Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 1. VOX a.s., 04.04.2013, 15:15

1. VOX a.s. si Vás dovoluje pozvat na koferenci jejímž cílem je pomoci vám získat ucelené INFORMACE PRO INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ.

Vedení účetnictví a finanční výkaznictví je laiky obecně považováno jen jako nutný prostředek pro zákonem dané povinnosti. Finanční zprávy sestavované podle mezinárodních, potažmo amerických účetních standardů (IFRS / US GAAP), však přináší manažerům s rozhodovací pravomocí (decision makers) mnohé výhody. Mezi nejdůležitější nesporně patří ta, že jim mohou usnadnit či dokonce umožnit získat kapitál na svůj růst a rozvoj. Na rozdíl od národních předpisů, které jsou důležité pro širokou skupinu uživatelů (od vlastníků až po finanční úřad), IFRS a US GAAP slouží jen jedné skupině a to investorům. Proto jakákoliv společnost/firma, která má v úmyslu oslovit investory, by o těchto standardech měla mít alespoň minimální povědomí. Pro společnosti, které uvažují o kapitálovém trhu, je znalost IFRS či US GAAP nezbytná, protože jednou z hlavních podmínek pro vstup na burzu je finanční zpráva sestavená podle jednoho z těchto systémů. Konference je vhodnou platformou pro výměnu zkušeností a získání inspirací pro další růst společnosti v době nejistého financování.

Termín: 20. 5. 2013; 09:00–16:00
Místo konání: KONGRESOVÉ CENTRUM U HÁJKŮ-PRAHA, Na Poříčí 42, Praha 1, 110 00

Přihlášku a podrobné informace k programu naleznete pod odkazem: http://www.vox.cz/kurzy/konference-a-workshopy/svetove-ucetnictvi-us-gaapifrs-cesta-na-kapitalov-trh-11267/

 


Firma 1. VOX a.s. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Excelentní paměť není pouhou iluzí (PRAHA 1 - Nové Město )
23.2.2018
5 082 Kč
2. GDPR v praxi pro hotely a cestovní agentury – praktické návody… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.2.2018
2 650 Kč
3. Daň z příjmů ze závislé činnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
23.2.2018
2 892 Kč
4. Účetní závěrka roku 2017 u nestátních neziskových organizací (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2018
2 499 Kč
5. Systém HACCP ve stravovacích provozech krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2018
2 408 Kč
6. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2 - 27.2.2018
8 216 Kč
7. Zaměstnanecké benefity z pohledu daní v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2018
2 166 Kč
8. DPH v roce 2018 – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2 - 27.2.2018
4 707 Kč
9. Malé daně – výklad zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2 - 1.3.2018
7 248 Kč
10. Jak připravovat, organizovat a vyhodnotit jazykové vzdělávání… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2018
4 344 Kč
11. Pracovní doba, její rozvržení a pravidla s důrazem na formu… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2018
2 650 Kč
12. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2018
3 790 Kč
13. Zákon o spotřebních daních a ekologická daň (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2018
3 134 Kč
14. Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2018
3 376 Kč
15. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2018
2 299 Kč
16. Cash flow v teorii i praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2 - 1.3.2018
6 038 Kč
17. Označování potravin pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2018
2 650 Kč
18. Jak na efektivní time management a stress management (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2018
4 586 Kč
19. Zákon o dani silniční (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2018
2 287 Kč
20. Účetní uzávěrka roku 2017 na Slovensku očima daňového poradce (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2018
2 771 Kč
21. Daňové konsekvence prodeje zboží na Amazonu s důrazem na specifické… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2018
4 586 Kč
22. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – masné výrobky (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2018
2 650 Kč
23. Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2018
2 287 Kč
24. Zákon o zadávání veřejných zakázek (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2018
2 390 Kč
25. Aktuálně k daňové a účetní legislativě v roce 2017 a 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2018
3 134 Kč
26. Zákon o dani z nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2018
2 287 Kč
27. Pohledávky a dluhy (závazky) – účetní a daňové vymezení (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3.2018
2 408 Kč
28. Odpovědnost (členů statutárních orgánů) v souvislosti s insolvenčním… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3.2018
2 408 Kč
29. Náklady a výnosy – účetní a daňové aspekty v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2018
2 892 Kč
30. Ekonomické ukazatele – charakteristika a jejich vyhodnocení (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2018
2 771 Kč
31. Komunikace v krizových a zátěžových situacích (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2018
2 499 Kč
32. Status kandidáta – online aneb kde na internetu hledat kandidáty pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2018
3 618 Kč
33. Jak nastavit kvalitní adaptační proces pro nové zaměstnance (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2018
4 344 Kč
34. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2018
3 618 Kč
35. Kommunikationsfähigkeiten – Telefongespräche, Schreiben von E-Mail… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2018
2 892 Kč
36. Jednáme s klientem po telefonu (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2018
4 344 Kč
37. Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3 - 7.3.2018
7 974 Kč
38. Daňový řád, daňový systém ČR – pojmy a definice (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3 - 7.3.2018
5 675 Kč
39. Platební styk – seznámení s právní úpravou (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2018
2 408 Kč
40. Výběrový pohovor se zaměřením na osobnostní tendence uchazečů (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2018
4 344 Kč
41. Vaše angličtina – neztrácejte naději (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2018
5 191 Kč
42. Sestavení daňového přiznání daně z příjmu právnických osob pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2018
2 499 Kč
43. Systémy pro zajištění bezpečnosti potravin v zemědělské prvovýrobě … (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2018
2 408 Kč
44. Hospodaření s majetkem státu po novele zákona č. 219/2000 Sb., o… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2018
2 390 Kč
45. Mluvit či nemluvit – rétorika prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2018
4 344 Kč
46. Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
8.3 - 9.3.2018
4 586 Kč
47. Jak dobře organizovat proces změny (PRAHA 1 - Nové Město )
8.3.2018
4 344 Kč
48. Účetní výkazy pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
8.3.2018
2 650 Kč
49. Uzavření účetnictví za rok 2017 včetně zpracování daňového přiznání –… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.3.2018
2 408 Kč
50. Jak zlepšovat kvalitu vašich služeb (PRAHA 1 - Nové Město )
8.3 - 9.3.2018
7 974 Kč
51. Insolvenční rizika související s uzavíráním transakcí: střet… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3.2018
2 166 Kč
52. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3.2018
2 287 Kč
53. Komunikace a interakce s lidmi ve vašem okolí – strategie a taktiky (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3.2018
4 344 Kč
54. Efektivní vedení aneb co se v týmu skrytě děje (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3.2018
4 344 Kč
55. Právo pro ekonomy a účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2018
2 892 Kč
56. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a základy… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3 - 13.3.2018
6 038 Kč
57. Jak dotahovat své plány a cíle do úspěšného konce (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2018
4 707 Kč
58. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3 - 6.4.2018
10 866 Kč
59. Automobil ve firemní praxi – kompletní daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2018
2 408 Kč
60. HR Recruitment & Selection and Employee Assessments (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2018
2 892 Kč
61. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3 - 13.3.2018
8 216 Kč
62. Účetním výkazům a závěrce rozumíme (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2018
2 650 Kč
63. Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2018
4 344 Kč
64. Jak nastavit vhodný motivační systém pro vaši firmu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2018
4 344 Kč
65. Výpočty ve mzdové účtárně – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2018
2 287 Kč
66. Soft skills vyšší generace – tisícero dovedností komunikace a… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3 - 14.3.2018
9 668 Kč
67. Výklad účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3 - 14.3.2018
5 796 Kč
68. Kontrolní vazby v účetnictví pro podnikatele pro rok 2018 včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2018
2 408 Kč
69. Sociální sítě, komunity, web a blog. Naučte se digitální marketing… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2018
3 509 Kč
