Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 1. VOX a.s., 24.05.2013, 11:50

„Úkolem manažera (z anglického slova manage - řídit) je řídit, organizovat, případně plánovat určité činnosti v určité firmě, podniku, společnosti i státní organizaci.“ Tak o pozici manažera v každé firmě hovoří Průvodce světem povolání. Jak ale být dobrým, kvalitním, erudovaným a progresivním manažerem, který splňuje požadavky dnešní doby?

Od manažera se očekává, že dokáže úkoly plánovat, organizovat a rozdělovat. Je samozřejmé, že prostor pro to, jak zlepšit vlastní manažerské schopnosti, je velmi široký. Přesto nesporným faktem je, že do jisté míry se člověk s dovednosti být manažerem rodí.

Osoba, jež se uchází o manažerský post a chce ho vykonávat zodpovědně, by měla být extrovertní povahy, měla by z ní vyzařovat autorita. Podřízení manažera musí mít v sobě pocit, že manažer věci rozumí a že právě jeho cesta k řešení určitého problému je ta správná; ta, která přinese kýžený výsledek.
Manažer by měl být schopen činnosti svých podřízených plánovat (tzv. time management). Měl by organizovat čas „svěřenců“ i vlastní – je důležité si úkoly časově zharmonizovat, zamezit, alespoň zčásti, stresovým situacím. Říká se sice, že pod stresem a časovým nátlakem vznikají nejlepší řešení situací, přesto je vhodné se vyvarovat neustálé nervozitě z nedodržování termínů.

Pozice manažera ve firmě by měla vzbuzovat u podřízených respekt, odhodlání zlepšovat výsledky dané firmy. Pokud to tak není, dříve, nebo později se to výrazně projeví na vypracovaných úkolech. Manažer by neměl jednat s lidmi mu podřízenými jako s „nevolníky“, měl by je brát jako partnery, kterým jde o stejnou věc, o stejný cíl.
Lidský a empatický přístup je v práci manažera důležitý. Nikoliv však takový, který dává podřízeným pocit, že si mohou vše dovolit. Hranice je tenká, ale člověk na nadřízené pracovní pozici by měl jasně ukázat, že je rovněž člověk „z masa a kostí“, který má své chyby a nedostatky, o nichž ví a jichž se chce postupem času zbavit. I vědomí vlastní nevyvolenosti provází dobrého manažera.

Progresivní manažer je meta. Chcete-li se k ní alespoň trochu přiblížit, navštivte program Progresivní manažer.

Autor: Tomáš Franěk, 1. VOX a.s.


Firma 1. VOX a.s. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Metodika pracovní doby, její rozvržení, pravidla a forma… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2018
2 892 Kč
2. Zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů,… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9 - 27.9.2018
7 732 Kč
3. LinkedIn pro personalistu profesionála (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2018
4 586 Kč
4. Soft skills vyšší generace – tisícero dovedností komunikace a… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9 - 26.9.2018
9 910 Kč
5. Excelentní paměť není pouhou iluzí (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2018
5 203 Kč
6. Poskytování dotací vč. změn u dotací ze státního rozpočtu od roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2018
2 190 Kč
7. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – účetní a daňové aspekty po… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2018
3 134 Kč
8. Právní minimum pro daňové poradce (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2018
2 650 Kč
9. IFRS nové standardy – IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky a IFRS 16… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2018
3 376 Kč
10. Řízení alergenů ve stravovacích provozech (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2018
2 529 Kč
11. Pracovněprávní vztahy – osobní agenda zaměstnanců ve vztahu k ochraně… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2018
2 771 Kč
12. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2018
4 586 Kč
13. Označování potravin pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2018
2 771 Kč
14. Nejčastější problémy a chyby při zpracování mezd (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2018
3 013 Kč
15. Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2018
4 586 Kč
16. Odpady ve stravovacích provozech pro začínající a mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2018
2 650 Kč
17. Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2018
2 650 Kč
18. DPH ve stavebnictví na příkladech z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2018
2 771 Kč
19. Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2018
2 408 Kč
20. Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2018
2 650 Kč
21. Komunikační MMA umění (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2018
4 586 Kč
22. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10 - 2.10.2018
8 216 Kč
23. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10 - 2.10.2018
8 458 Kč
24. IFRS – finanční nástroje (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10 - 3.10.2018
6 280 Kč
25. Pracovnělékařské služby aktuálně z pohledu zaměstnavatele,… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2018
2 771 Kč
26. Stavební zákon po jeho velké novele v praxi – přinesla novela… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2018
2 771 Kč
27. Základy DPH pro vaši praxi včetně novely zákona od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2018
2 892 Kč
28. Základy marketingu pro nemarketéry (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2018
4 586 Kč
29. Aktuálně k mezinárodnímu daňovému plánování – budoucnost blízká a… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2018
3 860 Kč
30. Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2018
2 299 Kč
31. Náklady na marketing z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2018
2 529 Kč
32. Daňové minimum pro účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10 - 5.10.2018
7 732 Kč
33. Bytová družstva v praxi – hospodaření a daňová problematika (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2018
3 013 Kč
34. Prodej jako hra (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2018
3 570 Kč
35. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2018
4 586 Kč
36. Jak dobře řídit a úspěšně zvládnout proces změny (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2018
4 586 Kč
37. Negociace po telefonu - jak dobře zvládnout různé typy telefonátů (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2018
4 586 Kč
38. Finanční analýza pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10 - 5.10.2018
5 191 Kč
39. Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací z… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2018
2 529 Kč
40. Likvidace obchodních společností a družstev – právní, účetní a daňový… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2018
3 134 Kč
41. Personální a organizační audity (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2018
4 586 Kč
42. Seminář pro starosty, radní, zastupitele – jak dobře řešit… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2018
3 255 Kč
43. Protikorupční chování (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2018
2 190 Kč
44. E-mail marketing – jak dobře oslovit klienty (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2018
4 538 Kč
45. Jak zvládat zásadní okamžiky v kariéře manažera (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2018
4 586 Kč
46. Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – pro úplné začátečníky (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2018
2 771 Kč
47. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2018
3 890 Kč
48. Angličtina ve financích a účetnictví – English in Finance and… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10 - 26.10.2018
7 865 Kč
49. Reklamace v tuzemském i zahraničním obchodě (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2018
2 771 Kč
50. Workshop prodejních dovedností – staňte se úspěšným prodejcem (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2018
4 586 Kč
51. Komunikace datovou schránkou aneb „jak efektivně komunikovat (nejen)… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2018
1 990 Kč
52. Kritické myšlení a rozhodování aneb rozhodovací manuál (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2018
4 586 Kč
53. Efektivní vedení aneb co se v týmu skrytě děje (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2018
4 586 Kč
54. Právo pro veřejnou správu (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2018
