Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 1. VOX a.s., 04.04.2013, 15:15

1. VOX a.s. si Vás dovoluje pozvat na koferenci jejímž cílem je pomoci vám získat ucelené INFORMACE PRO INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ.

Vedení účetnictví a finanční výkaznictví je laiky obecně považováno jen jako nutný prostředek pro zákonem dané povinnosti. Finanční zprávy sestavované podle mezinárodních, potažmo amerických účetních standardů (IFRS / US GAAP), však přináší manažerům s rozhodovací pravomocí (decision makers) mnohé výhody. Mezi nejdůležitější nesporně patří ta, že jim mohou usnadnit či dokonce umožnit získat kapitál na svůj růst a rozvoj. Na rozdíl od národních předpisů, které jsou důležité pro širokou skupinu uživatelů (od vlastníků až po finanční úřad), IFRS a US GAAP slouží jen jedné skupině a to investorům. Proto jakákoliv společnost/firma, která má v úmyslu oslovit investory, by o těchto standardech měla mít alespoň minimální povědomí. Pro společnosti, které uvažují o kapitálovém trhu, je znalost IFRS či US GAAP nezbytná, protože jednou z hlavních podmínek pro vstup na burzu je finanční zpráva sestavená podle jednoho z těchto systémů. Konference je vhodnou platformou pro výměnu zkušeností a získání inspirací pro další růst společnosti v době nejistého financování.

Termín: 20. 5. 2013; 09:00–16:00
Místo konání: KONGRESOVÉ CENTRUM U HÁJKŮ-PRAHA, Na Poříčí 42, Praha 1, 110 00

Přihlášku a podrobné informace k programu naleznete pod odkazem: http://www.vox.cz/kurzy/konference-a-workshopy/svetove-ucetnictvi-us-gaapifrs-cesta-na-kapitalov-trh-11267/

 


Firma 1. VOX a.s. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Manažerské rozhodování – postupy, metody a nástroje (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2019
4 586 Kč
2. Nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a důchodové… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2019
3 618 Kč
3. Uzavření účetnictví za rok 2019 pro podnikatelské subjekty (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2019
3 134 Kč
4. Uplatňování DPH mezi zeměmi EU a s třetími zeměmi v roce 2019 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2019
3 134 Kč
5. Ochrana osobních údajů, ePrivacy – se zaměřením IT problematiku (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2019
2 771 Kč
6. Zdravotní pojištění – aktuálně a změny pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2019
1 803 Kč
7. Auditor v potravinářství (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2019
2 771 Kč
8. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2019
4 828 Kč
9. Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11 - 22.11.2019
4 574 Kč
10. Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2019
2 892 Kč
11. Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11 - 22.11.2019
4 707 Kč
12. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2019
4 586 Kč
13. Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2019
3 134 Kč
14. Zdaňování mezd a platů – aktuálně a změny pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2019
2 650 Kč
15. Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2019
2 892 Kč
16. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2019
2 892 Kč
17. Plánování projektů a projektové řízení pomocí metody Lean Canvas (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2019
4 828 Kč
18. Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2019
2 771 Kč
19. Konference: DAŇOVÝ ŘÁD 2019 – XIX. ročník procesního daňového práva (PRAHA 8 )
25.11 - 26.11.2019
6 401 Kč
20. FKSP a sociální fondy (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2019
2 190 Kč
21. IFRS – aktuálně i připravované novelizace (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2019
2 287 Kč
22. Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se rozhodnout o koupi… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2019
2 892 Kč
23. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11 - 26.11.2019
8 216 Kč
24. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2019
4 707 Kč
25. Pracovní právo v roce 2020 – refresh klíčových oblastí a informace o… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2019
2 771 Kč
26. Práce s emocemi v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2019
4 780 Kč
27. Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2019
3 013 Kč
28. Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0–7 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11 - 28.11.2019
7 732 Kč
29. Společenství vlastníků jednotek – právnická osoba povinná spravovat… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2019
2 892 Kč
30. Daň z příjmů právnických osob aktuálně a očekávané změny pro rok 2020… (PRAHA 8 )
26.11.2019
3 497 Kč
31. Daň z příjmů aktuálně a očekávané změny pro rok 2020 – speciálka (PRAHA 8 )
26.11 - 27.11.2019
5 300 Kč
32. Agilní myšlení a řízení v managementu (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2019
5 070 Kč
33. Anglicky za tři měsíce – ukázkový workshop v Brně (BRNO )
26.11.2019
1 191 Kč
34. Cash flow v teorii i praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 28.11.2019
6 522 Kč
35. Chceš být v cíli dříve? Zpomal! (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2019
4 828 Kč
36. Komunikační MMA umění (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2019
4 707 Kč
37. Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2019
2 499 Kč
38. Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2019
2 771 Kč
39. Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 28.11.2019
6 764 Kč
40. Tvorba kvalitního obsahu pro HR marketing (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2019
4 707 Kč
41. Daň z příjmů fyzických osob aktuálně a očekávané změny pro rok 2020 –… (PRAHA 8 )
27.11.2019
3 255 Kč
42. Jak řešit krizové situace v komunikaci a vyjednávání (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 28.11.2019
9 305 Kč
43. Anglicky za tři měsíce – ukázkový workshop v Praze (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2019
1 191 Kč
44. Daňové a účetní rozinky aneb Špindl roku 2019 – XXIV. ročník (ŠPINDLERŮV MLÝN )
28.11 - 30.11.2019
8 458 Kč
45. Názorová manipulace, její zdroje a jak ji rozpoznat (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2019
3 860 Kč
46. DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně a pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2019
2 771 Kč
47. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2019
4 828 Kč
48. LinkedIn pro personalistu profesionála (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2019
4 707 Kč
49. Řízení projektů v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11 - 29.11.2019
8 216 Kč
50. Mediační techniky pro personalisty – účinný postup při řešení potíží… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2019
3 146 Kč
51. Insolvenční rizika související s uzavíráním transakcí – střet… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2019
2 650 Kč
52. Moderní Public Relations – manuál komunikace s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2019
4 707 Kč
53. Problematičtí zaměstnanci aneb „drahé“ chyby zaměstnavatelů (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2019
3 013 Kč
54. Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2019
2 892 Kč
55. Systém bezpečnosti obalů – požadavky IFS PACsecure, posouzení… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2019
2 650 Kč
56. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2019
2 299 Kč
57. Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2019
3 255 Kč
58. Jak znovuobjevit svoji tvořivost – zkuste věci dělat jinak (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2019
5 506 Kč
59. Světové účetnictví US GAAP a IFRS (srovnání a jejich vzájemné využití… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12 - 5.12.2019
10 757 Kč
60. Communication Skills – Telephone Conversations, Writing Email &… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2019
2 771 Kč
61. Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2019
2 892 Kč
62. Řízení nákladů firmy, organizace i businessu a rozpočtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12 - 4.12.2019
10 152 Kč
63. Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2019
2 100 Kč
64. Efektivní řešení problémů a příslušné rozhodovací metody (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12 - 3.12.2019
8 325 Kč
65. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2019
2 892 Kč
66. Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2020 – speciálka (PRAHA 8 )
2.12 - 3.12.2019
5 917 Kč
67. Poznej a zažij své flow – staň se designérem svého života (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2019
5 675 Kč
68. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2019
3 890 Kč
69. Komunikační MMA umění (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2019
4 707 Kč
70. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12 - 4.12.2019
9 910 Kč
71. Záruky, reklamace a prodej zboží včetně e-shopů (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2019
3 013 Kč
72. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat, co potřebuji (rozšířený… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12 - 4.12.2019
9 063 Kč
73. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2019
4 828 Kč
