Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Hubbardova akademie administrativy Praha, 03.05.2013, 15:31

Vedete firmu nebo nějakou její část? Nevíte, kam dřív skočit, je potřeba dokončit tento projekt, zavést nový program, zaškolit lidi apod.? Během dne se na vás valí spousta dalších problémů a úkolů, které musíte vyřešit? Jste v práci dlouho, chodíte domů unaveni, tam přemýšlíte nad tím, co všechno musíte zařídit a s kým co probrat? Máte plány, cíle, sny, které chcete uskutečnit, ale chybí na ně čas nebo jste už trochu rezignovali?

Podívejme se na takového „běžného“ šéfa: má k dispozici tým lidí, který by dané úkoly měl zvládat, ale stejně si řadu věcí raději dělá sám. Proč? Protože práce s lidmi, jakožto podřízenými, prostě někdy není jednoduchá. A protože ne vždy měl s lidmi, kteří pro něj pracovali, ty nejlepší zkušenosti, tak důvěra v podřízené a jejich schopnosti často vzala za své. A také je tu ta všudypřítomná představa - že sám to stejně zvládne nejlépe.

Pokud je šéf často přepracovaný a má toho někdy už opravdu „plné zuby“, jakoby jinými slovy říkal „prostě to nedokážu zorganizovat“. Ale to si bohužel řada šéfů nepřipouští.

Lék na přepracování je tedy jednoduchý - organizujte a delegujte.

Výsledky práce nejsou nic jiného než souhrn plně dokončených akcí, které byly jednotlivcům v týmu zadány. A čím lépe naplánujete jejich pořadí a priority, tím lepších výsledků se dosáhne.

Občas budete muset řešit problémy a hasit požáry, ale pokud možno soustřeďte se na organizování, když máte tu možnost a k dispozici připravený tým (interní nebo externí). Tímto můžete  předcházet budoucím nezdarům a svému fyzickému i psychickému vyčerpání, což přinese přidanou hodnotu jak vám, tak i vašemu okolí a zejména to bude vidět na výsledcích.

Jedinec sice zvládne hodně, ale přeci jen máte jen jedno tělo a 24 hodin a i kdybyste je plně využili, což technicky není dlouhodobě možné, tak to stejně situaci nevyřeší. Protože výsledkem neustálého řešení situací a problémů za druhé, jsou většinou negativní pocity, ztráta energie a kreativity.

Samozřejmě platí, že musíte obětovat nějaký čas, abyste to celé zorganizovali. Musíte zajistit to, aby byli zaměstnanci technicky a odborně na požadované úrovni, která je potřebná k tomu, aby se dosáhlo výsledků, které jste zadali.

Jelikož lidé se častokrát ztrácí v činnostech a dělání svěřených úkolů, ale zapomínají na to nejdůležitější – čeho mají opravdu dosáhnout. Proto prvním krokem v organizování je, ač se to může zdát podivné, definovat přesně, co má být konečným výsledkem práce každého pracovníka firmy.

Definovaným výsledkem práce prodejce potom bude „prodaná služba nebo produkt“ a nejen absolvované schůzky se zákazníky. Výsledkem práce marketingového specialisty potom bude například „poptávka po produktech firmy“ a nejen mnoho nákladných inzercí, vytištěných letáků a absolvovaných výstav bez efektu. Výsledkem práce vedoucího pracovníka potom bude „fungující a expandující firma nebo její část“.

Abyste těchto výsledků dosáhli, musíte u každé pracovní pozice vypracovat přesné pořadí kroků, které vás k nim dovedou. Potom každý z těchto kroků rozpracovat do činností, ať už odborných, pomocných nebo administrativních – s tím si budete muset trochu pohrát. Nakonec to musíte v písemné podobě někomu předat, dohlédnout na to že si to nastuduje, (nebo ho musíte zaškolit), a dohlédnout na to, že to podle toho návodu začne dělat. Samo to nepůjde, způsobit to musí šéf.

V konečném důsledku nebudete řešit věci, problémy a situace za jiné a budete mít konečně čas na svou VLASTNÍ PRÁCI, koníčky a rodinu.

 

Ing. Irena Vavřínová
konzultant Hubbardovy akademie administrativy


Firma Hubbardova akademie administrativy Praha nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Vzestupy a pády v životě (Praha 9)
otvírá se měsíčně
14 520 Kč
2. Jak přežít jako šéf (Praha 9)
otvírá se měsíčně
5 929 Kč
3. JAK BÝT EFEKTIVNĚJŠÍ V OBCHODĚ? (Praha 9)
otvírá se měsíčně
968 Kč
4. JAK LÉPE MOTIVOVAT PODŘÍZENÉ? (Praha 9)
otvírá se měsíčně
968 Kč
5. PRAKTICKÝ KOMUNIKAČNÍ TRÉNINK (Praha 9)
otvírá se měsíčně
18 150 Kč
6. EMOČNÍ DRILLY - Jak lépe odhadnout lidi a vytvářet lepší vztahy (Praha 9)
otvírá se měsíčně
12 100 Kč

Kurzy na míru

1. ANALÝZA FUNGOVÁNÍ FIRMY (Česko)
doporučený rozsah 2 hodiny
2. INTERNÍ KOMUNIKAČNÍ SEMINÁŘ (Praha 9)
doporučený rozsah 1 deň
3. PŘÍPRAVA NA VÝSTAVY A VELETRH (Česko)
doporučený rozsah 1 deň

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.