Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 1. VOX a.s., 04.04.2013, 15:15

1. VOX a.s. si Vás dovoluje pozvat na koferenci jejímž cílem je pomoci vám získat ucelené INFORMACE PRO INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ.

Vedení účetnictví a finanční výkaznictví je laiky obecně považováno jen jako nutný prostředek pro zákonem dané povinnosti. Finanční zprávy sestavované podle mezinárodních, potažmo amerických účetních standardů (IFRS / US GAAP), však přináší manažerům s rozhodovací pravomocí (decision makers) mnohé výhody. Mezi nejdůležitější nesporně patří ta, že jim mohou usnadnit či dokonce umožnit získat kapitál na svůj růst a rozvoj. Na rozdíl od národních předpisů, které jsou důležité pro širokou skupinu uživatelů (od vlastníků až po finanční úřad), IFRS a US GAAP slouží jen jedné skupině a to investorům. Proto jakákoliv společnost/firma, která má v úmyslu oslovit investory, by o těchto standardech měla mít alespoň minimální povědomí. Pro společnosti, které uvažují o kapitálovém trhu, je znalost IFRS či US GAAP nezbytná, protože jednou z hlavních podmínek pro vstup na burzu je finanční zpráva sestavená podle jednoho z těchto systémů. Konference je vhodnou platformou pro výměnu zkušeností a získání inspirací pro další růst společnosti v době nejistého financování.

Termín: 20. 5. 2013; 09:00–16:00
Místo konání: KONGRESOVÉ CENTRUM U HÁJKŮ-PRAHA, Na Poříčí 42, Praha 1, 110 00

Přihlášku a podrobné informace k programu naleznete pod odkazem: http://www.vox.cz/kurzy/konference-a-workshopy/svetove-ucetnictvi-us-gaapifrs-cesta-na-kapitalov-trh-11267/

 


Firma 1. VOX a.s. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
3 134 Kč
2. Zavedení IFRS do firemního účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11 - 20.11.2018
5 990 Kč
3. Změny v účetních a daňových zákonech v roce 2018 a novely daňových… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
2 529 Kč
4. Pracovní právo v praxi – aktuálně a změny pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
3 497 Kč
5. Platební styk – aktuální změny právní úpravy včetně nejnovějších změn (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
2 650 Kč
6. Mzdové a platové předpisy v praxi – aktuálně a změny pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
3 618 Kč
7. Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
3 013 Kč
8. Finanční analýza interaktivně, včetně praktických příkladů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
2 771 Kč
9. Zvládání krizových situací proměnou komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
3 618 Kč
10. Moderní timemanagement – 10 návyků pro váš čas a energii (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
4 586 Kč
11. Fakturace v přeshraničním obchodě a službách včetně účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
2 529 Kč
12. Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v… (PRAHA 1 )
21.11.2018
2 892 Kč
13. Specifika účtování zemědělství včetně příkladů z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
2 892 Kč
14. Smlouva o dílo – komplexní prakticky zaměřený rozbor právní úpravy… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
2 650 Kč
15. Nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a důchodové… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
3 618 Kč
16. Excelentní paměť není pouhou iluzí (PRAHA 1 )
21.11.2018
5 203 Kč
17. Automatizace práce v MS Excel pomocí maker (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11 - 22.11.2018
7 974 Kč
18. Nástup nového zaměstnance do firmy z pohledu personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
4 465 Kč
19. Leadershipem k výjimečným týmům a mimořádným výsledkům (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
4 586 Kč
20. Klíč k motivaci a zvyšování osobního výkonu (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
4 586 Kč
21. Výzkum a vývoj a jeho podpora v České republice – výkladový seminář (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
2 892 Kč
22. Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
2 892 Kč
23. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2018/2019 (PRAHA 1 )
22.11.2018
3 328 Kč
24. Zdravotní pojištění – aktuálně a změny pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
1 803 Kč
25. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
2 771 Kč
26. Daňová podpora výzkumu a vývoje zaměřená na odpočitatelnou položku… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
2 892 Kč
27. Zdaňování mezd a platů – aktuálně a změny pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
2 408 Kč
28. Auditor v potravinářství (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
2 650 Kč
29. LinkedIn pro personalistu – profesionála (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
4 586 Kč
30. Efektivní vedení aneb co se v týmu skrytě děje (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
4 586 Kč
31. Jak může firmě prospět osobní PR a značka zaměstnance (páteční… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
3 207 Kč
32. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
2 299 Kč
33. Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2019 – speciálka (PRAHA 8 )
26.11 - 27.11.2018
5 433 Kč
34. Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
2 650 Kč
35. Praktické zkušenosti s kontrolním hlášením k DPH a obrana proti… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
2 771 Kč
36. Pracovněprávní vztahy – osobní agenda zaměstnanců ve vztahu k ochraně… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
2 771 Kč
37. Poskytovatelé investičních služeb po MIFID II (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
2 650 Kč
38. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
4 586 Kč
39. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
4 586 Kč
40. Účetní závěrka roku 2018 u nestátních neziskových organizací (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
2 499 Kč
41. Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11 - 27.11.2018
8 216 Kč
42. Daňová evidence z pohledu každodenní praxe včetně informací k… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2018
2 650 Kč
43. Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2018
2 892 Kč
44. Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0–7 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 29.11.2018
6 038 Kč
45. Kontroly zaměstnavatelů inspektoráty práce – průběh kontroly a postup… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2018
2 650 Kč
46. Aktuální legislativa pro výrobce potravin a obalů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2018
2 650 Kč
47. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 28.11.2018
8 458 Kč
48. Čtyři prospěšné návyky pro dokončení důležitých úkolů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2018
4 586 Kč
49. Správa dokumentů u původců v soukromém sektoru v souvislosti s… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2018
2 190 Kč
50. Efektivní řešení problémů a příslušné rozhodovací metody (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 28.11.2018
8 216 Kč
51. Sanitace a ochranný systém proti výskytu škůdců pro výrobní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2018
2 529 Kč
52. Inventarizace majetku a závazků včetně přípravných prací pro uzavření… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2018
2 650 Kč
53. Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11 - 29.11.2018
6 643 Kč
54. Opravy chyb minulých období – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2018
2 650 Kč
55. Cash flow v teorii i praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11 - 29.11.2018
6 280 Kč
56. Efektivní získávání zaměstnanců – včetně náboru na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11 - 29.11.2018
8 216 Kč
57. Odštěpný závod (organizační složka podniku) zahraniční společnosti v… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2018
3 860 Kč
58. Budujeme značku firmy, produktu, služby (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2018
4 586 Kč
59. Hovory a rozhovory s médii (dopolední workshop) (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2018
3 207 Kč
60. Daňové a účetní rozinky aneb Špindl roku 2018 – XXIII. ročník (ŠPINDLERŮV MLÝN )
29.11 - 1.12.2018
8 458 Kč
61. Insolvenční řízení – praktické rady pro obezřetné podnikatele (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
3 013 Kč
62. Krizové PR firmy a komunikace s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
4 586 Kč
63. Jak řešit krizové situace ve vyjednávání (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11 - 30.11.2018
8 700 Kč
64. Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
4 586 Kč
65. Diskuzní seminář k aktuálním změnám ve zdanění prodeje zboží přes… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
4 586 Kč
66. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
4 586 Kč
67. Jak na tvorbu dobrého dotazníku aneb cesta od nápadu k vyhodnocení (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2018
4 586 Kč
68. Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2018
2 287 Kč
69. Delegování – umění, které vám bude pomáhat každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2018
4 586 Kč
70. Úvod do neštěstí aneb jak na opravdovou sebemotivaci (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2018
