Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 1. VOX a.s., 24.05.2013, 11:50

„Úkolem manažera (z anglického slova manage - řídit) je řídit, organizovat, případně plánovat určité činnosti v určité firmě, podniku, společnosti i státní organizaci.“ Tak o pozici manažera v každé firmě hovoří Průvodce světem povolání. Jak ale být dobrým, kvalitním, erudovaným a progresivním manažerem, který splňuje požadavky dnešní doby?

Od manažera se očekává, že dokáže úkoly plánovat, organizovat a rozdělovat. Je samozřejmé, že prostor pro to, jak zlepšit vlastní manažerské schopnosti, je velmi široký. Přesto nesporným faktem je, že do jisté míry se člověk s dovednosti být manažerem rodí.

Osoba, jež se uchází o manažerský post a chce ho vykonávat zodpovědně, by měla být extrovertní povahy, měla by z ní vyzařovat autorita. Podřízení manažera musí mít v sobě pocit, že manažer věci rozumí a že právě jeho cesta k řešení určitého problému je ta správná; ta, která přinese kýžený výsledek.
Manažer by měl být schopen činnosti svých podřízených plánovat (tzv. time management). Měl by organizovat čas „svěřenců“ i vlastní – je důležité si úkoly časově zharmonizovat, zamezit, alespoň zčásti, stresovým situacím. Říká se sice, že pod stresem a časovým nátlakem vznikají nejlepší řešení situací, přesto je vhodné se vyvarovat neustálé nervozitě z nedodržování termínů.

Pozice manažera ve firmě by měla vzbuzovat u podřízených respekt, odhodlání zlepšovat výsledky dané firmy. Pokud to tak není, dříve, nebo později se to výrazně projeví na vypracovaných úkolech. Manažer by neměl jednat s lidmi mu podřízenými jako s „nevolníky“, měl by je brát jako partnery, kterým jde o stejnou věc, o stejný cíl.
Lidský a empatický přístup je v práci manažera důležitý. Nikoliv však takový, který dává podřízeným pocit, že si mohou vše dovolit. Hranice je tenká, ale člověk na nadřízené pracovní pozici by měl jasně ukázat, že je rovněž člověk „z masa a kostí“, který má své chyby a nedostatky, o nichž ví a jichž se chce postupem času zbavit. I vědomí vlastní nevyvolenosti provází dobrého manažera.

Progresivní manažer je meta. Chcete-li se k ní alespoň trochu přiblížit, navštivte program Progresivní manažer.

Autor: Tomáš Franěk, 1. VOX a.s.


Firma 1. VOX a.s. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. IFRS – aktuálně i připravované novelizace (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2017
2 408 Kč
2. Uzavření účetnictví za rok 2017 pro podnikatelské subjekty (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2017
2 771 Kč
3. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2017
4 344 Kč
4. Excelentní paměť není pouhou iluzí (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2017
5 082 Kč
5. Zákon o prokazování původu majetku včetně daňových dopadů – první… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2017
1 803 Kč
6. Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2017
2 499 Kč
7. Zákon o DPH a jeho změny pro rok 2018 ve vazbě na daňový řád (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2017
2 650 Kč
8. GDPR v praxi pro IT pracovníky – praktické rady, jak postupovat (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2017
2 529 Kč
9. Povinná elektronická komunikace datovou schránkou aneb "jak efektivně… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2017
2 400 Kč
10. Výběrový pohovor se zaměřením na osobnostní tendence uchazečů (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2017
4 344 Kč
11. Daň z příjmů fyzických osob – za rok 2017 a novinky roku 2018 včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2017
2 650 Kč
12. Nabývání nemovitostí (specifika asset deal a share deal) – právní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2017
3 013 Kč
13. Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2017
2 529 Kč
14. Práce s vizemi a akčními plány pro rozvoj týmů i jednotlivců (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2017
4 344 Kč
15. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2017
4 344 Kč
16. Nejdůležitější změny v daních, finančním a mzdovém účetnictví od roku… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2017
2 045 Kč
17. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12 - 19.12.2017
8 216 Kč
18. Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2017 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2017
2 408 Kč
19. Aktuality v účetnictví a daních 2017-2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2017
2 892 Kč
20. Cestovní náhrady dle slovenské legislativy aktuálně a pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2017
2 287 Kč
21. DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně a pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2017
2 408 Kč
22. Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů v roce 2018 (PRAHA 1 )
19.12.2017
2 771 Kč
23. Sestavení daňového přiznání daně z příjmu právnických osob pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2017
2 499 Kč
24. Elektronická evidence tržeb (EET) v podmínkách roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2017
2 287 Kč
25. Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2018 (PRAHA 1 )
19.12 - 21.12.2017
6 038 Kč
26. Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2017
4 344 Kč
27. Mzdové předpisy aktuálně pro rok 2018 (PRAHA 1 )
20.12.2017
3 134 Kč
28. Soft skills vyšší generace – tisícero dovedností komunikace a… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.12 - 22.12.2017
9 668 Kč
29. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2018… (PRAHA 1 )
21.12.2017
2 408 Kč
30. Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.1.2018
2 892 Kč
31. Zákon o DPH pro rok 2018 – praktické příklady (PRAHA 1 - Nové Město )
8.1.2018
2 408 Kč
32. Velká účetní závěrka včetně daňového přiznání za rok 2017 (PRAHA 1 )
9.1 - 10.1.2018
4 707 Kč
33. Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů (PRAHA 1 - Nové Město )
9.1.2018
2 190 Kč
34. Sestavení účetní závěrky podvojného účetnictví za rok 2017 (PRAHA 1 )
9.1.2018
2 892 Kč
35. Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok… (PRAHA 1 )
10.1.2018
2 892 Kč
36. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
10.1 - 11.1.2018
8 216 Kč
37. Pracovnělékařské služby v praxi (včetně schválené a rozsáhlé novely… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.1.2018
2 529 Kč
38. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
10.1.2018
2 650 Kč
39. Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům (PRAHA 1 - Nové Město )
11.1.2018
2 408 Kč
40. Výběrový pohovor se zaměřením na osobnostní tendence uchazečů –… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.1.2018
2 965 Kč
41. Elektronická evidence tržeb (EET) v podmínkách roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.1.2018
2 287 Kč
42. Zákon o zadávání veřejných zakázek (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1.2018
2 390 Kč
43. Aktuality v účetnictví a daních 2017–2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1.2018
3 134 Kč
44. Celní kodex a celní předpisy v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1.2018
2 650 Kč
45. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1 - 16.1.2018
8 216 Kč
46. Hodnocení zaměstnanců a jeho vazba na ostatní personální procesy (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1 - 17.1.2018
7 974 Kč
47. Efektivní práce s daty díky funkcím MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1 - 17.1.2018
7 853 Kč
48. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2018
3 134 Kč
49. Rychločtení, racionální čtení, info management (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1 - 17.1.2018
10 878 Kč
50. Zákon o registru smluv se zaměřením na školy a školská zařízení (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2018
1 991 Kč
51. Pracovněprávní předpisy v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2018
2 408 Kč
52. Jak správně nastavit pravidla pro vyúčtování zahraničních pracovních… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2018
2 408 Kč
53. Jak na emoce v týmové práci (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2018
2 499 Kč
54. Nejdůležitější změny v daních, finančním a mzdovém účetnictví od roku… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1.2018
2 045 Kč
55. Účetnictví právnických osob, daň z příjmů a DPH v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1 - 19.1.2018
6 982 Kč
56. Cestovní náhrady v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1.2018
2 287 Kč
57. Minimum z financí a účetnictví pro neekonomy (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1 - 18.1.2018
7 974 Kč
58. Daň z příjmů aktuálně pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1.2018
2 892 Kč
59. Účetní závěrka za rok 2017 a zásadní změny v účetnictví pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.1.2018
2 892 Kč
60. DPH aktuálně pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.1.2018
2 650 Kč
61. Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2017 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.1.2018
2 408 Kč
62. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2018
4 344 Kč
63. Kurz – elektronická evidence tržeb (EET) (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2018
2 287 Kč
64. Dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2018
2 499 Kč
65. Zásoby, skladová evidence, vazba na fakturaci, drobný majetek,… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2018
2 771 Kč
66. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2018… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2018
2 287 Kč
67. IFRS – mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1 - 25.1.2018
9 063 Kč
68. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a související otázky (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1.2018
2 287 Kč
69. Účetní závěrka za rok 2017 včetně finanční analýzy (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1.2018
3 134 Kč
70. Daň z nabytí nemovitých věcí v praxi včetně postupu při vyplnění… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2018
2 287 Kč
71. Zlepšete si koncentraci, paměť, tvořivost, motivační schopnosti –… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2018
4 961 Kč
72. Daň z příjmů – novinky v roce 2017/2018 (odpolední seminář) (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2018
2 408 Kč
73. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2018
1 990 Kč
74. Etiketa pro úřednice a úředníky (PRAHA 1 - Nové Město )
25.1.2018
2 299 Kč
75. Průběh kontroly u příjemců dotací (PRAHA 1 - Nové Město )
25.1.2018
2 190 Kč
76. Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků z pohledu zdravotního a… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.1.2018
2 771 Kč
77. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
25.1.2018
2 287 Kč
78. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.1.2018
4 344 Kč
79. Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.1.2018
2 650 Kč
80. Účetní závěrka nestátních neziskových organizací za rok 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.1.2018
2 499 Kč
81. Praktický trénink obrany daňového subjektu aneb jak se vypořádat s… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.1.2018
2 650 Kč
82. Pracovní právo v praxi: novinky 2017/2018, skutečné a domnělé… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.1.2018
2 287 Kč
83. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2018
4 586 Kč
84. Nastavení účetnictví, kontrolních vazeb a úprava vnitropodnikových… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2018
2 408 Kč
85. Jak na mzdy a platy v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1 - 31.1.2018
8 107 Kč
86. Padesát barev padesátky aneb jak zaujmout zaměstnavatele svými… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2018
4 344 Kč
87. Zdravotní pojištění v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2018
2 287 Kč
88. Uzavření daňové evidence OSVČ, daňové přiznání a přehledy k pojištění… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2018
2 892 Kč
89. Zdaňování příjmů FO ze závislé činnosti v roce 2018 a roční zúčtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2018
2 408 Kč
90. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2018
4 344 Kč
91. Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2018
2 771 Kč
92. Ochrana osobních údajů – výklad nového obecného nařízení (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2018
2 650 Kč
93. Praktické uplatňování zákona o DPH od 1. 1. 2018 (PRAHA 8 )
30.1.2018
3 134 Kč
94. Důchodové pojištění v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2018
2 287 Kč
95. Daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2017 a aktuality pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2018
3 134 Kč
96. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1 - 1.2.2018
8 216 Kč
97. Stavební právo – změny v právní úpravě s účinností od 1. 1. 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2018
2 529 Kč
98. Roční zúčtování a vyúčtování příjmů zaměstnanců za rok 2017, změny ve… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.2.2018
2 529 Kč
99. Elektronická evidence tržeb od A do Z – pro podnikatele (fyzické a… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.2.2018
2 408 Kč
100. Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.2.2018
2 892 Kč
101. Tuzemské cestovní náhrady v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
2.2.2018
2 408 Kč
102. Rezervy a opravné položky pohledem účetnictví a daní 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
2.2.2018
3 013 Kč
103. Daňový profesionál® – kompletně (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2 - 23.3.2018
42 320 Kč
104. Novinky v legislativě BOZP od 1. 1. 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2018
2 287 Kč
105. Daně – výklad nejdůležitějších zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2 - 14.2.2018
21 998 Kč
106. Daňový profesionál® – povinný cyklus k získání mezinárodního… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2 - 7.3.2018
30 238 Kč
107. Nová pravidla proti praní špinavých peněz s účinností od 1. 1. 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2018
2 529 Kč
108. Kontrolní hlášení DPH – prakticky pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2018
2 287 Kč
109. Prezentační dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2 - 6.2.2018
7 974 Kč
110. Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2018
3 134 Kč
111. Základy IFRS na příkladech z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2 - 7.2.2018
5 966 Kč
112. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2 - 7.2.2018
8 216 Kč
113. Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2018
835 Kč
114. Získávání, analýza a prezentace dat v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2 - 7.2.2018
7 853 Kč
115. Uzavření účetnictví za rok 2017 včetně zpracování daňového přiznání –… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2018
2 408 Kč
116. GDPR v praxi pro pracovníky z oblasti HR (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2018
2 650 Kč
117. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2018
2 408 Kč
118. INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2018
2 650 Kč
119. Označování potravin pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2018
2 650 Kč
120. Zákon o daních z příjmů – právnické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2018
3 255 Kč
121. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2018
4 344 Kč
122. Emoční inteligence – jak vám může pomoci k dosažení úspěchu (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2018
5 143 Kč
123. Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2018
2 287 Kč
124. Přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2017 (pravidla +… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2018
2 596 Kč
125. Výběr a stabilizace pracovníků: jak získat a udržet kvalitní… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2018
4 344 Kč
126. GDPR v praxi pro IT pracovníky – praktické rady, jak postupovat (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2018
2 650 Kč
127. Fakturace a DPH pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2018
2 408 Kč
128. Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2018
2 287 Kč
129. Změny v účetních předpisech pro podnikatele v roce 2018, daňové a… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.2.2018
2 408 Kč
130. Zákon o svobodném přístupu k informacím (PRAHA 1 - Nové Město )
9.2.2018
2 650 Kč
131. Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2018
2 287 Kč
132. Praktické návody implementace nového obecného nařízení (GDPR) včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2018
2 408 Kč
133. Základy DPH pro vaši praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2018
2 650 Kč
134. English for Human Resource Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2018
2 892 Kč
135. Nová právní úprava kapitálového trhu (MiFID II/MiFIR) – převratné… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2018
2 529 Kč
136. Zákon o daních z příjmů – závislá činnost (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2018
2 287 Kč
137. Jak zvládnout pohledávky a dluhy (závazky) z hlediska účetnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2018
2 529 Kč
138. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2018
2 287 Kč
139. Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2018
2 499 Kč
140. Elektronická evidence tržeb (EET) v podmínkách roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2018
2 166 Kč
141. Controlling aneb jak začít efektivně sledovat a řídit náklady a… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2018
2 650 Kč
142. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2018
2 408 Kč
143. Mezi námi generacemi – age management a mezigenerační spolupráce na… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2018
2 499 Kč
144. Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, práce s talenty (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2018
4 344 Kč
145. Uzavření účetnictví za rok 2017 pro neauditované společnosti včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2018
2 650 Kč
146. Zákon o zdravotním pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2018
1 198 Kč
147. Poskytování dotací vč. změn u dotací ze státního rozpočtu od roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2018
2 190 Kč
148. Zákon o prokazování původu majetku – první zkušenosti, nejasnosti,… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2018
1 803 Kč
149. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2018
2 408 Kč
150. DPH na Slovensku po 1. 1. 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2018
3 134 Kč
151. Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2.2018
2 650 Kč
152. Pokladna v roce 2018, práce s penězi, které nejsou vaše, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2.2018
2 287 Kč
153. Zákon o DPH 2017/2018 v příkladech, včetně zaúčtování specifických… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.2.2018
2 529 Kč
154. Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě (PRAHA 1 - Nové Město )
16.2.2018
2 408 Kč
155. Příklady daňové (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2 - 21.2.2018
7 248 Kč
156. Jak na tvorbu směrnic a personální reporting (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2018
4 344 Kč
157. Prezentační a rétorické dovednosti II – nadstavba pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2 - 20.2.2018
