Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 1. VOX a.s., 24.05.2013, 11:50

„Úkolem manažera (z anglického slova manage - řídit) je řídit, organizovat, případně plánovat určité činnosti v určité firmě, podniku, společnosti i státní organizaci.“ Tak o pozici manažera v každé firmě hovoří Průvodce světem povolání. Jak ale být dobrým, kvalitním, erudovaným a progresivním manažerem, který splňuje požadavky dnešní doby?

Od manažera se očekává, že dokáže úkoly plánovat, organizovat a rozdělovat. Je samozřejmé, že prostor pro to, jak zlepšit vlastní manažerské schopnosti, je velmi široký. Přesto nesporným faktem je, že do jisté míry se člověk s dovednosti být manažerem rodí.

Osoba, jež se uchází o manažerský post a chce ho vykonávat zodpovědně, by měla být extrovertní povahy, měla by z ní vyzařovat autorita. Podřízení manažera musí mít v sobě pocit, že manažer věci rozumí a že právě jeho cesta k řešení určitého problému je ta správná; ta, která přinese kýžený výsledek.
Manažer by měl být schopen činnosti svých podřízených plánovat (tzv. time management). Měl by organizovat čas „svěřenců“ i vlastní – je důležité si úkoly časově zharmonizovat, zamezit, alespoň zčásti, stresovým situacím. Říká se sice, že pod stresem a časovým nátlakem vznikají nejlepší řešení situací, přesto je vhodné se vyvarovat neustálé nervozitě z nedodržování termínů.

Pozice manažera ve firmě by měla vzbuzovat u podřízených respekt, odhodlání zlepšovat výsledky dané firmy. Pokud to tak není, dříve, nebo později se to výrazně projeví na vypracovaných úkolech. Manažer by neměl jednat s lidmi mu podřízenými jako s „nevolníky“, měl by je brát jako partnery, kterým jde o stejnou věc, o stejný cíl.
Lidský a empatický přístup je v práci manažera důležitý. Nikoliv však takový, který dává podřízeným pocit, že si mohou vše dovolit. Hranice je tenká, ale člověk na nadřízené pracovní pozici by měl jasně ukázat, že je rovněž člověk „z masa a kostí“, který má své chyby a nedostatky, o nichž ví a jichž se chce postupem času zbavit. I vědomí vlastní nevyvolenosti provází dobrého manažera.

Progresivní manažer je meta. Chcete-li se k ní alespoň trochu přiblížit, navštivte program Progresivní manažer.

Autor: Tomáš Franěk, 1. VOX a.s.


Firma 1. VOX a.s. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Účetní výkazy pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2019
2 650 Kč
2. Jak telefonovat bez obav, efektivněji a úspěšněji (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2019
4 707 Kč
3. Automobil ve firemní praxi – kompletní daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2019
2 529 Kč
4. Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví včetně modelového příkladu,… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.9.2019
3 134 Kč
5. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
23.9.2019
3 013 Kč
6. Vizitka písemné komunikace – jak se prezentovat působivě, bez chyb a… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.9.2019
4 586 Kč
7. Mzdová problematika krok za krokem z pohledu podnikatelské sféry (PRAHA 1 - Nové Město )
23.9 - 27.9.2019
10 830 Kč
8. Základní orientace v pracovním právu, povinnosti zaměstnavatele v… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.9.2019
3 134 Kč
9. IFRS nové standardy – IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky a IFRS 16… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2019
3 497 Kč
10. Příklady účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9 - 25.9.2019
5 191 Kč
11. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9 - 25.9.2019
8 458 Kč
12. Controlling aneb jak začít efektivně sledovat a řídit náklady a… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2019
2 892 Kč
13. Poskytování dotací – co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2019
2 190 Kč
14. Náhrada mzdy, náhrada výdajů zaměstnanců v komerční praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
24.9.2019
3 134 Kč
15. Zaměstnanecké benefity z pohledu daní v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2019
2 529 Kč
16. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2019
4 707 Kč
17. Systém HACCP ve stravovacích provozech krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2019
2 408 Kč
18. Bytová družstva v praxi – účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2019
2 771 Kč
19. Nemocenské pojištění krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2019
3 134 Kč
20. Time management pro chronické prokrastinátory (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2019
4 707 Kč
21. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – účetní a daňové aspekty po… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2019
3 134 Kč
22. Jak být vidět a slyšet při prezentaci? Vzbudit zvědavost a zájem! (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2019
3 860 Kč
23. Práce s emocemi v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2019
4 780 Kč
24. Hospodaření s majetkem státu dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2019
2 390 Kč
25. LinkedIn pro personalistu profesionála (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2019
4 707 Kč
26. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2019
2 771 Kč
27. Zpracování osobních údajů (GDPR, zákon o zpracování osobních údajů) –… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2019
3 013 Kč
28. Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2019
2 650 Kč
29. Pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, důchodové… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2019
3 134 Kč
30. DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2019
2 771 Kč
31. Označování potravin pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2019
2 650 Kč
32. Daň z příjmů ze závislé činnosti krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2019
3 134 Kč
33. Babylon ve vaší firmě – vedení týmů složených z různých národností (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2019
4 707 Kč
34. Fakturace v roce 2019, práce s účetními a daňovými doklady (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2019
2 771 Kč
35. Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2019
4 707 Kč
36. Řízení alergenů ve stravovacích provozech (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2019
2 650 Kč
37. Nové nařízení o prospektu (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2019
2 771 Kč
38. Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (PRAHA 1 - Nové Město )
30.9.2019
5 143 Kč
39. Místo v tlupě (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2019
3 860 Kč
40. Manažer jako kouč, koučování pro manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10 - 2.10.2019
8 337 Kč
41. Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2019
2 650 Kč
42. Jednáme s klientem po telefonu (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2019
4 586 Kč
43. Jednatel společnosti s ručením omezeným – právní postavení jednatele… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2019
2 892 Kč
44. Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2019
2 499 Kč
45. Odpady ve stravovacích provozech pro začínající a mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2019
2 650 Kč
46. Aktuální vývoj právní úpravy EET a související změny u DPH v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2019
2 166 Kč
47. IFRS – finanční nástroje (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10 - 2.10.2019
6 401 Kč
48. Employer Branding ve vaší firmě (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2019
4 707 Kč
49. Účetnictví pro pracovníky IT – nezbytné znalosti pro vaši práci při… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.10.2019
2 166 Kč
50. Etiketa s Ladislavem Špačkem aneb umění společenského vystupování (PRAHA 11 )
1.10.2019
2 408 Kč
51. Komunikační MMA umění (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2019
4 707 Kč
52. DPH ve stavebnictví na příkladech z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2019
2 892 Kč
53. Protikorupční chování (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2019
2 190 Kč
54. Zahraniční obchod – uplatňování DPH, celní předpisy, dodací podmínky… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10 - 4.10.2019
7 248 Kč
55. Jak elektronicky komunikovat s finanční správou – nejen pro účetní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2019
2 892 Kč
56. Řešení stížností a práce s nespokojeným klientem (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2019
5 675 Kč
57. Vitální systém a principy dlouhodobé prosperity (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2019
4 707 Kč
58. Moderní marketingová komunikace a propagace (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2019
4 707 Kč
59. Tuzemské cestovní náhrady v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2019
2 650 Kč
60. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2019
4 828 Kč
61. Jak postupovat při reklamaci zboží; uplatnění práv z odpovědnosti za… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2019
2 892 Kč
62. Efektivní kontrola účetnictví a opravy chyb minulých období (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2019
