Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 1. VOX a.s., 24.05.2013, 11:50

„Úkolem manažera (z anglického slova manage - řídit) je řídit, organizovat, případně plánovat určité činnosti v určité firmě, podniku, společnosti i státní organizaci.“ Tak o pozici manažera v každé firmě hovoří Průvodce světem povolání. Jak ale být dobrým, kvalitním, erudovaným a progresivním manažerem, který splňuje požadavky dnešní doby?

Od manažera se očekává, že dokáže úkoly plánovat, organizovat a rozdělovat. Je samozřejmé, že prostor pro to, jak zlepšit vlastní manažerské schopnosti, je velmi široký. Přesto nesporným faktem je, že do jisté míry se člověk s dovednosti být manažerem rodí.

Osoba, jež se uchází o manažerský post a chce ho vykonávat zodpovědně, by měla být extrovertní povahy, měla by z ní vyzařovat autorita. Podřízení manažera musí mít v sobě pocit, že manažer věci rozumí a že právě jeho cesta k řešení určitého problému je ta správná; ta, která přinese kýžený výsledek.
Manažer by měl být schopen činnosti svých podřízených plánovat (tzv. time management). Měl by organizovat čas „svěřenců“ i vlastní – je důležité si úkoly časově zharmonizovat, zamezit, alespoň zčásti, stresovým situacím. Říká se sice, že pod stresem a časovým nátlakem vznikají nejlepší řešení situací, přesto je vhodné se vyvarovat neustálé nervozitě z nedodržování termínů.

Pozice manažera ve firmě by měla vzbuzovat u podřízených respekt, odhodlání zlepšovat výsledky dané firmy. Pokud to tak není, dříve, nebo později se to výrazně projeví na vypracovaných úkolech. Manažer by neměl jednat s lidmi mu podřízenými jako s „nevolníky“, měl by je brát jako partnery, kterým jde o stejnou věc, o stejný cíl.
Lidský a empatický přístup je v práci manažera důležitý. Nikoliv však takový, který dává podřízeným pocit, že si mohou vše dovolit. Hranice je tenká, ale člověk na nadřízené pracovní pozici by měl jasně ukázat, že je rovněž člověk „z masa a kostí“, který má své chyby a nedostatky, o nichž ví a jichž se chce postupem času zbavit. I vědomí vlastní nevyvolenosti provází dobrého manažera.

Progresivní manažer je meta. Chcete-li se k ní alespoň trochu přiblížit, navštivte program Progresivní manažer.

Autor: Tomáš Franěk, 1. VOX a.s.


Firma 1. VOX a.s. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Právní úprava kapitálového trhu (MIFID2/MIFIR) (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2.2019
2 650 Kč
2. Zaměstnanecké benefity z pohledu daní v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2.2019
2 529 Kč
3. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2 - 27.2.2019
8 216 Kč
4. Malé daně – výklad zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2 - 28.2.2019
6 728 Kč
5. Zákon o spotřebních daních a ekologická daň (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2019
3 134 Kč
6. Zákoník práce 2019 – pro začínající aneb začínám/vracím se k… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2 - 28.2.2019
7 611 Kč
7. Kontrola a audit provozních výdajů (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2019
2 390 Kč
8. Manažer jako kouč, koučování pro manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2 - 27.2.2019
8 216 Kč
9. Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2019
2 287 Kč
10. Zákon o dani z nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2019
2 287 Kč
11. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2 - 28.2.2019
8 458 Kč
12. Komunikační MMA umění (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2019
4 586 Kč
13. DPH v roce 2019 – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2 - 28.2.2019
5 191 Kč
14. Diskuzní seminář k aktuálním změnám ve zdanění prodeje zboží přes… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2019
4 586 Kč
15. Zákon o dani silniční (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2019
2 287 Kč
16. Zákon o svobodném přístupu k informacím v nových souvislostech (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2019
2 892 Kč
17. Prezentuj krátce! (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2019
4 586 Kč
18. Leasing – účetní a daňový pohled pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2019
2 892 Kč
19. Uzavření účetnictví za rok 2018 včetně zpracování daňového přiznání –… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.3.2019
2 892 Kč
20. Náklady a výnosy v roce 2019 – účetní a daňové (PRAHA 1 - Nové Město )
4.3.2019
3 255 Kč
21. Ekonomické ukazatele – charakteristika a jejich vyhodnocení včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.3.2019
2 892 Kč
22. Zákon o zadávání veřejných zakázek (PRAHA 1 - Nové Město )
4.3.2019
2 200 Kč
23. Účetní uzávěrka za rok 2018 na Slovensku očima daňového poradce (PRAHA 1 - Nové Město )
4.3.2019
3 255 Kč
24. LinkedIn Profiles for all Business Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
4.3.2019
2 650 Kč
25. Jak telefonovat bez obav, efektivněji a úspěšněji (PRAHA 1 - Nové Město )
4.3.2019
4 586 Kč
26. Daňový řád, daňový systém ČR – pojmy a definice (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3 - 6.3.2019
5 675 Kč
27. Automatizace práce v MS Excel pomocí maker (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3 - 6.3.2019
8 216 Kč
28. Podvojné účetnictví od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3 - 7.3.2019
7 732 Kč
29. DPH prakticky pro začínající a mírně pokročilé plátce (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2019
2 892 Kč
30. Jednoduché účetnictví a závěrka pro spolky/občanská sdružení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2019
2 390 Kč
31. Nemovité věci z pohledu DPH, daní z příjmů, daně z nabytí nemovitých… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2019
3 013 Kč
32. Strategie tvořivosti – cesta, která vás může posunout (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2019
4 707 Kč
33. Kommunikationsfähigkeiten – Telefongespräche, Schreiben von E-Mail… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2019
2 771 Kč
34. Názorová manipulace, její zdroje a jak ji rozpoznat (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2019
3 497 Kč
35. Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2019
2 892 Kč
36. Vybrané atraktivní komunikační dovednosti – Beneopedie® (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3 - 7.3.2019
9 910 Kč
37. Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2019
4 707 Kč
38. Zásadní rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2019
2 650 Kč
39. Prezentační dovednosti – jak dát prezentaci šťávu (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2019
4 586 Kč
40. Průběh kontroly u příjemců dotací (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2019
2 190 Kč
41. Praktické zkušenosti s kontrolním hlášením k DPH a obrana proti… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2019
3 013 Kč
42. Konsolidace podle českých předpisů – prakticky v programu Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2019
4 465 Kč
43. Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2019
2 190 Kč
44. Výpočty ve mzdové účtárně – pro začínající mzdové účetní 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
8.3.2019
2 771 Kč
45. Jednáme s klientem po telefonu (PRAHA 1 - Nové Město )
8.3.2019
4 586 Kč
46. Deriváty v účetnictví podnikatelů v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
8.3.2019
2 650 Kč
47. Zásadní okamžiky v praxi úspěšného manažera (PRAHA 1 - Nové Město )
8.3.2019
4 707 Kč
48. Aktuality pro výrobce potravin a obalů v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2019
2 650 Kč
49. Praktický trénink pokročilých prezentačních dovedností (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2019
4 344 Kč
50. Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2019
2 650 Kč
51. Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2019
3 013 Kč
52. Communication Skills – Telephone Conversations, Writing Email &… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2019
2 771 Kč
53. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3 - 13.3.2019
8 458 Kč
54. Excelentní paměť není žádnou iluzí – jak si zapamatovat to, co… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3 - 13.3.2019
8 821 Kč
55. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2019
3 618 Kč
56. Účetní a daňové aktuality očima daňové poradkyně (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2019
3 134 Kč
57. Kontrolní vazby v účetnictví pro podnikatele pro rok 2019 včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2019
2 771 Kč
58. Za co stojí v práci “člověk” (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2019
2 499 Kč
59. Hospodaření s majetkem státu po novele zákona č. 219/2000 Sb., o… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2019
2 390 Kč
60. Moderní marketingová komunikace a propagace (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2019
4 707 Kč
61. Výklad účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3 - 14.3.2019
5 796 Kč
62. Dodací doložky INCOTERMS 2010 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2019
2 771 Kč
63. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2019
4 586 Kč
64. Podřízený zaměstnanec od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3 - 14.3.2019
8 216 Kč
65. Odpovědnost za vady – detailní rozbor včetně judikatury a praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2019
3 013 Kč
66. Daňová evidence z pohledu každodenní praxe včetně informací k… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2019
