Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 1. VOX a.s., 24.05.2013, 11:47

Práci vytváří a dělají lidé. Na první pohled se to může zdát jako naprosto banální a bezobsažné konstatování, ale strategie v oblasti vyhledávání lidských zdrojů zase tak jednoduchá není. Potenciálních zaměstnanců je hodně, personalistům se v mailové schránce hromadí životopisy a motivační dopisy uchazečů, ale vybrat toho nikoliv nejlepšího, ale nejvhodnějšího pro danou pracovní pozici je skutečné umění.


Každý, zvláště mladý člověk toužící získat práci, jež by ho naplňovala a zároveň by platové ohodnocení odpovídalo jeho tužbám, se snaží být originální, odlišit se od ostatních uchazečů.
Personalisté mají složitou práci v tom, že probírají-li se životopisy zájemců, pozorují takřka „dostihové závody“ – kdo bude mít více titulů, kdo bude mít více osvědčení, kdo bude umět více jazyků a tak dále.
Co z toho je pravda, co je přikrášlené a co je zcela vymyšlené, by personalista měl odhalit, nejlépe na ústním pohovoru, kdy by se mělo ukázat, kdo je vhodný a kdo ne. Uchazeči by měli působit sebevědomým – nikoliv však drzým a přehnaně sebejistým – dojmem, vědomi si svých předností i nedostatků.
Naopak personalista by měl svým jednáním, vystupováním, ale i kupříkladu oblečením ukázat jisté partnerství s daným zájemcem. Měl by mu reprezentovat seriózní zájem o nového pracovníka, jednat s ním férově (věta „my se vám ozveme“ se již často asociuje s „nemáme o vás zájem, ale nechceme vám to říct napřímo“) a nenavazovat dojem „zkoušejícího a zkoušeného“.
Pohovor by měl být věcný, ale neměl by simulovat například maturitní zkoušku. Uchazeč by neměl příliš přemýšlet nad tím, jestli odpovídá tak, jak chce personalista. Měl by na pohovoru být sám za sebe.
Personalista by měl pracovníkům nabídnout i kontinuální vzdělávání a sebezdokonalování. Tím ukazuje, že o zaměstnance má firma velký zájem a že chce, aby jeho schopnosti přispívaly k zefektivnění chodu firmy a k vlastnímu pocitu zaměstnance „oni mě chtějí“.
Chcete-li se zdokonalit v personalistice a v oblasti řízení lidských zdrojů a máte-li zájem o novinky v oboru HR (Human resources), navštivte Personální akademii společnosti VOX.

Autor: Tomáš Franěk, 1. VOX a.s.


Firma 1. VOX a.s. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Daně – výklad nejdůležitějších zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
20.8 - 29.8.2018
24 176 Kč
2. Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko (PRAHA 1 - Nové Město )
20.8.2018
3 134 Kč
3. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi (PRAHA 1 - Nové Město )
21.8.2018
2 408 Kč
4. Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců (PRAHA 1 - Nové Město )
21.8.2018
835 Kč
5. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.8 - 22.8.2018
8 216 Kč
6. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.8.2018
4 344 Kč
7. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
22.8 - 23.8.2018
4 344 Kč
8. Začínáme s obchodem aneb proč není obchodník jako obchodník (PRAHA 1 - Nové Město )
22.8 - 23.8.2018
7 974 Kč
9. Zákon o daních z příjmů – právnické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
22.8.2018
3 255 Kč
10. Účto a daně aneb školíme se v přírodě – XVI. ročník (Kácov) (KÁCOV )
23.8 - 25.8.2018
7 259 Kč
11. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
23.8.2018
4 344 Kč
12. Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
23.8.2018
2 287 Kč
13. Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů (PRAHA 1 - Nové Město )
23.8.2018
2 287 Kč
14. Podřízený zaměstnanec od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
23.8 - 24.8.2018
7 974 Kč
15. Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv (PRAHA 1 - Nové Město )
24.8.2018
2 287 Kč
16. Zákon o daních z příjmů – závislá činnost (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8.2018
2 287 Kč
17. Zákon o dani z hazardních her (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8.2018
2 045 Kč
18. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8 - 28.8.2018
8 216 Kč
19. Personální a mzdová problematika v roce 2018 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8.2018
2 650 Kč
20. Účetní případy pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
28.8 - 29.8.2018
5 675 Kč
21. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.8.2018
2 287 Kč
22. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.8.2018
2 408 Kč
23. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
29.8.2018
2 650 Kč
24. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (PRAHA 1 - Nové Město )
29.8.2018
2 408 Kč
25. Zákon o zdravotním pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
29.8.2018
1 198 Kč
26. GDPR – ochrana osobních údajů – pro školy a školská zařízení (PRAHA 1 - Nové Město )
31.8.2018
2 350 Kč
27. Podvojné účetnictví od A do Z – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
4.9 - 6.9.2018
7 248 Kč
28. Malé daně – výklad zákonů a příklady (PRAHA 1 - Nové Město )
4.9 - 6.9.2018
8 289 Kč
29. Zákon o spotřebních daních a ekologická daň (PRAHA 1 - Nové Město )
4.9.2018
3 134 Kč
30. GDPR – výkladové a aplikační problémy a nový zákon o zpracování… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.9.2018
2 892 Kč
31. Jednoduché účetnictví pro spolky/občanská sdružení, církevní… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.9.2018
2 390 Kč
32. Zákon o dani z hazardních her (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
5.9.2018
1 561 Kč
33. Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
5.9.2018
2 287 Kč
34. Zákon o dani silniční (PRAHA 1 - Nové Město )
6.9.2018
2 287 Kč
35. Zákon o dani z nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
6.9.2018
2 287 Kč
36. Konzultační seminář pro nové plátce DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
7.9.2018
2 529 Kč
37. Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.9.2018
2 499 Kč
38. Fakturace, práce s účetními a daňovými doklady (PRAHA 1 - Nové Město )
10.9.2018
2 650 Kč
39. Deriváty v účetnictví podnikatelů v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
10.9.2018
2 529 Kč
40. Příklady daňové (PRAHA 1 - Nové Město )
11.9 - 13.9.2018
7 248 Kč
41. Daň z příjmů fyzických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
11.9.2018
3 134 Kč
42. Moderní ekonomické a finanční řízení zásadních SLUŽBOVÝCH a… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.9 - 13.9.2018
11 967 Kč
43. Systém HACCP ve stravovacích provozech krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
11.9.2018
2 408 Kč
44. GDPR pro HR – první praktické zkušenosti (PRAHA 1 - Nové Město )
11.9.2018
2 771 Kč
45. Etiketa pro úřednice a úředníky (PRAHA 1 - Nové Město )
11.9.2018
2 299 Kč
46. Daň z přidané hodnoty (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
12.9.2018
3 134 Kč
47. Efektivní práce s daty díky funkcím MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
12.9 - 13.9.2018
7 974 Kč
48. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
12.9 - 13.9.2018
8 458 Kč
49. Bytová družstva v praxi – právo, hospodaření, účetnictví a daně (PRAHA 1 - Nové Město )
12.9 - 3.10.2018
6 280 Kč
50. Bytová družstva v praxi – právní úprava (PRAHA 1 - Nové Město )
12.9.2018
2 529 Kč
51. Vysílání pracovníků do členských států EU – na co všechno pamatovat (PRAHA 1 - Nové Město )
12.9.2018
2 650 Kč
52. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
12.9.2018
2 408 Kč
53. Daň z příjmů právnických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
13.9.2018
3 134 Kč
54. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
13.9.2018
3 860 Kč
55. Kontaminující látky v potravinách (PRAHA 1 - Nové Město )
13.9.2018
2 650 Kč
56. Účetní výkazy pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2018
2 529 Kč
57. Aktuality, novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 včetně ručení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2018
3 376 Kč
58. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2018
4 707 Kč
59. Výklad účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9 - 18.9.2018
5 796 Kč
60. Výběrový pohovor se zaměřením na osobnostní tendence uchazečů – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2018
4 586 Kč
61. Úvod do US GAAP pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2018
3 376 Kč
62. Mzdová problematika krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9 - 21.9.2018
10 818 Kč
63. Základní orientace v pracovním právu, povinnosti zaměstnavatele (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2018
2 045 Kč
64. Odměna za práci, srážky ze mzdy, výplata mzdy (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2018
2 045 Kč
65. English for Human Resource Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2018
2 892 Kč
66. Česko-slovenské a Slovensko-české účetnictví, DPH a daň z příjmů… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9 - 19.9.2018
7 587 Kč
67. Česko-slovenské a Slovensko-české účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2018
3 134 Kč
68. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2018
4 586 Kč
69. Náhrada mzdy a platu, náhrada výdajů zaměstnanců v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2018
2 892 Kč
70. Mezinárodní účetní standardy pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2018
3 618 Kč
71. Příprava profesionální prezentace v MS PowerPoint (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2018
4 465 Kč
72. Zlepšete si koncentraci, paměť, tvořivost, motivační schopnosti –… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2018
5 675 Kč
