Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 1. VOX a.s., 24.05.2013, 11:47

Práci vytváří a dělají lidé. Na první pohled se to může zdát jako naprosto banální a bezobsažné konstatování, ale strategie v oblasti vyhledávání lidských zdrojů zase tak jednoduchá není. Potenciálních zaměstnanců je hodně, personalistům se v mailové schránce hromadí životopisy a motivační dopisy uchazečů, ale vybrat toho nikoliv nejlepšího, ale nejvhodnějšího pro danou pracovní pozici je skutečné umění.


Každý, zvláště mladý člověk toužící získat práci, jež by ho naplňovala a zároveň by platové ohodnocení odpovídalo jeho tužbám, se snaží být originální, odlišit se od ostatních uchazečů.
Personalisté mají složitou práci v tom, že probírají-li se životopisy zájemců, pozorují takřka „dostihové závody“ – kdo bude mít více titulů, kdo bude mít více osvědčení, kdo bude umět více jazyků a tak dále.
Co z toho je pravda, co je přikrášlené a co je zcela vymyšlené, by personalista měl odhalit, nejlépe na ústním pohovoru, kdy by se mělo ukázat, kdo je vhodný a kdo ne. Uchazeči by měli působit sebevědomým – nikoliv však drzým a přehnaně sebejistým – dojmem, vědomi si svých předností i nedostatků.
Naopak personalista by měl svým jednáním, vystupováním, ale i kupříkladu oblečením ukázat jisté partnerství s daným zájemcem. Měl by mu reprezentovat seriózní zájem o nového pracovníka, jednat s ním férově (věta „my se vám ozveme“ se již často asociuje s „nemáme o vás zájem, ale nechceme vám to říct napřímo“) a nenavazovat dojem „zkoušejícího a zkoušeného“.
Pohovor by měl být věcný, ale neměl by simulovat například maturitní zkoušku. Uchazeč by neměl příliš přemýšlet nad tím, jestli odpovídá tak, jak chce personalista. Měl by na pohovoru být sám za sebe.
Personalista by měl pracovníkům nabídnout i kontinuální vzdělávání a sebezdokonalování. Tím ukazuje, že o zaměstnance má firma velký zájem a že chce, aby jeho schopnosti přispívaly k zefektivnění chodu firmy a k vlastnímu pocitu zaměstnance „oni mě chtějí“.
Chcete-li se zdokonalit v personalistice a v oblasti řízení lidských zdrojů a máte-li zájem o novinky v oboru HR (Human resources), navštivte Personální akademii společnosti VOX.

Autor: Tomáš Franěk, 1. VOX a.s.


Firma 1. VOX a.s. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Novela zákona o DPH pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2018
2 771 Kč
2. Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2019 (PRAHA 1 )
17.12 - 19.12.2018
7 248 Kč
3. Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů v roce 2019 (PRAHA 1 )
17.12.2018
2 892 Kč
4. Správa dokumentů u původců ve veřejném i v soukromém sektoru – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2018
2 190 Kč
5. Emoce pod kontrolou – zvládání emocí v pěti krocích (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2018
5 143 Kč
6. Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2018
2 771 Kč
7. Daň z příjmů fyzických osob – za rok 2018 a novinky roku 2019 včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2018
3 134 Kč
8. Mzdové předpisy aktuálně pro rok 2019 (PRAHA 1 )
18.12.2018
3 255 Kč
9. Soft skills vyšší generace – tisícero dovedností komunikace a… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12 - 19.12.2018
9 910 Kč
10. Nejdůležitější změny v daních, finančním a mzdovém účetnictví pro rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2018
2 287 Kč
11. Uzavření účetnictví za rok 2018 pro podnikatelské subjekty (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2018
2 771 Kč
12. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2019… (PRAHA 1 )
19.12.2018
2 529 Kč
13. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2018
4 586 Kč
14. Financování od A do Z – v příkladech, s důrazem na praktickou aplikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
20.12.2018
2 892 Kč
15. Cestovní náhrady dle slovenské legislativy aktuálně a pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.12.2018
2 287 Kč
16. Novela zákona o DPH pro rok 2019 na praktických příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
3.1.2019
2 892 Kč
17. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.1.2019
2 892 Kč
18. Aktuality v účetnictví a daních 2018–2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.1.2019
3 134 Kč
19. Stálice a novinky v judikatuře nejvyššího správního soudu k daním z… (PRAHA 8 )
7.1.2019
3 981 Kč
20. Velká účetní závěrka včetně daňového přiznání právnických osob za rok… (PRAHA 1 )
8.1 - 9.1.2019
4 816 Kč
21. Jak správně nastavit pravidla pro vyúčtování zahraničních pracovních… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.1.2019
2 650 Kč
22. Sestavení účetní závěrky podvojného účetnictví podnikatelských… (PRAHA 1 )
8.1.2019
3 013 Kč
23. Praktický pohled na účetní a daňové doklady dle předpisů pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.1.2019
2 650 Kč
24. Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok… (PRAHA 1 )
9.1.2019
3 013 Kč
25. Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.1.2019
3 013 Kč
26. Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.1.2019
3 255 Kč
27. Celní kodex a celní předpisy v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.1.2019
2 771 Kč
28. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
14.1.2019
4 586 Kč
29. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1.2019
3 328 Kč
30. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1 - 16.1.2019
9 668 Kč
31. Dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1.2019
2 499 Kč
32. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1 - 17.1.2019
4 586 Kč
33. Účetnictví právnických osob, daň z příjmů a DPH v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1 - 18.1.2019
7 345 Kč
34. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2019
4 586 Kč
35. Daň z příjmů aktuálně pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2019
3 376 Kč
36. Novelizace pracovněprávních předpisů v roce 2019 – první seznámení +… (HAVLÍČKŮV BROD )
16.1.2019
1 682 Kč
37. Efektivní práce s daty díky funkcím MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1 - 18.1.2019
8 216 Kč
38. Účetní závěrka za rok 2018 a zásadní změny v účetnictví pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1.2019
3 376 Kč
39. Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků z pohledu zdravotního a… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.1.2019
2 892 Kč
40. DPH aktuálně pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.1.2019
3 013 Kč
41. Nejdůležitější změny v daních, finančním a mzdovém účetnictví pro rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.1.2019
2 287 Kč
42. Pracovněprávní předpisy v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.1.2019
3 013 Kč
43. Dopady změn u DPH na společnosti (sdružení) od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.1.2019
3 013 Kč
44. Úhrada ambulantních zdravotních služeb v roce 2019 aneb mám dodatek… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2019
2 529 Kč
45. Neverbální komunikace – a její verbální projevy (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2019
2 965 Kč
46. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2019
4 586 Kč
47. DPH na Slovensku po 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2019
3 134 Kč
48. Etiketa pro úřednice a úředníky (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2019
2 299 Kč
49. Zásoby, skladová evidence, vazba na fakturaci, drobný majetek,… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1.2019
3 013 Kč
50. Převodní ceny a daňová kontrola – aktuální výzva v přímých daních po… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1.2019
2 771 Kč
51. Rychločtení a racionální čtení – dvoudenní intenzifikovaná forma (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1 - 24.1.2019
10 878 Kč
52. Automatizace práce v MS Excel pomocí maker (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1 - 24.1.2019
7 974 Kč
53. Cestovní náhrady včetně aktualit pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2019
2 529 Kč
54. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2019
4 707 Kč
55. Systémy bezpečnosti obalů – požadavky standardů na výrobce obalů pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2019
2 650 Kč
56. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2019
1 990 Kč
57. Sestavení daňového přiznání daně z příjmu právnických osob pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2019
2 499 Kč
58. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2019… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.1.2019
2 529 Kč
59. Time management pro chronické prokrastinátory (PRAHA 1 - Nové Město )
25.1.2019
4 586 Kč
60. Tisková zpráva od A do Z aneb jak na informace pro média ( páteční… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.1.2019
3 207 Kč
61. Fakturace a související problematika DPH pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1.2019
2 650 Kč
62. Uzavření účetnictví za rok 2018 včetně zpracování daňového přiznání –… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1.2019
2 892 Kč
63. Zdaňování příjmů FO ze závislé činnosti v roce 2019 a roční zúčtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1.2019
2 529 Kč
64. Zdravotní pojištění v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1.2019
1 682 Kč
65. Jak na mzdy a platy v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1 - 30.1.2019
7 575 Kč
66. Splatná a odložená daň krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2019
2 650 Kč
67. Názorová manipulace, její zdroje a jak ji rozpoznat (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2019
3 497 Kč