2 771 Kč
63. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2019
4 586 Kč
64. Motivace a odměňování pracovníků: čím, jak, koho a proč odměnit (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2019
4 707 Kč
65. Nařízení EU č. 910/2014 eIDAS a správa dokumentů v ČR (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2019
2 100 Kč
66. Náklady na marketing z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2019
3 013 Kč
67. Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace na… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2019
2 650 Kč
68. Angličtina ve financích a účetnictví – English in Finance and… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10 - 25.10.2019
7 998 Kč
69. Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací z… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2019
2 892 Kč
70. Záruky, reklamace a prodej zboží včetně e-shopů (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2019
3 013 Kč
71. Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na výrobní společnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2019
2 892 Kč
72. Moderní time management – vymaňte se ze shonu, stresu a odkládání (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2019
4 707 Kč
73. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2019
3 890 Kč
74. Anglicky za tři měsíce – ukázkový workshop v Praze (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10.2019
1 191 Kč
75. Cenné papíry – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10.2019
2 988 Kč
76. Bytová družstva v praxi – hospodaření a daňová problematika (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10.2019
3 013 Kč
77. Mezinárodní standard IFRS – 16 Leasingy (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10.2019
2 408 Kč
78. Presentation Skills for Managers and Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10.2019
2 771 Kč
79. INTRASTAT v roce 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10.2019
2 771 Kč
80. Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10.2019
3 134 Kč
81. Likvidace obchodních společností a družstev – právní, účetní a daňový… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10.2019
3 497 Kč
82. Účinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
7.10.2019
5 191 Kč
83. Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2019
4 707 Kč
84. Pokladna v roce 2019, práce s penězi, které nejsou vaše, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2019
2 529 Kč
85. Specifika pracovněprávních vztahů se zaměstnanci z IT oddělení (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2019
3 376 Kč
86. Základní orientace v personalistice (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10 - 9.10.2019
8 337 Kč
87. Zákon o svobodném přístupu k informacím – v nových souvislostech (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2019
2 290 Kč
88. Stávám se plátcem daně z přidané hodnoty (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2019
2 892 Kč
89. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
8.10.2019
4 586 Kč
90. Chceš být v cíli dříve? Zpomal! (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2019
4 828 Kč
91. Obchod není žádný boj – naučte se vztahovému prodeji (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2019
4 586 Kč
92. České účetní standardy pro podnikatele v každodenní praxi včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2019
3 013 Kč
93. Leasing – účetní a daňový pohled pro rok 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2019
2 892 Kč
94. Výpočty ve mzdové účtárně – pro začínající mzdové účetní 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2019
2 771 Kč
95. Platební styk – seznámení s právní úpravou (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2019
2 892 Kč
96. To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaci (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10 - 10.10.2019
8 337 Kč
97. Daňové minimum pro účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10 - 11.10.2019
7 853 Kč
98. Zahraniční holdingové struktury – právní a daňové souvislosti včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2019
2 771 Kč
99. Deset nejdražších chyb při řízení lidí aneb co se lze naučit z… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2019
4 707 Kč
100. Prodej jako hra (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2019
3 618 Kč
101. Systémy bezpečnosti potravin – jejich principy a požadavky (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2019
2 650 Kč
102. Rychločtení – stručný výstižný jednodenní trénink (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2019
6 280 Kč
103. Průběh kontroly u příjemců dotací aktuálně (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2019
2 190 Kč
104. Částečný nárok na odpočet DPH a související úpravy u pořízeného… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2019
2 892 Kč
105. Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2019
4 707 Kč
106. Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – nejen pro nejisté a ostýchavé (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2019
3 013 Kč
107. Sociální sítě, komunity, web a blog. Naučte se digitální marketing… (PRAHA 1 )
11.10.2019
3 618 Kč
108. Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků z pohledu zdravotního a… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2019
2 892 Kč
109. Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) z právního a… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2019
2 892 Kč
110. Firemní storytelling (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2019
4 707 Kč
111. Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na prodej služeb v komerčním… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2019
2 892 Kč
112. Řízení změn (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2019
4 828 Kč
113. Deutsch für HR Professionals von B1 bis C1/C2 Ebene (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2019
2 771 Kč
114. DPH – nejčastější chyby (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2019
3 134 Kč
115. Meditace a soustředění pro ty, co nestíhají (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2019
4 707 Kč
116. Věcná břemena v občanském zákoníku a jejich praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2019
2 650 Kč
117. Jak postupovat při vedení účetnictví, problematika vedení účetnictví… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2019
2 771 Kč
118. Moderní leadership: aby se z benefitů nestaly odpustky (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2019
3 751 Kč
119. Daňové odpočty na výzkum a vývoj a odborné vzdělávání – daňový a… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.10.2019
2 650 Kč
120. Účetnictví pro nestátní neziskové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10 - 17.10.2019
5 445 Kč
121. Kontingenční tabulky v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2019
4 707 Kč
122. Platební karty zaměstnavatele v praxi – krok za krokem – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2019
2 529 Kč
123. Majetek podle českých předpisů a IFRS – srovnání, včetně nového… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10 - 16.10.2019
6 401 Kč
124. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2019
4 707 Kč
125. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2019
2 892 Kč
126. Neviditelný leadership – jak lidi vést namísto řídit (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2019
4 707 Kč
127. Kontroly v oblasti pracovního práva a jak na ně (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2019
2 650 Kč
128. Manažerská práce s chybou podřízených a následná komunikace v týmu (PRAHA 1 - Nové Město )
15.10.2019
4 780 Kč
129. Daňová a účetní specifika při provozování e-shopu (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2019
3 013 Kč
130. Porovnání podnikání fyzické vs. právnické osoby z daňového a účetního… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2019
3 134 Kč
131. Inventarizace majetku a závazků – náležitá příprava na účetní závěrku (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2019
2 650 Kč
132. GDPR – poznatky z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2019
2 892 Kč
133. Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2019
3 255 Kč
134. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2019
4 707 Kč
135. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2019
4 828 Kč
136. Moderní Public Relations – manuál komunikace s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2019
4 828 Kč
137. Time management IV. generace s Ing. Petrem Pacovským (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10 - 17.10.2019
10 394 Kč
138. Neverbální komunikace – a její verbální projevy (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2019
3 860 Kč
139. Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2019
3 618 Kč
140. DPH – řešení příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU, do a ze… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2019
2 650 Kč
141. Rozpoznejte skryté manipulace v komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2019
4 707 Kč