73. Jak řešit krizové situace ve vyjednávání (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9 - 19.9.2018
8 700 Kč
74. Česko-slovenské a Slovensko-české DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2018
3 134 Kč
75. Dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2018
2 499 Kč
76. Mezigenerační vztahy, hodnoty a spolupráce (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2018
2 499 Kč
77. Prezentační dovednosti – jak dát prezentaci šťávu (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9.2018
4 586 Kč
78. Nemocenské pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9.2018
2 892 Kč
79. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9.2018
4 586 Kč
80. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9 - 20.9.2018
8 458 Kč
81. Bytová družstva v praxi – účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9.2018
2 529 Kč
82. Česko-slovenská a Slovensko-česká daň z příjmů právnických osob (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9.2018
3 134 Kč
83. Obrana před daňovou kontrolou a ostatními kontrolními postupy správce… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9.2018
2 771 Kč
84. DPH pro nestátní neziskové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9.2018
2 451 Kč
85. KONFERENCE EMPLOYER BRANDING EXPERIENCE 2018 (PRAHA 7 )
20.9.2018
8 458 Kč
86. Pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, důchodové… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2018
2 892 Kč
87. Platební styk – seznámení s právní úpravou (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2018
2 650 Kč
88. Financování od A do Z – v příkladech, s důrazem na praktickou aplikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2018
2 892 Kč
89. Účetnictví pro neúčetní v daňových souvislostech (podnikatelské… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9 - 21.9.2018
4 465 Kč
90. Vybrané interpretace Národní účetní rady 2017/2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2018
2 650 Kč
91. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2018
4 586 Kč
92. Nařízení EU č. 910/2014 eIDAS a správa dokumentů v ČR (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2018
2 299 Kč
93. Automobil ve firemní praxi – kompletní daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2018
2 529 Kč
94. Controlling aneb jak začít efektivně sledovat a řídit náklady a… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2018
2 771 Kč
95. Daň z příjmů ze závislé činnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2018
2 892 Kč
96. Příklady účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9 - 25.9.2018
5 191 Kč
97. Co musí účetní vědět o DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2018
3 255 Kč
98. Jak říkat "ne" a jak si vymezit hranice (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2018
4 586 Kč
99. Pracovní právo v roce 2018 – refresh klíčových oblastí (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2018
2 650 Kč
100. Názorová manipulace, její zdroje a jak ji rozpoznat (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2018
3 497 Kč
101. IFRS nové standardy – IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky a IFRS 16… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2018
3 376 Kč
102. Metodika pracovní doby, její rozvržení, pravidla a forma… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2018
2 892 Kč
103. Zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů,… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9 - 27.9.2018
7 732 Kč
104. LinkedIn pro personalistu profesionála (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2018
4 586 Kč
105. Soft skills vyšší generace – tisícero dovedností komunikace a… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9 - 26.9.2018
9 910 Kč
106. Systém bezpečnosti obalů – požadavky BRC/IoP Global Standard –… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2018
2 529 Kč
107. Excelentní paměť není pouhou iluzí (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2018
5 203 Kč
108. Poskytování dotací vč. změn u dotací ze státního rozpočtu od roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2018
2 190 Kč
109. Praktické dovednosti obchodníka – když dva dělají totéž, není to vždy… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2018
4 586 Kč
110. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – účetní a daňové aspekty po… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2018
3 134 Kč
111. Právní minimum pro daňové poradce (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2018
2 650 Kč
112. Řízení alergenů ve stravovacích provozech (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2018
2 529 Kč
113. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2018
2 771 Kč
114. Pracovněprávní vztahy – osobní agenda zaměstnanců ve vztahu k ochraně… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2018
2 771 Kč
115. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2018
4 586 Kč
116. Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2018
4 586 Kč
117. To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaci (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9 - 27.9.2018
8 337 Kč
118. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2018
4 586 Kč
119. Anti-fraud management – řízení rizika účetních chyb a podvodů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2018
2 287 Kč
120. Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2018
3 013 Kč
121. Zaměstnanecké benefity z pohledu daní v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2018
2 408 Kč
122. Označování potravin pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2018
2 771 Kč
123. Nejčastější problémy a chyby při zpracování mezd (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2018
3 013 Kč
124. Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2018
4 586 Kč
125. Odpady ve stravovacích provozech pro začínající a mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2018
2 650 Kč
126. Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2018
2 650 Kč
127. DPH ve stavebnictví na příkladech z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2018
2 771 Kč
128. Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2018
2 408 Kč
129. Komunikační MMA umění (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2018
4 586 Kč
130. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10 - 2.10.2018
8 216 Kč
131. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10 - 2.10.2018
8 458 Kč
132. IFRS – finanční nástroje (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10 - 3.10.2018
6 280 Kč
133. Pracovnělékařské služby aktuálně z pohledu zaměstnavatele,… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2018
2 771 Kč
134. Stavební zákon po jeho velké novele v praxi – přinesla novela… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2018
2 771 Kč
135. Základy DPH pro vaši praxi včetně novely zákona od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2018
2 892 Kč
136. Základy marketingu pro nemarketéry (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2018
4 586 Kč
137. Aktuálně k mezinárodnímu daňovému plánování – budoucnost blízká a… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2018
3 860 Kč
138. Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2018
2 299 Kč
139. Náklady na marketing z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2018
2 529 Kč
140. Daňové minimum pro účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10 - 5.10.2018
7 732 Kč
141. Bytová družstva v praxi – hospodaření a daňová problematika (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2018
3 013 Kč
142. Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2018
2 650 Kč
143. Prodej jako hra (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2018
3 570 Kč
144. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2018
4 586 Kč
145. Jak dobře řídit a úspěšně zvládnout proces změny (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2018
4 586 Kč
146. Finanční analýza pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10 - 5.10.2018
5 191 Kč
147. Konsolidace podle českých předpisů – prakticky v programu Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2018
4 465 Kč
148. Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací z… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2018
2 529 Kč
149. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2018
3 255 Kč
150. Likvidace obchodních společností a družstev – právní, účetní a daňový… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2018
3 134 Kč
151. Personální a organizační audity (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2018
4 586 Kč
152. Seminář pro starosty, radní, zastupitele – jak dobře řešit… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2018
3 255 Kč
153. Protikorupční chování (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2018
2 190 Kč
154. E-mail marketing a automatizace pro firmy (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2018
4 538 Kč
155. Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – pro úplné začátečníky (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2018
2 771 Kč
156. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2018
3 890 Kč
157. Angličtina ve financích a účetnictví – English in Finance and… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10 - 26.10.2018
7 865 Kč
158. Reklamace v tuzemském i zahraničním obchodě (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2018
2 771 Kč
159. Workshop prodejních dovedností – staňte se úspěšným prodejcem (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2018
4 586 Kč
