Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 1. VOX a.s., 24.05.2013, 11:47

Práci vytváří a dělají lidé. Na první pohled se to může zdát jako naprosto banální a bezobsažné konstatování, ale strategie v oblasti vyhledávání lidských zdrojů zase tak jednoduchá není. Potenciálních zaměstnanců je hodně, personalistům se v mailové schránce hromadí životopisy a motivační dopisy uchazečů, ale vybrat toho nikoliv nejlepšího, ale nejvhodnějšího pro danou pracovní pozici je skutečné umění.


Každý, zvláště mladý člověk toužící získat práci, jež by ho naplňovala a zároveň by platové ohodnocení odpovídalo jeho tužbám, se snaží být originální, odlišit se od ostatních uchazečů.
Personalisté mají složitou práci v tom, že probírají-li se životopisy zájemců, pozorují takřka „dostihové závody“ – kdo bude mít více titulů, kdo bude mít více osvědčení, kdo bude umět více jazyků a tak dále.
Co z toho je pravda, co je přikrášlené a co je zcela vymyšlené, by personalista měl odhalit, nejlépe na ústním pohovoru, kdy by se mělo ukázat, kdo je vhodný a kdo ne. Uchazeči by měli působit sebevědomým – nikoliv však drzým a přehnaně sebejistým – dojmem, vědomi si svých předností i nedostatků.
Naopak personalista by měl svým jednáním, vystupováním, ale i kupříkladu oblečením ukázat jisté partnerství s daným zájemcem. Měl by mu reprezentovat seriózní zájem o nového pracovníka, jednat s ním férově (věta „my se vám ozveme“ se již často asociuje s „nemáme o vás zájem, ale nechceme vám to říct napřímo“) a nenavazovat dojem „zkoušejícího a zkoušeného“.
Pohovor by měl být věcný, ale neměl by simulovat například maturitní zkoušku. Uchazeč by neměl příliš přemýšlet nad tím, jestli odpovídá tak, jak chce personalista. Měl by na pohovoru být sám za sebe.
Personalista by měl pracovníkům nabídnout i kontinuální vzdělávání a sebezdokonalování. Tím ukazuje, že o zaměstnance má firma velký zájem a že chce, aby jeho schopnosti přispívaly k zefektivnění chodu firmy a k vlastnímu pocitu zaměstnance „oni mě chtějí“.
Chcete-li se zdokonalit v personalistice a v oblasti řízení lidských zdrojů a máte-li zájem o novinky v oboru HR (Human resources), navštivte Personální akademii společnosti VOX.

Autor: Tomáš Franěk, 1. VOX a.s.


Firma 1. VOX a.s. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Novela zákoníku práce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
6.8.2020
2 892 Kč
2. Jednoduché účetnictví a závěrka pro spolky/občanská sdružení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.8.2020
2 408 Kč
3. Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah (PRAHA 1 - Nové Město )
10.8.2020
3 013 Kč
4. Daň z příjmů fyzických osob pro rok 2020 – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
10.8.2020
2 650 Kč
5. Začínáme s účetnictvím – podrobně a na příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
10.8 - 14.8.2020
15 718 Kč
6. HR snídaně: Projít krizí s vizí (PRAHA 1 - Nové Město )
10.8.2020
0 Kč
7. Zahraniční obchod – komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH,… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.8 - 13.8.2020
7 732 Kč
8. Mzdová akademie pro začínající v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
11.8 - 13.8.2020
7 853 Kč
9. Mezinárodní účetní standardy II. – speciálka od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
11.8 - 13.8.2020
10 636 Kč
10. Daňový profesionál® – kompletně (PRAHA 1 - Nové Město )
11.8 - 30.9.2020
45 339 Kč
11. Daňový řád včetně novely od 1. 1. 2021, daňový systém ČR – pojmy a… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.8 - 12.8.2020
5 675 Kč
12. Novela zákona o obchodních korporacích (PRAHA 1 - Nové Město )
14.8.2020
3 013 Kč
13. DPH pro nestátní neziskové organizace aktuálně (PRAHA 1 - Nové Město )
14.8.2020
2 451 Kč
14. Finance pro nefinanční manažery – komplexní přehled včetně příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
17.8.2020
3 013 Kč
15. Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.8.2020
2 892 Kč
16. Daně – výklad nejdůležitějších zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
17.8 - 25.8.2020
17 557 Kč
17. Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko (PRAHA 1 - Nové Město )
17.8.2020
3 134 Kč
18. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
18.8 - 19.8.2020
4 828 Kč
19. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
18.8 - 19.8.2020
9 910 Kč
20. Jak zvládnout pohledávky a dluhy (závazky) z hlediska účetnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.8.2020
2 892 Kč
21. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
18.8.2020
3 860 Kč
22. Zákon o daních z příjmů – právnické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
18.8.2020
3 255 Kč
23. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
19.8.2020
4 828 Kč
24. Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
19.8.2020
2 287 Kč
25. Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů (PRAHA 1 - Nové Město )
19.8.2020
2 287 Kč
26. Kritické myšlení a rozhodování aneb rozhodovací manuál (PRAHA 1 - Nové Město )
19.8.2020
4 828 Kč
27. Jak říkat "ne" a jak si vymezit hranice (PRAHA 1 - Nové Město )
19.8.2020
4 828 Kč
28. Účto a daně aneb školíme se v přírodě – XVIII. ročník (Oáza Říčany) (ŘÍČANY U PRAHY )
20.8 - 22.8.2020
7 259 Kč
29. To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaci (PRAHA 1 - Nové Město )
20.8 - 21.8.2020
8 458 Kč
30. Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na prodej služeb v komerčním… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.8.2020
3 134 Kč
31. Právní minimum pro daňové poradce (PRAHA 1 - Nové Město )
20.8.2020
2 650 Kč
32. Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv (PRAHA 1 - Nové Město )
21.8.2020
2 287 Kč
33. Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců (PRAHA 1 - Nové Město )
21.8.2020
835 Kč
34. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
24.8 - 25.8.2020
9 910 Kč
35. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi (PRAHA 1 - Nové Město )
24.8.2020
2 408 Kč
36. Strategie aktivní adaptace (PRAHA 1 - Nové Město )
24.8 - 25.8.2020
8 458 Kč
37. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
25.8.2020
4 828 Kč
38. Zákoník práce z pohledu praxe v roce 2020/2021 s důrazem na… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.8 - 26.8.2020
5 796 Kč
39. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.8.2020
2 408 Kč
40. Smlouvy s mezinárodním prvkem – zaměřeno na obchodní vztahy (PRAHA 1 - Nové Město )
26.8.2020
2 771 Kč
41. Účetní případy pro pokročilé aneb účetnictví 2020 v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
26.8 - 27.8.2020
5 917 Kč
42. Jak lépe nastavit kariérní rozvoj zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
26.8.2020
4 828 Kč
43. Zákon o daních z příjmů – závislá činnost (PRAHA 1 - Nové Město )
26.8.2020
2 287 Kč
44. Zákon o zdravotním pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
26.8.2020
1 198 Kč
45. Právní předpisy nejenom pro daňové poradce (ZDP závislá činnost,… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.8 - 28.8.2020
6 365 Kč
46. Fakturace v přeshraničním obchodu a službách včetně účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8.2020
2 771 Kč
47. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8.2020
2 892 Kč
48. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8 - 28.8.2020
9 910 Kč
49. Profesionální asistentka – management podpory manažerů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8 - 28.8.2020
8 458 Kč
50. Skladové zásoby – komplexně, jejich pořízení s vazbou na účetnictví,… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8.2020
2 892 Kč
51. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8.2020
2 408 Kč
52. Zákoník práce a důsledky mimořádného stavu – řešení a postupy v… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8.2020
3 255 Kč
53. Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití (PRAHA 1 - Nové Město )
28.8.2020
2 771 Kč
54. Finanční analýza na bázi účetní závěrky (PRAHA 1 - Nové Město )
28.8.2020
3 013 Kč
55. Aktuality v personální a mzdové oblasti s přihlédnutím ke změnám v… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.8.2020
3 134 Kč
56. Cestovní náhrady v širších právních souvislostech (PRAHA 1 - Nové Město )
28.8.2020
2 287 Kč
57. Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
28.8.2020
4 828 Kč
58. Podvojné účetnictví od A do Z – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
1.9 - 3.9.2020
7 732 Kč
59. Co musí účetní vědět o DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
3.9.2020
3 497 Kč
60. Systém "mysltělo" v práci: psychosomatika, kvantové myšlení a emoční… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.9.2020
3 860 Kč
61. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
3.9 - 4.9.2020
5 917 Kč
62. Náklady a výnosy v roce 2020 – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
7.9.2020
3 255 Kč
63. Ochrana osobních údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.9.2020
2 290 Kč
64. Zákon o spotřebních daních a ekologická daň (PRAHA 1 - Nové Město )
8.9.2020
3 134 Kč
65. Malé daně – výklad zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
8.9 - 11.9.2020
9 620 Kč
66. Cash flow – teorie i praktické zkušenosti (PRAHA 1 - Nové Město )
