Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 1. VOX a.s., 04.04.2013, 15:15

1. VOX a.s. si Vás dovoluje pozvat na koferenci jejímž cílem je pomoci vám získat ucelené INFORMACE PRO INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ.

Vedení účetnictví a finanční výkaznictví je laiky obecně považováno jen jako nutný prostředek pro zákonem dané povinnosti. Finanční zprávy sestavované podle mezinárodních, potažmo amerických účetních standardů (IFRS / US GAAP), však přináší manažerům s rozhodovací pravomocí (decision makers) mnohé výhody. Mezi nejdůležitější nesporně patří ta, že jim mohou usnadnit či dokonce umožnit získat kapitál na svůj růst a rozvoj. Na rozdíl od národních předpisů, které jsou důležité pro širokou skupinu uživatelů (od vlastníků až po finanční úřad), IFRS a US GAAP slouží jen jedné skupině a to investorům. Proto jakákoliv společnost/firma, která má v úmyslu oslovit investory, by o těchto standardech měla mít alespoň minimální povědomí. Pro společnosti, které uvažují o kapitálovém trhu, je znalost IFRS či US GAAP nezbytná, protože jednou z hlavních podmínek pro vstup na burzu je finanční zpráva sestavená podle jednoho z těchto systémů. Konference je vhodnou platformou pro výměnu zkušeností a získání inspirací pro další růst společnosti v době nejistého financování.

Termín: 20. 5. 2013; 09:00–16:00
Místo konání: KONGRESOVÉ CENTRUM U HÁJKŮ-PRAHA, Na Poříčí 42, Praha 1, 110 00

Přihlášku a podrobné informace k programu naleznete pod odkazem: http://www.vox.cz/kurzy/konference-a-workshopy/svetove-ucetnictvi-us-gaapifrs-cesta-na-kapitalov-trh-11267/

 


Firma 1. VOX a.s. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Jednoduché účetnictví a závěrka pro spolky/občanská sdružení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.8.2020
2 408 Kč
2. Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah (PRAHA 1 - Nové Město )
10.8.2020
3 013 Kč
3. Daň z příjmů fyzických osob pro rok 2020 – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
10.8.2020
2 650 Kč
4. Začínáme s účetnictvím – podrobně a na příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
10.8 - 14.8.2020
15 718 Kč
5. Zahraniční obchod – komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH,… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.8 - 13.8.2020
7 732 Kč
6. Mzdová akademie pro začínající v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
11.8 - 13.8.2020
7 853 Kč
7. Mezinárodní účetní standardy II. – speciálka od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
11.8 - 13.8.2020
10 636 Kč
8. Daňový profesionál® – kompletně (PRAHA 1 - Nové Město )
11.8 - 30.9.2020
45 339 Kč
9. Daňový řád včetně novely od 1. 1. 2021, daňový systém ČR – pojmy a… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.8 - 12.8.2020
5 675 Kč
10. Novela zákona o obchodních korporacích (PRAHA 1 - Nové Město )
14.8.2020
3 013 Kč
11. DPH pro nestátní neziskové organizace aktuálně (PRAHA 1 - Nové Město )
14.8.2020
2 451 Kč
12. Finance pro nefinanční manažery – komplexní přehled včetně příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
17.8.2020
3 013 Kč
13. Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.8.2020
2 892 Kč
14. Daně – výklad nejdůležitějších zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
17.8 - 25.8.2020
17 557 Kč
15. Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko (PRAHA 1 - Nové Město )
17.8.2020
3 134 Kč
16. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
18.8 - 19.8.2020
4 828 Kč
17. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
18.8 - 19.8.2020
9 910 Kč
18. Jak zvládnout pohledávky a dluhy (závazky) z hlediska účetnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.8.2020
2 892 Kč
19. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
18.8.2020
3 860 Kč
20. Zákon o daních z příjmů – právnické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
18.8.2020
3 255 Kč
21. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
19.8.2020
4 828 Kč
22. Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
19.8.2020
2 287 Kč
23. Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů (PRAHA 1 - Nové Město )
19.8.2020
2 287 Kč
24. Kritické myšlení a rozhodování aneb rozhodovací manuál (PRAHA 1 - Nové Město )
19.8.2020
4 828 Kč
25. Jak říkat "ne" a jak si vymezit hranice (PRAHA 1 - Nové Město )
19.8.2020
4 828 Kč
26. Účto a daně aneb školíme se v přírodě – XVIII. ročník (Oáza Říčany) (ŘÍČANY U PRAHY )
20.8 - 22.8.2020
7 259 Kč
27. To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaci (PRAHA 1 - Nové Město )
20.8 - 21.8.2020
8 458 Kč
28. Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na prodej služeb v komerčním… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.8.2020
3 134 Kč
29. Právní minimum pro daňové poradce (PRAHA 1 - Nové Město )
20.8.2020
2 650 Kč
30. Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv (PRAHA 1 - Nové Město )
21.8.2020
2 287 Kč
31. Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců (PRAHA 1 - Nové Město )
21.8.2020
835 Kč
32. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
24.8 - 25.8.2020
9 910 Kč
33. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi (PRAHA 1 - Nové Město )
24.8.2020
2 408 Kč
34. Strategie aktivní adaptace (PRAHA 1 - Nové Město )
24.8 - 25.8.2020
8 458 Kč
35. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
25.8.2020
4 828 Kč
36. Zákoník práce z pohledu praxe v roce 2020/2021 s důrazem na… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.8 - 26.8.2020
5 796 Kč
37. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.8.2020
2 408 Kč
38. Smlouvy s mezinárodním prvkem – zaměřeno na obchodní vztahy (PRAHA 1 - Nové Město )
26.8.2020
2 771 Kč
39. Účetní případy pro pokročilé aneb účetnictví 2020 v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
26.8 - 27.8.2020
5 917 Kč
40. Jak lépe nastavit kariérní rozvoj zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
26.8.2020
4 828 Kč
41. Zákon o daních z příjmů – závislá činnost (PRAHA 1 - Nové Město )
26.8.2020
2 287 Kč
42. Zákon o zdravotním pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
26.8.2020
1 198 Kč
43. Právní předpisy nejenom pro daňové poradce (ZDP závislá činnost,… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.8 - 28.8.2020
6 365 Kč
44. Fakturace v přeshraničním obchodu a službách včetně účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8.2020
2 771 Kč
45. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8.2020
2 892 Kč
46. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8 - 28.8.2020
9 910 Kč
47. Profesionální asistentka – management podpory manažerů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8 - 28.8.2020
8 458 Kč
48. Skladové zásoby – komplexně, jejich pořízení s vazbou na účetnictví,… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8.2020
2 892 Kč
49. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8.2020
2 408 Kč
50. Zákoník práce a důsledky mimořádného stavu – řešení a postupy v… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8.2020
3 255 Kč
51. Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití (PRAHA 1 - Nové Město )
28.8.2020
2 771 Kč
52. Finanční analýza na bázi účetní závěrky (PRAHA 1 - Nové Město )
28.8.2020
3 013 Kč
53. Aktuality v personální a mzdové oblasti s přihlédnutím ke změnám v… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.8.2020
3 134 Kč
54. Cestovní náhrady v širších právních souvislostech (PRAHA 1 - Nové Město )
28.8.2020
2 287 Kč
55. Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
28.8.2020
4 828 Kč
56. Podvojné účetnictví od A do Z – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
1.9 - 3.9.2020
7 732 Kč
57. Co musí účetní vědět o DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
3.9.2020
3 497 Kč
58. Systém "mysltělo" v práci: psychosomatika, kvantové myšlení a emoční… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.9.2020
3 860 Kč
59. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
3.9 - 4.9.2020
5 917 Kč
60. Náklady a výnosy v roce 2020 – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
7.9.2020
3 255 Kč
61. Ochrana osobních údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.9.2020
2 290 Kč
62. Zákon o spotřebních daních a ekologická daň (PRAHA 1 - Nové Město )
8.9.2020
3 134 Kč
63. Malé daně – výklad zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
8.9 - 11.9.2020
9 620 Kč
64. Cash flow – teorie i praktické zkušenosti (PRAHA 1 - Nové Město )
8.9.2020
4 223 Kč
65. Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se rozhodnout o koupi… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.9.2020
3 013 Kč
66. Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
9.9.2020
3 134 Kč
67. Základy DPH pro vaši praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
9.9.2020
2 892 Kč
68. Rozsáhlá novela daňového řádu a další aktuality styku s finančním… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.9.2020
3 376 Kč
69. Zákon o dani silniční (PRAHA 1 - Nové Město )
10.9.2020
2 287 Kč
70. Zákon o dani z nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
10.9.2020
2 287 Kč
