Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Vysoká škola Karla Engliše a. s., 10.04.2013, 15:24

Vysoká škola Karla Engliše a. s. zahájila od ledna 2013 projekt podporovaný z OP VK s názvem Podpora bezpečnostního vzdělávání IT pracovníků v Jihomoravském kraji.

Obsahem projektu je tvorba a pilotní ověření dosud chybějícího komplexního programu dalšího vzdělávání v oblasti bezpečnosti ICT pro účastníky IT pracovníky na území Jihomoravského kraje.

Tento projekt vznikl na základě realizovaných výzkumů, dostupných statistik, a také s ohledem na celosvětový trend, kdy se ve světě informačních technologií stává otázka bezpečnosti prioritní oblastí.

Cílem projektu Další vzdělávání VŠKE je zvýšit konkurenceschopnost IT pracovníků v Jihomoravském kraji a zvýšit tak úroveň IT zabezpečení u firem v kraji.


Na první kurzy se odborná veřejnost může zaregistrovat od července 2013.