Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 1. VOX a.s., 24.05.2013, 11:50

„Úkolem manažera (z anglického slova manage - řídit) je řídit, organizovat, případně plánovat určité činnosti v určité firmě, podniku, společnosti i státní organizaci.“ Tak o pozici manažera v každé firmě hovoří Průvodce světem povolání. Jak ale být dobrým, kvalitním, erudovaným a progresivním manažerem, který splňuje požadavky dnešní doby?

Od manažera se očekává, že dokáže úkoly plánovat, organizovat a rozdělovat. Je samozřejmé, že prostor pro to, jak zlepšit vlastní manažerské schopnosti, je velmi široký. Přesto nesporným faktem je, že do jisté míry se člověk s dovednosti být manažerem rodí.

Osoba, jež se uchází o manažerský post a chce ho vykonávat zodpovědně, by měla být extrovertní povahy, měla by z ní vyzařovat autorita. Podřízení manažera musí mít v sobě pocit, že manažer věci rozumí a že právě jeho cesta k řešení určitého problému je ta správná; ta, která přinese kýžený výsledek.
Manažer by měl být schopen činnosti svých podřízených plánovat (tzv. time management). Měl by organizovat čas „svěřenců“ i vlastní – je důležité si úkoly časově zharmonizovat, zamezit, alespoň zčásti, stresovým situacím. Říká se sice, že pod stresem a časovým nátlakem vznikají nejlepší řešení situací, přesto je vhodné se vyvarovat neustálé nervozitě z nedodržování termínů.

Pozice manažera ve firmě by měla vzbuzovat u podřízených respekt, odhodlání zlepšovat výsledky dané firmy. Pokud to tak není, dříve, nebo později se to výrazně projeví na vypracovaných úkolech. Manažer by neměl jednat s lidmi mu podřízenými jako s „nevolníky“, měl by je brát jako partnery, kterým jde o stejnou věc, o stejný cíl.
Lidský a empatický přístup je v práci manažera důležitý. Nikoliv však takový, který dává podřízeným pocit, že si mohou vše dovolit. Hranice je tenká, ale člověk na nadřízené pracovní pozici by měl jasně ukázat, že je rovněž člověk „z masa a kostí“, který má své chyby a nedostatky, o nichž ví a jichž se chce postupem času zbavit. I vědomí vlastní nevyvolenosti provází dobrého manažera.

Progresivní manažer je meta. Chcete-li se k ní alespoň trochu přiblížit, navštivte program Progresivní manažer.

Autor: Tomáš Franěk, 1. VOX a.s.


Firma 1. VOX a.s. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9 - 22.9.2020
4 707 Kč
2. Zvládání krizových situací proměnou komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2020
4 102 Kč
3. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9 - 22.9.2020
10 043 Kč
4. Majetek podle českých předpisů a IFRS – srovnání, včetně nového… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9 - 22.9.2020
6 522 Kč
5. Získejte vyšší důchod od státu – maximalizace možností pro vás i vaše… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2020
2 045 Kč
6. Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT)… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.9.2020
3 013 Kč
7. Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.9.2020
3 606 Kč
8. Jak telefonovat bez obav, efektivněji a úspěšněji (PRAHA 1 - Nové Město )
22.9.2020
4 828 Kč
9. Průběh kontroly u příjemců dotací v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.9.2020
2 190 Kč
10. Výklad účetnictví a příklady účetní I. (PRAHA 1 - Nové Město )
22.9 - 23.9.2020
5 796 Kč
11. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.9 - 23.9.2020
8 700 Kč
12. Jak získat zákazníky a udělat z nich stálé klienty (PRAHA 1 - Nové Město )
23.9.2020
4 707 Kč
13. Kontroly zaměstnavatelů inspektoráty práce – průběh kontroly a postup… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.9.2020
3 013 Kč
14. II. ročník konference: Kolektivní vyjednávání aneb vyjednávání s… (PRAHA 8 )
23.9.2020
5 796 Kč
15. Převodní ceny a daňová kontrola v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.9.2020
3 013 Kč
16. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – účetní a daňové aspekty po… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.9.2020
3 134 Kč
17. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2020
1 990 Kč
18. Jak se vypořádat s problematickým anebo neschopným zaměstnancem (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2020
3 134 Kč
19. Hospodaření s majetkem státu po novele zákona č.219/2000 Sb., o… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2020
1 990 Kč
20. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2020
3 497 Kč
21. Zákon o spotřebitelském úvěru – zkušenosti s jeho aplikací (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2020
2 650 Kč
22. Jak správně počítat dovolenou podle odpracovaných hodin včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2020
3 134 Kč
23. Účtování podle jednotlivých účetních tříd z pohledu praxe – postup… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.9.2020
3 134 Kč
24. Výklad účetnictví a příklady účetní II. (PRAHA 1 - Nové Město )
29.9 - 30.9.2020
5 796 Kč
25. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.9.2020
2 892 Kč
26. Zákon o registru smluv – aktuální problematika (PRAHA 1 - Nové Město )
29.9.2020
2 390 Kč
27. Mezinárodní standardy IFRS 15 – Výnosy a IFRS – 16 Leasingy (PRAHA 1 - Nové Město )
29.9.2020
3 618 Kč
28. Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2020
2 771 Kč
29. Svěřenské fondy pro pokročilé z pohledu transakčních, daňových a… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2020
3 134 Kč
30. Právní nástrahy v marketingu a reklamně a jak se jim vyhnout –… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2020
2 892 Kč
31. Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9 - 12.10.2020
8 676 Kč
32. Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2020
3 497 Kč
33. Jak komunikovat a vzájemně si dobře porozumět (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2020 - 30.9.3152
5 070 Kč
34. Leasing – účetní a daňový pohled pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2020
2 892 Kč
35. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2020
4 828 Kč
36. Trénink mentální odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9 - 1.10.2020
8 458 Kč
37. Novela zákona o obchodních korporacích (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2020
3 013 Kč
38. Mediační techniky pro personalisty – účinný postup při řešení potíží… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2020
3 170 Kč
39. Stavební zákon – povolování provádění staveb (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2020
2 892 Kč
40. Skončení pracovního poměru na praktických příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2020
3 134 Kč
41. Účetnictví podle slovenských předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2020
3 376 Kč
42. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2020
3 497 Kč
43. Moderní timemanagement – 10 návyků pro váš čas a energii (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2020
4 828 Kč
44. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2020
4 828 Kč
45. Manažer jako kouč, koučování pro manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10 - 2.10.2020
8 700 Kč
46. Zásoby z účetního a daňového pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2020
2 408 Kč
47. Organizační složka podniku zahraniční osoby na Slovensku – založení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2020
3 376 Kč
48. Označování potravin pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2020
2 650 Kč
49. Fakturace v roce 2020, práce s účetními a daňovými doklady (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2020
2 771 Kč
50. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2020
3 981 Kč
51. Řeč těla – co beze slov sdělujeme světu (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2020
4 828 Kč
52. Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví včetně modelového příkladu,… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2020
3 134 Kč
53. Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se rozhodnout o koupi… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2020
3 013 Kč
54. Sdělování kritiky a nepříjemných věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2020
4 828 Kč
55. Obchod není žádný boj – naučte se vztahovému prodeji (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2020
4 828 Kč
56. Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10 - 8.10.2020
11 846 Kč
57. Komplexní řízení nákladů, investic a projektů, rozpočtování – spojení… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10 - 7.10.2020
11 967 Kč
58. Manka, škody, pokuty a sankce – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2020
3 134 Kč
59. Umění ptát se aneb síla otázky v komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2020
4 828 Kč
60. IFRS – finanční nástroje (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10 - 6.10.2020
6 401 Kč
