Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 1. VOX a.s., 24.05.2013, 11:47

Práci vytváří a dělají lidé. Na první pohled se to může zdát jako naprosto banální a bezobsažné konstatování, ale strategie v oblasti vyhledávání lidských zdrojů zase tak jednoduchá není. Potenciálních zaměstnanců je hodně, personalistům se v mailové schránce hromadí životopisy a motivační dopisy uchazečů, ale vybrat toho nikoliv nejlepšího, ale nejvhodnějšího pro danou pracovní pozici je skutečné umění.


Každý, zvláště mladý člověk toužící získat práci, jež by ho naplňovala a zároveň by platové ohodnocení odpovídalo jeho tužbám, se snaží být originální, odlišit se od ostatních uchazečů.
Personalisté mají složitou práci v tom, že probírají-li se životopisy zájemců, pozorují takřka „dostihové závody“ – kdo bude mít více titulů, kdo bude mít více osvědčení, kdo bude umět více jazyků a tak dále.
Co z toho je pravda, co je přikrášlené a co je zcela vymyšlené, by personalista měl odhalit, nejlépe na ústním pohovoru, kdy by se mělo ukázat, kdo je vhodný a kdo ne. Uchazeči by měli působit sebevědomým – nikoliv však drzým a přehnaně sebejistým – dojmem, vědomi si svých předností i nedostatků.
Naopak personalista by měl svým jednáním, vystupováním, ale i kupříkladu oblečením ukázat jisté partnerství s daným zájemcem. Měl by mu reprezentovat seriózní zájem o nového pracovníka, jednat s ním férově (věta „my se vám ozveme“ se již často asociuje s „nemáme o vás zájem, ale nechceme vám to říct napřímo“) a nenavazovat dojem „zkoušejícího a zkoušeného“.
Pohovor by měl být věcný, ale neměl by simulovat například maturitní zkoušku. Uchazeč by neměl příliš přemýšlet nad tím, jestli odpovídá tak, jak chce personalista. Měl by na pohovoru být sám za sebe.
Personalista by měl pracovníkům nabídnout i kontinuální vzdělávání a sebezdokonalování. Tím ukazuje, že o zaměstnance má firma velký zájem a že chce, aby jeho schopnosti přispívaly k zefektivnění chodu firmy a k vlastnímu pocitu zaměstnance „oni mě chtějí“.
Chcete-li se zdokonalit v personalistice a v oblasti řízení lidských zdrojů a máte-li zájem o novinky v oboru HR (Human resources), navštivte Personální akademii společnosti VOX.

Autor: Tomáš Franěk, 1. VOX a.s.


Firma 1. VOX a.s. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Účetnictví právnických osob, daň z příjmů a DPH v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1 - 19.1.2018
6 982 Kč
2. Cestovní náhrady v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1.2018
2 287 Kč
3. Minimum z financí a účetnictví pro neekonomy (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1 - 18.1.2018
7 974 Kč
4. Nejdůležitější změny v daních, finančním a mzdovém účetnictví od roku… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1.2018
2 045 Kč
5. Daň z příjmů aktuálně pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1.2018
2 892 Kč
6. Účetní závěrka za rok 2017 a zásadní změny v účetnictví pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.1.2018
2 892 Kč
7. DPH aktuálně pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.1.2018
2 650 Kč
8. Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2017 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.1.2018
2 408 Kč
9. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2018… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2018
2 287 Kč
10. Zásoby, skladová evidence, vazba na fakturaci, drobný majetek,… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2018
2 771 Kč
11. Dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2018
2 499 Kč
12. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2018
4 344 Kč
13. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a související otázky (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1.2018
2 287 Kč
14. Účetní závěrka za rok 2017 včetně finanční analýzy (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1.2018
3 134 Kč
15. IFRS – mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1 - 25.1.2018
9 063 Kč
16. Daň z nabytí nemovitých věcí v praxi včetně postupu při vyplnění… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2018
2 287 Kč
17. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2018
1 990 Kč
18. Zlepšete si koncentraci, paměť, tvořivost, motivační schopnosti –… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2018
4 961 Kč
19. Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků z pohledu zdravotního a… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.1.2018
2 771 Kč
20. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
25.1.2018
2 287 Kč
21. Etiketa pro úřednice a úředníky (PRAHA 1 - Nové Město )
25.1.2018
2 299 Kč
22. Průběh kontroly u příjemců dotací (PRAHA 1 - Nové Město )
25.1.2018
2 190 Kč
23. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
25.1.2018
4 586 Kč
24. Praktický trénink obrany daňového subjektu aneb jak se vypořádat s… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.1.2018
2 650 Kč
25. Účetní závěrka nestátních neziskových organizací za rok 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.1.2018
2 499 Kč
26. Jak na mzdy a platy v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1 - 31.1.2018
8 107 Kč
27. Zdravotní pojištění v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2018
2 287 Kč
28. Nastavení účetnictví, kontrolních vazeb a úprava vnitropodnikových… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2018
2 408 Kč
29. Zdaňování příjmů FO ze závislé činnosti v roce 2018 a roční zúčtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2018
2 408 Kč
30. Uzavření daňové evidence OSVČ, daňové přiznání a přehledy k pojištění… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2018
2 892 Kč
31. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1 - 31.1.2018
8 216 Kč
32. Ochrana osobních údajů – výklad nového obecného nařízení (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2018
2 650 Kč
33. Praktické uplatňování zákona o DPH od 1. 1. 2018 (PRAHA 8 )
30.1.2018
3 134 Kč
34. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2018
4 344 Kč
35. Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2018
2 771 Kč
36. Příprava profesionální prezentace v MS PowerPoint (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2018
4 223 Kč
37. Důchodové pojištění v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2018
2 287 Kč
38. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1 - 1.2.2018
8 216 Kč
39. Daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2017 a aktuality pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2018
3 134 Kč
40. Stavební právo – změny v právní úpravě s účinností od 1. 1. 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2018
2 529 Kč
41. Elektronická evidence tržeb od A do Z – pro podnikatele (fyzické a… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.2.2018
2 408 Kč
42. Roční zúčtování a vyúčtování příjmů zaměstnanců za rok 2017, změny ve… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.2.2018
2 529 Kč
43. Rezervy a opravné položky pohledem účetnictví a daní 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
2.2.2018
3 013 Kč
44. Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.2.2018
2 892 Kč
45. Tuzemské cestovní náhrady v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
2.2.2018
2 408 Kč
46. Kontrolní hlášení DPH – prakticky pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2018
2 287 Kč
47. Nová pravidla proti praní špinavých peněz s účinností od 1. 1. 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2018
2 529 Kč
48. Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2018
3 134 Kč
49. Novinky v legislativě BOZP od 1. 1. 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2018
2 287 Kč
50. Daňový profesionál® – povinný cyklus k získání mezinárodního… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2 - 7.3.2018
30 238 Kč
51. Daňový profesionál® – kompletně (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2 - 23.3.2018
42 320 Kč
52. Daně – výklad nejdůležitějších zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2 - 14.2.2018
21 998 Kč
53. Uzavření účetnictví za rok 2017 včetně zpracování daňového přiznání –… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2018
2 408 Kč
54. GDPR v praxi pro pracovníky z oblasti HR (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2018
2 650 Kč
55. Získávání, analýza a prezentace dat v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2 - 7.2.2018
7 853 Kč
56. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2018
2 408 Kč
57. Základy IFRS na příkladech z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2 - 7.2.2018
5 966 Kč
58. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2 - 7.2.2018
8 216 Kč
59. Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2018
835 Kč
60. INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2018
2 650 Kč
61. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2018
4 344 Kč
62. Označování potravin pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2018
2 650 Kč
63. Zákon o daních z příjmů – právnické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2018
3 255 Kč
64. Výběr a stabilizace pracovníků: jak získat a udržet kvalitní… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2018
4 344 Kč
65. Fakturace a DPH pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2018
2 408 Kč
66. Přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2017 (pravidla +… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2018
2 596 Kč
67. Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2018
2 287 Kč
68. GDPR v praxi pro IT pracovníky – praktické rady, jak postupovat (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2018
2 650 Kč
69. Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2018