160. Komunikace datovou schránkou aneb „jak efektivně komunikovat (nejen)… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2018
1 990 Kč
161. Kritické myšlení a rozhodování aneb rozhodovací manuál (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2018
4 586 Kč
162. Efektivní vedení aneb co se v týmu skrytě děje (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2018
4 586 Kč
163. IFRS v praxi – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10 - 10.10.2018
7 853 Kč
164. Communication Skills – Telephone Conversations, Writing Email &… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2018
2 771 Kč
165. LinkedIn pro obchodníky (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2018
4 586 Kč
166. Zákon o svobodném přístupu k informacím – v nových souvislostech (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2018
2 771 Kč
167. Právní úprava kapitálového trhu (MIFID II/MIFIR) – první zkušenosti (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2018
2 650 Kč
168. DPH – řešení příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU, do a ze… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2018
2 650 Kč
169. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2018
2 771 Kč
170. České účetní standardy v každodenní praxi včetně příkladů účtování (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2018
2 771 Kč
171. Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní hodnota včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2018
2 771 Kč
172. INTRASTAT v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2018
2 650 Kč
173. Rychločtení – stručný výstižný jednodenní trénink (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2018
5 917 Kč
174. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2018
4 586 Kč
175. Neverbální komunikace – a její hlasité projevy (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2018
2 965 Kč
176. Systémy pro zajištění bezpečnosti potravin v zemědělské prvovýrobě … (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2018
2 408 Kč
177. Účetnictví pro nestátní neziskové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10 - 11.10.2018
5 445 Kč
178. Daňová evidence z pohledu každodenní praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2018
2 650 Kč
179. Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2018
3 606 Kč
180. Insolvenční řízení z pohledu věřitele – aktuální výkladové problémy a… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2018
3 013 Kč
181. Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2018
3 376 Kč
182. Možnosti a cesty osobního rozvoje (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2018
4 586 Kč
183. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2018
4 586 Kč
184. Praktický průvodce GDPR pro daňové a účetní pracovníky – první… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2018
2 771 Kč
185. Spory při realizaci staveb včetně judikatury a praktických doporučení (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2018
3 134 Kč
186. Delegování – umění, které vám bude pomáhat každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2018
4 586 Kč
187. Daňové spory v praxi – aneb jak řešit případné spory se správcem daně (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
2 771 Kč
188. Účetní a daňové aktuality očima daňové poradkyně (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
3 013 Kč
189. Kontroly v oblasti pracovního práva a jak na ně (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
2 529 Kč
190. Porovnání podnikání fyzické vs. právnické osoby z daňového a účetního… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
3 134 Kč
191. Jednáme s klientem po telefonu (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
4 586 Kč
192. Kontingenční tabulky v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
4 344 Kč
193. Průběh kontroly u příjemců dotací (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
2 650 Kč
194. Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10 - 12.10.2018
8 337 Kč
195. Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
2 190 Kč
196. Komunikace v multikulturních týmech (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
4 586 Kč
197. Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2018
2 771 Kč
198. Systémy bezpečnosti potravin – jejich principy a požadavky (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2018
2 650 Kč
199. Asistent/ka jako efektivní podpora projektového týmu (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2018
4 586 Kč
200. Roční zúčtování záloh daně z příjmů ze závislé činnosti a roční… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2018
3 134 Kč
201. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2018
2 771 Kč
202. Jak na tvorbu směrnic a personální reporting (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2018
4 586 Kč
203. Leadership orientovaný na lidi – self-managing teams (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2018
4 586 Kč
204. Základy typografické úpravy dokumentů (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2018
3 134 Kč
205. Six Sigma pro vaši praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2018
2 408 Kč
206. DPH – nejčastější chyby (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2018
3 013 Kč
207. Základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10 - 19.10.2018
10 878 Kč
208. Základní orientace v personalistice (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10 - 16.10.2018
8 337 Kč
209. Zvládání stresu na pracovišti i v soukromém životě, relaxační… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10 - 16.10.2018
8 216 Kč
210. Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti v roce 2018 a očekávané… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2018
3 134 Kč
211. Pokladna, práce s penězi, které nejsou vaše, platební karty, šeková… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2018
2 650 Kč
212. Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10 - 17.10.2018
8 216 Kč
213. Die professionelle Präsentation – für Profis und Anfänger (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2018
2 771 Kč
214. Zákoník práce v praxi – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10 - 17.10.2018
4 828 Kč
215. Zlepšete své soustředění a pozornost ve věku vyrušování (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2018
4 586 Kč
216. Mzdová akademie pro začínající v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10 - 19.10.2018
6 994 Kč
217. Praktický trénink obrany daňového subjektu aneb jak se vypořádat s… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2018
2 771 Kč
218. Transferové ceny v koncernových strukturách (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2018
3 376 Kč
219. Restrukturalizace, transformace a podnikové přeměny – příklady fúzí,… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2018
2 529 Kč
220. Moderní Public Relations – manuál komunikace s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2018
4 586 Kč
221. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2018
4 586 Kč
222. Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2018
3 013 Kč
223. Dodací doložky INCOTERMS 2010 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2018
2 771 Kč
224. Leasing – účetní a daňový pohled pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2018
2 771 Kč
225. Trénink vyjednávání pro nákupčí (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10 - 19.10.2018
8 700 Kč
226. Jak si udržet zdravá záda (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2018
4 586 Kč
227. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2018
4 586 Kč
228. Excelentní paměť není pouhou iluzí – rozšířený seminář (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10 - 19.10.2018
8 821 Kč
229. Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru v souvislosti s… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2018
2 190 Kč
230. Silná firemní kultura a zlepšování výkonu firmy (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2018
4 586 Kč
231. Zásadní rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2018
2 650 Kč
232. DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2018
2 529 Kč
233. LinkedIn a reprezentace firmy navenek (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2018
4 586 Kč
234. Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků z pohledu zdravotního a… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2018
2 892 Kč
235. Získejte nové zákazníky – naučte se digitální marketing jako… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2018
3 860 Kč
236. Jak zjistit hospodářský výsledek s využitím účtování o nedokončené… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2018
2 892 Kč
237. Řízení nákladů firmy a organizace i businessu, rozpočtování a… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10 - 24.10.2018
11 967 Kč
238. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10 - 23.10.2018
4 707 Kč
239. Nejčastější chyby personalistů na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2018
4 586 Kč
240. Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2018
5 143 Kč
241. Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2018
2 499 Kč
242. Majetek podle českých předpisů a IFRS – srovnání, včetně nového… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10 - 24.10.2018
6 401 Kč
243. Marketing a reklama – daňové a účetní aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2018
2 892 Kč
244. Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10 - 24.10.2018
8 337 Kč