70. Odpovědnost za vady – detailní rozbor včetně judikatury a praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2018
3 013 Kč
71. Finanční plán a reporting – praktické rady a tipy (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2018
2 650 Kč
72. DPH a účtování v cestovním ruchu pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2018
3 013 Kč
73. Manažerská komunikace stavbyvedoucích a mistrů (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2018
4 344 Kč
74. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3 - 15.3.2018
8 216 Kč
75. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2018
4 344 Kč
76. Převodní ceny a daňová kontrola – aktuální výzva v přímých daních (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2018
2 529 Kč
77. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – koloniální zboží (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2018
2 287 Kč
78. Základy daňové optimalizace pro právnické osoby na Slovensku (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2018
3 013 Kč
79. Management v podmínkách časového tlaku (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2018
4 344 Kč
80. Jak řídit komunikaci v multikulturních týmech (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2018
4 344 Kč
81. Vnitřní směrnice pro podnikatele v souladu se změnami předpisů pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2018
2 287 Kč
82. Dodací doložky INCOTERMS 2010 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2018
2 650 Kč
83. Ochrana osobních údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2018
2 290 Kč
84. Delegování – umění, které vám bude pomáhat každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2018
4 344 Kč
85. Účetní a daňové aktuality očima daňové poradkyně (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2018
2 650 Kč
86. Presentation Skills (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2018
4 344 Kč
87. Presentation Skills for Managers and Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2018
2 892 Kč
88. Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2018
2 771 Kč
89. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3 - 20.3.2018
8 216 Kč
90. Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů nestátní neziskové… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2018
2 596 Kč
91. Poskytovatelé investičních služeb a Česká národní banka po MiFID II (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2018
2 529 Kč
92. Pracovněprávní předpisy v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2018
2 408 Kč
93. Jak říkat "ne" a jak si vymezit hranice (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2018
3 025 Kč
94. Řízení alergenů ve stravovacích provozech (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2018
2 408 Kč
95. Jak řešit a zvládat stížnosti a reklamace (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3 - 21.3.2018
7 974 Kč
96. Kontrola a audit hospodaření v neziskových organizacích (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3 - 9.4.2018
3 990 Kč
97. Časté chyby v účetnictví a v daních (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2018
2 650 Kč
98. Odpady ve stravovacích provozech pro začínající a mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2018
2 650 Kč
99. Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3 - 21.3.2018
7 974 Kč
100. Účinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2018
5 143 Kč
101. Kontrola a audit hospodaření s majetkem (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2018
2 390 Kč
102. Krizová PR komunikace firmy – jak dobře zvládnout firemní negativní… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2018
4 344 Kč
103. Vybrané otázky pracovního práva (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2018
3 013 Kč
104. Pracovní konstelace – vaše pracovní situace očima těch druhých (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2018
3 509 Kč
105. GDPR pro IT pracovníky – technická zabezpečení, praktická… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2018
2 892 Kč
106. Zákon o registru smluv (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3.2018
2 650 Kč
107. Nástroje a techniky řízení projektů (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3 - 22.3.2018
7 974 Kč
108. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3.2018
2 650 Kč
109. Příklady účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3 - 22.3.2018
5 191 Kč
110. Nová pravidla na ochranu osobních údajů (GDPR) se zaměřením na e-shopy (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3.2018
2 892 Kč
111. Finanční analýza pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3 - 23.3.2018
4 816 Kč
112. Vedení k vyšším výkonům – podpora a energetizace zaměstnance (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3.2018
4 344 Kč
113. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3.2018
4 344 Kč
114. Budoucí Společná zemědělská politika po roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3.2018
2 287 Kč
115. Nejčastější chyby personalistů na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3.2018
4 344 Kč
116. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3.2018
4 586 Kč
117. Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru po novelách zákona o… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2018
2 190 Kč
118. Jak na efektivní time management a stress management (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2018
4 586 Kč
119. Jak sestavit, vést a koordinovat funkční PR tým (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2018
2 298 Kč
120. Právní minimum pro daňové poradce (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2018
2 650 Kč
121. Nová pravidla na ochranu osobních údajů (GDPR) pro společenství… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2018
2 529 Kč
122. Skončení pracovního poměru na praktických příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2018
2 408 Kč
123. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2018
4 344 Kč
124. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2018
4 344 Kč
125. Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona platného pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2018
2 892 Kč
126. Moderní leadership aneb kde benefity nestačí (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2018
3 509 Kč
127. Dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2018
2 499 Kč
128. Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2018
2 529 Kč
129. Performance Management and Development Planning (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2018
2 892 Kč
130. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3 - 27.3.2018
4 465 Kč
131. Cestovní náhrady 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2018
2 166 Kč
132. Systémy bezpečnosti potravin – jejich principy a požadavky (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2018
2 650 Kč
133. Jak zlepšit své soustředění v době neustálého vyrušování (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2018
4 344 Kč
134. Záruky, reklamace a prodej spotřebitelům včetně e-shopů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2018
2 408 Kč
135. Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2018
5 143 Kč
136. GDPR – ochrana osobních údajů – pro školy a školská zařízení (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2018
2 299 Kč
137. Personální riskmanagement aneb jak minimalizovat personální rizika ve… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3.2018
4 344 Kč
138. Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3.2018
3 618 Kč
139. Jednoduché účetnictví pro spolky/občanská sdružení, církevní… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3.2018
2 390 Kč
140. Finance pro nefinanční manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
29.3.2018
2 892 Kč
141. Jarní škola pohotových komunikačních dovedností (PRAHA 1 - Nové Město )
29.3.2018
4 774 Kč
142. Využití Excelu ve finančním managementu (PRAHA 1 - Nové Město )
29.3.2018
3 013 Kč
143. Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2018
2 892 Kč
144. DPH ve stavebnictví pro rok 2018 na příkladech z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2018
2 529 Kč
145. Podvojné účetnictví od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4 - 5.4.2018
7 248 Kč
146. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2018
2 299 Kč
147. Svěřenský fond – účetní a daňové otázky aneb co obnáší správa fondu v… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2018
2 529 Kč
148. Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2018
2 771 Kč
149. Moderní controlling a reporting (distanční studium) (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4 - 25.4.2018
14 508 Kč
150. Cesta k osobnímu rozvoji – poznejte kdo jste (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2018
4 344 Kč
151. Účetní a daňové chuťovky po legislativních změnách (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2018
3 013 Kč
152. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4 - 5.4.2018
8 216 Kč
153. Kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2018
3 134 Kč
154. Účetnictví společenství vlastníků jednotek (SVJ) (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2018
2 650 Kč
155. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2018
3 790 Kč