74. Systém HACCP ve stravovacích provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2019
2 650 Kč
75. Specifika pracovněprávních vztahů se zaměstnanci z IT oddělení (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2019
3 376 Kč
76. Vize – tvořivá síla pro plány a strategie (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2019
4 707 Kč
77. Převodní ceny a daňová kontrola – aktuální výzva v přímých daních po… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2019
2 892 Kč
78. Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2019
2 892 Kč
79. Účetní závěrka za rok 2019 v plném a zkráceném rozsahu (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2019
3 497 Kč
80. Novela stavebního zákona v praxi a rekodifikace veřejného stavebního… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2019
3 013 Kč
81. Restrukturalizace, transformace a podnikové přeměny – příklady fúzí,… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2019
2 771 Kč
82. Zástavy v praxi – včetně návrhů řešení problematických situací a… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2019
3 013 Kč
83. Účinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2019
6 280 Kč
84. Neverbální komunikace – a její verbální projevy (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2019
3 860 Kč
85. Rozpoznejte skryté manipulace v komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2019
4 707 Kč
86. Cestovní náhrady dle slovenské legislativy aktuálně a pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2019
2 650 Kč
87. Účetní závěrka roku 2019 u nestátních neziskových organizací (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2019
2 499 Kč
88. Aktuality v účetnictví a daních 2019–2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2019
3 255 Kč
89. Life management – jak koučovat sebe sama (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2019
4 707 Kč
90. Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2019
2 650 Kč
91. Výkaz cash flow prakticky aneb bude vás to bavit (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2019
3 013 Kč
92. Náhrada škody v obchodní praxi – výklad, judikatura, praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2019
2 892 Kč
93. Tvorba a vyhodnocení rozpočtu příspěvkové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2019
3 376 Kč
94. Jak získat zákazníky a udělat z nich klienty (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2019
4 707 Kč
95. Moderní digitální nástroje pro HR (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2019
4 828 Kč
96. Anglicky za tři měsíce – ukázkový workshop ve Zlíně (ZLÍN )
6.12.2019
1 191 Kč
97. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2019
4 707 Kč
98. Systémy bezpečnosti potravin pro pokročilé – standardy BRC, IFS (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2019
2 771 Kč
99. Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2019 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2019
2 529 Kč
100. Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12 - 10.12.2019
10 152 Kč
101. Kolektivní investování po změnách předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2019
2 650 Kč
102. Právo nejen pro ekonomy a účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2019
3 013 Kč
103. Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12 - 10.12.2019
6 280 Kč
104. Krizová PR komunikace firmy – jak dobře zvládnout firemní negativní… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2019
4 707 Kč
105. Efektivní získávání zaměstnanců – včetně náboru na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12 - 11.12.2019
8 337 Kč
106. Profesionální asistentka – management podpory manažerů (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12 - 11.12.2019
8 337 Kč
107. Připravené změny zákona o DPH od 1. 1. 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2019
3 013 Kč
108. Uzavření účetnictví za rok 2019 včetně zpracování daňových přiznání… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2019
2 892 Kč
109. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2019
1 990 Kč
110. Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2019
2 408 Kč
111. Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2019
4 707 Kč
112. Vyjednávání v obtížných situacích – nácvik vyjednávacích taktik (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12 - 12.12.2019
7 853 Kč
113. Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2019
2 892 Kč
114. Smlouva o dílo – komplexní prakticky zaměřený rozbor právní úpravy,… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2019
2 771 Kč
115. Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2019
1 910 Kč
116. Nástup digitalizace – její dopady do účetnictví a daňové správy (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2019
2 892 Kč
117. Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace v roce 2019 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2019
2 892 Kč
118. Konsolidovaná účetní závěrka dle českých účetních standardů –… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2019
3 013 Kč
119. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12 - 12.12.2019
8 458 Kč
120. Aktuality pro výrobce potravin a obalů, základní povinnosti prodejců… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
2 650 Kč
121. Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
3 013 Kč
122. Celní problematika v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
2 771 Kč
123. Pracovněprávní předpisy na Slovensku – včetně novinek roku 2019 a 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
3 013 Kč
124. Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
2 190 Kč
125. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
4 586 Kč
126. Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
4 707 Kč
127. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
3 146 Kč
128. Cesta k opravdovému leadershipu (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12 - 13.12.2019
14 871 Kč
129. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2019
4 707 Kč
130. Jak na internetovou reklamu, PPC a remarketing. Naučte se digitální… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2019
3 618 Kč
131. Cestovní náhrady 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2019
2 529 Kč
132. Faktura – komplexně na příkladech z praxe a náležitosti daňových… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2019
2 771 Kč
133. Zásoby z účetního a daňového pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2019
2 529 Kč
134. Kritické myšlení a rozhodování aneb rozhodovací manuál (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2019
4 707 Kč
135. Odhalte skryté emoce aneb poznejte, co si druzí myslí (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2019
4 707 Kč
136. Obchod není žádný boj – naučte se vztahovému prodeji (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2019
4 586 Kč
137. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12 - 17.12.2019
9 910 Kč
138. Jak postupovat při reklamaci zboží; uplatnění práv z odpovědnosti za… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12.2019
2 892 Kč
139. Meditace a soustředění pro ty, co nestíhají (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12.2019
4 707 Kč
140. Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně – změny roku 2019 a k 1. 1.… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12.2019
2 529 Kč
141. Průřez novinek v daňových a účetních předpisech pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12.2019
3 134 Kč
142. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12.2019
4 707 Kč
143. Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2019
2 771 Kč
144. Finance pro nefinanční manažery – komplexní přehled včetně příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2019
3 013 Kč
145. Mezinárodní standard IFRS – 16 Leasingy (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2019
2 408 Kč
146. Práva a povinnosti daňového poplatníka (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2019
3 134 Kč
147. Moderní digitální nástroje pro HR (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2019
4 828 Kč
148. Vision board 2020 – vytvořte si své osobní i pracovní cíle (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2019
5 554 Kč
149. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2019
4 707 Kč
150. Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2019
3 860 Kč
151. Daň z příjmů fyzických osob – aktuálně a novinky roku 2020 včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2019
3 376 Kč
152. Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2020 (PRAHA 1 )
18.12 - 20.12.2019
7 248 Kč
153. Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů v roce 2020 (PRAHA 1 )
18.12.2019
2 892 Kč
154. Novela zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2019
3 013 Kč
155. Zvládání krizových situací proměnou komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2019
3 860 Kč
156. Časté chyby a omyly v účetnictví podnikatelů pro začínající včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2019
2 650 Kč
157. Mzdové předpisy pro rok 2020 (PRAHA 1 )
19.12.2019
3 255 Kč
158. Změny DPH při obchodování mezi členskými státy EU od 1. 1. 2020 aneb… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2019
2 892 Kč
159. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2020… (PRAHA 1 )
20.12.2019
