Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 1. VOX a.s., 24.05.2013, 11:50

„Úkolem manažera (z anglického slova manage - řídit) je řídit, organizovat, případně plánovat určité činnosti v určité firmě, podniku, společnosti i státní organizaci.“ Tak o pozici manažera v každé firmě hovoří Průvodce světem povolání. Jak ale být dobrým, kvalitním, erudovaným a progresivním manažerem, který splňuje požadavky dnešní doby?

Od manažera se očekává, že dokáže úkoly plánovat, organizovat a rozdělovat. Je samozřejmé, že prostor pro to, jak zlepšit vlastní manažerské schopnosti, je velmi široký. Přesto nesporným faktem je, že do jisté míry se člověk s dovednosti být manažerem rodí.

Osoba, jež se uchází o manažerský post a chce ho vykonávat zodpovědně, by měla být extrovertní povahy, měla by z ní vyzařovat autorita. Podřízení manažera musí mít v sobě pocit, že manažer věci rozumí a že právě jeho cesta k řešení určitého problému je ta správná; ta, která přinese kýžený výsledek.
Manažer by měl být schopen činnosti svých podřízených plánovat (tzv. time management). Měl by organizovat čas „svěřenců“ i vlastní – je důležité si úkoly časově zharmonizovat, zamezit, alespoň zčásti, stresovým situacím. Říká se sice, že pod stresem a časovým nátlakem vznikají nejlepší řešení situací, přesto je vhodné se vyvarovat neustálé nervozitě z nedodržování termínů.

Pozice manažera ve firmě by měla vzbuzovat u podřízených respekt, odhodlání zlepšovat výsledky dané firmy. Pokud to tak není, dříve, nebo později se to výrazně projeví na vypracovaných úkolech. Manažer by neměl jednat s lidmi mu podřízenými jako s „nevolníky“, měl by je brát jako partnery, kterým jde o stejnou věc, o stejný cíl.
Lidský a empatický přístup je v práci manažera důležitý. Nikoliv však takový, který dává podřízeným pocit, že si mohou vše dovolit. Hranice je tenká, ale člověk na nadřízené pracovní pozici by měl jasně ukázat, že je rovněž člověk „z masa a kostí“, který má své chyby a nedostatky, o nichž ví a jichž se chce postupem času zbavit. I vědomí vlastní nevyvolenosti provází dobrého manažera.

Progresivní manažer je meta. Chcete-li se k ní alespoň trochu přiblížit, navštivte program Progresivní manažer.

Autor: Tomáš Franěk, 1. VOX a.s.


Firma 1. VOX a.s. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Auditor v potravinářství (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2018
2 650 Kč
2. Lean Canvas vs. SWOT a jejich využití v praxi řízení projektů (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2018
4 344 Kč
3. Opravné položky – daňový a účetní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2018
2 892 Kč
4. Vedení personální a mzdové agendy, mzdový audit (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2018
2 892 Kč
5. Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2018
2 408 Kč
6. Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2018
2 529 Kč
7. Zákon o zadávání veřejných zakázek (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2018
2 390 Kč
8. Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2018
2 650 Kč
9. Jak zlepšovat kvalitu vašich služeb (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5 - 29.5.2018
7 974 Kč
10. Tuzemské cestovní náhrady v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2018
2 408 Kč
11. Praktická komunikace pro manažery v obtížných situacích (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2018
4 344 Kč
12. Deutsch für HR Professionals von B1 bis C1/C2 Ebene (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2018
2 771 Kč
13. Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5 - 31.5.2018
7 974 Kč
14. Moderní timemanagement – 10 návyků pro váš čas a energii (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2018
4 344 Kč
15. Restrukturalizace a transformace – praktické příklady fúzí, štěpení… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2018
2 408 Kč
16. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2018
2 650 Kč
17. Ochrana osobních údajů – představení nového zákona o zpracování… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2018
2 892 Kč
18. Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, skladové hospodářství, nedokončená… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2018
2 650 Kč
19. Efektivní vedení aneb co se v týmu skrytě děje (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2018
4 344 Kč
20. Zákon o spotřebitelském úvěru – zkušenosti s jeho aplikací (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2018
2 287 Kč
21. Základy marketingu pro pracovníky nemarketingových oddělení (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2018
4 344 Kč
22. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5 - 31.5.2018
8 216 Kč
23. Zákoník práce v praxi – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5 - 31.5.2018
4 707 Kč
24. Základy DPH pro vaši praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2018
2 650 Kč
25. Mzdové účetnictví – řešení problematických případů (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2018
2 771 Kč
26. INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2018
2 650 Kč
27. Konsolidace podle českých předpisů a základy konsolidace podle IFRS … (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5 - 14.6.2018
10 878 Kč
28. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2018
4 344 Kč
29. Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
1.6.2018
2 529 Kč
30. Leadershipem k výkonným týmům a skvělým výsledkům (PRAHA 1 - Nové Město )
1.6.2018
4 344 Kč
31. Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2018
4 344 Kč
32. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2018
4 465 Kč
33. Zákon o DPH a jeho změny pro rok 2018 ve vazbě na daňový řád (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2018
2 650 Kč
34. Communication Skills – Telephone Conversations, Writing Email &… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2018
2 771 Kč
35. Organizační složka podniku zahraniční osoby na Slovensku – založení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2018
3 134 Kč
36. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2018
2 287 Kč
37. Označování potravin pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2018
2 650 Kč
38. Soft skills vyšší generace – tisícero dovedností komunikace a… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6 - 6.6.2018
9 668 Kč
39. Ekonomická správa nemovitostí (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2018
3 013 Kč
40. Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2018
3 134 Kč
41. Time management pro chronické prokrastinátory (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2018
4 344 Kč
42. Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2018
3 013 Kč
43. Srovnání českého a slovenského pracovního práva (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2018
3 497 Kč
44. Jak nastavit vhodný motivační systém pro vaši firmu (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2018
4 344 Kč
45. Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2018
3 376 Kč
46. Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na prodej služeb v komerčním… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2018
2 892 Kč
47. Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2018
2 892 Kč
