Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 1. VOX a.s., 24.05.2013, 11:50

„Úkolem manažera (z anglického slova manage - řídit) je řídit, organizovat, případně plánovat určité činnosti v určité firmě, podniku, společnosti i státní organizaci.“ Tak o pozici manažera v každé firmě hovoří Průvodce světem povolání. Jak ale být dobrým, kvalitním, erudovaným a progresivním manažerem, který splňuje požadavky dnešní doby?

Od manažera se očekává, že dokáže úkoly plánovat, organizovat a rozdělovat. Je samozřejmé, že prostor pro to, jak zlepšit vlastní manažerské schopnosti, je velmi široký. Přesto nesporným faktem je, že do jisté míry se člověk s dovednosti být manažerem rodí.

Osoba, jež se uchází o manažerský post a chce ho vykonávat zodpovědně, by měla být extrovertní povahy, měla by z ní vyzařovat autorita. Podřízení manažera musí mít v sobě pocit, že manažer věci rozumí a že právě jeho cesta k řešení určitého problému je ta správná; ta, která přinese kýžený výsledek.
Manažer by měl být schopen činnosti svých podřízených plánovat (tzv. time management). Měl by organizovat čas „svěřenců“ i vlastní – je důležité si úkoly časově zharmonizovat, zamezit, alespoň zčásti, stresovým situacím. Říká se sice, že pod stresem a časovým nátlakem vznikají nejlepší řešení situací, přesto je vhodné se vyvarovat neustálé nervozitě z nedodržování termínů.

Pozice manažera ve firmě by měla vzbuzovat u podřízených respekt, odhodlání zlepšovat výsledky dané firmy. Pokud to tak není, dříve, nebo později se to výrazně projeví na vypracovaných úkolech. Manažer by neměl jednat s lidmi mu podřízenými jako s „nevolníky“, měl by je brát jako partnery, kterým jde o stejnou věc, o stejný cíl.
Lidský a empatický přístup je v práci manažera důležitý. Nikoliv však takový, který dává podřízeným pocit, že si mohou vše dovolit. Hranice je tenká, ale člověk na nadřízené pracovní pozici by měl jasně ukázat, že je rovněž člověk „z masa a kostí“, který má své chyby a nedostatky, o nichž ví a jichž se chce postupem času zbavit. I vědomí vlastní nevyvolenosti provází dobrého manažera.

Progresivní manažer je meta. Chcete-li se k ní alespoň trochu přiblížit, navštivte program Progresivní manažer.

Autor: Tomáš Franěk, 1. VOX a.s.


Firma 1. VOX a.s. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Celní kodex a celní předpisy v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2020
2 771 Kč
2. DPH na Slovensku po 1. 1. 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1.2020
3 255 Kč
3. GDPR pro daňové a účetní pracovníky – zkušenosti z praxe a nový zákon… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1.2020
2 771 Kč
4. Jak na mzdy a platy v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1 - 29.1.2020
7 575 Kč
5. Zdaňování příjmů FO ze závislé činnosti v roce 2020 a roční zúčtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1.2020
2 529 Kč
6. Zdravotní pojištění v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1.2020
1 682 Kč
7. Práva a povinnosti daňového poplatníka (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1.2020
3 134 Kč
8. Aktuality v účetnictví a daních 2019–2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1.2020
3 134 Kč
9. Poskytování dotací – co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1.2020
2 190 Kč
10. Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1.2020
3 255 Kč
11. Uzavření účetnictví za rok 2019 včetně zpracování daňového přiznání –… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2020
2 892 Kč
12. Praktické uplatňování zákona o DPH od 1. 1. 2020 (PRAHA 8 )
29.1.2020
3 497 Kč
13. Důchodové pojištění v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2020
2 529 Kč
14. Anglicky za tři měsíce – ukázkový workshop v Brně (BRNO )
29.1.2020
1 191 Kč
15. Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2020
3 013 Kč
16. Daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2019 a aktuality pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2020
3 255 Kč
17. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2020
4 828 Kč
18. Zlepšete si koncentraci, paměť, tvořivost, motivační a sebemotivační… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2020
5 796 Kč
19. Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2020
2 771 Kč
20. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2020
2 892 Kč
21. Elektronická evidence tržeb (EET) – 3. a 4. fáze evidence tržeb od 1.… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2020
2 287 Kč
22. Anglicky za tři měsíce – ukázkový workshop ve Zlíně (ZLÍN )
31.1.2020
1 191 Kč
23. Anglicky za tři měsíce – ukázkový workshop v Praze (PRAHA 1 - Nové Město )
2.2.2020
1 191 Kč
24. Daňový profesionál® – kompletně (PRAHA 1 - Nové Město )
3.2 - 18.3.2020
45 339 Kč
25. Daně – výklad nejdůležitějších zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
3.2 - 11.2.2020
17 557 Kč
26. Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko (PRAHA 1 - Nové Město )
3.2.2020
3 134 Kč
27. Zákoník práce 2020 – pro začínající aneb začínám/vracím se k… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.2 - 5.2.2020
7 853 Kč
28. Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky (PRAHA 1 - Nové Město )
3.2.2020
3 134 Kč
29. Mediační techniky pro personalisty – účinný postup při řešení potíží… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.2.2020
3 170 Kč
30. Daňový profesionál® – povinný cyklus k získání mezinárodního… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.2 - 4.3.2020
36 288 Kč
31. Rezervy a opravné položky v roce 2020 – účetní a daňový pohled včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2020
3 013 Kč
32. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2 - 5.2.2020
9 910 Kč
33. Právní minimum pro daňové poradce (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2020
2 650 Kč
34. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2020
3 860 Kč
35. DPH a účtování v cestovním ruchu pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2020
3 376 Kč
36. Zákon o daních z příjmů – právnické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2020
3 255 Kč
37. Fakturace a související problematika DPH pro začínající – „polopatě“ (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2020
2 650 Kč
38. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2020
3 170 Kč
39. Vybrané interpretace Národní účetní rady – výklad a postřehy z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2020
3 013 Kč
40. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2020
2 892 Kč
41. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2020
4 707 Kč
42. Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2020
2 287 Kč
43. Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2020
2 287 Kč
44. Daně a účetnictví u developerů a vlastníků nemovitostí v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2020
3 255 Kč
45. Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2020
2 892 Kč
46. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2020
2 408 Kč
47. Zaměstnávání cizinců ve vládním programu „Kvalifikovaný zaměstnanec“… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2020
3 134 Kč
48. Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2.2020
2 650 Kč
49. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2 - 11.2.2020
9 910 Kč
50. Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2.2020
2 287 Kč
51. Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2.2020
835 Kč
52. Roční zúčtování a vyúčtování příjmů zaměstnanců za rok 2019, změny ve… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2.2020
3 255 Kč
53. Základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2 - 14.2.2020
10 878 Kč
54. Co musí manažer vědět o daních po novelách v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2.2020
3 497 Kč
55. Účetní metodik, který mnohé vyřeší – chybějící pracovní pozice ve… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2.2020
2 529 Kč
56. Communication Skills – Email writing, Telephone & Negotiating Skills (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2.2020
2 408 Kč
57. Účetní závěrka za rok 2019 u nestátních neziskových organizací (PRAHA 1 - Nové Město )
11.2.2020
2 529 Kč
58. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.2 - 12.2.2020
8 458 Kč
59. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.2.2020
2 408 Kč
60. Controlling aneb jak začít efektivně sledovat a řídit náklady a… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.2.2020
2 892 Kč
61. Prodej jako hra (PRAHA 1 - Nové Město )
11.2.2020
3 981 Kč
62. Nastavení účetnictví, kontrolních vazeb a úprava vnitropodnikových… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2020
2 771 Kč
63. Zákon o daních z příjmů – závislá činnost (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2020
2 287 Kč
64. Zákon o zdravotním pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2020
1 198 Kč
65. Právní předpisy nejenom pro daňové poradce (ZDP závislá činnost,… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2 - 14.2.2020
6 365 Kč
66. Základy DPH pro vaši praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2020
2 892 Kč
67. Základní orientace v personalistice (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2 - 13.2.2020
8 337 Kč
68. Kritické myšlení a rozhodování aneb rozhodovací manuál (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2020
4 828 Kč
69. DPH u neziskových a veřejnoprávních subjektů (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2020
2 190 Kč
70. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2020
2 408 Kč
71. Jak budovat a posilovat značku vaší firmy, produktu, služby (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2020
4 707 Kč
72. Mezinárodní daňové plánování ve světle aktuálních trendů (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2020
4 223 Kč
73. Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR a vysílání pracovníků do… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2020
3 255 Kč
74. Motivace a odměňování pracovníků: jak, koho a kdy odměnit (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2020
4 707 Kč
75. Zaměstnanecké benefity z pohledu daní v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2020
2 650 Kč
76. Uzavření účetnictví za rok 2019 včetně zpracování daňových přiznání… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2020
2 892 Kč
77. Cestovní náhrady v širších právních souvislostech (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2020
2 287 Kč
78. INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2020
2 771 Kč
79. Opravy chyb minulých období – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
17.2.2020
2 771 Kč
80. Úprava směrnic pro podnikatele včetně nastavení inventarizačních… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.2.2020
2 892 Kč
81. Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.2.2020
2 771 Kč
82. Legislativa BOZP pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.2.2020
2 771 Kč
83. Jak splnit aktuální povinnosti (podniku) při nakládání s odpady (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2020
3 134 Kč
84. Pokladna v roce 2020, práce s penězi, které nejsou vaše, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2020
2 529 Kč
85. Daň z přidané hodnoty (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2020
3 134 Kč
86. Příklady daňové (DzPO, DzFO, DPH) (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2 - 20.2.2020
7 248 Kč
87. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2020
4 828 Kč
88. Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2020
2 771 Kč
89. Splatná a odložená daň krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2020
2 650 Kč
90. Mezinárodní standardy IFRS 15 – Výnosy a IFRS – 16 Leasingy (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2020
3 618 Kč
91. Daň z příjmů fyzických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2020
3 134 Kč
92. Systém HACCP ve stravovacích provozech krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2020
2 408 Kč
93. FKSP a sociální fondy (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2020
2 190 Kč
94. Vybrané atraktivní komunikační dovednosti – Beneopedie® (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2 - 20.2.2020
9 910 Kč
95. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2020
4 828 Kč
96. Pravidla Incoterms® jako účinná pomůcka pro konstrukci vztahů v… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2020
3 376 Kč
97. Cash flow v teorii i praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2 - 20.2.2020
6 522 Kč
98. DPH v roce 2020 – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2 - 20.2.2020
5 554 Kč
99. Účetní závěrka za rok 2019 včetně finanční analýzy (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2020
3 255 Kč
100. Daň z příjmů právnických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2020
3 134 Kč
101. Chceš být v cíli dříve? Zpomal! (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2020
4 828 Kč
102. Neverbální komunikace – a její verbální projevy (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2020
3 860 Kč
103. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2020
3 497 Kč
104. Deriváty v účetnictví podnikatelů v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2020
2 650 Kč
105. Směrnice a předpisy pro správné finanční a administrativní postupy v… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2020
3 376 Kč
106. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat to, co potřebuji (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2020
5 203 Kč
107. Tuzemské cestovní náhrady v praxi – „polopatě“ (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2020
2 650 Kč
108. Aktuality pro výrobce potravin a obalů v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.2.2020
2 650 Kč
109. Daň z příjmů – novinky v roce 2019/2020 včetně souvisejících předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
24.2.2020
3 255 Kč
110. Základní orientace v pracovním právu, povinnosti zaměstnavatele krok… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.2.2020
3 134 Kč
111. Mzdová problematika krok za krokem z pohledu podnikatelské sféry (PRAHA 1 - Nové Město )
24.2 - 28.2.2020
10 830 Kč
112. Novela zákona o obchodních korporacích (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2.2020
3 013 Kč
113. Malé daně – výklad zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2 - 28.2.2020
9 620 Kč
114. Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2.2020
3 134 Kč
115. Uzavření daňové evidence OSVČ, daňové přiznání a přehledy k pojištění… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2.2020
3 255 Kč
116. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2.2020
4 828 Kč
117. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2.2020
4 707 Kč
118. Manažer jako kouč, koučování pro manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2 - 26.2.2020
8 458 Kč
119. Nemocenské pojištění krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2.2020
3 134 Kč
120. Celní problematika v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2020
2 771 Kč
121. Zákon o spotřebních daních a ekologická daň (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2020
3 134 Kč
122. Přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2019 (pravidla +… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2020
2 650 Kč
123. Komunikační MMA umění (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2020
4 828 Kč
124. Náhrada mzdy, náhrada výdajů zaměstnanců v praxi krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2020
3 134 Kč
125. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2020
4 828 Kč
126. Anglicky za tři měsíce – ukázkový workshop v Brně (BRNO )
26.2.2020
1 191 Kč
127. Znalecký posudek z pohledu odběratele (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
3 255 Kč
128. Zákon o dani silniční (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
2 287 Kč
129. Zákon o dani z nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
2 287 Kč
130. Emoce pod kontrolou – zvládání emocí v pěti krocích (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2 - 28.2.2020
8 458 Kč
131. Rychločtení – stručný výstižný jednodenní trénink (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
6 292 Kč
132. Pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, důchodové… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
3 134 Kč
133. Kontrola výdajů a hospodaření s majetkem (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
1 990 Kč
134. Zákon o dani z hazardních her (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2020
2 287 Kč
135. Označování potravin pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2020
2 650 Kč
136. Kurz – elektronická evidence tržeb (EET) (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2020
2 529 Kč
137. Uzavření účetnictví za rok 2019 včetně zpracování daňového přiznání –… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2020
3 013 Kč
138. Daň z příjmů ze závislé činnosti krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2020
3 134 Kč
139. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3 - 3.3.2020
9 910 Kč
140. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3.2020
3 497 Kč
141. Účinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3.2020
6 280 Kč
142. Finanční a nefinanční ukazatele aneb systém řízení výkonnosti firmy… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3.2020
3 376 Kč
143. Daňový řád, daňový systém ČR – pojmy a definice (PRAHA 1 - Nové Město )
3.3 - 4.3.2020
5 675 Kč
144. Podvojné účetnictví od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
3.3 - 5.3.2020
7 974 Kč
145. 6 typů manažerské komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
3.3 - 4.3.2020
9 922 Kč
146. Jak správně udělat benchmarking firmy? (PRAHA 1 - Nové Město )
3.3.2020
3 376 Kč
147. Kreativní uvažování pro manažery: jak uvažovat mimo zaběhlé rámce (PRAHA 1 - Nové Město )
4.3.2020
4 707 Kč
148. Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám (PRAHA 1 - Nové Město )
4.3 - 6.3.2020
8 821 Kč
149. Anglicky za tři měsíce – ukázkový workshop v Praze (PRAHA 1 - Nové Město )
4.3.2020
1 191 Kč
150. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3 - 6.3.2020
5 796 Kč
151. Diskuzní seminář k nastávajícím změnám v registraci k DPH a ve… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2020
4 828 Kč
152. Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2020
5 143 Kč
153. Jak harmonizovat mužský a ženský element na pracovišti a zefektivnit… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2020
5 312 Kč
154. Řešení stížností a práce s nespokojeným klientem (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2020
5 433 Kč
155. Zákon o obcích a zákon o úřednících aktuálně – včetně řešení… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2020
1 990 Kč
156. Daň z příjmů fyzických osob (OSVČ) za rok 2019 a změny pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2020
2 892 Kč
157. Náklady a výnosy v roce 2020 – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2020
3 255 Kč
158. Angličtina ve financích a účetnictví – English in Finance and… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3 - 27.3.2020
7 998 Kč
159. Jak telefonovat bez obav, efektivněji a úspěšněji (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2020
4 828 Kč
160. Změny zákona o DPH od 1. 1. 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3.2020
3 013 Kč
161. GDPR pro HR – praktické zkušenosti (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3.2020
2 771 Kč
162. Presentation Skills for Managers and Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3.2020