156. Prezentační dovednosti – jak dát prezentaci šťávu (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2018
4 344 Kč
157. Prezentační dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4 - 6.4.2018
7 974 Kč
158. Agenturní zaměstnávání pro agentury i uživatele – v praxi a ve světle… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2018
2 529 Kč
159. Věcná břemena v občanském zákoníku a jejich praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2018
2 408 Kč
160. Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4 - 6.4.2018
6 038 Kč
161. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2018
2 771 Kč
162. Jak na efektivní návratnost investic – vítězné strategie (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2018
4 344 Kč
163. Excelentní paměť není pouhou iluzí – rozšířený seminář (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4 - 6.4.2018
8 700 Kč
164. Cenné papíry v podnikatelské praxi – účetní a daňový pohled v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2018
2 287 Kč
165. Řízení financí pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2018
2 529 Kč
166. Angličtina ve financích a účetnictví – English in Finance and… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4 - 27.4.2018
7 224 Kč
167. Elektronická evidence tržeb od A do Z – pro podnikatele (fyzické a… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2018
2 408 Kč
168. Praktické návody implementace nového obecného nařízení (GDPR) včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2018
2 408 Kč
169. Motivace a odměňování pracovníků: čím, jak, koho a proč odměnit (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2018
4 344 Kč
170. Moderní time management – vymaňte se ze shonu, stresu a odkládání (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2018
4 344 Kč
171. Zajišťovací příkazy a postup po jejich vydání (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2018
2 287 Kč
172. Fakturace v roce 2018, práce s účetními a daňovými doklady (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2018
2 408 Kč
173. Human Resource Management and Employee Relations (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2018
2 892 Kč
174. Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2018
2 499 Kč
175. Jak telefonovat bez obav, efektivněji a úspěšněji (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2018
4 344 Kč
176. Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací z… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2018
2 287 Kč
177. Mezinárodní účetní standardy pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2018
3 376 Kč
178. GDPR v praxi pro pracovníky z oblasti HR (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2018
2 650 Kč
179. Zahraniční obchod se službami z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2018
2 529 Kč
180. Kontrola a audit provozních výdajů (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2018
2 390 Kč
181. Časté chyby a omyly v účetnictví podnikatelů (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2018
2 287 Kč
182. Sanitace a ochranný systém proti výskytu škůdců ve stravovacích… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2018
2 529 Kč
183. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2018
2 783 Kč
184. Smlouvy při vedení účetnictví a daní (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2018
2 299 Kč
185. Manuál komunikace s médii – základy Public Relations (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4 - 11.4.2018
7 974 Kč
186. Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2018
2 892 Kč
187. Die professionelle Präsentation – für Profis und Anfänger (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2018
2 771 Kč
188. Insolvenční řízení – zkušenosti s aplikací zákona a aktuální… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2018
3 013 Kč
189. Jak komunikovat a vzájemně si dobře porozumět (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2018
4 344 Kč
190. Rychločtení, racionální čtení, info management (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4 - 11.4.2018
10 878 Kč
191. Aktuální právní problematika v dopravě – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2018
2 408 Kč
192. Komplexní průvodce DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4 - 12.4.2018
6 885 Kč
193. Úvod do US GAAP pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2018
3 376 Kč
194. Platební karty zaměstnavatele v praxi – krok za krokem – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2018
2 287 Kč
195. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2018
2 892 Kč
196. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2018
4 344 Kč
197. Efektivní využití MS Office v práci asistentky (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4 - 13.4.2018
12 040 Kč
198. Posilovna komunikačních dovedností (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2018
4 344 Kč
199. Vnitřní firemní předpisy, povinnosti zaměstnavatelů, agenturní… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2018
2 408 Kč
200. Systém HACCP ve stravovacích provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2018
2 408 Kč
201. Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) z právního a… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2018
2 771 Kč
202. Manuál pro tvorbu vlastního názoru – vlivy, nutnost a tlaky, kterým… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2018
3 618 Kč
203. Neviditelný leadership – jak lidi vést namísto řídit (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2018
4 344 Kč
204. Vizitka písemné komunikace – jak se prezentovat působivě, bez chyb a… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2018
2 390 Kč
205. B2B marketing – vaše firma, váš nejlepší obchodník (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2018
3 618 Kč
206. Daňová evidence z pohledu praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2018
2 287 Kč
207. DPH v příkladech – workshop (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2018
2 892 Kč
208. Jak optimálně nastavit firmu z pohledu daní a účetnictví a ochránit… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2018
2 408 Kč
209. Fakturace v přeshraničním obchodě a službách včetně účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2018
2 529 Kč
210. Jak na hodnocení a správné poskytování zpětné vazby (PRAHA 1 - Nové Město )
13.4.2018
4 344 Kč
211. Mediační techniky pro personalisty – účinný postup řešení sporů (PRAHA 1 - Nové Město )
13.4.2018
2 293 Kč
212. Lean Canvas v projektovém řízení (PRAHA 1 - Nové Město )
13.4.2018
4 344 Kč
213. Sanitace a ochranný systém proti výskytu škůdců pro výrobní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.4.2018
2 529 Kč
214. Kontroly zaměstnavatelů inspektoráty práce – průběh kontroly a postup… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.4.2018
2 529 Kč
215. Výkon funkce statutárního orgánu a odlišnosti od postavení vedoucího… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.4.2018
2 408 Kč
216. Praktický průvodce GDPR pro daňové a účetní pracovníky (PRAHA 1 - Nové Město )
13.4.2018
2 771 Kč
217. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4 - 17.4.2018
8 216 Kč
218. Leasing – účetní a daňový pohled pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2018
2 408 Kč
219. Communication Skills – Telephone Conversations, Writing Email &… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2018
2 771 Kč
220. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4 - 17.4.2018
8 095 Kč
221. Nejčastější chyby při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2018
2 287 Kč
222. Poskytovatelé investičních služeb a klient po MiFID II (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2018
2 529 Kč
223. Účetnictví pro neúčetní v daňových souvislostech (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4 - 17.4.2018
4 344 Kč
224. Řízení projektů v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4 - 18.4.2018
7 853 Kč
225. Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2018
3 013 Kč
226. Co musí účetní vědět o DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2018
3 134 Kč
227. Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2018
2 299 Kč
228. Jak na internetovou reklamu, PPC a remarketing. Naučte se digitální… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2018
3 618 Kč
229. Seminář pro starosty, radní, zastupitele – jak dobře řešit… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2018
3 134 Kč
230. Leader – Manager – Coach™ (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4 - 18.4.2018
8 337 Kč
231. Pracovní doba, její rozvržení a pravidla s důrazem na formu… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2018
2 650 Kč
232. Zlepšete si koncentraci, paměť, tvořivost, motivační schopnosti –… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2018
4 961 Kč
233. Uplatňování DPH u nemovitostí a ve stavebnictví – pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2018
2 650 Kč
234. Řízení projektů v Microsoft Project pro začátečníky (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2018
2 650 Kč
235. Prezentační dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4 - 19.4.2018
7 974 Kč
236. Employer branding – staňte se magnetem na talenty (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2018
4 344 Kč