3 013 Kč
67. GDPR – výkladové i aplikační problémy a nový zákon o zpracování… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2019
3 013 Kč
68. Efektivní vedení aneb co se v týmu skrytě děje (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2019
4 586 Kč
69. Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní hodnota včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2019
2 892 Kč
70. Strategický management (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2019
4 586 Kč
71. Vaše angličtina – neztrácejte naději (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2019
5 433 Kč
72. Kritické myšlení a rozhodování aneb rozhodovací manuál (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2019
4 586 Kč
73. Jak komunikovat a vzájemně si dobře porozumět (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2019
4 586 Kč
74. Zdaňování příjmů ze spekulací a z těžby kryptoměn (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2019
2 529 Kč
75. Workshop prodejních dovedností – staňte se úspěšným prodejcem (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2019
4 586 Kč
76. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3 - 19.3.2019
8 458 Kč
77. Agenturní zaměstnávání pro agentury i uživatele – v praxi a ve světle… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3.2019
2 771 Kč
78. Pracovněprávní předpisy v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3.2019
3 013 Kč
79. Pohledávky a dluhy (závazky) – účetní a daňové vymezení (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3.2019
2 529 Kč
80. Maximizing LinkedIn for Recruiting (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3.2019
2 166 Kč
81. Příklady účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3 - 20.3.2019
5 191 Kč
82. Účinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2019
5 068 Kč
83. Odpady ve stravovacích provozech pro začínající a mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2019
2 650 Kč
84. Metodika pracovní doby, její rozvržení, pravidla a forma… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2019
3 013 Kč
85. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2019
2 771 Kč
86. Vnitřní směrnice pro podnikatele v souladu se změnami předpisů pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2019
2 529 Kč
87. Řešení stížností a práce s nespokojeným klientem (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2019
5 554 Kč
88. Chceš být v cíli dříve? Zpomal! (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2019
4 707 Kč
89. Systémy bezpečnosti potravin – jejich principy a požadavky (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2019
2 650 Kč
90. Základy IFRS na příkladech z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3 - 21.3.2019
5 966 Kč
91. Rozhovory a komunikace v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2019
4 586 Kč
92. Platební styk – seznámení s právní úpravou (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2019
2 892 Kč
93. Moderní Public Relations – manuál komunikace s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2019
4 586 Kč
94. Mediační techniky pro personalisty – účinný postup při řešení potíží… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2019
4 586 Kč
95. Emailový a SMS marketing efektivně. Naučte se digitální marketing… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2019
3 618 Kč
96. Cash flow v teorii i praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3 - 22.3.2019
6 522 Kč
97. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3.2019
4 707 Kč
98. Prodej jako hra (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3.2019
3 509 Kč
99. Stavební zákon – praktické zkušenosti při aplikaci novely stavebního… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3.2019
2 771 Kč
100. Jak optimálně nastavit firmu z pohledu daní a účetnictví a ochránit… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3.2019
2 892 Kč
101. Správa dokumentů u původců ve veřejném i v soukromém sektoru – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3.2019
2 190 Kč
102. Vývojové fáze týmu – jak vybudovat úspěšný a silný tým (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3.2019
5 554 Kč
103. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3.2019
2 892 Kč
104. Automobil ve firemní praxi – kompletní daňový pohled včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3.2019
2 529 Kč
105. Účetní výkazy pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3.2019
2 650 Kč
106. Angličtina ve financích a účetnictví – English in Finance and… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3 - 12.4.2019
7 998 Kč
107. LinkedIn a jeho využití v obchodní oblasti (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3.2019
4 586 Kč
108. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3.2019
4 707 Kč
109. Strategické myšlení v kostce: předvídání budoucnosti aneb konec… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3.2019
5 312 Kč
110. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3.2019
4 707 Kč
111. Řízení alergenů ve stravovacích provozech (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2019
2 529 Kč
112. Cestovní náhrady 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2019
2 529 Kč
113. Skončení pracovního poměru na praktických příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2019
3 134 Kč
114. Leadership orientovaný opravdu na lidi (aneb self-managing system) (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2019
4 586 Kč
115. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a základy… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3 - 26.3.2019
6 038 Kč
116. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3 - 16.4.2019
10 866 Kč
117. English for Human Resource Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2019
2 892 Kč
118. Koučink nejen pro manažery – s využitím NLP metod (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2019
4 707 Kč
119. Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2019
3 013 Kč
120. Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3 - 27.3.2019
8 216 Kč
121. Motivace a odměňování pracovníků: čím, jak, koho a proč odměnit (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2019
4 586 Kč
122. Kurz profesionální zdvořilosti pro pracovníky retailu (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3 - 27.3.2019
11 362 Kč
123. Moderní timemanagement – 10 návyků pro váš čas a energii (PRAHA 1 )
26.3.2019
4 586 Kč
124. Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2019
2 650 Kč
125. Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3 - 28.3.2019
4 707 Kč
126. Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2019
2 650 Kč
127. Komplexní pohled na uplatnění nároku na odpočet DPH po změnách a pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2019
2 650 Kč
128. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3 - 28.3.2019
8 458 Kč
129. Rychločtení – jednodenní instruktáž (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2019
6 292 Kč
130. Efektivní řešení problémů a příslušné rozhodovací metody (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3 - 28.3.2019
8 216 Kč
131. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3 - 29.3.2019
5 191 Kč
132. Neverbální komunikace – a její verbální projevy (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3.2019
2 965 Kč
133. Insolvenční řízení – praktické rady pro obezřetné podnikatele včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3.2019
3 013 Kč
134. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3.2019
2 299 Kč
135. Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3.2019
5 143 Kč
136. Employer Branding pro vaši firmu (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3.2019
4 586 Kč
137. Práce s emocemi v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3.2019
4 586 Kč
138. Finance pro nefinanční manažery – komplexní přehled včetně příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
29.3.2019
3 013 Kč
139. LinkedIn pro personalistu profesionála (PRAHA 1 - Nové Město )
29.3.2019
4 707 Kč
140. Náklady na marketing z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
29.3.2019
3 013 Kč
141. Jak dobře řídit a úspěšně zvládnout proces změny (PRAHA 1 - Nové Město )
29.3.2019
4 586 Kč
142. Systém bezpečnosti obalů – požadavky IFS PACsecure (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2019
2 529 Kč
143. Jak budovat a posilovat značku vaší firmy, produktu, služby (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2019
4 586 Kč
144. Spory při realizaci staveb včetně judikatury a praktických doporučení (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2019
3 134 Kč
145. Společník a jednatel jednočlenné s. r. o. – účetní a daňové hledisko (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2019
3 013 Kč
146. Excel pro účetní prakticky – základní, ale povinná znalostní výbava (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2019
2 771 Kč
147. Prodej jako profese – jak být stále lepší (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2019
4 985 Kč
148. IFRS – mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4 - 4.4.2019
9 305 Kč
149. Moderní controlling a reporting (distanční studium) (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4 - 25.4.2019
11 979 Kč
150. Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2019
2 892 Kč
151. Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2019
4 586 Kč