61. Komunikační MMA umění (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10 - 6.10.2020
8 458 Kč
62. Excel pro účetní prakticky – základní, ale povinná znalostní výbava (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2020
2 892 Kč
63. Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10.2020
2 892 Kč
64. Tiskovým mluvčím na zkoušku aneb jak na hovory a rozhovory s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10.2020
3 207 Kč
65. Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10.2020
2 650 Kč
66. DPH – nejčastější chyby (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10.2020
3 255 Kč
67. Protikorupční chování (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10.2020
2 190 Kč
68. Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10 - 7.10.2020
8 458 Kč
69. Moderní marketingová komunikace a propagace (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10.2020
4 828 Kč
70. Restrukturalizace, transformace a podnikové přeměny – příklady fúzí,… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10.2020
2 892 Kč
71. Rozpoznejte skryté manipulace v komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10.2020
5 070 Kč
72. Základní orientace v personalistice (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10 - 8.10.2020
8 458 Kč
73. Daňové minimum pro účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10 - 9.10.2020
7 974 Kč
74. Sociální sítě, komunity, web a blog. Naučte se digitální marketing… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10.2020
3 618 Kč
75. Efektivní kontrola účetnictví a opravy chyb minulých období (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10.2020
2 771 Kč
76. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Otevřené řízení, zjednodušené podlimitní řízení –… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2020
3 376 Kč
77. Nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech s… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2020
3 255 Kč
78. INTRASTAT v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2020
2 771 Kč
79. Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2020
1 910 Kč
80. České účetní standardy pro podnikatele v každodenní praxi včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2020
3 013 Kč
81. Zlepšete si koncentraci, paměť, tvořivost, motivační schopnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2020
5 917 Kč
82. Časové rozlišení, dohadné položky, tvorba a čerpání rezerv, účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2020
2 892 Kč
83. Klíč k motivaci a zvyšování osobního výkonu (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2020
4 828 Kč
84. Cenné papíry – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2020
3 013 Kč
85. Deset nejdražších chyb při řízení lidí aneb co se lze naučit z… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2020
4 828 Kč
86. Asistentka – královna předpokoje (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2020
5 433 Kč
87. DPH v příkladech – workshop (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2020
3 497 Kč
88. Daňové odpočty na výzkum a vývoj a odborné vzdělávání – daňový a… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2020
2 650 Kč
89. GDPR pro pracovníky z oblasti HR – praktické zkušenosti (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2020
2 771 Kč
90. Elektronická evidence tržeb aktuálně včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2020
2 771 Kč
91. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2020
4 828 Kč
92. Cash flow – teorie i praktické zkušenosti (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2020
4 223 Kč
93. Excel pro účetní prakticky – prohloubení znalostí, předcházení a… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2020
2 892 Kč
94. Likvidace obchodních společností a družstev – právní, účetní a daňový… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2020
3 497 Kč
95. Transferové ceny v koncernových strukturách (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2020
3 497 Kč
96. Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2020
1 990 Kč
97. Time management IV. generace s Ing. Petrem Pacovským (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10 - 14.10.2020
10 636 Kč
98. Práce s emocemi v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2020
4 828 Kč
99. Praktický trénink pokročilejších prezentačních dovedností (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2020
4 828 Kč
100. Tvorba kvalitního obsahu pro HR marketing (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2020
4 828 Kč
101. Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2020
3 255 Kč
102. Pokladna v roce 2020, práce s penězi, které nejsou vaše, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2020
2 529 Kč
103. Právní ochrana a propagace značky a produktů (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2020
2 529 Kč
104. Zaměstnanecké akciové programy – se zaměřením na praktickou aplikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2020
2 771 Kč
105. Účetnictví pro nestátní neziskové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10 - 16.10.2020
5 990 Kč
106. Trénink vyjednávání pro nákupčí (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10 - 15.10.2020
9 668 Kč
107. TME: tělo, mysl, emoce (související procesy a nový přístup k… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2020
3 981 Kč
108. Neviditelný leadership – jak lidi vést namísto řídit (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2020
4 828 Kč
109. Účetnictví pro neúčetní v daňových souvislostech (podnikatelské… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10 - 15.10.2020
4 816 Kč
110. Bytová družstva v praxi – s důrazem na změny provedené novelizacemi… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2020
2 650 Kč
111. Finanční analýza pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10 - 16.10.2020
5 191 Kč
112. Co přinese nový zákon o odpadech – nové povinnosti a možnosti při… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2020
3 134 Kč
113. Poskytování zdravotních služeb cizincům – rozsah péče, ceny, účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2020
2 650 Kč
114. Zahraniční holdingy – právní a daňové souvislosti, ochrana soukromí,… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2020
2 771 Kč
115. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2020
4 707 Kč
116. Hospodaření s majetkem státu po novele zákona č.219/2000 Sb., o… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2020
1 990 Kč
117. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2020
4 828 Kč
118. Rychločtení – jednodenní instruktáž (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2020
6 401 Kč
119. Moderní Public Relations – manuál komunikace s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2020
4 828 Kč
120. Trénink mozku pomocí našich smyslů (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2020
4 828 Kč
121. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2020
3 013 Kč
122. Jak posílit obchod a konkurenceschopnost prostřednictvím… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2020
4 828 Kč
123. Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2020
3 013 Kč
124. Jak na tvorbu dobrého dotazníku aneb cesta od nápadu k vyhodnocení (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2020
4 586 Kč
125. Osobní odpovědnost personalisty/mzdové účetní za škodu způsobenou… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2020
3 013 Kč
126. Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2020
4 828 Kč
127. Vyhoření – cesta, kterou nemusíme procházet (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2020
4 828 Kč
128. Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací z… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2020
2 892 Kč
129. Daň z přidané hodnoty a daně z příjmů aktuálně a pro rok 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2020
3 376 Kč
130. Konto pracovní doby – praktický návod krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2020
2 892 Kč
131. Odměňování v době krize – jak nastavit účinný systém odměňování s… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2020
4 586 Kč
132. Prosaďte své nápady s lehkostí a úspěšně (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2020
5 070 Kč
133. English for Human Resource Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2020
2 771 Kč
134. Jak posílit strategickou roli HR a podpořit klíčové HR procesy (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2020
5 070 Kč
135. Potravinářské podvody a falšování potravin (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2020
2 650 Kč
136. Zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů,… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10 - 21.10.2020
7 732 Kč
137. IFRS v praxi – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10 - 21.10.2020