8.9.2020
4 223 Kč
67. Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se rozhodnout o koupi… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.9.2020
3 013 Kč
68. Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
9.9.2020
3 134 Kč
69. Základy DPH pro vaši praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
9.9.2020
2 892 Kč
70. Rozsáhlá novela daňového řádu a další aktuality styku s finančním… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.9.2020
3 376 Kč
71. Zákon o dani silniční (PRAHA 1 - Nové Město )
10.9.2020
2 287 Kč
72. Zákon o dani z nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
10.9.2020
2 287 Kč
73. Novela zákoníku práce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.9.2020
2 892 Kč
74. Zákon o dani z hazardních her (PRAHA 1 - Nové Město )
11.9.2020
2 287 Kč
75. Automobil ve firemní praxi – kompletní daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
11.9.2020
2 650 Kč
76. Jak ukončit pracovní poměr a reorganizovat (PRAHA 1 - Nové Město )
11.9.2020
3 134 Kč
77. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2020
4 707 Kč
78. Communication Skills – Email writing, Telephone & Negotiating Skills (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2020
2 771 Kč
79. Česko-slovenské a Slovensko-české účetnictví, DPH a daň z příjmů… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9 - 16.9.2020
9 039 Kč
80. Česko-slovenské a Slovensko-české DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2020
3 618 Kč
81. Mezinárodní účetní standardy pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2020
3 618 Kč
82. Mzdová problematika krok za krokem z pohledu podnikatelské sféry (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9 - 18.9.2020
10 830 Kč
83. Základní orientace v pracovním právu, povinnosti zaměstnavatele krok… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2020
3 134 Kč
84. Řízení alergenů ve stravovacích provozech (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2020
2 650 Kč
85. Finanční analýza – teorie i praktické zkušenosti (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2020
4 223 Kč
86. Platební karty zaměstnavatele v praxi – krok za krokem – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
15.9.2020
2 529 Kč
87. Česko-slovenské a Slovensko-české účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
15.9.2020
3 618 Kč
88. Náhrada mzdy, náhrada výdajů zaměstnanců v komerční praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
15.9.2020
3 134 Kč
89. Úvod do US GAAP pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
15.9.2020
3 618 Kč
90. Příklady daňové (DzPO, DzFO, DPH) (PRAHA 1 - Nové Město )
15.9 - 17.9.2020
7 248 Kč
91. Daň z příjmů fyzických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
15.9.2020
3 134 Kč
92. Metodika pracovní doby, její rozvržení, pravidla a forma… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.9.2020
3 134 Kč
93. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
16.9.2020
3 255 Kč
94. Česko-slovenská a Slovensko-česká daň z příjmů právnických osob (PRAHA 1 - Nové Město )
16.9.2020
3 618 Kč
95. Zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerových systémů podle… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.9.2020
2 166 Kč
96. Daň z přidané hodnoty (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
16.9.2020
3 134 Kč
97. Nemocenské pojištění krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
16.9.2020
3 134 Kč
98. Vybrané atraktivní komunikační dovednosti – Beneopedie® (PRAHA 1 - Nové Město )
16.9 - 17.9.2020
9 910 Kč
99. Chceš být v cíli dříve? Zpomal! (PRAHA 1 - Nové Město )
16.9.2020
4 828 Kč
100. Systém HACCP ve stravovacích provozech krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
16.9.2020
2 408 Kč
101. Úvod do neštěstí aneb jak na opravdovou sebemotivaci (PRAHA 1 - Nové Město )
16.9.2020
4 707 Kč
102. Účetní výkazy pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
16.9.2020
2 771 Kč
103. Bytová družstva v praxi – účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
16.9.2020
2 771 Kč
104. Rozpočet ve společenství vlastníků a jeho návaznost na účetnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2020
2 529 Kč
105. Nejčastější chyby při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2020
2 650 Kč
106. Pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, důchodové… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2020
3 134 Kč
107. Daň z příjmů právnických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2020
3 134 Kč
108. Zákon o obcích a zákon o úřednících aktuálně – včetně řešení… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2020
1 990 Kč
109. Nařízení EU č. 910/2014 eIDAS a správa dokumentů v ČR (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2020
2 100 Kč
110. Vedení lidí pro začínající manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2020
4 828 Kč
111. Daň z příjmů ze závislé činnosti krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2020
3 134 Kč
112. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2020
5 070 Kč
113. Deriváty v účetnictví podnikatelů v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2020
2 650 Kč
114. DPH – aktuality, připravované změny zákona od 1. 1. 2021 a vazba daně… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2020
3 134 Kč
115. DPH – přeshraniční transakce v příkladech – dovoz, vývoz,… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2020
3 255 Kč
116. Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9 - 22.9.2020
4 707 Kč
117. Funkce a vzorce v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9 - 22.9.2020
8 337 Kč
118. Zvládání krizových situací proměnou komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2020
4 102 Kč
119. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9 - 22.9.2020
10 043 Kč
120. Postavení jednatele – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2020
3 013 Kč
121. Time management pro chronické prokrastinátory (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2020
4 828 Kč
122. Majetek podle českých předpisů a IFRS – srovnání, včetně nového… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9 - 22.9.2020
6 522 Kč
123. Získejte vyšší důchod od státu – maximalizace možností pro vás i vaše… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2020
2 045 Kč
124. Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT)… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.9.2020
3 013 Kč
125. Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.9.2020
3 606 Kč
126. Jak telefonovat bez obav, efektivněji a úspěšněji (PRAHA 1 - Nové Město )
22.9.2020
4 828 Kč
127. Průběh kontroly u příjemců dotací v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.9.2020
2 190 Kč
128. Výklad účetnictví a příklady účetní I. (PRAHA 1 - Nové Město )
22.9 - 23.9.2020
5 796 Kč
129. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.9 - 23.9.2020
8 700 Kč
130. Jak získat zákazníky a udělat z nich stálé klienty (PRAHA 1 - Nové Město )
23.9.2020
4 707 Kč
131. Kontroly zaměstnavatelů inspektoráty práce – průběh kontroly a postup… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.9.2020
3 013 Kč
132. II. ročník konference: Kolektivní vyjednávání aneb vyjednávání s… (PRAHA 8 )
23.9.2020
5 796 Kč
133. Převodní ceny a daňová kontrola v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.9.2020
3 013 Kč
134. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – účetní a daňové aspekty po… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.9.2020
3 134 Kč
135. Bytová družstva v praxi – hospodaření a daňová problematika (PRAHA 1 - Nové Město )
23.9.2020
3 013 Kč
136. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2020
1 990 Kč
137. Jak se vypořádat s problematickým anebo neschopným zaměstnancem (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2020
3 134 Kč
138. Hospodaření s majetkem státu po novele zákona č.219/2000 Sb., o… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2020
1 990 Kč
139. Podřízený zaměstnanec od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9 - 25.9.2020
8 458 Kč
140. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2020
3 497 Kč
141. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2020
4 828 Kč
142. Účetnictví pro pracovníky IT – nezbytné znalosti pro vaši práci při… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2020
2 166 Kč
143. Jak v ekonomickém ochlazení posílit obchod vzájemně výhodnou… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2020
726 Kč
144. Zákon o spotřebitelském úvěru – zkušenosti s jeho aplikací (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2020
2 650 Kč
145. Zaměstnanecké benefity z pohledu daní v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2020
2 650 Kč
146. Jak správně počítat dovolenou podle odpracovaných hodin včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2020
3 134 Kč
147. Systém bezpečnosti obalů – požadavky BRCGS Packaging materials,… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2020
2 650 Kč
148. Účtování podle jednotlivých účetních tříd z pohledu praxe – postup… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.9.2020
3 134 Kč
149. Výklad účetnictví a příklady účetní II. (PRAHA 1 - Nové Město )
29.9 - 30.9.2020
