – Telefongespräche, Schreiben von E-Mail… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2018
2 771 Kč
296. Ekonomické ukazatele – charakteristika a jejich vyhodnocení (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2018
2 771 Kč
297. Výpočty ve mzdové účtárně – pro začínající mzdové účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2018
2 408 Kč
298. Daň z příjmů aktuálně a očekávané změny pro rok 2019 – speciálka (PRAHA 8 )
1.11 - 2.11.2018
4 828 Kč
299. Daň z příjmů fyzických osob v roce 2018 a očekávané změny pro rok… (PRAHA 8 )
1.11.2018
3 255 Kč
300. To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaci (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11 - 2.11.2018
8 337 Kč
301. Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a smlouvy k… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2018
2 650 Kč
302. Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2018
4 586 Kč
303. Daň z příjmů právnických osob aktuálně a očekávané změny pro rok 2019… (PRAHA 8 )
2.11.2018
3 497 Kč
304. Praktické uplatňování DPH v roce 2018 a očekávané změny pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2018
3 255 Kč
305. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11 - 6.11.2018
8 458 Kč
306. US GAAP – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11 - 7.11.2018
8 458 Kč
307. Ekonomická správa nemovitostí včetně daňových aspektů (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2018
3 013 Kč
308. Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2018
3 134 Kč
309. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2018
2 408 Kč
310. Strategický management (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2018
4 586 Kč
311. Práce s emocemi v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2018
4 586 Kč
312. Inventarizace majetku a závazků – náležitá příprava na účetní závěrku (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2018
2 650 Kč
313. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – koloniální zboží (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2018
2 408 Kč
314. ePrivacy pro IT pracovníky – co přináší, jak postupovat, vazby na… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2018
2 771 Kč
315. Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2018
3 255 Kč
316. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2018
2 771 Kč
317. Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2018
2 601 Kč
318. Time management pro chronické prokrastinátory (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2018
4 586 Kč
319. Etiketa pro úřednice a úředníky (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2018
2 299 Kč
320. Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2018
2 771 Kč
321. Prodej jako hra (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2018
3 509 Kč
322. Vaše angličtina – neztrácejte naději (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2018
5 191 Kč
323. Vyúčtování zahraničních pracovních cest, valutová pokladna, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2018
2 650 Kč
324. Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11 - 9.11.2018
7 974 Kč
325. Myšlenkové mapy a další metody pro vaši tvořivost (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2018
4 586 Kč
326. Účetní, daňové a právní martyrium při dlouhodobé fyzické přítomnosti… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2018
3 013 Kč
327. Převodní ceny a daňová kontrola – aktuální výzva v přímých daních po… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2018
2 771 Kč
328. Leader – Manager – Coach™ (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11 - 9.11.2018
8 458 Kč
329. Řeč těla v profesním jednání (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2018
4 586 Kč
330. Jak uzavírat obchodní smlouvy a smluvně se zabezpečit proti obchodním… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2018
3 134 Kč
331. Zákon o registru smluv – aktuální problematika (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2018
2 771 Kč
332. Společník a jednatel jednočlenné s. r. o. – účetní a daňové hledisko (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2018
2 892 Kč
333. DPH u zvláštních režimů včetně vazby na daňovou kontrolu a daňový řád (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2018
3 255 Kč
334. Zahraniční obchod se službami z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2018
2 771 Kč
335. Motivace a odměňování pracovníků: čím, jak, koho a proč odměnit (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2018
4 586 Kč
336. Insolvenční rizika související s uzavíráním transakcí – střet… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2018
2 287 Kč
337. Odměňování zaměstnanců mzdou a nejčastější chyby zaměstnavatelů (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2018
2 529 Kč
338. Systém bezpečnosti obalů – požadavky IFS PACsecure (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2018
2 529 Kč
339. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11 - 13.11.2018
8 458 Kč
340. Konference: DAŇOVÝ ŘÁD 2018 – XVIII. ročník procesního daňového práva (PRAHA 8 )
12.11 - 13.11.2018
5 784 Kč
341. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11 - 11.12.2018
10 866 Kč
342. Povinnost nahradit majetkovou a nemajetkovou újmu v pracovním právu… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2018
3 013 Kč
343. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a základy… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11 - 13.11.2018