237. Ochrana osobních údajů ve světle výkladových stanovisek pracovní… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2018
2 892 Kč
238. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4 - 20.4.2018
4 344 Kč
239. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4 - 20.4.2018
8 216 Kč
240. Veřejné zakázky v každodenní praxi a za použití modelových situací a… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4.2018
3 134 Kč
241. Asistentka jako efektivní podpora projektového týmu (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4.2018
4 344 Kč
242. Aktuální informace k výkladu zákona o DPH, minimalizace rizika… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4.2018
2 166 Kč
243. Finanční analýza na bázi účetní závěrky (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4.2018
3 013 Kč
244. Prodej jako hra (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4.2018
3 509 Kč
245. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4.2018
4 344 Kč
246. Úhrada ambulantních zdravotních služeb v roce 2017 a 2018 aneb kdo… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4.2018
2 287 Kč
247. Jak se zorientovat v personální práci (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2018
4 344 Kč
248. Správa dokumentů u původců v soukromém sektoru po novelách zákona o… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2018
2 190 Kč
249. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2018
4 344 Kč
250. Prezentační a lektorské dovednosti kreativně a beze stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2018
4 344 Kč
251. Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2018
2 892 Kč
252. Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2018
2 190 Kč
253. Problémy náhrady škody a nemajetkové újmy v silničním provozu –… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2018
2 408 Kč
254. Emoční inteligence – jak vám může pomoci k dosažení úspěchu (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2018
5 143 Kč
255. Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4 - 24.4.2018
4 453 Kč
256. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4 - 24.4.2018
8 216 Kč
257. Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2018
3 013 Kč
258. LinkedIn pro personalistu profesionála (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2018
4 344 Kč
259. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2018
4 344 Kč
260. Systémy bezpečnosti potravin pro pokročilé – standardy BRC, IFS (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2018
2 650 Kč
261. Daňová kontrola transferových cen v současné praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2018
3 134 Kč
262. Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2018
2 771 Kč
263. Daňové a účetní aspekty darování a dalších forem fundraisingu (vstup… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2018
2 451 Kč
264. Workshop prodejních dovedností – staňte se úspěšným prodejcem (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2018
4 344 Kč
265. Personální a mzdová problematika v roce 2018 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2018
2 650 Kč
266. Trénink vyjednávání pro nákupčí (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4 - 25.4.2018
7 974 Kč
267. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2018
2 892 Kč
268. IFRS – finanční nástroje (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4 - 25.4.2018
6 280 Kč
269. Jak vyladit projektový tým a dojít k lepším výsledkům (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2018
4 344 Kč
270. Proti presu času a stresu – time management 5. generace (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4 - 25.4.2018
9 668 Kč
271. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2018
4 465 Kč
272. Vysílání pracovníků do členských států EU – na co všechno pamatovat (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2018
2 529 Kč
273. Základy podvojného účetnictví dle změn pro rok 2018 – výklad polopatě… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4 - 27.4.2018
8 216 Kč
274. Nástup nového zaměstnance do firmy z pohledu personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2018
4 344 Kč
275. Otcovská a dlouhodobé ošetřovné – nové dávky nemocenského pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2018
2 287 Kč
276. Základy risk managementu včetně příkladů z praxe, simulační hry a… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4 - 25.4.2018
5 542 Kč
277. Efektivní smluvní sankce – jak optimalizovat smlouvu (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2018
2 892 Kč
278. Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2018
4 344 Kč
279. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2018
1 990 Kč
280. Mzdová akademie pro začínající v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4 - 27.4.2018
6 885 Kč
281. Jak může management firmy předejít daňové pasti (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2018
3 134 Kč
282. BOZP, PO a hygiena práce z pohledu personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2018
4 344 Kč
283. Insolvenční řízení – řešení úpadku oddlužením, aktuální výkladové… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2018
2 650 Kč
284. Profesionální asistentka – management podpory manažerů (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4 - 27.4.2018
8 095 Kč
285. Etiketa pro úřednice a úředníky (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2018
2 299 Kč
286. Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – pro úplné začátečníky (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2018
2 650 Kč
287. Obtížné komunikační situace v práci manažera (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2018
4 344 Kč
288. Padesát barev padesátky aneb jak zaujmout zaměstnavatele svými… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2018
4 344 Kč
289. Důkazní břemeno v daňovém řízení (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2018
2 287 Kč
290. Povinná elektronická komunikace datovou schránkou aneb „jak efektivně… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2018
2 400 Kč
291. Personální a organizační audity (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2018
4 344 Kč
292. Pracovní smlouvy z pohledu praxe, včetně problematiky práce z domova (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2018
2 650 Kč
293. Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní hodnota včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2018
2 650 Kč
294. Praktické zkušenosti s kontrolním hlášením k DPH a obrana proti… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2018
2 408 Kč
295. Účetnictví podle slovenských předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2018
3 134 Kč
296. Dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2018
2 499 Kč
297. Specifické mzdové problémy při zaměstnávání matek a otců po změnách v… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2018
2 408 Kč
298. Konzultační seminář pro nové plátce DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
2.5.2018
2 408 Kč
299. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
2.5 - 3.5.2018
8 216 Kč
300. Odštěpný závod (organizační složka podniku) zahraniční společnosti v… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.5.2018
3 860 Kč
301. Nová pravidla na ochranu osobních údajů (GDPR) se zaměřením na e-shopy (PRAHA 1 - Nové Město )
3.5.2018
2 892 Kč
302. Financování od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
3.5.2018
2 650 Kč
303. Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
3.5.2018
2 287 Kč
304. Řízení projektů v Microsoft Project pro pokročilejší uživatele (PRAHA 1 - Nové Město )
4.5.2018
2 650 Kč
305. Sousedská práva v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
4.5.2018
2 529 Kč
306. Účetní, daňové a právní martyrium v případě dlouhodobé fyzické… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.5.2018
3 013 Kč
307. Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití (PRAHA 1 - Nové Město )
9.5.2018
2 529 Kč
308. Vzájemné souvislosti DPH, daně z příjmů právnických osob a účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
10.5.2018
3 376 Kč
309. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě (PRAHA 1 - Nové Město )
10.5.2018
2 771 Kč
310. Strategie neverbální komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
10.5.2018
2 499 Kč
311. Specifika obecně prospěšné společnosti (o. p. s.) v účetnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.5.2018
2 499 Kč
312. Otcovská a dlouhodobé ošetřovné – nové dávky nemocenského pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5.2018
2 287 Kč
313. Jak na efektivní time management a stress management (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5.2018
4 586 Kč
314. US GAAP – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5 - 16.5.2018
7 853 Kč
315. Komplexní pohled na daňovou soustavu v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5 - 18.5.2018
13 226 Kč
316. Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0–7 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5 - 16.5.2018
5 312 Kč
317. Účetní a daňové doklady, vyúčtování respektive fakturace dle změn… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2018
2 408 Kč
318. Daň z příjmů právnických osob, schválené i připravované změny a… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2018
3 255 Kč
319. Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2018
3 255 Kč
320. Mzdová a personální speciálka včetně mzdového auditu (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5 - 24.5.2018
21 272 Kč
321. Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2018
5 143 Kč
322. Automatizace práce v MS Excel pomocí maker (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5 - 16.5.2018
7 853 Kč
323. Likvidace obchodních společností a družstev – právní, účetní a daňový… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2018
2 892 Kč
324. Jak řešit krizové situace ve vyjednávání (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5 - 16.5.2018
7 974 Kč
325. Personalistika a bezpečnost práce (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2018
2 045 Kč
326. Typologie osobnosti a její využití při vedení a řízení (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2018
4 344 Kč
327. Kommunikationsfähigkeiten – Telefongespräche, Schreiben von E-Mail… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2018
2 771 Kč
328. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2018
2 783 Kč
329. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí – komplexní… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2018
3 134 Kč
330. Účetnictví pro nestátní neziskové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5 - 17.5.2018
5 445 Kč
331. Předpisy o zaměstnanosti (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2018
2 287 Kč
332. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2018
4 344 Kč
333. Mluvit či nemluvit – rétorika prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2018
4 344 Kč
334. Spotřební daně, ekologická daň – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2018
2 408 Kč
335. FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2018
2 166 Kč
336. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2018
2 408 Kč
337. Komunikační sebeobrana – kurz šitý vám na míru (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2018
4 961 Kč
338. Platební styk – aktuální změny právní úprava včetně nejnovějších změn (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2018
2 408 Kč
339. Daň z příjmů fyzických osob – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2018
2 408 Kč
340. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2018
3 134 Kč
341. Daň z přidané hodnoty – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2018
3 255 Kč
342. Stal jsem se manažerem (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5 - 18.5.2018
7 974 Kč
343. Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na výrobní společnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2018
2 892 Kč
344. Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, práce s talenty (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2018
4 344 Kč
345. Daň z příjmů ze závislé činnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2018
2 408 Kč
346. Příprava profesionální prezentace v MS PowerPoint (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2018
4 223 Kč
347. Využití sociálních sítí pro váš byznys (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2018
4 344 Kč
348. Jak se připravit na aplikaci nařízení EU č. 910/2014 eIDAS týkající… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2018
2 299 Kč
349. Zdaňování příjmů právnických osob v mezinárodním kontextu – komplexní… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2018
2 408 Kč
350. Jak dobře řídit a úspěšně zvládnout proces změny (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2018
4 344 Kč
351. Daň z příjmů ze závislé činnosti – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2018
2 408 Kč
352. Presentation Skills for Managers and Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2018
2 771 Kč
353. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5 - 22.5.2018
8 216 Kč
354. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2018
4 586 Kč
355. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2018
2 287 Kč
356. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2018
4 344 Kč
357. IFRS v praxi – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5 - 23.5.2018
7 853 Kč
358. Controlling pro podnikový management (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5 - 24.5.2018
11 846 Kč
359. Základní orientace v personalistice (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5 - 22.5.2018
7 974 Kč
360. Time management IV. generace s Ing. Petrem Pacovským (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5 - 22.5.2018
9 922 Kč
361. Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2018
2 499 Kč
362. Zákon o nemocenském pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2018
2 287 Kč
363. Praktický průvodce GDPR pro daňové a účetní pracovníky (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2018
2 771 Kč
364. Konflikty a asertivita aneb jak zvládat současný tlak v práci i v… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5 - 23.5.2018
7 974 Kč
365. Zákon o zdravotním pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2018
1 319 Kč
366. Myšlenkové mapy a další metody pro vaši tvořivost (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2018
3 981 Kč
367. Přeměny obchodních společností – právní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2018
3 013 Kč
368. Jak zvládnout psychicky náročné situace ve vašem pracovním i… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2018
5 143 Kč
369. Důchodové pojištění, vedení evidenčních listů (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2018
2 287 Kč
370. Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2018
2 892 Kč
371. Mental Wiring: cvičení paměti, soustředění a kreativity s čínskými… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2018
4 465 Kč
372. Kupní smlouva v obchodních vztazích (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2018
2 771 Kč
373. Emoce pod kontrolou aneb jak rozpoznávat pocity druhých (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2018
4 344 Kč
374. Mzdové předpisy v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2018
2 892 Kč
375. Vedení personální a mzdové agendy, mzdový audit (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2018
2 892 Kč
376. Auditor v potravinářství (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2018
2 650 Kč
377. Opravné položky – daňový a účetní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2018
2 892 Kč
378. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5 - 25.5.2018
8 216 Kč
379. Aktivní vedení týmu (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5 - 25.5.2018
7 974 Kč
380. Lean Canvas vs. SWOT a jejich využití v praxi řízení projektů (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2018
4 344 Kč
381. LinkedIn a reprezentace firmy navenek (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2018
4 344 Kč
382. Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2018
2 529 Kč
383. Základy marketingu pro asistentské pozice (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2018
4 344 Kč
384. Verbální komunikace – vnímejte slova jinak (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2018
4 344 Kč
385. Právo pro veřejnou správu (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2018
2 299 Kč
386. LinkedIn pro obchodní zástupce (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2018
4 344 Kč
387. Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se rozhodnout o koupi… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2018
2 650 Kč
388. Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2018
2 408 Kč
389. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2018
4 344 Kč
390. Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2018
2 650 Kč
391. Výzkum a vývoj a jeho podpora v České republice – výkladový seminář (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2018
2 892 Kč
392. Praktická komunikace pro manažery v obtížných situacích (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2018
4 344 Kč
393. Zákon o svobodném přístupu k informacím (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2018
2 650 Kč
394. Jak zlepšovat kvalitu vašich služeb (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5 - 29.5.2018
7 974 Kč
395. Deutsch für HR Professionals von B1 bis C1/C2 Ebene (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2018
2 771 Kč
396. Tuzemské cestovní náhrady v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2018
2 408 Kč
397. Padesát barev padesátky aneb jak zaujmout zaměstnavatele svými… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2018
4 344 Kč
398. Zákon o zadávání veřejných zakázek (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2018
2 390 Kč
399. Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5 - 31.5.2018
7 974 Kč
400. Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2018
3 255 Kč
401. Moderní timemanagement – 10 návyků pro váš čas a energii (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2018
4 344 Kč
402. Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, skladové hospodářství, nedokončená… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2018
2 650 Kč
403. Ochrana osobních údajů – představení nového zákona o zpracování… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2018
2 892 Kč
404. Daňová podpora výzkumu a vývoje zaměřená na odpočitatelnou položku… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2018
