Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 1. VOX a.s., 23.10.2013, 11:21

V dnešní době stále více společností využívá pro řízení lidských zdrojů model HR business partnerství, a to proto, že řízení lidských zdrojů by se nemělo zabývat pouze správou personální administrativy, ale mělo by směřovat k propojení strategických cílů společnosti. HR manažer by se měl aktivně podílet na zisku společnosti, být partnerem jejího vedení  a snažit se dosahovat společných cílů.
6. 11. 2013 vám společnost 1. VOX a.s. umožní vyzkoušet si, pod vedením zkušených konzultantů, vhodné formy i čas implementace principů HR business partneringu a připravit plán přípravy organizace i samotného úseku řízení lidských zdrojů na tuto, často velice kulturně radikální změnu.
Poučte se z úspěšných i neúspěšných aplikací ze širokého spektra organizací, které se rozhodly implementovat model HR business partneringu.

Bližší informace o programu naleznete na webových stránkách vox.cz nebo telefonicky 277 000 485 nebo 777 741 777.


Firma 1. VOX a.s. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ Z KOMUNIKACE, TYPOLOGIE A OBRANY PROTI MANIPULACI (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12 - 6.12.2016
7 974 Kč
2. JAK ZÍSKAT VDĚČNÉ ZÁKAZNÍKY ANEB JAK ZÍSKAT ZPĚT I NESPOKOJENÉHO… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12 - 6.12.2016
7 974 Kč
3. TRIKY NAŠÍ MYSLI A SÍLA POZITIVNÍHO MYŠLENÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2016
4 344 Kč
4. FAKTURA – KOMPLEXNĚ NA PŘÍKLADECH Z PRAXE A NÁLEŽITOSTI DAŇOVÝCH… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2016
2 408 Kč
5. ÚČTOVÁNÍ VYBRANÝCH TRANSAKCÍ (MAJETEK, FONDY, TRANSFERY, BEZÚPLATNÁ… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2016
2 499 Kč
6. OPRAVY CHYB MINULÝCH OBDOBÍ – ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2016
2 771 Kč
7. NÁHRADA ŠKODY V PRACOVNÍM PRÁVU NA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADECH (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2016
3 134 Kč
8. PSYCHOSOMATIKA – PRÁCE S MYSLÍ I TĚLEM ANEB JAK PŘEDEJÍT NEMOCI (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2016
4 344 Kč
9. KOMPLEXNÍ OCENĚNÍ PODNIKU A BUSINESSU, ROZBOR A UŽITÍ CELKOVÉ FIREMNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12 - 8.12.2016
14 508 Kč
10. ETIKETA PRO ÚŘEDNICE A ÚŘEDNÍKY (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2016
2 200 Kč
11. JAK POPSAT VÝSLEDKY KONTROLY NEBO AUDITU (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2016
2 299 Kč
12. PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONA O DPH V ROCE 2017 (PRAHA 3 )
7.12 - 8.12.2016
4 586 Kč
13. PRESENTATION SKILLS (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2016
4 344 Kč
14. ZÍSKÁVÁNÍ, ANALÝZA A PREZENTACE DAT V MS EXCEL (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2016
4 223 Kč
15. UZAVŘENÍ ÚČETNICTVÍ ZA ROK 2016 VČETNĚ ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2016
2 891 Kč
16. ZÁSOBY Z ÚČETNÍHO A DAŇOVÉHO POHLEDU (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2016
2 408 Kč
17. ZÁKON O PROKAZOVÁNÍ PŮVODU MAJETKU VČETNĚ DAŇOVÝCH DOPADŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2016
1 924 Kč
18. KOMUNIKAČNÍ SEBEOBRANA – KURZ ŠITÝ VÁM NA MÍRU (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12 - 9.12.2016
9 547 Kč
19. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB – ZA ROK 2016 A NOVINKY ROKU 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2016
2 287 Kč
20. PROFESIONÁLNÍ ASISTENTKA – MANAGEMENT PODPORY MANAŽERŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12 - 9.12.2016
7 974 Kč
21. POVINNOSTI MZDOVÝCH ÚČTÁREN PO UZAVŘENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU 2016 A… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2016
2 408 Kč
22. PSYCHOHYGIENA – CÍLEVĚDOMÁ ÚPRAVA ŽIVOTNÍHO STYLU ANEB JAK UDRŽET… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2016
4 344 Kč
23. ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ ZE TŘETÍCH ZEMÍ V ČR A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2016
2 892 Kč
24. METODIKA HODNOCENÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2016
3 146 Kč
25. PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY V ROCE 2017 (HAVLÍČKŮV BROD )
12.12.2016
2 408 Kč
26. ZÁKON O DPH A JEHO ZÁVAŽNÉ ZMĚNY V ROCE 2017 VE VAZBĚ NA DAŇOVÝ ŘÁD (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2016
2 892 Kč
27. JAK VÍCE VYUŽÍVAT MOZEK – PRÁCE S INFORMACEMI, KREATIVNÍ MYŠLENÍ,… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12 - 13.12.2016
7 974 Kč
28. IFRS – AKTUÁLNĚ I PŘIPRAVOVANÉ NOVELIZACE (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2016
3 013 Kč
29. ZÁKLADY DAŇOVÉHO MODELOVÁNÍ PRO PRÁVNICKÉ OSOBY NA SLOVENSKU (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2016
3 134 Kč
30. STRESMANAGEMENT PRO 50+ ANEB KAŽDÝ JE TAK MLADÝ, JAK MYSLÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2016
4 344 Kč
31. UZAVŘENÍ ÚČETNICTVÍ ZA ROK 2016 VČETNĚ ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2016
2 408 Kč
32. ZMĚNY V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ SE ZBOŽÍM A SLUŽBAMI PRO ROK 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2016
2 408 Kč
