Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 IPA Slovakia, s.r.o. , 23.08.2013, 9:44

Pro firmy má velký význam kvalitní systém vzdělávání, díky kterému vzniká kvalifikovaná pracovní síla. To má totiž vazbu i na rozvoj inovací a posilování konkurenceschopnosti. Tomu odpovídá i skutečnost, že výrazná většina firem považuje v souvislosti s inovacemi za nejdůležitější faktor odborné znalosti svých zaměstnanců.


Praktické manuály a metodiky pro inovace produktů, služeb, procesů a podnikatelských systémů získají účastníci Akademie inovací od října do prosince 2013. Během čtyř seminářů dostanou účastníci praktické příklady a jejich řešení pod vedením zkušených praktiků. Na školeních budou diskutovat s profesorem Milanem Zeleným, Janem Košturiakem, Janem Chalem a dalšími hosty z oblasti inovací, průmyslového designu a byznysu.

Součástí seminářů jsou exkurze ve společnostech a diskuse s majiteli a vrcholovými manažery firem 2N Telekomunikace, Borcad, Rodinný pivovar Bernard a 3 M Česko.

Tento program má omezený počet účastníků, aby mohli pracovat na svých vlastních projektech. Přihlašte se, proto co nejdříve na stránce spoločnosti ipaczech.cz


Program:

  • Jak dosáhnout konkurenční výhodu přes inovace, 22.-23. 10. 2013, Praha
  • Jak inovovat podnikatelský model a procesy, 6.-7. 11. 2013, Praha
  • Jak inovovat produkty a služby, 27.-28. 11. 2013, Fryčovice
  • Jak budovat inovační firmu, 12.-13. 12. 2013, Humpolec

Celým programem vás bude provázet Ján Košturiak s Jánem Chaľem, spoluautorem knihy Inovace – Vaše konkurenční výhoda.

 

Co říkají účastníci?

„Jako manažer jsem stále ovlivňován záležitostmi denního charakteru, jak ve vztahu se zákazníky, tak zaměstnanci. Seminář mne přiměl podívat se na tato fakta z jiné perspektivy. Zásadním faktem, který lektoři zmínili, je pro mne spolupráce se zákazníkem už v první fázi inovačního projektu – vtáhnout ho do problematiky tak, aby on sám přispěl k řešení a inovaci našeho produktu," Lukáš Richter, Ředitel výzkumu a vývoje, PLIVA – Lachema, a. s.

„Přínos Inovační akademie pro naši firmu spatřuji ve dvou aspektech. Tím prvním je individuální prospěch pro účastníky cyklu. Pro mnohé se pojem inovace původně pojil pouze s inovací výrobků. Poznání, že jde o komplexnější problematiku a že inovace procesů a inovace obchodních modelů může pro firmu oproti samotnému vývoji výrobku znamenat i řádově vyšší přínos, byl pro některé „objevem roku". Druhým aspektem je skutečnost, že se nám podařilo vytvořit poměrně široký tým, který se ve firmě inovacemi systematicky zabývá a pomáhá měnit vnitropodnikové myšlení a podnikové procesy tak, abychom dosahovali postupného a trvalého zlepšování ve všech oblastech činnosti firmy."
Petr Koutský, TON, a. s.


Více informací: www.ipaczech.cz, info@ipaczech.cz