Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 1. VOX a.s., 24.05.2013, 11:50

„Úkolem manažera (z anglického slova manage - řídit) je řídit, organizovat, případně plánovat určité činnosti v určité firmě, podniku, společnosti i státní organizaci.“ Tak o pozici manažera v každé firmě hovoří Průvodce světem povolání. Jak ale být dobrým, kvalitním, erudovaným a progresivním manažerem, který splňuje požadavky dnešní doby?

Od manažera se očekává, že dokáže úkoly plánovat, organizovat a rozdělovat. Je samozřejmé, že prostor pro to, jak zlepšit vlastní manažerské schopnosti, je velmi široký. Přesto nesporným faktem je, že do jisté míry se člověk s dovednosti být manažerem rodí.

Osoba, jež se uchází o manažerský post a chce ho vykonávat zodpovědně, by měla být extrovertní povahy, měla by z ní vyzařovat autorita. Podřízení manažera musí mít v sobě pocit, že manažer věci rozumí a že právě jeho cesta k řešení určitého problému je ta správná; ta, která přinese kýžený výsledek.
Manažer by měl být schopen činnosti svých podřízených plánovat (tzv. time management). Měl by organizovat čas „svěřenců“ i vlastní – je důležité si úkoly časově zharmonizovat, zamezit, alespoň zčásti, stresovým situacím. Říká se sice, že pod stresem a časovým nátlakem vznikají nejlepší řešení situací, přesto je vhodné se vyvarovat neustálé nervozitě z nedodržování termínů.

Pozice manažera ve firmě by měla vzbuzovat u podřízených respekt, odhodlání zlepšovat výsledky dané firmy. Pokud to tak není, dříve, nebo později se to výrazně projeví na vypracovaných úkolech. Manažer by neměl jednat s lidmi mu podřízenými jako s „nevolníky“, měl by je brát jako partnery, kterým jde o stejnou věc, o stejný cíl.
Lidský a empatický přístup je v práci manažera důležitý. Nikoliv však takový, který dává podřízeným pocit, že si mohou vše dovolit. Hranice je tenká, ale člověk na nadřízené pracovní pozici by měl jasně ukázat, že je rovněž člověk „z masa a kostí“, který má své chyby a nedostatky, o nichž ví a jichž se chce postupem času zbavit. I vědomí vlastní nevyvolenosti provází dobrého manažera.

Progresivní manažer je meta. Chcete-li se k ní alespoň trochu přiblížit, navštivte program Progresivní manažer.

Autor: Tomáš Franěk, 1. VOX a.s.


Firma 1. VOX a.s. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Manažerské rozhodování – postupy, metody a nástroje (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2019
4 586 Kč
2. Nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a důchodové… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2019
3 618 Kč
3. Uzavření účetnictví za rok 2019 pro podnikatelské subjekty (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2019
3 134 Kč
4. Uplatňování DPH mezi zeměmi EU a s třetími zeměmi v roce 2019 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2019
3 134 Kč
5. Ochrana osobních údajů, ePrivacy – se zaměřením IT problematiku (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2019
2 771 Kč
6. Zdravotní pojištění – aktuálně a změny pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2019
1 803 Kč
7. Auditor v potravinářství (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2019
2 771 Kč
8. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2019
4 828 Kč
9. Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11 - 22.11.2019
4 574 Kč
10. Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2019
2 892 Kč
11. Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11 - 22.11.2019
4 707 Kč
12. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2019
4 586 Kč
13. Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2019
3 134 Kč
14. Zdaňování mezd a platů – aktuálně a změny pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2019
2 650 Kč
15. Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2019
2 892 Kč
16. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2019
2 892 Kč
17. Plánování projektů a projektové řízení pomocí metody Lean Canvas (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2019
4 828 Kč
18. Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2019
2 771 Kč
19. Konference: DAŇOVÝ ŘÁD 2019 – XIX. ročník procesního daňového práva (PRAHA 8 )
25.11 - 26.11.2019
6 401 Kč
20. FKSP a sociální fondy (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2019
2 190 Kč
21. IFRS – aktuálně i připravované novelizace (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2019
2 287 Kč
22. Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se rozhodnout o koupi… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2019
2 892 Kč
23. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11 - 26.11.2019
8 216 Kč
24. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2019
4 707 Kč
25. Pracovní právo v roce 2020 – refresh klíčových oblastí a informace o… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2019
2 771 Kč
26. Práce s emocemi v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2019
4 780 Kč
27. Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2019
3 013 Kč
28. Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0–7 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11 - 28.11.2019
7 732 Kč
29. Společenství vlastníků jednotek – právnická osoba povinná spravovat… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2019
2 892 Kč
30. Daň z příjmů právnických osob aktuálně a očekávané změny pro rok 2020… (PRAHA 8 )
26.11.2019
3 497 Kč
31. Daň z příjmů aktuálně a očekávané změny pro rok 2020 – speciálka (PRAHA 8 )
26.11 - 27.11.2019
5 300 Kč
32. Agilní myšlení a řízení v managementu (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2019
5 070 Kč
33. Anglicky za tři měsíce – ukázkový workshop v Brně (BRNO )
26.11.2019
1 191 Kč
34. Cash flow v teorii i praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 28.11.2019
6 522 Kč
35. Chceš být v cíli dříve? Zpomal! (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2019
4 828 Kč
36. Komunikační MMA umění (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2019
4 707 Kč
37. Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2019
2 499 Kč
38. Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2019
2 771 Kč
39. Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 28.11.2019
6 764 Kč
40. Tvorba kvalitního obsahu pro HR marketing (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2019
4 707 Kč
41. Daň z příjmů fyzických osob aktuálně a očekávané změny pro rok 2020 –… (PRAHA 8 )
27.11.2019
3 255 Kč
42. Jak řešit krizové situace v komunikaci a vyjednávání (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 28.11.2019
9 305 Kč
43. Anglicky za tři měsíce – ukázkový workshop v Praze (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2019
1 191 Kč
44. Daňové a účetní rozinky aneb Špindl roku 2019 – XXIV. ročník (ŠPINDLERŮV MLÝN )
28.11 - 30.11.2019
8 458 Kč
45. Názorová manipulace, její zdroje a jak ji rozpoznat (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2019
3 860 Kč
46. DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně a pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2019
2 771 Kč
47. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2019
4 828 Kč
48. LinkedIn pro personalistu profesionála (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2019
4 707 Kč
49. Řízení projektů v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11 - 29.11.2019
8 216 Kč
50. Mediační techniky pro personalisty – účinný postup při řešení potíží… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2019
3 146 Kč
51. Insolvenční rizika související s uzavíráním transakcí – střet… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2019
2 650 Kč
52. Moderní Public Relations – manuál komunikace s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2019
4 707 Kč
53. Problematičtí zaměstnanci aneb „drahé“ chyby zaměstnavatelů (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2019
3 013 Kč
54. Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2019
2 892 Kč
55. Systém bezpečnosti obalů – požadavky IFS PACsecure, posouzení… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2019
2 650 Kč
56. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2019
2 299 Kč
57. Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2019
3 255 Kč
58. Jak znovuobjevit svoji tvořivost – zkuste věci dělat jinak (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2019
5 506 Kč
59. Světové účetnictví US GAAP a IFRS (srovnání a jejich vzájemné využití… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12 - 5.12.2019
10 757 Kč
60. Communication Skills – Telephone Conversations, Writing Email &… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2019
2 771 Kč
61. Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2019
2 892 Kč
62. Řízení nákladů firmy, organizace i businessu a rozpočtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12 - 4.12.2019
10 152 Kč
63. Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2019
2 100 Kč
64. Efektivní řešení problémů a příslušné rozhodovací metody (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12 - 3.12.2019
8 325 Kč
65. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2019
2 892 Kč
66. Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2020 – speciálka (PRAHA 8 )
2.12 - 3.12.2019
5 917 Kč
67. Poznej a zažij své flow – staň se designérem svého života (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2019
5 675 Kč
68. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2019
3 890 Kč