7 974 Kč
138. Delegování – umění, které vám bude pomáhat každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2020
4 828 Kč
139. Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2020
3 618 Kč
140. Strategie aktivní adaptace (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10 - 20.10.2020
8 458 Kč
141. Mzdová akademie pro začínající v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10 - 21.10.2020
7 853 Kč
142. Vyvlastňování pozemků a staveb – obecná úprava a speciální pro určité… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10.2020
2 771 Kč
143. Automatizace práce v MS Excel pomocí maker (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10 - 21.10.2020
8 216 Kč
144. Poskytování dotací – co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10.2020
2 190 Kč
145. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10 - 21.10.2020
8 700 Kč
146. Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10 - 21.10.2020
8 700 Kč
147. Tuzemské cestovní náhrady v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10.2020
2 650 Kč
148. Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10.2020
3 134 Kč
149. Účetnictví a administrativní správa v SVJ – v souvislostech na… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10.2020
2 529 Kč
150. Práce s vlastní pamětí – jak si zapamatovat, co potřebuji (rozšířený… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10 - 22.10.2020
9 305 Kč
151. Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – nejen pro nejisté a ostýchavé (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10.2020
3 013 Kč
152. Inventarizace majetku a závazků – náležitá příprava na účetní závěrku… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10.2020
3 013 Kč
153. GDPR – poznatky z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2020
2 892 Kč
154. Personální a organizační audity (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2020
4 707 Kč
155. Neverbální komunikace a její velmi hlasité projevy (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2020
3 981 Kč
156. Základy DPH pro vaši praxi včetně změn od 1. 1. 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2020
2 892 Kč
157. Platební styk – seznámení s právní úpravou včetně novinek v oblasti… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2020
2 892 Kč
158. Přeměny obchodních společností – právní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2020
3 255 Kč
159. Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2020
2 100 Kč
160. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2020
4 828 Kč
161. Řízení podnikatelských rizik v době krize (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2020
3 134 Kč
162. Prezentační dovednosti kreativně a beze stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2020
4 828 Kč
163. Public Relations a krizová komunikace nejenom s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2020
4 828 Kč
164. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2020
4 828 Kč
165. Technostres aneb když je vše online – jak to zvládnout v práci i v… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2020
2 989 Kč
166. Vlastní názor: který to vlastně je? (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2020
4 102 Kč
167. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10 - 27.10.2020
10 043 Kč
168. Zásady osobní, provozní hygieny – správná praxe v potravinářských… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2020
2 408 Kč
169. Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10 - 27.10.2020
6 280 Kč
170. Pohledávky a dluhy (závazky) – účetní a daňové vymezení (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2020
2 650 Kč
171. Finanční analýza – teorie i praktické zkušenosti (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2020
4 223 Kč
172. Excel pro účetní prakticky – kontingenční tabulky a grafy, export a… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2020
2 892 Kč
173. Jak zvládnout strach z odmítnutí (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2020
2 650 Kč
174. Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontrolu (PRAHA 1 - Nové Město )
27.10.2020
2 892 Kč
175. Marketing a reklama – daňové a účetní aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
27.10.2020
3 013 Kč
176. Zákon o svobodném přístupu k informacím – v nových souvislostech (PRAHA 1 - Nové Město )
27.10.2020
2 290 Kč
177. Najděte klíč ke svému potenciálu, podpořte své silné stránky (PRAHA 1 - Nové Město )
27.10.2020
2 771 Kč
178. Kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.10.2020
3 255 Kč
179. Společník a jednatel jednočlenné s. r. o. – účetní a daňové hledisko (PRAHA 1 - Nové Město )
27.10.2020
3 013 Kč
180. Systémy bezpečnosti obalů – požadavky standardů na výrobce obalů pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2020
2 650 Kč
181. Ekonomická správa nemovitostí včetně vybraných daňových aspektů pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2020
3 013 Kč
182. Výpočty ve mzdové účtárně – pro začínající mzdové účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2020
2 771 Kč
183. DPH – řešení příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU, do a ze… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2020
2 892 Kč
184. Bytové spoluvlastnictví – velká novela občanského zákoníku s… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2020
2 892 Kč
185. Prezentační dovednosti – jak dát prezentaci šťávu (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2020
4 828 Kč
186. Jak postupovat při vedení účetnictví, problematika vedení účetnictví… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2020
2 771 Kč
187. Moderní controlling a reporting (distanční studium) (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11 - 26.11.2020
11 979 Kč
188. Právní úprava kapitálového trhu (MIFID2/MIFIR) (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2020
2 771 Kč
189. Kontaminující látky v potravinách, alergeny (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2020
2 771 Kč
190. Kontingenční tabulky v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2020
4 828 Kč
191. Zpracování osobních údajů (GDPR, zákon o zpracování osobních údajů) –… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2020
3 013 Kč
192. Aktuální změny v účetnictví a daních 2020/2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2020
3 497 Kč
193. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2020
2 892 Kč
194. Účinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2020
6 280 Kč
195. Zákoník práce v praxi – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11 - 4.11.2020
5 554 Kč
196. Leader – Manager – Coach™ (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11 - 4.11.2020
8 700 Kč
197. Mentalista aneb dokonalá komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2020
4 828 Kč
198. Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0–7 (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11 - 5.11.2020
7 974 Kč
199. Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty aktuálně a pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2020
3 497 Kč
200. To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaci (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11 - 4.11.2020
8 458 Kč
201. Pracovněprávní vztahy a nediskriminování – rovný přístup z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2020
2 390 Kč
202. Jak telefonovat bez obav, efektivněji a úspěšněji (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2020
4 828 Kč
203. Porovnání podnikání fyzické vs. právnické osoby z daňového a účetního… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2020
3 255 Kč
204. Moderní leadership: aby se z benefitů nestaly odpustky (PRAHA 1 )
3.11.2020
3 751 Kč
205. Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2020
4 828 Kč
206. Zdravé návyky pro podzimní imunitu – jak začít a čím pokračovat (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2020
1 755 Kč
207. Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11 - 6.11.2020
8 821 Kč
208. Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace pro rok 2021 v… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2020
2 499 Kč
209. Vybrané atraktivní komunikační dovednosti – Beneopedie® (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11 - 5.11.2020
9 910 Kč
210. Zlepšete své soustředění i pozornost ve věku vyrušování (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2020
4 828 Kč
211. Kritické myšlení a rozhodování aneb rozhodovací manuál (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2020
4 828 Kč
212. Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2020
3 618 Kč
213. Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11 - 5.11.2020
8 458 Kč