8 216 Kč
158. Dvoustranné smlouvy o sociálním zabezpečení a o zamezení dvojího… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2018
2 892 Kč
159. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2018
3 134 Kč
160. Základní orientace v pracovním právu, povinnosti zaměstnavatele (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2018
2 892 Kč
161. Daň z příjmů fyzických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2018
3 134 Kč
162. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2018
4 344 Kč
163. Základní orientace v personalistice (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2 - 20.2.2018
7 974 Kč
164. Základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2 - 23.2.2018
10 878 Kč
165. Mzdová problematika krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2 - 23.2.2018
10 225 Kč
166. Deutsch für HR Professionals von B1 bis C1/C2 Ebene (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2018
2 892 Kč
167. GDPR v praxi ve finančních službách (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2018
3 013 Kč
168. Proti presu času a stresu – time management 5. generace (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2 - 21.2.2018
9 668 Kč
169. Daň z přidané hodnoty (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2018
3 134 Kč
170. Elektronizace veřejné správy v ČR a její důsledky na práci s… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2018
2 190 Kč
171. Náhrada mzdy a platu, náhrada výdajů zaměstnanců v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2018
2 892 Kč
172. Manažer a práce s informacemi (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2 - 22.2.2018
7 974 Kč
173. Daň z příjmů právnických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2018
3 134 Kč
174. Nemocenské pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2018
2 892 Kč
175. Studium cizích jazyků: úspěšnými rychleji (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2018
4 465 Kč
176. Využití sociálních sítí pro váš byznys (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2018
4 344 Kč
177. Kurz – elektronická evidence tržeb (EET) (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2018
2 287 Kč
178. DPH u neziskových a veřejnoprávních subjektů v roce 2018 v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2018
2 499 Kč
179. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2018
4 344 Kč
180. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2 - 23.2.2018
8 216 Kč
181. Deriváty v účetnictví podnikatelů v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2018
2 408 Kč
182. Postavení jednatele – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2018
2 529 Kč
183. Pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, důchodové… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2018
2 892 Kč
184. Daň z příjmů ze závislé činnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
23.2.2018
2 892 Kč
185. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
23.2.2018
3 790 Kč
186. GDPR v praxi pro hotely a cestovní agentury – praktické návody… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.2.2018
2 650 Kč
187. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.2.2018
4 344 Kč
188. Excelentní paměť není pouhou iluzí (PRAHA 1 - Nové Město )
23.2.2018
5 082 Kč
189. DPH v roce 2018 – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2 - 27.2.2018
4 707 Kč
190. Zaměstnanecké benefity z pohledu daní v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2018
2 166 Kč
191. Opravy chyb minulých období – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2018
2 529 Kč
192. Účetní závěrka roku 2017 u nestátních neziskových organizací (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2018
2 499 Kč
193. Presentation Skills for Managers and Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2018
2 892 Kč
194. Systém HACCP ve stravovacích provozech krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2018
2 408 Kč
195. Rodinné a dědické právo podle nového občanského zákoníku (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2018
2 408 Kč
196. Padesát barev padesátky aneb jak zaujmout zaměstnavatele svými… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2018
4 344 Kč
197. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2 - 27.2.2018
8 216 Kč
198. Konsolidace podle českých předpisů – prakticky v programu Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2018
4 465 Kč
199. Zákon o spotřebních daních a ekologická daň (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2018
3 134 Kč
200. Vyjednávání v obtížných situacích – nácvik vyjednávacích taktik (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2 - 28.2.2018
7 974 Kč
201. Jak připravovat, organizovat a vyhodnotit jazykové vzdělávání… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2018
4 344 Kč
202. Pracovní doba, její rozvržení a pravidla s důrazem na formu… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2018
2 650 Kč
203. Malé daně – výklad zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2 - 1.3.2018
7 248 Kč
204. Dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2018
2 499 Kč
205. Účetní uzávěrka roku 2017 na Slovensku očima daňového poradce (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2018
2 771 Kč
206. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2018
2 299 Kč
207. Jak na efektivní time management a stress management (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2018
4 586 Kč
208. Označování potravin pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2018
2 650 Kč
209. Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2018
3 376 Kč
210. Cash flow v teorii i praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2 - 1.3.2018
6 038 Kč
211. Zákon o dani silniční (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2018
2 287 Kč
212. Aktuálně k daňové a účetní legislativě v roce 2017 a 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2018
3 134 Kč
213. Zákon o dani z nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2018
2 287 Kč
214. Mistrovské způsoby komunikace pro začátečníky (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2018
3 618 Kč
215. Označování potravin podle komoditních vyhlášek (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2018
2 650 Kč
216. Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2018
2 287 Kč
217. Zákon o zadávání veřejných zakázek (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2018
2 390 Kč
218. Kontingenční tabulky v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2018
4 223 Kč
219. Daňové konsekvence prodeje zboží na Amazonu s důrazem na specifické… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2018
4 586 Kč
220. Účetní výkazy pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3.2018
2 650 Kč
221. Odpovědnost (členů statutárních orgánů) v souvislosti s insolvenčním… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3.2018
2 408 Kč
222. Pohledávky a dluhy (závazky) – účetní a daňové vymezení (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3.2018
2 408 Kč
223. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2018
2 771 Kč
224. Náklady a výnosy – účetní a daňové aspekty v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2018
2 892 Kč
225. Ekonomické ukazatele – charakteristika a jejich vyhodnocení (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2018
2 771 Kč
226. Kommunikationsfähigkeiten – Telefongespräche, Schreiben von E-Mail… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2018
2 892 Kč
227. Daňový řád, daňový systém ČR – pojmy a definice (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3 - 7.3.2018
5 675 Kč
228. Komunikace v krizových a zátěžových situacích (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2018
2 499 Kč
229. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2018
3 618 Kč
230. Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3 - 7.3.2018
7 974 Kč
231. Jednáme s klientem po telefonu (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2018
4 344 Kč
232. Platební styk – seznámení s právní úpravou (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2018
2 408 Kč
233. Sestavení daňového přiznání daně z příjmu právnických osob pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2018
2 499 Kč
234. Mluvit či nemluvit – rétorika prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2018
4 344 Kč
235. Systémy pro zajištění bezpečnosti potravin v zemědělské prvovýrobě … (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2018
2 408 Kč
236. Hospodaření s majetkem státu po novele zákona č. 219/2000 Sb., o… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2018
2 390 Kč
237. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3 - 8.3.2018
8 216 Kč
238. Uzavření účetnictví za rok 2017 včetně zpracování daňového přiznání –… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.3.2018
2 408 Kč
239. Jak komunikovat a dobře organizovat proces změny (PRAHA 1 - Nové Město )
8.3.2018
4 344 Kč
240. Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
8.3 - 9.3.2018
4 586 Kč
241. Insolvenční rizika související s uzavíráním transakcí: střet… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3.2018
2 166 Kč
242. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3.2018
2 287 Kč
243. Efektivní vedení aneb co se v týmu skrytě děje (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3.2018
4 344 Kč
244. Automobil ve firemní praxi – kompletní daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2018
2 408 Kč
245. HR Recruitment & Selection and Employee Assessments (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2018
2 892 Kč
246. Právo pro ekonomy a účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2018
