Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 1. VOX a.s., 24.05.2013, 11:50

„Úkolem manažera (z anglického slova manage - řídit) je řídit, organizovat, případně plánovat určité činnosti v určité firmě, podniku, společnosti i státní organizaci.“ Tak o pozici manažera v každé firmě hovoří Průvodce světem povolání. Jak ale být dobrým, kvalitním, erudovaným a progresivním manažerem, který splňuje požadavky dnešní doby?

Od manažera se očekává, že dokáže úkoly plánovat, organizovat a rozdělovat. Je samozřejmé, že prostor pro to, jak zlepšit vlastní manažerské schopnosti, je velmi široký. Přesto nesporným faktem je, že do jisté míry se člověk s dovednosti být manažerem rodí.

Osoba, jež se uchází o manažerský post a chce ho vykonávat zodpovědně, by měla být extrovertní povahy, měla by z ní vyzařovat autorita. Podřízení manažera musí mít v sobě pocit, že manažer věci rozumí a že právě jeho cesta k řešení určitého problému je ta správná; ta, která přinese kýžený výsledek.
Manažer by měl být schopen činnosti svých podřízených plánovat (tzv. time management). Měl by organizovat čas „svěřenců“ i vlastní – je důležité si úkoly časově zharmonizovat, zamezit, alespoň zčásti, stresovým situacím. Říká se sice, že pod stresem a časovým nátlakem vznikají nejlepší řešení situací, přesto je vhodné se vyvarovat neustálé nervozitě z nedodržování termínů.

Pozice manažera ve firmě by měla vzbuzovat u podřízených respekt, odhodlání zlepšovat výsledky dané firmy. Pokud to tak není, dříve, nebo později se to výrazně projeví na vypracovaných úkolech. Manažer by neměl jednat s lidmi mu podřízenými jako s „nevolníky“, měl by je brát jako partnery, kterým jde o stejnou věc, o stejný cíl.
Lidský a empatický přístup je v práci manažera důležitý. Nikoliv však takový, který dává podřízeným pocit, že si mohou vše dovolit. Hranice je tenká, ale člověk na nadřízené pracovní pozici by měl jasně ukázat, že je rovněž člověk „z masa a kostí“, který má své chyby a nedostatky, o nichž ví a jichž se chce postupem času zbavit. I vědomí vlastní nevyvolenosti provází dobrého manažera.

Progresivní manažer je meta. Chcete-li se k ní alespoň trochu přiblížit, navštivte program Progresivní manažer.

Autor: Tomáš Franěk, 1. VOX a.s.


Firma 1. VOX a.s. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Mezinárodní účetní standardy I. – speciálka od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7 - 26.7.2018
10 636 Kč
2. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) – speciálka od A do… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7 - 16.8.2018
19 348 Kč
3. Letní škola pohotových komunikačních dovedností (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7.2018
4 774 Kč
4. Efektivní vedení aneb co se v týmu skrytě děje (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7.2018
4 344 Kč
5. B2B marketing a obchodní prezentace (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7.2018
4 344 Kč
6. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7.2018
4 344 Kč
7. Moderní timemanagement – 10 návyků pro váš čas a energii (PRAHA 1 - Nové Město )
25.7.2018
4 344 Kč
8. Značka, marketingová kultura a nové trendy (PRAHA 1 - Nové Město )
25.7.2018
4 344 Kč
9. Zákon o daních z příjmů – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
26.7.2018
2 771 Kč
10. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
26.7 - 27.7.2018
8 216 Kč
11. Nástup nového zaměstnance do firmy z pohledu personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
26.7.2018
4 344 Kč
12. Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.7.2018
2 771 Kč
13. Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.8.2018
2 499 Kč
14. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
6.8 - 7.8.2018
8 216 Kč
15. Efektivní řízení rizik od základů (PRAHA 1 - Nové Město )
7.8.2018
2 408 Kč
16. DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
8.8.2018
2 287 Kč
17. Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.8.2018
2 892 Kč
18. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
9.8 - 10.8.2018
8 216 Kč
19. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.8.2018
4 344 Kč
20. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.8.2018
4 344 Kč
21. Zahraniční obchod – komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH,… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.8 - 15.8.2018
7 248 Kč
22. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
13.8 - 14.8.2018
8 216 Kč
23. Daňový profesionál® – kompletně (PRAHA 1 - Nové Město )
13.8 - 26.9.2018
48 279 Kč
24. Daňový řád, daňový systém ČR – pojmy a definice (PRAHA 1 - Nové Město )
13.8 - 14.8.2018
5 675 Kč
25. Daňový profesionál® – povinný cyklus k získání mezinárodního… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.8 - 13.9.2018
33 977 Kč
26. Mezinárodní účetní standardy II. – speciálka od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
14.8 - 16.8.2018
10 636 Kč
27. Rychločtení, racionální čtení, info management (PRAHA 1 - Nové Město )
14.8 - 15.8.2018
10 878 Kč
28. Zákoník práce z pohledu praxe v roce 2018 – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
15.8 - 16.8.2018
4 707 Kč
29. Daně pro nestátní neziskové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
15.8.2018
2 499 Kč
30. Skladové zásoby, jejich pořízení s vazbou na účetnictví, daň z příjmů… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.8.2018
2 771 Kč
31. Daně – výklad nejdůležitějších zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
20.8 - 29.8.2018
24 176 Kč
32. Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko (PRAHA 1 - Nové Město )
20.8.2018
3 134 Kč
33. Time management 5. generace – proti presu času a stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
21.8 - 22.8.2018
9 668 Kč
34. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi (PRAHA 1 - Nové Město )
21.8.2018
2 408 Kč
35. Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců (PRAHA 1 - Nové Město )
21.8.2018
835 Kč
36. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.8 - 22.8.2018
8 216 Kč
37. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.8.2018
4 344 Kč
38. Zákon o registru smluv se zaměřením na školy a školská zařízení (PRAHA 1 - Nové Město )
21.8.2018
1 991 Kč
39. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
22.8 - 23.8.2018
4 344 Kč
40. Začínáme s obchodem aneb proč není obchodník jako obchodník (PRAHA 1 - Nové Město )
22.8 - 23.8.2018
7 974 Kč
41. Zákon o daních z příjmů – právnické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
22.8.2018
3 255 Kč
42. Účto a daně aneb školíme se v přírodě – XVI. ročník (Kácov) (KÁCOV )
23.8 - 25.8.2018
7 259 Kč
43. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
23.8.2018
4 344 Kč
44. Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
23.8.2018
2 287 Kč
45. Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů (PRAHA 1 - Nové Město )
23.8.2018
2 287 Kč
46. Podřízený zaměstnanec od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
23.8 - 24.8.2018
7 974 Kč
47. Úvod do neštěstí aneb jak na opravdovou sebemotivaci (PRAHA 1 - Nové Město )
23.8.2018
4 344 Kč
48. Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv (PRAHA 1 - Nové Město )
24.8.2018
2 287 Kč
49. Zákon o daních z příjmů – závislá činnost (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8.2018
2 287 Kč
50. Zákon o dani z hazardních her (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8.2018
2 045 Kč
51. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8 - 28.8.2018
8 216 Kč
52. Personální a mzdová problematika v roce 2018 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8.2018
2 650 Kč
53. Právo pro ekonomy a účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8.2018
2 650 Kč
54. Účetní případy pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
28.8 - 29.8.2018
5 675 Kč
55. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.8.2018
2 287 Kč
56. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.8.2018
2 408 Kč
57. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
29.8.2018
2 650 Kč
58. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (PRAHA 1 - Nové Město )
29.8.2018
2 408 Kč
59. Zákon o zdravotním pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
29.8.2018
1 198 Kč
60. GDPR – ochrana osobních údajů – pro školy a školská zařízení (PRAHA 1 - Nové Město )
31.8.2018
2 350 Kč
61. Podvojné účetnictví od A do Z – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
4.9 - 6.9.2018
7 248 Kč
62. Malé daně – výklad zákonů a příklady (PRAHA 1 - Nové Město )
4.9 - 6.9.2018
8 289 Kč
63. Zákon o spotřebních daních a ekologická daň (PRAHA 1 - Nové Město )
4.9.2018
3 134 Kč
64. GDPR – výkladové a aplikační problémy a nový zákon o zpracování… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.9.2018
2 892 Kč
65. Jednoduché účetnictví pro spolky/občanská sdružení, církevní… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.9.2018
2 390 Kč
66. Zákon o dani z hazardních her (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
5.9.2018
1 561 Kč
67. Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
5.9.2018
2 287 Kč
68. Zákon o dani silniční (PRAHA 1 - Nové Město )
6.9.2018
2 287 Kč
69. Zákon o dani z nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
6.9.2018
2 287 Kč
70. Konzultační seminář pro nové plátce DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
7.9.2018
2 529 Kč
71. Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.9.2018
2 499 Kč
72. Fakturace, práce s účetními a daňovými doklady (PRAHA 1 - Nové Město )
10.9.2018
2 650 Kč
73. Deriváty v účetnictví podnikatelů v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
10.9.2018
2 529 Kč
74. Příklady daňové (PRAHA 1 - Nové Město )