68. Potravinářské podvody a falšování potravin (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2019
2 650 Kč
69. Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2019
3 255 Kč
70. Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace na… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2019
2 650 Kč
71. Poskytování dotací (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2019
2 190 Kč
72. Praktické uplatňování zákona o DPH od 1. 1. 2019 (PRAHA 8 )
30.1.2019
3 497 Kč
73. Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2019
2 892 Kč
74. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1 - 31.1.2019
8 458 Kč
75. Důchodové pojištění v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2019
2 529 Kč
76. Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2019
2 771 Kč
77. Nastavení účetnictví, kontrolních vazeb a úprava vnitropodnikových… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2019
2 650 Kč
78. Daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2018 a aktuality pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2019
3 134 Kč
79. Elektronická evidence tržeb (EET) v podmínkách roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
1.2.2019
2 166 Kč
80. Tisková konference od A do Z aneb jak na "eventy" pro média (páteční… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.2.2019
3 146 Kč
81. Daňový profesionál® – kompletně (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2 - 20.3.2019
41 600 Kč
82. Daně – výklad nejdůležitějších zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2 - 14.2.2019
24 176 Kč
83. Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2019
3 134 Kč
84. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2019
4 586 Kč
85. Rezervy a opravné položky v roce 2019 – účetní a daňový pohled včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2019
3 013 Kč
86. Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2018 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2019
2 408 Kč
87. Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2019
2 499 Kč
88. Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2019
835 Kč
89. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2019
2 408 Kč
90. Příprava profesionální prezentace v MS PowerPoint (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2019
4 465 Kč
91. Uzavření účetnictví za rok 2018 pro neauditované společnosti včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2019
2 650 Kč
92. Praktický trénink obrany daňového subjektu aneb jak se vypořádat s… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2019
2 892 Kč
93. Celní problematika v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2019
2 771 Kč
94. Zákon o registru smluv – aktuální problematika (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2019
2 892 Kč
95. Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2019
2 650 Kč
96. Aktuálně k mezinárodnímu daňovému plánování – budoucnost blízká a… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2019
3 860 Kč
97. Zákon o daních z příjmů – právnické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2019
3 255 Kč
98. Přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2018 (pravidla +… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2019
2 596 Kč
99. Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2019
3 013 Kč
100. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2019
2 771 Kč
101. Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2019
2 287 Kč
102. Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2019
2 287 Kč
103. Budujeme značku firmy, produktu, služby (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2019
4 586 Kč
104. Novinky v legislativě BOZP od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2019
2 408 Kč
105. GDPR pro HR – praktické zkušenosti (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2019
2 771 Kč
106. Kontrola a audit hospodaření s majetkem (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2019
2 390 Kč
107. Kontrola a audit hospodaření v neziskových organizacích (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2 - 26.2.2019
3 990 Kč
108. Úspěšná sebeprezentace a přirozený projev (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2019
5 554 Kč
109. Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2019
2 287 Kč
110. Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2019
2 892 Kč
111. Hovory a rozhovory s médii (páteční dopolední workshop) (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2019
3 207 Kč
112. Zákon o daních z příjmů – závislá činnost (PRAHA 1 - Nové Město )
11.2.2019
2 287 Kč
113. Základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
11.2 - 15.2.2019
10 878 Kč
114. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.2.2019
4 586 Kč
115. Výkon funkce statutárního orgánu, souběh funkcí a odlišnosti od… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.2.2019
2 892 Kč
116. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2019
2 771 Kč
117. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2019
2 408 Kč
118. Emoce pod kontrolou – zvládání emocí v pěti krocích (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2019
5 143 Kč
119. Jak připravovat, organizovat a vyhodnotit jazykové vzdělávání… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2019
4 586 Kč
120. Pokladna v roce 2019, práce s penězi, které nejsou vaše, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2019
2 408 Kč
121. Controlling aneb jak začít efektivně sledovat a řídit náklady a… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2019
2 892 Kč
122. Zlepšete si koncentraci, paměť, tvořivost, motivační a sebemotivační… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2019
5 796 Kč
123. Efektivní využití MS Office v každodenní praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2 - 14.2.2019
12 076 Kč
124. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2 - 14.2.2019
8 458 Kč
125. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2019
2 408 Kč
126. Zákon o zdravotním pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2019
1 198 Kč
127. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2019
3 890 Kč
128. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2019
2 892 Kč
129. DPH a účtování v cestovním ruchu pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2019
3 376 Kč
130. Daň z příjmů – novinky v roce 2018/2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2019
3 134 Kč
131. Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2019
3 497 Kč
132. Uzavření daňové evidence OSVČ, daňové přiznání a přehledy k pojištění… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2019
3 013 Kč
133. Právní minimum pro daňové poradce (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2019
2 650 Kč
134. INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2019
2 650 Kč
135. Základní orientace v personalistice (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2 - 15.2.2019
8 337 Kč
136. Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na výrobní společnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2.2019
2 892 Kč
137. Zákon o DPH 2018/2019 v příkladech, včetně zaúčtování specifických… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2.2019
2 771 Kč
138. Roční zúčtování a vyúčtování příjmů zaměstnanců za rok 2018, změny ve… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2.2019
3 013 Kč
139. Systém bezpečnosti obalů – požadavky BRC/IoP Global Standard –… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2.2019
2 529 Kč
140. Jak na dezinformace – odolejte fake news (páteční dopolední workshop) (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2.2019
3 207 Kč
141. Komunikace datovou schránkou aneb „jak efektivně komunikovat (nejen)… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2.2019
1 890 Kč
142. DPH ve stavebnictví na příkladech z praxe v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2019
2 892 Kč
143. Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2019
2 650 Kč
144. Účetní závěrka za rok 2018 u nestátních neziskových organizací (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2019
2 499 Kč
145. Mzdová problematika krok za krokem z pohledu podnikatelské sféry (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2 - 22.2.2019
10 830 Kč
146. Základní orientace v pracovním právu, povinnosti zaměstnavatele (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2019
3 134 Kč
147. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2019
3 860 Kč
148. Daň z příjmů fyzických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2019
3 134 Kč
149. Příklady daňové (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2 - 21.2.2019
7 248 Kč
150. Účtování podle jednotlivých účetních tříd z pohledu praxe – postup… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2019
3 013 Kč
151. Konec manipulace – už s vámi nebudou orat (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2019
5 675 Kč
152. Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2019
2 499 Kč
153. Náhrada mzdy, náhrada výdajů zaměstnanců v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2019
3 134 Kč
154. Jak efektivně vyřešit převodní ceny při expanzi nebo přesvědčit… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2019
3 013 Kč
155. Externí a interní komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2019
5 554 Kč
156. Die professionelle Präsentation – für Profis und Anfänger (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2019
2 771 Kč
157. Daň z přidané hodnoty (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2019
3 134 Kč
158. Systém HACCP ve stravovacích provozech krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2019
2 408 Kč
159. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2019
4 586 Kč
160. Nemocenské pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2019
3 134 Kč
161. Sestavení daňového přiznání daně z příjmu právnických osob pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2019
2 499 Kč
162. Daň z příjmů fyzických osob po zvýšení odvodové zátěže u nezávislých… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2019
2 529 Kč
163. Daň z příjmů právnických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2019
3 134 Kč
164. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2019
3 025 Kč
165. Komunikační MMA umění (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2019
4 586 Kč
166. Silná firemní kultura a zlepšování výkonu firmy (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2019
4 586 Kč
167. GDPR pro malé podnikatele a firmy – prakticky a účinně (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2019
3 497 Kč
168. Opravy chyb minulých období – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2019
2 771 Kč
169. Pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, důchodové… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2019
3 134 Kč
170. Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na prodej služeb v komerčním… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2019
2 892 Kč
171. Účetní závěrka za rok 2018 včetně finanční analýzy (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2019
3 255 Kč
172. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat to, co potřebuji (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2019
5 203 Kč
173. Označování potravin pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2019
2 771 Kč
174. Tuzemské cestovní náhrady v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2019
2 650 Kč
175. Jak může firmě prospět osobní PR a značka zaměstnance (páteční… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2019
3 207 Kč
176. Daň z příjmů ze závislé činnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2019
3 134 Kč
177. Kompetenční modely jako nástroj k eliminaci dopadů budoucí ekonomické… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2019
4 707 Kč
178. Systémy pro zajištění bezpečnosti potravin v zemědělské prvovýrobě … (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2.2019
2 408 Kč
179. Právní úprava kapitálového trhu (MIFID2/MIFIR) (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2.2019
2 650 Kč
180. Zaměstnanecké benefity z pohledu daní v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2.2019
2 529 Kč
181. Co musí manažer vědět o daních po novele z roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2019
3 134 Kč
182. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2 - 27.2.2019
8 216 Kč
183. Malé daně – výklad zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2 - 28.2.2019
6 728 Kč
184. Zákon o spotřebních daních a ekologická daň (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2019
3 134 Kč
185. Zákoník práce 2019 – pro začínající aneb začínám/vracím se k… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2 - 28.2.2019
7 611 Kč
186. Cash flow v teorii i praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2 - 27.2.2019
6 522 Kč
187. Kontrola a audit provozních výdajů (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2019
2 390 Kč
188. Manažer jako kouč, koučování pro manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2 - 27.2.2019
8 216 Kč
189. Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2019
2 287 Kč
190. Zákon o dani z nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2019
2 287 Kč
191. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2 - 28.2.2019
8 458 Kč
192. DPH v roce 2019 – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2 - 28.2.2019
5 191 Kč
193. Diskuzní seminář k aktuálním změnám ve zdanění prodeje zboží přes… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2019
4 586 Kč
194. Zákon o dani silniční (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2019
2 287 Kč
195. Zákon o svobodném přístupu k informacím v nových souvislostech (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2019
2 892 Kč
196. Agilní transformace (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2 - 1.3.2019
8 458 Kč
197. Manažerská komunikace a vystupování s charismatem – Jan Čenský v… (PRAHA 7 )
28.2.2019
2 057 Kč
198. Výzkum a vývoj – odpočitatelná položka pohledem aktuální legislativy… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2019
2 650 Kč
199. Prezentuj krátce! (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2019
4 586 Kč
200. Firma jako fungující "PR tým" (páteční dopolední workshop) (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2019
3 207 Kč
201. Leasing – účetní a daňový pohled pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2019
2 892 Kč
202. Uzavření účetnictví za rok 2018 včetně zpracování daňového přiznání –… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.3.2019
2 892 Kč
203. Náklady a výnosy v roce 2019 – účetní a daňové (PRAHA 1 - Nové Město )
4.3.2019
3 255 Kč
204. Ekonomické ukazatele – charakteristika a jejich vyhodnocení včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.3.2019
2 892 Kč
205. Zákon o zadávání veřejných zakázek (PRAHA 1 - Nové Město )
4.3.2019
2 200 Kč
206. Účetní uzávěrka za rok 2018 na Slovensku očima daňového poradce (PRAHA 1 - Nové Město )
4.3.2019
3 255 Kč
207. LinkedIn Profiles for all Business Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
4.3.2019
2 650 Kč
208. Jak telefonovat bez obav, efektivněji a úspěšněji (PRAHA 1 - Nové Město )
4.3.2019
4 586 Kč
209. Daňový řád, daňový systém ČR – pojmy a definice (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3 - 6.3.2019
5 675 Kč
210. Automatizace práce v MS Excel pomocí maker (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3 - 6.3.2019
8 216 Kč
211. Jak plánovat lokální obchodní strategie (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2019
4 586 Kč
212. Podvojné účetnictví od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3 - 7.3.2019
7 732 Kč
213. DPH prakticky pro začínající a mírně pokročilé plátce (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2019
2 892 Kč
214. Jednoduché účetnictví a závěrka pro spolky/občanská sdružení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2019
2 390 Kč
215. Nemovité věci z pohledu DPH, daní z příjmů, daně z nabytí nemovitých… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2019
3 013 Kč
216. Strategie tvořivosti – cesta, která vás může posunout (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2019
4 707 Kč
217. Kommunikationsfähigkeiten – Telefongespräche, Schreiben von E-Mail… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2019
2 771 Kč
218. Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2019
2 892 Kč
219. Soft skills vyšší generace – tisícero dovedností komunikace a… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3 - 7.3.2019
9 910 Kč
220. Zásadní rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2019
2 650 Kč
221. Prezentační dovednosti – jak dát prezentaci šťávu (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2019
4 586 Kč
222. Průběh kontroly u příjemců dotací (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2019
2 190 Kč
223. Praktické zkušenosti s kontrolním hlášením k DPH a obrana proti… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2019
3 013 Kč
224. Konsolidace podle českých předpisů – prakticky v programu Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2019
4 465 Kč
225. Výpočty ve mzdové účtárně – pro začínající mzdové účetní 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
8.3.2019
2 771 Kč
226. Jednáme s klientem po telefonu (PRAHA 1 - Nové Město )
8.3.2019
4 586 Kč
227. Deriváty v účetnictví podnikatelů v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
8.3.2019
2 650 Kč
228. Zásadní okamžiky v praxi úspěšného manažera (PRAHA 1 - Nové Město )
8.3.2019
4 707 Kč
229. Aktuality pro výrobce potravin a obalů v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2019
2 650 Kč
230. Praktický trénink pokročilých prezentačních dovedností (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2019
4 344 Kč
231. Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2019
2 650 Kč
232. Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2019
3 013 Kč
233. Communication Skills – Telephone Conversations, Writing Email &… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2019
2 771 Kč
234. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3 - 13.3.2019
8 458 Kč
235. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat to, co potřebuji … (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3 - 13.3.2019
8 821 Kč
236. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2019
3 618 Kč
237. Účetní a daňové aktuality očima daňové poradkyně (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2019
3 134 Kč
238. Kontrolní vazby v účetnictví pro podnikatele pro rok 2019 včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2019
2 771 Kč
239. Za co stojí v práci “člověk” (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2019
2 499 Kč
240. Hospodaření s majetkem státu po novele zákona č. 219/2000 Sb., o… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2019
2 390 Kč
241. Moderní marketingová komunikace a propagace (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2019
4 707 Kč
242. Výklad účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3 - 14.3.2019
5 796 Kč
243. Dodací doložky INCOTERMS 2010 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2019
2 771 Kč
244. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2019
4 586 Kč