2 299 Kč
55. IFRS v praxi – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10 - 10.10.2018
7 853 Kč
56. Communication Skills – Telephone Conversations, Writing Email &… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2018
2 771 Kč
57. LinkedIn pro obchodníky (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2018
4 586 Kč
58. Zákon o svobodném přístupu k informacím – v nových souvislostech (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2018
2 771 Kč
59. Právní úprava kapitálového trhu (MIFID II/MIFIR) – první zkušenosti (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2018
2 650 Kč
60. DPH – řešení příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU, do a ze… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2018
2 650 Kč
61. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2018
2 771 Kč
62. České účetní standardy v každodenní praxi včetně příkladů účtování (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2018
2 771 Kč
63. Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní hodnota včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2018
2 771 Kč
64. INTRASTAT v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2018
2 650 Kč
65. Rychločtení – stručný výstižný jednodenní trénink (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2018
5 917 Kč
66. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2018
4 586 Kč
67. Neverbální komunikace – a její verbální projevy (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2018
2 965 Kč
68. Účetnictví pro nestátní neziskové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10 - 11.10.2018
5 445 Kč
69. Daňová evidence z pohledu každodenní praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2018
2 650 Kč
70. Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2018
3 606 Kč
71. Insolvenční řízení z pohledu věřitele – aktuální výkladové problémy a… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2018
3 013 Kč
72. Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2018
3 376 Kč
73. Možnosti a cesty osobního rozvoje (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2018
4 586 Kč
74. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2018
4 586 Kč
75. Praktický průvodce GDPR pro daňové a účetní pracovníky – první… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2018
2 771 Kč
76. Spory při realizaci staveb včetně judikatury a praktických doporučení (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2018
3 134 Kč
77. Delegování – umění, které vám bude pomáhat každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2018
4 586 Kč
78. Daňové spory v praxi – aneb jak řešit případné spory se správcem daně (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
2 771 Kč
79. Účetní a daňové aktuality očima daňové poradkyně (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
3 013 Kč
80. Kontroly v oblasti pracovního práva a jak na ně (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
2 529 Kč
81. Porovnání podnikání fyzické vs. právnické osoby z daňového a účetního… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
3 134 Kč
82. Jednáme s klientem po telefonu (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
4 586 Kč
83. Kontingenční tabulky v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
4 344 Kč
84. Průběh kontroly u příjemců dotací (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
2 650 Kč
85. Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10 - 12.10.2018
8 337 Kč
86. Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
2 190 Kč
87. Komunikace v multikulturních týmech (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
4 586 Kč
88. Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2018
2 771 Kč
89. Systémy bezpečnosti potravin – jejich principy a požadavky (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2018
2 650 Kč
90. Asistentka jako efektivní podpora projektového týmu (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2018
4 586 Kč
91. Roční zúčtování záloh daně z příjmů ze závislé činnosti a roční… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2018
3 134 Kč
92. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2018
2 771 Kč
93. Leadership orientovaný opravdu na lidi (aneb self-managing system) (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2018
4 586 Kč
94. Základy typografické úpravy dokumentů (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2018
3 134 Kč
95. Jak nastavit lokální obchodní strategie (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2018
4 586 Kč
96. Six Sigma pro vaši praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2018
2 408 Kč
97. DPH – nejčastější chyby (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2018
3 013 Kč
98. Základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10 - 19.10.2018
10 878 Kč
99. Základní orientace v personalistice (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10 - 16.10.2018
8 337 Kč
100. Zvládání stresu na pracovišti i v soukromém životě, relaxační… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10 - 16.10.2018
8 216 Kč
101. Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti v roce 2018 a očekávané… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2018
3 134 Kč
102. Pokladna, práce s penězi, které nejsou vaše, platební karty, šeková… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2018
2 650 Kč
103. Die professionelle Präsentation – für Profis und Anfänger (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2018
2 771 Kč
104. Zákoník práce v praxi – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10 - 17.10.2018
4 828 Kč
105. Přeměny obchodních společností – právní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2018
3 013 Kč
106. Zlepšete své soustředění a pozornost ve věku vyrušování (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2018
4 586 Kč
107. Mzdová akademie pro začínající v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10 - 19.10.2018
6 994 Kč
108. Praktický trénink obrany daňového subjektu aneb jak se vypořádat s… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2018
2 771 Kč
109. Transferové ceny v koncernových strukturách (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2018
3 376 Kč
110. Restrukturalizace, transformace a podnikové přeměny – příklady fúzí,… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2018
2 529 Kč
111. Moderní Public Relations – manuál komunikace s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2018
4 586 Kč
112. Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2018
3 013 Kč
113. Dodací doložky INCOTERMS 2010 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2018
2 771 Kč
114. Leasing – účetní a daňový pohled pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2018
2 771 Kč
115. Trénink vyjednávání pro nákupčí (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10 - 19.10.2018
8 700 Kč
116. Jak si udržet zdravá záda (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2018
4 586 Kč
117. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2018
4 586 Kč
118. Excelentní paměť není pouhou iluzí – rozšířený seminář (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10 - 19.10.2018
8 821 Kč
119. Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru v souvislosti s… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2018
2 190 Kč
120. Silná firemní kultura a zlepšování výkonu firmy (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2018
4 586 Kč
121. Zásadní rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2018
2 650 Kč
122. DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2018
2 529 Kč
123. LinkedIn a reprezentace firmy navenek (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2018
4 586 Kč
124. Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků z pohledu zdravotního a… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2018
2 892 Kč
125. Získejte nové zákazníky – naučte se digitální marketing jako… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2018
3 860 Kč
126. Jak zjistit hospodářský výsledek s využitím účtování o nedokončené… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2018
2 892 Kč
127. Řízení nákladů firmy a organizace i businessu, rozpočtování a… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10 - 24.10.2018
11 967 Kč
128. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10 - 23.10.2018
4 707 Kč
129. Nejčastější chyby personalistů na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2018
4 586 Kč
130. Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2018
5 143 Kč
131. Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2018
2 499 Kč
132. Majetek podle českých předpisů a IFRS – srovnání, včetně nového… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10 - 24.10.2018
6 401 Kč
133. Marketing a reklama – daňové a účetní aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2018
2 892 Kč
134. Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10 - 24.10.2018
8 337 Kč
135. Rozhovory v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2018
4 586 Kč
136. Projektové řízení pro začínající projektové manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2018
4 586 Kč
137. Hospodaření s majetkem státu po novele zákona č. 219/2000 Sb., o… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2018
2 390 Kč
138. Příprava profesionální prezentace v MS PowerPoint (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2018
4 465 Kč
139. Finance pro nefinanční manažery – komplexní přehled včetně příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2018
3 013 Kč
140. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10 - 25.10.2018
8 458 Kč
141. Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2018
3 013 Kč
142. Systémy bezpečnosti obalů – požadavky standardů na výrobce obalů pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2018
2 650 Kč
143. Zahraniční holdingové struktury – právní a daňové souvislosti včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2018
2 771 Kč
144. Employer branding – staňte se magnetem na talenty (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2018
4 586 Kč
145. Vizitka písemné komunikace – jak se prezentovat působivě, bez chyb a… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2018
2 390 Kč
146. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2018
4 586 Kč
147. Získávání a analýza dat v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2018
4 586 Kč
148. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10 - 26.10.2018
4 586 Kč
149. Systémy bezpečnosti potravin pro pokročilé – standardy BRC, IFS (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2018
2 650 Kč
150. Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2018
3 739 Kč
151. Insolvenční řízení – řešení úpadku oddlužením – aktuální výkladové… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2018
2 771 Kč
152. Strukturované myšlení efektivního pracovníka, práce s informacemi (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10 - 26.10.2018
8 216 Kč
153. Stavba na cizím pozemku aneb umisťování staveb z hlediska občanského… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2018
2 771 Kč
154. Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2018
2 390 Kč
155. Jak na tvorbu směrnic a personální reporting (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2018
4 586 Kč
156. Prodej jako profese aneb jak být stále lepší (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2018
4 985 Kč
157. Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2018
2 650 Kč
158. BOZP a odborná a zdravotní způsobilost zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2018
2 529 Kč
159. Hospodářský rok a specifika jeho účtování (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2018
2 529 Kč
160. Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2018
2 892 Kč
161. Tisková zpráva od A do Z aneb jak na informace pro média ( páteční… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2018
3 207 Kč
162. Moderní controlling a reporting (distanční studium) (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10 - 19.11.2018
14 508 Kč
163. Fakturace a DPH pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2018
2 650 Kč
164. Zajišťovací příkazy a postup po jejich vydání (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2018
2 529 Kč
165. Presentation Skills for Managers and Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2018
2 771 Kč
166. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10 - 30.10.2018
8 216 Kč
167. Emoce pod kontrolou – zvládání emocí v pěti krocích (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2018
5 143 Kč
168. Pohledávky a dluhy (závazky) – účetní a daňové vymezení (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2018
2 408 Kč
169. Prodej investičních produktů s ohledem na povinné předpisy a včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2018
2 650 Kč
170. Jak telefonovat bez obav, efektivněji a úspěšněji (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2018
4 586 Kč
171. IFRS – mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10 - 1.11.2018
9 305 Kč
172. Minimum celního deklaranta (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10 - 2.11.2018
9 426 Kč
173. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – masné výrobky (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2018
2 650 Kč
174. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2018
4 586 Kč
175. Prezentační a lektorské dovednosti kreativně a beze stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2018
4 586 Kč
176. Stal jsem se manažerem (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10 - 31.10.2018
8 337 Kč
177. Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na výrobní společnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2018
2 892 Kč
178. Vzájemné souvislosti DPH, daně z příjmů právnických osob a účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2018
3 376 Kč
179. Neviditelný leadership – jak lidi vést namísto řídit (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2018
4 586 Kč
180. Cenné papíry v podnikatelské praxi – účetní a daňový pohled v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2018
2 529 Kč
181. Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, skladové hospodářství, nedokončená… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2018
2 771 Kč
182. Kolektivní vyjednávání 2018 – z pohledu pracovněprávních vztahů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2018
3 255 Kč
183. Manažer jako kouč, koučování pro manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10 - 1.11.2018
8 216 Kč
184. Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na prodej služeb v komerčním… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2018
2 892 Kč
185. GDPR – výkladové a aplikační problémy a nový zákon o zpracování… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2018
2 892 Kč
186. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2018
3 618 Kč
187. Rychločtení – stručný výstižný jednodenní trénink (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2018
6 171 Kč
188. Pracovní smlouvy z pohledu praxe, včetně problematiky práce z domova (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2018
2 650 Kč
189. Kommunikationsfähigkeiten – Telefongespräche, Schreiben von E-Mail… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2018
2 771 Kč
190. Ekonomické ukazatele – charakteristika a jejich vyhodnocení (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2018
2 771 Kč
191. Výpočty ve mzdové účtárně – pro začínající mzdové účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2018
2 408 Kč
192. Daň z příjmů aktuálně a očekávané změny pro rok 2019 – speciálka (PRAHA 8 )
1.11 - 2.11.2018
4 828 Kč
193. Daň z příjmů fyzických osob v roce 2018 a očekávané změny pro rok… (PRAHA 8 )
1.11.2018
3 255 Kč
194. To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaci (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11 - 2.11.2018
8 337 Kč
195. Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a smlouvy k… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2018
2 650 Kč
196. Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2018
4 586 Kč
197. Daň z příjmů právnických osob aktuálně a očekávané změny pro rok 2019… (PRAHA 8 )
2.11.2018
3 497 Kč
198. Praktické uplatňování DPH v roce 2018 a očekávané změny pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2018
3 255 Kč
199. Dopady změn u DPH na společnosti (sdružení) od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2018
3 013 Kč
200. Kárné provinění a kárná odpovědnost státních zaměstnanců – aplikace… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2018