4 586 Kč
71. Firma jako fungující "PR tým" (páteční dopolední workshop) (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2018
3 207 Kč
72. Systémy bezpečnosti potravin pro pokročilé – standardy BRC, IFS (PRAHA 1 )
3.12.2018
2 650 Kč
73. Jak připravovat, organizovat a vyhodnocovat jazykové vzdělávání… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2018
4 586 Kč
74. Světové účetnictví US GAAP a IFRS (srovnání a jejich vzájemné využití… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12 - 6.12.2018
10 757 Kč
75. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2018
2 529 Kč
76. Základy DPH pro vaši praxi včetně novely zákona od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2018
2 892 Kč
77. Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách předpisů v… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2018
2 650 Kč
78. Moderní leadership aneb proč benefity nestačí (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2018
3 509 Kč
79. Zvládání stresu na pracovišti i v soukromém životě, relaxační… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12 - 4.12.2018
8 216 Kč
80. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12 - 4.12.2018
8 458 Kč
81. Účetní závěrka za rok 2018 v plném a zjednodušeném rozsahu (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2018
3 134 Kč
82. Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2018
2 650 Kč
83. Zákon o DPH a jeho změny pro rok 2019 ve vazbě na daňový řád (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2018
2 771 Kč
84. Sociální sítě, komunity, web a blog. Naučte se digitální marketing… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2018
3 751 Kč
85. Praktický seminář k aktuálním otázkám poskytování informací… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2018
2 299 Kč
86. Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2018
2 650 Kč
87. Výkaz cash flow prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2018
2 771 Kč
88. Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2018
3 618 Kč
89. Srovnání českého a slovenského pracovního práva s ohledem na novely v… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2018
3 497 Kč
90. Protikorupční chování (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2018
2 190 Kč
91. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2018
4 586 Kč
92. Profesionální asistentka – management podpory manažerů (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12 - 6.12.2018
8 216 Kč
93. Efektivní využití MS Office v práci asistentky (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12 - 7.12.2018
12 076 Kč
94. Prezentuj krátce! (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2018
4 586 Kč
95. Motivace a odměňování pracovníků: čím, jak, koho a proč odměnit (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
4 586 Kč
96. Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12 - 7.12.2018
4 586 Kč
97. Náhrada škody v obchodní praxi – výklad, judikatura, praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
2 771 Kč
98. Zástavy v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
3 013 Kč
99. Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2018 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
2 408 Kč
100. Hodnocení zaměstnanců a jeho vazba na ostatní personální procesy (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12 - 7.12.2018
8 337 Kč
101. Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace za rok 2018 a novinky… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
2 650 Kč
102. Týmová komunikace krok za krokem aneb jak se domluvit a jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
4 586 Kč
103. Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
5 143 Kč
104. Finance pro nefinanční manažery – komplexní přehled včetně příkladů (PRAHA 1 )
7.12.2018
3 013 Kč
105. Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2018
2 408 Kč
106. Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2018
2 650 Kč
107. Účetním výkazům a závěrce rozumíme (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2018
2 771 Kč
108. Tisková zpráva od A do Z aneb jak na informace pro média (páteční… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2018
3 086 Kč
109. Řízení nákladů firmy, organizace i businessu a rozpočtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12 - 11.12.2018
10 152 Kč
110. Performance Management and Development Planning (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2018
2 892 Kč
111. Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12 - 11.12.2018
6 038 Kč
112. Faktura – komplexně na příkladech z praxe a náležitosti daňových… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2018
2 529 Kč
113. Negociace po telefonu – jak dobře zvládnout různé typy telefonátů (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2018
4 586 Kč
114. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2018
3 890 Kč
115. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
3 860 Kč
116. Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR a vysílání pracovníků do… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
3 255 Kč
117. Práce s vizemi a akčními plány pro rozvoj týmů i jednotlivců (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
4 586 Kč
118. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
2 408 Kč
119. Pokladna, práce s penězi, které nejsou vaše, platební karty – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
2 299 Kč
120. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (mírně… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
3 618 Kč
121. Manažer jako kouč, koučování pro manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12 - 12.12.2018
8 216 Kč
122. DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně a pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
2 771 Kč
123. Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
3 376 Kč
124. IFRS – aktuálně i připravované novelizace (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
2 650 Kč
125. Uzavření účetnictví za rok 2018 pro neauditované společnosti včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
2 650 Kč
126. Aktuality v účetnictví a daních 2018–2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
3 134 Kč
127. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a související otázky (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
2 287 Kč
128. Výběrový pohovor se zaměřením na osobnostní tendence uchazečů (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
4 586 Kč
129. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12 - 13.12.2018
8 458 Kč
130. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
4 586 Kč
131. Vývoj pracovněprávní legislativy pro rok 2019 – připravovaná novela… (HAVLÍČKŮV BROD )
12.12.2018
1 682 Kč
132. Průřez novinek v daňových a účetních předpisech pro rok 2019 (PRAHA 8 )
13.12.2018
3 013 Kč
133. Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
2 892 Kč
134. Elektronická evidence tržeb (EET) v podmínkách roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
2 166 Kč
135. Cestovní náhrady 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
2 408 Kč
136. Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
2 499 Kč
137. Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12 - 14.12.2018
8 337 Kč
138. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12 - 14.12.2018
8 458 Kč
139. Nejčastější chyby personalistů na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
4 586 Kč
140. Účetní závěrka nestátních neziskových organizací za rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
2 499 Kč
141. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12 - 14.12.2018
8 216 Kč
142. Jak ne/pracovat s týmem obchodníků (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
4 586 Kč
143. Time management pro chronické prokrastinátory (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
4 586 Kč
144. Celní problematika v roce 2018 a očekávané změny roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
2 771 Kč
145. Zásoby z účetního a daňového pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
2 408 Kč
146. Důkazní břemeno v daňovém řízení (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
2 529 Kč
147. Praktický průvodce GDPR pro daňové a účetní pracovníky – první… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
2 771 Kč
148. Zdaňování příjmů ze spekulací s kryptoměnami (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
2 529 Kč
149. Komunikace datovou schránkou aneb „jak efektivně komunikovat (nejen)… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
1 990 Kč
150. Praxí ověřené taktiky a postupy v prodeji (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
4 586 Kč
151. Novela zákona o DPH pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2018
2 771 Kč
152. Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2019 (PRAHA 1 )
17.12 - 19.12.2018
7 248 Kč
153. Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů v roce 2019 (PRAHA 1 )
17.12.2018
2 892 Kč
154. Správa dokumentů u původců ve veřejném i v soukromém sektoru – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2018
2 190 Kč
155. Emoce pod kontrolou – zvládání emocí v pěti krocích (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2018
5 143 Kč
156. Prezentační dovednosti, rétorika (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12 - 18.12.2018
