Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 1. VOX a.s., 24.05.2013, 11:47

Práci vytváří a dělají lidé. Na první pohled se to může zdát jako naprosto banální a bezobsažné konstatování, ale strategie v oblasti vyhledávání lidských zdrojů zase tak jednoduchá není. Potenciálních zaměstnanců je hodně, personalistům se v mailové schránce hromadí životopisy a motivační dopisy uchazečů, ale vybrat toho nikoliv nejlepšího, ale nejvhodnějšího pro danou pracovní pozici je skutečné umění.


Každý, zvláště mladý člověk toužící získat práci, jež by ho naplňovala a zároveň by platové ohodnocení odpovídalo jeho tužbám, se snaží být originální, odlišit se od ostatních uchazečů.
Personalisté mají složitou práci v tom, že probírají-li se životopisy zájemců, pozorují takřka „dostihové závody“ – kdo bude mít více titulů, kdo bude mít více osvědčení, kdo bude umět více jazyků a tak dále.
Co z toho je pravda, co je přikrášlené a co je zcela vymyšlené, by personalista měl odhalit, nejlépe na ústním pohovoru, kdy by se mělo ukázat, kdo je vhodný a kdo ne. Uchazeči by měli působit sebevědomým – nikoliv však drzým a přehnaně sebejistým – dojmem, vědomi si svých předností i nedostatků.
Naopak personalista by měl svým jednáním, vystupováním, ale i kupříkladu oblečením ukázat jisté partnerství s daným zájemcem. Měl by mu reprezentovat seriózní zájem o nového pracovníka, jednat s ním férově (věta „my se vám ozveme“ se již často asociuje s „nemáme o vás zájem, ale nechceme vám to říct napřímo“) a nenavazovat dojem „zkoušejícího a zkoušeného“.
Pohovor by měl být věcný, ale neměl by simulovat například maturitní zkoušku. Uchazeč by neměl příliš přemýšlet nad tím, jestli odpovídá tak, jak chce personalista. Měl by na pohovoru být sám za sebe.
Personalista by měl pracovníkům nabídnout i kontinuální vzdělávání a sebezdokonalování. Tím ukazuje, že o zaměstnance má firma velký zájem a že chce, aby jeho schopnosti přispívaly k zefektivnění chodu firmy a k vlastnímu pocitu zaměstnance „oni mě chtějí“.
Chcete-li se zdokonalit v personalistice a v oblasti řízení lidských zdrojů a máte-li zájem o novinky v oboru HR (Human resources), navštivte Personální akademii společnosti VOX.

Autor: Tomáš Franěk, 1. VOX a.s.


Firma 1. VOX a.s. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Auditor v potravinářství (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2017
2 650 Kč
2. Daň z příjmů fyzických osob v roce 2017 a očekávané změny pro rok… (PRAHA 8 )
21.11.2017
3 013 Kč
3. Ochrana osobních údajů podle Obecného nařízení EU (GDPR) ve veřejné… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2017
2 499 Kč
4. Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0-7 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11 - 23.11.2017
5 312 Kč
5. Mzdové a platové předpisy v praxi – aktuálně a změny pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2017
3 013 Kč
6. Nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a důchodové… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2017
3 497 Kč
7. Pracovní právo v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11 - 23.11.2017
7 974 Kč
8. Praktické zkušenosti s kontrolním hlášením k DPH a obrana proti… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2017
2 408 Kč
9. Cestovní náhrady – aktuálně a změny pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2017
2 287 Kč
10. Moderní marketingová komunikace a propagace (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2017
4 344 Kč
11. Zdravotní pojištění – aktuálně a změny pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2017
1 803 Kč
12. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2017
4 344 Kč
13. Splatná a odložená daň (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2017
2 287 Kč
14. Zdaňování mezd a platů – aktuálně a změny pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2017
2 166 Kč
15. Specifické mzdové problémy při zaměstnávání matek a otců po změnách v… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2017
2 408 Kč
16. Jak na emoce v týmové práci (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2017
2 499 Kč
17. Minimum celního deklaranta (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 30.11.2017
8 458 Kč
18. Jak vytvořit správný dotazník – cesta od nápadu k vyhodnocení (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2017
4 344 Kč
19. Performance Management and Development Planning (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2017
2 771 Kč
20. Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2017
2 529 Kč
21. Personální a organizační audity (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2017
4 344 Kč
22. Prokazování původu majetku a prohlášení o majetku (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2017
2 287 Kč
23. Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 28.11.2017
7 248 Kč
24. Jak uplatnit principy managementu v podmínkách časového tlaku (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2017
4 344 Kč
25. Padesát barev padesátky aneb jak zaujmout zaměstnavatele svými… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2017
4 344 Kč
26. Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11 - 29.11.2017
4 599 Kč
27. Jak dotahovat své plány a cíle do úspěšného konce (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2017
4 707 Kč
28. Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2017
2 601 Kč
29. Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2017
2 596 Kč
30. Vedení osobního pohovoru s uchazečem (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2017
2 662 Kč
31. Zástavy v praxi včetně zkušeností s aplikací nového zástavního práva (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2017
2 892 Kč
32. Účetnictví společenství vlastníků jednotek pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2017
2 408 Kč
33. Co musí manažer vědět o daních po novele z roku 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2017
3 013 Kč
34. Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2017
2 596 Kč
35. Nástup nového zaměstnance do firmy z pohledu personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2017
4 344 Kč
36. Kurz – elektronická evidence tržeb (EET) (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2017
2 287 Kč
37. Zákoník práce – pracovní doba, její formy a nerovnoměrné rozvržení… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2017
2 650 Kč
38. Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11 - 1.12.2017
7 974 Kč
39. Mluvit či nemluvit – rétorika prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2017
4 344 Kč
40. Deset nejdražších chyb při řízení lidí aneb co se lze naučit z… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2017
4 344 Kč
41. Změny v účetních a daňových zákonech v roce 2017 a novely daňových… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2017
2 408 Kč
42. Typologie pro manažerskou práci (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2017
4 344 Kč
43. Daňové a účetní rozinky aneb Špindl roku 2017 – XXII. ročník (ŠPINDLERŮV MLÝN )
30.11 - 2.12.2017
8 458 Kč
44. Jak na hodnocení a správné poskytování zpětné vazby (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2017
4 344 Kč
45. Převodní ceny a daňová kontrola – aktuální výzva v přímých daních (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2017
2 529 Kč
46. Schůze, porada, meeting – manažerské mýty (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2017
3 509 Kč
47. Leasingové operace z aktuálního účetního a daňového hlediska (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2017
2 529 Kč
48. Novinky ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2017
2 529 Kč
49. Jak rozvíjet potenciál zaměstnanců a připravovat individuální… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2017
4 344 Kč
50. Uzavření účetnictví za rok 2017 pro neauditované společnosti včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2017
2 529 Kč
51. Praxe obchodníka – když dva dělají totéž, není to vždy totéž (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2017
4 344 Kč
52. Kontrolní hlášení DPH – prakticky pro rok 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2017
2 166 Kč
53. Vady nemovitostí, práva z vad, due diligence (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2017
2 650 Kč
54. Vedení porad – jak udělat z nezáživného toku informací užitečné… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2017
4 344 Kč
55. Zase ty podvody aneb novější judikatura k podvodům na DPH v širších… (PRAHA 8 )
4.12.2017
3 618 Kč
56. Možnosti a cesty osobního rozvoje – poznejte kdo jste (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2017
4 344 Kč
57. Jak se zorientovat v personální práci (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2017
4 344 Kč
58. Cestovní náhrady 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2017
2 166 Kč
59. Opravy chyb minulých období – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2017
2 529 Kč
60. Kouzla moderní prezentace aneb jak efektivně využít informační… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2017
4 344 Kč
61. Účetnictví v praxi pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12 - 5.12.2017
4 586 Kč
62. Celní problematika v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2017
2 408 Kč
63. Světové účetnictví US GAAP a IFRS (srovnání a jejich vzájemné využití… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12 - 7.12.2017
12 935 Kč
64. Spotřebitelské úvěry – přípravné semináře na odbornou zkoušku pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12 - 7.12.2017
7 805 Kč
65. Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi… (PRAHA 1 )
5.12 - 6.12.2017
6 038 Kč
66. Inventarizace majetku a závazků – náležitá příprava na účetní závěrku (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2017
2 408 Kč
