Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 1. VOX a.s., 24.05.2013, 11:47

Práci vytváří a dělají lidé. Na první pohled se to může zdát jako naprosto banální a bezobsažné konstatování, ale strategie v oblasti vyhledávání lidských zdrojů zase tak jednoduchá není. Potenciálních zaměstnanců je hodně, personalistům se v mailové schránce hromadí životopisy a motivační dopisy uchazečů, ale vybrat toho nikoliv nejlepšího, ale nejvhodnějšího pro danou pracovní pozici je skutečné umění.


Každý, zvláště mladý člověk toužící získat práci, jež by ho naplňovala a zároveň by platové ohodnocení odpovídalo jeho tužbám, se snaží být originální, odlišit se od ostatních uchazečů.
Personalisté mají složitou práci v tom, že probírají-li se životopisy zájemců, pozorují takřka „dostihové závody“ – kdo bude mít více titulů, kdo bude mít více osvědčení, kdo bude umět více jazyků a tak dále.
Co z toho je pravda, co je přikrášlené a co je zcela vymyšlené, by personalista měl odhalit, nejlépe na ústním pohovoru, kdy by se mělo ukázat, kdo je vhodný a kdo ne. Uchazeči by měli působit sebevědomým – nikoliv však drzým a přehnaně sebejistým – dojmem, vědomi si svých předností i nedostatků.
Naopak personalista by měl svým jednáním, vystupováním, ale i kupříkladu oblečením ukázat jisté partnerství s daným zájemcem. Měl by mu reprezentovat seriózní zájem o nového pracovníka, jednat s ním férově (věta „my se vám ozveme“ se již často asociuje s „nemáme o vás zájem, ale nechceme vám to říct napřímo“) a nenavazovat dojem „zkoušejícího a zkoušeného“.
Pohovor by měl být věcný, ale neměl by simulovat například maturitní zkoušku. Uchazeč by neměl příliš přemýšlet nad tím, jestli odpovídá tak, jak chce personalista. Měl by na pohovoru být sám za sebe.
Personalista by měl pracovníkům nabídnout i kontinuální vzdělávání a sebezdokonalování. Tím ukazuje, že o zaměstnance má firma velký zájem a že chce, aby jeho schopnosti přispívaly k zefektivnění chodu firmy a k vlastnímu pocitu zaměstnance „oni mě chtějí“.
Chcete-li se zdokonalit v personalistice a v oblasti řízení lidských zdrojů a máte-li zájem o novinky v oboru HR (Human resources), navštivte Personální akademii společnosti VOX.

Autor: Tomáš Franěk, 1. VOX a.s.


Firma 1. VOX a.s. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Cestovní náhrady 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2019
2 529 Kč
2. Skončení pracovního poměru na praktických příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2019
3 134 Kč
3. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a základy… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3 - 26.3.2019
6 038 Kč
4. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3 - 16.4.2019
10 866 Kč
5. Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2019
3 013 Kč
6. Motivace a odměňování pracovníků: čím, jak, koho a proč odměnit (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2019
4 586 Kč
7. Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2019
2 650 Kč
8. Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3 - 28.3.2019
4 707 Kč
9. Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2019
2 650 Kč
10. Komplexní pohled na uplatnění nároku na odpočet DPH po změnách a pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2019
2 650 Kč
11. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3 - 28.3.2019
8 458 Kč
12. Anglicky za tři měsíce – ukázkový workshop (BRNO )
27.3.2019
1 190 Kč
13. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3 - 29.3.2019
5 191 Kč
14. Neverbální komunikace – a její verbální projevy (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3.2019
2 965 Kč
15. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3.2019
2 299 Kč
16. Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3.2019
5 143 Kč
17. Finance pro nefinanční manažery – komplexní přehled včetně příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
29.3.2019
3 013 Kč
18. LinkedIn pro personalistu profesionála (PRAHA 1 - Nové Město )
29.3.2019
4 707 Kč
19. Náklady na marketing z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
29.3.2019
3 013 Kč
20. Systém bezpečnosti obalů – požadavky IFS PACsecure (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2019
2 529 Kč
21. Jak budovat a posilovat značku vaší firmy, produktu, služby (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2019
4 586 Kč
22. Spory při realizaci staveb včetně judikatury a praktických doporučení (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2019
3 134 Kč
23. Společník a jednatel jednočlenné s. r. o. – účetní a daňové hledisko (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2019
3 013 Kč
24. Excel pro účetní prakticky – základní, ale povinná znalostní výbava (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2019
2 771 Kč
25. Prodej jako profese – jak být stále lepší (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2019
4 985 Kč
26. Anglicky za tři měsíce – celý kurz (Olomouc) (OLOMOUC )
1.4.2019
19 801 Kč
27. IFRS – mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4 - 4.4.2019
9 305 Kč
28. Moderní controlling a reporting (distanční studium) (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4 - 25.4.2019
11 979 Kč
29. Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2019
2 892 Kč
30. Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2019
4 586 Kč
31. Protikorupční chování (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2019
2 190 Kč
32. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2019
4 586 Kč
33. Přeměny obchodních společností – právní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2019
3 013 Kč
34. Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací z… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2019
2 892 Kč
35. Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4 - 5.4.2019
7 974 Kč
36. Využití vědomého slova v manažerské komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2019
4 707 Kč
37. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2019
4 707 Kč
38. Experimentuj, tvoř, inovuj: kreativita a řešení problémů (nejen) v… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4 - 4.4.2019
9 547 Kč
39. Zahraniční obchod se službami z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2019
2 771 Kč
40. Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2019
3 134 Kč
41. Jak může management firmy předejít daňové pasti (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2019
3 134 Kč
42. Řeč těla v profesním jednání (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2019
4 586 Kč
43. Jak vyladit projektový tým a dojít tak k lepším výsledkům (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2019
4 586 Kč
44. Kultura neustálého zlepšování procesů (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4 - 5.4.2019
11 229 Kč
45. Anglicky za tři měsíce – celý kurz (Brno) (BRNO )
4.4 - 27.6.2019
19 801 Kč
46. Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2019
3 134 Kč
47. Efektivní manažerská komunikace – získejte nadhled ve složitých… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2019
4 586 Kč
48. Jak na internetovou reklamu, PPC a remarketing. Naučte se digitální… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2019
3 618 Kč
49. Obchod není žádný boj – naučte se vztahovému prodeji (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2019
4 586 Kč
50. Techniky prožívání hluboké životní spokojenosti (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2019
4 586 Kč
51. Jak na hovory a rozhovory s médii (páteční dopolední workshop) (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2019
3 207 Kč
52. Kolektivní investování (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2019
2 771 Kč
53. Mezinárodní účetní standardy pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2019
3 618 Kč
54. Finanční plán a reporting – praktické rady a tipy (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2019
2 771 Kč
55. Excel pro účetní prakticky – prohloubení znalostí, předcházení a… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2019
2 771 Kč
56. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4 - 9.4.2019
8 216 Kč
57. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4 - 9.4.2019
9 668 Kč
58. Komunikační MMA umění (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2019
4 586 Kč
59. Presentation Skills for Managers and Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2019
2 771 Kč
60. Jak efektivně vyřešit převodní ceny při expanzi nebo přesvědčit… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2019
3 013 Kč
61. Hodnocení zaměstnanců a jeho vazba na ostatní personální procesy (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4 - 10.4.2019
8 337 Kč
62. IFRS – finanční nástroje (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4 - 10.4.2019
6 401 Kč
63. Kontroly zaměstnavatelů inspektoráty práce – průběh kontroly a postup… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2019
2 892 Kč
64. Vizitka písemné komunikace – jak přejít od chyb a nedostatků k… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2019
2 390 Kč
65. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2019
1 990 Kč
66. Platební karty zaměstnavatele v praxi – krok za krokem – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2019
2 529 Kč
67. Úvod do US GAAP pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2019
3 618 Kč
68. Projektové řízení pro začínající projektové manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2019
4 586 Kč
69. Time management 5. generace – proti presu času a stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4 - 10.4.2019
9 668 Kč
70. Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4 - 11.4.2019
8 676 Kč
71. Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2019
3 497 Kč
72. Zvládání krizových situací proměnou komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2019
3 618 Kč
73. Personální a mzdová problematika v roce 2019 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2019
3 134 Kč
74. Specifika účtování zemědělství včetně příkladů z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2019
2 892 Kč
75. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2019
3 497 Kč
76. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4 - 11.4.2019
8 458 Kč
77. Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2019
4 707 Kč
78. Myšlenkové mapy a další metody pro vaši tvořivost (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2019
4 586 Kč
79. GDPR – první poznatky z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2019
2 771 Kč
80. Svěřenské fondy pro pokročilé z pohledu transakčních, daňových a… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2019
3 013 Kč
81. Časté chyby a omyly v účetnictví podnikatelů pro začínající včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2019
2 650 Kč
82. Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2019
2 892 Kč
83. Finanční analýza na bázi účetní závěrky (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2019
3 013 Kč
84. DPH v příkladech – workshop (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2019
3 497 Kč
85. Tým a kdo tam patří (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4 - 12.4.2019
8 216 Kč
86. Asistentka v projektovém řízení (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2019
4 586 Kč
87. Etiketa pro úřednice a úředníky (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2019
2 299 Kč
88. Vyjednej víc – workshop úspěšného vyjednávání (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2019
4 586 Kč
89. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2019
4 707 Kč
90. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – masné výrobky (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2019
2 650 Kč
91. Fakturace v roce 2019, práce s účetními a daňovými doklady (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2019
2 771 Kč
92. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2019
4 586 Kč
93. Jak na tvorbu dobrého dotazníku aneb cesta od nápadu k vyhodnocení (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2019
4 586 Kč
94. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2019
3 025 Kč
95. Jak může firmě prospět osobní PR a značka zaměstnance (páteční… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2019
3 207 Kč
96. Problematické situace v přeshraničním obchodě a službách včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2019
2 408 Kč
97. Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2019
3 618 Kč
98. Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2019
3 013 Kč
99. Jak zvládnout pohledávky a dluhy (závazky) z hlediska účetnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2019
2 771 Kč
100. Základy podvojného účetnictví dle změn pro rok 2019 – výklad polopatě… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4 - 18.4.2019
8 458 Kč
101. Důkazní břemeno v daňovém řízení (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2019
2 650 Kč
102. Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4 - 16.4.2019
6 038 Kč
103. Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4 - 16.4.2019
4 211 Kč
104. Self management (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2019
4 707 Kč
105. Systém HACCP ve stravovacích provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2019
2 408 Kč
106. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2019
3 013 Kč
107. Úvod do neštěstí aneb jak na opravdovou sebemotivaci (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2019
4 586 Kč
108. Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4 - 17.4.2019
8 337 Kč
109. Stal jsem se manažerem (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4 - 17.4.2019
8 337 Kč
110. Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2019
2 390 Kč
111. Právní sebeobrana pro neprávníky (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2019
4 707 Kč
112. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2019
4 707 Kč
113. Metodika pracovní doby, její rozvržení, pravidla a forma… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2019
3 013 Kč
114. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2019
4 586 Kč
115. Efektivní smluvní sankce – jak optimalizovat smlouvu (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2019
3 013 Kč
116. Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2019
3 606 Kč
117. DPH – přeshraniční transakce v příkladech – dovoz, vývoz,… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2019
3 255 Kč
118. DPH pro nestátní neziskové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2019
2 451 Kč
119. Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2019
2 299 Kč
120. Delegování – umění, které vám bude pomáhat každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2019
4 586 Kč
121. Cenné papíry – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2019
3 013 Kč
122. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4 - 18.4.2019
4 586 Kč
123. Co musí účetní vědět o DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2019
3 497 Kč
124. Lean Canvas v projektovém řízení (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2019
4 586 Kč
125. Jak si udržet zdravá záda (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2019
4 586 Kč
126. Emoce pod kontrolou – zvládání emocí v pěti krocích (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2019
5 143 Kč
127. Týmová komunikace krok za krokem – jak se domluvit a jak spolupracovat (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2019
4 586 Kč
128. Nejčastější chyby při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2019
2 650 Kč
129. Zahraniční holdingové struktury – právní a daňové souvislosti včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2019
2 771 Kč
130. Úhrada zdravotních služeb v roce 2018 a 2019, aneb co dělat, když s… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2019
2 892 Kč
131. Daňové a účetní aspekty darování a dalších forem fundraisingu (vstup… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2019
2 451 Kč
132. Zodiac aneb komunikační typologie (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2019
4 707 Kč
133. Daňová a účetní specifika při provozování e-shopu (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2019
3 013 Kč
