Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 1. VOX a.s., 23.10.2013, 11:21

V dnešní době stále více společností využívá pro řízení lidských zdrojů model HR business partnerství, a to proto, že řízení lidských zdrojů by se nemělo zabývat pouze správou personální administrativy, ale mělo by směřovat k propojení strategických cílů společnosti. HR manažer by se měl aktivně podílet na zisku společnosti, být partnerem jejího vedení  a snažit se dosahovat společných cílů.
6. 11. 2013 vám společnost 1. VOX a.s. umožní vyzkoušet si, pod vedením zkušených konzultantů, vhodné formy i čas implementace principů HR business partneringu a připravit plán přípravy organizace i samotného úseku řízení lidských zdrojů na tuto, často velice kulturně radikální změnu.
Poučte se z úspěšných i neúspěšných aplikací ze širokého spektra organizací, které se rozhodly implementovat model HR business partneringu.

Bližší informace o programu naleznete na webových stránkách vox.cz nebo telefonicky 277 000 485 nebo 777 741 777.


Firma 1. VOX a.s. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. DESATERO UŽITEČNÉ KOMUNIKACE (PRAHA 1 - Nové Město )
27.7.2017
4 344 Kč
2. ROZDÍLY V ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ OPROTI PODNIKATELŮM (PRAHA 1 - Nové Město )
27.7.2017
2 650 Kč
3. EMPLOYER BRANDING – STAŇTE SE MAGNETEM NA TALENTY (PRAHA 1 - Nové Město )
27.7.2017
4 344 Kč
4. EKONOMICKÉ, DAŇOVÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (PRAHA 1 - Nové Město )
27.7.2017
2 771 Kč
5. Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.8.2017
2 892 Kč
6. Die professionelle Präsentation – für Profis und Anfänger (PRAHA 1 - Nové Město )
7.8.2017
2 771 Kč
7. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.8.2017
4 344 Kč
8. DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
8.8.2017
2 287 Kč
9. Skladové zásoby, jejich pořízení s vazbou na účetnictví, daň z příjmů… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.8.2017
2 771 Kč
10. Daňový profesionál® – kompletně (PRAHA 1 - Nové Město )
14.8 - 26.9.2017
39 894 Kč
11. Daňový řád a daňový systém ČR (PRAHA 1 - Nové Město )
14.8 - 15.8.2017
5 433 Kč
12. Zahraniční obchod – komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH,… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.8 - 16.8.2017
7 248 Kč
13. Spotřebitelské úvěry – přípravné semináře na odbornou zkoušku pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.8 - 16.8.2017
6 740 Kč
14. Daňový profesionál® – povinný cyklus k získání mezinárodního… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.8 - 14.9.2017
29 875 Kč
15. Spotřebitelské úvěry – přípravný seminář na odbornou zkoušku pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.8.2017
2 650 Kč
16. Rychločtení, racionální čtení, info management (PRAHA 1 - Nové Město )
15.8 - 16.8.2017
10 479 Kč
17. Spotřebitelské úvěry – přípravný seminář na odbornou zkoušku pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.8.2017
2 650 Kč
18. Zákoník práce z pohledu praxe v roce 2017 – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
15.8 - 16.8.2017
4 707 Kč
19. Cestovní náhrady 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.8.2017
2 166 Kč
20. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
16.8.2017
4 344 Kč
21. Spotřebitelské úvěry – přípravný seminář na zkoušku pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.8.2017
2 650 Kč
22. Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko (PRAHA 1 - Nové Město )
21.8.2017
3 134 Kč
23. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
21.8 - 22.8.2017
7 974 Kč
24. Daně – výklad nejdůležitějších zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
21.8 - 30.8.2017
19 348 Kč
25. Jak si udržet zdravá záda (PRAHA 1 - Nové Město )
22.8.2017
4 344 Kč
26. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
22.8 - 23.8.2017
4 344 Kč
27. Zákon o daních z příjmů – právnické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
22.8.2017
3 255 Kč
28. Mezinárodní účetní standardy II. – speciálka od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
22.8 - 24.8.2017
10 031 Kč
29. Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
23.8.2017
3 255 Kč
30. Mluvit či nemluvit? Rétorika prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
23.8.2017
4 344 Kč
31. Jak na tvorbu směrnic a personální reporting (PRAHA 1 - Nové Město )
23.8.2017
4 344 Kč
32. Letní škola pohotových komunikačních dovedností (PRAHA 1 - Nové Město )
23.8.2017
4 774 Kč
33. Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv (PRAHA 1 - Nové Město )
24.8.2017
2 287 Kč
34. Nebojte se personální a mzdové agendy – aneb co nás čeká v druhém… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.8.2017
2 650 Kč
35. Klíč k motivaci a zvyšování osobního výkonu (PRAHA 1 - Nové Město )
24.8.2017
4 344 Kč
36. Krácení nároku na odpočet DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
24.8.2017
2 499 Kč
37. Zákon o daních z příjmů – závislá činnost (PRAHA 1 - Nové Město )
24.8.2017
2 287 Kč
38. Účto a daně aneb školíme se v přírodě – XV. ročník (Kácov) (KÁCOV )
24.8 - 26.8.2017
7 259 Kč
39. Vysoce intenzivní trénink prodejního rozhovoru (PRAHA 1 - Nové Město )
25.8.2017
4 102 Kč
40. Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců (PRAHA 1 - Nové Město )
28.8.2017
835 Kč
41. Padesát barev padesátky aneb jak zaujmout zaměstnavatele svými… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.8.2017
4 344 Kč
42. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi (PRAHA 1 - Nové Město )
28.8.2017
2 408 Kč
43. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
29.8 - 30.8.2017
7 974 Kč
44. Metoda DISC a její aplikace v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
29.8.2017
4 344 Kč
45. Zákon o zdravotním pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
29.8.2017
835 Kč
46. Jak lidi vést namísto řídit – neviditelný leadership (PRAHA 1 - Nové Město )
29.8.2017
4 344 Kč
47. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (PRAHA 1 - Nové Město )
29.8.2017
2 408 Kč
48. Účetní případy pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
29.8 - 30.8.2017
5 675 Kč
49. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.8.2017
2 287 Kč
50. Kooperativní prodej – styl strategického obchodníka (PRAHA 1 - Nové Město )
30.8.2017
4 344 Kč
51. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.8.2017
2 408 Kč
52. Prodej jako hra (PRAHA 1 - Nové Město )
31.8.2017
2 904 Kč
53. Erfolgreiche Kommunikation über Steuern in Deutsch für Manager (PRAHA 1 - Nové Město )
31.8.2017
3 376 Kč
54. Ochrana osobních údajů – nové obecné nařízení (PRAHA 1 - Nové Město )
31.8.2017
2 408 Kč
55. Zákon o registru smluv se zaměřením na školy a školská zařízení (PRAHA 1 - Nové Město )
31.8.2017
1 991 Kč
56. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.9.2017
4 344 Kč
57. Malé daně – výklad zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
5.9 - 7.9.2017
7 248 Kč
58. Podvojné účetnictví od A do Z – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
5.9 - 7.9.2017
7 248 Kč
59. Zákon o spotřebních daních a ekologická daň (PRAHA 1 - Nové Město )
5.9.2017
3 134 Kč
60. Zákon o dani silniční (PRAHA 1 - Nové Město )
6.9.2017
2 287 Kč
61. Prezentační a rétorické dovednosti II – nadstavba pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
6.9 - 7.9.2017
7 974 Kč
62. Zákon o dani z nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
7.9.2017
2 287 Kč
63. Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
7.9.2017
2 287 Kč
64. Svěřenský fond: obdoba trustu v tuzemských podmínkách – právní,… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.9.2017
2 650 Kč
65. Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled po novele roku 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
8.9.2017
2 892 Kč
66. Deriváty v účetnictví podnikatelů v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
8.9.2017
2 408 Kč
67. Vysílání pracovníků do členských států EU – na co všechno pamatovat (PRAHA 1 - Nové Město )
11.9.2017
2 529 Kč
68. Fakturace, práce s účetními a daňovými doklady (PRAHA 1 - Nové Město )
11.9.2017
2 408 Kč
69. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
11.9 - 12.9.2017
8 216 Kč
70. Zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů,… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.9 - 13.9.2017
7 248 Kč
71. Působivé prezentační dovednosti jako cesta k úspěšnému sebeprosazení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.9 - 13.9.2017
7 974 Kč
72. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
12.9.2017
4 465 Kč
73. Daň z příjmů fyzických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
12.9.2017
3 134 Kč
74. Příklady daňové (PRAHA 1 - Nové Město )
12.9 - 14.9.2017
7 248 Kč
75. Bytová družstva v praxi – právo, hospodaření, účetnictví a daně (PRAHA 1 - Nové Město )
13.9 - 4.10.2017
6 280 Kč
76. Velká novela zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
13.9.2017
2 529 Kč
77. Daň z přidané hodnoty (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
13.9.2017
3 134 Kč
78. Bytová družstva v praxi – právní úprava (PRAHA 1 - Nové Město )
13.9.2017
2 529 Kč
79. Účetní výkazy pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2017
2 892 Kč
80. Mistrovské způsoby komunikace a řešení krizových situací (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2017
2 723 Kč
81. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – účetní a daňové aspekty po… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2017
3 134 Kč
82. Daň z příjmů právnických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2017
3 134 Kč