67. Proti presu času a stresu – time management 5. generace (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12 - 6.12.2017
9 668 Kč
68. Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2017
3 134 Kč
69. Spotřebitelské úvěry – přípravný seminář na odbornou zkoušku pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2017
2 650 Kč
70. Umění manažerské dekonstrukce: buďte při práci efektivní s menším… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2017
3 509 Kč
71. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2017
2 287 Kč
72. Důkazní břemeno v daňovém řízení (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2017
2 287 Kč
73. Spotřebitelské úvěry – přípravný seminář na odbornou zkoušku pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2017
2 650 Kč
74. Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2018 – speciálka (PRAHA 8 )
6.12 - 7.12.2017
5 312 Kč
75. Označování potravin v praxi včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2017
2 287 Kč
76. Uzavírání a realizace smluv v obchodní praxi – jak se vyhnout… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2017
2 892 Kč
77. Účetní závěrka za rok 2017 v plném a zjednodušeném rozsahu (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2017
3 013 Kč
78. Praktická komunikace pro manažery v obtížných situacích (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2017
4 344 Kč
79. Etiketa pro úřednice a úředníky (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2017
2 299 Kč
80. Odštěpný závod (organizační složka podniku) zahraniční společnosti v… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2017
3 618 Kč
81. Příprava profesionální prezentace v MS PowerPoint (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2017
4 223 Kč
82. Zlepšete své soustředění a pozornost ve věku vyrušování (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2017
4 344 Kč
83. Zdravotní pojištění 2018 – změny se spoustou zajímavostí a příkladů z… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2017
2 166 Kč
84. Zvládání stresu na pracovišti i v soukromém životě (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12 - 8.12.2017
7 974 Kč
85. Storytelling v manažerské praxi aneb motivujte svůj tým příběhem (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2017
5 070 Kč
86. Spotřebitelské úvěry – přípravný seminář na zkoušku pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2017
2 650 Kč
87. Jak dobře vymáhat (nejen obchodní) pohledávky (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2017
4 344 Kč
88. Týmová komunikace krok za krokem – jak se domluvit a jak spolupracovat (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2017
4 344 Kč
89. Autorské právo – interpretace a doporučená aplikace (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2017
2 650 Kč
90. Zásoby z účetního a daňového pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2017
2 287 Kč
91. BOZP, PO a hygiena práce z pohledu personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2017
4 344 Kč
92. Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2017 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2017
2 408 Kč
93. Stavební zákon ve vazbě na novelu zavádějící nové principy… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2017
2 529 Kč
94. Deutsch für HR Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2017
2 771 Kč
95. Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2017
2 529 Kč
96. Communication Skills – Telephone Conversations, Writing Email &… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2017
2 771 Kč
97. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2017
4 344 Kč
98. Základy daňové optimalizace pro právnické osoby na Slovensku (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2017
3 013 Kč
99. Nový zákon o zadávání veřejných zakázek (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2017
2 390 Kč
100. Nová pravidla proti praní špinavých peněz s účinností od 1. 1. 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2017
2 529 Kč
101. Kurz – elektronická evidence tržeb (EET) v Havlíčkově Brodě (HAVLÍČKŮV BROD )
11.12.2017
1 561 Kč
102. Pracovnělékařské služby, povinnosti zaměstnavatelů a lékařů – změna… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2017
3 618 Kč
103. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2017
4 344 Kč
104. Management accounting basics – manažerské účetnictví v anglickém… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2017
3 134 Kč
105. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2017
3 860 Kč
106. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2017
4 344 Kč
107. Monitoring zaměstnanců aneb jak správně kontrolovat zaměstnance (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2017
2 650 Kč
108. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12 - 13.12.2017
8 216 Kč
109. Efektivní získávání zaměstnanců – včetně náboru na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12 - 13.12.2017
7 974 Kč
110. Průřez novinek v daňových a účetních předpisech pro rok 2018 (PRAHA 8 )
12.12.2017
2 892 Kč
111. Faktura – komplexně na příkladech z praxe a náležitosti daňových… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2017
2 408 Kč
112. Pokladna, práce s penězi, které nejsou vaše, platební karty – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2017
2 287 Kč
113. Zákon o prokazování původu majetku včetně daňových dopadů – první… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2017
1 803 Kč
114. Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2017
2 499 Kč
115. Excelentní paměť není pouhou iluzí (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2017
5 082 Kč
116. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2017
4 344 Kč
117. Uzavření účetnictví za rok 2017 pro podnikatelské subjekty (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2017
2 771 Kč
118. Negociace po telefonu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2017
4 344 Kč
119. IFRS – aktuálně i připravované novelizace (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2017
2 408 Kč
120. Zákon o DPH a jeho změny pro rok 2018 ve vazbě na daňový řád (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2017
2 650 Kč
121. Hromadná korespondence v MS Word (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2017
3 618 Kč
122. Povinná elektronická komunikace datovou schránkou aneb "jak efektivně… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2017
2 400 Kč
123. IFRS – finanční nástroje (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12 - 15.12.2017
6 280 Kč
124. GDPR v praxi pro IT pracovníky – praktické rady, jak postupovat (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2017
2 529 Kč
125. Výběrový pohovor se zaměřením na osobnostní tendence uchazečů (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2017
4 344 Kč
126. Výkaz cash flow prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2017
2 771 Kč
127. Elektronická evidence tržeb (EET) v neziskových organizacích (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2017
1 790 Kč
128. Když udeří krize: jak komunikačně zvládnout firemní negativní událost (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2017
4 344 Kč
129. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2017
4 344 Kč
130. Pracovní smlouvy z pohledu praxe, včetně problematiky práce z domova (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2017
2 650 Kč
131. Daň z příjmů fyzických osob – za rok 2017 a novinky roku 2018 včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2017
2 650 Kč
132. Nabývání nemovitostí (specifika asset deal a share deal) – právní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2017
3 013 Kč
133. Práce s vizemi a akčními plány pro rozvoj týmů i jednotlivců (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2017
4 344 Kč
134. Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2017
2 529 Kč
135. Cestovní náhrady dle slovenské legislativy aktuálně a pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2017
2 287 Kč
136. Nejdůležitější změny v daních, finančním a mzdovém účetnictví od roku… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2017
2 045 Kč
137. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12 - 19.12.2017
8 216 Kč
138. Padesát barev padesátky aneb jak zaujmout zaměstnavatele svými… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2017
4 344 Kč
139. Aktuality v účetnictví a daních 2017-2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2017
2 892 Kč
140. Elektronická evidence tržeb (EET) v podmínkách roku 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2017
2 287 Kč
141. Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2018 (PRAHA 1 )
19.12 - 21.12.2017
6 038 Kč
142. DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně a pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2017
2 408 Kč
143. Sestavení daňového přiznání daně z příjmu právnických osob pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2017
2 499 Kč
144. Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2017
4 344 Kč
145. Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů v roce 2018 (PRAHA 1 )
19.12.2017
2 771 Kč
146. Mzdové předpisy aktuálně pro rok 2018 (PRAHA 1 )
20.12.2017
3 134 Kč
147. Soft skills vyšší generace – tisícero dovedností komunikace a… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.12 - 22.12.2017
9 668 Kč
148. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2018… (PRAHA 1 )
21.12.2017
2 408 Kč
149. Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.1.2018
2 892 Kč
150. Zákon o DPH pro rok 2018 – praktické příklady (PRAHA 1 - Nové Město )
8.1.2018
2 408 Kč
151. Velká účetní závěrka včetně daňového přiznání za rok 2017 (PRAHA 1 )
9.1 - 10.1.2018
4 707 Kč
152. Sestavení účetní závěrky podvojného účetnictví za rok 2017 (PRAHA 1 )
9.1.2018
2 892 Kč
153. Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů (PRAHA 1 - Nové Město )
9.1.2018
2 190 Kč
154. Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok… (PRAHA 1 )
10.1.2018
2 892 Kč
155. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
10.1.2018
2 650 Kč
156. Pracovnělékařské služby v praxi (včetně schválené a rozsáhlé novely… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.1.2018
2 529 Kč
157. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
10.1 - 11.1.2018
8 216 Kč
158. Elektronická evidence tržeb (EET) v podmínkách roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.1.2018
2 287 Kč
159. Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům (PRAHA 1 - Nové Město )
11.1.2018
2 408 Kč
160. Celní kodex a celní předpisy v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1.2018
2 650 Kč
161. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1 - 16.1.2018
8 216 Kč
162. Zákon o zadávání veřejných zakázek (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1.2018
2 390 Kč
163. Aktuality v účetnictví a daních 2017–2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1.2018
3 134 Kč
164. Jak na emoce v týmové práci (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2018
2 499 Kč
165. Zákon o registru smluv se zaměřením na školy a školská zařízení (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2018
1 991 Kč
166. Rychločtení, racionální čtení, info management (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1 - 17.1.2018
10 878 Kč
167. Hodnocení zaměstnanců a jeho vazba na ostatní personální procesy (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1 - 17.1.2018
7 974 Kč
168. Jak správně nastavit pravidla pro vyúčtování zahraničních pracovních… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2018
2 408 Kč
169. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2018
3 134 Kč
170. Efektivní práce s daty díky funkcím MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1 - 17.1.2018
7 853 Kč
171. Pracovněprávní předpisy v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2018
2 408 Kč
172. Minimum z financí a účetnictví pro neekonomy (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1 - 18.1.2018
7 974 Kč
173. Daň z příjmů aktuálně pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1.2018
2 892 Kč
174. Nejdůležitější změny v daních, finančním a mzdovém účetnictví od roku… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1.2018
2 045 Kč
175. Cestovní náhrady v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1.2018
2 287 Kč
176. Účetnictví právnických osob, daň z příjmů a DPH v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1 - 19.1.2018
6 982 Kč
177. Účetní závěrka za rok 2017 a zásadní změny v účetnictví pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.1.2018
2 892 Kč
178. DPH aktuálně pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.1.2018
2 650 Kč
179. Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2017 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.1.2018
2 408 Kč
180. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2018… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2018
2 287 Kč
181. Kurz – elektronická evidence tržeb (EET) (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2018
2 287 Kč
182. Dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2018
2 499 Kč
183. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2018
4 344 Kč
184. Zásoby, skladová evidence, vazba na fakturaci, drobný majetek,… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2018
2 771 Kč
185. Účetní závěrka za rok 2017 včetně finanční analýzy (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1.2018
3 134 Kč
186. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1 - 24.1.2018
8 216 Kč
187. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a související otázky (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1.2018
2 287 Kč
188. IFRS – mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1 - 25.1.2018
9 063 Kč
189. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2018
1 990 Kč
190. Zlepšete si koncentraci, paměť, tvořivost, motivační schopnosti –… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2018
4 961 Kč
191. Daň z příjmů – novinky v roce 2017/2018 (odpolední seminář) (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2018
2 408 Kč
192. Daň z nabytí nemovitých věcí v praxi včetně postupu při vyplnění… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2018
2 287 Kč
193. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
25.1.2018
2 287 Kč
194. Etiketa pro úřednice a úředníky (PRAHA 1 - Nové Město )
25.1.2018
2 299 Kč
195. Průběh kontroly u příjemců dotací (PRAHA 1 - Nové Město )
25.1.2018
2 190 Kč
196. Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků z pohledu zdravotního a… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.1.2018
2 771 Kč
197. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.1.2018
4 344 Kč
198. Pracovní právo v praxi: novinky 2017/2018, skutečné a domnělé… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.1.2018
2 287 Kč
199. Praktický trénink obrany daňového subjektu aneb jak se vypořádat s… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.1.2018
2 650 Kč
200. Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.1.2018
2 650 Kč
201. Nová právní úprava kapitálového trhu (MiFID II/MiFIR) – převratné… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2018
2 529 Kč
202. Zdaňování příjmů FO ze závislé činnosti v roce 2018 a roční zúčtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2018
2 408 Kč
203. Nastavení účetnictví, kontrolních vazeb a úprava vnitropodnikových… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2018
2 408 Kč
204. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2018
4 586 Kč
205. Jak na mzdy a platy v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1 - 31.1.2018
8 107 Kč
206. Padesát barev padesátky aneb jak zaujmout zaměstnavatele svými… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2018
4 344 Kč
207. Zdravotní pojištění v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2018
2 287 Kč
208. Uzavření daňové evidence OSVČ, daňové přiznání a přehledy k pojištění… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2018
2 892 Kč
209. Praktické uplatňování zákona o DPH od 1. 1. 2018 (PRAHA 8 )
30.1.2018
3 134 Kč
210. Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2018
2 771 Kč
211. Ochrana osobních údajů – výklad nového obecného nařízení (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2018
2 650 Kč
212. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2018
4 344 Kč
213. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1 - 1.2.2018
8 216 Kč
214. Stavební právo – změny v právní úpravě s účinností od 1. 1. 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2018
2 529 Kč
215. Daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2017 a aktuality pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2018
3 134 Kč
216. Důchodové pojištění v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2018
2 287 Kč
217. Elektronická evidence tržeb od A do Z – pro podnikatele (fyzické a… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.2.2018
2 408 Kč
218. Roční zúčtování a vyúčtování příjmů zaměstnanců za rok 2017, změny ve… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.2.2018
2 529 Kč
219. Rezervy a opravné položky pohledem účetnictví a daní 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
2.2.2018
3 013 Kč
220. Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.2.2018
2 892 Kč
221. Tuzemské cestovní náhrady v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
2.2.2018
2 408 Kč
222. Nová pravidla proti praní špinavých peněz s účinností od 1. 1. 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2018
2 529 Kč
223. Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2018
3 134 Kč
224. Kontrolní hlášení DPH – prakticky pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2018
2 287 Kč
225. Daně – výklad nejdůležitějších zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2 - 14.2.2018
21 998 Kč
226. Daňový profesionál® – kompletně (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2 - 23.3.2018
42 320 Kč
227. Novinky v legislativě BOZP od 1. 1. 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2018
2 287 Kč
228. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2018
2 408 Kč
229. Získávání, analýza a prezentace dat v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2 - 7.2.2018
7 853 Kč
230. Uzavření účetnictví za rok 2017 včetně zpracování daňového přiznání –… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2018
2 408 Kč
231. GDPR v praxi pro pracovníky z oblasti HR (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2018
2 650 Kč
232. Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2018
835 Kč
233. Základy IFRS na příkladech z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2 - 7.2.2018
5 966 Kč
234. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2 - 7.2.2018
8 216 Kč
235. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2018
4 344 Kč
236. INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2018
2 650 Kč
237. Zákon o daních z příjmů – právnické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2018
3 255 Kč
238. Označování potravin pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2018
2 650 Kč
239. Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2018
2 287 Kč
240. Přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2017 (pravidla +… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2018
2 596 Kč
241. Fakturace a krátce DPH (pro začínající) (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2018
2 408 Kč
242. Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2018
2 287 Kč
243. Emoční inteligence – jak vám může pomoci k dosažení úspěchu (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2018