2 771 Kč
163. Jak se stát sebevědomým ve dvou dnech (a nebo tak alespoň vypadat) (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3 - 16.3.2020
8 216 Kč
164. Výklad účetnictví a příklady účetní I. (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3 - 11.3.2020
5 796 Kč
165. Kontingenční tabulky v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3.2020
4 707 Kč
166. Průběh kontroly u příjemců dotací aktuálně (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3.2020
2 190 Kč
167. Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona platného pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3.2020
3 134 Kč
168. Klíčové HR procesy: analýza pracovních funkcí a řízení pracovního… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3.2020
5 070 Kč
169. Jak lépe nastavit kariérní rozvoj zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3.2020
4 828 Kč
170. Daňová evidence z pohledu každodenní praxe včetně informací k… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2020
2 650 Kč
171. Najděte klíč ke svému potenciálu, podpořte své silné stránky (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2020
2 771 Kč
172. Jak komunikovat a vzájemně si dobře porozumět (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2020
4 707 Kč
173. Efektivní získávání zaměstnanců – včetně náboru na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3 - 12.3.2020
8 458 Kč
174. Jak optimálně nastavit firmu z pohledu daní a účetnictví a ochránit… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2020
3 013 Kč
175. Technostres – jak ho zvládnout v práci i v soukromí (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2020
2 989 Kč
176. Metodika pracovní doby, její rozvržení, pravidla a forma… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2020
3 134 Kč
177. Místo v tlupě (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
3 860 Kč
178. Smluvní ujednání ve smlouvách v zahraničním obchodě se zbožím v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
2 771 Kč
179. Agenturní zaměstnávání prakticky – krok za krokem a bez pokut (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
2 771 Kč
180. Účetní a daňové doklady, vyúčtování respektive fakturace dle změn… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
2 892 Kč
181. Odpovědnost za vady – detailní rozbor včetně judikatury a praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
3 013 Kč
182. Úvod do neštěstí aneb jak na opravdovou sebemotivaci (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
4 707 Kč
183. Agilní myšlení a řízení v managementu (PRAHA 1 )
12.3.2020
5 070 Kč
184. Personální a organizační audity (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
4 707 Kč
185. Komplexní seminář k novele DPH 2020 na příkladech a grafech (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
3 376 Kč
186. Byty – daňová a účetní specifika v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
3 376 Kč
187. Manuál komunikace s médii a online public relations (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
4 828 Kč
188. Tvorba a vyhodnocení rozpočtu příspěvkové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2020
3 376 Kč
189. Jednoduché účetnictví a závěrka pro spolky/občanská sdružení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2020
2 408 Kč
190. Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2020
3 255 Kč
191. Firemní storytelling (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2020
4 828 Kč
192. Pracovněprávní předpisy v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2020
3 013 Kč
193. Kontrolní vazby v účetnictví pro podnikatele pro rok 2020 včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2020
2 892 Kč
194. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3 - 17.3.2020
8 216 Kč
195. DPH ve stavebnictví na příkladech z praxe v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2020
3 013 Kč
196. Finanční analýza a finanční řízení pro neekonomy (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3 - 17.3.2020
5 990 Kč
197. Pohledávky a dluhy (závazky) – účetní a daňové vymezení (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2020
2 650 Kč
198. Výklad účetnictví a příklady účetní II. (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3 - 18.3.2020
5 796 Kč
199. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3 - 18.3.2020
9 910 Kč
200. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3.2020
2 892 Kč
201. Experimentuj, tvoř, inovuj: kreativita a řešení problémů (nejen) v… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3 - 18.3.2020
11 253 Kč
202. Podrobný výklad k poskytování náhrad cestovních výdajů s JUDr. Marií… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3.2020
2 892 Kč
203. Manažerská práce s chybou podřízených a následná komunikace v týmu (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3.2020
4 780 Kč
204. Efektivní manažerská komunikace – získejte nadhled i ve složitých… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3.2020
4 828 Kč
205. Fakturace v přeshraničním obchodu a službách včetně účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3.2020
2 771 Kč
206. Účtování podle jednotlivých účetních tříd z pohledu praxe – postup… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3.2020
3 134 Kč
207. Základy IFRS na příkladech z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3 - 19.3.2020
5 966 Kč
208. Vyhoření – cesta, kterou nemusíme procházet (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3.2020
4 828 Kč
209. Platební styk – seznámení s právní úpravou včetně novinek v oblasti… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3.2020
2 892 Kč
210. Anglicky za tři měsíce – ukázkový workshop v Brně (BRNO )
18.3.2020
1 191 Kč
211. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
4 828 Kč
212. Řízení alergenů ve stravovacích provozech (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
2 650 Kč
213. Hlas – rádce i zrádce (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
3 860 Kč
214. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
4 707 Kč
215. Time management pro chronické prokrastinátory (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
4 828 Kč
216. Částečný nárok na odpočet DPH a související úpravy u pořízeného… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
3 013 Kč
217. Body languages a emoční inteligence (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
5 554 Kč
218. Jak na firemní růst díky strategickým partnerům a sdílení zdrojů (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
5 070 Kč
219. Daň z přidané hodnoty a daně z příjmů pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
3 376 Kč
220. Automobil ve firemní praxi – kompletní daňový pohled včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2020
2 650 Kč
221. Účetní výkazy pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2020
2 771 Kč
222. Vedení lidí pro začínající manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2020
4 828 Kč
223. Anglicky za tři měsíce – ukázkový workshop ve Zlíně (ZLÍN )
20.3.2020
1 191 Kč
224. Aktuální vývoj právní úpravy EET a související změny u DPH v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2020
2 166 Kč
225. Moderní leadership: aby se z benefitů nestaly odpustky (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2020
3 751 Kč
226. Bytové spoluvlastnictví – velká novela občanského zákoníku s… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2020
2 892 Kč
227. English for Human Resource Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2020
2 771 Kč
228. Převodní ceny a daňová kontrola v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2020
3 013 Kč
229. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3 - 25.3.2020
8 458 Kč
230. Zásady osobní, provozní hygieny – správná praxe v potravinářských… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3.2020
2 408 Kč
231. Zákon o svobodném přístupu k informacím – v nových souvislostech (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3.2020
2 290 Kč
232. Moderní timemanagement – 10 návyků pro váš čas a energii (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3.2020
4 707 Kč
233. Jak napsat pracovní smlouvu (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3.2020
3 013 Kč
234. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3.2020
3 134 Kč
235. Potravinářské podvody a falšování potravin (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2020
2 650 Kč
236. Zadávání veřejných zakázek včetně konkrétní vzorové zadávací… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2020
2 892 Kč
237. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat, co potřebuji (rozšířený… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3 - 26.3.2020
9 184 Kč
238. Výkon funkce statutárního orgánu, souběh funkcí a odlišnosti od… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2020
2 892 Kč
239. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2020
4 828 Kč
240. Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2020
2 771 Kč
241. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2020
2 408 Kč
242. Moderní marketingová komunikace a propagace (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2020
4 828 Kč
243. Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3 - 27.3.2020
8 458 Kč
244. Autorské právo v praxi: vlastní tvorba a možnosti užití cizího obsahu… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2020
2 892 Kč
245. Praktický workshop pro asistentky a vedoucí sekretariátů (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2020
5 022 Kč
246. Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3 - 27.3.2020
4 707 Kč
247. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – masné výrobky (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2020
2 650 Kč
248. Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2020
2 771 Kč
249. Jak se vypořádat s problematickým anebo neschopným zaměstnancem (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2020
3 134 Kč
250. Jak na kreativní psaní – nechte svoje texty dýchat (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2020
4 465 Kč
251. Moderní digitální nástroje pro HR (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2020
4 828 Kč
252. Ochrana osobních údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.3.2020
2 290 Kč
253. Právní úprava kapitálového trhu (MIFID2/MIFIR) (PRAHA 1 - Nové Město )
30.3.2020
2 771 Kč
254. Cestovní náhrady 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
30.3.2020
2 529 Kč
255. Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.3.2020
3 013 Kč
256. Smluvní vztah mezi poskytovatelem zdravotních služeb a zdravotní… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.3.2020
2 892 Kč
257. Etiketa nejen pro úřednice a úředníky (PRAHA 1 - Nové Město )
31.3.2020
2 408 Kč
258. Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
31.3.2020
4 828 Kč
259. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
31.3.2020
4 586 Kč
260. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
31.3.2020
2 892 Kč
261. Anglicky za tři měsíce – ukázkový workshop v Praze (PRAHA 1 - Nové Město )
31.3.2020
1 191 Kč
262. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4 - 2.4.2020
9 910 Kč
263. Jak překonávat strach a obavy v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2020
4 707 Kč
264. Platební styk pro pokročilé včetně nejnovějších změn (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2020
2 892 Kč
265. Zlepšete své soustředění i pozornost ve věku vyrušování (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2020
4 828 Kč
266. Využití soustředěné komunikace v manažerské i obchodní oblasti (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2020
4 828 Kč
267. Základy DPH pro vaši praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2020
2 892 Kč
268. Systémy bezpečnosti obalů – požadavky standardů na výrobce obalů pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2020
2 650 Kč
269. Rozpoznejte skryté manipulace v komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2020
4 828 Kč
270. Insolvenční právo zejména ve vztahu k uplatňování a uspokojování… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2020
3 255 Kč
271. Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2020
4 707 Kč
272. Leasing – účetní a daňový pohled pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2020
2 892 Kč
273. Účetní a daňové aktuality očima daňové poradkyně (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2020
3 255 Kč
274. Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2020
3 606 Kč
275. Externí a interní komunikace pro HR a manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2020
5 675 Kč
276. Protikorupční chování (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
2 190 Kč
277. DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně a pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
2 771 Kč
278. Jak přistupovat ke změnám v práci (aneb všechno se mění, jen změna… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
4 707 Kč
279. Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
2 892 Kč
280. Manažerské rozhodování – postupy, metody a nástroje (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
4 828 Kč
281. Krizová PR komunikace firmy – jak dobře zvládnout firemní negativní… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
4 828 Kč
282. Elektronická evidence tržeb (EET) – 3. a 4. fáze evidence tržeb od 1.… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
2 287 Kč
283. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
3 497 Kč
284. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4 - 7.4.2020
9 910 Kč
285. Odpady ve stravovacích provozech pro začínající a mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2020
2 650 Kč
286. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2020
4 828 Kč
287. Mezinárodní účetní standardy pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2020
3 618 Kč
288. Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na výrobní společnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2020
3 134 Kč
289. Společník a jednatel jednočlenné s. r. o. – účetní a daňové hledisko (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2020
3 013 Kč
290. Systémy bezpečnosti potravin – jejich principy a požadavky (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4.2020
2 650 Kč
291. Úvod do US GAAP pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4.2020
3 618 Kč
292. Mzdová akademie pro začínající v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4 - 9.4.2020
7 853 Kč
293. Hospodaření s majetkem státu po novele zákona č.219/2000 Sb., o… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4.2020
1 990 Kč
294. Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4 - 9.4.2020
8 676 Kč
295. Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4.2020
3 497 Kč
296. Daňové a účetní aspekty darování a dalších forem fundraisingu (vstup… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2020
2 529 Kč
297. Excel pro účetní prakticky – základní, ale povinná znalostní výbava (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2020
2 771 Kč
298. Prezentuj krátce! (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2020
4 828 Kč
299. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2020
4 828 Kč
300. Jarní škola pohotových komunikačních dovedností (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2020
4 780 Kč
301. Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací z… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2020
2 892 Kč
302. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2020
3 497 Kč
303. Efektivní smluvní sankce – jak optimalizovat smlouvu (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2020
3 013 Kč
304. Obchod není žádný boj – naučte se vztahovému prodeji (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2020
4 828 Kč
305. Práce s emocemi v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2020
4 780 Kč
306. DPH v příkladech – workshop (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2020
3 497 Kč
307. Zahraniční obchod se službami z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.4.2020
2 771 Kč
308. Podřízený zaměstnanec od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
14.4 - 15.4.2020
8 337 Kč
309. Techniky soustředění a mindfulness pro ty, co nestíhají (PRAHA 1 - Nové Město )
14.4.2020
4 707 Kč
310. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4 - 16.4.2020
9 910 Kč
311. Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
2 892 Kč
312. Zákon o registru smluv – aktuální problematika (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
2 390 Kč
313. Chceš být v cíli dříve? Zpomal! (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
4 828 Kč
314. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
3 255 Kč
315. Jak získat zákazníky a udělat z nich stálé klienty (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
4 707 Kč
316. Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4 - 16.4.2020
4 816 Kč
317. Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
3 013 Kč
318. Přeměny obchodních společností – právní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
3 255 Kč
319. Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
2 892 Kč
320. Elektronická evidence tržeb v roce 2020 včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
2 771 Kč
321. Platební karty zaměstnavatele v praxi – krok za krokem – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
2 529 Kč
322. Stavební zákon – povolování provádění staveb (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
2 892 Kč
323. Jak na tvorbu dobrého dotazníku aneb cesta od nápadu k vyhodnocení (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
4 586 Kč
324. Finanční analýza na bázi účetní závěrky (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
3 013 Kč
325. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
3 134 Kč
326. Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4 - 17.4.2020
8 337 Kč
327. Tiskovým mluvčím na zkoušku aneb jak na hovory a rozhovory s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
3 207 Kč
328. Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
3 134 Kč
329. Work life balance pro manažery a HR aneb jak správně nastavit firemní… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
5 554 Kč
330. Fakturace v roce 2020, práce s účetními a daňovými doklady (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2020
2 771 Kč
331. Kontroly zaměstnavatelů inspektoráty práce – průběh kontroly a postup… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2020
3 013 Kč
332. Jak si připravit osobní plán, stanovit cíl a najít motivaci vytrvat (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2020
3 461 Kč
333. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2020
4 707 Kč
334. Jak posílit strategickou roli HR a podpořit klíčové HR procesy (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2020
5 070 Kč
335. Síla otázky v komunikaci – jak se umět zeptat lépe než ostatní (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2020
4 828 Kč
336. LinkedIn – pokročilejší využití pro recruitery a HR specialisty (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2020
4 780 Kč
337. Vysílání pracovníků do členských států EU – na co všechno pamatovat (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2020
3 013 Kč
338. Svěřenské fondy pro pokročilé z pohledu transakčních, daňových a… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2020
3 134 Kč
339. Co musí účetní vědět o DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2020