2 892 Kč
247. Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2018
4 344 Kč
248. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3 - 13.3.2018
8 216 Kč
249. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3 - 6.4.2018
10 866 Kč
250. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a základy… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3 - 13.3.2018
6 038 Kč
251. Účetním výkazům a závěrce rozumíme (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2018
2 650 Kč
252. Kontrolní vazby v účetnictví pro podnikatele pro rok 2018 včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2018
2 408 Kč
253. Jak nastavit vhodný motivační systém pro vaši firmu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2018
4 344 Kč
254. Výpočty ve mzdové účtárně – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2018
2 287 Kč
255. Výklad účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3 - 14.3.2018
5 796 Kč
256. Soft skills vyšší generace – tisícero dovedností komunikace a… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3 - 14.3.2018
9 668 Kč
257. Manažerská komunikace stavbyvedoucích a mistrů (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2018
4 344 Kč
258. Odpovědnost za vady – detailní rozbor včetně judikatury a praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2018
3 013 Kč
259. DPH a účtování v cestovním ruchu pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2018
3 013 Kč
260. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3 - 15.3.2018
8 216 Kč
261. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2018
4 344 Kč
262. Finanční plán a reporting – praktické rady a tipy (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2018
2 650 Kč
263. Vnitřní směrnice pro podnikatele v souladu se změnami předpisů pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2018
2 287 Kč
264. Převodní ceny a daňová kontrola – aktuální výzva v přímých daních (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2018
2 529 Kč
265. Označování potravin v praxi včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2018
2 287 Kč
266. Základy daňové optimalizace pro právnické osoby na Slovensku (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2018
3 013 Kč
267. Management v podmínkách časového tlaku (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2018
4 344 Kč
268. Účetní a daňové aktuality očima daňové poradkyně (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2018
2 650 Kč
269. Jak říkat "ne" a jak si vymezit hranice (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2018
3 025 Kč
270. Delegování – umění, které vám bude pomáhat každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2018
4 344 Kč
271. Presentation Skills (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2018
4 344 Kč
272. Ochrana osobních údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2018
2 290 Kč
273. Dodací doložky INCOTERMS 2010 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2018
2 650 Kč
274. Pracovněprávní předpisy v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2018
2 408 Kč
275. Poskytovatelé investičních služeb a Česká národní banka po MiFID II (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2018
2 529 Kč
276. Řízení alergenů ve stravovacích provozech (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2018
2 408 Kč
277. Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2018
2 771 Kč
278. Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů nestátní neziskové… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2018
2 596 Kč
279. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3 - 20.3.2018
8 216 Kč
280. Účinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2018
5 143 Kč
281. Vybrané otázky pracovního práva (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2018
3 013 Kč
282. Kontrola a audit hospodaření v neziskových organizacích (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3 - 9.4.2018
3 990 Kč
283. Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3 - 21.3.2018
7 974 Kč
284. GDPR pro IT pracovníky – technická zabezpečení, praktická… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2018
2 892 Kč
285. Odpady ve stravovacích provozech pro začínající a mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2018
2 650 Kč
286. Časté chyby v účetnictví a v daních (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2018
2 650 Kč
287. Kontrola a audit hospodaření s majetkem (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2018
2 390 Kč
288. Pracovní konstelace – vaše pracovní situace očima těch druhých (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2018
3 509 Kč
289. Krizová PR komunikace firmy – jak dobře zvládnout firemní negativní… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2018
4 344 Kč
290. Zákon o registru smluv (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3.2018
2 650 Kč
291. Příklady účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3 - 22.3.2018
5 191 Kč
292. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3.2018
2 650 Kč
293. Nástroje a techniky řízení projektů (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3 - 22.3.2018
7 974 Kč
294. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3 - 22.3.2018
8 216 Kč
295. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3.2018
4 344 Kč
296. Budoucí Společná zemědělská politika po roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3.2018
2 287 Kč
297. Finanční analýza pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3 - 23.3.2018
4 816 Kč
298. Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru po novelách zákona o… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2018
2 190 Kč
299. Skončení pracovního poměru na praktických příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2018
2 408 Kč
300. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2018
4 586 Kč
301. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2018
4 344 Kč
302. Právní minimum pro daňové poradce (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2018
2 650 Kč
303. Jak na efektivní time management a stress management (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2018
4 586 Kč
304. Jak sestavit, vést a koordinovat funkční PR tým (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2018
2 298 Kč
305. Performance Management and Development Planning (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2018
2 892 Kč
306. Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2018
2 529 Kč
307. Moderní leadership aneb kde benefity nestačí (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2018
3 509 Kč
308. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3 - 27.3.2018
4 465 Kč
309. Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona platného pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2018
2 892 Kč
310. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2018
4 344 Kč
311. Záruky, reklamace a prodej spotřebitelům včetně e-shopů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2018
2 408 Kč
312. Jak zlepšit své soustředění v době neustálého vyrušování (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2018
4 344 Kč
313. Systémy bezpečnosti potravin – jejich principy a požadavky (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2018
2 650 Kč
314. Cestovní náhrady 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2018
2 166 Kč
315. Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2018
5 143 Kč
316. Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3.2018
3 618 Kč
317. Jednoduché účetnictví pro spolky/občanská sdružení, církevní… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3.2018
2 390 Kč
318. Personální riskmanagement aneb jak minimalizovat personální rizika ve… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3.2018
4 344 Kč
319. Finance pro nefinanční manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
29.3.2018
2 892 Kč
320. Využití Excelu ve finančním managementu (PRAHA 1 - Nové Město )
29.3.2018
3 013 Kč
321. Jarní škola pohotových komunikačních dovedností (PRAHA 1 - Nové Město )
29.3.2018
4 774 Kč
322. Jak dotahovat své plány a cíle do úspěšného konce (PRAHA 1 - Nové Město )
30.3.2018
4 707 Kč
323. Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2018
2 892 Kč
324. Svěřenský fond – účetní a daňové otázky aneb co obnáší správa fondu v… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2018
2 529 Kč
325. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2018
2 299 Kč
326. DPH ve stavebnictví pro rok 2018 na příkladech z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2018
2 529 Kč
327. Podvojné účetnictví od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4 - 5.4.2018
7 248 Kč
328. Moderní controlling a reporting (distanční studium) (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4 - 25.4.2018
14 508 Kč
329. Kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2018
3 134 Kč
330. Účetnictví společenství vlastníků jednotek (SVJ) (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2018
2 650 Kč
331. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4 - 5.4.2018
8 216 Kč
332. Cesty osobního rozvoje – poznejte kdo jste (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2018
4 344 Kč
333. Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2018
2 771 Kč
334. Účetní a daňové chuťovky po legislativních změnách (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2018
3 013 Kč
335. Cenné papíry v podnikatelské praxi – účetní a daňový pohled v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2018
2 287 Kč
336. Řízení financí pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2018
2 529 Kč
337. Prezentační dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4 - 6.4.2018