142. Nejčastější chyby personalistů na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2019
4 586 Kč
143. Konto pracovní doby – praktický návod krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2019
2 771 Kč
144. Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT)… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2019
3 013 Kč
145. Jak efektivně vést lidi a komunikovat na pracovišti (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10 - 18.10.2019
9 438 Kč
146. Jak na tvorbu dobrého dotazníku aneb cesta od nápadu k vyhodnocení (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2019
4 586 Kč
147. Potravinářské podvody a falšování potravin (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2019
2 650 Kč
148. Roční zúčtování a vyúčtování příjmů zaměstnanců za rok 2019, změny ve… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2019
3 013 Kč
149. LinkedIn pro obchodníky (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2019
4 586 Kč
150. Jak se vypořádat s problematickým anebo neschopným zaměstnancem (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2019
3 013 Kč
151. Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2019
2 650 Kč
152. Jak překonávat strach a obavy v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2019
4 707 Kč
153. Kritické myšlení a rozhodování aneb rozhodovací manuál (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2019
4 707 Kč
154. Obrana před daňovou kontrolou a ostatními kontrolními postupy správce… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10.2019
2 771 Kč
155. IFRS v praxi – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10 - 23.10.2019
7 974 Kč
156. Základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10 - 25.10.2019
10 878 Kč
157. English for Human Resource Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10.2019
2 771 Kč
158. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10.2019
2 892 Kč
159. Strukturované myšlení efektivního pracovníka, práce s informacemi (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10 - 22.10.2019
8 458 Kč
160. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat, co potřebuji (rozšířený… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10 - 22.10.2019
9 063 Kč
161. Smluvní ujednání ve smlouvách v zahraničním obchodě se zbožím v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10.2019
2 771 Kč
162. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10.2019
3 146 Kč
163. Marketing pro nemarketéry (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10.2019
4 707 Kč
164. Mzdová akademie pro začínající v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
21.10 - 23.10.2019
7 490 Kč
165. Základy DPH pro vaši praxi včetně změn od 1. 1. 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2019
2 892 Kč
166. Personální a organizační audity (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2019
4 707 Kč
167. Přeměny obchodních společností – právní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2019
3 134 Kč
168. Srovnání českého a slovenského pracovního práva (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10.2019
3 497 Kč
169. Leader – Manager – Coach™ (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10 - 23.10.2019
8 700 Kč
170. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
22.10 - 23.10.2019
9 910 Kč
171. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10 - 24.10.2019
8 458 Kč
172. Trénink vyjednávání pro nákupčí (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10 - 24.10.2019
9 063 Kč
173. Platební styk pro pokročilé – včetně nejnovějších změn (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2019
2 771 Kč
174. Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2019
3 134 Kč
175. Finanční analýza pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10 - 25.10.2019
5 191 Kč
176. Insolvenční řízení z pohledu věřitele – aktuální výkladové problémy,… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2019
3 013 Kč
177. Workshop úspěšného vyjednávání – vyjednávejte lépe (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2019
4 586 Kč
178. Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2019
2 650 Kč
179. Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2019
1 975 Kč
180. Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2019
3 860 Kč
181. Kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2019
3 255 Kč
182. Prezentační dovednosti kreativně a bez stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2019
4 707 Kč
183. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – masné výrobky (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2019
2 650 Kč
184. Tisková zpráva od A do Z aneb jak připravit informace pro média (… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2019
3 255 Kč
185. Jak neztrácet klíčové zaměstnance (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2019
5 070 Kč
186. DPH u přepravy a u služeb vázaných na dovoz a vývoz zboží (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2019
2 892 Kč
187. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10 - 30.10.2019
9 910 Kč
188. Kontrolní vazby v účetnictví pro podnikatele včetně příkladů chybných… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2019
2 771 Kč
189. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10 - 30.10.2019
4 586 Kč
190. Excel pro účetní prakticky – kontingenční tabulky a grafy, export a… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2019
2 771 Kč
191. Hospodářský rok a specifika jeho účtování (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2019
2 529 Kč
192. Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2019
2 499 Kč
193. Účetní a daňoví poradci – jejich neúčetní povinnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2019
2 771 Kč
194. Začínáme s obchodem aneb proč není obchodník jako obchodník (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10 - 30.10.2019
8 337 Kč
195. Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, skladové hospodářství, nedokončená… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2019
3 013 Kč
196. Řízení nákladů firmy a organizace i businessu, rozpočtování a… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10 - 1.11.2019
11 967 Kč
197. IFRS – mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10 - 1.11.2019
9 305 Kč
198. Pohledávky a dluhy (závazky) – účetní a daňové vymezení (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2019
2 529 Kč
199. Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10 - 31.10.2019
8 458 Kč
200. Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2019
2 892 Kč
201. Zlepšete si koncentraci, paměť, tvořivost, motivační schopnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2019
5 917 Kč
202. Marketing a reklama – daňové a účetní aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2019
3 013 Kč
203. Pracovněprávní vztahy a nediskriminování – rovný přístup z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2019
2 892 Kč
204. Nemoci z povolání aktuálně – právní a medicínské aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2019
3 134 Kč
205. Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2019
2 892 Kč
206. Fakturace a související problematika DPH pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2019
2 650 Kč
207. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2019
4 707 Kč
208. Typologie osobnosti pro zlepšení komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2019
4 828 Kč
209. Praktický trénink pokročilejších prezentačních dovedností (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2019
4 707 Kč
210. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2019
3 497 Kč
211. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – koloniální zboží (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2019
2 650 Kč
212. Skončení pracovního poměru – na co si dát pozor (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2019
3 134 Kč
213. Účetní a daňové aktuality očima daňové poradkyně (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2019
3 134 Kč
214. DPH u zvláštních režimů včetně vazby na daňovou kontrolu a daňový řád (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2019
3 618 Kč
215. Jak na hovory a rozhovory s médii (páteční dopolední workshop) (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2019
3 207 Kč
216. Jak efektivně pracovat s konfliktními zaměstnanci (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2019
4 707 Kč
217. Anglicky za tři měsíce – ukázkový workshop v Praze (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2019
1 191 Kč
218. Kontaminující látky v potravinách, alergeny (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2019
2 771 Kč
219. LinkedIn Profiles for all Business Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2019
2 771 Kč
220. Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2019
2 499 Kč
221. Povinnost nahradit majetkovou a nemajetkovou újmu v pracovním právu… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2019
3 013 Kč
222. Společník a jednatel jednočlenné s. r. o. – účetní a daňové hledisko (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2019
3 013 Kč