245. Získávání, analýza a prezentace dat v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10 - 24.10.2018
8 095 Kč
246. Přeměny obchodních společností – právní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2018
3 013 Kč
247. Rozhovory v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2018
4 586 Kč
248. Finance pro nefinanční manažery – komplexní přehled včetně příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2018
3 013 Kč
249. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10 - 25.10.2018
8 458 Kč
250. Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2018
3 013 Kč
251. Systémy bezpečnosti obalů – požadavky standardů na výrobce obalů pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2018
2 650 Kč
252. Zahraniční holdingové struktury – právní a daňové souvislosti včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2018
2 771 Kč
253. Employer branding – staňte se magnetem na talenty (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2018
4 586 Kč
254. Vizitka písemné komunikace – jak se prezentovat působivě, bez chyb a… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2018
2 390 Kč
255. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2018
4 586 Kč
256. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10 - 26.10.2018
4 586 Kč
257. Systémy bezpečnosti potravin pro pokročilé – standardy BRC, IFS (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2018
2 650 Kč
258. Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2018
3 739 Kč
259. Insolvenční řízení – řešení úpadku oddlužením – aktuální výkladové… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2018
2 771 Kč
260. Strukturované myšlení efektivního pracovníka, práce s informacemi (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10 - 26.10.2018
8 216 Kč
261. Stavba na cizím pozemku aneb umisťování staveb z hlediska občanského… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2018
2 771 Kč
262. Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2018
2 390 Kč
263. Prodej jako profese aneb jak být stále lepší (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2018
4 985 Kč
264. Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2018
2 650 Kč
265. BOZP a odborná a zdravotní způsobilost zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2018
2 529 Kč
266. Hospodářský rok a specifika jeho účtování (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2018
2 529 Kč
267. Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2018
2 892 Kč
268. Moderní controlling a reporting (distanční studium) (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10 - 19.11.2018
14 508 Kč
269. Fakturace a DPH pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2018
2 650 Kč
270. Zajišťovací příkazy a postup po jejich vydání (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2018
2 529 Kč
271. Presentation Skills for Managers and Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2018
2 771 Kč
272. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10 - 30.10.2018
8 216 Kč
273. Emoce pod kontrolou – zvládání emocí v pěti krocích (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2018
5 143 Kč
274. Pohledávky a dluhy (závazky) – účetní a daňové vymezení (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2018
2 408 Kč
275. Prodej investičních produktů s ohledem na povinné předpisy a včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2018
2 650 Kč
276. IFRS – mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10 - 1.11.2018
9 305 Kč
277. Minimum celního deklaranta (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10 - 2.11.2018
9 426 Kč
278. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – masné výrobky (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2018
2 650 Kč
279. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2018
4 586 Kč
280. Prezentační a lektorské dovednosti kreativně a beze stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2018
4 586 Kč
281. Stal jsem se manažerem (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10 - 31.10.2018
8 337 Kč
282. Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na výrobní společnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2018
2 892 Kč
283. Vzájemné souvislosti DPH, daně z příjmů právnických osob a účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2018
3 376 Kč
284. Neviditelný leadership – jak lidi vést namísto řídit (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2018
4 586 Kč
285. Cenné papíry v podnikatelské praxi – účetní a daňový pohled v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2018
2 529 Kč
286. Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, skladové hospodářství, nedokončená… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2018
2 771 Kč
287. Kolektivní vyjednávání 2018 – z pohledu pracovněprávních vztahů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2018
3 255 Kč
288. Manažer jako kouč, koučování pro manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10 - 1.11.2018
8 216 Kč
289. Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na prodej služeb v komerčním… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2018
2 892 Kč
290. GDPR – výkladové a aplikační problémy a nový zákon o zpracování… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2018
2 892 Kč
291. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2018
3 618 Kč
292. Rychločtení – stručný výstižný jednodenní trénink (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2018
6 171 Kč
293. Pracovní smlouvy z pohledu praxe, včetně problematiky práce z domova (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2018
2 650 Kč
294. Kommunikationsfähigkeiten – Telefongespräche, Schreiben von E-Mail… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2018
2 771 Kč
295. Ekonomické ukazatele – charakteristika a jejich vyhodnocení (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2018
2 771 Kč
296. Výpočty ve mzdové účtárně – pro začínající mzdové účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2018
2 408 Kč
297. Daň z příjmů aktuálně a očekávané změny pro rok 2019 – speciálka (PRAHA 8 )
1.11 - 2.11.2018
4 828 Kč
298. Daň z příjmů fyzických osob v roce 2018 a očekávané změny pro rok… (PRAHA 8 )
1.11.2018
3 255 Kč
299. To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaci (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11 - 2.11.2018
8 337 Kč
300. Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a smlouvy k… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2018
2 650 Kč
301. Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2018
4 586 Kč
302. Daň z příjmů právnických osob aktuálně a očekávané změny pro rok 2019… (PRAHA 8 )
2.11.2018
3 497 Kč
303. Praktické uplatňování DPH v roce 2018 a očekávané změny pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2018
3 255 Kč
304. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11 - 6.11.2018
8 458 Kč
305. US GAAP – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11 - 7.11.2018
8 458 Kč
306. Ekonomická správa nemovitostí včetně daňových aspektů (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2018
3 013 Kč
307. Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2018
3 134 Kč
308. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2018
2 408 Kč
309. Strategický management (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2018
4 586 Kč
310. Práce s emocemi v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2018
4 586 Kč
311. Inventarizace majetku a závazků – náležitá příprava na účetní závěrku (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2018
2 650 Kč
312. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – koloniální zboží (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2018
2 408 Kč
313. ePrivacy pro IT pracovníky – co přináší, jak postupovat, vazby na… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2018
2 771 Kč
314. Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2018
3 255 Kč
315. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2018
2 771 Kč
316. Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2018
2 601 Kč
317. Time management pro chronické prokrastinátory (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2018
4 586 Kč
318. Etiketa pro úřednice a úředníky (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2018
2 299 Kč
319. Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2018
2 771 Kč
320. Prodej jako hra (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2018
3 509 Kč
321. Vaše angličtina – neztrácejte naději (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2018
5 191 Kč
322. Vyúčtování zahraničních pracovních cest, valutová pokladna, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2018
2 650 Kč
323. Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11 - 9.11.2018
7 974 Kč
324. Myšlenkové mapy a další metody pro vaši tvořivost (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2018
4 586 Kč
325. Účetní, daňové a právní martyrium při dlouhodobé fyzické přítomnosti… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2018
3 013 Kč
326. Převodní ceny a daňová kontrola – aktuální výzva v přímých daních po… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2018
2 771 Kč
327. Leader – Manager – Coach™ (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11 - 9.11.2018
8 458 Kč
328. Řeč těla v profesním jednání (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2018
4 586 Kč
329. Jak uzavírat obchodní smlouvy a smluvně se zabezpečit proti obchodním… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2018
3 134 Kč