2 650 Kč
160. Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
6.1.2020
3 255 Kč
161. Novela zákona o DPH pro rok 2020 na praktických příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
6.1.2020
2 892 Kč
162. Velká účetní závěrka včetně daňového přiznání právnických osob za rok… (PRAHA 1 )
7.1 - 8.1.2020
4 816 Kč
163. Sestavení účetní závěrky podvojného účetnictví podnikatelských… (PRAHA 1 )
7.1.2020
3 013 Kč
164. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
7.1 - 8.1.2020
9 910 Kč
165. Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok… (PRAHA 1 )
8.1.2020
3 013 Kč
166. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2020… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.1.2020
2 408 Kč
167. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.1.2020
3 376 Kč
168. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
9.1 - 10.1.2020
9 910 Kč
169. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a související otázky (PRAHA 1 - Nové Město )
10.1.2020
2 529 Kč
170. Cestovní náhrady včetně aktualit pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.1.2020
2 529 Kč
171. Daň z příjmů za rok 2019 a novinky pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.1.2020
3 376 Kč
172. Účetnictví právnických osob, daň z příjmů a DPH v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.1 - 16.1.2020
7 708 Kč
173. Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2019 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1.2020
2 650 Kč
174. Účetní závěrka za rok 2019 a zásadní změny v účetnictví pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1.2020
3 376 Kč
175. Vyúčtování nákladů v bytových domech SVJ – srozumitelně, včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1.2020
2 529 Kč
176. Rychločtení a racionální čtení – dvoudenní intenzifikovaná forma (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1 - 16.1.2020
10 878 Kč
177. Jak správně nastavit pravidla pro vyúčtování zahraničních pracovních… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2020
2 771 Kč
178. Daň z přidané hodnoty pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2020
3 376 Kč
179. Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí – v… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2020
3 497 Kč
180. Vývoj pracovněprávní legislativy pro rok 2020 – změny zákoníku práce… (HAVLÍČKŮV BROD )
16.1.2020
1 682 Kč
181. Time management pro chronické prokrastinátory (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2020
4 828 Kč
182. Zpracování osobních údajů (GDPR, zákon o zpracování osobních údajů) –… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1.2020
3 013 Kč
183. Praktický pohled na účetní a daňové doklady dle předpisů pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1.2020
2 771 Kč
184. Beze strachu (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1.2020
4 707 Kč
185. Vysílání pracovníků do členských států EU – na co všechno pamatovat (PRAHA 1 - Nové Město )
20.1.2020
3 013 Kč
186. Zásoby, skladová evidence, vazba na fakturaci, drobný majetek,… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.1.2020
3 013 Kč
187. Efektivní výběrový pohovor (PRAHA 1 - Nové Město )
20.1.2020
4 707 Kč
188. Asistentka – královna předpokoje (PRAHA 1 - Nové Město )
20.1.2020
3 981 Kč
189. Jak splnit ohlašovací povinnosti přes ISPOP při nakládání s odpady (PRAHA 1 - Nové Město )
21.1.2020
3 134 Kč
190. Aktuality v účetnictví a daních 2019/2020 – komplexní přehled změn… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.1.2020
2 892 Kč
191. Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace pro rok 2020 v… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.1.2020
2 499 Kč
192. Pracovněprávní předpisy v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2020
3 013 Kč
193. Jak připravovat, organizovat a vyhodnotit jazykové vzdělávání… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2020
4 707 Kč
194. Prezentuj krátce! (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2020
4 707 Kč
195. DPH – aktuality od 1. 1. 2020 a vazba daně na daňový řád (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2020
3 376 Kč
196. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1.2020
4 707 Kč
197. Systém bezpečnosti obalů – požadavky BRCGS Packaging materials (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1.2020
2 650 Kč
198. Celní kodex a celní předpisy v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2020
2 771 Kč
199. DPH na Slovensku po 1. 1. 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1.2020
3 255 Kč
200. GDPR pro daňové a účetní pracovníky – zkušenosti z praxe a nový zákon… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1.2020
2 771 Kč
201. Jak na mzdy a platy v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1 - 29.1.2020
7 575 Kč
202. Zdaňování příjmů FO ze závislé činnosti v roce 2020 a roční zúčtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1.2020
2 529 Kč
203. Zdravotní pojištění v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1.2020
1 682 Kč
204. Aktuality v účetnictví a daních 2019–2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1.2020
3 134 Kč
205. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1 - 29.1.2020
9 910 Kč
206. Poskytování dotací – co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1.2020
2 190 Kč
207. Zákon o obcích a zákon o úřednících aktuálně – včetně řešení… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1.2020
1 990 Kč
208. Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1.2020
3 255 Kč
209. Uzavření účetnictví za rok 2019 včetně zpracování daňového přiznání –… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2020
2 892 Kč
210. Praktické uplatňování zákona o DPH od 1. 1. 2020 (PRAHA 8 )
29.1.2020
3 497 Kč
211. Důchodové pojištění v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2020
2 529 Kč
212. Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2020
3 013 Kč
213. Daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2019 a aktuality pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2020
3 255 Kč
214. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2020
4 828 Kč
215. Zlepšete si koncentraci, paměť, tvořivost, motivační a sebemotivační… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2020
5 796 Kč
216. Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2020
2 771 Kč
217. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2020
2 892 Kč
218. Elektronická evidence tržeb (EET) – 3. a 4. fáze evidence tržeb od 1.… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2020
2 287 Kč
219. Daňový profesionál® – kompletně (PRAHA 1 - Nové Město )
3.2 - 18.3.2020
45 339 Kč
220. Daně – výklad nejdůležitějších zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
3.2 - 11.2.2020
17 557 Kč
221. Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko (PRAHA 1 - Nové Město )
3.2.2020
3 134 Kč
222. Zákoník práce 2020 – pro začínající aneb začínám/vracím se k… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.2 - 5.2.2020
7 853 Kč
223. Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky (PRAHA 1 - Nové Město )
3.2.2020
3 134 Kč
224. Mediační techniky pro personalisty – účinný postup při řešení potíží… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.2.2020
3 170 Kč
225. Rezervy a opravné položky v roce 2020 – účetní a daňový pohled včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2020
3 013 Kč
226. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2 - 5.2.2020
9 910 Kč
227. Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2020
2 287 Kč
228. Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2020
835 Kč
229. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2020
3 860 Kč
230. DPH a účtování v cestovním ruchu pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2020
3 376 Kč
231. Zákon o daních z příjmů – právnické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2020
3 255 Kč
232. Fakturace a související problematika DPH pro začínající – „polopatě“ (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2020
2 650 Kč
233. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2020
3 170 Kč
234. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2020
2 892 Kč
235. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2020
3 890 Kč
236. Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2020
2 287 Kč
237. Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2020
2 287 Kč
238. Daně a účetnictví u developerů a vlastníků nemovitostí v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2020
3 255 Kč
239. Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2020
2 892 Kč
240. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2020
2 408 Kč
241. Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2.2020
2 650 Kč
242. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2 - 11.2.2020
9 910 Kč
243. Právní minimum pro daňové poradce (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2.2020
2 650 Kč
244. Roční zúčtování a vyúčtování příjmů zaměstnanců za rok 2019, změny ve… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2.2020
3 255 Kč
245. Základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2 - 14.2.2020
10 878 Kč
246. Co musí manažer vědět o daních po novelách v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2.2020
3 497 Kč