214. Insolvenční právo zejména ve vztahu k uplatňování a uspokojování… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2020
3 255 Kč
215. Odštěpný závod (organizační složka podniku) v ČR a v zahraničí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2020
3 860 Kč
216. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11 - 6.11.2020
10 043 Kč
217. Tým a kdo tam patří (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2020
4 828 Kč
218. Platební styk pro pokročilé včetně nejnovějších změn (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2020
2 892 Kč
219. DPH u zvláštních režimů včetně vazby na daňovou kontrolu a daňový řád (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2020
3 618 Kč
220. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2020
4 828 Kč
221. Roční zúčtování a vyúčtování příjmů zaměstnanců za rok 2020, změny ve… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2020
3 255 Kč
222. Místo v tlupě: kdo jsem a kde stojím? (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2020
3 981 Kč
223. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – masné výrobky (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2020
2 650 Kč
224. Psychologie hlasu a slov (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2020
4 828 Kč
225. Fakturace a související problematika DPH pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2020
2 650 Kč
226. Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2020
2 892 Kč
227. GDPR pro daňové a účetní pracovníky – zkušenosti z praxe a nový zákon… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2020
2 771 Kč
228. Time management pro chronické prokrastinátory (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2020
4 828 Kč
229. Jak správně počítat dovolenou podle odpracovaných hodin včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2020
3 134 Kč
230. Ochrana osobních údajů a jejich zabezpečení – se zaměřením na IT… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2020
2 771 Kč
231. Kolektivní investování včetně letošních novel zákona investičních… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2020
2 771 Kč
232. US GAAP – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11 - 11.11.2020
9 063 Kč
233. Odpady ve stravovacích provozech pro začínající a mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2020
2 650 Kč
234. Key HR processes: Job Analysis and Performance Management as… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2020
5 070 Kč
235. Jak na kreativní psaní – nechte svoje texty dýchat (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2020
4 707 Kč
236. Jak říkat "ne" a jak si vymezit hranice (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2020
4 828 Kč
237. Moderní marketingová komunikace a propagace (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2020
4 828 Kč
238. Profesionálem účetní závěrky krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11 - 11.11.2020
7 224 Kč
239. DPH v roce 2020 a připravované změny pro rok 2021 – speciálka pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11 - 11.11.2020
8 313 Kč
240. Profesionálem účetní závěrky – příprava na daňové přiznání a odložená… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2020
3 013 Kč
241. Uplatňování DPH mezi zeměmi EU a s třetími zeměmi v roce 2020 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2020
3 376 Kč
242. FKSP a sociální fondy (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2020
2 190 Kč
243. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2020
4 102 Kč
244. Jednáme s klientem po telefonu (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2020
4 828 Kč
245. Jak řešit krizové situace ve vyjednávání (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11 - 11.11.2020
9 547 Kč
246. Zásady osobní, provozní hygieny – správná praxe ve stravovacích… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2020
2 408 Kč
247. Minimum celního deklaranta (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11 - 13.11.2020
9 668 Kč
248. Platební karty zaměstnavatele v praxi – krok za krokem – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2020
2 529 Kč
249. Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2020 a připravované… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2020
3 376 Kč
250. Profesionálem účetní závěrky – uzávěrkové operace, sestavení účetní… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2020
3 013 Kč
251. Etiketa nejen pro úřednice a úředníky (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2020
2 408 Kč
252. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat to, co potřebuji (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2020
5 203 Kč
253. Využití soustředěné komunikace v manažerské i obchodní oblasti (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2020
4 828 Kč
254. Profesionálem účetní závěrky – audit, výroční zprávy a zveřejnění… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2020
3 013 Kč
255. DPH v roce 2020 v příkladech a připravované změny pro rok 2021 – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2020
3 376 Kč
256. Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, skladové hospodářství, nedokončená… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2020
3 013 Kč
257. LinkedIn a profesionální prezentace vaší firmy (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2020
4 828 Kč
258. Podřízený zaměstnanec od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11 - 13.11.2020
8 458 Kč
259. Systém bezpečnosti obalů – požadavky IFS PACsecure (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2020
2 650 Kč
260. Time management – řízením času řídíte svůj pracovní i osobní život (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2020
5 143 Kč
261. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2020
2 408 Kč
262. Odolnost pro komplexní manažerskou práci (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2020
4 828 Kč
263. Účetní a daňové aktuality očima daňové poradkyně (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2020
3 255 Kč
264. Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11 - 13.11.2020
5 312 Kč
265. Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2020
3 013 Kč
266. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2020
4 828 Kč
267. Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2020
2 892 Kč
268. Tisková zpráva od A do Z aneb jak si připravit informace pro média (… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2020
3 618 Kč
269. Jak na internetovou reklamu, PPC a remarketing. Naučte se digitální… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2020
3 618 Kč
270. Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní hodnota včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2020
3 013 Kč
271. Úvod do neštěstí aneb jak na opravdovou sebemotivaci (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2020
4 707 Kč
272. Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci –… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2020
2 771 Kč
273. Auditor v potravinářství (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11.2020
2 771 Kč
274. Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11.2020
3 013 Kč
275. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11.2020
3 497 Kč
276. Kontrolní vazby v účetnictví pro podnikatele včetně příkladů chybných… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11.2020
2 892 Kč
277. Aktuální změny v účetnictví a daních 2020/2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11.2020
3 497 Kč
278. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11 - 20.11.2020
10 043 Kč
279. Nový zákon o znalcích – dopady na jednotlivé profese (advokáti,… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2020
3 134 Kč
280. Agenturní zaměstnávání prakticky – krok za krokem a bez pokut (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2020
2 771 Kč
281. Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) z právního a… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2020
2 892 Kč
282. Trénink mentální odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11 - 20.11.2020
8 458 Kč
283. Vyúčtování zahraničních pracovních cest, valutová pokladna, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2020
3 013 Kč
284. Daň z příjmů aktuálně a očekávané změny pro rok 2021 – speciálka (PRAHA 8 )
19.11 - 20.11.2020
5 300 Kč
285. Daň z příjmů fyzických osob aktuálně a očekávané změny pro rok 2021 –… (PRAHA 8 )
19.11.2020
3 376 Kč
286. Komunikace datovou schránkou aneb „jak efektivně komunikovat (nejen)… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2020
1 990 Kč
287. Typologie osobnosti pro zlepšení komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2020
4 828 Kč
288. Jak komunikovat a vzájemně si dobře porozumět (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2020
5 070 Kč
289. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – koloniální zboží (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2020
2 650 Kč
290. Zásadní rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2020
3 013 Kč
291. Faktura – komplexně na příkladech z praxe a náležitosti daňových… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2020
2 771 Kč
292. Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2020
2 650 Kč
293. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2020
3 255 Kč
294. Ekonomické ukazatele – charakteristika a jejich vyhodnocení včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2020
3 013 Kč
295. Daň z příjmů právnických osob aktuálně a očekávané změny pro rok 2021… (PRAHA 8 )
20.11.2020
3 376 Kč
296. Systémy bezpečnosti potravin – jejich principy a požadavky (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2020
2 650 Kč
297. Nabývání nemovitostí – specifika asset deal a share deal – právní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2020
3 013 Kč
298. Strategie vztahů, strategie komunikace – seminář s Ing. Petrem… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11 - 24.11.2020
9 305 Kč
299. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2020
4 828 Kč
300. Pracovní právo v praxi – aktuálně a změny pro rok 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2020
3 497 Kč
301. Konference: DAŇOVÝ ŘÁD 2020 – XX. ročník procesního daňového práva (PRAHA 8 )
23.11 - 24.11.2020
7 176 Kč
302. Praktické informace a postupy pro odhad hodnoty nemovité věci (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2020
3 134 Kč
303. Získávání, analýza a prezentace dat v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11 - 25.11.2020
8 337 Kč
304. Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2020
3 013 Kč
305. Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2020
2 290 Kč
306. IFRS – mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11 - 26.11.2020
9 305 Kč
307. Když podřízení chybují – jak manažersky dobře zvládnout lidská… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2020
4 828 Kč
308. Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2020
3 255 Kč
309. Jak získat zákazníky a udělat z nich stálé klienty (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2020
4 707 Kč
310. Mzdové a platové předpisy v praxi – aktuálně a změny pro rok 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2020
3 497 Kč
311. Chceš být v cíli dříve? Zpomal! (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2020
4 828 Kč
312. Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11 - 26.11.2020
4 816 Kč
313. Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2020
3 013 Kč
314. Uzavření účetnictví za rok 2020 pro podnikatelské subjekty (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2020
3 134 Kč
315. Praktické uplatňování DPH v roce 2020 a očekávané změny pro rok 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2020
3 255 Kč
316. Komunikační MMA umění (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11 - 26.11.2020
8 458 Kč
317. Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení – aktuálně a… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2020
3 134 Kč
318. Mzdové účetnictví – řešení problematických případů (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2020
3 013 Kč
319. Cash flow v teorii i praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11 - 27.11.2020
6 522 Kč
320. Hlas – rádce i zrádce (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2020
3 981 Kč
321. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11 - 27.11.2020
8 458 Kč
322. Práce s emocemi v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2020
4 828 Kč
323. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2020
3 013 Kč
324. Daňové a účetní rozinky aneb Špindl roku 2020 – XXV. ročník (ŠPINDLERŮV MLÝN )
26.11 - 28.11.2020
8 458 Kč
325. Zdaňování mezd a platů – aktuálně a změny pro rok 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2020
2 892 Kč
326. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Vyhrazené změny závazku ze smluv a změny smluv po… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2020
2 650 Kč
327. Plánování projektů a projektové řízení pomocí metody Lean Canvas (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2020
5 070 Kč
328. Strategie tvořivosti – cesta, která vás může posunout (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2020
4 828 Kč
329. Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2020
3 013 Kč
330. Firemní storytelling (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2020
4 828 Kč
331. Cestovní náhrady v širších právních souvislostech – aktuálně a změny… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2020
2 771 Kč
332. Insolvenční řízení – řešení úpadku oddlužením (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2020
2 892 Kč
333. POWER BI aneb jak udělat parádní reporty snadno (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2020
4 828 Kč
334. Světové účetnictví US GAAP a IFRS (srovnání a jejich vzájemné využití… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11 - 3.12.2020
10 878 Kč
335. Systémy bezpečnosti potravin pro pokročilé – standardy BRC, IFS (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2020
2 771 Kč
336. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2020
4 828 Kč
337. Zahraniční obchod se službami z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2020
2 771 Kč
338. Daň z nemovitých věcí aktuálně s výhledem do roku 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2020
3 618 Kč
339. Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2020
3 860 Kč
340. Specifika účtování zemědělství včetně příkladů z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2020
3 013 Kč
341. Jak vycházet s lidmi – typologie osobnosti pro každodenní situace (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2020
5 191 Kč
342. Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2020
2 892 Kč
343. Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2020
2 090 Kč
344. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12 - 2.12.2020
10 164 Kč
345. Jak překonávat strach a obavy v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2020
4 828 Kč
346. Manažerské zvládání manipulace v týmu (jak ji může manažer rozpoznat… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2020
4 828 Kč
347. Účetní závěrka za rok 2020 v plném a zkráceném rozsahu (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2020
3 497 Kč
348. Jak elektronicky komunikovat se státní správou – nejen pro účetní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2020
2 892 Kč
349. Experimentuj, tvoř, inovuj: kreativita a řešení problémů (nejen) v… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12 - 2.12.2020
11 253 Kč
350. Výkaz cash flow prakticky aneb bude vás to bavit (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2020
3 013 Kč
351. Outplacement program: končím v zaměstnání. Jak se připravit na změnu? (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2020
3 751 Kč
352. Produktivní čtyřka pro efektivní výkon v pohodě (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2020
4 828 Kč
353. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12 - 3.12.2020
8 700 Kč
354. Systém HACCP ve stravovacích provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2020
2 650 Kč
355. Zástavy v praxi – včetně návrhů řešení problematických situací a… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2020
3 013 Kč
356. Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2021 – speciálka (PRAHA 8 )
2.12 - 3.12.2020
6 764 Kč
357. Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace v roce 2020 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2020
2 892 Kč
358. Tvorba a vyhodnocení rozpočtu příspěvkové organizace pro rok 2021… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2020
3 497 Kč
359. Kontrola výdajů a hospodaření s majetkem (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2020
2 190 Kč
360. Postupy účtování a účetní závěrka za rok 2020 u nestátních… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2020
2 529 Kč
361. Rychločtení a racionální čtení – dvoudenní intenzifikovaná forma (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12 - 4.12.2020
10 878 Kč
362. Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2020
2 892 Kč
363. Tvorba a řízení značky směrem k zákazníkům i vlastním zaměstnancům (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2020
4 828 Kč
364. Jak zpracovat a využívat spisový a skartační řád a plán (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2020
2 190 Kč
365. Cesta jak trvale zvýšit sebedůvěru, sebevědomí a psychickou odolnost (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12 - 4.12.2020
8 458 Kč