69. Komunikační MMA umění (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2019
4 707 Kč
70. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12 - 4.12.2019
9 910 Kč
71. Záruky, reklamace a prodej zboží včetně e-shopů (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2019
3 013 Kč
72. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat, co potřebuji (rozšířený… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12 - 4.12.2019
9 063 Kč
73. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2019
4 828 Kč
74. Systém HACCP ve stravovacích provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2019
2 650 Kč
75. Specifika pracovněprávních vztahů se zaměstnanci z IT oddělení (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2019
3 376 Kč
76. Vize – tvořivá síla pro plány a strategie (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2019
4 707 Kč
77. Převodní ceny a daňová kontrola – aktuální výzva v přímých daních po… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2019
2 892 Kč
78. Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2019
2 892 Kč
79. Účetní závěrka za rok 2019 v plném a zkráceném rozsahu (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2019
3 497 Kč
80. Novela stavebního zákona v praxi a rekodifikace veřejného stavebního… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2019
3 013 Kč
81. Restrukturalizace, transformace a podnikové přeměny – příklady fúzí,… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2019
2 771 Kč
82. Zástavy v praxi – včetně návrhů řešení problematických situací a… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2019
3 013 Kč
83. Účinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2019
6 280 Kč
84. Neverbální komunikace – a její verbální projevy (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2019
3 860 Kč
85. Rozpoznejte skryté manipulace v komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2019
4 707 Kč
86. Cestovní náhrady dle slovenské legislativy aktuálně a pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2019
2 650 Kč
87. Účetní závěrka roku 2019 u nestátních neziskových organizací (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2019
2 499 Kč
88. Aktuality v účetnictví a daních 2019–2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2019
3 255 Kč
89. Life management – jak koučovat sebe sama (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2019
4 707 Kč
90. Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2019
2 650 Kč
91. Výkaz cash flow prakticky aneb bude vás to bavit (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2019
3 013 Kč
92. Náhrada škody v obchodní praxi – výklad, judikatura, praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2019
2 892 Kč
93. Tvorba a vyhodnocení rozpočtu příspěvkové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2019
3 376 Kč
94. Jak získat zákazníky a udělat z nich klienty (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2019
4 707 Kč
95. Moderní digitální nástroje pro HR (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2019
4 828 Kč
96. Anglicky za tři měsíce – ukázkový workshop ve Zlíně (ZLÍN )
6.12.2019
1 191 Kč
97. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2019
4 707 Kč
98. Systémy bezpečnosti potravin pro pokročilé – standardy BRC, IFS (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2019
2 771 Kč
99. Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2019 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2019
2 529 Kč
100. Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12 - 10.12.2019
10 152 Kč
101. Kolektivní investování po změnách předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2019
2 650 Kč
102. Právo nejen pro ekonomy a účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2019
3 013 Kč
103. Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12 - 10.12.2019
6 280 Kč
104. Krizová PR komunikace firmy – jak dobře zvládnout firemní negativní… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2019
4 707 Kč
105. Efektivní získávání zaměstnanců – včetně náboru na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12 - 11.12.2019
8 337 Kč
106. Profesionální asistentka – management podpory manažerů (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12 - 11.12.2019
8 337 Kč
107. Připravené změny zákona o DPH od 1. 1. 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2019
3 013 Kč
108. Uzavření účetnictví za rok 2019 včetně zpracování daňových přiznání… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2019
2 892 Kč
109. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2019
1 990 Kč
110. Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2019
2 408 Kč
111. Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2019
4 707 Kč
112. Vyjednávání v obtížných situacích – nácvik vyjednávacích taktik (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12 - 12.12.2019
7 853 Kč
113. Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2019
2 892 Kč
114. Smlouva o dílo – komplexní prakticky zaměřený rozbor právní úpravy,… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2019
2 771 Kč
115. Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2019
1 910 Kč
116. Nástup digitalizace – její dopady do účetnictví a daňové správy (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2019
2 892 Kč
117. Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace v roce 2019 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2019
2 892 Kč
118. Konsolidovaná účetní závěrka dle českých účetních standardů –… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2019
3 013 Kč
119. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12 - 12.12.2019
8 458 Kč
120. Aktuality pro výrobce potravin a obalů, základní povinnosti prodejců… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
2 650 Kč
121. Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
3 013 Kč
122. Celní problematika v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
2 771 Kč
123. Pracovněprávní předpisy na Slovensku – včetně novinek roku 2019 a 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
3 013 Kč
124. Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
2 190 Kč
125. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
4 586 Kč
126. Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
4 707 Kč
127. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
3 146 Kč
128. Cesta k opravdovému leadershipu (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12 - 13.12.2019
14 871 Kč
129. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2019
4 707 Kč
130. Jak na internetovou reklamu, PPC a remarketing. Naučte se digitální… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2019
3 618 Kč
131. Cestovní náhrady 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2019
2 529 Kč
132. Faktura – komplexně na příkladech z praxe a náležitosti daňových… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2019
2 771 Kč
133. Zásoby z účetního a daňového pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2019
2 529 Kč
134. Kritické myšlení a rozhodování aneb rozhodovací manuál (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2019
4 707 Kč
135. Odhalte skryté emoce aneb poznejte, co si druzí myslí (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2019
4 707 Kč
136. Obchod není žádný boj – naučte se vztahovému prodeji (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2019
4 586 Kč
137. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12 - 17.12.2019
9 910 Kč
138. Jak postupovat při reklamaci zboží; uplatnění práv z odpovědnosti za… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12.2019
2 892 Kč
139. Meditace a soustředění pro ty, co nestíhají (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12.2019
4 707 Kč
140. Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně – změny roku 2019 a k 1. 1.… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12.2019
2 529 Kč
141. Průřez novinek v daňových a účetních předpisech pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12.2019
3 134 Kč
142. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12.2019
4 707 Kč
143. Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2019
2 771 Kč
144. Finance pro nefinanční manažery – komplexní přehled včetně příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2019
3 013 Kč
145. Mezinárodní standard IFRS – 16 Leasingy (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2019
2 408 Kč
146. Práva a povinnosti daňového poplatníka (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2019
3 134 Kč
147. Moderní digitální nástroje pro HR (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2019
4 828 Kč
148. Vision board 2020 – vytvořte si své osobní i pracovní cíle (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2019
5 554 Kč
149. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2019
4 707 Kč
150. Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2019
3 860 Kč
151. Daň z příjmů fyzických osob – aktuálně a novinky roku 2020 včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2019
3 376 Kč
152. Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2020 (PRAHA 1 )
18.12 - 20.12.2019
7 248 Kč
153. Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů v roce 2020 (PRAHA 1 )
18.12.2019
2 892 Kč
154. Novela zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2019
3 013 Kč
155. Zvládání krizových situací proměnou komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2019