5 796 Kč
150. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.9.2020
2 892 Kč
151. Zákon o registru smluv – aktuální problematika (PRAHA 1 - Nové Město )
29.9.2020
2 390 Kč
152. Mezinárodní standardy IFRS 15 – Výnosy a IFRS – 16 Leasingy (PRAHA 1 - Nové Město )
29.9.2020
3 618 Kč
153. Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2020
2 771 Kč
154. Svěřenské fondy pro pokročilé z pohledu transakčních, daňových a… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2020
3 134 Kč
155. Právní nástrahy v marketingu a reklamně a jak se jim vyhnout –… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2020
2 892 Kč
156. Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9 - 12.10.2020
8 676 Kč
157. Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2020
3 497 Kč
158. Jak komunikovat a vzájemně si dobře porozumět (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2020 - 30.9.3152
5 070 Kč
159. Leasing – účetní a daňový pohled pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2020
2 892 Kč
160. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2020
4 828 Kč
161. Trénink mentální odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9 - 1.10.2020
8 458 Kč
162. Novela zákona o obchodních korporacích (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2020
3 013 Kč
163. Stavební zákon – povolování provádění staveb (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2020
2 892 Kč
164. Skončení pracovního poměru na praktických příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2020
3 134 Kč
165. Účetnictví podle slovenských předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2020
3 376 Kč
166. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2020
3 497 Kč
167. Moderní timemanagement – 10 návyků pro váš čas a energii (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2020
4 828 Kč
168. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2020
4 828 Kč
169. Manažer jako kouč, koučování pro manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10 - 2.10.2020
8 700 Kč
170. Zásoby z účetního a daňového pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2020
2 408 Kč
171. Organizační složka podniku zahraniční osoby na Slovensku – založení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2020
3 376 Kč
172. Označování potravin pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2020
2 650 Kč
173. Fakturace v roce 2020, práce s účetními a daňovými doklady (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2020
2 771 Kč
174. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2020
3 981 Kč
175. Řeč těla aneb co beze slov sdělujeme světu (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2020
4 828 Kč
176. Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví včetně modelového příkladu,… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2020
3 134 Kč
177. Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se rozhodnout o koupi… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2020
3 013 Kč
178. Sdělování kritiky a nepříjemných věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2020
4 828 Kč
179. Obchod není žádný boj – naučte se vztahovému prodeji (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2020
4 828 Kč
180. Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10 - 8.10.2020
11 846 Kč
181. Presentation Skills for Managers and Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2020
2 771 Kč
182. Komplexní řízení nákladů, investic a projektů, rozpočtování – spojení… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10 - 7.10.2020
11 967 Kč
183. Manka, škody, pokuty a sankce – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2020
3 134 Kč
184. Umění ptát se aneb síla otázky v komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2020
4 828 Kč
185. IFRS – finanční nástroje (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10 - 6.10.2020
6 401 Kč
186. Komunikační MMA umění (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10 - 6.10.2020
8 458 Kč
187. Excel pro účetní prakticky – základní, ale povinná znalostní výbava (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2020
2 892 Kč
188. Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10.2020
2 892 Kč
189. Tiskovým mluvčím na zkoušku aneb jak na hovory a rozhovory s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10.2020
3 207 Kč
190. Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10.2020
2 650 Kč
191. DPH – nejčastější chyby (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10.2020
3 255 Kč
192. Protikorupční chování (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10.2020
2 190 Kč
193. Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10 - 7.10.2020
8 458 Kč
194. Moderní marketingová komunikace a propagace (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10.2020
4 828 Kč
195. Restrukturalizace, transformace a podnikové přeměny – příklady fúzí,… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10.2020
2 892 Kč
196. Rozpoznejte skryté manipulace v komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10.2020
5 070 Kč
197. Základní orientace v personalistice (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10 - 8.10.2020
8 458 Kč
198. Daňové minimum pro účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10 - 9.10.2020
7 974 Kč
199. Sociální sítě, komunity, web a blog. Naučte se digitální marketing… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10.2020
3 618 Kč
200. Efektivní kontrola účetnictví a opravy chyb minulých období (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10.2020
2 771 Kč
201. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Otevřené řízení, zjednodušené podlimitní řízení –… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2020
3 376 Kč
202. Nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech s… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2020
3 255 Kč
203. INTRASTAT v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2020
2 771 Kč
204. Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2020
1 910 Kč
205. České účetní standardy pro podnikatele v každodenní praxi včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2020
3 013 Kč
206. Časové rozlišení, dohadné položky, tvorba a čerpání rezerv, účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2020
2 892 Kč
207. Klíč k motivaci a zvyšování osobního výkonu (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2020
4 828 Kč
208. Cenné papíry – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2020
3 013 Kč
209. Deset nejdražších chyb při řízení lidí aneb co se lze naučit z… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2020
4 828 Kč
210. Asistentka – královna předpokoje (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2020
5 433 Kč
211. DPH v příkladech – workshop (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2020
3 497 Kč
212. Daňové odpočty na výzkum a vývoj a odborné vzdělávání – daňový a… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2020
2 650 Kč
213. GDPR pro pracovníky z oblasti HR – praktické zkušenosti (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2020
2 771 Kč
214. Elektronická evidence tržeb aktuálně včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2020
2 771 Kč
215. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2020
4 828 Kč
216. Cash flow – teorie i praktické zkušenosti (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2020
4 223 Kč
217. Excel pro účetní prakticky – prohloubení znalostí, předcházení a… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2020
2 892 Kč
218. Likvidace obchodních společností a družstev – právní, účetní a daňový… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2020
3 497 Kč
219. Transferové ceny v koncernových strukturách (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2020
3 497 Kč
220. Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2020
1 990 Kč
221. Time management IV. generace s Ing. Petrem Pacovským (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10 - 14.10.2020
10 636 Kč
222. Práce s emocemi v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2020
4 828 Kč
223. Odpady ve stravovacích provozech pro začínající a mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2020
2 650 Kč
224. Praktický trénink pokročilejších prezentačních dovedností (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2020
4 828 Kč
225. Tvorba kvalitního obsahu pro HR marketing (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2020
4 828 Kč
226. Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2020
3 255 Kč
227. Pokladna v roce 2020, práce s penězi, které nejsou vaše, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2020
2 529 Kč
228. Právní ochrana a propagace značky a produktů (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2020
2 529 Kč
229. Zaměstnanecké akciové programy – se zaměřením na praktickou aplikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2020
2 771 Kč
230. Účetnictví pro nestátní neziskové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10 - 16.10.2020
5 990 Kč
231. Trénink vyjednávání pro nákupčí (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10 - 15.10.2020
9 668 Kč