48. Sanitace a ochranný systém proti výskytu škůdců ve stravovacích… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2018
2 529 Kč
49. Oceňování finančních derivátů a jejich použití při řízení finančních… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2018
3 013 Kč
50. Začínáme s obchodem aneb proč není obchodník jako obchodník (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6 - 7.6.2018
7 974 Kč
51. Jak vyladit projektový tým a dojít tak k lepším výsledkům (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2018
4 344 Kč
52. Účetnictví podle slovenských předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2018
3 134 Kč
53. Majetek podle českých předpisů a IFRS – srovnání (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6 - 8.6.2018
6 401 Kč
54. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6 - 8.6.2018
8 216 Kč
55. Pracovní doba, její rozvržení a pravidla s důrazem na formu… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2018
2 650 Kč
56. Zástavy v praxi – aktuality i alternativy zástavního práva (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2018
2 892 Kč
57. Manažer jako kouč, koučování pro manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6 - 8.6.2018
7 974 Kč
58. Jak se zorientovat v personální práci (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2018
4 344 Kč
59. Jak zlepšit své soustředění v době neustálého vyrušování (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2018
4 344 Kč
60. Jak dobře řídit a úspěšně zvládnout proces změny (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2018
4 344 Kč
61. Finanční kontrola a interní audit (zákon č. 320/2001 Sb., o finanční… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2018
2 499 Kč
62. Praktické zkušenosti s kontrolním hlášením k DPH a obrana proti… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2018
2 408 Kč
63. Systémy pro zajištění bezpečnosti potravin v zemědělské prvovýrobě … (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2018
2 287 Kč
64. Jak číst v účetních výkazech zahraničního partnera (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2018
3 013 Kč
65. Jak řídit komunikaci v multikulturních týmech (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2018
4 344 Kč
66. Management v podmínkách časového tlaku (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2018
4 344 Kč
67. Velká novela stavebního zákona v praxi – první praktické zkušenosti z… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2018
2 529 Kč
68. Leadership orientovaný na lidi: Self-managing teams (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2018
4 344 Kč
69. Daň z příjmů fyzických osob po zvýšení odvodové zátěže v roce 2018 u… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2018
1 991 Kč
70. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2018
4 465 Kč
71. Komunikace – základ mezilidských vztahů (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2018
4 344 Kč
72. Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2018
3 255 Kč
73. Řízení projektů v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6 - 12.6.2018
7 853 Kč
74. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6 - 12.6.2018
8 216 Kč
75. Finanční profesionál 2018® – finanční řízení pro vrcholový a střední… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6 - 14.6.2018
15 718 Kč
76. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2018
3 790 Kč
77. Účinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2018
5 143 Kč
78. Porovnání podnikání fyzické vs. právnické osoby z daňového a účetního… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2018
2 892 Kč
79. Minimum celního deklaranta (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6 - 15.6.2018
8 458 Kč
80. Nejčastější chyby personalistů na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2018
4 344 Kč
81. Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2018
2 601 Kč
82. Komplikované účetní případy pro náročné (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6 - 13.6.2018
5 796 Kč
83. Systém HACCP ve stravovacích provozech krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2018
2 287 Kč
84. Krizová PR komunikace firmy – jak dobře zvládnout firemní negativní… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2018
4 344 Kč
85. Vyjednávání v obtížných situacích – nácvik vyjednávacích taktik (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6 - 13.6.2018
7 974 Kč
86. Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2018
4 344 Kč
87. IFRS – mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6 - 15.6.2018
9 063 Kč
88. Bytové družstvo – člen společenství vlastníků (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2018
2 408 Kč
89. Neviditelný leadership – jak lidi vést namísto řídit (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2018
4 344 Kč
90. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2018
4 344 Kč
91. Cestovní náhrady pro neziskové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2018
2 499 Kč
92. DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2018
2 287 Kč
93. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2018
3 618 Kč
94. České účetní standardy v každodenní praxi včetně příkladů účtování (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2018
2 771 Kč
95. Pracovněprávní vztahy z pohledu orgánů inspekce práce (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2018
2 408 Kč
96. Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2018
2 892 Kč
97. Výzkum a vývoj a jeho podpora v České republice – výkladový seminář (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2018
2 892 Kč
98. Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2018
2 408 Kč
99. Zásadní okamžiky v životě úspěšného manažera (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2018
4 344 Kč
100. Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2018
2 892 Kč
101. Daňová podpora výzkumu a vývoje zaměřená na odpočitatelnou položku… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2018
2 892 Kč
102. Jednáme s klientem po telefonu (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2018
4 344 Kč
103. Excelentní paměť není pouhou iluzí (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2018
5 082 Kč
104. Fakturace v roce 2018, práce s účetními a daňovými doklady (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2018
2 408 Kč
105. Moderní time management – vymaňte se ze shonu, stresu a odkládání (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2018
4 344 Kč
106. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2018
4 344 Kč
107. Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6 - 19.6.2018
4 586 Kč
108. DPH – nejčastější chyby (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2018
3 013 Kč
109. Konsolidace podle českých předpisů – prakticky v programu Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2018
4 465 Kč
110. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2018
4 344 Kč
111. Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2018
3 376 Kč
112. Zákon o registru smluv (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2018
2 650 Kč
113. Zavedení IFRS do firemního účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6 - 20.6.2018
7 248 Kč
114. Jak pracovat s motivací (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2018
