Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 1. VOX a.s., 24.05.2013, 11:50

„Úkolem manažera (z anglického slova manage - řídit) je řídit, organizovat, případně plánovat určité činnosti v určité firmě, podniku, společnosti i státní organizaci.“ Tak o pozici manažera v každé firmě hovoří Průvodce světem povolání. Jak ale být dobrým, kvalitním, erudovaným a progresivním manažerem, který splňuje požadavky dnešní doby?

Od manažera se očekává, že dokáže úkoly plánovat, organizovat a rozdělovat. Je samozřejmé, že prostor pro to, jak zlepšit vlastní manažerské schopnosti, je velmi široký. Přesto nesporným faktem je, že do jisté míry se člověk s dovednosti být manažerem rodí.

Osoba, jež se uchází o manažerský post a chce ho vykonávat zodpovědně, by měla být extrovertní povahy, měla by z ní vyzařovat autorita. Podřízení manažera musí mít v sobě pocit, že manažer věci rozumí a že právě jeho cesta k řešení určitého problému je ta správná; ta, která přinese kýžený výsledek.
Manažer by měl být schopen činnosti svých podřízených plánovat (tzv. time management). Měl by organizovat čas „svěřenců“ i vlastní – je důležité si úkoly časově zharmonizovat, zamezit, alespoň zčásti, stresovým situacím. Říká se sice, že pod stresem a časovým nátlakem vznikají nejlepší řešení situací, přesto je vhodné se vyvarovat neustálé nervozitě z nedodržování termínů.

Pozice manažera ve firmě by měla vzbuzovat u podřízených respekt, odhodlání zlepšovat výsledky dané firmy. Pokud to tak není, dříve, nebo později se to výrazně projeví na vypracovaných úkolech. Manažer by neměl jednat s lidmi mu podřízenými jako s „nevolníky“, měl by je brát jako partnery, kterým jde o stejnou věc, o stejný cíl.
Lidský a empatický přístup je v práci manažera důležitý. Nikoliv však takový, který dává podřízeným pocit, že si mohou vše dovolit. Hranice je tenká, ale člověk na nadřízené pracovní pozici by měl jasně ukázat, že je rovněž člověk „z masa a kostí“, který má své chyby a nedostatky, o nichž ví a jichž se chce postupem času zbavit. I vědomí vlastní nevyvolenosti provází dobrého manažera.

Progresivní manažer je meta. Chcete-li se k ní alespoň trochu přiblížit, navštivte program Progresivní manažer.

Autor: Tomáš Franěk, 1. VOX a.s.


Firma 1. VOX a.s. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Uplatňování DPH mezi zeměmi EU a s třetími zeměmi v roce 2018 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
3 134 Kč
2. Profesionálem účetní závěrky krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11 - 16.11.2018
7 248 Kč
3. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
2 892 Kč
4. Profesionálem účetní závěrky – příprava na daňové přiznání a odložená… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
2 650 Kč
5. Profesionálem účetní závěrky – uzávěrkové operace, sestavení účetní… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
3 013 Kč
6. Moderní marketingová komunikace a propagace (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
4 586 Kč
7. Tuzemské cestovní náhrady v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
2 529 Kč
8. Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně – změny roku 2018 a k 1. 1.… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
2 529 Kč
9. Profesionálem účetní závěrky – audit, výroční zprávy a zveřejnění… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
3 013 Kč
10. DPH v roce 2018 v příkladech a připravované změny pro rok 2019 – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
3 134 Kč
11. Účtování dotací u podnikatelských subjektů a nestátních neziskových… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
2 650 Kč
12. Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
3 134 Kč
13. Zavedení IFRS do firemního účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11 - 20.11.2018
5 990 Kč
14. Změny v účetních a daňových zákonech v roce 2018 a novely daňových… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
2 529 Kč
15. Pracovní právo v praxi – aktuálně a změny pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
3 497 Kč
16. Platební styk – aktuální změny právní úpravy včetně nejnovějších změn (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
2 650 Kč
17. Mzdové a platové předpisy v praxi – aktuálně a změny pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
3 618 Kč
18. Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
3 013 Kč
19. Finanční analýza interaktivně, včetně praktických příkladů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
2 771 Kč
20. Zvládání krizových situací proměnou komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
3 618 Kč
21. Moderní timemanagement – 10 návyků pro váš čas a energii (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
4 586 Kč
22. Digitální marketing: jak získat maximum ze stávajících zákazníků (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
3 860 Kč
23. Fakturace v přeshraničním obchodě a službách včetně účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
2 529 Kč
24. Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
2 892 Kč
25. Specifika účtování zemědělství včetně příkladů z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
2 892 Kč
26. Smlouva o dílo – komplexní prakticky zaměřený rozbor právní úpravy… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
2 650 Kč
27. Nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a důchodové… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
3 618 Kč
28. Excelentní paměť není pouhou iluzí (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
5 203 Kč
29. Automatizace práce v MS Excel pomocí maker (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11 - 22.11.2018
7 974 Kč
30. Nástup nového zaměstnance do firmy z pohledu personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
4 465 Kč
31. Leadershipem k výjimečným týmům a mimořádným výsledkům (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
4 586 Kč
32. Lean Canvas v projektovém řízení (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
4 586 Kč
33. Klíč k motivaci a zvyšování osobního výkonu (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
4 586 Kč
34. Výzkum a vývoj a jeho podpora v České republice – výkladový seminář (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
2 892 Kč
35. Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
2 892 Kč
36. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2018/2019 (PRAHA 1 )
22.11.2018
3 328 Kč
37. Zdravotní pojištění – aktuálně a změny pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
1 803 Kč
38. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
2 771 Kč
39. Daňová podpora výzkumu a vývoje zaměřená na odpočitatelnou položku… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
2 892 Kč
40. Zdaňování mezd a platů – aktuálně a změny pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
2 408 Kč
41. Auditor v potravinářství (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
2 650 Kč
42. LinkedIn pro personalistu – profesionála (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
4 586 Kč
43. Efektivní vedení aneb co se v týmu skrytě děje (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
4 586 Kč
44. Jak může firmě prospět osobní PR a značka zaměstnance (páteční… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
3 207 Kč
45. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
2 299 Kč
46. Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2019 – speciálka (PRAHA 8 )
26.11 - 27.11.2018
5 433 Kč
47. Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
2 650 Kč
48. Praktické zkušenosti s kontrolním hlášením k DPH a obrana proti… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
2 771 Kč
49. Pracovněprávní vztahy – osobní agenda zaměstnanců ve vztahu k ochraně… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
2 771 Kč
50. Poskytovatelé investičních služeb po MIFID II (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
2 650 Kč
51. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
4 586 Kč
52. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