83. Vybrané interpretace Národní účetní rady 2016/2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.9.2017
2 408 Kč
84. Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů (PRAHA 1 - Nové Město )
15.9.2017
2 190 Kč
85. Úvod do US GAAP pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2017
3 255 Kč
86. English for Human Resource Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2017
2 771 Kč
87. Česko-slovenské a Slovensko-české účetnictví, DPH a daň z příjmů… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9 - 20.9.2017
7 587 Kč
88. Výklad účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9 - 19.9.2017
5 796 Kč
89. Hromadné záznamy v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9 - 19.9.2017
7 853 Kč
90. Základní orientace v pracovním právu, povinnosti zaměstnavatele,… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2017
2 771 Kč
91. Mzdová problematika krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9 - 22.9.2017
9 668 Kč
92. Česko-slovenské a Slovensko-české účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2017
3 134 Kč
93. Jak si dobře vybrat svého kolegu aneb aktuální náborové postupy i pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2017
4 344 Kč
94. Účetnictví pro neúčetní v daňových souvislostech (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2017
4 344 Kč
95. Náhrada mzdy a platu, náhrada výdajů zaměstnanců, srážky, výplata a… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9.2017
2 771 Kč
96. Efektivní time management a stress management (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9.2017
4 586 Kč
97. Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení po… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9.2017
2 166 Kč
98. Soft skills vyšší generace – tisícero dovedností komunikace a… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9 - 20.9.2017
9 668 Kč
99. Kde nejvíce chybujeme v pracovním právu – seznámení novelou zákoníku… (HAVLÍČKŮV BROD )
19.9.2017
1 803 Kč
100. Česko-slovenské a Slovensko-české DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9.2017
3 134 Kč
101. Mapování týmu aneb poznejte svůj tým z netradičních úhlů (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2017
4 344 Kč
102. Česko-slovenská a Slovensko-česká daň z příjmů právnických osob (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2017
3 134 Kč
103. Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2017
3 013 Kč
104. Daně pro nestátní neziskové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2017
2 499 Kč
105. Bytová družstva v praxi – účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2017
2 529 Kč
106. Nemocenské pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2017
2 771 Kč
107. Negociace po telefonu (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2017
4 344 Kč
108. Zaměstnanecké benefity z pohledu daní (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2017
2 166 Kč
109. Pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, důchodové… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2017
2 771 Kč
110. Kontrola na místě u příjemce dotací a příspěvků v roce 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2017
2 190 Kč
111. Zlepšete své soustředění a pozornost ve věku vyrušování (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2017
4 344 Kč
112. Nejčastější problémy a chyby při zpracování mezd (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2017
2 892 Kč
113. Automobil ve firemní praxi – kompletní daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2017
2 408 Kč
114. Aktuální informace k výkladu zákona o DPH, nejčastější chyby a omyly (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2017
2 166 Kč
115. Jak uplatnit principy managementu v podmínkách časového tlaku (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2017
4 344 Kč
116. KONFERENCE EMPLOYER BRANDING EXPERIENCE 2017 (PRAHA 2 )
21.9.2017
8 458 Kč
117. IFRS nové standardy – IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky a IFRS 16… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2017
3 255 Kč
118. Daň z příjmů ze závislé činnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
22.9.2017
2 771 Kč
119. Povinná elektronická komunikace datovou schránkou aneb "jak efektivně… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.9.2017
2 400 Kč
120. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.9.2017
4 344 Kč
121. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
22.9.2017
2 892 Kč
122. Zákon o registru smluv – aktuální novelizace zákona, zkušenosti z… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.9.2017
2 408 Kč
123. Jak se ubránit manipulativnímu jednání a získat jistotu v krizových… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.9.2017
4 344 Kč
124. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
22.9.2017
4 344 Kč
125. Insolvenční řízení – praktické rady pro obezřetné podnikatele se… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.9.2017
2 650 Kč
126. Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2017
2 650 Kč
127. Označování potravin pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2017
2 650 Kč
128. Daňové a účetní aspekty darování a dalších forem fundraisingu (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2017
2 451 Kč
129. Mezinárodní účetní standardy pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2017
4 223 Kč
130. Příklady účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9 - 26.9.2017
5 191 Kč
131. Padesát barev padesátky aneb jak zaujmout zaměstnavatele svými… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2017
4 344 Kč
132. Jak dobře vymáhat (nejen obchodní) pohledávky (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2017
4 344 Kč
133. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2017
1 990 Kč
134. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2017
2 650 Kč
135. Kontrolní hlášení DPH – prakticky pro rok 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2017
2 166 Kč
136. Systém HACCP ve stravovacích provozech krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2017
2 287 Kč
137. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9 - 27.9.2017
8 216 Kč
138. Cesta k vlastnímu potenciálu – myšlení vítězů (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2017
4 344 Kč
139. Mezinárodní daňové plánování: aktuality a výhled (PRAHA 1 )
26.9.2017
3 860 Kč
140. Co musí účetní vědět o DPH po novele z roku 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2017
3 134 Kč
141. Jak získat maximum ze stávajících zákazníků? Naučte se digitální… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2017
3 618 Kč
142. Nařízení EU č. 910/2014 eIDAS a správa dokumentů v ČR (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2017
2 190 Kč
143. Systémy bezpečnosti potravin – jejich principy a požadavky (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2017
2 650 Kč
144. Kontingenční tabulky v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2017
4 223 Kč
145. DPH ve stavebnictví na příkladech z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2017
2 650 Kč
146. Základy IFRS s příklady z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10 - 4.10.2017
9 184 Kč
147. Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontrolu, novely připravované v… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2017
2 287 Kč
148. Nová právní úprava kapitálového trhu (MiFID II/MiFIR) – převratné… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2017
2 771 Kč
149. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10 - 3.10.2017
8 216 Kč
150. Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2017
2 408 Kč
151. Jak vést, motivovat a udržet tým call centra (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2017
4 344 Kč
152. Pracovnělékařské služby – povinnosti zaměstnavatelů a lékařů po… (PRAHA 1 )
3.10.2017
4 102 Kč
153. Konsolidace podle českých předpisů – prakticky v programu Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2017
4 465 Kč
154. Kurz – elektronická evidence tržeb (EET) (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2017
2 287 Kč
155. Efektivní řízení rizik od základů (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2017
2 408 Kč
156. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2017
4 344 Kč
157. Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2017
2 287 Kč
158. Bytová družstva v praxi – hospodaření a daňová problematika (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2017
3 013 Kč
159. Zlepšete si koncentraci, paměť, tvořivost, motivační schopnosti –… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2017
4 961 Kč
160. Efektivní vedení aneb co se v týmu skrytě děje (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2017
4 344 Kč
161. Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2017
2 892 Kč
162. Prodej jako hra (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2017
3 509 Kč
163. Základy DPH v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2017
2 650 Kč
164. Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10 - 6.10.2017
7 974 Kč
165. Finanční analýza pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10 - 6.10.2017
4 816 Kč
166. Trénink vyjednávání pro nákupčí (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10 - 6.10.2017
7 974 Kč
167. Přesvědčivá komunikace – sebevědomí a ohleduplnost si nekonkurují (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10 - 6.10.2017
8 216 Kč
168. Jak získat užitečné informace ze SWOT analýzy vaší firmy (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2017
4 344 Kč