4 223 Kč
115. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6 - 20.6.2018
4 465 Kč
116. Zlepšete si koncentraci, paměť, tvořivost, motivační schopnosti –… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2018
4 961 Kč
117. Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6 - 20.6.2018
10 152 Kč
118. Obchodní management – jak nastavit obchodní strategii (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2018
4 344 Kč
119. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2018
4 586 Kč
120. Vyúčtování zahraničních pracovních cest, valutová pokladna, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2018
2 529 Kč
121. DPH – řešení příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU, do a ze… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2018
2 529 Kč
122. Jak na tvorbu směrnic a personální reporting (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2018
4 344 Kč
123. Kritické myšlení a rozhodování aneb rozhodovací manuál (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6.2018
4 344 Kč
124. Sanitace a ochranný systém proti výskytu škůdců pro výrobní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6.2018
2 529 Kč
125. Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a smlouvy k… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6.2018
2 529 Kč
126. Leader – Manager – Coach™ (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6 - 21.6.2018
8 337 Kč
127. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
21.6.2018
2 299 Kč
128. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
21.6 - 22.6.2018
8 216 Kč
129. Insolvenční řízení – praktické rady pro obezřetné podnikatele se… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.6.2018
2 650 Kč
130. Daňové spory v praxi – aneb jak řešit případné spory se správcem daně (PRAHA 1 - Nové Město )
21.6.2018
2 650 Kč
131. Praktický průvodce GDPR pro daňové a účetní pracovníky (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2018
2 771 Kč
132. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2018
4 344 Kč
133. Specifické mzdové problémy při zaměstnávání matek a otců po změnách v… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2018
2 408 Kč
134. Nejčastější problémy a chyby při zpracování mezd (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2018
2 892 Kč
135. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6 - 26.6.2018
8 095 Kč
136. Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2018
2 771 Kč
137. Financování od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2018
2 650 Kč
138. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6 - 26.6.2018
8 216 Kč
139. Označování potravin pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2018
2 650 Kč
140. Padesát barev padesátky aneb jak zaujmout zaměstnavatele svými… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2018
4 344 Kč
141. Die professionelle Präsentation – für Profis und Anfänger (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2018
2 771 Kč
142. Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2018
2 287 Kč
143. Delegování – umění, které vám bude pomáhat každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2018
4 344 Kč
144. Fakturace a DPH pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2018
2 408 Kč
145. Pracovněprávní vztahy – osobní agenda zaměstnanců ve vztahu k ochraně… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2018
2 771 Kč
146. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2018
4 344 Kč
147. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6.2018
4 344 Kč
148. Telefon ve vašich službách (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6.2018
4 344 Kč
149. DPH u zvláštních režimů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6.2018
2 166 Kč
150. Kontingenční tabulky v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6.2018
4 223 Kč
151. Výkaz cash flow prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6.2018
2 771 Kč
152. Erfolgreiche Kommunikation über Steuern in Deutsch für Manager (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6.2018
3 376 Kč
153. Konsolidace – procvičení obtížnějších oblastí podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
28.6.2018
3 255 Kč
154. DPH – přeshraniční transakce v příkladech – dovoz, vývoz,… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.6.2018
2 771 Kč
155. Manažerská komunikace stavbyvedoucích a mistrů (PRAHA 1 - Nové Město )
2.7.2018
4 344 Kč
156. Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7.2018
2 892 Kč
157. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7 - 11.7.2018
8 216 Kč
158. Komplexní průvodce DPH – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7 - 12.7.2018
6 885 Kč
159. Nutné ekonomické, finanční, manažerské a business kompetence pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7 - 12.7.2018
11 967 Kč
160. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – koloniální zboží (PRAHA 1 - Nové Město )
11.7.2018
2 287 Kč
161. Jak telefonovat bez obav, efektivněji a úspěšněji (PRAHA 1 - Nové Město )
11.7.2018
4 344 Kč
162. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.7.2018
2 892 Kč
163. Letní škola Excelu (PRAHA 1 - Nové Město )
12.7 - 20.7.2018
11 943 Kč
164. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
12.7.2018
4 344 Kč
165. Excel – operace pro usnadnění práce, efektivní využívání funkcí (PRAHA 1 - Nové Město )
12.7.2018
4 344 Kč
166. DPH v příkladech – workshop – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
12.7.2018
3 013 Kč
167. Hromadné záznamy v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
13.7.2018
4 344 Kč
168. Dodací doložky INCOTERMS 2010 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.7.2018
2 650 Kč
169. Vedení mzdové agendy – pro začínající mzdové účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
16.7 - 17.7.2018
4 828 Kč
170. Světové účetnictví US GAAP A IFRS (srovnání a jejich vzájemné využití… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.7 - 19.7.2018
10 636 Kč
171. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
16.7 - 17.7.2018
8 216 Kč
172. Zákoník práce 2018 – pro začínající aneb začínám/vracím se k… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.7 - 18.7.2018
7 127 Kč
173. Marketing management v současné firmě pro současnou dobu (PRAHA 1 - Nové Město )
17.7.2018
4 344 Kč
174. Letní škola marketingu (PRAHA 1 - Nové Město )
17.7 - 25.7.2018
12 911 Kč
175. Výběr zaměstnanců a vedení pohovorů, adaptační proces (PRAHA 1 - Nové Město )
18.7.2018
4 344 Kč
176. Vedení mzdové agendy – komplikované mzdové výpočty (PRAHA 1 - Nové Město )
18.7.2018
3 013 Kč
177. Vaše angličtina – neztrácejte naději (PRAHA 1 - Nové Město )
18.7.2018
5 191 Kč
178. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
18.7.2018
4 344 Kč
179. Marketingová komunikace a propagace (PRAHA 1 - Nové Město )
18.7.2018
4 344 Kč
180. Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.7.2018
2 650 Kč
181. Employer branding – staňte se magnetem na talenty (PRAHA 1 - Nové Město )
19.7.2018
4 344 Kč
182. Profesionální asistentka – management podpory manažerů (PRAHA 1 - Nové Město )
19.7 - 20.7.2018
8 095 Kč
183. Grafy a diagramy v Excelu (PRAHA 1 - Nové Město )
19.7.2018
4 344 Kč
184. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
19.7.2018