152. Protikorupční chování (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2019
2 190 Kč
153. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2019
4 586 Kč
154. Trénink vyjednávání pro nákupčí (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4 - 4.4.2019
8 700 Kč
155. Přeměny obchodních společností – právní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2019
3 013 Kč
156. Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací z… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2019
2 892 Kč
157. Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4 - 5.4.2019
7 974 Kč
158. Využití vědomého slova v manažerské komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2019
4 707 Kč
159. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2019
4 707 Kč
160. Experimentuj, tvoř, inovuj: kreativita a řešení problémů (nejen) v… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4 - 4.4.2019
9 547 Kč
161. Zahraniční obchod se službami z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2019
2 771 Kč
162. Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2019
3 134 Kč
163. Jak může management firmy předejít daňové pasti (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2019
3 134 Kč
164. Řeč těla v profesním jednání (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2019
4 586 Kč
165. Jak vyladit projektový tým a dojít tak k lepším výsledkům (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2019
4 586 Kč
166. Kultura neustálého zlepšování procesů (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4 - 5.4.2019
11 229 Kč
167. Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2019
3 134 Kč
168. Efektivní manažerská komunikace – získejte nadhled ve složitých… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2019
4 586 Kč
169. Jak na internetovou reklamu, PPC a remarketing. Naučte se digitální… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2019
3 618 Kč
170. Obchod není žádný boj – naučte se vztahovému prodeji (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2019
4 586 Kč
171. Techniky prožívání hluboké životní spokojenosti (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2019
4 586 Kč
172. Kolektivní investování (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2019
2 771 Kč
173. Mezinárodní účetní standardy pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2019
3 618 Kč
174. Finanční plán a reporting – praktické rady a tipy (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2019
2 771 Kč
175. Excel pro účetní prakticky – prohloubení znalostí, předcházení a… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2019
2 771 Kč
176. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4 - 9.4.2019
8 216 Kč
177. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4 - 9.4.2019
9 668 Kč
178. Komunikační MMA umění (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2019
4 586 Kč
179. Presentation Skills for Managers and Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2019
2 771 Kč
180. Jak efektivně vyřešit převodní ceny při expanzi nebo přesvědčit… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2019
3 013 Kč
181. Hodnocení zaměstnanců a jeho vazba na ostatní personální procesy (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4 - 10.4.2019
8 337 Kč
182. IFRS – finanční nástroje (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4 - 10.4.2019
6 401 Kč
183. Kontroly zaměstnavatelů inspektoráty práce – průběh kontroly a postup… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2019
2 892 Kč
184. Vizitka písemné komunikace – jak přejít od chyb a nedostatků k… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2019
2 390 Kč
185. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2019
1 990 Kč
186. Platební karty zaměstnavatele v praxi – krok za krokem – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2019
2 529 Kč
187. Úvod do US GAAP pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2019
3 618 Kč
188. Projektové řízení pro začínající projektové manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2019
4 586 Kč
189. Time management 5. generace – proti presu času a stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4 - 10.4.2019
9 668 Kč
190. Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4 - 11.4.2019
8 676 Kč
191. Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2019
3 497 Kč
192. Zvládání krizových situací proměnou komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2019
3 618 Kč
193. Personální a mzdová problematika v roce 2019 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2019
3 134 Kč
194. Specifika účtování zemědělství včetně příkladů z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2019
2 892 Kč
195. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2019
3 497 Kč
196. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4 - 11.4.2019
8 458 Kč
197. Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2019
4 707 Kč
198. Myšlenkové mapy a další metody pro vaši tvořivost (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2019
4 586 Kč
199. GDPR – první poznatky z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2019
2 771 Kč
200. Svěřenské fondy pro pokročilé z pohledu transakčních, daňových a… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2019
3 013 Kč
201. Časté chyby a omyly v účetnictví podnikatelů pro začínající včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2019
2 650 Kč
202. Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2019
2 892 Kč
203. DPH v příkladech – workshop (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2019
3 497 Kč
204. Tým a kdo tam patří (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4 - 12.4.2019
8 216 Kč
205. Asistentka jako efektivní podpora projektového týmu (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2019
4 586 Kč
206. Etiketa pro úřednice a úředníky (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2019
2 299 Kč
207. Vyjednej víc – workshop úspěšného vyjednávání (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2019
4 586 Kč
208. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – masné výrobky (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2019
2 650 Kč
209. Finanční analýza na bázi účetní závěrky (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2019
3 013 Kč
210. Fakturace v roce 2019, práce s účetními a daňovými doklady (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2019
2 771 Kč
211. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2019
4 586 Kč
212. Jak na tvorbu dobrého dotazníku aneb cesta od nápadu k vyhodnocení (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2019
4 586 Kč
213. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2019
3 025 Kč
214. Problematické situace v přeshraničním obchodě a službách včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2019
2 408 Kč
215. Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2019
3 618 Kč
216. Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2019
3 013 Kč
217. Jak zvládnout pohledávky a dluhy (závazky) z hlediska účetnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2019
2 771 Kč
218. Základy podvojného účetnictví dle změn pro rok 2019 – výklad polopatě… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4 - 18.4.2019
8 458 Kč
219. Důkazní břemeno v daňovém řízení (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2019
2 650 Kč
220. Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4 - 16.4.2019
6 038 Kč
221. Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4 - 16.4.2019
4 211 Kč
222. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4 - 16.4.2019
8 458 Kč
223. Self management (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2019
4 707 Kč
224. Systém HACCP ve stravovacích provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2019
2 408 Kč
225. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2019
3 013 Kč
226. Úvod do neštěstí aneb jak na opravdovou sebemotivaci (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2019
4 586 Kč
227. Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4 - 17.4.2019
8 337 Kč
228. Stal jsem se manažerem (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4 - 17.4.2019
8 337 Kč
229. Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2019
2 390 Kč
230. Právní sebeobrana pro neprávníky (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2019
4 707 Kč
231. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2019
4 707 Kč
232. Metodika pracovní doby, její rozvržení, pravidla a forma… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2019
3 013 Kč
233. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2019
4 586 Kč
234. Efektivní smluvní sankce – jak optimalizovat smlouvu (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2019
3 013 Kč
235. Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2019
3 606 Kč
236. DPH – přeshraniční transakce v příkladech – dovoz, vývoz,… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2019
3 255 Kč
237. DPH pro nestátní neziskové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2019
2 451 Kč
238. Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2019
2 299 Kč
239. Delegování – umění, které vám bude pomáhat každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2019
4 586 Kč
240. Cenné papíry – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2019
3 013 Kč
241. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4 - 18.4.2019
4 586 Kč
