Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 1. VOX a.s., 23.10.2013, 11:21

V dnešní době stále více společností využívá pro řízení lidských zdrojů model HR business partnerství, a to proto, že řízení lidských zdrojů by se nemělo zabývat pouze správou personální administrativy, ale mělo by směřovat k propojení strategických cílů společnosti. HR manažer by se měl aktivně podílet na zisku společnosti, být partnerem jejího vedení  a snažit se dosahovat společných cílů.
6. 11. 2013 vám společnost 1. VOX a.s. umožní vyzkoušet si, pod vedením zkušených konzultantů, vhodné formy i čas implementace principů HR business partneringu a připravit plán přípravy organizace i samotného úseku řízení lidských zdrojů na tuto, často velice kulturně radikální změnu.
Poučte se z úspěšných i neúspěšných aplikací ze širokého spektra organizací, které se rozhodly implementovat model HR business partneringu.

Bližší informace o programu naleznete na webových stránkách vox.cz nebo telefonicky 277 000 485 nebo 777 741 777.


Firma 1. VOX a.s. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Celní kodex a celní předpisy v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2020
2 771 Kč
2. DPH na Slovensku po 1. 1. 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1.2020
3 255 Kč
3. GDPR pro daňové a účetní pracovníky – zkušenosti z praxe a nový zákon… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1.2020
2 771 Kč
4. Jak na mzdy a platy v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1 - 29.1.2020
7 575 Kč
5. Zdaňování příjmů FO ze závislé činnosti v roce 2020 a roční zúčtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1.2020
2 529 Kč
6. Zdravotní pojištění v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1.2020
1 682 Kč
7. Práva a povinnosti daňového poplatníka (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1.2020
3 134 Kč
8. Aktuality v účetnictví a daních 2019–2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1.2020
3 134 Kč
9. Poskytování dotací – co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1.2020
2 190 Kč
10. Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1.2020
3 255 Kč
11. Uzavření účetnictví za rok 2019 včetně zpracování daňového přiznání –… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2020
2 892 Kč
12. Praktické uplatňování zákona o DPH od 1. 1. 2020 (PRAHA 8 )
29.1.2020
3 497 Kč
13. Důchodové pojištění v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2020
2 529 Kč
14. Anglicky za tři měsíce – ukázkový workshop v Brně (BRNO )
29.1.2020
1 191 Kč
15. Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2020
3 013 Kč
16. Daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2019 a aktuality pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2020
3 255 Kč
17. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2020
4 828 Kč
18. Zlepšete si koncentraci, paměť, tvořivost, motivační a sebemotivační… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2020
5 796 Kč
19. Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2020
2 771 Kč
20. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2020
2 892 Kč
21. Elektronická evidence tržeb (EET) – 3. a 4. fáze evidence tržeb od 1.… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2020
2 287 Kč
22. Anglicky za tři měsíce – ukázkový workshop ve Zlíně (ZLÍN )
31.1.2020
1 191 Kč
23. Anglicky za tři měsíce – ukázkový workshop v Praze (PRAHA 1 - Nové Město )
2.2.2020
1 191 Kč
24. Daňový profesionál® – kompletně (PRAHA 1 - Nové Město )
3.2 - 18.3.2020
45 339 Kč
25. Daně – výklad nejdůležitějších zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
3.2 - 11.2.2020
17 557 Kč
26. Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko (PRAHA 1 - Nové Město )
3.2.2020
3 134 Kč
27. Zákoník práce 2020 – pro začínající aneb začínám/vracím se k… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.2 - 5.2.2020
7 853 Kč
28. Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky (PRAHA 1 - Nové Město )
3.2.2020
3 134 Kč
29. Mediační techniky pro personalisty – účinný postup při řešení potíží… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.2.2020
3 170 Kč
30. Daňový profesionál® – povinný cyklus k získání mezinárodního… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.2 - 4.3.2020
36 288 Kč
31. Rezervy a opravné položky v roce 2020 – účetní a daňový pohled včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2020
3 013 Kč
32. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2 - 5.2.2020
9 910 Kč
33. Právní minimum pro daňové poradce (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2020
2 650 Kč
34. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2020
3 860 Kč
35. DPH a účtování v cestovním ruchu pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2020
3 376 Kč
36. Zákon o daních z příjmů – právnické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2020
3 255 Kč
37. Fakturace a související problematika DPH pro začínající – „polopatě“ (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2020
2 650 Kč
38. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2020
3 170 Kč
39. Vybrané interpretace Národní účetní rady – výklad a postřehy z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2020
3 013 Kč
40. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2020
2 892 Kč
41. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2020
4 707 Kč
42. Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2020
2 287 Kč
43. Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2020
2 287 Kč
44. Daně a účetnictví u developerů a vlastníků nemovitostí v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2020
3 255 Kč
45. Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2020
2 892 Kč
46. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2020
2 408 Kč
47. Zaměstnávání cizinců ve vládním programu „Kvalifikovaný zaměstnanec“… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2020
3 134 Kč
48. Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2.2020
2 650 Kč
49. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2 - 11.2.2020
9 910 Kč
50. Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2.2020
2 287 Kč
51. Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2.2020
835 Kč
52. Roční zúčtování a vyúčtování příjmů zaměstnanců za rok 2019, změny ve… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2.2020
3 255 Kč
53. Základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2 - 14.2.2020
10 878 Kč
54. Co musí manažer vědět o daních po novelách v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2.2020
3 497 Kč
55. Účetní metodik, který mnohé vyřeší – chybějící pracovní pozice ve… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2.2020
2 529 Kč
56. Communication Skills – Email writing, Telephone & Negotiating Skills (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2.2020
2 408 Kč
57. Účetní závěrka za rok 2019 u nestátních neziskových organizací (PRAHA 1 - Nové Město )
11.2.2020
2 529 Kč
58. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.2 - 12.2.2020
8 458 Kč
59. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.2.2020
2 408 Kč
60. Controlling aneb jak začít efektivně sledovat a řídit náklady a… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.2.2020
2 892 Kč
61. Prodej jako hra (PRAHA 1 - Nové Město )
11.2.2020
3 981 Kč
62. Nastavení účetnictví, kontrolních vazeb a úprava vnitropodnikových… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2020
2 771 Kč
63. Zákon o daních z příjmů – závislá činnost (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2020
2 287 Kč
64. Zákon o zdravotním pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2020
1 198 Kč
65. Právní předpisy nejenom pro daňové poradce (ZDP závislá činnost,… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2 - 14.2.2020
6 365 Kč
66. Základy DPH pro vaši praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2020
2 892 Kč
67. Základní orientace v personalistice (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2 - 13.2.2020
8 337 Kč
68. Kritické myšlení a rozhodování aneb rozhodovací manuál (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2020
4 828 Kč
69. DPH u neziskových a veřejnoprávních subjektů (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2020
2 190 Kč
70. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2020
2 408 Kč
71. Jak budovat a posilovat značku vaší firmy, produktu, služby (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2020
4 707 Kč
72. Mezinárodní daňové plánování ve světle aktuálních trendů (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2020
4 223 Kč
73. Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR a vysílání pracovníků do… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2020
3 255 Kč
74. Motivace a odměňování pracovníků: jak, koho a kdy odměnit (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2020
4 707 Kč
75. Zaměstnanecké benefity z pohledu daní v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2020
2 650 Kč
76. Uzavření účetnictví za rok 2019 včetně zpracování daňových přiznání… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2020
2 892 Kč
77. Cestovní náhrady v širších právních souvislostech (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2020
2 287 Kč
78. INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2020
2 771 Kč
79. Opravy chyb minulých období – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
17.2.2020
2 771 Kč
80. Úprava směrnic pro podnikatele včetně nastavení inventarizačních… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.2.2020
2 892 Kč
81. Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.2.2020
2 771 Kč