11.9 - 13.9.2018
7 248 Kč
75. Daň z příjmů fyzických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
11.9.2018
3 134 Kč
76. Moderní ekonomické a finanční řízení zásadních SLUŽBOVÝCH a… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.9 - 13.9.2018
11 967 Kč
77. Systém HACCP ve stravovacích provozech krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
11.9.2018
2 408 Kč
78. GDPR pro HR – první praktické zkušenosti (PRAHA 1 - Nové Město )
11.9.2018
2 771 Kč
79. Etiketa pro úřednice a úředníky (PRAHA 1 - Nové Město )
11.9.2018
2 299 Kč
80. Daň z přidané hodnoty (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
12.9.2018
3 134 Kč
81. Efektivní práce s daty díky funkcím MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
12.9 - 13.9.2018
7 974 Kč
82. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
12.9 - 13.9.2018
8 458 Kč
83. Bytová družstva v praxi – právo, hospodaření, účetnictví a daně (PRAHA 1 - Nové Město )
12.9 - 3.10.2018
6 280 Kč
84. Bytová družstva v praxi – právní úprava (PRAHA 1 - Nové Město )
12.9.2018
2 529 Kč
85. Vysílání pracovníků do členských států EU – na co všechno pamatovat (PRAHA 1 - Nové Město )
12.9.2018
2 650 Kč
86. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
12.9.2018
2 408 Kč
87. Daň z příjmů právnických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
13.9.2018
3 134 Kč
88. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
13.9.2018
3 860 Kč
89. Kontaminující látky v potravinách (PRAHA 1 - Nové Město )
13.9.2018
2 650 Kč
90. Účetní výkazy pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2018
2 529 Kč
91. Aktuality, novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 včetně ručení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2018
3 376 Kč
92. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2018
4 707 Kč
93. Výklad účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9 - 18.9.2018
5 796 Kč
94. Výběrový pohovor se zaměřením na osobnostní tendence uchazečů (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2018
4 586 Kč
95. Úvod do US GAAP pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2018
3 376 Kč
96. Mzdová problematika krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9 - 21.9.2018
10 818 Kč
97. Základní orientace v pracovním právu, povinnosti zaměstnavatele (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2018
2 045 Kč
98. Odměna za práci, srážky ze mzdy, výplata mzdy (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2018
2 045 Kč
99. English for Human Resource Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2018
2 892 Kč
100. Česko-slovenské a Slovensko-české účetnictví, DPH a daň z příjmů… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9 - 19.9.2018
7 587 Kč
101. Česko-slovenské a Slovensko-české účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2018
3 134 Kč
102. Náhrada mzdy a platu, náhrada výdajů zaměstnanců v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2018
2 892 Kč
103. Mezinárodní účetní standardy pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2018
3 618 Kč
104. Příprava profesionální prezentace v MS PowerPoint (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2018
4 465 Kč
105. Zlepšete si koncentraci, paměť, tvořivost, motivační schopnosti –… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2018
5 675 Kč
106. Jak řešit krizové situace ve vyjednávání (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9 - 19.9.2018
8 700 Kč
107. Česko-slovenské a Slovensko-české DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2018
3 134 Kč
108. Dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2018
2 499 Kč
109. Mezigenerační vztahy, hodnoty a spolupráce (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2018
2 499 Kč
110. Prezentační dovednosti – jak dát prezentaci šťávu (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9.2018
4 586 Kč
111. Nemocenské pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9.2018
2 892 Kč
112. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9.2018
4 586 Kč
113. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9 - 20.9.2018
8 458 Kč
114. Bytová družstva v praxi – účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9.2018
2 529 Kč
115. Česko-slovenská a Slovensko-česká daň z příjmů právnických osob (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9.2018
3 134 Kč
116. Obrana před daňovou kontrolou a ostatními kontrolními postupy správce… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9.2018
2 771 Kč
117. DPH pro nestátní neziskové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9.2018
2 451 Kč
118. KONFERENCE EMPLOYER BRANDING EXPERIENCE 2018 (PRAHA 7 )
20.9.2018
8 458 Kč
119. Pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, důchodové… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2018
2 892 Kč
120. Platební styk – seznámení s právní úpravou (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2018
2 650 Kč
121. Financování od A do Z – v příkladech, s důrazem na praktickou aplikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2018
2 892 Kč
122. Účetnictví pro neúčetní v daňových souvislostech (podnikatelské… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9 - 21.9.2018
4 465 Kč
123. Vybrané interpretace Národní účetní rady 2017/2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2018
2 650 Kč
124. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2018
4 586 Kč
125. Nařízení EU č. 910/2014 eIDAS a správa dokumentů v ČR (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2018
2 299 Kč
126. Automobil ve firemní praxi – kompletní daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2018
2 529 Kč
127. Controlling aneb jak začít efektivně sledovat a řídit náklady a… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2018
2 771 Kč
128. Daň z příjmů ze závislé činnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2018
2 892 Kč
129. Příklady účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9 - 25.9.2018
5 191 Kč
130. Co musí účetní vědět o DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2018
3 255 Kč
131. Jak říkat "ne" a jak si vymezit hranice (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2018
4 586 Kč
132. Pracovní právo v roce 2018 – refresh klíčových oblastí (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2018
2 650 Kč
133. Názorová manipulace, její zdroje a jak ji rozpoznat (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2018
3 497 Kč
134. IFRS nové standardy – IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky a IFRS 16… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2018
3 376 Kč
135. Metodika pracovní doby, její rozvržení, pravidla a forma… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2018
2 892 Kč
136. Zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů,… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9 - 27.9.2018
7 732 Kč
137. LinkedIn pro personalistu profesionála (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2018
4 586 Kč
138. Soft skills vyšší generace – tisícero dovedností komunikace a… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9 - 26.9.2018
9 910 Kč
139. Systém bezpečnosti obalů – požadavky BRC/IoP Global Standard –… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2018
2 529 Kč
140. Excelentní paměť není pouhou iluzí (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2018
5 203 Kč
141. Poskytování dotací vč. změn u dotací ze státního rozpočtu od roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2018
2 190 Kč
142. Praktické dovednosti obchodníka – když dva dělají totéž, není to vždy… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2018
4 586 Kč
143. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – účetní a daňové aspekty po… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2018
3 134 Kč
144. Právní minimum pro daňové poradce (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2018
2 650 Kč
145. Řízení alergenů ve stravovacích provozech (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2018
2 529 Kč
146. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2018
2 771 Kč
147. Pracovněprávní vztahy – osobní agenda zaměstnanců ve vztahu k ochraně… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2018
2 771 Kč
148. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2018
4 586 Kč
149. Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2018
4 586 Kč
150. To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaci (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9 - 27.9.2018
8 337 Kč
151. Anti-fraud management – řízení rizika účetních chyb a podvodů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2018
2 287 Kč
152. Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2018
3 013 Kč
153. Zaměstnanecké benefity z pohledu daní v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2018
2 408 Kč
154. Označování potravin pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2018
2 771 Kč
155. Nejčastější problémy a chyby při zpracování mezd (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2018
3 013 Kč
156. Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2018
4 586 Kč
157. Odpady ve stravovacích provozech pro začínající a mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2018
2 650 Kč
158. Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2018
2 650 Kč
159. DPH ve stavebnictví na příkladech z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2018
2 771 Kč
160. Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2018
2 408 Kč
161. Komunikační MMA (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2018
4 586 Kč
162. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10 - 2.10.2018
8 216 Kč
163. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10 - 2.10.2018
8 458 Kč
164. IFRS – finanční nástroje (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10 - 3.10.2018
6 280 Kč
165. Pracovnělékařské služby aktuálně z pohledu zaměstnavatele,… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2018
2 771 Kč
166. Stavební zákon po jeho velké novele v praxi – přinesla novela… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2018
2 771 Kč
167. Základy DPH pro vaši praxi včetně novely zákona od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2018
2 892 Kč
168. Základy marketingu pro nemarketéry (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2018
4 586 Kč
169. Aktuálně k mezinárodnímu daňovému plánování – budoucnost blízká a… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2018
3 860 Kč
170. Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2018
2 299 Kč
171. Náklady na marketing z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2018
2 529 Kč
172. Daňové minimum pro účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10 - 5.10.2018
7 732 Kč
173. Bytová družstva v praxi – hospodaření a daňová problematika (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2018
3 013 Kč
174. Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2018
2 650 Kč
175. Prodej jako hra (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2018
3 570 Kč
176. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2018
4 586 Kč
177. Finanční analýza pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10 - 5.10.2018
5 191 Kč
178. Konsolidace podle českých předpisů – prakticky v programu Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2018
4 465 Kč
179. Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací z… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2018
2 529 Kč
180. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2018
3 255 Kč
181. Likvidace obchodních společností a družstev – právní, účetní a daňový… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2018
3 134 Kč
182. Personální a organizační audity (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2018
4 586 Kč
183. Seminář pro starosty, radní, zastupitele – jak dobře řešit… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2018
3 255 Kč
184. Protikorupční chování (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2018
2 190 Kč
185. Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – pro úplné začátečníky (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2018
2 771 Kč
186. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2018
3 890 Kč
187. Angličtina ve financích a účetnictví – English in Finance and… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10 - 26.10.2018
7 865 Kč
188. Reklamace v tuzemském i zahraničním obchodě (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2018
2 771 Kč
189. Workshop prodejních dovedností – staňte se úspěšným prodejcem (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2018
4 586 Kč
190. Komunikace datovou schránkou aneb „jak efektivně komunikovat (nejen)… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2018
1 990 Kč
191. Kritické myšlení a rozhodování aneb rozhodovací manuál (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2018
4 586 Kč
192. Efektivní vedení aneb co se v týmu skrytě děje (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2018
4 586 Kč
193. IFRS v praxi – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10 - 10.10.2018
7 853 Kč
194. Communication Skills – Telephone Conversations, Writing Email &… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2018
2 771 Kč
195. LinkedIn pro obchodníky (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2018
4 586 Kč
196. Zákon o svobodném přístupu k informacím – v nových souvislostech (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2018
2 771 Kč
197. Právní úprava kapitálového trhu (MIFID II/MIFIR) – první zkušenosti (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2018
2 650 Kč
198. DPH – řešení příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU, do a ze… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2018
2 650 Kč
199. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2018
2 771 Kč
200. České účetní standardy v každodenní praxi včetně příkladů účtování (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2018
2 771 Kč
201. Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní hodnota včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2018
2 771 Kč
202. INTRASTAT v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2018
2 650 Kč
203. Rychločtení – stručný výstižný jednodenní trénink (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2018
5 917 Kč
204. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2018
4 586 Kč
205. Neverbální komunikace – a její hlasité projevy (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2018
2 965 Kč
206. Systémy pro zajištění bezpečnosti potravin v zemědělské prvovýrobě … (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2018
2 408 Kč
207. Účetnictví pro nestátní neziskové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10 - 11.10.2018
5 445 Kč
208. Daňová evidence z pohledu každodenní praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2018
2 650 Kč
209. Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2018
3 606 Kč
210. Možnosti a cesty osobního rozvoje (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2018
4 586 Kč
211. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2018
4 586 Kč
212. Praktický průvodce GDPR pro daňové a účetní pracovníky – první… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2018
2 771 Kč
213. Spory při realizaci staveb včetně judikatury a praktických doporučení (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2018
3 134 Kč
214. Delegování – umění, které vám bude pomáhat každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2018
4 586 Kč
215. Daňové spory v praxi – aneb jak řešit případné spory se správcem daně (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
2 771 Kč
216. Účetní a daňové aktuality očima daňové poradkyně (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
3 013 Kč
217. Kontroly v oblasti pracovního práva a jak na ně (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
2 529 Kč
218. Insolvenční řízení z pohledu věřitele – aktuální výkladové problémy a… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
3 013 Kč
219. Jednáme s klientem po telefonu (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
4 586 Kč
220. Kontingenční tabulky v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
4 344 Kč
221. Průběh kontroly u příjemců dotací (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
2 650 Kč
222. Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10 - 12.10.2018
8 337 Kč
223. Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
2 190 Kč
224. Komunikace v multikulturních týmech (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
4 586 Kč
225. Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2018
2 771 Kč
226. Systémy bezpečnosti potravin – jejich principy a požadavky (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2018
2 650 Kč
227. Asistent/ka jako efektivní podpora projektového týmu (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2018
4 586 Kč
228. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2018
2 771 Kč
229. Jak na tvorbu směrnic a personální reporting (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2018
4 586 Kč
230. Six Sigma pro vaši praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2018
2 408 Kč
231. DPH – nejčastější chyby (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2018
3 013 Kč
232. Základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10 - 19.10.2018
10 878 Kč
233. Porovnání podnikání fyzické vs. právnické osoby z daňového a účetního… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2018
3 134 Kč
234. Základní orientace v personalistice (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10 - 16.10.2018
8 337 Kč
235. Zvládání stresu na pracovišti i v soukromém životě, relaxační… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10 - 16.10.2018
8 216 Kč
236. Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2018
3 376 Kč
237. Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti v roce 2018 a očekávané… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2018
3 134 Kč
238. Pokladna, práce s penězi, které nejsou vaše, platební karty, šeková… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2018
2 650 Kč
239. Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10 - 17.10.2018
8 216 Kč
240. Die professionelle Präsentation – für Profis und Anfänger (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2018
2 771 Kč
241. Zákoník práce v praxi – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10 - 17.10.2018
4 828 Kč
242. Zlepšete své soustředění a pozornost ve věku vyrušování (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2018
4 586 Kč
243. Mzdová akademie pro začínající v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10 - 19.10.2018
6 994 Kč
244. Praktický trénink obrany daňového subjektu aneb jak se vypořádat s… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2018
2 771 Kč
245. Transferové ceny v koncernových strukturách (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2018
3 376 Kč
246. Restrukturalizace, transformace a podnikové přeměny – příklady fúzí,… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2018
2 529 Kč
247. Moderní Public Relations – manuál komunikace s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2018
4 586 Kč
248. Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2018