33. TIME MANAGEMENT 5. GENERACE – METODA SOUSTO FARMULTI® METODA,… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12 - 14.12.2016
9 547 Kč
34. STAVEBNÍ ZÁKON VE VAZBĚ NA JEHO NOVELU ZAVÁDĚJÍCÍ NOVÉ PRINCIPY… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2016
2 771 Kč
35. VEDENÍ HODNOTÍCÍCH POHOVORŮ PRO PŘEDSTAVENÉ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2016
3 146 Kč
36. CESTOVNÍ NÁHRADY 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2016
2 287 Kč
37. HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ A JEHO VAZBA NA OSTATNÍ PERSONÁLNÍ PROCESY (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12 - 15.12.2016
7 974 Kč
38. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA – PRAKTICKÉ PŘÍKLADY PRO POKROČILÉ PODLE… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2016
4 465 Kč
39. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2016 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2016
2 499 Kč
40. PRŮŘEZ NOVINEK V DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH PŘEDPISECH PRO ROK 2017 (PRAHA 8 )
15.12.2016
3 134 Kč
41. INTENZIVNÍ POSILOVNA KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2016
4 344 Kč
42. VÝKAZ CASH FLOW PRAKTICKY (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2016
3 013 Kč
43. PRACOVNĚPRÁVNÍ SPORY V SOUDNÍ PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2016
2 771 Kč
44. ZMĚNY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12.2016
2 287 Kč
45. NOVINKY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI PRO ROK 2017 (PRAHA 8 )
16.12.2016
2 287 Kč
46. KONTROLY ZAMĚSTNAVATELŮ STÁTNÍMI DOZOROVÝMI ORGÁNY VČETNĚ AKTUÁLNÍCH… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12.2016
2 892 Kč
47. DPH U DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2016
2 650 Kč
48. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY V DANÍCH, FINANČNÍM A MZDOVÉM ÚČETNICTVÍ OD ROKU… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2016
2 045 Kč
49. AKTIVNĚ PROTI STRESU A VYHOŘENÍ ANEB NEJVĚTŠÍ OMEZENÍ JSOU V NAŠÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2016
4 344 Kč
50. CESTOVNÍ NÁHRADY 2016/2017 DLE SLOVENSKÉ LEGISLATIVY (PRAHA 1 - Nové Město )
20.12.2016
2 408 Kč
51. OBCHODNÍ A VYJEDNÁVACÍ DOVEDNOSTI (PRAHA 1 - Nové Město )
20.12 - 21.12.2016
7 974 Kč
52. PRŮŘEZ PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVOU OBLASTÍ – PRO ROK 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.12 - 22.12.2016
6 038 Kč
53. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ ZA ROK 2016 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.12.2016
2 408 Kč
54. ZÁKONÍK PRÁCE – ZMĚNY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.12.2016
2 771 Kč
55. DPH PRO ROK 2017 – ZAMĚŘENO NA ZMĚNY (PRAHA 1 - Nové Město )
20.12.2016
2 408 Kč
56. SOFT SKILLS VYŠŠÍ GENERACE – TISÍCERO DOVEDNOSTÍ KOMUNIKACE A… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.12 - 22.12.2016
9 547 Kč
57. ZMĚNY V PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ OBLASTI OD 1. 1. 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.12.2016
3 134 Kč
58. ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍCH POŽITKŮ V ROCE 2017… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.12.2016
2 408 Kč
59. VELKÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VČETNĚ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ ZA ROK 2016 (PRAHA 1 - Nové Město )
4.1 - 5.1.2017
4 707 Kč
60. SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ ZA ROK 2016 (PRAHA 1 - Nové Město )
4.1.2017
2 771 Kč
61. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ROCE 2017 – NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (PRAHA 1 - Nové Město )
4.1.2017
2 390 Kč
62. SESTAVENÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ROK… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.1.2017
2 771 Kč
63. ZÁKON O DPH 2016/2017 V PŘÍKLADECH, VČETNĚ ZAÚČTOVÁNÍ SPECIFICKÝCH… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.1.2017
2 529 Kč
64. ZMĚNY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ A PERSONÁLNÍ OBLASTI OD 1. 1. 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
6.1.2017
2 771 Kč
65. NOVELA ZÁKONA DPH V ROCE 2017 – PRAKTICKÉ PŘÍKLADY (PRAHA 1 - Nové Město )
9.1.2017
2 408 Kč
66. CESTOVNÍ NÁHRADY V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.1.2017
2 287 Kč
67. KONTROLNÍ HLÁŠENÍ K DPH V PODMÍNKÁCH ROKU 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.1.2017
2 287 Kč
68. MINIMUM Z FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ PRO NEEKONOMY (PRAHA 1 - Nové Město )
10.1 - 11.1.2017
7 974 Kč
69. ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SOUVISEJÍCÍ OTÁZKY (PRAHA 1 - Nové Město )
10.1.2017
2 166 Kč
70. UZAVŘENÍ ÚČETNICTVÍ ZA ROK 2016 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.1.2017
2 892 Kč
71. RYCHLOČTENÍ (= RYCHLÉ ČTENÍ), RACIONÁLNÍ ČTENÍ, TEXT MANAGEMENT, INFO… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.1 - 12.1.2017
15 718 Kč
72. ŠABLONY A FORMULÁŘE V MS OFFICE (PRAHA 1 - Nové Město )
10.1 - 11.1.2017
7 853 Kč
73. NOVELIZACE ZÁKONÍKU PRÁCE, ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI A ZÁKONA O INSPEKCI… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.1.2017
2 396 Kč