4 586 Kč
185. Automatizace práce v MS Excel pomocí maker (PRAHA 1 - Nové Město )
20.7.2018
4 344 Kč
186. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
20.7.2018
2 783 Kč
187. Efektivní vedení aneb co se v týmu skrytě děje (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7.2018
4 344 Kč
188. Letní škola pohotových komunikačních dovedností (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7.2018
4 774 Kč
189. Mezinárodní účetní standardy I. – speciálka od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7 - 26.7.2018
10 636 Kč
190. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) – speciálka od A do… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7 - 16.8.2018
19 348 Kč
191. B2B marketing a obchodní prezentace (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7.2018
4 344 Kč
192. Značka, marketingová kultura a nové trendy (PRAHA 1 - Nové Město )
25.7.2018
4 344 Kč
193. Mluvit či nemluvit – rétorika prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
25.7.2018
4 344 Kč
194. Moderní timemanagement – 10 návyků pro váš čas a energii (PRAHA 1 - Nové Město )
25.7.2018
4 344 Kč
195. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
26.7 - 27.7.2018
8 216 Kč
196. Zákon o daních z příjmů – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
26.7.2018
2 771 Kč
197. Nástup nového zaměstnance do firmy z pohledu personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
26.7.2018
4 344 Kč
198. Typologie pro manažerskou práci (PRAHA 1 - Nové Město )
26.7.2018
4 344 Kč
199. Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.7.2018
2 771 Kč
200. Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.8.2018
2 499 Kč
201. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
6.8 - 7.8.2018
8 216 Kč
202. Efektivní řízení rizik od základů (PRAHA 1 - Nové Město )
7.8.2018
2 408 Kč
203. DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
8.8.2018
2 287 Kč
204. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.8.2018
4 344 Kč
205. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
9.8 - 10.8.2018
8 216 Kč
206. Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.8.2018
2 892 Kč
207. Zahraniční obchod – komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH,… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.8 - 15.8.2018
7 248 Kč
208. Daňový profesionál® – kompletně (PRAHA 1 - Nové Město )
13.8 - 26.9.2018
48 279 Kč
209. Daňový profesionál® – povinný cyklus k získání mezinárodního… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.8 - 13.9.2018
33 977 Kč
210. Daňový řád, daňový systém ČR – pojmy a definice (PRAHA 1 - Nové Město )
13.8 - 14.8.2018
5 675 Kč
211. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
13.8 - 14.8.2018
8 216 Kč
212. Mezinárodní účetní standardy II. – speciálka od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
14.8 - 16.8.2018
10 636 Kč
213. Rychločtení, racionální čtení, info management (PRAHA 1 - Nové Město )
14.8 - 15.8.2018
10 878 Kč
214. Zákoník práce z pohledu praxe v roce 2018 – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
15.8 - 16.8.2018
4 707 Kč
215. Skladové zásoby, jejich pořízení s vazbou na účetnictví, daň z příjmů… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.8.2018
2 771 Kč
216. Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko (PRAHA 1 - Nové Město )
20.8.2018
3 134 Kč
217. Daně – výklad nejdůležitějších zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
20.8 - 29.8.2018
24 176 Kč
218. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.8 - 22.8.2018
8 216 Kč
219. Time management 5. generace – proti presu času a stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
21.8 - 22.8.2018
9 668 Kč
220. Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců (PRAHA 1 - Nové Město )
21.8.2018
835 Kč
221. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi (PRAHA 1 - Nové Město )
21.8.2018
2 408 Kč
222. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
22.8 - 23.8.2018
4 344 Kč
223. Zákon o daních z příjmů – právnické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
22.8.2018
3 255 Kč
224. Začínáme s obchodem aneb proč není obchodník jako obchodník (PRAHA 1 - Nové Město )
22.8 - 23.8.2018
7 974 Kč
225. Účto a daně aneb školíme se v přírodě – XVI. ročník (Kácov) (KÁCOV )
23.8 - 25.8.2018
7 259 Kč
226. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
23.8.2018
4 344 Kč
227. Podřízený zaměstnanec od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
23.8 - 24.8.2018
7 974 Kč
228. Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
23.8.2018
2 287 Kč
229. Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů (PRAHA 1 - Nové Město )
23.8.2018
2 287 Kč
230. Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv (PRAHA 1 - Nové Město )
24.8.2018
2 287 Kč
231. Zákon o dani z hazardních her (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8.2018
2 045 Kč
232. Personální a mzdová problematika v roce 2018 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8.2018
2 650 Kč
233. Zákon o daních z příjmů – závislá činnost (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8.2018
2 287 Kč
234. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8 - 28.8.2018
8 216 Kč
235. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.8.2018
2 408 Kč
236. Účetní případy pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
28.8 - 29.8.2018
5 675 Kč
237. Řízení projektů v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
28.8 - 29.8.2018
7 853 Kč
238. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.8.2018
2 287 Kč
239. Zákon o zdravotním pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
29.8.2018
1 198 Kč
240. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (PRAHA 1 - Nové Město )
29.8.2018
2 408 Kč
241. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
29.8.2018
2 650 Kč
242. GDPR – výkladové a aplikační problémy a nový zákon o zpracování… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.9.2018
2 892 Kč
243. Malé daně – výklad zákonů a příklady (PRAHA 1 - Nové Město )
4.9 - 6.9.2018
8 289 Kč
244. Zákon o spotřebních daních a ekologická daň (PRAHA 1 - Nové Město )
4.9.2018
3 134 Kč
245. Podvojné účetnictví od A do Z – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
4.9 - 6.9.2018
7 248 Kč
246. Zákon o dani silniční (PRAHA 1 - Nové Město )
5.9.2018
2 287 Kč
247. Zákon o dani z hazardních her (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
5.9.2018
1 561 Kč
248. Zákon o dani z nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
6.9.2018
2 287 Kč
249. Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
6.9.2018
2 287 Kč
250. Konzultační seminář pro nové plátce DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
7.9.2018
2 529 Kč
251. Deriváty v účetnictví podnikatelů v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
10.9.2018
2 529 Kč
252. Fakturace, práce s účetními a daňovými doklady (PRAHA 1 - Nové Město )
10.9.2018
2 650 Kč
253. Příklady daňové (PRAHA 1 - Nové Město )
11.9 - 13.9.2018
7 248 Kč
254. Moderní ekonomické a finanční řízení zásadních SLUŽBOVÝCH a… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.9 - 13.9.2018
11 967 Kč
255. GDPR pro HR – první praktické zkušenosti (PRAHA 1 - Nové Město )
11.9.2018
2 771 Kč
256. Systém HACCP ve stravovacích provozech krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