5 143 Kč
244. GDPR v praxi pro IT pracovníky – praktické rady, jak postupovat (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2018
2 650 Kč
245. Zákon o svobodném přístupu k informacím (PRAHA 1 - Nové Město )
9.2.2018
2 650 Kč
246. Změny v účetních předpisech pro podnikatele v roce 2018, daňové a… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.2.2018
2 408 Kč
247. Zákon o daních z příjmů – závislá činnost (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2018
2 287 Kč
248. Praktické návody implementace nového obecného nařízení (GDPR) včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2018
2 408 Kč
249. Jak zvládnout pohledávky a dluhy (závazky) z hlediska účetnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2018
2 529 Kč
250. Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2018
2 287 Kč
251. Základy DPH pro vaši praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2018
2 650 Kč
252. English for Human Resource Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2018
2 892 Kč
253. Mezi námi generacemi – age management a mezigenerační spolupráce na… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2018
2 499 Kč
254. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2018
2 408 Kč
255. Uzavření účetnictví za rok 2017 pro neauditované společnosti včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2018
2 650 Kč
256. Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2018
2 499 Kč
257. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2018
2 287 Kč
258. Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, práce s talenty (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2018
4 344 Kč
259. Elektronická evidence tržeb (EET) v podmínkách roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2018
2 166 Kč
260. DPH na Slovensku po 1. 1. 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2018
3 134 Kč
261. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2018
2 408 Kč
262. Zákon o prokazování původu majetku – první zkušenosti, nejasnosti,… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2018
1 803 Kč
263. Poskytování dotací vč. změn u dotací ze státního rozpočtu od roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2018
2 190 Kč
264. Zákon o zdravotním pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2018
1 198 Kč
265. Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2.2018
2 650 Kč
266. Pokladna v roce 2018, práce s penězi, které nejsou vaše, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2.2018
2 287 Kč
267. Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě (PRAHA 1 - Nové Město )
16.2.2018
2 408 Kč
268. Základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2 - 23.2.2018
10 878 Kč
269. Mzdová problematika krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2 - 23.2.2018
10 225 Kč
270. Daň z příjmů fyzických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2018
3 134 Kč
271. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2018
4 344 Kč
272. Prezentační a rétorické dovednosti II – nadstavba pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2 - 20.2.2018
8 216 Kč
273. Dvoustranné smlouvy o sociálním zabezpečení a o zamezení dvojího… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2018
2 892 Kč
274. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2018
3 134 Kč
275. Základní orientace v pracovním právu, povinnosti zaměstnavatele (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2018
2 892 Kč
276. Příklady daňové (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2 - 21.2.2018
7 248 Kč
277. Jak na tvorbu směrnic a personální reporting (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2018
4 344 Kč
278. GDPR v praxi ve finančních službách (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2018
3 013 Kč
279. Náhrada mzdy a platu, náhrada výdajů zaměstnanců v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2018
2 892 Kč
280. Elektronizace veřejné správy v ČR a její důsledky na práci s… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2018
2 190 Kč
281. Daň z přidané hodnoty (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2018
3 134 Kč
282. Deutsch für HR Professionals von B1 bis C1/C2 Ebene (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2018
2 892 Kč
283. Kurz – elektronická evidence tržeb (EET) (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2018
2 287 Kč
284. Studium cizích jazyků: úspěšnými rychleji (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2018
4 465 Kč
285. Nemocenské pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2018
2 892 Kč
286. Manažer a práce s informacemi (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2 - 22.2.2018
7 974 Kč
287. Daň z příjmů právnických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2018
3 134 Kč
288. Pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, důchodové… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2018
2 892 Kč
289. Postavení jednatele – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2018
2 529 Kč
290. Deriváty v účetnictví podnikatelů v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2018
2 408 Kč
291. DPH u neziskových a veřejnoprávních subjektů v roce 2018 v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2018
2 499 Kč
292. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2018
4 344 Kč
293. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2 - 23.2.2018
8 216 Kč
294. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.2.2018
4 344 Kč
295. GDPR v praxi pro hotely a cestovní agentury – praktické návody… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.2.2018
2 650 Kč
296. Daň z příjmů ze závislé činnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
23.2.2018
2 892 Kč
297. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
23.2.2018
3 790 Kč
298. Presentation Skills for Managers and Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2018
2 892 Kč
299. Systém HACCP ve stravovacích provozech krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2018
2 408 Kč
300. Rodinné a dědické právo podle nového občanského zákoníku (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2018
2 408 Kč
301. Padesát barev padesátky aneb jak zaujmout zaměstnavatele svými… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2018
4 344 Kč
302. Novinky v legislativě BOZP od 1. 1. 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2018
2 287 Kč
303. Zaměstnanecké benefity z pohledu daní v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2018
2 166 Kč
304. Opravy chyb minulých období – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2018
2 529 Kč
305. Účetní závěrka roku 2017 u nestátních neziskových organizací (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2018
2 499 Kč
306. DPH v roce 2018 – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2 - 27.2.2018
4 707 Kč
307. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2 - 27.2.2018
8 216 Kč
308. Pracovní doba, její rozvržení a pravidla s důrazem na formu… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2018
2 650 Kč
309. Dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2018
2 499 Kč
310. Malé daně – výklad zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2 - 1.3.2018
7 248 Kč
311. Vyjednávání v obtížných situacích – nácvik vyjednávacích taktik (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2 - 28.2.2018
7 974 Kč
312. Konsolidace podle českých předpisů – prakticky v programu Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2018
4 465 Kč
313. Zákon o spotřebních daních a ekologická daň (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2018
3 134 Kč
314. Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2018
3 376 Kč
315. Cash flow v teorii i praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2 - 1.3.2018
6 038 Kč
316. Zákon o dani silniční (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2018
2 287 Kč
317. Označování potravin pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2018
2 650 Kč
318. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2018
2 299 Kč
319. Účetní uzávěrka roku 2017 na Slovensku očima daňového poradce (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2018
2 771 Kč
320. Jak na efektivní time management a stress management (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2018
4 586 Kč
321. Aktuálně k daňové a účetní legislativě v roce 2017 a 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2018
3 134 Kč
322. Zákon o zadávání veřejných zakázek (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2018
2 390 Kč
323. Označování potravin podle komoditních vyhlášek (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2018
2 650 Kč
324. Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2018
2 287 Kč
325. Kontingenční tabulky v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2018
4 223 Kč
326. Zákon o dani z nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2018
2 287 Kč
327. Mistrovské způsoby komunikace pro začátečníky (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2018
3 618 Kč
328. Účetní výkazy pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3.2018
2 650 Kč
329. Odpovědnost (členů statutárních orgánů) v souvislosti s insolvenčním… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3.2018
2 408 Kč
330. Pohledávky a dluhy (závazky) – účetní a daňové vymezení (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3.2018
2 408 Kč
331. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2018
2 771 Kč
332. Náklady a výnosy – účetní a daňové aspekty v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2018
2 892 Kč
333. Ekonomické ukazatele – charakteristika a jejich vyhodnocení (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2018
2 771 Kč
334. Odpady ve stravovacích provozech pro začínající a mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2018