223. Zahraniční obchod se službami z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2019
2 771 Kč
224. Zákoník práce v praxi – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11 - 6.11.2019
5 433 Kč
225. Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty aktuálně a pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2019
3 497 Kč
226. Vyúčtování zahraničních pracovních cest, valutová pokladna, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2019
3 013 Kč
227. Zlepšete své soustředění i pozornost ve věku vyrušování (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2019
4 707 Kč
228. Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2019
2 190 Kč
229. Cestovní náhrady – aktuálně a změny pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2019
2 529 Kč
230. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11 - 7.11.2019
9 910 Kč
231. Insolvenční řízení – řešení úpadku oddlužením, aktuální výkladové… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2019
3 013 Kč
232. Vzájemné souvislosti DPH, daně z příjmů právnických osob a účetnictví… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2019
3 497 Kč
233. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2019
2 771 Kč
234. Experimentuj, tvoř, inovuj: kreativita a řešení problémů (nejen) v… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11 - 7.11.2019
11 253 Kč
235. Ekonomická správa nemovitostí včetně vybraných daňových aspektů pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2019
3 013 Kč
236. Profesionálem účetní závěrky krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11 - 8.11.2019
7 224 Kč
237. Profesionálem účetní závěrky – příprava na daňové přiznání a odložená… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2019
2 892 Kč
238. Strategický management (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2019
4 586 Kč
239. Umění ptát se aneb síla otázky v komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2019
4 586 Kč
240. Manažer štěstí (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2019
4 707 Kč
241. Jak uzavírat obchodní smlouvy a smluvně se zabezpečit proti obchodním… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2019
3 013 Kč
242. Daňová evidence z pohledu každodenní praxe včetně informací k… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2019
2 287 Kč
243. Jak komunikovat a vzájemně si dobře porozumět (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2019
4 586 Kč
244. Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2019
3 013 Kč
245. Praktické uplatňování DPH v roce 2019 a očekávané změny pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2019
3 255 Kč
246. Profesionálem účetní závěrky – uzávěrkové operace, sestavení účetní… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2019
2 892 Kč
247. Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2019
5 143 Kč
248. Budujeme úspěšnou značku firmy, produktu, služby – jak se odlišit od… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2019
4 707 Kč
249. Úvod do neštěstí aneb jak na opravdovou sebemotivaci (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2019
4 586 Kč
250. LinkedIn a profesionální prezentace firmy navenek (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2019
4 707 Kč
251. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2019
3 860 Kč
252. Praktická komunikace pro manažery v obtížných situacích (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2019
4 707 Kč
253. Novinky 2019 ve zdanění nadnárodních korporací ATAD, DAC 6 a převodní… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2019
2 892 Kč
254. Nabývání nemovitostí – specifika asset deal a share deal – právní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2019
3 013 Kč
255. Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti v roce 2019 a očekávané… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2019
3 013 Kč
256. Zákon o registru smluv – aktuální problematika (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2019
2 390 Kč
257. Profesionálem účetní závěrky – audit, výroční zprávy a zveřejnění… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2019
2 892 Kč
258. Zásadní rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2019
2 892 Kč
259. Jak zvládat dezinformace v PR (páteční dopolední workshop) (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2019
3 376 Kč
260. Jak na pracovní mentoring (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2019
4 707 Kč
261. BOZP a odborná a zdravotní způsobilost zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2019
2 650 Kč
262. Právní úprava kapitálového trhu (MIFID2/MIFIR) (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2019
2 650 Kč
263. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2019
4 707 Kč
264. US GAAP – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11 - 13.11.2019
9 063 Kč
265. Byty – daňová a účetní specifika (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2019
3 013 Kč
266. Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní hodnota včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2019
2 892 Kč
267. Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2019
3 376 Kč
268. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11 - 10.12.2019
10 745 Kč
269. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11 - 12.11.2019
6 280 Kč
270. Externí a interní komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2019
5 675 Kč
271. Efektivní využití MS Office v každodenní praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11 - 14.11.2019
12 088 Kč
272. Strategie tvořivosti – cesta, která vás může posunout (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2019
4 707 Kč
273. Vybrané atraktivní komunikační dovednosti – Beneopedie® (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11 - 13.11.2019
9 910 Kč
274. Minimum celního deklaranta (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11 - 15.11.2019
9 668 Kč
275. Časté chyby a omyly v účetnictví podnikatelů pro začínající včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2019
2 650 Kč
276. Odštěpný závod (organizační složka podniku) v ČR a v zahraničí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2019
3 860 Kč
277. Zákon o DPH 2019/2020 v příkladech, včetně zaúčtování specifických… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2019
3 134 Kč
278. Prosaďte své nápady s lehkostí a úspěšně (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2019
4 707 Kč
279. Řízení nejdůležitějších personálních procesů v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2019
5 070 Kč
280. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2019
4 707 Kč
281. Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2019
2 892 Kč
282. Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11 - 14.11.2019
4 816 Kč
283. Inventarizace majetku a závazků včetně přípravných prací pro uzavření… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2019
2 892 Kč
284. Transferové ceny v koncernových strukturách (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2019
3 376 Kč
285. Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11 - 15.11.2019
8 821 Kč
286. Jak připravovat, organizovat a vyhodnotit jazykové vzdělávání… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2019
4 586 Kč
287. Ekonomické ukazatele – charakteristika a jejich vyhodnocení včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2019
2 892 Kč
288. Svěřenské fondy pro pokročilé z pohledu transakčních, daňových a… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2019
3 013 Kč
289. Jak splnit aktuální povinnosti (podniku) při nakládání s odpady (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2019
3 134 Kč
290. Odpovědnost znalce při výkonu znalecké činnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2019
3 255 Kč
291. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí aktuálně s… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2019
3 618 Kč
292. Emailový a SMS marketing efektivně. Naučte se digitální marketing… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2019
3 618 Kč
293. Systém bezpečnosti obalů – požadavky BRC/IoP Global Standard –… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2019
2 650 Kč
294. Účtování dotací u podnikatelských subjektů a nestátních neziskových… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2019
2 499 Kč
295. Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontrolu (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2019
2 771 Kč
296. Odolnost pro komplexní manažerskou práci (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2019
4 707 Kč
297. Změny v účetních a daňových zákonech v roce 2019 a novely daňových… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2019
2 771 Kč
298. Jak telefonovat bez obav, efektivněji a úspěšněji (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2019
4 707 Kč
299. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11 - 19.11.2019
9 910 Kč
300. Fakturace v přeshraničním obchodě a službách včetně účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11.2019
2 650 Kč
301. Mzdově personální profesionál® (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11 - 22.11.2019