71. Novela zákoníku práce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.9.2020
2 892 Kč
72. Zákon o dani z hazardních her (PRAHA 1 - Nové Město )
11.9.2020
2 287 Kč
73. Automobil ve firemní praxi – kompletní daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
11.9.2020
2 650 Kč
74. Jak ukončit pracovní poměr a reorganizovat (PRAHA 1 - Nové Město )
11.9.2020
3 134 Kč
75. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2020
4 707 Kč
76. Communication Skills – Email writing, Telephone & Negotiating Skills (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2020
2 771 Kč
77. Česko-slovenské a Slovensko-české účetnictví, DPH a daň z příjmů… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9 - 16.9.2020
9 039 Kč
78. Česko-slovenské a Slovensko-české DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2020
3 618 Kč
79. Mezinárodní účetní standardy pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2020
3 618 Kč
80. Mzdová problematika krok za krokem z pohledu podnikatelské sféry (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9 - 18.9.2020
10 830 Kč
81. Základní orientace v pracovním právu, povinnosti zaměstnavatele krok… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2020
3 134 Kč
82. Řízení alergenů ve stravovacích provozech (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2020
2 650 Kč
83. Finanční analýza – teorie i praktické zkušenosti (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2020
4 223 Kč
84. Platební karty zaměstnavatele v praxi – krok za krokem – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
15.9.2020
2 529 Kč
85. Česko-slovenské a Slovensko-české účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
15.9.2020
3 618 Kč
86. Náhrada mzdy, náhrada výdajů zaměstnanců v komerční praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
15.9.2020
3 134 Kč
87. Úvod do US GAAP pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
15.9.2020
3 618 Kč
88. Příklady daňové (DzPO, DzFO, DPH) (PRAHA 1 - Nové Město )
15.9 - 17.9.2020
7 248 Kč
89. Daň z příjmů fyzických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
15.9.2020
3 134 Kč
90. Metodika pracovní doby, její rozvržení, pravidla a forma… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.9.2020
3 134 Kč
91. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
16.9.2020
3 255 Kč
92. Česko-slovenská a Slovensko-česká daň z příjmů právnických osob (PRAHA 1 - Nové Město )
16.9.2020
3 618 Kč
93. Zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerových systémů podle… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.9.2020
2 166 Kč
94. Daň z přidané hodnoty (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
16.9.2020
3 134 Kč
95. Nemocenské pojištění krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
16.9.2020
3 134 Kč
96. Vybrané atraktivní komunikační dovednosti – Beneopedie® (PRAHA 1 - Nové Město )
16.9 - 17.9.2020
9 910 Kč
97. Chceš být v cíli dříve? Zpomal! (PRAHA 1 - Nové Město )
16.9.2020
4 828 Kč
98. Systém HACCP ve stravovacích provozech krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
16.9.2020
2 408 Kč
99. Úvod do neštěstí aneb jak na opravdovou sebemotivaci (PRAHA 1 - Nové Město )
16.9.2020
4 707 Kč
100. Účetní výkazy pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
16.9.2020
2 771 Kč
101. Bytová družstva v praxi – účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
16.9.2020
2 771 Kč
102. Rozpočet ve společenství vlastníků a jeho návaznost na účetnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2020
2 529 Kč
103. Nejčastější chyby při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2020
2 650 Kč
104. Pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, důchodové… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2020
3 134 Kč
105. Daň z příjmů právnických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2020
3 134 Kč
106. Zákon o obcích a zákon o úřednících aktuálně – včetně řešení… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2020
1 990 Kč
107. Nařízení EU č. 910/2014 eIDAS a správa dokumentů v ČR (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2020
2 100 Kč
108. Vedení lidí pro začínající manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2020
4 828 Kč
109. Daň z příjmů ze závislé činnosti krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2020
3 134 Kč
110. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2020
5 070 Kč
111. Deriváty v účetnictví podnikatelů v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2020
2 650 Kč
112. DPH – aktuality, připravované změny zákona od 1. 1. 2021 a vazba daně… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2020
3 134 Kč
113. DPH – přeshraniční transakce v příkladech – dovoz, vývoz,… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2020
3 255 Kč
114. Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9 - 22.9.2020
4 707 Kč
115. Funkce a vzorce v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9 - 22.9.2020
8 337 Kč
116. Zvládání krizových situací proměnou komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2020
4 102 Kč
117. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9 - 22.9.2020
10 043 Kč
118. Postavení jednatele – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2020
3 013 Kč
119. Time management pro chronické prokrastinátory (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2020
4 828 Kč
120. Majetek podle českých předpisů a IFRS – srovnání, včetně nového… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9 - 22.9.2020
6 522 Kč
121. Získejte vyšší důchod od státu – maximalizace možností pro vás i vaše… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2020
2 045 Kč
122. Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT)… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.9.2020
3 013 Kč
123. Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.9.2020
3 606 Kč
124. Jak telefonovat bez obav, efektivněji a úspěšněji (PRAHA 1 - Nové Město )
22.9.2020
4 828 Kč
125. Průběh kontroly u příjemců dotací v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.9.2020
2 190 Kč
126. Výklad účetnictví a příklady účetní I. (PRAHA 1 - Nové Město )
22.9 - 23.9.2020
5 796 Kč
127. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.9 - 23.9.2020
8 700 Kč
128. Jak získat zákazníky a udělat z nich stálé klienty (PRAHA 1 - Nové Město )
23.9.2020
4 707 Kč
129. Kontroly zaměstnavatelů inspektoráty práce – průběh kontroly a postup… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.9.2020
3 013 Kč
130. II. ročník konference: Kolektivní vyjednávání aneb vyjednávání s… (PRAHA 8 )
23.9.2020
5 796 Kč
131. Převodní ceny a daňová kontrola v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.9.2020
3 013 Kč
132. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – účetní a daňové aspekty po… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.9.2020
3 134 Kč
133. Bytová družstva v praxi – hospodaření a daňová problematika (PRAHA 1 - Nové Město )
23.9.2020
3 013 Kč
134. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2020
1 990 Kč
135. Jak se vypořádat s problematickým anebo neschopným zaměstnancem (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2020
3 134 Kč
136. Hospodaření s majetkem státu po novele zákona č.219/2000 Sb., o… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2020
1 990 Kč
137. Podřízený zaměstnanec od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9 - 25.9.2020
8 458 Kč
138. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2020
3 497 Kč
139. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2020
4 828 Kč
140. Účetnictví pro pracovníky IT – nezbytné znalosti pro vaši práci při… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2020
2 166 Kč
141. Jak v ekonomickém ochlazení posílit obchod vzájemně výhodnou… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2020
726 Kč
142. Zákon o spotřebitelském úvěru – zkušenosti s jeho aplikací (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2020
2 650 Kč
143. Zaměstnanecké benefity z pohledu daní v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2020
2 650 Kč
144. Jak správně počítat dovolenou podle odpracovaných hodin včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2020
3 134 Kč
145. Systém bezpečnosti obalů – požadavky BRCGS Packaging materials,… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2020
2 650 Kč
146. Účtování podle jednotlivých účetních tříd z pohledu praxe – postup… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.9.2020
3 134 Kč
147. Výklad účetnictví a příklady účetní II. (PRAHA 1 - Nové Město )
29.9 - 30.9.2020
5 796 Kč
148. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.9.2020
2 892 Kč
149. Zákon o registru smluv – aktuální problematika (PRAHA 1 - Nové Město )
29.9.2020
2 390 Kč
150. Mezinárodní standardy IFRS 15 – Výnosy a IFRS – 16 Leasingy (PRAHA 1 - Nové Město )
29.9.2020
3 618 Kč
151. Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2020
2 771 Kč
152. Svěřenské fondy pro pokročilé z pohledu transakčních, daňových a… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2020
3 134 Kč
153. Právní nástrahy v marketingu a reklamně a jak se jim vyhnout –… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2020