169. Umíte prodat vaši neziskovku? (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2017
2 390 Kč
170. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10 - 6.10.2017
8 216 Kč
171. Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací z… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2017
2 287 Kč
172. Automatizace práce v MS Excel pomocí maker (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10 - 6.10.2017
7 853 Kč
173. Zákon o svobodném přístupu k informacím (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2017
2 287 Kč
174. DPH – nejčastější chyby (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2017
3 013 Kč
175. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10.2017
2 299 Kč
176. Die professionelle Präsentation – für Profis und Anfänger (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10.2017
2 771 Kč
177. Typologie osobnosti a její využití při vedení a řízení (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10.2017
4 344 Kč
178. Angličtina ve financích a účetnictví – English in Finance and… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10 - 27.10.2017
6 038 Kč
179. INTRASTAT v roce 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10.2017
2 650 Kč
180. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10 - 10.10.2017
8 095 Kč
181. Povinnost nahradit majetkovou a nemajetkovou újmu v pracovním právu… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2017
2 771 Kč
182. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2017
4 344 Kč
183. Spotřebitelské úvěry – přípravné semináře na odbornou zkoušku pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10 - 17.10.2017
6 740 Kč
184. US GAAP – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10 - 11.10.2017
9 063 Kč
185. Účetní a daňové aktuality očima daňové poradkyně (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2017
2 892 Kč
186. Daňové minimum pro účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10 - 11.10.2017
7 248 Kč
187. Personální riskmanagement aneb jak minimalizovat personální rizika ve… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2017
4 344 Kč
188. Nadměrná kontrola práce zaměstnanců – manažerská past (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2017
4 344 Kč
189. Kouzla moderní prezentace aneb jak efektivně využít informační… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2017
4 344 Kč
190. Spotřebitelské úvěry – přípravný seminář na odbornou zkoušku pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2017
2 650 Kč
191. Účetnictví pro nestátní neziskové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10 - 12.10.2017
5 445 Kč
192. Týmová komunikace krok za krokem aneb jak se domluvit a jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2017
4 344 Kč
193. Metoda DISC a její aplikace v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2017
4 344 Kč
194. České účetní standardy v každodenní praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2017
2 408 Kč
195. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2017
4 344 Kč
196. Personální akademie (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2017 - 14.3.2018
39 265 Kč
197. Úvod do personálního řízení (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10 - 11.10.2017
7 974 Kč
198. Týmová komunikace krok za krokem aneb jak se domluvit a jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2017
4 344 Kč
199. Působivé prezentační dovednosti jako cesta k úspěšnému sebeprosazení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10 - 11.10.2017
8 216 Kč
200. Zákoník práce v praxi – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10 - 11.10.2017
4 707 Kč
201. Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti v roce 2017 a očekávané… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2017
2 892 Kč
202. Umění improvizace – zvládejte neočekávané situace (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2017
4 344 Kč
203. Jak uzavírat obchodní smlouvy a smluvně se zabezpečit proti obchodním… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2017
3 134 Kč
204. Účetním výkazům a závěrce rozumíme (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2017
2 650 Kč
205. Manuál komunikace s médii – základy Public Relations (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10 - 12.10.2017
7 974 Kč
206. Pokladna, práce s penězi, které nejsou vaše, platební karty, šeková… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2017
2 408 Kč
207. Jak aktivně čelit manipulacím a nátlakovému chování (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10 - 13.10.2017
7 974 Kč
208. Je konkurence překážkou, nebo výzvou být ještě lepší? (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2017
4 344 Kč
209. DPH – řešení příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU, do a ze… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2017
2 529 Kč
210. Kontrola hospodaření orgánů veřejné správy v roce 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2017
2 499 Kč
211. Seminář pro starosty, radní, zastupitele – jak dobře řešit… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2017
3 134 Kč
212. Jak na interní firemní komunikaci aneb můžeme se domluvit? (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2017
4 344 Kč
213. Stavba na cizím pozemku aneb umisťování staveb z hlediska občanského… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2017
2 650 Kč
214. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2017
4 586 Kč
215. Využití Excelu ve finančním managementu (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2017
3 013 Kč
216. Vstup investora do startupu – právní souvislosti a rizika (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2017
2 408 Kč
217. Kontroly zaměstnavatelů inspektoráty práce – průběh kontroly a postup… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2017
2 529 Kč
218. Jednáme s klientem po telefonu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2017
4 344 Kč
219. Licenční smlouvy v oblasti duševního vlastnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2017
2 529 Kč
220. Spotřebitelské úvěry – přípravný seminář na odbornou zkoušku pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2017
2 650 Kč
221. Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2017
2 529 Kč
222. Daňové spory v praxi – aneb jak řešit případné spory se správcem daně (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2017
2 650 Kč
223. Delegování – umění, které vám bude pomáhat každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2017
4 344 Kč
224. Nový zákon o zadávání veřejných zakázek (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2017
2 390 Kč
225. Jak naplno využívat administrační a komunikační systémy ve firmě (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2017
4 344 Kč
226. DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2017
2 287 Kč
227. Špičkový zákaznický servis v praxi – jak získat a udržet si spokojené… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2017
4 344 Kč
228. Restrukturalizace a transformace – praktické příklady fúzí, štěpení… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2017
2 408 Kč
229. BOZP a odborná a zdravotní způsobilost zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2017
2 408 Kč
230. Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2017
2 892 Kč
231. Presentation Skills for Managers and Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2017
2 771 Kč
232. Workshop prodejních dovedností – staň se úspěšným prodejcem (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2017
4 344 Kč
233. Základy účetnictví v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10 - 20.10.2017
8 458 Kč
234. Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – pro úplné začátečníky (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2017
2 650 Kč
235. IFRS – mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10 - 19.10.2017
9 063 Kč
236. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2017
4 586 Kč
237. Stal jsem se manažerem (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10 - 18.10.2017
7 974 Kč
238. Kooperativní prodej – styl strategického obchodníka (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2017
4 344 Kč
239. Jak nastavit kvalitní adaptační proces pro nové zaměstnance (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2017
4 344 Kč
240. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10 - 18.10.2017
4 465 Kč
241. Problematické situace v přeshraničním obchodě a službách a jejich… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2017
2 287 Kč
242. Jak nastavit kvalitní adaptační proces pro nové zaměstnance (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2017
4 344 Kč
243. Spotřebitelské úvěry – přípravný seminář na zkoušku pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2017
2 650 Kč
244. Time management 5. generace – metoda SOUSTO, FARMULTI® metoda,… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10 - 18.10.2017
9 668 Kč
245. Bezúplatné a další příjmy z hlediska daně z příjmů fyzických osob ve… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2017
2 771 Kč
246. Mluvit či nemluvit – rétorika prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2017
4 344 Kč
247. Sociální sítě, komunity, web a blog. Naučte se digitální marketing… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2017
3 509 Kč
248. LinkedIn pro personalistu profesionála (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2017
4 344 Kč
249. Progresivní manažer (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2017 - 19.4.2018
36 046 Kč