242. Co musí účetní vědět o DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2019
3 497 Kč
243. Lean Canvas v projektovém řízení (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2019
4 586 Kč
244. Jak si udržet zdravá záda (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2019
4 586 Kč
245. Emoce pod kontrolou – zvládání emocí v pěti krocích (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2019
5 143 Kč
246. Týmová komunikace krok za krokem – jak se domluvit a jak spolupracovat (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2019
4 586 Kč
247. Nejčastější chyby při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2019
2 650 Kč
248. Zahraniční holdingové struktury – právní a daňové souvislosti včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2019
2 771 Kč
249. Úhrada zdravotních služeb v roce 2018 a 2019, aneb co dělat, když s… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2019
2 892 Kč
250. Daňové a účetní aspekty darování a dalších forem fundraisingu (vstup… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2019
2 451 Kč
251. Zodiac aneb komunikační typologie (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2019
4 707 Kč
252. Daňová a účetní specifika při provozování e-shopu (PRAHA 1 )
23.4.2019
3 013 Kč
253. Systémy bezpečnosti potravin pro pokročilé – standardy BRC, IFS (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2019
2 650 Kč
254. Mzdová akademie pro začínající v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4 - 26.4.2019
7 490 Kč
255. Tuzemské cestovní náhrady v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2019
2 650 Kč
256. Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2019
2 408 Kč
257. Marketing a reklama – daňové a účetní aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2019
3 013 Kč
258. Likvidace obchodních společností a družstev – právní, účetní a daňový… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2019
3 134 Kč
259. Manažerské rozhodování – postupy, metody a nástroje (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2019
4 586 Kč
260. Výběrový pohovor se zaměřením na osobnostní tendence uchazečů (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2019
4 586 Kč
261. Základy marketingu pro nemarketéry (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2019
4 707 Kč
262. Začínáme s obchodem aneb proč není obchodník jako obchodník (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4 - 25.4.2019
8 216 Kč
263. Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2019
2 892 Kč
264. Insolvenční řízení z pohledu věřitele – aktuální výkladové problémy,… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2019
3 013 Kč
265. Dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2019
2 499 Kč
266. Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru v souvislosti s… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2019
2 190 Kč
267. Jarní škola pohotových komunikačních dovedností (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2019
4 774 Kč
268. Krizové PR firmy a komunikace s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2019
4 586 Kč
269. Nejčastější chyby personalistů na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2019
4 586 Kč
270. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – koloniální zboží (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2019
2 408 Kč
271. Vysílání pracovníků do členských států EU – na co všechno pamatovat (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2019
2 892 Kč
272. Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2019
2 650 Kč
273. Základy DPH pro vaši praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2019
3 134 Kč
274. Business plán pro vaši praxi – krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2019
2 771 Kč
275. Sociální sítě, komunity, web a blog. Naučte se digitální marketing… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2019
3 618 Kč
276. Úspěšné dosahování cílů krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2019
4 586 Kč
277. Účetní a daňové chuťovky po legislativních změnách (PRAHA 1 - Nové Město )
29.4.2019
3 255 Kč
278. US GAAP – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5 - 15.5.2019
9 063 Kč
279. Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace na… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2019
2 650 Kč
280. Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR a vysílání pracovníků do… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2019
3 255 Kč
281. Účetní, daňové a právní martyrium v případě dlouhodobé fyzické… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2019
3 013 Kč
282. Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví včetně modelového příkladu,… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2019
3 134 Kč
283. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5 - 14.5.2019
8 458 Kč
284. Komplexní pohled na daňovou soustavu v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5 - 17.5.2019
13 347 Kč
285. Daň z příjmů právnických osob pro rok 2019 – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2019
2 650 Kč
286. Zdaňování příjmů právnických osob v mezinárodním kontextu pro rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2019
2 287 Kč
287. POWER BI aneb jak udělat parádní reporty snadno a správně (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2019
4 828 Kč
288. Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se rozhodnout o koupi… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2019
2 892 Kč
289. Účetní a daňové doklady, vyúčtování respektive fakturace dle změn… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2019
2 892 Kč
290. Účetnictví pro nestátní neziskové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5 - 16.5.2019
5 445 Kč
291. Veřejné zakázky v každodenní praxi a za použití modelových situací a… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2019
3 497 Kč
292. Základní orientace v personalistice (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5 - 15.5.2019
8 337 Kč
293. Plánování a oblasti komplexní strategie (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2019
2 499 Kč
294. Daň z přidané hodnoty pro rok 2019 – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2019
3 618 Kč
295. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2019
4 707 Kč
296. Meditace a soustředění pro ty, co nestíhají (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2019
4 707 Kč
297. Řízení nákladů firmy a organizace i businessu, rozpočtování a… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5 - 17.5.2019
11 967 Kč
298. Odštěpný závod (organizační složka podniku) v ČR a v zahraničí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2019
3 860 Kč
299. Časové rozlišení, dohadné položky, tvorba a čerpání rezerv, účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2019
2 892 Kč
300. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2019
4 586 Kč
301. Rychločtení a racionální čtení – dvoudenní intenzifikovaná forma (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5 - 16.5.2019
10 878 Kč
302. Daň z příjmů fyzických osob pro rok 2019 – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2019
2 650 Kč
303. Spotřební daně, ekologická daň pro rok 2019 – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2019
2 287 Kč
304. Kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2019
3 255 Kč
305. Povolování provádění staveb (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2019
3 013 Kč
306. Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2019
2 499 Kč
307. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2019
3 618 Kč
308. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí pro rok 2019 –… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2019
3 497 Kč
309. Moderní marketingová komunikace a propagace (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2019
4 707 Kč
310. Zlepšete své soustředění a pozornost ve věku vyrušování (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2019
4 707 Kč
311. Time management pro chronické prokrastinátory (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2019
4 586 Kč
312. Kontaminující látky v potravinách (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2019
2 650 Kč
313. Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2019
3 013 Kč
314. Excel pro účetní prakticky – kontingenční tabulky a grafy, export a… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2019
2 771 Kč
315. Jak říkat "ne" a jak si vymezit hranice (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2019
4 586 Kč
316. Komunikace datovou schránkou aneb „jak efektivně komunikovat (nejen)… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2019
1 890 Kč
317. Praktická komunikace pro manažery v obtížných situacích (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2019
4 586 Kč
318. Daň z příjmů ze závislé činnosti pro rok 2019 – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2019
2 408 Kč
319. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat to, co potřebuji (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2019
5 203 Kč
320. Inspirativní leadership (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2019
4 707 Kč
321. IFRS v praxi – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5 - 22.5.2019
7 974 Kč
322. Účetnictví pro neúčetní v daňových souvislostech (podnikatelské… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5 - 21.5.2019
4 816 Kč
323. Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2019
2 771 Kč
324. Mzdová a personální speciálka pro rok 2019 včetně mzdového auditu (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5 - 29.5.2019
21 768 Kč
325. Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2019
3 618 Kč
326. Bytová družstva v praxi – právní úprava s důrazem na chystané změny v… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2019
2 650 Kč
327. Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – pro úplné začátečníky (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2019
3 013 Kč
328. Prezentuj krátce! (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2019
4 586 Kč
329. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2019
4 586 Kč
330. Vývojové fáze týmu – jak vybudovat úspěšný a silný tým (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2019
5 554 Kč
331. Obchodní dovednosti – jak nastavit obchodní strategii (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2019
4 586 Kč
332. Velká novela daňových předpisů v roce 2019 – Sněmovní tisk č. 206,… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2019
3 497 Kč
333. Personalistika a bezpečnost práce v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2019
2 408 Kč
334. Předpisy o zaměstnanosti v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2019
2 408 Kč
335. Insolvenční řízení – řešení úpadku oddlužením, výkladové problémy,… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2019
3 013 Kč
336. Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2019
3 134 Kč
337. Rozdíly v účetnictví neziskových organizací oproti podnikatelům (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2019
2 650 Kč
338. Jak řešit krizové situace ve vyjednávání (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5 - 22.5.2019
8 700 Kč
339. Employer branding ve vaší firmě (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2019
4 586 Kč
340. Lean Canvas vs. SWOT a jejich využití v praxi řízení projektů (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2019
4 707 Kč
341. Jak na pracovní mentoring (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2019
4 707 Kč
342. Auditor v potravinářství (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2019
2 650 Kč
343. Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0–7 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5 - 24.5.2019
6 038 Kč
344. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2019
2 650 Kč
345. FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2019
2 408 Kč
346. Kupní smlouva v obchodních vztazích (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2019
3 013 Kč
347. Time management IV. generace s Ing. Petrem Pacovským (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5 - 23.5.2019
10 152 Kč
348. Silná firemní kultura a zlepšování výkonu firmy (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2019
4 586 Kč
349. Jak připravovat, organizovat a vyhodnotit jazykové vzdělávání… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2019
4 586 Kč
350. Projektové řízení prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5 - 23.5.2019
8 700 Kč
351. Daň z příjmů ze závislé činnosti v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2019
2 650 Kč
352. Restrukturalizace, transformace a podnikové přeměny – příklady fúzí,… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2019
2 771 Kč
353. Účetním výkazům a závěrce rozumíme (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2019
3 013 Kč
354. Správa dokumentů u původců v soukromém sektoru v souvislosti s… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2019
2 190 Kč
355. Ochrana osobních údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2019
2 290 Kč
356. Externí a interní komunikace (PRAHA 1 )
23.5.2019
5 554 Kč
357. Strategické myšlení v kostce: předvídání budoucnosti aneb konec… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2019
5 312 Kč
358. Řízení projektů v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5 - 24.5.2019
8 095 Kč
359. Důchodové pojištění, vedení evidenčních listů v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2019
2 529 Kč
360. Zákon o zdravotním pojištění v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2019
1 319 Kč
361. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2019
2 771 Kč
362. Kontingenční tabulky v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2019
4 586 Kč
363. Prezentační dovednosti kreativně a beze stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2019
4 586 Kč
364. Jak aktivně naslouchat a dávat efektivní zpětnou vazbu (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2019
4 707 Kč
365. Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2019
2 650 Kč
366. Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5 - 30.5.2019
11 846 Kč
367. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2019
2 529 Kč
368. Zákon o nemocenském pojištění v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2019
2 529 Kč
369. Nové nařízení o prospektu – s účinností od 1. 7. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2019
2 771 Kč
370. Opravné položky – daňový a účetní pohled včetně příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2019
2 892 Kč
371. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5 - 28.5.2019
8 216 Kč
372. Úspěšná sebeprezentace a přirozený projev (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2019
5 554 Kč
373. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2019
4 707 Kč
374. Kurz – elektronická evidence tržeb (EET) (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2019
2 529 Kč
375. Jak postupovat při vedení účetnictví, problematika vedení účetnictví… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2019
2 771 Kč
376. Vedení personální a mzdové agendy, mzdový audit (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2019
3 255 Kč
377. Daňová kontrola transferových cen v současné praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2019
3 134 Kč
378. Profesionální asistentka – management podpory manažerů (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5 - 29.5.2019
8 216 Kč
379. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2019
3 860 Kč
380. LinkedIn a profesionální reprezentace firmy navenek (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2019
4 707 Kč
381. Jak budovat silné vztahy s klíčovými zaměstnanci (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2019
4 344 Kč
382. Zákon o spotřebitelském úvěru – zkušenosti s jeho aplikací (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2019
2 408 Kč
383. Sanitace a ochranný systém proti výskytu škůdců pro výrobní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2019
2 529 Kč
384. Zákoník práce v praxi – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5 - 30.5.2019
4 998 Kč
385. Mzdové předpisy v praxi pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2019
3 255 Kč
386. Vzájemné souvislosti DPH, daně z příjmů právnických osob a účetnictví… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2019
3 497 Kč
387. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5 - 30.5.2019
8 458 Kč
388. Finanční analýza pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5 - 31.5.2019
5 191 Kč
389. INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2019
2 650 Kč
390. Mezinárodní standardy IFRS 15 - Výnosy a IFRS - 16 Leasingy (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2019
3 618 Kč
391. Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, skladové hospodářství, nedokončená… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2019
3 013 Kč
392. Moderní leadership aneb proč benefity nestačí (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2019
3 509 Kč
393. Řešení stížností a práce s nespokojeným klientem (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2019
5 554 Kč
394. Vybrané atraktivní komunikační dovednosti – Beneopedie® (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5 - 31.5.2019
9 910 Kč
395. Účinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2019
5 068 Kč
396. Mzdové účetnictví – řešení problematických případů (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2019
2 771 Kč
397. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a související otázky –… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2019
2 408 Kč
398. GDPR pro daňové a účetní pracovníky – první zkušenosti z praxe a nový… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2019
2 771 Kč
399. Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2019
2 892 Kč
400. Konflikt jako příležitost (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2019
4 586 Kč
401. Jak plánovat lokální obchodní strategie (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2019
4 586 Kč
402. Daňové minimum pro účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6 - 5.6.2019
7 732 Kč
403. Sanitace a ochranný systém proti výskytu škůdců ve stravovacích… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2019
2 529 Kč
404. GDPR pro malé podnikatele a firmy – prakticky a účinně (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2019
3 497 Kč
405. Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2019
2 892 Kč
406. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6 - 4.6.2019
8 458 Kč
407. Částečný nárok na odpočet DPH a související úpravy u pořízeného… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2019
3 013 Kč
408. LinkedIn Profiles for all Business Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2019