3 497 Kč
340. Finanční plán a reporting – praktické rady a tipy (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2020
2 892 Kč
341. Odpolední kurz – základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4 - 18.5.2020
10 878 Kč
342. Time management IV. generace s Ing. Petrem Pacovským (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4 - 22.4.2020
10 515 Kč
343. IFRS – Mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4 - 23.4.2020
9 305 Kč
344. Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4.2020
1 990 Kč
345. Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4 - 22.4.2020
8 337 Kč
346. Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4.2020
2 650 Kč
347. Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na prodej služeb v komerčním… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4.2020
3 134 Kč
348. Komplexní řízení nákladů, investic a projektů, rozpočtování – spojení… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4 - 23.4.2020
11 967 Kč
349. Kreativní budoucnost (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4.2020
4 707 Kč
350. Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, skladové hospodářství, nedokončená… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.4.2020
3 013 Kč
351. Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.4.2020
2 892 Kč
352. Likvidace obchodních společností a družstev – právní, účetní a daňový… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.4.2020
3 497 Kč
353. Poskytování zdravotních služeb cizincům – rozsah péče, ceny, účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2020
2 650 Kč
354. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2020
4 828 Kč
355. Profesionální asistentka – management podpory manažerů (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4 - 24.4.2020
8 458 Kč
356. Plánování projektů a projektové řízení pomocí metody Lean Canvas (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2020
4 828 Kč
357. Komunikační MMA umění (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2020
4 828 Kč
358. Insolvenční řízení – řešení úpadku oddlužením (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2020
2 892 Kč
359. Zlepšete si koncentraci, paměť, tvořivost, motivační a sebemotivační… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2020
5 796 Kč
360. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – koloniální zboží (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
2 650 Kč
361. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
4 828 Kč
362. Tým a kdo tam patří (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
4 707 Kč
363. Zahraniční holdingy – právní a daňové souvislosti, ochrana soukromí,… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
2 771 Kč
364. Personální a mzdová problematika v roce 2020 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
3 134 Kč
365. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
4 707 Kč
366. Jak zvládnout pohledávky a dluhy (závazky) z hlediska účetnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2020
2 771 Kč
367. Základy podvojného účetnictví dle změn pro rok 2020 – výklad polopatě… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4 - 30.4.2020
8 458 Kč
368. Skončení pracovního poměru na praktických příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2020
3 134 Kč
369. Nejčastější chyby při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2020
2 650 Kč
370. Účinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2020
6 280 Kč
371. Daňová a účetní specifika při provozování e-shopu (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4.2020
3 013 Kč
372. Funkce a vzorce v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4 - 29.4.2020
8 337 Kč
373. Zásady osobní, provozní hygieny – správná praxe ve stravovacích… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4.2020
2 408 Kč
374. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4.2020
1 990 Kč
375. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4 - 29.4.2020
8 458 Kč
376. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4 - 29.4.2020
4 828 Kč
377. Postavení jednatele – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4.2020
3 013 Kč
378. Prezentační dovednosti kreativně a beze stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4.2020
4 828 Kč
379. Trénink vyjednávání pro nákupčí (PRAHA 1 - Nové Město )
29.4 - 30.4.2020
9 184 Kč
380. DPH – přeshraniční transakce v příkladech – dovoz, vývoz,… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.4.2020
3 255 Kč
381. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat to, co potřebuji (PRAHA 1 - Nové Město )
29.4.2020
5 312 Kč
382. Nařízení EU č. 910/2014 eIDAS a správa dokumentů v ČR (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2020
2 100 Kč
383. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Otevřené řízení, zjednodušené podlimitní řízení –… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2020
3 376 Kč
384. Právní ochrana a propagace značky a produktů (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2020
2 529 Kč
385. Tvorba kvalitního obsahu pro HR marketing (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2020
4 828 Kč
386. Účetní a daňové chuťovky po legislativních změnách (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2020
3 255 Kč
387. Finanční analýza interaktivně, včetně praktických příkladů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2020
2 892 Kč
388. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
4.5 - 5.5.2020
9 910 Kč
389. Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – pro úplné začátečníky (PRAHA 1 - Nové Město )
4.5.2020
3 013 Kč
390. DPH u zvláštních režimů včetně vazby na daňovou kontrolu a daňový řád (PRAHA 1 - Nové Město )
4.5.2020
3 618 Kč
391. Finance pro nefinanční manažery – komplexní přehled včetně příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
4.5.2020
3 013 Kč
392. Moderní controlling a reporting (distanční studium) (PRAHA 1 - Nové Město )
5.5 - 25.5.2020
11 979 Kč
393. Zaměstnanecké akciové programy – se zaměřením na praktickou aplikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
5.5.2020
2 771 Kč
394. Manažer jako kouč, koučování pro manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
5.5 - 6.5.2020
8 458 Kč
395. Účetní a daňoví poradci – jejich neúčetní povinnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
5.5.2020
2 892 Kč
396. Zákon o obcích a zákon o úřednících aktuálně – včetně řešení… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.5.2020
1 990 Kč
397. Systém HACCP ve stravovacích provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
6.5.2020
2 650 Kč
398. Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití (PRAHA 1 - Nové Město )
6.5.2020
2 771 Kč
399. Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů (PRAHA 1 - Nové Město )
6.5.2020
1 910 Kč
400. Vyhoření – cesta, kterou nemusíme procházet (PRAHA 1 - Nové Město )
6.5.2020
4 828 Kč
401. Moderní marketingová komunikace a propagace (PRAHA 1 - Nové Město )
6.5.2020
4 707 Kč
402. Transferové ceny v koncernových strukturách (PRAHA 1 - Nové Město )
6.5.2020
3 497 Kč
403. Kupní smlouva v obchodních vztazích (PRAHA 1 - Nové Město )
7.5.2020
3 013 Kč
404. Účetní, daňové a právní martyrium v případě dlouhodobé fyzické… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.5.2020
3 013 Kč
405. Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví včetně modelového příkladu,… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.5.2020
3 255 Kč
406. US GAAP – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5 - 13.5.2020
9 063 Kč
407. Rekonstrukce účetnictví – jak nejlépe na to (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5.2020
2 529 Kč
408. Rozsáhlá novela daňového řádu a další aktuality styku s finančním… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5.2020
3 376 Kč
409. Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5.2020
3 860 Kč
410. Mzdová a personální speciálka pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5 - 21.5.2020
22 494 Kč
411. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5 - 16.6.2020
10 878 Kč
412. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5 - 12.5.2020
6 401 Kč
413. Časové rozlišení, dohadné položky, tvorba a čerpání rezerv, účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
2 892 Kč
414. Personalistika a bezpečnost práce v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
2 650 Kč
415. Předpisy o zaměstnanosti v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
2 408 Kč
416. Zákon o spotřebitelském úvěru – zkušenosti s jeho aplikací (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
2 650 Kč
417. Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
5 143 Kč
418. Jak připravovat, organizovat a vyhodnotit jazykové vzdělávání… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
4 586 Kč
419. Daň z příjmů právnických osob pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
2 892 Kč
420. Jak telefonovat bez obav, efektivněji a úspěšněji (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
4 828 Kč
421. Účetnictví pro nestátní neziskové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5 - 15.5.2020
5 990 Kč
422. Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT)… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2020
3 013 Kč
423. Pravidla Incoterms® jako účinná pomůcka pro konstrukci vztahů v… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2020
2 892 Kč
424. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2020
2 650 Kč
425. FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2020
2 408 Kč
426. POWER BI aneb jak udělat parádní reporty snadno (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2020
4 828 Kč
427. Jak řešit krizové situace ve vyjednávání (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5 - 14.5.2020