134. Systémy bezpečnosti potravin pro pokročilé – standardy BRC, IFS (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2019
2 650 Kč
135. Mzdová akademie pro začínající v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4 - 26.4.2019
7 490 Kč
136. Tuzemské cestovní náhrady v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2019
2 650 Kč
137. Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2019
2 408 Kč
138. Marketing a reklama – daňové a účetní aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2019
3 013 Kč
139. Likvidace obchodních společností a družstev – právní, účetní a daňový… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2019
3 134 Kč
140. Manažerské rozhodování – postupy, metody a nástroje (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2019
4 586 Kč
141. Základy marketingu pro nemarketéry (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2019
4 707 Kč
142. Začínáme s obchodem aneb proč není obchodník jako obchodník (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4 - 25.4.2019
8 216 Kč
143. Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2019
2 892 Kč
144. Insolvenční řízení z pohledu věřitele – aktuální výkladové problémy,… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2019
3 013 Kč
145. Dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2019
2 499 Kč
146. Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru v souvislosti s… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2019
2 190 Kč
147. Jarní škola pohotových komunikačních dovedností (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2019
4 774 Kč
148. Krizové PR firmy a komunikace s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2019
4 586 Kč
149. Nejčastější chyby personalistů na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2019
4 586 Kč
150. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – koloniální zboží (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2019
2 408 Kč
151. Vysílání pracovníků do členských států EU – na co všechno pamatovat (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2019
2 892 Kč
152. Praktické zkušenosti s kontrolním hlášením k DPH a obrana proti… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2019
3 013 Kč
153. Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2019
2 650 Kč
154. Základy DPH pro vaši praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2019
3 134 Kč
155. Sociální sítě, komunity, web a blog. Naučte se digitální marketing… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2019
3 618 Kč
156. Úspěšné dosahování cílů krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2019
4 586 Kč
157. Firma jako dobře fungující PR tým (páteční dopolední workshop) (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2019
3 207 Kč
158. Účetní a daňové chuťovky po legislativních změnách (PRAHA 1 - Nové Město )
29.4.2019
3 255 Kč
159. US GAAP – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5 - 15.5.2019
9 063 Kč
160. Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace na… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2019
2 650 Kč
161. Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR a vysílání pracovníků do… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2019
3 255 Kč
162. Účetní, daňové a právní martyrium v případě dlouhodobé fyzické… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2019
3 013 Kč
163. Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví včetně modelového příkladu,… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2019
3 134 Kč
164. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5 - 14.5.2019
8 458 Kč
165. Praktická komunikace pro manažery v obtížných situacích (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2019
4 586 Kč
166. Komplexní pohled na daňovou soustavu v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5 - 17.5.2019
13 347 Kč
167. Daň z příjmů právnických osob pro rok 2019 – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2019
2 650 Kč
168. Zdaňování příjmů právnických osob v mezinárodním kontextu pro rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2019
2 287 Kč
169. POWER BI aneb jak udělat parádní reporty snadno (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2019
4 828 Kč
170. Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se rozhodnout o koupi… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2019
2 892 Kč
171. Účetní a daňové doklady, vyúčtování respektive fakturace dle změn… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2019
2 892 Kč
172. Účetnictví pro nestátní neziskové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5 - 16.5.2019
5 445 Kč
173. Veřejné zakázky v každodenní praxi a za použití modelových situací a… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2019
3 497 Kč
174. Základní orientace v personalistice (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5 - 15.5.2019
8 337 Kč
175. Plánování a oblasti komplexní strategie (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2019
2 499 Kč
176. Jak zvládat a řešit krizové situace ve vyjednávání (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5 - 15.5.2019
8 700 Kč
177. Daň z přidané hodnoty pro rok 2019 – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2019
3 618 Kč
178. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2019
4 707 Kč
179. Meditace a soustředění pro ty, co nestíhají (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2019
4 707 Kč
180. Řízení nákladů firmy a organizace i businessu, rozpočtování a… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5 - 17.5.2019
11 967 Kč
181. Odštěpný závod (organizační složka podniku) v ČR a v zahraničí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2019
3 860 Kč
182. Časové rozlišení, dohadné položky, tvorba a čerpání rezerv, účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2019
2 892 Kč
183. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2019
4 586 Kč
184. Rychločtení a racionální čtení – dvoudenní intenzifikovaná forma (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5 - 16.5.2019
10 878 Kč
185. Daň z příjmů fyzických osob pro rok 2019 – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2019
2 650 Kč
186. Spotřební daně, ekologická daň pro rok 2019 – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2019
2 287 Kč
187. Kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2019
3 255 Kč
188. Povolování provádění staveb (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2019
3 013 Kč
189. Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2019
2 499 Kč
190. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2019
3 618 Kč
191. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí pro rok 2019 –… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2019
3 497 Kč
192. Moderní marketingová komunikace a propagace (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2019
4 707 Kč
193. Zlepšete své soustředění a pozornost ve věku vyrušování (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2019
4 707 Kč
194. Time management pro chronické prokrastinátory (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2019
4 586 Kč
195. Kontaminující látky v potravinách (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2019
2 650 Kč
196. Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2019
3 013 Kč
197. Excel pro účetní prakticky – kontingenční tabulky a grafy, export a… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2019
2 771 Kč
198. Jak říkat "ne" a jak si vymezit hranice (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2019
4 586 Kč
199. Komunikace datovou schránkou aneb „jak efektivně komunikovat (nejen)… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2019
1 890 Kč
200. Daň z příjmů ze závislé činnosti pro rok 2019 – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2019
2 408 Kč
201. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat to, co potřebuji (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2019
5 203 Kč
202. Inspirativní leadership (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2019
4 707 Kč
203. Tisková zpráva od A do Z aneb jak připravit informace pro média (… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2019
