Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 1. VOX a.s., 24.05.2013, 11:47

Práci vytváří a dělají lidé. Na první pohled se to může zdát jako naprosto banální a bezobsažné konstatování, ale strategie v oblasti vyhledávání lidských zdrojů zase tak jednoduchá není. Potenciálních zaměstnanců je hodně, personalistům se v mailové schránce hromadí životopisy a motivační dopisy uchazečů, ale vybrat toho nikoliv nejlepšího, ale nejvhodnějšího pro danou pracovní pozici je skutečné umění.


Každý, zvláště mladý člověk toužící získat práci, jež by ho naplňovala a zároveň by platové ohodnocení odpovídalo jeho tužbám, se snaží být originální, odlišit se od ostatních uchazečů.
Personalisté mají složitou práci v tom, že probírají-li se životopisy zájemců, pozorují takřka „dostihové závody“ – kdo bude mít více titulů, kdo bude mít více osvědčení, kdo bude umět více jazyků a tak dále.
Co z toho je pravda, co je přikrášlené a co je zcela vymyšlené, by personalista měl odhalit, nejlépe na ústním pohovoru, kdy by se mělo ukázat, kdo je vhodný a kdo ne. Uchazeči by měli působit sebevědomým – nikoliv však drzým a přehnaně sebejistým – dojmem, vědomi si svých předností i nedostatků.
Naopak personalista by měl svým jednáním, vystupováním, ale i kupříkladu oblečením ukázat jisté partnerství s daným zájemcem. Měl by mu reprezentovat seriózní zájem o nového pracovníka, jednat s ním férově (věta „my se vám ozveme“ se již často asociuje s „nemáme o vás zájem, ale nechceme vám to říct napřímo“) a nenavazovat dojem „zkoušejícího a zkoušeného“.
Pohovor by měl být věcný, ale neměl by simulovat například maturitní zkoušku. Uchazeč by neměl příliš přemýšlet nad tím, jestli odpovídá tak, jak chce personalista. Měl by na pohovoru být sám za sebe.
Personalista by měl pracovníkům nabídnout i kontinuální vzdělávání a sebezdokonalování. Tím ukazuje, že o zaměstnance má firma velký zájem a že chce, aby jeho schopnosti přispívaly k zefektivnění chodu firmy a k vlastnímu pocitu zaměstnance „oni mě chtějí“.
Chcete-li se zdokonalit v personalistice a v oblasti řízení lidských zdrojů a máte-li zájem o novinky v oboru HR (Human resources), navštivte Personální akademii společnosti VOX.

Autor: Tomáš Franěk, 1. VOX a.s.


Firma 1. VOX a.s. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Znalecký posudek z pohledu odběratele (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
3 255 Kč
2. Zákon o dani silniční (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
2 287 Kč
3. Zákon o dani z nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
2 287 Kč
4. Rychločtení – stručný výstižný jednodenní trénink (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
6 292 Kč
5. Pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, důchodové… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
3 134 Kč
6. Kontrola výdajů a hospodaření s majetkem (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
1 990 Kč
7. Zákon o dani z hazardních her (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2020
2 287 Kč
8. Označování potravin pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2020
2 650 Kč
9. Kurz – elektronická evidence tržeb (EET) (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2020
2 529 Kč
10. Uzavření účetnictví za rok 2019 včetně zpracování daňového přiznání –… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2020
3 013 Kč
11. Daň z příjmů ze závislé činnosti krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2020
3 134 Kč
12. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3 - 3.3.2020
9 910 Kč
13. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3.2020
3 497 Kč
14. Účinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3.2020
6 280 Kč
15. Daňový řád, daňový systém ČR – pojmy a definice (PRAHA 1 - Nové Město )
3.3 - 4.3.2020
5 675 Kč
16. Podvojné účetnictví od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
3.3 - 5.3.2020
7 974 Kč
17. Kreativní uvažování pro manažery: jak uvažovat mimo zaběhlé rámce (PRAHA 1 - Nové Město )
4.3.2020
4 707 Kč
18. Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám (PRAHA 1 - Nové Město )
4.3 - 6.3.2020
8 821 Kč
19. Anglicky za tři měsíce – ukázkový workshop v Praze (PRAHA 1 - Nové Město )
4.3.2020
1 191 Kč
20. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3 - 6.3.2020
5 796 Kč
21. Diskuzní seminář k nastávajícím změnám v registraci k DPH a ve… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2020
4 828 Kč
22. Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2020
5 143 Kč
23. Řešení stížností a práce s nespokojeným klientem (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2020
5 433 Kč
24. Zákon o obcích a zákon o úřednících aktuálně – včetně řešení… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2020
1 990 Kč
25. Daň z příjmů fyzických osob (OSVČ) za rok 2019 a změny pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2020
2 892 Kč
26. Angličtina ve financích a účetnictví – English in Finance and… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3 - 27.3.2020
7 998 Kč
27. Jak telefonovat bez obav, efektivněji a úspěšněji (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2020
4 828 Kč
28. Změny zákona o DPH od 1. 1. 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3.2020
3 013 Kč
29. GDPR pro HR – praktické zkušenosti (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3.2020
2 771 Kč
30. Presentation Skills for Managers and Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3.2020
2 771 Kč
31. Jak se stát sebevědomým ve dvou dnech (a nebo tak alespoň vypadat) (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3 - 16.3.2020
8 216 Kč
32. Výklad účetnictví a příklady účetní I. (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3 - 11.3.2020
5 796 Kč
33. Kontingenční tabulky v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3.2020
4 707 Kč
34. Průběh kontroly u příjemců dotací aktuálně (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3.2020
2 190 Kč
35. Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona platného pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3.2020
3 134 Kč
36. Klíčové HR procesy: analýza pracovních funkcí a řízení pracovního… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3.2020
5 070 Kč
37. Jak lépe nastavit kariérní rozvoj zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3.2020
4 828 Kč
38. Restartujte efektivně svůj LinkedIn (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3.2020
2 529 Kč
39. Daňová evidence z pohledu každodenní praxe včetně informací k… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2020
2 650 Kč
40. Najděte klíč ke svému potenciálu, podpořte své silné stránky (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2020
2 771 Kč
41. Jak komunikovat a vzájemně si dobře porozumět (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2020
4 707 Kč
42. Efektivní získávání zaměstnanců – včetně náboru na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3 - 12.3.2020
8 458 Kč
43. Jak optimálně nastavit firmu z pohledu daní a účetnictví a ochránit… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2020
3 013 Kč
44. Technostres – jak ho zvládnout v práci i v soukromí (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2020
2 989 Kč
45. Metodika pracovní doby, její rozvržení, pravidla a forma… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2020
3 134 Kč
46. Místo v tlupě (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
3 860 Kč
47. Smluvní ujednání ve smlouvách v zahraničním obchodě se zbožím v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
2 771 Kč
48. Agenturní zaměstnávání prakticky – krok za krokem a bez pokut (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
2 771 Kč
49. Účetní a daňové doklady, vyúčtování respektive fakturace dle změn… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
2 892 Kč
50. Odpovědnost za vady – detailní rozbor včetně judikatury a praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
3 013 Kč
51. Úvod do neštěstí aneb jak na opravdovou sebemotivaci (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
4 707 Kč
52. Agilní myšlení a řízení v managementu (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
5 070 Kč
53. Personální a organizační audity (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
4 707 Kč
54. Komplexní seminář k novele DPH 2020 na příkladech a grafech (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
3 376 Kč
55. Byty – daňová a účetní specifika v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
3 376 Kč
56. Manuál komunikace s médii a online public relations (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
4 828 Kč
57. Tvorba a vyhodnocení rozpočtu příspěvkové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2020
3 376 Kč
58. Jednoduché účetnictví a závěrka pro spolky/občanská sdružení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2020
2 408 Kč
59. Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2020
3 255 Kč
60. Firemní storytelling (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2020
4 828 Kč
61. Pracovněprávní předpisy v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2020
3 013 Kč
62. Kontrolní vazby v účetnictví pro podnikatele pro rok 2020 včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2020
2 892 Kč
63. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3 - 17.3.2020
8 216 Kč
64. DPH ve stavebnictví na příkladech z praxe v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2020
3 013 Kč
65. Finanční analýza a finanční řízení pro neekonomy (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3 - 17.3.2020
5 990 Kč