2 299 Kč
201. Rodinné a dědické právo podle nového občanského zákoníku (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2018
1 990 Kč
202. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11 - 6.11.2018
8 458 Kč
203. US GAAP – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11 - 7.11.2018
8 458 Kč
204. Ekonomická správa nemovitostí včetně daňových aspektů (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2018
3 013 Kč
205. Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2018
3 134 Kč
206. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2018
2 408 Kč
207. Strategický management (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2018
4 586 Kč
208. Obchodní mailová komunikace v angličtině (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2018
3 255 Kč
209. Práce s emocemi v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2018
4 586 Kč
210. Inventarizace majetku a závazků – náležitá příprava na účetní závěrku (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2018
2 650 Kč
211. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – koloniální zboží (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2018
2 408 Kč
212. ePrivacy pro IT pracovníky – co přináší, jak postupovat, vazby na… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2018
2 771 Kč
213. Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2018
3 255 Kč
214. Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2018
2 601 Kč
215. Time management pro chronické prokrastinátory (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2018
4 586 Kč
216. Etiketa pro úřednice a úředníky (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2018
2 299 Kč
217. Jak efektivně zaujmout, oslovit a získat nové zákazníky pomocí… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2018
4 586 Kč
218. Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2018
2 771 Kč
219. Prodej jako hra (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2018
3 509 Kč
220. Vaše angličtina – neztrácejte naději (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2018
5 191 Kč
221. Vyúčtování zahraničních pracovních cest, valutová pokladna, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2018
2 650 Kč
222. Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11 - 9.11.2018
7 974 Kč
223. Myšlenkové mapy a další metody pro vaši tvořivost (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2018
4 586 Kč
224. Účetní, daňové a právní martyrium při dlouhodobé fyzické přítomnosti… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2018
3 013 Kč
225. Převodní ceny a daňová kontrola – aktuální výzva v přímých daních po… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2018
2 771 Kč
226. Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11 - 8.11.2018
4 599 Kč
227. Leader – Manager – Coach™ (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11 - 9.11.2018
8 458 Kč
228. Řeč těla v profesním jednání (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2018
4 586 Kč
229. Jak uzavírat obchodní smlouvy a smluvně se zabezpečit proti obchodním… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2018
3 134 Kč
230. Zákon o registru smluv – aktuální problematika (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2018
2 771 Kč
231. Společník a jednatel jednočlenné s. r. o. – účetní a daňové hledisko (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2018
2 892 Kč
232. DPH u zvláštních režimů včetně vazby na daňovou kontrolu a daňový řád (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2018
3 255 Kč
233. Zahraniční obchod se službami z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2018
2 771 Kč
234. Motivace a odměňování pracovníků: čím, jak, koho a proč odměnit (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2018
4 586 Kč
235. Insolvenční rizika související s uzavíráním transakcí – střet… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2018
2 287 Kč
236. Odměňování zaměstnanců mzdou a nejčastější chyby zaměstnavatelů (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2018
2 529 Kč
237. Systém bezpečnosti obalů – požadavky IFS PACsecure (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2018
2 529 Kč
238. Hovory a rozhovory s médii (páteční dopolední workshop) (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2018
3 207 Kč
239. Konference: DAŇOVÝ ŘÁD 2018 – XVIII. ročník procesního daňového práva (PRAHA 8 )
12.11 - 13.11.2018
5 784 Kč
240. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11 - 11.12.2018
10 866 Kč
241. Povinnost nahradit majetkovou a nemajetkovou újmu v pracovním právu… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2018
3 013 Kč
242. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a základy… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11 - 13.11.2018
6 038 Kč
243. Kontrolní vazby v účetnictví – přípravné práce před uzavřením… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2018
3 013 Kč
244. Kolektivní investování – aktuálně a po změnách roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2018
2 650 Kč
245. Podřízený zaměstnanec od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11 - 13.11.2018
8 216 Kč
246. Jak na strategické plánování v neziskových organizacích (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2018
2 499 Kč
247. Workshop prodejních dovedností – staňte se úspěšným prodejcem (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2018
4 586 Kč
248. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2018
4 586 Kč
249. Finanční plán a reporting – praktické rady a tipy (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2018
2 771 Kč
250. Postavení jednatele – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2018
2 771 Kč
251. Opravné položky – daňový a účetní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2018
3 013 Kč
252. Dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2018
2 499 Kč
253. Moderní time management – vymaňte se ze shonu, stresu a odkládání (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2018
4 586 Kč
254. Manažerské rozhodování – postupy, metody a nástroje (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2018
4 586 Kč
255. Základy risk managementu včetně příkladů z praxe, simulační hry a… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11 - 15.11.2018
5 542 Kč
256. Sanitace a ochranný systém proti výskytu škůdců ve stravovacích… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2018
2 529 Kč
257. Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2018
2 771 Kč
258. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2018
3 025 Kč
259. DPH v roce 2018 a připravované změny pro rok 2019 – speciálka pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11 - 16.11.2018
7 587 Kč
260. Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11 - 15.11.2018
4 453 Kč
261. Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2018 a připravované… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2018
3 134 Kč
262. Povolování provádění staveb – změny v právní úpravě s účinností od 1.… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2018
2 771 Kč
263. Protikorupční chování (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2018
2 190 Kč
264. Jak vyladit projektový tým a dojít tak k lepším výsledkům (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2018
4 586 Kč
265. Uplatňování DPH mezi zeměmi EU a s třetími zeměmi v roce 2018 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
3 134 Kč
266. Veřejné zakázky – výkladové a aplikační problémy nového zákona (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
3 134 Kč
267. Profesionálem účetní závěrky krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11 - 16.11.2018
7 248 Kč
268. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
2 892 Kč
269. Profesionálem účetní závěrky – příprava na daňové přiznání a odložená… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
2 650 Kč
270. Profesionálem účetní závěrky – uzávěrkové operace, sestavení účetní… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
3 013 Kč
271. Systémy pro zajištění bezpečnosti potravin v zemědělské prvovýrobě … (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
2 408 Kč
272. Svěřenské fondy pro pokročilé z pohledu transakčních, daňových a… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