232. Systém "mysltělo" v práci: psychosomatika, kvantové myšlení a emoční… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2020
3 981 Kč
233. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2020
4 828 Kč
234. Neviditelný leadership – jak lidi vést namísto řídit (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2020
4 828 Kč
235. Účetnictví pro neúčetní v daňových souvislostech (podnikatelské… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10 - 15.10.2020
4 816 Kč
236. Bytová družstva v praxi – s důrazem na změny provedené novelizacemi… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2020
2 650 Kč
237. Co přinese nový zákon o odpadech – nové povinnosti a možnosti při… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2020
3 134 Kč
238. Poskytování zdravotních služeb cizincům – rozsah péče, ceny, účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2020
2 650 Kč
239. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2020
4 707 Kč
240. Hospodaření s majetkem státu po novele zákona č.219/2000 Sb., o… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2020
1 990 Kč
241. Rychločtení – jednodenní instruktáž (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2020
6 401 Kč
242. Moderní Public Relations – manuál komunikace s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2020
4 828 Kč
243. Trénink mozku pomocí našich smyslů (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2020
4 828 Kč
244. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2020
3 013 Kč
245. Jak posílit obchod a konkurenceschopnost prostřednictvím… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2020
4 828 Kč
246. Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2020
3 013 Kč
247. Jak na tvorbu dobrého dotazníku aneb cesta od nápadu k vyhodnocení (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2020
4 586 Kč
248. Osobní odpovědnost personalisty/mzdové účetní za škodu způsobenou… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2020
3 013 Kč
249. Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2020
4 828 Kč
250. Vyhoření – cesta, kterou nemusíme procházet (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2020
4 828 Kč
251. Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací z… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2020
2 892 Kč
252. Daň z přidané hodnoty a daně z příjmů aktuálně a pro rok 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2020
3 376 Kč
253. Konto pracovní doby – praktický návod krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2020
2 892 Kč
254. Odměňování v době krize – jak nastavit účinný systém odměňování s… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2020
4 586 Kč
255. Finanční analýza pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10 - 23.10.2020
5 191 Kč
256. Prosaďte své nápady s lehkostí a úspěšně (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2020
5 070 Kč
257. English for Human Resource Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2020
2 771 Kč
258. Jak posílit strategickou roli HR a podpořit klíčové HR procesy (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2020
5 070 Kč
259. Potravinářské podvody a falšování potravin (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2020
2 650 Kč
260. Zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů,… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10 - 21.10.2020
7 732 Kč
261. IFRS v praxi – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10 - 21.10.2020
7 974 Kč
262. Delegování – umění, které vám bude pomáhat každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2020
4 828 Kč
263. Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2020
3 618 Kč
264. Strategie aktivní adaptace (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10 - 20.10.2020
8 458 Kč
265. Mzdová akademie pro začínající v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10 - 21.10.2020
7 853 Kč
266. Vyvlastňování pozemků a staveb – obecná úprava a speciální pro určité… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10.2020
2 771 Kč
267. Automatizace práce v MS Excel pomocí maker (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10 - 21.10.2020
8 216 Kč
268. Poskytování dotací – co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10.2020
2 190 Kč
269. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10 - 21.10.2020
8 700 Kč
270. Funkční prezentace: informace na vlně příběhu (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10.2020
4 102 Kč
271. Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10 - 21.10.2020
8 700 Kč
272. Tuzemské cestovní náhrady v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10.2020
2 650 Kč
273. Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10.2020
3 134 Kč
274. Účetnictví a administrativní správa v SVJ – v souvislostech na… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10.2020
2 529 Kč
275. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat, co potřebuji (rozšířený… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10 - 22.10.2020
9 305 Kč
276. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10.2020
4 828 Kč
277. Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – nejen pro nejisté a ostýchavé (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10.2020
3 013 Kč
278. Inventarizace majetku a závazků – náležitá příprava na účetní závěrku… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10.2020
3 013 Kč
279. GDPR – poznatky z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2020
2 892 Kč
280. Personální a organizační audity (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2020
4 707 Kč
281. Neverbální komunikace a její velmi hlasité projevy (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2020
3 981 Kč
282. Základy DPH pro vaši praxi včetně změn od 1. 1. 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2020
2 892 Kč
283. Platební styk – seznámení s právní úpravou včetně novinek v oblasti… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2020
2 892 Kč
284. Přeměny obchodních společností – právní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2020
3 255 Kč
285. Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2020
2 100 Kč
286. Řízení podnikatelských rizik v době krize (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2020
3 134 Kč
287. Prezentační dovednosti kreativně a beze stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2020
4 828 Kč
288. Public Relations a krizová komunikace nejenom s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2020
4 828 Kč
289. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2020
4 828 Kč
290. Technostres aneb když je vše online – jak to zvládnout v práci i v… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2020
2 989 Kč
291. Praktické informace a postupy pro odhad hodnoty nemovité věci (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2020
3 134 Kč
292. Smluvní ujednání ve smlouvách v zahraničním obchodě se zbožím v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2020
2 771 Kč
293. Vlastní názor: který to vlastně je? (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2020
4 102 Kč
294. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10 - 27.10.2020
10 043 Kč
295. Zásady osobní, provozní hygieny – správná praxe v potravinářských… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2020
2 408 Kč
296. Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10 - 27.10.2020
6 280 Kč
297. Pohledávky a dluhy (závazky) – účetní a daňové vymezení (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2020
2 650 Kč
298. Finanční analýza – teorie i praktické zkušenosti (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2020
4 223 Kč
299. Excel pro účetní prakticky – kontingenční tabulky a grafy, export a… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2020
2 892 Kč
300. Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontrolu (PRAHA 1 - Nové Město )
27.10.2020
2 892 Kč
301. Zákon o svobodném přístupu k informacím – v nových souvislostech (PRAHA 1 - Nové Město )
27.10.2020
2 290 Kč
302. Najděte klíč ke svému potenciálu, podpořte své silné stránky (PRAHA 1 - Nové Město )
27.10.2020
2 771 Kč
303. Kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.10.2020
3 255 Kč
304. Společník a jednatel jednočlenné s. r. o. – účetní a daňové hledisko (PRAHA 1 - Nové Město )
27.10.2020
3 013 Kč
305. Systémy bezpečnosti obalů – požadavky standardů na výrobce obalů pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2020
2 650 Kč
306. Ekonomická správa nemovitostí včetně vybraných daňových aspektů pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2020
3 013 Kč
307. Výpočty ve mzdové účtárně – pro začínající mzdové účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2020
2 771 Kč
308. DPH – řešení příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU, do a ze… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2020
2 892 Kč
309. Marketing a reklama – daňové a účetní aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2020
3 013 Kč
310. Bytové spoluvlastnictví – velká novela občanského zákoníku s… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2020
2 892 Kč
311. Prezentační dovednosti – jak dát prezentaci šťávu (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2020