66. Pohledávky a dluhy (závazky) – účetní a daňové vymezení (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2020
2 650 Kč
67. Výklad účetnictví a příklady účetní II. (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3 - 18.3.2020
5 796 Kč
68. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3.2020
2 892 Kč
69. Experimentuj, tvoř, inovuj: kreativita a řešení problémů (nejen) v… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3 - 18.3.2020
11 253 Kč
70. Podrobný výklad k poskytování náhrad cestovních výdajů s JUDr. Marií… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3.2020
2 892 Kč
71. Manažerská práce s chybou podřízených a následná komunikace v týmu (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3.2020
4 780 Kč
72. Fakturace v přeshraničním obchodu a službách včetně účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3.2020
2 771 Kč
73. Účtování podle jednotlivých účetních tříd z pohledu praxe – postup… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3.2020
3 134 Kč
74. Základy IFRS na příkladech z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3 - 19.3.2020
5 966 Kč
75. Vyhoření – cesta, kterou nemusíme procházet (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3.2020
4 828 Kč
76. Platební styk – seznámení s právní úpravou včetně novinek v oblasti… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3.2020
2 892 Kč
77. Anglicky za tři měsíce – ukázkový workshop v Brně (BRNO )
18.3.2020
1 191 Kč
78. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
4 828 Kč
79. Řízení alergenů ve stravovacích provozech (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
2 650 Kč
80. Hlas – rádce i zrádce (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
3 860 Kč
81. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
4 707 Kč
82. Time management pro chronické prokrastinátory (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
4 828 Kč
83. Částečný nárok na odpočet DPH a související úpravy u pořízeného… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
3 013 Kč
84. Body languages a emoční inteligence (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
5 554 Kč
85. Jak na firemní růst díky strategickým partnerům a sdílení zdrojů (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
5 070 Kč
86. Daň z přidané hodnoty a daně z příjmů pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
3 376 Kč
87. Automobil ve firemní praxi – kompletní daňový pohled včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2020
2 650 Kč
88. Účetní výkazy pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2020
2 771 Kč
89. Vedení lidí pro začínající manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2020
4 828 Kč
90. Anglicky za tři měsíce – ukázkový workshop ve Zlíně (ZLÍN )
20.3.2020
1 191 Kč
91. Aktuální vývoj právní úpravy EET a související změny u DPH v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2020
2 166 Kč
92. Moderní leadership: aby se z benefitů nestaly odpustky (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2020
3 751 Kč
93. Bytové spoluvlastnictví – velká novela občanského zákoníku s… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2020
2 892 Kč
94. English for Human Resource Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2020
2 771 Kč
95. Převodní ceny a daňová kontrola v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2020
3 013 Kč
96. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3 - 25.3.2020
8 458 Kč
97. Zásady osobní, provozní hygieny – správná praxe v potravinářských… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3.2020
2 408 Kč
98. Zákon o svobodném přístupu k informacím – v nových souvislostech (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3.2020
2 290 Kč
99. Moderní timemanagement – 10 návyků pro váš čas a energii (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3.2020
4 707 Kč
100. Jak napsat pracovní smlouvu (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3.2020
3 013 Kč
101. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3.2020
3 134 Kč
102. Potravinářské podvody a falšování potravin (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2020
2 650 Kč
103. Zadávání veřejných zakázek včetně konkrétní vzorové zadávací… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2020
2 892 Kč
104. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat, co potřebuji (rozšířený… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3 - 26.3.2020
9 184 Kč
105. Výkon funkce statutárního orgánu, souběh funkcí a odlišnosti od… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2020
2 892 Kč
106. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2020
4 828 Kč
107. Sociální sítě, komunity, web a blog. Naučte se digitální marketing… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2020
3 618 Kč
108. Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2020
2 771 Kč
109. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2020
2 408 Kč
110. Moderní marketingová komunikace a propagace (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2020
4 828 Kč
111. Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3 - 27.3.2020
8 458 Kč
112. Autorské právo v praxi: vlastní tvorba a možnosti užití cizího obsahu… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2020
2 892 Kč
113. Jak se vypořádat s problematickým anebo neschopným zaměstnancem (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2020
3 134 Kč
114. Praktický workshop pro asistentky a vedoucí sekretariátů (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2020
5 022 Kč
115. Jak stabilizovat klíčové pracovníky v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2020
5 070 Kč
116. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – masné výrobky (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2020
2 650 Kč
117. Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2020
2 771 Kč
118. Jak na kreativní psaní – nechte svoje texty dýchat (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2020
4 465 Kč
119. Moderní digitální nástroje pro HR (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2020
4 828 Kč
120. Ochrana osobních údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.3.2020
2 290 Kč
121. Právní úprava kapitálového trhu (MIFID2/MIFIR) (PRAHA 1 - Nové Město )
30.3.2020
2 771 Kč
122. Cestovní náhrady 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
30.3.2020
2 529 Kč
123. Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.3.2020
3 013 Kč
124. Smluvní vztah mezi poskytovatelem zdravotních služeb a zdravotní… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.3.2020
2 892 Kč
125. Etiketa nejen pro úřednice a úředníky (PRAHA 1 - Nové Město )
31.3.2020
2 408 Kč
126. Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
31.3.2020
4 828 Kč
127. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
31.3.2020
4 586 Kč
128. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
31.3.2020
2 892 Kč
129. Anglicky za tři měsíce – ukázkový workshop v Praze (PRAHA 1 - Nové Město )
31.3.2020
1 191 Kč
130. Restartujte efektivně svůj LinkedIn (PRAHA 1 - Nové Město )
31.3.2020
2 529 Kč
131. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4 - 2.4.2020
9 910 Kč
132. Jak překonávat strach a obavy v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2020
4 707 Kč
133. Platební styk pro pokročilé včetně nejnovějších změn (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2020
2 892 Kč
134. Zlepšete své soustředění i pozornost ve věku vyrušování (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2020
4 828 Kč
135. Využití soustředěné komunikace v manažerské i obchodní oblasti (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2020
4 828 Kč
136. Základy DPH pro vaši praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2020
2 892 Kč
137. Systémy bezpečnosti obalů – požadavky standardů na výrobce obalů pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2020
2 650 Kč
138. Rozpoznejte skryté manipulace v komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2020
4 828 Kč
139. Insolvenční právo zejména ve vztahu k uplatňování a uspokojování… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2020
3 255 Kč
140. Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4 - 3.4.2020
4 707 Kč
141. Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2020
4 707 Kč
142. Leasing – účetní a daňový pohled pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2020
2 892 Kč
143. Účetní a daňové aktuality očima daňové poradkyně (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2020
3 255 Kč
144. Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2020
3 606 Kč
145. Externí a interní komunikace pro HR a manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2020
5 675 Kč
146. Protikorupční chování (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
2 190 Kč
147. DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně a pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
2 771 Kč
148. Jak přistupovat ke změnám v práci (aneb všechno se mění, jen změna… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
4 707 Kč
149. Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
2 892 Kč
150. Manažerské rozhodování – postupy, metody a nástroje (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
4 828 Kč
151. Krizová PR komunikace firmy – jak dobře zvládnout firemní negativní… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
4 828 Kč
152. Elektronická evidence tržeb (EET) – 3. a 4. fáze evidence tržeb od 1.… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
2 287 Kč
153. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
3 497 Kč
154. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4 - 7.4.2020
9 910 Kč