2 650 Kč
409. Minimum celního deklaranta (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6 - 7.6.2019
9 668 Kč
410. Nabývání nemovitostí – specifika asset deal a share deal – právní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2019
3 013 Kč
411. České účetní standardy v každodenní praxi včetně příkladů účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2019
3 013 Kč
412. Prezentační dovednosti – jak dát prezentaci šťávu (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2019
4 586 Kč
413. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat, co potřebuji (rozšířený… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6 - 5.6.2019
8 942 Kč
414. Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2019
3 376 Kč
415. Deutsch für HR Professionals von B1 bis C1/C2 Ebene (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2019
2 771 Kč
416. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2019
4 707 Kč
417. Místo v tlupě (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2019
3 860 Kč
418. Platební styk pro pokročilé – včetně nejnovějších změn (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2019
2 771 Kč
419. Rychločtení – stručný výstižný jednodenní trénink (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2019
6 171 Kč
420. Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2019
8 216 Kč
421. Získávání, analýza a prezentace dat v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6 - 6.6.2019
8 095 Kč
422. Účetnictví podle slovenských předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2019
3 255 Kč
423. Kultura neustálého zlepšování procesů (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6 - 6.6.2019
11 229 Kč
424. Chceš být v cíli dříve? Zpomal! (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2019
4 586 Kč
425. Personální a mzdová problematika v roce 2019 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2019
3 134 Kč
426. Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu včetně praktických… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2019
2 892 Kč
427. Jednáme s klientem po telefonu (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2019
4 586 Kč
428. Organizační složka podniku zahraniční osoby na Slovensku – založení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2019
3 255 Kč
429. Experimentuj, tvoř, inovuj: kreativita a řešení problémů (nejen) v… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6 - 7.6.2019
9 547 Kč
430. Pracovní právo v roce 2019 – refresh klíčových oblastí a informace o… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2019
2 771 Kč
431. Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2019
2 529 Kč
432. Cestovní náhrady pro neziskové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2019
2 499 Kč
433. Kritické myšlení a rozhodování aneb rozhodovací manuál (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2019
4 586 Kč
434. Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6.2019
3 618 Kč
435. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6 - 11.6.2019
8 216 Kč
436. LinkedIn pro personalistu profesionála (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6.2019
4 707 Kč
437. Maximizing LinkedIn for Recruiting (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6.2019
2 166 Kč
438. Efektivní získávání zaměstnanců – včetně náboru na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6 - 11.6.2019
8 337 Kč
439. Vyjednej víc – workshop úspěšného vyjednávání (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6.2019
4 586 Kč
440. Komplikované účetní případy pro náročné (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6 - 12.6.2019
5 796 Kč
441. GDPR – výkladové i aplikační problémy a nový zákon o zpracování… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2019
3 013 Kč
442. Vyúčtování zahraničních pracovních cest, valutová pokladna, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2019
2 892 Kč
443. Porovnání podnikání fyzické vs. právnické osoby z daňového a účetního… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2019
3 134 Kč
444. Jak na emoce a komunikaci v týmové práci (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2019
2 499 Kč
445. Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2019
2 601 Kč
446. To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaci (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6 - 12.6.2019
8 337 Kč
447. Postavení jednatele – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2019
2 771 Kč
448. DPH u zvláštních režimů včetně vazby na daňovou kontrolu a daňový řád (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2019
3 134 Kč
449. Bytová družstva v praxi – účetnictví pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2019
2 771 Kč
450. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2019
4 586 Kč
451. Pracovněprávní vztahy a nediskriminování – rovný přístup z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2019
2 892 Kč
452. ePrivacy pro IT pracovníky – co přináší, jak postupovat, vazby na… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2019
2 771 Kč
453. Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2019
2 771 Kč
454. Financování od A do Z – v příkladech, s důrazem na praktickou aplikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2019
3 013 Kč
455. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2019
4 586 Kč
456. Moderní Public Relations – manuál komunikace s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2019
4 707 Kč
457. Neviditelný leadership – jak lidi vést namísto řídit (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2019
4 707 Kč
458. DPH – řešení příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU, do a ze… (PRAHA 1 )
13.6.2019
2 650 Kč
459. Ekonomická správa nemovitostí včetně daňových aspektů pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2019
3 013 Kč
460. Metody financování startupů (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2019
2 408 Kč
461. Zásadní okamžiky v praxi úspěšného manažera (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2019
4 586 Kč
462. Emailový a SMS marketing efektivně. Naučte se digitální marketing… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2019
3 618 Kč
463. Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2019
4 707 Kč
464. Majetek podle českých předpisů a IFRS – srovnání, včetně nového… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.6 - 18.6.2019
6 401 Kč
465. Základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
17.6 - 21.6.2019
10 878 Kč
466. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
17.6 - 18.6.2019
8 458 Kč
467. Communication Skills – Telephone Conversations, Writing Email &… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.6.2019
2 771 Kč
468. Konto pracovní doby – praktický návod krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
17.6.2019
2 771 Kč
469. Novela zákona o obchodních korporacích (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2019
3 013 Kč
470. DPH – nejčastější chyby (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2019
3 134 Kč
471. Vyjednávání v obtížných situacích – nácvik vyjednávacích taktik (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2019
4 586 Kč
472. Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6 - 20.6.2019
10 152 Kč
473. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6 - 20.6.2019
5 191 Kč
474. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2019
2 771 Kč
475. Bytová družstva v praxi – hospodaření a daňová problematika pro rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2019
3 013 Kč
476. Efektivní vedení aneb co se v týmu skrytě děje (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2019
4 586 Kč
477. Úvod do neštěstí aneb jak na opravdovou sebemotivaci (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2019
4 586 Kč
478. Agilní myšlení v managementu (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6 - 20.6.2019
8 458 Kč
479. Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6.2019
3 376 Kč
480. Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6.2019
1 990 Kč
481. Práce s emocemi v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6.2019
4 586 Kč
482. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6.2019
4 586 Kč
483. Zlepšete si koncentraci, paměť, tvořivost, motivační schopnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6.2019
5 796 Kč
484. Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontrolu (PRAHA 1 - Nové Město )
21.6.2019
2 771 Kč
485. Jak komunikovat a vzájemně si dobře porozumět (PRAHA 1 - Nové Město )
21.6.2019
4 586 Kč
486. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.6.2019
2 771 Kč
487. Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2019
2 650 Kč
488. Výkaz cash flow prakticky včetně nácviku sestavení výkazu (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2019
2 892 Kč
489. Podřízený zaměstnanec od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6 - 26.6.2019
8 216 Kč
490. Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2019
4 707 Kč
491. Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2019
2 892 Kč
492. Chránění zaměstnanci – praktické rady, příklady a judikatura (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2019
3 013 Kč
493. Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2019
3 376 Kč
494. Motivace a odměňování pracovníků: čím, jak, koho a proč odměnit (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2019