4 828 Kč
312. Jak postupovat při vedení účetnictví, problematika vedení účetnictví… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2020
2 771 Kč
313. Moderní controlling a reporting (distanční studium) (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11 - 26.11.2020
11 979 Kč
314. Právní úprava kapitálového trhu (MIFID2/MIFIR) (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2020
2 771 Kč
315. Kontaminující látky v potravinách, alergeny (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2020
2 771 Kč
316. Kontingenční tabulky v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2020
4 828 Kč
317. Zpracování osobních údajů (GDPR, zákon o zpracování osobních údajů) –… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2020
3 013 Kč
318. COVID-19 v účetních a daňových souvislostech aneb aktuality v… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2020
3 497 Kč
319. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2020
2 892 Kč
320. Zákoník práce v praxi – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11 - 4.11.2020
5 554 Kč
321. Leader – Manager – Coach™ (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11 - 4.11.2020
8 700 Kč
322. Mentalista aneb dokonalá komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2020
4 828 Kč
323. Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0–7 (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11 - 5.11.2020
7 974 Kč
324. Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty aktuálně a pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2020
3 497 Kč
325. To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaci (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11 - 4.11.2020
8 458 Kč
326. Pracovněprávní vztahy a nediskriminování – rovný přístup z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2020
2 390 Kč
327. Jak telefonovat bez obav, efektivněji a úspěšněji (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2020
4 828 Kč
328. Porovnání podnikání fyzické vs. právnické osoby z daňového a účetního… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2020
3 255 Kč
329. Moderní leadership: aby se z benefitů nestaly odpustky (PRAHA 1 )
3.11.2020
3 751 Kč
330. Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11 - 6.11.2020
8 821 Kč
331. Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace pro rok 2021 v… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2020
2 499 Kč
332. Vybrané atraktivní komunikační dovednosti – Beneopedie® (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11 - 5.11.2020
9 910 Kč
333. Zlepšete své soustředění i pozornost ve věku vyrušování (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2020
4 828 Kč
334. Kritické myšlení a rozhodování aneb rozhodovací manuál (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2020
4 828 Kč
335. Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2020
3 618 Kč
336. Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11 - 5.11.2020
8 458 Kč
337. Insolvenční právo zejména ve vztahu k uplatňování a uspokojování… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2020
3 255 Kč
338. Odštěpný závod (organizační složka podniku) v ČR a v zahraničí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2020
3 860 Kč
339. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11 - 6.11.2020
10 043 Kč
340. Tým a kdo tam patří (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2020
4 828 Kč
341. Platební styk pro pokročilé včetně nejnovějších změn (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2020
2 892 Kč
342. DPH u zvláštních režimů včetně vazby na daňovou kontrolu a daňový řád (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2020
3 618 Kč
343. Roční zúčtování a vyúčtování příjmů zaměstnanců za rok 2020, změny ve… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2020
3 255 Kč
344. Místo v tlupě: kdo jsem a kde stojím? (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2020
3 981 Kč
345. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – masné výrobky (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2020
2 650 Kč
346. Psychologie hlasu a slov (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2020
4 828 Kč
347. Fakturace a související problematika DPH pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2020
2 650 Kč
348. Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2020
2 892 Kč
349. GDPR pro daňové a účetní pracovníky – zkušenosti z praxe a nový zákon… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2020
2 771 Kč
350. Time management pro chronické prokrastinátory (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2020
4 828 Kč
351. Jak správně počítat dovolenou podle odpracovaných hodin včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2020
3 134 Kč
352. Ochrana osobních údajů a jejich zabezpečení – se zaměřením na IT… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2020
2 771 Kč
353. Kolektivní investování včetně letošních novel zákona investičních… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2020
2 771 Kč
354. US GAAP – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11 - 11.11.2020
9 063 Kč
355. Jak na kreativní psaní – nechte svoje texty dýchat (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2020
4 707 Kč
356. Jak říkat "ne" a jak si vymezit hranice (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2020
4 828 Kč
357. Moderní marketingová komunikace a propagace (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2020
4 828 Kč
358. Profesionálem účetní závěrky krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11 - 11.11.2020
7 224 Kč
359. DPH v roce 2020 a připravované změny pro rok 2021 – speciálka pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11 - 11.11.2020
8 313 Kč
360. Profesionálem účetní závěrky – příprava na daňové přiznání a odložená… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2020
3 013 Kč
361. Uplatňování DPH mezi zeměmi EU a s třetími zeměmi v roce 2020 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2020
3 376 Kč
362. FKSP a sociální fondy (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2020
2 190 Kč
363. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2020
4 102 Kč
364. Jednáme s klientem po telefonu (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2020
4 828 Kč
365. Zásady osobní, provozní hygieny – správná praxe ve stravovacích… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2020
2 408 Kč
366. Minimum celního deklaranta (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11 - 13.11.2020
9 668 Kč
367. Platební karty zaměstnavatele v praxi – krok za krokem – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2020
2 529 Kč
368. Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2020 a připravované… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2020
3 376 Kč
369. Profesionálem účetní závěrky – uzávěrkové operace, sestavení účetní… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2020
3 013 Kč
370. Etiketa nejen pro úřednice a úředníky (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2020
2 408 Kč
371. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat to, co potřebuji (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2020
5 203 Kč
372. Jak řešit krizové situace ve vyjednávání (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11 - 12.11.2020
9 547 Kč
373. Využití soustředěné komunikace v manažerské i obchodní oblasti (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2020
4 828 Kč
374. Profesionálem účetní závěrky – audit, výroční zprávy a zveřejnění… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2020
3 013 Kč
375. DPH v roce 2020 v příkladech a připravované změny pro rok 2021 – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2020
3 376 Kč
376. Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, skladové hospodářství, nedokončená… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2020
3 013 Kč
377. LinkedIn a profesionální prezentace vaší firmy (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2020
4 828 Kč
378. Podřízený zaměstnanec od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11 - 13.11.2020
8 458 Kč
379. Systém bezpečnosti obalů – požadavky IFS PACsecure (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2020
2 650 Kč
380. Time management – řízením času řídíte svůj pracovní i osobní život (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2020
5 143 Kč
381. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2020
2 408 Kč
382. Odolnost pro komplexní manažerskou práci (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2020
4 828 Kč
383. Účetní a daňové aktuality očima daňové poradkyně (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2020
3 255 Kč
384. Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11 - 13.11.2020
5 312 Kč
385. Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2020
3 013 Kč
386. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2020
4 828 Kč
387. Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2020
2 892 Kč
388. Tisková zpráva od A do Z aneb jak si připravit informace pro média (… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2020
3 618 Kč
389. Jak na internetovou reklamu, PPC a remarketing. Naučte se digitální… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2020