3 860 Kč
156. Časté chyby a omyly v účetnictví podnikatelů pro začínající včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2019
2 650 Kč
157. Mzdové předpisy pro rok 2020 (PRAHA 1 )
19.12.2019
3 255 Kč
158. Změny DPH při obchodování mezi členskými státy EU od 1. 1. 2020 aneb… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2019
2 892 Kč
159. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2020… (PRAHA 1 )
20.12.2019
2 650 Kč
160. Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
6.1.2020
3 255 Kč
161. Novela zákona o DPH pro rok 2020 na praktických příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
6.1.2020
2 892 Kč
162. Velká účetní závěrka včetně daňového přiznání právnických osob za rok… (PRAHA 1 )
7.1 - 8.1.2020
4 816 Kč
163. Sestavení účetní závěrky podvojného účetnictví podnikatelských… (PRAHA 1 )
7.1.2020
3 013 Kč
164. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
7.1 - 8.1.2020
9 910 Kč
165. Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok… (PRAHA 1 )
8.1.2020
3 013 Kč
166. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2020… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.1.2020
2 408 Kč
167. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.1.2020
3 376 Kč
168. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
9.1 - 10.1.2020
9 910 Kč
169. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a související otázky (PRAHA 1 - Nové Město )
10.1.2020
2 529 Kč
170. Cestovní náhrady včetně aktualit pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.1.2020
2 529 Kč
171. Daň z příjmů za rok 2019 a novinky pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.1.2020
3 376 Kč
172. Účetnictví právnických osob, daň z příjmů a DPH v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.1 - 16.1.2020
7 708 Kč
173. Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2019 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1.2020
2 650 Kč
174. Účetní závěrka za rok 2019 a zásadní změny v účetnictví pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1.2020
3 376 Kč
175. Vyúčtování nákladů v bytových domech SVJ – srozumitelně, včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1.2020
2 529 Kč
176. Rychločtení a racionální čtení – dvoudenní intenzifikovaná forma (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1 - 16.1.2020
10 878 Kč
177. Jak správně nastavit pravidla pro vyúčtování zahraničních pracovních… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2020
2 771 Kč
178. Daň z přidané hodnoty pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2020
3 376 Kč
179. Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí – v… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2020
3 497 Kč
180. Vývoj pracovněprávní legislativy pro rok 2020 – změny zákoníku práce… (HAVLÍČKŮV BROD )
16.1.2020
1 682 Kč
181. Time management pro chronické prokrastinátory (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2020
4 828 Kč
182. Zpracování osobních údajů (GDPR, zákon o zpracování osobních údajů) –… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1.2020
3 013 Kč
183. Praktický pohled na účetní a daňové doklady dle předpisů pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1.2020
2 771 Kč
184. Beze strachu (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1.2020
4 707 Kč
185. Vysílání pracovníků do členských států EU – na co všechno pamatovat (PRAHA 1 - Nové Město )
20.1.2020
3 013 Kč
186. Zásoby, skladová evidence, vazba na fakturaci, drobný majetek,… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.1.2020
3 013 Kč
187. Efektivní výběrový pohovor (PRAHA 1 - Nové Město )
20.1.2020
4 707 Kč
188. Asistentka – královna předpokoje (PRAHA 1 - Nové Město )
20.1.2020
3 981 Kč
189. Jak splnit ohlašovací povinnosti přes ISPOP při nakládání s odpady (PRAHA 1 - Nové Město )
21.1.2020
3 134 Kč
190. Aktuality v účetnictví a daních 2019/2020 – komplexní přehled změn… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.1.2020
2 892 Kč
191. Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace pro rok 2020 v… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.1.2020
2 499 Kč
192. Pracovněprávní předpisy v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2020
3 013 Kč
193. Jak připravovat, organizovat a vyhodnotit jazykové vzdělávání… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2020
4 707 Kč
194. Prezentuj krátce! (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2020
4 707 Kč
195. DPH – aktuality od 1. 1. 2020 a vazba daně na daňový řád (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2020
3 376 Kč
196. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1.2020
4 707 Kč
197. Systém bezpečnosti obalů – požadavky BRCGS Packaging materials (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1.2020
2 650 Kč
198. Celní kodex a celní předpisy v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2020
2 771 Kč
199. DPH na Slovensku po 1. 1. 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1.2020
3 255 Kč
200. GDPR pro daňové a účetní pracovníky – zkušenosti z praxe a nový zákon… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1.2020
2 771 Kč
201. Jak na mzdy a platy v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1 - 29.1.2020
7 575 Kč
202. Zdaňování příjmů FO ze závislé činnosti v roce 2020 a roční zúčtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1.2020
2 529 Kč
203. Zdravotní pojištění v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1.2020
1 682 Kč
204. Aktuality v účetnictví a daních 2019–2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1.2020
3 134 Kč
205. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1 - 29.1.2020
9 910 Kč
206. Poskytování dotací – co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1.2020
2 190 Kč
207. Zákon o obcích a zákon o úřednících aktuálně – včetně řešení… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1.2020
1 990 Kč
208. Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1.2020
3 255 Kč
209. Uzavření účetnictví za rok 2019 včetně zpracování daňového přiznání –… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2020
2 892 Kč
210. Praktické uplatňování zákona o DPH od 1. 1. 2020 (PRAHA 8 )
29.1.2020
3 497 Kč
211. Důchodové pojištění v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2020
2 529 Kč
212. Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2020
3 013 Kč
213. Daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2019 a aktuality pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2020
3 255 Kč
214. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2020
4 828 Kč
215. Zlepšete si koncentraci, paměť, tvořivost, motivační a sebemotivační… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2020
5 796 Kč
216. Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2020
2 771 Kč
217. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2020
2 892 Kč
218. Elektronická evidence tržeb (EET) – 3. a 4. fáze evidence tržeb od 1.… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2020
2 287 Kč
219. Daňový profesionál® – kompletně (PRAHA 1 - Nové Město )
3.2 - 18.3.2020
45 339 Kč
220. Daně – výklad nejdůležitějších zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
3.2 - 11.2.2020
17 557 Kč
221. Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko (PRAHA 1 - Nové Město )
3.2.2020
3 134 Kč
222. Zákoník práce 2020 – pro začínající aneb začínám/vracím se k… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.2 - 5.2.2020
7 853 Kč
223. Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky (PRAHA 1 - Nové Město )
3.2.2020
3 134 Kč
224. Mediační techniky pro personalisty – účinný postup při řešení potíží… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.2.2020
3 170 Kč
225. Rezervy a opravné položky v roce 2020 – účetní a daňový pohled včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2020
3 013 Kč
226. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2 - 5.2.2020
9 910 Kč
227. Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2020
2 287 Kč
228. Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2020
835 Kč
229. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2020
3 860 Kč
230. DPH a účtování v cestovním ruchu pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2020
3 376 Kč
231. Zákon o daních z příjmů – právnické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2020
3 255 Kč
232. Fakturace a související problematika DPH pro začínající – „polopatě“ (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2020
2 650 Kč
233. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2020
3 170 Kč
234. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2020
2 892 Kč
235. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2020
3 890 Kč
236. Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2020
2 287 Kč
237. Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2020
2 287 Kč
238. Daně a účetnictví u developerů a vlastníků nemovitostí v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2020
3 255 Kč
239. Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2020
2 892 Kč
240. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2020
2 408 Kč
241. Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2.2020
2 650 Kč
242. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2 - 11.2.2020
9 910 Kč
243. Právní minimum pro daňové poradce (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2.2020
2 650 Kč