4 586 Kč
53. Účetní závěrka roku 2018 u nestátních neziskových organizací (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
2 499 Kč
54. Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11 - 27.11.2018
8 216 Kč
55. Daňová evidence z pohledu každodenní praxe včetně informací k… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2018
2 650 Kč
56. Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2018
2 892 Kč
57. Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0–7 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 29.11.2018
6 038 Kč
58. Kontroly zaměstnavatelů inspektoráty práce – průběh kontroly a postup… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2018
2 650 Kč
59. Aktuální legislativa pro výrobce potravin a obalů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2018
2 650 Kč
60. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 28.11.2018
8 458 Kč
61. Čtyři prospěšné návyky pro dokončení důležitých úkolů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2018
4 586 Kč
62. Správa dokumentů u původců v soukromém sektoru v souvislosti s… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2018
2 190 Kč
63. Efektivní řešení problémů a příslušné rozhodovací metody (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 28.11.2018
8 216 Kč
64. Sanitace a ochranný systém proti výskytu škůdců pro výrobní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2018
2 529 Kč
65. Inventarizace majetku a závazků včetně přípravných prací pro uzavření… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2018
2 650 Kč
66. Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11 - 29.11.2018
6 643 Kč
67. Opravy chyb minulých období – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2018
2 650 Kč
68. Cash flow v teorii i praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11 - 29.11.2018
6 280 Kč
69. Efektivní získávání zaměstnanců – včetně náboru na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11 - 29.11.2018
8 216 Kč
70. Odštěpný závod (organizační složka podniku) zahraniční společnosti v… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2018
3 860 Kč
71. Budujeme značku firmy, produktu, služby (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2018
4 586 Kč
72. Hovory a rozhovory s médii (dopolední workshop) (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2018
3 207 Kč
73. Daňové a účetní rozinky aneb Špindl roku 2018 – XXIII. ročník (ŠPINDLERŮV MLÝN )
29.11 - 1.12.2018
8 458 Kč
74. Time management IV. generace s Ing. Petrem Pacovským (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11 - 30.11.2018
10 152 Kč
75. Insolvenční řízení – praktické rady pro obezřetné podnikatele (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
3 013 Kč
76. Krizové PR firmy a komunikace s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
4 586 Kč
77. Jak řešit krizové situace ve vyjednávání (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11 - 30.11.2018
8 700 Kč
78. Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
4 586 Kč
79. Diskuzní seminář k aktuálním změnám ve zdanění prodeje zboží přes… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
4 586 Kč
80. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
4 586 Kč
81. Jak na tvorbu dobrého dotazníku aneb cesta od nápadu k vyhodnocení (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2018
4 586 Kč
82. Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2018
2 287 Kč
83. Delegování – umění, které vám bude pomáhat každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2018
4 586 Kč
84. Úvod do neštěstí aneb jak na opravdovou sebemotivaci (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2018
4 586 Kč
85. Firma jako fungující "PR tým" (páteční dopolední workshop) (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2018
3 207 Kč
86. Systémy bezpečnosti potravin pro pokročilé – standardy BRC, IFS (PRAHA 1 )
3.12.2018
2 650 Kč
87. Jak připravovat, organizovat a vyhodnocovat jazykové vzdělávání… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2018
4 586 Kč
88. Světové účetnictví US GAAP a IFRS (srovnání a jejich vzájemné využití… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12 - 6.12.2018
10 757 Kč
89. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2018
2 529 Kč
90. Základy DPH pro vaši praxi včetně novely zákona od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2018
2 892 Kč
91. Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách předpisů v… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2018
2 650 Kč
92. Moderní leadership aneb proč benefity nestačí (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2018
3 509 Kč
93. Zvládání stresu na pracovišti i v soukromém životě, relaxační… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12 - 4.12.2018
8 216 Kč
94. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12 - 4.12.2018
8 458 Kč
95. Účetní závěrka za rok 2018 v plném a zjednodušeném rozsahu (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2018
3 134 Kč
96. Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2018
2 650 Kč
97. Zákon o DPH a jeho změny pro rok 2019 ve vazbě na daňový řád (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2018
2 771 Kč
98. Sociální sítě, komunity, web a blog. Naučte se digitální marketing… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2018
3 751 Kč
99. Praktický seminář k aktuálním otázkám poskytování informací… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2018
2 299 Kč
100. Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2018
2 650 Kč
101. Výkaz cash flow prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2018
2 771 Kč
102. Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2018
3 618 Kč
103. Srovnání českého a slovenského pracovního práva s ohledem na novely v… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2018
3 497 Kč
104. Protikorupční chování (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2018
2 190 Kč
105. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2018
4 586 Kč
106. Profesionální asistentka – management podpory manažerů (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12 - 6.12.2018
8 216 Kč
107. Efektivní využití MS Office v práci asistentky (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12 - 7.12.2018
12 076 Kč
108. Prezentuj krátce! (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2018
4 586 Kč
109. Motivace a odměňování pracovníků: čím, jak, koho a proč odměnit (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
4 586 Kč
110. Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12 - 7.12.2018
4 586 Kč
111. Náhrada škody v obchodní praxi – výklad, judikatura, praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
2 771 Kč
112. Zástavy v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
3 013 Kč
113. Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2018 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
2 408 Kč
114. Hodnocení zaměstnanců a jeho vazba na ostatní personální procesy (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12 - 7.12.2018
8 337 Kč
115. Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace za rok 2018 a novinky… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
2 650 Kč
116. Týmová komunikace krok za krokem aneb jak se domluvit a jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
4 586 Kč
117. Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
5 143 Kč
118. Finance pro nefinanční manažery – komplexní přehled včetně příkladů (PRAHA 1 )
7.12.2018
3 013 Kč
119. Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2018
2 408 Kč
120. Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2018
2 650 Kč
121. Účetním výkazům a závěrce rozumíme (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2018
2 771 Kč
122. Tisková zpráva od A do Z aneb jak na informace pro média (páteční… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2018
3 086 Kč
123. Řízení nákladů firmy, organizace i businessu a rozpočtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12 - 11.12.2018