2 650 Kč
335. Jednáme s klientem po telefonu (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2018
4 344 Kč
336. Komunikace v krizových a zátěžových situacích (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2018
2 499 Kč
337. Kommunikationsfähigkeiten – Telefongespräche, Schreiben von E-Mail… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2018
2 892 Kč
338. Daňový řád, daňový systém ČR – pojmy a definice (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3 - 7.3.2018
5 675 Kč
339. Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3 - 7.3.2018
7 974 Kč
340. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2018
3 618 Kč
341. Platební styk – seznámení s právní úpravou (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2018
2 408 Kč
342. Hospodaření s majetkem státu po novele zákona č. 219/2000 Sb., o… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2018
2 390 Kč
343. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3 - 8.3.2018
8 216 Kč
344. Systémy pro zajištění bezpečnosti potravin v zemědělské prvovýrobě … (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2018
2 408 Kč
345. Uzavření účetnictví za rok 2017 včetně zpracování daňového přiznání –… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.3.2018
2 408 Kč
346. Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
8.3 - 9.3.2018
4 586 Kč
347. Insolvenční rizika související s uzavíráním transakcí: střet… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3.2018
2 166 Kč
348. Efektivní vedení aneb co se v týmu skrytě děje (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3.2018
4 344 Kč
349. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3.2018
2 287 Kč
350. Účetním výkazům a závěrce rozumíme (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2018
2 650 Kč
351. Automobil ve firemní praxi – kompletní daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2018
2 408 Kč
352. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3 - 6.4.2018
10 866 Kč
353. Právo pro ekonomy a účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2018
2 892 Kč
354. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a základy… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3 - 13.3.2018
6 038 Kč
355. HR Recruitment & Selection and Employee Assessments (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2018
2 892 Kč
356. Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2018
4 344 Kč
357. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3 - 13.3.2018
8 216 Kč
358. Kontrolní vazby v účetnictví pro podnikatele pro rok 2018 včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2018
2 408 Kč
359. Výpočty ve mzdové účtárně – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2018
2 287 Kč
360. Výklad účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3 - 14.3.2018
5 796 Kč
361. Soft skills vyšší generace – tisícero dovedností komunikace a… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3 - 14.3.2018
9 668 Kč
362. Jak nastavit vhodný motivační systém pro vaši firmu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2018
4 344 Kč
363. Odpovědnost za vady – detailní rozbor včetně judikatury a praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2018
3 013 Kč
364. DPH a účtování v cestovním ruchu pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2018
3 013 Kč
365. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3 - 15.3.2018
8 216 Kč
366. Finanční plán a reporting – praktické rady a tipy (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2018
2 650 Kč
367. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2018
4 344 Kč
368. Vnitřní směrnice pro podnikatele v souladu se změnami předpisů pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2018
2 287 Kč
369. Management v podmínkách časového tlaku (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2018
4 344 Kč
370. Označování potravin v praxi včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2018
2 287 Kč
371. Základy daňové optimalizace pro právnické osoby na Slovensku (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2018
3 013 Kč
372. Účetní a daňové aktuality očima daňové poradkyně (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2018
2 650 Kč
373. Presentation Skills (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2018
4 344 Kč
374. Ochrana osobních údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2018
2 290 Kč
375. Dodací doložky INCOTERMS 2010 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2018
2 650 Kč
376. Jak říkat "ne" a jak si vymezit hranice (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2018
3 025 Kč
377. Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů nestátní neziskové… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2018
2 596 Kč
378. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3 - 20.3.2018
8 216 Kč
379. Poskytovatelé investičních služeb a Česká národní banka po MiFID II (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2018
2 529 Kč
380. Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2018
2 771 Kč
381. Účinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2018
5 143 Kč
382. Kontrola a audit hospodaření s majetkem (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2018
2 420 Kč
383. Vybrané otázky pracovního práva (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2018
3 013 Kč
384. Pracovní konstelace – vaše pracovní situace očima těch druhých (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2018
3 509 Kč
385. GDPR pro IT pracovníky – technická zabezpečení, praktická… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2018
2 892 Kč
386. Kontrola a audit hospodaření v neziskových organizacích (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3 - 9.4.2018
4 828 Kč
387. Časté chyby v účetnictví a v daních (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2018
2 650 Kč
388. Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3 - 21.3.2018
7 974 Kč
389. Nástroje a techniky řízení projektů (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3 - 22.3.2018
7 974 Kč
390. Zákon o registru smluv (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3.2018
2 650 Kč
391. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3.2018
2 650 Kč
392. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3 - 22.3.2018
8 216 Kč
393. Příklady účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3 - 22.3.2018
5 191 Kč
394. Budoucí Společná zemědělská politika po roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3.2018
2 287 Kč
395. Finanční analýza pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3 - 23.3.2018
4 816 Kč
396. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3.2018
4 344 Kč
397. Jak sestavit, vést a koordinovat funkční PR tým (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2018
2 298 Kč
398. Právní minimum pro daňové poradce (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2018
2 650 Kč
399. Skončení pracovního poměru na praktických příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2018
2 408 Kč
400. Jak na efektivní time management a stress management (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2018
4 586 Kč
401. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2018
4 586 Kč
402. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2018
4 344 Kč
403. Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru po novelách zákona o… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2018
2 190 Kč
404. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2018
4 344 Kč
405. Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2018
2 529 Kč
406. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3 - 27.3.2018
4 465 Kč
407. Performance Management and Development Planning (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2018
2 892 Kč
408. Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona platného pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2018
2 892 Kč
409. Systémy bezpečnosti potravin – jejich principy a požadavky (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2018
2 650 Kč
410. Záruky, reklamace a prodej spotřebitelům včetně e-shopů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2018
2 408 Kč
411. Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2018
5 143 Kč
412. Jak zlepšit své soustředění v době neustálého vyrušování (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2018
4 344 Kč
413. Cestovní náhrady 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2018
2 166 Kč
414. Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3.2018
3 618 Kč
415. Insolvenční řízení – zkušenosti s aplikací zákona a aktuální… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3.2018
3 013 Kč
416. Personální riskmanagement aneb jak minimalizovat personální rizika ve… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3.2018
4 344 Kč
417. Jarní škola pohotových komunikačních dovedností (PRAHA 1 - Nové Město )
29.3.2018
4 774 Kč
418. Finance pro nefinanční manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
29.3.2018
2 892 Kč
419. Využití Excelu ve finančním managementu (PRAHA 1 - Nové Město )
29.3.2018
3 013 Kč
420. Padesát barev padesátky aneb jak zaujmout zaměstnavatele svými… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.3.2018
4 344 Kč
421. Jak dotahovat své plány a cíle do úspěšného konce (PRAHA 1 - Nové Město )
30.3.2018
4 707 Kč
422. Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2018
2 892 Kč
423. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2018
2 299 Kč
424. Svěřenský fond – účetní a daňové otázky aneb co obnáší správa fondu v… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2018
2 529 Kč
425. DPH ve stavebnictví pro rok 2018 na příkladech z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2018
2 529 Kč