330. Zákon o registru smluv – aktuální problematika (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2018
2 771 Kč
331. Společník a jednatel jednočlenné s. r. o. – účetní a daňové hledisko (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2018
2 892 Kč
332. DPH u zvláštních režimů včetně vazby na daňovou kontrolu a daňový řád (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2018
3 255 Kč
333. Zahraniční obchod se službami z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2018
2 771 Kč
334. Motivace a odměňování pracovníků: čím, jak, koho a proč odměnit (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2018
4 586 Kč
335. Insolvenční rizika související s uzavíráním transakcí – střet… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2018
2 287 Kč
336. Odměňování zaměstnanců mzdou a nejčastější chyby zaměstnavatelů (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2018
2 529 Kč
337. Systém bezpečnosti obalů – požadavky IFS PACsecure (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2018
2 529 Kč
338. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11 - 13.11.2018
8 458 Kč
339. Konference: DAŇOVÝ ŘÁD 2018 – XVIII. ročník procesního daňového práva (PRAHA 8 )
12.11 - 13.11.2018
5 784 Kč
340. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11 - 11.12.2018
10 866 Kč
341. Povinnost nahradit majetkovou a nemajetkovou újmu v pracovním právu… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2018
3 013 Kč
342. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a základy… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11 - 13.11.2018
6 038 Kč
343. Kontrolní vazby v účetnictví – přípravné práce před uzavřením… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2018
3 013 Kč
344. Kolektivní investování – aktuálně a po změnách roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2018
2 650 Kč
345. Podřízený zaměstnanec od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11 - 13.11.2018
8 216 Kč
346. Jak na strategické plánování v neziskových organizacích (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2018
2 499 Kč
347. Workshop prodejních dovedností – staňte se úspěšným prodejcem (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2018
4 586 Kč
348. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2018
4 586 Kč
349. Finanční plán a reporting – praktické rady a tipy (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2018
2 771 Kč
350. Postavení jednatele – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2018
2 771 Kč
351. Opravné položky – daňový a účetní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2018
3 013 Kč
352. Dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2018
2 499 Kč
353. Moderní time management – vymaňte se ze shonu, stresu a odkládání (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2018
4 586 Kč
354. Manažerské rozhodování – postupy, metody a nástroje (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2018
4 586 Kč
355. Základy risk managementu včetně příkladů z praxe, simulační hry a… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11 - 15.11.2018
5 542 Kč
356. Sanitace a ochranný systém proti výskytu škůdců ve stravovacích… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2018
2 529 Kč
357. Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2018
2 771 Kč
358. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2018
3 025 Kč
359. DPH v roce 2018 a připravované změny pro rok 2019 – speciálka pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11 - 16.11.2018
7 587 Kč
360. Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11 - 15.11.2018
4 453 Kč
361. Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2018 a připravované… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2018
3 134 Kč
362. Povolování provádění staveb – změny v právní úpravě s účinností od 1.… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2018
2 771 Kč
363. Protikorupční chování (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2018
2 190 Kč
364. Jak vyladit projektový tým a dojít tak k lepším výsledkům (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2018
4 586 Kč
365. Mediační techniky pro personalisty – účinný postup při řešení potíží (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2018
4 586 Kč
366. Uplatňování DPH mezi zeměmi EU a s třetími zeměmi v roce 2018 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
3 134 Kč
367. Veřejné zakázky – výkladové a aplikační problémy nového zákona (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
3 134 Kč
368. Profesionálem účetní závěrky krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11 - 16.11.2018
7 248 Kč
369. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
2 892 Kč
370. Profesionálem účetní závěrky – příprava na daňové přiznání a odložená… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
2 650 Kč
371. Profesionálem účetní závěrky – uzávěrkové operace, sestavení účetní… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
3 013 Kč
372. Svěřenské fondy pro pokročilé z pohledu transakčních, daňových a… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
3 013 Kč
373. Srovnání českého a slovenského pracovního práva s ohledem na novely v… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
3 497 Kč
374. Moderní marketingová komunikace a propagace (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
4 586 Kč
375. Jak na tvorbu směrnic a personální reporting (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
4 586 Kč
376. Výkonnost zaměstnance v kanceláři (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
4 586 Kč
377. Jak připravovat, organizovat a vyhodnotit jazykové vzdělávání… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
4 586 Kč
378. Deutsch für HR Professionals von B1 bis C1/C2 Ebene (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
2 771 Kč
379. Tuzemské cestovní náhrady v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
2 529 Kč
380. Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně – změny roku 2018 a k 1. 1.… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
2 529 Kč
381. Sousedská práva v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
2 650 Kč
382. Profesionálem účetní závěrky – audit, výroční zprávy a zveřejnění… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
3 013 Kč
383. DPH v roce 2018 v příkladech a připravované změny pro rok 2019 – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
3 134 Kč
384. Jak efektivně nabírat zaměstnance do menší firmy – přežijte mezi… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
3 860 Kč
385. Účtování dotací u podnikatelských subjektů a nestátních neziskových… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
2 650 Kč
386. Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
3 134 Kč
387. Výzkum a vývoj a jeho podpora v České republice – výkladový seminář (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
2 892 Kč
388. HR Recruitment & Selection and Employee Assessments (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
2 892 Kč
389. Zavedení IFRS do firemního účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11 - 20.11.2018
5 990 Kč
390. Změny v účetních a daňových zákonech v roce 2018 a novely daňových… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
2 529 Kč
391. Zdanění hazardních her v praxi – aktuálně a očekávaný vývoj (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
2 408 Kč
392. Pracovní právo v praxi – aktuálně a změny pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
3 497 Kč
393. Mzdově personální profesionál® (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11 - 23.11.2018
12 088 Kč
394. Platební styk – aktuální změny právní úprava včetně nejnovějších změn (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
2 650 Kč
395. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11 - 20.11.2018
8 458 Kč
396. Daňová podpora výzkumu a vývoje zaměřená na odpočitatelnou položku… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
2 892 Kč
397. Mzdové a platové předpisy v praxi – aktuálně a změny pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
3 618 Kč
398. Systém HACCP ve stravovacích provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
2 408 Kč
399. Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
3 013 Kč
400. Finanční analýza interaktivně, včetně praktických příkladů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
2 771 Kč
401. Zvládání krizových situací proměnou komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
3 618 Kč
402. Moderní timemanagement – 10 návyků pro váš čas a energii (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
4 586 Kč
403. Digitální marketing: jak získat maximum ze stávajících zákazníků (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
3 860 Kč
404. Zákoník práce, zákon o dani z příjmů ze závislé činnosti, sociální a… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11 - 22.11.2018
7 974 Kč
405. Fakturace v přeshraničním obchodě a službách včetně účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
2 529 Kč
406. Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
2 892 Kč
407. Prokazování původu majetku a prohlášení o majetku (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
2 408 Kč
408. Specifika účtování zemědělství včetně příkladů z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
2 892 Kč
409. Nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a důchodové… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
3 618 Kč
410. Excelentní paměť není pouhou iluzí (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
5 203 Kč