74. PREZENTAČNÍ A RÉTORICKÉ DOVEDNOSTI (PRAHA 1 - Nové Město )
11.1 - 12.1.2017
7 974 Kč
75. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ A ZMĚNY V ÚČETNÍCH PŘEDPISECH PRO PODNIKATELE (PRAHA 1 - Nové Město )
11.1.2017
2 650 Kč
76. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET) (PRAHA 1 - Nové Město )
12.1.2017
2 287 Kč
77. DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB VE ZNĚNÍ ZÁKONA PLATNÉHO PRO ROK 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.1.2017
2 892 Kč
78. NOVINKY V PRAVOPISE, STYLISTICE A NORMĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
12.1.2017
1 990 Kč
79. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY V DANÍCH, FINANČNÍM A MZDOVÉM ÚČETNICTVÍ V ROCE… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.1.2017
2 045 Kč
80. ZMĚNY V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ SE ZBOŽÍM A SLUŽBAMI PRO ROK 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.1.2017
2 650 Kč
81. PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2017
2 408 Kč
82. ÚČETNICTVÍ PRÁVNICKÝCH OSOB, DAŇ Z PŘÍJMŮ A DPH V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1 - 18.1.2017
5 893 Kč
83. DAŇ Z PŘÍJMŮ AKTUÁLNĚ PRO ROK 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2017
2 771 Kč
84. VNITŘNÍ SMĚRNICE PRO PODNIKATELE V SOULADU SE ZMĚNAMI PŘEDPISŮ PRO… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2017
2 408 Kč
85. EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE – NEVERBÁLNÍ A VERBÁLNÍ KOMUNIKACE, ASERTIVNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1 - 18.1.2017
7 974 Kč
86. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2016 A ZÁSADNÍ ZMĚNY V ÚČETNICTVÍ PRO ROK 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1.2017
2 771 Kč
87. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB OD A DO Z – PRO PODNIKATELE (FYZICKÉ A… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1.2017
2 408 Kč
88. IFRS – MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ KOMPLEXNĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1 - 19.1.2017
9 063 Kč
89. POKLADNA, PRÁCE S PENĚZI, KTERÉ NEJSOU VAŠE, PLATEBNÍ KARTY (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1.2017
2 408 Kč
90. MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI ANEB JAK VÉST A MOTIVOVAT LIDI K VYŠŠÍM VÝKONŮM (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1 - 18.1.2017
7 974 Kč
91. POVINNOSTI MZDOVÝCH ÚČTÁREN PO UZAVŘENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU 2016 A… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.1.2017
2 408 Kč
92. DPH AKTUÁLNĚ PRO ROK 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.1.2017
2 771 Kč
93. MANAGEMENT ACCOUNTING BASICS – MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ V ANGLICKÉM… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.1.2017
4 223 Kč
94. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ 2016 A AKTUALITY PRO… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.1.2017
3 255 Kč
95. ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ Z POHLEDU ZDRAVOTNÍHO A… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.1.2017
2 771 Kč
96. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ ZA ROK 2016 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.1.2017
2 408 Kč
97. DŮCHODOVÉ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1.2017
2 771 Kč
98. NOVÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A VYPLNĚNÍ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ K ROČNÍ ÚČETNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1.2017
2 408 Kč
99. ZÁSOBY, SKLADOVÁ EVIDENCE, NÁVAZNOST NA FAKTURACI, DROBNÝ MAJETEK,… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1.2017
2 771 Kč
100. JAK NA MZDY V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1 - 25.1.2017
6 401 Kč
101. ASERTIVITA, ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1 - 25.1.2017
7 974 Kč
102. JAK ORGANIZOVAT, PŘIPRAVOVAT A HODNOTIT JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2017
4 344 Kč
103. DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ A DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2017
3 134 Kč
104. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2017
2 771 Kč
105. ZLEPŠETE SI KONCENTRACI, PAMĚŤ, TVOŘIVOST, MOTIVAČNÍ SCHOPNOSTI –… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2017
4 774 Kč
106. ZÁKON O PROKAZOVÁNÍ PŮVODU MAJETKU VČETNĚ DAŇOVÝCH DOPADŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2017
1 924 Kč
107. ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ FO ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI V ROCE 2017 A ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.1.2017
2 408 Kč
108. POKYN GFŘ D-22 K ZÁKONU O DANÍCH Z PŘÍJMŮ – DOPADY DO ROKU 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
25.1.2017
2 892 Kč
109. NOVÁ PRAVIDLA PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ (PRAHA 1 - Nové Město )
25.1.2017
2 529 Kč
110. ŘÍZENÍ ROZVOJE ZAMĚSTNANCŮ, TALENT MANAGEMENT (PRAHA 1 - Nové Město )
25.1 - 26.1.2017
7 974 Kč
111. ZMĚNY V ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH ZÁKONECH V ROCE 2016 A NOVELY DAŇOVÝCH… (HAVLÍČKŮV BROD )
26.1.2017
1 682 Kč
112. PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2017 (PRAHA 8 )
26.1.2017