155. Odpady ve stravovacích provozech pro začínající a mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2020
2 650 Kč
156. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2020
4 828 Kč
157. Mezinárodní účetní standardy pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2020
3 618 Kč
158. Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na výrobní společnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2020
3 134 Kč
159. Společník a jednatel jednočlenné s. r. o. – účetní a daňové hledisko (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2020
3 013 Kč
160. Systémy bezpečnosti potravin – jejich principy a požadavky (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4.2020
2 650 Kč
161. Úvod do US GAAP pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4.2020
3 618 Kč
162. Mzdová akademie pro začínající v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4 - 9.4.2020
7 853 Kč
163. Hospodaření s majetkem státu po novele zákona č.219/2000 Sb., o… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4.2020
1 990 Kč
164. Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4 - 9.4.2020
8 676 Kč
165. Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4.2020
3 497 Kč
166. Daňové a účetní aspekty darování a dalších forem fundraisingu (vstup… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2020
2 529 Kč
167. Excel pro účetní prakticky – základní, ale povinná znalostní výbava (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2020
2 771 Kč
168. Prezentuj krátce! (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2020
4 828 Kč
169. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2020
4 828 Kč
170. Jarní škola pohotových komunikačních dovedností (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2020
4 780 Kč
171. Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací z… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2020
2 892 Kč
172. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2020
3 497 Kč
173. Efektivní smluvní sankce – jak optimalizovat smlouvu (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2020
3 013 Kč
174. Obchod není žádný boj – naučte se vztahovému prodeji (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2020
4 828 Kč
175. Práce s emocemi v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2020
4 780 Kč
176. DPH v příkladech – workshop (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2020
3 497 Kč
177. Zahraniční obchod se službami z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.4.2020
2 771 Kč
178. Podřízený zaměstnanec od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
14.4 - 15.4.2020
8 337 Kč
179. Techniky soustředění a mindfulness pro ty, co nestíhají (PRAHA 1 - Nové Město )
14.4.2020
4 707 Kč
180. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4 - 16.4.2020
9 910 Kč
181. Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
2 892 Kč
182. Zákon o registru smluv – aktuální problematika (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
2 390 Kč
183. Chceš být v cíli dříve? Zpomal! (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
4 828 Kč
184. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
3 255 Kč
185. Jak získat zákazníky a udělat z nich stálé klienty (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
4 707 Kč
186. Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4 - 16.4.2020
4 816 Kč
187. Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
3 013 Kč
188. Přeměny obchodních společností – právní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
3 255 Kč
189. Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
2 892 Kč
190. Elektronická evidence tržeb v roce 2020 včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
2 771 Kč
191. Platební karty zaměstnavatele v praxi – krok za krokem – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
2 529 Kč
192. Stavební zákon – povolování provádění staveb (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
2 892 Kč
193. Jak na tvorbu dobrého dotazníku aneb cesta od nápadu k vyhodnocení (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
4 586 Kč
194. Finanční analýza na bázi účetní závěrky (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
3 013 Kč
195. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
3 134 Kč
196. Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4 - 17.4.2020
8 337 Kč
197. Tiskovým mluvčím na zkoušku aneb jak na hovory a rozhovory s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
3 207 Kč
198. Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
3 134 Kč
199. Work life balance pro manažery a HR aneb jak správně nastavit firemní… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
5 554 Kč
200. Fakturace v roce 2020, práce s účetními a daňovými doklady (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2020
2 771 Kč
201. Kontroly zaměstnavatelů inspektoráty práce – průběh kontroly a postup… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2020
3 013 Kč
202. Jak si připravit osobní plán, stanovit cíl a najít motivaci vytrvat (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2020
3 461 Kč
203. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2020
4 707 Kč
204. Síla otázky v komunikaci – jak se umět zeptat lépe než ostatní (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2020
4 828 Kč
205. LinkedIn – pokročilejší využití pro recruitery a HR specialisty (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2020
4 780 Kč
206. Vysílání pracovníků do členských států EU – na co všechno pamatovat (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2020
3 013 Kč
207. Svěřenské fondy pro pokročilé z pohledu transakčních, daňových a… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2020
3 134 Kč
208. Jak posílit strategickou roli HR a podpořit klíčové HR procesy (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2020
5 070 Kč
209. Co musí účetní vědět o DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2020
3 497 Kč
210. Finanční plán a reporting – praktické rady a tipy (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2020
2 892 Kč
211. Odpolední kurz – základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4 - 18.5.2020
10 878 Kč
212. Produktivní čtyřka pro efektivní výkon v pohodě (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2020
4 707 Kč
213. Time management IV. generace s Ing. Petrem Pacovským (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4 - 22.4.2020
10 515 Kč
214. IFRS – Mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4 - 23.4.2020
9 305 Kč
215. Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4.2020
1 990 Kč
216. Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4 - 22.4.2020
8 337 Kč
217. Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4.2020
2 650 Kč
218. Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na prodej služeb v komerčním… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4.2020
3 134 Kč
219. Komplexní řízení nákladů, investic a projektů, rozpočtování – spojení… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4 - 23.4.2020
11 967 Kč
220. Kreativní budoucnost (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4.2020
4 707 Kč
221. Restartujte efektivně svůj LinkedIn (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4.2020
2 529 Kč
222. Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, skladové hospodářství, nedokončená… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.4.2020
3 013 Kč
223. Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.4.2020
2 892 Kč
224. Likvidace obchodních společností a družstev – právní, účetní a daňový… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.4.2020
3 497 Kč
225. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2020
4 828 Kč
226. Profesionální asistentka – management podpory manažerů (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4 - 24.4.2020
8 458 Kč
227. Plánování projektů a projektové řízení pomocí metody Lean Canvas (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2020
4 828 Kč
228. Komunikační MMA umění (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2020
4 828 Kč
229. Insolvenční řízení – řešení úpadku oddlužením (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2020
2 892 Kč
230. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – koloniální zboží (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
2 650 Kč
231. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
4 828 Kč
232. Tým a kdo tam patří (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
4 707 Kč
233. Náklady a výnosy v roce 2020 – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
3 255 Kč
234. Zahraniční holdingy – právní a daňové souvislosti, ochrana soukromí,… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
2 771 Kč
235. Personální a mzdová problematika v roce 2020 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
3 134 Kč
236. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
4 707 Kč
237. Zlepšete si koncentraci, paměť, tvořivost, motivační a sebemotivační… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
5 796 Kč
238. Jak na internetovou reklamu, PPC a remarketing. Naučte se digitální… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
3 618 Kč
239. Jak zvládnout pohledávky a dluhy (závazky) z hlediska účetnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2020
2 771 Kč
240. Základy podvojného účetnictví dle změn pro rok 2020 – výklad polopatě… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4 - 30.4.2020
8 458 Kč
241. Skončení pracovního poměru na praktických příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2020
3 134 Kč
242. Nejčastější chyby při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2020