6 038 Kč
344. Kontrolní vazby v účetnictví – přípravné práce před uzavřením… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2018
3 013 Kč
345. Kolektivní investování – aktuálně a po změnách roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2018
2 650 Kč
346. Podřízený zaměstnanec od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11 - 13.11.2018
8 216 Kč
347. Jak na strategické plánování v neziskových organizacích (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2018
2 499 Kč
348. Workshop prodejních dovedností – staňte se úspěšným prodejcem (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2018
4 586 Kč
349. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2018
4 586 Kč
350. Finanční plán a reporting – praktické rady a tipy (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2018
2 771 Kč
351. Postavení jednatele – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2018
2 771 Kč
352. Opravné položky – daňový a účetní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2018
3 013 Kč
353. Dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2018
2 499 Kč
354. Moderní time management – vymaňte se ze shonu, stresu a odkládání (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2018
4 586 Kč
355. Manažerské rozhodování – postupy, metody a nástroje (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2018
4 586 Kč
356. Základy risk managementu včetně příkladů z praxe, simulační hry a… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11 - 15.11.2018
5 542 Kč
357. Sanitace a ochranný systém proti výskytu škůdců ve stravovacích… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2018
2 529 Kč
358. Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2018
2 771 Kč
359. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2018
3 025 Kč
360. DPH v roce 2018 a připravované změny pro rok 2019 – speciálka pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11 - 16.11.2018
7 587 Kč
361. Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11 - 15.11.2018
4 453 Kč
362. Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2018 a připravované… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2018
3 134 Kč
363. Povolování provádění staveb – změny v právní úpravě s účinností od 1.… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2018
2 771 Kč
364. Protikorupční chování (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2018
2 190 Kč
365. Jak vyladit projektový tým a dojít tak k lepším výsledkům (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2018
4 586 Kč
366. Mediační techniky pro personalisty – účinný postup při řešení potíží (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2018
4 586 Kč
367. Uplatňování DPH mezi zeměmi EU a s třetími zeměmi v roce 2018 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
3 134 Kč
368. Veřejné zakázky – výkladové a aplikační problémy nového zákona (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
3 134 Kč
369. Profesionálem účetní závěrky krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11 - 16.11.2018
7 248 Kč
370. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
2 892 Kč
371. Profesionálem účetní závěrky – příprava na daňové přiznání a odložená… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
2 650 Kč
372. Profesionálem účetní závěrky – uzávěrkové operace, sestavení účetní… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
3 013 Kč
373. Svěřenské fondy pro pokročilé z pohledu transakčních, daňových a… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
3 013 Kč
374. Srovnání českého a slovenského pracovního práva s ohledem na novely v… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
3 497 Kč
375. Moderní marketingová komunikace a propagace (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
4 586 Kč
376. Jak na tvorbu směrnic a personální reporting (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
4 586 Kč
377. Výkonnost zaměstnance v kanceláři (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
4 586 Kč
378. Jak připravovat, organizovat a vyhodnotit jazykové vzdělávání… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
4 586 Kč
379. Deutsch für HR Professionals von B1 bis C1/C2 Ebene (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
2 771 Kč
380. Tuzemské cestovní náhrady v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
2 529 Kč
381. Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně – změny roku 2018 a k 1. 1.… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
2 529 Kč
382. Sousedská práva v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
2 650 Kč
383. Profesionálem účetní závěrky – audit, výroční zprávy a zveřejnění… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
3 013 Kč
384. DPH v roce 2018 v příkladech a připravované změny pro rok 2019 – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
3 134 Kč
385. Jak efektivně nabírat zaměstnance do menší firmy – přežijte mezi… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
3 860 Kč
386. Účtování dotací u podnikatelských subjektů a nestátních neziskových… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
2 650 Kč
387. Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
3 134 Kč
388. Výzkum a vývoj a jeho podpora v České republice – výkladový seminář (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
2 892 Kč
389. HR Recruitment & Selection and Employee Assessments (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