7 974 Kč
338. Excelentní paměť není pouhou iluzí – rozšířený seminář (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4 - 6.4.2018
8 700 Kč
339. Agenturní zaměstnávání pro agentury i uživatele – v praxi a ve světle… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2018
2 529 Kč
340. Dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2018
2 499 Kč
341. Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4 - 6.4.2018
6 038 Kč
342. Věcná břemena v občanském zákoníku a jejich praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2018
2 408 Kč
343. Prezentační dovednosti – jak dát prezentaci šťávu (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2018
4 344 Kč
344. Zajišťovací příkazy a postup po jejich vydání (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2018
2 287 Kč
345. Motivace a odměňování pracovníků: čím, jak, koho a proč odměnit (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2018
4 344 Kč
346. Angličtina ve financích a účetnictví – English in Finance and… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4 - 27.4.2018
7 224 Kč
347. Fakturace v roce 2018, práce s účetními a daňovými doklady (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2018
2 408 Kč
348. Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2018
2 499 Kč
349. Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací z… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2018
2 287 Kč
350. Zahraniční obchod se službami z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2018
2 529 Kč
351. Kontrola a audit provozních výdajů (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2018
2 390 Kč
352. Časté chyby a omyly v účetnictví podnikatelů (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2018
2 287 Kč
353. Mezinárodní účetní standardy pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2018
3 376 Kč
354. Human Resource Management and Employee Relations (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2018
2 892 Kč
355. Insolvenční řízení – zkušenosti s aplikací zákona a aktuální… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2018
3 013 Kč
356. Smlouvy při vedení účetnictví a daní (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2018
2 299 Kč
357. Jak komunikovat a vzájemně si dobře porozumět (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2018
4 344 Kč
358. Manuál komunikace s médii – základy Public Relations (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4 - 11.4.2018
7 974 Kč
359. Úvod do US GAAP pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2018
3 376 Kč
360. Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2018
2 892 Kč
361. Aktuální právní problematika v dopravě – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2018
2 408 Kč
362. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2018
2 783 Kč
363. Rychločtení, racionální čtení, info management (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4 - 11.4.2018
10 878 Kč
364. Die professionelle Präsentation – für Profis und Anfänger (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2018
2 771 Kč
365. Komplexní průvodce DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4 - 12.4.2018
6 885 Kč
366. Platební karty zaměstnavatele v praxi – krok za krokem – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2018
2 287 Kč
367. Efektivní využití MS Office v práci asistentky (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4 - 13.4.2018
12 040 Kč
368. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2018
4 344 Kč
369. Systém HACCP ve stravovacích provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2018
2 408 Kč
370. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2018
2 892 Kč
371. Vnitřní firemní předpisy, povinnosti zaměstnavatelů, agenturní… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2018
2 408 Kč
372. Daňová evidence z pohledu praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2018
2 287 Kč
373. Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) z právního a… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2018
2 771 Kč
374. Manuál pro tvorbu vlastního názoru – vlivy, nutnost a tlaky, kterým… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2018
3 618 Kč
375. Problematické situace v přeshraničním obchodě a službách včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2018
2 408 Kč
376. Vizitka písemné komunikace – jak se prezentovat působivě, bez chyb a… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2018
2 390 Kč
377. Jak optimálně nastavit firmu z pohledu daní a účetnictví a ochránit… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2018
2 408 Kč
378. DPH v příkladech – workshop (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2018
2 892 Kč
379. Neviditelný leadership – jak lidi vést namísto řídit (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2018
4 344 Kč
380. Kontroly zaměstnavatelů inspektoráty práce – průběh kontroly a postup… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.4.2018
2 529 Kč
381. Praktický průvodce GDPR pro daňové a účetní pracovníky (PRAHA 1 - Nové Město )
13.4.2018
2 771 Kč
382. Lean Canvas v projektovém řízení (PRAHA 1 - Nové Město )
13.4.2018
4 344 Kč
383. Jak na hodnocení a správné poskytování zpětné vazby (PRAHA 1 - Nové Město )
13.4.2018
4 344 Kč
384. Mediační techniky pro personalisty – účinný postup řešení sporů (PRAHA 1 - Nové Město )
13.4.2018
2 293 Kč
385. Výkon funkce statutárního orgánu a odlišnosti od postavení vedoucího… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.4.2018
2 408 Kč
386. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4 - 17.4.2018
8 216 Kč
387. Leasing – účetní a daňový pohled pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2018
2 408 Kč
388. Účetnictví pro neúčetní v daňových souvislostech (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4 - 17.4.2018
4 344 Kč
389. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4 - 17.4.2018
8 095 Kč
390. Nejčastější chyby při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2018
2 287 Kč
391. Poskytovatelé investičních služeb a klient po MiFID II (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2018
2 529 Kč
392. Communication Skills – Telephone Conversations, Writing Email &… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2018
2 771 Kč
393. Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2018
3 013 Kč
394. Co musí účetní vědět o DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2018
3 134 Kč
395. Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2018
2 299 Kč
396. Efektivní řízení rizik od základů (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2018
2 408 Kč
397. Leader – Manager – Coach™ (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4 - 18.4.2018
8 337 Kč
398. Řízení projektů v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4 - 18.4.2018
7 853 Kč
399. Seminář pro starosty, radní, zastupitele – jak dobře řešit… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2018
3 134 Kč
400. Pracovní doba, její rozvržení a pravidla s důrazem na formu… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2018
2 650 Kč
401. Employer branding – staňte se magnetem na talenty (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2018
4 344 Kč
402. Uplatňování DPH u nemovitostí a ve stavebnictví – pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2018
2 650 Kč
403. Řízení projektů v Microsoft Project pro začátečníky (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2018
2 650 Kč
404. Zlepšete si koncentraci, paměť, tvořivost, motivační schopnosti –… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2018
4 961 Kč
405. Prezentační dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4 - 19.4.2018
7 974 Kč
406. Veřejné zakázky v každodenní praxi a za použití modelových situací a… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4.2018
3 134 Kč
407. Asistentka jako efektivní podpora projektového týmu (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4.2018
4 344 Kč
408. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4.2018
4 344 Kč
409. Aktuální informace k výkladu zákona o DPH, minimalizace rizika… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4.2018
2 166 Kč
410. Úhrada ambulantních zdravotních služeb v roce 2017 a 2018 aneb kdo… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4.2018
2 287 Kč
411. Finanční analýza na bázi účetní závěrky (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4.2018
3 013 Kč
412. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4 - 20.4.2018
4 344 Kč
413. Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4.2018
2 190 Kč
414. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4 - 20.4.2018
8 216 Kč
415. Prodej jako hra (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4.2018
3 509 Kč
416. Správa dokumentů u původců v soukromém sektoru po novelách zákona o… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2018
2 190 Kč
417. Problémy náhrady škody a nemajetkové újmy v silničním provozu –… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2018
2 408 Kč
418. Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2018
2 892 Kč
419. Prezentační a lektorské dovednosti kreativně a beze stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2018
4 344 Kč
420. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2018
4 344 Kč
421. Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4 - 24.4.2018
4 453 Kč
422. Emoční inteligence – jak vám může pomoci k dosažení úspěchu (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2018
5 143 Kč
423. Workshop prodejních dovedností – staňte se úspěšným prodejcem (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2018
4 344 Kč
424. Personální a mzdová problematika v roce 2018 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2018