3 618 Kč
390. Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní hodnota včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2020
3 013 Kč
391. Úvod do neštěstí aneb jak na opravdovou sebemotivaci (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2020
4 707 Kč
392. Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci –… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2020
2 771 Kč
393. Auditor v potravinářství (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11.2020
2 771 Kč
394. Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11.2020
3 013 Kč
395. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11.2020
3 497 Kč
396. Kontrolní vazby v účetnictví pro podnikatele včetně příkladů chybných… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11.2020
2 892 Kč
397. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11 - 20.11.2020
10 043 Kč
398. Nový zákon o znalcích – dopady na jednotlivé profese (advokáti,… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2020
3 134 Kč
399. Agenturní zaměstnávání prakticky – krok za krokem a bez pokut (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2020
2 771 Kč
400. Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) z právního a… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2020
2 892 Kč
401. Trénink mentální odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11 - 20.11.2020
8 458 Kč
402. Vyúčtování zahraničních pracovních cest, valutová pokladna, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2020
3 013 Kč
403. Daň z příjmů aktuálně a očekávané změny pro rok 2021 – speciálka (PRAHA 8 )
19.11 - 20.11.2020
5 300 Kč
404. Daň z příjmů fyzických osob aktuálně a očekávané změny pro rok 2021 –… (PRAHA 8 )
19.11.2020
3 376 Kč
405. Komunikace datovou schránkou aneb „jak efektivně komunikovat (nejen)… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2020
1 990 Kč
406. Typologie osobnosti pro zlepšení komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2020
4 828 Kč
407. Jak komunikovat a vzájemně si dobře porozumět (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2020
5 070 Kč
408. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – koloniální zboží (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2020
2 650 Kč
409. Zásadní rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2020
3 013 Kč
410. Faktura – komplexně na příkladech z praxe a náležitosti daňových… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2020
2 771 Kč
411. Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2020
2 650 Kč
412. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2020
3 255 Kč
413. Ekonomické ukazatele – charakteristika a jejich vyhodnocení včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2020
3 013 Kč
414. Daň z příjmů právnických osob aktuálně a očekávané změny pro rok 2021… (PRAHA 8 )
20.11.2020
3 376 Kč
415. Systémy bezpečnosti potravin – jejich principy a požadavky (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2020
2 650 Kč
416. Nabývání nemovitostí – specifika asset deal a share deal – právní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2020
3 013 Kč
417. Strategie vztahů, strategie komunikace – seminář s Ing. Petrem… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11 - 24.11.2020
9 305 Kč
418. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2020
4 828 Kč
419. Pracovní právo v praxi – aktuálně a změny pro rok 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2020
3 497 Kč
420. Konference: DAŇOVÝ ŘÁD 2020 – XX. ročník procesního daňového práva (PRAHA 8 )
23.11 - 24.11.2020
7 176 Kč
421. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11 - 25.11.2020
10 043 Kč
422. Získávání, analýza a prezentace dat v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11 - 25.11.2020
8 337 Kč
423. Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2020
3 013 Kč
424. Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2020
2 290 Kč
425. IFRS – mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11 - 26.11.2020
9 305 Kč
426. Když podřízení chybují – jak manažersky dobře zvládnout lidská… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2020
4 828 Kč
427. Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2020
3 255 Kč
428. Jak získat zákazníky a udělat z nich stálé klienty (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2020
4 707 Kč
429. Mzdové a platové předpisy v praxi – aktuálně a změny pro rok 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2020
3 497 Kč
430. Chceš být v cíli dříve? Zpomal! (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2020
4 828 Kč
431. Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11 - 26.11.2020
4 816 Kč
432. Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2020
3 013 Kč
433. Uzavření účetnictví za rok 2020 pro podnikatelské subjekty (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2020
3 134 Kč
434. Praktické uplatňování DPH v roce 2020 a očekávané změny pro rok 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2020
3 255 Kč
435. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2020
4 828 Kč
436. Komunikační MMA umění (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11 - 26.11.2020
8 458 Kč
437. Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení – aktuálně a… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2020
3 134 Kč
438. Mzdové účetnictví – řešení problematických případů (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2020
3 013 Kč
439. Cash flow v teorii i praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11 - 27.11.2020
6 522 Kč
440. Hlas – rádce i zrádce (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2020
3 981 Kč
441. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11 - 27.11.2020
8 458 Kč
442. Práce s emocemi v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2020
4 828 Kč
443. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2020
3 013 Kč
444. Daňové a účetní rozinky aneb Špindl roku 2020 – XXV. ročník (ŠPINDLERŮV MLÝN )
26.11 - 28.11.2020
8 458 Kč
445. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Vyhrazené změny závazku ze smluv a změny smluv po… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2020
2 650 Kč
446. Plánování projektů a projektové řízení pomocí metody Lean Canvas (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2020
5 070 Kč
447. Strategie tvořivosti – cesta, která vás může posunout (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2020
4 828 Kč
448. Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2020
3 013 Kč
449. Firemní storytelling (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2020
4 828 Kč
450. Cestovní náhrady v širších právních souvislostech – aktuálně a změny… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2020
2 771 Kč
451. Insolvenční řízení – řešení úpadku oddlužením (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2020
2 892 Kč
452. POWER BI aneb jak udělat parádní reporty snadno (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2020
4 828 Kč
453. Světové účetnictví US GAAP a IFRS (srovnání a jejich vzájemné využití… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11 - 3.12.2020
10 878 Kč
454. Systémy bezpečnosti potravin pro pokročilé – standardy BRC, IFS (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2020
2 771 Kč
455. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2020
4 828 Kč
456. Zahraniční obchod se službami z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2020
2 771 Kč
457. Daň z nemovitých věcí aktuálně s výhledem do roku 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2020
3 618 Kč
458. Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2020
3 860 Kč
459. Specifika účtování zemědělství včetně příkladů z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2020
3 013 Kč
460. Jak vycházet s lidmi – typologie osobnosti pro každodenní situace (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2020
5 191 Kč
461. Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2020
2 892 Kč
462. Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2020
2 090 Kč
463. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12 - 2.12.2020
10 164 Kč
464. Jak překonávat strach a obavy v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2020
4 828 Kč
465. Zvládání manipulace v týmu (jak ji může manažer rozpoznat a účinně ji… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2020
4 828 Kč
466. Účetní závěrka za rok 2020 v plném a zkráceném rozsahu (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2020
3 497 Kč
467. Jak elektronicky komunikovat se státní správou – nejen pro účetní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2020
2 892 Kč
468. Experimentuj, tvoř, inovuj: kreativita a řešení problémů (nejen) v… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12 - 2.12.2020
11 253 Kč
469. Výkaz cash flow prakticky aneb bude vás to bavit (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2020
3 013 Kč
470. Outplacement program: končím v zaměstnání. Jak se připravit na změnu? (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2020
3 751 Kč
471. Produktivní čtyřka pro efektivní výkon v pohodě (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2020