245. Podřízený zaměstnanec od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3 - 14.3.2019
8 216 Kč
246. Odpovědnost za vady – detailní rozbor včetně judikatury a praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2019
3 013 Kč
247. Daňová evidence z pohledu každodenní praxe včetně informací k… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2019
3 013 Kč
248. GDPR – výkladové i aplikační problémy a nový zákon o zpracování… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2019
3 013 Kč
249. Efektivní vedení aneb co se v týmu skrytě děje (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2019
4 586 Kč
250. Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní hodnota včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2019
2 892 Kč
251. Strategický management (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2019
4 586 Kč
252. Vaše angličtina – neztrácejte naději (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2019
5 433 Kč
253. Kritické myšlení a rozhodování aneb rozhodovací manuál (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2019
4 586 Kč
254. Jak komunikovat a vzájemně si dobře porozumět (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2019
4 586 Kč
255. Zdaňování příjmů ze spekulací a z těžby kryptoměn (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2019
2 529 Kč
256. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3 - 19.3.2019
8 458 Kč
257. Agenturní zaměstnávání pro agentury i uživatele – v praxi a ve světle… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3.2019
2 771 Kč
258. Pracovněprávní předpisy v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3.2019
3 013 Kč
259. Pohledávky a dluhy (závazky) – účetní a daňové vymezení (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3.2019
2 529 Kč
260. Maximizing LinkedIn for Recruiting (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3.2019
2 166 Kč
261. Příklady účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3 - 20.3.2019
5 191 Kč
262. Účinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2019
5 068 Kč
263. Odpady ve stravovacích provozech pro začínající a mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2019
2 650 Kč
264. Metodika pracovní doby, její rozvržení, pravidla a forma… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2019
3 013 Kč
265. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2019
2 771 Kč
266. Vnitřní směrnice pro podnikatele v souladu se změnami předpisů pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2019
2 529 Kč
267. Řešení stížností a práce s nespokojeným klientem (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2019
5 554 Kč
268. Chceš být v cíli dříve? Zpomal! (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2019
4 707 Kč
269. Systémy bezpečnosti potravin – jejich principy a požadavky (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2019
2 650 Kč
270. Základy IFRS na příkladech z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3 - 21.3.2019
5 966 Kč
271. Rozhovory a komunikace v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2019
4 586 Kč
272. Platební styk – seznámení s právní úpravou (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2019
2 892 Kč
273. Moderní Public Relations – manuál komunikace s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2019
4 586 Kč
274. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3.2019
4 707 Kč
275. Prodej jako hra (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3.2019
3 509 Kč
276. Stavební zákon – praktické zkušenosti při aplikaci novely stavebního… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3.2019
2 771 Kč
277. Jak optimálně nastavit firmu z pohledu daní a účetnictví a ochránit… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3.2019
2 892 Kč
278. Správa dokumentů u původců ve veřejném i v soukromém sektoru – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3.2019
2 190 Kč
279. Mediační techniky pro personalisty – účinný postup při řešení potíží… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3.2019
4 586 Kč
280. Vývojové fáze týmu – jak vybudovat úspěšný a silný tým (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3.2019
5 554 Kč
281. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3.2019
2 892 Kč
282. Automobil ve firemní praxi – kompletní daňový pohled včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3.2019
2 529 Kč
283. Účetní výkazy pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3.2019
2 650 Kč
284. Angličtina ve financích a účetnictví – English in Finance and… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3 - 12.4.2019
7 998 Kč
285. Leadership orientovaný opravdu na lidi (aneb self-managing system) (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3.2019
4 586 Kč
286. LinkedIn a jeho využití v obchodní oblasti (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3.2019
4 586 Kč
287. Řízení alergenů ve stravovacích provozech (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2019
2 529 Kč
288. Cestovní náhrady 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2019
2 529 Kč
289. Skončení pracovního poměru na praktických příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2019
3 134 Kč
290. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a základy… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3 - 26.3.2019
6 038 Kč
291. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3 - 16.4.2019
10 866 Kč
292. English for Human Resource Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2019
2 892 Kč
293. Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2019
3 013 Kč
294. Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3 - 27.3.2019
8 216 Kč
295. Motivace a odměňování pracovníků: čím, jak, koho a proč odměnit (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2019
4 586 Kč
296. Protikorupční chování (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2019
2 190 Kč
297. Kurz profesionální zdvořilosti pro pracovníky retailu (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3 - 27.3.2019
11 362 Kč
298. Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2019
2 650 Kč
299. Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3 - 28.3.2019
4 707 Kč
300. Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2019
2 650 Kč
301. Komplexní pohled na uplatnění nároku na odpočet DPH po změnách a pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2019
2 650 Kč
302. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3 - 28.3.2019
8 458 Kč
303. Rychločtení – jednodenní instruktáž (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2019
6 292 Kč
304. Efektivní řešení problémů a příslušné rozhodovací metody (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3 - 28.3.2019
8 216 Kč
305. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3 - 29.3.2019
5 191 Kč
306. Neverbální komunikace – a její verbální projevy (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3.2019
2 965 Kč
307. Insolvenční řízení – praktické rady pro obezřetné podnikatele včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3.2019
3 013 Kč
308. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3.2019
2 299 Kč
309. Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3.2019
5 143 Kč
310. Employer Branding pro vaši firmu (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3.2019
4 586 Kč
311. Práce s emocemi v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3.2019
4 586 Kč
312. Finance pro nefinanční manažery – komplexní přehled včetně příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
29.3.2019
3 013 Kč
313. LinkedIn pro personalistu profesionála (PRAHA 1 - Nové Město )
29.3.2019
4 707 Kč
314. Náklady na marketing z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
29.3.2019
3 013 Kč
315. Systém bezpečnosti obalů – požadavky IFS PACsecure (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2019
2 529 Kč
316. Budujeme značku firmy, produktu, služby (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2019
4 586 Kč
317. Spory při realizaci staveb včetně judikatury a praktických doporučení (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2019
3 134 Kč
318. Společník a jednatel jednočlenné s. r. o. – účetní a daňové hledisko (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2019
3 013 Kč
319. Excel pro účetní prakticky – základní, ale povinná znalostní výbava (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2019
2 771 Kč
320. IFRS – mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4 - 4.4.2019
9 305 Kč
321. Moderní controlling a reporting (distanční studium) (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4 - 25.4.2019
11 979 Kč
322. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4 - 3.4.2019
8 458 Kč
323. Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2019
2 892 Kč
324. Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2019
4 586 Kč
325. Úvod do neštěstí aneb jak na opravdovou sebemotivaci (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2019
4 586 Kč
326. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2019
4 586 Kč
327. Trénink vyjednávání pro nákupčí (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4 - 4.4.2019
8 700 Kč
328. Přeměny obchodních společností – právní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2019
3 013 Kč
329. Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací z… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2019
2 892 Kč
330. Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4 - 5.4.2019
7 974 Kč
331. Využití vědomého slova v manažerské komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2019
4 707 Kč
332. Zahraniční obchod se službami z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2019