8 216 Kč
157. Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2018
2 771 Kč
158. Daň z příjmů fyzických osob – za rok 2018 a novinky roku 2019 včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2018
3 134 Kč
159. Mzdové předpisy aktuálně pro rok 2019 (PRAHA 1 )
18.12.2018
3 255 Kč
160. Soft skills vyšší generace – tisícero dovedností komunikace a… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12 - 19.12.2018
9 910 Kč
161. Nejdůležitější změny v daních, finančním a mzdovém účetnictví pro rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2018
2 287 Kč
162. Uzavření účetnictví za rok 2018 pro podnikatelské subjekty (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2018
2 771 Kč
163. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2019… (PRAHA 1 )
19.12.2018
2 529 Kč
164. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2018
4 586 Kč
165. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2018
4 586 Kč
166. Financování od A do Z – v příkladech, s důrazem na praktickou aplikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
20.12.2018
2 892 Kč
167. Cestovní náhrady dle slovenské legislativy aktuálně a pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.12.2018
2 287 Kč
168. Novela zákona o DPH pro rok 2019 na praktických příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
3.1.2019
2 892 Kč
169. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.1.2019
2 892 Kč
170. Aktuality v účetnictví a daních 2018–2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.1.2019
3 134 Kč
171. Stálice a novinky v judikatuře nejvyššího správního soudu k daním z… (PRAHA 8 )
7.1.2019
3 981 Kč
172. Velká účetní závěrka včetně daňového přiznání právnických osob za rok… (PRAHA 1 )
8.1 - 9.1.2019
4 816 Kč
173. Jak správně nastavit pravidla pro vyúčtování zahraničních pracovních… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.1.2019
2 650 Kč
174. Sestavení účetní závěrky podvojného účetnictví podnikatelských… (PRAHA 1 )
8.1.2019
3 013 Kč
175. Praktický pohled na účetní a daňové doklady dle předpisů pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.1.2019
2 650 Kč
176. Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok… (PRAHA 1 )
9.1.2019
3 013 Kč
177. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
10.1 - 11.1.2019
8 458 Kč
178. Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.1.2019
3 013 Kč
179. Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.1.2019
3 255 Kč
180. Celní kodex a celní předpisy v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.1.2019
2 771 Kč
181. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
14.1.2019
4 586 Kč
182. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1.2019
3 328 Kč
183. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1 - 16.1.2019
9 668 Kč
184. Hodnocení zaměstnanců a jeho vazba na ostatní personální procesy (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1 - 16.1.2019
8 337 Kč
185. Dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1.2019
2 499 Kč
186. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1 - 17.1.2019
4 586 Kč
187. Účetnictví právnických osob, daň z příjmů a DPH v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1 - 18.1.2019
7 345 Kč
188. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2019
4 586 Kč
189. Daň z příjmů aktuálně pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2019
3 376 Kč
190. Efektivní práce s daty díky funkcím MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1 - 18.1.2019
8 216 Kč
191. Účetní závěrka za rok 2018 a zásadní změny v účetnictví pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1.2019
3 376 Kč
192. Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků z pohledu zdravotního a… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.1.2019
2 892 Kč
193. DPH aktuálně pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.1.2019
3 013 Kč
194. Nejdůležitější změny v daních, finančním a mzdovém účetnictví pro rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.1.2019
2 287 Kč
195. Pracovněprávní předpisy v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.1.2019
3 013 Kč
196. Dopady změn u DPH na společnosti (sdružení) od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.1.2019
3 013 Kč
197. Úhrada ambulantních zdravotních služeb v roce 2019 aneb mám dodatek… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2019
2 529 Kč
198. Neverbální komunikace – a její verbální projevy (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2019
2 965 Kč
199. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2019
4 586 Kč
200. DPH na Slovensku po 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2019
3 134 Kč
201. Zásoby, skladová evidence, vazba na fakturaci, drobný majetek,… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1.2019
3 013 Kč
202. Převodní ceny a daňová kontrola – aktuální výzva v přímých daních po… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1.2019
2 771 Kč
203. Rychločtení a racionální čtení – dvoudenní intenzifikovaná forma (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1 - 24.1.2019
10 878 Kč
204. Cestovní náhrady včetně aktualit pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2019
2 529 Kč
205. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2019
4 707 Kč
206. Systémy bezpečnosti obalů – požadavky standardů na výrobce obalů pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2019
2 650 Kč
207. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2019
2 408 Kč
208. Sestavení daňového přiznání daně z příjmu právnických osob pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2019
2 499 Kč
209. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2019… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.1.2019
2 529 Kč
210. Time management pro chronické prokrastinátory (PRAHA 1 - Nové Město )
25.1.2019
4 586 Kč
211. Fakturace a související problematika DPH pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1.2019
2 650 Kč
212. Uzavření účetnictví za rok 2018 včetně zpracování daňového přiznání –… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1.2019
2 892 Kč
213. Zdaňování příjmů FO ze závislé činnosti v roce 2019 a roční zúčtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1.2019
2 529 Kč
214. Zdravotní pojištění v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1.2019
1 682 Kč
215. Jak na mzdy a platy v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1 - 30.1.2019
7 575 Kč
216. Splatná a odložená daň krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2019
2 650 Kč
217. Názorová manipulace, její zdroje a jak ji rozpoznat (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2019
3 497 Kč
218. Potravinářské podvody a falšování potravin (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2019
2 650 Kč
219. Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2019
3 255 Kč
220. Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace na… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2019
2 650 Kč
221. Poskytování dotací (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2019
2 190 Kč
222. Praktické uplatňování zákona o DPH od 1. 1. 2019 (PRAHA 8 )
30.1.2019
3 497 Kč
223. Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2019
2 892 Kč
224. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1 - 31.1.2019
8 458 Kč
225. Důchodové pojištění v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2019
2 529 Kč
226. Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2019
2 771 Kč
227. Nastavení účetnictví, kontrolních vazeb a úprava vnitropodnikových… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2019
2 650 Kč
228. Daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2018 a aktuality pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2019
3 134 Kč
229. Elektronická evidence tržeb (EET) v podmínkách roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
1.2.2019
2 166 Kč
230. Daňový profesionál® – kompletně (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2 - 20.3.2019
41 600 Kč
231. Daně – výklad nejdůležitějších zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2 - 14.2.2019
24 176 Kč
232. Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2019
3 134 Kč
233. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2019
4 586 Kč
234. Rezervy a opravné položky v roce 2019 – účetní a daňový pohled včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2019
3 013 Kč
235. Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2018 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2019
2 408 Kč
236. Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2019
2 499 Kč
237. Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2019
835 Kč
238. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2019
2 408 Kč
239. Příprava profesionální prezentace v MS PowerPoint (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2019
4 465 Kč
240. Uzavření účetnictví za rok 2018 pro neauditované společnosti včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2019
2 650 Kč
241. Praktický trénink obrany daňového subjektu aneb jak se vypořádat s… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2019
2 892 Kč
242. Celní problematika v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2019
2 771 Kč