3 013 Kč
273. Moderní marketingová komunikace a propagace (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
4 586 Kč
274. Jak na tvorbu směrnic a personální reporting (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
4 586 Kč
275. Výkonnost zaměstnance v kanceláři (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2018
4 586 Kč
276. Jak připravovat, organizovat a vyhodnotit jazykové vzdělávání… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
4 586 Kč
277. Deutsch für HR Professionals von B1 bis C1/C2 Ebene (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
2 771 Kč
278. Tuzemské cestovní náhrady v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
2 529 Kč
279. Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně – změny roku 2018 a k 1. 1.… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
2 529 Kč
280. Sousedská práva v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
2 650 Kč
281. Profesionálem účetní závěrky – audit, výroční zprávy a zveřejnění… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
3 013 Kč
282. DPH v roce 2018 v příkladech a připravované změny pro rok 2019 – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
3 134 Kč
283. Jak efektivně nabírat zaměstnance do menší firmy – přežijte mezi… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
3 860 Kč
284. Účtování dotací u podnikatelských subjektů a nestátních neziskových… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
2 650 Kč
285. Jak na dezinformace – odolejte fake news (páteční dopolední workshop) (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
3 207 Kč
286. Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
3 134 Kč
287. Výzkum a vývoj a jeho podpora v České republice – výkladový seminář (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
2 892 Kč
288. HR Recruitment & Selection and Employee Assessments (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
2 892 Kč
289. Zavedení IFRS do firemního účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11 - 20.11.2018
5 990 Kč
290. Změny v účetních a daňových zákonech v roce 2018 a novely daňových… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
2 529 Kč
291. Zdanění hazardních her v praxi – aktuálně a očekávaný vývoj (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
2 408 Kč
292. Pracovní právo v praxi – aktuálně a změny pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
3 497 Kč
293. Mzdově personální profesionál® (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11 - 23.11.2018
12 088 Kč
294. Platební styk – aktuální změny právní úpravy včetně nejnovějších změn (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
2 650 Kč
295. Daňová podpora výzkumu a vývoje zaměřená na odpočitatelnou položku… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
2 892 Kč
296. Mzdové a platové předpisy v praxi – aktuálně a změny pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
3 618 Kč
297. Systém HACCP ve stravovacích provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
2 408 Kč
298. Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
3 013 Kč
299. Finanční analýza interaktivně, včetně praktických příkladů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
2 771 Kč
300. Zvládání krizových situací proměnou komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
3 618 Kč
301. Moderní timemanagement – 10 návyků pro váš čas a energii (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
4 586 Kč
302. Digitální marketing: jak získat maximum ze stávajících zákazníků (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
3 860 Kč
303. Zákoník práce, zákon o dani z příjmů ze závislé činnosti, sociální a… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11 - 22.11.2018
7 974 Kč
304. Fakturace v přeshraničním obchodě a službách včetně účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
2 529 Kč
305. Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
2 892 Kč
306. Prokazování původu majetku a prohlášení o majetku (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
2 408 Kč
307. Specifika účtování zemědělství včetně příkladů z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
2 892 Kč
308. Nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a důchodové… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
3 618 Kč
309. Excelentní paměť není pouhou iluzí (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
5 203 Kč
310. Automatizace práce v MS Excel pomocí maker (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11 - 22.11.2018
7 974 Kč
311. Nástup nového zaměstnance do firmy z pohledu personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
4 465 Kč
312. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
4 586 Kč
313. Leadershipem k výjimečným týmům a mimořádným výsledkům (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
4 586 Kč
314. Lean Canvas v projektovém řízení (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
4 586 Kč
315. Klíč k motivaci a zvyšování osobního výkonu (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
4 586 Kč
316. Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
2 892 Kč
317. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2018/2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
3 328 Kč
318. Smlouva o dílo – komplexní prakticky zaměřený rozbor právní úpravy… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
2 650 Kč
319. Cestovní náhrady – aktuálně a změny pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
2 408 Kč
320. Zdravotní pojištění – aktuálně a změny pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
1 803 Kč
321. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
2 771 Kč
322. Úvod do neštěstí aneb jak na opravdovou sebemotivaci (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
4 586 Kč
323. Akvizice nemovitostí, due diligence (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
2 771 Kč
324. Zdaňování mezd a platů – aktuálně a změny pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
2 408 Kč
325. Auditor v potravinářství (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
2 650 Kč
326. Business plán pro vaši praxi – krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
2 771 Kč
327. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
4 707 Kč
328. LinkedIn pro personalistu – profesionála (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
4 586 Kč
329. Efektivní vedení aneb co se v týmu skrytě děje (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
4 586 Kč
330. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2018
2 299 Kč
331. Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2019 – speciálka (PRAHA 8 )
26.11 - 27.11.2018
5 433 Kč
332. Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
2 650 Kč
333. Praktické zkušenosti s kontrolním hlášením k DPH a obrana proti… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
2 771 Kč
334. Pracovněprávní vztahy – osobní agenda zaměstnanců ve vztahu k ochraně… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
2 771 Kč
335. Poskytovatelé investičních služeb po MIFID II (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
2 650 Kč
336. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
4 586 Kč
337. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
4 586 Kč
338. Účetní závěrka roku 2018 u nestátních neziskových organizací (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2018
2 499 Kč
339. Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11 - 27.11.2018
8 216 Kč
340. Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2018
2 892 Kč
341. Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0–7 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 29.11.2018
6 038 Kč
342. Kontroly zaměstnavatelů inspektoráty práce – průběh kontroly a postup… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2018
2 650 Kč
343. Aktuální legislativa pro výrobce potravin a obalů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2018
2 650 Kč
344. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 28.11.2018
8 458 Kč
345. Čtyři hlavní návyky pro dokončení důležitých úkolů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2018
4 586 Kč
346. Správa dokumentů u původců v soukromém sektoru v souvislosti s… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2018
2 190 Kč