366. Jak přistupovat ke změnám v práci (aneb všechno se mění, jen změna… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2020
4 707 Kč
367. Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2020
2 650 Kč
368. Jak si připravit osobní plán, stanovit cíl a najít motivaci vytrvat (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2020
3 461 Kč
369. Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace na… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2020
2 650 Kč
370. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2020
4 828 Kč
371. Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2020
3 013 Kč
372. Daňová evidence z pohledu každodenní praxe včetně informací k… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2020
2 650 Kč
373. Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2020
3 013 Kč
374. Základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12 - 11.12.2020
10 878 Kč
375. Věcná břemena v občanském zákoníku a jejich praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2020
2 650 Kč
376. Efektivní manažerská komunikace – získejte nadhled i ve složitých… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2020
4 828 Kč
377. Strategie aktivní adaptace (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12 - 8.12.2020
8 458 Kč
378. Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2020
2 771 Kč
379. Aktuality pro výrobce potravin a obalů (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2020
2 650 Kč
380. Zavedení IFRS do firemního účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12 - 8.12.2020
6 522 Kč
381. Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2020 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2020
2 650 Kč
382. Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12 - 8.12.2020
8 458 Kč
383. Finanční analýza interaktivně, včetně praktických příkladů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2020
2 892 Kč
384. Neverbální komunikace – a její verbální projevy (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2020
3 981 Kč
385. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2020
1 990 Kč
386. Public Relations a krizová komunikace nejenom s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2020
4 828 Kč
387. DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně a pro rok 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2020
2 771 Kč
388. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou v praxi se… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2020
2 892 Kč
389. DPH ve stavebnictví na příkladech z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2020
3 013 Kč
390. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2020
4 828 Kč
391. Práce s vlastní pamětí – jak si zapamatovat, co potřebuji (rozšířený… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12 - 10.12.2020
9 305 Kč
392. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2020
3 134 Kč
393. IFRS – aktuálně i připravované novelizace (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2020
2 287 Kč
394. Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2020
2 771 Kč
395. Emailový a SMS marketing efektivně. Naučte se digitální marketing… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2020
3 618 Kč
396. Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně – aktuálně a k 1. 1. 2021,… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2020
2 650 Kč
397. Právo nejen pro ekonomy a účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2020
3 134 Kč
398. Pravidla Incoterms® – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2020
2 892 Kč
399. Rozpoznejte skryté manipulace v komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2020
5 070 Kč
400. Zákon o DPH od 1. 1. 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2020
2 892 Kč
401. Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2020
2 190 Kč
402. Profesionální asistentka – management podpory manažerů (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12 - 11.12.2020
8 458 Kč
403. Úvod do neštěstí aneb jak na opravdovou sebemotivaci (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2020
4 707 Kč
404. Inventarizace majetku a závazků, uzavření účetnictví za rok 2020… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12 - 11.12.2020
5 058 Kč
405. Inventarizace majetku a závazků včetně přípravných prací pro uzavření… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2020
2 771 Kč
406. Elektronická evidence tržeb (EET) – 3. a 4. fáze evidence tržeb (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2020
2 287 Kč
407. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2020
4 828 Kč
408. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2020
4 828 Kč
409. Finanční plán a reporting – praktické rady a tipy (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2020
2 892 Kč
410. Uzavření účetnictví za rok 2020 včetně zpracování daňových přiznání… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2020
3 013 Kč
411. Vedení lidí pro začínající manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2020
4 828 Kč
412. Cestovní náhrady 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2020
2 529 Kč
413. Průřez novinek v daňových a účetních předpisech pro rok 2021 (PRAHA 8 )
14.12.2020
3 134 Kč
414. Prezentační dovednosti kreativně a beze stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2020
4 828 Kč
415. Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2020
3 013 Kč
416. Zlepšete si koncentraci, paměť, tvořivost, motivační schopnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2020
5 917 Kč
417. Rozsáhlá novela daňového řádu a další aktuality styku s finančním… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2020
3 376 Kč
418. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12 - 17.12.2020
10 043 Kč
419. Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12.2020
3 376 Kč
420. Kritické myšlení a rozhodování aneb rozhodovací manuál (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12.2020
4 828 Kč
421. Finanční analýza – teorie i praktické zkušenosti (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12.2020
4 223 Kč
422. Anti-fraud management – řízení rizika účetních chyb a podvodů (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12 - 17.12.2020
6 038 Kč
423. Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2021 (PRAHA 1 )
16.12 - 18.12.2020
7 345 Kč
424. Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů pro rok 2021 (PRAHA 1 )
16.12.2020
3 013 Kč
425. Emoce pod kontrolou – zvládání emocí v pěti krocích (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12 - 18.12.2020
8 458 Kč
426. Daň z příjmů fyzických osob – aktuálně a novinky roku 2021, judikatura (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2020
3 376 Kč
427. Cash flow – teorie i praktické zkušenosti (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2020
4 223 Kč
428. TME: tělo, mysl, emoce (související procesy a nový přístup k… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2020
3 751 Kč
429. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2021… (PRAHA 1 )
17.12.2020
2 771 Kč
430. Mzdové předpisy pro rok 2021 (PRAHA 1 )
18.12.2020
3 255 Kč
431. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
21.12 - 22.12.2020
10 043 Kč
432. Aktuální změny v účetnictví a daních 2020/2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.12.2020
3 497 Kč
433. Jak správně počítat dovolenou podle odpracovaných hodin včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.1.2021
3 134 Kč
434. Velká účetní závěrka včetně daňového přiznání právnických osob za rok… (PRAHA 1 )
5.1 - 6.1.2021
5 058 Kč
435. Sestavení účetní závěrky podvojného účetnictví podnikatelských… (PRAHA 1 )
5.1.2021
3 255 Kč
436. Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok… (PRAHA 1 )
6.1.2021
3 255 Kč
437. Zákon o DPH od 1. 1. 2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.1.2021
2 892 Kč
438. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
7.1 - 8.1.2021
10 043 Kč
439. Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah (PRAHA 1 - Nové Město )
18.1.2021
3 013 Kč
440. Daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2020 a aktuality pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.1.2021
3 134 Kč
441. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
20.1 - 21.1.2021
10 043 Kč
442. Organizační změna, outplacement – jak vše zvládnout po právní i… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.1.2021
5 070 Kč
443. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.1.2021
5 070 Kč
444. Aktuální změny v účetnictví a daních 2020/2021 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.1.2021
3 497 Kč
445. Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1 - 28.1.2021
4 707 Kč
446. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1 - 28.1.2021
10 043 Kč