243. Zákon o registru smluv – aktuální problematika (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2019
2 892 Kč
244. Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2019
2 650 Kč
245. Aktuálně k mezinárodnímu daňovému plánování – budoucnost blízká a… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2019
3 860 Kč
246. Zákon o daních z příjmů – právnické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2019
3 255 Kč
247. Přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2018 (pravidla +… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2019
2 596 Kč
248. Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2019
3 013 Kč
249. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2019
2 771 Kč
250. Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2019
2 287 Kč
251. Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2019
2 287 Kč
252. Budujeme značku firmy, produktu, služby (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2019
4 586 Kč
253. Novinky v legislativě BOZP od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2019
2 408 Kč
254. GDPR pro HR – praktické zkušenosti (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2019
2 771 Kč
255. Kontrola a audit hospodaření s majetkem (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2019
2 390 Kč
256. Kontrola a audit hospodaření v neziskových organizacích (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2 - 26.2.2019
3 990 Kč
257. Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2019
2 287 Kč
258. Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2019
2 892 Kč
259. Hovory a rozhovory s médii (páteční dopolední workshop) (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2019
3 207 Kč
260. Zákon o daních z příjmů – závislá činnost (PRAHA 1 - Nové Město )
11.2.2019
2 287 Kč
261. Základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
11.2 - 15.2.2019
10 878 Kč
262. Výkon funkce statutárního orgánu, souběh funkcí a odlišnosti od… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.2.2019
2 892 Kč
263. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2019
2 771 Kč
264. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2019
2 408 Kč
265. Emoce pod kontrolou – zvládání emocí v pěti krocích (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2019
5 143 Kč
266. Jak připravovat, organizovat a vyhodnotit jazykové vzdělávání… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2019
4 586 Kč
267. Pokladna v roce 2019, práce s penězi, které nejsou vaše, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2019
2 408 Kč
268. Controlling aneb jak začít efektivně sledovat a řídit náklady a… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2019
2 892 Kč
269. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2 - 14.2.2019
8 458 Kč
270. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2019
2 408 Kč
271. Zákon o zdravotním pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2019
1 198 Kč
272. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2019
3 890 Kč
273. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2019
2 892 Kč
274. DPH a účtování v cestovním ruchu pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2019
3 376 Kč
275. Daň z příjmů – novinky v roce 2018/2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2019
3 134 Kč
276. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2019
4 586 Kč
277. Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2019
3 497 Kč
278. Uzavření daňové evidence OSVČ, daňové přiznání a přehledy k pojištění… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2019
3 013 Kč
279. Právní minimum pro daňové poradce (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2019
2 650 Kč
280. INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2019
2 650 Kč
281. Základní orientace v personalistice (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2 - 15.2.2019
8 337 Kč
282. Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na výrobní společnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2.2019
2 892 Kč
283. Zákon o DPH 2018/2019 v příkladech, včetně zaúčtování specifických… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2.2019
2 771 Kč
284. Roční zúčtování a vyúčtování příjmů zaměstnanců za rok 2018, změny ve… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2.2019
3 013 Kč
285. Systém bezpečnosti obalů – požadavky BRC/IoP Global Standard –… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2.2019
2 529 Kč
286. Jak na dezinformace – odolejte fake news (páteční dopolední workshop) (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2.2019
3 207 Kč
287. DPH ve stavebnictví na příkladech z praxe v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2019
2 892 Kč
288. Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2019
2 650 Kč
289. Účetní závěrka za rok 2018 u nestátních neziskových organizací (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2019
2 499 Kč
290. Daň z příjmů fyzických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2019
3 134 Kč
291. Příklady daňové (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2 - 21.2.2019
7 248 Kč
292. Účtování podle jednotlivých účetních tříd z pohledu praxe – postup… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2019
3 013 Kč
293. Konec manipulace – už s vámi nebudou orat (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2019
5 675 Kč
294. Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2019
2 499 Kč
295. Daň z přidané hodnoty (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2019
3 134 Kč
296. Systém HACCP ve stravovacích provozech krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2019
2 408 Kč
297. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2019
4 586 Kč
298. Daň z příjmů právnických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2019
3 134 Kč
299. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2019
3 025 Kč
300. Komunikační MMA umění (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2019
4 586 Kč
301. Silná firemní kultura a zlepšování výkonu firmy (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2019
4 586 Kč
302. GDPR pro malé podnikatele a firmy – prakticky a účinně (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2019
3 497 Kč
303. Opravy chyb minulých období – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2019
2 771 Kč
304. Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na prodej služeb v komerčním… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2019
2 892 Kč
305. Účetní závěrka za rok 2018 včetně finanční analýzy (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2019
3 255 Kč
306. Excelentní paměť není pouhou iluzí (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2019
5 203 Kč
307. Označování potravin pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2019
2 771 Kč
308. Jak může firmě prospět osobní PR a značka zaměstnance (páteční… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2019
3 207 Kč
309. Systémy pro zajištění bezpečnosti potravin v zemědělské prvovýrobě … (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2.2019
2 408 Kč
310. Tuzemské cestovní náhrady v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2.2019
2 650 Kč
311. Právní úprava kapitálového trhu (MIFID2/MIFIR) (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2.2019
2 650 Kč
312. Co musí manažer vědět o daních po novele z roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2019
3 134 Kč
313. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2 - 27.2.2019
8 216 Kč
314. Malé daně – výklad zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2 - 28.2.2019
6 728 Kč
315. Zákon o spotřebních daních a ekologická daň (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2019
3 134 Kč
316. Zákoník práce 2019 – pro začínající aneb začínám/vracím se k… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2 - 28.2.2019
7 611 Kč
317. Cash flow v teorii i praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2 - 27.2.2019
6 522 Kč
318. Kontrola a audit provozních výdajů (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2019
2 390 Kč
319. Manažer jako kouč, koučování pro manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2 - 27.2.2019
8 216 Kč
320. Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2019
2 287 Kč
321. Zákon o dani z nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2019
2 287 Kč
322. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2 - 28.2.2019
8 458 Kč
323. DPH v roce 2019 – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2 - 28.2.2019
5 191 Kč
324. Zákon o dani silniční (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2019
2 287 Kč
325. Zákon o svobodném přístupu k informacím v nových souvislostech (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2019
2 892 Kč
326. Agilní transformace (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2 - 1.3.2019
8 458 Kč
327. Výzkum a vývoj – odpočitatelná položka pohledem aktuální legislativy… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2019
2 650 Kč
328. Prezentuj krátce! (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2019
4 586 Kč
329. Firma jako fungující "PR tým" (páteční dopolední workshop) (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2019
3 207 Kč
330. Leasing – účetní a daňový pohled pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2019
2 892 Kč