347. Efektivní řešení problémů a rozhodovací metody (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 28.11.2018
8 216 Kč
348. Sanitace a ochranný systém proti výskytu škůdců pro výrobní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2018
2 529 Kč
349. Inventarizace majetku a závazků včetně přípravných prací pro uzavření… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2018
2 650 Kč
350. Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11 - 29.11.2018
6 643 Kč
351. Opravy chyb minulých období – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2018
2 650 Kč
352. Cash flow v teorii i praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11 - 29.11.2018
6 280 Kč
353. Efektivní získávání zaměstnanců – včetně náboru na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11 - 29.11.2018
8 216 Kč
354. Odštěpný závod (organizační složka podniku) zahraniční společnosti v… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2018
3 860 Kč
355. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2018
4 586 Kč
356. Budujeme úspěšnou značku firmy, produktu, služby (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2018
4 586 Kč
357. Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
2 650 Kč
358. Daňové a účetní rozinky aneb Špindl roku 2018 – XXIII. ročník (ŠPINDLERŮV MLÝN )
29.11 - 1.12.2018
8 458 Kč
359. Time management IV. generace s Ing. Petrem Pacovským (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11 - 30.11.2018
10 152 Kč
360. Insolvenční řízení – praktické rady pro obezřetné podnikatele (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
3 013 Kč
361. Krizové PR a komunikace s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
4 586 Kč
362. Jak řešit krizové situace ve vyjednávání (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11 - 30.11.2018
8 700 Kč
363. Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
4 586 Kč
364. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
4 586 Kč
365. Diskuzní seminář k aktuálním změnám ve zdanění prodeje zboží přes… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
4 586 Kč
366. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
4 586 Kč
367. Jak na tvorbu dobrého dotazníku aneb od nápadu k vyhodnocení (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2018
4 586 Kč
368. Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2018
2 287 Kč
369. Zdaňování příjmů ze spekulací s kryptoměnami (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2018
2 529 Kč
370. Delegování – umění, které vám bude pomáhat každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2018
4 586 Kč
371. Firma jako fungující "PR tým" (páteční dopolední workshop) (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2018
3 207 Kč
372. Světové účetnictví US GAAP a IFRS (srovnání a jejich vzájemné využití… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12 - 6.12.2018
10 757 Kč
373. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2018
2 529 Kč
374. Základy DPH pro vaši praxi včetně novely zákona od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2018
2 892 Kč
375. Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách předpisů v… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2018
2 650 Kč
376. Moderní leadership aneb proč benefity nestačí (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2018
3 509 Kč
377. Zvládání stresu na pracovišti i v soukromém životě, relaxační… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12 - 4.12.2018
8 216 Kč
378. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12 - 4.12.2018
8 458 Kč
379. Účetní závěrka za rok 2018 v plném a zjednodušeném rozsahu (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2018
3 134 Kč
380. Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2018
2 650 Kč
381. Zákon o DPH a jeho změny pro rok 2019 ve vazbě na daňový řád (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2018
2 771 Kč
382. Efektivní komunikace manažera (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2018
4 586 Kč
383. Sociální sítě, komunity, web a blog. Naučte se digitální marketing… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2018
3 751 Kč
384. Praktický seminář k aktuálním otázkám poskytování informací… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2018
2 299 Kč
385. Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2018
2 650 Kč
386. Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12 - 6.12.2018
4 586 Kč
387. Výkaz cash flow prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2018
2 771 Kč
388. Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2018
3 618 Kč
389. Srovnání českého a slovenského pracovního práva s ohledem na novely v… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2018
3 497 Kč
390. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2018
4 586 Kč
391. Profesionální asistentka – management podpory manažerů (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12 - 6.12.2018
8 216 Kč
392. Efektivní využití MS Office v práci asistentky (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12 - 7.12.2018
12 076 Kč
393. Náhrada škody v obchodní praxi – výklad, judikatura, praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
2 771 Kč
394. Zástavy v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
3 013 Kč
395. Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2018 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
2 408 Kč
396. Hodnocení zaměstnanců a jeho vazba na ostatní personální procesy (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12 - 7.12.2018
8 337 Kč
397. Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace za rok 2018 a novinky… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
2 650 Kč
398. Týmová komunikace krok za krokem aneb jak se domluvit a jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
4 586 Kč
399. Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2018
5 143 Kč
400. Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2018
2 408 Kč
401. Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2018
2 650 Kč
402. Účetním výkazům a závěrce rozumíme (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2018
2 771 Kč
403. Jak si udržet zdravá záda (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2018
4 586 Kč
404. Řízení nákladů firmy, organizace i businessu a rozpočtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12 - 11.12.2018
10 152 Kč
405. Performance Management and Development Planning (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2018
2 892 Kč
406. Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12 - 11.12.2018
6 038 Kč
407. Faktura – komplexně na příkladech z praxe a náležitosti daňových… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2018
2 529 Kč
408. Aktivní vedení týmu (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12 - 11.12.2018
8 216 Kč
409. Negociace po telefonu – jak dobře zvládnout různé typy telefonátů (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2018
4 586 Kč
410. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12 - 11.12.2018
8 458 Kč
411. Stálice a novinky v judikatuře nejvyššího správního soudu k daním z… (PRAHA 8 )
10.12.2018
3 981 Kč
412. Zákon o zadávání veřejných zakázek (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2018
2 390 Kč
413. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
3 860 Kč
414. Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR a vysílání pracovníků do… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
3 255 Kč
415. Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
2 892 Kč
416. Práce s vizemi a akčními plány pro rozvoj týmů i jednotlivců (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
4 586 Kč
417. Nejčastější chyby personalistů na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
4 586 Kč
418. Pokladna, práce s penězi, které nejsou vaše, platební karty – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
2 299 Kč
419. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit –… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2018
3 618 Kč
420. DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně a pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
2 771 Kč
421. Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
3 376 Kč
422. IFRS – aktuálně i připravované novelizace (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
2 650 Kč