447. Nástup digitalizace – její dopady do účetnictví a daňové správy (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1.2021
3 013 Kč
448. Kontingenční tabulky v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1.2021
5 070 Kč
449. Pravidla Incoterms® 2020 aktuálně (PRAHA 1 - Nové Město )
2.2.2021
2 892 Kč
450. Nový zákon o znalcích – dopady na jednotlivé profese (advokáti,… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2021
3 134 Kč
451. Jak komunikovat a vzájemně si dobře porozumět (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2021
5 070 Kč
452. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2 - 11.2.2021
10 043 Kč
453. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2 - 16.2.2021
10 043 Kč

Žádné položky.

Elektronické kurzy

Auto v podnikání (záznam on-line)
2 360 Kč
Časté chyby a omyly v účetnictví a daních (záznam on-line)
2 360 Kč
CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
CESTOVNÍ NÁHRADY (záznam DVD)
1 392 Kč
Cestovní náhrady 2017 (záznam on-line)
2 360 Kč
Cestovní náhrady 2020 (záznam on-line)
2 360 Kč
COVID-19 v účetních a daňových souvislostech aktuálně (on-line kurz)
1 077 Kč
Daň z příjmu fyzických osob 2015 a daňové přiznání za rok 2014 …
2 360 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2016/2017 (záznam on-line)
2 360 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2017/2018 (záznam on-line)
2 360 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2019 a daňové přiznání za rok 2018 …
2 360 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2020 a daňové přiznání za rok 2019 …
2 360 Kč
Daň z příjmů fyzických osob v roce 2016 a daňové přiznání za rok 2015…
2 360 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2015 a daňové přiznání právnických osob…
2 360 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2018 a daňové přiznání za rok 2017 …
2 360 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2019 a daňové přiznání za rok 2018 …
2 360 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2020 a daňové přiznání za rok 2019 …
2 360 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2016 a daňové přiznání za rok…
2 360 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2017 a daňové přiznání za rok…
2 360 Kč
Daně a účetnictví SVJ – společenství vlastníků jednotek (záznam on…
2 360 Kč
Daně a účetnictví v roce 2015 – první poznatky z praxe (záznam on…
2 360 Kč
Daňová kontrola (záznam on-line)
2 360 Kč
Daňové a nedaňové výdaje v praxi 2015 (záznam on-line)
2 360 Kč
DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
Daňové minimum pro účetní v roce 2016 (záznam on-line)
2 360 Kč
Daňově uznatelné náklady 2019 (záznam on-line)
2 360 Kč
Daňově uznatelné náklady 2020 (záznam on-line)
2 360 Kč
Daňově uznatelné náklady v roce 2016 (záznam on-line)
2 360 Kč
Daňový řád pro účetní 2016 s ohledem na povinnou elektronickou…
2 360 Kč
Daňový řád pro účetní 2019 (záznam on-line)
2 360 Kč
DPH 2019 (záznam on-line)
2 360 Kč
DPH a problematika nemovitých věcí (záznam on-line)
2 360 Kč
DPH nejčastější chyby a praktické příklady (záznam on-line)
2 360 Kč
DPH po novelách 2016 a 2017 (záznam on-line)
2 360 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2016 …
2 360 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2017 …
2 360 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2018 …
2 360 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU se zaměřením na služby 2020 …
2 360 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU se zaměřením na služby v roce…
2 360 Kč
DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v…
2 360 Kč
DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v…
2 360 Kč
DPH při vývozu a dovozu 2018 - nejčastější chyby a příklady (záznam…
2 360 Kč
DPH pro neziskové organizace 2019 (záznam on-line)
2 360 Kč
DPH pro začátečníky (záznam on-line)
2 360 Kč
DPH pro začátečníky 2020 (záznam on-line)
2 360 Kč
DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně (záznam on-line)
1 077 Kč
DPH v příkladech (záznam on-line)
2 360 Kč
DPH v roce 2015 (záznam on-line)
2 360 Kč
DPH v roce 2017 (záznam on-line)
2 360 Kč
DPH v roce 2020 (záznam on-line)
2 360 Kč
DPH v tuzemsku 2014, 2015 (záznam on-line)
2 360 Kč
EET - Elektronická evidence tržeb 2020 (záznam on-line)
2 360 Kč
EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (záznam DVD)
1 392 Kč
Elektronická evidence tržeb v roce 2016 (záznam on-line)
2 360 Kč
Elektronická komunikace se státní správou 2015–2016 (záznam on-line)
2 360 Kč
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD)
1 392 Kč
Finanční transakce mezi obchodními organizacemi, transferové ceny …
2 360 Kč
Funkce a vzorce v MS Excel (videokurz)
4 235 Kč
GDPR a ochrana osobních údajů (záznam on-line)
2 360 Kč
GDPR ve mzdové a personální činnosti (záznam on-line)
2 360 Kč
IFRS dlouhodobý majetek (záznam on-line)
2 360 Kč
IFRS Finanční nástroje, podnikové kombinace (záznam on-line)
2 360 Kč
IFRS Účetní metody, tržby, zásoby (záznam on-line)
2 360 Kč
INCOTERMS 2010 (záznam DVD)
1 392 Kč
Insolvenční řízení pro účetní 2019 (záznam on-line)
2 360 Kč
INTRASTAT OD A DO Z (záznam DVD)
1 392 Kč
Inventarizace a účtování inventarizačních rozdílů pro podnikatelské…
2 360 Kč
JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK VYPLŇOVAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Jak zvládnout konflikty, emoce a vypjaté situace (záznam webináře)
714 Kč
Jednočlenná s.r.o. z účetního, daňového a právního pohledu (záznam on…
2 360 Kč
Kde nejvíce chybujeme v pracovním právu – pro náročné (záznam on-line)
2 360 Kč
Komplikované účetní případy (záznam on-line)
2 360 Kč
Konsolidovaná účetní závěrka 1 (záznam on-line)
2 360 Kč
Konsolidovaná účetní závěrka 2 (záznam on-line)
2 360 Kč
Kontrolní hlášení k DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
2 360 Kč
Majetek a Odpisy 2019 (záznam on-line)
2 360 Kč
Majetek a odpisy v roce 2016 (záznam on-line)
2 360 Kč
Mimořádná opatření v souvislosti s koronavirem z pohledu pracovního…
1 392 Kč
Mimořádná opatření v souvislosti s koronavirem z pohledu účetnictví a…
1 392 Kč
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD)
1 392 Kč
Mzdové účetnictví pro začínající – I. část (záznam on-line)
1 077 Kč
Mzdové účetnictví pro začínající – II. část (záznam on-line)
1 077 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2017 (záznam…
2 360 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2016 …
2 360 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2018 (záznam…
2 360 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2019 (záznam…
2 360 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2020 (záznam…
2 360 Kč
Nemovitosti a jejich nájem v roce 2016 (záznam on-line)
2 360 Kč
Nestátní neziskovky - účetnictví, daň z příjmů a DPH v příkladech …
2 360 Kč
Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)
2 360 Kč
Novinky v daních a účetnictví (záznam on-line)
2 360 Kč
Novinky v daních a účetnictví 2014–2015 (záznam on-line)
2 360 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví 2019 (záznam on-line)
2 360 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
2 360 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1.1.2017 (záznam on-line)
2 360 Kč
Novinky v oblasti účetnictví a daní od 1. 1. 2018 (záznam on-line)
2 360 Kč
Novinky ve mzdách 2014–2015 (záznam on-line)
2 360 Kč
Novinky ve mzdách 2020 (záznam on-line)
2 360 Kč
Novinky ve mzdách v roce 2016 (záznam on-line)
2 360 Kč
Novinky ve mzdách v roce 2019 (záznam on-line)
2 360 Kč
Odložená daň (záznam on-line)
2 360 Kč
ON-LINE KURZ: Daň z příjmů fyzických osob 2021 a daňové přiznání za…
2 360 Kč
ON-LINE KURZ: Daň z příjmů právnických osob 2021 a daňové přiznání za…
2 360 Kč
ON-LINE KURZ: Daňově uznatelné náklady 2021
2 360 Kč
ON-LINE KURZ: Digitální svět účetnictví a daní
2 360 Kč
ON-LINE KURZ: DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a…
2 360 Kč
ON-LINE KURZ: DPH v roce 2021
2 360 Kč
ON-LINE KURZ: Intrastat 2021
2 360 Kč
ON-LINE KURZ: Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení…
2 360 Kč
ON-LINE KURZ: Novinky v daních a účetnictví 2021
2 360 Kč
ON-LINE KURZ: Novinky ve mzdách 2021
2 360 Kč
ON-LINE KURZ: Roční zúčtování daně 2020
2 360 Kč
ON-LINE KURZ: Účetní závěrka 2020
2 360 Kč
ON-LINE KURZ: Uplatňování DPH v praxi - zvláštní režimy
2 360 Kč
ON-LINE KURZ: Zákoník práce 2021
2 360 Kč
ON-LINE KURZ: Zaměstnanecké benefity 2021
2 360 Kč
ON-LINE KURZ: Zdravotní pojištění 2021
2 360 Kč
On-line vysílání: Agenturní zaměstnávání prakticky – krok za krokem a…
1 803 Kč
On-line vysílání: Cestovní náhrady 2021
1 561 Kč
On-line vysílání: Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese
1 682 Kč
On-line vysílání: Daňové odpočty na výzkum a vývoj a odborné…
1 561 Kč
On-line vysílání: DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně a pro rok…
1 561 Kč