244. Roční zúčtování a vyúčtování příjmů zaměstnanců za rok 2019, změny ve… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2.2020
3 255 Kč
245. Základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2 - 14.2.2020
10 878 Kč
246. Co musí manažer vědět o daních po novelách v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2.2020
3 497 Kč
247. Účetní metodik, který mnohé vyřeší – chybějící pracovní pozice ve… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2.2020
2 529 Kč
248. Communication Skills – Email writing, Telephone & Negotiating Skills (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2.2020
2 408 Kč
249. Účetní závěrka za rok 2019 u nestátních neziskových organizací (PRAHA 1 - Nové Město )
11.2.2020
2 529 Kč
250. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.2 - 12.2.2020
8 458 Kč
251. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.2.2020
2 408 Kč
252. Controlling aneb jak začít efektivně sledovat a řídit náklady a… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.2.2020
2 892 Kč
253. Nastavení účetnictví, kontrolních vazeb a úprava vnitropodnikových… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2020
2 771 Kč
254. Zákon o daních z příjmů – závislá činnost (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2020
2 287 Kč
255. Zákon o zdravotním pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2020
1 198 Kč
256. Právní předpisy nejenom pro daňové poradce (ZDP závislá činnost,… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2 - 14.2.2020
6 365 Kč
257. Základní orientace v personalistice (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2 - 13.2.2020
8 337 Kč
258. Kritické myšlení a rozhodování aneb rozhodovací manuál (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2020
4 828 Kč
259. DPH u neziskových a veřejnoprávních subjektů (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2020
2 190 Kč
260. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2020
2 408 Kč
261. Jak budovat a posilovat značku vaší firmy, produktu, služby (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2020
4 707 Kč
262. Mezinárodní daňové plánování ve světle aktuálních trendů (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2020
4 223 Kč
263. Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR a vysílání pracovníků do… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2020
3 255 Kč
264. Zaměstnanecké benefity z pohledu daní v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2020
2 650 Kč
265. Uzavření účetnictví za rok 2019 včetně zpracování daňových přiznání… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2020
2 892 Kč
266. Cestovní náhrady v širších právních souvislostech (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2020
2 287 Kč
267. INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2020
2 771 Kč
268. Opravy chyb minulých období – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
17.2.2020
2 771 Kč
269. Úprava směrnic pro podnikatele včetně nastavení inventarizačních… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.2.2020
2 892 Kč
270. Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.2.2020
2 771 Kč
271. Legislativa BOZP pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.2.2020
2 771 Kč
272. Jak splnit aktuální povinnosti (podniku) při nakládání s odpady (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2020
3 134 Kč
273. Pokladna v roce 2020, práce s penězi, které nejsou vaše, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2020
2 529 Kč
274. Daň z přidané hodnoty (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2020
3 134 Kč
275. Příklady daňové (DzPO, DzFO, DPH) (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2 - 20.2.2020
7 248 Kč
276. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2020
4 828 Kč
277. Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2020
2 771 Kč
278. Splatná a odložená daň krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2020
2 650 Kč
279. Mezinárodní standardy IFRS 15 – Výnosy a IFRS – 16 Leasingy (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2020
3 618 Kč
280. Daň z příjmů fyzických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2020
3 134 Kč
281. Systém HACCP ve stravovacích provozech krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2020
2 408 Kč
282. FKSP a sociální fondy (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2020
2 190 Kč
283. Vybrané atraktivní komunikační dovednosti – Beneopedie® (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2 - 20.2.2020
9 910 Kč
284. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2020
4 828 Kč
285. Pravidla Incoterms jako účinná pomůcka pro konstrukci vztahů v kupní… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2020
3 376 Kč
286. Cash flow v teorii i praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2 - 20.2.2020
6 522 Kč
287. DPH v roce 2020 – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2 - 20.2.2020
5 554 Kč
288. Účetní závěrka za rok 2019 včetně finanční analýzy (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2020
3 255 Kč
289. Daň z příjmů právnických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2020
3 134 Kč
290. Chceš být v cíli dříve? Zpomal! (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2020
4 828 Kč
291. Neverbální komunikace – a její verbální projevy (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2020
3 860 Kč
292. Deriváty v účetnictví podnikatelů v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2020
2 650 Kč
293. Směrnice a předpisy pro správné finanční a administrativní postupy v… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2020
3 376 Kč
294. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat to, co potřebuji (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2020
5 203 Kč
295. Tuzemské cestovní náhrady v praxi – „polopatě“ (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2020
2 650 Kč
296. Aktuality pro výrobce potravin a obalů v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.2.2020
2 650 Kč
297. Daň z příjmů – novinky v roce 2019/2020 včetně souvisejících předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
24.2.2020
3 255 Kč
298. Základní orientace v pracovním právu, povinnosti zaměstnavatele krok… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.2.2020
3 134 Kč
299. Mzdová problematika krok za krokem z pohledu podnikatelské sféry (PRAHA 1 - Nové Město )
24.2 - 28.2.2020
10 830 Kč
300. Novela zákona o obchodních korporacích (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2.2020
3 013 Kč
301. Zákon o spotřebních daních a ekologická daň (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2.2020
3 134 Kč
302. Malé daně – výklad zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2 - 28.2.2020
9 620 Kč
303. Uzavření daňové evidence OSVČ, daňové přiznání a přehledy k pojištění… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2.2020
3 255 Kč
304. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2.2020
4 828 Kč
305. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2.2020
4 707 Kč
306. Manažer jako kouč, koučování pro manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2 - 26.2.2020
8 458 Kč
307. Nemocenské pojištění krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2.2020
3 134 Kč
308. Celní problematika v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2020
2 771 Kč
309. Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2020
3 134 Kč
310. Přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2019 (pravidla +… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2020
2 650 Kč
311. Komunikační MMA umění (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2020
4 828 Kč
312. Náhrada mzdy, náhrada výdajů zaměstnanců v praxi krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2020
3 134 Kč
313. Znalecký posudek z pohledu odběratele (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
3 255 Kč
314. Zákon o dani silniční (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
2 287 Kč
315. Zákon o dani z nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
2 287 Kč
316. Základy DPH pro vaši praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
2 892 Kč
317. Emoce pod kontrolou – zvládání emocí v pěti krocích (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2 - 28.2.2020
8 458 Kč
318. Rychločtení – stručný výstižný jednodenní trénink (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
6 292 Kč
319. Pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, důchodové… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
3 134 Kč
320. Zákon o dani z hazardních her (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2020
2 287 Kč
321. Označování potravin pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2020
2 650 Kč
322. Kurz – elektronická evidence tržeb (EET) (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2020
2 529 Kč
323. Uzavření účetnictví za rok 2019 včetně zpracování daňového přiznání –… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2020
3 013 Kč
324. Daň z příjmů ze závislé činnosti krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2020
3 134 Kč
325. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3 - 3.3.2020
9 910 Kč
326. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3.2020
3 497 Kč
327. Účinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3.2020
6 280 Kč