3 013 Kč
249. Dodací doložky INCOTERMS 2010 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2018
2 771 Kč
250. Leasing – účetní a daňový pohled pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2018
2 771 Kč
251. Trénink vyjednávání pro nákupčí (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10 - 19.10.2018
8 700 Kč
252. Jak si udržet zdravá záda (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2018
4 586 Kč
253. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2018
4 586 Kč
254. Excelentní paměť není pouhou iluzí – rozšířený seminář (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10 - 19.10.2018
8 821 Kč
255. Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru v souvislosti s… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2018
2 190 Kč
256. Silná firemní kultura a zlepšování výkonu firmy (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2018
4 586 Kč
257. Zásadní rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2018
2 650 Kč
258. DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2018
2 529 Kč
259. LinkedIn a reprezentace firmy navenek (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2018
4 586 Kč
260. Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků z pohledu zdravotního a… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2018
2 892 Kč
261. Účinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2018
5 068 Kč
262. Jak zjistit hospodářský výsledek s využitím účtování o nedokončené… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2018
2 892 Kč
263. Řízení nákladů firmy a organizace i businessu, rozpočtování a… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10 - 24.10.2018
11 967 Kč
264. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10 - 23.10.2018
4 707 Kč
265. Nejčastější chyby personalistů na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2018
4 586 Kč
266. Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2018
5 143 Kč
267. Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2018
2 499 Kč
268. Majetek podle českých předpisů a IFRS – srovnání, včetně nového… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10 - 24.10.2018
6 401 Kč
269. Marketing a reklama – daňové a účetní aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2018
2 892 Kč
270. Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10 - 24.10.2018
8 337 Kč
271. Získávání, analýza a prezentace dat v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10 - 24.10.2018
8 095 Kč
272. Přeměny obchodních společností – právní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2018
3 013 Kč
273. Rozhovory v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2018
4 465 Kč
274. Finance pro nefinanční manažery – komplexní přehled včetně příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2018
3 013 Kč
275. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10 - 25.10.2018
8 458 Kč
276. Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2018
3 013 Kč
277. Systémy bezpečnosti obalů – požadavky standardů na výrobce obalů pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2018
2 650 Kč
278. Zahraniční holdingové struktury – právní a daňové souvislosti včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2018
2 771 Kč
279. Employer branding – staňte se magnetem na talenty (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2018
4 586 Kč
280. Vizitka písemné komunikace – jak se prezentovat působivě, bez chyb a… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2018
2 390 Kč
281. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10 - 26.10.2018
4 586 Kč
282. Systémy bezpečnosti potravin pro pokročilé – standardy BRC, IFS (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2018
2 650 Kč
283. Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2018
3 739 Kč
284. Insolvenční řízení – řešení úpadku oddlužením – aktuální výkladové… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2018
2 771 Kč
285. Strukturované myšlení efektivního pracovníka, práce s informacemi (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10 - 26.10.2018
8 216 Kč
286. Stavba na cizím pozemku aneb umisťování staveb z hlediska občanského… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2018
2 771 Kč
287. Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2018
2 390 Kč
288. Prodej jako profese aneb jak být stále lepší (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2018
4 985 Kč
289. Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2018
2 650 Kč
290. BOZP a odborná a zdravotní způsobilost zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2018
2 529 Kč
291. Hospodářský rok a specifika jeho účtování (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2018
2 529 Kč
292. Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2018
2 892 Kč
293. Moderní controlling a reporting (distanční studium) (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10 - 19.11.2018
14 508 Kč
294. Fakturace a DPH pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2018
2 650 Kč
295. Zajišťovací příkazy a postup po jejich vydání (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2018
2 529 Kč
296. Presentation Skills for Managers and Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2018
2 771 Kč
297. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10 - 30.10.2018
8 216 Kč
298. Pohledávky a dluhy (závazky) – účetní a daňové vymezení (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2018
2 408 Kč
299. Prodej investičních produktů s ohledem na povinné předpisy a včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2018
2 650 Kč
300. IFRS – mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10 - 1.11.2018
9 305 Kč
301. Minimum celního deklaranta (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10 - 2.11.2018
9 426 Kč
302. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – masné výrobky (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2018
2 650 Kč
303. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2018
4 586 Kč
304. Prezentační a lektorské dovednosti kreativně a beze stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2018
4 586 Kč
305. Stal jsem se manažerem (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10 - 31.10.2018
8 337 Kč
306. Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na výrobní společnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2018
2 892 Kč
307. Vzájemné souvislosti DPH, daně z příjmů právnických osob a účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2018
3 376 Kč
308. Neviditelný leadership – jak lidi vést namísto řídit (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2018
4 586 Kč
309. Cenné papíry v podnikatelské praxi – účetní a daňový pohled v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2018
2 529 Kč
310. Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, skladové hospodářství, nedokončená… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2018
2 771 Kč
311. Kolektivní vyjednávání 2018 – z pohledu pracovněprávních vztahů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2018
3 255 Kč
312. Manažer jako kouč, koučování pro manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10 - 1.11.2018
8 216 Kč
313. Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na prodej služeb v komerčním… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2018
2 892 Kč
314. GDPR – výkladové a aplikační problémy a nový zákon o zpracování… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2018
2 892 Kč
315. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2018
3 618 Kč
316. Rychločtení – stručný výstižný jednodenní trénink (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2018
6 171 Kč
317. Pracovní smlouvy z pohledu praxe, včetně problematiky práce z domova (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2018
2 650 Kč
318. Kommunikationsfähigkeiten – Telefongespräche, Schreiben von E-Mail… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2018
2 771 Kč
319. Ekonomické ukazatele – charakteristika a jejich vyhodnocení (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2018
2 771 Kč
320. Výpočty ve mzdové účtárně – pro začínající mzdové účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2018
2 408 Kč
321. Daň z příjmů aktuálně a očekávané změny pro rok 2019 – speciálka (PRAHA 8 )
1.11 - 2.11.2018
4 828 Kč
322. Daň z příjmů fyzických osob v roce 2018 a očekávané změny pro rok… (PRAHA 8 )
1.11.2018
3 255 Kč
323. To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaci (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11 - 2.11.2018
8 337 Kč
324. Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a smlouvy k… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2018
2 650 Kč
325. Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2018
4 586 Kč
326. Daň z příjmů právnických osob aktuálně a očekávané změny pro rok 2019… (PRAHA 8 )
2.11.2018
3 497 Kč
327. Praktické uplatňování DPH v roce 2018 a očekávané změny pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2018
3 255 Kč
328. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11 - 6.11.2018
8 458 Kč
329. US GAAP – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11 - 7.11.2018
8 458 Kč
330. Ekonomická správa nemovitostí včetně daňových aspektů (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2018
3 013 Kč
331. Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2018
3 134 Kč
332. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2018
2 408 Kč
333. Práce s emocemi v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2018
4 586 Kč
334. Inventarizace majetku a závazků – náležitá příprava na účetní závěrku (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2018
2 650 Kč
335. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – koloniální zboží (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2018
2 408 Kč
336. ePrivacy pro IT pracovníky – co přináší, jak postupovat, vazby na… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2018
2 771 Kč
337. Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2018
3 255 Kč
338. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2018
2 771 Kč
339. Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2018
2 601 Kč
340. Time management pro chronické prokrastinátory (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2018
4 586 Kč
341. Etiketa pro úřednice a úředníky (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2018
2 299 Kč
342. Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2018
2 771 Kč
343. Prodej jako hra (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2018
3 509 Kč
344. Vaše angličtina – neztrácejte naději (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2018
5 191 Kč
345. Vyúčtování zahraničních pracovních cest, valutová pokladna, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2018
2 650 Kč
346. Účetnictví společenství vlastníků jednotek pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2018
2 529 Kč
347. Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11 - 9.11.2018
7 974 Kč
348. Myšlenkové mapy a další metody pro vaši tvořivost (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2018
4 586 Kč
349. Účetní, daňové a právní martyrium při dlouhodobé fyzické přítomnosti… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2018
3 013 Kč
350. Převodní ceny a daňová kontrola – aktuální výzva v přímých daních po… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2018
2 771 Kč
351. Leader – Manager – Coach™ (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11 - 9.11.2018
8 458 Kč
352. Řeč těla v profesním jednání (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2018
4 586 Kč
353. Jak uzavírat obchodní smlouvy a smluvně se zabezpečit proti obchodním… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2018
3 134 Kč
354. Zákon o registru smluv – aktuální problematika (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2018
2 771 Kč
355. Společník a jednatel jednočlenné s. r. o. – účetní a daňové hledisko (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2018
2 892 Kč
356. DPH u zvláštních režimů včetně vazby na daňovou kontrolu a daňový řád (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2018
3 255 Kč
357. Jak dobře řídit a úspěšně zvládnout proces změny (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2018
4 586 Kč
358. Zahraniční obchod se službami z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2018
2 771 Kč
359. Motivace a odměňování pracovníků: čím, jak, koho a proč odměnit (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2018
4 586 Kč
360. Insolvenční rizika související s uzavíráním transakcí – střet… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2018
2 287 Kč
361. Odměňování zaměstnanců mzdou a nejčastější chyby zaměstnavatelů (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2018
2 529 Kč
362. Systém bezpečnosti obalů – požadavky IFS PACsecure (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2018
2 529 Kč
363. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11 - 13.11.2018
8 458 Kč
364. Konference: DAŇOVÝ ŘÁD 2018 – XVIII. ročník procesního daňového práva (PRAHA 8 )
12.11 - 13.11.2018
5 784 Kč
365. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11 - 11.12.2018
10 866 Kč
366. Povinnost nahradit majetkovou a nemajetkovou újmu v pracovním právu… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2018
3 013 Kč
367. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a základy… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11 - 13.11.2018
6 038 Kč
368. Kontrolní vazby v účetnictví – přípravné práce před uzavřením… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2018
3 013 Kč
369. Kolektivní investování – aktuálně a po změnách roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2018
2 650 Kč
370. Podřízený zaměstnanec od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11 - 13.11.2018
8 216 Kč
371. Jak na strategické plánování v neziskových organizacích (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2018
2 499 Kč
372. Workshop prodejních dovedností – staňte se úspěšným prodejcem (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2018
4 586 Kč
373. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2018
4 586 Kč
374. Finanční plán a reporting – praktické rady a tipy (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2018
2 771 Kč
375. Postavení jednatele – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2018
2 771 Kč
376. Opravné položky – daňový a účetní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2018
3 013 Kč
377. Dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2018
2 499 Kč
378. Moderní time management – vymaňte se ze shonu, stresu a odkládání (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2018
4 586 Kč
379. Manažerské rozhodování – postupy, metody a nástroje (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2018
4 586 Kč
380. Základy risk managementu včetně příkladů z praxe, simulační hry a… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11 - 15.11.2018
5 542 Kč
381. Sanitace a ochranný systém proti výskytu škůdců ve stravovacích… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2018
2 529 Kč
382. Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2018
2 771 Kč
383. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2018
3 025 Kč
384. DPH v roce 2018 a připravované změny pro rok 2019 – speciálka pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11 - 16.11.2018
7 587 Kč
385. Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11 - 15.11.2018
4 453 Kč
386. Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2018 a připravované… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2018
3 134 Kč
387. Povolování provádění staveb – změny v právní úpravě s účinností od 1.… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2018
2 771 Kč
388. Protikorupční chování (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2018
2 190 Kč
389. Jak vyladit projektový tým a dojít tak k lepším výsledkům (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2018
4 586 Kč
390. Uplatňování DPH mezi zeměmi EU a s třetími zeměmi v roce 2018 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
3 134 Kč
391. Veřejné zakázky – výkladové a aplikační problémy nového zákona (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
3 134 Kč
392. Profesionálem účetní závěrky krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11 - 16.11.2018
7 248 Kč
393. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
2 892 Kč
394. Profesionálem účetní závěrky – příprava na daňové přiznání a odložená… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
2 650 Kč
395. Profesionálem účetní závěrky – uzávěrkové operace, sestavení účetní… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
3 013 Kč
396. Svěřenské fondy pro pokročilé z pohledu transakčních, daňových a… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
3 013 Kč
397. Srovnání českého a slovenského pracovního práva s ohledem na novely v… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
3 497 Kč
398. Moderní marketingová komunikace a propagace (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
4 586 Kč
399. Jak na tvorbu směrnic a personální reporting (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
4 586 Kč
400. Jak připravovat, organizovat a vyhodnotit jazykové vzdělávání… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
4 586 Kč
401. Deutsch für HR Professionals von B1 bis C1/C2 Ebene (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
2 771 Kč
402. Tuzemské cestovní náhrady v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
2 529 Kč
403. Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně – změny roku 2018 a k 1. 1.… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
2 529 Kč
404. Sousedská práva v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
2 650 Kč
405. Profesionálem účetní závěrky – audit, výroční zprávy a zveřejnění… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
3 013 Kč
406. DPH v roce 2018 v příkladech a připravované změny pro rok 2019 – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
3 134 Kč
407. Jak efektivně nabírat zaměstnance do menší firmy – přežijte mezi… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
3 860 Kč
408. Účtování dotací u podnikatelských subjektů a nestátních neziskových… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
2 650 Kč
409. Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
3 134 Kč
410. Výzkum a vývoj a jeho podpora v České republice – výkladový seminář (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
2 892 Kč
411. HR Recruitment & Selection and Employee Assessments (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
2 892 Kč
412. Zavedení IFRS do firemního účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11 - 20.11.2018
5 990 Kč
413. Změny v účetních a daňových zákonech v roce 2018 a novely daňových… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
2 529 Kč
414. Zdanění hazardních her v praxi – aktuálně a očekávaný vývoj (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
2 408 Kč
415. Pracovní právo v praxi – aktuálně a změny pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
3 497 Kč
416. Mzdově personální profesionál® (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11 - 23.11.2018
12 088 Kč