82. Legislativa BOZP pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.2.2020
2 771 Kč
83. Jak splnit aktuální povinnosti (podniku) při nakládání s odpady (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2020
3 134 Kč
84. Pokladna v roce 2020, práce s penězi, které nejsou vaše, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2020
2 529 Kč
85. Daň z přidané hodnoty (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2020
3 134 Kč
86. Příklady daňové (DzPO, DzFO, DPH) (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2 - 20.2.2020
7 248 Kč
87. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2020
4 828 Kč
88. Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2020
2 771 Kč
89. Splatná a odložená daň krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2020
2 650 Kč
90. Mezinárodní standardy IFRS 15 – Výnosy a IFRS – 16 Leasingy (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2020
3 618 Kč
91. Daň z příjmů fyzických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2020
3 134 Kč
92. Systém HACCP ve stravovacích provozech krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2020
2 408 Kč
93. FKSP a sociální fondy (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2020
2 190 Kč
94. Vybrané atraktivní komunikační dovednosti – Beneopedie® (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2 - 20.2.2020
9 910 Kč
95. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2020
4 828 Kč
96. Pravidla Incoterms® jako účinná pomůcka pro konstrukci vztahů v… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2020
3 376 Kč
97. Cash flow v teorii i praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2 - 20.2.2020
6 522 Kč
98. DPH v roce 2020 – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2 - 20.2.2020
5 554 Kč
99. Účetní závěrka za rok 2019 včetně finanční analýzy (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2020
3 255 Kč
100. Daň z příjmů právnických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2020
3 134 Kč
101. Chceš být v cíli dříve? Zpomal! (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2020
4 828 Kč
102. Neverbální komunikace – a její verbální projevy (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2020
3 860 Kč
103. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2020
3 497 Kč
104. Deriváty v účetnictví podnikatelů v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2020
2 650 Kč
105. Směrnice a předpisy pro správné finanční a administrativní postupy v… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2020
3 376 Kč
106. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat to, co potřebuji (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2020
5 203 Kč
107. Tuzemské cestovní náhrady v praxi – „polopatě“ (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2020
2 650 Kč
108. Aktuality pro výrobce potravin a obalů v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.2.2020
2 650 Kč
109. Daň z příjmů – novinky v roce 2019/2020 včetně souvisejících předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
24.2.2020
3 255 Kč
110. Základní orientace v pracovním právu, povinnosti zaměstnavatele krok… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.2.2020
3 134 Kč
111. Mzdová problematika krok za krokem z pohledu podnikatelské sféry (PRAHA 1 - Nové Město )
24.2 - 28.2.2020
10 830 Kč
112. Novela zákona o obchodních korporacích (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2.2020
3 013 Kč
113. Malé daně – výklad zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2 - 28.2.2020
9 620 Kč
114. Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2.2020
3 134 Kč
115. Uzavření daňové evidence OSVČ, daňové přiznání a přehledy k pojištění… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2.2020
3 255 Kč
116. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2.2020
4 828 Kč
117. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2.2020
4 707 Kč
118. Manažer jako kouč, koučování pro manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2 - 26.2.2020
8 458 Kč
119. Nemocenské pojištění krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2.2020
3 134 Kč
120. Celní problematika v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2020
2 771 Kč
121. Zákon o spotřebních daních a ekologická daň (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2020
3 134 Kč
122. Přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2019 (pravidla +… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2020
2 650 Kč
123. Komunikační MMA umění (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2020
4 828 Kč
124. Náhrada mzdy, náhrada výdajů zaměstnanců v praxi krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2020
3 134 Kč
125. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2020
4 828 Kč
126. Anglicky za tři měsíce – ukázkový workshop v Brně (BRNO )
26.2.2020
1 191 Kč
127. Znalecký posudek z pohledu odběratele (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
3 255 Kč
128. Zákon o dani silniční (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
2 287 Kč
129. Zákon o dani z nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
2 287 Kč
130. Emoce pod kontrolou – zvládání emocí v pěti krocích (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2 - 28.2.2020
8 458 Kč
131. Rychločtení – stručný výstižný jednodenní trénink (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
6 292 Kč
132. Pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, důchodové… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
3 134 Kč
133. Kontrola výdajů a hospodaření s majetkem (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
1 990 Kč
134. Zákon o dani z hazardních her (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2020
2 287 Kč
135. Označování potravin pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2020
2 650 Kč
136. Kurz – elektronická evidence tržeb (EET) (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2020
2 529 Kč
137. Uzavření účetnictví za rok 2019 včetně zpracování daňového přiznání –… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2020
3 013 Kč
138. Daň z příjmů ze závislé činnosti krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2020
3 134 Kč
139. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3 - 3.3.2020
9 910 Kč
140. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3.2020
3 497 Kč
141. Účinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3.2020
6 280 Kč
142. Finanční a nefinanční ukazatele aneb systém řízení výkonnosti firmy… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3.2020
3 376 Kč
143. Daňový řád, daňový systém ČR – pojmy a definice (PRAHA 1 - Nové Město )
3.3 - 4.3.2020
5 675 Kč
144. Podvojné účetnictví od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
3.3 - 5.3.2020
7 974 Kč
145. 6 typů manažerské komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
3.3 - 4.3.2020
9 922 Kč
146. Jak správně udělat benchmarking firmy? (PRAHA 1 - Nové Město )
3.3.2020
3 376 Kč
147. Kreativní uvažování pro manažery: jak uvažovat mimo zaběhlé rámce (PRAHA 1 - Nové Město )
4.3.2020
4 707 Kč
148. Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám (PRAHA 1 - Nové Město )
4.3 - 6.3.2020
8 821 Kč
149. Anglicky za tři měsíce – ukázkový workshop v Praze (PRAHA 1 - Nové Město )
4.3.2020
1 191 Kč
150. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3 - 6.3.2020
5 796 Kč
151. Diskuzní seminář k nastávajícím změnám v registraci k DPH a ve… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2020
4 828 Kč
152. Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2020
5 143 Kč
153. Jak harmonizovat mužský a ženský element na pracovišti a zefektivnit… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2020
5 312 Kč
154. Řešení stížností a práce s nespokojeným klientem (PRAHA 1 - Nové Město )
5.3.2020
5 433 Kč
155. Zákon o obcích a zákon o úřednících aktuálně – včetně řešení… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2020
1 990 Kč
156. Daň z příjmů fyzických osob (OSVČ) za rok 2019 a změny pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2020
2 892 Kč
157. Náklady a výnosy v roce 2020 – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2020
3 255 Kč
158. Angličtina ve financích a účetnictví – English in Finance and… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3 - 27.3.2020
7 998 Kč
159. Jak telefonovat bez obav, efektivněji a úspěšněji (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2020
4 828 Kč
160. Změny zákona o DPH od 1. 1. 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3.2020
3 013 Kč
161. GDPR pro HR – praktické zkušenosti (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3.2020
2 771 Kč
162. Presentation Skills for Managers and Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3.2020
2 771 Kč
163. Jak se stát sebevědomým ve dvou dnech (a nebo tak alespoň vypadat) (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3 - 16.3.2020
8 216 Kč
164. Výklad účetnictví a příklady účetní I. (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3 - 11.3.2020
5 796 Kč
165. Kontingenční tabulky v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3.2020
4 707 Kč
166. Průběh kontroly u příjemců dotací aktuálně (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3.2020
2 190 Kč
167. Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona platného pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3.2020
3 134 Kč
168. Klíčové HR procesy: analýza pracovních funkcí a řízení pracovního… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3.2020
5 070 Kč
169. Jak lépe nastavit kariérní rozvoj zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3.2020
4 828 Kč