328. Finanční a nefinanční ukazatele aneb systém řízení výkonnosti firmy… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3.2020
3 376 Kč
329. Daňový řád, daňový systém ČR – pojmy a definice (PRAHA 1 - Nové Město )
3.3 - 4.3.2020
5 675 Kč
330. Podvojné účetnictví od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
3.3 - 5.3.2020
7 974 Kč
331. 6 typů manažerské komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
3.3 - 4.3.2020
9 922 Kč
332. Jak správně udělat benchmarking firmy? (PRAHA 1 - Nové Město )
3.3.2020
3 376 Kč
333. Kreativní uvažování pro manažery: jak uvažovat mimo zaběhlé rámce (PRAHA 1 - Nové Město )
4.3.2020
4 707 Kč
334. Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám (PRAHA 1 - Nové Město )
4.3 - 6.3.2020
8 821 Kč
335. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3 - 6.3.2020
5 796 Kč
336. Diskuzní seminář k nastávajícím změnám v registraci k DPH a ve… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2020
4 828 Kč
337. Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2020
5 143 Kč
338. Jak harmonizovat mužský a ženský element na pracovišti a zefektivnit… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2020
5 312 Kč
339. Daň z příjmů fyzických osob (OSVČ) za rok 2019 a změny pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2020
2 892 Kč
340. Náklady a výnosy v roce 2020 – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2020
3 255 Kč
341. Změny zákona o DPH od 1. 1. 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3.2020
3 013 Kč
342. GDPR pro HR – praktické zkušenosti (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3.2020
2 771 Kč
343. Presentation Skills for Managers and Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3.2020
2 771 Kč
344. Výklad účetnictví a příklady účetní I. (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3 - 11.3.2020
5 796 Kč
345. Kontingenční tabulky v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3.2020
4 707 Kč
346. Průběh kontroly u příjemců dotací v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3.2020
2 190 Kč
347. Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona platného pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3.2020
3 134 Kč
348. Daňová evidence z pohledu každodenní praxe včetně informací k… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2020
2 650 Kč
349. Najděte klíč ke svému potenciálu, podpořte své silné stránky (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2020
2 771 Kč
350. Jak komunikovat a vzájemně si dobře porozumět (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2020
4 707 Kč
351. Efektivní získávání zaměstnanců – včetně náboru na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3 - 12.3.2020
8 458 Kč
352. Jak optimálně nastavit firmu z pohledu daní a účetnictví a ochránit… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2020
3 013 Kč
353. Smluvní ujednání ve smlouvách v zahraničním obchodě se zbožím v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
2 771 Kč
354. Agenturní zaměstnávání prakticky – krok za krokem a bez pokut (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
2 771 Kč
355. Účetní a daňové doklady, vyúčtování respektive fakturace dle změn… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
2 892 Kč
356. Úvod do neštěstí aneb jak na opravdovou sebemotivaci (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
4 707 Kč
357. Agilní myšlení a řízení v managementu (PRAHA 1 )
12.3.2020
5 070 Kč
358. Personální a organizační audity (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
4 707 Kč
359. Komplexní seminář k novele DPH 2020 na příkladech a grafech (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
3 376 Kč
360. Byty – daňová a účetní specifika v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
3 376 Kč
361. Tvorba a vyhodnocení rozpočtu příspěvkové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2020
3 376 Kč
362. Jednoduché účetnictví a závěrka pro spolky/občanská sdružení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2020
2 408 Kč
363. Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2020
3 255 Kč
364. Pracovněprávní předpisy v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2020
3 013 Kč
365. Kontrolní vazby v účetnictví pro podnikatele pro rok 2020 včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2020
2 892 Kč
366. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3 - 17.3.2020
8 216 Kč
367. DPH ve stavebnictví na příkladech z praxe v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2020
3 013 Kč
368. Finanční analýza a finanční řízení pro neekonomy (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3 - 17.3.2020
5 990 Kč
369. Pohledávky a dluhy (závazky) – účetní a daňové vymezení (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2020
2 650 Kč
370. Výklad účetnictví a příklady účetní II. (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3 - 18.3.2020
5 796 Kč
371. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3 - 18.3.2020
9 910 Kč
372. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3.2020
2 892 Kč
373. Experimentuj, tvoř, inovuj: kreativita a řešení problémů (nejen) v… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3 - 18.3.2020
11 253 Kč
374. Ochrana osobních údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3.2020
2 290 Kč
375. Podrobný výklad k poskytování náhrad cestovních výdajů s JUDr. Marií… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3.2020
2 892 Kč
376. Fakturace v přeshraničním obchodu a službách včetně účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3.2020
2 771 Kč
377. Účtování podle jednotlivých účetních tříd z pohledu praxe – postup… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3.2020
3 134 Kč
378. Základy IFRS na příkladech z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3 - 19.3.2020
5 966 Kč
379. Vyhoření – cesta, kterou nemusíme procházet (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3.2020
4 828 Kč
380. Platební styk – seznámení s právní úpravou včetně novinek v oblasti… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3.2020
2 892 Kč
381. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
4 828 Kč
382. Řízení alergenů ve stravovacích provozech (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
2 650 Kč
383. Odpovědnost za vady – detailní rozbor včetně judikatury a praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
3 013 Kč
384. Hlas – rádce i zrádce (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
3 860 Kč
385. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
4 707 Kč
386. Time management pro chronické prokrastinátory (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
4 828 Kč
387. Částečný nárok na odpočet DPH a související úpravy u pořízeného… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
3 013 Kč
388. Automobil ve firemní praxi – kompletní daňový pohled včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2020
2 650 Kč
389. Účetní výkazy pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2020
2 771 Kč
390. Aktuální vývoj právní úpravy EET a související změny u DPH v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2020
2 166 Kč
391. Bytové spoluvlastnictví – velká novela občanského zákoníku s… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2020
2 892 Kč
392. English for Human Resource Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2020
2 771 Kč
393. Převodní ceny a daňová kontrola v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2020
3 013 Kč
394. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3 - 25.3.2020
8 458 Kč
395. Zásady osobní, provozní hygieny – správná praxe v potravinářských… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3.2020
2 408 Kč
396. Zákon o svobodném přístupu k informacím – v nových souvislostech (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3.2020
2 290 Kč
397. Moderní leadership: aby se z benefitů nestaly odpustky (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3.2020
3 751 Kč
398. Moderní timemanagement – 10 návyků pro váš čas a energii (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3.2020
4 707 Kč
399. Jak napsat pracovní smlouvu (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3.2020
3 013 Kč
400. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3.2020
3 134 Kč
401. Potravinářské podvody a falšování potravin (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2020
2 650 Kč
402. Zadávání veřejných zakázek včetně konkrétní vzorové zadávací… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2020
2 892 Kč
403. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat, co potřebuji (rozšířený… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3 - 26.3.2020
9 184 Kč
404. Výkon funkce statutárního orgánu, souběh funkcí a odlišnosti od… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2020
2 892 Kč
405. Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2020
2 771 Kč
406. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2020
2 408 Kč
407. Moderní marketingová komunikace a propagace (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2020
4 828 Kč
408. Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3 - 27.3.2020
8 458 Kč
409. Autorské právo v praxi: vlastní tvorba a možnosti užití cizího obsahu… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2020
2 892 Kč
410. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – masné výrobky (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2020