2 892 Kč
390. Zavedení IFRS do firemního účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11 - 20.11.2018
5 990 Kč
391. Změny v účetních a daňových zákonech v roce 2018 a novely daňových… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
2 529 Kč
392. Zdanění hazardních her v praxi – aktuálně a očekávaný vývoj (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
2 408 Kč
393. Pracovní právo v praxi – aktuálně a změny pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
3 497 Kč
394. Mzdově personální profesionál® (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11 - 23.11.2018
12 088 Kč
395. Platební styk – aktuální změny právní úprava včetně nejnovějších změn (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
2 650 Kč
396. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11 - 20.11.2018
8 458 Kč
397. Daňová podpora výzkumu a vývoje zaměřená na odpočitatelnou položku… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
2 892 Kč
398. Mzdové a platové předpisy v praxi – aktuálně a změny pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
3 618 Kč
399. Systém HACCP ve stravovacích provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
2 408 Kč
400. Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
3 013 Kč
401. Finanční analýza interaktivně, včetně praktických příkladů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
2 771 Kč
402. Zvládání krizových situací proměnou komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
3 618 Kč
403. Moderní timemanagement – 10 návyků pro váš čas a energii (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
4 586 Kč
404. Digitální marketing: jak získat maximum ze stávajících zákazníků (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
3 860 Kč
405. Zákoník práce, zákon o dani z příjmů ze závislé činnosti, sociální a… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11 - 22.11.2018
7 974 Kč
406. Fakturace v přeshraničním obchodě a službách včetně účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
2 529 Kč
407. Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
2 892 Kč
408. Prokazování původu majetku a prohlášení o majetku (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
2 408 Kč
409. Specifika účtování zemědělství včetně příkladů z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
2 892 Kč
410. Nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a důchodové… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
3 618 Kč
411. Excelentní paměť není pouhou iluzí (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
5 203 Kč
412. Automatizace práce v MS Excel pomocí maker (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11 - 22.11.2018
7 974 Kč
413. Nástup nového zaměstnance do firmy z pohledu personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
4 465 Kč
414. Lean Canvas v projektovém řízení (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
4 586 Kč
415. Klíč k motivaci a zvyšování osobního výkonu (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
4 586 Kč
416. Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
2 892 Kč
417. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2018/2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
3 328 Kč
418. Smlouva o dílo – komplexní prakticky zaměřený rozbor právní úpravy… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
2 650 Kč
419. Cestovní náhrady – aktuálně a změny pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
2 408 Kč
420. Zdravotní pojištění – aktuálně a změny pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
1 803 Kč
421. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
2 771 Kč
422. Úvod do neštěstí aneb jak na opravdovou sebemotivaci (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
4 586 Kč
423. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
4 586 Kč
424. Akvizice nemovitostí, due diligence (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
2 771 Kč
425. Zdaňování mezd a platů – aktuálně a změny pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
2 408 Kč
426. Auditor v potravinářství (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
2 650 Kč
427. Business plán pro vaši praxi – krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
2 771 Kč
428. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
4 707 Kč
429. LinkedIn pro personalistu – profesionála (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
4 586 Kč
430. Efektivní vedení aneb co se v týmu skrytě děje (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
4 586 Kč
431. Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2019 – speciálka (PRAHA 8 )
26.11 - 27.11.2018
5 433 Kč
432. Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
2 650 Kč
433. Praktické zkušenosti s kontrolním hlášením k DPH a obrana proti… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
2 771 Kč
434. Pracovněprávní vztahy – osobní agenda zaměstnanců ve vztahu k ochraně… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
2 771 Kč
435. Poskytovatelé investičních služeb po MIFID II (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
2 650 Kč
436. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
4 586 Kč
437. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
4 586 Kč
438. Účetní závěrka roku 2018 u nestátních neziskových organizací (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
2 499 Kč
439. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 28.11.2018
8 458 Kč
440. Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2018
2 892 Kč
441. Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0–7 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 29.11.2018
6 038 Kč
442. Kontroly zaměstnavatelů inspektoráty práce – průběh kontroly a postup… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2018
2 650 Kč
443. Aktuální legislativa pro výrobce potravin a obalů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2018
2 650 Kč
444. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 28.11.2018
8 458 Kč
445. Čtyři hlavní návyky pro dokončení důležitých úkolů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2018
4 586 Kč
446. Správa dokumentů u původců v soukromém sektoru v souvislosti s… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2018
2 190 Kč
447. Efektivní řešení problémů a rozhodovací metody (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 28.11.2018
8 216 Kč
448. Sanitace a ochranný systém proti výskytu škůdců pro výrobní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2018
2 529 Kč
449. Inventarizace majetku a závazků včetně přípravných prací pro uzavření… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2018
2 650 Kč
450. Roční zúčtování záloh daně z příjmů ze závislé činnosti a roční… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2018
3 134 Kč
451. Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11 - 29.11.2018
6 643 Kč
452. Opravy chyb minulých období – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2018
2 650 Kč
453. Cash flow v teorii i praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11 - 29.11.2018
6 280 Kč
454. Efektivní získávání zaměstnanců – včetně náboru na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11 - 29.11.2018
8 216 Kč
455. Odštěpný závod (organizační složka podniku) zahraniční společnosti v… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2018
3 860 Kč
456. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2018
4 586 Kč
457. Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
2 650 Kč
458. Daňové a účetní rozinky aneb Špindl roku 2018 – XXIII. ročník (ŠPINDLERŮV MLÝN )
29.11 - 1.12.2018
8 458 Kč
459. Time management IV. generace s Ing. Petrem Pacovským (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11 - 30.11.2018
10 152 Kč
460. Insolvenční řízení – praktické rady pro obezřetné podnikatele (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
3 013 Kč
461. Jak řešit krizové situace ve vyjednávání (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11 - 30.11.2018
8 700 Kč
462. Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
4 586 Kč
463. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
4 586 Kč
464. Diskuzní seminář k aktuálním změnám ve zdanění prodeje zboží přes… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
4 586 Kč
465. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
4 586 Kč
466. Jak na tvorbu dobrého dotazníku aneb od nápadu k vyhodnocení (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2018
4 586 Kč
467. Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2018
2 287 Kč
468. Zdaňování příjmů ze spekulací s kryptoměnami (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2018
2 529 Kč
469. Krizová PR komunikace firmy – jak dobře zvládnout firemní negativní… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2018
4 586 Kč
470. Delegování – umění, které vám bude pomáhat každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2018
4 586 Kč
471. Světové účetnictví US GAAP a IFRS (srovnání a jejich vzájemné využití… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12 - 6.12.2018
10 757 Kč
472. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2018
2 529 Kč
473. Základy DPH pro vaši praxi včetně novely zákona od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2018
2 892 Kč
474. Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách předpisů v… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2018
2 650 Kč
475. Moderní leadership aneb proč benefity nestačí (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2018
3 509 Kč
476. Zvládání stresu na pracovišti i v soukromém životě, relaxační… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12 - 4.12.2018
8 216 Kč
477. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12 - 4.12.2018
8 458 Kč
478. Účetní závěrka za rok 2018 v plném a zjednodušeném rozsahu (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2018
3 134 Kč
479. Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2018
2 650 Kč
480. Zákon o DPH a jeho změny pro rok 2019 ve vazbě na daňový řád (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2018
2 771 Kč
481. Efektivní komunikace manažera (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2018
4 586 Kč
482. Sociální sítě, komunity, web a blog. Naučte se digitální marketing… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2018
3 751 Kč
483. Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2018
2 650 Kč
484. Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12 - 6.12.2018
4 586 Kč
485. Výkaz cash flow prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2018
2 771 Kč
486. Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2018
3 618 Kč
487. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2018
4 586 Kč
488. Profesionální asistentka – management podpory manažerů (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12 - 6.12.2018
8 216 Kč
489. Efektivní využití MS Office v práci asistentky (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12 - 7.12.2018