331. Uzavření účetnictví za rok 2018 včetně zpracování daňového přiznání –… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.3.2019
2 892 Kč
332. Náklady a výnosy v roce 2019 – účetní a daňové (PRAHA 1 - Nové Město )
4.3.2019
3 255 Kč
333. Ekonomické ukazatele – charakteristika a jejich vyhodnocení včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.3.2019
2 892 Kč
334. Daňový řád, daňový systém ČR – pojmy a definice (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3 - 6.3.2019
5 675 Kč
335. Automatizace práce v MS Excel pomocí maker (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3 - 6.3.2019
8 216 Kč
336. Jak plánovat lokální obchodní strategie (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2019
4 586 Kč
337. Podvojné účetnictví od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3 - 7.3.2019
7 732 Kč
338. DPH prakticky pro začínající a mírně pokročilé plátce (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2019
2 892 Kč
339. Jednoduché účetnictví a závěrka pro spolky/občanská sdružení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2019
2 390 Kč
340. Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2019
2 892 Kč
341. Zásadní rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2019
2 650 Kč
342. Prezentační dovednosti – jak dát prezentaci šťávu (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2019
4 586 Kč
343. Průběh kontroly u příjemců dotací (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2019
2 190 Kč
344. Praktické zkušenosti s kontrolním hlášením k DPH a obrana proti… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2019
3 013 Kč
345. Výpočty ve mzdové účtárně – pro začínající mzdové účetní 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
8.3.2019
2 771 Kč
346. Jednáme s klientem po telefonu (PRAHA 1 - Nové Město )
8.3.2019
4 586 Kč
347. Deriváty v účetnictví podnikatelů v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
8.3.2019
2 650 Kč
348. Aktuality pro výrobce potravin a obalů v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2019
2 650 Kč
349. Praktický trénink pokročilých prezentačních dovedností (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2019
4 344 Kč
350. Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2019
2 650 Kč
351. Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2019
3 013 Kč
352. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3 - 13.3.2019
8 458 Kč
353. Excelentní paměť není pouhou iluzí – rozšířený seminář (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3 - 13.3.2019
8 821 Kč
354. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2019
3 618 Kč
355. Účetní a daňové aktuality očima daňové poradkyně (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2019
3 134 Kč
356. Kontrolní vazby v účetnictví pro podnikatele pro rok 2019 včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2019
2 771 Kč
357. Za co stojí v práci “člověk” (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2019
2 499 Kč
358. Výklad účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3 - 14.3.2019
5 796 Kč
359. Dodací doložky INCOTERMS 2010 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2019
2 771 Kč
360. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2019
4 586 Kč
361. Podřízený zaměstnanec od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3 - 14.3.2019
8 216 Kč
362. Odpovědnost za vady – detailní rozbor včetně judikatury a praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2019
3 013 Kč
363. Daňová evidence z pohledu každodenní praxe včetně informací k… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2019
3 013 Kč
364. GDPR – výkladové i aplikační problémy a nový zákon o zpracování… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2019
3 013 Kč
365. Efektivní vedení aneb co se v týmu skrytě děje (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2019
4 586 Kč
366. Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní hodnota včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2019
2 892 Kč
367. Strategický management (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2019
4 586 Kč
368. Kritické myšlení a rozhodování aneb rozhodovací manuál (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2019
4 586 Kč
369. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3 - 19.3.2019
8 458 Kč
370. Agenturní zaměstnávání pro agentury i uživatele – v praxi a ve světle… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3.2019
2 771 Kč
371. Pracovněprávní předpisy v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3.2019
3 013 Kč
372. Pohledávky a dluhy (závazky) – účetní a daňové vymezení (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3.2019
2 529 Kč
373. Příklady účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3 - 20.3.2019
5 191 Kč
374. Účinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2019
5 068 Kč
375. Odpady ve stravovacích provozech pro začínající a mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2019
2 650 Kč
376. Metodika pracovní doby, její rozvržení, pravidla a forma… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2019
3 013 Kč
377. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2019
2 771 Kč
378. Vnitřní směrnice pro podnikatele v souladu se změnami předpisů pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2019
2 529 Kč
379. Systémy bezpečnosti potravin – jejich principy a požadavky (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2019
2 650 Kč
380. Základy IFRS na příkladech z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3 - 21.3.2019
5 966 Kč
381. Rozhovory v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3 - 21.3.2019
8 216 Kč
382. Platební styk – seznámení s právní úpravou (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2019
2 892 Kč
383. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3.2019
4 707 Kč
384. Prodej jako hra (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3.2019
3 509 Kč
385. Stavební zákon – praktické zkušenosti při aplikaci novely stavebního… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3.2019
2 771 Kč
386. Jak optimálně nastavit firmu z pohledu daní a účetnictví a ochránit… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3.2019
2 892 Kč
387. Správa dokumentů u původců ve veřejném i v soukromém sektoru – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3.2019
2 190 Kč
388. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3.2019
2 892 Kč
389. Automobil ve firemní praxi – kompletní daňový pohled včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3.2019
2 529 Kč
390. Řízení alergenů ve stravovacích provozech (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2019
2 529 Kč
391. Cestovní náhrady 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2019
2 529 Kč
392. Skončení pracovního poměru na praktických příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2019
3 134 Kč
393. Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2019
3 013 Kč
394. Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3 - 27.3.2019
8 216 Kč
395. Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2019
2 650 Kč
396. Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3 - 28.3.2019
4 707 Kč
397. Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2019
2 650 Kč
398. Komplexní pohled na uplatnění nároku na odpočet DPH po změnách a pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2019
2 650 Kč
399. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3 - 29.3.2019
5 191 Kč
400. Neverbální komunikace – a její verbální projevy (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3.2019
2 965 Kč
401. Insolvenční řízení – praktické rady pro obezřetné podnikatele včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3.2019
3 013 Kč
402. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3.2019
2 299 Kč
403. Finance pro nefinanční manažery – komplexní přehled včetně příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
29.3.2019
3 013 Kč
404. Účetní výkazy pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
29.3.2019
2 650 Kč
405. Systém bezpečnosti obalů – požadavky IFS PACsecure (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2019
2 529 Kč
406. Budujeme značku firmy, produktu, služby (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2019
4 586 Kč
407. Spory při realizaci staveb včetně judikatury a praktických doporučení (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2019
3 134 Kč
408. Společník a jednatel jednočlenné s. r. o. – účetní a daňové hledisko (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2019
3 013 Kč
409. Excel pro účetní prakticky – základní, ale povinná znalostní výbava (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2019
2 771 Kč
410. IFRS – mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4 - 4.4.2019
9 305 Kč
411. Moderní controlling a reporting (distanční studium) (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4 - 25.4.2019
11 979 Kč
412. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4 - 3.4.2019
8 458 Kč
413. Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2019
2 892 Kč
414. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2019
4 586 Kč
415. Trénink vyjednávání pro nákupčí (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4 - 4.4.2019
8 700 Kč
416. Přeměny obchodních společností – právní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2019