2 287 Kč
70. Emoční inteligence – jak vám může pomoci k dosažení úspěchu (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2018
5 143 Kč
71. Změny v účetních předpisech pro podnikatele v roce 2018, daňové a… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.2.2018
2 408 Kč
72. Zákon o svobodném přístupu k informacím (PRAHA 1 - Nové Město )
9.2.2018
2 650 Kč
73. Praktické návody implementace nového obecného nařízení (GDPR) včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2018
2 408 Kč
74. Jak zvládnout pohledávky a dluhy (závazky) z hlediska účetnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2018
2 529 Kč
75. Nová právní úprava kapitálového trhu (MiFID II/MiFIR) – převratné… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2018
2 529 Kč
76. Zákon o daních z příjmů – závislá činnost (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2018
2 287 Kč
77. Základy DPH pro vaši praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2018
2 650 Kč
78. English for Human Resource Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2018
2 892 Kč
79. Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2018
2 287 Kč
80. Uzavření účetnictví za rok 2017 pro neauditované společnosti včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2018
2 650 Kč
81. Komunikační sebeobrana – kurz šitý vám na míru (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2018
4 961 Kč
82. Controlling aneb jak začít efektivně sledovat a řídit náklady a… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2018
2 650 Kč
83. Mezi námi generacemi – age management a mezigenerační spolupráce na… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2018
2 499 Kč
84. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2018
2 408 Kč
85. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2018
2 287 Kč
86. Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, práce s talenty (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2018
4 344 Kč
87. Elektronická evidence tržeb (EET) v podmínkách roku 2018 a 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2018
2 166 Kč
88. Emailový a SMS marketing efektivně. Naučte se digitální marketing… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2018
3 618 Kč
89. Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2018
2 499 Kč
90. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2018
2 408 Kč
91. DPH na Slovensku po 1. 1. 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2018
3 134 Kč
92. Zákon o zdravotním pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2018
1 198 Kč
93. Zákon o prokazování původu majetku – první zkušenosti, nejasnosti,… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2018
1 803 Kč
94. Poskytování dotací vč. změn u dotací ze státního rozpočtu od roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2018
2 190 Kč
95. Pokladna v roce 2018, práce s penězi, které nejsou vaše, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2.2018
2 287 Kč
96. Výběrový pohovor se zaměřením na osobnostní tendence uchazečů –… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2.2018
2 965 Kč
97. Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2.2018
2 650 Kč
98. Jak zvládnout psychicky náročné situace ve vašem pracovním i… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2.2018
5 143 Kč
99. Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě (PRAHA 1 - Nové Město )
16.2.2018
2 408 Kč
100. Zákon o DPH 2017/2018 v příkladech, včetně zaúčtování specifických… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.2.2018
2 529 Kč
101. Daň z příjmů fyzických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2018
3 134 Kč
102. Jak na tvorbu směrnic a personální reporting (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2018
4 344 Kč
103. Prezentační a rétorické dovednosti II – nadstavba pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2 - 20.2.2018
8 216 Kč
104. Základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2 - 23.2.2018
10 878 Kč
105. Mzdová problematika krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2 - 23.2.2018
10 225 Kč
106. Příklady daňové (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2 - 21.2.2018
7 248 Kč
107. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2018
4 344 Kč
108. Základní orientace v personalistice (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2 - 20.2.2018
7 974 Kč
109. Dvoustranné smlouvy o sociálním zabezpečení a o zamezení dvojího… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2018
2 892 Kč
110. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2018
3 134 Kč
111. Základní orientace v pracovním právu, povinnosti zaměstnavatele (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2018
2 892 Kč
112. Daň z přidané hodnoty (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2018
3 134 Kč
113. Proti presu času a stresu – time management 5. generace (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2 - 21.2.2018
9 668 Kč
114. GDPR v praxi ve finančních službách (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2018
3 013 Kč
115. Náhrada mzdy a platu, náhrada výdajů zaměstnanců v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2018
2 892 Kč
116. Elektronizace veřejné správy v ČR a její důsledky na práci s… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2018
2 190 Kč
117. Deutsch für HR Professionals von B1 bis C1/C2 Ebene (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2018
2 892 Kč
118. Efektivní manažerská komunikace stavbyvedoucích a mistrů (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2018
4 344 Kč
119. Využití sociálních sítí pro váš byznys (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2018
4 344 Kč
120. Kurz – elektronická evidence tržeb (EET) (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2018
2 287 Kč
121. Daň z příjmů právnických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2018
3 134 Kč
122. Studium cizích jazyků: úspěšnými rychleji (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2018
4 465 Kč
123. Nemocenské pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2018
2 892 Kč
124. Manažer a práce s informacemi (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2 - 22.2.2018
7 974 Kč
125. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2018
4 344 Kč
126. Postavení jednatele – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2018
2 529 Kč
127. Pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, důchodové… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2018
2 892 Kč
128. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2 - 23.2.2018
8 216 Kč
129. Deriváty v účetnictví podnikatelů v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2018
2 408 Kč
130. DPH u neziskových a veřejnoprávních subjektů v roce 2018 v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2018
2 499 Kč
131. Excelentní paměť není pouhou iluzí (PRAHA 1 - Nové Město )
23.2.2018
5 082 Kč
132. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.2.2018
4 344 Kč
133. GDPR v praxi pro hotely a cestovní agentury – praktické návody… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.2.2018
2 650 Kč
134. Daň z příjmů ze závislé činnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
23.2.2018
2 892 Kč
135. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2 - 27.2.2018
8 216 Kč
136. Systém HACCP ve stravovacích provozech krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2018
2 408 Kč
137. Rodinné a dědické právo podle nového občanského zákoníku (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2018
1 990 Kč
138. Padesát barev padesátky aneb jak zaujmout zaměstnavatele svými… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2018
4 344 Kč
139. DPH v roce 2018 – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2 - 27.2.2018
4 707 Kč
140. Zaměstnanecké benefity z pohledu daní v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2018
2 166 Kč
141. Opravy chyb minulých období – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2018
2 529 Kč
142. Účetní závěrka roku 2017 u nestátních neziskových organizací (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2018
2 499 Kč
143. Malé daně – výklad zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2 - 1.3.2018
7 248 Kč
144. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2018
3 790 Kč
145. Pracovní doba, její rozvržení a pravidla s důrazem na formu… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2018
2 650 Kč
146. Zákon o spotřebních daních a ekologická daň (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2018
3 134 Kč
147. Jak připravovat, organizovat a vyhodnotit jazykové vzdělávání… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2018
4 344 Kč
148. Konsolidace podle českých předpisů – prakticky v programu Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2018
4 465 Kč
149. Zákon o dani silniční (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2018
2 287 Kč
150. Jak na efektivní time management a stress management (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2018
4 586 Kč
151. Vyjednávání v obtížných situacích – nácvik vyjednávacích taktik (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2018
4 344 Kč
152. Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2018
3 376 Kč
153. Cash flow v teorii i praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2 - 1.3.2018
6 038 Kč
154. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2018
2 299 Kč
155. Označování potravin pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2018
2 650 Kč
156. Účetní uzávěrka roku 2017 na Slovensku očima daňového poradce (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2018
2 771 Kč
157. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – masné výrobky (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2018