247. Účetní metodik, který mnohé vyřeší – chybějící pracovní pozice ve… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2.2020
2 529 Kč
248. Communication Skills – Email writing, Telephone & Negotiating Skills (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2.2020
2 408 Kč
249. Účetní závěrka za rok 2019 u nestátních neziskových organizací (PRAHA 1 - Nové Město )
11.2.2020
2 529 Kč
250. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.2 - 12.2.2020
8 458 Kč
251. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.2.2020
2 408 Kč
252. Controlling aneb jak začít efektivně sledovat a řídit náklady a… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.2.2020
2 892 Kč
253. Nastavení účetnictví, kontrolních vazeb a úprava vnitropodnikových… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2020
2 771 Kč
254. Zákon o daních z příjmů – závislá činnost (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2020
2 287 Kč
255. Zákon o zdravotním pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2020
1 198 Kč
256. Právní předpisy nejenom pro daňové poradce (ZDP závislá činnost,… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2 - 14.2.2020
6 365 Kč
257. Základní orientace v personalistice (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2 - 13.2.2020
8 337 Kč
258. Kritické myšlení a rozhodování aneb rozhodovací manuál (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2020
4 828 Kč
259. DPH u neziskových a veřejnoprávních subjektů (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2020
2 190 Kč
260. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2020
2 408 Kč
261. Jak budovat a posilovat značku vaší firmy, produktu, služby (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2020
4 707 Kč
262. Mezinárodní daňové plánování ve světle aktuálních trendů (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2020
4 223 Kč
263. Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR a vysílání pracovníků do… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2020
3 255 Kč
264. Zaměstnanecké benefity z pohledu daní v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2020
2 650 Kč
265. Uzavření účetnictví za rok 2019 včetně zpracování daňových přiznání… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2020
2 892 Kč
266. Cestovní náhrady v širších právních souvislostech (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2020
2 287 Kč
267. INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2020
2 771 Kč
268. Opravy chyb minulých období – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
17.2.2020
2 771 Kč
269. Úprava směrnic pro podnikatele včetně nastavení inventarizačních… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.2.2020
2 892 Kč
270. Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.2.2020
2 771 Kč
271. Legislativa BOZP pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.2.2020
2 771 Kč
272. Jak splnit aktuální povinnosti (podniku) při nakládání s odpady (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2020
3 134 Kč
273. Pokladna v roce 2020, práce s penězi, které nejsou vaše, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2020
2 529 Kč
274. Daň z přidané hodnoty (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2020
3 134 Kč
275. Příklady daňové (DzPO, DzFO, DPH) (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2 - 20.2.2020
7 248 Kč
276. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2020
4 828 Kč
277. Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2020
2 771 Kč
278. Splatná a odložená daň krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2020
2 650 Kč
279. Mezinárodní standardy IFRS 15 – Výnosy a IFRS – 16 Leasingy (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2020
3 618 Kč
280. Daň z příjmů fyzických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2020
3 134 Kč
281. Systém HACCP ve stravovacích provozech krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2020
2 408 Kč
282. FKSP a sociální fondy (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2020
2 190 Kč
283. Vybrané atraktivní komunikační dovednosti – Beneopedie® (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2 - 20.2.2020
9 910 Kč
284. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2020
4 828 Kč
285. Pravidla Incoterms jako účinná pomůcka pro konstrukci vztahů v kupní… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2020
3 376 Kč
286. Cash flow v teorii i praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2 - 20.2.2020
6 522 Kč
287. DPH v roce 2020 – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2 - 20.2.2020
5 554 Kč
288. Účetní závěrka za rok 2019 včetně finanční analýzy (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2020
3 255 Kč
289. Daň z příjmů právnických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2020
3 134 Kč
290. Chceš být v cíli dříve? Zpomal! (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2020
4 828 Kč
291. Neverbální komunikace – a její verbální projevy (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2020
3 860 Kč
292. Deriváty v účetnictví podnikatelů v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2020
2 650 Kč
293. Směrnice a předpisy pro správné finanční a administrativní postupy v… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2020
3 376 Kč
294. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat to, co potřebuji (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2020
5 203 Kč
295. Tuzemské cestovní náhrady v praxi – „polopatě“ (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2020
2 650 Kč
296. Aktuality pro výrobce potravin a obalů v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.2.2020
2 650 Kč
297. Daň z příjmů – novinky v roce 2019/2020 včetně souvisejících předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
24.2.2020
3 255 Kč
298. Základní orientace v pracovním právu, povinnosti zaměstnavatele krok… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.2.2020
3 134 Kč
299. Mzdová problematika krok za krokem z pohledu podnikatelské sféry (PRAHA 1 - Nové Město )
24.2 - 28.2.2020
10 830 Kč
300. Novela zákona o obchodních korporacích (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2.2020
3 013 Kč
301. Zákon o spotřebních daních a ekologická daň (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2.2020
3 134 Kč
302. Malé daně – výklad zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2 - 28.2.2020
9 620 Kč
303. Uzavření daňové evidence OSVČ, daňové přiznání a přehledy k pojištění… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2.2020
3 255 Kč
304. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2.2020
4 828 Kč
305. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2.2020
4 707 Kč
306. Manažer jako kouč, koučování pro manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2 - 26.2.2020
8 458 Kč
307. Nemocenské pojištění krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2.2020
3 134 Kč
308. Celní problematika v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2020
2 771 Kč
309. Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2020
3 134 Kč
310. Přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2019 (pravidla +… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2020
2 650 Kč
311. Komunikační MMA umění (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2020
4 828 Kč
312. Náhrada mzdy, náhrada výdajů zaměstnanců v praxi krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2020
3 134 Kč
313. Znalecký posudek z pohledu odběratele (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
3 255 Kč
314. Zákon o dani silniční (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
2 287 Kč
315. Zákon o dani z nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
2 287 Kč
316. Základy DPH pro vaši praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
2 892 Kč
317. Emoce pod kontrolou – zvládání emocí v pěti krocích (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2 - 28.2.2020
8 458 Kč
318. Rychločtení – stručný výstižný jednodenní trénink (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
6 292 Kč
319. Pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, důchodové… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
3 134 Kč
320. Zákon o dani z hazardních her (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2020
2 287 Kč
321. Označování potravin pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2020
2 650 Kč
322. Kurz – elektronická evidence tržeb (EET) (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2020
2 529 Kč
323. Uzavření účetnictví za rok 2019 včetně zpracování daňového přiznání –… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2020
3 013 Kč
324. Daň z příjmů ze závislé činnosti krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2020
3 134 Kč
325. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3 - 3.3.2020
9 910 Kč
326. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3.2020
3 497 Kč
327. Účinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3.2020
6 280 Kč
328. Finanční a nefinanční ukazatele aneb systém řízení výkonnosti firmy… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3.2020
3 376 Kč
329. Daňový řád, daňový systém ČR – pojmy a definice (PRAHA 1 - Nové Město )
3.3 - 4.3.2020
5 675 Kč
330. Podvojné účetnictví od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
3.3 - 5.3.2020
7 974 Kč