250. Nástroje pro rozvoj tvořivosti jednotlivců i týmu (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2017
4 344 Kč
251. Ochrana osobních údajů – nové obecné nařízení (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2017
2 650 Kč
252. Dodací doložky INCOTERMS 2010 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2017
2 408 Kč
253. Status kandidáta - online aneb kde všude na internetu hledat kandidáty (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2017
3 618 Kč
254. Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2017
3 376 Kč
255. Six Sigma pro vaši praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2017
2 408 Kč
256. Jak zvládat problematické zaměstnance (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2017
4 344 Kč
257. Rychločtení, racionální čtení, info management (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10 - 20.10.2017
10 878 Kč
258. LinkedIn pro obchodní zástupce (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2017
4 344 Kč
259. Jak na tvorbu směrnic a personální reporting (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2017
4 344 Kč
260. Zákon o auditorech – vybrané aspekty aplikace zákona a nařízení č.… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10.2017
2 287 Kč
261. Jak komunikovat jazykem toho druhého a vzájemně si porozumět (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10.2017
4 344 Kč
262. DPH u zvláštních režimů (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10.2017
2 166 Kč
263. Aktuální trendy v HR aneb s čím se personalista může potkat (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10.2017
2 166 Kč
264. Mediační techniky pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10.2017
2 172 Kč
265. Kontroly v oblasti pracovního práva a jak na ně (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10.2017
2 408 Kč
266. Uplatnění pohledávek v insolvenčním řízení (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10.2017
1 803 Kč
267. Etiketa pro úřednice a úředníky (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10.2017
2 299 Kč
268. Jak připravit kvalitní seminář nebo prezentaci aneb chcete učit, nebo… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10 - 24.10.2017
7 974 Kč
269. Hospodaření s majetkem státu po novele zákona č. 219/2000 sb., o… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2017
2 390 Kč
270. Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2017
3 255 Kč
271. Soustředění – klíč k úspěchu a klidu (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2017
4 465 Kč
272. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2017
4 344 Kč
273. Poskytovatelé investičních služeb a Česká národní banka po MiFID II (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2017
2 529 Kč
274. Prezentační dovednosti – jak dát prezentaci šťávu (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2017
4 344 Kč
275. Human Resource Management and Employee Relations (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2017
2 771 Kč
276. Přeměny obchodních společností – právní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2017
3 013 Kč
277. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10 - 24.10.2017
4 344 Kč
278. Jak připravovat, organizovat a vyhodnotit jazykové vzdělávání… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2017
4 344 Kč
279. Financování od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2017
2 892 Kč
280. Moderní ekonomické a finanční řízení obchodních a službových… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10 - 26.10.2017
11 967 Kč
281. Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2017
2 892 Kč
282. Speedreading in English (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2017
5 984 Kč
283. Nový zákon o spotřebitelském úvěru účinný od 1. 12. 2016 – první… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2017
2 287 Kč
284. Stavební zákon a nové principy povolovacích režimů, včetně výkladu… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2017
2 529 Kč
285. Excelentní paměť není pouhou iluzí (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2017
5 082 Kč
286. Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2017
2 499 Kč
287. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, asertivní… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10 - 25.10.2017
8 216 Kč
288. Využití sociálních sítí pro váš byznys (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2017
4 344 Kč
289. Nová úprava práce z domova, dovolená zaměstnance v roce 2017 a 2018 –… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2017
2 771 Kč
290. Je váš názor skutečně váš? Co ovlivňuje názory a rozhodování (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2017
3 509 Kč
291. Řízení projektů v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10 - 26.10.2017
7 853 Kč
292. Marketing pro asistentky (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2017
4 344 Kč
293. Smlouva o dílo – komplexní prakticky zaměřený rozbor právní úpravy (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2017
2 529 Kč
294. Označování potravin pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2017
2 650 Kč
295. Transferové ceny v koncernových strukturách (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2017
3 255 Kč
296. Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2017
2 529 Kč
297. Vizuální myšlení v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2017
4 465 Kč
298. Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2017
3 606 Kč
299. Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2017
2 287 Kč
300. Kontrolní vazby v účetnictví – přípravné práce před uzavřením… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2017
2 408 Kč
301. Základní orientace v personalistice (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10 - 27.10.2017
7 974 Kč
302. Srovnání českého a slovenského pracovního práva (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2017
3 497 Kč
303. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2017
4 344 Kč
304. Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2017
3 013 Kč
305. Fakturace a DPH pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
27.10.2017
2 408 Kč
306. Hospodářský rok a specifika jeho účtování (PRAHA 1 - Nové Město )
27.10.2017
2 287 Kč
307. Plánování obchodní strategie a taktiky (PRAHA 1 - Nové Město )
27.10.2017
4 344 Kč
308. Moderní controlling a reporting (distanční studium) (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10 - 20.11.2017
14 508 Kč
309. Kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2017
3 134 Kč
310. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10 - 31.10.2017
8 216 Kč
311. Zahraniční holdingové struktury – právní a daňové souvislosti včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2017
2 408 Kč
312. Vzájemné souvislosti DPH, daně z příjmů právnických osob a účetnictví… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2017
3 376 Kč
313. Platební styk pro poskytovatele – aktuální změny právní úpravy (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2017
2 529 Kč
314. Majetek podle českých předpisů a IFRS – srovnání, včetně nového… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10 - 1.11.2017
6 401 Kč
315. Efektivní time management a stress management (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2017
4 586 Kč
316. Porovnání podnikání fyzické vs. právnické osoby z daňového a účetního… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2017
2 892 Kč
317. Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2017
2 650 Kč
318. Jak projít životními krizemi k životním výhrám (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2017
2 499 Kč
319. Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, skladové hospodářství, nedokončená… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2017
2 529 Kč
320. Cenné papíry v podnikatelské praxi – účetní a daňový pohled v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2017
2 287 Kč
321. Kalkulace a cenotvorba (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2017
2 892 Kč
322. Cestovní náhrady pro neziskové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2017
2 499 Kč
323. Presentation Skills (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2017
4 344 Kč
324. Získejte nové zákazníky – naučte se digitální marketing jako… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2017
3 618 Kč
325. Jak na problematického zaměstnance – předcházení a řešení problémů (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2017
2 892 Kč
326. Daňové doklady v České republice a na Slovensku (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2017
3 013 Kč
327. Ekonomická správa nemovitostí (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2017
2 408 Kč
328. Employer branding – staňte se magnetem na talenty (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2017
4 344 Kč
329. Daň z příjmů právnických osob po novelách roku 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2017
3 013 Kč
330. Vyúčtování zahraničních pracovních cest, valutová pokladna, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2017
2 408 Kč
331. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2017
4 465 Kč
332. Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka II (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11 - 3.11.2017
7 974 Kč
333. Aktuální informace k výkladu zákona o DPH, nejčastější chyby a omyly (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2017
2 166 Kč
334. Klíč k motivaci a zvyšování osobního výkonu (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2017
4 344 Kč