2 650 Kč
411. Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2020
2 771 Kč
412. Jak se vypořádat s problematickým anebo neschopným zaměstnancem (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2020
3 134 Kč
413. Právní úprava kapitálového trhu (MIFID2/MIFIR) (PRAHA 1 - Nové Město )
30.3.2020
2 771 Kč
414. Cestovní náhrady 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
30.3.2020
2 529 Kč
415. Smluvní vztah mezi poskytovatelem zdravotních služeb a zdravotní… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.3.2020
2 892 Kč
416. Etiketa nejen pro úřednice a úředníky (PRAHA 1 - Nové Město )
31.3.2020
2 408 Kč
417. Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
31.3.2020
4 828 Kč
418. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
31.3.2020
4 586 Kč
419. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
31.3.2020
2 892 Kč
420. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4 - 2.4.2020
9 910 Kč
421. Jak překonávat strach a obavy v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2020
4 707 Kč
422. Platební styk pro pokročilé včetně nejnovějších změn (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2020
2 892 Kč
423. Systémy bezpečnosti obalů – požadavky standardů na výrobce obalů pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2020
2 650 Kč
424. Rozpoznejte skryté manipulace v komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2020
4 828 Kč
425. Protikorupční chování (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
2 190 Kč
426. DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně a pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
2 771 Kč
427. Jak přistupovat ke změnám v práci (aneb všechno se mění, jen změna… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
4 707 Kč
428. Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
2 892 Kč
429. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4 - 7.4.2020
9 910 Kč
430. Odpady ve stravovacích provozech pro začínající a mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2020
2 650 Kč
431. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2020
4 828 Kč
432. Mezinárodní účetní standardy pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2020
3 618 Kč
433. Systémy bezpečnosti potravin – jejich principy a požadavky (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4.2020
2 650 Kč
434. Úvod do US GAAP pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4.2020
3 618 Kč
435. Mzdová akademie pro začínající v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4 - 9.4.2020
7 853 Kč
436. Daňové a účetní aspekty darování a dalších forem fundraisingu (vstup… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2020
2 529 Kč
437. Excel pro účetní prakticky – základní, ale povinná znalostní výbava (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2020
2 771 Kč
438. Prezentuj krátce! (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2020
4 828 Kč
439. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2020
4 828 Kč
440. Efektivní smluvní sankce – jak optimalizovat smlouvu (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2020
3 013 Kč
441. Zahraniční obchod se službami z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.4.2020
2 771 Kč
442. Podřízený zaměstnanec od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
14.4 - 15.4.2020
8 337 Kč
443. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4 - 16.4.2020
9 910 Kč
444. Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
2 892 Kč
445. Zákon o registru smluv – aktuální problematika (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
2 390 Kč
446. IFRS – finanční nástroje pro podnikatele (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4 - 16.4.2020
6 401 Kč
447. Chceš být v cíli dříve? Zpomal! (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
4 828 Kč
448. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
3 255 Kč
449. Jak získat zákazníky a udělat z nich stálé klienty (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
4 707 Kč
450. Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4 - 16.4.2020
4 816 Kč
451. Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
3 013 Kč
452. Přeměny obchodních společností – právní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
3 255 Kč
453. Nejčastější chyby při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
2 650 Kč
454. Elektronická evidence tržeb v roce 2020 včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
2 771 Kč
455. Platební karty zaměstnavatele v praxi – krok za krokem – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
2 529 Kč
456. Stavební zákon – povolování provádění staveb (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
2 892 Kč
457. Jak na tvorbu dobrého dotazníku aneb cesta od nápadu k vyhodnocení (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
4 586 Kč
458. Finanční analýza na bázi účetní závěrky (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
3 013 Kč
459. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
3 134 Kč
460. Fakturace v roce 2020, práce s účetními a daňovými doklady (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2020
2 771 Kč
461. Kontroly zaměstnavatelů inspektoráty práce – průběh kontroly a postup… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2020
3 013 Kč
462. LinkedIn – pokročilejší využití pro recruitery a HR specialisty (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2020
4 780 Kč
463. Vysílání pracovníků do členských států EU – na co všechno pamatovat (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2020
3 013 Kč
464. Svěřenské fondy pro pokročilé z pohledu transakčních, daňových a… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2020
3 134 Kč
465. Time management IV. generace s Ing. Petrem Pacovským (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4 - 22.4.2020
10 515 Kč
466. IFRS – Mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4 - 23.4.2020
9 305 Kč
467. GDPR – poznatky z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4.2020
2 892 Kč
468. Trénink vyjednávání pro nákupčí (PRAHA 1 - Nové Město )
22.4 - 23.4.2020
9 184 Kč
469. Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, skladové hospodářství, nedokončená… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.4.2020
3 013 Kč
470. Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.4.2020
2 892 Kč
471. Likvidace obchodních společností a družstev – právní, účetní a daňový… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.4.2020
3 497 Kč
472. Poskytování zdravotních služeb cizincům – rozsah péče, ceny, účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2020
2 650 Kč
473. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2020
4 828 Kč
474. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – koloniální zboží (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
2 650 Kč
475. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
4 828 Kč
476. Tým a kdo tam patří (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
4 707 Kč
477. Zahraniční holdingy – právní a daňové souvislosti, ochrana soukromí,… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
2 771 Kč
478. Personální a mzdová problematika v roce 2020 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
3 134 Kč
479. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
3 890 Kč
480. Jak zvládnout pohledávky a dluhy (závazky) z hlediska účetnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2020
2 771 Kč
481. Základy podvojného účetnictví dle změn pro rok 2020 – výklad polopatě… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4 - 30.4.2020
8 458 Kč
482. Skončení pracovního poměru na praktických příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2020
3 134 Kč
483. Daňová a účetní specifika při provozování e-shopu (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4.2020
3 013 Kč
484. Funkce a vzorce v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4 - 29.4.2020
8 337 Kč
485. Zásady osobní, provozní hygieny – správná praxe ve stravovacích… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4.2020
2 408 Kč
486. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4.2020
1 990 Kč
487. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4 - 29.4.2020
8 458 Kč
488. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4 - 29.4.2020
4 828 Kč
489. DPH – přeshraniční transakce v příkladech – dovoz, vývoz,… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.4.2020
3 255 Kč
490. Nařízení EU č. 910/2014 eIDAS a správa dokumentů v ČR (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2020
2 100 Kč
491. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Otevřené řízení, zjednodušené podlimitní řízení –… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2020
3 376 Kč
492. Právní ochrana a propagace značky a produktů (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2020
2 529 Kč
493. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
4.5 - 5.5.2020
9 910 Kč
494. Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – pro úplné začátečníky (PRAHA 1 - Nové Město )
4.5.2020
3 013 Kč
495. Moderní controlling a reporting (distanční studium) (PRAHA 1 - Nové Město )
5.5 - 25.5.2020
11 979 Kč
496. Zaměstnanecké akciové programy – se zaměřením na praktickou aplikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
5.5.2020
2 771 Kč
497. Systém HACCP ve stravovacích provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