4 586 Kč
495. Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6.2019
2 892 Kč
496. DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6.2019
2 771 Kč
497. Nejčastější problémy a chyby při zpracování mezd (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6.2019
3 013 Kč
498. Letní škola marketingu (PRAHA 1 - Nové Město )
2.7 - 10.7.2019
14 145 Kč
499. Moderní principy marketingového myšlení a řízení...čehokoli (PRAHA 1 - Nové Město )
2.7.2019
4 586 Kč
500. Tvorba a řízení značky směrem k zákazníkům i vlastním zaměstancům (PRAHA 1 - Nové Město )
3.7.2019
4 586 Kč
501. Řízení nákladů firmy, organizace i businessu a rozpočtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.7 - 11.7.2019
10 152 Kč
502. Komplexní průvodce DPH – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
9.7 - 11.7.2019
7 950 Kč
503. Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
9.7.2019
3 255 Kč
504. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
9.7 - 10.7.2019
8 458 Kč
505. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
9.7.2019
4 586 Kč
506. Tvorba a realizace marketingových strategií firem, produktů a služeb (PRAHA 1 - Nové Město )
9.7.2019
4 586 Kč
507. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
9.7.2019
4 707 Kč
508. Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7.2019
2 892 Kč
509. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7.2019
3 255 Kč
510. Realizace účinné marketingové propagace a komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7.2019
4 586 Kč
511. Dodací doložky INCOTERMS 2010 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.7.2019
2 771 Kč
512. Výzkum a vývoj a jeho podpora v České republice I. – výkladový… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.7.2019
2 892 Kč
513. DPH v příkladech – workshop – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
11.7.2019
3 255 Kč
514. Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (PRAHA 1 - Nové Město )
11.7.2019
5 143 Kč
515. Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
11.7.2019
4 586 Kč
516. Výběrový pohovor se zaměřením na osobnostní tendence uchazečů (PRAHA 1 - Nové Město )
11.7.2019
4 586 Kč
517. Výzkum a vývoj a jeho uplatnění v daňových odpočtech II. – účetní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.7.2019
3 013 Kč
518. Praktická komunikace pro manažery v obtížných situacích (PRAHA 1 - Nové Město )
12.7.2019
4 586 Kč
519. Nejčastější chyby personalistů na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
12.7.2019
4 586 Kč
520. Světové účetnictví US GAAP a IFRS (srovnání a jejich vzájemné využití… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.7 - 18.7.2019
10 757 Kč
521. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
15.7 - 16.7.2019
9 668 Kč
522. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
15.7.2019
3 890 Kč
523. Zákoník práce 2019 – pro začínající aneb začínám/vracím se k… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.7 - 18.7.2019
7 611 Kč
524. Strategie tvořivosti – cesta, která vás může posunout (PRAHA 1 - Nové Město )
16.7.2019
4 707 Kč
525. Kurz profesionální zdvořilosti pro pracovníky retailu (PRAHA 1 - Nové Město )
16.7 - 17.7.2019
11 362 Kč
526. Jak být vidět a slyšet při prezentaci? Vzbudit zvědavost a zájem! (PRAHA 1 - Nové Město )
17.7.2019
3 860 Kč
527. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
18.7.2019
4 707 Kč
528. Jak trvale prosadit změny a inovace (PRAHA 1 - Nové Město )
18.7.2019
4 707 Kč
529. Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.7.2019
2 892 Kč
530. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
19.7.2019
3 025 Kč
531. Vedení mzdové agendy – pro začínající mzdové účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
22.7 - 23.7.2019
5 554 Kč
532. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
22.7 - 23.7.2019
8 216 Kč
533. Mezinárodní účetní standardy I. – speciálka od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
23.7 - 25.7.2019
10 636 Kč
534. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) – speciálka od A do… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.7 - 15.8.2019
19 348 Kč
535. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.7 - 24.7.2019
8 458 Kč
536. Jak dobře řídit a úspěšně zvládnout proces změny (PRAHA 1 - Nové Město )
23.7.2019
4 586 Kč
537. Vedení mzdové agendy – komplikované mzdové výpočty (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7.2019
3 013 Kč
538. Profesionální asistentka – management podpory manažerů (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7 - 25.7.2019
8 216 Kč
539. Moderní timemanagement – 10 návyků pro váš čas a energii (PRAHA 1 )
24.7.2019
4 586 Kč
540. Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.7.2019
3 013 Kč
541. Specifika obecně prospěšné společnosti (o. p. s.) a ústavu v… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.7.2019
2 499 Kč
542. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
5.8 - 6.8.2019
8 458 Kč
543. DPH – procvičovací kurz pro mírně pokročilé až pokročilé plátce (PRAHA 1 - Nové Město )
6.8 - 8.8.2019
7 248 Kč
544. Efektivní řízení rizik od základů (PRAHA 1 - Nové Město )
6.8.2019
2 650 Kč
545. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.8.2019
4 707 Kč
546. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
12.8 - 13.8.2019
8 458 Kč
547. Zahraniční obchod – komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH,… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.8 - 15.8.2019
7 248 Kč
548. Mezinárodní účetní standardy II. – speciálka od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
13.8 - 15.8.2019
10 636 Kč
549. Krizové PR firmy a komunikace s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
14.8.2019
4 707 Kč
550. Rozpoznejte skryté manipulace v komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
14.8.2019
4 707 Kč
551. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
15.8 - 16.8.2019
8 458 Kč
552. Skladové zásoby – komplexně, jejich pořízení s vazbou na účetnictví,… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.8.2019
2 892 Kč
553. Zákoník práce z pohledu praxe v roce 2019 – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
20.8 - 21.8.2019
4 828 Kč
554. Účto a daně aneb školíme se v přírodě – XVII. ročník (Kácov) (KÁCOV )
22.8 - 24.8.2019
7 259 Kč
555. Silná firemní kultura a zlepšování výkonu firmy (PRAHA 1 - Nové Město )
22.8.2019
4 586 Kč
556. Personální a mzdová problematika v roce 2019 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.8.2019
3 134 Kč
557. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
26.8 - 27.8.2019
8 458 Kč
558. Účetní případy pro pokročilé aneb účetnictví 2019 v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8 - 28.8.2019
5 917 Kč
559. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8 - 28.8.2019
4 586 Kč
560. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
29.8.2019
2 892 Kč
561. Podvojné účetnictví od A do Z – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
3.9 - 5.9.2019
7 732 Kč
562. Základy DPH pro vaši praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
12.9.2019
3 134 Kč
563. Deriváty v účetnictví podnikatelů v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
13.9.2019
2 650 Kč
564. Česko-slovenské a Slovensko-české účetnictví, DPH a daň z příjmů… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.9 - 18.9.2019
9 039 Kč
565. Nejčastější problémy a chyby při zpracování mezd (PRAHA 1 - Nové Město )
16.9.2019
3 013 Kč
566. Účetnictví pro neúčetní v daňových souvislostech (podnikatelské… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9 - 20.9.2019
4 816 Kč
567. Obrana před daňovou kontrolou a ostatními kontrolními postupy správce… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9.2019
2 771 Kč
568. Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví včetně modelového příkladu,… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.9.2019
3 134 Kč
569. IFRS nové standardy – IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky a IFRS 16… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2019
3 497 Kč
570. Zaměstnanecké benefity z pohledu daní v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2019
2 529 Kč
571. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – účetní a daňové aspekty po… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2019
3 134 Kč
572. DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2019
2 771 Kč
573. Fakturace v roce 2019, práce s účetními a daňovými doklady (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2019
2 771 Kč
574. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10 - 10.10.2019
9 910 Kč
575. Anti-fraud management – řízení rizika účetních chyb a podvodů (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2019
2 529 Kč
576. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10 - 30.10.2019
9 910 Kč
577. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11 - 6.11.2019
9 910 Kč
578. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11 - 14.11.2019
9 910 Kč
579. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11 - 19.11.2019
9 910 Kč
580. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11 - 26.11.2019
9 910 Kč
581. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12 - 4.12.2019
9 910 Kč
582. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12 - 10.12.2019
9 910 Kč
583. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12 - 17.12.2019
9 910 Kč

Žádné položky.