2 892 Kč
405. Restrukturalizace a transformace – praktické příklady fúzí, štěpení… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2018
2 408 Kč
406. Úspěšný nábor mezi žraloky – využijte kouzlo vaší menší firmy (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2018
3 618 Kč
407. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2018
2 650 Kč
408. Manažerská komunikace stavbyvedoucích a mistrů (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2018
4 344 Kč
409. Zákoník práce v praxi – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5 - 31.5.2018
4 707 Kč
410. Základy DPH pro vaši praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2018
2 650 Kč
411. Efektivní vedení aneb co se v týmu skrytě děje (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2018
4 344 Kč
412. Zákon o spotřebitelském úvěru – zkušenosti s jeho aplikací (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2018
2 287 Kč
413. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5 - 31.5.2018
8 216 Kč
414. Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR a vysílání pracovníků do… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2018
3 013 Kč
415. Základy marketingu pro nemarketéry (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2018
4 344 Kč
416. Mzdové účetnictví – řešení problematických případů (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2018
2 771 Kč
417. INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2018
2 650 Kč
418. Konsolidace podle českých předpisů a základy konsolidace podle IFRS … (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5 - 14.6.2018
10 878 Kč
419. Majetek podle českých předpisů a IFRS – srovnání (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5 - 1.6.2018
6 401 Kč
420. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2018
4 344 Kč
421. Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
1.6.2018
2 529 Kč
422. Zákon o DPH a jeho změny pro rok 2018 ve vazbě na daňový řád (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2018
2 650 Kč
423. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6 - 5.6.2018
8 216 Kč
424. Organizační složka podniku zahraniční osoby na Slovensku – založení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2018
3 134 Kč
425. Insolvenční řízení – praktické rady pro obezřetné podnikatele se… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2018
2 650 Kč
426. Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2018
4 344 Kč
427. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2018
2 287 Kč
428. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2018
4 465 Kč
429. Communication Skills – Telephone Conversations, Writing Email &… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2018
2 771 Kč
430. Ekonomická správa nemovitostí (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2018
3 013 Kč
431. Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2018
3 134 Kč
432. Označování potravin pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2018
2 650 Kč
433. Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2018
3 013 Kč
434. Srovnání českého a slovenského pracovního práva (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2018
3 497 Kč
435. Soft skills vyšší generace – tisícero dovedností komunikace a… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6 - 6.6.2018
9 668 Kč
436. Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2018
2 892 Kč
437. Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2018
3 376 Kč
438. Jak nastavit vhodný motivační systém pro vaši firmu (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2018
4 344 Kč
439. Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na prodej služeb v komerčním… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2018
2 892 Kč
440. Začínáme s obchodem aneb proč není obchodník jako obchodník (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6 - 7.6.2018
7 974 Kč
441. Oceňování finančních derivátů a jejich použití při řízení finančních… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2018
3 013 Kč
442. Sanitace a ochranný systém proti výskytu škůdců ve stravovacích… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2018
2 529 Kč
443. Daň z příjmů fyzických osob po zvýšení odvodové zátěže v roce 2018 u… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2018
1 991 Kč
444. Pracovní doba, její rozvržení a pravidla s důrazem na formu… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2018
2 650 Kč
445. Jak zlepšit své soustředění v době neustálého vyrušování (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2018
4 344 Kč
446. Finanční kontrola a interní audit (zákon č. 320/2001 Sb., o finanční… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2018
2 499 Kč
447. Jak se zorientovat v personální práci (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2018
4 344 Kč
448. Zástavy v praxi – aktuality i alternativy zástavního práva (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2018
2 892 Kč
449. Manažer jako kouč, koučování pro manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6 - 8.6.2018
7 974 Kč
450. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6 - 8.6.2018
8 216 Kč
451. Jak řídit komunikaci v multikulturních týmech (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2018
4 344 Kč
452. Systémy pro zajištění bezpečnosti potravin v zemědělské prvovýrobě … (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2018
2 287 Kč
453. Management v podmínkách časového tlaku (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2018
4 344 Kč
454. Jak číst v účetních výkazech zahraničního partnera (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2018
3 013 Kč
455. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2018
4 465 Kč
456. Úprava práce z domova, dovolená zaměstnance a její čerpání v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2018
2 771 Kč
457. Řízení projektů v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6 - 12.6.2018
7 853 Kč
458. Budoucí Společná zemědělská politika po roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2018
2 287 Kč
459. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6 - 12.6.2018
8 216 Kč
460. Velká novela stavebního zákona v praxi – první praktické zkušenosti z… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2018
2 529 Kč
461. Finanční profesionál 2018® – finanční řízení pro vrcholový a střední… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6 - 14.6.2018
15 718 Kč
462. Vyjednávání v obtížných situacích – nácvik vyjednávacích taktik (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6 - 13.6.2018
7 974 Kč
463. Komplikované účetní případy pro náročné (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6 - 13.6.2018
5 796 Kč
464. Porovnání podnikání fyzické vs. právnické osoby z daňového a účetního… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2018
2 892 Kč
465. Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2018
2 601 Kč
466. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2018
3 790 Kč
467. Účinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2018
5 143 Kč
468. Systém HACCP ve stravovacích provozech krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2018
2 287 Kč
469. Minimum celního deklaranta (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6 - 15.6.2018
8 458 Kč
470. Krizová PR komunikace firmy – jak dobře zvládnout firemní negativní… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2018
4 344 Kč
471. Nejčastější chyby personalistů na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2018
4 344 Kč
472. Neviditelný leadership – jak lidi vést namísto řídit (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2018
4 344 Kč
473. DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2018
2 287 Kč
474. Bytové družstvo – člen společenství vlastníků (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2018
2 408 Kč
475. Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2018
4 344 Kč
476. IFRS – mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6 - 15.6.2018
9 063 Kč
477. Personální a mzdová problematika v roce 2018 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2018
2 650 Kč
478. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2018
3 618 Kč
479. České účetní standardy v každodenní praxi včetně příkladů účtování (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2018
2 771 Kč
480. Pracovněprávní vztahy z pohledu orgánů inspekce práce (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2018
2 408 Kč
481. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2018
4 344 Kč
482. Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2018
2 892 Kč
483. Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2018
2 408 Kč
484. Jednáme s klientem po telefonu (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2018
4 344 Kč
485. Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2018
2 892 Kč
486. Excelentní paměť není pouhou iluzí (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2018
5 082 Kč
487. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2018
4 344 Kč
488. Fakturace v roce 2018, práce s účetními a daňovými doklady (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2018
2 408 Kč
489. Zákon o registru smluv (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2018
2 650 Kč
490. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2018