3 207 Kč
204. IFRS v praxi – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5 - 22.5.2019
7 974 Kč
205. Účetnictví pro neúčetní v daňových souvislostech (podnikatelské… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5 - 21.5.2019
4 816 Kč
206. Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2019
2 771 Kč
207. Mzdová a personální speciálka pro rok 2019 včetně mzdového auditu (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5 - 29.5.2019
21 768 Kč
208. Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2019
3 618 Kč
209. Bytová družstva v praxi – právní úprava s důrazem na chystané změny v… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2019
2 650 Kč
210. Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – pro úplné začátečníky (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2019
3 013 Kč
211. Prezentuj krátce! (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2019
4 586 Kč
212. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2019
4 586 Kč
213. Vývojové fáze týmu – jak vybudovat úspěšný a silný tým (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2019
5 554 Kč
214. Obchodní dovednosti – jak nastavit obchodní strategii (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2019
4 586 Kč
215. Velká novela daňových předpisů v roce 2019 – Sněmovní tisk č. 206,… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2019
3 497 Kč
216. Personalistika a bezpečnost práce v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2019
2 408 Kč
217. Předpisy o zaměstnanosti v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2019
2 408 Kč
218. Insolvenční řízení – řešení úpadku oddlužením, výkladové problémy,… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2019
3 013 Kč
219. Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2019
3 134 Kč
220. Rozdíly v účetnictví neziskových organizací oproti podnikatelům (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2019
2 650 Kč
221. Employer branding ve vaší firmě (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2019
4 586 Kč
222. Lean Canvas vs. SWOT a jejich využití v praxi řízení projektů (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2019
4 707 Kč
223. Jak na pracovní mentoring (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2019
4 707 Kč
224. Workshop prodejních dovedností – staňte se úspěšným prodejcem (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2019
4 586 Kč
225. Auditor v potravinářství (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2019
2 650 Kč
226. Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0–7 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5 - 24.5.2019
6 038 Kč
227. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2019
2 650 Kč
228. FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2019
2 408 Kč
229. Kupní smlouva v obchodních vztazích (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2019
3 013 Kč
230. Time management IV. generace s Ing. Petrem Pacovským (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5 - 23.5.2019
10 152 Kč
231. Silná firemní kultura a zlepšování výkonu firmy (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2019
4 586 Kč
232. Jak připravovat, organizovat a vyhodnotit jazykové vzdělávání… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2019
4 586 Kč
233. Projektové řízení prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5 - 23.5.2019
8 700 Kč
234. Daň z příjmů ze závislé činnosti v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2019
2 650 Kč
235. Restrukturalizace, transformace a podnikové přeměny – příklady fúzí,… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2019
2 771 Kč
236. Účetním výkazům a závěrce rozumíme (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2019
3 013 Kč
237. Správa dokumentů u původců v soukromém sektoru v souvislosti s… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2019
2 190 Kč
238. Ochrana osobních údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2019
2 290 Kč
239. Externí a interní komunikace (PRAHA 1 )
23.5.2019
5 554 Kč
240. Strategické myšlení v kostce: předvídání budoucnosti aneb konec… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2019
5 312 Kč
241. Řízení projektů v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5 - 24.5.2019
8 095 Kč
242. E-LEARNING FORUM 2019 – XVIII. ročník (PRAHA 8 )
23.5.2019
4 779 Kč
243. Důchodové pojištění, vedení evidenčních listů v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2019
2 529 Kč
244. Zákon o zdravotním pojištění v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2019
1 319 Kč
245. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2019
2 771 Kč
246. Kontingenční tabulky v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2019
4 586 Kč
247. Prezentační dovednosti kreativně a beze stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2019
4 586 Kč
248. Jak aktivně naslouchat a dávat efektivní zpětnou vazbu (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2019
4 707 Kč
249. Jak na hovory a rozhovory s médii (páteční dopolední workshop) (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2019
3 207 Kč
250. Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2019
2 650 Kč
251. Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5 - 30.5.2019
11 846 Kč
252. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2019
2 529 Kč
253. Zákon o nemocenském pojištění v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2019
2 529 Kč
254. Nové nařízení o prospektu – s účinností od 1. 7. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2019
2 771 Kč
255. Opravné položky – daňový a účetní pohled včetně příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2019
2 892 Kč
256. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5 - 28.5.2019
8 216 Kč
257. Úspěšná sebeprezentace a přirozený projev (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2019
5 554 Kč
258. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2019
4 707 Kč
259. Kurz – elektronická evidence tržeb (EET) (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2019
2 529 Kč
260. Jak postupovat při vedení účetnictví, problematika vedení účetnictví… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2019
2 771 Kč
261. Vedení personální a mzdové agendy, mzdový audit (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2019
3 255 Kč
262. Daňová kontrola transferových cen v současné praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2019
3 134 Kč
263. Profesionální asistentka – management podpory manažerů (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5 - 29.5.2019
8 216 Kč
264. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2019
3 860 Kč
265. LinkedIn a profesionální reprezentace firmy navenek (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2019
4 707 Kč
266. Jak budovat silné vztahy s klíčovými zaměstnanci (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2019
4 344 Kč
267. Zákon o spotřebitelském úvěru – zkušenosti s jeho aplikací (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2019
2 408 Kč
268. Sanitace a ochranný systém proti výskytu škůdců pro výrobní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2019
2 529 Kč
269. Zákoník práce v praxi – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5 - 30.5.2019
4 998 Kč
270. Mzdové předpisy v praxi pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2019
3 255 Kč
271. Vzájemné souvislosti DPH, daně z příjmů právnických osob a účetnictví… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2019
3 497 Kč
272. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5 - 30.5.2019
8 458 Kč
273. Finanční analýza pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5 - 31.5.2019
5 191 Kč
274. INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2019
2 650 Kč
275. Mezinárodní standardy IFRS 15 - Výnosy a IFRS - 16 Leasingy (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2019
3 618 Kč
276. Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, skladové hospodářství, nedokončená… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2019
3 013 Kč