2 771 Kč
333. Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2019
3 134 Kč
334. Jak může management firmy předejít daňové pasti (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2019
3 134 Kč
335. Řeč těla v profesním jednání (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2019
4 586 Kč
336. Jak vyladit projektový tým a dojít tak k lepším výsledkům (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2019
4 586 Kč
337. Kultura neustálého zlepšování procesů (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4 - 5.4.2019
11 229 Kč
338. Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2019
3 134 Kč
339. Efektivní manažerská komunikace – získejte nadhled ve složitých… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2019
4 586 Kč
340. Kolektivní investování (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2019
2 771 Kč
341. Mezinárodní účetní standardy pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2019
3 618 Kč
342. Finanční plán a reporting – praktické rady a tipy (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2019
2 771 Kč
343. Excel pro účetní prakticky – prohloubení znalostí, předcházení a… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2019
2 771 Kč
344. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4 - 9.4.2019
8 216 Kč
345. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4 - 9.4.2019
9 668 Kč
346. Komunikační MMA umění (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2019
4 586 Kč
347. Presentation Skills for Managers and Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2019
2 771 Kč
348. Hodnocení zaměstnanců a jeho vazba na ostatní personální procesy (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4 - 10.4.2019
8 337 Kč
349. IFRS – finanční nástroje (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4 - 10.4.2019
6 401 Kč
350. Kontroly zaměstnavatelů inspektoráty práce – průběh kontroly a postup… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2019
2 892 Kč
351. Vizitka písemné komunikace – jak přejít od chyb a nedostatků k… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2019
2 390 Kč
352. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2019
1 990 Kč
353. Platební karty zaměstnavatele v praxi – krok za krokem – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2019
2 529 Kč
354. Úvod do US GAAP pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2019
3 618 Kč
355. Projektové řízení pro začínající projektové manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2019
4 586 Kč
356. Time management 5. generace – proti presu času a stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4 - 10.4.2019
9 668 Kč
357. Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4 - 11.4.2019
8 676 Kč
358. Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2019
3 497 Kč
359. Personální a mzdová problematika v roce 2019 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2019
3 134 Kč
360. Specifika účtování zemědělství včetně příkladů z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2019
2 892 Kč
361. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2019
3 497 Kč
362. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4 - 11.4.2019
8 458 Kč
363. Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2019
4 707 Kč
364. GDPR – první poznatky z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2019
2 771 Kč
365. Svěřenské fondy pro pokročilé z pohledu transakčních, daňových a… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2019
3 013 Kč
366. Časté chyby a omyly v účetnictví podnikatelů pro začínající včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2019
2 650 Kč
367. Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2019
2 892 Kč
368. DPH v příkladech – workshop (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2019
3 497 Kč
369. Tým a kdo tam patří (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4 - 12.4.2019
8 216 Kč
370. Asistentka jako efektivní podpora projektového týmu (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2019
4 586 Kč
371. Etiketa pro úřednice a úředníky (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2019
2 299 Kč
372. Zvládání krizových situací proměnou komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2019
3 618 Kč
373. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – masné výrobky (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2019
2 650 Kč
374. Finanční analýza na bázi účetní závěrky (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2019
3 013 Kč
375. Fakturace v roce 2019, práce s účetními a daňovými doklady (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2019
2 771 Kč
376. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2019
4 586 Kč
377. Jak na tvorbu dobrého dotazníku aneb cesta od nápadu k vyhodnocení (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2019
4 586 Kč
378. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2019
3 025 Kč
379. Problematické situace v přeshraničním obchodě a službách včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2019
2 408 Kč
380. Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2019
3 618 Kč
381. Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2019
3 013 Kč
382. Jak zvládnout pohledávky a dluhy (závazky) z hlediska účetnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2019
2 771 Kč
383. Základy podvojného účetnictví dle změn pro rok 2019 – výklad polopatě… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4 - 18.4.2019
8 458 Kč
384. Důkazní břemeno v daňovém řízení (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2019
2 650 Kč
385. Time management pro chronické prokrastinátory (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2019
4 586 Kč
386. Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4 - 16.4.2019
6 038 Kč
387. Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4 - 16.4.2019
4 211 Kč
388. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4 - 16.4.2019
8 458 Kč
389. Systém HACCP ve stravovacích provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2019
2 408 Kč
390. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2019
3 013 Kč
391. Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4 - 17.4.2019
8 337 Kč
392. Stal jsem se manažerem (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4 - 17.4.2019
8 337 Kč
393. Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2019
2 390 Kč
394. Právní sebeobrana pro neprávníky (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2019
4 707 Kč
395. Metodika pracovní doby, její rozvržení, pravidla a forma… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2019
3 013 Kč
396. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2019
4 586 Kč
397. Efektivní smluvní sankce – jak optimalizovat smlouvu (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2019
3 013 Kč
398. Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2019
3 606 Kč
399. DPH – přeshraniční transakce v příkladech – dovoz, vývoz,… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2019
3 255 Kč
400. DPH pro nestátní neziskové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2019
2 451 Kč
401. Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2019
2 299 Kč
402. Delegování – umění, které vám bude pomáhat každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2019
4 586 Kč
403. Cenné papíry – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2019
3 013 Kč
404. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4 - 18.4.2019
4 586 Kč
405. Co musí účetní vědět o DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2019
3 497 Kč
406. Lean Canvas v projektovém řízení (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2019
4 586 Kč
407. Jak si udržet zdravá záda (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2019
4 586 Kč
408. Emoce pod kontrolou – zvládání emocí v pěti krocích (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2019
5 143 Kč
409. Týmová komunikace krok za krokem – jak se domluvit a jak spolupracovat (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2019
4 344 Kč
410. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4 - 24.4.2019
8 458 Kč
411. Nejčastější chyby při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2019
2 650 Kč
412. Zahraniční holdingové struktury – právní a daňové souvislosti včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2019
2 771 Kč
413. Úhrada zdravotních služeb v roce 2018 a 2019, aneb co dělat, když s… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2019
2 892 Kč
414. Daňové a účetní aspekty darování a dalších forem fundraisingu (vstup… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2019
2 451 Kč
415. Systémy bezpečnosti potravin pro pokročilé – standardy BRC, IFS (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2019
2 650 Kč
416. Mzdová akademie pro začínající v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4 - 26.4.2019
7 490 Kč
417. Tuzemské cestovní náhrady v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2019
2 650 Kč
418. Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2019
2 408 Kč
419. Marketing a reklama – daňové a účetní aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2019
3 013 Kč
420. Likvidace obchodních společností a družstev – právní, účetní a daňový… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2019
3 134 Kč
421. Manažerské rozhodování – postupy, metody a nástroje (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2019
4 586 Kč
422. Výběrový pohovor se zaměřením na osobnostní tendence uchazečů (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2019
4 586 Kč
423. Základy marketingu pro nemarketéry (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2019