2 892 Kč
154. Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9 - 12.10.2020
8 676 Kč
155. Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2020
3 497 Kč
156. Jak komunikovat a vzájemně si dobře porozumět (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2020 - 30.9.3152
5 070 Kč
157. Leasing – účetní a daňový pohled pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2020
2 892 Kč
158. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2020
4 828 Kč
159. Trénink mentální odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9 - 1.10.2020
8 458 Kč
160. Novela zákona o obchodních korporacích (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2020
3 013 Kč
161. Stavební zákon – povolování provádění staveb (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2020
2 892 Kč
162. Skončení pracovního poměru na praktických příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2020
3 134 Kč
163. Účetnictví podle slovenských předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2020
3 376 Kč
164. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2020
3 497 Kč
165. Moderní timemanagement – 10 návyků pro váš čas a energii (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2020
4 828 Kč
166. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2020
4 828 Kč
167. Manažer jako kouč, koučování pro manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10 - 2.10.2020
8 700 Kč
168. Zásoby z účetního a daňového pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2020
2 408 Kč
169. Organizační složka podniku zahraniční osoby na Slovensku – založení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2020
3 376 Kč
170. Označování potravin pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2020
2 650 Kč
171. Fakturace v roce 2020, práce s účetními a daňovými doklady (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2020
2 771 Kč
172. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2020
3 981 Kč
173. Řeč těla aneb co beze slov sdělujeme světu (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2020
4 828 Kč
174. Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví včetně modelového příkladu,… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2020
3 134 Kč
175. Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se rozhodnout o koupi… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2020
3 013 Kč
176. Sdělování kritiky a nepříjemných věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2020
4 828 Kč
177. Obchod není žádný boj – naučte se vztahovému prodeji (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2020
4 828 Kč
178. Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10 - 8.10.2020
11 846 Kč
179. Presentation Skills for Managers and Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2020
2 771 Kč
180. Komplexní řízení nákladů, investic a projektů, rozpočtování – spojení… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10 - 7.10.2020
11 967 Kč
181. Manka, škody, pokuty a sankce – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2020
3 134 Kč
182. Umění ptát se aneb síla otázky v komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2020
4 828 Kč
183. IFRS – finanční nástroje (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10 - 6.10.2020
6 401 Kč
184. Komunikační MMA umění (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10 - 6.10.2020
8 458 Kč
185. Excel pro účetní prakticky – základní, ale povinná znalostní výbava (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2020
2 892 Kč
186. Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10.2020
2 892 Kč
187. Tiskovým mluvčím na zkoušku aneb jak na hovory a rozhovory s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10.2020
3 207 Kč
188. Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10.2020
2 650 Kč
189. DPH – nejčastější chyby (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10.2020
3 255 Kč
190. Protikorupční chování (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10.2020
2 190 Kč
191. Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10 - 7.10.2020
8 458 Kč
192. Moderní marketingová komunikace a propagace (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10.2020
4 828 Kč
193. Restrukturalizace, transformace a podnikové přeměny – příklady fúzí,… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10.2020
2 892 Kč
194. Rozpoznejte skryté manipulace v komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10.2020
5 070 Kč
195. Základní orientace v personalistice (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10 - 8.10.2020
8 458 Kč
196. Daňové minimum pro účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10 - 9.10.2020
7 974 Kč
197. Sociální sítě, komunity, web a blog. Naučte se digitální marketing… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10.2020
3 618 Kč
198. Efektivní kontrola účetnictví a opravy chyb minulých období (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10.2020
2 771 Kč
199. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Otevřené řízení, zjednodušené podlimitní řízení –… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2020
3 376 Kč
200. Nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech s… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2020
3 255 Kč
201. INTRASTAT v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2020
2 771 Kč
202. Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2020
1 910 Kč
203. České účetní standardy pro podnikatele v každodenní praxi včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2020
3 013 Kč
204. Časové rozlišení, dohadné položky, tvorba a čerpání rezerv, účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2020
2 892 Kč
205. Klíč k motivaci a zvyšování osobního výkonu (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2020
4 828 Kč
206. Cenné papíry – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2020
3 013 Kč
207. Deset nejdražších chyb při řízení lidí aneb co se lze naučit z… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2020
4 828 Kč
208. Asistentka – královna předpokoje (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2020
5 433 Kč
209. DPH v příkladech – workshop (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2020
3 497 Kč
210. Daňové odpočty na výzkum a vývoj a odborné vzdělávání – daňový a… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2020
2 650 Kč
211. GDPR pro pracovníky z oblasti HR – praktické zkušenosti (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2020
2 771 Kč
212. Elektronická evidence tržeb aktuálně včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2020
2 771 Kč
213. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2020
4 828 Kč
214. Cash flow – teorie i praktické zkušenosti (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2020
4 223 Kč
215. Excel pro účetní prakticky – prohloubení znalostí, předcházení a… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2020
2 892 Kč
216. Likvidace obchodních společností a družstev – právní, účetní a daňový… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2020
3 497 Kč
217. Transferové ceny v koncernových strukturách (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2020
3 497 Kč
218. Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2020
1 990 Kč
219. Time management IV. generace s Ing. Petrem Pacovským (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10 - 14.10.2020
10 636 Kč
220. Práce s emocemi v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2020
4 828 Kč
221. Odpady ve stravovacích provozech pro začínající a mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2020
2 650 Kč
222. Praktický trénink pokročilejších prezentačních dovedností (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2020
4 828 Kč
223. Tvorba kvalitního obsahu pro HR marketing (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2020
4 828 Kč
224. Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2020
3 255 Kč
225. Pokladna v roce 2020, práce s penězi, které nejsou vaše, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2020
2 529 Kč
226. Právní ochrana a propagace značky a produktů (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2020
2 529 Kč
227. Zaměstnanecké akciové programy – se zaměřením na praktickou aplikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2020
2 771 Kč
228. Účetnictví pro nestátní neziskové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10 - 16.10.2020
5 990 Kč
229. Trénink vyjednávání pro nákupčí (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10 - 15.10.2020
9 668 Kč
230. Systém "mysltělo" v práci: psychosomatika, kvantové myšlení a emoční… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2020
3 981 Kč
231. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2020
4 828 Kč
232. Neviditelný leadership – jak lidi vést namísto řídit (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2020
4 828 Kč
233. Účetnictví pro neúčetní v daňových souvislostech (podnikatelské… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10 - 15.10.2020
4 816 Kč