277. Moderní leadership aneb proč benefity nestačí (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2019
3 509 Kč
278. Řešení stížností a práce s nespokojeným klientem (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2019
5 554 Kč
279. Vybrané atraktivní komunikační dovednosti – Beneopedie® (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5 - 31.5.2019
9 910 Kč
280. Účinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2019
5 068 Kč
281. Mzdové účetnictví – řešení problematických případů (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2019
2 771 Kč
282. GDPR pro daňové a účetní pracovníky – první zkušenosti z praxe a nový… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2019
2 771 Kč
283. Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2019
2 892 Kč
284. Konflikt jako příležitost (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2019
4 586 Kč
285. Jak plánovat lokální obchodní strategie (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2019
4 586 Kč
286. Jak může firmě prospět osobní PR a značka zaměstnance (páteční… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2019
3 207 Kč
287. Znalci a znalecké posudky – právní úprava činnosti, druhy a nároky na… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2019
2 650 Kč
288. Daňové minimum pro účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6 - 5.6.2019
7 732 Kč
289. Sanitace a ochranný systém proti výskytu škůdců ve stravovacích… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2019
2 529 Kč
290. GDPR pro malé podnikatele a firmy – prakticky a účinně (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2019
3 497 Kč
291. Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2019
2 892 Kč
292. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6 - 4.6.2019
8 458 Kč
293. Částečný nárok na odpočet DPH a související úpravy u pořízeného… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2019
3 013 Kč
294. LinkedIn Profiles for all Business Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2019
2 650 Kč
295. Koučovací praktiky v leadershipu (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2019
4 465 Kč
296. Minimum celního deklaranta (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6 - 7.6.2019
9 668 Kč
297. Nabývání nemovitostí – specifika asset deal a share deal – právní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2019
3 013 Kč
298. České účetní standardy v každodenní praxi včetně příkladů účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2019
3 013 Kč
299. Prezentační dovednosti – jak dát prezentaci šťávu (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2019
4 586 Kč
300. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat, co potřebuji (rozšířený… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6 - 5.6.2019
8 942 Kč
301. Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2019
3 376 Kč
302. Deutsch für HR Professionals von B1 bis C1/C2 Ebene (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2019
2 771 Kč
303. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2019
4 707 Kč
304. Místo v tlupě (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2019
3 860 Kč
305. Platební styk pro pokročilé – včetně nejnovějších změn (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2019
2 771 Kč
306. Rychločtení – stručný výstižný jednodenní trénink (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2019
6 171 Kč
307. Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2019
8 216 Kč
308. Získávání, analýza a prezentace dat v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6 - 6.6.2019
8 095 Kč
309. Účetnictví podle slovenských předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2019
3 255 Kč
310. Kultura neustálého zlepšování procesů (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6 - 6.6.2019
11 229 Kč
311. Chceš být v cíli dříve? Zpomal! (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2019
4 586 Kč
312. Personální a mzdová problematika v roce 2019 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2019
3 134 Kč
313. Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu včetně praktických… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2019
2 892 Kč
314. Jednáme s klientem po telefonu (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2019
4 586 Kč
315. Organizační složka podniku zahraniční osoby na Slovensku – založení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2019
3 255 Kč
316. Experimentuj, tvoř, inovuj: kreativita a řešení problémů (nejen) v… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6 - 7.6.2019
9 547 Kč
317. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a související otázky –… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2019
2 408 Kč
318. Pracovní právo v roce 2019 – refresh klíčových oblastí a informace o… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2019
2 771 Kč
319. Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2019
2 529 Kč
320. Cestovní náhrady pro neziskové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2019
2 499 Kč
321. Kritické myšlení a rozhodování aneb rozhodovací manuál (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2019
4 586 Kč
322. Firma jako dobře fungující PR tým (páteční dopolední workshop) (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2019
3 207 Kč
323. Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6.2019
3 618 Kč
324. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6 - 11.6.2019
8 216 Kč
325. LinkedIn pro personalistu profesionála (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6.2019
4 707 Kč
326. Maximizing LinkedIn for Recruiting (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6.2019
2 166 Kč
327. Efektivní získávání zaměstnanců – včetně náboru na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6 - 11.6.2019
8 337 Kč
328. Vyjednej víc – workshop úspěšného vyjednávání (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6.2019
4 586 Kč
329. Komplikované účetní případy pro náročné (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6 - 12.6.2019
5 796 Kč
330. GDPR – výkladové i aplikační problémy a nový zákon o zpracování… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2019
3 013 Kč
331. Vyúčtování zahraničních pracovních cest, valutová pokladna, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2019
2 892 Kč
332. Porovnání podnikání fyzické vs. právnické osoby z daňového a účetního… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2019
3 134 Kč
333. Jak na emoce a komunikaci v týmové práci (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2019
2 499 Kč
334. Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2019
2 601 Kč
335. To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaci (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6 - 12.6.2019
8 337 Kč
336. Koučink nejen pro manažery – s využitím NLP metod (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2019
4 707 Kč
337. Postavení jednatele – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2019
2 771 Kč
338. DPH u zvláštních režimů včetně vazby na daňovou kontrolu a daňový řád (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2019
3 134 Kč
339. Bytová družstva v praxi – účetnictví pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2019
2 771 Kč
340. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2019
4 586 Kč
341. Pracovněprávní vztahy a nediskriminování – rovný přístup z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2019
2 892 Kč
342. ePrivacy pro IT pracovníky – co přináší, jak postupovat, vazby na… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2019
2 771 Kč
343. Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2019
2 771 Kč
344. Financování od A do Z – v příkladech, s důrazem na praktickou aplikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2019
3 013 Kč
345. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2019
4 586 Kč
346. Moderní Public Relations – manuál komunikace s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2019
4 707 Kč
347. Neviditelný leadership – jak lidi vést namísto řídit (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2019
4 707 Kč