4 707 Kč
424. Začínáme s obchodem aneb proč není obchodník jako obchodník (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4 - 25.4.2019
8 216 Kč
425. Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2019
2 892 Kč
426. Insolvenční řízení z pohledu věřitele – aktuální výkladové problémy,… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2019
3 013 Kč
427. Dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2019
2 499 Kč
428. Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru v souvislosti s… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2019
2 190 Kč
429. Jarní škola pohotových komunikačních dovedností (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2019
4 774 Kč
430. Krizové PR firmy a komunikace s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2019
4 586 Kč
431. Nejčastější chyby personalistů na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2019
4 586 Kč
432. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – koloniální zboží (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2019
2 408 Kč
433. Vysílání pracovníků do členských států EU – na co všechno pamatovat (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2019
2 892 Kč
434. Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2019
2 650 Kč
435. Základy DPH pro vaši praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2019
3 134 Kč
436. Business plán pro vaši praxi – krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2019
2 771 Kč
437. Účetní a daňové chuťovky po legislativních změnách (PRAHA 1 - Nové Město )
29.4.2019
3 255 Kč
438. US GAAP – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5 - 15.5.2019
9 063 Kč
439. Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace na… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2019
2 650 Kč
440. Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR a vysílání pracovníků do… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2019
3 255 Kč
441. Účetní, daňové a právní martyrium v případě dlouhodobé fyzické… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2019
3 013 Kč
442. Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví včetně modelového příkladu,… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2019
3 134 Kč
443. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5 - 14.5.2019
8 458 Kč
444. Komplexní pohled na daňovou soustavu v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5 - 17.5.2019
13 347 Kč
445. Daň z příjmů právnických osob pro rok 2019 – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2019
2 650 Kč
446. Zdaňování příjmů právnických osob v mezinárodním kontextu pro rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2019
2 287 Kč
447. POWER BI aneb jak udělat parádní reporty snadno a správně (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2019
4 828 Kč
448. Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se rozhodnout o koupi… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2019
2 892 Kč
449. Účetní a daňové doklady, vyúčtování respektive fakturace dle změn… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2019
2 892 Kč
450. Účetnictví pro nestátní neziskové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5 - 16.5.2019
5 445 Kč
451. Veřejné zakázky v každodenní praxi a za použití modelových situací a… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2019
3 497 Kč
452. Základní orientace v personalistice (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5 - 15.5.2019
8 337 Kč
453. Plánování a oblasti komplexní strategie (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2019
2 499 Kč
454. Daň z přidané hodnoty pro rok 2019 – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2019
3 618 Kč
455. Řízení nákladů firmy a organizace i businessu, rozpočtování a… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5 - 17.5.2019
11 967 Kč
456. Odštěpný závod (organizační složka podniku) v ČR a v zahraničí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2019
3 860 Kč
457. Časové rozlišení, dohadné položky, tvorba a čerpání rezerv, účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2019
2 892 Kč
458. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2019
4 586 Kč
459. Rychločtení a racionální čtení – dvoudenní intenzifikovaná forma (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5 - 16.5.2019
10 878 Kč
460. Daň z příjmů fyzických osob pro rok 2019 – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2019
2 650 Kč
461. Spotřební daně, ekologická daň pro rok 2019 – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2019
2 287 Kč
462. Kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2019
3 255 Kč
463. Povolování provádění staveb (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2019
3 013 Kč
464. Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2019
2 499 Kč
465. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2019
3 618 Kč
466. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí pro rok 2019 –… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2019
3 497 Kč
467. Moderní marketingová komunikace a propagace (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2019
4 707 Kč
468. Kontaminující látky v potravinách (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2019
2 650 Kč
469. Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2019
3 013 Kč
470. Excel pro účetní prakticky – kontingenční tabulky a grafy, export a… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2019
2 771 Kč
471. Jak říkat "ne" a jak si vymezit hranice (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2019
4 586 Kč
472. Komunikace datovou schránkou aneb „jak efektivně komunikovat (nejen)… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2019
1 890 Kč
473. Praktická komunikace pro manažery v obtížných situacích (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2019
4 586 Kč
474. Daň z příjmů ze závislé činnosti pro rok 2019 – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2019
2 408 Kč
475. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat to, co potřebuji (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2019
5 203 Kč
476. Inspirativní leadership (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2019
4 707 Kč
477. IFRS v praxi – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5 - 22.5.2019
7 974 Kč
478. Účetnictví pro neúčetní v daňových souvislostech (podnikatelské… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5 - 21.5.2019
4 816 Kč
479. Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2019
2 771 Kč
480. Mzdová a personální speciálka pro rok 2019 včetně mzdového auditu (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5 - 29.5.2019
21 768 Kč
481. Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2019
3 618 Kč
482. Bytová družstva v praxi – právní úprava s důrazem na chystané změny v… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2019
2 650 Kč
483. Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – pro úplné začátečníky (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2019
3 013 Kč
484. Prezentuj krátce! (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2019
4 586 Kč
485. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2019
4 586 Kč
486. Vývojové fáze týmu – jak vybudovat úspěšný a silný tým (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2019
5 554 Kč
487. Velká novela daňových předpisů v roce 2019 – Sněmovní tisk č. 206,… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2019
3 497 Kč
488. Personalistika a bezpečnost práce v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2019
2 408 Kč
489. Předpisy o zaměstnanosti v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2019
2 408 Kč
490. Insolvenční řízení – řešení úpadku oddlužením, výkladové problémy,… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2019
3 013 Kč
491. Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2019
3 134 Kč
492. Rozdíly v účetnictví neziskových organizací oproti podnikatelům (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2019
2 650 Kč
493. Jak řešit krizové situace ve vyjednávání (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5 - 22.5.2019
8 700 Kč
494. Employer branding ve vaší firmě (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2019
4 586 Kč
495. Auditor v potravinářství (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2019
2 650 Kč
496. Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0–7 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5 - 24.5.2019
6 038 Kč
497. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2019
2 650 Kč
498. FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2019
2 408 Kč
499. Kupní smlouva v obchodních vztazích (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2019
3 013 Kč
500. Time management IV. generace s Ing. Petrem Pacovským (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5 - 23.5.2019
10 152 Kč
501. Silná firemní kultura a zlepšování výkonu firmy (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2019
4 586 Kč
502. Jak připravovat, organizovat a vyhodnotit jazykové vzdělávání… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2019
4 586 Kč
503. Daň z příjmů ze závislé činnosti v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2019
2 650 Kč
504. Restrukturalizace, transformace a podnikové přeměny – příklady fúzí,… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2019
2 771 Kč
505. Účetním výkazům a závěrce rozumíme (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2019
3 013 Kč
506. Správa dokumentů u původců v soukromém sektoru v souvislosti s… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2019
2 190 Kč