10 152 Kč
124. Performance Management and Development Planning (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2018
2 892 Kč
125. Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12 - 11.12.2018
6 038 Kč
126. Faktura – komplexně na příkladech z praxe a náležitosti daňových… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2018
2 529 Kč
127. Negociace po telefonu – jak dobře zvládnout různé typy telefonátů (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2018
4 586 Kč
128. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2018
3 890 Kč
129. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
3 860 Kč
130. Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR a vysílání pracovníků do… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
3 255 Kč
131. Práce s vizemi a akčními plány pro rozvoj týmů i jednotlivců (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
4 586 Kč
132. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
2 408 Kč
133. Pokladna, práce s penězi, které nejsou vaše, platební karty – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
2 299 Kč
134. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (mírně… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
3 618 Kč
135. Manažer jako kouč, koučování pro manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12 - 12.12.2018
8 216 Kč
136. DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně a pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
2 771 Kč
137. Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
3 376 Kč
138. IFRS – aktuálně i připravované novelizace (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
2 650 Kč
139. Uzavření účetnictví za rok 2018 pro neauditované společnosti včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
2 650 Kč
140. Aktuality v účetnictví a daních 2018–2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
3 134 Kč
141. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a související otázky (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
2 287 Kč
142. Výběrový pohovor se zaměřením na osobnostní tendence uchazečů (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
4 586 Kč
143. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12 - 13.12.2018
8 458 Kč
144. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
4 586 Kč
145. Vývoj pracovněprávní legislativy pro rok 2019 – připravovaná novela… (HAVLÍČKŮV BROD )
12.12.2018
1 682 Kč
146. Průřez novinek v daňových a účetních předpisech pro rok 2019 (PRAHA 8 )
13.12.2018
3 013 Kč
147. Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
2 892 Kč
148. Elektronická evidence tržeb (EET) v podmínkách roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
2 166 Kč
149. Cestovní náhrady 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
2 408 Kč
150. Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
2 499 Kč
151. Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12 - 14.12.2018
8 337 Kč
152. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12 - 14.12.2018
8 458 Kč
153. Nejčastější chyby personalistů na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
4 586 Kč
154. Účetní závěrka nestátních neziskových organizací za rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
2 499 Kč
155. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12 - 14.12.2018
8 216 Kč
156. Jak ne/pracovat s týmem obchodníků (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
4 586 Kč
157. Time management pro chronické prokrastinátory (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
4 586 Kč
158. Celní problematika v roce 2018 a očekávané změny roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
2 771 Kč
159. Zásoby z účetního a daňového pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
2 408 Kč
160. Důkazní břemeno v daňovém řízení (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
2 529 Kč
161. Praktický průvodce GDPR pro daňové a účetní pracovníky – první… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
2 771 Kč
162. Zdaňování příjmů ze spekulací s kryptoměnami (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
2 529 Kč
163. Komunikace datovou schránkou aneb „jak efektivně komunikovat (nejen)… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
1 990 Kč
164. Praxí ověřené taktiky a postupy v prodeji (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
4 586 Kč
165. Novela zákona o DPH pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2018
2 771 Kč
166. Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2019 (PRAHA 1 )
17.12 - 19.12.2018
7 248 Kč
167. Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů v roce 2019 (PRAHA 1 )
17.12.2018
2 892 Kč
168. Správa dokumentů u původců ve veřejném i v soukromém sektoru – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2018
2 190 Kč
169. Emoce pod kontrolou – zvládání emocí v pěti krocích (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2018
5 143 Kč
170. Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2018
2 771 Kč
171. Daň z příjmů fyzických osob – za rok 2018 a novinky roku 2019 včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2018
3 134 Kč
172. Mzdové předpisy aktuálně pro rok 2019 (PRAHA 1 )
18.12.2018
3 255 Kč
173. Soft skills vyšší generace – tisícero dovedností komunikace a… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12 - 19.12.2018
9 910 Kč
174. Nejdůležitější změny v daních, finančním a mzdovém účetnictví pro rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2018
2 287 Kč
175. Uzavření účetnictví za rok 2018 pro podnikatelské subjekty (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2018
2 771 Kč
176. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2019… (PRAHA 1 )
19.12.2018
2 529 Kč
177. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2018
4 586 Kč
178. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2018
4 586 Kč
179. Financování od A do Z – v příkladech, s důrazem na praktickou aplikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
20.12.2018
2 892 Kč
180. Cestovní náhrady dle slovenské legislativy aktuálně a pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.12.2018
2 287 Kč
181. Novela zákona o DPH pro rok 2019 na praktických příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
3.1.2019
2 892 Kč
182. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.1.2019
2 892 Kč
183. Aktuality v účetnictví a daních 2018–2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.1.2019
3 134 Kč
184. Stálice a novinky v judikatuře nejvyššího správního soudu k daním z… (PRAHA 8 )
7.1.2019
3 981 Kč
185. Velká účetní závěrka včetně daňového přiznání právnických osob za rok… (PRAHA 1 )
8.1 - 9.1.2019
4 816 Kč
186. Jak správně nastavit pravidla pro vyúčtování zahraničních pracovních… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.1.2019
2 650 Kč
187. Sestavení účetní závěrky podvojného účetnictví podnikatelských… (PRAHA 1 )
8.1.2019
3 013 Kč
188. Praktický pohled na účetní a daňové doklady dle předpisů pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.1.2019
2 650 Kč
189. Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok… (PRAHA 1 )
9.1.2019
3 013 Kč
190. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
10.1 - 11.1.2019
8 458 Kč
191. Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.1.2019
3 013 Kč
192. Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 )
10.1.2019
3 255 Kč
193. Celní kodex a celní předpisy v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.1.2019
2 771 Kč
194. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
14.1.2019
4 586 Kč
195. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1.2019
3 328 Kč
196. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1 - 16.1.2019
9 668 Kč
197. Hodnocení zaměstnanců a jeho vazba na ostatní personální procesy (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1 - 16.1.2019
8 337 Kč
198. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 )
16.1 - 17.1.2019
4 586 Kč