9 184 Kč
428. Rychločtení a racionální čtení – dvoudenní intenzifikovaná forma (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5 - 14.5.2020
10 878 Kč
429. Cenné papíry – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2020
3 013 Kč
430. Energy management aneb využijte lépe svoji energii (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2020
4 707 Kč
431. Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2020
2 100 Kč
432. Právo nejen pro ekonomy a účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2020
3 134 Kč
433. Daň z příjmů ze závislé činnosti v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2020
2 650 Kč
434. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2020
4 707 Kč
435. To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaci (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5 - 15.5.2020
8 458 Kč
436. Kritické myšlení a rozhodování aneb rozhodovací manuál (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2020
4 828 Kč
437. DPH prakticky pro začínající a mírně pokročilé plátce (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2020
3 013 Kč
438. Přeshraniční transakce v nejdůležitějších okruzích v příkladech… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
2 892 Kč
439. Komunikace datovou schránkou aneb „jak efektivně komunikovat (nejen)… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
1 990 Kč
440. Ochrana osobních údajů a jejich zabezpečení – se zaměřením IT… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
2 771 Kč
441. Klíč k motivaci a zvyšování osobního výkonu (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
4 828 Kč
442. Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
3 013 Kč
443. Ekonomická správa nemovitostí včetně daňových aspektů pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
3 013 Kč
444. Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní hodnota včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
3 013 Kč
445. Asistentka jako efektivní podpora projektového týmu (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
4 707 Kč
446. IFRS v praxi – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5 - 20.5.2020
7 974 Kč
447. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2020
2 650 Kč
448. Zákon o nemocenském pojištění v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2020
2 650 Kč
449. Odštěpný závod (organizační složka podniku) v ČR a v zahraničí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2020
3 860 Kč
450. Jak efektivně pracovat s konfliktními zaměstnanci (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2020
4 707 Kč
451. Komplexní pohled na daňovou soustavu v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5 - 22.5.2020
14 436 Kč
452. Daň z přidané hodnoty pro rok 2020 – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2020
3 618 Kč
453. Důchodové pojištění, vedení evidenčních listů v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
2 529 Kč
454. Zákon o zdravotním pojištění v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
1 319 Kč
455. Strategie vztahů, strategie komunikace – seminář s Ing. Petrem… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5 - 20.5.2020
8 773 Kč
456. Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
2 290 Kč
457. Jak být vidět a slyšet při prezentaci? Vzbudit zvědavost a zájem! (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
4 102 Kč
458. Jednáme s klientem po telefonu (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
4 707 Kč
459. Leader – Manager – Coach™ (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5 - 20.5.2020
8 700 Kč
460. Key HR processes: Job Analysis and Performance Management as… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
5 070 Kč
461. Účetním výkazům a závěrce rozumíme (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
3 134 Kč
462. Automatizace práce v MS Excel pomocí maker (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5 - 20.5.2020
8 216 Kč
463. Jak říkat "ne" a jak si vymezit hranice (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
4 828 Kč
464. Daň z příjmů právnických osob, schválené i připravované změny a… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
3 618 Kč
465. Auditor v potravinářství (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
2 771 Kč
466. Jak postupovat při vedení účetnictví, problematika vedení účetnictví… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
2 771 Kč
467. Mzdové předpisy v praxi pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
3 255 Kč
468. Restrukturalizace, transformace a podnikové přeměny – příklady fúzí,… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
2 892 Kč
469. Strategie tvořivosti – cesta, která vás může posunout (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
4 707 Kč
470. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5 - 21.5.2020
9 910 Kč
471. Daň z příjmů fyzických osob pro rok 2020 – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
2 650 Kč
472. Zdaňování příjmů právnických osob v mezinárodním kontextu pro rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
2 287 Kč
473. Sociomapování týmů pro HR a manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
5 554 Kč
474. Excel pro účetní prakticky – prohloubení znalostí, předcházení a… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2020
2 771 Kč
475. Nabývání nemovitostí – specifika asset deal a share deal – právní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2020
3 013 Kč
476. Deriváty – jejich řízení a zajištění rizika v komerční praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5 - 22.5.2020
9 668 Kč
477. Vedení personální a mzdové agendy, mzdový audit (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2020
3 255 Kč
478. Základní orientace v personalistice (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5 - 22.5.2020
8 337 Kč
479. Business English for assistants / Obchodní angličtina pro asistentky (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2020
3 497 Kč
480. Marketing a reklama – daňové a účetní aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2020
3 013 Kč
481. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí pro rok 2020 –… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2020
3 497 Kč
482. Finanční analýza pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5 - 29.5.2020
5 191 Kč
483. Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí – v… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2020
3 497 Kč
484. Odolnost pro komplexní manažerskou práci (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2020
4 828 Kč
485. Daň z příjmů ze závislé činnosti pro rok 2020 – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2020
2 529 Kč
486. Spotřební daně, ekologická daň pro rok 2020 – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2020
2 287 Kč
487. Řízení rizik spojených se vstupem na zahraniční trh včetně prezentace… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2020
3 013 Kč
488. LinkedIn a profesionální prezentace vaší firmy (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2020
4 828 Kč
489. Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5 - 28.5.2020
11 846 Kč
490. Systém bezpečnosti obalů – požadavky IFS PACsecure (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2020
2 650 Kč
491. Zákoník práce v praxi – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5 - 26.5.2020
5 554 Kč
492. Mzdové účetnictví – řešení problematických případů (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2020
2 892 Kč
493. Hlas – rádce i zrádce při verbální i neverbální komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5 - 15.6.2020
9 910 Kč
494. INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5.2020
2 771 Kč
495. Smlouvy s mezinárodním prvkem – zaměřeno na obchodní vztahy (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5.2020
2 771 Kč
496. Moderní digitální nástroje pro HR (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5.2020
4 828 Kč
497. Neviditelný leadership – jak lidi vést namísto řídit (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5.2020
4 828 Kč
498. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat, co potřebuji (rozšířený… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5 - 27.5.2020
9 063 Kč
499. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5 - 27.5.2020
8 458 Kč
500. Účetnictví pro neúčetní v daňových souvislostech (podnikatelské… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5 - 27.5.2020
4 816 Kč
501. Bytové družstvo – člen společenství vlastníků (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2020
2 650 Kč
502. Jak zvládnout vedení týmů složených z různých národností (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2020
4 828 Kč
503. Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2020
3 497 Kč
504. IFRS – finanční nástroje pro podnikatele (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5 - 29.5.2020
6 401 Kč
505. Kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2020
3 255 Kč
506. Rychločtení – stručný výstižný jednodenní trénink (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2020
6 292 Kč
507. Manuál komunikace s médii a online public relations (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2020
4 828 Kč
508. Emoce pod kontrolou – zvládání emocí v pěti krocích (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5 - 29.5.2020
8 337 Kč
509. Zvládání krizových situací proměnou komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2020
3 860 Kč
510. Life management: jak koučovat sebe sama (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2020
4 707 Kč
511. Stávám se plátcem daně z přidané hodnoty (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2020
2 892 Kč