170. Daňová evidence z pohledu každodenní praxe včetně informací k… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2020
2 650 Kč
171. Najděte klíč ke svému potenciálu, podpořte své silné stránky (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2020
2 771 Kč
172. Jak komunikovat a vzájemně si dobře porozumět (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2020
4 707 Kč
173. Efektivní získávání zaměstnanců – včetně náboru na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3 - 12.3.2020
8 458 Kč
174. Jak optimálně nastavit firmu z pohledu daní a účetnictví a ochránit… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2020
3 013 Kč
175. Technostres – jak ho zvládnout v práci i v soukromí (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2020
2 989 Kč
176. Metodika pracovní doby, její rozvržení, pravidla a forma… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.3.2020
3 134 Kč
177. Místo v tlupě (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
3 860 Kč
178. Smluvní ujednání ve smlouvách v zahraničním obchodě se zbožím v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
2 771 Kč
179. Agenturní zaměstnávání prakticky – krok za krokem a bez pokut (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
2 771 Kč
180. Účetní a daňové doklady, vyúčtování respektive fakturace dle změn… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
2 892 Kč
181. Odpovědnost za vady – detailní rozbor včetně judikatury a praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
3 013 Kč
182. Úvod do neštěstí aneb jak na opravdovou sebemotivaci (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
4 707 Kč
183. Agilní myšlení a řízení v managementu (PRAHA 1 )
12.3.2020
5 070 Kč
184. Personální a organizační audity (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
4 707 Kč
185. Komplexní seminář k novele DPH 2020 na příkladech a grafech (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
3 376 Kč
186. Byty – daňová a účetní specifika v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
3 376 Kč
187. Manuál komunikace s médii a online public relations (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
4 828 Kč
188. Tvorba a vyhodnocení rozpočtu příspěvkové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2020
3 376 Kč
189. Jednoduché účetnictví a závěrka pro spolky/občanská sdružení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2020
2 408 Kč
190. Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2020
3 255 Kč
191. Firemní storytelling (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2020
4 828 Kč
192. Pracovněprávní předpisy v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2020
3 013 Kč
193. Kontrolní vazby v účetnictví pro podnikatele pro rok 2020 včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2020
2 892 Kč
194. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3 - 17.3.2020
8 216 Kč
195. DPH ve stavebnictví na příkladech z praxe v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2020
3 013 Kč
196. Finanční analýza a finanční řízení pro neekonomy (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3 - 17.3.2020
5 990 Kč
197. Pohledávky a dluhy (závazky) – účetní a daňové vymezení (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2020
2 650 Kč
198. Výklad účetnictví a příklady účetní II. (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3 - 18.3.2020
5 796 Kč
199. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3 - 18.3.2020
9 910 Kč
200. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3.2020
2 892 Kč
201. Experimentuj, tvoř, inovuj: kreativita a řešení problémů (nejen) v… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3 - 18.3.2020
11 253 Kč
202. Podrobný výklad k poskytování náhrad cestovních výdajů s JUDr. Marií… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3.2020
2 892 Kč
203. Manažerská práce s chybou podřízených a následná komunikace v týmu (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3.2020
4 780 Kč
204. Efektivní manažerská komunikace – získejte nadhled i ve složitých… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3.2020
4 828 Kč
205. Fakturace v přeshraničním obchodu a službách včetně účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3.2020
2 771 Kč
206. Účtování podle jednotlivých účetních tříd z pohledu praxe – postup… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3.2020
3 134 Kč
207. Základy IFRS na příkladech z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3 - 19.3.2020
5 966 Kč
208. Vyhoření – cesta, kterou nemusíme procházet (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3.2020
4 828 Kč
209. Platební styk – seznámení s právní úpravou včetně novinek v oblasti… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.3.2020
2 892 Kč
210. Anglicky za tři měsíce – ukázkový workshop v Brně (BRNO )
18.3.2020
1 191 Kč
211. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
4 828 Kč
212. Řízení alergenů ve stravovacích provozech (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
2 650 Kč
213. Hlas – rádce i zrádce (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
3 860 Kč
214. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
4 707 Kč
215. Time management pro chronické prokrastinátory (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
4 828 Kč
216. Částečný nárok na odpočet DPH a související úpravy u pořízeného… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
3 013 Kč
217. Body languages a emoční inteligence (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
5 554 Kč
218. Jak na firemní růst díky strategickým partnerům a sdílení zdrojů (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
5 070 Kč
219. Daň z přidané hodnoty a daně z příjmů pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
3 376 Kč
220. Automobil ve firemní praxi – kompletní daňový pohled včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2020
2 650 Kč
221. Účetní výkazy pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2020
2 771 Kč
222. Vedení lidí pro začínající manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2020
4 828 Kč
223. Anglicky za tři měsíce – ukázkový workshop ve Zlíně (ZLÍN )
20.3.2020
1 191 Kč
224. Aktuální vývoj právní úpravy EET a související změny u DPH v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2020
2 166 Kč
225. Moderní leadership: aby se z benefitů nestaly odpustky (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2020
3 751 Kč
226. Bytové spoluvlastnictví – velká novela občanského zákoníku s… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2020
2 892 Kč
227. English for Human Resource Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2020
2 771 Kč
228. Převodní ceny a daňová kontrola v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2020
3 013 Kč
229. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3 - 25.3.2020
8 458 Kč
230. Zásady osobní, provozní hygieny – správná praxe v potravinářských… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3.2020
2 408 Kč
231. Zákon o svobodném přístupu k informacím – v nových souvislostech (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3.2020
2 290 Kč
232. Moderní timemanagement – 10 návyků pro váš čas a energii (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3.2020
4 707 Kč
233. Jak napsat pracovní smlouvu (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3.2020
3 013 Kč
234. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3.2020
3 134 Kč
235. Potravinářské podvody a falšování potravin (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2020
2 650 Kč
236. Zadávání veřejných zakázek včetně konkrétní vzorové zadávací… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2020
2 892 Kč
237. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat, co potřebuji (rozšířený… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3 - 26.3.2020
9 184 Kč
238. Výkon funkce statutárního orgánu, souběh funkcí a odlišnosti od… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2020
2 892 Kč
239. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2020
4 828 Kč
240. Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2020
2 771 Kč
241. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2020
2 408 Kč
242. Moderní marketingová komunikace a propagace (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2020
4 828 Kč
243. Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3 - 27.3.2020
8 458 Kč
244. Autorské právo v praxi: vlastní tvorba a možnosti užití cizího obsahu… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2020
2 892 Kč
245. Praktický workshop pro asistentky a vedoucí sekretariátů (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2020
5 022 Kč
246. Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3 - 27.3.2020
4 707 Kč
247. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – masné výrobky (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2020
2 650 Kč
248. Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2020
2 771 Kč
249. Jak se vypořádat s problematickým anebo neschopným zaměstnancem (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2020
3 134 Kč
250. Jak na kreativní psaní – nechte svoje texty dýchat (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2020
4 465 Kč
251. Moderní digitální nástroje pro HR (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2020
4 828 Kč
252. Ochrana osobních údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.3.2020
2 290 Kč
253. Právní úprava kapitálového trhu (MIFID2/MIFIR) (PRAHA 1 - Nové Město )
30.3.2020
2 771 Kč
254. Cestovní náhrady 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
30.3.2020
2 529 Kč
255. Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.3.2020