199. Účetnictví právnických osob, daň z příjmů a DPH v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1 - 18.1.2019
7 345 Kč
200. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2019
4 586 Kč
201. Daň z příjmů aktuálně pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2019
3 376 Kč
202. Efektivní práce s daty díky funkcím MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1 - 18.1.2019
8 216 Kč
203. Účetní závěrka za rok 2018 a zásadní změny v účetnictví pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1.2019
3 376 Kč
204. Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků z pohledu zdravotního a… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.1.2019
2 892 Kč
205. DPH aktuálně pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.1.2019
3 013 Kč
206. Nejdůležitější změny v daních, finančním a mzdovém účetnictví pro rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.1.2019
2 287 Kč
207. Pracovněprávní předpisy v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.1.2019
3 013 Kč
208. Dopady změn u DPH na společnosti (sdružení) od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 )
21.1.2019
3 013 Kč
209. Úhrada ambulantních zdravotních služeb v roce 2019 aneb mám dodatek… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2019
2 529 Kč
210. Neverbální komunikace – a její verbální projevy (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2019
2 965 Kč
211. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2019
4 586 Kč
212. DPH na Slovensku po 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2019
3 134 Kč
213. Zásoby, skladová evidence, vazba na fakturaci, drobný majetek,… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1.2019
3 013 Kč
214. Převodní ceny a daňová kontrola – aktuální výzva v přímých daních po… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1.2019
2 771 Kč
215. Rychločtení a racionální čtení – dvoudenní intenzifikovaná forma (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1 - 24.1.2019
10 878 Kč
216. Cestovní náhrady včetně aktualit pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2019
2 529 Kč
217. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2019
4 707 Kč
218. Systémy bezpečnosti obalů – požadavky standardů na výrobce obalů pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2019
2 650 Kč
219. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2019… (PRAHA 1 )
25.1.2019
2 529 Kč
220. Time management pro chronické prokrastinátory (PRAHA 1 - Nové Město )
25.1.2019
4 586 Kč
221. Fakturace a související problematika DPH pro začínající (PRAHA 1 )
28.1.2019
2 650 Kč
222. Uzavření účetnictví za rok 2018 včetně zpracování daňového přiznání –… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1.2019
2 892 Kč
223. Zdaňování příjmů FO ze závislé činnosti v roce 2019 a roční zúčtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1.2019
2 529 Kč
224. Zdravotní pojištění v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1.2019
1 682 Kč
225. Jak na mzdy a platy v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1 - 30.1.2019
7 575 Kč
226. Splatná a odložená daň krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2019
2 650 Kč
227. Názorová manipulace, její zdroje a jak ji rozpoznat (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2019
3 497 Kč
228. Potravinářské podvody a falšování potravin (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2019
2 650 Kč
229. Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2019
3 255 Kč
230. Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace na… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2019
2 650 Kč
231. Praktické uplatňování zákona o DPH od 1. 1. 2019 (PRAHA 8 )
30.1.2019
3 497 Kč
232. Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2019
2 892 Kč
233. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1 - 31.1.2019
8 458 Kč
234. Důchodové pojištění v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2019
2 529 Kč
235. Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2019
2 771 Kč
236. Nastavení účetnictví, kontrolních vazeb a úprava vnitropodnikových… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2019
2 650 Kč
237. Daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2018 a aktuality pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2019
3 134 Kč
238. Elektronická evidence tržeb (EET) v podmínkách roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
1.2.2019
2 166 Kč
239. Daňový profesionál® – kompletně (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2 - 20.3.2019
41 600 Kč
240. Daně – výklad nejdůležitějších zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2 - 14.2.2019
24 176 Kč
241. Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2019
3 134 Kč
242. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2019
4 586 Kč
243. Rezervy a opravné položky v roce 2019 – účetní a daňový pohled včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2019
3 013 Kč
244. Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2018 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2019
2 408 Kč
245. Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2019
835 Kč
246. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2019
2 408 Kč
247. Příprava profesionální prezentace v MS PowerPoint (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2019
4 465 Kč
248. Uzavření účetnictví za rok 2018 pro neauditované společnosti včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2019
2 650 Kč
249. Praktický trénink obrany daňového subjektu aneb jak se vypořádat s… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2019
2 892 Kč
250. Celní problematika v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2019
2 771 Kč
251. Zákon o registru smluv – aktuální problematika (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2019
2 892 Kč
252. Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2019
2 650 Kč
253. Aktuálně k mezinárodnímu daňovému plánování – budoucnost blízká a… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2019
3 860 Kč
254. Zákon o daních z příjmů – právnické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2019
3 255 Kč
255. Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2019
3 013 Kč
256. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2019
2 771 Kč
257. Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2019
2 287 Kč
258. Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2019
2 287 Kč
259. Budujeme značku firmy, produktu, služby (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2019
4 586 Kč
260. Novinky v legislativě BOZP od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2019
2 408 Kč
261. GDPR pro HR – praktické zkušenosti (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2019
2 771 Kč
262. Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2019
2 287 Kč
263. Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2019
2 892 Kč
264. Hovory a rozhovory s médii (páteční dopolední workshop) (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2019
3 207 Kč
265. Zákon o daních z příjmů – závislá činnost (PRAHA 1 - Nové Město )
11.2.2019
2 287 Kč
266. Základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
11.2 - 15.2.2019
10 878 Kč
267. Výkon funkce statutárního orgánu, souběh funkcí a odlišnosti od… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.2.2019
2 892 Kč
268. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2019
2 771 Kč
269. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2019
2 408 Kč
270. Emoce pod kontrolou – zvládání emocí v pěti krocích (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2019
5 143 Kč
271. Jak připravovat, organizovat a vyhodnotit jazykové vzdělávání… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2019
4 586 Kč
272. Pokladna v roce 2019, práce s penězi, které nejsou vaše, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2019
2 408 Kč
273. Controlling aneb jak začít efektivně sledovat a řídit náklady a… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2019
2 892 Kč
274. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2 - 14.2.2019