331. 6 typů manažerské komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
3.3 - 4.3.2020
9 922 Kč
332. Jak správně udělat benchmarking firmy? (PRAHA 1 - Nové Město )
3.3.2020
3 376 Kč
333. Kreativní uvažování pro manažery: jak uvažovat mimo zaběhlé rámce (PRAHA 1 - Nové Město )
4.3.2020
4 707 Kč
334. Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám (PRAHA 1 - Nové Město )
4.3 - 6.3.2020
8 821 Kč
335. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3 - 6.3.2020
5 796 Kč
336. Diskuzní seminář k nastávajícím změnám v registraci k DPH a ve… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2020
4 828 Kč
337. Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2020
5 143 Kč
338. Jak harmonizovat mužský a ženský element na pracovišti a zefektivnit… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2020
5 312 Kč
339. Daň z příjmů fyzických osob (OSVČ) za rok 2019 a změny pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2020
2 892 Kč
340. Náklady a výnosy v roce 2020 – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2020
3 255 Kč
341. Změny zákona o DPH od 1. 1. 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3.2020
3 013 Kč
342. GDPR pro HR – praktické zkušenosti (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3.2020
2 771 Kč
343. Presentation Skills for Managers and Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3.2020
2 771 Kč
344. Výklad účetnictví a příklady účetní I. (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3 - 11.3.2020
5 796 Kč
345. Kontingenční tabulky v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3.2020
4 707 Kč
346. Průběh kontroly u příjemců dotací v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3.2020
2 190 Kč
347. Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona platného pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3.2020
3 134 Kč
348. Daňová evidence z pohledu každodenní praxe včetně informací k… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2020
2 650 Kč
349. Najděte klíč ke svému potenciálu, podpořte své silné stránky (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2020
2 771 Kč
350. Jak komunikovat a vzájemně si dobře porozumět (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2020
4 707 Kč
351. Efektivní získávání zaměstnanců – včetně náboru na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3 - 12.3.2020
8 458 Kč
352. Jak optimálně nastavit firmu z pohledu daní a účetnictví a ochránit… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2020
3 013 Kč
353. Smluvní ujednání ve smlouvách v zahraničním obchodě se zbožím v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
2 771 Kč
354. Agenturní zaměstnávání prakticky – krok za krokem a bez pokut (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
2 771 Kč
355. Účetní a daňové doklady, vyúčtování respektive fakturace dle změn… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
2 892 Kč
356. Úvod do neštěstí aneb jak na opravdovou sebemotivaci (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
4 707 Kč
357. Agilní myšlení a řízení v managementu (PRAHA 1 )
12.3.2020
5 070 Kč
358. Personální a organizační audity (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
4 707 Kč
359. Komplexní seminář k novele DPH 2020 na příkladech a grafech (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
3 376 Kč
360. Byty – daňová a účetní specifika v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
3 376 Kč
361. Tvorba a vyhodnocení rozpočtu příspěvkové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2020
3 376 Kč
362. Jednoduché účetnictví a závěrka pro spolky/občanská sdružení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2020
2 408 Kč
363. Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2020
3 255 Kč
364. Pracovněprávní předpisy v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2020
3 013 Kč
365. Kontrolní vazby v účetnictví pro podnikatele pro rok 2020 včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2020
2 892 Kč
366. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3 - 17.3.2020
8 216 Kč
367. DPH ve stavebnictví na příkladech z praxe v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2020
3 013 Kč
368. Finanční analýza a finanční řízení pro neekonomy (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3 - 17.3.2020
5 990 Kč
369. Pohledávky a dluhy (závazky) – účetní a daňové vymezení (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2020
2 650 Kč
370. Výklad účetnictví a příklady účetní II. (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3 - 18.3.2020
5 796 Kč
371. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3 - 18.3.2020
9 910 Kč
372. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3.2020
2 892 Kč
373. Experimentuj, tvoř, inovuj: kreativita a řešení problémů (nejen) v… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3 - 18.3.2020
11 253 Kč
374. Ochrana osobních údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3.2020
2 290 Kč
375. Podrobný výklad k poskytování náhrad cestovních výdajů s JUDr. Marií… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3.2020
2 892 Kč
376. Fakturace v přeshraničním obchodu a službách včetně účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3.2020
2 771 Kč
377. Účtování podle jednotlivých účetních tříd z pohledu praxe – postup… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3.2020
3 134 Kč
378. Základy IFRS na příkladech z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3 - 19.3.2020
5 966 Kč
379. Vyhoření – cesta, kterou nemusíme procházet (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3.2020
4 828 Kč
380. Platební styk – seznámení s právní úpravou včetně novinek v oblasti… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3.2020
2 892 Kč
381. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
4 828 Kč
382. Řízení alergenů ve stravovacích provozech (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
2 650 Kč
383. Odpovědnost za vady – detailní rozbor včetně judikatury a praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
3 013 Kč
384. Hlas – rádce i zrádce (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
3 860 Kč
385. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
4 707 Kč
386. Time management pro chronické prokrastinátory (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
4 828 Kč
387. Částečný nárok na odpočet DPH a související úpravy u pořízeného… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
3 013 Kč
388. Automobil ve firemní praxi – kompletní daňový pohled včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2020
2 650 Kč
389. Účetní výkazy pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2020
2 771 Kč
390. Aktuální vývoj právní úpravy EET a související změny u DPH v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2020
2 166 Kč
391. Bytové spoluvlastnictví – velká novela občanského zákoníku s… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2020
2 892 Kč
392. English for Human Resource Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2020
2 771 Kč
393. Převodní ceny a daňová kontrola v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2020
3 013 Kč
394. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3 - 25.3.2020
8 458 Kč
395. Zásady osobní, provozní hygieny – správná praxe v potravinářských… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3.2020
2 408 Kč
396. Zákon o svobodném přístupu k informacím – v nových souvislostech (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3.2020
2 290 Kč
397. Moderní leadership: aby se z benefitů nestaly odpustky (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3.2020
3 751 Kč
398. Moderní timemanagement – 10 návyků pro váš čas a energii (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3.2020
4 707 Kč
399. Jak napsat pracovní smlouvu (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3.2020
3 013 Kč
400. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3.2020
3 134 Kč
401. Potravinářské podvody a falšování potravin (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2020
2 650 Kč
402. Zadávání veřejných zakázek včetně konkrétní vzorové zadávací… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2020
2 892 Kč
403. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat, co potřebuji (rozšířený… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3 - 26.3.2020
9 184 Kč
404. Výkon funkce statutárního orgánu, souběh funkcí a odlišnosti od… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2020
2 892 Kč
405. Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2020
2 771 Kč
406. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2020
2 408 Kč
407. Moderní marketingová komunikace a propagace (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2020
4 828 Kč
408. Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3 - 27.3.2020
8 458 Kč
409. Autorské právo v praxi: vlastní tvorba a možnosti užití cizího obsahu… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2020
2 892 Kč
410. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – masné výrobky (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2020
2 650 Kč
411. Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2020
2 771 Kč
412. Jak se vypořádat s problematickým anebo neschopným zaměstnancem (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2020
3 134 Kč