12 935 Kč
302. Pracovní právo v praxi – aktuálně a změny pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11.2019
3 497 Kč
303. Specifika účtování zemědělství včetně příkladů z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11.2019
2 892 Kč
304. Finanční plán a reporting – praktické rady a tipy (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11.2019
2 892 Kč
305. Podřízený zaměstnanec od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11 - 19.11.2019
8 337 Kč
306. Jak zvýšit svoji osobní produktivitu a nevyhořet (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11.2019
5 179 Kč
307. Efektivní výběrový pohovor (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11.2019
4 707 Kč
308. Opravné položky – daňový a účetní pohled včetně příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2019
2 892 Kč
309. Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11 - 20.11.2019
8 458 Kč
310. Krizová PR komunikace firmy – jak dobře zvládnout firemní negativní… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2019
4 707 Kč
311. Rychločtení v kombinaci s time managementem (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11 - 20.11.2019
10 878 Kč
312. Mzdové a platové předpisy v praxi – aktuálně a změny pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2019
3 497 Kč
313. Zavedení IFRS do firemního účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11 - 20.11.2019
6 280 Kč
314. Postavení jednatele – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2019
2 771 Kč
315. Moderní timemanagement – 10 návyků pro váš čas a energii (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2019
4 707 Kč
316. Etiketa nejen pro úřednice a úředníky (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2019
2 299 Kč
317. DPH v roce 2019 a připravované změny pro rok 2020 – speciálka pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11 - 21.11.2019
7 587 Kč
318. Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2019 a připravované… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2019
3 134 Kč
319. Získávání a analýza dat v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2019
4 586 Kč
320. Novela zákona o obchodních korporacích (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2019
3 013 Kč
321. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11 - 21.11.2019
8 458 Kč
322. Manažerské rozhodování – postupy, metody a nástroje (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2019
4 586 Kč
323. Nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a důchodové… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2019
3 618 Kč
324. Uzavření účetnictví za rok 2019 pro podnikatelské subjekty (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2019
3 134 Kč
325. Uplatňování DPH mezi zeměmi EU a s třetími zeměmi v roce 2019 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2019
3 134 Kč
326. Ochrana osobních údajů, ePrivacy – se zaměřením IT problematiku (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2019
2 771 Kč
327. Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11 - 21.11.2019
8 337 Kč
328. Místo v tlupě (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2019
3 860 Kč
329. Cestovní náhrady – aktuálně a změny pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2019
2 650 Kč
330. Zdravotní pojištění – aktuálně a změny pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2019
1 803 Kč
331. Auditor v potravinářství (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2019
2 771 Kč
332. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2019
4 828 Kč
333. Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11 - 22.11.2019
4 574 Kč
334. Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2019
2 892 Kč
335. Smlouva o dílo – komplexní prakticky zaměřený rozbor právní úpravy,… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2019
2 771 Kč
336. DPH v roce 2019 v příkladech a připravované změny pro rok 2020 – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2019
3 134 Kč
337. Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11 - 22.11.2019
4 707 Kč
338. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2019
4 586 Kč
339. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11 - 22.11.2019
9 910 Kč
340. Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2019
3 134 Kč
341. Zdaňování mezd a platů – aktuálně a změny pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2019
2 650 Kč
342. Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2019
2 892 Kč
343. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2019
2 892 Kč
344. Jak na mailovou komunikaci v angličtině (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2019
3 376 Kč
345. Plánování projektů a projektové řízení pomocí metody Lean Canvas (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2019
4 828 Kč
346. Efektivní manažerská komunikace – získejte jistotu ve složitých… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2019
4 707 Kč
347. Jak plánovat a dosáhnout toho, co v životě chcete (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2019
3 340 Kč
348. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11 - 26.11.2019
9 910 Kč
349. Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2019
2 771 Kč
350. Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2019
2 892 Kč
351. Konference: DAŇOVÝ ŘÁD 2019 – XIX. ročník procesního daňového práva (PRAHA 8 )
25.11 - 26.11.2019
6 401 Kč
352. FKSP a sociální fondy (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2019
2 190 Kč
353. IFRS – aktuálně i připravované novelizace (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2019
2 287 Kč
354. Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se rozhodnout o koupi… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2019
2 892 Kč
355. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11 - 26.11.2019
8 216 Kč
356. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2019
4 707 Kč
357. Pracovní právo v roce 2020 – refresh klíčových oblastí a informace o… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2019
2 771 Kč
358. Práce s emocemi v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2019
4 780 Kč
359. Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2019
3 013 Kč
360. Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0–7 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11 - 28.11.2019
7 732 Kč
361. Společenství vlastníků jednotek – právnická osoba povinná spravovat… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2019
2 892 Kč
362. Daň z příjmů právnických osob aktuálně a očekávané změny pro rok 2020… (PRAHA 8 )
26.11.2019
3 497 Kč
363. Daň z příjmů aktuálně a očekávané změny pro rok 2020 – speciálka (PRAHA 8 )
26.11 - 27.11.2019
5 300 Kč
364. Agilní myšlení a řízení v managementu (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2019
5 070 Kč
365. Cash flow v teorii i praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 28.11.2019
6 522 Kč
366. Chceš být v cíli dříve? Zpomal! (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2019
4 828 Kč
367. Komunikační MMA umění (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2019
4 707 Kč
368. Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2019
2 771 Kč
369. Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 28.11.2019
6 764 Kč
370. Tvorba kvalitního obsahu pro HR marketing (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2019
4 707 Kč
371. Daň z příjmů fyzických osob aktuálně a očekávané změny pro rok 2020 –… (PRAHA 8 )
27.11.2019
3 255 Kč
372. Jak řešit krizové situace v komunikaci a vyjednávání (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 28.11.2019
9 305 Kč
373. Anglicky za tři měsíce – ukázkový workshop v Praze (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2019
1 191 Kč
374. Daňové a účetní rozinky aneb Špindl roku 2019 – XXIV. ročník (ŠPINDLERŮV MLÝN )
28.11 - 30.11.2019
8 458 Kč
375. Názorová manipulace, její zdroje a jak ji rozpoznat (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2019
3 860 Kč
376. DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně a pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2019
2 771 Kč
377. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2019
4 828 Kč
378. LinkedIn pro personalistu profesionála (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2019
4 707 Kč
379. Řízení projektů v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11 - 29.11.2019
8 216 Kč
380. Mediační techniky pro personalisty – účinný postup při řešení potíží… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2019
3 146 Kč
381. Insolvenční rizika související s uzavíráním transakcí – střet… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2019
2 650 Kč
382. Jak si udržet zdravá záda (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2019
4 707 Kč
383. Moderní Public Relations – manuál komunikace s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2019
4 707 Kč
384. Problematičtí zaměstnanci aneb „drahé“ chyby zaměstnavatelů (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2019
3 013 Kč
385. Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2019
2 892 Kč