417. Platební styk – aktuální změny právní úprava včetně nejnovějších změn (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
2 650 Kč
418. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11 - 20.11.2018
8 458 Kč
419. Daňová podpora výzkumu a vývoje zaměřená na odpočitatelnou položku… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
2 892 Kč
420. Mzdové a platové předpisy v praxi – aktuálně a změny pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
3 618 Kč
421. Systém HACCP ve stravovacích provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
2 408 Kč
422. Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
3 013 Kč
423. Finanční analýza interaktivně, včetně praktických příkladů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
2 771 Kč
424. Zvládání krizových situací proměnou komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
3 618 Kč
425. Moderní timemanagement – 10 návyků pro váš čas a energii (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
4 586 Kč
426. Zákoník práce, zákon o dani z příjmů ze závislé činnosti, sociální a… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11 - 22.11.2018
7 974 Kč
427. Fakturace v přeshraničním obchodě a službách včetně účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
2 529 Kč
428. Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
2 892 Kč
429. Prokazování původu majetku a prohlášení o majetku (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
2 408 Kč
430. Specifika účtování zemědělství včetně příkladů z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
2 892 Kč
431. Nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a důchodové… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
3 618 Kč
432. Excelentní paměť není pouhou iluzí (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
5 203 Kč
433. Automatizace práce v MS Excel pomocí maker (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11 - 22.11.2018
7 974 Kč
434. Jak řešit krizové situace ve vyjednávání (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11 - 22.11.2018
8 700 Kč
435. Lean Canvas v projektovém řízení (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
4 586 Kč
436. Klíč k vlastní motivaci - poznejte, co vás pohání nebo brzdí (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
4 586 Kč
437. Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
2 892 Kč
438. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2018/2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
3 328 Kč
439. Smlouva o dílo – komplexní prakticky zaměřený rozbor právní úpravy… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
2 650 Kč
440. Cestovní náhrady – aktuálně a změny pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
2 408 Kč
441. Zdravotní pojištění – aktuálně a změny pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
1 803 Kč
442. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
2 771 Kč
443. Úvod do neštěstí (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
4 586 Kč
444. Akvizice nemovitostí, due diligence (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
2 771 Kč
445. Zdaňování mezd a platů – aktuálně a změny pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
2 408 Kč
446. Auditor v potravinářství (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
2 650 Kč
447. Business plán pro vaši praxi – krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
2 771 Kč
448. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
4 707 Kč
449. LinkedIn pro personalistu – profesionála (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
4 586 Kč
450. Efektivní vedení aneb co se v týmu skrytě děje (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
4 586 Kč
451. Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2019 – speciálka (PRAHA 8 )
26.11 - 27.11.2018
5 433 Kč
452. Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
2 650 Kč
453. Praktické zkušenosti s kontrolním hlášením k DPH a obrana proti… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
2 771 Kč
454. Pracovněprávní vztahy – osobní agenda zaměstnanců ve vztahu k ochraně… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
2 771 Kč
455. Poskytovatelé investičních služeb po MIFID II (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
2 650 Kč
456. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
4 586 Kč
457. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
4 586 Kč
458. Účetní závěrka roku 2018 u nestátních neziskových organizací (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
2 499 Kč
459. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 28.11.2018
8 458 Kč
460. Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2018
2 892 Kč
461. Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0–7 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 29.11.2018
6 038 Kč
462. Kontroly zaměstnavatelů inspektoráty práce – průběh kontroly a postup… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2018
2 650 Kč
463. Aktuální legislativa pro výrobce potravin a obalů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2018
2 650 Kč
464. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 28.11.2018
8 458 Kč
465. Čtyři hlavní návyky pro dokončení důležitých úkolů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2018
4 586 Kč
466. Správa dokumentů u původců v soukromém sektoru v souvislosti s… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2018
2 190 Kč
467. Sanitace a ochranný systém proti výskytu škůdců pro výrobní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2018
2 529 Kč
468. Inventarizace majetku a závazků včetně přípravných prací pro uzavření… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2018
2 650 Kč
469. Roční zúčtování záloh daně z příjmů ze závislé činnosti a roční… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2018
3 134 Kč
470. Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11 - 29.11.2018
6 643 Kč
471. Opravy chyb minulých období – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2018
2 650 Kč
472. Cash flow v teorii i praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11 - 29.11.2018
6 280 Kč
473. Efektivní získávání zaměstnanců – včetně náboru na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11 - 29.11.2018
8 216 Kč
474. Odštěpný závod (organizační složka podniku) zahraniční společnosti v… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2018
3 860 Kč
475. Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
2 650 Kč
476. Daňové a účetní rozinky aneb Špindl roku 2018 – XXIII. ročník (ŠPINDLERŮV MLÝN )
29.11 - 1.12.2018
8 458 Kč
477. Time management IV. generace s Ing. Petrem Pacovským (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11 - 30.11.2018
10 152 Kč
478. Insolvenční řízení – praktické rady pro obezřetné podnikatele (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
3 013 Kč
479. Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
4 586 Kč
480. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
4 586 Kč
481. Diskuzní seminář k aktuálním změnám ve zdanění prodeje zboží přes… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
4 586 Kč
482. Jak na tvorbu dobrého dotazníku aneb od nápadu k vyhodnocení (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2018
4 586 Kč
483. Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2018
2 287 Kč
484. Zdaňování příjmů ze spekulací s kryptoměnami (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2018
2 529 Kč
485. Krizová PR komunikace firmy – jak dobře zvládnout firemní negativní… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2018
4 586 Kč
486. Delegování – umění, které vám bude pomáhat každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2018
4 586 Kč
487. Světové účetnictví US GAAP a IFRS (srovnání a jejich vzájemné využití… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12 - 6.12.2018
10 757 Kč
488. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2018
2 529 Kč
489. Základy DPH pro vaši praxi včetně novely zákona od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2018
2 892 Kč
490. Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách předpisů v… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2018
2 650 Kč
491. Moderní leadership aneb proč benefity nestačí (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2018
3 509 Kč
492. Účetní závěrka za rok 2018 v plném a zjednodušeném rozsahu (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2018
3 134 Kč
493. Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2018
2 650 Kč
494. Zákon o DPH a jeho změny pro rok 2019 ve vazbě na daňový řád (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2018
2 771 Kč
495. Efektivní komunikace manažera (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2018
4 586 Kč
496. Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2018
2 650 Kč
497. Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12 - 6.12.2018
4 586 Kč
498. Výkaz cash flow prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2018
2 771 Kč
499. Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2018
3 618 Kč
500. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2018
4 586 Kč
501. Profesionální asistentka – management podpory manažerů (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12 - 6.12.2018
8 216 Kč
502. Efektivní využití MS Office v práci asistentky (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12 - 7.12.2018
12 076 Kč
503. Náhrada škody v obchodní praxi – výklad, judikatura, praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
2 771 Kč
504. Zástavy v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
3 013 Kč
505. Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2018 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
2 408 Kč