3 134 Kč
113. NOVINKY V LEGISLATIVĚ BOZP OD 1. 1. 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.1.2017
2 408 Kč
114. CESTOVNÍ NÁHRADY V ROCE 2017 – SROVNÁNÍ A VÝHODY ČESKÉ I SLOVENSKÉ… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.1.2017
2 408 Kč
115. UZAVŘENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE OSVČ, DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ A PŘEHLEDY K POJIŠTĚNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1.2017
2 892 Kč
116. JAK VYJÍT S KAŽDÝM – TYPOLOGIE OSOBNOSTI PRO KAŽDÝ DEN (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1.2017
3 590 Kč
117. PSYCHOHYGIENA – CÍLEVĚDOMÁ ÚPRAVA ŽIVOTNÍHO STYLU ANEB JAK UDRŽET… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1.2017
4 344 Kč
118. ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR – KOMPLEXNÍ PŘEDSTAVENÍ PROBLEMATIKY… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1.2017
2 892 Kč
119. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ – NÁLEŽITÁ PŘÍPRAVA NA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2017
2 408 Kč
120. CELNÍ PROBLEMATIKA V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2017
2 408 Kč
121. PRŮŘEZ NOVINEK V DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH PŘEDPISECH PRO ROK 2017 (PRAHA 1 )
30.1.2017
3 134 Kč
122. AKTIVNĚ PROTI STRESU A VYHOŘENÍ ANEB NEJVĚTŠÍ OMEZENÍ JSOU V NAŠÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2017
4 344 Kč
123. NOVELA ZÁKONA O AUDITORECH – NOVÉ POŽADAVKY NA AUDIT, AUDITORY I… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2017
2 287 Kč
124. PRŮVODCE PRACOVNÍ MOTIVACÍ ANEB CO JE DOBRÉ VĚDĚT, ABYSTE ZE SVÝCH… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2017
4 344 Kč
125. PŮSOBIVÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI JAKO CESTA K ÚSPĚŠNÉMU SEBEPROSAZENÍ,… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1 - 1.2.2017
7 974 Kč
126. DPH VE STAVEBNICTVÍ PRO ROK 2017 NA PŘÍKLADECH Z PRAXE (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2017
2 650 Kč
127. PŘIPRAVA PROFESIONÁLNÍ PREZENTACE V MS POWERPOINT (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2017
4 223 Kč
128. PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ PROBLEMATIKA V PRAXI ROKU 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2017
2 045 Kč
129. VYÚČTOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍCH CEST, VALUTOVÁ POKLADNA, PLATEBNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.2.2017
2 529 Kč
130. SESTAVENÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB PRO… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.2.2017
2 601 Kč
131. NASTAVTE SPRÁVNÁ PRAVIDLA VAŠIM SPOTŘEBITELSKÝM SOUTĚŽÍM PO ZMĚNÁCH… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.2.2017
1 924 Kč
132. OPRAVNÉ POLOŽKY – DAŇOVÝ A ÚČETNÍ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
2.2.2017
2 892 Kč
133. KONTROLA A AUDIT HOSPODAŘENÍ V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH (PRAHA 1 - Nové Město )
2.2 - 15.2.2017
3 990 Kč
134. UZAVŘENÍ ÚČETNICTVÍ ZA ROK 2016 VČETNĚ ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ (HAVLÍČKŮV BROD )
2.2.2017
1 682 Kč
135. KONTROLA A AUDIT HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM (PRAHA 1 - Nové Město )
2.2.2017
2 390 Kč
136. CESTOVNÍ NÁHRADY 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
3.2.2017
2 287 Kč
137. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET) – ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
3.2.2017
2 287 Kč
138. NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2017
2 650 Kč
139. ZÁKLADY KONSOLIDACE PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2017
4 465 Kč
140. MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI ANEB JAK VÉST A MOTIVOVAT LIDI K VYŠŠÍM VÝKONŮM (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2 - 7.2.2017
7 974 Kč
141. JAK SPRÁVNĚ TVOŘIT DOKUMENTY V MS WORD (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2 - 8.2.2017
7 853 Kč
142. FAKTURACE A DPH PRO ZAČÍNAJÍCÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2017
2 408 Kč
143. STRUKTUROVANÉ MYŠLENÍ EFEKTIVNÍHO MANAŽERA (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2 - 9.2.2017
7 974 Kč
144. KONTROLNÍ VAZBY V ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE PRO ROK 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2017
2 408 Kč
145. TIME MANAGEMENT A ZVLÁDÁNÍ STRESU (PRAHA 1 - Nové Město )
9.2 - 10.2.2017
7 974 Kč
146. INTRASTAT V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.2.2017
2 650 Kč
147. AKTUÁLNĚ K DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVĚ V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.2.2017
3 134 Kč
148. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROKU 2016 U NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2.2017
2 499 Kč
149. NEGOCIACE PO TELEFONU (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2.2017
4 344 Kč
150. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2.2017
3 013 Kč
151. JAK ZVLÁDNOUT ZÚČTOVACÍ VZTAHY V ROCE 2017 – PRAKTICKY (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2017
2 408 Kč
152. OBCHODNÍ A VYJEDNÁVACÍ DOVEDNOSTI (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2 - 14.2.2017
7 974 Kč
153. NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA KAPITÁLOVÉHO TRHU (MIFID2/MIFIR) (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2017
2 650 Kč
154. JAK ZVÝŠIT EFEKTIVITU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2017
4 344 Kč
155. SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ V PRAXI – PRÁVNÍ PROBLEMATIKA (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2017
2 650 Kč
156. DPH U NEZISKOVÝCH A VEŘEJNOPRÁVNÍCH SUBJEKTŮ V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2017
2 499 Kč
157. VÝBĚROVÝ POHOVOR SE ZAMĚŘENÍM NA OSOBNOSTNÍ TENDENCE UCHAZEČŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2017
4 344 Kč
158. UZAVŘENÍ ÚČETNICTVÍ ZA ROK 2016 VČETNĚ ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2017
2 771 Kč
159. VYBRANÉ OTÁZKY DAŇOVÉHO ŘÁDU PRO ÚČETNÍ PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2017
2 650 Kč
160. DESATERO UŽITEČNÉ KOMUNIKACE (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2.2017
4 344 Kč
161. JAK NASTAVIT KVALITNÍ ADAPTAČNÍ PROCES PRO NOVÉ ZAMĚSTNANCE (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2.2017
4 344 Kč
162. HODNOTICÍ ROZHOVORY PRO HODNOTITELE (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2.2017
4 344 Kč
163. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET) V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2.2017
1 790 Kč
164. DPH V ROCE 2017 – SPECIÁLKA (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2 - 16.2.2017
4 707 Kč
165. FUNDRAISEŘI – PROČ NĚKTEŘÍ ZAUJMOU A JINÍ NEDOKÁŽOU BÝT ÚSPĚŠNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
16.2.2017
2 100 Kč
166. ZÁKLADNÍ ORIENTACE V PERSONALISTICE (PRAHA 1 - Nové Město )
16.2 - 17.2.2017
7 974 Kč
167. PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ PROBLEMATIKA V PRAXI ROKU 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.2.2017
2 045 Kč
168. ÚČETNÍ A DAŇOVÉ AKTUALITY OČIMA DAŇOVÉ PORADKYNĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
16.2.2017
2 892 Kč
169. CHCETE UČIT NEBO NAUČIT ANEB METODIKA PRO INTERNÍ I EXTERNÍ ŠKOLITELE (PRAHA 1 - Nové Město )
16.2 - 17.2.2017
7 974 Kč
170. JAK VYUŽÍT VIZUÁLNÍ MYŠLENÍ A MYŠLENKOVÉ MAPY V PRÁCI I V SOUKROMÉM… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.2.2017
4 344 Kč
171. PŮVOD ZBOŽÍ A JEHO VÝZNAM V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
17.2.2017
2 650 Kč
172. DERIVÁTY V ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ NA PŘÍKLADECH (PRAHA 1 - Nové Město )
17.2.2017
2 408 Kč
173. MANAGEMENT VE SLUŽBÁCH A POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH (PRAHA 1 - Nové Město )
17.2.2017
2 499 Kč
174. MODERNÍ ASERTIVITA V PRAXI ANEB NAUČTE SE ŘÍKAT "ANO" (PRAHA 1 - Nové Město )
17.2.2017
4 344 Kč
175. AKTIVNĚ PROTI STRESU A VYHOŘENÍ ANEB NEJVĚTŠÍ OMEZENÍ JSOU V NAŠÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2017
4 344 Kč
176. DANĚ – VÝKLAD NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZÁKONŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2 - 2.3.2017
19 348 Kč
177. DAŇOVÝ PROFESIONÁL® – KOMPLETNĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2 - 5.4.2017
39 894 Kč
178. MZDOVÁ PROBLEMATIKA KROK ZA KROKEM (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2 - 24.2.2017
9 668 Kč
179. OBTÍŽNÉ KOMUNIKAČNÍ SITUACE V PRÁCI MANAŽERA (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2017
4 344 Kč
180. KONTROLNÍ HLÁŠENÍ DPH – PRAKTICKY PRO ROK 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2017
2 166 Kč
181. ZÁKON O DPH SE ZAMĚŘENÍM NA TUZEMSKO (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2017
3 134 Kč
182. DAŇOVÝ PROFESIONÁL® – POVINNÝ CYKLUS K ZÍSKÁNÍ MEZINÁRODNÍHO… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2 - 5.4.2017
29 875 Kč
183. ZÁKLADNÍ ORIENTACE V PRACOVNÍM PRÁVU, POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2017
2 771 Kč
184. ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ V PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2 - 24.2.2017
8 458 Kč
185. ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ – PRÁVNICKÉ OSOBY (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2017
3 255 Kč
186. SERIÓZNÍ ZÁKLADY HERECTVÍ PRO NESERIÓZNÍ POUŽITÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2017
2 783 Kč
187. NÁHRADA MZDY A PLATU, NÁHRADA VÝDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2017
2 771 Kč
188. MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ, ODMĚŇOVÁNÍ A BENEFITY (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2 - 22.2.2017
7 974 Kč
189. KDO UMÍ ŘÍDIT SÁM SEBE, UMÍ ŘÍDIT OSTATNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2017
4 344 Kč
190. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET) – ODPOLEDNÍ KURZ (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2017
2 408 Kč
191. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2017
2 650 Kč
192. ZÁKON O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2017
2 408 Kč
193. JAK ODHADNOUT HODNOTU NEMOVITÉ VĚCI (A SPRÁVNĚ SE ROZHODNOUT O KOUPI… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2017
2 650 Kč
194. JAK NAPLNO VYUŽÍVAT FIREMNÍ ADMINISTRAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2017
4 344 Kč
195. ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ – ZÁVISLÁ ČINNOST (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2017