12 076 Kč
490. Náhrada škody v obchodní praxi – výklad, judikatura, praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
2 771 Kč
491. Zástavy v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
3 013 Kč
492. Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2018 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
2 408 Kč
493. Hodnocení zaměstnanců a jeho vazba na ostatní personální procesy (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12 - 7.12.2018
8 337 Kč
494. Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace za rok 2018 a novinky… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
2 650 Kč
495. Týmová komunikace krok za krokem aneb jak se domluvit a jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
4 586 Kč
496. Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
5 143 Kč
497. Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2018
2 408 Kč
498. Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2018
2 650 Kč
499. Účetním výkazům a závěrce rozumíme (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2018
2 771 Kč
500. Jak si udržet zdravá záda (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2018
4 586 Kč
501. Řízení nákladů firmy, organizace i businessu a rozpočtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12 - 11.12.2018
10 152 Kč
502. Performance Management and Development Planning (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2018
2 892 Kč
503. Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12 - 11.12.2018
6 038 Kč
504. Faktura – komplexně na příkladech z praxe a náležitosti daňových… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2018
2 529 Kč
505. Aktivní vedení týmu (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12 - 11.12.2018
8 216 Kč
506. Jak dobře zvládnout různé typy telefonátů (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2018
4 586 Kč
507. Stálice a novinky v judikatuře nejvyššího správního soudu k daním z… (PRAHA 8 )
10.12.2018
3 981 Kč
508. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
3 860 Kč
509. Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR a vysílání pracovníků do… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
3 255 Kč
510. Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
2 892 Kč
511. Práce s vizemi a akčními plány pro rozvoj týmů i jednotlivců (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
4 586 Kč
512. Nejčastější chyby personalistů na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
4 586 Kč
513. Pokladna, práce s penězi, které nejsou vaše, platební karty – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
2 299 Kč
514. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12 - 12.12.2018
8 458 Kč
515. DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně a pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
2 771 Kč
516. Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
3 376 Kč
517. IFRS – aktuálně i připravované novelizace (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
2 650 Kč
518. Uzavření účetnictví za rok 2018 pro neauditované společnosti včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
2 650 Kč
519. Aktuality v účetnictví a daních 2018–2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
3 134 Kč
520. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a související otázky (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
2 287 Kč
521. Výběrový pohovor se zaměřením na osobnostní tendence uchazečů – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
4 586 Kč
522. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12 - 13.12.2018
8 458 Kč
523. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
4 586 Kč
524. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
4 586 Kč
525. Průřez novinek v daňových a účetních předpisech pro rok 2019 (PRAHA 8 )
13.12.2018
3 013 Kč
526. Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
2 892 Kč
527. Elektronická evidence tržeb (EET) v podmínkách roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
2 166 Kč
528. Cestovní náhrady 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
2 408 Kč
529. Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
2 499 Kč
530. Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12 - 14.12.2018
8 337 Kč
531. Účetní závěrka nestátních neziskových organizací za rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
2 499 Kč
532. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12 - 14.12.2018
8 216 Kč
533. Celní problematika v roce 2018 a očekávané změny roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
2 771 Kč
534. Zásoby z účetního a daňového pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
2 408 Kč
535. Důkazní břemeno v daňovém řízení (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
2 529 Kč
536. Praktický průvodce GDPR pro daňové a účetní pracovníky – první… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
2 771 Kč
537. Komunikace datovou schránkou aneb „jak efektivně komunikovat (nejen)… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
1 990 Kč
538. Novela zákona o DPH pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2018
2 771 Kč
539. Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2019 (PRAHA 1 )
17.12 - 19.12.2018
7 248 Kč
540. Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů v roce 2019 (PRAHA 1 )
17.12.2018
2 892 Kč
541. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12 - 18.12.2018