234. Bytová družstva v praxi – s důrazem na změny provedené novelizacemi… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2020
2 650 Kč
235. Co přinese nový zákon o odpadech – nové povinnosti a možnosti při… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2020
3 134 Kč
236. Poskytování zdravotních služeb cizincům – rozsah péče, ceny, účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2020
2 650 Kč
237. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2020
4 707 Kč
238. Hospodaření s majetkem státu po novele zákona č.219/2000 Sb., o… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2020
1 990 Kč
239. Rychločtení – jednodenní instruktáž (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2020
6 401 Kč
240. Moderní Public Relations – manuál komunikace s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2020
4 828 Kč
241. Trénink mozku pomocí našich smyslů (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2020
4 828 Kč
242. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2020
3 013 Kč
243. Jak posílit obchod a konkurenceschopnost prostřednictvím… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2020
4 828 Kč
244. Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2020
3 013 Kč
245. Jak na tvorbu dobrého dotazníku aneb cesta od nápadu k vyhodnocení (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2020
4 586 Kč
246. Osobní odpovědnost personalisty/mzdové účetní za škodu způsobenou… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2020
3 013 Kč
247. Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2020
4 828 Kč
248. Vyhoření – cesta, kterou nemusíme procházet (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2020
4 828 Kč
249. Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací z… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2020
2 892 Kč
250. Daň z přidané hodnoty a daně z příjmů aktuálně a pro rok 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2020
3 376 Kč
251. Konto pracovní doby – praktický návod krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2020
2 892 Kč
252. Odměňování v době krize – jak nastavit účinný systém odměňování s… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2020
4 586 Kč
253. Finanční analýza pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10 - 23.10.2020
5 191 Kč
254. Prosaďte své nápady s lehkostí a úspěšně (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2020
5 070 Kč
255. English for Human Resource Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2020
2 771 Kč
256. Jak posílit strategickou roli HR a podpořit klíčové HR procesy (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2020
5 070 Kč
257. Potravinářské podvody a falšování potravin (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2020
2 650 Kč
258. Zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů,… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10 - 21.10.2020
7 732 Kč
259. IFRS v praxi – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10 - 21.10.2020
7 974 Kč
260. Delegování – umění, které vám bude pomáhat každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2020
4 828 Kč
261. Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2020
3 618 Kč
262. Strategie aktivní adaptace (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10 - 20.10.2020
8 458 Kč
263. Mzdová akademie pro začínající v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10 - 21.10.2020
7 853 Kč
264. Vyvlastňování pozemků a staveb – obecná úprava a speciální pro určité… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10.2020
2 771 Kč
265. Automatizace práce v MS Excel pomocí maker (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10 - 21.10.2020
8 216 Kč
266. Poskytování dotací – co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10.2020
2 190 Kč
267. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10 - 21.10.2020
8 700 Kč
268. Funkční prezentace: informace na vlně příběhu (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10.2020
4 102 Kč
269. Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10 - 21.10.2020
8 700 Kč
270. Tuzemské cestovní náhrady v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10.2020
2 650 Kč
271. Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10.2020
3 134 Kč
272. Účetnictví a administrativní správa v SVJ – v souvislostech na… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10.2020
2 529 Kč
273. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat, co potřebuji (rozšířený… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10 - 22.10.2020
9 305 Kč
274. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10.2020
4 828 Kč
275. Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – nejen pro nejisté a ostýchavé (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10.2020
3 013 Kč
276. Inventarizace majetku a závazků – náležitá příprava na účetní závěrku… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10.2020
3 013 Kč
277. GDPR – poznatky z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2020
2 892 Kč
278. Personální a organizační audity (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2020
4 707 Kč
279. Neverbální komunikace a její velmi hlasité projevy (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2020
3 981 Kč
280. Základy DPH pro vaši praxi včetně změn od 1. 1. 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2020
2 892 Kč
281. Platební styk – seznámení s právní úpravou včetně novinek v oblasti… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2020
2 892 Kč
282. Přeměny obchodních společností – právní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2020
3 255 Kč
283. Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2020
2 100 Kč
284. Řízení podnikatelských rizik v době krize (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2020
3 134 Kč
285. Prezentační dovednosti kreativně a beze stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2020
4 828 Kč
286. Public Relations a krizová komunikace nejenom s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2020
4 828 Kč
287. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2020
4 828 Kč
288. Technostres aneb když je vše online – jak to zvládnout v práci i v… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2020
2 989 Kč
289. Praktické informace a postupy pro odhad hodnoty nemovité věci (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2020
3 134 Kč
290. Smluvní ujednání ve smlouvách v zahraničním obchodě se zbožím v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2020
2 771 Kč
291. Vlastní názor: který to vlastně je? (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2020
4 102 Kč
292. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10 - 27.10.2020
10 043 Kč
293. Zásady osobní, provozní hygieny – správná praxe v potravinářských… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2020
2 408 Kč
294. Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10 - 27.10.2020
6 280 Kč
295. Pohledávky a dluhy (závazky) – účetní a daňové vymezení (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2020
2 650 Kč
296. Finanční analýza – teorie i praktické zkušenosti (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2020
4 223 Kč
297. Excel pro účetní prakticky – kontingenční tabulky a grafy, export a… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2020
2 892 Kč
298. Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontrolu (PRAHA 1 - Nové Město )
27.10.2020
2 892 Kč
299. Zákon o svobodném přístupu k informacím – v nových souvislostech (PRAHA 1 - Nové Město )
27.10.2020
2 290 Kč
300. Najděte klíč ke svému potenciálu, podpořte své silné stránky (PRAHA 1 - Nové Město )
27.10.2020
2 771 Kč
301. Kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.10.2020
3 255 Kč
302. Společník a jednatel jednočlenné s. r. o. – účetní a daňové hledisko (PRAHA 1 - Nové Město )
27.10.2020
3 013 Kč
303. Systémy bezpečnosti obalů – požadavky standardů na výrobce obalů pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2020
2 650 Kč
304. Ekonomická správa nemovitostí včetně vybraných daňových aspektů pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2020
3 013 Kč
305. Výpočty ve mzdové účtárně – pro začínající mzdové účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2020
2 771 Kč
306. DPH – řešení příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU, do a ze… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2020
2 892 Kč
307. Marketing a reklama – daňové a účetní aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2020
3 013 Kč
308. Bytové spoluvlastnictví – velká novela občanského zákoníku s… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2020
2 892 Kč
309. Prezentační dovednosti – jak dát prezentaci šťávu (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2020
4 828 Kč
310. Jak postupovat při vedení účetnictví, problematika vedení účetnictví… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2020
2 771 Kč
311. Moderní controlling a reporting (distanční studium) (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11 - 26.11.2020
11 979 Kč