4 344 Kč
491. Moderní time management – vymaňte se ze shonu, stresu a odkládání (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2018
4 344 Kč
492. DPH – nejčastější chyby (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2018
3 013 Kč
493. Konsolidace podle českých předpisů – prakticky v programu Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2018
4 465 Kč
494. DPH – řešení příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU, do a ze… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2018
2 529 Kč
495. Zlepšete si koncentraci, paměť, tvořivost, motivační schopnosti –… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2018
4 961 Kč
496. Zavedení IFRS do firemního účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6 - 20.6.2018
7 248 Kč
497. Co nás povzbuzuje aneb jak pracovat s motivací (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2018
4 223 Kč
498. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6 - 20.6.2018
4 465 Kč
499. Vyúčtování zahraničních pracovních cest, valutová pokladna, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2018
2 529 Kč
500. Obchodní management – jak nastavit obchodní strategii (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2018
4 344 Kč
501. Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6 - 20.6.2018
10 152 Kč
502. Jak na tvorbu směrnic a personální reporting (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2018
4 344 Kč
503. Leader – Manager – Coach™ (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6 - 21.6.2018
8 337 Kč
504. Sanitace a ochranný systém proti výskytu škůdců pro výrobní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6.2018
2 529 Kč
505. Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a smlouvy k… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6.2018
2 529 Kč
506. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6.2018
4 344 Kč
507. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
21.6 - 22.6.2018
8 216 Kč
508. Daňové spory v praxi – aneb jak řešit případné spory se správcem daně (PRAHA 1 - Nové Město )
21.6.2018
2 650 Kč
509. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
21.6.2018
2 299 Kč
510. Praktický průvodce GDPR pro daňové a účetní pracovníky (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2018
2 771 Kč
511. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2018
4 344 Kč
512. Mediační techniky pro personalisty – účinný postup řešení sporů (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2018
2 293 Kč
513. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6 - 26.6.2018
8 216 Kč
514. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6 - 26.6.2018
8 095 Kč
515. Nejčastější problémy a chyby při zpracování mezd (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2018
2 892 Kč
516. Padesát barev padesátky aneb jak zaujmout zaměstnavatele svými… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2018
4 344 Kč
517. Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2018
2 771 Kč
518. Označování potravin pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2018
2 650 Kč
519. Die professionelle Präsentation – für Profis und Anfänger (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2018
2 771 Kč
520. Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2018
2 287 Kč
521. Fakturace a DPH pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2018
2 408 Kč
522. Delegování – umění, které vám bude pomáhat každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2018
4 344 Kč
523. Výkaz cash flow prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6.2018
2 771 Kč
524. DPH u zvláštních režimů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6.2018
2 166 Kč
525. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6.2018
4 344 Kč
526. Erfolgreiche Kommunikation über Steuern in Deutsch für Manager (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6.2018
3 376 Kč
527. Kontingenční tabulky v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6.2018
4 223 Kč
528. DPH – přeshraniční transakce v příkladech – dovoz, vývoz,… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.6.2018
2 771 Kč
529. Konsolidace – procvičení obtížnějších oblastí podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
28.6.2018
3 255 Kč
530. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7 - 11.7.2018
8 216 Kč
531. Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7.2018
2 892 Kč
532. Komplexní průvodce DPH – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7 - 12.7.2018
6 885 Kč
533. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – koloniální zboží (PRAHA 1 - Nové Město )
11.7.2018
2 287 Kč
534. Jak telefonovat bez obav, efektivněji a úspěšněji (PRAHA 1 - Nové Město )
11.7.2018
4 344 Kč
535. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.7.2018
2 892 Kč
536. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
12.7.2018
4 344 Kč
537. Letní škola Excelu (PRAHA 1 - Nové Město )
12.7 - 20.7.2018
11 943 Kč
538. DPH v příkladech – workshop – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
12.7.2018
3 013 Kč
539. Excel – operace pro usnadnění práce, efektivní využívání funkcí (PRAHA 1 - Nové Město )
12.7.2018
4 344 Kč
540. Dodací doložky INCOTERMS 2010 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.7.2018
2 650 Kč
541. Hromadné záznamy v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
13.7.2018
4 344 Kč
542. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
16.7 - 17.7.2018
8 216 Kč
543. Zákoník práce 2018 – pro začínající aneb začínám/vracím se k… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.7 - 18.7.2018
7 127 Kč
544. Světové účetnictví US GAAP A IFRS (srovnání a jejich vzájemné využití… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.7 - 19.7.2018
10 636 Kč
545. Vedení mzdové agendy – pro začínající mzdové účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
16.7 - 17.7.2018
4 828 Kč
546. Marketing management v současné firmě (PRAHA 1 - Nové Město )
17.7.2018
4 344 Kč
547. Letní škola marketingu (PRAHA 1 - Nové Město )
17.7 - 25.7.2018
12 911 Kč
548. Vaše angličtina – neztrácejte naději (PRAHA 1 - Nové Město )
18.7.2018
5 191 Kč
549. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
18.7.2018
4 344 Kč
550. Marketingová komunikace a propagace (PRAHA 1 - Nové Město )
18.7.2018
4 344 Kč
551. Vedení mzdové agendy – komplikované mzdové výpočty (PRAHA 1 - Nové Město )
18.7.2018
3 013 Kč
552. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
19.7.2018
4 586 Kč
553. Grafy a diagramy v Excelu (PRAHA 1 - Nové Město )
19.7.2018
4 344 Kč
554. Employer branding – staňte se magnetem na talenty (PRAHA 1 - Nové Město )
19.7.2018
4 344 Kč
555. Profesionální asistentka – management podpory manažerů (PRAHA 1 - Nové Město )
19.7 - 20.7.2018
8 095 Kč
556. Automatizace práce v MS Excel pomocí maker (PRAHA 1 - Nové Město )
20.7.2018
4 344 Kč
557. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
20.7.2018
2 783 Kč
558. Mezinárodní účetní standardy I. – speciálka od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7 - 26.7.2018
10 636 Kč
559. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) – speciálka od A do… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7 - 16.8.2018
19 348 Kč
560. Efektivní vedení aneb co se v týmu skrytě děje (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7.2018
4 344 Kč
561. Letní škola pohotových komunikačních dovedností (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7.2018
4 774 Kč
562. B2B marketing a obchodní prezentace (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7.2018
4 344 Kč
563. Značka, marketingová kultura a nové trendy (PRAHA 1 - Nové Město )
25.7.2018
4 344 Kč
564. Mluvit či nemluvit – rétorika prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
25.7.2018
4 344 Kč
565. Moderní timemanagement – 10 návyků pro váš čas a energii (PRAHA 1 - Nové Město )
25.7.2018
4 344 Kč
566. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
26.7 - 27.7.2018
8 216 Kč
567. Nástup nového zaměstnance do firmy z pohledu personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
26.7.2018
4 344 Kč
568. Zákon o daních z příjmů – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
26.7.2018
2 771 Kč
569. Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.7.2018
2 771 Kč
570. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
6.8 - 7.8.2018
8 216 Kč
571. Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.8.2018
2 499 Kč
572. Efektivní řízení rizik od základů (PRAHA 1 - Nové Město )
7.8.2018
2 408 Kč
573. DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
8.8.2018
2 287 Kč
574. Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.8.2018
2 892 Kč
575. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.8.2018
4 344 Kč
576. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
9.8 - 10.8.2018
8 216 Kč
577. Daňový profesionál® – kompletně (PRAHA 1 - Nové Město )
13.8 - 26.9.2018
48 279 Kč
578. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
13.8 - 14.8.2018
8 216 Kč
579. Daňový řád, daňový systém ČR – pojmy a definice (PRAHA 1 - Nové Město )
13.8 - 14.8.2018
5 675 Kč
580. Zahraniční obchod – komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH,… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.8 - 15.8.2018
7 248 Kč
581. Rychločtení, racionální čtení, info management (PRAHA 1 - Nové Město )