11.9.2018
2 408 Kč
257. Daň z příjmů fyzických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
11.9.2018
3 134 Kč
258. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
12.9 - 13.9.2018
8 458 Kč
259. Bytová družstva v praxi – právo, hospodaření, účetnictví a daně (PRAHA 1 - Nové Město )
12.9 - 3.10.2018
6 280 Kč
260. Daň z přidané hodnoty (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
12.9.2018
3 134 Kč
261. Vysílání pracovníků do členských států EU – na co všechno pamatovat (PRAHA 1 - Nové Město )
12.9.2018
2 650 Kč
262. Efektivní práce s daty díky funkcím MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
12.9 - 13.9.2018
7 974 Kč
263. Bytová družstva v praxi – právní úprava (PRAHA 1 - Nové Město )
12.9.2018
2 529 Kč
264. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
13.9.2018
3 860 Kč
265. Daň z příjmů právnických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
13.9.2018
3 134 Kč
266. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2018
4 707 Kč
267. Účetní výkazy pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2018
2 529 Kč
268. Aktuality, novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 včetně ručení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2018
3 376 Kč
269. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9 - 18.9.2018
8 458 Kč
270. Mzdová problematika krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9 - 21.9.2018
10 818 Kč
271. Odměna za práci, srážky ze mzdy, výplata mzdy (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2018
2 045 Kč
272. English for Human Resource Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2018
2 892 Kč
273. Výklad účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9 - 18.9.2018
5 796 Kč
274. Výběrový pohovor se zaměřením na osobnostní tendence uchazečů (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2018
4 586 Kč
275. Úvod do US GAAP pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2018
3 376 Kč
276. Základní orientace v pracovním právu, povinnosti zaměstnavatele (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2018
2 045 Kč
277. Mezinárodní účetní standardy pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2018
3 618 Kč
278. Příprava profesionální prezentace v MS PowerPoint (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2018
4 465 Kč
279. Náhrada mzdy a platu, náhrada výdajů zaměstnanců v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2018
2 892 Kč
280. Jak řešit krizové situace ve vyjednávání (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9 - 19.9.2018
8 700 Kč
281. Zlepšete si koncentraci, paměť, tvořivost, motivační schopnosti –… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2018
5 675 Kč
282. Prezentační dovednosti – jak dát prezentaci šťávu (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9.2018
4 586 Kč
283. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9.2018
4 586 Kč
284. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9 - 20.9.2018
8 458 Kč
285. Bytová družstva v praxi – účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9.2018
2 529 Kč
286. Nemocenské pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9.2018
2 892 Kč
287. Vybrané interpretace Národní účetní rady 2017/2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2018
2 650 Kč
288. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2018
4 586 Kč
289. Pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, důchodové… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2018
2 892 Kč
290. Financování od A do Z – v příkladech, s důrazem na praktickou aplikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2018
2 892 Kč
291. KONFERENCE EMPLOYER BRANDING EXPERIENCE 2018 (PRAHA 7 )
20.9.2018
8 458 Kč
292. Platební styk – seznámení s právní úpravou (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2018
2 650 Kč
293. Účetnictví pro neúčetní v daňových souvislostech (podnikatelské… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9 - 21.9.2018
4 465 Kč
294. Automobil ve firemní praxi – kompletní daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2018
2 529 Kč
295. Daň z příjmů ze závislé činnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2018
2 892 Kč
296. Controlling aneb jak začít efektivně sledovat a řídit náklady a… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2018
2 771 Kč
297. Jak říkat "ne" a jak si vymezit hranice (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2018
4 586 Kč
298. Prodej jako hra (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2018
3 570 Kč
299. Pracovní právo v roce 2018 – refresh klíčových oblastí (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2018
2 650 Kč
300. Příklady účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9 - 25.9.2018
5 191 Kč
301. Co musí účetní vědět o DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2018
3 255 Kč
302. IFRS nové standardy – IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky a IFRS 16… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2018
3 376 Kč
303. Zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů,… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9 - 27.9.2018
7 732 Kč
304. LinkedIn pro personalistu profesionála (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2018
4 586 Kč
305. Metodika pracovní doby, její rozvržení, pravidla a forma… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2018
2 892 Kč
306. Soft skills vyšší generace – tisícero dovedností komunikace a… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9 - 26.9.2018
9 910 Kč
307. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2018
4 586 Kč
308. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – účetní a daňové aspekty po… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2018
3 134 Kč
309. Právní minimum pro daňové poradce (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2018
2 650 Kč
310. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2018
2 771 Kč
311. Pracovněprávní vztahy – osobní agenda zaměstnanců ve vztahu k ochraně… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2018
2 771 Kč
312. Řízení alergenů ve stravovacích provozech (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2018
2 529 Kč
313. Náklady na marketing z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2018
2 529 Kč
314. Anti-fraud management – řízení rizika účetních chyb a podvodů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2018
2 287 Kč
315. Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2018
4 586 Kč
316. Označování potravin pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2018
2 771 Kč
317. Nejčastější problémy a chyby při zpracování mezd (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2018
3 013 Kč
318. Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2018
3 013 Kč
319. Zaměstnanecké benefity z pohledu daní v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2018
2 408 Kč
320. Odpady ve stravovacích provozech pro začínající a mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2018
2 650 Kč
321. DPH ve stavebnictví na příkladech z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2018
2 771 Kč
322. Komunikační MMA (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2018
4 586 Kč
323. Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2018