312. Právní úprava kapitálového trhu (MIFID2/MIFIR) (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2020
2 771 Kč
313. Kontaminující látky v potravinách, alergeny (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2020
2 771 Kč
314. Kontingenční tabulky v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2020
4 828 Kč
315. Zpracování osobních údajů (GDPR, zákon o zpracování osobních údajů) –… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2020
3 013 Kč
316. COVID-19 v účetních a daňových souvislostech aneb aktuality v… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2020
3 497 Kč
317. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2020
2 892 Kč
318. Zákoník práce v praxi – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11 - 4.11.2020
5 554 Kč
319. Leader – Manager – Coach™ (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11 - 4.11.2020
8 700 Kč
320. Mentalista aneb dokonalá komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2020
4 828 Kč
321. Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0–7 (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11 - 5.11.2020
7 974 Kč
322. Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty aktuálně a pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2020
3 497 Kč
323. To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaci (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11 - 4.11.2020
8 458 Kč
324. Pracovněprávní vztahy a nediskriminování – rovný přístup z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2020
2 390 Kč
325. Jak telefonovat bez obav, efektivněji a úspěšněji (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2020
4 828 Kč
326. Porovnání podnikání fyzické vs. právnické osoby z daňového a účetního… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2020
3 255 Kč
327. Moderní leadership: aby se z benefitů nestaly odpustky (PRAHA 1 )
3.11.2020
3 751 Kč
328. Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11 - 6.11.2020
8 821 Kč
329. Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace pro rok 2021 v… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2020
2 499 Kč
330. Vybrané atraktivní komunikační dovednosti – Beneopedie® (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11 - 5.11.2020
9 910 Kč
331. Zlepšete své soustředění i pozornost ve věku vyrušování (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2020
4 828 Kč
332. Kritické myšlení a rozhodování aneb rozhodovací manuál (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2020
4 828 Kč
333. Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2020
3 618 Kč
334. Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11 - 5.11.2020
8 458 Kč
335. Insolvenční právo zejména ve vztahu k uplatňování a uspokojování… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2020
3 255 Kč
336. Odštěpný závod (organizační složka podniku) v ČR a v zahraničí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2020
3 860 Kč
337. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11 - 6.11.2020
10 043 Kč
338. Tým a kdo tam patří (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2020
4 828 Kč
339. Platební styk pro pokročilé včetně nejnovějších změn (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2020
2 892 Kč
340. DPH u zvláštních režimů včetně vazby na daňovou kontrolu a daňový řád (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2020
3 618 Kč
341. Roční zúčtování a vyúčtování příjmů zaměstnanců za rok 2020, změny ve… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2020
3 255 Kč
342. Místo v tlupě: kdo jsem a kde stojím? (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2020
3 981 Kč
343. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – masné výrobky (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2020
2 650 Kč
344. Psychologie hlasu a slov (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2020
4 828 Kč
345. Fakturace a související problematika DPH pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2020
2 650 Kč
346. Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2020
2 892 Kč
347. GDPR pro daňové a účetní pracovníky – zkušenosti z praxe a nový zákon… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2020
2 771 Kč
348. Time management pro chronické prokrastinátory (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2020
4 828 Kč
349. Jak správně počítat dovolenou podle odpracovaných hodin včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2020
3 134 Kč
350. Ochrana osobních údajů a jejich zabezpečení – se zaměřením na IT… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2020
2 771 Kč
351. Kolektivní investování včetně letošních novel zákona investičních… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2020
2 771 Kč
352. US GAAP – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11 - 11.11.2020
9 063 Kč
353. Jak na kreativní psaní – nechte svoje texty dýchat (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2020
4 707 Kč
354. Jak říkat "ne" a jak si vymezit hranice (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2020
4 828 Kč
355. Moderní marketingová komunikace a propagace (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2020
4 828 Kč
356. Profesionálem účetní závěrky krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11 - 11.11.2020
7 224 Kč
357. DPH v roce 2020 a připravované změny pro rok 2021 – speciálka pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11 - 11.11.2020
8 313 Kč
358. Profesionálem účetní závěrky – příprava na daňové přiznání a odložená… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2020
3 013 Kč
359. Uplatňování DPH mezi zeměmi EU a s třetími zeměmi v roce 2020 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2020
3 376 Kč
360. FKSP a sociální fondy (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2020
2 190 Kč
361. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2020
4 102 Kč
362. Jednáme s klientem po telefonu (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2020
4 828 Kč
363. Zásady osobní, provozní hygieny – správná praxe ve stravovacích… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2020
2 408 Kč
364. Minimum celního deklaranta (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11 - 13.11.2020
9 668 Kč
365. Platební karty zaměstnavatele v praxi – krok za krokem – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2020
2 529 Kč
366. Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2020 a připravované… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2020
3 376 Kč
367. Profesionálem účetní závěrky – uzávěrkové operace, sestavení účetní… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2020
3 013 Kč
368. Etiketa nejen pro úřednice a úředníky (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2020
2 408 Kč
369. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat to, co potřebuji (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2020
5 203 Kč
370. Jak řešit krizové situace ve vyjednávání (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11 - 12.11.2020
9 547 Kč
371. Využití soustředěné komunikace v manažerské i obchodní oblasti (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2020
4 828 Kč
372. Profesionálem účetní závěrky – audit, výroční zprávy a zveřejnění… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2020
3 013 Kč
373. DPH v roce 2020 v příkladech a připravované změny pro rok 2021 – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2020
3 376 Kč
374. Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, skladové hospodářství, nedokončená… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2020
3 013 Kč
375. LinkedIn a profesionální prezentace vaší firmy (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2020
4 828 Kč
376. Podřízený zaměstnanec od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11 - 13.11.2020
8 458 Kč
377. Systém bezpečnosti obalů – požadavky IFS PACsecure (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2020
2 650 Kč
378. Time management – řízením času řídíte svůj pracovní i osobní život (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2020
5 143 Kč
379. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2020
2 408 Kč
380. Odolnost pro komplexní manažerskou práci (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2020
4 828 Kč
381. Účetní a daňové aktuality očima daňové poradkyně (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2020
3 255 Kč
382. Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11 - 13.11.2020
5 312 Kč
383. Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2020
3 013 Kč
384. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2020
4 828 Kč
385. Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2020
2 892 Kč
386. Tisková zpráva od A do Z aneb jak si připravit informace pro média (… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2020
3 618 Kč
387. Jak na internetovou reklamu, PPC a remarketing. Naučte se digitální… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2020
3 618 Kč
388. Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní hodnota včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2020
3 013 Kč