14.8 - 15.8.2018
10 878 Kč
582. Mezinárodní účetní standardy II. – speciálka od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
14.8 - 16.8.2018
10 636 Kč
583. Zákoník práce z pohledu praxe v roce 2018 – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
15.8 - 16.8.2018
4 707 Kč
584. Skladové zásoby, jejich pořízení s vazbou na účetnictví, daň z příjmů… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.8.2018
2 771 Kč
585. Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko (PRAHA 1 - Nové Město )
20.8.2018
3 134 Kč
586. Daně – výklad nejdůležitějších zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
20.8 - 29.8.2018
24 176 Kč
587. Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců (PRAHA 1 - Nové Město )
21.8.2018
835 Kč
588. Time management 5. generace – proti presu času a stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
21.8 - 22.8.2018
9 668 Kč
589. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi (PRAHA 1 - Nové Město )
21.8.2018
2 408 Kč
590. Zákon o daních z příjmů – právnické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
22.8.2018
3 255 Kč
591. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
22.8 - 23.8.2018
4 344 Kč
592. Začínáme s obchodem aneb proč není obchodník jako obchodník (PRAHA 1 - Nové Město )
22.8 - 23.8.2018
7 974 Kč
593. Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
23.8.2018
2 287 Kč
594. Účto a daně aneb školíme se v přírodě – XVI. ročník (Kácov) (KÁCOV )
23.8 - 25.8.2018
7 259 Kč
595. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
23.8.2018
4 344 Kč
596. Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů (PRAHA 1 - Nové Město )
23.8.2018
2 287 Kč
597. Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv (PRAHA 1 - Nové Město )
24.8.2018
2 287 Kč
598. Zákon o dani z hazardních her (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8.2018
2 045 Kč
599. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8 - 28.8.2018
8 216 Kč
600. Zákon o daních z příjmů – závislá činnost (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8.2018
2 287 Kč
601. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.8.2018
2 408 Kč
602. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.8.2018
2 287 Kč
603. Účetní případy pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
28.8 - 29.8.2018
5 675 Kč
604. Zákon o zdravotním pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
29.8.2018
1 198 Kč
605. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
29.8.2018
2 650 Kč
606. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (PRAHA 1 - Nové Město )
29.8.2018
2 408 Kč
607. Malé daně – výklad zákonů a příklady (PRAHA 1 - Nové Město )
4.9 - 6.9.2018
8 289 Kč
608. Podvojné účetnictví od A do Z – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
4.9 - 6.9.2018
7 248 Kč
609. Zákon o spotřebních daních a ekologická daň (PRAHA 1 - Nové Město )
4.9.2018
3 134 Kč
610. Zákon o dani silniční (PRAHA 1 - Nové Město )
5.9.2018
2 287 Kč
611. Zákon o dani z hazardních her (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
5.9.2018
1 561 Kč
612. Zákon o dani z nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
6.9.2018
2 287 Kč
613. Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
6.9.2018
2 287 Kč
614. Příklady daňové (PRAHA 1 - Nové Město )
11.9 - 13.9.2018
7 248 Kč
615. Daň z příjmů fyzických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
11.9.2018
3 134 Kč
616. Daň z přidané hodnoty (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
12.9.2018
3 134 Kč
617. Daň z příjmů právnických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
13.9.2018
3 134 Kč
618. Výklad účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9 - 18.9.2018
5 796 Kč
619. Výběrový pohovor se zaměřením na osobnostní tendence uchazečů (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2018
4 586 Kč
620. Prezentační dovednosti – jak dát prezentaci šťávu (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9.2018
4 344 Kč
621. Příklady účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9 - 25.9.2018
5 191 Kč
622. Právní minimum pro daňové poradce (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2018
2 650 Kč
623. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – účetní a daňové aspekty po… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2018
3 134 Kč
624. Anti-fraud management – řízení rizika účetních chyb a podvodů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2018
2 287 Kč
625. Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2018
3 013 Kč
626. Six Sigma pro vaši praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2018
2 408 Kč

Žádné položky.

Elektronické kurzy

CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
CESTOVNÍ NÁHRADY (záznam DVD)
1 392 Kč
Daň z příjmu fyzických osob 2015 a daňové přiznání za rok 2014 …
1 150 Kč
Daň z příjmů fyzických osob v roce 2016 a daňové přiznání za rok 2015…
1 392 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2015 a daňové přiznání právnických osob…
1 150 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2016 a daňové přiznání za rok…
1 392 Kč
Daně a účetnictví v roce 2015 – první poznatky z praxe (záznam on…
1 150 Kč
Daňové a nedaňové výdaje v praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
Daňově uznatelné náklady v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňový řád pro účetní 2016 s ohledem na povinnou elektronickou…
1 392 Kč
DPH nejčastější chyby a praktické příklady (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2016 …
1 392 Kč
DPH v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
DPH v tuzemsku 2014, 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (záznam DVD)
1 392 Kč
Elektronická komunikace se státní správou 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD)
1 392 Kč
INCOTERMS 2010 (záznam DVD)
1 392 Kč
INTRASTAT OD A DO Z (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK VYPLŇOVAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Kde nejvíce chybujeme v pracovním právu – pro náročné (záznam on-line)
1 392 Kč
Kontrolní hlášení k DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Majetek a odpisy v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD)
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2016 …
1 392 Kč
Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v daních a účetnictví 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky ve mzdách 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky ve mzdách v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ON-LINE KURZ: Auto v podnikání
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Jednočlenná s.r.o. z účetního, daňového a právního…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Konsolidovaná účetní závěrka 1
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Sestavení výkazu Cash flow
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Účtování o dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Účtování o zásobách
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Účtování organizačních složek
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Uplatňování DPH v praxi podrobně
1 997 Kč
Pracovní právo pro mzdové účetní v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
PRACOVNÍ SMLOUVY A JAK NA NĚ Z POHLEDU PRAXE (záznam DVD)
1 392 Kč
Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU …
1 392 Kč
Problematika pohledávek a dluhů (závazků) v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam DVD)
1 392 Kč
Silniční daň 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY (záznam DVD)
3 351 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – PRŮBĚH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU (záznam DVD)
1 392 Kč
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ …
1 392 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení zaměstnanců – komplexní přehled kroků…
1 392 Kč
STYLISTIKA MODERNÍHO E-MAILU – OBCHODNÍ I OSOBNÍ KORESPONDENCE …
1 392 Kč
Účetní závěrka 2014 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 150 Kč
Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetnictví a daně neziskových organizací 2015/2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetnictví pro praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PODLE NORMY ČSN 01 6910 – ZMĚNY A NOVINKY ROKU 2014…
1 392 Kč
VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY PRO ZAČÍNAJÍCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Vedení mzdové agendy pro zkušené (záznam on-line)
1 392 Kč
VEDENÍ OSOBNÍ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ (záznam DVD)
1 392 Kč
Výklad zákona o DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákoník práce – pracovní doba a její rozvržení z pohledu praxe ve…
1 392 Kč
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákonné způsoby optimalizace daní z pohledu daňového poradce (záznam…
1 392 Kč
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZAMĚSTNÁVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮ, STUDENTŮ – VZNIK A PRŮBĚH PP VZTAHU Z…
1 392 Kč
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 – ZMĚNY V ROCE 2014 A K 1. 1. 2015 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2016 - změny v roce 2015 a k 1. 1. 2016 …
1 392 Kč
Změny celních předpisů s návazností na DPH a změny INTRASTATu 2016 …
1 392 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.