423. Uzavření účetnictví za rok 2018 pro neauditované společnosti včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
2 650 Kč
424. Aktuality v účetnictví a daních 2018–2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
3 134 Kč
425. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a související otázky (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
2 287 Kč
426. Výběrový pohovor se zaměřením na osobnostní tendence uchazečů – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
4 586 Kč
427. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12 - 13.12.2018
8 458 Kč
428. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
4 586 Kč
429. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
4 586 Kč
430. Průřez novinek v daňových a účetních předpisech pro rok 2019 (PRAHA 8 )
13.12.2018
3 013 Kč
431. Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
2 892 Kč
432. Elektronická evidence tržeb (EET) v podmínkách roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
2 166 Kč
433. Cestovní náhrady 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
2 408 Kč
434. Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
2 499 Kč
435. Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12 - 14.12.2018
8 337 Kč
436. Účetní závěrka nestátních neziskových organizací za rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2018
2 499 Kč
437. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12 - 14.12.2018
8 216 Kč
438. Celní problematika v roce 2018 a očekávané změny roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
2 771 Kč
439. Zásoby z účetního a daňového pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
2 408 Kč
440. Důkazní břemeno v daňovém řízení (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
2 529 Kč
441. Praktický průvodce GDPR pro daňové a účetní pracovníky – první… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
2 771 Kč
442. Komunikace datovou schránkou aneb „jak efektivně komunikovat (nejen)… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
1 990 Kč
443. Novela zákona o DPH pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2018
2 771 Kč
444. Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2019 (PRAHA 1 )
17.12 - 19.12.2018
7 248 Kč
445. Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů v roce 2019 (PRAHA 1 )
17.12.2018
2 892 Kč
446. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12 - 18.12.2018
8 458 Kč
447. Správa dokumentů u původců ve veřejném i v soukromém sektoru – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2018
2 190 Kč
448. Emoce pod kontrolou – zvládání emocí v pěti krocích (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2018
5 143 Kč
449. Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2018
2 771 Kč
450. Daň z příjmů fyzických osob – za rok 2018 a novinky roku 2019 včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2018
3 134 Kč
451. Mzdové předpisy aktuálně pro rok 2019 (PRAHA 1 )
18.12.2018
3 255 Kč
452. Soft skills vyšší generace – tisícero dovedností komunikace a… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12 - 19.12.2018
9 910 Kč
453. Nejdůležitější změny v daních, finančním a mzdovém účetnictví pro rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2018
2 287 Kč
454. Uzavření účetnictví za rok 2018 pro podnikatelské subjekty (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2018
2 771 Kč
455. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2019… (PRAHA 1 )
19.12.2018
2 529 Kč
456. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2018
4 586 Kč
457. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2018
4 586 Kč
458. Financování od A do Z – v příkladech, s důrazem na praktickou aplikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
20.12.2018
2 892 Kč
459. Cestovní náhrady dle slovenské legislativy aktuálně a pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.12.2018
2 287 Kč
460. Aktuality v účetnictví a daních 2018–2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.1.2019
3 134 Kč
461. Velká účetní závěrka včetně daňového přiznání za rok 2018 (PRAHA 1 )
8.1 - 9.1.2019
4 816 Kč
462. Jak správně nastavit pravidla pro vyúčtování zahraničních pracovních… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.1.2019
2 650 Kč
463. Sestavení účetní závěrky podvojného účetnictví za rok 2018 (PRAHA 1 )
8.1.2019
3 013 Kč
464. Praktický pohled na účetní a daňové doklady dle předpisů pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.1.2019
2 650 Kč
465. Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok… (PRAHA 1 )
9.1.2019
3 013 Kč
466. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
10.1 - 11.1.2019
8 458 Kč
467. Celní kodex a celní předpisy v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.1.2019
2 771 Kč
468. Kurz – elektronická evidence tržeb (EET) (PRAHA 1 - Nové Město )
14.1.2019
2 529 Kč
469. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2018/2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1.2019
3 328 Kč
470. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1 - 16.1.2019
9 668 Kč
471. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2019
2 771 Kč
472. Efektivní práce s daty díky funkcím MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1 - 18.1.2019
8 216 Kč
473. Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků z pohledu zdravotního a… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.1.2019
2 892 Kč
474. Nejdůležitější změny v daních, finančním a mzdovém účetnictví pro rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.1.2019
2 287 Kč
475. Pracovněprávní předpisy v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.1.2019
3 013 Kč
476. Úhrada ambulantních zdravotních služeb v roce 2019 aneb mám dodatek… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2019
2 529 Kč
477. Zásoby, skladová evidence, vazba na fakturaci, drobný majetek,… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1.2019
3 013 Kč
478. Převodní ceny a daňová kontrola – aktuální výzva v přímých daních po… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1.2019
2 771 Kč
479. Cestovní náhrady včetně aktualit pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2019
2 529 Kč
480. Splatná a odložená daň krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2019
2 650 Kč
481. Praktické uplatňování zákona o DPH od 1. 1. 2019 (PRAHA 8 )
30.1.2019
3 497 Kč
482. Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2019
2 892 Kč
483. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1 - 31.1.2019
8 458 Kč
484. Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2019
2 771 Kč
485. Nastavení účetnictví, kontrolních vazeb a úprava vnitropodnikových… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2019
2 650 Kč
486. Daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2018 a aktuality pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2019
3 134 Kč
487. Elektronická evidence tržeb (EET) v podmínkách roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
1.2.2019
2 166 Kč
488. Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2019
3 013 Kč
489. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2019
2 771 Kč
490. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2 - 14.2.2019
8 458 Kč
491. Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2019
3 497 Kč
492. Uzavření daňové evidence OSVČ, daňové přiznání a přehledy k pojištění… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2019
3 013 Kč
493. Zákon o DPH 2018/2019 v příkladech, včetně zaúčtování specifických… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2.2019
2 771 Kč
494. Účetní závěrka za rok 2018 včetně finanční analýzy (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2019
3 255 Kč
495. Co musí manažer vědět o daních po novele z roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2019
3 134 Kč
496. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2 - 27.2.2019
8 216 Kč
497. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3.2019
2 771 Kč
498. Personální a mzdová problematika v roce 2018 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2019
2 892 Kč
499. Daňové minimum pro účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6 - 5.6.2019
7 732 Kč
500. Jak může firmě prospět osobní PR a značka zaměstnance (páteční… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2019
3 207 Kč

Žádné položky.