8 458 Kč
275. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2019
2 408 Kč
276. Zákon o zdravotním pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2019
1 198 Kč
277. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2019
3 890 Kč
278. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2019
2 892 Kč
279. DPH a účtování v cestovním ruchu pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2019
3 376 Kč
280. Daň z příjmů – novinky v roce 2018/2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2019
3 134 Kč
281. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2019
4 586 Kč
282. Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2019
3 497 Kč
283. Uzavření daňové evidence OSVČ, daňové přiznání a přehledy k pojištění… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2019
3 013 Kč
284. Právní minimum pro daňové poradce (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2019
2 650 Kč
285. INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2019
2 650 Kč
286. Základní orientace v personalistice (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2 - 15.2.2019
8 337 Kč
287. Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na výrobní společnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2.2019
2 892 Kč
288. Zákon o DPH 2018/2019 v příkladech, včetně zaúčtování specifických… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2.2019
2 771 Kč
289. Roční zúčtování a vyúčtování příjmů zaměstnanců za rok 2018, změny ve… (PRAHA 1 )
15.2.2019
3 013 Kč
290. Systém bezpečnosti obalů – požadavky BRC/IoP Global Standard –… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2.2019
2 529 Kč
291. Jak na dezinformace – odolejte fake news (páteční dopolední workshop) (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2.2019
3 207 Kč
292. DPH ve stavebnictví na příkladech z praxe v roce 2019 (PRAHA 1 )
18.2.2019
2 892 Kč
293. Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2019
2 650 Kč
294. Daň z příjmů fyzických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2019
3 134 Kč
295. Příklady daňové (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2 - 21.2.2019
7 248 Kč
296. Účtování podle jednotlivých účetních tříd z pohledu praxe – postup… (PRAHA 1 )
19.2.2019
3 013 Kč
297. Konec manipulace – už s vámi nebudou orat (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2019
5 675 Kč
298. Daň z přidané hodnoty (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2019
3 134 Kč
299. Systém HACCP ve stravovacích provozech krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2019
2 408 Kč
300. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2019
4 586 Kč
301. Daň z příjmů právnických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2019
3 134 Kč
302. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2019
3 025 Kč
303. Komunikační MMA umění (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2019
4 586 Kč
304. Silná firemní kultura a zlepšování výkonu firmy (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2019
4 586 Kč
305. GDPR pro malé podnikatele a firmy – prakticky a účinně (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2019
3 497 Kč
306. Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na prodej služeb v komerčním… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2019
2 892 Kč
307. Účetní závěrka za rok 2018 včetně finanční analýzy (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2019
3 255 Kč
308. Excelentní paměť není pouhou iluzí (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2019
5 203 Kč
309. Označování potravin pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2019
2 771 Kč
310. Jak může firmě prospět osobní PR a značka zaměstnance (páteční… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2019
3 207 Kč
311. Systémy pro zajištění bezpečnosti potravin v zemědělské prvovýrobě … (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2.2019
2 408 Kč
312. Tuzemské cestovní náhrady v praxi (PRAHA 1 )
25.2.2019
2 650 Kč
313. Právní úprava kapitálového trhu (MIFID2/MIFIR) (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2.2019
2 650 Kč
314. Co musí manažer vědět o daních po novele z roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2019
3 134 Kč
315. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2 - 27.2.2019
8 216 Kč
316. Malé daně – výklad zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2 - 28.2.2019
6 728 Kč
317. Zákon o spotřebních daních a ekologická daň (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2019
3 134 Kč
318. Zákoník práce 2019 – pro začínající aneb začínám/vracím se k… (PRAHA 1 )
26.2 - 28.2.2019
7 611 Kč
319. Cash flow v teorii i praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2 - 27.2.2019
6 522 Kč
320. Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2019
2 287 Kč
321. Zákon o dani z nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2019
2 287 Kč
322. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2 - 28.2.2019
8 458 Kč
323. Zákon o dani silniční (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2019
2 287 Kč
324. Zákon o svobodném přístupu k informacím v nových souvislostech (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2019
2 892 Kč
325. Výzkum a vývoj – odpočitatelná položka pohledem aktuální legislativy… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2019
2 650 Kč
326. Prezentuj krátce! (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2019
4 586 Kč
327. Firma jako fungující "PR tým" (páteční dopolední workshop) (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2019
3 207 Kč
328. Daňový řád, daňový systém ČR – pojmy a definice (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3 - 6.3.2019
5 675 Kč
329. Automatizace práce v MS Excel pomocí maker (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3 - 6.3.2019
8 216 Kč
330. Jak plánovat lokální obchodní strategie (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2019
4 586 Kč
331. Podvojné účetnictví od A do Z (PRAHA 1 )
5.3 - 7.3.2019
7 732 Kč
332. Zásadní rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS (PRAHA 1 )
7.3.2019
2 650 Kč
333. Prezentační dovednosti – jak dát prezentaci šťávu (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2019
4 586 Kč
334. Výpočty ve mzdové účtárně – pro začínající mzdové účetní 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
8.3.2019
2 771 Kč
335. Jednáme s klientem po telefonu (PRAHA 1 - Nové Město )
8.3.2019
4 586 Kč
336. Aktuality pro výrobce potravin a obalů v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2019
2 650 Kč
337. Praktický trénink pokročilých prezentačních dovedností (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2019
4 344 Kč
338. Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2019
2 650 Kč
339. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3 - 13.3.2019
8 458 Kč
340. Excelentní paměť není pouhou iluzí – rozšířený seminář (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3 - 13.3.2019
8 821 Kč
341. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2019
3 618 Kč
342. Výklad účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3 - 14.3.2019
5 796 Kč
343. Dodací doložky INCOTERMS 2010 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2019
2 771 Kč
344. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2019
4 586 Kč
345. Podřízený zaměstnanec od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3 - 14.3.2019
8 216 Kč
346. Odpovědnost za vady – detailní rozbor včetně judikatury a praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2019
3 013 Kč
347. GDPR – výkladové i aplikační problémy a nový zákon o zpracování… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2019
3 013 Kč
348. Efektivní vedení aneb co se v týmu skrytě děje (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2019
4 586 Kč
349. Kritické myšlení a rozhodování aneb rozhodovací manuál (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2019
4 586 Kč
350. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3 - 19.3.2019
8 458 Kč