389. Úvod do neštěstí aneb jak na opravdovou sebemotivaci (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2020
4 707 Kč
390. Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci –… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2020
2 771 Kč
391. Auditor v potravinářství (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11.2020
2 771 Kč
392. Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11.2020
3 013 Kč
393. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11.2020
3 497 Kč
394. Kontrolní vazby v účetnictví pro podnikatele včetně příkladů chybných… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11.2020
2 892 Kč
395. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11 - 20.11.2020
10 043 Kč
396. Nový zákon o znalcích – dopady na jednotlivé profese (advokáti,… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2020
3 134 Kč
397. Agenturní zaměstnávání prakticky – krok za krokem a bez pokut (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2020
2 771 Kč
398. Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) z právního a… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2020
2 892 Kč
399. Trénink mentální odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11 - 20.11.2020
8 458 Kč
400. Vyúčtování zahraničních pracovních cest, valutová pokladna, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2020
3 013 Kč
401. Daň z příjmů aktuálně a očekávané změny pro rok 2021 – speciálka (PRAHA 8 )
19.11 - 20.11.2020
5 300 Kč
402. Daň z příjmů fyzických osob aktuálně a očekávané změny pro rok 2021 –… (PRAHA 8 )
19.11.2020
3 376 Kč
403. Komunikace datovou schránkou aneb „jak efektivně komunikovat (nejen)… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2020
1 990 Kč
404. Typologie osobnosti pro zlepšení komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2020
4 828 Kč
405. Jak komunikovat a vzájemně si dobře porozumět (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2020
5 070 Kč
406. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – koloniální zboží (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2020
2 650 Kč
407. Zásadní rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2020
3 013 Kč
408. Faktura – komplexně na příkladech z praxe a náležitosti daňových… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2020
2 771 Kč
409. Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2020
2 650 Kč
410. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2020
3 255 Kč
411. Ekonomické ukazatele – charakteristika a jejich vyhodnocení včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2020
3 013 Kč
412. Daň z příjmů právnických osob aktuálně a očekávané změny pro rok 2021… (PRAHA 8 )
20.11.2020
3 376 Kč
413. Systémy bezpečnosti potravin – jejich principy a požadavky (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2020
2 650 Kč
414. Nabývání nemovitostí – specifika asset deal a share deal – právní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2020
3 013 Kč
415. Strategie vztahů, strategie komunikace – seminář s Ing. Petrem… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11 - 24.11.2020
9 305 Kč
416. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2020
4 828 Kč
417. Pracovní právo v praxi – aktuálně a změny pro rok 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2020
3 497 Kč
418. Konference: DAŇOVÝ ŘÁD 2020 – XX. ročník procesního daňového práva (PRAHA 8 )
23.11 - 24.11.2020
7 176 Kč
419. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11 - 25.11.2020
10 043 Kč
420. Získávání, analýza a prezentace dat v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11 - 25.11.2020
8 337 Kč
421. Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2020
3 013 Kč
422. Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2020
2 290 Kč
423. IFRS – mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11 - 26.11.2020
9 305 Kč
424. Když podřízení chybují – jak manažersky dobře zvládnout lidská… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2020
4 828 Kč
425. Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2020
3 255 Kč
426. Jak získat zákazníky a udělat z nich stálé klienty (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2020
4 707 Kč
427. Mzdové a platové předpisy v praxi – aktuálně a změny pro rok 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2020
3 497 Kč
428. Chceš být v cíli dříve? Zpomal! (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2020
4 828 Kč
429. Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11 - 26.11.2020
4 816 Kč
430. Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2020
3 013 Kč
431. Uzavření účetnictví za rok 2020 pro podnikatelské subjekty (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2020
3 134 Kč
432. Praktické uplatňování DPH v roce 2020 a očekávané změny pro rok 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2020
3 255 Kč
433. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2020
4 828 Kč
434. Komunikační MMA umění (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11 - 26.11.2020
8 458 Kč
435. Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení – aktuálně a… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2020
3 134 Kč
436. Mzdové účetnictví – řešení problematických případů (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2020
3 013 Kč
437. Cash flow v teorii i praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11 - 27.11.2020
6 522 Kč
438. Hlas – rádce i zrádce (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2020
3 981 Kč
439. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11 - 27.11.2020
8 458 Kč
440. Práce s emocemi v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2020
4 828 Kč
441. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2020
3 013 Kč
442. Daňové a účetní rozinky aneb Špindl roku 2020 – XXV. ročník (ŠPINDLERŮV MLÝN )
26.11 - 28.11.2020
8 458 Kč
443. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Vyhrazené změny závazku ze smluv a změny smluv po… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2020
2 650 Kč
444. Plánování projektů a projektové řízení pomocí metody Lean Canvas (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2020
5 070 Kč
445. Strategie tvořivosti – cesta, která vás může posunout (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2020
4 828 Kč
446. Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2020
3 013 Kč
447. Firemní storytelling (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2020
4 828 Kč
448. Cestovní náhrady v širších právních souvislostech – aktuálně a změny… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2020
2 771 Kč
449. Insolvenční řízení – řešení úpadku oddlužením (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2020
2 892 Kč
450. POWER BI aneb jak udělat parádní reporty snadno (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2020
4 828 Kč
451. Světové účetnictví US GAAP a IFRS (srovnání a jejich vzájemné využití… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11 - 3.12.2020
10 878 Kč
452. Systémy bezpečnosti potravin pro pokročilé – standardy BRC, IFS (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2020
2 771 Kč
453. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2020
4 828 Kč
454. Zahraniční obchod se službami z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2020
2 771 Kč
455. Daň z nemovitých věcí aktuálně s výhledem do roku 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2020
3 618 Kč
456. Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2020
3 860 Kč
457. Specifika účtování zemědělství včetně příkladů z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2020
3 013 Kč
458. Jak vycházet s lidmi – typologie osobnosti pro každodenní situace (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2020
5 191 Kč
459. Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2020
2 892 Kč
460. Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2020
2 090 Kč
461. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12 - 2.12.2020
10 164 Kč
462. Jak překonávat strach a obavy v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2020
4 828 Kč
463. Zvládání manipulace v týmu (jak ji může manažer rozpoznat a účinně ji… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2020
4 828 Kč
464. Účetní závěrka za rok 2020 v plném a zkráceném rozsahu (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2020
3 497 Kč
465. Jak elektronicky komunikovat se státní správou – nejen pro účetní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2020
2 892 Kč
466. Experimentuj, tvoř, inovuj: kreativita a řešení problémů (nejen) v… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12 - 2.12.2020
11 253 Kč
467. Výkaz cash flow prakticky aneb bude vás to bavit (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2020
3 013 Kč
468. Outplacement program: končím v zaměstnání. Jak se připravit na změnu? (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2020
3 751 Kč
469. Produktivní čtyřka pro efektivní výkon v pohodě (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2020
4 828 Kč
470. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12 - 3.12.2020
8 700 Kč