507. Ochrana osobních údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2019
2 290 Kč
508. Externí a interní komunikace (PRAHA 1 )
23.5.2019
5 554 Kč
509. Důchodové pojištění, vedení evidenčních listů v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2019
2 529 Kč
510. Zákon o zdravotním pojištění v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2019
1 319 Kč
511. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2019
2 771 Kč
512. Kontingenční tabulky v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2019
4 586 Kč
513. Prezentační dovednosti kreativně a beze stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2019
4 586 Kč
514. Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2019
2 650 Kč
515. Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5 - 30.5.2019
11 846 Kč
516. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2019
2 529 Kč
517. Zákon o nemocenském pojištění v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2019
2 529 Kč
518. Nové nařízení o prospektu – s účinností od 1. 7. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2019
2 771 Kč
519. Opravné položky – daňový a účetní pohled včetně příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2019
2 892 Kč
520. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5 - 28.5.2019
8 216 Kč
521. Úspěšná sebeprezentace a přirozený projev (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2019
5 554 Kč
522. Kurz – elektronická evidence tržeb (EET) (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2019
2 529 Kč
523. Jak postupovat při vedení účetnictví, problematika vedení účetnictví… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2019
2 771 Kč
524. Vedení personální a mzdové agendy, mzdový audit (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2019
3 255 Kč
525. Daňová kontrola transferových cen v současné praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2019
3 134 Kč
526. Profesionální asistentka – management podpory manažerů (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5 - 29.5.2019
8 216 Kč
527. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2019
3 860 Kč
528. LinkedIn a profesionální reprezentace firmy navenek (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2019
4 707 Kč
529. Zákon o spotřebitelském úvěru – zkušenosti s jeho aplikací (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2019
2 408 Kč
530. Sanitace a ochranný systém proti výskytu škůdců pro výrobní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2019
2 529 Kč
531. Zákoník práce v praxi – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5 - 30.5.2019
4 998 Kč
532. Mzdové předpisy v praxi pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2019
3 255 Kč
533. Vzájemné souvislosti DPH, daně z příjmů právnických osob a účetnictví… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2019
3 497 Kč
534. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5 - 30.5.2019
8 458 Kč
535. Finanční analýza pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5 - 31.5.2019
5 191 Kč
536. INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2019
2 650 Kč
537. Mezinárodní standardy IFRS 15 - Výnosy a IFRS - 16 Leasingy (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2019
3 618 Kč
538. Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, skladové hospodářství, nedokončená… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2019
3 013 Kč
539. Moderní leadership aneb proč benefity nestačí (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2019
3 509 Kč
540. Řešení stížností a práce s nespokojeným klientem (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2019
5 554 Kč
541. Soft skills vyšší generace – tisícero dovedností komunikace a… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5 - 31.5.2019
9 910 Kč
542. Účinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2019
5 068 Kč
543. Mzdové účetnictví – řešení problematických případů (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2019
2 771 Kč
544. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a související otázky –… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2019
2 408 Kč
545. GDPR pro daňové a účetní pracovníky – první zkušenosti z praxe a nový… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2019
2 771 Kč
546. Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2019
2 892 Kč
547. Konflikt jako příležitost (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2019
4 586 Kč
548. Jak plánovat lokální obchodní strategie (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2019
4 586 Kč
549. Daňové minimum pro účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6 - 5.6.2019
7 732 Kč
550. Sanitace a ochranný systém proti výskytu škůdců ve stravovacích… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2019
2 529 Kč
551. GDPR pro malé podnikatele a firmy – prakticky a účinně (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2019
3 497 Kč
552. Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2019
2 892 Kč
553. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6 - 4.6.2019
8 458 Kč
554. Částečný nárok na odpočet DPH a související úpravy u pořízeného… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2019
3 013 Kč
555. LinkedIn Profiles for all Business Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2019
2 650 Kč
556. Minimum celního deklaranta (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6 - 7.6.2019
9 668 Kč
557. Nabývání nemovitostí – specifika asset deal a share deal – právní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2019
3 013 Kč
558. České účetní standardy v každodenní praxi včetně příkladů účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2019
3 013 Kč
559. Prezentační dovednosti – jak dát prezentaci šťávu (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2019
4 586 Kč
560. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat, co potřebuji (rozšířený… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6 - 5.6.2019
8 942 Kč
561. Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2019
3 376 Kč
562. Deutsch für HR Professionals von B1 bis C1/C2 Ebene (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2019
2 771 Kč
563. Platební styk pro pokročilé – včetně nejnovějších změn (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2019
2 771 Kč
564. Rychločtení – stručný výstižný jednodenní trénink (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2019
6 171 Kč
565. Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2019
8 216 Kč
566. Získávání, analýza a prezentace dat v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6 - 6.6.2019
8 095 Kč
567. Účetnictví podle slovenských předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2019
3 255 Kč
568. Kultura neustálého zlepšování procesů (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6 - 6.6.2019
11 229 Kč
569. Chceš být v cíli dříve? Zpomal! (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2019
4 586 Kč
570. Personální a mzdová problematika v roce 2019 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2019
3 134 Kč
571. Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu včetně praktických… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2019
2 892 Kč
572. Jednáme s klientem po telefonu (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2019
4 586 Kč
573. Organizační složka podniku zahraniční osoby na Slovensku – založení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2019
3 255 Kč
574. Pracovní právo v roce 2019 – refresh klíčových oblastí a informace o… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2019
2 771 Kč
575. Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2019
2 529 Kč
576. Zákon o DPH a jeho změny pro rok 2019 ve vazbě na daňový řád (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2019
3 013 Kč
577. Cestovní náhrady pro neziskové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2019
2 499 Kč
578. Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6.2019
3 618 Kč
579. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6 - 11.6.2019
8 216 Kč
580. LinkedIn pro personalistu profesionála (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6.2019
4 707 Kč
581. Maximizing LinkedIn for Recruiting (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6.2019
2 166 Kč
582. Komplikované účetní případy pro náročné (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6 - 12.6.2019
5 796 Kč
583. GDPR – výkladové i aplikační problémy a nový zákon o zpracování… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2019
3 013 Kč
584. Vyúčtování zahraničních pracovních cest, valutová pokladna, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2019
2 892 Kč
585. Porovnání podnikání fyzické vs. právnické osoby z daňového a účetního… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2019
3 134 Kč
586. Jak na emoce a komunikaci v týmové práci (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2019
2 499 Kč
587. Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2019
2 601 Kč
588. To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaci (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6 - 12.6.2019
8 337 Kč
589. Efektivní získávání zaměstnanců – včetně náboru na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6 - 12.6.2019
8 337 Kč
590. Postavení jednatele – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2019
2 771 Kč
591. DPH u zvláštních režimů včetně vazby na daňovou kontrolu a daňový řád (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2019
3 134 Kč
592. Bytová družstva v praxi – účetnictví pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2019
2 771 Kč
593. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2019