2 650 Kč
243. Účinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2020
6 280 Kč
244. Prezentační dovednosti kreativně a beze stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2020
4 828 Kč
245. Daňová a účetní specifika při provozování e-shopu (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4.2020
3 013 Kč
246. Funkce a vzorce v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4 - 29.4.2020
8 337 Kč
247. Zásady osobní, provozní hygieny – správná praxe ve stravovacích… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4.2020
2 408 Kč
248. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4.2020
1 990 Kč
249. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4 - 29.4.2020
8 458 Kč
250. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4 - 29.4.2020
4 828 Kč
251. Postavení jednatele – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4.2020
3 013 Kč
252. Trénink vyjednávání pro nákupčí (PRAHA 1 - Nové Město )
29.4 - 30.4.2020
9 184 Kč
253. DPH – přeshraniční transakce v příkladech – dovoz, vývoz,… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.4.2020
3 255 Kč
254. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat to, co potřebuji (PRAHA 1 - Nové Město )
29.4.2020
5 312 Kč
255. Nařízení EU č. 910/2014 eIDAS a správa dokumentů v ČR (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2020
2 100 Kč
256. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Otevřené řízení, zjednodušené podlimitní řízení –… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2020
3 376 Kč
257. Právní ochrana a propagace značky a produktů (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2020
2 529 Kč
258. Tvorba kvalitního obsahu pro HR marketing (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2020
4 828 Kč
259. Účetní a daňové chuťovky po legislativních změnách (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2020
3 255 Kč
260. Finanční analýza interaktivně, včetně praktických příkladů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2020
2 892 Kč
261. Jak aktivně naslouchat a dávat efektivní zpětnou vazbu (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2020
4 707 Kč
262. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
4.5 - 5.5.2020
9 910 Kč
263. Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – pro úplné začátečníky (PRAHA 1 - Nové Město )
4.5.2020
3 013 Kč
264. US GAAP – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
4.5 - 6.5.2020
9 063 Kč
265. DPH u zvláštních režimů včetně vazby na daňovou kontrolu a daňový řád (PRAHA 1 - Nové Město )
4.5.2020
3 618 Kč
266. Finance pro nefinanční manažery – komplexní přehled včetně příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
4.5.2020
3 013 Kč
267. Moderní controlling a reporting (distanční studium) (PRAHA 1 - Nové Město )
5.5 - 25.5.2020
11 979 Kč
268. Zaměstnanecké akciové programy – se zaměřením na praktickou aplikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
5.5.2020
2 771 Kč
269. Manažer jako kouč, koučování pro manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
5.5 - 6.5.2020
8 458 Kč
270. Účetní a daňoví poradci – jejich neúčetní povinnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
5.5.2020
2 892 Kč
271. Zákon o obcích a zákon o úřednících aktuálně – včetně řešení… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.5.2020
1 990 Kč
272. Zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerových systémů podle… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.5.2020
2 166 Kč
273. Systém HACCP ve stravovacích provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
6.5.2020
2 650 Kč
274. Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití (PRAHA 1 - Nové Město )
6.5.2020
2 771 Kč
275. Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů (PRAHA 1 - Nové Město )
6.5.2020
1 910 Kč
276. Vyhoření – cesta, kterou nemusíme procházet (PRAHA 1 - Nové Město )
6.5.2020
4 828 Kč
277. Moderní marketingová komunikace a propagace (PRAHA 1 - Nové Město )
6.5.2020
4 707 Kč
278. Transferové ceny v koncernových strukturách (PRAHA 1 - Nové Město )
6.5.2020
3 497 Kč
279. Kupní smlouva v obchodních vztazích (PRAHA 1 - Nové Město )
7.5.2020
3 013 Kč
280. Účetní, daňové a právní martyrium v případě dlouhodobé fyzické… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.5.2020
3 013 Kč
281. Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví včetně modelového příkladu,… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.5.2020
3 255 Kč
282. Rekonstrukce účetnictví – jak nejlépe na to (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5.2020
2 529 Kč
283. Rozsáhlá novela daňového řádu a další aktuality styku s finančním… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5.2020
3 376 Kč
284. Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5.2020
3 860 Kč
285. Mzdová a personální speciálka pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5 - 21.5.2020
22 494 Kč
286. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5 - 16.6.2020
10 878 Kč
287. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5 - 12.5.2020
6 401 Kč
288. Časové rozlišení, dohadné položky, tvorba a čerpání rezerv, účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
2 892 Kč
289. Personalistika a bezpečnost práce v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
2 650 Kč
290. Předpisy o zaměstnanosti v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
2 408 Kč
291. Zákon o spotřebitelském úvěru – zkušenosti s jeho aplikací (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
2 650 Kč
292. Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
5 143 Kč
293. Jak připravovat, organizovat a vyhodnotit jazykové vzdělávání… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
4 586 Kč
294. Daň z příjmů právnických osob pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
2 892 Kč
295. Jak telefonovat bez obav, efektivněji a úspěšněji (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
4 828 Kč
296. Účetnictví pro nestátní neziskové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5 - 15.5.2020
5 990 Kč
297. Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT)… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2020
3 013 Kč
298. Pravidla Incoterms® jako účinná pomůcka pro konstrukci vztahů v… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2020
2 892 Kč
299. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2020
2 650 Kč
300. FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2020
2 408 Kč
301. POWER BI aneb jak udělat parádní reporty snadno (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2020
4 828 Kč
302. Jak řešit krizové situace ve vyjednávání (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5 - 14.5.2020
9 184 Kč
303. Rychločtení a racionální čtení – dvoudenní intenzifikovaná forma (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5 - 14.5.2020
10 878 Kč
304. Cenné papíry – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2020
3 013 Kč
305. Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2020
2 100 Kč
306. Právo nejen pro ekonomy a účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2020
3 134 Kč
307. Daň z příjmů ze závislé činnosti v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2020
2 650 Kč
308. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2020
4 707 Kč
309. To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaci (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5 - 15.5.2020
8 458 Kč
310. Kritické myšlení a rozhodování aneb rozhodovací manuál (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2020
4 828 Kč
311. DPH prakticky pro začínající a mírně pokročilé plátce (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2020
3 013 Kč
312. Energy management aneb využijte lépe svoji energii (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2020
4 707 Kč
313. Přeshraniční transakce v nejdůležitějších okruzích v příkladech… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
2 892 Kč
314. Komunikace datovou schránkou aneb „jak efektivně komunikovat (nejen)… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
1 990 Kč
315. Ochrana osobních údajů a jejich zabezpečení – se zaměřením IT… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
2 771 Kč
316. Klíč k motivaci a zvyšování osobního výkonu (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
4 828 Kč
317. Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
3 013 Kč
318. Ekonomická správa nemovitostí včetně daňových aspektů pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
3 013 Kč
319. Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní hodnota včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
3 013 Kč
320. Asistentka jako efektivní podpora projektového týmu (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
4 707 Kč
321. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
4 828 Kč
322. IFRS v praxi – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5 - 20.5.2020
7 974 Kč
323. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2020
2 650 Kč
324. Zákon o nemocenském pojištění v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2020
2 650 Kč
325. Jak efektivně pracovat s konfliktními zaměstnanci (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2020
4 707 Kč
326. Komplexní pohled na daňovou soustavu v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5 - 22.5.2020
14 436 Kč
327. Daň z přidané hodnoty pro rok 2020 – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2020
3 618 Kč
328. Řeč těla aneb co beze slov sdělujeme světu (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2020
4 707 Kč
329. Důchodové pojištění, vedení evidenčních listů v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