2 650 Kč
425. Systémy bezpečnosti potravin pro pokročilé – standardy BRC, IFS (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2018
2 650 Kč
426. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4 - 24.4.2018
8 216 Kč
427. Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2018
3 013 Kč
428. Daňová kontrola transferových cen v současné praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2018
3 134 Kč
429. Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2018
2 771 Kč
430. Daňové a účetní aspekty darování a dalších forem fundraisingu (vstup… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2018
2 451 Kč
431. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2018
4 344 Kč
432. Otcovská a dlouhodobé ošetřovné – nové dávky nemocenského pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2018
2 287 Kč
433. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2018
2 892 Kč
434. IFRS – finanční nástroje (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4 - 25.4.2018
6 280 Kč
435. Základy risk managementu včetně příkladů z praxe, simulační hry a… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4 - 25.4.2018
5 542 Kč
436. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2018
4 465 Kč
437. Vysílání pracovníků do členských států EU – na co všechno pamatovat (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2018
2 529 Kč
438. Základy podvojného účetnictví dle změn pro rok 2018 – výklad polopatě… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4 - 27.4.2018
8 216 Kč
439. Proti presu času a stresu – time management 5. generace (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4 - 25.4.2018
9 668 Kč
440. Efektivní smluvní sankce – jak optimalizovat smlouvu (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2018
2 892 Kč
441. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2018
1 990 Kč
442. Trénink vyjednávání pro nákupčí (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4 - 26.4.2018
7 974 Kč
443. Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2018
4 344 Kč
444. Mzdová akademie pro začínající v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4 - 27.4.2018
6 885 Kč
445. Jak může management firmy předejít daňové pasti (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2018
3 134 Kč
446. Profesionální asistentka – management podpory manažerů (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4 - 27.4.2018
8 095 Kč
447. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2018
3 790 Kč
448. Insolvenční řízení – řešení úpadku oddlužením, aktuální výkladové… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2018
2 650 Kč
449. Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – pro úplné začátečníky (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2018
2 650 Kč
450. Etiketa pro úřednice a úředníky (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2018
2 299 Kč
451. Důkazní břemeno v daňovém řízení (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2018
2 287 Kč
452. Povinná elektronická komunikace datovou schránkou aneb „jak efektivně… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2018
2 400 Kč
453. Personální a organizační audity (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2018
4 344 Kč
454. Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní hodnota včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2018
2 650 Kč
455. Pracovní smlouvy z pohledu praxe, včetně problematiky práce z domova (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2018
2 650 Kč
456. Obtížné komunikační situace v práci manažera (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2018
4 344 Kč
457. Padesát barev padesátky aneb jak zaujmout zaměstnavatele svými… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2018
4 344 Kč
458. Praktické zkušenosti s kontrolním hlášením k DPH a obrana proti… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2018
2 408 Kč
459. Účetnictví podle slovenských předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2018
3 134 Kč
460. Specifické mzdové problémy při zaměstnávání matek a otců po změnách v… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2018
2 408 Kč
461. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
2.5 - 3.5.2018
8 216 Kč
462. Konzultační seminář pro nové plátce DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
2.5.2018
2 408 Kč
463. Odštěpný závod (organizační složka podniku) zahraniční společnosti v… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.5.2018
3 860 Kč
464. Financování od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
3.5.2018
2 650 Kč
465. Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
3.5.2018
2 287 Kč
466. Řízení projektů v Microsoft Project pro pokročilejší uživatele (PRAHA 1 - Nové Město )
4.5.2018
2 650 Kč
467. Sousedská práva v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
4.5.2018
2 529 Kč
468. Účetní, daňové a právní martyrium v případě dlouhodobé fyzické… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.5.2018
3 013 Kč
469. Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití (PRAHA 1 - Nové Město )
9.5.2018
2 529 Kč
470. Vzájemné souvislosti DPH, daně z příjmů právnických osob a účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
10.5.2018
3 376 Kč
471. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě (PRAHA 1 - Nové Město )
10.5.2018
2 771 Kč
472. Jak na efektivní time management a stress management (PRAHA 1 - Nové Město )
10.5.2018
4 586 Kč
473. Prezentační a rétorické dovednosti II – nadstavba pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
10.5 - 11.5.2018
8 216 Kč
474. Specifika obecně prospěšné společnosti (o. p. s.) v účetnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.5.2018
2 499 Kč
475. Strategie neverbální komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
10.5.2018
2 499 Kč
476. Otcovská a dlouhodobé ošetřovné – nové dávky nemocenského pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5.2018
2 287 Kč
477. Jak řešit a zvládat stížnosti a reklamace (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5 - 12.5.2018
7 974 Kč
478. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5 - 15.5.2018
8 216 Kč
479. Komplexní pohled na daňovou soustavu v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5 - 18.5.2018
13 226 Kč
480. Mzdová a personální speciálka včetně mzdového auditu (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5 - 24.5.2018
21 272 Kč
481. Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0–7 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5 - 16.5.2018
5 312 Kč
482. Účetní a daňové doklady, vyúčtování respektive fakturace dle změn… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2018
2 408 Kč
483. Daň z příjmů právnických osob, schválené i připravované změny a… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2018
3 255 Kč
484. Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2018
3 255 Kč
485. US GAAP – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5 - 16.5.2018
7 853 Kč
486. Likvidace obchodních společností a družstev – právní, účetní a daňový… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2018
2 892 Kč
487. Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2018
5 143 Kč
488. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2018
2 783 Kč
489. Personalistika a bezpečnost práce (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2018
2 045 Kč
490. Typologie osobnosti a její využití při vedení a řízení (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2018
4 344 Kč
491. Kommunikationsfähigkeiten – Telefongespräche, Schreiben von E-Mail… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2018
2 771 Kč
492. Účetnictví pro nestátní neziskové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5 - 17.5.2018
5 445 Kč
493. Automatizace práce v MS Excel pomocí maker (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5 - 16.5.2018
7 853 Kč
494. Jak řešit krizové situace ve vyjednávání (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5 - 16.5.2018
7 974 Kč
495. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí – komplexní… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2018
3 134 Kč
496. Předpisy o zaměstnanosti (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2018
2 287 Kč
497. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2018
4 344 Kč
498. Spotřební daně, ekologická daň – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2018
2 408 Kč
499. FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2018
2 166 Kč
500. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2018
2 408 Kč
501. Platební styk – aktuální změny právní úprava včetně nejnovějších změn (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2018
2 408 Kč
502. Daň z příjmů fyzických osob – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2018
2 408 Kč
503. Mluvit či nemluvit – rétorika prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2018
4 344 Kč
504. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2018
3 134 Kč
505. Daň z přidané hodnoty – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2018
3 255 Kč
506. Stal jsem se manažerem (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5 - 18.5.2018
7 974 Kč
507. Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, práce s talenty (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2018
4 344 Kč
508. Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na výrobní společnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2018
2 892 Kč
509. Daň z příjmů ze závislé činnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2018
2 408 Kč
510. Příprava profesionální prezentace v MS PowerPoint (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2018
4 223 Kč