2 650 Kč
324. Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2018
2 408 Kč
325. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10 - 2.10.2018
8 216 Kč
326. Pracovnělékařské služby aktuálně z pohledu zaměstnavatele,… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2018
2 771 Kč
327. IFRS – finanční nástroje (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10 - 3.10.2018
6 280 Kč
328. Stavební zákon po jeho velké novele v praxi – přinesla novela… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2018
2 771 Kč
329. Názorová manipulace, její zdroje a jak ji rozpoznat (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2018
3 497 Kč
330. Bytová družstva v praxi – hospodaření a daňová problematika (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2018
3 013 Kč
331. Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2018
2 650 Kč
332. Daňové minimum pro účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10 - 5.10.2018
7 732 Kč
333. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2018
4 586 Kč
334. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2018
2 771 Kč
335. Likvidace obchodních společností a družstev – právní, účetní a daňový… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2018
3 134 Kč
336. Personální a organizační audity (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2018
4 586 Kč
337. Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací z… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2018
2 529 Kč
338. Finanční analýza pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10 - 5.10.2018
5 191 Kč
339. Seminář pro starosty, radní, zastupitele – jak dobře řešit… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2018
3 255 Kč
340. Konsolidace podle českých předpisů – prakticky v programu Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2018
4 465 Kč
341. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2018
3 255 Kč
342. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2018
3 890 Kč
343. Reklamace v tuzemském i zahraničním obchodě (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2018
2 771 Kč
344. Angličtina ve financích a účetnictví – English in Finance and… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10 - 26.10.2018
7 865 Kč
345. Workshop prodejních dovedností – staňte se úspěšným prodejcem (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2018
4 586 Kč
346. Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – pro úplné začátečníky (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2018
2 771 Kč
347. IFRS v praxi – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10 - 10.10.2018
7 853 Kč
348. LinkedIn pro obchodníky (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2018
4 586 Kč
349. Communication Skills – Telephone Conversations, Writing Email &… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2018
2 771 Kč
350. České účetní standardy v každodenní praxi včetně příkladů účtování (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2018
2 771 Kč
351. INTRASTAT v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2018
2 650 Kč
352. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2018
4 586 Kč
353. Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní hodnota včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2018
2 771 Kč
354. Rychločtení – stručný výstižný jednodenní trénink (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2018
5 917 Kč
355. Neverbální komunikace – a její hlasité projevy (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2018
2 965 Kč
356. Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2018
3 606 Kč
357. Možnosti a cesty osobního rozvoje (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2018
4 586 Kč
358. Daňová evidence z pohledu každodenní praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2018
2 650 Kč
359. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2018
4 586 Kč
360. Účetní a daňové aktuality očima daňové poradkyně (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
3 013 Kč
361. Insolvenční řízení z pohledu věřitele – aktuální výkladové problémy a… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
3 013 Kč
362. Jednáme s klientem po telefonu (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
4 586 Kč
363. Daňové spory v praxi – aneb jak řešit případné spory se správcem daně (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
2 771 Kč
364. Kontroly v oblasti pracovního práva a jak na ně (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2018
2 529 Kč
365. Systémy bezpečnosti potravin – jejich principy a požadavky (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2018
2 650 Kč
366. Asistent/ka jako efektivní podpora projektového týmu (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2018
4 586 Kč
367. Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2018
2 771 Kč
368. Základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10 - 19.10.2018
10 878 Kč
369. DPH – nejčastější chyby (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2018
3 013 Kč
370. Porovnání podnikání fyzické vs. právnické osoby z daňového a účetního… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2018
3 134 Kč
371. Základní orientace v personalistice (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10 - 16.10.2018
8 337 Kč
372. Six Sigma pro vaši praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2018
2 408 Kč
373. Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2018
3 376 Kč
374. Pokladna, práce s penězi, které nejsou vaše, platební karty, šeková… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2018
2 650 Kč
375. Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10 - 17.10.2018
8 216 Kč
376. Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti v roce 2018 a očekávané… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2018
3 134 Kč
377. Transferové ceny v koncernových strukturách (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2018
3 376 Kč
378. Mzdová akademie pro začínající v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10 - 19.10.2018
6 994 Kč
379. Praktický trénink obrany daňového subjektu aneb jak se vypořádat s… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2018
2 771 Kč
380. Dodací doložky INCOTERMS 2010 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2018
2 771 Kč
381. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2018
4 586 Kč
382. Trénink vyjednávání pro nákupčí (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10 - 19.10.2018
8 700 Kč
383. Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2018
3 013 Kč
384. Leasing – účetní a daňový pohled pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2018
2 771 Kč
385. Jak si udržet zdravá záda (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2018
4 586 Kč
386. DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2018
2 529 Kč
387. Zásadní rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2018
2 650 Kč
388. LinkedIn a reprezentace firmy navenek (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2018
4 586 Kč
389. Nejčastější chyby personalistů na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2018
4 586 Kč
390. Jak zjistit hospodářský výsledek s využitím účtování o nedokončené… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2018