386. Systém bezpečnosti obalů – požadavky IFS PACsecure, posouzení… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2019
2 650 Kč
387. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2019
2 299 Kč
388. Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2019
3 255 Kč
389. Jak znovuobjevit svoji tvořivost – zkuste věci dělat jinak (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2019
5 506 Kč
390. Světové účetnictví US GAAP a IFRS (srovnání a jejich vzájemné využití… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12 - 5.12.2019
10 757 Kč
391. Communication Skills – Telephone Conversations, Writing Email &… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2019
2 771 Kč
392. Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2019
2 892 Kč
393. Řízení nákladů firmy, organizace i businessu a rozpočtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12 - 4.12.2019
10 152 Kč
394. Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2019
2 100 Kč
395. Efektivní řešení problémů a příslušné rozhodovací metody (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12 - 3.12.2019
8 325 Kč
396. Smlouvy s mezinárodním prvkem – zaměřeno na obchodní vztahy (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2019
2 771 Kč
397. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2019
2 892 Kč
398. Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2020 – speciálka (PRAHA 8 )
2.12 - 3.12.2019
5 917 Kč
399. Poznej a zažij své flow – staň se designérem svého života (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2019
5 675 Kč
400. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2019
3 890 Kč
401. Beze strachu (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2019
4 707 Kč
402. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12 - 4.12.2019
9 910 Kč
403. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat, co potřebuji (rozšířený… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12 - 4.12.2019
9 063 Kč
404. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2019
4 828 Kč
405. Systém HACCP ve stravovacích provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2019
2 650 Kč
406. Vize jako tvořivá síla (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2019
4 707 Kč
407. Poskytování zdravotních služeb cizincům – rozsah péče, ceny, účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2019
2 650 Kč
408. Převodní ceny a daňová kontrola – aktuální výzva v přímých daních po… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2019
2 892 Kč
409. Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2019
2 892 Kč
410. Účetní závěrka za rok 2019 v plném a zjednodušeném rozsahu (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2019
3 497 Kč
411. Novela stavebního zákona v praxi a rekodifikace veřejného stavebního… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2019
3 013 Kč
412. Restrukturalizace, transformace a podnikové přeměny – příklady fúzí,… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2019
2 771 Kč
413. Zástavy v praxi – včetně návrhů řešení problematických situací a… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2019
3 013 Kč
414. Automatizace práce v MS Excel pomocí maker (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12 - 5.12.2019
8 216 Kč
415. Účinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2019
6 280 Kč
416. Neverbální komunikace – a její verbální projevy (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2019
3 860 Kč
417. Rozpoznejte skryté manipulace v komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2019
4 707 Kč
418. Cestovní náhrady dle slovenské legislativy aktuálně a pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2019
2 650 Kč
419. Účetní závěrka roku 2019 u nestátních neziskových organizací (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2019
2 499 Kč
420. Aktuality v účetnictví a daních 2019–2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2019
3 255 Kč
421. Náhrada škody v obchodní praxi – výklad, judikatura, praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2019
2 892 Kč
422. Life management – jak koučovat sebe sama (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2019
4 707 Kč
423. Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2019
2 650 Kč
424. Výkaz cash flow prakticky aneb bude vás to bavit (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2019
3 013 Kč
425. Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně – změny roku 2019 a k 1. 1.… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2019
2 529 Kč
426. Tvorba a vyhodnocení rozpočtu příspěvkové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2019
3 376 Kč
427. Jak získat zákazníky a udělat z nich klienty (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2019
4 707 Kč
428. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12 - 10.12.2019
9 910 Kč
429. Emoce pod kontrolou – zvládání emocí v pěti krocích (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12 - 10.12.2019
8 337 Kč
430. Systémy bezpečnosti potravin pro pokročilé – standardy BRC, IFS (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2019
2 771 Kč
431. Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2019 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2019
2 529 Kč
432. Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12 - 10.12.2019
10 152 Kč
433. Kolektivní investování po změnách předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2019
2 650 Kč
434. Právo nejen pro ekonomy a účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2019
3 013 Kč
435. Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12 - 10.12.2019
6 280 Kč
436. Efektivní získávání zaměstnanců – včetně náboru na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12 - 11.12.2019
8 337 Kč
437. Profesionální asistentka – management podpory manažerů (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12 - 11.12.2019
8 337 Kč
438. Připravené změny zákona o DPH od 1. 1. 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2019
3 013 Kč
439. Uzavření účetnictví za rok 2019 včetně zpracování daňových přiznání… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2019
2 892 Kč
440. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2019
2 360 Kč
441. Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2019
2 408 Kč
442. Vyjednávání v obtížných situacích – nácvik vyjednávacích taktik (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12 - 12.12.2019
7 853 Kč
443. Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2019
2 892 Kč
444. Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2019
1 910 Kč
445. Nástup digitalizace – její dopady do účetnictví a daňové správy (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2019
2 892 Kč
446. Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace v roce 2019 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2019
2 892 Kč
447. Konsolidovaná účetní závěrka dle českých účetních standardů –… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2019
3 013 Kč
448. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12 - 12.12.2019
8 458 Kč
449. Aktuality pro výrobce potravin a obalů, základní povinnosti prodejců… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
2 650 Kč
450. Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
3 013 Kč
451. Celní problematika v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
2 771 Kč
452. Pracovněprávní předpisy na Slovensku – včetně novinek roku 2019 a 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
3 013 Kč
453. Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
2 190 Kč
454. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
4 586 Kč
455. Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
4 707 Kč
456. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
3 146 Kč
457. Cesta k opravdovému leadershipu (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12 - 13.12.2019
14 871 Kč
458. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2019
4 707 Kč
459. Jak na internetovou reklamu, PPC a remarketing. Naučte se digitální… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2019
3 618 Kč
460. Cestovní náhrady 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2019
2 529 Kč
461. Faktura – komplexně na příkladech z praxe a náležitosti daňových… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2019
2 771 Kč
462. Zásoby z účetního a daňového pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2019
2 529 Kč
463. Kritické myšlení a rozhodování aneb rozhodovací manuál (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2019
4 707 Kč
464. Odhalte skryté emoce aneb poznejte, co si druzí myslí (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2019
4 707 Kč
465. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12 - 17.12.2019
9 910 Kč
466. Meditace a soustředění pro ty, co nestíhají (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12.2019
4 707 Kč
467. Průřez novinek v daňových a účetních předpisech pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12.2019
3 134 Kč
468. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12.2019
4 707 Kč
469. Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2019