511. Zdaňování příjmů právnických osob v mezinárodním kontextu – komplexní… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2018
2 408 Kč
512. Jak se připravit na aplikaci nařízení EU č. 910/2014 eIDAS týkající… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2018
2 299 Kč
513. Daň z příjmů ze závislé činnosti – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2018
2 408 Kč
514. Využití sociálních sítí pro váš byznys (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2018
4 344 Kč
515. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2018
4 344 Kč
516. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2018
4 586 Kč
517. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2018
2 287 Kč
518. Základní orientace v personalistice (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5 - 22.5.2018
7 974 Kč
519. IFRS v praxi – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5 - 23.5.2018
7 853 Kč
520. Controlling pro podnikový management (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5 - 24.5.2018
11 846 Kč
521. Zákon o nemocenském pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2018
2 287 Kč
522. Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2018
2 499 Kč
523. Presentation Skills for Managers and Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2018
2 771 Kč
524. Přeměny obchodních společností – právní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2018
3 013 Kč
525. Zákon o zdravotním pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2018
1 319 Kč
526. Praktický průvodce GDPR pro daňové a účetní pracovníky (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2018
2 771 Kč
527. Důchodové pojištění, vedení evidenčních listů (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2018
2 287 Kč
528. Konflikty a asertivita aneb jak zvládat současný tlak v práci i v… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5 - 23.5.2018
7 974 Kč
529. Mental Wiring: cvičení paměti, soustředění a kreativity s čínskými… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2018
4 465 Kč
530. Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2018
2 892 Kč
531. Kupní smlouva v obchodních vztazích (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2018
2 771 Kč
532. Mzdové předpisy v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2018
2 892 Kč
533. Opravné položky – daňový a účetní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2018
2 892 Kč
534. Vedení personální a mzdové agendy, mzdový audit (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2018
2 892 Kč
535. Auditor v potravinářství (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2018
2 650 Kč
536. Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2018
2 529 Kč
537. LinkedIn a reprezentace firmy navenek (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2018
4 344 Kč
538. Právo pro veřejnou správu (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2018
2 299 Kč
539. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2018
4 344 Kč
540. Verbální komunikace – vnímejte slova jinak (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2018
4 344 Kč
541. Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se rozhodnout o koupi… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2018
2 650 Kč
542. Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2018
2 408 Kč
543. Základy marketingu pro asistentské pozice (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2018
4 344 Kč
544. Padesát barev padesátky aneb jak zaujmout zaměstnavatele svými… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2018
4 344 Kč
545. Deutsch für HR Professionals von B1 bis C1/C2 Ebene (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2018
2 771 Kč
546. Výzkum a vývoj a jeho podpora v České republice – výkladový seminář (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2018
2 892 Kč
547. Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2018
2 650 Kč
548. Zákon o svobodném přístupu k informacím (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2018
2 650 Kč
549. Praktická komunikace pro manažery v obtížných situacích (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2018
4 344 Kč
550. Tuzemské cestovní náhrady v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2018
2 408 Kč
551. Zákon o zadávání veřejných zakázek (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2018
2 390 Kč
552. Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2018
3 255 Kč
553. Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, skladové hospodářství, nedokončená… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2018
2 650 Kč
554. Daňová podpora výzkumu a vývoje zaměřená na odpočitatelnou položku… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2018
2 892 Kč
555. Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5 - 31.5.2018
7 974 Kč
556. Restrukturalizace a transformace – praktické příklady fúzí, štěpení… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2018
2 408 Kč
557. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2018
2 650 Kč
558. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5 - 31.5.2018
8 216 Kč
559. Základy marketingu pro nemarketéry (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2018
4 344 Kč
560. Zákoník práce v praxi – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5 - 31.5.2018
4 707 Kč
561. Základy DPH pro vaši praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2018
2 650 Kč
562. Efektivní vedení aneb co se v týmu skrytě děje (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2018
4 344 Kč
563. Zákon o spotřebitelském úvěru – zkušenosti s jeho aplikací (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2018
2 287 Kč
564. Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR a vysílání pracovníků do… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2018
3 013 Kč
565. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2018
4 344 Kč
566. Mzdové účetnictví – řešení problematických případů (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2018
2 771 Kč
567. INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2018
2 650 Kč
568. Konsolidace podle českých předpisů a základy konsolidace podle IFRS … (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5 - 14.6.2018
10 878 Kč
569. Majetek podle českých předpisů a IFRS – srovnání (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5 - 1.6.2018
6 401 Kč
570. Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
1.6.2018
2 529 Kč
571. Communication Skills – Telephone Conversations, Writing Email &… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2018
2 771 Kč
572. Zákon o DPH a jeho změny pro rok 2018 ve vazbě na daňový řád (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2018
2 650 Kč
573. Organizační složka podniku zahraniční osoby na Slovensku – založení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2018
3 134 Kč
574. Insolvenční řízení – praktické rady pro obezřetné podnikatele se… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2018
2 650 Kč
575. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6 - 5.6.2018
8 216 Kč
576. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2018
4 465 Kč
577. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2018
2 287 Kč
578. Ekonomická správa nemovitostí (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2018
3 013 Kč
579. Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2018
3 134 Kč
580. Soft skills vyšší generace – tisícero dovedností komunikace a… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6 - 6.6.2018
9 668 Kč
581. Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2018
3 013 Kč
582. Srovnání českého a slovenského pracovního práva (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2018
3 497 Kč
583. Označování potravin pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2018
2 650 Kč
584. Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na prodej služeb v komerčním… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2018
2 892 Kč
585. Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2018
3 376 Kč
586. Oceňování finančních derivátů a jejich použití při řízení finančních… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2018
3 013 Kč
587. Pracovní doba, její rozvržení a pravidla s důrazem na formu… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2018
2 650 Kč
588. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6 - 8.6.2018
8 216 Kč
589. Six Sigma pro vaši praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2018
2 408 Kč
590. Zástavy v praxi – aktuality i alternativy zástavního práva (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2018
2 892 Kč
591. Jak zlepšit své soustředění v době neustálého vyrušování (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2018
4 344 Kč
592. Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2018
2 408 Kč
593. Systémy pro zajištění bezpečnosti potravin v zemědělské prvovýrobě … (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2018
2 287 Kč
594. Jak číst v účetních výkazech zahraničního partnera (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2018
3 013 Kč
595. Management v podmínkách časového tlaku (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2018
4 344 Kč
596. Úprava práce z domova, dovolená zaměstnance a její čerpání v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2018
2 771 Kč
597. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6 - 12.6.2018
8 216 Kč
598. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2018
4 465 Kč
599. Budoucí Společná zemědělská politika po roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2018
2 287 Kč
600. Velká novela stavebního zákona v praxi – první praktické zkušenosti z… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2018