426. Podvojné účetnictví od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4 - 5.4.2018
7 248 Kč
427. Účetnictví společenství vlastníků jednotek (SVJ) (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2018
2 650 Kč
428. Kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2018
3 134 Kč
429. Účetní a daňové chuťovky po legislativních změnách (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2018
3 013 Kč
430. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4 - 5.4.2018
8 216 Kč
431. Moderní controlling a reporting (distanční studium) (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4 - 25.4.2018
14 508 Kč
432. Cesty osobního rozvoje – poznejte kdo jste (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2018
4 344 Kč
433. Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2018
2 771 Kč
434. Řízení financí pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2018
2 529 Kč
435. Prezentační dovednosti – jak dát prezentaci šťávu (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2018
4 344 Kč
436. Dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2018
2 499 Kč
437. Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4 - 6.4.2018
6 038 Kč
438. Agenturní zaměstnávání pro agentury i uživatele – v praxi a ve světle… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2018
2 529 Kč
439. Zajišťovací příkazy a postup po jejich vydání (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2018
2 287 Kč
440. Fakturace v roce 2018, práce s účetními a daňovými doklady (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2018
2 408 Kč
441. Angličtina ve financích a účetnictví – English in Finance and… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4 - 27.4.2018
7 224 Kč
442. Zahraniční obchod se službami z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2018
2 529 Kč
443. Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací z… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2018
2 287 Kč
444. Human Resource Management and Employee Relations (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2018
2 892 Kč
445. Kontrola a audit provozních výdajů (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2018
2 390 Kč
446. Časté chyby a omyly v účetnictví podnikatelů (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2018
2 287 Kč
447. Mezinárodní účetní standardy pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2018
3 376 Kč
448. Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2018
2 499 Kč
449. Jak komunikovat a vzájemně si dobře porozumět (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2018
4 344 Kč
450. Manuál komunikace s médii – základy Public Relations (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4 - 11.4.2018
7 974 Kč
451. Úvod do US GAAP pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2018
3 376 Kč
452. Komplexní průvodce DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4 - 12.4.2018
6 885 Kč
453. Rychločtení, racionální čtení, info management (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4 - 11.4.2018
10 878 Kč
454. Die professionelle Präsentation – für Profis und Anfänger (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2018
2 771 Kč
455. Aktuální právní problematika v dopravě – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2018
2 408 Kč
456. Smlouvy při vedení účetnictví a daní (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2018
2 299 Kč
457. Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2018
2 892 Kč
458. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2018
4 344 Kč
459. Systém HACCP ve stravovacích provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2018
2 408 Kč
460. Platební karty zaměstnavatele v praxi – krok za krokem – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2018
2 287 Kč
461. Vnitřní firemní předpisy, povinnosti zaměstnavatelů, agenturní… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2018
2 408 Kč
462. DPH v příkladech – workshop (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2018
2 892 Kč
463. Problematické situace v přeshraničním obchodě a službách včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2018
2 408 Kč
464. Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) z právního a… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2018
2 771 Kč
465. Manuál pro tvorbu vlastního názoru – vlivy, nutnost a tlaky, kterým… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2018
3 618 Kč
466. Vizitka písemné komunikace – jak se prezentovat působivě, bez chyb a… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2018
2 390 Kč
467. Jak optimálně nastavit firmu z pohledu daní a účetnictví a ochránit… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2018
2 408 Kč
468. Neviditelný leadership – jak lidi vést namísto řídit (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2018
4 344 Kč
469. Jak na hodnocení a správné poskytování zpětné vazby (PRAHA 1 - Nové Město )
13.4.2018
4 344 Kč
470. Kontroly zaměstnavatelů inspektoráty práce – průběh kontroly a postup… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.4.2018
2 529 Kč
471. Výkon funkce statutárního orgánu a odlišnosti od postavení vedoucího… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.4.2018
2 408 Kč
472. Automatizace práce v MS Excel pomocí maker (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4 - 16.4.2018
7 853 Kč
473. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4 - 17.4.2018
8 216 Kč
474. Leasing – účetní a daňový pohled pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2018
2 408 Kč
475. Účetnictví pro neúčetní v daňových souvislostech (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4 - 17.4.2018
4 344 Kč
476. Communication Skills – Telephone Conversations, Writing Email &… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2018
2 771 Kč
477. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4 - 17.4.2018
8 095 Kč
478. Nejčastější chyby při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2018
2 287 Kč
479. Poskytovatelé investičních služeb a klient po MiFID II (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2018
2 529 Kč
480. Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2018
3 013 Kč
481. Co musí účetní vědět o DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2018
3 134 Kč
482. Seminář pro starosty, radní, zastupitele – jak dobře řešit… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2018
3 134 Kč
483. Efektivní řízení rizik od základů (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2018
2 408 Kč
484. Leader – Manager – Coach™ (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4 - 18.4.2018
8 337 Kč
485. Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2018
2 299 Kč
486. Employer branding – staňte se magnetem na talenty (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2018
4 344 Kč
487. Pracovní doba, její rozvržení a pravidla s důrazem na formu… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2018
2 650 Kč
488. Prezentační dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4 - 19.4.2018
7 974 Kč
489. Zlepšete si koncentraci, paměť, tvořivost, motivační schopnosti –… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2018
4 961 Kč
490. Uplatňování DPH u nemovitostí a ve stavebnictví – pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2018
2 650 Kč
491. Řízení projektů v Microsoft Project pro začátečníky (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2018
2 650 Kč
492. Anti-fraud management – řízení rizika účetních chyb a podvodů (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2018
2 287 Kč
493. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4.2018
4 344 Kč
494. Veřejné zakázky v každodenní praxi a za použití modelových situací a… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4.2018
3 134 Kč
495. Asistentka jako efektivní podpora projektového týmu (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4.2018
4 344 Kč
496. Finanční analýza na bázi účetní závěrky (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4.2018
3 013 Kč
497. Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4.2018
2 190 Kč
498. Prodej jako hra (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4.2018
3 509 Kč
499. Úhrada ambulantních zdravotních služeb v roce 2017 a 2018 aneb kdo… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4.2018
2 287 Kč
500. Aktuální informace k výkladu zákona o DPH, minimalizace rizika… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4.2018
2 166 Kč
501. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2018
4 344 Kč
502. Problémy náhrady škody a nemajetkové újmy v silničním provozu –… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2018
2 408 Kč
503. Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2018
2 892 Kč
504. Správa dokumentů u původců v soukromém sektoru po novelách zákona o… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2018
2 190 Kč
505. Workshop prodejních dovedností – staňte se úspěšným prodejcem (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2018
4 344 Kč
506. Personální a mzdová problematika v roce 2018 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2018
2 650 Kč
507. Systémy bezpečnosti potravin pro pokročilé – standardy BRC, IFS (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2018
2 650 Kč
508. Emoční inteligence – jak vám může pomoci k dosažení úspěchu (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2018
5 143 Kč
509. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4 - 24.4.2018
8 216 Kč
510. Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2018
4 453 Kč
511. Daňové a účetní aspekty darování a dalších forem fundraisingu (vstup… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2018
2 451 Kč
512. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2018
4 344 Kč
513. Daňová kontrola transferových cen v současné praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2018