6.5.2020
2 650 Kč
498. Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití (PRAHA 1 - Nové Město )
6.5.2020
2 771 Kč
499. Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů (PRAHA 1 - Nové Město )
6.5.2020
1 910 Kč
500. Kupní smlouva v obchodních vztazích (PRAHA 1 - Nové Město )
7.5.2020
3 013 Kč
501. Účetní, daňové a právní martyrium v případě dlouhodobé fyzické… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.5.2020
3 013 Kč
502. US GAAP – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5 - 13.5.2020
9 063 Kč
503. Rekonstrukce účetnictví – jak nejlépe na to (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5.2020
2 529 Kč
504. Rozsáhlá novela daňového řádu a další aktuality styku s finančním… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5.2020
3 376 Kč
505. Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5.2020
3 860 Kč
506. Mzdová a personální speciálka pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5 - 21.5.2020
22 494 Kč
507. Časové rozlišení, dohadné položky, tvorba a čerpání rezerv, účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
2 892 Kč
508. Personalistika a bezpečnost práce v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
2 650 Kč
509. Předpisy o zaměstnanosti v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
2 408 Kč
510. Zákon o spotřebitelském úvěru – zkušenosti s jeho aplikací (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
2 650 Kč
511. Účetnictví pro nestátní neziskové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5 - 15.5.2020
5 990 Kč
512. Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT)… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2020
3 013 Kč
513. Pravidla Incoterms jako účinná pomůcka pro konstrukci vztahů v kupní… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2020
2 892 Kč
514. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2020
2 650 Kč
515. FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2020
2 408 Kč
516. Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2020
2 100 Kč
517. Právo nejen pro ekonomy a účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2020
3 134 Kč
518. Daň z příjmů ze závislé činnosti v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2020
2 650 Kč
519. Přeshraniční transakce v nejdůležitějších okruzích v příkladech… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
2 892 Kč
520. Komunikace datovou schránkou aneb „jak efektivně komunikovat (nejen)… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
1 990 Kč
521. Ochrana osobních údajů a jejich zabezpečení – se zaměřením IT… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
2 771 Kč
522. IFRS v praxi – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5 - 20.5.2020
7 974 Kč
523. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2020
2 650 Kč
524. Zákon o nemocenském pojištění v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2020
2 650 Kč
525. Odštěpný závod (organizační složka podniku) v ČR a v zahraničí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2020
3 860 Kč
526. Důchodové pojištění, vedení evidenčních listů v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
2 529 Kč
527. Zákon o zdravotním pojištění v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
1 319 Kč
528. Auditor v potravinářství (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
2 771 Kč
529. Jak postupovat při vedení účetnictví, problematika vedení účetnictví… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
2 771 Kč
530. Mzdové předpisy v praxi pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
3 255 Kč
531. Excel pro účetní prakticky – prohloubení znalostí, předcházení a… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2020
2 771 Kč
532. Nabývání nemovitostí – specifika asset deal a share deal – právní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2020
3 013 Kč
533. Deriváty – jejich řízení a zajištění rizika v komerční praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5 - 22.5.2020
9 668 Kč
534. Vedení personální a mzdové agendy, mzdový audit (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2020
3 255 Kč
535. Finanční analýza pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5 - 29.5.2020
5 191 Kč
536. Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí – v… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2020
3 497 Kč
537. Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5 - 28.5.2020
11 846 Kč
538. Systém bezpečnosti obalů – požadavky IFS PACsecure (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2020
2 650 Kč
539. Zákoník práce v praxi – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5 - 26.5.2020
5 554 Kč
540. Mzdové účetnictví – řešení problematických případů (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2020
2 892 Kč
541. INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5.2020
2 771 Kč
542. Smlouvy s mezinárodním prvkem – zaměřeno na obchodní vztahy (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5.2020
2 771 Kč
543. Bytové družstvo – člen společenství vlastníků (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2020
2 650 Kč
544. Kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2020
3 255 Kč
545. Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2020
2 650 Kč
546. Tuzemské cestovní náhrady v praxi – „polopatě“ (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2020
2 650 Kč
547. Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontrolu (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2020
2 892 Kč
548. Daňové minimum pro účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
1.6 - 3.6.2020
7 974 Kč
549. Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
1.6.2020
2 892 Kč
550. Systémy bezpečnosti potravin pro pokročilé – standardy BRC, IFS (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2020
2 771 Kč
551. Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2020
2 529 Kč
552. Excel pro účetní prakticky – kontingenční tabulky a grafy, export a… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2020
2 771 Kč
553. Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2020
3 134 Kč
554. Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2020
2 771 Kč
555. Vyvlastňování pozemků a staveb – obecná úprava a speciální pro určité… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2020
2 771 Kč
556. Zpracování osobních údajů (GDPR, zákon o zpracování osobních údajů) –… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2020
3 013 Kč
557. Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se rozhodnout o koupi… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2020
3 013 Kč
558. Uplatňování DPH v nejdůležitějších okruzích v příkladech včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2020
2 771 Kč
559. Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2020
2 408 Kč
560. Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2020
3 013 Kč
561. Majetek podle českých předpisů a IFRS – srovnání, včetně nového… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6 - 9.6.2020
6 522 Kč
562. Kolektivní investování (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2020
2 771 Kč
563. Communication Skills – Email writing, Telephone & Negotiating Skills (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2020
2 771 Kč
564. Vyúčtování zahraničních pracovních cest, valutová pokladna, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6.2020
3 013 Kč
565. Právní nástrahy v marketingu a reklamně a jak se jim vyhnout –… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6.2020
2 892 Kč
566. Účetnictví pro pracovníky IT – nezbytné znalosti pro vaši práci při… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6.2020
2 166 Kč
567. Povinnost nahradit majetkovou a nemajetkovou újmu v pracovním právu… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6.2020
3 134 Kč
568. Komplikované účetní případy pro náročné (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6 - 12.6.2020
5 917 Kč
569. Rekodifikace veřejného stavebního práva – nová koncepce v povolování… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2020
3 134 Kč
570. Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2020
3 618 Kč
571. Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci –… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2020
2 771 Kč
572. Pracovní právo v roce 2020 – refresh klíčových oblastí a informace o… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2020
2 892 Kč
573. Finanční profesionál 2020® – finanční řízení pro vrcholový a střední… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6 - 18.6.2020
15 718 Kč
574. Pracovněprávní vztahy a nediskriminování – rovný přístup z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2020
2 390 Kč
575. Minimum celního deklaranta (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6 - 19.6.2020
9 668 Kč
576. Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6.2020
3 013 Kč
577. Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6.2020
2 892 Kč
578. BOZP pro malé firmy – dokumentace a činnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
17.6.2020
2 408 Kč
579. Personální a mzdová problematika v roce 2020 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.6.2020
3 134 Kč
580. Jak zpracovat a využívat spisový a skartační řád a plán (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2020
2 190 Kč
581. Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2020