8 458 Kč
542. Správa dokumentů u původců ve veřejném i v soukromém sektoru – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2018
2 190 Kč
543. Emoce pod kontrolou – zvládání emocí v pěti krocích (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2018
5 143 Kč
544. Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2018
2 771 Kč
545. Daň z příjmů fyzických osob – za rok 2018 a novinky roku 2019 včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2018
3 134 Kč
546. Mzdové předpisy aktuálně pro rok 2019 (PRAHA 1 )
18.12.2018
3 255 Kč
547. Soft skills vyšší generace – tisícero dovedností komunikace a… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12 - 19.12.2018
9 910 Kč
548. Nejdůležitější změny v daních, finančním a mzdovém účetnictví pro rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2018
2 287 Kč
549. Uzavření účetnictví za rok 2018 pro podnikatelské subjekty (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2018
2 771 Kč
550. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2019… (PRAHA 1 )
19.12.2018
2 529 Kč
551. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2018
4 586 Kč
552. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2018
4 586 Kč
553. Cestovní náhrady dle slovenské legislativy aktuálně a pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.12.2018
2 287 Kč
554. Aktuality v účetnictví a daních 2018–2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.1.2019
3 134 Kč
555. Velká účetní závěrka včetně daňového přiznání za rok 2018 (PRAHA 1 )
8.1 - 9.1.2019
4 816 Kč
556. Jak správně nastavit pravidla pro vyúčtování zahraničních pracovních… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.1.2019
2 650 Kč
557. Sestavení účetní závěrky podvojného účetnictví za rok 2018 (PRAHA 1 )
8.1.2019
3 013 Kč
558. Praktický pohled na účetní a daňové doklady dle předpisů pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.1.2019
2 650 Kč
559. Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok… (PRAHA 1 )
9.1.2019
3 013 Kč
560. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
10.1 - 11.1.2019
8 458 Kč
561. Celní kodex a celní předpisy v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.1.2019
2 771 Kč
562. Kurz – elektronická evidence tržeb (EET) (PRAHA 1 - Nové Město )
14.1.2019
2 529 Kč
563. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2018/2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1.2019
3 328 Kč
564. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1 - 16.1.2019
9 668 Kč
565. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2019
2 771 Kč
566. Efektivní práce s daty díky funkcím MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1 - 18.1.2019
8 216 Kč
567. Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků z pohledu zdravotního a… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.1.2019
2 892 Kč
568. Nejdůležitější změny v daních, finančním a mzdovém účetnictví pro rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.1.2019
2 287 Kč
569. Pracovněprávní předpisy v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.1.2019
3 013 Kč
570. Úhrada ambulantních zdravotních služeb v roce 2019 aneb mám dodatek… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2019
2 529 Kč
571. Zásoby, skladová evidence, vazba na fakturaci, drobný majetek,… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1.2019
3 013 Kč
572. Převodní ceny a daňová kontrola – aktuální výzva v přímých daních po… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1.2019
2 771 Kč
573. Cestovní náhrady včetně aktualit pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2019
2 529 Kč
574. Nastavení účetnictví, kontrolních vazeb a úprava vnitropodnikových… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2019
2 650 Kč
575. Splatná a odložená daň krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2019
2 650 Kč
576. Praktické uplatňování zákona o DPH od 1. 1. 2019 (PRAHA 8 )
30.1.2019
3 497 Kč
577. Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2019
2 892 Kč
578. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1 - 31.1.2019
8 458 Kč
579. Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2019
2 771 Kč
580. Daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2018 a aktuality pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2019
3 134 Kč
581. Elektronická evidence tržeb (EET) v podmínkách roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
1.2.2019
2 166 Kč
582. Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2019
3 013 Kč
583. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2019
2 771 Kč
584. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2 - 14.2.2019
8 458 Kč
585. Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2019
3 497 Kč
586. Uzavření daňové evidence OSVČ, daňové přiznání a přehledy k pojištění… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2019
3 013 Kč
587. Zákon o DPH 2018/2019 v příkladech, včetně zaúčtování specifických… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2.2019
2 771 Kč
588. Účetní závěrka za rok 2018 včetně finanční analýzy (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2019
3 255 Kč
589. Co musí manažer vědět o daních po novele z roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2019
3 134 Kč
590. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3.2019
2 771 Kč
591. Personální a mzdová problematika v roce 2018 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2019
2 892 Kč

Žádné položky.