413. Právní úprava kapitálového trhu (MIFID2/MIFIR) (PRAHA 1 - Nové Město )
30.3.2020
2 771 Kč
414. Cestovní náhrady 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
30.3.2020
2 529 Kč
415. Smluvní vztah mezi poskytovatelem zdravotních služeb a zdravotní… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.3.2020
2 892 Kč
416. Etiketa nejen pro úřednice a úředníky (PRAHA 1 - Nové Město )
31.3.2020
2 408 Kč
417. Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
31.3.2020
4 828 Kč
418. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
31.3.2020
4 586 Kč
419. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
31.3.2020
2 892 Kč
420. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4 - 2.4.2020
9 910 Kč
421. Jak překonávat strach a obavy v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2020
4 707 Kč
422. Platební styk pro pokročilé včetně nejnovějších změn (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2020
2 892 Kč
423. Systémy bezpečnosti obalů – požadavky standardů na výrobce obalů pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2020
2 650 Kč
424. Rozpoznejte skryté manipulace v komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2020
4 828 Kč
425. Protikorupční chování (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
2 190 Kč
426. DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně a pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
2 771 Kč
427. Jak přistupovat ke změnám v práci (aneb všechno se mění, jen změna… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
4 707 Kč
428. Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
2 892 Kč
429. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4 - 7.4.2020
9 910 Kč
430. Odpady ve stravovacích provozech pro začínající a mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2020
2 650 Kč
431. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2020
4 828 Kč
432. Mezinárodní účetní standardy pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2020
3 618 Kč
433. Systémy bezpečnosti potravin – jejich principy a požadavky (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4.2020
2 650 Kč
434. Úvod do US GAAP pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4.2020
3 618 Kč
435. Mzdová akademie pro začínající v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4 - 9.4.2020
7 853 Kč
436. Daňové a účetní aspekty darování a dalších forem fundraisingu (vstup… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2020
2 529 Kč
437. Excel pro účetní prakticky – základní, ale povinná znalostní výbava (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2020
2 771 Kč
438. Prezentuj krátce! (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2020
4 828 Kč
439. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2020
4 828 Kč
440. Efektivní smluvní sankce – jak optimalizovat smlouvu (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2020
3 013 Kč
441. Zahraniční obchod se službami z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.4.2020
2 771 Kč
442. Podřízený zaměstnanec od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
14.4 - 15.4.2020
8 337 Kč
443. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4 - 16.4.2020
9 910 Kč
444. Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
2 892 Kč
445. Zákon o registru smluv – aktuální problematika (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
2 390 Kč
446. IFRS – finanční nástroje pro podnikatele (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4 - 16.4.2020
6 401 Kč
447. Chceš být v cíli dříve? Zpomal! (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
4 828 Kč
448. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
3 255 Kč
449. Jak získat zákazníky a udělat z nich stálé klienty (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
4 707 Kč
450. Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4 - 16.4.2020
4 816 Kč
451. Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
3 013 Kč
452. Přeměny obchodních společností – právní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
3 255 Kč
453. Nejčastější chyby při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
2 650 Kč
454. Elektronická evidence tržeb v roce 2020 včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
2 771 Kč
455. Platební karty zaměstnavatele v praxi – krok za krokem – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
2 529 Kč
456. Stavební zákon – povolování provádění staveb (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
2 892 Kč
457. Jak na tvorbu dobrého dotazníku aneb cesta od nápadu k vyhodnocení (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
4 586 Kč
458. Finanční analýza na bázi účetní závěrky (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
3 013 Kč
459. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
3 134 Kč
460. Fakturace v roce 2020, práce s účetními a daňovými doklady (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2020
2 771 Kč
461. Kontroly zaměstnavatelů inspektoráty práce – průběh kontroly a postup… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2020
3 013 Kč
462. LinkedIn – pokročilejší využití pro recruitery a HR specialisty (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2020
4 780 Kč
463. Vysílání pracovníků do členských států EU – na co všechno pamatovat (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2020
3 013 Kč
464. Svěřenské fondy pro pokročilé z pohledu transakčních, daňových a… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2020
3 134 Kč
465. Time management IV. generace s Ing. Petrem Pacovským (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4 - 22.4.2020
10 515 Kč
466. IFRS – Mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4 - 23.4.2020
9 305 Kč
467. GDPR – poznatky z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4.2020
2 892 Kč
468. Trénink vyjednávání pro nákupčí (PRAHA 1 - Nové Město )
22.4 - 23.4.2020
9 184 Kč
469. Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, skladové hospodářství, nedokončená… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.4.2020
3 013 Kč
470. Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.4.2020
2 892 Kč
471. Likvidace obchodních společností a družstev – právní, účetní a daňový… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.4.2020
3 497 Kč
472. Poskytování zdravotních služeb cizincům – rozsah péče, ceny, účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2020
2 650 Kč
473. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2020
4 828 Kč
474. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – koloniální zboží (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
2 650 Kč
475. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
4 828 Kč
476. Tým a kdo tam patří (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
4 707 Kč
477. Zahraniční holdingy – právní a daňové souvislosti, ochrana soukromí,… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
2 771 Kč
478. Personální a mzdová problematika v roce 2020 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
3 134 Kč
479. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
3 890 Kč
480. Jak zvládnout pohledávky a dluhy (závazky) z hlediska účetnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2020
2 771 Kč
481. Základy podvojného účetnictví dle změn pro rok 2020 – výklad polopatě… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4 - 30.4.2020
8 458 Kč
482. Skončení pracovního poměru na praktických příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2020
3 134 Kč
483. Daňová a účetní specifika při provozování e-shopu (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4.2020
3 013 Kč
484. Funkce a vzorce v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4 - 29.4.2020
8 337 Kč
485. Zásady osobní, provozní hygieny – správná praxe ve stravovacích… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4.2020
2 408 Kč
486. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4.2020
1 990 Kč
487. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4 - 29.4.2020
8 458 Kč
488. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4 - 29.4.2020
4 828 Kč
489. DPH – přeshraniční transakce v příkladech – dovoz, vývoz,… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.4.2020
3 255 Kč
490. Nařízení EU č. 910/2014 eIDAS a správa dokumentů v ČR (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2020
2 100 Kč
491. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Otevřené řízení, zjednodušené podlimitní řízení –… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2020
3 376 Kč
492. Právní ochrana a propagace značky a produktů (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2020
2 529 Kč
493. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
4.5 - 5.5.2020
9 910 Kč
494. Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – pro úplné začátečníky (PRAHA 1 - Nové Město )
4.5.2020
3 013 Kč
495. Moderní controlling a reporting (distanční studium) (PRAHA 1 - Nové Město )
5.5 - 25.5.2020
11 979 Kč
496. Zaměstnanecké akciové programy – se zaměřením na praktickou aplikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
5.5.2020
2 771 Kč
497. Systém HACCP ve stravovacích provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
6.5.2020
2 650 Kč
498. Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití (PRAHA 1 - Nové Město )
6.5.2020
2 771 Kč
499. Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů (PRAHA 1 - Nové Město )
6.5.2020
1 910 Kč
500. Kupní smlouva v obchodních vztazích (PRAHA 1 - Nové Město )
7.5.2020
3 013 Kč
501. Účetní, daňové a právní martyrium v případě dlouhodobé fyzické… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.5.2020
3 013 Kč
502. US GAAP – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5 - 13.5.2020
9 063 Kč
503. Rekonstrukce účetnictví – jak nejlépe na to (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5.2020
2 529 Kč
504. Rozsáhlá novela daňového řádu a další aktuality styku s finančním… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5.2020
3 376 Kč
505. Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5.2020
3 860 Kč
506. Mzdová a personální speciálka pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5 - 21.5.2020
22 494 Kč
507. Časové rozlišení, dohadné položky, tvorba a čerpání rezerv, účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
2 892 Kč
508. Personalistika a bezpečnost práce v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
2 650 Kč
509. Předpisy o zaměstnanosti v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
2 408 Kč
510. Zákon o spotřebitelském úvěru – zkušenosti s jeho aplikací (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
2 650 Kč
511. Účetnictví pro nestátní neziskové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5 - 15.5.2020
5 990 Kč
512. Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT)… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2020
3 013 Kč
513. Pravidla Incoterms jako účinná pomůcka pro konstrukci vztahů v kupní… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2020
2 892 Kč
514. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2020
2 650 Kč
515. FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2020
2 408 Kč
516. Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2020
2 100 Kč
517. Právo nejen pro ekonomy a účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2020
3 134 Kč
518. Daň z příjmů ze závislé činnosti v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2020
2 650 Kč
519. Přeshraniční transakce v nejdůležitějších okruzích v příkladech… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
2 892 Kč
520. Komunikace datovou schránkou aneb „jak efektivně komunikovat (nejen)… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
1 990 Kč
521. Ochrana osobních údajů a jejich zabezpečení – se zaměřením IT… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
2 771 Kč
522. IFRS v praxi – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5 - 20.5.2020
7 974 Kč
523. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2020
2 650 Kč
524. Zákon o nemocenském pojištění v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2020
2 650 Kč
525. Odštěpný závod (organizační složka podniku) v ČR a v zahraničí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2020
3 860 Kč
526. Důchodové pojištění, vedení evidenčních listů v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
2 529 Kč
527. Zákon o zdravotním pojištění v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
1 319 Kč
528. Auditor v potravinářství (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
2 771 Kč
529. Jak postupovat při vedení účetnictví, problematika vedení účetnictví… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
2 771 Kč
530. Mzdové předpisy v praxi pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
3 255 Kč
531. Excel pro účetní prakticky – prohloubení znalostí, předcházení a… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2020
2 771 Kč
532. Nabývání nemovitostí – specifika asset deal a share deal – právní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2020
3 013 Kč
533. Deriváty – jejich řízení a zajištění rizika v komerční praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5 - 22.5.2020
9 668 Kč
534. Vedení personální a mzdové agendy, mzdový audit (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2020
3 255 Kč
535. Finanční analýza pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5 - 29.5.2020
5 191 Kč
536. Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí – v… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2020
3 497 Kč
537. Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5 - 28.5.2020
11 846 Kč
538. Systém bezpečnosti obalů – požadavky IFS PACsecure (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2020
2 650 Kč
539. Zákoník práce v praxi – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5 - 26.5.2020
5 554 Kč
540. Mzdové účetnictví – řešení problematických případů (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2020
2 892 Kč
541. INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5.2020
2 771 Kč
542. Smlouvy s mezinárodním prvkem – zaměřeno na obchodní vztahy (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5.2020
2 771 Kč
543. Bytové družstvo – člen společenství vlastníků (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2020
2 650 Kč
544. Kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2020
3 255 Kč
545. Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2020
2 650 Kč
546. Tuzemské cestovní náhrady v praxi – „polopatě“ (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2020
2 650 Kč
547. Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontrolu (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2020
2 892 Kč
548. Daňové minimum pro účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
1.6 - 3.6.2020
7 974 Kč
549. Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
1.6.2020
2 892 Kč
550. Systémy bezpečnosti potravin pro pokročilé – standardy BRC, IFS (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2020
2 771 Kč
551. Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2020
2 529 Kč
552. Excel pro účetní prakticky – kontingenční tabulky a grafy, export a… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2020
2 771 Kč
553. Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2020
3 134 Kč
554. Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2020
2 771 Kč
555. Vyvlastňování pozemků a staveb – obecná úprava a speciální pro určité… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2020
2 771 Kč
556. Zpracování osobních údajů (GDPR, zákon o zpracování osobních údajů) –… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2020
3 013 Kč
557. Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se rozhodnout o koupi… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2020
3 013 Kč
558. Uplatňování DPH v nejdůležitějších okruzích v příkladech včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2020
2 771 Kč
559. Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2020
2 408 Kč
560. Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2020
3 013 Kč
561. Majetek podle českých předpisů a IFRS – srovnání, včetně nového… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6 - 9.6.2020
6 522 Kč
562. Kolektivní investování (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2020
2 771 Kč
563. Communication Skills – Email writing, Telephone & Negotiating Skills (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2020
2 771 Kč
564. Vyúčtování zahraničních pracovních cest, valutová pokladna, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6.2020
3 013 Kč
565. Právní nástrahy v marketingu a reklamně a jak se jim vyhnout –… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6.2020
2 892 Kč
566. Účetnictví pro pracovníky IT – nezbytné znalosti pro vaši práci při… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6.2020
2 166 Kč
567. Povinnost nahradit majetkovou a nemajetkovou újmu v pracovním právu… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6.2020
3 134 Kč
568. Komplikované účetní případy pro náročné (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6 - 12.6.2020
5 917 Kč
569. Rekodifikace veřejného stavebního práva – nová koncepce v povolování… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2020
3 134 Kč
570. Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2020
3 618 Kč
571. Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci –… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2020
2 771 Kč
572. Pracovní právo v roce 2020 – refresh klíčových oblastí a informace o… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2020
2 892 Kč
573. Finanční profesionál 2020® – finanční řízení pro vrcholový a střední… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6 - 18.6.2020
15 718 Kč
574. Pracovněprávní vztahy a nediskriminování – rovný přístup z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2020
2 390 Kč
575. Minimum celního deklaranta (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6 - 19.6.2020
9 668 Kč
576. Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6.2020
3 013 Kč
577. Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6.2020
2 892 Kč
578. BOZP pro malé firmy – dokumentace a činnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
17.6.2020
2 408 Kč
579. Personální a mzdová problematika v roce 2020 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.6.2020
3 134 Kč
580. Jak zpracovat a využívat spisový a skartační řád a plán (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2020
2 190 Kč
581. Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2020
3 376 Kč