351. Agenturní zaměstnávání pro agentury i uživatele – v praxi a ve světle… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3.2019
2 771 Kč
352. Pracovněprávní předpisy v roce 2019 (PRAHA 1 )
18.3.2019
3 013 Kč
353. Příklady účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3 - 20.3.2019
5 191 Kč
354. Účinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2019
5 068 Kč
355. Odpady ve stravovacích provozech pro začínající a mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2019
2 650 Kč
356. Metodika pracovní doby, její rozvržení, pravidla a forma… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2019
3 013 Kč
357. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě… (PRAHA 1 )
19.3.2019
2 771 Kč
358. Systémy bezpečnosti potravin – jejich principy a požadavky (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2019
2 650 Kč
359. Základy IFRS na příkladech z praxe (PRAHA 1 )
20.3 - 21.3.2019
5 966 Kč
360. Rozhovory v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3 - 21.3.2019
8 216 Kč
361. Platební styk – seznámení s právní úpravou (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2019
2 892 Kč
362. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3.2019
4 707 Kč
363. Prodej jako hra (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3.2019
3 509 Kč
364. Stavební zákon – praktické zkušenosti při aplikaci novely stavebního… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3.2019
2 771 Kč
365. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3.2019
2 892 Kč
366. Řízení alergenů ve stravovacích provozech (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2019
2 529 Kč
367. Cestovní náhrady 2019 (PRAHA 1 )
25.3.2019
2 529 Kč
368. Skončení pracovního poměru na praktických příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2019
3 134 Kč
369. Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2019
2 650 Kč
370. Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 )
27.3 - 28.3.2019
4 707 Kč
371. Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2019
2 650 Kč
372. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3 - 29.3.2019
5 191 Kč
373. Neverbální komunikace – a její verbální projevy (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3.2019
2 965 Kč
374. Insolvenční řízení – praktické rady pro obezřetné podnikatele včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3.2019
3 013 Kč
375. Systém bezpečnosti obalů – požadavky IFS PACsecure (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2019
2 529 Kč
376. Budujeme značku firmy, produktu, služby (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2019
4 586 Kč
377. Spory při realizaci staveb včetně judikatury a praktických doporučení (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2019
3 134 Kč
378. IFRS – mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4 - 4.4.2019
9 305 Kč
379. Moderní controlling a reporting (distanční studium) (PRAHA 1 )
2.4 - 25.4.2019
11 979 Kč
380. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4 - 3.4.2019
8 458 Kč
381. Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2019
2 892 Kč
382. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2019
4 586 Kč
383. Trénink vyjednávání pro nákupčí (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4 - 4.4.2019
8 700 Kč
384. Přeměny obchodních společností – právní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2019
3 013 Kč
385. Zahraniční obchod se službami z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2019
2 771 Kč
386. Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2019
3 134 Kč
387. Kolektivní investování (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2019
2 771 Kč
388. IFRS – finanční nástroje (PRAHA 1 )
9.4 - 10.4.2019
6 401 Kč
389. Kontroly zaměstnavatelů inspektoráty práce – průběh kontroly a postup… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2019
2 892 Kč
390. Personální a mzdová problematika v roce 2019 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2019
3 134 Kč
391. GDPR – první poznatky z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2019
2 771 Kč
392. Svěřenské fondy pro pokročilé z pohledu transakčních, daňových a… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2019
3 013 Kč
393. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – masné výrobky (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2019
2 650 Kč
394. Problematické situace v přeshraničním obchodě a službách včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2019
2 408 Kč
395. Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2019
3 618 Kč
396. Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2019
3 013 Kč
397. Systém HACCP ve stravovacích provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2019
2 408 Kč
398. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2019
3 013 Kč
399. Metodika pracovní doby, její rozvržení, pravidla a forma… (PRAHA 1 )
17.4.2019
3 013 Kč
400. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2019
4 586 Kč
401. Efektivní smluvní sankce – jak optimalizovat smlouvu (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2019
3 013 Kč
402. Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2019
3 606 Kč
403. Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR… (PRAHA 1 )
18.4.2019
2 892 Kč
404. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4 - 24.4.2019
8 458 Kč
405. Nejčastější chyby při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v… (PRAHA 1 )
23.4.2019
2 650 Kč
406. Zahraniční holdingové struktury – právní a daňové souvislosti včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2019
2 771 Kč
407. Úhrada zdravotních služeb v roce 2018 a 2019, aneb co dělat, když s… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2019
2 892 Kč
408. Systémy bezpečnosti potravin pro pokročilé – standardy BRC, IFS (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2019
2 650 Kč
409. Mzdová akademie pro začínající v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4 - 26.4.2019
7 490 Kč
410. Tuzemské cestovní náhrady v praxi (PRAHA 1 )
24.4.2019
2 650 Kč
411. Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2019
2 408 Kč
412. Insolvenční řízení z pohledu věřitele – aktuální výkladové problémy,… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2019
3 013 Kč
413. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – koloniální zboží (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2019
2 408 Kč
414. Vysílání pracovníků do členských států EU – na co všechno pamatovat (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2019
2 892 Kč
415. US GAAP – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5 - 15.5.2019
9 063 Kč
416. Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR a vysílání pracovníků do… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2019
3 255 Kč
417. Účetní, daňové a právní martyrium v případě dlouhodobé fyzické… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2019
3 013 Kč
418. Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace na… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2019
2 650 Kč
419. Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se rozhodnout o koupi… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2019
2 892 Kč
420. Řízení nákladů firmy a organizace i businessu, rozpočtování a… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5 - 17.5.2019
11 967 Kč
421. Odštěpný závod (organizační složka podniku) v ČR a v zahraničí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2019
3 860 Kč
422. Kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a… (PRAHA 1 )
16.5.2019
3 255 Kč
423. Povolování provádění staveb (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2019
3 013 Kč
424. Kontaminující látky v potravinách (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2019
2 650 Kč
425. Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2019
3 013 Kč
426. IFRS v praxi – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5 - 22.5.2019
7 974 Kč
427. Účetnictví pro neúčetní v daňových souvislostech (podnikatelské… (PRAHA 1 )