3 134 Kč
514. Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2018
2 771 Kč
515. Základy risk managementu včetně příkladů z praxe, simulační hry a… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4 - 25.4.2018
5 542 Kč
516. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2018
2 892 Kč
517. Základy podvojného účetnictví dle změn pro rok 2018 – výklad polopatě… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4 - 27.4.2018
8 216 Kč
518. Proti presu času a stresu – time management 5. generace (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4 - 25.4.2018
9 668 Kč
519. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2018
4 465 Kč
520. Vysílání pracovníků do členských států EU – na co všechno pamatovat (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2018
2 529 Kč
521. IFRS – finanční nástroje (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4 - 25.4.2018
6 280 Kč
522. Efektivní smluvní sankce – jak optimalizovat smlouvu (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2018
2 892 Kč
523. Trénink vyjednávání pro nákupčí (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4 - 26.4.2018
7 974 Kč
524. Mzdová akademie pro začínající v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4 - 27.4.2018
6 885 Kč
525. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2018
1 990 Kč
526. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2018
3 790 Kč
527. Jak může management firmy předejít daňové pasti (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2018
3 134 Kč
528. Etiketa pro úřednice a úředníky (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2018
2 299 Kč
529. Insolvenční řízení – řešení úpadku oddlužením, aktuální výkladové… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2018
2 650 Kč
530. Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – pro úplné začátečníky (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2018
2 650 Kč
531. Personální a organizační audity (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2018
4 344 Kč
532. Důkazní břemeno v daňovém řízení (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2018
2 287 Kč
533. Obtížné komunikační situace v práci manažera (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2018
4 344 Kč
534. Padesát barev padesátky aneb jak zaujmout zaměstnavatele svými… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2018
4 344 Kč
535. Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní hodnota účetním a… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2018
2 650 Kč
536. Povinná elektronická komunikace datovou schránkou aneb „jak efektivně… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2018
2 400 Kč
537. Praktické zkušenosti s kontrolním hlášením k DPH a obrana proti… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2018
2 408 Kč
538. Účetnictví podle slovenských předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2018
3 134 Kč
539. Specifické mzdové problémy při zaměstnávání matek a otců po změnách v… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2018
2 408 Kč
540. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
2.5 - 3.5.2018
8 216 Kč
541. Konzultační seminář pro nové plátce DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
2.5.2018
2 408 Kč
542. Odštěpný závod (organizační složka podniku) zahraniční společnosti v… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.5.2018
3 860 Kč
543. Financování od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
3.5.2018
2 650 Kč
544. Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
3.5.2018
2 287 Kč
545. Řízení projektů v Microsoft Project pro pokročilejší uživatele (PRAHA 1 - Nové Město )
4.5.2018
2 650 Kč
546. Sousedská práva v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
4.5.2018
2 529 Kč
547. Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití (PRAHA 1 - Nové Město )
9.5.2018
2 529 Kč
548. Účetní, daňové a právní martyrium v případě dlouhodobé fyzické… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.5.2018
3 013 Kč
549. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě (PRAHA 1 - Nové Město )
10.5.2018
2 771 Kč
550. Vzájemné souvislosti DPH, daně z příjmů právnických osob a účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
10.5.2018
3 376 Kč
551. Strategie neverbální komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
10.5.2018
2 499 Kč
552. Prezentační a rétorické dovednosti II – nadstavba pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
10.5 - 11.5.2018
8 216 Kč
553. Jak řešit a zvládat stížnosti a reklamace (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5 - 12.5.2018
7 974 Kč
554. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5 - 15.5.2018
8 216 Kč
555. Komplexní pohled na daňovou soustavu v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5 - 18.5.2018
13 226 Kč
556. Mzdová a personální speciálka včetně mzdového auditu (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5 - 24.5.2018
21 272 Kč
557. US GAAP – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5 - 16.5.2018
7 853 Kč
558. Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0–7 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5 - 16.5.2018
5 312 Kč
559. Účetní a daňové doklady, vyúčtování respektive fakturace dle změn… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2018
2 408 Kč
560. Daň z příjmů právnických osob, schválené i připravované změny a… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2018
3 255 Kč
561. Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2018
3 255 Kč
562. Typologie osobnosti a její využití při vedení a řízení (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2018
4 344 Kč
563. Kommunikationsfähigkeiten – Telefongespräche, Schreiben von E-Mail… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2018
2 771 Kč
564. Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2018
5 143 Kč
565. Likvidace obchodních společností a družstev – právní, účetní a daňový… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2018
2 892 Kč
566. Personalistika a bezpečnost práce (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2018
2 045 Kč
567. Předpisy o zaměstnanosti (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2018
2 287 Kč
568. Jak řešit krizové situace ve vyjednávání (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5 - 16.5.2018
7 974 Kč
569. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí – komplexní… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2018
3 134 Kč
570. FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2018
2 166 Kč
571. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2018
4 344 Kč
572. Spotřební daně, ekologická daň – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2018
2 408 Kč
573. Daň z příjmů fyzických osob – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2018
2 408 Kč
574. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2018
2 408 Kč
575. Platební styk – aktuální změny právní úprava včetně nejnovějších změn (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2018
2 408 Kč
576. Stal jsem se manažerem (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5 - 18.5.2018
7 974 Kč
577. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2018
3 134 Kč
578. Daň z přidané hodnoty – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2018
3 255 Kč
579. Daň z příjmů ze závislé činnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2018
2 408 Kč
580. Příprava profesionální prezentace v MS PowerPoint (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2018
4 223 Kč
581. Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na výrobní společnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2018
2 892 Kč
582. Zdaňování příjmů právnických osob v mezinárodním kontextu – komplexní… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2018
2 408 Kč
583. Daň z příjmů ze závislé činnosti – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2018
2 408 Kč
584. Jak se připravit na aplikaci nařízení EU č. 910/2014 eIDAS týkající… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2018
2 299 Kč
585. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2018
4 586 Kč
586. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2018
2 287 Kč
587. IFRS v praxi – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5 - 23.5.2018
7 853 Kč
588. Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2018
2 499 Kč
589. Zákon o nemocenském pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2018
2 287 Kč
590. Presentation Skills for Managers and Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2018
2 771 Kč
591. Controlling pro podnikový management (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5 - 24.5.2018
11 846 Kč
592. Zákon o zdravotním pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2018
1 319 Kč
593. Důchodové pojištění, vedení evidenčních listů (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2018
2 287 Kč
594. Mzdové předpisy v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2018
2 892 Kč
595. Kupní smlouva v obchodních vztazích (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2018
2 771 Kč
596. Vedení personální a mzdové agendy, mzdový audit (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2018
2 892 Kč
597. Opravné položky – daňový a účetní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2018
2 892 Kč
598. Auditor v potravinářství (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2018
2 650 Kč
599. Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2018
2 529 Kč
600. Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se rozhodnout o koupi… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2018
2 650 Kč
601. Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2018
2 408 Kč
602. Právo pro veřejnou správu (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2018