3 376 Kč
582. Cestovní náhrady v širších právních souvislostech (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2020
2 892 Kč
583. Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace na… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2020
2 650 Kč
584. Konto pracovní doby – praktický návod krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2020
2 892 Kč
585. Bankrotní a bonitní modely finanční analýzy (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2020
3 376 Kč
586. DPH – řešení příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU, do a ze… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6.2020
2 892 Kč
587. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Vyhrazené změny závazku ze smluv a změny smluv po… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6.2020
2 650 Kč
588. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6 - 24.6.2020
5 917 Kč
589. Kontaminující látky v potravinách (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2020
2 771 Kč
590. Účtování dotací u podnikatelských subjektů a nestátních neziskových… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2020
2 529 Kč
591. Nejčastější problémy a chyby při zpracování mezd (PRAHA 1 - Nové Město )
29.6.2020
3 134 Kč
592. Smluvní ujednání ve smlouvách v zahraničním obchodě se zbožím v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.7.2020
2 771 Kč
593. Zákon o daních z příjmů – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
20.7.2020
3 134 Kč
594. Agenturní zaměstnávání prakticky – krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7.2020
2 771 Kč
595. Vedení mzdové agendy – pro začínající mzdové účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
27.7 - 28.7.2020
5 796 Kč
596. Vedení mzdové agendy – komplikované mzdové výpočty (PRAHA 1 - Nové Město )
29.7.2020
3 134 Kč
597. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
30.7.2020
2 408 Kč
598. Zahraniční obchod – komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH,… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.8 - 13.8.2020
7 732 Kč
599. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
18.8 - 19.8.2020
4 828 Kč
600. Účto a daně aneb školíme se v přírodě – XVIII. ročník (Kácov) (KÁCOV )
20.8 - 22.8.2020
7 259 Kč
601. Zákoník práce z pohledu praxe v roce 2020 – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
25.8 - 26.8.2020
5 796 Kč
602. Smlouvy s mezinárodním prvkem – zaměřeno na obchodní vztahy (PRAHA 1 - Nové Město )
26.8.2020
2 771 Kč
603. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8.2020
2 892 Kč
604. Personální a mzdová problematika v roce 2020 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.8.2020
3 134 Kč
605. Rozsáhlá novela daňového řádu a další aktuality styku s finančním… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.9.2020
3 376 Kč
606. Communication Skills – Email writing, Telephone & Negotiating Skills (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2020
2 771 Kč
607. Rozpočet ve společenství vlastníků a jeho návaznost na účetnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2020
2 529 Kč
608. Nejčastější chyby při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2020
2 650 Kč
609. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2020
1 990 Kč
610. Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2020
2 771 Kč
611. Presentation Skills for Managers and Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2020
2 771 Kč
612. Osobní odpovědnost personalisty/mzdové účetní za škodu způsobenou… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2020
3 013 Kč
613. English for Human Resource Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2020
2 771 Kč

Žádné položky.

Elektronické kurzy

CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
CESTOVNÍ NÁHRADY (záznam DVD)
1 392 Kč
Daň z příjmu fyzických osob 2015 a daňové přiznání za rok 2014 …
1 150 Kč
Daň z příjmů fyzických osob v roce 2016 a daňové přiznání za rok 2015…
1 392 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2015 a daňové přiznání právnických osob…
1 150 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2016 a daňové přiznání za rok…
1 392 Kč
Daně a účetnictví v roce 2015 – první poznatky z praxe (záznam on…
1 150 Kč
Daňové a nedaňové výdaje v praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
Daňově uznatelné náklady v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňový řád pro účetní 2016 s ohledem na povinnou elektronickou…
1 392 Kč
DPH nejčastější chyby a praktické příklady (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2016 …
1 392 Kč
DPH v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
DPH v tuzemsku 2014, 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (záznam DVD)
1 392 Kč
Elektronická komunikace se státní správou 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD)
1 392 Kč
INCOTERMS 2010 (záznam DVD)
1 392 Kč
INTRASTAT OD A DO Z (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK VYPLŇOVAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Kde nejvíce chybujeme v pracovním právu – pro náročné (záznam on-line)
1 392 Kč
Kontrolní hlášení k DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Majetek a odpisy v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD)
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2016 …
1 392 Kč
Nemovitosti a jejich nájem v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v daních a účetnictví 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky ve mzdách 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky ve mzdách v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ON-LINE KURZ: Časté chyby a omyly v účetnictví 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Cestovní náhrady 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Daň z příjmů fyzických osob 2020 a daňové přiznání za…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Daň z příjmu právnických osob 2020 a daňové přiznání za…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Daňově uznatelné náklady 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Daňový řád pro účetní 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: DPH při obchodu mezi členskými státy EU se zaměřením na…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: DPH pro začátečníky 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: DPH v roce 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: EET - Elektronická evidence tržeb
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Novinky v daních a účetnictví 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Novinky ve mzdách 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Roční zúčtování daně za rok 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Srážky, exekuce a oddlužení z pohledu zaměstnavatele…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Účetnictví pro manažery
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Uzávěrkové operace 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Vnitřní kontrolní systém
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Způsoby ukončení pracovního poměru 2020
1 997 Kč
Pracovní právo pro mzdové účetní v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
PRACOVNÍ SMLOUVY A JAK NA NĚ Z POHLEDU PRAXE (záznam DVD)
1 392 Kč
Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU …
1 392 Kč
Problematika pohledávek a dluhů (závazků) v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam DVD)
1 392 Kč
Silniční daň 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY (záznam DVD)
3 351 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – PRŮBĚH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU (záznam DVD)
1 392 Kč
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ …
1 392 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2016 (záznam on…
1 392 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení zaměstnanců – komplexní přehled kroků…
1 392 Kč
STYLISTIKA MODERNÍHO E-MAILU – OBCHODNÍ I OSOBNÍ KORESPONDENCE …
1 392 Kč
Účetní závěrka 2014 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 150 Kč
Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetnictví a daně neziskových organizací 2015/2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetnictví pro praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PODLE NORMY ČSN 01 6910 – ZMĚNY A NOVINKY ROKU 2014…
1 392 Kč
VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY PRO ZAČÍNAJÍCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Vedení mzdové agendy pro zkušené (záznam on-line)
1 392 Kč
VEDENÍ OSOBNÍ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ (záznam DVD)
1 392 Kč
Výklad zákona o DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákoník práce – pracovní doba a její rozvržení z pohledu praxe ve…
1 392 Kč
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákonné způsoby optimalizace daní z pohledu daňového poradce (záznam…
1 392 Kč
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZAMĚSTNÁVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮ, STUDENTŮ – VZNIK A PRŮBĚH PP VZTAHU Z…
1 392 Kč
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 – ZMĚNY V ROCE 2014 A K 1. 1. 2015 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2016 - změny v roce 2015 a k 1. 1. 2016 …
1 392 Kč
Změny celních předpisů s návazností na DPH a změny INTRASTATu 2016 …
1 392 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.