Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Hubbardova akademie administrativy Praha, 03.05.2013, 15:31

Vedete firmu nebo nějakou její část? Nevíte, kam dřív skočit, je potřeba dokončit tento projekt, zavést nový program, zaškolit lidi apod.? Během dne se na vás valí spousta dalších problémů a úkolů, které musíte vyřešit? Jste v práci dlouho, chodíte domů unaveni, tam přemýšlíte nad tím, co všechno musíte zařídit a s kým co probrat? Máte plány, cíle, sny, které chcete uskutečnit, ale chybí na ně čas nebo jste už trochu rezignovali?

Podívejme se na takového „běžného“ šéfa: má k dispozici tým lidí, který by dané úkoly měl zvládat, ale stejně si řadu věcí raději dělá sám. Proč? Protože práce s lidmi, jakožto podřízenými, prostě někdy není jednoduchá. A protože ne vždy měl s lidmi, kteří pro něj pracovali, ty nejlepší zkušenosti, tak důvěra v podřízené a jejich schopnosti často vzala za své. A také je tu ta všudypřítomná představa - že sám to stejně zvládne nejlépe.

Pokud je šéf často přepracovaný a má toho někdy už opravdu „plné zuby“, jakoby jinými slovy říkal „prostě to nedokážu zorganizovat“. Ale to si bohužel řada šéfů nepřipouští.

Lék na přepracování je tedy jednoduchý - organizujte a delegujte.

Výsledky práce nejsou nic jiného než souhrn plně dokončených akcí, které byly jednotlivcům v týmu zadány. A čím lépe naplánujete jejich pořadí a priority, tím lepších výsledků se dosáhne.

Občas budete muset řešit problémy a hasit požáry, ale pokud možno soustřeďte se na organizování, když máte tu možnost a k dispozici připravený tým (interní nebo externí). Tímto můžete  předcházet budoucím nezdarům a svému fyzickému i psychickému vyčerpání, což přinese přidanou hodnotu jak vám, tak i vašemu okolí a zejména to bude vidět na výsledcích.

Jedinec sice zvládne hodně, ale přeci jen máte jen jedno tělo a 24 hodin a i kdybyste je plně využili, což technicky není dlouhodobě možné, tak to stejně situaci nevyřeší. Protože výsledkem neustálého řešení situací a problémů za druhé, jsou většinou negativní pocity, ztráta energie a kreativity.

Samozřejmě platí, že musíte obětovat nějaký čas, abyste to celé zorganizovali. Musíte zajistit to, aby byli zaměstnanci technicky a odborně na požadované úrovni, která je potřebná k tomu, aby se dosáhlo výsledků, které jste zadali.

Jelikož lidé se častokrát ztrácí v činnostech a dělání svěřených úkolů, ale zapomínají na to nejdůležitější – čeho mají opravdu dosáhnout. Proto prvním krokem v organizování je, ač se to může zdát podivné, definovat přesně, co má být konečným výsledkem práce každého pracovníka firmy.

Definovaným výsledkem práce prodejce potom bude „prodaná služba nebo produkt“ a nejen absolvované schůzky se zákazníky. Výsledkem práce marketingového specialisty potom bude například „poptávka po produktech firmy“ a nejen mnoho nákladných inzercí, vytištěných letáků a absolvovaných výstav bez efektu. Výsledkem práce vedoucího pracovníka potom bude „fungující a expandující firma nebo její část“.

Abyste těchto výsledků dosáhli, musíte u každé pracovní pozice vypracovat přesné pořadí kroků, které vás k nim dovedou. Potom každý z těchto kroků rozpracovat do činností, ať už odborných, pomocných nebo administrativních – s tím si budete muset trochu pohrát. Nakonec to musíte v písemné podobě někomu předat, dohlédnout na to že si to nastuduje, (nebo ho musíte zaškolit), a dohlédnout na to, že to podle toho návodu začne dělat. Samo to nepůjde, způsobit to musí šéf.

V konečném důsledku nebudete řešit věci, problémy a situace za jiné a budete mít konečně čas na svou VLASTNÍ PRÁCI, koníčky a rodinu.

 

Ing. Irena Vavřínová
konzultant Hubbardovy akademie administrativy