582. Cestovní náhrady v širších právních souvislostech (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2020
2 892 Kč
583. Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace na… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2020
2 650 Kč
584. Konto pracovní doby – praktický návod krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2020
2 892 Kč
585. Bankrotní a bonitní modely finanční analýzy (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2020
3 376 Kč
586. DPH – řešení příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU, do a ze… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6.2020
2 892 Kč
587. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Vyhrazené změny závazku ze smluv a změny smluv po… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6.2020
2 650 Kč
588. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6 - 24.6.2020
5 917 Kč
589. Kontaminující látky v potravinách (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2020
2 771 Kč
590. Účtování dotací u podnikatelských subjektů a nestátních neziskových… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2020
2 529 Kč
591. Nejčastější problémy a chyby při zpracování mezd (PRAHA 1 - Nové Město )
29.6.2020
3 134 Kč
592. Smluvní ujednání ve smlouvách v zahraničním obchodě se zbožím v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.7.2020
2 771 Kč
593. Zákon o daních z příjmů – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
20.7.2020
3 134 Kč
594. Agenturní zaměstnávání prakticky – krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7.2020
2 771 Kč
595. Vedení mzdové agendy – pro začínající mzdové účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
27.7 - 28.7.2020
5 796 Kč
596. Vedení mzdové agendy – komplikované mzdové výpočty (PRAHA 1 - Nové Město )
29.7.2020
3 134 Kč
597. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
30.7.2020
2 408 Kč
598. Zahraniční obchod – komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH,… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.8 - 13.8.2020
7 732 Kč
599. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
18.8 - 19.8.2020
4 828 Kč
600. Účto a daně aneb školíme se v přírodě – XVIII. ročník (Kácov) (KÁCOV )
20.8 - 22.8.2020
7 259 Kč
601. Zákoník práce z pohledu praxe v roce 2020 – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
25.8 - 26.8.2020
5 796 Kč
602. Smlouvy s mezinárodním prvkem – zaměřeno na obchodní vztahy (PRAHA 1 - Nové Město )
26.8.2020
2 771 Kč
603. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8.2020
2 892 Kč
604. Personální a mzdová problematika v roce 2020 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.8.2020
3 134 Kč
605. Rozsáhlá novela daňového řádu a další aktuality styku s finančním… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.9.2020
3 376 Kč
606. Communication Skills – Email writing, Telephone & Negotiating Skills (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2020
2 771 Kč
607. Rozpočet ve společenství vlastníků a jeho návaznost na účetnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2020
2 529 Kč
608. Nejčastější chyby při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2020
2 650 Kč
609. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2020
1 990 Kč
610. Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2020
2 771 Kč
611. Presentation Skills for Managers and Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2020
2 771 Kč
612. Osobní odpovědnost personalisty/mzdové účetní za škodu způsobenou… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2020
3 013 Kč
613. English for Human Resource Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2020
2 771 Kč

Žádné položky.

Elektronické kurzy

CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
CESTOVNÍ NÁHRADY (záznam DVD)
1 392 Kč
Daň z příjmu fyzických osob 2015 a daňové přiznání za rok 2014 …
1 150 Kč
Daň z příjmů fyzických osob v roce 2016 a daňové přiznání za rok 2015…
1 392 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2015 a daňové přiznání právnických osob…
1 150 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2016 a daňové přiznání za rok…
1 392 Kč
Daně a účetnictví v roce 2015 – první poznatky z praxe (záznam on…
1 150 Kč
Daňové a nedaňové výdaje v praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
Daňově uznatelné náklady v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňový řád pro účetní 2016 s ohledem na povinnou elektronickou…
1 392 Kč
DPH nejčastější chyby a praktické příklady (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2016 …
1 392 Kč
DPH v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
DPH v tuzemsku 2014, 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (záznam DVD)
1 392 Kč
Elektronická komunikace se státní správou 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD)
1 392 Kč
INCOTERMS 2010 (záznam DVD)
1 392 Kč
INTRASTAT OD A DO Z (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK VYPLŇOVAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Kde nejvíce chybujeme v pracovním právu – pro náročné (záznam on-line)
1 392 Kč
Kontrolní hlášení k DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Majetek a odpisy v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD)
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2016 …
1 392 Kč
Nemovitosti a jejich nájem v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v daních a účetnictví 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky ve mzdách 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky ve mzdách v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ON-LINE KURZ: Časté chyby a omyly v účetnictví 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Cestovní náhrady 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Daň z příjmů fyzických osob 2020 a daňové přiznání za…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Daň z příjmu právnických osob 2020 a daňové přiznání za…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Daňově uznatelné náklady 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Daňový řád pro účetní 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: DPH při obchodu mezi členskými státy EU se zaměřením na…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: DPH pro začátečníky 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: DPH v roce 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: EET - Elektronická evidence tržeb
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Novinky v daních a účetnictví 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Novinky ve mzdách 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Roční zúčtování daně za rok 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Srážky, exekuce a oddlužení z pohledu zaměstnavatele…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Účetnictví pro manažery
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Uzávěrkové operace 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Vnitřní kontrolní systém
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Způsoby ukončení pracovního poměru 2020
1 997 Kč
Pracovní právo pro mzdové účetní v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
PRACOVNÍ SMLOUVY A JAK NA NĚ Z POHLEDU PRAXE (záznam DVD)
1 392 Kč
Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU …
1 392 Kč
Problematika pohledávek a dluhů (závazků) v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam DVD)
1 392 Kč
Silniční daň 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY (záznam DVD)
3 351 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – PRŮBĚH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU (záznam DVD)
1 392 Kč
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ …
1 392 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2016 (záznam on…
1 392 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení zaměstnanců – komplexní přehled kroků…
1 392 Kč
STYLISTIKA MODERNÍHO E-MAILU – OBCHODNÍ I OSOBNÍ KORESPONDENCE …
1 392 Kč
Účetní závěrka 2014 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 150 Kč
Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetnictví a daně neziskových organizací 2015/2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetnictví pro praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PODLE NORMY ČSN 01 6910 – ZMĚNY A NOVINKY ROKU 2014…
1 392 Kč
VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY PRO ZAČÍNAJÍCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Vedení mzdové agendy pro zkušené (záznam on-line)
1 392 Kč
VEDENÍ OSOBNÍ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ (záznam DVD)
1 392 Kč
Výklad zákona o DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákoník práce – pracovní doba a její rozvržení z pohledu praxe ve…
1 392 Kč
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákonné způsoby optimalizace daní z pohledu daňového poradce (záznam…
1 392 Kč
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZAMĚSTNÁVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮ, STUDENTŮ – VZNIK A PRŮBĚH PP VZTAHU Z…
1 392 Kč
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 – ZMĚNY V ROCE 2014 A K 1. 1. 2015 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2016 - změny v roce 2015 a k 1. 1. 2016 …
1 392 Kč
Změny celních předpisů s návazností na DPH a změny INTRASTATu 2016 …
1 392 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.