3 013 Kč
256. Smluvní vztah mezi poskytovatelem zdravotních služeb a zdravotní… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.3.2020
2 892 Kč
257. Etiketa nejen pro úřednice a úředníky (PRAHA 1 - Nové Město )
31.3.2020
2 408 Kč
258. Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
31.3.2020
4 828 Kč
259. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
31.3.2020
4 586 Kč
260. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
31.3.2020
2 892 Kč
261. Anglicky za tři měsíce – ukázkový workshop v Praze (PRAHA 1 - Nové Město )
31.3.2020
1 191 Kč
262. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4 - 2.4.2020
9 910 Kč
263. Jak překonávat strach a obavy v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2020
4 707 Kč
264. Platební styk pro pokročilé včetně nejnovějších změn (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2020
2 892 Kč
265. Zlepšete své soustředění i pozornost ve věku vyrušování (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2020
4 828 Kč
266. Využití soustředěné komunikace v manažerské i obchodní oblasti (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2020
4 828 Kč
267. Základy DPH pro vaši praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
1.4.2020
2 892 Kč
268. Systémy bezpečnosti obalů – požadavky standardů na výrobce obalů pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2020
2 650 Kč
269. Rozpoznejte skryté manipulace v komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2020
4 828 Kč
270. Insolvenční právo zejména ve vztahu k uplatňování a uspokojování… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2020
3 255 Kč
271. Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2020
4 707 Kč
272. Leasing – účetní a daňový pohled pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2020
2 892 Kč
273. Účetní a daňové aktuality očima daňové poradkyně (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2020
3 255 Kč
274. Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2020
3 606 Kč
275. Externí a interní komunikace pro HR a manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2020
5 675 Kč
276. Protikorupční chování (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
2 190 Kč
277. DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně a pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
2 771 Kč
278. Jak přistupovat ke změnám v práci (aneb všechno se mění, jen změna… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
4 707 Kč
279. Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
2 892 Kč
280. Manažerské rozhodování – postupy, metody a nástroje (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
4 828 Kč
281. Krizová PR komunikace firmy – jak dobře zvládnout firemní negativní… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
4 828 Kč
282. Elektronická evidence tržeb (EET) – 3. a 4. fáze evidence tržeb od 1.… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
2 287 Kč
283. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2020
3 497 Kč
284. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4 - 7.4.2020
9 910 Kč
285. Odpady ve stravovacích provozech pro začínající a mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2020
2 650 Kč
286. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2020
4 828 Kč
287. Mezinárodní účetní standardy pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2020
3 618 Kč
288. Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na výrobní společnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2020
3 134 Kč
289. Společník a jednatel jednočlenné s. r. o. – účetní a daňové hledisko (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2020
3 013 Kč
290. Systémy bezpečnosti potravin – jejich principy a požadavky (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4.2020
2 650 Kč
291. Úvod do US GAAP pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4.2020
3 618 Kč
292. Mzdová akademie pro začínající v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4 - 9.4.2020
7 853 Kč
293. Hospodaření s majetkem státu po novele zákona č.219/2000 Sb., o… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4.2020
1 990 Kč
294. Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4 - 9.4.2020
8 676 Kč
295. Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4.2020
3 497 Kč
296. Daňové a účetní aspekty darování a dalších forem fundraisingu (vstup… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2020
2 529 Kč
297. Excel pro účetní prakticky – základní, ale povinná znalostní výbava (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2020
2 771 Kč
298. Prezentuj krátce! (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2020
4 828 Kč
299. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2020
4 828 Kč
300. Jarní škola pohotových komunikačních dovedností (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2020
4 780 Kč
301. Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací z… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2020
2 892 Kč
302. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
8.4.2020
3 497 Kč
303. Efektivní smluvní sankce – jak optimalizovat smlouvu (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2020
3 013 Kč
304. Obchod není žádný boj – naučte se vztahovému prodeji (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2020
4 828 Kč
305. Práce s emocemi v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2020
4 780 Kč
306. DPH v příkladech – workshop (PRAHA 1 - Nové Město )
9.4.2020
3 497 Kč
307. Zahraniční obchod se službami z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.4.2020
2 771 Kč
308. Podřízený zaměstnanec od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
14.4 - 15.4.2020
8 337 Kč
309. Techniky soustředění a mindfulness pro ty, co nestíhají (PRAHA 1 - Nové Město )
14.4.2020
4 707 Kč
310. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4 - 16.4.2020
9 910 Kč
311. Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
2 892 Kč
312. Zákon o registru smluv – aktuální problematika (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
2 390 Kč
313. Chceš být v cíli dříve? Zpomal! (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
4 828 Kč
314. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
3 255 Kč
315. Jak získat zákazníky a udělat z nich stálé klienty (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
4 707 Kč
316. Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4 - 16.4.2020
4 816 Kč
317. Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
3 013 Kč
318. Přeměny obchodních společností – právní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
3 255 Kč
319. Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4.2020
2 892 Kč
320. Elektronická evidence tržeb v roce 2020 včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
2 771 Kč
321. Platební karty zaměstnavatele v praxi – krok za krokem – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
2 529 Kč
322. Stavební zákon – povolování provádění staveb (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
2 892 Kč
323. Jak na tvorbu dobrého dotazníku aneb cesta od nápadu k vyhodnocení (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
4 586 Kč
324. Finanční analýza na bázi účetní závěrky (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
3 013 Kč
325. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
3 134 Kč
326. Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4 - 17.4.2020
8 337 Kč
327. Tiskovým mluvčím na zkoušku aneb jak na hovory a rozhovory s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
3 207 Kč
328. Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
3 134 Kč
329. Work life balance pro manažery a HR aneb jak správně nastavit firemní… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
5 554 Kč
330. Fakturace v roce 2020, práce s účetními a daňovými doklady (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2020
2 771 Kč
331. Kontroly zaměstnavatelů inspektoráty práce – průběh kontroly a postup… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2020
3 013 Kč
332. Jak si připravit osobní plán, stanovit cíl a najít motivaci vytrvat (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2020
3 461 Kč
333. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2020
4 707 Kč
334. Jak posílit strategickou roli HR a podpořit klíčové HR procesy (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2020
5 070 Kč
335. Síla otázky v komunikaci – jak se umět zeptat lépe než ostatní (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2020
4 828 Kč
336. LinkedIn – pokročilejší využití pro recruitery a HR specialisty (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2020
4 780 Kč
337. Vysílání pracovníků do členských států EU – na co všechno pamatovat (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2020
3 013 Kč
338. Svěřenské fondy pro pokročilé z pohledu transakčních, daňových a… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2020
3 134 Kč
339. Co musí účetní vědět o DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2020
3 497 Kč
340. Finanční plán a reporting – praktické rady a tipy (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2020
2 892 Kč
341. Odpolední kurz – základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4 - 18.5.2020
10 878 Kč
342. Time management IV. generace s Ing. Petrem Pacovským (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4 - 22.4.2020
10 515 Kč
343. IFRS – Mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4 - 23.4.2020
9 305 Kč
344. Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4.2020
1 990 Kč
345. Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4 - 22.4.2020
8 337 Kč
346. Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4.2020
2 650 Kč
347. Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na prodej služeb v komerčním… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4.2020
3 134 Kč
348. Komplexní řízení nákladů, investic a projektů, rozpočtování – spojení… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4 - 23.4.2020
11 967 Kč
349. Kreativní budoucnost (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4.2020
4 707 Kč
350. Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, skladové hospodářství, nedokončená… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.4.2020
3 013 Kč
351. Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.4.2020
2 892 Kč
352. Likvidace obchodních společností a družstev – právní, účetní a daňový… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.4.2020
3 497 Kč
353. Poskytování zdravotních služeb cizincům – rozsah péče, ceny, účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2020
2 650 Kč
354. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2020
4 828 Kč
355. Profesionální asistentka – management podpory manažerů (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4 - 24.4.2020
8 458 Kč
356. Plánování projektů a projektové řízení pomocí metody Lean Canvas (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2020
4 828 Kč
357. Komunikační MMA umění (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2020
4 828 Kč
358. Insolvenční řízení – řešení úpadku oddlužením (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2020
2 892 Kč
359. Zlepšete si koncentraci, paměť, tvořivost, motivační a sebemotivační… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.4.2020
5 796 Kč
360. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – koloniální zboží (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
2 650 Kč
361. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
4 828 Kč
362. Tým a kdo tam patří (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
4 707 Kč
363. Zahraniční holdingy – právní a daňové souvislosti, ochrana soukromí,… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
2 771 Kč
364. Personální a mzdová problematika v roce 2020 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
3 134 Kč
365. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
4 707 Kč
366. Jak zvládnout pohledávky a dluhy (závazky) z hlediska účetnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2020
2 771 Kč
367. Základy podvojného účetnictví dle změn pro rok 2020 – výklad polopatě… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4 - 30.4.2020
8 458 Kč
368. Skončení pracovního poměru na praktických příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2020
3 134 Kč
369. Nejčastější chyby při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2020
2 650 Kč
370. Účinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2020
6 280 Kč
371. Daňová a účetní specifika při provozování e-shopu (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4.2020
3 013 Kč
372. Funkce a vzorce v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4 - 29.4.2020
8 337 Kč
373. Zásady osobní, provozní hygieny – správná praxe ve stravovacích… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4.2020
2 408 Kč
374. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4.2020
1 990 Kč
375. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4 - 29.4.2020
8 458 Kč
376. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4 - 29.4.2020
4 828 Kč
377. Postavení jednatele – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4.2020
3 013 Kč
378. Prezentační dovednosti kreativně a beze stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4.2020
4 828 Kč
379. Trénink vyjednávání pro nákupčí (PRAHA 1 - Nové Město )
29.4 - 30.4.2020
9 184 Kč
380. DPH – přeshraniční transakce v příkladech – dovoz, vývoz,… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.4.2020
3 255 Kč
381. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat to, co potřebuji (PRAHA 1 - Nové Město )
29.4.2020
5 312 Kč
382. Nařízení EU č. 910/2014 eIDAS a správa dokumentů v ČR (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2020
2 100 Kč
383. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Otevřené řízení, zjednodušené podlimitní řízení –… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2020
3 376 Kč
384. Právní ochrana a propagace značky a produktů (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2020
2 529 Kč
385. Tvorba kvalitního obsahu pro HR marketing (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2020
4 828 Kč
386. Účetní a daňové chuťovky po legislativních změnách (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2020
3 255 Kč
387. Finanční analýza interaktivně, včetně praktických příkladů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.4.2020
2 892 Kč
388. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
4.5 - 5.5.2020
9 910 Kč
389. Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – pro úplné začátečníky (PRAHA 1 - Nové Město )
4.5.2020
3 013 Kč
390. DPH u zvláštních režimů včetně vazby na daňovou kontrolu a daňový řád (PRAHA 1 - Nové Město )
4.5.2020
3 618 Kč
391. Finance pro nefinanční manažery – komplexní přehled včetně příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
4.5.2020
3 013 Kč
392. Moderní controlling a reporting (distanční studium) (PRAHA 1 - Nové Město )
5.5 - 25.5.2020
11 979 Kč
393. Zaměstnanecké akciové programy – se zaměřením na praktickou aplikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
5.5.2020
2 771 Kč
394. Manažer jako kouč, koučování pro manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
5.5 - 6.5.2020
8 458 Kč
395. Účetní a daňoví poradci – jejich neúčetní povinnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
5.5.2020
2 892 Kč
396. Zákon o obcích a zákon o úřednících aktuálně – včetně řešení… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.5.2020
1 990 Kč
397. Systém HACCP ve stravovacích provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
6.5.2020
2 650 Kč
398. Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití (PRAHA 1 - Nové Město )
6.5.2020
2 771 Kč
399. Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů (PRAHA 1 - Nové Město )
6.5.2020
1 910 Kč
400. Vyhoření – cesta, kterou nemusíme procházet (PRAHA 1 - Nové Město )
6.5.2020
4 828 Kč
401. Moderní marketingová komunikace a propagace (PRAHA 1 - Nové Město )
6.5.2020
4 707 Kč
402. Transferové ceny v koncernových strukturách (PRAHA 1 - Nové Město )
6.5.2020
3 497 Kč
403. Kupní smlouva v obchodních vztazích (PRAHA 1 - Nové Město )
7.5.2020
3 013 Kč
404. Účetní, daňové a právní martyrium v případě dlouhodobé fyzické… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.5.2020
3 013 Kč
405. Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví včetně modelového příkladu,… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.5.2020
3 255 Kč
406. US GAAP – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5 - 13.5.2020
9 063 Kč
407. Rekonstrukce účetnictví – jak nejlépe na to (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5.2020
2 529 Kč
408. Rozsáhlá novela daňového řádu a další aktuality styku s finančním… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5.2020
3 376 Kč
409. Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5.2020
3 860 Kč
410. Mzdová a personální speciálka pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5 - 21.5.2020
22 494 Kč
411. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5 - 16.6.2020
10 878 Kč
412. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5 - 12.5.2020
6 401 Kč
413. Časové rozlišení, dohadné položky, tvorba a čerpání rezerv, účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
2 892 Kč
414. Personalistika a bezpečnost práce v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
2 650 Kč
415. Předpisy o zaměstnanosti v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
2 408 Kč
416. Zákon o spotřebitelském úvěru – zkušenosti s jeho aplikací (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
2 650 Kč
417. Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
5 143 Kč
418. Jak připravovat, organizovat a vyhodnotit jazykové vzdělávání… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
4 586 Kč
419. Daň z příjmů právnických osob pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
2 892 Kč
420. Jak telefonovat bez obav, efektivněji a úspěšněji (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2020
4 828 Kč
421. Účetnictví pro nestátní neziskové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5 - 15.5.2020
5 990 Kč
422. Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT)… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2020
3 013 Kč
423. Pravidla Incoterms® jako účinná pomůcka pro konstrukci vztahů v… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2020
2 892 Kč
424. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2020
2 650 Kč
425. FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2020
2 408 Kč
426. POWER BI aneb jak udělat parádní reporty snadno (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2020
4 828 Kč
427. Jak řešit krizové situace ve vyjednávání (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5 - 14.5.2020
9 184 Kč
428. Rychločtení a racionální čtení – dvoudenní intenzifikovaná forma (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5 - 14.5.2020
10 878 Kč
429. Cenné papíry – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2020
3 013 Kč
430. Energy management aneb využijte lépe svoji energii (PRAHA 1 - Nové Město )
13.5.2020
4 707 Kč
431. Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2020
2 100 Kč