2 529 Kč
330. Zákon o zdravotním pojištění v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
1 319 Kč
331. Strategie vztahů, strategie komunikace – seminář s Ing. Petrem… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5 - 20.5.2020
8 773 Kč
332. Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
2 290 Kč
333. Jak být vidět a slyšet při prezentaci? Vzbudit zvědavost a zájem! (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
4 102 Kč
334. Jednáme s klientem po telefonu (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
4 707 Kč
335. Leader – Manager – Coach™ (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5 - 20.5.2020
8 700 Kč
336. Key HR processes: Job Analysis and Performance Management as… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
5 070 Kč
337. Účetním výkazům a závěrce rozumíme (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
3 134 Kč
338. Automatizace práce v MS Excel pomocí maker (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5 - 20.5.2020
8 216 Kč
339. Jak říkat "ne" a jak si vymezit hranice (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
4 828 Kč
340. Daň z příjmů právnických osob, schválené i připravované změny a… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
3 618 Kč
341. Restartujte efektivně svůj LinkedIn (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
2 529 Kč
342. Auditor v potravinářství (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
2 771 Kč
343. Jak postupovat při vedení účetnictví, problematika vedení účetnictví… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
2 771 Kč
344. Mzdové předpisy v praxi pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
3 255 Kč
345. Restrukturalizace, transformace a podnikové přeměny – příklady fúzí,… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
2 892 Kč
346. Strategie tvořivosti – cesta, která vás může posunout (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
4 707 Kč
347. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5 - 21.5.2020
9 910 Kč
348. Daň z příjmů fyzických osob pro rok 2020 – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
2 650 Kč
349. Zdaňování příjmů právnických osob v mezinárodním kontextu pro rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
2 287 Kč
350. Sociomapování týmů pro HR a manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
5 554 Kč
351. Aktuální trendy v oblasti talent managementu (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
5 022 Kč
352. Excel pro účetní prakticky – prohloubení znalostí, předcházení a… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2020
2 771 Kč
353. Nabývání nemovitostí – specifika asset deal a share deal – právní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2020
3 013 Kč
354. Deriváty – jejich řízení a zajištění rizika v komerční praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5 - 22.5.2020
9 668 Kč
355. Vedení personální a mzdové agendy, mzdový audit (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2020
3 255 Kč
356. Základní orientace v personalistice (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5 - 22.5.2020
8 337 Kč
357. Business English for assistants / Obchodní angličtina pro asistentky (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2020
3 497 Kč
358. Marketing a reklama – daňové a účetní aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2020
3 013 Kč
359. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí pro rok 2020 –… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2020
3 497 Kč
360. Finanční analýza pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5 - 29.5.2020
5 191 Kč
361. Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí – v… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2020
3 497 Kč
362. Odolnost pro komplexní manažerskou práci (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2020
4 828 Kč
363. Daň z příjmů ze závislé činnosti pro rok 2020 – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2020
2 529 Kč
364. Spotřební daně, ekologická daň pro rok 2020 – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2020
2 287 Kč
365. Řízení rizik spojených se vstupem na zahraniční trh včetně prezentace… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2020
3 013 Kč
366. LinkedIn a profesionální prezentace vaší firmy (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2020
4 828 Kč
367. Najděte klíč ke svému potenciálu, podpořte své silné stránky (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2020
2 771 Kč
368. Technostres – jak ho zvládnout v práci i v soukromí (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2020
2 989 Kč
369. Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5 - 28.5.2020
11 846 Kč
370. Systém bezpečnosti obalů – požadavky IFS PACsecure (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2020
2 650 Kč
371. Zákoník práce v praxi – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5 - 26.5.2020
5 554 Kč
372. Mzdové účetnictví – řešení problematických případů (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2020
2 892 Kč
373. Hlas – rádce i zrádce při verbální i neverbální komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5 - 22.6.2020
9 910 Kč
374. INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5.2020
2 771 Kč
375. Smlouvy s mezinárodním prvkem – zaměřeno na obchodní vztahy (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5.2020
2 771 Kč
376. Moderní digitální nástroje pro HR (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5.2020
4 828 Kč
377. Neviditelný leadership – jak lidi vést namísto řídit (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5.2020
4 828 Kč
378. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat, co potřebuji (rozšířený… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5 - 27.5.2020
9 063 Kč
379. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5 - 27.5.2020
8 458 Kč
380. Účetnictví pro neúčetní v daňových souvislostech (podnikatelské… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5 - 27.5.2020
4 816 Kč
381. Odštěpný závod (organizační složka podniku) v ČR a v zahraničí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2020
3 860 Kč
382. Bytové družstvo – člen společenství vlastníků (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2020
2 650 Kč
383. Jak zvládnout vedení týmů složených z různých národností (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2020
4 828 Kč
384. Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2020
3 497 Kč
385. IFRS – finanční nástroje pro podnikatele (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5 - 29.5.2020
6 401 Kč
386. Kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2020
3 255 Kč
387. Rychločtení – stručný výstižný jednodenní trénink (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2020
6 292 Kč
388. Manuál komunikace s médii a online public relations (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2020
4 828 Kč
389. Emoce pod kontrolou – zvládání emocí v pěti krocích (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5 - 29.5.2020
8 337 Kč
390. Zvládání krizových situací proměnou komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2020
3 860 Kč
391. Life management: jak koučovat sebe sama (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2020
4 707 Kč
392. Stávám se plátcem daně z přidané hodnoty (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2020
2 892 Kč
393. Vedení lidí pro začínající manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2020
4 828 Kč
394. Specifika účtování zemědělství včetně příkladů z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2020
3 013 Kč
395. Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2020
2 650 Kč
396. Tuzemské cestovní náhrady v praxi – „polopatě“ (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2020
2 650 Kč
397. Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontrolu (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2020
2 892 Kč
398. Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2020
4 828 Kč
399. Vybrané interpretace Národní účetní rady – výklad a postřehy z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2020
3 013 Kč
400. Daňové minimum pro účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
1.6 - 3.6.2020
7 974 Kč
401. Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
1.6.2020
2 892 Kč
402. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.6 - 2.6.2020
8 216 Kč
403. Opravné položky – daňový a účetní pohled včetně příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
1.6.2020
3 013 Kč
404. Mentalista aneb dokonalá komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
1.6.2020
4 707 Kč
405. Systémy bezpečnosti potravin pro pokročilé – standardy BRC, IFS (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2020
2 771 Kč
406. Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2020
2 090 Kč
407. Excel pro účetní prakticky – kontingenční tabulky a grafy, export a… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2020
2 771 Kč
408. Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2020
3 134 Kč
409. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6 - 3.6.2020
9 910 Kč
410. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2020
3 860 Kč
411. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2020
4 828 Kč
412. Práce s emocemi v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2020
4 780 Kč
413. Řízení nákladů aktivitami-zvyšování ziskovosti moderně v příčinném… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6 - 4.6.2020
11 967 Kč
414. Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2020
2 771 Kč