2 287 Kč
196. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2017
2 771 Kč
197. ZÁKON O REGISTRU SMLUV VČETNĚ NOVELIZACE V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.2.2017
2 408 Kč
198. PREZENTAČNÍ A RÉTORICKÉ DOVEDNOSTI II – NADSTAVBA PRO POKROČILÉ (PRAHA 1 - Nové Město )
23.2 - 24.2.2017
7 974 Kč
199. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, DŮCHODOVÉ… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.2.2017
2 771 Kč
200. PÍŠETE DOBŘE? PIŠTE PERFEKTNĚ ANEB PÍSEMNÁ KOMUNIKACE FORMÁLNĚ I… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.2.2017
4 344 Kč
201. ZÁKON O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
23.2.2017
2 408 Kč
202. TIME MANAGEMENT 5. GENERACE – METODA SOUSTO FARMULTI® METODA,… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.2 - 24.2.2017
9 547 Kč
203. ŠKOLA ZDRAVÝCH ZAD PRO KANCELÁŘSKÉ PROFESE (PRAHA 1 - Nové Město )
23.2.2017
4 344 Kč
204. ZÁKON O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A KOMOŘE DAŇOVÝCH PORADCŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
23.2.2017
835 Kč
205. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI (PRAHA 1 - Nové Město )
24.2.2017
2 771 Kč
206. PSYCHOHYGIENA – CÍLEVĚDOMÁ ÚPRAVA ŽIVOTNÍHO STYLU ANEB JAK UDRŽET… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.2.2017
4 344 Kč
207. TRANSFEROVÉ CENY V KONCERNOVÝCH STRUKTURÁCH (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2017
3 013 Kč
208. JAK OPTIMÁLNĚ NASTAVIT FIRMU Z POHLEDU DANÍ A ÚČETNICTVÍ A OCHRÁNIT… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2017
2 287 Kč
209. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET) (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2017
2 287 Kč
210. EMOČNÍ INTELIGENCE A JEJÍ VYUŽITÍ V PROFESNÍM A OSOBNÍM ŽIVOTĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2 - 1.3.2017
7 974 Kč
211. TRANSFERY U VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2017
2 190 Kč
212. EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE – NEVERBÁLNÍ A VERBÁLNÍ KOMUNIKACE, ASERTIVNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2 - 1.3.2017
7 974 Kč
213. TÝMOVÁ KOMUNIKACE KROK ZA KROKEM ANEB JAK SE DOMLUVIT A JAK… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2017
4 344 Kč
214. ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ – FYZICKÉ OSOBY (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2017
3 255 Kč
215. PRACOVNÍ DOBA, JEJÍ ROZVRŽENÍ A PRAVIDLA S DŮRAZEM NA FORMU… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2017
2 650 Kč
216. CELNÍ KODEX A CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2017
2 650 Kč
217. ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ – 1.… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2017
3 376 Kč
218. ZÁKON O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2017
835 Kč
219. CASH FLOW V TEORII I PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3 - 2.3.2017
6 038 Kč
220. SPRÁVA DOKUMENTŮ PO NOVELÁCH ZÁKONA O ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBĚ A… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2017
2 408 Kč
221. DPH PŘI OBCHODU MEZI ČLENSKÝMI STÁTY EU A S TŘETÍMI ZEMĚMI (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2017
2 408 Kč
222. ZATŘIĎOVÁNÍ MAJETKU A SLUŽEB PODLE STATISTICKÝCH KLASIFIKACÍ Z… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2017
2 529 Kč
223. NOVELY ZÁKONÍKU PRÁCE, ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI A ZÁKONA O INSPEKCI… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3.2017
2 892 Kč
224. CESTOVNÍ NÁHRADY VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A DALŠÍ PRÁVNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3.2017
2 287 Kč
225. PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY – ZAČÍNÁM PREZENTOVAT (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3 - 3.3.2017
7 974 Kč
226. PRÁCE S DATABÁZEMI V MS EXCEL (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3.2017
4 223 Kč
227. MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ – OBECNÉ PRINCIPY (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3.2017
2 287 Kč
228. ANGLIČTINA VE FINANCÍCH A ÚČETNICTVÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
3.3 - 24.3.2017
6 038 Kč
229. KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ – Z POHLEDU PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ A… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.3.2017
3 134 Kč
230. SVĚŘENSKÝ FOND, OBDOBA TRUSTU V TUZEMSKÝCH PODMÍNKÁCH – PRÁVNÍ,… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.3.2017
2 650 Kč
231. ÚČETNÍ VÝKAZY A JEJICH INTERPRETACE PRO PRAKTICKÉ VYUŽITÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
3.3.2017
2 408 Kč
232. ŘÍZENÍ NÁKLADŮ FIRMY A ORGANIZACE, ROZPOČTOVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3 - 8.3.2017
11 967 Kč
233. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ROKU 2016 NA SLOVENSKU OČIMA DAŇOVÉHO PORADCE (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2017
2 771 Kč
234. MANAGEMENT V PODMÍNKÁCH ČASOVÉHO TLAKU (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2017
4 344 Kč
235. TELEFONICKÁ KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2017