432. Právo nejen pro ekonomy a účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2020
3 134 Kč
433. Daň z příjmů ze závislé činnosti v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2020
2 650 Kč
434. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2020
4 707 Kč
435. To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaci (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5 - 15.5.2020
8 458 Kč
436. Kritické myšlení a rozhodování aneb rozhodovací manuál (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2020
4 828 Kč
437. DPH prakticky pro začínající a mírně pokročilé plátce (PRAHA 1 - Nové Město )
14.5.2020
3 013 Kč
438. Přeshraniční transakce v nejdůležitějších okruzích v příkladech… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
2 892 Kč
439. Komunikace datovou schránkou aneb „jak efektivně komunikovat (nejen)… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
1 990 Kč
440. Ochrana osobních údajů a jejich zabezpečení – se zaměřením IT… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
2 771 Kč
441. Klíč k motivaci a zvyšování osobního výkonu (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
4 828 Kč
442. Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
3 013 Kč
443. Ekonomická správa nemovitostí včetně daňových aspektů pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
3 013 Kč
444. Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní hodnota včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
3 013 Kč
445. Asistentka jako efektivní podpora projektového týmu (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2020
4 707 Kč
446. IFRS v praxi – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5 - 20.5.2020
7 974 Kč
447. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2020
2 650 Kč
448. Zákon o nemocenském pojištění v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2020
2 650 Kč
449. Odštěpný závod (organizační složka podniku) v ČR a v zahraničí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2020
3 860 Kč
450. Jak efektivně pracovat s konfliktními zaměstnanci (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2020
4 707 Kč
451. Komplexní pohled na daňovou soustavu v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5 - 22.5.2020
14 436 Kč
452. Daň z přidané hodnoty pro rok 2020 – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2020
3 618 Kč
453. Důchodové pojištění, vedení evidenčních listů v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
2 529 Kč
454. Zákon o zdravotním pojištění v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
1 319 Kč
455. Strategie vztahů, strategie komunikace – seminář s Ing. Petrem… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5 - 20.5.2020
8 773 Kč
456. Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
2 290 Kč
457. Jak být vidět a slyšet při prezentaci? Vzbudit zvědavost a zájem! (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
4 102 Kč
458. Jednáme s klientem po telefonu (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
4 707 Kč
459. Leader – Manager – Coach™ (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5 - 20.5.2020
8 700 Kč
460. Key HR processes: Job Analysis and Performance Management as… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
5 070 Kč
461. Účetním výkazům a závěrce rozumíme (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
3 134 Kč
462. Automatizace práce v MS Excel pomocí maker (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5 - 20.5.2020
8 216 Kč
463. Jak říkat "ne" a jak si vymezit hranice (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
4 828 Kč
464. Daň z příjmů právnických osob, schválené i připravované změny a… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2020
3 618 Kč
465. Auditor v potravinářství (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
2 771 Kč
466. Jak postupovat při vedení účetnictví, problematika vedení účetnictví… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
2 771 Kč
467. Mzdové předpisy v praxi pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
3 255 Kč
468. Restrukturalizace, transformace a podnikové přeměny – příklady fúzí,… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
2 892 Kč
469. Strategie tvořivosti – cesta, která vás může posunout (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
4 707 Kč
470. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5 - 21.5.2020
9 910 Kč
471. Daň z příjmů fyzických osob pro rok 2020 – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
2 650 Kč
472. Zdaňování příjmů právnických osob v mezinárodním kontextu pro rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
2 287 Kč
473. Sociomapování týmů pro HR a manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
5 554 Kč
474. Excel pro účetní prakticky – prohloubení znalostí, předcházení a… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2020
2 771 Kč
475. Nabývání nemovitostí – specifika asset deal a share deal – právní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2020
3 013 Kč
476. Deriváty – jejich řízení a zajištění rizika v komerční praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5 - 22.5.2020
9 668 Kč
477. Vedení personální a mzdové agendy, mzdový audit (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2020
3 255 Kč
478. Základní orientace v personalistice (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5 - 22.5.2020
8 337 Kč
479. Business English for assistants / Obchodní angličtina pro asistentky (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2020
3 497 Kč
480. Marketing a reklama – daňové a účetní aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2020
3 013 Kč
481. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí pro rok 2020 –… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.5.2020
3 497 Kč
482. Finanční analýza pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5 - 29.5.2020
5 191 Kč
483. Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí – v… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2020
3 497 Kč
484. Odolnost pro komplexní manažerskou práci (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2020
4 828 Kč
485. Daň z příjmů ze závislé činnosti pro rok 2020 – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2020
2 529 Kč
486. Spotřební daně, ekologická daň pro rok 2020 – komplexní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2020
2 287 Kč
487. Řízení rizik spojených se vstupem na zahraniční trh včetně prezentace… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2020
3 013 Kč
488. LinkedIn a profesionální prezentace vaší firmy (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2020
4 828 Kč
489. Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5 - 28.5.2020
11 846 Kč
490. Systém bezpečnosti obalů – požadavky IFS PACsecure (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2020
2 650 Kč
491. Zákoník práce v praxi – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5 - 26.5.2020
5 554 Kč
492. Mzdové účetnictví – řešení problematických případů (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2020
2 892 Kč
493. Hlas – rádce i zrádce při verbální i neverbální komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5 - 15.6.2020
9 910 Kč
494. INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5.2020
2 771 Kč
495. Smlouvy s mezinárodním prvkem – zaměřeno na obchodní vztahy (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5.2020
2 771 Kč
496. Moderní digitální nástroje pro HR (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5.2020
4 828 Kč
497. Neviditelný leadership – jak lidi vést namísto řídit (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5.2020
4 828 Kč
498. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat, co potřebuji (rozšířený… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5 - 27.5.2020
9 063 Kč
499. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5 - 27.5.2020
8 458 Kč
500. Účetnictví pro neúčetní v daňových souvislostech (podnikatelské… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5 - 27.5.2020
4 816 Kč
501. Bytové družstvo – člen společenství vlastníků (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2020
2 650 Kč
502. Jak zvládnout vedení týmů složených z různých národností (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2020
4 828 Kč
503. Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.5.2020
3 497 Kč
504. IFRS – finanční nástroje pro podnikatele (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5 - 29.5.2020
6 401 Kč
505. Kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2020
3 255 Kč
506. Rychločtení – stručný výstižný jednodenní trénink (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2020
6 292 Kč
507. Manuál komunikace s médii a online public relations (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2020
4 828 Kč
508. Emoce pod kontrolou – zvládání emocí v pěti krocích (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5 - 29.5.2020
8 337 Kč
509. Zvládání krizových situací proměnou komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2020
3 860 Kč
510. Life management: jak koučovat sebe sama (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2020
4 707 Kč
511. Stávám se plátcem daně z přidané hodnoty (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2020
2 892 Kč
512. Vedení lidí pro začínající manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2020
4 828 Kč
513. Specifika účtování zemědělství včetně příkladů z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
28.5.2020
3 013 Kč
514. Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2020
2 650 Kč