411. Automatizace práce v MS Excel pomocí maker (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11 - 22.11.2018
7 974 Kč
412. Nástup nového zaměstnance do firmy z pohledu personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
4 465 Kč
413. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
4 586 Kč
414. Lean Canvas v projektovém řízení (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
4 586 Kč
415. Klíč k motivaci a zvyšování osobního výkonu (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
4 586 Kč
416. Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
2 892 Kč
417. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2018/2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
3 328 Kč
418. Smlouva o dílo – komplexní prakticky zaměřený rozbor právní úpravy… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
2 650 Kč
419. Cestovní náhrady – aktuálně a změny pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
2 408 Kč
420. Zdravotní pojištění – aktuálně a změny pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
1 803 Kč
421. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
2 771 Kč
422. Úvod do neštěstí aneb jak na opravdovou sebemotivaci (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
4 586 Kč
423. Akvizice nemovitostí, due diligence (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
2 771 Kč
424. Zdaňování mezd a platů – aktuálně a změny pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
2 408 Kč
425. Auditor v potravinářství (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
2 650 Kč
426. Business plán pro vaši praxi – krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
2 771 Kč
427. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
4 707 Kč
428. LinkedIn pro personalistu – profesionála (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
4 586 Kč
429. Efektivní vedení aneb co se v týmu skrytě děje (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
4 586 Kč
430. Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2019 – speciálka (PRAHA 8 )
26.11 - 27.11.2018
5 433 Kč
431. Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
2 650 Kč
432. Praktické zkušenosti s kontrolním hlášením k DPH a obrana proti… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
2 771 Kč
433. Pracovněprávní vztahy – osobní agenda zaměstnanců ve vztahu k ochraně… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
2 771 Kč
434. Poskytovatelé investičních služeb po MIFID II (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
2 650 Kč
435. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
4 586 Kč
436. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
4 586 Kč
437. Účetní závěrka roku 2018 u nestátních neziskových organizací (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
2 499 Kč
438. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 28.11.2018
8 458 Kč
439. Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2018
2 892 Kč
440. Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0–7 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 29.11.2018
6 038 Kč
441. Kontroly zaměstnavatelů inspektoráty práce – průběh kontroly a postup… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2018
2 650 Kč
442. Aktuální legislativa pro výrobce potravin a obalů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2018
2 650 Kč
443. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 28.11.2018
8 458 Kč
444. Čtyři hlavní návyky pro dokončení důležitých úkolů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2018
4 586 Kč
445. Správa dokumentů u původců v soukromém sektoru v souvislosti s… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2018
2 190 Kč
446. Efektivní řešení problémů a rozhodovací metody (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 28.11.2018
8 216 Kč
447. Sanitace a ochranný systém proti výskytu škůdců pro výrobní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2018
2 529 Kč
448. Inventarizace majetku a závazků včetně přípravných prací pro uzavření… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2018
2 650 Kč
449. Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11 - 29.11.2018
6 643 Kč
450. Opravy chyb minulých období – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2018
2 650 Kč
451. Cash flow v teorii i praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11 - 29.11.2018
6 280 Kč
452. Efektivní získávání zaměstnanců – včetně náboru na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11 - 29.11.2018
8 216 Kč
453. Odštěpný závod (organizační složka podniku) zahraniční společnosti v… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2018
3 860 Kč
454. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2018
4 586 Kč
455. Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
2 650 Kč
456. Daňové a účetní rozinky aneb Špindl roku 2018 – XXIII. ročník (ŠPINDLERŮV MLÝN )
29.11 - 1.12.2018
8 458 Kč
457. Time management IV. generace s Ing. Petrem Pacovským (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11 - 30.11.2018
10 152 Kč
458. Insolvenční řízení – praktické rady pro obezřetné podnikatele (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
3 013 Kč
459. Jak řešit krizové situace ve vyjednávání (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11 - 30.11.2018
8 700 Kč
460. Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
4 586 Kč
461. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
4 586 Kč
462. Diskuzní seminář k aktuálním změnám ve zdanění prodeje zboží přes… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
4 586 Kč
463. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
4 586 Kč
464. Jak na tvorbu dobrého dotazníku aneb od nápadu k vyhodnocení (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2018
4 586 Kč
465. Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2018
2 287 Kč
466. Zdaňování příjmů ze spekulací s kryptoměnami (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2018
2 529 Kč
467. Krizová PR komunikace firmy – jak dobře zvládnout firemní negativní… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2018
4 586 Kč
468. Delegování – umění, které vám bude pomáhat každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2018
4 586 Kč
469. Světové účetnictví US GAAP a IFRS (srovnání a jejich vzájemné využití… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12 - 6.12.2018
10 757 Kč
470. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2018
2 529 Kč
471. Základy DPH pro vaši praxi včetně novely zákona od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2018
2 892 Kč
472. Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách předpisů v… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2018
2 650 Kč
473. Moderní leadership aneb proč benefity nestačí (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2018
3 509 Kč
474. Zvládání stresu na pracovišti i v soukromém životě, relaxační… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12 - 4.12.2018
8 216 Kč
475. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12 - 4.12.2018
8 458 Kč
476. Účetní závěrka za rok 2018 v plném a zjednodušeném rozsahu (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2018
3 134 Kč
477. Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2018
2 650 Kč
478. Zákon o DPH a jeho změny pro rok 2019 ve vazbě na daňový řád (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2018
2 771 Kč
479. Efektivní komunikace manažera (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2018
4 586 Kč
480. Sociální sítě, komunity, web a blog. Naučte se digitální marketing… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2018
3 751 Kč
481. Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2018
2 650 Kč
482. Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12 - 6.12.2018
4 586 Kč
483. Výkaz cash flow prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2018
2 771 Kč
484. Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2018
3 618 Kč
485. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2018
4 586 Kč
486. Profesionální asistentka – management podpory manažerů (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12 - 6.12.2018
8 216 Kč
487. Efektivní využití MS Office v práci asistentky (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12 - 7.12.2018
12 076 Kč
488. Náhrada škody v obchodní praxi – výklad, judikatura, praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
2 771 Kč
489. Zástavy v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
3 013 Kč
490. Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2018 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
2 408 Kč
491. Hodnocení zaměstnanců a jeho vazba na ostatní personální procesy (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12 - 7.12.2018
8 337 Kč
492. Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace za rok 2018 a novinky… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
2 650 Kč
493. Týmová komunikace krok za krokem aneb jak se domluvit a jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
4 586 Kč
494. Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
5 143 Kč
495. Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2018
2 408 Kč
496. Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2018
2 650 Kč
497. Účetním výkazům a závěrce rozumíme (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2018
2 771 Kč
498. Jak si udržet zdravá záda (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2018
4 586 Kč
499. Řízení nákladů firmy, organizace i businessu a rozpočtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12 - 11.12.2018