4 344 Kč
236. SPECIFIKA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI (O.P.S.) V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2017
2 499 Kč
237. PŘÍKLADY DAŇOVÉ (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3 - 9.3.2017
7 248 Kč
238. ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY ZAMĚSTNANCŮ A PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2017
2 287 Kč
239. KONTINGENČNÍ TABULKY V MS EXCEL (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2017
4 223 Kč
240. PŮSOBIVÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI JAKO CESTA K ÚSPĚŠNÉMU SEBEPROSAZENÍ,… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3 - 8.3.2017
7 974 Kč
241. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB (PŘÍKLADY) (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2017
3 134 Kč
242. ÚČETNICTVÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK (SVJ) (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2017
2 287 Kč
243. JAK ARGUMENTOVAT A PŘESVĚDČIT (PRAHA 1 - Nové Město )
8.3.2017
4 344 Kč
244. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (PŘÍKLADY) (PRAHA 1 - Nové Město )
8.3.2017
3 134 Kč
245. VAŠE ANGLIČTINA – NEZTRÁCEJTE NADĚJI (PRAHA 1 - Nové Město )
8.3.2017
4 774 Kč
246. JAK VYTVOŘIT DOBRÝ DOTAZNÍK ANEB OD NÁPADU K VYHODNOCENÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
8.3.2017
4 344 Kč
247. NÁSTROJE A TECHNIKY ŘÍZENÍ PROJEKTŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
8.3 - 9.3.2017
7 974 Kč
248. DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB (PŘÍKLADY) (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3.2017
3 134 Kč
249. VYUŽITÍ EXCELU VE FINANČNÍM MANAGEMENTU (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3.2017
3 013 Kč
250. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ A ZÁKLADY… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3 - 10.3.2017
7 248 Kč
251. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ A IFRS – SPECIÁLKA (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3 - 12.4.2017
13 298 Kč
252. DAŇ Z PŘÍJMŮ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2017 PRAKTICKY - DAŇOVÉ… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3.2017
2 650 Kč
253. PENĚŽNÍ A NEPENĚŽNÍ PLNĚNÍ VČETNĚ BENEFITŮ POSKYTOVANÉ ZAMĚSTNANCŮM V… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3.2017
2 408 Kč
254. STAL JSEM SE MANAŽEREM (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3 - 10.3.2017
7 974 Kč
255. ÚČETNICTVÍ V PRAXI PRO MÍRNĚ POKROČILÉ (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3 - 10.3.2017
4 465 Kč
256. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET) – ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3.2017
2 287 Kč
257. MEDIAČNÍ TECHNIKY PRO PERSONALISTY (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3.2017
2 172 Kč
258. UMĚNÍ IMPROVIZACE – ZVLÁDEJTE NEOČEKÁVANÉ SITUACE (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3.2017
4 344 Kč
259. AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ OD ŽÁDOSTI PO KONTROLU, NOVELY V TÉTO OBLASTI… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2017
2 287 Kč
260. POCHOPENÍ TYPOLOGIE OSOBNOSTI JAKO JAZYKA POROZUMĚNÍ A KOMUNIKACE (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2017
4 344 Kč
261. VÝKAZ CASH FLOW PRAKTICKY (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2017
3 013 Kč
262. ASERTIVITA, ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3 - 14.3.2017
7 974 Kč
263. ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY, VYÚČTOVÁNÍ RESPEKTIVE FAKTURACE DLE ZMĚN… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2017
2 287 Kč
264. ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH A EKOLOGICKÁ DAŇ (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2017
3 134 Kč
265. PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI – JAK DÁT PREZENTACI ŠŤÁVU (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2017
4 344 Kč
266. EFEKTIVNÍ TIME MANAGEMENT A STRESS MANAGEMENT (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2017
4 344 Kč
267. MALÉ DANĚ – VÝKLAD ZÁKONŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3 - 16.3.2017
7 248 Kč
268. EXCEL V PŘÍKLADECH (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2017
4 223 Kč
269. ETIKETA PRO ÚŘEDNICE A ÚŘEDNÍKY (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2017
2 299 Kč
270. PSYCHOSOMATIKA – PRÁCE S MYSLÍ I TĚLEM ANEB JAK PŘEDEJÍT POTÍŽÍM (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2017
4 344 Kč
271. DPH A ÚČTOVÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU PRO ROK 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2017
3 013 Kč
272. ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2017
2 287 Kč
273. DODACÍ DOLOŽKY INCOTERMS 2010 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2017
2 408 Kč
274. JAK VYUŽÍT NETWORKING V PRAXI PERSONALISTY (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2017
4 344 Kč
275. HAKOMI – SEBEUVĚDOMĚNÍ A SOMATICKÁ PSYCHOTERAPIE (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2017
1 210 Kč
276. FINANCE PRO NEEKONOMY A JEJICH ROZHODOVACÍ PROCESY (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2017
2 287 Kč