3 013 Kč
417. Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací z… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2019
2 892 Kč
418. Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4 - 5.4.2019
7 974 Kč
419. Zahraniční obchod se službami z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2019
2 771 Kč
420. Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2019
3 134 Kč
421. Jak může management firmy předejít daňové pasti (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2019
3 134 Kč
422. Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2019
3 134 Kč
423. Kolektivní investování (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2019
2 771 Kč
424. Mezinárodní účetní standardy pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2019
3 618 Kč
425. Finanční plán a reporting – praktické rady a tipy (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2019
2 771 Kč
426. Excel pro účetní prakticky – prohloubení znalostí, předcházení a… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2019
2 771 Kč
427. IFRS – finanční nástroje (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4 - 10.4.2019
6 401 Kč
428. Kontroly zaměstnavatelů inspektoráty práce – průběh kontroly a postup… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2019
2 892 Kč
429. Vizitka písemné komunikace – jak přejít od chyb a nedostatků k… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2019
2 390 Kč
430. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2019
2 408 Kč
431. Platební karty zaměstnavatele v praxi – krok za krokem – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2019
2 529 Kč
432. Úvod do US GAAP pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2019
3 618 Kč
433. Personální a mzdová problematika v roce 2019 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2019
3 134 Kč
434. Specifika účtování zemědělství včetně příkladů z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2019
2 892 Kč
435. GDPR – první poznatky z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2019
2 771 Kč
436. Svěřenské fondy pro pokročilé z pohledu transakčních, daňových a… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2019
3 013 Kč
437. Časté chyby a omyly v účetnictví podnikatelů pro začínající včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2019
2 650 Kč
438. Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2019
2 892 Kč
439. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – masné výrobky (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2019
2 650 Kč
440. Finanční analýza na bázi účetní závěrky (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2019
3 013 Kč
441. Fakturace v roce 2019, práce s účetními a daňovými doklady (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2019
2 771 Kč
442. Problematické situace v přeshraničním obchodě a službách včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2019
2 408 Kč
443. Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2019
3 618 Kč
444. Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2019
3 013 Kč
445. Jak zvládnout pohledávky a dluhy (závazky) z hlediska účetnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2019
2 771 Kč
446. Základy podvojného účetnictví dle změn pro rok 2019 – výklad polopatě… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4 - 18.4.2019
8 458 Kč
447. Důkazní břemeno v daňovém řízení (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2019
2 650 Kč
448. Systém HACCP ve stravovacích provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2019
2 408 Kč
449. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2019
3 013 Kč
450. Metodika pracovní doby, její rozvržení, pravidla a forma… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2019
3 013 Kč
451. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2019
4 586 Kč
452. Efektivní smluvní sankce – jak optimalizovat smlouvu (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2019
3 013 Kč
453. Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2019
3 606 Kč
454. DPH – přeshraniční transakce v příkladech – dovoz, vývoz,… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2019
3 255 Kč
455. DPH pro nestátní neziskové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2019
2 451 Kč
456. Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2019
2 299 Kč
457. Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2019
2 892 Kč
458. Co musí účetní vědět o DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2019
3 497 Kč
459. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4 - 24.4.2019
8 458 Kč
460. Nejčastější chyby při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2019
2 650 Kč
461. Zahraniční holdingové struktury – právní a daňové souvislosti včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2019
2 771 Kč
462. Úhrada zdravotních služeb v roce 2018 a 2019, aneb co dělat, když s… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2019
2 892 Kč
463. Základy risk managementu včetně příkladů z praxe, simulační hry a… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4 - 24.4.2019
5 542 Kč
464. Daňové a účetní aspekty darování a dalších forem fundraisingu (vstup… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2019
2 451 Kč
465. Systémy bezpečnosti potravin pro pokročilé – standardy BRC, IFS (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2019
2 650 Kč
466. Mzdová akademie pro začínající v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4 - 26.4.2019
7 490 Kč
467. Tuzemské cestovní náhrady v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2019
2 650 Kč
468. Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2019
2 408 Kč
469. Marketing a reklama – daňové a účetní aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2019
3 013 Kč
470. Insolvenční řízení z pohledu věřitele – aktuální výkladové problémy,… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2019
3 013 Kč
471. Dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2019
2 499 Kč
472. Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru v souvislosti s… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2019
2 190 Kč
473. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – koloniální zboží (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2019
2 408 Kč
474. Vysílání pracovníků do členských států EU – na co všechno pamatovat (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2019
2 892 Kč
475. Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2019
2 650 Kč
476. Základy DPH pro vaši praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2019
3 134 Kč
477. Business plán pro vaši praxi – krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2019
2 771 Kč
478. Účetní a daňové chuťovky po legislativních změnách (PRAHA 1 - Nové Město )
29.4.2019
3 255 Kč
479. US GAAP – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5 - 15.5.2019
9 063 Kč
480. Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR a vysílání pracovníků do… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2019
3 255 Kč
481. Účetní, daňové a právní martyrium v případě dlouhodobé fyzické… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2019
3 013 Kč
482. Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví včetně modelového příkladu,… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2019
3 134 Kč
483. Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace na… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2019
2 650 Kč
484. Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se rozhodnout o koupi… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2019
2 892 Kč
485. Účetní a daňové doklady, vyúčtování respektive fakturace dle změn… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2019
2 892 Kč
486. Účetnictví pro nestátní neziskové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5 - 16.5.2019
5 445 Kč
487. Veřejné zakázky v každodenní praxi a za použití modelových situací a… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2019
3 497 Kč
488. Řízení nákladů firmy a organizace i businessu, rozpočtování a… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5 - 17.5.2019
11 967 Kč
489. Odštěpný závod (organizační složka podniku) v ČR a v zahraničí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2019
3 860 Kč
490. Časové rozlišení, dohadné položky, tvorba a čerpání rezerv, účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2019
2 892 Kč
491. Kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2019
3 255 Kč
492. Povolování provádění staveb (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2019
3 013 Kč
493. Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2019
2 499 Kč
494. Kontaminující látky v potravinách (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2019
2 650 Kč
495. Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2019
3 013 Kč
496. Excel pro účetní prakticky – kontingenční tabulky a grafy, export a… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2019
2 771 Kč
497. IFRS v praxi – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5 - 22.5.2019
7 974 Kč
498. Účetnictví pro neúčetní v daňových souvislostech (podnikatelské… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5 - 21.5.2019
4 816 Kč
499. Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2019
2 771 Kč