506. Hodnocení zaměstnanců a jeho vazba na ostatní personální procesy (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12 - 7.12.2018
8 337 Kč
507. Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace za rok 2018 a novinky… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
2 650 Kč
508. Týmová komunikace krok za krokem aneb jak se domluvit a jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
4 586 Kč
509. Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2018
2 408 Kč
510. Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2018
2 650 Kč
511. Účetním výkazům a závěrce rozumíme (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2018
2 771 Kč
512. Jak si udržet zdravá záda (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2018
4 586 Kč
513. Řízení nákladů firmy, organizace i businessu a rozpočtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12 - 11.12.2018
10 152 Kč
514. Performance Management and Development Planning (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2018
2 892 Kč
515. Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12 - 11.12.2018
6 038 Kč
516. Faktura – komplexně na příkladech z praxe a náležitosti daňových… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2018
2 529 Kč
517. Aktivní vedení týmu (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12 - 11.12.2018
8 216 Kč
518. Komunikace a vyjednávání po telefonu (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2018
4 586 Kč
519. Stálice a novinky v judikatuře nejvyššího správního soudu k daním z… (PRAHA 8 )
10.12.2018
3 981 Kč
520. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
3 860 Kč
521. Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR a vysílání pracovníků do… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
3 255 Kč
522. Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
2 892 Kč
523. Práce s vizemi a akčními plány pro rozvoj týmů i jednotlivců (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
4 586 Kč
524. Nejčastější chyby personalistů na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
4 586 Kč
525. Pokladna, práce s penězi, které nejsou vaše, platební karty – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
2 299 Kč
526. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12 - 12.12.2018
8 458 Kč
527. DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně a pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
2 771 Kč
528. Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
3 376 Kč
529. IFRS – aktuálně i připravované novelizace (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
2 650 Kč
530. Uzavření účetnictví za rok 2018 pro neauditované společnosti včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
2 650 Kč
531. Aktuality v účetnictví a daních 2018–2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
3 134 Kč
532. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a související otázky (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
2 287 Kč
533. Výběrový pohovor se zaměřením na osobnostní tendence uchazečů (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
4 586 Kč
534. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12 - 13.12.2018
8 458 Kč
535. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
4 586 Kč
536. Průřez novinek v daňových a účetních předpisech pro rok 2019 (PRAHA 8 )
13.12.2018
3 013 Kč
537. Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
2 892 Kč
538. Elektronická evidence tržeb (EET) v podmínkách roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
2 166 Kč
539. Cestovní náhrady 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
2 408 Kč
540. Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
2 499 Kč
541. Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12 - 14.12.2018
8 337 Kč
542. Účetní závěrka nestátních neziskových organizací za rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
2 499 Kč
543. Celní problematika v roce 2018 a očekávané změny roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
2 771 Kč
544. Zásoby z účetního a daňového pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
2 408 Kč
545. Důkazní břemeno v daňovém řízení (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
2 529 Kč
546. Praktický průvodce GDPR pro daňové a účetní pracovníky – první… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
2 771 Kč
547. Komunikace datovou schránkou aneb „jak efektivně komunikovat (nejen)… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
1 990 Kč
548. Novela zákona o DPH pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2018
2 771 Kč
549. Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2019 (PRAHA 1 )
17.12 - 19.12.2018
7 248 Kč
550. Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů v roce 2019 (PRAHA 1 )
17.12.2018
2 892 Kč
551. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12 - 18.12.2018
8 458 Kč
552. Správa dokumentů u původců ve veřejném i v soukromém sektoru – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2018
2 190 Kč
553. Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2018
2 771 Kč
554. Daň z příjmů fyzických osob – za rok 2018 a novinky roku 2019 včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2018
3 134 Kč
555. Mzdové předpisy aktuálně pro rok 2019 (PRAHA 1 )
18.12.2018
3 255 Kč
556. Soft skills vyšší generace – tisícero dovedností komunikace a… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12 - 19.12.2018
9 910 Kč
557. Nejdůležitější změny v daních, finančním a mzdovém účetnictví pro rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2018
2 287 Kč
558. Uzavření účetnictví za rok 2018 pro podnikatelské subjekty (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2018
2 771 Kč
559. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2019… (PRAHA 1 )
19.12.2018
2 529 Kč
560. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2018
4 586 Kč
561. Cestovní náhrady dle slovenské legislativy aktuálně a pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.12.2018
2 287 Kč
562. Aktuality v účetnictví a daních 2018–2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.1.2019
3 134 Kč
563. Velká účetní závěrka včetně daňového přiznání za rok 2018 (PRAHA 1 )
8.1 - 9.1.2019
4 816 Kč
564. Jak správně nastavit pravidla pro vyúčtování zahraničních pracovních… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.1.2019
2 650 Kč
565. Sestavení účetní závěrky podvojného účetnictví za rok 2018 (PRAHA 1 )
8.1.2019
3 013 Kč
566. Praktický pohled na účetní a daňové doklady dle předpisů pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.1.2019
2 650 Kč
567. Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok… (PRAHA 1 )
9.1.2019
3 013 Kč
568. Celní kodex a celní předpisy v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.1.2019
2 771 Kč
569. Kurz – elektronická evidence tržeb (EET) (PRAHA 1 - Nové Město )
14.1.2019
2 529 Kč
570. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2018/2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1.2019
3 328 Kč
571. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2019
2 771 Kč
572. Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků z pohledu zdravotního a… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.1.2019
2 892 Kč
573. Nejdůležitější změny v daních, finančním a mzdovém účetnictví pro rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.1.2019
2 287 Kč
574. Pracovněprávní předpisy v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.1.2019
3 013 Kč
575. Úhrada ambulantních zdravotních služeb v roce 2019 aneb mám dodatek… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2019
2 529 Kč
576. Zásoby, skladová evidence, vazba na fakturaci, drobný majetek,… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1.2019
3 013 Kč
577. Převodní ceny a daňová kontrola – aktuální výzva v přímých daních po… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1.2019
2 771 Kč
578. Cestovní náhrady včetně aktualit pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2019
2 529 Kč
579. Nastavení účetnictví, kontrolních vazeb a úprava vnitropodnikových… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2019
2 650 Kč
580. Splatná a odložená daň krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2019
2 650 Kč
581. Praktické uplatňování zákona o DPH od 1. 1. 2019 (PRAHA 8 )
30.1.2019
3 497 Kč
582. Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2019
2 892 Kč
583. Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2019
2 771 Kč
584. Daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2018 a aktuality pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2019
3 134 Kč
585. Elektronická evidence tržeb (EET) v podmínkách roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
1.2.2019
2 166 Kč
586. Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2019
3 013 Kč
587. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2019
2 771 Kč
588. Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2019
3 497 Kč
589. Uzavření daňové evidence OSVČ, daňové přiznání a přehledy k pojištění… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2019
3 013 Kč
590. Zákon o DPH 2018/2019 v příkladech, včetně zaúčtování specifických… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2.2019
2 771 Kč
591. Účetní závěrka za rok 2018 včetně finanční analýzy (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2019
3 255 Kč
592. Co musí manažer vědět o daních po novele z roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2019
3 134 Kč
593. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3.2019
2 771 Kč
594. Personální a mzdová problematika v roce 2018 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2019
2 892 Kč

Žádné položky.