415. Vyvlastňování pozemků a staveb – obecná úprava a speciální pro určité… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2020
2 771 Kč
416. Zpracování osobních údajů (GDPR, zákon o zpracování osobních údajů) –… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2020
3 013 Kč
417. Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se rozhodnout o koupi… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2020
3 013 Kč
418. Motivace a odměňování pracovníků: jak, koho a kdy odměnit (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2020
4 707 Kč
419. Jak lépe nastavit kariérní rozvoj zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2020
4 828 Kč
420. Uplatňování DPH v nejdůležitějších okruzích v příkladech včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2020
2 771 Kč
421. Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2020
2 408 Kč
422. Experimentuj, tvoř, inovuj: kreativita a řešení problémů (nejen) v… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6 - 5.6.2020
11 253 Kč
423. Time management pro chronické prokrastinátory (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2020
4 828 Kč
424. Práce s vizemi i akčními plány – pro rozvoj týmů i jednotlivců (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2020
4 828 Kč
425. Získávání, analýza a prezentace dat v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6 - 5.6.2020
8 337 Kč
426. Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2020
3 013 Kč
427. Jak komunikovat a vzájemně si dobře porozumět (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2020
4 707 Kč
428. Ekonomické ukazatele – charakteristika a jejich vyhodnocení včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2020
3 013 Kč
429. Majetek podle českých předpisů a IFRS – srovnání, včetně nového… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6 - 9.6.2020
6 522 Kč
430. Kolektivní investování (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2020
2 771 Kč
431. Communication Skills – Email writing, Telephone & Negotiating Skills (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2020
2 771 Kč
432. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2020
4 586 Kč
433. Výkaz cash flow prakticky včetně nácviku sestavení výkazu (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2020
3 013 Kč
434. Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0–7 (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6 - 10.6.2020
7 974 Kč
435. Změny zákona o DPH od 1. 1. 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2020
3 013 Kč
436. Vyúčtování zahraničních pracovních cest, valutová pokladna, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6.2020
3 013 Kč
437. Právní nástrahy v marketingu a reklamně a jak se jim vyhnout –… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6.2020
2 892 Kč
438. Podřízený zaměstnanec od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6 - 10.6.2020
8 337 Kč
439. Místo v tlupě (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6.2020
3 860 Kč
440. Rozpoznejte skryté manipulace v komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6.2020
4 828 Kč
441. Účetnictví podle slovenských předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6.2020
3 376 Kč
442. Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6.2020
3 013 Kč
443. Účetnictví pro pracovníky IT – nezbytné znalosti pro vaši práci při… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6.2020
2 166 Kč
444. Povinnost nahradit majetkovou a nemajetkovou újmu v pracovním právu… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6.2020
3 134 Kč
445. Vybrané atraktivní komunikační dovednosti – Beneopedie® (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6 - 11.6.2020
9 910 Kč
446. Úvod do neštěstí aneb jak na opravdovou sebemotivaci (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6.2020
4 707 Kč
447. Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu včetně praktických… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6.2020
3 013 Kč
448. Organizační složka podniku zahraniční osoby na Slovensku – založení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6.2020
3 376 Kč
449. Komplikované účetní případy pro náročné (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6 - 12.6.2020
5 917 Kč
450. Novela stavebního zákona v praxi a rekodifikace veřejného stavebního… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2020
3 134 Kč
451. Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2020
3 618 Kč
452. Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2020
2 190 Kč
453. LinkedIn – pokročilejší využití pro recruitery a HR specialisty (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2020
4 731 Kč
454. Jak na firemní růst díky strategickým partnerům a sdílení zdrojů (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2020
5 070 Kč
455. Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci –… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2020
2 771 Kč
456. Pracovní právo v roce 2020 – refresh klíčových oblastí a informace o… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2020
2 892 Kč
457. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat to, co potřebuji (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2020
5 312 Kč
458. Porovnání podnikání fyzické vs. právnické osoby z daňového a účetního… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2020
3 255 Kč
459. Finanční profesionál 2020® – finanční řízení pro vrcholový a střední… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6 - 18.6.2020
15 718 Kč
460. Pracovněprávní vztahy a nediskriminování – rovný přístup z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2020
2 390 Kč
461. Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2020
3 618 Kč
462. Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6 - 16.6.2020
6 401 Kč
463. Minimum celního deklaranta (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6 - 19.6.2020
9 668 Kč
464. Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6.2020
3 013 Kč
465. Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6.2020
2 892 Kč
466. Praktický trénink pokročilejších prezentačních dovedností (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6.2020
4 828 Kč
467. Zlepšete své soustředění i pozornost ve věku vyrušování (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6.2020
4 707 Kč
468. Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6.2020
4 707 Kč
469. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6 - 17.6.2020
8 458 Kč
470. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6 - 17.6.2020
9 910 Kč
471. DPH – nejčastější chyby (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6.2020
3 255 Kč
472. BOZP pro malé firmy – dokumentace a činnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
17.6.2020
2 408 Kč
473. Personální a mzdová problematika v roce 2020 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.6.2020
3 134 Kč
474. Účtování v cizích měnách a kursové rozdíly v podnikatelské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
17.6.2020
2 892 Kč
475. Jak zpracovat a využívat spisový a skartační řád a plán (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2020
2 190 Kč
476. Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2020
3 376 Kč
477. Cestovní náhrady v širších právních souvislostech (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2020
2 892 Kč
478. Tiskovým mluvčím na zkoušku aneb jak na hovory a rozhovory s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2020
3 207 Kč
479. Personální riskmanagement – jak předcházet personálním rizikům ve… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2020
4 344 Kč
480. Asistentka – královna předpokoje (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2020
5 433 Kč
481. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2020
4 828 Kč
482. Řízení nejdůležitějších personálních procesů v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2020
5 070 Kč
483. Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace na… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2020
2 650 Kč
484. Firemní storytelling (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2020
4 828 Kč
485. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2020
4 828 Kč
486. Vzájemné souvislosti DPH, daní z příjmů a účetnictví aktuálně a pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2020
3 618 Kč
487. Techniky soustředění a mindfulness pro ty, co nestíhají (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2020
4 707 Kč
488. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2020
4 828 Kč
489. Konto pracovní doby – praktický návod krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2020
2 892 Kč
490. Bankrotní a bonitní modely finanční analýzy (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2020
3 376 Kč
491. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2020
4 586 Kč
492. Daňový balíček 2020 – srozumitelný přehled o změnách (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2020
3 134 Kč
493. DPH – řešení příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU, do a ze… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6.2020
2 892 Kč
494. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Vyhrazené změny závazku ze smluv a změny smluv po… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6.2020
2 650 Kč
495. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6 - 24.6.2020
5 917 Kč
496. Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6 - 24.6.2020
8 458 Kč
497. Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6 - 24.6.2020
10 152 Kč
498. Agilní myšlení a řízení v managementu (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6.2020
5 070 Kč