20.5 - 21.5.2019
4 816 Kč
428. Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2019
2 771 Kč
429. Mzdová a personální speciálka pro rok 2019 včetně mzdového auditu (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5 - 29.5.2019
21 768 Kč
430. Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2019
3 618 Kč
431. Bytová družstva v praxi – právní úprava s důrazem na chystané změny v… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2019
2 650 Kč
432. Velká novela daňových předpisů v roce 2019 – Sněmovní tisk č. 206,… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2019
3 497 Kč
433. Personalistika a bezpečnost práce v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2019
2 408 Kč
434. Předpisy o zaměstnanosti v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2019
2 408 Kč
435. Insolvenční řízení – řešení úpadku oddlužením, výkladové problémy,… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2019
3 013 Kč
436. Auditor v potravinářství (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2019
2 650 Kč
437. Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0–7 (PRAHA 1 )
22.5 - 24.5.2019
6 038 Kč
438. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2019
2 650 Kč
439. FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2019
2 408 Kč
440. Kupní smlouva v obchodních vztazích (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2019
3 013 Kč
441. Daň z příjmů ze závislé činnosti v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2019
2 650 Kč
442. Restrukturalizace, transformace a podnikové přeměny – příklady fúzí,… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2019
2 771 Kč
443. Důchodové pojištění, vedení evidenčních listů v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2019
2 529 Kč
444. Zákon o zdravotním pojištění v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2019
1 319 Kč
445. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2019
2 771 Kč
446. Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2019
2 650 Kč
447. Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových… (PRAHA 1 )
27.5 - 30.5.2019
11 846 Kč
448. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2019
2 529 Kč
449. Zákon o nemocenském pojištění v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2019
2 529 Kč
450. Nové nařízení o prospektu – s účinností od 1. 7. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2019
2 420 Kč
451. Kurz – elektronická evidence tržeb (EET) (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2019
2 529 Kč
452. Jak postupovat při vedení účetnictví, problematika vedení účetnictví… (PRAHA 1 )
28.5.2019
2 771 Kč
453. Vedení personální a mzdové agendy, mzdový audit (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2019
3 255 Kč
454. Zákon o spotřebitelském úvěru – zkušenosti s jeho aplikací (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2019
2 408 Kč
455. Sanitace a ochranný systém proti výskytu škůdců pro výrobní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2019
2 529 Kč
456. Zákoník práce v praxi – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5 - 30.5.2019
4 998 Kč
457. Mzdové předpisy v praxi pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2019
3 255 Kč
458. Finanční analýza pro praktické využití (PRAHA 1 )
30.5 - 31.5.2019
5 191 Kč
459. INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2019
2 650 Kč
460. Mzdové účetnictví – řešení problematických případů (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2019
2 771 Kč
461. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a související otázky –… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2019
2 408 Kč
462. GDPR pro daňové a účetní pracovníky – první zkušenosti z praxe a nový… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2019
2 771 Kč
463. Daňové minimum pro účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6 - 5.6.2019
7 732 Kč
464. Sanitace a ochranný systém proti výskytu škůdců ve stravovacích… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2019
2 529 Kč
465. GDPR pro malé podnikatele a firmy – prakticky a účinně (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2019
3 497 Kč
466. Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2019
2 892 Kč
467. Minimum celního deklaranta (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6 - 7.6.2019
9 668 Kč
468. Nabývání nemovitostí – specifika asset deal a share deal – právní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2019
3 013 Kč
469. Platební styk pro pokročilé – včetně nejnovějších změn (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2019
2 771 Kč
470. Personální a mzdová problematika v roce 2019 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2019
3 134 Kč
471. Pracovní právo v roce 2019 – refresh klíčových oblastí a informace o… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2019
2 771 Kč
472. Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2019
2 529 Kč
473. Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních… (PRAHA 1 )
10.6.2019
3 618 Kč
474. Komplikované účetní případy pro náročné (PRAHA 1 )
11.6 - 12.6.2019
5 796 Kč
475. GDPR – výkladové i aplikační problémy a nový zákon o zpracování… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2019
3 013 Kč
476. Postavení jednatele – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2019
2 771 Kč
477. ePrivacy pro IT pracovníky – co přináší, jak postupovat, vazby na… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2019
2 771 Kč
478. Majetek podle českých předpisů a IFRS – srovnání, včetně nového… (PRAHA 1 )
17.6 - 18.6.2019
6 401 Kč
479. Základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi (PRAHA 1 )
17.6 - 21.6.2019
10 878 Kč
480. Novela zákona o obchodních korporacích (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2019
3 013 Kč
481. Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6 - 20.6.2019
10 152 Kč
482. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6 - 20.6.2019
5 191 Kč
483. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2019
2 771 Kč
484. Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontrolu (PRAHA 1 - Nové Město )
21.6.2019
2 771 Kč
485. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě… (PRAHA 1 )
24.6.2019
2 771 Kč
486. Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2019
2 650 Kč
487. Chránění zaměstnanci – praktické rady, příklady a judikatura (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2019
3 013 Kč
488. Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled… (PRAHA 1 )
26.6.2019
3 376 Kč
489. Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného… (PRAHA 1 )
27.6.2019
2 892 Kč
490. Řízení nákladů firmy, organizace i businessu a rozpočtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.7 - 11.7.2019
10 152 Kč
491. Dodací doložky INCOTERMS 2010 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.7.2019
2 771 Kč
492. Světové účetnictví US GAAP a IFRS (srovnání a jejich vzájemné využití… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.7 - 18.7.2019
10 757 Kč
493. Zákoník práce 2019 – pro začínající aneb začínám/vracím se k… (PRAHA 1 )
16.7 - 18.7.2019
7 611 Kč
494. Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR… (PRAHA 1 )
19.7.2019
2 892 Kč
495. Vedení mzdové agendy – pro začínající mzdové účetní (PRAHA 1 )
22.7 - 23.7.2019
5 554 Kč
496. Vedení mzdové agendy – komplikované mzdové výpočty (PRAHA 1 )
24.7.2019
3 013 Kč
497. Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.7.2019
3 013 Kč
498. DPH – procvičovací kurz pro mírně pokročilé až pokročilé plátce (PRAHA 1 - Nové Město )
6.8 - 8.8.2019
7 248 Kč
499. Účto a daně aneb školíme se v přírodě – XVII. ročník (Kácov) (KÁCOV )
22.8 - 24.8.2019
7 259 Kč
500. Personální a mzdová problematika v roce 2019 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.8.2019
3 134 Kč
501. Účetní případy pro pokročilé aneb účetnictví 2019 v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8 - 28.8.2019
5 917 Kč
502. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 )
29.8.2019
2 892 Kč

Žádné položky.