471. Systém HACCP ve stravovacích provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2020
2 650 Kč
472. Zástavy v praxi – včetně návrhů řešení problematických situací a… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2020
3 013 Kč
473. Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2021 – speciálka (PRAHA 8 )
2.12 - 3.12.2020
6 764 Kč
474. Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace v roce 2020 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2020
2 892 Kč
475. Tvorba a vyhodnocení rozpočtu příspěvkové organizace pro rok 2021… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2020
3 497 Kč
476. Kontrola výdajů a hospodaření s majetkem (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2020
2 190 Kč
477. Postupy účtování a účetní závěrka za rok 2020 u nestátních… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2020
2 529 Kč
478. Rychločtení a racionální čtení – dvoudenní intenzifikovaná forma (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12 - 4.12.2020
10 878 Kč
479. Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2020
2 892 Kč
480. Tvorba a řízení značky směrem k zákazníkům i vlastním zaměstnancům (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2020
4 828 Kč
481. Jak zpracovat a využívat spisový a skartační řád a plán (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2020
2 190 Kč
482. Cesta jak trvale zvýšit sebedůvěru, sebevědomí a psychickou odolnost (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12 - 4.12.2020
8 458 Kč
483. Jak přistupovat ke změnám v práci (aneb všechno se mění, jen změna… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2020
4 707 Kč
484. Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2020
2 650 Kč
485. Jak si připravit osobní plán, stanovit cíl a najít motivaci vytrvat (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2020
3 461 Kč
486. Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace na… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2020
2 650 Kč
487. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2020
4 828 Kč
488. Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2020
3 013 Kč
489. Daňová evidence z pohledu každodenní praxe včetně informací k… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2020
2 650 Kč
490. Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2020
3 013 Kč
491. Základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12 - 11.12.2020
10 878 Kč
492. Věcná břemena v občanském zákoníku a jejich praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2020
2 650 Kč
493. Efektivní manažerská komunikace – získejte nadhled i ve složitých… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2020
4 828 Kč
494. Strategie aktivní adaptace (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12 - 8.12.2020
8 458 Kč
495. Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2020
2 771 Kč
496. Aktuality pro výrobce potravin a obalů (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2020
2 650 Kč
497. Zavedení IFRS do firemního účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12 - 8.12.2020
6 522 Kč
498. Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2020 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2020
2 650 Kč
499. Finanční analýza interaktivně, včetně praktických příkladů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2020
2 892 Kč
500. Neverbální komunikace – a její verbální projevy (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2020
3 981 Kč
501. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2020
1 990 Kč
502. Public Relations a krizová komunikace nejenom s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2020
4 828 Kč
503. DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně a pro rok 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2020
2 771 Kč
504. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou v praxi se… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2020
2 892 Kč
505. DPH ve stavebnictví na příkladech z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2020
3 013 Kč
506. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat, co potřebuji (rozšířený… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12 - 10.12.2020
9 305 Kč
507. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2020
3 134 Kč
508. IFRS – aktuálně i připravované novelizace (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2020
2 287 Kč
509. Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2020
2 771 Kč
510. Emailový a SMS marketing efektivně. Naučte se digitální marketing… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2020
3 618 Kč
511. Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně – aktuálně a k 1. 1. 2021,… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2020
2 650 Kč
512. Právo nejen pro ekonomy a účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2020
3 134 Kč
513. Pravidla Incoterms® – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2020
2 892 Kč
514. Rozpoznejte skryté manipulace v komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2020
5 070 Kč
515. Zákon o DPH od 1. 1. 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2020
2 892 Kč
516. Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2020
2 190 Kč
517. Profesionální asistentka – management podpory manažerů (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12 - 11.12.2020
8 458 Kč
518. Úvod do neštěstí aneb jak na opravdovou sebemotivaci (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2020
4 707 Kč
519. Inventarizace majetku a závazků, uzavření účetnictví za rok 2020… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12 - 11.12.2020
5 058 Kč
520. Inventarizace majetku a závazků včetně přípravných prací pro uzavření… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2020
2 771 Kč
521. Elektronická evidence tržeb (EET) – 3. a 4. fáze evidence tržeb (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2020
2 287 Kč
522. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2020
4 828 Kč
523. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2020
4 828 Kč
524. Finanční plán a reporting – praktické rady a tipy (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2020
2 892 Kč
525. Uzavření účetnictví za rok 2020 včetně zpracování daňových přiznání… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2020
3 013 Kč
526. Cestovní náhrady 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2020
2 529 Kč
527. Průřez novinek v daňových a účetních předpisech pro rok 2021 (PRAHA 8 )
14.12.2020
3 134 Kč
528. Prezentační dovednosti kreativně a beze stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2020
4 828 Kč
529. Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2020
3 013 Kč
530. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12 - 17.12.2020
10 043 Kč
531. Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12.2020
3 376 Kč
532. Kritické myšlení a rozhodování aneb rozhodovací manuál (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12.2020
4 828 Kč
533. Finanční analýza – teorie i praktické zkušenosti (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12.2020
4 223 Kč
534. Anti-fraud management – řízení rizika účetních chyb a podvodů (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12 - 17.12.2020
6 038 Kč
535. Emoce pod kontrolou – zvládání emocí v pěti krocích (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12 - 18.12.2020
8 458 Kč
536. Daň z příjmů fyzických osob – aktuálně a novinky roku 2021, judikatura (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2020
3 376 Kč
537. Cash flow – teorie i praktické zkušenosti (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2020
4 223 Kč
538. TME: tělo, mysl, emoce (související procesy a nový přístup k… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2020
3 751 Kč
539. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
21.12 - 22.12.2020
10 043 Kč
540. Jak správně počítat dovolenou podle odpracovaných hodin včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.1.2021
3 134 Kč
541. Velká účetní závěrka včetně daňového přiznání právnických osob za rok… (PRAHA 1 )
5.1 - 6.1.2021
5 058 Kč
542. Sestavení účetní závěrky podvojného účetnictví podnikatelských… (PRAHA 1 )
5.1.2021
3 255 Kč
543. Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok… (PRAHA 1 )
6.1.2021
3 255 Kč
544. Zákon o DPH od 1. 1. 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.1.2021
2 892 Kč
545. Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah (PRAHA 1 - Nové Město )
18.1.2021
3 013 Kč
546. Daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2020 a aktuality pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.1.2021
3 134 Kč
547. Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1 - 28.1.2021
4 707 Kč
548. Nástup digitalizace – její dopady do účetnictví a daňové správy (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1.2021
3 013 Kč
549. Pravidla Incoterms® 2020 aktuálně (PRAHA 1 - Nové Město )
2.2.2021
2 892 Kč
550. Nový zákon o znalcích – dopady na jednotlivé profese (advokáti,… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2021
3 134 Kč

Žádné položky.