Elektronické kurzy

Časté chyby a omyly v účetnictví a daních (záznam on-line)
1 392 Kč
CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
CESTOVNÍ NÁHRADY (záznam DVD)
1 392 Kč
Cestovní náhrady 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daň z příjmu fyzických osob 2015 a daňové přiznání za rok 2014 …
1 150 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2016/2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daň z příjmů fyzických osob v roce 2016 a daňové přiznání za rok 2015…
1 392 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2015 a daňové přiznání právnických osob…
1 150 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2016 a daňové přiznání za rok…
1 392 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2017 a daňové přiznání za rok…
1 392 Kč
Daně a účetnictví v roce 2015 – první poznatky z praxe (záznam on…
1 150 Kč
Daňová kontrola (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňové a nedaňové výdaje v praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
Daňové minimum pro účetní v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňově uznatelné náklady v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňový řád pro účetní 2016 s ohledem na povinnou elektronickou…
1 392 Kč
DPH nejčastější chyby a praktické příklady (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH po novelách 2016 a 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2016 …
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2017 …
1 392 Kč
DPH pro začátečníky (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
DPH v roce 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH v tuzemsku 2014, 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (záznam DVD)
1 392 Kč
Elektronická evidence tržeb v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Elektronická komunikace se státní správou 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD)
1 392 Kč
INCOTERMS 2010 (záznam DVD)
1 392 Kč
INTRASTAT OD A DO Z (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK VYPLŇOVAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Kde nejvíce chybujeme v pracovním právu – pro náročné (záznam on-line)
1 392 Kč
Kontrolní hlášení k DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Majetek a odpisy v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD)
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2017 (záznam…
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2016 …
1 392 Kč
Nemovitosti a jejich nájem v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v daních a účetnictví 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1.1.2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky ve mzdách 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky ve mzdách v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ON-LINE KURZ: DPH 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: DPH pro neziskové organizace 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: IFRS Finanční nástroje, podnikové kombinace
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: IFRS Účetní metody, tržby, zásoby
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Novinky v oblasti daní a účetnictví 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Novinky ve mzdách v roce 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Práce s jednotným správním dokumentem, základy o clech…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Smlouvy o zamezení dvojího zdanění, mezinárodní zdanění…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Spotřební daně
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Stávám se zaměstnavatelem
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Účetní závěrka příspěvkové organizace 2018
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Účetní závěrka pro podnikatelské subjekty 2018
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Účetnictví a daně neziskových organizací 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí 2018
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Zdravotní pojištění 2019
1 997 Kč
Pracovní právo pro mzdové účetní v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
PRACOVNÍ SMLOUVY A JAK NA NĚ Z POHLEDU PRAXE (záznam DVD)
1 392 Kč
Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU …
1 392 Kč
Problematika pohledávek a dluhů (závazků) v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam DVD)
1 392 Kč
Roční zúčtování daně z příjmů 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Silniční daň 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY (záznam DVD)
3 351 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – PRŮBĚH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU (záznam DVD)
1 392 Kč
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ …
1 392 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2016 (záznam on…
1 392 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení zaměstnanců – komplexní přehled kroků…
1 392 Kč
STYLISTIKA MODERNÍHO E-MAILU – OBCHODNÍ I OSOBNÍ KORESPONDENCE …
1 392 Kč
Účetní závěrka 2014 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 150 Kč
Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetní závěrka 2016 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetnictví a daně neziskových organizací 2015/2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetnictví pro praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PODLE NORMY ČSN 01 6910 – ZMĚNY A NOVINKY ROKU 2014…
1 392 Kč
VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY PRO ZAČÍNAJÍCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Vedení mzdové agendy pro zkušené (záznam on-line)
1 392 Kč
VEDENÍ OSOBNÍ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ (záznam DVD)
1 392 Kč
Vnitropodnikové směrnice (záznam on-line)
1 392 Kč
Výklad zákona o DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Výpočty ve mzdové účtárně – problematika výpočtu mzdy (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy IFRS (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy účetnictví I. – Právní úprava účetnictví (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy účetnictví II. – Majetek a zdroje (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy účetnictví III. – Základy účtování (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy účetnictví IV. – Účetní uzávěrka a závěrka (záznam on-line)
1 392 Kč
ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákoník práce – pracovní doba a její rozvržení z pohledu praxe ve…
1 392 Kč
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákonné způsoby optimalizace daní z pohledu daňového poradce (záznam…
1 392 Kč
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZAMĚSTNÁVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮ, STUDENTŮ – VZNIK A PRŮBĚH PP VZTAHU Z…
1 392 Kč
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 – ZMĚNY V ROCE 2014 A K 1. 1. 2015 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2016 - změny v roce 2015 a k 1. 1. 2016 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2017 – změny v roce 2016 a k 1.1.2017 …
1 392 Kč
Změny celních předpisů s návazností na DPH a změny INTRASTATu 2016 …
1 392 Kč
Změny společností – ukončování činnosti, převod, transformace (záznam…
1 392 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.