Elektronické kurzy

Auto v podnikání (záznam on-line)
1 997 Kč
Časté chyby a omyly v účetnictví a daních (záznam on-line)
1 392 Kč
CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
CESTOVNÍ NÁHRADY (záznam DVD)
1 392 Kč
Cestovní náhrady 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daň z příjmu fyzických osob 2015 a daňové přiznání za rok 2014 …
1 150 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2016/2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2017/2018 (záznam on-line)
1 997 Kč
Daň z příjmů fyzických osob v roce 2016 a daňové přiznání za rok 2015…
1 392 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2015 a daňové přiznání právnických osob…
1 150 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2018 a daňové přiznání za rok 2017 …
1 997 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2016 a daňové přiznání za rok…
1 392 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2017 a daňové přiznání za rok…
1 392 Kč
Daně a účetnictví SVJ – společenství vlastníků jednotek (záznam on…
1 997 Kč
Daně a účetnictví v roce 2015 – první poznatky z praxe (záznam on…
1 150 Kč
Daňová kontrola (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňové a nedaňové výdaje v praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
Daňové minimum pro účetní v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňově uznatelné náklady v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňový řád pro účetní 2016 s ohledem na povinnou elektronickou…
1 392 Kč
Daňový řád pro účetní 2018 s ohledem na povinnou elektronickou…
1 997 Kč
DPH nejčastější chyby a praktické příklady (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH po novelách 2016 a 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2016 …
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2017 …
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2018 …
1 997 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU se zaměřením na služby v roce…
1 392 Kč
DPH při vývozu a dovozu 2018 - nejčastější chyby a příklady (záznam…
1 997 Kč
DPH pro začátečníky (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH v příkladech (záznam on-line)
1 997 Kč
DPH v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
DPH v roce 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH v tuzemsku 2014, 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (záznam DVD)
1 392 Kč
Elektronická evidence tržeb v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Elektronická komunikace se státní správou 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD)
1 392 Kč
Finanční transakce mezi obchodními organizacemi, transferové ceny …
1 392 Kč
GDPR a ochrana osobních údajů (záznam on-line)
1 997 Kč
IFRS Finanční nástroje, podnikové kombinace (záznam on-line)
1 997 Kč
IFRS Účetní metody, tržby, zásoby (záznam on-line)
1 997 Kč
INCOTERMS 2010 (záznam DVD)
1 392 Kč
INTRASTAT OD A DO Z (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK VYPLŇOVAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Jednočlenná s.r.o. z účetního, daňového a právního pohledu (záznam on…
1 997 Kč
Kde nejvíce chybujeme v pracovním právu – pro náročné (záznam on-line)
1 392 Kč
Komplikované účetní případy (záznam on-line)
1 392 Kč
Konsolidovaná účetní závěrka 1 (záznam on-line)
1 997 Kč
Konsolidovaná účetní závěrka 2 (záznam on-line)
1 997 Kč
Kontrolní hlášení k DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Majetek a odpisy v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD)
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2017 (záznam…
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2016 …
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2018 (záznam…
1 997 Kč
Nemovitosti a jejich nájem v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v daních a účetnictví 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1.1.2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v oblasti účetnictví a daní od 1. 1. 2018 (záznam on-line)
1 997 Kč
Novinky ve mzdách 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky ve mzdách v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ON-LINE KURZ: Daň z příjmů fyzických osob 2019 a daňové přiznání za…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Daň z příjmů právnických osob 2019 a daňové přiznání za…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Daňově uznatelné náklady 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: DPH 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: DPH pro neziskové organizace 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Insolvenční řízení pro účetní 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Novinky v oblasti daní a účetnictví 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Novinky ve mzdách v roce 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Problematika pohledávek a dluhů 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Roční zúčtování daně za rok 2018
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Smlouvy o zamezení dvojího zdanění, mezinárodní zdanění…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Účetní závěrka pro podnikatelské subjekty 2018
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Účetnictví a daně neziskových organizací 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Uplatňování DPH v praxi podrobně 2
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Zákoník práce 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Zdravotní pojištění 2019
1 997 Kč
Práce s jednotným správním dokumentem, základy o clech pro účetní …
1 997 Kč
Pracovní právo pro mzdové účetní v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
PRACOVNÍ SMLOUVY A JAK NA NĚ Z POHLEDU PRAXE (záznam DVD)
1 392 Kč
Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU …
1 392 Kč
Problematika pohledávek a dluhů (závazků) v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam DVD)
1 392 Kč
Roční zúčtování daně z příjmů 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Roční zúčtování daně z příjmů 2017 (záznam on-line)
1 997 Kč
Sestavení výkazu Cash flow (záznam on-line)
1 997 Kč
Silniční daň 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY (záznam DVD)
3 351 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – PRŮBĚH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU (záznam DVD)
1 392 Kč
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ …
1 392 Kč
Spotřební daně (záznam on-line)
1 997 Kč
Srážky, exekuce a oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2018 (záznam on…
1 997 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2016 (záznam on…
1 392 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení zaměstnanců – komplexní přehled kroků…
1 392 Kč
Stávám se zaměstnavatelem (záznam on-line)
1 997 Kč
STYLISTIKA MODERNÍHO E-MAILU – OBCHODNÍ I OSOBNÍ KORESPONDENCE …
1 392 Kč
Účetní závěrka 2014 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 150 Kč
Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetní závěrka 2016 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetnictví a daně neziskových organizací 2015/2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetnictví pro praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
Účtování nákladů a výnosů (záznam on-line)
1 997 Kč
Účtování o dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku (záznam on-line)
1 997 Kč
Účtování o zásobách (záznam on-line)
1 997 Kč
Účtování organizačních složek (záznam on-line)
1 997 Kč
Účtování v účtové třídě 3 – pohledávky, závazky a účty časového…
1 997 Kč
Uplatňování DPH v praxi podrobně (záznam on-line)
1 997 Kč
ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PODLE NORMY ČSN 01 6910 – ZMĚNY A NOVINKY ROKU 2014…
1 392 Kč
VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY PRO ZAČÍNAJÍCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Vedení mzdové agendy pro zkušené (záznam on-line)
1 392 Kč
VEDENÍ OSOBNÍ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ (záznam DVD)
1 392 Kč
Vnitropodnikové směrnice (záznam on-line)
1 392 Kč
Výklad zákona o DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Výpočty ve mzdové účtárně – problematika pojistného (záznam on-line)
1 997 Kč
Výpočty ve mzdové účtárně – problematika výpočtu mzdy (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy IFRS (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy účetnictví I. – Právní úprava účetnictví (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy účetnictví II. – Majetek a zdroje (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy účetnictví III. – Základy účtování (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy účetnictví IV. – Účetní uzávěrka a závěrka (záznam on-line)
1 392 Kč
ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákoník práce – pracovní doba a její rozvržení z pohledu praxe ve…
1 392 Kč
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí 2018 (záznam on-line)
1 997 Kč
Zákonné způsoby optimalizace daní z pohledu daňového poradce (záznam…
1 392 Kč
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZAMĚSTNÁVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮ, STUDENTŮ – VZNIK A PRŮBĚH PP VZTAHU Z…
1 392 Kč
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 – ZMĚNY V ROCE 2014 A K 1. 1. 2015 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2016 - změny v roce 2015 a k 1. 1. 2016 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2017 – změny v roce 2016 a k 1.1.2017 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2018 – změny v roce 2017 a k 1.1.2018 …
1 997 Kč
Změny celních předpisů s návazností na DPH a změny INTRASTATu 2016 …
1 392 Kč
Změny společností – ukončování činnosti, převod, transformace (záznam…
1 392 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.