10 152 Kč
500. Performance Management and Development Planning (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2018
2 892 Kč
501. Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12 - 11.12.2018
6 038 Kč
502. Faktura – komplexně na příkladech z praxe a náležitosti daňových… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2018
2 529 Kč
503. Aktivní vedení týmu (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12 - 11.12.2018
8 216 Kč
504. Jak dobře zvládnout různé typy telefonátů (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2018
4 586 Kč
505. Stálice a novinky v judikatuře nejvyššího správního soudu k daním z… (PRAHA 8 )
10.12.2018
3 981 Kč
506. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
3 860 Kč
507. Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR a vysílání pracovníků do… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
3 255 Kč
508. Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
2 892 Kč
509. Práce s vizemi a akčními plány pro rozvoj týmů i jednotlivců (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
4 586 Kč
510. Nejčastější chyby personalistů na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
4 586 Kč
511. Pokladna, práce s penězi, které nejsou vaše, platební karty – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
2 299 Kč
512. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12 - 12.12.2018
8 458 Kč
513. DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně a pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
2 771 Kč
514. Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
3 376 Kč
515. IFRS – aktuálně i připravované novelizace (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
2 650 Kč
516. Uzavření účetnictví za rok 2018 pro neauditované společnosti včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
2 650 Kč
517. Aktuality v účetnictví a daních 2018–2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
3 134 Kč
518. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a související otázky (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
2 287 Kč
519. Výběrový pohovor se zaměřením na osobnostní tendence uchazečů – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
4 586 Kč
520. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12 - 13.12.2018
8 458 Kč
521. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
4 586 Kč
522. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
4 586 Kč
523. Průřez novinek v daňových a účetních předpisech pro rok 2019 (PRAHA 8 )
13.12.2018
3 013 Kč
524. Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
2 892 Kč
525. Elektronická evidence tržeb (EET) v podmínkách roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
2 166 Kč
526. Cestovní náhrady 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
2 408 Kč
527. Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
2 499 Kč
528. Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12 - 14.12.2018
8 337 Kč
529. Účetní závěrka nestátních neziskových organizací za rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
2 499 Kč
530. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12 - 14.12.2018
8 216 Kč
531. Celní problematika v roce 2018 a očekávané změny roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
2 771 Kč
532. Zásoby z účetního a daňového pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
2 408 Kč
533. Důkazní břemeno v daňovém řízení (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
2 529 Kč
534. Praktický průvodce GDPR pro daňové a účetní pracovníky – první… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
2 771 Kč
535. Komunikace datovou schránkou aneb „jak efektivně komunikovat (nejen)… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
1 990 Kč
536. Novela zákona o DPH pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2018
2 771 Kč
537. Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2019 (PRAHA 1 )
17.12 - 19.12.2018
7 248 Kč
538. Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů v roce 2019 (PRAHA 1 )
17.12.2018
2 892 Kč
539. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12 - 18.12.2018
8 458 Kč
540. Správa dokumentů u původců ve veřejném i v soukromém sektoru – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2018
2 190 Kč
541. Emoce pod kontrolou – zvládání emocí v pěti krocích (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2018
5 143 Kč
542. Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2018
2 771 Kč
543. Daň z příjmů fyzických osob – za rok 2018 a novinky roku 2019 včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2018
3 134 Kč
544. Mzdové předpisy aktuálně pro rok 2019 (PRAHA 1 )
18.12.2018
3 255 Kč
545. Soft skills vyšší generace – tisícero dovedností komunikace a… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12 - 19.12.2018
9 910 Kč
546. Nejdůležitější změny v daních, finančním a mzdovém účetnictví pro rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2018
2 287 Kč
547. Uzavření účetnictví za rok 2018 pro podnikatelské subjekty (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2018
2 771 Kč
548. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2019… (PRAHA 1 )
19.12.2018
2 529 Kč
549. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2018
4 586 Kč
550. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2018
4 586 Kč
551. Cestovní náhrady dle slovenské legislativy aktuálně a pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.12.2018
2 287 Kč
552. Aktuality v účetnictví a daních 2018–2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.1.2019
3 134 Kč
553. Velká účetní závěrka včetně daňového přiznání za rok 2018 (PRAHA 1 )
8.1 - 9.1.2019
4 816 Kč
554. Jak správně nastavit pravidla pro vyúčtování zahraničních pracovních… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.1.2019
2 650 Kč
555. Sestavení účetní závěrky podvojného účetnictví za rok 2018 (PRAHA 1 )
8.1.2019
3 013 Kč
556. Praktický pohled na účetní a daňové doklady dle předpisů pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.1.2019
2 650 Kč
557. Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok… (PRAHA 1 )
9.1.2019
3 013 Kč
558. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
10.1 - 11.1.2019
8 458 Kč
559. Celní kodex a celní předpisy v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.1.2019
2 771 Kč
560. Kurz – elektronická evidence tržeb (EET) (PRAHA 1 - Nové Město )
14.1.2019
2 529 Kč
561. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2018/2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1.2019
3 328 Kč
562. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1 - 16.1.2019
9 668 Kč
563. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2019
2 771 Kč
564. Efektivní práce s daty díky funkcím MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1 - 18.1.2019
8 216 Kč
565. Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků z pohledu zdravotního a… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.1.2019
2 892 Kč
566. Nejdůležitější změny v daních, finančním a mzdovém účetnictví pro rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.1.2019
2 287 Kč
567. Pracovněprávní předpisy v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.1.2019
3 013 Kč
568. Úhrada ambulantních zdravotních služeb v roce 2019 aneb mám dodatek… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2019
2 529 Kč
569. Zásoby, skladová evidence, vazba na fakturaci, drobný majetek,… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1.2019
3 013 Kč
570. Převodní ceny a daňová kontrola – aktuální výzva v přímých daních po… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1.2019
2 771 Kč
571. Cestovní náhrady včetně aktualit pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2019
2 529 Kč
572. Nastavení účetnictví, kontrolních vazeb a úprava vnitropodnikových… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2019
2 650 Kč
573. Splatná a odložená daň krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2019
2 650 Kč
574. Praktické uplatňování zákona o DPH od 1. 1. 2019 (PRAHA 8 )
30.1.2019
3 497 Kč
575. Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2019
2 892 Kč
576. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1 - 31.1.2019
8 458 Kč
577. Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2019
2 771 Kč
578. Daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2018 a aktuality pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2019
3 134 Kč
579. Elektronická evidence tržeb (EET) v podmínkách roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
1.2.2019
2 166 Kč
580. Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2019
3 013 Kč
581. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2019
2 771 Kč
582. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2 - 14.2.2019
8 458 Kč
583. Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2019
3 497 Kč
584. Uzavření daňové evidence OSVČ, daňové přiznání a přehledy k pojištění… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2019
3 013 Kč
585. Zákon o DPH 2018/2019 v příkladech, včetně zaúčtování specifických… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2.2019
2 771 Kč
586. Účetní závěrka za rok 2018 včetně finanční analýzy (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2019
3 255 Kč
587. Co musí manažer vědět o daních po novele z roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2019
3 134 Kč
588. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3.2019
2 771 Kč
589. Personální a mzdová problematika v roce 2018 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2019
2 892 Kč

Žádné položky.