335. Pohledávky a dluhy (závazky) – účetní a daňové vymezení (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2017
2 408 Kč
336. Finanční plán a reporting – praktické rady a tipy (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2017
3 013 Kč
337. Zajišťovací příkazy a postup po jejich vydání (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2017
2 287 Kč
338. Poskytování dotací (Co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce) (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2017
2 190 Kč
339. Veďte svoji firmu i tým správným směrem (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2017
4 344 Kč
340. Ekonomické ukazatele – charakteristika a jejich vyhodnocení (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2017
2 771 Kč
341. Osobní značka – jak s ní pracovat a jak ji posílit (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2017
4 344 Kč
342. Vnitřní firemní předpisy, povinnosti zaměstnavatelů, agenturní… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2017
2 408 Kč
343. Řízení projektů v Microsoft Project pro začátečníky (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2017
2 650 Kč
344. Praktická komunikace pro manažery v obtížných situacích (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2017
4 344 Kč
345. Praktický trénink obrany daňového subjektu aneb daňový řád v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2017
2 408 Kč
346. Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2017
2 408 Kč
347. Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní COMMON REPORTING… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2017
2 529 Kč
348. Kdo umí řídit sám sebe, umí řídit ostatní (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2017
4 344 Kč
349. Fakturace v přeshraničním obchodě a službách včetně účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2017
2 529 Kč
350. IFRS – Newly Issued Standards – IFRS 15 Revenue from Contracts with… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2017
3 376 Kč
351. Novely zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2017
2 892 Kč
352. Cestovní náhrady v příkladech – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2017
2 408 Kč
353. Jak zvládat své emoce a skrze ně působit na druhé (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11 - 7.11.2017
8 095 Kč
354. HR Recruitment & Selection and Employee Assessments (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2017
2 771 Kč
355. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11 - 7.11.2017
8 216 Kč
356. DPH v roce 2017 a připravované změny pro rok 2018 – speciálka pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11 - 9.11.2017
7 006 Kč
357. Manažer jako kouč, koučování pro manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11 - 8.11.2017
7 974 Kč
358. Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2017 a připravované… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2017
3 255 Kč
359. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2017
2 650 Kč
360. Jak nastavit vhodný motivační systém pro vaše zaměstnance (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2017
4 344 Kč
361. Působivé prezentační dovednosti jako cesta k úspěšnému sebeprosazení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11 - 8.11.2017
8 216 Kč
362. Základy risk managementu včetně příkladů z praxe, simulační hry a… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11 - 8.11.2017
5 542 Kč
363. Pracovněprávní předpisy v roce 2018 (HAVLÍČKŮV BROD )
7.11.2017
1 924 Kč
364. IFRS v praxi – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11 - 9.11.2017
9 063 Kč
365. Insolvenční řízení – zkušenosti s aplikací novely a aktuální… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2017
3 013 Kč
366. Platební styk pro uživatele – aktuální právní úprava včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2017
2 408 Kč
367. Získávání, analýza a prezentace dat v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11 - 9.11.2017
7 853 Kč
368. Uplatňování DPH mezi zeměmi EU a s třetími zeměmi v roce 2017 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2017
3 013 Kč
369. Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2017
4 344 Kč
370. Obtížné komunikační situace v manažerské práci (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2017
4 344 Kč
371. Inventarizace majetku a závazků včetně přípravných prací pro uzavření… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2017
2 529 Kč
372. Správa dokumentů po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2017
2 190 Kč
373. Personální a mzdová problematika v roce 2017 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2017
2 892 Kč
374. DPH v roce 2017 v příkladech a připravované změny pro rok 2018 – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2017
3 013 Kč
375. Jak na fungující PR tým (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2017
2 298 Kč
376. Postavení jednatele – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2017
2 650 Kč
377. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2017
4 344 Kč
378. Řešení implementace pro manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2017
4 344 Kč
379. Čtyři hlavní návyky pro dokončení důležitých úkolů (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2017
4 344 Kč
380. Řízení financí pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2017
2 529 Kč
381. Prevence a obrana před nařčením ze švarcsystému (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2017
2 408 Kč
382. Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2017
2 771 Kč
383. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2017
1 990 Kč
384. Zásadní rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2017
2 650 Kč
385. Interakce s ostatními – naše hry, strategie, taktiky (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2017
4 344 Kč
386. LinkedIN pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2017
2 662 Kč
387. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2017
4 344 Kč
388. Cash flow v teorii i praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11 - 14.11.2017
6 038 Kč
389. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11 - 28.11.2017
13 286 Kč
390. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a základy… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11 - 14.11.2017
7 248 Kč
391. Účetnictví, daně a návaznosti (základní právní úprava, EET,...) v… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2017
2 499 Kč
392. Konference: DAŇOVÝ ŘÁD 2017 – XVII. ročník procesního daňového práva (PRAHA 8 )
13.11 - 14.11.2017
4 960 Kč
393. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2017
3 790 Kč
394. Opravné položky – daňový a účetní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2017
2 892 Kč
395. Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a změny v úpravě… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2017
2 529 Kč
396. Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2017
4 344 Kč
397. Likvidace obchodních společností a družstev – právní, účetní a daňový… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2017
2 892 Kč
398. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2017
2 299 Kč
399. Zákoník práce na Slovensku – nejčastější problémy a otázky z praxe… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2017
3 376 Kč
400. Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11 - 15.11.2017
4 586 Kč
401. Zákoník práce a mzdové předpisy na Slovensku v roce 2018 – komplexně… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11 - 16.11.2017
7 345 Kč
402. Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2017
2 771 Kč
403. Zahraniční obchod se službami z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2017
2 408 Kč
404. Jak si udržet zdravá záda (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2017
4 344 Kč
405. Efektivní time management a stress management (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2017
4 586 Kč
406. Systém HACCP ve stravovacích provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2017
2 408 Kč
407. Pohledávky – účetní a daňové aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2017
2 892 Kč
408. Daň z příjmů závislá činnost na Slovensku – důležité oblasti včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2017
3 376 Kč
409. Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2017
2 408 Kč
410. Prezentační a rétorické dovednosti II – nadstavba pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11 - 16.11.2017
7 974 Kč
411. Tajemství ve slovech ukrytá – vnímejte slova jinak (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2017
4 344 Kč
412. Asistentka jako efektivní podpora projektového týmu (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2017
4 344 Kč
413. Veřejné zakázky – rok praxe s novým zákonem o zadávání veřejných… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2017
3 134 Kč
414. Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní hodnota účetním a… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2017
2 650 Kč
415. Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2017
2 892 Kč
416. Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2017
2 650 Kč
417. Jak na poutavé grafy v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2017
4 223 Kč
418. Faktura – komplexně na příkladech z praxe a náležitosti daňových… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2017
2 408 Kč
419. Systémy bezpečnosti potravin pro pokročilé – standardy BRC, IFS (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2017
2 650 Kč