2 892 Kč
391. Řízení nákladů firmy a organizace i businessu, rozpočtování a… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10 - 24.10.2018
11 967 Kč
392. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10 - 23.10.2018
4 707 Kč
393. Získávání, analýza a prezentace dat v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10 - 24.10.2018
8 095 Kč
394. Majetek podle českých předpisů a IFRS – srovnání, včetně nového… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10 - 24.10.2018
6 401 Kč
395. Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10 - 24.10.2018
8 337 Kč
396. Marketing a reklama – daňové a účetní aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2018
2 892 Kč
397. Finance pro nefinanční manažery – komplexní přehled včetně příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2018
3 013 Kč
398. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10 - 25.10.2018
8 458 Kč
399. Strukturované myšlení efektivního pracovníka, práce s informacemi (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10 - 26.10.2018
8 216 Kč
400. Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2018
3 739 Kč
401. Systémy bezpečnosti potravin pro pokročilé – standardy BRC, IFS (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2018
2 650 Kč
402. Insolvenční řízení – řešení úpadku oddlužením – aktuální výkladové… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2018
2 771 Kč
403. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10 - 26.10.2018
4 586 Kč
404. Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2018
2 650 Kč
405. Hospodářský rok a specifika jeho účtování (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2018
2 529 Kč
406. BOZP a odborná a zdravotní způsobilost zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2018
2 529 Kč
407. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10 - 30.10.2018
8 216 Kč
408. Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2018
2 771 Kč
409. Presentation Skills for Managers and Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2018
2 771 Kč
410. Moderní controlling a reporting (distanční studium) (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10 - 19.11.2018
14 508 Kč
411. Emoce pod kontrolou aneb jak rozpoznávat pocity druhých (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2018
4 707 Kč
412. Fakturace a DPH pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2018
2 650 Kč
413. Zajišťovací příkazy a postup po jejich vydání (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2018
2 529 Kč
414. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2018
4 586 Kč
415. Stal jsem se manažerem (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10 - 31.10.2018
8 337 Kč
416. Minimum celního deklaranta (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10 - 2.11.2018
9 426 Kč
417. Prezentační a lektorské dovednosti kreativně a beze stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2018
4 586 Kč
418. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – masné výrobky (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2018
2 650 Kč
419. IFRS – mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10 - 1.11.2018
9 305 Kč
420. Cenné papíry v podnikatelské praxi – účetní a daňový pohled v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2018
2 529 Kč
421. Kolektivní vyjednávání 2018 – z pohledu pracovněprávních vztahů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2018
3 255 Kč
422. Manažer jako kouč, koučování pro manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10 - 1.11.2018
8 216 Kč
423. Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, skladové hospodářství, nedokončená… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2018
2 771 Kč
424. Pracovní smlouvy z pohledu praxe, včetně problematiky práce z domova (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2018
2 650 Kč
425. Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2018
4 586 Kč
426. Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a smlouvy k… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2018
2 650 Kč
427. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11 - 6.11.2018
8 458 Kč
428. Práce s emocemi v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2018
4 586 Kč
429. Vaše angličtina – neztrácejte naději (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2018
5 191 Kč
430. Prodej jako hra (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2018
3 509 Kč
431. Leader – Manager – Coach™ (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11 - 9.11.2018
8 458 Kč
432. Řeč těla v profesním jednání (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2018
4 586 Kč
433. Motivace a odměňování pracovníků: čím, jak, koho a proč odměnit (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2018
4 586 Kč
434. Zahraniční obchod se službami z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2018
2 771 Kč
435. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11 - 13.11.2018
8 458 Kč
436. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2018
4 586 Kč
437. Workshop prodejních dovedností – staňte se úspěšným prodejcem (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2018
4 586 Kč
438. Manažerské rozhodování – postupy, metody a nástroje (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2018
4 586 Kč
439. Jak připravovat, organizovat a vyhodnotit jazykové vzdělávání… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2018
4 586 Kč
440. Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2018
3 134 Kč
441. Mistrovské způsoby komunikace v pracovním prostředí – naše osobní i… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2018
3 618 Kč
442. Fakturace v přeshraničním obchodě a službách včetně účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2018
2 529 Kč
443. Zákoník práce, zákon o dani z příjmů ze závislé činnosti, sociální a… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11 - 22.11.2018
7 974 Kč
444. Klíč k vnitřní motivaci – poznejte vlastní hnací motory i brzdy (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
4 586 Kč
445. Lean Canvas v projektovém řízení (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2018
4 586 Kč
446. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 28.11.2018
8 458 Kč
447. Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2018
2 650 Kč
448. Time management IV. generace s Ing. Petrem Pacovským (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11 - 30.11.2018
10 152 Kč
449. Daňové a účetní rozinky aneb Špindl roku 2018 – XXIII. ročník (ŠPINDLERŮV MLÝN )
29.11 - 1.12.2018
8 458 Kč
450. Jak na tvorbu dobrého dotazníku aneb od nápadu k vyhodnocení (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2018
4 586 Kč
451. Řízení nákladů firmy, organizace i businessu a rozpočtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12 - 11.12.2018
10 152 Kč
452. DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně a pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2018
2 771 Kč
453. Celní problematika v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2018
2 771 Kč
454. Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2018
2 771 Kč
455. Celní kodex a celní předpisy v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.1.2019
2 771 Kč

Žádné položky.