Elektronické kurzy

Časté chyby a omyly v účetnictví a daních (záznam on-line)
1 392 Kč
CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
CESTOVNÍ NÁHRADY (záznam DVD)
1 392 Kč
Cestovní náhrady 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daň z příjmu fyzických osob 2015 a daňové přiznání za rok 2014 …
1 150 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2016/2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daň z příjmů fyzických osob v roce 2016 a daňové přiznání za rok 2015…
1 392 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2015 a daňové přiznání právnických osob…
1 150 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2016 a daňové přiznání za rok…
1 392 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2017 a daňové přiznání za rok…
1 392 Kč
Daně a účetnictví v roce 2015 – první poznatky z praxe (záznam on…
1 150 Kč
Daňová kontrola (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňové a nedaňové výdaje v praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
Daňové minimum pro účetní v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňově uznatelné náklady v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňový řád pro účetní 2016 s ohledem na povinnou elektronickou…
1 392 Kč
DPH nejčastější chyby a praktické příklady (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH po novelách 2016 a 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2016 …
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2017 …
1 392 Kč
DPH pro začátečníky (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
DPH v roce 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH v tuzemsku 2014, 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (záznam DVD)
1 392 Kč
Elektronická evidence tržeb v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Elektronická komunikace se státní správou 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD)
1 392 Kč
Finanční transakce mezi obchodními organizacemi, transferové ceny …
1 392 Kč
INCOTERMS 2010 (záznam DVD)
1 392 Kč
INTRASTAT OD A DO Z (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK VYPLŇOVAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Kde nejvíce chybujeme v pracovním právu – pro náročné (záznam on-line)
1 392 Kč
Komplikované účetní případy (záznam on-line)
1 392 Kč
Kontrolní hlášení k DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Majetek a odpisy v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD)
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2017 (záznam…
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2016 …
1 392 Kč
Nemovitosti a jejich nájem v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v daních a účetnictví 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1.1.2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky ve mzdách 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky ve mzdách v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ON-LINE KURZ: DPH 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: DPH pro neziskové organizace 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: IFRS Finanční nástroje, podnikové kombinace
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: IFRS Účetní metody, tržby, zásoby
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Novinky v oblasti daní a účetnictví 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Novinky ve mzdách v roce 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Práce s jednotným správním dokumentem, základy o clech…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Smlouvy o zamezení dvojího zdanění, mezinárodní zdanění…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Spotřební daně
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Stávám se zaměstnavatelem
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Účetní závěrka příspěvkové organizace 2018
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Účetní závěrka pro podnikatelské subjekty 2018
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Účetnictví a daně neziskových organizací 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí 2018
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Zdravotní pojištění 2019
1 997 Kč
Pracovní právo pro mzdové účetní v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
PRACOVNÍ SMLOUVY A JAK NA NĚ Z POHLEDU PRAXE (záznam DVD)
1 392 Kč
Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU …
1 392 Kč
Problematika pohledávek a dluhů (závazků) v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam DVD)
1 392 Kč
Roční zúčtování daně z příjmů 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Silniční daň 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY (záznam DVD)
3 351 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – PRŮBĚH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU (záznam DVD)
1 392 Kč
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ …
1 392 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2016 (záznam on…
1 392 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení zaměstnanců – komplexní přehled kroků…
1 392 Kč
STYLISTIKA MODERNÍHO E-MAILU – OBCHODNÍ I OSOBNÍ KORESPONDENCE …
1 392 Kč
Účetní závěrka 2014 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 150 Kč
Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetní závěrka 2016 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetnictví a daně neziskových organizací 2015/2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetnictví pro praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PODLE NORMY ČSN 01 6910 – ZMĚNY A NOVINKY ROKU 2014…
1 392 Kč
VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY PRO ZAČÍNAJÍCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Vedení mzdové agendy pro zkušené (záznam on-line)
1 392 Kč
VEDENÍ OSOBNÍ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ (záznam DVD)
1 392 Kč
Vnitropodnikové směrnice (záznam on-line)
1 392 Kč
Výklad zákona o DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Výpočty ve mzdové účtárně – problematika výpočtu mzdy (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy IFRS (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy účetnictví I. – Právní úprava účetnictví (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy účetnictví II. – Majetek a zdroje (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy účetnictví III. – Základy účtování (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy účetnictví IV. – Účetní uzávěrka a závěrka (záznam on-line)
1 392 Kč
ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákoník práce – pracovní doba a její rozvržení z pohledu praxe ve…
1 392 Kč
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákonné způsoby optimalizace daní z pohledu daňového poradce (záznam…
1 392 Kč
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZAMĚSTNÁVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮ, STUDENTŮ – VZNIK A PRŮBĚH PP VZTAHU Z…
1 392 Kč
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 – ZMĚNY V ROCE 2014 A K 1. 1. 2015 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2016 - změny v roce 2015 a k 1. 1. 2016 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2017 – změny v roce 2016 a k 1.1.2017 …
1 392 Kč
Změny celních předpisů s návazností na DPH a změny INTRASTATu 2016 …
1 392 Kč
Změny společností – ukončování činnosti, převod, transformace (záznam…
1 392 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.