420. Daňová uznatelnost výdajů na výzkum a vývoj (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2017
3 013 Kč
421. Sociální a zdravotní pojištění na Slovensku – důležité pojmy včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2017
3 013 Kč
422. Manažerské rozhodování – postupy, metody a nástroje (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2017
4 344 Kč
423. Pracovní právo v praxi – aktuálně a změny pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2017
3 376 Kč
424. Daň z příjmů v roce 2017 a očekávané změny pro rok 2018 – speciálka (PRAHA 8 )
20.11 - 21.11.2017
4 828 Kč
425. Zavedení IFRS do firemního účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11 - 21.11.2017
7 248 Kč
426. Hledání vlastního talentu a jeho využití (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2017
4 344 Kč
427. Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) z právního a… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2017
2 771 Kč
428. Finance pro nefinanční manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2017
2 892 Kč
429. Chtěli byste někoho pochválit? Klidně chvalte (aneb pozitiva i úskalí… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2017
4 344 Kč
430. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11 - 21.11.2017
8 095 Kč
431. Mzdově personální profesionál® (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11 - 27.11.2017
15 222 Kč
432. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11 - 21.11.2017
8 216 Kč
433. Daň z příjmů právnických osob v roce 2017 a očekávané změny pro rok… (PRAHA 8 )
20.11.2017
3 255 Kč
434. Auditor v potravinářství (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2017
2 650 Kč
435. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, asertivní… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11 - 22.11.2017
8 216 Kč
436. Daň z příjmů fyzických osob v roce 2017 a očekávané změny pro rok… (PRAHA 8 )
21.11.2017
3 013 Kč
437. Timemanagement in English – six steps (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2017
5 984 Kč
438. Insolvenční řízení – řešení úpadku oddlužením (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2017
2 650 Kč
439. Mzdové a platové předpisy v praxi – aktuálně a změny pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2017
3 013 Kč
440. Pracovní konstelace – vaše pracovní situace očima těch druhých (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2017
3 509 Kč
441. Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0-7 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11 - 23.11.2017
5 312 Kč
442. Nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a důchodové… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2017
3 497 Kč
443. Praktické zkušenosti s kontrolním hlášením k DPH a obrana proti… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2017
2 408 Kč
444. Pracovní právo v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11 - 23.11.2017
7 974 Kč
445. Optimální postupy a techniky výběru zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2017
4 344 Kč
446. Leader – Manager – Coach™ (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11 - 23.11.2017
8 470 Kč
447. Náhrada škody v obchodní praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2017
2 650 Kč
448. Aktivní a úspěšná komunikace po telefonu (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2017
4 344 Kč
449. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11 - 24.11.2017
8 216 Kč
450. Zdravotní pojištění – aktuálně a změny pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2017
1 803 Kč
451. Trénink zvládání náročnýcn situací v komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2017
4 344 Kč
452. Věcná břemena v občanském zákoníku a jejich praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2017
2 408 Kč
453. Tvorba databáze a dotazů v MS Access (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11 - 24.11.2017
7 853 Kč
454. Cestovní náhrady – aktuálně a změny pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2017
2 287 Kč
455. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2017
3 134 Kč
456. Řízení projektů v Microsoft Project pro pokročilejší uživatele (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2017
2 650 Kč
457. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2017
4 344 Kč
458. Zdaňování mezd a platů – aktuálně a změny pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2017
2 166 Kč
459. Kommunikationsfähigkeiten – Telefongespräche, Schreiben von E-Mail… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2017
2 771 Kč
460. Daňový a účetní pohled na smlouvy a smluvní vztahy (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2017
2 166 Kč
461. Splatná a odložená daň (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2017
2 287 Kč
462. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 28.11.2017
8 216 Kč
463. Jak vytvořit dobrý dotazník aneb cesta od nápadu k vyhodnocení (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2017
4 344 Kč
464. Jak na emoce v týmové práci (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2017
2 499 Kč
465. Jak uplatnit principy managementu v podmínkách časového tlaku (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2017
4 344 Kč
466. Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2017
2 529 Kč
467. Personální a organizační audity (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2017
4 344 Kč
468. Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 28.11.2017
7 248 Kč
469. Specifické mzdové problémy při zaměstnávání matek a otců po změnách v… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2017
2 408 Kč
470. Padesát barev padesátky aneb jak zaujmout zaměstnavatele svými… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2017
4 344 Kč
471. Poskytovatelé investičních služeb a klient po MiFID II (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2017
2 529 Kč
472. Prokazování původu majetku a prohlášení o majetku (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2017
2 287 Kč
473. Performance Management and Development Planning (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2017
2 771 Kč
474. Minimum celního deklaranta (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 30.11.2017
8 458 Kč
475. Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2017
2 596 Kč
476. Účetnictví společenství vlastníků jednotek pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2017
2 408 Kč
477. Zástavy v praxi včetně zkušeností s aplikací nového zástavního práva (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2017
2 892 Kč
478. Co musí manažer vědět o daních po novele z roku 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2017
3 013 Kč
479. Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2017
2 601 Kč
480. Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11 - 29.11.2017
4 599 Kč
481. Nová úprava práce z domova, dovolená zaměstnance – změna pravidel (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2017
2 650 Kč
482. Vedení osobního pohovoru s uchazečem (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2017
2 662 Kč
483. Jak dotahovat své plány a cíle do úspěšného konce (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2017
4 707 Kč
484. Kurz – elektronická evidence tržeb (EET) (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2017
2 287 Kč
485. Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11 - 1.12.2017
7 974 Kč
486. Nástup nového zaměstnance do firmy z pohledu personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2017
4 344 Kč
487. Jak řešit krizové situace ve vyjednávání (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11 - 30.11.2017
7 974 Kč
488. Změny v účetních a daňových zákonech v roce 2017 a novely daňových… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2017
2 408 Kč
489. Mluvit či nemluvit – rétorika prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2017
4 344 Kč
490. Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2017
2 596 Kč
491. IFRS – finanční nástroje (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11 - 30.11.2017
6 280 Kč
492. Zákoník práce – pracovní doba, její formy a nerovnoměrné rozvržení… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2017
2 650 Kč
493. Efektivní využití MS Office v práci asistentky (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11 - 1.12.2017
11 919 Kč
494. Deset nejdražších chyb při řízení lidí aneb co se lze naučit z… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2017
4 344 Kč
495. Jak na hodnocení a správné poskytování zpětné vazby (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2017
4 344 Kč
496. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a související problematika… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2017
2 529 Kč
497. Schůze, porada, meeting – manažerské mýty (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2017
3 509 Kč
498. Daňové a účetní rozinky aneb Špindl roku 2017 – XXII. ročník (ŠPINDLERŮV MLÝN )
30.11 - 2.12.2017
8 458 Kč
499. Typologie pro manažerskou práci (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2017
4 344 Kč
500. Leasingové operace z aktuálního účetního a daňového hlediska (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2017
2 529 Kč
501. Praxe obchodníka – když dva dělají totéž, není to vždy totéž (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2017
4 344 Kč
502. Kontrolní hlášení DPH – prakticky pro rok 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2017
2 166 Kč
503. Vady nemovitostí, práva z vad, due diligence (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2017