Elektronické kurzy

Auto v podnikání (záznam on-line)
1 997 Kč
Časté chyby a omyly v účetnictví a daních (záznam on-line)
1 392 Kč
CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
CESTOVNÍ NÁHRADY (záznam DVD)
1 392 Kč
Cestovní náhrady 2017 (záznam on-line)
1 997 Kč
Daň z příjmu fyzických osob 2015 a daňové přiznání za rok 2014 …
1 150 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2016/2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2017/2018 (záznam on-line)
1 997 Kč
Daň z příjmů fyzických osob v roce 2016 a daňové přiznání za rok 2015…
1 392 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2015 a daňové přiznání právnických osob…
1 150 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2018 a daňové přiznání za rok 2017 …
1 997 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2016 a daňové přiznání za rok…
1 392 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2017 a daňové přiznání za rok…
1 392 Kč
Daně a účetnictví SVJ – společenství vlastníků jednotek (záznam on…
1 997 Kč
Daně a účetnictví v roce 2015 – první poznatky z praxe (záznam on…
1 150 Kč
Daňová kontrola (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňové a nedaňové výdaje v praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
Daňové minimum pro účetní v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňově uznatelné náklady v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňový řád pro účetní 2016 s ohledem na povinnou elektronickou…
1 392 Kč
DPH 2019 (záznam on-line)
1 997 Kč
DPH nejčastější chyby a praktické příklady (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH po novelách 2016 a 2017 (záznam on-line)
1 997 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2016 …
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2017 …
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2018 …
1 997 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU se zaměřením na služby v roce…
1 997 Kč
DPH při vývozu a dovozu 2018 - nejčastější chyby a příklady (záznam…
1 997 Kč
DPH pro začátečníky (záznam on-line)
799 Kč
DPH v příkladech (záznam on-line)
1 997 Kč
DPH v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
DPH v roce 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH v tuzemsku 2014, 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (záznam DVD)
1 392 Kč
Elektronická evidence tržeb v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Elektronická komunikace se státní správou 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD)
1 392 Kč
Finanční transakce mezi obchodními organizacemi, transferové ceny …
1 997 Kč
GDPR a ochrana osobních údajů (záznam on-line)
1 997 Kč
IFRS dlouhodobý majetek (záznam on-line)
1 997 Kč
IFRS Finanční nástroje, podnikové kombinace (záznam on-line)
1 997 Kč
IFRS Účetní metody, tržby, zásoby (záznam on-line)
1 997 Kč
INCOTERMS 2010 (záznam DVD)
1 392 Kč
INTRASTAT OD A DO Z (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK VYPLŇOVAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Jednočlenná s.r.o. z účetního, daňového a právního pohledu (záznam on…
1 997 Kč
Kde nejvíce chybujeme v pracovním právu – pro náročné (záznam on-line)
1 392 Kč
Komplikované účetní případy (záznam on-line)
1 997 Kč
Konsolidovaná účetní závěrka 1 (záznam on-line)
1 997 Kč
Konsolidovaná účetní závěrka 2 (záznam on-line)
1 997 Kč
Kontrolní hlášení k DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Majetek a odpisy v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD)
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2017 (záznam…
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2016 …
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2018 (záznam…
1 997 Kč
Nemovitosti a jejich nájem v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v daních a účetnictví 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1.1.2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v oblasti účetnictví a daní od 1. 1. 2018 (záznam on-line)
1 997 Kč
Novinky ve mzdách 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky ve mzdách v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ON-LINE KURZ: Daň z příjmů fyzických osob 2021 a daňové přiznání za…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Daň z příjmů právnických osob 2021 a daňové přiznání za…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Daňově uznatelné náklady 2021
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Digitální svět účetnictví a daní
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: DPH v roce 2021
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Intrastat 2021
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Konsolidovaná účetní závěrka v komplexním příkladu
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Novinky v daních a účetnictví 2021
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Novinky ve mzdách 2021
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Účetní závěrka 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Uplatňování DPH v praxi - zvláštní režimy
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Zákoník práce 2021
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Zaměstnanecké benefity 2021
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Zdravotní pojištění 2021
1 997 Kč
On-line vysílání: Agenturní zaměstnávání prakticky – krok za krokem a…
1 803 Kč
On-line vysílání: Konto pracovní doby – praktický návod krok za krokem
1 803 Kč
On-line vysílání: Metodika pracovní doby, její rozvržení, pravidla a…
1 924 Kč
On-line vysílání: Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních…
1 924 Kč
On-line vysílání: Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma…
1 924 Kč
On-line vysílání: Zákoník práce a důsledky mimořádného stavu – řešení…
1 985 Kč
Práce s jednotným správním dokumentem, základy o clech pro účetní …
1 997 Kč
Pracovní právo pro mzdové účetní v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
PRACOVNÍ SMLOUVY A JAK NA NĚ Z POHLEDU PRAXE (záznam DVD)
1 392 Kč
Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU …
1 392 Kč
Problematika pohledávek a dluhů (závazků) v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam DVD)
1 392 Kč
Roční zúčtování daně z příjmů 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Roční zúčtování daně z příjmů 2017 (záznam on-line)
1 997 Kč
Sestavení výkazu Cash flow (záznam on-line)
1 997 Kč
Silniční daň 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY (záznam DVD)
3 351 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – PRŮBĚH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU (záznam DVD)
1 392 Kč
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ …
1 392 Kč
Spotřební daně (záznam on-line)
1 997 Kč
Srážky, exekuce a oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2018 (záznam on…
1 997 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2016 (záznam on…
1 392 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení zaměstnanců – komplexní přehled kroků…
1 392 Kč
Stávám se zaměstnavatelem (záznam on-line)
1 997 Kč
STYLISTIKA MODERNÍHO E-MAILU – OBCHODNÍ I OSOBNÍ KORESPONDENCE …
1 392 Kč
Účetní závěrka 2014 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 150 Kč
Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetní závěrka 2016 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetní závěrka příspěvkové organizace 2018 (záznam on-line)
1 997 Kč
Účetnictví a daně neziskových organizací 2015/2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetnictví pro praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
Účtování nákladů a výnosů (záznam on-line)
1 997 Kč
Účtování o dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku (záznam on-line)
1 997 Kč
Účtování o zásobách (záznam on-line)
1 997 Kč
Účtování organizačních složek (záznam on-line)
1 997 Kč
Účtování v účtové třídě 3 – pohledávky, závazky a účty časového…
1 997 Kč
Uplatňování DPH v praxi podrobně (záznam on-line)
1 997 Kč
ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PODLE NORMY ČSN 01 6910 – ZMĚNY A NOVINKY ROKU 2014…
1 392 Kč
VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY PRO ZAČÍNAJÍCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Vedení mzdové agendy pro zkušené (záznam on-line)
1 392 Kč
VEDENÍ OSOBNÍ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ (záznam DVD)
1 392 Kč
Vnitropodnikové směrnice (záznam on-line)
1 997 Kč
Výklad zákona o DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Výpočty ve mzdové účtárně – problematika pojistného (záznam on-line)
1 997 Kč
Výpočty ve mzdové účtárně – problematika výpočtu mzdy (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy IFRS (záznam on-line)
1 997 Kč
Základy účetnictví I. – Právní úprava účetnictví (záznam on-line)
1 997 Kč
Základy účetnictví II. – Majetek a zdroje (záznam on-line)
1 997 Kč
Základy účetnictví III. – Základy účtování (záznam on-line)
1 997 Kč
Základy účetnictví IV. – Účetní uzávěrka a závěrka (záznam on-line)
1 997 Kč
ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákoník práce – pracovní doba a její rozvržení z pohledu praxe ve…
1 392 Kč
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí 2018 (záznam on-line)
1 997 Kč
Zákonné způsoby optimalizace daní z pohledu daňového poradce (záznam…
1 392 Kč
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZAMĚSTNÁVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮ, STUDENTŮ – VZNIK A PRŮBĚH PP VZTAHU Z…
1 392 Kč
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 – ZMĚNY V ROCE 2014 A K 1. 1. 2015 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2016 - změny v roce 2015 a k 1. 1. 2016 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2017 – změny v roce 2016 a k 1.1.2017 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2018 – změny v roce 2017 a k 1.1.2018 …
1 997 Kč
Změny celních předpisů s návazností na DPH a změny INTRASTATu 2016 …
1 392 Kč
Změny společností – ukončování činnosti, převod, transformace (záznam…
1 392 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.