2 650 Kč
158. Mistrovské způsoby komunikace pro začátečníky (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2018
3 618 Kč
159. Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2018
2 287 Kč
160. Daňové konsekvence prodeje zboží na Amazonu s důrazem na specifické… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2018
4 586 Kč
161. Zákon o dani z nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2018
2 287 Kč
162. Kontingenční tabulky v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2018
4 223 Kč
163. Aktuálně k daňové a účetní legislativě v roce 2017 a 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2018
3 134 Kč
164. Zákon o zadávání veřejných zakázek (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2018
2 390 Kč
165. Pohledávky a dluhy (závazky) – účetní a daňové vymezení (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3.2018
2 408 Kč
166. Odpovědnost (členů statutárních orgánů) v souvislosti s insolvenčním… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3.2018
2 408 Kč
167. Ekonomické ukazatele – charakteristika a jejich vyhodnocení (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2018
2 771 Kč
168. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2018
2 771 Kč
169. Náklady a výnosy – účetní a daňové aspekty v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2018
2 892 Kč
170. Komunikace v krizových a zátěžových situacích (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2018
2 499 Kč
171. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2018
3 618 Kč
172. Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3 - 7.3.2018
7 974 Kč
173. Kommunikationsfähigkeiten – Telefongespräche, Schreiben von E-Mail… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2018
2 892 Kč
174. Jednáme s klientem po telefonu (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2018
4 344 Kč
175. Daňový řád, daňový systém ČR – pojmy a definice (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3 - 7.3.2018
5 675 Kč
176. Vaše angličtina – neztrácejte naději (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2018
5 191 Kč
177. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3 - 8.3.2018
8 216 Kč
178. Platební styk – seznámení s právní úpravou (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2018
2 408 Kč
179. Hospodaření s majetkem státu po novele zákona č. 219/2000 Sb., o… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2018
2 390 Kč
180. Mluvit či nemluvit – rétorika prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2018
4 344 Kč
181. Výběrový pohovor se zaměřením na osobnostní tendence uchazečů (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2018
4 344 Kč
182. Systémy pro zajištění bezpečnosti potravin v zemědělské prvovýrobě … (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2018
2 408 Kč
183. Sestavení daňového přiznání daně z příjmu právnických osob pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2018
2 499 Kč
184. Jak zlepšovat kvalitu vašich služeb (PRAHA 1 - Nové Město )
8.3 - 9.3.2018
7 974 Kč
185. Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
8.3 - 9.3.2018
4 586 Kč
186. Jak komunikovat a dobře organizovat proces změny (PRAHA 1 - Nové Město )
8.3.2018
4 344 Kč
187. Účetní výkazy pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
8.3.2018
2 650 Kč
188. Uzavření účetnictví za rok 2017 včetně zpracování daňového přiznání –… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.3.2018
2 408 Kč
189. Insolvenční rizika související s uzavíráním transakcí: střet… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3.2018
2 166 Kč
190. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3.2018
2 287 Kč
191. Efektivní vedení aneb co se v týmu skrytě děje (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3.2018
4 344 Kč
192. Komunikace a interakce s lidmi ve vašem okolí – strategie a taktiky (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3.2018
4 344 Kč
193. Právo pro ekonomy a účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2018
2 892 Kč
194. Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2018
4 344 Kč
195. Jak dotahovat své plány a cíle do úspěšného konce (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2018
4 707 Kč
196. Účetním výkazům a závěrce rozumíme (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2018
2 650 Kč
197. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a základy… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3 - 13.3.2018
6 038 Kč
198. HR Recruitment & Selection and Employee Assessments (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2018
2 892 Kč
199. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3 - 13.3.2018
8 216 Kč
200. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3 - 6.4.2018
10 866 Kč
201. Automobil ve firemní praxi – kompletní daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2018
2 408 Kč
202. Výpočty ve mzdové účtárně – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2018
2 287 Kč
203. Výklad účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3 - 14.3.2018
5 796 Kč
204. Sociální sítě, komunity, web a blog. Naučte se digitální marketing… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2018
3 509 Kč
205. Kontrolní vazby v účetnictví pro podnikatele pro rok 2018 včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2018
2 408 Kč
206. Soft skills vyšší generace – tisícero dovedností komunikace a… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3 - 14.3.2018
9 668 Kč
207. Jak nastavit vhodný motivační systém pro vaši firmu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2018
4 344 Kč
208. Finanční plán a reporting – praktické rady a tipy (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2018
2 650 Kč
209. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2018
4 344 Kč
210. Odpovědnost za vady – detailní rozbor včetně judikatury a praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2018
3 013 Kč
211. DPH a účtování v cestovním ruchu pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2018
3 013 Kč
212. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3 - 15.3.2018
8 216 Kč
213. Manažerská komunikace stavbyvedoucích a mistrů (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2018
4 344 Kč
214. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – koloniální zboží (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2018
2 287 Kč
215. Základy daňové optimalizace pro právnické osoby na Slovensku (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2018
3 013 Kč
216. Převodní ceny a daňová kontrola – aktuální výzva v přímých daních (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2018
2 529 Kč
217. Jak řídit komunikaci v multikulturních týmech (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2018
4 344 Kč
218. Vnitřní směrnice pro podnikatele v souladu se změnami předpisů pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2018
2 287 Kč
219. Management v podmínkách časového tlaku (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2018
4 344 Kč
220. Delegování – umění, které vám bude pomáhat každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2018
4 344 Kč
221. Účetní a daňové aktuality očima daňové poradkyně (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2018
2 650 Kč
222. Presentation Skills (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2018
4 344 Kč
223. Ochrana osobních údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2018
2 290 Kč
224. Dodací doložky INCOTERMS 2010 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2018
2 650 Kč
225. Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2018
2 771 Kč
226. Jak říkat "ne" a jak si vymezit hranice (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2018
3 025 Kč
227. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3 - 20.3.2018
8 216 Kč
228. Presentation Skills for Managers and Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2018
2 892 Kč
229. Pracovněprávní předpisy v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2018
2 408 Kč
230. Řízení alergenů ve stravovacích provozech (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2018
2 408 Kč
231. Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů nestátní neziskové… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2018
2 596 Kč
232. Poskytovatelé investičních služeb a Česká národní banka po MiFID II (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2018
2 529 Kč
233. Odpady ve stravovacích provozech pro začínající a mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2018
2 650 Kč
234. Kontrola a audit hospodaření v neziskových organizacích (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3 - 9.4.2018
3 990 Kč
235. Časté chyby v účetnictví a v daních (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2018
2 650 Kč
236. Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3 - 21.3.2018
7 974 Kč
237. Krizová PR komunikace firmy – jak dobře zvládnout firemní negativní… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2018
4 344 Kč
238. Účinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2018
5 143 Kč
239. Kontrola a audit hospodaření s majetkem (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2018
2 390 Kč
240. Vybrané otázky pracovního práva (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2018
3 013 Kč
241. Pracovní konstelace – vaše pracovní situace očima těch druhých (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2018
3 509 Kč
242. Jak řešit a zvládat stížnosti a reklamace (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3 - 21.3.2018
7 974 Kč
243. GDPR pro IT pracovníky – technická zabezpečení, praktická… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2018