499. Využití soustředěné komunikace v manažerské i obchodní oblasti (PRAHA 1 - Nové Město )
24.6.2020
4 828 Kč
500. Základy risk managementu včetně příkladů z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
24.6.2020
3 134 Kč
501. Novela zákona o obchodních korporacích (PRAHA 1 - Nové Město )
24.6.2020
3 013 Kč
502. Kontaminující látky v potravinách (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2020
2 771 Kč
503. Účtování dotací u podnikatelských subjektů a nestátních neziskových… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2020
2 529 Kč
504. Komunikační MMA umění (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2020
4 828 Kč
505. Jak harmonizovat mužský a ženský element na pracovišti a zefektivnit… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2020
5 070 Kč
506. Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2020
3 376 Kč
507. Obchod není žádný boj – naučte se vztahovému prodeji (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2020
4 828 Kč
508. GDPR pro daňové a účetní pracovníky – zkušenosti z praxe a nový zákon… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2020
2 771 Kč
509. Nejčastější problémy a chyby při zpracování mezd (PRAHA 1 - Nové Město )
29.6.2020
3 134 Kč
510. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
29.6 - 30.6.2020
9 910 Kč
511. DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
29.6.2020
2 892 Kč
512. Základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
29.6 - 3.7.2020
10 878 Kč
513. Komplexní průvodce DPH – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
7.7 - 9.7.2020
7 950 Kč
514. Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
7.7.2020
3 255 Kč
515. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.7.2020
4 707 Kč
516. Letní škola marketingu (PRAHA 1 - Nové Město )
8.7 - 15.7.2020
14 266 Kč
517. Moderní principy marketingového myšlení a řízení...čehokoli (PRAHA 1 - Nové Město )
8.7.2020
4 586 Kč
518. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.7.2020
3 255 Kč
519. Tvorba a řízení značky směrem k zákazníkům i vlastním zaměstnancům (PRAHA 1 - Nové Město )
9.7.2020
4 586 Kč
520. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
9.7.2020
4 707 Kč
521. DPH v příkladech – workshop – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
9.7.2020
3 255 Kč
522. GDPR – poznatky z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7.2020
2 892 Kč
523. Síla otázky v komunikaci – jak se umět zeptat lépe než ostatní (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7.2020
4 828 Kč
524. Smluvní ujednání ve smlouvách v zahraničním obchodě se zbožím v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.7.2020
2 771 Kč
525. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
14.7 - 15.7.2020
9 910 Kč
526. Tvorba a realizace marketingových strategií firem, produktů a služeb (PRAHA 1 - Nové Město )
14.7.2020
4 586 Kč
527. Mezinárodní účetní standardy I. – speciálka od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
14.7 - 16.7.2020
10 636 Kč
528. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) – speciálka od A do… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.7 - 13.8.2020
19 348 Kč
529. Realizace účinné marketingové propagace a komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
15.7.2020
4 586 Kč
530. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
15.7.2020
3 860 Kč
531. Mediační techniky pro personalisty – účinný postup při řešení potíží… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.7.2020
3 170 Kč
532. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
16.7.2020
4 707 Kč
533. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
17.7.2020
3 170 Kč
534. Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.7.2020
2 892 Kč
535. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.7.2020
4 828 Kč
536. Zákon o daních z příjmů – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
20.7.2020
3 134 Kč
537. Zákoník práce 2020 – pro začínající aneb začínám/vracím se k… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.7 - 23.7.2020
7 950 Kč
538. Efektivní získávání zaměstnanců – včetně náboru na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
21.7 - 22.7.2020
8 458 Kč
539. Asistentka – královna předpokoje (PRAHA 1 - Nové Město )
22.7.2020
5 433 Kč
540. Agenturní zaměstnávání prakticky – krok za krokem a bez pokut (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7.2020
2 771 Kč
541. Vedení mzdové agendy – pro začínající mzdové účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
27.7 - 28.7.2020
5 796 Kč
542. Efektivní využití MS Office v každodenní praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
27.7 - 29.7.2020
12 088 Kč
543. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
28.7.2020
2 408 Kč
544. DPH – procvičovací kurz pro mírně pokročilé až pokročilé plátce (PRAHA 1 - Nové Město )
28.7 - 30.7.2020
7 248 Kč
545. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.7 - 29.7.2020
8 458 Kč
546. Vedení mzdové agendy – komplikované mzdové výpočty (PRAHA 1 - Nové Město )
29.7.2020
3 134 Kč
547. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
29.7 - 30.7.2020
9 910 Kč
548. Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah (PRAHA 1 - Nové Město )
10.8.2020
3 013 Kč
549. Začínáme s účetnictvím – podrobně a na příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
10.8 - 14.8.2020
15 718 Kč
550. Zahraniční obchod – komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH,… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.8 - 13.8.2020
7 732 Kč
551. Mezinárodní účetní standardy II. – speciálka od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
11.8 - 13.8.2020
10 636 Kč
552. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
12.8 - 13.8.2020
9 910 Kč
553. Efektivní řízení rizik od základů – jak na rizika v podnikové praxi,… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.8.2020
2 892 Kč
554. Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.8.2020
2 892 Kč
555. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
18.8 - 19.8.2020
4 828 Kč
556. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
18.8 - 19.8.2020
9 910 Kč
557. Jak zvládnout pohledávky a dluhy (závazky) z hlediska účetnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.8.2020
2 892 Kč
558. Účto a daně aneb školíme se v přírodě – XVIII. ročník (Oáza Říčany) (ŘÍČANY U PRAHY )
20.8 - 22.8.2020
7 259 Kč
559. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
24.8 - 25.8.2020
9 910 Kč
560. Zákoník práce z pohledu praxe v roce 2020 – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
25.8 - 26.8.2020
5 796 Kč
561. Smlouvy s mezinárodním prvkem – zaměřeno na obchodní vztahy (PRAHA 1 - Nové Město )
26.8.2020
2 771 Kč
562. Účetní případy pro pokročilé aneb účetnictví 2020 v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
26.8 - 27.8.2020
5 917 Kč
563. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8.2020
2 892 Kč
564. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8 - 28.8.2020
9 910 Kč
565. Profesionální asistentka – management podpory manažerů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8 - 28.8.2020
8 458 Kč
566. Skladové zásoby – komplexně, jejich pořízení s vazbou na účetnictví,… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8.2020
2 892 Kč
567. Personální a mzdová problematika v roce 2020 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.8.2020
3 134 Kč
568. Rozsáhlá novela daňového řádu a další aktuality styku s finančním… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.9.2020
3 376 Kč
569. Communication Skills – Email writing, Telephone & Negotiating Skills (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2020
2 771 Kč
570. Česko-slovenské a Slovensko-české účetnictví, DPH a daň z příjmů… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9 - 16.9.2020
9 039 Kč
571. Česko-slovenské a Slovensko-české DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2020
3 618 Kč
572. Česko-slovenské a Slovensko-české účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
15.9.2020
3 618 Kč
573. Česko-slovenská a Slovensko-česká daň z příjmů právnických osob (PRAHA 1 - Nové Město )
16.9.2020
3 618 Kč
574. Rozpočet ve společenství vlastníků a jeho návaznost na účetnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2020
2 529 Kč
575. Nejčastější chyby při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2020
2 650 Kč
576. Funkce a vzorce v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
23.9 - 24.9.2020
8 337 Kč
577. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2020
1 990 Kč
578. Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2020
2 771 Kč
579. Presentation Skills for Managers and Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2020
2 771 Kč
580. Místo v tlupě: kdo jsem a kde stojím? (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10.2020
3 981 Kč
581. Poskytování zdravotních služeb cizincům – rozsah péče, ceny, účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2020
2 650 Kč
582. Osobní odpovědnost personalisty/mzdové účetní za škodu způsobenou… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2020
3 013 Kč
583. English for Human Resource Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2020
2 771 Kč
584. Automatizace práce v MS Excel pomocí maker (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10 - 21.10.2020
8 216 Kč
585. Účetnictví a administrativní správa v SVJ – v souvislostech na… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10.2020
2 529 Kč
586. Světové účetnictví US GAAP a IFRS (srovnání a jejich vzájemné využití… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11 - 3.12.2020
10 878 Kč

Žádné položky.