On-line vysílání: Efektivní kontrola účetnictví a opravy chyb…
1 561 Kč
On-line vysílání: GDPR pro pracovníky z oblasti HR – praktické…
1 561 Kč
On-line vysílání: INTRASTAT v roce 2020
1 561 Kč
On-line vysílání: Jak správně počítat dovolenou podle odpracovaných…
1 682 Kč
On-line vysílání: Jak správně počítat dovolenou podle odpracovaných…
1 682 Kč
On-line vysílání: Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví včetně…
1 803 Kč
On-line vysílání: Komunikace datovou schránkou aneb „jak efektivně…
1 561 Kč
On-line vysílání: Konto pracovní doby – praktický návod krok za krokem
1 803 Kč
On-line vysílání: Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku…
1 682 Kč
On-line vysílání: Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního…
1 561 Kč
On-line vysílání: Moderní controlling a reporting
5 772 Kč
On-line vysílání: Mzdové účetnictví – řešení problematických případů
1 561 Kč
On-line vysílání: Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu
1 682 Kč
On-line vysílání: Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového…
1 682 Kč
On-line vysílání: Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – nejen pro…
1 803 Kč
On-line vysílání: Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a…
1 803 Kč
On-line vysílání: Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních…
1 924 Kč
On-line vysílání: Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů…
1 682 Kč
On-line vysílání: Pohledávky a dluhy (závazky) – účetní a daňové…
1 561 Kč
On-line vysílání: Postavení jednatele – právní, účetní a daňový pohled
3 013 Kč
On-line vysílání: Povinnosti mzdových účtáren po uzavření…
1 561 Kč
On-line vysílání: Pracovněprávní vztahy a nediskriminování – rovný…
1 682 Kč
On-line vysílání: Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma…
1 924 Kč
On-line vysílání: Právo nejen pro ekonomy a účetní
1 803 Kč
On-line vysílání: Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo…
1 561 Kč
On-line vysílání: Protikorupční chování
1 682 Kč
On-line vysílání: Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě
1 561 Kč
On-line vysílání: Skončení pracovního poměru na praktických příkladech
1 803 Kč
On-line vysílání: Třístranné a vícestranné obchody a složitější…
1 561 Kč
On-line vysílání: Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah
1 803 Kč
On-line vysílání: Výkaz cash flow prakticky aneb bude vás to bavit
1 803 Kč
On-line vysílání: Výpočty ve mzdové účtárně – pro začínající mzdové…
1 561 Kč
On-line vysílání: Zahraniční obchod se službami z pohledu uplatňování…
1 561 Kč
On-line vysílání: Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování…
1 561 Kč
On-line vysílání: Základy DPH pro vaši praxi včetně změn od 1. 1. 2021
1 803 Kč
On-line vysílání: Zákon o DPH od 1. 1. 2021
1 803 Kč
On-line vysílání: Zákon o DPH od 1. 1. 2021
1 803 Kč
On-line vysílání: Zástavy v praxi – včetně návrhů řešení…
1 803 Kč
On-line vysílání: Zatřiďování majetku a služeb podle statistických…
1 682 Kč
Opatření antivirus_COVID19 – dopady do zúčtování 03/2020 (záznam on…
1 077 Kč
Práce s jednotným správním dokumentem, základy o clech pro účetní …
2 360 Kč
Pracovní právo a dopady COVID-19 (záznam on-line)
1 077 Kč
Pracovní právo pro mzdové účetní v roce 2015 (záznam on-line)
2 360 Kč
PRACOVNÍ SMLOUVY A JAK NA NĚ Z POHLEDU PRAXE (záznam DVD)
1 392 Kč
Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2016 (záznam on-line)
2 360 Kč
PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU …
1 392 Kč
Překážky v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele, kdy s…
2 360 Kč
Převodní ceny a daňová kontrola v roce 2020 (záznam on-line)
1 077 Kč
Problematika pohledávek a dluhů (závazků) v roce 2015 (záznam on-line)
2 360 Kč
Problematika pohledávek a dluhů 2019 (záznam on-line)
2 360 Kč
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam DVD)
1 392 Kč
Roční zúčtování daně z příjmů 2016 (záznam on-line)
2 360 Kč
Roční zúčtování daně z příjmů 2017 (záznam on-line)
2 360 Kč
Roční zúčtování daně za rok 2018 (záznam on-line)
2 360 Kč
Roční zúčtování daně za rok 2019 (záznam on-line)
2 360 Kč
Sestavení výkazu Cash flow (záznam on-line)
2 360 Kč
Silniční daň 2015–2016 (záznam on-line)
2 360 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY (záznam DVD)
3 351 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – PRŮBĚH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU (záznam DVD)
1 392 Kč
Smlouvy o zamezení dvojího zdanění, mezinárodní zdanění 2019 (záznam…
2 360 Kč
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ …
1 392 Kč
Spotřební daně (záznam on-line)
2 360 Kč
Srážky, exekuce a oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2018 (záznam on…
2 360 Kč
Srážky, exekuce a oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2020 (záznam on…
2 360 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2016 (záznam on…
2 360 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení zaměstnanců – komplexní přehled kroků…
2 360 Kč
Stávám se zaměstnavatelem (záznam on-line)
2 360 Kč
STYLISTIKA MODERNÍHO E-MAILU – OBCHODNÍ I OSOBNÍ KORESPONDENCE …
1 392 Kč
Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu…
1 077 Kč
Účetní a daňové doklady, fakturace (záznam on-line)
2 360 Kč
Účetní závěrka 2014 pro právnické osoby (záznam on-line)
2 360 Kč
Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line)
2 360 Kč
Účetní závěrka 2016 pro právnické osoby (záznam on-line)
2 360 Kč
Účetní závěrka příspěvkové organizace 2018 (záznam on-line)
2 360 Kč
Účetní závěrka pro podnikatelské subjekty 2018 (záznam on-line)
2 360 Kč
Účetnictví a daně neziskových organizací 2015/2016 (záznam on-line)
2 360 Kč
Účetnictví a daně neziskových organizací 2019 (záznam on-line)
2 360 Kč
Účetnictví neziskových organizací v příkladech (záznam on-line)
2 360 Kč
Účetnictví pro praxi 2015 (záznam on-line)
2 360 Kč
Účtování nákladů a výnosů (záznam on-line)
2 360 Kč
Účtování o dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku (záznam on-line)
2 360 Kč
Účtování o zásobách (záznam on-line)
2 360 Kč
Účtování organizačních složek (záznam on-line)
2 360 Kč
Účtování v cizích měnách a kurzové rozdíly (záznam on-line)
2 360 Kč
Účtování v účtové třídě 3 – pohledávky, závazky a účty časového…
2 360 Kč
Uplatňování DPH v praxi podrobně (záznam on-line)
2 360 Kč
Uplatňování DPH v praxi podrobně 2 (záznam on-line)
2 360 Kč
ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PODLE NORMY ČSN 01 6910 – ZMĚNY A NOVINKY ROKU 2014…
1 392 Kč
Uzávěrkové operace 2019 (záznam on-line)
2 360 Kč
VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY PRO ZAČÍNAJÍCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Vedení mzdové agendy pro zkušené (záznam on-line)
2 360 Kč
VEDENÍ OSOBNÍ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ (záznam DVD)
1 392 Kč
Vnitropodnikové směrnice (záznam on-line)
2 360 Kč
Výklad zákona o DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
2 360 Kč
Výpočty ve mzdové účtárně – problematika pojistného (záznam on-line)
2 360 Kč
Výpočty ve mzdové účtárně – problematika výpočtu mzdy (záznam on-line)
2 360 Kč
Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních…
1 077 Kč
Základy IFRS (záznam on-line)
2 360 Kč
Základy účetnictví I. – Právní úprava účetnictví (záznam on-line)
2 360 Kč
Základy účetnictví II. – Majetek a zdroje (záznam on-line)
2 360 Kč
Základy účetnictví III. – Základy účtování (záznam on-line)
2 360 Kč
Základy účetnictví IV. – Účetní uzávěrka a závěrka (záznam on-line)
2 360 Kč
ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákoník práce 2019 (záznam on-line)
2 360 Kč
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákoník práce – pracovní doba a její rozvržení z pohledu praxe ve…
2 360 Kč
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí 2018 (záznam on-line)
2 360 Kč
Zákonné způsoby optimalizace daní z pohledu daňového poradce (záznam…
2 360 Kč
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZAMĚSTNÁVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮ, STUDENTŮ – VZNIK A PRŮBĚH PP VZTAHU Z…
1 392 Kč
Zaměstnávání cizinců 2019 (záznam on-line)
2 360 Kč
Zdravotní pojištění 2019 (záznam on-line)
2 360 Kč
Zdravotní pojištění 2020 (záznam on-line)
2 360 Kč
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 – ZMĚNY V ROCE 2014 A K 1. 1. 2015 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2016 - změny v roce 2015 a k 1. 1. 2016 …
2 360 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2017 – změny v roce 2016 a k 1.1.2017 …
2 360 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2018 – změny v roce 2017 a k 1.1.2018 …
2 360 Kč
Změny celních předpisů s návazností na DPH a změny INTRASTATu 2016 …
2 360 Kč
Změny společností – ukončování činnosti, převod, transformace (záznam…
2 360 Kč
Způsoby ukončení pracovního poměru 2020 (záznam on-line)
2 360 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.