515. Tuzemské cestovní náhrady v praxi – „polopatě“ (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2020
2 650 Kč
516. Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontrolu (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2020
2 892 Kč
517. Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2020
4 828 Kč
518. Daňové minimum pro účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
1.6 - 3.6.2020
7 974 Kč
519. Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
1.6.2020
2 892 Kč
520. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.6 - 2.6.2020
8 216 Kč
521. Opravné položky – daňový a účetní pohled včetně příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
1.6.2020
3 013 Kč
522. Systémy bezpečnosti potravin pro pokročilé – standardy BRC, IFS (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2020
2 771 Kč
523. Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2020
2 090 Kč
524. Excel pro účetní prakticky – kontingenční tabulky a grafy, export a… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2020
2 771 Kč
525. Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2020
3 134 Kč
526. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6 - 3.6.2020
9 910 Kč
527. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2020
3 860 Kč
528. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2020
4 828 Kč
529. Práce s emocemi v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2020
4 780 Kč
530. Řízení nákladů aktivitami-zvyšování ziskovosti moderně v příčinném… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6 - 4.6.2020
11 967 Kč
531. Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2020
2 771 Kč
532. Vyvlastňování pozemků a staveb – obecná úprava a speciální pro určité… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2020
2 771 Kč
533. Zpracování osobních údajů (GDPR, zákon o zpracování osobních údajů) –… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2020
3 013 Kč
534. Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se rozhodnout o koupi… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2020
3 013 Kč
535. Motivace a odměňování pracovníků: jak, koho a kdy odměnit (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2020
4 707 Kč
536. Jak lépe nastavit kariérní rozvoj zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2020
4 828 Kč
537. Uplatňování DPH v nejdůležitějších okruzích v příkladech včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2020
2 771 Kč
538. Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2020
2 408 Kč
539. Experimentuj, tvoř, inovuj: kreativita a řešení problémů (nejen) v… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6 - 5.6.2020
11 253 Kč
540. Time management pro chronické prokrastinátory (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2020
4 828 Kč
541. Práce s vizemi i akčními plány – pro rozvoj týmů i jednotlivců (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6.2020
4 828 Kč
542. Získávání, analýza a prezentace dat v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
4.6 - 5.6.2020
8 337 Kč
543. Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2020
3 013 Kč
544. Jak komunikovat a vzájemně si dobře porozumět (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2020
4 707 Kč
545. Ekonomické ukazatele – charakteristika a jejich vyhodnocení včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2020
3 013 Kč
546. Majetek podle českých předpisů a IFRS – srovnání, včetně nového… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6 - 9.6.2020
6 522 Kč
547. Kolektivní investování (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2020
2 771 Kč
548. Communication Skills – Email writing, Telephone & Negotiating Skills (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2020
2 771 Kč
549. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2020
4 586 Kč
550. Výkaz cash flow prakticky včetně nácviku sestavení výkazu (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2020
3 013 Kč
551. Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0–7 (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6 - 10.6.2020
7 974 Kč
552. Změny zákona o DPH od 1. 1. 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2020
3 013 Kč
553. Vyúčtování zahraničních pracovních cest, valutová pokladna, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6.2020
3 013 Kč
554. Právní nástrahy v marketingu a reklamně a jak se jim vyhnout –… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6.2020
2 892 Kč
555. Podřízený zaměstnanec od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6 - 10.6.2020
8 337 Kč
556. Místo v tlupě (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6.2020
3 860 Kč
557. Rozpoznejte skryté manipulace v komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6.2020
4 828 Kč
558. Účetnictví podle slovenských předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6.2020
3 376 Kč
559. Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6.2020
3 013 Kč
560. Efektivní manažerská komunikace – získejte nadhled i ve složitých… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6.2020
4 828 Kč
561. Účetnictví pro pracovníky IT – nezbytné znalosti pro vaši práci při… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6.2020
2 166 Kč
562. Povinnost nahradit majetkovou a nemajetkovou újmu v pracovním právu… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6.2020
3 134 Kč
563. Vybrané atraktivní komunikační dovednosti – Beneopedie® (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6 - 11.6.2020
9 910 Kč
564. Úvod do neštěstí aneb jak na opravdovou sebemotivaci (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6.2020
4 707 Kč
565. Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu včetně praktických… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6.2020
3 013 Kč
566. Organizační složka podniku zahraniční osoby na Slovensku – založení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.6.2020
3 376 Kč
567. Komplikované účetní případy pro náročné (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6 - 12.6.2020
5 917 Kč
568. Rekodifikace veřejného stavebního práva – nová koncepce v povolování… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2020
3 134 Kč
569. Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2020
3 618 Kč
570. Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2020
2 190 Kč
571. LinkedIn – pokročilejší využití pro recruitery a HR specialisty (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2020
4 731 Kč
572. Jak na firemní růst díky strategickým partnerům a sdílení zdrojů (PRAHA 1 - Nové Město )
11.6.2020
5 070 Kč
573. Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci –… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2020
2 771 Kč
574. Pracovní právo v roce 2020 – refresh klíčových oblastí a informace o… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2020
2 892 Kč
575. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat to, co potřebuji (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2020
5 312 Kč
576. Porovnání podnikání fyzické vs. právnické osoby z daňového a účetního… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2020
3 255 Kč
577. Finanční profesionál 2020® – finanční řízení pro vrcholový a střední… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6 - 18.6.2020
15 718 Kč
578. Pracovněprávní vztahy a nediskriminování – rovný přístup z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2020
2 390 Kč
579. Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2020
3 618 Kč
580. Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6 - 16.6.2020
6 401 Kč
581. Minimum celního deklaranta (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6 - 19.6.2020
9 668 Kč
582. Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6.2020
3 013 Kč
583. Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6.2020
2 892 Kč
584. Praktický trénink pokročilejších prezentačních dovedností (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6.2020
4 828 Kč
585. Zlepšete své soustředění i pozornost ve věku vyrušování (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6.2020
4 707 Kč
586. Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6.2020
4 707 Kč
587. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6 - 17.6.2020
8 458 Kč
588. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6 - 17.6.2020
9 910 Kč
589. DPH – nejčastější chyby (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6.2020
3 255 Kč
590. BOZP pro malé firmy – dokumentace a činnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
17.6.2020
2 408 Kč
591. Personální a mzdová problematika v roce 2020 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.6.2020
3 134 Kč
592. Účtování v cizích měnách a kursové rozdíly v podnikatelské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
17.6.2020
2 892 Kč
593. Jak zpracovat a využívat spisový a skartační řád a plán (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2020
2 190 Kč
594. Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2020
3 376 Kč
595. Cestovní náhrady v širších právních souvislostech (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2020
2 892 Kč
596. Tiskovým mluvčím na zkoušku aneb jak na hovory a rozhovory s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2020
3 207 Kč
597. Personální riskmanagement – jak předcházet personálním rizikům ve… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2020
4 344 Kč
598. Asistentka – královna předpokoje (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2020
5 433 Kč
599. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
18.6.2020
4 828 Kč
600. Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace na… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2020