Elektronické kurzy

Časté chyby a omyly v účetnictví a daních (záznam on-line)
1 392 Kč
CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
CESTOVNÍ NÁHRADY (záznam DVD)
1 392 Kč
Cestovní náhrady 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daň z příjmu fyzických osob 2015 a daňové přiznání za rok 2014 …
1 150 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2016/2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daň z příjmů fyzických osob v roce 2016 a daňové přiznání za rok 2015…
1 392 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2015 a daňové přiznání právnických osob…
1 150 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2016 a daňové přiznání za rok…
1 392 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2017 a daňové přiznání za rok…
1 392 Kč
Daně a účetnictví SVJ – společenství vlastníků jednotek (záznam on…
1 997 Kč
Daně a účetnictví v roce 2015 – první poznatky z praxe (záznam on…
1 150 Kč
Daňová kontrola (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňové a nedaňové výdaje v praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
Daňové minimum pro účetní v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňově uznatelné náklady v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňový řád pro účetní 2016 s ohledem na povinnou elektronickou…
1 392 Kč
DPH nejčastější chyby a praktické příklady (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH po novelách 2016 a 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2016 …
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2017 …
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2018 …
1 997 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU se zaměřením na služby v roce…
1 392 Kč
DPH při vývozu a dovozu 2018 - nejčastější chyby a příklady (záznam…
1 997 Kč
DPH pro začátečníky (záznam on-line)
1 997 Kč
DPH v příkladech (záznam on-line)
1 997 Kč
DPH v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
DPH v roce 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH v tuzemsku 2014, 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (záznam DVD)
1 392 Kč
Elektronická evidence tržeb v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Elektronická komunikace se státní správou 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD)
1 392 Kč
Finanční transakce mezi obchodními organizacemi, transferové ceny …
1 392 Kč
GDPR a ochrana osobních údajů (záznam on-line)
1 997 Kč
IFRS dlouhodobý majetek (záznam on-line)
1 997 Kč
INCOTERMS 2010 (záznam DVD)
1 392 Kč
INTRASTAT OD A DO Z (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK VYPLŇOVAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Kde nejvíce chybujeme v pracovním právu – pro náročné (záznam on-line)
1 392 Kč
Komplikované účetní případy (záznam on-line)
1 392 Kč
Kontrolní hlášení k DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Majetek a odpisy v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD)
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2017 (záznam…
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2016 …
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2018 (záznam…
1 997 Kč
Nemovitosti a jejich nájem v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v daních a účetnictví 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1.1.2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky ve mzdách 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky ve mzdách v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ON-LINE KURZ: Časté chyby a omyly v účetnictví 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Cestovní náhrady 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Daňový řád pro účetní 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: DPH pro začátečníky 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Nestátní neziskovky - účetnictví, daň z příjmů a DPH v…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Srážky, exekuce a oddlužení z pohledu zaměstnavatele…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Účetnictví pro manažery
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Vnitřní kontrolní systém
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Způsoby ukončení pracovního poměru 2020
1 997 Kč
Pracovní právo pro mzdové účetní v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
PRACOVNÍ SMLOUVY A JAK NA NĚ Z POHLEDU PRAXE (záznam DVD)
1 392 Kč
Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU …
1 392 Kč
Problematika pohledávek a dluhů (závazků) v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam DVD)
1 392 Kč
Roční zúčtování daně z příjmů 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Silniční daň 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY (záznam DVD)
3 351 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – PRŮBĚH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU (záznam DVD)
1 392 Kč
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ …
1 392 Kč
Srážky, exekuce a oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2018 (záznam on…
1 997 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2016 (záznam on…
1 392 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení zaměstnanců – komplexní přehled kroků…
1 392 Kč
STYLISTIKA MODERNÍHO E-MAILU – OBCHODNÍ I OSOBNÍ KORESPONDENCE …
1 392 Kč
Účetní závěrka 2014 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 150 Kč
Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetní závěrka 2016 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetnictví a daně neziskových organizací 2015/2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetnictví pro praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PODLE NORMY ČSN 01 6910 – ZMĚNY A NOVINKY ROKU 2014…
1 392 Kč
VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY PRO ZAČÍNAJÍCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Vedení mzdové agendy pro zkušené (záznam on-line)
1 392 Kč
VEDENÍ OSOBNÍ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ (záznam DVD)
1 392 Kč
Vnitropodnikové směrnice (záznam on-line)
1 997 Kč
Výklad zákona o DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Výpočty ve mzdové účtárně – problematika pojistného (záznam on-line)
1 997 Kč
Výpočty ve mzdové účtárně – problematika výpočtu mzdy (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy IFRS (záznam on-line)
1 997 Kč
Základy účetnictví I. – Právní úprava účetnictví (záznam on-line)
1 997 Kč
Základy účetnictví II. – Majetek a zdroje (záznam on-line)
1 997 Kč
Základy účetnictví III. – Základy účtování (záznam on-line)
1 997 Kč
Základy účetnictví IV. – Účetní uzávěrka a závěrka (záznam on-line)
1 997 Kč
ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákoník práce – pracovní doba a její rozvržení z pohledu praxe ve…
1 392 Kč
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákonné způsoby optimalizace daní z pohledu daňového poradce (záznam…
1 392 Kč
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZAMĚSTNÁVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮ, STUDENTŮ – VZNIK A PRŮBĚH PP VZTAHU Z…
1 392 Kč
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 – ZMĚNY V ROCE 2014 A K 1. 1. 2015 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2016 - změny v roce 2015 a k 1. 1. 2016 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2017 – změny v roce 2016 a k 1.1.2017 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2018 – změny v roce 2017 a k 1.1.2018 …
1 997 Kč
Změny celních předpisů s návazností na DPH a změny INTRASTATu 2016 …
1 392 Kč
Změny společností – ukončování činnosti, převod, transformace (záznam…
1 392 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.