2 771 Kč
470. Finance pro nefinanční manažery – komplexní přehled včetně příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2019
3 013 Kč
471. Mezinárodní standard IFRS – 16 Leasingy (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2019
2 408 Kč
472. Práva a povinnosti daňového poplatníka (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2019
3 134 Kč
473. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2019
4 707 Kč
474. Daň z příjmů fyzických osob – aktuálně a novinky roku 2020 včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2019
3 376 Kč
475. Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2020 (PRAHA 1 )
18.12 - 20.12.2019
7 248 Kč
476. Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů v roce 2020 (PRAHA 1 )
18.12.2019
2 892 Kč
477. Novela zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2019
3 013 Kč
478. Zvládání krizových situací proměnou komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2019
3 860 Kč
479. Mzdové předpisy pro rok 2020 (PRAHA 1 )
19.12.2019
3 255 Kč
480. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2020… (PRAHA 1 )
20.12.2019
2 650 Kč
481. Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
6.1.2020
3 255 Kč
482. Novela zákona o DPH pro rok 2020 na praktických příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
6.1.2020
2 892 Kč
483. Velká účetní závěrka včetně daňového přiznání právnických osob za rok… (PRAHA 1 )
7.1 - 8.1.2020
4 816 Kč
484. Sestavení účetní závěrky podvojného účetnictví podnikatelských… (PRAHA 1 )
7.1.2020
3 013 Kč
485. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
7.1 - 8.1.2020
9 910 Kč
486. Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok… (PRAHA 1 )
8.1.2020
3 013 Kč
487. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2020… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.1.2020
2 408 Kč
488. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.1.2020
3 376 Kč
489. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
9.1 - 10.1.2020
9 910 Kč
490. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a související otázky (PRAHA 1 - Nové Město )
10.1.2020
2 529 Kč
491. Cestovní náhrady včetně aktualit pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.1.2020
2 529 Kč
492. Daň z příjmů za rok 2019 a novinky pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.1.2020
3 376 Kč
493. Účetnictví právnických osob, daň z příjmů a DPH v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.1 - 16.1.2020
7 708 Kč
494. Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2019 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1.2020
2 650 Kč
495. Účetní závěrka za rok 2019 a zásadní změny v účetnictví pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1.2020
3 376 Kč
496. Jak správně nastavit pravidla pro vyúčtování zahraničních pracovních… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1.2020
2 771 Kč
497. Daň z přidané hodnoty pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2020
3 376 Kč
498. Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí – v… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2020
3 497 Kč
499. Zpracování osobních údajů (GDPR, zákon o zpracování osobních údajů) –… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1.2020
3 013 Kč
500. Vysílání pracovníků do členských států EU – na co všechno pamatovat (PRAHA 1 - Nové Město )
20.1.2020
3 013 Kč
501. Zásoby, skladová evidence, vazba na fakturaci, drobný majetek,… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.1.2020
3 013 Kč
502. Aktuality v účetnictví a daních 2019/2020 – komplexní přehled změn… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.1.2020
2 892 Kč
503. Pracovněprávní předpisy v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2020
3 013 Kč
504. Celní kodex a celní předpisy v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2020
2 771 Kč
505. DPH na Slovensku po 1. 1. 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1.2020
3 255 Kč
506. Aktuality v účetnictví a daních 2019–2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1.2020
3 134 Kč
507. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1 - 29.1.2020
9 910 Kč
508. Uzavření účetnictví za rok 2019 včetně zpracování daňového přiznání –… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2020
2 892 Kč
509. Praktické uplatňování zákona o DPH od 1. 1. 2020 (PRAHA 8 )
29.1.2020
3 497 Kč
510. Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2020
3 013 Kč
511. Daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2019 a aktuality pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2020
3 255 Kč
512. Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2020
2 771 Kč
513. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2020
2 892 Kč
514. Rezervy a opravné položky v roce 2020 – účetní a daňový pohled včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2020
3 013 Kč
515. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2 - 5.2.2020
9 910 Kč
516. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2020
2 892 Kč
517. Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2020
2 892 Kč
518. Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2.2020
2 650 Kč
519. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2 - 11.2.2020
9 910 Kč
520. Účetní závěrka za rok 2019 u nestátních neziskových organizací (PRAHA 1 - Nové Město )
11.2.2020
2 529 Kč
521. DPH u neziskových a veřejnoprávních subjektů (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2020
2 190 Kč
522. Nastavení účetnictví, kontrolních vazeb a úprava vnitropodnikových… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2020
2 771 Kč
523. Zaměstnanecké benefity z pohledu daní v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2020
2 650 Kč
524. Uzavření účetnictví za rok 2019 včetně zpracování daňových přiznání… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2020
2 892 Kč
525. Jak splnit aktuální povinnosti (podniku) při nakládání s odpady (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2020
3 134 Kč
526. Pokladna v roce 2020, práce s penězi, které nejsou vaše, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2020
2 529 Kč
527. Účetní závěrka za rok 2019 včetně finanční analýzy (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2020
3 255 Kč
528. Deriváty v účetnictví podnikatelů v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2020
2 650 Kč
529. Směrnice a předpisy pro správné finanční a administrativní postupy v… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2020
3 376 Kč
530. Celní problematika v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2020
2 771 Kč
531. Znalecký posudek z pohledu odběratele (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
3 255 Kč
532. Tvorba a vyhodnocení rozpočtu příspěvkové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2020
3 376 Kč
533. Pracovněprávní předpisy v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2020
3 013 Kč
534. Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2020
2 771 Kč
535. Fakturace v roce 2020, práce s účetními a daňovými doklady (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2020
2 771 Kč
536. Jak zvládnout pohledávky a dluhy (závazky) z hlediska účetnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2020
2 771 Kč
537. Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5 - 28.5.2020
11 846 Kč

Žádné položky.

Elektronické kurzy

Auto v podnikání (záznam on-line)
1 997 Kč
Časté chyby a omyly v účetnictví a daních (záznam on-line)
1 392 Kč
CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
CESTOVNÍ NÁHRADY (záznam DVD)
1 392 Kč
Cestovní náhrady 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daň z příjmu fyzických osob 2015 a daňové přiznání za rok 2014 …
1 150 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2016/2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2017/2018 (záznam on-line)
1 997 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2019 a daňové přiznání za rok 2018 …
1 997 Kč
Daň z příjmů fyzických osob v roce 2016 a daňové přiznání za rok 2015…
1 392 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2015 a daňové přiznání právnických osob…
1 150 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2018 a daňové přiznání za rok 2017 …
1 997 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2019 a daňové přiznání za rok 2018 …
1 997 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2016 a daňové přiznání za rok…
1 392 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2017 a daňové přiznání za rok…
1 392 Kč
Daně a účetnictví SVJ – společenství vlastníků jednotek (záznam on…
1 997 Kč
Daně a účetnictví v roce 2015 – první poznatky z praxe (záznam on…
1 150 Kč
Daňová kontrola (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňové a nedaňové výdaje v praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
Daňové minimum pro účetní v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňově uznatelné náklady 2019 (záznam on-line)
1 997 Kč
Daňově uznatelné náklady v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňový řád pro účetní 2016 s ohledem na povinnou elektronickou…
1 392 Kč
DPH 2019 (záznam on-line)
1 997 Kč