4 828 Kč
472. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12 - 3.12.2020
8 700 Kč
473. Systém HACCP ve stravovacích provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2020
2 650 Kč
474. Zástavy v praxi – včetně návrhů řešení problematických situací a… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2020
3 013 Kč
475. Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2021 – speciálka (PRAHA 8 )
2.12 - 3.12.2020
6 764 Kč
476. Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace v roce 2020 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2020
2 892 Kč
477. Tvorba a vyhodnocení rozpočtu příspěvkové organizace pro rok 2021… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2020
3 497 Kč
478. Kontrola výdajů a hospodaření s majetkem (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2020
2 190 Kč
479. Postupy účtování a účetní závěrka za rok 2020 u nestátních… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2020
2 529 Kč
480. Rychločtení a racionální čtení – dvoudenní intenzifikovaná forma (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12 - 4.12.2020
10 878 Kč
481. Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2020
2 892 Kč
482. Tvorba a řízení značky směrem k zákazníkům i vlastním zaměstnancům (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2020
4 828 Kč
483. Jak zpracovat a využívat spisový a skartační řád a plán (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2020
2 190 Kč
484. Cesta jak trvale zvýšit sebedůvěru, sebevědomí a psychickou odolnost (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12 - 4.12.2020
8 458 Kč
485. Jak přistupovat ke změnám v práci (aneb všechno se mění, jen změna… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2020
4 707 Kč
486. Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2020
2 650 Kč
487. Jak si připravit osobní plán, stanovit cíl a najít motivaci vytrvat (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2020
3 461 Kč
488. Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace na… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2020
2 650 Kč
489. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2020
4 828 Kč
490. Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2020
3 013 Kč
491. Daňová evidence z pohledu každodenní praxe včetně informací k… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2020
2 650 Kč
492. Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2020
3 013 Kč
493. Základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12 - 11.12.2020
10 878 Kč
494. Věcná břemena v občanském zákoníku a jejich praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2020
2 650 Kč
495. Efektivní manažerská komunikace – získejte nadhled i ve složitých… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2020
4 828 Kč
496. Strategie aktivní adaptace (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12 - 8.12.2020
8 458 Kč
497. Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2020
2 771 Kč
498. Aktuality pro výrobce potravin a obalů (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2020
2 650 Kč
499. Zavedení IFRS do firemního účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12 - 8.12.2020
6 522 Kč
500. Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2020 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2020
2 650 Kč
501. Finanční analýza interaktivně, včetně praktických příkladů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2020
2 892 Kč
502. Neverbální komunikace – a její verbální projevy (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2020
3 981 Kč
503. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2020
1 990 Kč
504. Public Relations a krizová komunikace nejenom s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2020
4 828 Kč
505. DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně a pro rok 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2020
2 771 Kč
506. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou v praxi se… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2020
2 892 Kč
507. DPH ve stavebnictví na příkladech z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2020
3 013 Kč
508. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat, co potřebuji (rozšířený… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12 - 10.12.2020
9 305 Kč
509. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2020
3 134 Kč
510. IFRS – aktuálně i připravované novelizace (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2020
2 287 Kč
511. Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2020
2 771 Kč
512. Emailový a SMS marketing efektivně. Naučte se digitální marketing… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2020
3 618 Kč
513. Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně – aktuálně a k 1. 1. 2021,… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2020
2 650 Kč
514. Právo nejen pro ekonomy a účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2020
3 134 Kč
515. Pravidla Incoterms® – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2020
2 892 Kč
516. Rozpoznejte skryté manipulace v komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2020
5 070 Kč
517. Zákon o DPH od 1. 1. 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2020
2 892 Kč
518. Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2020
2 190 Kč
519. Profesionální asistentka – management podpory manažerů (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12 - 11.12.2020
8 458 Kč
520. Úvod do neštěstí aneb jak na opravdovou sebemotivaci (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2020
4 707 Kč
521. Inventarizace majetku a závazků, uzavření účetnictví za rok 2020… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12 - 11.12.2020
5 058 Kč
522. Inventarizace majetku a závazků včetně přípravných prací pro uzavření… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2020
2 771 Kč
523. Elektronická evidence tržeb (EET) – 3. a 4. fáze evidence tržeb (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2020
2 287 Kč
524. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2020
4 828 Kč
525. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2020
4 828 Kč
526. Finanční plán a reporting – praktické rady a tipy (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2020
2 892 Kč
527. Uzavření účetnictví za rok 2020 včetně zpracování daňových přiznání… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2020
3 013 Kč
528. Cestovní náhrady 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2020
2 529 Kč
529. Průřez novinek v daňových a účetních předpisech pro rok 2021 (PRAHA 8 )
14.12.2020
3 134 Kč
530. Prezentační dovednosti kreativně a beze stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2020
4 828 Kč
531. Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2020
3 013 Kč
532. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12 - 17.12.2020
10 043 Kč
533. Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12.2020
3 376 Kč
534. Kritické myšlení a rozhodování aneb rozhodovací manuál (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12.2020
4 828 Kč
535. Finanční analýza – teorie i praktické zkušenosti (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12.2020
4 223 Kč
536. Anti-fraud management – řízení rizika účetních chyb a podvodů (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12 - 17.12.2020
6 038 Kč
537. Emoce pod kontrolou – zvládání emocí v pěti krocích (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12 - 18.12.2020
8 458 Kč
538. Daň z příjmů fyzických osob – aktuálně a novinky roku 2021, judikatura (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2020
3 376 Kč
539. Cash flow – teorie i praktické zkušenosti (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2020
4 223 Kč
540. TME: tělo, mysl, emoce (související procesy a nový přístup k… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2020
3 751 Kč
541. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
21.12 - 22.12.2020
10 043 Kč
542. Jak správně počítat dovolenou podle odpracovaných hodin včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.1.2021
3 134 Kč
543. Velká účetní závěrka včetně daňového přiznání právnických osob za rok… (PRAHA 1 )
5.1 - 6.1.2021
5 058 Kč
544. Sestavení účetní závěrky podvojného účetnictví podnikatelských… (PRAHA 1 )
5.1.2021
3 255 Kč
545. Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok… (PRAHA 1 )
6.1.2021
3 255 Kč
546. Zákon o DPH od 1. 1. 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.1.2021
2 892 Kč
547. Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah (PRAHA 1 - Nové Město )
18.1.2021
3 013 Kč
548. Daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2020 a aktuality pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.1.2021
3 134 Kč
549. Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1 - 28.1.2021
4 707 Kč
550. Nástup digitalizace – její dopady do účetnictví a daňové správy (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1.2021
3 013 Kč
551. Pravidla Incoterms® 2020 aktuálně (PRAHA 1 - Nové Město )
2.2.2021
2 892 Kč
552. Nový zákon o znalcích – dopady na jednotlivé profese (advokáti,… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2021
3 134 Kč

Žádné položky.