2 650 Kč
601. Firemní storytelling (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2020
4 828 Kč
602. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2020
4 828 Kč
603. Vzájemné souvislosti DPH, daní z příjmů a účetnictví aktuálně a pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2020
3 618 Kč
604. Techniky soustředění a mindfulness pro ty, co nestíhají (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2020
4 707 Kč
605. Konto pracovní doby – praktický návod krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2020
2 892 Kč
606. Bankrotní a bonitní modely finanční analýzy (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2020
3 376 Kč
607. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2020
4 586 Kč
608. Daňový balíček 2020 – srozumitelný přehled o změnách (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2020
3 134 Kč
609. DPH – řešení příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU, do a ze… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6.2020
2 892 Kč
610. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Vyhrazené změny závazku ze smluv a změny smluv po… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6.2020
2 650 Kč
611. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6 - 24.6.2020
5 917 Kč
612. Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6 - 24.6.2020
8 458 Kč
613. Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6 - 24.6.2020
10 152 Kč
614. Agilní myšlení a řízení v managementu (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6.2020
5 070 Kč
615. Využití soustředěné komunikace v manažerské i obchodní oblasti (PRAHA 1 - Nové Město )
24.6.2020
4 828 Kč
616. Základy risk managementu včetně příkladů z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
24.6.2020
3 134 Kč
617. Novela zákona o obchodních korporacích (PRAHA 1 - Nové Město )
24.6.2020
3 013 Kč
618. Kontaminující látky v potravinách (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2020
2 771 Kč
619. Účtování dotací u podnikatelských subjektů a nestátních neziskových… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2020
2 529 Kč
620. Komunikační MMA umění (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2020
4 828 Kč
621. Jak harmonizovat mužský a ženský element na pracovišti a zefektivnit… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2020
5 070 Kč
622. Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2020
3 376 Kč
623. Obchod není žádný boj – naučte se vztahovému prodeji (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2020
4 828 Kč
624. GDPR pro daňové a účetní pracovníky – zkušenosti z praxe a nový zákon… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2020
2 771 Kč
625. Nejčastější problémy a chyby při zpracování mezd (PRAHA 1 - Nové Město )
29.6.2020
3 134 Kč
626. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
29.6 - 30.6.2020
9 910 Kč
627. DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
29.6.2020
2 892 Kč
628. Základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
29.6 - 3.7.2020
10 878 Kč
629. Komplexní průvodce DPH – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
7.7 - 9.7.2020
7 950 Kč
630. Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
7.7.2020
3 255 Kč
631. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.7.2020
4 707 Kč
632. Letní škola marketingu (PRAHA 1 - Nové Město )
8.7 - 15.7.2020
14 266 Kč
633. Moderní principy marketingového myšlení a řízení...čehokoli (PRAHA 1 - Nové Město )
8.7.2020
4 586 Kč
634. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.7.2020
3 255 Kč
635. Tvorba a řízení značky směrem k zákazníkům i vlastním zaměstnancům (PRAHA 1 - Nové Město )
9.7.2020
4 586 Kč
636. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
9.7.2020
4 707 Kč
637. DPH v příkladech – workshop – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
9.7.2020
3 255 Kč
638. GDPR – poznatky z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7.2020
2 892 Kč
639. Síla otázky v komunikaci – jak se umět zeptat lépe než ostatní (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7.2020
4 828 Kč
640. Smluvní ujednání ve smlouvách v zahraničním obchodě se zbožím v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.7.2020
2 771 Kč
641. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
14.7 - 15.7.2020
9 910 Kč
642. Tvorba a realizace marketingových strategií firem, produktů a služeb (PRAHA 1 - Nové Město )
14.7.2020
4 586 Kč
643. Mezinárodní účetní standardy I. – speciálka od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
14.7 - 16.7.2020
10 636 Kč
644. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) – speciálka od A do… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.7 - 13.8.2020
19 348 Kč
645. Realizace účinné marketingové propagace a komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
15.7.2020
4 586 Kč
646. Mediační techniky pro personalisty – účinný postup při řešení potíží… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.7.2020
3 170 Kč
647. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
16.7.2020
4 707 Kč
648. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
17.7.2020
3 170 Kč
649. Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.7.2020
2 892 Kč
650. Zákon o daních z příjmů – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
20.7.2020
3 134 Kč
651. Zákoník práce 2020 – pro začínající aneb začínám/vracím se k… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.7 - 23.7.2020
7 950 Kč
652. Efektivní získávání zaměstnanců – včetně náboru na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
21.7 - 22.7.2020
8 458 Kč
653. Agenturní zaměstnávání prakticky – krok za krokem a bez pokut (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7.2020
2 771 Kč
654. Vedení mzdové agendy – pro začínající mzdové účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
27.7 - 28.7.2020
5 796 Kč
655. Efektivní využití MS Office v každodenní praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
27.7 - 29.7.2020
12 088 Kč
656. DPH – procvičovací kurz pro mírně pokročilé až pokročilé plátce (PRAHA 1 - Nové Město )
28.7 - 30.7.2020
7 248 Kč
657. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.7 - 29.7.2020
8 458 Kč
658. Vedení mzdové agendy – komplikované mzdové výpočty (PRAHA 1 - Nové Město )
29.7.2020
3 134 Kč
659. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
29.7 - 30.7.2020
9 910 Kč
660. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
30.7.2020
2 408 Kč
661. Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah (PRAHA 1 - Nové Město )
10.8.2020
3 013 Kč
662. Začínáme s účetnictvím – podrobně a na příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
10.8 - 14.8.2020
15 718 Kč
663. Zahraniční obchod – komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH,… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.8 - 13.8.2020
7 732 Kč
664. Mezinárodní účetní standardy II. – speciálka od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
11.8 - 13.8.2020
10 636 Kč
665. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
12.8 - 13.8.2020
9 910 Kč
666. Efektivní řízení rizik od základů – jak na rizika v podnikové praxi,… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.8.2020
2 892 Kč
667. Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.8.2020
2 892 Kč
668. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
18.8 - 19.8.2020
4 828 Kč
669. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
18.8 - 19.8.2020
9 910 Kč
670. Jak zvládnout pohledávky a dluhy (závazky) z hlediska účetnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.8.2020
2 892 Kč
671. Účto a daně aneb školíme se v přírodě – XVIII. ročník (Kácov) (KÁCOV )
20.8 - 22.8.2020
7 259 Kč
672. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
24.8 - 25.8.2020
9 910 Kč
673. Zákoník práce z pohledu praxe v roce 2020 – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
25.8 - 26.8.2020
5 796 Kč
674. Smlouvy s mezinárodním prvkem – zaměřeno na obchodní vztahy (PRAHA 1 - Nové Město )
26.8.2020
2 771 Kč
675. Účetní případy pro pokročilé aneb účetnictví 2020 v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
26.8 - 27.8.2020
5 917 Kč
676. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8.2020
2 892 Kč
677. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8 - 28.8.2020
9 910 Kč
678. Profesionální asistentka – management podpory manažerů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8 - 28.8.2020
8 458 Kč
679. Skladové zásoby – komplexně, jejich pořízení s vazbou na účetnictví,… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.8.2020
2 892 Kč
680. Personální a mzdová problematika v roce 2020 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.8.2020
3 134 Kč
681. Rozsáhlá novela daňového řádu a další aktuality styku s finančním… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.9.2020
3 376 Kč
682. Communication Skills – Email writing, Telephone & Negotiating Skills (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2020
2 771 Kč
683. Česko-slovenské a Slovensko-české účetnictví, DPH a daň z příjmů… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9 - 16.9.2020
9 039 Kč
684. Česko-slovenské a Slovensko-české DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2020
3 618 Kč
685. Česko-slovenské a Slovensko-české účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
15.9.2020
3 618 Kč
686. Česko-slovenská a Slovensko-česká daň z příjmů právnických osob (PRAHA 1 - Nové Město )
16.9.2020
3 618 Kč
687. Nejčastější chyby při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.9.2020
2 650 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.