2 892 Kč
244. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3 - 22.3.2018
8 216 Kč
245. Zákon o registru smluv (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3.2018
2 650 Kč
246. Nástroje a techniky řízení projektů (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3 - 22.3.2018
7 974 Kč
247. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3.2018
2 650 Kč
248. Příklady účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3 - 22.3.2018
5 191 Kč
249. Finanční analýza pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3 - 23.3.2018
4 816 Kč
250. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3.2018
4 344 Kč
251. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3.2018
4 586 Kč
252. Nová pravidla na ochranu osobních údajů (GDPR) se zaměřením na e-shopy (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3.2018
2 892 Kč
253. Budoucí Společná zemědělská politika po roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3.2018
2 287 Kč
254. Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru po novelách zákona o… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2018
2 190 Kč
255. Právní minimum pro daňové poradce (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2018
2 650 Kč
256. Nová pravidla na ochranu osobních údajů (GDPR) pro společenství… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2018
2 529 Kč
257. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2018
4 344 Kč
258. Skončení pracovního poměru na praktických příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2018
2 408 Kč
259. Jak na efektivní time management a stress management (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2018
4 586 Kč
260. Jak sestavit, vést a koordinovat funkční PR tým (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2018
2 298 Kč
261. Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona platného pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2018
2 892 Kč
262. Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2018
2 529 Kč
263. Moderní leadership aneb kde benefity nestačí (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2018
3 509 Kč
264. Performance Management and Development Planning (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2018
2 892 Kč
265. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2018
4 344 Kč
266. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3 - 27.3.2018
4 465 Kč
267. Systémy bezpečnosti potravin – jejich principy a požadavky (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2018
2 650 Kč
268. Cestovní náhrady 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2018
2 166 Kč
269. Jak zlepšit své soustředění v době neustálého vyrušování (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2018
4 344 Kč
270. Záruky, reklamace a prodej spotřebitelům včetně e-shopů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2018
2 408 Kč
271. Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2018
5 143 Kč
272. Personální riskmanagement aneb jak minimalizovat personální rizika ve… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3.2018
4 344 Kč
273. Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3.2018
3 618 Kč
274. Jednoduché účetnictví pro spolky/občanská sdružení, církevní… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3.2018
2 390 Kč
275. Finance pro nefinanční manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
29.3.2018
2 892 Kč
276. Jarní škola pohotových komunikačních dovedností (PRAHA 1 - Nové Město )
29.3.2018
4 774 Kč
277. Využití Excelu ve finančním managementu (PRAHA 1 - Nové Město )
29.3.2018
3 013 Kč
278. DPH ve stavebnictví pro rok 2018 na příkladech z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2018
2 529 Kč
279. Podvojné účetnictví od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4 - 5.4.2018
7 248 Kč
280. Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2018
2 892 Kč
281. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2018
2 299 Kč
282. Svěřenský fond – účetní a daňové otázky aneb co obnáší správa fondu v… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2018
2 529 Kč
283. Moderní controlling a reporting (distanční studium) (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4 - 25.4.2018
14 508 Kč
284. Cesty osobního rozvoje – poznejte kdo jste (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2018
4 344 Kč
285. Účetní a daňové chuťovky po legislativních změnách (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2018
3 013 Kč
286. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4 - 5.4.2018
8 216 Kč
287. Kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2018
3 134 Kč
288. Účetnictví společenství vlastníků jednotek (SVJ) (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2018
2 650 Kč
289. Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2018
2 771 Kč
290. Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4 - 6.4.2018
6 038 Kč
291. Věcná břemena v občanském zákoníku a jejich praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2018
2 408 Kč
292. Agenturní zaměstnávání pro agentury i uživatele – v praxi a ve světle… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2018
2 529 Kč
293. Prezentační dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4 - 6.4.2018
7 974 Kč
294. Excelentní paměť není pouhou iluzí – rozšířený seminář (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4 - 6.4.2018
8 700 Kč
295. Řízení financí pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2018
2 529 Kč
296. Cenné papíry v podnikatelské praxi – účetní a daňový pohled v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2018
2 287 Kč
297. Prezentační dovednosti – jak dát prezentaci šťávu (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2018
4 344 Kč
298. Angličtina ve financích a účetnictví – English in Finance and… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4 - 27.4.2018
7 224 Kč
299. Moderní time management – vymaňte se ze shonu, stresu a odkládání (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2018
4 344 Kč
300. Motivace a odměňování pracovníků: čím, jak, koho a proč odměnit (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2018
4 344 Kč
301. Fakturace v roce 2018, práce s účetními a daňovými doklady (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2018
2 408 Kč
302. Zajišťovací příkazy a postup po jejich vydání (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2018
2 287 Kč
303. Kontrola a audit provozních výdajů (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2018
2 390 Kč
304. Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací z… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2018
2 287 Kč
305. Mezinárodní účetní standardy pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2018
3 376 Kč
306. Zahraniční obchod se službami z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2018
2 529 Kč
307. Sanitace a ochranný systém proti výskytu škůdců ve stravovacích… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2018
2 529 Kč
308. Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2018
2 499 Kč
309. Časté chyby a omyly v účetnictví podnikatelů (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2018
2 287 Kč
310. Human Resource Management and Employee Relations (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2018
2 892 Kč
311. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2018
2 783 Kč
312. Manuál komunikace s médii – základy Public Relations (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4 - 11.4.2018
7 974 Kč
313. Die professionelle Präsentation – für Profis und Anfänger (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2018
2 771 Kč
314. Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2018
2 892 Kč
315. Smlouvy při vedení účetnictví a daní (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2018
2 299 Kč
316. Insolvenční řízení – zkušenosti s aplikací zákona a aktuální… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2018
3 013 Kč
317. Jak komunikovat a vzájemně si dobře porozumět (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2018
4 344 Kč
318. Rychločtení, racionální čtení, info management (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4 - 11.4.2018
10 878 Kč
319. Úvod do US GAAP pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2018
3 376 Kč
320. Komplexní průvodce DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4 - 12.4.2018
6 885 Kč
321. BOZP, PO a hygiena práce z pohledu personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2018
4 344 Kč
322. Aktuální právní problematika v dopravě – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2018
2 408 Kč
323. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2018
4 344 Kč
324. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2018
2 892 Kč
325. Posilovna komunikačních dovedností (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2018
4 344 Kč
326. Platební karty zaměstnavatele v praxi – krok za krokem – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2018
2 287 Kč
327. Efektivní využití MS Office v práci asistentky (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4 - 13.4.2018
12 040 Kč
328. Vnitřní firemní předpisy, povinnosti zaměstnavatelů, agenturní… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2018
2 408 Kč
329. Systém HACCP ve stravovacích provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2018
2 408 Kč
330. Vizitka písemné komunikace – jak se prezentovat působivě, bez chyb a… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2018
2 390 Kč
331. Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) z právního a… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2018
2 771 Kč