500. Mzdová a personální speciálka pro rok 2019 včetně mzdového auditu (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5 - 29.5.2019
21 768 Kč
501. Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2019
3 618 Kč
502. Bytová družstva v praxi – právní úprava s důrazem na chystané změny v… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2019
2 650 Kč
503. Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – pro úplné začátečníky (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2019
3 013 Kč
504. Velká novela daňových předpisů v roce 2019 – Sněmovní tisk č. 206,… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2019
3 497 Kč
505. Personalistika a bezpečnost práce v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2019
2 408 Kč
506. Předpisy o zaměstnanosti v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2019
2 408 Kč
507. Insolvenční řízení – řešení úpadku oddlužením, výkladové problémy,… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2019
3 013 Kč
508. Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2019
3 134 Kč
509. Auditor v potravinářství (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2019
2 650 Kč
510. Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0–7 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5 - 24.5.2019
6 038 Kč
511. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2019
2 650 Kč
512. FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2019
2 408 Kč
513. Kupní smlouva v obchodních vztazích (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2019
3 013 Kč
514. Daň z příjmů ze závislé činnosti v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2019
2 650 Kč
515. Restrukturalizace, transformace a podnikové přeměny – příklady fúzí,… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2019
2 771 Kč
516. Účetním výkazům a závěrce rozumíme (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2019
3 013 Kč
517. Správa dokumentů u původců v soukromém sektoru v souvislosti s… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2019
2 190 Kč
518. Důchodové pojištění, vedení evidenčních listů v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2019
2 529 Kč
519. Zákon o zdravotním pojištění v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2019
1 319 Kč
520. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2019
2 771 Kč
521. Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2019
2 650 Kč
522. Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5 - 30.5.2019
11 846 Kč
523. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2019
2 529 Kč
524. Zákon o nemocenském pojištění v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2019
2 529 Kč
525. Nové nařízení o prospektu – s účinností od 1. 7. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2019
2 420 Kč
526. Opravné položky – daňový a účetní pohled včetně příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2019
2 892 Kč
527. Kurz – elektronická evidence tržeb (EET) (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2019
2 529 Kč
528. Jak postupovat při vedení účetnictví, problematika vedení účetnictví… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2019
2 771 Kč
529. Vedení personální a mzdové agendy, mzdový audit (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2019
3 255 Kč
530. Daňová kontrola transferových cen v současné praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2019
3 134 Kč
531. Zákon o spotřebitelském úvěru – zkušenosti s jeho aplikací (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2019
2 408 Kč
532. Sanitace a ochranný systém proti výskytu škůdců pro výrobní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2019
2 529 Kč
533. Zákoník práce v praxi – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5 - 30.5.2019
4 998 Kč
534. Mzdové předpisy v praxi pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2019
3 255 Kč
535. Vzájemné souvislosti DPH, daně z příjmů právnických osob a účetnictví… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2019
3 497 Kč
536. Finanční analýza pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5 - 31.5.2019
5 191 Kč
537. INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2019
2 650 Kč
538. Mezinárodní standardy IFRS 15 - Výnosy a IFRS - 16 Leasingy (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2019
3 618 Kč
539. Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, skladové hospodářství, nedokončená… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2019
3 013 Kč
540. Mzdové účetnictví – řešení problematických případů (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2019
2 771 Kč
541. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a související otázky –… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2019
2 408 Kč
542. GDPR pro daňové a účetní pracovníky – první zkušenosti z praxe a nový… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2019
2 771 Kč
543. Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2019
2 892 Kč
544. Daňové minimum pro účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6 - 5.6.2019
7 732 Kč
545. Sanitace a ochranný systém proti výskytu škůdců ve stravovacích… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2019
2 529 Kč
546. GDPR pro malé podnikatele a firmy – prakticky a účinně (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2019
3 497 Kč
547. Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2019
2 892 Kč
548. Minimum celního deklaranta (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6 - 7.6.2019
9 668 Kč
549. Nabývání nemovitostí – specifika asset deal a share deal – právní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2019
3 013 Kč
550. České účetní standardy v každodenní praxi včetně příkladů účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2019
3 013 Kč
551. Platební styk pro pokročilé – včetně nejnovějších změn (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2019
2 771 Kč
552. Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2019
3 376 Kč
553. Personální a mzdová problematika v roce 2019 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2019
3 134 Kč
554. Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu včetně praktických… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2019
2 892 Kč
555. Pracovní právo v roce 2019 – refresh klíčových oblastí a informace o… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2019
2 771 Kč
556. Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2019
2 529 Kč
557. Zákon o DPH a jeho změny pro rok 2019 ve vazbě na daňový řád (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2019
3 013 Kč
558. Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6.2019
3 618 Kč
559. Komplikované účetní případy pro náročné (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6 - 12.6.2019
5 796 Kč
560. GDPR – výkladové i aplikační problémy a nový zákon o zpracování… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2019
3 013 Kč
561. Vyúčtování zahraničních pracovních cest, valutová pokladna, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2019
2 892 Kč
562. Porovnání podnikání fyzické vs. právnické osoby z daňového a účetního… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2019
3 134 Kč
563. Jak na emoce a komunikaci v týmové práci (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2019
2 499 Kč
564. Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2019
2 601 Kč
565. Postavení jednatele – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2019
2 771 Kč
566. DPH u zvláštních režimů (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2019
2 408 Kč
567. Bytová družstva v praxi – účetnictví pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2019
2 771 Kč
568. ePrivacy pro IT pracovníky – co přináší, jak postupovat, vazby na… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2019
2 771 Kč
569. Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2019
2 771 Kč
570. Financování od A do Z – v příkladech, s důrazem na praktickou aplikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2019
3 013 Kč
571. Ekonomická správa nemovitostí včetně daňových aspektů pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2019
3 013 Kč
572. Majetek podle českých předpisů a IFRS – srovnání, včetně nového… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.6 - 18.6.2019
6 401 Kč
573. Základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
17.6 - 21.6.2019
10 878 Kč
574. Novela zákona o obchodních korporacích (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2019
3 013 Kč
575. DPH – nejčastější chyby (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2019
3 134 Kč
576. Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6 - 20.6.2019
10 152 Kč
577. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6 - 20.6.2019
5 191 Kč
578. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2019
2 771 Kč
579. Bytová družstva v praxi – hospodaření a daňová problematika pro rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2019
3 013 Kč
580. Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6.2019
1 990 Kč
581. Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontrolu (PRAHA 1 - Nové Město )
21.6.2019
2 771 Kč
582. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.6.2019
2 771 Kč
583. Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2019
2 650 Kč