Elektronické kurzy

Auto v podnikání (záznam on-line)
1 997 Kč
Časté chyby a omyly v účetnictví a daních (záznam on-line)
1 392 Kč
CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
CESTOVNÍ NÁHRADY (záznam DVD)
1 392 Kč
Cestovní náhrady 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daň z příjmu fyzických osob 2015 a daňové přiznání za rok 2014 …
1 150 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2016/2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2017/2018 (záznam on-line)
1 997 Kč
Daň z příjmů fyzických osob v roce 2016 a daňové přiznání za rok 2015…
1 392 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2015 a daňové přiznání právnických osob…
1 150 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2018 a daňové přiznání za rok 2017 …
1 997 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2016 a daňové přiznání za rok…
1 392 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2017 a daňové přiznání za rok…
1 392 Kč
Daně a účetnictví SVJ – společenství vlastníků jednotek (záznam on…
1 997 Kč
Daně a účetnictví v roce 2015 – první poznatky z praxe (záznam on…
1 150 Kč
Daňová kontrola (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňové a nedaňové výdaje v praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
Daňové minimum pro účetní v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňově uznatelné náklady v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňový řád pro účetní 2016 s ohledem na povinnou elektronickou…
1 392 Kč
Daňový řád pro účetní 2018 s ohledem na povinnou elektronickou…
1 997 Kč
DPH nejčastější chyby a praktické příklady (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH po novelách 2016 a 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2016 …
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2017 …
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2018 …
1 997 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU se zaměřením na služby v roce…
1 392 Kč
DPH při vývozu a dovozu 2018 - nejčastější chyby a příklady (záznam…
1 997 Kč
DPH pro začátečníky (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH v příkladech (záznam on-line)
1 997 Kč
DPH v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
DPH v roce 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH v tuzemsku 2014, 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (záznam DVD)
1 392 Kč
Elektronická evidence tržeb v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Elektronická komunikace se státní správou 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD)
1 392 Kč
Finanční transakce mezi obchodními organizacemi, transferové ceny …
1 392 Kč
GDPR a ochrana osobních údajů (záznam on-line)
1 997 Kč
INCOTERMS 2010 (záznam DVD)
1 392 Kč
INTRASTAT OD A DO Z (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK VYPLŇOVAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Jednočlenná s.r.o. z účetního, daňového a právního pohledu
1 997 Kč
Kde nejvíce chybujeme v pracovním právu – pro náročné (záznam on-line)
1 392 Kč
Komplikované účetní případy (záznam on-line)
1 392 Kč
Konsolidovaná účetní závěrka 1 (záznam on-line)
1 997 Kč
Kontrolní hlášení k DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Majetek a odpisy v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD)
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2017 (záznam…
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2016 …
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2018 (záznam…
1 997 Kč
Nemovitosti a jejich nájem v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v daních a účetnictví 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1.1.2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v oblasti účetnictví a daní od 1. 1. 2018 (záznam on-line)
1 997 Kč
Novinky ve mzdách 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky ve mzdách v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ON-LINE KURZ: Konsolidovaná účetní závěrka 2
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Účtování v účtové třídě 3 – pohledávky, závazky a účty…
1 997 Kč
Pracovní právo pro mzdové účetní v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
PRACOVNÍ SMLOUVY A JAK NA NĚ Z POHLEDU PRAXE (záznam DVD)
1 392 Kč
Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU …
1 392 Kč
Problematika pohledávek a dluhů (závazků) v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam DVD)
1 392 Kč
Roční zúčtování daně z příjmů 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Roční zúčtování daně z příjmů 2017 (záznam on-line)
1 997 Kč
Sestavení výkazu Cash flow (záznam on-line)
1 997 Kč
Silniční daň 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY (záznam DVD)
3 351 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – PRŮBĚH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU (záznam DVD)
1 392 Kč
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ …
1 392 Kč
Srážky, exekuce a oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2018 (záznam on…
1 997 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2016 (záznam on…
1 392 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení zaměstnanců – komplexní přehled kroků…
1 392 Kč
STYLISTIKA MODERNÍHO E-MAILU – OBCHODNÍ I OSOBNÍ KORESPONDENCE …
1 392 Kč
Účetní závěrka 2014 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 150 Kč
Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetní závěrka 2016 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetnictví a daně neziskových organizací 2015/2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetnictví pro praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
Účtování o dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku (záznam on-line)
1 997 Kč
Účtování o zásobách (záznam on-line)
1 997 Kč
Uplatňování DPH v praxi podrobně (záznam on-line)
1 997 Kč
ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PODLE NORMY ČSN 01 6910 – ZMĚNY A NOVINKY ROKU 2014…
1 392 Kč
VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY PRO ZAČÍNAJÍCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Vedení mzdové agendy pro zkušené (záznam on-line)
1 392 Kč
VEDENÍ OSOBNÍ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ (záznam DVD)
1 392 Kč
Vnitropodnikové směrnice (záznam on-line)
1 392 Kč
Výklad zákona o DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Výpočty ve mzdové účtárně – problematika pojistného (záznam on-line)
1 997 Kč
Výpočty ve mzdové účtárně – problematika výpočtu mzdy (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy IFRS (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy účetnictví I. – Právní úprava účetnictví (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy účetnictví II. – Majetek a zdroje (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy účetnictví III. – Základy účtování (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy účetnictví IV. – Účetní uzávěrka a závěrka (záznam on-line)
1 392 Kč
ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákoník práce – pracovní doba a její rozvržení z pohledu praxe ve…
1 392 Kč
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákonné způsoby optimalizace daní z pohledu daňového poradce (záznam…
1 392 Kč
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZAMĚSTNÁVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮ, STUDENTŮ – VZNIK A PRŮBĚH PP VZTAHU Z…
1 392 Kč
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 – ZMĚNY V ROCE 2014 A K 1. 1. 2015 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2016 - změny v roce 2015 a k 1. 1. 2016 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2017 – změny v roce 2016 a k 1.1.2017 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2018 – změny v roce 2017 a k 1.1.2018 …
1 997 Kč
Změny celních předpisů s návazností na DPH a změny INTRASTATu 2016 …
1 392 Kč
Změny společností – ukončování činnosti, převod, transformace (záznam…
1 392 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.