332. Manuál pro tvorbu vlastního názoru – vlivy, nutnost a tlaky, kterým… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2018
3 618 Kč
333. Fakturace v přeshraničním obchodě a službách včetně účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2018
2 529 Kč
334. Jak optimálně nastavit firmu z pohledu daní a účetnictví a ochránit… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2018
2 408 Kč
335. DPH v příkladech – workshop (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2018
2 892 Kč
336. Neviditelný leadership – jak lidi vést namísto řídit (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2018
4 344 Kč
337. Daňová evidence z pohledu praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2018
2 287 Kč
338. Sanitace a ochranný systém proti výskytu škůdců pro výrobní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.4.2018
2 529 Kč
339. Mediační techniky pro personalisty – účinný postup řešení sporů (PRAHA 1 - Nové Město )
13.4.2018
2 293 Kč
340. Jak na hodnocení a správné poskytování zpětné vazby (PRAHA 1 - Nové Město )
13.4.2018
4 344 Kč
341. Kontroly zaměstnavatelů inspektoráty práce – průběh kontroly a postup… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.4.2018
2 529 Kč
342. Praktický průvodce GDPR pro daňové a účetní pracovníky (PRAHA 1 - Nové Město )
13.4.2018
2 771 Kč
343. Lean Canvas v projektovém řízení (PRAHA 1 - Nové Město )
13.4.2018
4 344 Kč
344. Výkon funkce statutárního orgánu a odlišnosti od postavení vedoucího… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.4.2018
2 408 Kč
345. Communication Skills – Telephone Conversations, Writing Email &… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2018
2 771 Kč
346. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4 - 17.4.2018
8 216 Kč
347. Leasing – účetní a daňový pohled pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2018
2 408 Kč
348. Účetnictví pro neúčetní v daňových souvislostech (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4 - 17.4.2018
4 344 Kč
349. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4 - 17.4.2018
8 095 Kč
350. Nejčastější chyby při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2018
2 287 Kč
351. Poskytovatelé investičních služeb a klient po MiFID II (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2018
2 529 Kč
352. Řízení projektů v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4 - 18.4.2018
7 853 Kč
353. Seminář pro starosty, radní, zastupitele – jak dobře řešit… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2018
3 134 Kč
354. Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2018
3 013 Kč
355. Co musí účetní vědět o DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2018
3 134 Kč
356. Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2018
2 299 Kč
357. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2018
3 790 Kč
358. Jak na internetovou reklamu, PPC a remarketing. Naučte se digitální… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2018
3 618 Kč
359. Efektivní řízení rizik od základů (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2018
2 408 Kč
360. Leader – Manager – Coach™ (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4 - 18.4.2018
8 337 Kč
361. Zlepšete si koncentraci, paměť, tvořivost, motivační schopnosti –… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2018
4 961 Kč
362. Prezentační dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4 - 19.4.2018
7 974 Kč
363. Pracovní doba, její rozvržení a pravidla s důrazem na formu… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2018
2 650 Kč
364. Ochrana osobních údajů ve světle výkladových stanovisek pracovní… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2018
2 892 Kč
365. Employer branding – staňte se magnetem na talenty (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2018
4 344 Kč
366. Uplatňování DPH u nemovitostí a ve stavebnictví – pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2018
2 650 Kč
367. Řízení projektů v Microsoft Project pro začátečníky (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2018
2 650 Kč
368. Asistentka jako efektivní podpora projektového týmu (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4.2018
4 344 Kč
369. Finanční analýza na bázi účetní závěrky (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4.2018
3 013 Kč
370. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4 - 20.4.2018
4 344 Kč
371. Veřejné zakázky v každodenní praxi a za použití modelových situací a… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4.2018
3 134 Kč
372. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4 - 20.4.2018
8 216 Kč
373. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4.2018
4 344 Kč
374. Prodej jako hra (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4.2018
3 509 Kč
375. Úhrada ambulantních zdravotních služeb v roce 2017 a 2018 aneb kdo… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4.2018
2 287 Kč
376. Aktuální informace k výkladu zákona o DPH, minimalizace rizika… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4.2018
2 166 Kč
377. Jak se zorientovat v personální práci (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2018
4 344 Kč
378. Správa dokumentů u původců v soukromém sektoru po novelách zákona o… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2018
2 190 Kč
379. Prezentační a lektorské dovednosti kreativně a beze stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2018
4 344 Kč
380. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2018
4 344 Kč
381. Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2018
2 892 Kč
382. Problémy náhrady škody a nemajetkové újmy v silničním provozu –… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2018
2 408 Kč
383. Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4 - 24.4.2018
4 453 Kč
384. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2018
4 344 Kč
385. Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2018
3 013 Kč
386. Emoční inteligence – jak vám může pomoci k dosažení úspěchu (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2018
5 143 Kč
387. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4 - 24.4.2018
8 216 Kč
388. Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2018
2 771 Kč
389. Daňové a účetní aspekty darování a dalších forem fundraisingu (vstup… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2018
2 451 Kč
390. Workshop prodejních dovedností – staňte se úspěšným prodejcem (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2018
4 344 Kč
391. Personální a mzdová problematika v roce 2018 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2018
2 650 Kč
392. Systémy bezpečnosti potravin pro pokročilé – standardy BRC, IFS (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2018
2 650 Kč
393. Daňová kontrola transferových cen v současné praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2018
3 134 Kč
394. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2018
2 892 Kč
395. Základy podvojného účetnictví dle změn pro rok 2018 – výklad polopatě… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4 - 27.4.2018
8 216 Kč
396. Proti presu času a stresu – time management 5. generace (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4 - 25.4.2018
9 668 Kč
397. Vysílání pracovníků do členských států EU – na co všechno pamatovat (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2018
2 529 Kč
398. IFRS – finanční nástroje (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4 - 25.4.2018
6 280 Kč
399. Základy risk managementu včetně příkladů z praxe, simulační hry a… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4 - 25.4.2018
5 542 Kč
400. Trénink vyjednávání pro nákupčí (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4 - 25.4.2018
7 974 Kč
401. Otcovská a dlouhodobé ošetřovné – nové dávky nemocenského pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2018
2 287 Kč
402. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2018
4 465 Kč
403. Efektivní smluvní sankce – jak optimalizovat smlouvu (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2018
2 892 Kč
404. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2018
1 990 Kč
405. Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2018
4 344 Kč
406. Mzdová akademie pro začínající v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4 - 27.4.2018
6 885 Kč
407. Jak může management firmy předejít daňové pasti (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2018
3 134 Kč
408. Insolvenční řízení – řešení úpadku oddlužením, aktuální výkladové… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2018
2 650 Kč
409. Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – pro úplné začátečníky (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2018
2 650 Kč
410. Etiketa pro úřednice a úředníky (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2018
2 299 Kč
411. Profesionální asistentka – management podpory manažerů (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4 - 27.4.2018
8 095 Kč
412. Důkazní břemeno v daňovém řízení (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2018
2 287 Kč
413. Povinná elektronická komunikace datovou schránkou aneb „jak efektivně… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2018
2 400 Kč
414. Pracovní smlouvy z pohledu praxe, včetně problematiky práce z domova (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2018
2 650 Kč
415. Obtížné komunikační situace v práci manažera (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2018
4 344 Kč
416. Padesát barev padesátky aneb jak zaujmout zaměstnavatele svými… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2018
4 344 Kč
417. Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní hodnota včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2018
2 650 Kč