584. Výkaz cash flow prakticky včetně nácviku sestavení výkazu (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2019
2 892 Kč
585. Chránění zaměstnanci – praktické rady, příklady a judikatura (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2019
3 013 Kč
586. Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2019
3 376 Kč
587. Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6.2019
2 892 Kč
588. DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6.2019
2 771 Kč
589. Řízení nákladů firmy, organizace i businessu a rozpočtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.7 - 11.7.2019
10 152 Kč
590. Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7.2019
2 892 Kč
591. Dodací doložky INCOTERMS 2010 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.7.2019
2 771 Kč
592. Výzkum a vývoj a jeho podpora v České republice – výkladový seminář (PRAHA 1 - Nové Město )
11.7.2019
2 892 Kč
593. Daňová uznatelnost výdajů na výzkum a vývoj (PRAHA 1 - Nové Město )
12.7.2019
3 013 Kč
594. Světové účetnictví US GAAP a IFRS (srovnání a jejich vzájemné využití… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.7 - 18.7.2019
10 757 Kč
595. Zákoník práce 2019 – pro začínající aneb začínám/vracím se k… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.7 - 18.7.2019
7 611 Kč
596. Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.7.2019
2 892 Kč
597. Vedení mzdové agendy – pro začínající mzdové účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
22.7 - 23.7.2019
5 554 Kč
598. Vedení mzdové agendy – komplikované mzdové výpočty (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7.2019
3 013 Kč
599. Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.7.2019
3 013 Kč
600. Specifika obecně prospěšné společnosti (o. p. s.) a ústavu v… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.7.2019
2 499 Kč
601. DPH – procvičovací kurz pro mírně pokročilé až pokročilé plátce (PRAHA 1 - Nové Město )
6.8 - 8.8.2019
7 248 Kč
602. Efektivní řízení rizik od základů (PRAHA 1 - Nové Město )
6.8.2019
2 650 Kč
603. Zahraniční obchod – komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH,… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.8 - 15.8.2019
7 248 Kč
604. Skladové zásoby – komplexně, jejich pořízení s vazbou na účetnictví,… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.8.2019
2 892 Kč
605. Účto a daně aneb školíme se v přírodě – XVII. ročník (Kácov) (KÁCOV )
22.8 - 24.8.2019
7 259 Kč
606. Personální a mzdová problematika v roce 2019 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.8.2019
3 134 Kč
607. Účetní případy pro pokročilé aneb účetnictví 2019 v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8 - 28.8.2019
5 917 Kč
608. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
29.8.2019
2 892 Kč
609. Podvojné účetnictví od A do Z – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
3.9 - 5.9.2019
7 732 Kč
610. Základy DPH pro vaši praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
12.9.2019
3 134 Kč
611. Deriváty v účetnictví podnikatelů v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
13.9.2019
2 650 Kč
612. Účetnictví pro neúčetní v daňových souvislostech (podnikatelské… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9 - 20.9.2019
4 816 Kč
613. Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví včetně modelového příkladu,… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.9.2019
3 134 Kč
614. IFRS nové standardy – IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky a IFRS 16… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2019
3 497 Kč
615. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – účetní a daňové aspekty po… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2019
3 134 Kč
616. DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2019
2 771 Kč
617. Fakturace v roce 2019, práce s účetními a daňovými doklady (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2019
2 771 Kč

Žádné položky.

Elektronické kurzy

CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
CESTOVNÍ NÁHRADY (záznam DVD)
1 392 Kč
Daň z příjmu fyzických osob 2015 a daňové přiznání za rok 2014 …
1 150 Kč
Daň z příjmů fyzických osob v roce 2016 a daňové přiznání za rok 2015…
1 392 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2015 a daňové přiznání právnických osob…
1 150 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2016 a daňové přiznání za rok…
1 392 Kč
Daně a účetnictví v roce 2015 – první poznatky z praxe (záznam on…
1 150 Kč
Daňové a nedaňové výdaje v praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
Daňově uznatelné náklady v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňový řád pro účetní 2016 s ohledem na povinnou elektronickou…
1 392 Kč
DPH nejčastější chyby a praktické příklady (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2016 …
1 392 Kč
DPH v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
DPH v tuzemsku 2014, 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (záznam DVD)
1 392 Kč
Elektronická komunikace se státní správou 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD)
1 392 Kč
INCOTERMS 2010 (záznam DVD)
1 392 Kč
INTRASTAT OD A DO Z (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK VYPLŇOVAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Kde nejvíce chybujeme v pracovním právu – pro náročné (záznam on-line)
1 392 Kč
Kontrolní hlášení k DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Majetek a odpisy v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD)
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2016 …
1 392 Kč
Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v daních a účetnictví 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky ve mzdách 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky ve mzdách v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ON-LINE KURZ: Daň z příjmů fyzických osob 2019 a daňové přiznání za…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Daň z příjmů právnických osob 2019 a daňové přiznání za…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Daňově uznatelné náklady 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: DPH pro neziskové organizace 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Insolvenční řízení pro účetní 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Novinky v oblasti daní a účetnictví 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Novinky ve mzdách v roce 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Problematika pohledávek a dluhů 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Roční zúčtování daně za rok 2018
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Smlouvy o zamezení dvojího zdanění, mezinárodní zdanění…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Účetní závěrka pro podnikatelské subjekty 2018
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Účetnictví a daně neziskových organizací 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Uplatňování DPH v praxi podrobně 2
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Zákoník práce 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Zdravotní pojištění 2019
1 997 Kč
Pracovní právo pro mzdové účetní v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
PRACOVNÍ SMLOUVY A JAK NA NĚ Z POHLEDU PRAXE (záznam DVD)
1 392 Kč
Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU …
1 392 Kč
Problematika pohledávek a dluhů (závazků) v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam DVD)
1 392 Kč
Silniční daň 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY (záznam DVD)
3 351 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – PRŮBĚH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU (záznam DVD)
1 392 Kč
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ …
1 392 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení zaměstnanců – komplexní přehled kroků…
1 392 Kč
STYLISTIKA MODERNÍHO E-MAILU – OBCHODNÍ I OSOBNÍ KORESPONDENCE …
1 392 Kč
Účetní závěrka 2014 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 150 Kč
Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetnictví a daně neziskových organizací 2015/2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetnictví pro praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PODLE NORMY ČSN 01 6910 – ZMĚNY A NOVINKY ROKU 2014…
1 392 Kč
VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY PRO ZAČÍNAJÍCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Vedení mzdové agendy pro zkušené (záznam on-line)
1 392 Kč
VEDENÍ OSOBNÍ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ (záznam DVD)
1 392 Kč
Výklad zákona o DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákoník práce – pracovní doba a její rozvržení z pohledu praxe ve…
1 392 Kč
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákonné způsoby optimalizace daní z pohledu daňového poradce (záznam…
1 392 Kč
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZAMĚSTNÁVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮ, STUDENTŮ – VZNIK A PRŮBĚH PP VZTAHU Z…
1 392 Kč
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 – ZMĚNY V ROCE 2014 A K 1. 1. 2015 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2016 - změny v roce 2015 a k 1. 1. 2016 …
1 392 Kč
Změny celních předpisů s návazností na DPH a změny INTRASTATu 2016 …
1 392 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.