2 650 Kč
504. Uzavření účetnictví za rok 2017 pro neauditované společnosti včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2017
2 529 Kč
505. Novinky ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2017
2 529 Kč
506. Opravy chyb minulých období – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2017
2 529 Kč
507. Zase ty podvody aneb novější judikatura k podvodům na DPH v širších… (PRAHA 8 )
4.12.2017
3 618 Kč
508. Kouzla moderní prezentace aneb jak efektivně využít informační… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2017
4 344 Kč
509. Jak se zorientovat v personální práci (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2017
4 344 Kč
510. Světové účetnictví US GAAP a IFRS (srovnání a jejich vzájemné využití… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12 - 7.12.2017
12 935 Kč
511. Celní problematika v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2017
2 408 Kč
512. Účetnictví v praxi pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12 - 5.12.2017
4 586 Kč
513. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12 - 5.12.2017
8 216 Kč
514. Cestovní náhrady 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2017
2 166 Kč
515. Cesty osobního rozvoje – poznejte kdo jste (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2017
4 344 Kč
516. Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi… (PRAHA 1 )
5.12 - 6.12.2017
6 038 Kč
517. Time management 5. generace – metoda SOUSTO, FARMULTI® metoda,… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12 - 6.12.2017
9 668 Kč
518. Spotřebitelské úvěry – přípravné semináře na odbornou zkoušku pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12 - 7.12.2017
6 740 Kč
519. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2017
2 287 Kč
520. Důkazní břemeno v daňovém řízení (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2017
2 287 Kč
521. Působivé prezentační dovednosti jako cesta k úspěšnému sebeprosazení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12 - 6.12.2017
8 216 Kč
522. Spotřebitelské úvěry – přípravný seminář na odbornou zkoušku pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2017
2 650 Kč
523. Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2017
3 134 Kč
524. Inventarizace majetku a závazků – náležitá příprava na účetní závěrku (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2017
2 408 Kč
525. Spotřebitelské úvěry – přípravný seminář na odbornou zkoušku pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2017
2 650 Kč
526. Profesionální asistentka – management podpory manažerů (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12 - 7.12.2017
7 974 Kč
527. Uzavírání a realizace smluv v obchodní praxi – jak se vyhnout… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2017
2 892 Kč
528. Označování potravin v praxi včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2017
2 287 Kč
529. Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2018 – speciálka (PRAHA 8 )
6.12 - 7.12.2017
5 312 Kč
530. Storytelling v manažerské praxi aneb motivujte svůj tým příběhem (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2017
5 070 Kč
531. Odštěpný závod (organizační složka podniku) zahraniční společnosti v… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2017
3 618 Kč
532. Zlepšete své soustředění a pozornost ve věku vyrušování (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2017
4 344 Kč
533. Týmová komunikace krok za krokem aneb jak se domluvit a jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2017
4 344 Kč
534. Etiketa pro úřednice a úředníky (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2017
2 299 Kč
535. Příprava profesionální prezentace v MS PowerPoint (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2017
4 223 Kč
536. Zdravotní pojištění 2018 – změny se spoustou zajímavostí a příkladů z… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2017
2 166 Kč
537. Jak dobře vymáhat (nejen obchodní) pohledávky (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2017
4 344 Kč
538. Zvládání stresu na pracovišti i v soukromém životě (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12 - 8.12.2017
7 974 Kč
539. Spotřebitelské úvěry – přípravný seminář na zkoušku pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2017
2 650 Kč
540. Účetní závěrka za rok 2017 v plném a zjednodušeném rozsahu (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2017
3 013 Kč
541. Deutsch für HR Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2017
2 771 Kč
542. Autorské právo – interpretace a doporučená aplikace (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2017
2 650 Kč
543. Zásoby z účetního a daňového pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2017
2 287 Kč
544. BOZP, PO a hygiena práce z pohledu personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2017
4 344 Kč
545. Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2017 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2017
2 408 Kč
546. Základy daňového modelování pro právnické osoby na Slovensku (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2017
3 013 Kč
547. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2017
4 344 Kč
548. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12 - 12.12.2017
8 216 Kč
549. Kurz – elektronická evidence tržeb (EET) v Havlíčkově Brodě (HAVLÍČKŮV BROD )
11.12.2017
1 561 Kč
550. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2017
4 344 Kč
551. Nová pravidla proti praní špinavých peněz s účinností od 1. 1. 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2017
2 529 Kč
552. Nový zákon o zadávání veřejných zakázek (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2017
2 390 Kč
553. Communication Skills – Telephone Conversations, Writing Email &… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2017
2 771 Kč
554. Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2017
2 529 Kč
555. Průřez novinek v daňových a účetních předpisech pro rok 2018 (PRAHA 8 )
12.12.2017
2 892 Kč
556. Monitoring zaměstnanců aneb jak správně kontrolovat zaměstnance (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2017
2 650 Kč
557. Efektivní získávání zaměstnanců – včetně náboru na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12 - 13.12.2017
7 974 Kč
558. Pokladna, práce s penězi, které nejsou vaše, platební karty – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2017
2 287 Kč
559. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2017
4 344 Kč
560. Management accounting basics – manažerské účetnictví v anglickém… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2017
3 134 Kč
561. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2017
3 860 Kč
562. Uzavření účetnictví za rok 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2017
2 771 Kč
563. Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2017
2 499 Kč
564. IFRS – aktuálně i připravované novelizace (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2017
2 408 Kč
565. Zákon o prokazování původu majetku včetně daňových dopadů – první… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2017
1 803 Kč
566. Zákon o DPH a jeho změny pro rok 2018 ve vazbě na daňový řád (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2017
2 650 Kč
567. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2017
4 344 Kč
568. Negociace po telefonu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2017
4 344 Kč
569. Excelentní paměť není pouhou iluzí (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2017
5 082 Kč
570. Výkaz cash flow prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2017
2 771 Kč
571. Když udeří krize: jak komunikačně zvládnout firemní negativní událost (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2017
4 344 Kč
572. Hromadná korespondence v MS Word (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2017
3 618 Kč
573. Povinná elektronická komunikace datovou schránkou aneb "jak efektivně… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2017
2 400 Kč
574. Elektronická evidence tržeb (EET) v neziskových organizacích (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2017
1 790 Kč
575. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2017
4 586 Kč
576. Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2017
2 529 Kč
577. Nabývání nemovitostí (specifika asset deal a share deal) – právní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2017
3 013 Kč
578. Efektivní vedení aneb co se v týmu skrytě děje (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2017
4 344 Kč
579. Pracovní smlouvy z pohledu praxe, včetně problematiky práce z domova… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2017
2 650 Kč
580. Daň z příjmů fyzických osob – za rok 2017 a novinky roku 2018 včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2017
2 650 Kč
581. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2017
4 344 Kč
582. Změny v účetnictví a daních 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2017
2 892 Kč
583. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12 - 19.12.2017
8 216 Kč
584. Nejdůležitější změny v daních, finančním a mzdovém účetnictví od roku… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2017
2 045 Kč
585. Padesát barev padesátky aneb jak zaujmout zaměstnavatele svými… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2017
4 344 Kč
586. Cestovní náhrady dle slovenské legislativy aktuálně a pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2017
2 287 Kč
587. Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů v roce 2018 (PRAHA 1 )
19.12.2017
2 771 Kč
588. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, asertivní… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12 - 20.12.2017
8 216 Kč
589. DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně a pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2017
2 408 Kč
590. Elektronická evidence tržeb (EET) v podmínkách roku 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2017
2 287 Kč
591. Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2018 (PRAHA 1 )
19.12 - 21.12.2017
6 038 Kč
592. Sestavení daňového přiznání daně z příjmu právnických osob pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2017
2 499 Kč
593. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2018… (PRAHA 1 )
20.12.2017
2 408 Kč
594. Mzdové předpisy aktuálně pro rok 2018 (PRAHA 1 )
21.12.2017
3 134 Kč
595. Soft skills vyšší generace – tisícero dovedností komunikace a… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.12 - 22.12.2017
9 668 Kč
596. Zákon o DPH pro rok 2018 – praktické příklady (PRAHA 1 - Nové Město )
8.1.2018
2 408 Kč
597. Velká účetní závěrka včetně daňového přiznání za rok 2017 (PRAHA 1 )
9.1 - 10.1.2018
4 707 Kč
598. Sestavení účetní závěrky podvojného účetnictví za rok 2017 (PRAHA 1 )
9.1.2018
2 892 Kč
599. Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok… (PRAHA 1 )
10.1.2018
2 892 Kč
600. Elektronická evidence tržeb (EET) v podmínkách roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.1.2018
2 287 Kč
601. Změny v účetnictví a daních 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1.2018
3 134 Kč
602. Celní kodex a celní předpisy v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1.2018
2 650 Kč
603. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2018
3 134 Kč
604. Pracovněprávní předpisy v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2018
2 408 Kč
605. Jak správně nastavit pravidla pro vyúčtování zahraničních pracovních… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2018
2 408 Kč
606. Hodnocení zaměstnanců a jeho vazba na ostatní personální procesy (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1 - 17.1.2018
7 974 Kč
607. Cestovní náhrady v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1.2018
2 287 Kč
608. Minimum z financí a účetnictví pro neekonomy (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1 - 18.1.2018
7 974 Kč
609. Nejdůležitější změny v daních, finančním a mzdovém účetnictví od roku… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1.2018
2 045 Kč
610. Účetní závěrka za rok 2017 včetně finanční analýzy (PRAHA 1 - Nové Město )
18.1.2018
3 134 Kč
611. Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2017 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.1.2018
2 408 Kč
612. Zásoby, skladová evidence, vazba na fakturaci, drobný majetek,… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2018
2 771 Kč
613. Kurz – elektronická evidence tržeb (EET) (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2018
2 287 Kč
614. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a související otázky (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1.2018
2 287 Kč
615. Roční zúčtování a vyúčtování příjmů zaměstnanců za rok 2017, změny ve… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2018
2 529 Kč
616. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
25.1.2018
2 045 Kč
617. Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků z pohledu zdravotního a… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.1.2018
2 771 Kč
618. Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.1.2018
2 650 Kč
619. Nastavení účetnictví, kontrolních vazeb a úprava vnitropodnikových… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2018
2 408 Kč
620. Uzavření daňové evidence OSVČ, daňové přiznání a přehledy k pojištění… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2018
2 892 Kč
621. Praktické uplatňování zákona o DPH od 1. 1. 2018 (PRAHA 8 )
30.1.2018
3 134 Kč
622. Ochrana osobních údajů – nové obecné nařízení (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2018
2 650 Kč
623. Daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2017 a aktuality pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2018
3 134 Kč
624. Elektronická evidence tržeb od A do Z – pro podnikatele (fyzické a… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.2.2018
2 408 Kč
625. Změny v účetních předpisech pro podnikatele v roce 2018, daňové a… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.2.2018
2 408 Kč
626. Elektronická evidence tržeb (EET) v podmínkách roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2018
2 166 Kč
627. Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, práce s talenty (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2 - 14.2.2018
7 974 Kč
628. Uzavření účetnictví za rok 2017 pro neauditované společnosti včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2018
2 650 Kč
629. Pokladna v roce 2018, práce s penězi, které nejsou vaše, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2.2018
2 287 Kč
630. Manažer a práce s informacemi (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2 - 22.2.2018
7 974 Kč
631. DPH v roce 2018 – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2 - 27.2.2018
4 707 Kč
632. Jak nastavit vhodný motivační systém pro vaši firmu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3 - 14.3.2018
7 974 Kč
633. Nástroje a techniky řízení projektů (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3 - 22.3.2018
7 974 Kč
634. Prezentační dovednosti manažera (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4 - 19.4.2018
7 974 Kč

Žádné položky.

Elektronické kurzy

Business English Online (B1-B2; 4x60 minut)
2 396 Kč
Business English Online (C1; 4x60 minut)
2 396 Kč
CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
CESTOVNÍ NÁHRADY (záznam DVD)
1 392 Kč
Daň z příjmu fyzických osob 2015 a daňové přiznání za rok 2014 …
1 150 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2015 a daňové přiznání právnických osob…
1 150 Kč
Daně a účetnictví SVJ – společenství vlastníků jednotek (on-line kurz)
1 392 Kč
Daně a účetnictví v roce 2015 – první poznatky z praxe (záznam on…
1 150 Kč
Daňové a nedaňové výdaje v praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
Discussion-conversation online course for intermediate or higher…
2 386 Kč
Discussion-conversation online course for intermediate or higher…
2 386 Kč
DPH nejčastější chyby a praktické příklady (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2018 …
1 392 Kč
DPH v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
DPH v tuzemsku 2014, 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (záznam DVD)
1 392 Kč
Elektronická komunikace se státní správou 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD)
1 392 Kč
General English online (4x60 minut)
2 386 Kč
General English online (4x60 minut)
2 386 Kč
IFRS dlouhodobý majetek (on-line kurz)
1 392 Kč
INCOTERMS 2010 (záznam DVD)
1 392 Kč
INTRASTAT OD A DO Z (záznam DVD)
1 392 Kč
Intrastat v roce 2017 (on-line kurz)
1 392 Kč
JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK VYPLŇOVAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Majetek a odpisy 2017 (on-line kurz)
1 392 Kč
Majetek a odpisy v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD)
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2016 …
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2018 (on…
1 392 Kč
Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v daních a účetnictví 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky ve mzdách 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Pracovní právo 2018 (on-line kurz)
1 392 Kč
Pracovní právo pro mzdové účetní v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
PRACOVNÍ SMLOUVY A JAK NA NĚ Z POHLEDU PRAXE (záznam DVD)
1 392 Kč
PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU …
1 392 Kč
Problematika pohledávek a dluhů (závazků) v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam DVD)
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY (záznam DVD)
3 351 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – PRŮBĚH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU (záznam DVD)
1 392 Kč
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ …
1 392 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení zaměstnanců – komplexní přehled kroků…
1 392 Kč
STYLISTIKA MODERNÍHO E-MAILU – OBCHODNÍ I OSOBNÍ KORESPONDENCE …
1 392 Kč
Účetní závěrka 2014 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 150 Kč
Účetnictví pro praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PODLE NORMY ČSN 01 6910 – ZMĚNY A NOVINKY ROKU 2014…
1 392 Kč
VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY PRO ZAČÍNAJÍCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Vedení mzdové agendy pro zkušené (záznam on-line)
1 392 Kč
VEDENÍ OSOBNÍ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ (záznam DVD)
1 392 Kč
Výklad zákona o DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Výpočty ve mzdové účtárně – problematika pojistného (on-line kurz)
1 392 Kč
ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákoník práce – pracovní doba a její rozvržení z pohledu praxe ve…
1 392 Kč
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákonné způsoby optimalizace daní z pohledu daňového poradce (záznam…
1 392 Kč
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZAMĚSTNÁVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮ, STUDENTŮ – VZNIK A PRŮBĚH PP VZTAHU Z…
1 392 Kč
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 – ZMĚNY V ROCE 2014 A K 1. 1. 2015 …
1 392 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.