418. Personální a organizační audity (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2018
4 344 Kč
419. Praktické zkušenosti s kontrolním hlášením k DPH a obrana proti… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2018
2 408 Kč
420. Účetnictví podle slovenských předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2018
3 134 Kč
421. Specifické mzdové problémy při zaměstnávání matek a otců po změnách v… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2018
2 408 Kč
422. Konzultační seminář pro nové plátce DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
2.5.2018
2 408 Kč
423. Odštěpný závod (organizační složka podniku) zahraniční společnosti v… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.5.2018
3 860 Kč
424. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
2.5 - 3.5.2018
8 216 Kč
425. Financování od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
3.5.2018
2 650 Kč
426. Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
3.5.2018
2 287 Kč
427. Nová pravidla na ochranu osobních údajů (GDPR) se zaměřením na e-shopy (PRAHA 1 - Nové Město )
3.5.2018
2 892 Kč
428. Řízení projektů v Microsoft Project pro pokročilejší uživatele (PRAHA 1 - Nové Město )
4.5.2018
2 650 Kč
429. Sousedská práva v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
4.5.2018
2 529 Kč
430. Účetní, daňové a právní martyrium v případě dlouhodobé fyzické… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.5.2018
3 013 Kč
431. Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití (PRAHA 1 - Nové Město )
9.5.2018
2 529 Kč
432. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě (PRAHA 1 - Nové Město )
10.5.2018
2 771 Kč
433. Specifika obecně prospěšné společnosti (o. p. s.) v účetnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.5.2018
2 499 Kč
434. Strategie neverbální komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
10.5.2018
2 499 Kč
435. Vzájemné souvislosti DPH, daně z příjmů právnických osob a účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
10.5.2018
3 376 Kč
436. Jak na efektivní time management a stress management (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5.2018
4 586 Kč
437. Otcovská a dlouhodobé ošetřovné – nové dávky nemocenského pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5.2018
2 287 Kč
438. Komplexní pohled na daňovou soustavu v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5 - 18.5.2018
13 226 Kč
439. Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2018
3 255 Kč
440. US GAAP – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5 - 16.5.2018
7 853 Kč
441. Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0–7 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5 - 16.5.2018
5 312 Kč
442. Účetní a daňové doklady, vyúčtování respektive fakturace dle změn… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2018
2 408 Kč
443. Daň z příjmů právnických osob, schválené i připravované změny a… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2018
3 255 Kč
444. Mzdová a personální speciálka včetně mzdového auditu (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5 - 24.5.2018
21 272 Kč
445. Předpisy o zaměstnanosti (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2018
2 287 Kč
446. Automatizace práce v MS Excel pomocí maker (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5 - 16.5.2018
7 853 Kč
447. Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2018
5 143 Kč
448. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí – komplexní… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2018
3 134 Kč
449. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2018
2 783 Kč
450. Personalistika a bezpečnost práce (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2018
2 045 Kč
451. Typologie osobnosti a její využití při vedení a řízení (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2018
4 344 Kč
452. Účetnictví pro nestátní neziskové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5 - 17.5.2018
5 445 Kč
453. Kommunikationsfähigkeiten – Telefongespräche, Schreiben von E-Mail… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2018
2 771 Kč
454. Likvidace obchodních společností a družstev – právní, účetní a daňový… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2018
2 892 Kč
455. Jak řešit krizové situace ve vyjednávání (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5 - 16.5.2018
7 974 Kč
456. Spotřební daně, ekologická daň – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2018
2 408 Kč
457. Daň z příjmů fyzických osob – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2018
2 408 Kč
458. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2018
2 408 Kč
459. Platební styk – aktuální změny právní úprava včetně nejnovějších změn (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2018
2 408 Kč
460. Mluvit či nemluvit – rétorika prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2018
4 344 Kč
461. FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2018
2 166 Kč
462. Komunikační sebeobrana – kurz šitý vám na míru (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2018
4 961 Kč
463. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2018
4 344 Kč
464. Daň z přidané hodnoty – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2018
3 255 Kč
465. Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, práce s talenty (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2018
4 344 Kč
466. Daň z příjmů ze závislé činnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2018
2 408 Kč
467. Příprava profesionální prezentace v MS PowerPoint (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2018
4 223 Kč
468. Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na výrobní společnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2018
2 892 Kč
469. Stal jsem se manažerem (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5 - 18.5.2018
7 974 Kč
470. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2018
3 134 Kč
471. Zdaňování příjmů právnických osob v mezinárodním kontextu – komplexní… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2018
2 408 Kč
472. Jak se připravit na aplikaci nařízení EU č. 910/2014 eIDAS týkající… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2018
2 299 Kč
473. Daň z příjmů ze závislé činnosti – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2018
2 408 Kč
474. Využití sociálních sítí pro váš byznys (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2018
4 344 Kč
475. Základní orientace v personalistice (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5 - 22.5.2018
7 974 Kč
476. Zákon o nemocenském pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2018
2 287 Kč
477. Presentation Skills for Managers and Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2018
2 771 Kč
478. Controlling pro podnikový management (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5 - 24.5.2018
11 846 Kč
479. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2018
4 344 Kč
480. Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2018
2 499 Kč
481. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2018
4 586 Kč
482. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2018
2 287 Kč
483. IFRS v praxi – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5 - 23.5.2018
7 853 Kč
484. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5 - 22.5.2018
8 216 Kč
485. Praktický průvodce GDPR pro daňové a účetní pracovníky (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2018
2 771 Kč
486. Důchodové pojištění, vedení evidenčních listů (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2018
2 287 Kč
487. Myšlenkové mapy a další metody pro vaši tvořivost (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2018
3 981 Kč
488. Konflikty a asertivita aneb jak zvládat současný tlak v práci i v… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5 - 23.5.2018
7 974 Kč
489. Zákon o zdravotním pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2018
1 319 Kč
490. Přeměny obchodních společností – právní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2018
3 013 Kč
491. Mental Wiring: cvičení paměti, soustředění a kreativity s čínskými… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2018
4 465 Kč
492. Mzdové předpisy v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2018
2 892 Kč
493. Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2018
2 892 Kč
494. Kupní smlouva v obchodních vztazích (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2018
2 771 Kč
495. Prezentační a rétorické dovednosti II – nadstavba pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5 - 25.5.2018
8 216 Kč
496. Auditor v potravinářství (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2018
2 650 Kč
497. Aktivní vedení týmu (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5 - 25.5.2018
7 974 Kč
498. Vedení personální a mzdové agendy, mzdový audit (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2018
2 892 Kč
499. Opravné položky – daňový a účetní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2018
2 892 Kč
500. Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2018
2 408 Kč
501. Právo pro veřejnou správu (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2018
2 299 Kč
502. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2018
4 344 Kč
503. Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se rozhodnout o koupi… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2018
2 650 Kč
504. Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2018
2 529 Kč
505. LinkedIn a reprezentace firmy navenek (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2018
4 344 Kč
506. Základy marketingu pro asistentské pozice (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2018
4 344 Kč