4 586 Kč
594. Pracovněprávní vztahy a nediskriminování – rovný přístup z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2019
2 892 Kč
595. ePrivacy pro IT pracovníky – co přináší, jak postupovat, vazby na… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2019
2 771 Kč
596. Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2019
2 771 Kč
597. Financování od A do Z – v příkladech, s důrazem na praktickou aplikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2019
3 013 Kč
598. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2019
4 586 Kč
599. Moderní Public Relations – manuál komunikace s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2019
4 707 Kč
600. Ekonomická správa nemovitostí včetně daňových aspektů pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2019
3 013 Kč
601. Metody financování startupů (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2019
2 408 Kč
602. Zásadní okamžiky v praxi úspěšného manažera (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2019
4 586 Kč
603. Majetek podle českých předpisů a IFRS – srovnání, včetně nového… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.6 - 18.6.2019
6 401 Kč
604. Základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
17.6 - 21.6.2019
10 878 Kč
605. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
17.6 - 18.6.2019
8 458 Kč
606. Communication Skills – Telephone Conversations, Writing Email &… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.6.2019
2 771 Kč
607. Konto pracovní doby – praktický návod krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
17.6.2019
2 771 Kč
608. Novela zákona o obchodních korporacích (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2019
3 013 Kč
609. DPH – nejčastější chyby (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2019
3 134 Kč
610. Vyjednávání v obtížných situacích – nácvik vyjednávacích taktik (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2019
4 586 Kč
611. Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6 - 20.6.2019
10 152 Kč
612. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6 - 20.6.2019
5 191 Kč
613. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2019
2 771 Kč
614. Bytová družstva v praxi – hospodaření a daňová problematika pro rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2019
3 013 Kč
615. Efektivní vedení aneb co se v týmu skrytě děje (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2019
4 586 Kč
616. Úvod do neštěstí aneb jak na opravdovou sebemotivaci (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2019
4 586 Kč
617. Agilní transformace (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6 - 20.6.2019
8 458 Kč
618. Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6.2019
3 376 Kč
619. Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6.2019
1 990 Kč
620. Práce s emocemi v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6.2019
4 586 Kč
621. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6.2019
4 586 Kč
622. Zlepšete si koncentraci, paměť, tvořivost, motivační schopnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6.2019
5 796 Kč
623. Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontrolu (PRAHA 1 - Nové Město )
21.6.2019
2 771 Kč
624. Jak komunikovat a vzájemně si dobře porozumět (PRAHA 1 - Nové Město )
21.6.2019
4 586 Kč
625. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.6.2019
2 771 Kč
626. Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2019
2 650 Kč
627. Výkaz cash flow prakticky včetně nácviku sestavení výkazu (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2019
2 892 Kč
628. Podřízený zaměstnanec od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6 - 26.6.2019
8 216 Kč
629. Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2019
4 707 Kč
630. Chránění zaměstnanci – praktické rady, příklady a judikatura (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2019
3 013 Kč
631. Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2019
3 376 Kč
632. Motivace a odměňování pracovníků: čím, jak, koho a proč odměnit (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2019
4 586 Kč
633. Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6.2019
2 892 Kč
634. DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6.2019
2 771 Kč
635. Leadership orientovaný opravdu na lidi (aneb self-managing system) (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6.2019
4 586 Kč
636. Nejčastější problémy a chyby při zpracování mezd (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6.2019
3 013 Kč
637. Letní škola marketingu (PRAHA 1 - Nové Město )
2.7 - 10.7.2019
14 145 Kč
638. Moderní principy marketingového myšlení a řízení...čehokoli (PRAHA 1 - Nové Město )
2.7.2019
4 586 Kč
639. Tvorba a řízení značky směrem k zákazníkům i vlastním zaměstancům (PRAHA 1 - Nové Město )
3.7.2019
4 586 Kč
640. Řízení nákladů firmy, organizace i businessu a rozpočtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.7 - 11.7.2019
10 152 Kč
641. Komplexní průvodce DPH – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
9.7 - 11.7.2019
7 950 Kč
642. Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
9.7.2019
3 255 Kč
643. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
9.7 - 10.7.2019
8 458 Kč
644. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
9.7.2019
4 586 Kč
645. Tvorba a realizace marketingových strategií firem, produktů a služeb (PRAHA 1 - Nové Město )
9.7.2019
4 586 Kč
646. Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7.2019
2 892 Kč
647. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7.2019
3 255 Kč
648. Realizace účinné propagace a komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7.2019
4 586 Kč
649. Dodací doložky INCOTERMS 2010 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.7.2019
2 771 Kč
650. Výzkum a vývoj a jeho podpora v České republice I. – výkladový… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.7.2019
2 892 Kč
651. DPH v příkladech – workshop – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
11.7.2019
3 255 Kč
652. Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (PRAHA 1 - Nové Město )
11.7.2019
5 143 Kč
653. Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
11.7.2019
4 586 Kč
654. Výběrový pohovor se zaměřením na osobnostní tendence uchazečů (PRAHA 1 - Nové Město )
11.7.2019
4 586 Kč
655. Výzkum a vývoj a jeho uplatnění v daňových odpočtech II. – účetní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.7.2019
3 013 Kč
656. Praktická komunikace pro manažery v obtížných situacích (PRAHA 1 - Nové Město )
12.7.2019
4 586 Kč
657. Nejčastější chyby personalistů na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
12.7.2019
4 586 Kč
658. Světové účetnictví US GAAP a IFRS (srovnání a jejich vzájemné využití… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.7 - 18.7.2019
10 757 Kč
659. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
15.7 - 16.7.2019
9 668 Kč
660. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
15.7.2019
3 890 Kč
661. Zákoník práce 2019 – pro začínající aneb začínám/vracím se k… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.7 - 18.7.2019
7 611 Kč
662. Strategie tvořivosti – cesta, která vás může posunout (PRAHA 1 - Nové Město )
16.7.2019
4 707 Kč
663. Kurz profesionální zdvořilosti pro pracovníky retailu (PRAHA 1 - Nové Město )
16.7 - 17.7.2019
11 362 Kč
664. Jak být vidět a slyšet při prezentaci? Vzbudit zvědavost a zájem! (PRAHA 1 - Nové Město )
17.7.2019
3 860 Kč
665. Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.7.2019
2 892 Kč
666. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
19.7.2019
3 025 Kč
667. Vedení mzdové agendy – pro začínající mzdové účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
22.7 - 23.7.2019
5 554 Kč
668. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
22.7 - 23.7.2019
8 216 Kč
669. Mezinárodní účetní standardy I. – speciálka od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
23.7 - 25.7.2019
10 636 Kč
670. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) – speciálka od A do… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.7 - 15.8.2019
19 348 Kč
671. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.7 - 24.7.2019
8 458 Kč
672. Vedení mzdové agendy – komplikované mzdové výpočty (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7.2019
3 013 Kč
673. Profesionální asistentka – management podpory manažerů (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7 - 25.7.2019
8 216 Kč
674. Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.7.2019
3 013 Kč
675. Specifika obecně prospěšné společnosti (o. p. s.) a ústavu v… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.7.2019
2 499 Kč
676. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
5.8 - 6.8.2019
8 458 Kč
677. DPH – procvičovací kurz pro mírně pokročilé až pokročilé plátce (PRAHA 1 - Nové Město )
6.8 - 8.8.2019
7 248 Kč
678. Efektivní řízení rizik od základů (PRAHA 1 - Nové Město )
6.8.2019
2 650 Kč
679. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.8.2019
4 707 Kč
680. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
12.8 - 13.8.2019
8 458 Kč
681. Zahraniční obchod – komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH,… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.8 - 15.8.2019
7 248 Kč
682. Mezinárodní účetní standardy II. – speciálka od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
13.8 - 15.8.2019
10 636 Kč
683. Krizové PR firmy a komunikace s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
14.8.2019
4 707 Kč
684. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
15.8 - 16.8.2019
8 458 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.