348. DPH – řešení příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU, do a ze… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2019
2 650 Kč
349. Řízení nejdůležitějších personálních procesů v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2019
4 465 Kč
350. Ekonomická správa nemovitostí včetně daňových aspektů pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2019
3 013 Kč
351. Metody financování startupů (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2019
2 408 Kč
352. Zásadní okamžiky v praxi úspěšného manažera (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2019
4 586 Kč
353. Emailový a SMS marketing efektivně. Naučte se digitální marketing… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2019
3 618 Kč
354. Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2019
4 707 Kč
355. Majetek podle českých předpisů a IFRS – srovnání, včetně nového… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.6 - 18.6.2019
6 401 Kč
356. Základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
17.6 - 21.6.2019
10 878 Kč
357. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
17.6 - 18.6.2019
8 458 Kč
358. Communication Skills – Telephone Conversations, Writing Email &… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.6.2019
2 771 Kč
359. Konto pracovní doby – praktický návod krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
17.6.2019
2 771 Kč
360. DPH – nejčastější chyby (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2019
3 134 Kč
361. Vyjednávání v obtížných situacích – nácvik vyjednávacích taktik (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2019
4 586 Kč
362. Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6 - 20.6.2019
10 152 Kč
363. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6 - 20.6.2019
5 191 Kč
364. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2019
2 771 Kč
365. Bytová družstva v praxi – hospodaření a daňová problematika pro rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2019
3 013 Kč
366. Efektivní vedení aneb co se v týmu skrytě děje (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2019
4 586 Kč
367. Úvod do neštěstí aneb jak na opravdovou sebemotivaci (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2019
4 586 Kč
368. Agilní myšlení v managementu (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6 - 20.6.2019
8 458 Kč
369. Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6.2019
3 376 Kč
370. Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6.2019
1 990 Kč
371. Práce s emocemi v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6.2019
4 586 Kč
372. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6.2019
4 586 Kč
373. Zlepšete si koncentraci, paměť, tvořivost, motivační schopnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6.2019
5 796 Kč
374. Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontrolu (PRAHA 1 - Nové Město )
21.6.2019
2 771 Kč
375. Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.6.2019
2 892 Kč
376. Jak komunikovat a vzájemně si dobře porozumět (PRAHA 1 - Nové Město )
21.6.2019
4 586 Kč
377. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.6.2019
2 771 Kč
378. Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2019
2 650 Kč
379. Výkaz cash flow prakticky včetně nácviku sestavení výkazu (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2019
2 892 Kč
380. Podřízený zaměstnanec od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6 - 26.6.2019
8 216 Kč
381. Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2019
4 707 Kč
382. Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2019
2 892 Kč
383. Chránění zaměstnanci – praktické rady, příklady a judikatura (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2019
3 013 Kč
384. Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2019
3 376 Kč
385. Motivace a odměňování pracovníků: čím, jak, koho a proč odměnit (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2019
4 586 Kč
386. Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6.2019
2 892 Kč
387. DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6.2019
2 771 Kč
388. Nejčastější problémy a chyby při zpracování mezd (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6.2019
3 013 Kč
389. Letní škola marketingu (PRAHA 1 - Nové Město )
2.7 - 10.7.2019
14 145 Kč
390. Moderní principy marketingového myšlení a řízení...čehokoli (PRAHA 1 - Nové Město )
2.7.2019
4 586 Kč
391. Tvorba a řízení značky směrem k zákazníkům i vlastním zaměstancům (PRAHA 1 - Nové Město )
3.7.2019
4 586 Kč
392. Řízení nákladů firmy, organizace i businessu a rozpočtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.7 - 11.7.2019
10 152 Kč
393. Komplexní průvodce DPH – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
9.7 - 11.7.2019
7 950 Kč
394. Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
9.7.2019
3 255 Kč
395. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
9.7 - 10.7.2019
8 458 Kč
396. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
9.7.2019
4 586 Kč
397. Tvorba a realizace marketingových strategií firem, produktů a služeb (PRAHA 1 - Nové Město )
9.7.2019
4 586 Kč
398. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
9.7.2019
4 707 Kč
399. Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7.2019
2 892 Kč
400. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7.2019
3 255 Kč
401. Realizace účinné marketingové propagace a komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7.2019
4 586 Kč
402. Dodací doložky INCOTERMS 2010 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.7.2019
2 771 Kč
403. Výzkum a vývoj a jeho podpora v České republice I. – výkladový… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.7.2019
2 892 Kč
404. DPH v příkladech – workshop – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
11.7.2019
3 255 Kč
405. Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (PRAHA 1 - Nové Město )
11.7.2019
5 143 Kč
406. Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
11.7.2019
4 586 Kč
407. Výběrový pohovor se zaměřením na osobnostní tendence uchazečů (PRAHA 1 - Nové Město )
11.7.2019
4 586 Kč
408. Výzkum a vývoj a jeho uplatnění v daňových odpočtech II. – účetní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.7.2019
3 013 Kč
409. Praktická komunikace pro manažery v obtížných situacích (PRAHA 1 - Nové Město )
12.7.2019
4 586 Kč
410. Nejčastější chyby personalistů na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
12.7.2019
4 586 Kč
411. Světové účetnictví US GAAP a IFRS (srovnání a jejich vzájemné využití… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.7 - 18.7.2019
10 757 Kč
412. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
15.7 - 16.7.2019
9 668 Kč
413. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
15.7.2019
3 890 Kč
414. Zákoník práce 2019 – pro začínající aneb začínám/vracím se k… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.7 - 18.7.2019
7 611 Kč
415. Strategie tvořivosti – cesta, která vás může posunout (PRAHA 1 - Nové Město )
16.7.2019
4 707 Kč
416. Kurz profesionální zdvořilosti pro pracovníky retailu (PRAHA 1 - Nové Město )
16.7 - 17.7.2019
11 362 Kč
417. Jak být vidět a slyšet při prezentaci? Vzbudit zvědavost a zájem! (PRAHA 1 - Nové Město )
17.7.2019
3 860 Kč
418. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
18.7.2019
4 707 Kč
419. Jak trvale prosadit změny a inovace (PRAHA 1 - Nové Město )
18.7.2019
4 707 Kč
420. Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.7.2019
2 892 Kč
421. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
19.7.2019
3 025 Kč
422. Vedení mzdové agendy – pro začínající mzdové účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
22.7 - 23.7.2019
5 554 Kč
423. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
22.7 - 23.7.2019
8 216 Kč
424. Mezinárodní účetní standardy I. – speciálka od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
23.7 - 25.7.2019
10 636 Kč
425. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) – speciálka od A do… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.7 - 15.8.2019
19 348 Kč
426. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.7 - 24.7.2019
8 458 Kč