2 299 Kč
603. Zákon o zadávání veřejných zakázek (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2018
2 390 Kč
604. Deutsch für HR Professionals von B1 bis C1/C2 Ebene (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2018
2 771 Kč
605. Daňová uznatelnost výdajů na výzkum a vývoj (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2018
3 376 Kč
606. Zákon o svobodném přístupu k informacím (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2018
2 650 Kč
607. Tuzemské cestovní náhrady v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2018
2 408 Kč
608. Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2018
3 255 Kč
609. Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, skladové hospodářství, nedokončená… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2018
2 650 Kč
610. Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5 - 31.5.2018
7 974 Kč
611. Restrukturalizace a transformace – praktické příklady fúzí, štěpení… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2018
2 408 Kč
612. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2018
2 650 Kč
613. Zákoník práce v praxi – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5 - 31.5.2018
4 707 Kč
614. Základy DPH pro vaši praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2018
2 650 Kč
615. Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR a vysílání pracovníků do… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2018
3 013 Kč
616. Zákon o spotřebitelském úvěru – zkušenosti s jeho aplikací (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2018
2 287 Kč
617. INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2018
2 650 Kč
618. Konsolidace podle českých předpisů a základy konsolidace podle IFRS … (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5 - 14.6.2018
10 878 Kč
619. Mzdové účetnictví – řešení problematických případů (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2018
2 771 Kč
620. Majetek podle českých předpisů a IFRS – srovnání (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5 - 1.6.2018
6 401 Kč
621. Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
1.6.2018
2 529 Kč
622. Communication Skills – Telephone Conversations, Writing Email &… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2018
2 771 Kč
623. Insolvenční řízení – praktické rady pro obezřetné podnikatele se… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2018
2 650 Kč
624. Organizační složka podniku zahraniční osoby na Slovensku – založení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2018
3 134 Kč
625. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2018
2 287 Kč
626. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2018
4 465 Kč
627. Zákon o DPH a jeho změny pro rok 2018 ve vazbě na daňový řád (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2018
2 650 Kč
628. Ekonomická správa nemovitostí (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2018
3 013 Kč
629. Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2018
3 134 Kč
630. Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2018
3 013 Kč
631. Označování potravin pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2018
2 650 Kč
632. Srovnání českého a slovenského pracovního práva (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2018
3 497 Kč
633. Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2018
3 376 Kč
634. Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na prodej služeb v komerčním… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2018
2 892 Kč
635. Oceňování finančních derivátů a jejich použití při řízení finančních… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2018
3 013 Kč
636. Pracovní doba, její rozvržení a pravidla s důrazem na formu… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2018
2 650 Kč
637. Six Sigma pro vaši praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2018
2 408 Kč
638. Zástavy v praxi – aktuality i alternativy zástavního práva (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2018
2 892 Kč
639. Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2018
2 408 Kč
640. Systémy pro zajištění bezpečnosti potravin v zemědělské prvovýrobě … (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2018
2 287 Kč
641. Jak číst v účetních výkazech zahraničního partnera (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2018
3 013 Kč
642. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2018
4 465 Kč
643. Úprava práce z domova, dovolená zaměstnance a její čerpání v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2018
2 771 Kč
644. Budoucí Společná zemědělská politika po roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2018
2 287 Kč
645. Velká novela stavebního zákona v praxi – první praktické zkušenosti z… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2018
2 529 Kč
646. Finanční profesionál 2018® – finanční řízení pro vrcholový a střední… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6 - 14.6.2018
15 718 Kč
647. Minimum celního deklaranta (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6 - 15.6.2018
8 458 Kč
648. Systém HACCP ve stravovacích provozech krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2018
2 287 Kč
649. Komplikované účetní případy pro náročné (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6 - 13.6.2018
5 796 Kč
650. Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2018
2 601 Kč
651. Vyjednávání v obtížných situacích – nácvik vyjednávacích taktik (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6 - 13.6.2018
7 974 Kč
652. Účinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2018
5 143 Kč
653. Porovnání podnikání fyzické vs. právnické osoby z daňového a účetního… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2018
2 892 Kč
654. DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2018
2 287 Kč
655. Bytové družstvo – člen společenství vlastníků (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2018
2 408 Kč
656. IFRS – mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6 - 15.6.2018
9 063 Kč
657. Personální a mzdová problematika v roce 2018 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2018
2 650 Kč
658. České účetní standardy v každodenní praxi včetně příkladů účtování (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2018
2 771 Kč
659. Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2018
2 892 Kč
660. Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2018
2 892 Kč
661. Konsolidace podle českých předpisů – prakticky v programu Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2018
4 465 Kč
662. Fakturace v roce 2018, práce s účetními a daňovými doklady (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2018
2 408 Kč
663. Zákon o registru smluv (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2018
2 650 Kč
664. DPH – nejčastější chyby (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2018
3 013 Kč
665. Zavedení IFRS do firemního účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6 - 20.6.2018
7 248 Kč
666. DPH – řešení příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU, do a ze… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2018
2 529 Kč
667. Vyúčtování zahraničních pracovních cest, valutová pokladna, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2018
2 529 Kč
668. Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a smlouvy k… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6.2018
2 529 Kč
669. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
21.6.2018
2 299 Kč
670. Daňové spory v praxi – aneb jak řešit případné spory se správcem daně (PRAHA 1 - Nové Město )
21.6.2018
2 650 Kč
671. Označování potravin pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2018
2 650 Kč
672. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6 - 26.6.2018
8 095 Kč
673. Nejčastější problémy a chyby při zpracování mezd (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2018
2 892 Kč
674. Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2018
2 771 Kč
675. Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2018
2 287 Kč
676. Die professionelle Präsentation – für Profis und Anfänger (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2018
2 771 Kč
677. Fakturace a krátce DPH (pro začínající) (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2018
2 408 Kč
678. Erfolgreiche Kommunikation über Steuern in Deutsch für Manager (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6.2018
3 376 Kč
679. DPH u zvláštních režimů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6.2018
2 166 Kč
680. Výkaz cash flow prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6.2018
2 771 Kč
681. Konsolidace – procvičení obtížnějších oblastí podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
28.6.2018
3 255 Kč
682. DPH – přeshraniční transakce v příkladech – dovoz, vývoz,… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.6.2018
2 771 Kč
683. Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7.2018
2 892 Kč
684. Komplexní průvodce DPH – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7 - 12.7.2018
6 885 Kč
685. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.7.2018
2 892 Kč
686. Označování potravin v praxi včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
11.7.2018
2 287 Kč
687. DPH v příkladech – workshop – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
12.7.2018
3 013 Kč
688. Dodací doložky INCOTERMS 2010 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.7.2018
2 650 Kč
689. Světové účetnictví US GAAP A IFRS (srovnání a jejich vzájemné využití… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.7 - 19.7.2018
10 636 Kč
690. Vedení mzdové agendy – pro začínající mzdové účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
16.7 - 17.7.2018
4 828 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.