Elektronické kurzy

Časté chyby a omyly v účetnictví a daních (záznam on-line)
1 392 Kč
CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
CESTOVNÍ NÁHRADY (záznam DVD)
1 392 Kč
Cestovní náhrady 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daň z příjmu fyzických osob 2015 a daňové přiznání za rok 2014 …
1 150 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2016/2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2017/2018 (záznam on-line)
1 997 Kč
Daň z příjmů fyzických osob v roce 2016 a daňové přiznání za rok 2015…
1 392 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2015 a daňové přiznání právnických osob…
1 150 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2016 a daňové přiznání za rok…
1 392 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2017 a daňové přiznání za rok…
1 392 Kč
Daně a účetnictví SVJ – společenství vlastníků jednotek (záznam on…
1 997 Kč
Daně a účetnictví v roce 2015 – první poznatky z praxe (záznam on…
1 150 Kč
Daňová kontrola (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňové a nedaňové výdaje v praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
Daňové minimum pro účetní v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňově uznatelné náklady v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňový řád pro účetní 2016 s ohledem na povinnou elektronickou…
1 392 Kč
Daňový řád pro účetní 2018 s ohledem na povinnou elektronickou…
1 997 Kč
DPH nejčastější chyby a praktické příklady (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH po novelách 2016 a 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2016 …
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2017 …
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2018 …
1 997 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU se zaměřením na služby v roce…
1 392 Kč
DPH při vývozu a dovozu 2018 - nejčastější chyby a příklady (záznam…
1 997 Kč
DPH pro začátečníky (záznam on-line)
1 997 Kč
DPH v příkladech (záznam on-line)
1 997 Kč
DPH v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
DPH v roce 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH v tuzemsku 2014, 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (záznam DVD)
1 392 Kč
Elektronická evidence tržeb v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Elektronická komunikace se státní správou 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD)
1 392 Kč
Finanční transakce mezi obchodními organizacemi, transferové ceny …
1 392 Kč
GDPR a ochrana osobních údajů (záznam on-line)
1 997 Kč
IFRS dlouhodobý majetek (záznam on-line)
1 997 Kč
INCOTERMS 2010 (záznam DVD)
1 392 Kč
INTRASTAT OD A DO Z (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK VYPLŇOVAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Kde nejvíce chybujeme v pracovním právu – pro náročné (záznam on-line)
1 392 Kč
Komplikované účetní případy (záznam on-line)
1 392 Kč
Kontrolní hlášení k DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Majetek a odpisy v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD)
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2017 (záznam…
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2016 …
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2018 (záznam…
1 997 Kč
Nemovitosti a jejich nájem v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v daních a účetnictví 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1.1.2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v oblasti účetnictví a daní od 1. 1. 2018 (záznam on-line)
1 997 Kč
Novinky ve mzdách 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky ve mzdách v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ON-LINE KURZ: Daň z příjmů právnických osob 2019 a daňové přiznání za…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Daňový řád pro účetní 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Insolvenční řízení pro účetní 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Problematika pohledávek a dluhů 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Účetní a daňové doklady, fakturace
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Účtování v cizích měnách a kurzové rozdíly
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Uplatňování DPH v praxi podrobně 2
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Zákoník práce 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Zaměstnávání cizinců 2019
1 997 Kč
Pracovní právo pro mzdové účetní v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
PRACOVNÍ SMLOUVY A JAK NA NĚ Z POHLEDU PRAXE (záznam DVD)
1 392 Kč
Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU …
1 392 Kč
Problematika pohledávek a dluhů (závazků) v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam DVD)
1 392 Kč
Roční zúčtování daně z příjmů 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Silniční daň 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY (záznam DVD)
3 351 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – PRŮBĚH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU (záznam DVD)
1 392 Kč
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ …
1 392 Kč
Srážky, exekuce a oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2018 (záznam on…
1 997 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2016 (záznam on…
1 392 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení zaměstnanců – komplexní přehled kroků…
1 392 Kč
STYLISTIKA MODERNÍHO E-MAILU – OBCHODNÍ I OSOBNÍ KORESPONDENCE …
1 392 Kč
Účetní závěrka 2014 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 150 Kč
Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetní závěrka 2016 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetnictví a daně neziskových organizací 2015/2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetnictví pro praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PODLE NORMY ČSN 01 6910 – ZMĚNY A NOVINKY ROKU 2014…
1 392 Kč
VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY PRO ZAČÍNAJÍCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Vedení mzdové agendy pro zkušené (záznam on-line)
1 392 Kč
VEDENÍ OSOBNÍ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ (záznam DVD)
1 392 Kč
Vnitropodnikové směrnice (záznam on-line)
1 997 Kč
Výklad zákona o DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Výpočty ve mzdové účtárně – problematika pojistného (záznam on-line)
1 997 Kč
Výpočty ve mzdové účtárně – problematika výpočtu mzdy (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy IFRS (záznam on-line)
1 997 Kč
Základy účetnictví I. – Právní úprava účetnictví (záznam on-line)
1 997 Kč
Základy účetnictví II. – Majetek a zdroje (záznam on-line)
1 997 Kč
Základy účetnictví III. – Základy účtování (záznam on-line)
1 997 Kč
Základy účetnictví IV. – Účetní uzávěrka a závěrka (záznam on-line)
1 997 Kč
ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákoník práce – pracovní doba a její rozvržení z pohledu praxe ve…
1 392 Kč
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákonné způsoby optimalizace daní z pohledu daňového poradce (záznam…
1 392 Kč
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZAMĚSTNÁVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮ, STUDENTŮ – VZNIK A PRŮBĚH PP VZTAHU Z…
1 392 Kč
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 – ZMĚNY V ROCE 2014 A K 1. 1. 2015 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2016 - změny v roce 2015 a k 1. 1. 2016 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2017 – změny v roce 2016 a k 1.1.2017 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2018 – změny v roce 2017 a k 1.1.2018 …
1 997 Kč
Změny celních předpisů s návazností na DPH a změny INTRASTATu 2016 …
1 392 Kč
Změny společností – ukončování činnosti, převod, transformace (záznam…
1 392 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.