507. Verbální komunikace – vnímejte slova jinak (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2018
4 344 Kč
508. Tuzemské cestovní náhrady v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2018
2 408 Kč
509. Zákon o svobodném přístupu k informacím (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2018
2 650 Kč
510. Padesát barev padesátky aneb jak zaujmout zaměstnavatele svými… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2018
4 344 Kč
511. Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2018
2 650 Kč
512. Jak zlepšovat kvalitu vašich služeb (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5 - 29.5.2018
7 974 Kč
513. Výzkum a vývoj a jeho podpora v České republice – výkladový seminář (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2018
2 892 Kč
514. Zákon o zadávání veřejných zakázek (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2018
2 390 Kč
515. Praktická komunikace pro manažery v obtížných situacích (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2018
4 344 Kč
516. Deutsch für HR Professionals von B1 bis C1/C2 Ebene (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2018
2 771 Kč
517. Restrukturalizace a transformace – praktické příklady fúzí, štěpení… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2018
2 408 Kč
518. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2018
2 650 Kč
519. Ochrana osobních údajů – představení nového zákona o zpracování… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2018
2 892 Kč
520. Moderní timemanagement – 10 návyků pro váš čas a energii (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2018
4 344 Kč
521. Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5 - 31.5.2018
7 974 Kč
522. Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2018
3 255 Kč
523. Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, skladové hospodářství, nedokončená… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2018
2 650 Kč
524. Daňová podpora výzkumu a vývoje zaměřená na odpočitatelnou položku… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2018
2 892 Kč
525. Zákon o spotřebitelském úvěru – zkušenosti s jeho aplikací (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2018
2 287 Kč
526. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5 - 31.5.2018
8 216 Kč
527. Zákoník práce v praxi – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5 - 31.5.2018
4 707 Kč
528. Základy DPH pro vaši praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2018
2 650 Kč
529. Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR a vysílání pracovníků do… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2018
3 013 Kč
530. Manažerská komunikace stavbyvedoucích a mistrů (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2018
4 344 Kč
531. Efektivní vedení aneb co se v týmu skrytě děje (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2018
4 344 Kč
532. Základy marketingu pro nemarketéry (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2018
4 344 Kč
533. Konsolidace podle českých předpisů a základy konsolidace podle IFRS … (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5 - 14.6.2018
10 878 Kč
534. Majetek podle českých předpisů a IFRS – srovnání (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5 - 1.6.2018
6 401 Kč
535. INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2018
2 650 Kč
536. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2018
4 344 Kč
537. Mzdové účetnictví – řešení problematických případů (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2018
2 771 Kč
538. Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
1.6.2018
2 529 Kč
539. Insolvenční řízení – praktické rady pro obezřetné podnikatele se… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2018
2 650 Kč
540. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2018
2 287 Kč
541. Zákon o DPH a jeho změny pro rok 2018 ve vazbě na daňový řád (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2018
2 650 Kč
542. Organizační složka podniku zahraniční osoby na Slovensku – založení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2018
3 134 Kč
543. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6 - 5.6.2018
8 216 Kč
544. Communication Skills – Telephone Conversations, Writing Email &… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2018
2 771 Kč
545. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2018
4 465 Kč
546. Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2018
3 013 Kč
547. Soft skills vyšší generace – tisícero dovedností komunikace a… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6 - 6.6.2018
9 668 Kč
548. Srovnání českého a slovenského pracovního práva (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2018
3 497 Kč
549. Označování potravin pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2018
2 650 Kč
550. Ekonomická správa nemovitostí (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2018
3 013 Kč
551. Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2018
3 134 Kč
552. Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na prodej služeb v komerčním… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2018
2 892 Kč
553. Sanitace a ochranný systém proti výskytu škůdců ve stravovacích… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2018
2 529 Kč
554. Oceňování finančních derivátů a jejich použití při řízení finančních… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2018
3 013 Kč
555. Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2018
3 376 Kč
556. Manažer jako kouč, koučování pro manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6 - 8.6.2018
7 974 Kč
557. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6 - 8.6.2018
8 216 Kč
558. Six Sigma pro vaši praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2018
2 408 Kč
559. Zástavy v praxi – aktuality i alternativy zástavního práva (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2018
2 892 Kč
560. Jak zlepšit své soustředění v době neustálého vyrušování (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2018
4 344 Kč
561. Pracovní doba, její rozvržení a pravidla s důrazem na formu… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2018
2 650 Kč
562. Systémy pro zajištění bezpečnosti potravin v zemědělské prvovýrobě … (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2018
2 287 Kč
563. Jak číst v účetních výkazech zahraničního partnera (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2018
3 013 Kč
564. Jak řídit komunikaci v multikulturních týmech (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2018
4 344 Kč
565. Management v podmínkách časového tlaku (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2018
4 344 Kč
566. Budoucí Společná zemědělská politika po roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2018
2 287 Kč
567. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6 - 12.6.2018
8 216 Kč
568. Velká novela stavebního zákona v praxi – první praktické zkušenosti z… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2018
2 529 Kč
569. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2018
4 465 Kč
570. Finanční profesionál 2018® – finanční řízení pro vrcholový a střední… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6 - 14.6.2018
15 718 Kč
571. Úprava práce z domova, dovolená zaměstnance a její čerpání v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2018
2 771 Kč
572. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2018
3 790 Kč
573. Krizová PR komunikace firmy – jak dobře zvládnout firemní negativní… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2018
4 344 Kč
574. Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2018
2 601 Kč
575. Minimum celního deklaranta (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6 - 15.6.2018
8 458 Kč
576. Účinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2018
5 143 Kč
577. Porovnání podnikání fyzické vs. právnické osoby z daňového a účetního… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2018
2 892 Kč
578. Vyjednávání v obtížných situacích – nácvik vyjednávacích taktik (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6 - 13.6.2018
7 974 Kč
579. Systém HACCP ve stravovacích provozech krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2018
2 287 Kč
580. Komplikované účetní případy pro náročné (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6 - 13.6.2018
5 796 Kč
581. Personální a mzdová problematika v roce 2018 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2018
2 650 Kč
582. Neviditelný leadership – jak lidi vést namísto řídit (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2018
4 344 Kč
583. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2018
3 618 Kč
584. IFRS – mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6 - 15.6.2018
9 063 Kč
585. DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2018
2 287 Kč
586. Bytové družstvo – člen společenství vlastníků (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2018
2 408 Kč
587. Jak nastavit vhodný motivační systém pro vaši firmu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2018
4 344 Kč
588. Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2018
2 892 Kč
589. Pracovněprávní vztahy z pohledu orgánů inspekce práce (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2018
2 408 Kč
590. České účetní standardy v každodenní praxi včetně příkladů účtování (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2018
2 771 Kč
591. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2018
4 344 Kč
592. Jednáme s klientem po telefonu (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2018
4 344 Kč
593. Excelentní paměť není pouhou iluzí (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2018
5 082 Kč
594. Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2018
2 892 Kč
595. Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2018
2 408 Kč
596. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2018
4 344 Kč
597. DPH – nejčastější chyby (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2018
3 013 Kč
598. Konsolidace podle českých předpisů – prakticky v programu Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2018
4 465 Kč
599. Zákon o registru smluv (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2018
2 650 Kč
600. Moderní time management – vymaňte se ze shonu, stresu a odkládání (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2018
4 344 Kč
601. Fakturace v roce 2018, práce s účetními a daňovými doklady (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2018
2 408 Kč
602. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2018
4 344 Kč
603. Vyúčtování zahraničních pracovních cest, valutová pokladna, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2018
2 529 Kč
604. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6 - 20.6.2018
4 465 Kč
605. Jak na tvorbu směrnic a personální reporting (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2018
4 344 Kč
606. Zavedení IFRS do firemního účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6 - 20.6.2018
7 248 Kč
607. DPH – řešení příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU, do a ze… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2018
2 529 Kč
608. Co nás povzbuzuje aneb jak pracovat s motivací (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2018
4 223 Kč
609. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6.2018
4 344 Kč
610. Sanitace a ochranný systém proti výskytu škůdců pro výrobní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6.2018
2 529 Kč
611. Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a smlouvy k… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6.2018
2 529 Kč
612. Leader – Manager – Coach™ (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6 - 21.6.2018
8 337 Kč
613. Daňové spory v praxi – aneb jak řešit případné spory se správcem daně (PRAHA 1 - Nové Město )
21.6.2018
2 650 Kč
614. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
21.6 - 22.6.2018
8 216 Kč
615. Jak se zorientovat v personální práci (PRAHA 1 - Nové Město )
21.6.2018
4 344 Kč
616. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
21.6.2018
2 299 Kč
617. Mediační techniky pro personalisty – účinný postup řešení sporů (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2018
2 293 Kč
618. Praktický průvodce GDPR pro daňové a účetní pracovníky (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2018
2 771 Kč
619. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2018
4 344 Kč
620. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6 - 26.6.2018
8 095 Kč
621. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6 - 26.6.2018
8 216 Kč
622. Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2018
2 771 Kč
623. Označování potravin pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2018
2 650 Kč
624. Padesát barev padesátky aneb jak zaujmout zaměstnavatele svými… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2018
4 344 Kč
625. Nejčastější problémy a chyby při zpracování mezd (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2018
2 892 Kč
626. Fakturace a DPH pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2018
2 408 Kč
627. Delegování – umění, které vám bude pomáhat každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2018
4 344 Kč
628. Die professionelle Präsentation – für Profis und Anfänger (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2018
2 771 Kč
629. Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2018
2 287 Kč
630. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6.2018
4 344 Kč
631. Výkaz cash flow prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6.2018
2 771 Kč
632. Prezentační dovednosti – jak dát prezentaci šťávu (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6.2018
4 344 Kč
633. DPH u zvláštních režimů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6.2018
2 166 Kč
634. Erfolgreiche Kommunikation über Steuern in Deutsch für Manager (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6.2018
3 376 Kč
635. Konsolidace – procvičení obtížnějších oblastí podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
28.6.2018
3 255 Kč
636. DPH – přeshraniční transakce v příkladech – dovoz, vývoz,… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.6.2018
2 771 Kč
637. Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7.2018
2 892 Kč
638. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7 - 11.7.2018
8 216 Kč
639. Komplexní průvodce DPH – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7 - 12.7.2018
6 885 Kč
640. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.7.2018
2 892 Kč
641. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – koloniální zboží (PRAHA 1 - Nové Město )
11.7.2018
2 287 Kč
642. Excel – operace pro usnadnění práce, efektivní využívání funkcí (PRAHA 1 - Nové Město )
12.7.2018
4 344 Kč
643. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
12.7.2018
4 344 Kč
644. DPH v příkladech – workshop – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
12.7.2018
3 013 Kč
645. Letní škola Excelu (PRAHA 1 - Nové Město )
12.7 - 20.7.2018
11 943 Kč
646. Dodací doložky INCOTERMS 2010 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.7.2018
2 650 Kč
647. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
16.7 - 17.7.2018
8 216 Kč
648. Vedení mzdové agendy – pro začínající mzdové účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
16.7 - 17.7.2018
4 828 Kč
649. Zákoník práce 2018 – pro začínající aneb začínám/vracím se k… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.7 - 18.7.2018
7 127 Kč
650. Světové účetnictví US GAAP A IFRS (srovnání a jejich vzájemné využití… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.7 - 19.7.2018
10 636 Kč
651. Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
17.7.2018
4 344 Kč
652. Letní škola marketingu (PRAHA 1 - Nové Město )
17.7 - 25.7.2018
12 911 Kč
653. Vaše angličtina – neztrácejte naději (PRAHA 1 - Nové Město )
18.7.2018
5 191 Kč
654. Vedení mzdové agendy – komplikované mzdové výpočty (PRAHA 1 - Nové Město )
18.7.2018
3 013 Kč
655. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
18.7.2018
4 344 Kč
656. Employer branding – staňte se magnetem na talenty (PRAHA 1 - Nové Město )
19.7.2018
4 344 Kč
657. Profesionální asistentka – management podpory manažerů (PRAHA 1 - Nové Město )
19.7 - 20.7.2018
8 095 Kč
658. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
19.7.2018
4 586 Kč
659. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
20.7.2018
2 783 Kč
660. Automatizace práce v MS Excel pomocí maker (PRAHA 1 - Nové Město )
20.7.2018
4 344 Kč
661. Efektivní vedení aneb co se v týmu skrytě děje (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7.2018
4 344 Kč
662. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) – speciálka od A do… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7 - 16.8.2018
19 348 Kč
663. Mezinárodní účetní standardy I. – speciálka od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7 - 26.7.2018
10 636 Kč
664. Letní škola pohotových komunikačních dovedností (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7.2018
4 774 Kč
665. Moderní timemanagement – 10 návyků pro váš čas a energii (PRAHA 1 - Nové Město )
25.7.2018
4 344 Kč
666. Mluvit či nemluvit – rétorika prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
25.7.2018
4 344 Kč
667. Zákon o daních z příjmů – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
26.7.2018
2 771 Kč
668. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
26.7 - 27.7.2018
8 216 Kč
669. Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.7.2018
2 771 Kč
670. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
6.8 - 7.8.2018
8 216 Kč
671. Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.8.2018
2 499 Kč
672. DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
8.8.2018
2 287 Kč
673. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.8.2018
4 344 Kč
674. Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.8.2018
2 892 Kč
675. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
9.8 - 10.8.2018
8 216 Kč
676. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
13.8 - 14.8.2018
8 216 Kč
677. Zahraniční obchod – komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH,… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.8 - 15.8.2018
7 248 Kč
678. Mezinárodní účetní standardy II. – speciálka od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
14.8 - 16.8.2018
10 636 Kč
679. Rychločtení, racionální čtení, info management (PRAHA 1 - Nové Město )
14.8 - 15.8.2018
10 878 Kč
680. Zákoník práce z pohledu praxe v roce 2018 – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
15.8 - 16.8.2018
4 707 Kč
681. Skladové zásoby, jejich pořízení s vazbou na účetnictví, daň z příjmů… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.8.2018
2 771 Kč
682. Time management 5. generace – proti presu času a stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
21.8 - 22.8.2018
9 668 Kč
683. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
22.8 - 23.8.2018
4 344 Kč
684. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
23.8.2018
4 344 Kč
685. Účto a daně aneb školíme se v přírodě – XVI. ročník (Kácov) (KÁCOV )
23.8 - 25.8.2018
7 259 Kč
686. Prezentační a rétorické dovednosti II – nadstavba pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8 - 28.8.2018
8 216 Kč
687. Účetní případy pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
28.8 - 29.8.2018
5 675 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.