427. Jak dobře řídit a úspěšně zvládnout proces změny (PRAHA 1 - Nové Město )
23.7.2019
4 586 Kč
428. Vedení mzdové agendy – komplikované mzdové výpočty (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7.2019
3 013 Kč
429. Profesionální asistentka – management podpory manažerů (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7 - 25.7.2019
8 216 Kč
430. Moderní timemanagement – 10 návyků pro váš čas a energii (PRAHA 1 )
24.7.2019
4 586 Kč
431. Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.7.2019
3 013 Kč
432. Specifika obecně prospěšné společnosti (o. p. s.) a ústavu v… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.7.2019
2 499 Kč
433. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
5.8 - 6.8.2019
8 458 Kč
434. DPH – procvičovací kurz pro mírně pokročilé až pokročilé plátce (PRAHA 1 - Nové Město )
6.8 - 8.8.2019
7 248 Kč
435. Efektivní řízení rizik od základů (PRAHA 1 - Nové Město )
6.8.2019
2 650 Kč
436. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.8.2019
4 707 Kč
437. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
12.8 - 13.8.2019
8 458 Kč
438. Zahraniční obchod – komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH,… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.8 - 15.8.2019
7 248 Kč
439. Mezinárodní účetní standardy II. – speciálka od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
13.8 - 15.8.2019
10 636 Kč
440. Krizové PR firmy a komunikace s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
14.8.2019
4 707 Kč
441. Rozpoznejte skryté manipulace v komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
14.8.2019
4 707 Kč
442. Výklad účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
14.8 - 15.8.2019
5 796 Kč
443. Daňový profesionál® – kompletně (PRAHA 1 - Nové Město )
14.8 - 25.9.2019
43 887 Kč
444. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
15.8 - 16.8.2019
8 458 Kč
445. Daně – výklad nejdůležitějších zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
19.8 - 28.8.2019
24 164 Kč
446. Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko (PRAHA 1 - Nové Město )
19.8.2019
3 134 Kč
447. Skladové zásoby – komplexně, jejich pořízení s vazbou na účetnictví,… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.8.2019
2 892 Kč
448. Zákoník práce z pohledu praxe v roce 2019 – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
20.8 - 21.8.2019
4 828 Kč
449. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi (PRAHA 1 - Nové Město )
20.8.2019
2 408 Kč
450. Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců (PRAHA 1 - Nové Město )
20.8.2019
835 Kč
451. Zákon o daních z příjmů – právnické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
21.8.2019
3 255 Kč
452. Účto a daně aneb školíme se v přírodě – XVII. ročník (Kácov) (KÁCOV )
22.8 - 24.8.2019
7 259 Kč
453. Silná firemní kultura a zlepšování výkonu firmy (PRAHA 1 - Nové Město )
22.8.2019
4 586 Kč
454. Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
22.8.2019
2 287 Kč
455. Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů (PRAHA 1 - Nové Město )
22.8.2019
2 287 Kč
456. Zákon o dani z hazardních her (PRAHA 1 - Nové Město )
23.8.2019
2 287 Kč
457. Personální a mzdová problematika v roce 2019 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.8.2019
3 134 Kč
458. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
26.8 - 27.8.2019
8 458 Kč
459. Zákon o daních z příjmů – závislá činnost (PRAHA 1 - Nové Město )
26.8.2019
2 287 Kč
460. Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv (PRAHA 1 - Nové Město )
26.8.2019
2 287 Kč
461. Účetní případy pro pokročilé aneb účetnictví 2019 v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8 - 28.8.2019
5 917 Kč
462. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8 - 28.8.2019
4 586 Kč
463. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8.2019
2 287 Kč
464. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8.2019
2 408 Kč
465. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (PRAHA 1 - Nové Město )
28.8.2019
2 408 Kč
466. Zákon o zdravotním pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
28.8.2019
1 198 Kč
467. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
29.8.2019
2 892 Kč
468. Podvojné účetnictví od A do Z – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
3.9 - 5.9.2019
7 732 Kč
469. Zákon o spotřebních daních a ekologická daň (PRAHA 1 - Nové Město )
3.9.2019
3 134 Kč
470. Malé daně – výklad zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
3.9 - 5.9.2019
6 728 Kč
471. Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
4.9.2019
2 287 Kč
472. Zákon o dani z nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
4.9.2019
2 287 Kč
473. Zákon o dani silniční (PRAHA 1 - Nové Město )
5.9.2019
2 287 Kč
474. Daň z příjmů fyzických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
10.9.2019
3 134 Kč
475. Příklady daňové (PRAHA 1 - Nové Město )
10.9 - 12.9.2019
7 248 Kč
476. Daň z přidané hodnoty (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
11.9.2019
3 134 Kč
477. Základy DPH pro vaši praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
12.9.2019
3 134 Kč
478. Daň z příjmů právnických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
12.9.2019
3 134 Kč
479. Deriváty v účetnictví podnikatelů v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
13.9.2019
2 650 Kč
480. Anglicky za tři měsíce – celý kurz (Praha) (PRAHA 9 )
15.9 - 1.12.2019
19 801 Kč
481. Česko-slovenské a Slovensko-české účetnictví, DPH a daň z příjmů… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.9 - 18.9.2019
9 039 Kč
482. Nejčastější problémy a chyby při zpracování mezd (PRAHA 1 - Nové Město )
16.9.2019
3 013 Kč
483. Daňový řád, daňový systém ČR – pojmy a definice (PRAHA 1 - Nové Město )
16.9 - 17.9.2019
5 675 Kč
484. Právní minimum pro daňové poradce (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2019
2 650 Kč
485. Účetnictví pro neúčetní v daňových souvislostech (podnikatelské… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9 - 20.9.2019
4 816 Kč
486. Obrana před daňovou kontrolou a ostatními kontrolními postupy správce… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9.2019
2 771 Kč
487. Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví včetně modelového příkladu,… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.9.2019
3 134 Kč
488. IFRS nové standardy – IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky a IFRS 16… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2019
3 497 Kč
489. Příklady účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9 - 25.9.2019
5 191 Kč
490. Zaměstnanecké benefity z pohledu daní v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2019
2 529 Kč
491. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – účetní a daňové aspekty po… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2019
3 134 Kč
492. DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2019
2 771 Kč
493. Fakturace v roce 2019, práce s účetními a daňovými doklady (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2019
2 771 Kč
494. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10 - 10.10.2019
9 910 Kč
495. Anti-fraud management – řízení rizika účetních chyb a podvodů (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2019
2 529 Kč
496. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10 - 30.10.2019
9 910 Kč
497. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11 - 6.11.2019
9 910 Kč
498. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11 - 14.11.2019
9 910 Kč
499. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11 - 19.11.2019
9 910 Kč
500. Novela zákona o obchodních korporacích (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2019
3 013 Kč
501. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11 - 26.11.2019
9 910 Kč
502. Daňové a účetní rozinky aneb Špindl roku 2019 – XXIV. ročník (ŠPINDLERŮV MLÝN )
28.11 - 30.11.2019
8 458 Kč
503. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12 - 4.12.2019
9 910 Kč
504. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12 - 10.12.2019
9 910 Kč
505. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12 - 17.12.2019
9 910 Kč

Žádné položky.