2 529 Kč
601. Finanční profesionál 2018® – finanční řízení pro vrcholový a střední… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6 - 14.6.2018
15 718 Kč
602. Systém HACCP ve stravovacích provozech krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2018
2 287 Kč
603. Komplikované účetní případy pro náročné (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6 - 13.6.2018
5 796 Kč
604. Porovnání podnikání fyzické vs. právnické osoby z daňového a účetního… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2018
2 892 Kč
605. Minimum celního deklaranta (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6 - 15.6.2018
8 458 Kč
606. Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2018
2 601 Kč
607. Účinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2018
5 143 Kč
608. Vyjednávání v obtížných situacích – nácvik vyjednávacích taktik (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6 - 13.6.2018
7 974 Kč
609. Krizová PR komunikace firmy – jak dobře zvládnout firemní negativní… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2018
4 344 Kč
610. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2018
3 618 Kč
611. DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2018
2 287 Kč
612. Bytové družstvo – člen společenství vlastníků (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2018
2 408 Kč
613. Jak nastavit vhodný motivační systém pro vaši firmu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2018
4 344 Kč
614. IFRS – mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6 - 15.6.2018
9 063 Kč
615. Personální a mzdová problematika v roce 2018 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2018
2 650 Kč
616. České účetní standardy v každodenní praxi včetně příkladů účtování (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2018
2 771 Kč
617. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2018
4 344 Kč
618. Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2018
2 892 Kč
619. Pracovněprávní vztahy z pohledu orgánů inspekce práce (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2018
2 408 Kč
620. Excelentní paměť není pouhou iluzí (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2018
5 082 Kč
621. Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2018
2 892 Kč
622. Fakturace v roce 2018, práce s účetními a daňovými doklady (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2018
2 408 Kč
623. Zákon o registru smluv (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2018
2 650 Kč
624. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2018
4 344 Kč
625. DPH – nejčastější chyby (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2018
3 013 Kč
626. Konsolidace podle českých předpisů – prakticky v programu Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2018
4 465 Kč
627. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2018
4 344 Kč
628. Jak na tvorbu směrnic a personální reporting (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2018
4 344 Kč
629. Zavedení IFRS do firemního účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6 - 20.6.2018
7 248 Kč
630. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6 - 20.6.2018
4 465 Kč
631. Vyúčtování zahraničních pracovních cest, valutová pokladna, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2018
2 529 Kč
632. DPH – řešení příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU, do a ze… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2018
2 529 Kč
633. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6.2018
4 344 Kč
634. Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a smlouvy k… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6.2018
2 529 Kč
635. Leader – Manager – Coach™ (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6 - 21.6.2018
8 337 Kč
636. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
21.6 - 22.6.2018
8 216 Kč
637. Daňové spory v praxi – aneb jak řešit případné spory se správcem daně (PRAHA 1 - Nové Město )
21.6.2018
2 650 Kč
638. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
21.6.2018
2 299 Kč
639. Mediační techniky pro personalisty – účinný postup řešení sporů (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2018
2 293 Kč
640. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2018
4 344 Kč
641. Praktický průvodce GDPR pro daňové a účetní pracovníky (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2018
2 771 Kč
642. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6 - 26.6.2018
8 095 Kč
643. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2018
3 790 Kč
644. Nejčastější problémy a chyby při zpracování mezd (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2018
2 892 Kč
645. Padesát barev padesátky aneb jak zaujmout zaměstnavatele svými… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2018
4 344 Kč
646. Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2018
2 771 Kč
647. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6 - 26.6.2018
8 216 Kč
648. Označování potravin pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2018
2 650 Kč
649. Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2018
2 287 Kč
650. Die professionelle Präsentation – für Profis und Anfänger (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2018
2 771 Kč
651. Fakturace a DPH pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2018
2 408 Kč
652. Erfolgreiche Kommunikation über Steuern in Deutsch für Manager (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6.2018
3 376 Kč
653. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6.2018
4 344 Kč
654. DPH u zvláštních režimů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6.2018
2 166 Kč
655. Výkaz cash flow prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6.2018
2 771 Kč
656. Prezentační dovednosti – jak dát prezentaci šťávu (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6.2018
4 344 Kč
657. Konsolidace – procvičení obtížnějších oblastí podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
28.6.2018
3 255 Kč
658. DPH – přeshraniční transakce v příkladech – dovoz, vývoz,… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.6.2018
2 771 Kč
659. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7 - 11.7.2018
8 216 Kč
660. Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7.2018
2 892 Kč
661. Komplexní průvodce DPH – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7 - 12.7.2018
6 885 Kč
662. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.7.2018
2 892 Kč
663. Označování potravin v praxi včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
11.7.2018
2 287 Kč
664. DPH v příkladech – workshop – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
12.7.2018
3 013 Kč
665. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
12.7.2018
4 344 Kč
666. Dodací doložky INCOTERMS 2010 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.7.2018
2 650 Kč
667. Světové účetnictví US GAAP A IFRS (srovnání a jejich vzájemné využití… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.7 - 19.7.2018
10 636 Kč
668. Zákoník práce 2018 – pro začínající aneb začínám/vracím se k… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.7 - 18.7.2018
7 127 Kč
669. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
16.7 - 17.7.2018
8 216 Kč
670. Vedení mzdové agendy – pro začínající mzdové účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
16.7 - 17.7.2018
4 828 Kč
671. Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
17.7.2018
4 344 Kč
672. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
18.7.2018
4 344 Kč
673. Vedení mzdové agendy – komplikované mzdové výpočty (PRAHA 1 - Nové Město )
18.7.2018
3 013 Kč
674. Profesionální asistentka – management podpory manažerů (PRAHA 1 - Nové Město )
19.7 - 20.7.2018
8 095 Kč
675. Employer branding – staňte se magnetem na talenty (PRAHA 1 - Nové Město )
19.7.2018
4 344 Kč
676. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
19.7.2018
4 586 Kč
677. Mezinárodní účetní standardy I. – speciálka od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7 - 26.7.2018
10 636 Kč
678. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) – speciálka od A do… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7 - 16.8.2018
19 348 Kč
679. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
26.7 - 27.7.2018
8 216 Kč
680. Zákon o daních z příjmů – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
26.7.2018
2 771 Kč
681. Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.7.2018
2 771 Kč
682. Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.8.2018
2 499 Kč
683. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
6.8 - 7.8.2018
8 216 Kč
684. DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
8.8.2018
2 287 Kč
685. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.8.2018
4 344 Kč
686. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
9.8 - 10.8.2018
8 216 Kč
687. Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.8.2018
2 892 Kč
688. Zahraniční obchod – komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH,… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.8 - 15.8.2018
7 248 Kč
689. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
13.8 - 14.8.2018
8 216 Kč
690. Rychločtení, racionální čtení, info management (PRAHA 1 - Nové Město )
14.8 - 15.8.2018
10 878 Kč
691. Mezinárodní účetní standardy II. – speciálka od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
14.8 - 16.8.2018
10 636 Kč
692. Zákoník práce z pohledu praxe v roce 2018 – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
15.8 - 16.8.2018
4 707 Kč
693. Skladové zásoby, jejich pořízení s vazbou na účetnictví, daň z příjmů… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.8.2018
2 771 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.