DPH nejčastější chyby a praktické příklady (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH po novelách 2016 a 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2016 …
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2017 …
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2018 …
1 997 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU se zaměřením na služby v roce…
1 392 Kč
DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v…
1 997 Kč
DPH při vývozu a dovozu 2018 - nejčastější chyby a příklady (záznam…
1 997 Kč
DPH pro neziskové organizace 2019 (záznam on-line)
1 997 Kč
DPH pro začátečníky (záznam on-line)
1 997 Kč
DPH v příkladech (záznam on-line)
1 997 Kč
DPH v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
DPH v roce 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH v tuzemsku 2014, 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (záznam DVD)
1 392 Kč
Elektronická evidence tržeb v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Elektronická komunikace se státní správou 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD)
1 392 Kč
Finanční transakce mezi obchodními organizacemi, transferové ceny …
1 392 Kč
GDPR a ochrana osobních údajů (záznam on-line)
1 997 Kč
IFRS dlouhodobý majetek (záznam on-line)
1 997 Kč
IFRS Finanční nástroje, podnikové kombinace (záznam on-line)
1 997 Kč
IFRS Účetní metody, tržby, zásoby (záznam on-line)
1 997 Kč
INCOTERMS 2010 (záznam DVD)
1 392 Kč
INTRASTAT OD A DO Z (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK VYPLŇOVAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Jednočlenná s.r.o. z účetního, daňového a právního pohledu (záznam on…
1 997 Kč
Kde nejvíce chybujeme v pracovním právu – pro náročné (záznam on-line)
1 392 Kč
Komplikované účetní případy (záznam on-line)
1 392 Kč
Konsolidovaná účetní závěrka 1 (záznam on-line)
1 997 Kč
Konsolidovaná účetní závěrka 2 (záznam on-line)
1 997 Kč
Kontrolní hlášení k DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Majetek a odpisy v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD)
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2017 (záznam…
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2016 …
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2018 (záznam…
1 997 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2019 (záznam…
1 997 Kč
Nemovitosti a jejich nájem v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v daních a účetnictví 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví 2019 (záznam on-line)
1 997 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1.1.2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v oblasti účetnictví a daní od 1. 1. 2018 (záznam on-line)
1 997 Kč
Novinky ve mzdách 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky ve mzdách v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky ve mzdách v roce 2019 (záznam on-line)
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Časté chyby a omyly v účetnictví 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Cestovní náhrady 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Daň z příjmů fyzických osob 2020 a daňové přiznání za…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Daň z příjmu právnických osob 2020 a daňové přiznání za…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Daňově uznatelné náklady 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: DPH při obchodu mezi členskými státy EU se zaměřením na…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: DPH pro začátečníky 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: DPH v roce 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Inventarizace a účtování inventarizačních rozdílů pro…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Majetek a Odpisy 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Novinky v daních a účetnictví 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Novinky ve mzdách 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Odložená daň
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Roční zúčtování daně za rok 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Srážky, exekuce a oddlužení z pohledu zaměstnavatele…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Účetnictví neziskových organizací v příkladech
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Účetnictví pro manažery
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Uzávěrkové operace 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Vnitřní kontrolní systém
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Zdravotní pojištění 2020
1 997 Kč
Práce s jednotným správním dokumentem, základy o clech pro účetní …
1 997 Kč
Pracovní právo pro mzdové účetní v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
PRACOVNÍ SMLOUVY A JAK NA NĚ Z POHLEDU PRAXE (záznam DVD)
1 392 Kč
Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU …
1 392 Kč
Problematika pohledávek a dluhů (závazků) v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam DVD)
1 392 Kč
Roční zúčtování daně z příjmů 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Roční zúčtování daně z příjmů 2017 (záznam on-line)
1 997 Kč
Roční zúčtování daně za rok 2018 (záznam on-line)
1 997 Kč
Sestavení výkazu Cash flow (záznam on-line)
1 997 Kč
Silniční daň 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY (záznam DVD)
3 351 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – PRŮBĚH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU (záznam DVD)
1 392 Kč
Smlouvy o zamezení dvojího zdanění, mezinárodní zdanění 2019 (záznam…
1 997 Kč
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ …
1 392 Kč
Spotřební daně (záznam on-line)
1 997 Kč
Srážky, exekuce a oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2018 (záznam on…
1 997 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2016 (záznam on…
1 392 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení zaměstnanců – komplexní přehled kroků…
1 392 Kč
Stávám se zaměstnavatelem (záznam on-line)
1 997 Kč
STYLISTIKA MODERNÍHO E-MAILU – OBCHODNÍ I OSOBNÍ KORESPONDENCE …
1 392 Kč
Účetní závěrka 2014 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 150 Kč
Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetní závěrka 2016 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetní závěrka příspěvkové organizace 2018 (záznam on-line)
1 997 Kč
Účetní závěrka pro podnikatelské subjekty 2018 (záznam on-line)
1 997 Kč
Účetnictví a daně neziskových organizací 2015/2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetnictví a daně neziskových organizací 2019 (záznam on-line)
1 997 Kč
Účetnictví pro praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
Účtování nákladů a výnosů (záznam on-line)
1 997 Kč
Účtování o dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku (záznam on-line)
1 997 Kč
Účtování o zásobách (záznam on-line)
1 997 Kč
Účtování organizačních složek (záznam on-line)
1 997 Kč
Účtování v účtové třídě 3 – pohledávky, závazky a účty časového…
1 997 Kč
Uplatňování DPH v praxi podrobně (záznam on-line)
1 997 Kč
ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PODLE NORMY ČSN 01 6910 – ZMĚNY A NOVINKY ROKU 2014…
1 392 Kč
VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY PRO ZAČÍNAJÍCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Vedení mzdové agendy pro zkušené (záznam on-line)
1 392 Kč
VEDENÍ OSOBNÍ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ (záznam DVD)
1 392 Kč
Vnitropodnikové směrnice (záznam on-line)
1 997 Kč
Výklad zákona o DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Výpočty ve mzdové účtárně – problematika pojistného (záznam on-line)
1 997 Kč
Výpočty ve mzdové účtárně – problematika výpočtu mzdy (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy IFRS (záznam on-line)
1 997 Kč
Základy účetnictví I. – Právní úprava účetnictví (záznam on-line)
1 997 Kč
Základy účetnictví II. – Majetek a zdroje (záznam on-line)
1 997 Kč
Základy účetnictví III. – Základy účtování (záznam on-line)
1 997 Kč
Základy účetnictví IV. – Účetní uzávěrka a závěrka (záznam on-line)
1 997 Kč
ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákoník práce – pracovní doba a její rozvržení z pohledu praxe ve…
1 392 Kč
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí 2018 (záznam on-line)
1 997 Kč
Zákonné způsoby optimalizace daní z pohledu daňového poradce (záznam…
1 392 Kč
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZAMĚSTNÁVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮ, STUDENTŮ – VZNIK A PRŮBĚH PP VZTAHU Z…
1 392 Kč
Zdravotní pojištění 2019 (záznam on-line)
1 997 Kč
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 – ZMĚNY V ROCE 2014 A K 1. 1. 2015 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2016 - změny v roce 2015 a k 1. 1. 2016 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2017 – změny v roce 2016 a k 1.1.2017 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2018 – změny v roce 2017 a k 1.1.2018 …
1 997 Kč
Změny celních předpisů s návazností na DPH a změny INTRASTATu 2016 …
1 392 Kč
Změny společností – ukončování činnosti, převod, transformace (záznam…
1 392 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.