Elektronické kurzy

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění, mezinárodní zdanění 2019 (záznam…
1 997 Kč
Auto v podnikání (záznam on-line)
1 997 Kč
Časté chyby a omyly v účetnictví a daních (záznam on-line)
1 392 Kč
CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
CESTOVNÍ NÁHRADY (záznam DVD)
1 392 Kč
Cestovní náhrady 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daň z příjmu fyzických osob 2015 a daňové přiznání za rok 2014 …
1 150 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2016/2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2017/2018 (záznam on-line)
1 997 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2019 a daňové přiznání za rok 2018 …
1 997 Kč
Daň z příjmů fyzických osob v roce 2016 a daňové přiznání za rok 2015…
1 392 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2015 a daňové přiznání právnických osob…
1 150 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2018 a daňové přiznání za rok 2017 …
1 997 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2016 a daňové přiznání za rok…
1 392 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2017 a daňové přiznání za rok…
1 392 Kč
Daně a účetnictví SVJ – společenství vlastníků jednotek (záznam on…
1 997 Kč
Daně a účetnictví v roce 2015 – první poznatky z praxe (záznam on…
1 150 Kč
Daňová kontrola (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňové a nedaňové výdaje v praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
Daňové minimum pro účetní v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňově uznatelné náklady 2019 (záznam on-line)
1 997 Kč
Daňově uznatelné náklady v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňový řád pro účetní 2016 s ohledem na povinnou elektronickou…
1 392 Kč
Daňový řád pro účetní 2018 s ohledem na povinnou elektronickou…
1 997 Kč
DPH 2019 (záznam on-line)
1 997 Kč
DPH nejčastější chyby a praktické příklady (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH po novelách 2016 a 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2016 …
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2017 …
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2018 …
1 997 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU se zaměřením na služby v roce…
1 392 Kč
DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v…
1 997 Kč
DPH při vývozu a dovozu 2018 - nejčastější chyby a příklady (záznam…
1 997 Kč
DPH pro neziskové organizace 2019 (záznam on-line)
1 997 Kč
DPH pro začátečníky (záznam on-line)
1 997 Kč
DPH v příkladech (záznam on-line)
1 997 Kč
DPH v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
DPH v roce 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH v tuzemsku 2014, 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (záznam DVD)
1 392 Kč
Elektronická evidence tržeb v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Elektronická komunikace se státní správou 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD)
1 392 Kč
Finanční transakce mezi obchodními organizacemi, transferové ceny …
1 392 Kč
GDPR a ochrana osobních údajů (záznam on-line)
1 997 Kč
IFRS dlouhodobý majetek (záznam on-line)
1 997 Kč
IFRS Finanční nástroje, podnikové kombinace (záznam on-line)
1 997 Kč
IFRS Účetní metody, tržby, zásoby (záznam on-line)
1 997 Kč
INCOTERMS 2010 (záznam DVD)
1 392 Kč
INTRASTAT OD A DO Z (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK VYPLŇOVAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Jednočlenná s.r.o. z účetního, daňového a právního pohledu (záznam on…
1 997 Kč
Kde nejvíce chybujeme v pracovním právu – pro náročné (záznam on-line)
1 392 Kč
Komplikované účetní případy (záznam on-line)
1 392 Kč
Konsolidovaná účetní závěrka 1 (záznam on-line)
1 997 Kč
Konsolidovaná účetní závěrka 2 (záznam on-line)
1 997 Kč
Kontrolní hlášení k DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Majetek a odpisy v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD)
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2017 (záznam…
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2016 …
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2018 (záznam…
1 997 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2019 (záznam…
1 997 Kč
Nemovitosti a jejich nájem v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v daních a účetnictví 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví 2019 (záznam on-line)
1 997 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1.1.2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v oblasti účetnictví a daní od 1. 1. 2018 (záznam on-line)
1 997 Kč
Novinky ve mzdách 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky ve mzdách v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky ve mzdách v roce 2019 (záznam on-line)
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Daňový řád pro účetní 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Insolvenční řízení pro účetní 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Problematika pohledávek a dluhů 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Účetní a daňové doklady, fakturace
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Účtování v cizích měnách a kurzové rozdíly
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Uplatňování DPH v praxi podrobně 2
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Zákoník práce 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Zaměstnávání cizinců 2019
1 997 Kč
Práce s jednotným správním dokumentem, základy o clech pro účetní …
1 997 Kč
Pracovní právo pro mzdové účetní v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
PRACOVNÍ SMLOUVY A JAK NA NĚ Z POHLEDU PRAXE (záznam DVD)
1 392 Kč
Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU …
1 392 Kč
Problematika pohledávek a dluhů (závazků) v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam DVD)
1 392 Kč
Roční zúčtování daně z příjmů 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Roční zúčtování daně z příjmů 2017 (záznam on-line)
1 997 Kč
Sestavení výkazu Cash flow (záznam on-line)
1 997 Kč
Silniční daň 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY (záznam DVD)
3 351 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – PRŮBĚH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU (záznam DVD)
1 392 Kč
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ …
1 392 Kč
Spotřební daně (záznam on-line)
1 997 Kč
Srážky, exekuce a oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2018 (záznam on…
1 997 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2016 (záznam on…
1 392 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení zaměstnanců – komplexní přehled kroků…
1 392 Kč
Stávám se zaměstnavatelem (záznam on-line)
1 997 Kč
STYLISTIKA MODERNÍHO E-MAILU – OBCHODNÍ I OSOBNÍ KORESPONDENCE …
1 392 Kč
Účetní závěrka 2014 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 150 Kč
Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetní závěrka 2016 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetní závěrka příspěvkové organizace 2018 (záznam on-line)
1 997 Kč
Účetní závěrka pro podnikatelské subjekty 2018 (záznam on-line)
1 997 Kč
Účetnictví a daně neziskových organizací 2015/2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetnictví a daně neziskových organizací 2019 (záznam on-line)
1 997 Kč
Účetnictví pro praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
Účtování nákladů a výnosů (záznam on-line)
1 997 Kč
Účtování o dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku (záznam on-line)
1 997 Kč
Účtování o zásobách (záznam on-line)
1 997 Kč
Účtování organizačních složek (záznam on-line)
1 997 Kč
Účtování v účtové třídě 3 – pohledávky, závazky a účty časového…
1 997 Kč
Uplatňování DPH v praxi podrobně (záznam on-line)
1 997 Kč
ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PODLE NORMY ČSN 01 6910 – ZMĚNY A NOVINKY ROKU 2014…
1 392 Kč
VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY PRO ZAČÍNAJÍCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Vedení mzdové agendy pro zkušené (záznam on-line)
1 392 Kč
VEDENÍ OSOBNÍ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ (záznam DVD)
1 392 Kč
Vnitropodnikové směrnice (záznam on-line)
1 997 Kč
Výklad zákona o DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Výpočty ve mzdové účtárně – problematika pojistného (záznam on-line)
1 997 Kč
Výpočty ve mzdové účtárně – problematika výpočtu mzdy (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy IFRS (záznam on-line)
1 997 Kč
Základy účetnictví I. – Právní úprava účetnictví (záznam on-line)
1 997 Kč
Základy účetnictví II. – Majetek a zdroje (záznam on-line)
1 997 Kč
Základy účetnictví III. – Základy účtování (záznam on-line)
1 997 Kč
Základy účetnictví IV. – Účetní uzávěrka a závěrka (záznam on-line)
1 997 Kč
ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákoník práce – pracovní doba a její rozvržení z pohledu praxe ve…
1 392 Kč
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí 2018 (záznam on-line)
1 997 Kč
Zákonné způsoby optimalizace daní z pohledu daňového poradce (záznam…
1 392 Kč
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZAMĚSTNÁVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮ, STUDENTŮ – VZNIK A PRŮBĚH PP VZTAHU Z…
1 392 Kč
Zdravotní pojištění 2019 (záznam on-line)
1 997 Kč
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 – ZMĚNY V ROCE 2014 A K 1. 1. 2015 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2016 - změny v roce 2015 a k 1. 1. 2016 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2017 – změny v roce 2016 a k 1.1.2017 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2018 – změny v roce 2017 a k 1.1.2018 …
1 997 Kč
Změny celních předpisů s návazností na DPH a změny INTRASTATu 2016 …
1 392 Kč
Změny společností – ukončování činnosti, převod, transformace (záznam…
1 392 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.