Elektronické kurzy

Časté chyby a omyly v účetnictví a daních (záznam on-line)
1 392 Kč
CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
CESTOVNÍ NÁHRADY (záznam DVD)
1 392 Kč
Cestovní náhrady 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daň z příjmu fyzických osob 2015 a daňové přiznání za rok 2014 …
1 150 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2016/2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daň z příjmů fyzických osob v roce 2016 a daňové přiznání za rok 2015…
1 392 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2015 a daňové přiznání právnických osob…
1 150 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2016 a daňové přiznání za rok…
1 392 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2017 a daňové přiznání za rok…
1 392 Kč
Daně a účetnictví SVJ – společenství vlastníků jednotek (záznam on…
1 997 Kč
Daně a účetnictví v roce 2015 – první poznatky z praxe (záznam on…
1 150 Kč
Daňová kontrola (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňové a nedaňové výdaje v praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
Daňové minimum pro účetní v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňově uznatelné náklady v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňový řád pro účetní 2016 s ohledem na povinnou elektronickou…
1 392 Kč
Daňový řád pro účetní 2018 s ohledem na povinnou elektronickou…
1 997 Kč
DPH nejčastější chyby a praktické příklady (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH po novelách 2016 a 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2016 …
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2017 …
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2018 …
1 997 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU se zaměřením na služby v roce…
1 392 Kč
DPH při vývozu a dovozu 2018 - nejčastější chyby a příklady (záznam…
1 997 Kč
DPH pro začátečníky (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH v příkladech (záznam on-line)
1 997 Kč
DPH v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
DPH v roce 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH v tuzemsku 2014, 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (záznam DVD)
1 392 Kč
Elektronická evidence tržeb v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Elektronická komunikace se státní správou 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD)
1 392 Kč
Finanční transakce mezi obchodními organizacemi, transferové ceny …
1 392 Kč
GDPR a ochrana osobních údajů (záznam on-line)
1 997 Kč
INCOTERMS 2010 (záznam DVD)
1 392 Kč
INTRASTAT OD A DO Z (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK VYPLŇOVAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Kde nejvíce chybujeme v pracovním právu – pro náročné (záznam on-line)
1 392 Kč
Komplikované účetní případy (záznam on-line)
1 392 Kč
Kontrolní hlášení k DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Majetek a odpisy v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD)
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2017 (záznam…
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2016 …
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2018 (záznam…
1 997 Kč
Nemovitosti a jejich nájem v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v daních a účetnictví 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1.1.2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v oblasti účetnictví a daní od 1. 1. 2018 (záznam on-line)
1 997 Kč
Novinky ve mzdách 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky ve mzdách v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Pracovní právo pro mzdové účetní v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
PRACOVNÍ SMLOUVY A JAK NA NĚ Z POHLEDU PRAXE (záznam DVD)
1 392 Kč
Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU …
1 392 Kč
Problematika pohledávek a dluhů (závazků) v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam DVD)
1 392 Kč
Roční zúčtování daně z příjmů 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Silniční daň 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY (záznam DVD)
3 351 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – PRŮBĚH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU (záznam DVD)
1 392 Kč
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ …
1 392 Kč
Srážky, exekuce a oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2018 (záznam on…
1 997 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2016 (záznam on…
1 392 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení zaměstnanců – komplexní přehled kroků…
1 392 Kč
STYLISTIKA MODERNÍHO E-MAILU – OBCHODNÍ I OSOBNÍ KORESPONDENCE …
1 392 Kč
Účetní závěrka 2014 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 150 Kč
Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetní závěrka 2016 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetnictví a daně neziskových organizací 2015/2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetnictví pro praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PODLE NORMY ČSN 01 6910 – ZMĚNY A NOVINKY ROKU 2014…
1 392 Kč
VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY PRO ZAČÍNAJÍCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Vedení mzdové agendy pro zkušené (záznam on-line)
1 392 Kč
VEDENÍ OSOBNÍ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ (záznam DVD)
1 392 Kč
Vnitropodnikové směrnice (záznam on-line)
1 392 Kč
Výklad zákona o DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Výpočty ve mzdové účtárně – problematika pojistného (záznam on-line)
1 997 Kč
Výpočty ve mzdové účtárně – problematika výpočtu mzdy (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy IFRS (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy účetnictví I. – Právní úprava účetnictví (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy účetnictví II. – Majetek a zdroje (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy účetnictví III. – Základy účtování (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy účetnictví IV. – Účetní uzávěrka a závěrka (záznam on-line)
1 392 Kč
ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákoník práce – pracovní doba a její rozvržení z pohledu praxe ve…
1 392 Kč
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákonné způsoby optimalizace daní z pohledu daňového poradce (záznam…
1 392 Kč
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZAMĚSTNÁVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮ, STUDENTŮ – VZNIK A PRŮBĚH PP VZTAHU Z…
1 392 Kč
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 – ZMĚNY V ROCE 2014 A K 1. 1. 2015 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2016 - změny v roce 2015 a k 1. 1. 2016 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2017 – změny v roce 2016 a k 1.1.2017 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2018 – změny v roce 2017 a k 1.1.2018 …
1 997 Kč
Změny celních předpisů s návazností na DPH a změny INTRASTATu 2016 …
1 392 Kč
Změny společností – ukončování činnosti, převod, transformace (záznam…
1 392 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.