512. Vedení lidí pro začínající manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2020
4 828 Kč
513. Specifika účtování zemědělství včetně příkladů z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2020
3 013 Kč
514. Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2020
2 650 Kč
515. Tuzemské cestovní náhrady v praxi – „polopatě“ (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2020
2 650 Kč
516. Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontrolu (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2020
2 892 Kč
517. Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2020
4 828 Kč
518. Daňové minimum pro účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
1.6 - 3.6.2020
7 974 Kč
519. Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
1.6.2020
2 892 Kč
520. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.6 - 2.6.2020
8 216 Kč
521. Opravné položky – daňový a účetní pohled včetně příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
1.6.2020
3 013 Kč
522. Systémy bezpečnosti potravin pro pokročilé – standardy BRC, IFS (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2020
2 771 Kč
523. Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2020
2 090 Kč
524. Excel pro účetní prakticky – kontingenční tabulky a grafy, export a… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2020
2 771 Kč
525. Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2020
3 134 Kč
526. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6 - 3.6.2020
9 910 Kč
527. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2020
3 860 Kč
528. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2020
4 828 Kč
529. Práce s emocemi v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2020
4 780 Kč
530. Řízení nákladů aktivitami-zvyšování ziskovosti moderně v příčinném… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6 - 4.6.2020
11 967 Kč
531. Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2020
2 771 Kč
532. Vyvlastňování pozemků a staveb – obecná úprava a speciální pro určité… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2020
2 771 Kč
533. Zpracování osobních údajů (GDPR, zákon o zpracování osobních údajů) –… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2020
3 013 Kč
534. Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se rozhodnout o koupi… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2020
3 013 Kč
535. Motivace a odměňování pracovníků: jak, koho a kdy odměnit (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2020
4 707 Kč
536. Jak lépe nastavit kariérní rozvoj zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2020
4 828 Kč
537. Uplatňování DPH v nejdůležitějších okruzích v příkladech včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2020
2 771 Kč
538. Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2020
2 408 Kč
539. Experimentuj, tvoř, inovuj: kreativita a řešení problémů (nejen) v… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6 - 5.6.2020
11 253 Kč
540. Time management pro chronické prokrastinátory (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2020
4 828 Kč
541. Práce s vizemi i akčními plány – pro rozvoj týmů i jednotlivců (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2020
4 828 Kč
542. Získávání, analýza a prezentace dat v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6 - 5.6.2020
8 337 Kč
543. Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2020
3 013 Kč
544. Jak komunikovat a vzájemně si dobře porozumět (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2020
4 707 Kč
545. Ekonomické ukazatele – charakteristika a jejich vyhodnocení včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2020
3 013 Kč
546. Majetek podle českých předpisů a IFRS – srovnání, včetně nového… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6 - 9.6.2020
6 522 Kč
547. Kolektivní investování (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2020
2 771 Kč
548. Communication Skills – Email writing, Telephone & Negotiating Skills (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2020
2 771 Kč
549. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2020
4 586 Kč
550. Výkaz cash flow prakticky včetně nácviku sestavení výkazu (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2020
3 013 Kč
551. Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0–7 (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6 - 10.6.2020
7 974 Kč
552. Změny zákona o DPH od 1. 1. 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2020
3 013 Kč
553. Vyúčtování zahraničních pracovních cest, valutová pokladna, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6.2020
3 013 Kč
554. Právní nástrahy v marketingu a reklamně a jak se jim vyhnout –… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6.2020
2 892 Kč
555. Podřízený zaměstnanec od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6 - 10.6.2020
8 337 Kč
556. Místo v tlupě (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6.2020
3 860 Kč
557. Rozpoznejte skryté manipulace v komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6.2020
4 828 Kč
558. Účetnictví podle slovenských předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6.2020
3 376 Kč
559. Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6.2020
3 013 Kč
560. Efektivní manažerská komunikace – získejte nadhled i ve složitých… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6.2020
4 828 Kč
561. Účetnictví pro pracovníky IT – nezbytné znalosti pro vaši práci při… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6.2020
2 166 Kč
562. Povinnost nahradit majetkovou a nemajetkovou újmu v pracovním právu… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6.2020
3 134 Kč
563. Vybrané atraktivní komunikační dovednosti – Beneopedie® (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6 - 11.6.2020
9 910 Kč
564. Úvod do neštěstí aneb jak na opravdovou sebemotivaci (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6.2020
4 707 Kč
565. Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu včetně praktických… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6.2020
3 013 Kč
566. Organizační složka podniku zahraniční osoby na Slovensku – založení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6.2020
3 376 Kč
567. Komplikované účetní případy pro náročné (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6 - 12.6.2020
5 917 Kč
568. Rekodifikace veřejného stavebního práva – nová koncepce v povolování… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2020
3 134 Kč
569. Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2020
3 618 Kč
570. Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2020
2 190 Kč
571. LinkedIn – pokročilejší využití pro recruitery a HR specialisty (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2020
4 731 Kč
572. Jak na firemní růst díky strategickým partnerům a sdílení zdrojů (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2020
5 070 Kč
573. Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci –… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2020
2 771 Kč
574. Pracovní právo v roce 2020 – refresh klíčových oblastí a informace o… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2020
2 892 Kč
575. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat to, co potřebuji (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2020
5 312 Kč
576. Porovnání podnikání fyzické vs. právnické osoby z daňového a účetního… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2020
3 255 Kč
577. Finanční profesionál 2020® – finanční řízení pro vrcholový a střední… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6 - 18.6.2020
15 718 Kč
578. Pracovněprávní vztahy a nediskriminování – rovný přístup z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2020
2 390 Kč
579. Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2020
3 618 Kč
580. Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6 - 16.6.2020
6 401 Kč
581. Minimum celního deklaranta (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6 - 19.6.2020
9 668 Kč
582. Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6.2020
3 013 Kč
583. Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6.2020
2 892 Kč
584. Praktický trénink pokročilejších prezentačních dovedností (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6.2020
4 828 Kč
585. Zlepšete své soustředění i pozornost ve věku vyrušování (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6.2020
4 707 Kč
586. Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6.2020
4 707 Kč
587. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6 - 17.6.2020
8 458 Kč
588. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6 - 17.6.2020
9 910 Kč
589. DPH – nejčastější chyby (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6.2020
3 255 Kč
590. BOZP pro malé firmy – dokumentace a činnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
17.6.2020
2 408 Kč
591. Personální a mzdová problematika v roce 2020 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.6.2020
3 134 Kč
592. Účtování v cizích měnách a kursové rozdíly v podnikatelské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
17.6.2020
2 892 Kč
593. Jak zpracovat a využívat spisový a skartační řád a plán (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2020
2 190 Kč
594. Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2020
3 376 Kč
595. Cestovní náhrady v širších právních souvislostech (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2020
2 892 Kč
596. Tiskovým mluvčím na zkoušku aneb jak na hovory a rozhovory s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2020
3 207 Kč
597. Personální riskmanagement – jak předcházet personálním rizikům ve… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2020
4 344 Kč
598. Asistentka – královna předpokoje (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2020
5 433 Kč
599. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2020
4 828 Kč
600. Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace na… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2020
2 650 Kč
601. Firemní storytelling (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2020
4 828 Kč
602. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2020
4 828 Kč
603. Vzájemné souvislosti DPH, daní z příjmů a účetnictví aktuálně a pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2020
3 618 Kč
604. Techniky soustředění a mindfulness pro ty, co nestíhají (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2020
4 707 Kč
605. Konto pracovní doby – praktický návod krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2020
2 892 Kč
606. Bankrotní a bonitní modely finanční analýzy (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2020
3 376 Kč
607. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2020
4 586 Kč
608. Daňový balíček 2020 – srozumitelný přehled o změnách (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2020
3 134 Kč
609. DPH – řešení příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU, do a ze… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6.2020
2 892 Kč
610. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Vyhrazené změny závazku ze smluv a změny smluv po… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6.2020
2 650 Kč
611. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6 - 24.6.2020
5 917 Kč
612. Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6 - 24.6.2020
8 458 Kč
613. Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6 - 24.6.2020
10 152 Kč
614. Agilní myšlení a řízení v managementu (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6.2020
5 070 Kč
615. Využití soustředěné komunikace v manažerské i obchodní oblasti (PRAHA 1 - Nové Město )
24.6.2020
4 828 Kč
616. Základy risk managementu včetně příkladů z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
24.6.2020
3 134 Kč
617. Novela zákona o obchodních korporacích (PRAHA 1 - Nové Město )
24.6.2020
3 013 Kč
618. Kontaminující látky v potravinách (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2020
2 771 Kč
619. Účtování dotací u podnikatelských subjektů a nestátních neziskových… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2020
2 529 Kč
620. Komunikační MMA umění (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2020
4 828 Kč
621. Jak harmonizovat mužský a ženský element na pracovišti a zefektivnit… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2020
5 070 Kč
622. Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2020
3 376 Kč
623. Obchod není žádný boj – naučte se vztahovému prodeji (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2020
4 828 Kč
624. GDPR pro daňové a účetní pracovníky – zkušenosti z praxe a nový zákon… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2020
2 771 Kč
625. Nejčastější problémy a chyby při zpracování mezd (PRAHA 1 - Nové Město )
29.6.2020
3 134 Kč
626. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
29.6 - 30.6.2020
9 910 Kč
627. DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
29.6.2020
2 892 Kč
628. Základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
29.6 - 3.7.2020
10 878 Kč
629. Komplexní průvodce DPH – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
7.7 - 9.7.2020
7 950 Kč
630. Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
7.7.2020
3 255 Kč
631. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.7.2020
4 707 Kč
632. Letní škola marketingu (PRAHA 1 - Nové Město )
8.7 - 15.7.2020
14 266 Kč
633. Moderní principy marketingového myšlení a řízení...čehokoli (PRAHA 1 - Nové Město )
8.7.2020
4 586 Kč
634. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.7.2020
3 255 Kč
635. Tvorba a řízení značky směrem k zákazníkům i vlastním zaměstnancům (PRAHA 1 - Nové Město )
9.7.2020
4 586 Kč
636. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
9.7.2020
4 707 Kč
637. DPH v příkladech – workshop – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
9.7.2020
3 255 Kč
638. GDPR – poznatky z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7.2020
2 892 Kč
639. Síla otázky v komunikaci – jak se umět zeptat lépe než ostatní (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7.2020
4 828 Kč
640. Smluvní ujednání ve smlouvách v zahraničním obchodě se zbožím v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.7.2020
2 771 Kč
641. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
14.7 - 15.7.2020
9 910 Kč
642. Tvorba a realizace marketingových strategií firem, produktů a služeb (PRAHA 1 - Nové Město )
14.7.2020
4 586 Kč
643. Mezinárodní účetní standardy I. – speciálka od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
14.7 - 16.7.2020
10 636 Kč
644. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) – speciálka od A do… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.7 - 13.8.2020
19 348 Kč
645. Realizace účinné marketingové propagace a komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
15.7.2020
4 586 Kč
646. Mediační techniky pro personalisty – účinný postup při řešení potíží… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.7.2020
3 170 Kč
647. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
16.7.2020
4 707 Kč
648. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
17.7.2020
3 170 Kč
649. Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.7.2020
2 892 Kč
650. Zákon o daních z příjmů – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
20.7.2020
3 134 Kč
651. Zákoník práce 2020 – pro začínající aneb začínám/vracím se k… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.7 - 23.7.2020
7 950 Kč
652. Efektivní získávání zaměstnanců – včetně náboru na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
21.7 - 22.7.2020
8 458 Kč
653. Agenturní zaměstnávání prakticky – krok za krokem a bez pokut (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7.2020
2 771 Kč
654. Vedení mzdové agendy – pro začínající mzdové účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
27.7 - 28.7.2020
5 796 Kč
655. Efektivní využití MS Office v každodenní praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
27.7 - 29.7.2020
12 088 Kč
656. DPH – procvičovací kurz pro mírně pokročilé až pokročilé plátce (PRAHA 1 - Nové Město )
28.7 - 30.7.2020
7 248 Kč
657. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.7 - 29.7.2020
8 458 Kč
658. Vedení mzdové agendy – komplikované mzdové výpočty (PRAHA 1 - Nové Město )
29.7.2020
3 134 Kč
659. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
29.7 - 30.7.2020
9 910 Kč
660. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
30.7.2020
2 408 Kč
661. Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah (PRAHA 1 - Nové Město )
10.8.2020
3 013 Kč
662. Začínáme s účetnictvím – podrobně a na příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
10.8 - 14.8.2020
15 718 Kč
663. Zahraniční obchod – komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH,… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.8 - 13.8.2020
7 732 Kč
664. Mezinárodní účetní standardy II. – speciálka od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
11.8 - 13.8.2020
10 636 Kč
665. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
12.8 - 13.8.2020
9 910 Kč
666. Efektivní řízení rizik od základů – jak na rizika v podnikové praxi,… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.8.2020
2 892 Kč
667. Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.8.2020
2 892 Kč
668. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
18.8 - 19.8.2020
4 828 Kč
669. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
18.8 - 19.8.2020
9 910 Kč
670. Jak zvládnout pohledávky a dluhy (závazky) z hlediska účetnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.8.2020
2 892 Kč
671. Účto a daně aneb školíme se v přírodě – XVIII. ročník (Kácov) (KÁCOV )
20.8 - 22.8.2020
7 259 Kč
672. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
24.8 - 25.8.2020
9 910 Kč
673. Zákoník práce z pohledu praxe v roce 2020 – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
25.8 - 26.8.2020
5 796 Kč
674. Smlouvy s mezinárodním prvkem – zaměřeno na obchodní vztahy (PRAHA 1 - Nové Město )
26.8.2020
2 771 Kč
675. Účetní případy pro pokročilé aneb účetnictví 2020 v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
26.8 - 27.8.2020
5 917 Kč
676. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8.2020
2 892 Kč
677. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8 - 28.8.2020
9 910 Kč
678. Profesionální asistentka – management podpory manažerů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8 - 28.8.2020
8 458 Kč
679. Skladové zásoby – komplexně, jejich pořízení s vazbou na účetnictví,… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8.2020
2 892 Kč
680. Personální a mzdová problematika v roce 2020 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.8.2020
3 134 Kč
681. Rozsáhlá novela daňového řádu a další aktuality styku s finančním… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.9.2020
3 376 Kč
682. Communication Skills – Email writing, Telephone & Negotiating Skills (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2020
2 771 Kč
683. Česko-slovenské a Slovensko-české účetnictví, DPH a daň z příjmů… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9 - 16.9.2020
9 039 Kč
684. Česko-slovenské a Slovensko-české DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2020
3 618 Kč
685. Česko-slovenské a Slovensko-české účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
15.9.2020
3 618 Kč
686. Česko-slovenská a Slovensko-česká daň z příjmů právnických osob (PRAHA 1 - Nové Město )
16.9.2020
3 618 Kč
687. Nejčastější chyby při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2020
2 650 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.