Elektronické kurzy

Auto v podnikání (záznam on-line)
1 997 Kč
Časté chyby a omyly v účetnictví a daních (záznam on-line)
1 392 Kč
CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
CESTOVNÍ NÁHRADY (záznam DVD)
1 392 Kč
Cestovní náhrady 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daň z příjmu fyzických osob 2015 a daňové přiznání za rok 2014 …
1 150 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2016/2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2017/2018 (záznam on-line)
1 997 Kč
Daň z příjmů fyzických osob v roce 2016 a daňové přiznání za rok 2015…
1 392 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2015 a daňové přiznání právnických osob…
1 150 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2018 a daňové přiznání za rok 2017 …
1 997 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2016 a daňové přiznání za rok…
1 392 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2017 a daňové přiznání za rok…
1 392 Kč
Daně a účetnictví SVJ – společenství vlastníků jednotek (záznam on…
1 997 Kč
Daně a účetnictví v roce 2015 – první poznatky z praxe (záznam on…
1 150 Kč
Daňová kontrola (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňové a nedaňové výdaje v praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
Daňové minimum pro účetní v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňově uznatelné náklady v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňový řád pro účetní 2016 s ohledem na povinnou elektronickou…
1 392 Kč
Daňový řád pro účetní 2018 s ohledem na povinnou elektronickou…
1 997 Kč
DPH nejčastější chyby a praktické příklady (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH po novelách 2016 a 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2016 …
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2017 …
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2018 …
1 997 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU se zaměřením na služby v roce…
1 392 Kč
DPH při vývozu a dovozu 2018 - nejčastější chyby a příklady (záznam…
1 997 Kč
DPH pro začátečníky (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH v příkladech (záznam on-line)
1 997 Kč
DPH v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
DPH v roce 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH v tuzemsku 2014, 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (záznam DVD)
1 392 Kč
Elektronická evidence tržeb v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Elektronická komunikace se státní správou 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD)
1 392 Kč
Finanční transakce mezi obchodními organizacemi, transferové ceny …
1 392 Kč
GDPR a ochrana osobních údajů (záznam on-line)
1 997 Kč
INCOTERMS 2010 (záznam DVD)
1 392 Kč
INTRASTAT OD A DO Z (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK VYPLŇOVAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Jednočlenná s.r.o. z účetního, daňového a právního pohledu (záznam on…
1 997 Kč
Kde nejvíce chybujeme v pracovním právu – pro náročné (záznam on-line)
1 392 Kč
Komplikované účetní případy (záznam on-line)
1 392 Kč
Konsolidovaná účetní závěrka 1 (záznam on-line)
1 997 Kč
Konsolidovaná účetní závěrka 2 (záznam on-line)
1 997 Kč
Kontrolní hlášení k DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Majetek a odpisy v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD)
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2017 (záznam…
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2016 …
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2018 (záznam…
1 997 Kč
Nemovitosti a jejich nájem v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v daních a účetnictví 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1.1.2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v oblasti účetnictví a daní od 1. 1. 2018 (záznam on-line)
1 997 Kč
Novinky ve mzdách 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky ve mzdách v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ON-LINE KURZ: Daň z příjmů fyzických osob 2019 a daňové přiznání za…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Daň z příjmů právnických osob 2019 a daňové přiznání za…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Daňově uznatelné náklady 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: DPH 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: DPH pro neziskové organizace 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: IFRS Finanční nástroje, podnikové kombinace
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: IFRS Účetní metody, tržby, zásoby
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Novinky v oblasti daní a účetnictví 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Novinky ve mzdách v roce 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Roční zúčtování daně za rok 2018
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Smlouvy o zamezení dvojího zdanění, mezinárodní zdanění…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Spotřební daně
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Účetní závěrka příspěvkové organizace 2018
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Účetní závěrka pro podnikatelské subjekty 2018
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Účetnictví a daně neziskových organizací 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí 2018
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Zdravotní pojištění 2019
1 997 Kč
Práce s jednotným správním dokumentem, základy o clech pro účetní …
1 997 Kč
Pracovní právo pro mzdové účetní v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
PRACOVNÍ SMLOUVY A JAK NA NĚ Z POHLEDU PRAXE (záznam DVD)
1 392 Kč
Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU …
1 392 Kč
Problematika pohledávek a dluhů (závazků) v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam DVD)
1 392 Kč
Roční zúčtování daně z příjmů 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Roční zúčtování daně z příjmů 2017 (záznam on-line)
1 997 Kč
Sestavení výkazu Cash flow (záznam on-line)
1 997 Kč
Silniční daň 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY (záznam DVD)
3 351 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – PRŮBĚH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU (záznam DVD)
1 392 Kč
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ …
1 392 Kč
Srážky, exekuce a oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2018 (záznam on…
1 997 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2016 (záznam on…
1 392 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení zaměstnanců – komplexní přehled kroků…
1 392 Kč
Stávám se zaměstnavatelem (záznam on-line)
1 997 Kč
STYLISTIKA MODERNÍHO E-MAILU – OBCHODNÍ I OSOBNÍ KORESPONDENCE …
1 392 Kč
Účetní závěrka 2014 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 150 Kč
Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetní závěrka 2016 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetnictví a daně neziskových organizací 2015/2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetnictví pro praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
Účtování nákladů a výnosů (záznam on-line)
1 997 Kč
Účtování o dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku (záznam on-line)
1 997 Kč
Účtování o zásobách (záznam on-line)
1 997 Kč
Účtování organizačních složek (záznam on-line)
1 997 Kč
Účtování v účtové třídě 3 – pohledávky, závazky a účty časového…
1 997 Kč
Uplatňování DPH v praxi podrobně (záznam on-line)
1 997 Kč
ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PODLE NORMY ČSN 01 6910 – ZMĚNY A NOVINKY ROKU 2014…
1 392 Kč
VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY PRO ZAČÍNAJÍCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Vedení mzdové agendy pro zkušené (záznam on-line)
1 392 Kč
VEDENÍ OSOBNÍ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ (záznam DVD)
1 392 Kč
Vnitropodnikové směrnice (záznam on-line)
1 392 Kč
Výklad zákona o DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Výpočty ve mzdové účtárně – problematika pojistného (záznam on-line)
1 997 Kč
Výpočty ve mzdové účtárně – problematika výpočtu mzdy (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy IFRS (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy účetnictví I. – Právní úprava účetnictví (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy účetnictví II. – Majetek a zdroje (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy účetnictví III. – Základy účtování (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy účetnictví IV. – Účetní uzávěrka a závěrka (záznam on-line)
1 392 Kč
ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákoník práce – pracovní doba a její rozvržení z pohledu praxe ve…
1 392 Kč
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákonné způsoby optimalizace daní z pohledu daňového poradce (záznam…
1 392 Kč
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZAMĚSTNÁVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮ, STUDENTŮ – VZNIK A PRŮBĚH PP VZTAHU Z…
1 392 Kč
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 – ZMĚNY V ROCE 2014 A K 1. 1. 2015 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2016 - změny v roce 2015 a k 1. 1. 2016 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2017 – změny v roce 2016 a k 1.1.2017 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2018 – změny v roce 2017 a k 1.1.2018 …
1 997 Kč
Změny celních předpisů s návazností na DPH a změny INTRASTATu 2016 …
1 392 Kč
Změny společností – ukončování činnosti, převod, transformace (záznam…
1 392 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.