Elektronické kurzy

Auto v podnikání (záznam on-line)
1 997 Kč
Časté chyby a omyly v účetnictví a daních (záznam on-line)
1 392 Kč
CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
CESTOVNÍ NÁHRADY (záznam DVD)
1 392 Kč
Cestovní náhrady 2017 (záznam on-line)
1 997 Kč
Daň z příjmu fyzických osob 2015 a daňové přiznání za rok 2014 …
1 150 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2016/2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2017/2018 (záznam on-line)
1 997 Kč
Daň z příjmů fyzických osob v roce 2016 a daňové přiznání za rok 2015…
1 392 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2015 a daňové přiznání právnických osob…
1 150 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2018 a daňové přiznání za rok 2017 …
1 997 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2016 a daňové přiznání za rok…
1 392 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2017 a daňové přiznání za rok…
1 392 Kč
Daně a účetnictví SVJ – společenství vlastníků jednotek (záznam on…
1 997 Kč
Daně a účetnictví v roce 2015 – první poznatky z praxe (záznam on…
1 150 Kč
Daňová kontrola (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňové a nedaňové výdaje v praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
Daňové minimum pro účetní v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňově uznatelné náklady v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňový řád pro účetní 2016 s ohledem na povinnou elektronickou…
1 392 Kč
DPH nejčastější chyby a praktické příklady (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH po novelách 2016 a 2017 (záznam on-line)
1 997 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2016 …
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2017 …
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2018 …
1 997 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU se zaměřením na služby v roce…
1 997 Kč
DPH při vývozu a dovozu 2018 - nejčastější chyby a příklady (záznam…
1 997 Kč
DPH pro začátečníky (záznam on-line)
799 Kč
DPH v příkladech (záznam on-line)
1 997 Kč
DPH v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
DPH v roce 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH v tuzemsku 2014, 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (záznam DVD)
1 392 Kč
Elektronická evidence tržeb v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Elektronická komunikace se státní správou 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD)
1 392 Kč
Finanční transakce mezi obchodními organizacemi, transferové ceny …
1 997 Kč
GDPR a ochrana osobních údajů (záznam on-line)
1 997 Kč
IFRS dlouhodobý majetek (záznam on-line)
1 997 Kč
IFRS Finanční nástroje, podnikové kombinace (záznam on-line)
1 997 Kč
IFRS Účetní metody, tržby, zásoby (záznam on-line)
1 997 Kč
INCOTERMS 2010 (záznam DVD)
1 392 Kč
INTRASTAT OD A DO Z (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK VYPLŇOVAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Jednočlenná s.r.o. z účetního, daňového a právního pohledu (záznam on…
1 997 Kč
Kde nejvíce chybujeme v pracovním právu – pro náročné (záznam on-line)
1 392 Kč
Komplikované účetní případy (záznam on-line)
1 997 Kč
Konsolidovaná účetní závěrka 1 (záznam on-line)
1 997 Kč
Konsolidovaná účetní závěrka 2 (záznam on-line)
1 997 Kč
Kontrolní hlášení k DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Majetek a odpisy v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD)
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2017 (záznam…
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2016 …
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2018 (záznam…
1 997 Kč
Nemovitosti a jejich nájem v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v daních a účetnictví 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1.1.2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v oblasti účetnictví a daní od 1. 1. 2018 (záznam on-line)
1 997 Kč
Novinky ve mzdách 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky ve mzdách v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ON-LINE KURZ: Daň z příjmů fyzických osob 2021 a daňové přiznání za…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Daň z příjmů právnických osob 2021 a daňové přiznání za…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Daňově uznatelné náklady 2021
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Digitální svět účetnictví a daní
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: DPH v roce 2021
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Intrastat 2021
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Konsolidovaná účetní závěrka v komplexním příkladu
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Novinky v daních a účetnictví 2021
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Novinky ve mzdách 2021
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Účetní závěrka 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Uplatňování DPH v praxi - zvláštní režimy
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Zákoník práce 2021
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Zaměstnanecké benefity 2021
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Zdravotní pojištění 2021
1 997 Kč
On-line vysílání: Agenturní zaměstnávání prakticky – krok za krokem a…
1 803 Kč
On-line vysílání: Konto pracovní doby – praktický návod krok za krokem
1 803 Kč
On-line vysílání: Metodika pracovní doby, její rozvržení, pravidla a…
1 924 Kč
On-line vysílání: Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních…
1 924 Kč
On-line vysílání: Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma…
1 924 Kč
On-line vysílání: Zákoník práce a důsledky mimořádného stavu – řešení…
1 985 Kč
Práce s jednotným správním dokumentem, základy o clech pro účetní …
1 997 Kč
Pracovní právo pro mzdové účetní v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
PRACOVNÍ SMLOUVY A JAK NA NĚ Z POHLEDU PRAXE (záznam DVD)
1 392 Kč
Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU …
1 392 Kč
Problematika pohledávek a dluhů (závazků) v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam DVD)
1 392 Kč
Roční zúčtování daně z příjmů 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Roční zúčtování daně z příjmů 2017 (záznam on-line)
1 997 Kč
Sestavení výkazu Cash flow (záznam on-line)
1 997 Kč
Silniční daň 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY (záznam DVD)
3 351 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – PRŮBĚH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU (záznam DVD)
1 392 Kč
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ …
1 392 Kč
Spotřební daně (záznam on-line)
1 997 Kč
Srážky, exekuce a oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2018 (záznam on…
1 997 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2016 (záznam on…
1 392 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení zaměstnanců – komplexní přehled kroků…
1 392 Kč
Stávám se zaměstnavatelem (záznam on-line)
1 997 Kč
STYLISTIKA MODERNÍHO E-MAILU – OBCHODNÍ I OSOBNÍ KORESPONDENCE …
1 392 Kč
Účetní závěrka 2014 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 150 Kč
Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetní závěrka 2016 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetní závěrka příspěvkové organizace 2018 (záznam on-line)
1 997 Kč
Účetnictví a daně neziskových organizací 2015/2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetnictví pro praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
Účtování nákladů a výnosů (záznam on-line)
1 997 Kč
Účtování o dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku (záznam on-line)
1 997 Kč
Účtování o zásobách (záznam on-line)
1 997 Kč
Účtování organizačních složek (záznam on-line)
1 997 Kč
Účtování v účtové třídě 3 – pohledávky, závazky a účty časového…
1 997 Kč
Uplatňování DPH v praxi podrobně (záznam on-line)
1 997 Kč
ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PODLE NORMY ČSN 01 6910 – ZMĚNY A NOVINKY ROKU 2014…
1 392 Kč
VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY PRO ZAČÍNAJÍCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Vedení mzdové agendy pro zkušené (záznam on-line)
1 392 Kč
VEDENÍ OSOBNÍ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ (záznam DVD)
1 392 Kč
Vnitropodnikové směrnice (záznam on-line)
1 997 Kč
Výklad zákona o DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Výpočty ve mzdové účtárně – problematika pojistného (záznam on-line)
1 997 Kč
Výpočty ve mzdové účtárně – problematika výpočtu mzdy (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy IFRS (záznam on-line)
1 997 Kč
Základy účetnictví I. – Právní úprava účetnictví (záznam on-line)
1 997 Kč
Základy účetnictví II. – Majetek a zdroje (záznam on-line)
1 997 Kč
Základy účetnictví III. – Základy účtování (záznam on-line)
1 997 Kč
Základy účetnictví IV. – Účetní uzávěrka a závěrka (záznam on-line)
1 997 Kč
ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákoník práce – pracovní doba a její rozvržení z pohledu praxe ve…
1 392 Kč
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí 2018 (záznam on-line)
1 997 Kč
Zákonné způsoby optimalizace daní z pohledu daňového poradce (záznam…
1 392 Kč
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZAMĚSTNÁVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮ, STUDENTŮ – VZNIK A PRŮBĚH PP VZTAHU Z…
1 392 Kč
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 – ZMĚNY V ROCE 2014 A K 1. 1. 2015 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2016 - změny v roce 2015 a k 1. 1. 2016 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2017 – změny v roce 2016 a k 1.1.2017 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2018 – změny v roce 2017 a k 1.1.2018 …
1 997 Kč
Změny celních předpisů s návazností na DPH a změny INTRASTATu 2016 …
1 392 Kč
Změny společností – ukončování činnosti, převod, transformace (záznam…
1 392 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.