277. ZÁKON O DANI SILNIČNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2017
2 287 Kč
278. ODPOLEDNÍ MINIAKADEMIE PRAKTICKÝCH PERSONÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3 - 27.4.2017
5 566 Kč
279. NÁHRADA ŠKODY A PLNĚNÍ SMLOUVY PODLE ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2017
2 650 Kč
280. EXCELENTNÍ PAMĚŤ NENÍ POUHOU ILUZÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3 - 17.3.2017
9 317 Kč
281. PREZENTACE A MLUVENÝ PROJEV PŘED PUBLIKEM (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2017
2 499 Kč
282. ZÁKON O DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2017
2 287 Kč
283. RECRUITMENT PRO NEPERSONALISTY ANEB JAK SI DOBŘE VYBRAT SVÉHO KOLEGU (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2017
4 102 Kč
284. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – NOVÉ OBECNÉ NAŘÍZENÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3.2017
2 166 Kč
285. OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ MAJETKU – ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3.2017
2 892 Kč
286. TŘÍSTRANNÉ A VÍCESTRANNÉ OBCHODY A SLOŽITĚJŠÍ TRANSAKCE Z POHLEDU… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2017
2 650 Kč
287. PLATEBNÍ STYK PRO POSKYTOVATELE – AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRÁVNÍ ÚPRAVY (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2017
2 529 Kč
288. TIME MANAGEMENT A ZVLÁDÁNÍ STRESU (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3 - 21.3.2017
7 974 Kč
289. NÁKLADY A VÝNOSY – ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2017
2 892 Kč
290. ŘEŠENÍ KONFLIKTNÍCH A VYPJATÝCH SITUACÍ ASERTIVNÍMI A… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3.2017
4 344 Kč
291. PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ROK 2016 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3.2017
2 892 Kč
292. SOFT SKILLS VYŠŠÍ GENERACE – TISÍCERO DOVEDNOSTÍ KOMUNIKACE A… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3 - 22.3.2017
9 547 Kč
293. NEMOVITOSTI A DANĚ – ZAMĚŘENO NA FYZICKÉ OSOBY (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3.2017
2 166 Kč
294. PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ PROBLEMATIKA V ROCE 2017 – ZKUŠENOSTI A PRAKTICKÉ… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3.2017
2 892 Kč
295. PERSONÁLNÍ CONTROLLING: NÁSTROJ KE ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PERSONÁLNÍHO… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3 - 23.3.2017
7 974 Kč
296. LEADER – MANAGER – COACH™ (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3 - 23.3.2017
8 470 Kč
297. KURZ – ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET) (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3.2017
2 408 Kč
298. VÝKLAD ÚČETNICTVÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3 - 23.3.2017
5 796 Kč
299. FINANČNÍ ANALÝZA PRO PRAKTICKÉ VYUŽITÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3 - 24.3.2017
4 586 Kč
300. JAK NASTAVIT VHODNÝ MOTIVAČNÍ SYSTÉM PRO VAŠE ZAMĚSTNANCE (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2017
4 344 Kč
301. ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ ZE TŘETÍCH ZEMÍ V ČR A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2017
3 013 Kč
302. JAK PŘÍPRAVIT A REALIZOVAT TÝMOVÁ ŠKOLENÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3.2017
4 344 Kč
303. DELEGOVÁNÍ – UMĚNÍ, KTERÉ VÁM BUDE POMÁHAT KAŽDÝ DEN (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3.2017
4 344 Kč
304. PSYCHOHYGIENA – CÍLEVĚDOMÁ ÚPRAVA ŽIVOTNÍHO STYLU ANEB JAK UDRŽET… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3.2017
4 344 Kč
305. ZPRACOVÁNÍ DAT V RÁMCI MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2017
2 529 Kč
306. PLATEBNÍ STYK PRO UŽIVATELE – AKUÁLNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA VČETNĚ ZMĚN (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2017
2 408 Kč
307. MANAŽERSKÁ PERSONALISTIKA SE ZAMĚŘENÍM NA NÁBOR PRACOVNÍKŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2017
4 344 Kč
308. ŠPIČKOVÝ ZÁKAZNICKÝ SERVIS V PRAXI – JAK ZÍSKAT A UDRŽET SI SPOKOJENÉ… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2017
4 344 Kč
309. ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ DLE ZÁKONÍKU PRÁCE A ROZHODOVACÍ PRAXE… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2017
2 287 Kč
310. AKTIVNĚ PROTI STRESU A VYHOŘENÍ ANEB NEJVĚTŠÍ OMEZENÍ JSOU V NAŠÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2017
4 344 Kč
311. PŘÍKLADY ÚČETNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3 - 29.3.2017
5 675 Kč
312. JAK ŘEŠIT ZÁLUDNÉ SITUACE V MANAŽERSKÉ PRAXI – MODELOVÉ PŘÍKLADY S… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3.2017
4 344 Kč
313. SRÁŽKY ZE MZDY, EXEKUCE, OSOBNÍ BANKROT (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3.2017
2 771 Kč
314. NOVÁ ÚPRAVA PRÁCE Z DOMOVA, DOVOLENÁ ZAMĚSTNANCE OD ROKU 2017 – NOVÁ… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3.2017
2 650 Kč
315. INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ ZEJMÉNA Z POHLEDU VĚŘITELE PO NOVELE INSOLVENČNÍHO… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.3.2017
2 650 Kč
316. VEDENÍ LIDÍ – MOJI LIDÉ, MOJE VIZITKA (PRAHA 1 - Nové Město )
29.3 - 30.3.2017
7 974 Kč
317. ZNAČKA Z POHLEDU AUTORSKÉHO ZÁKONA A ZÁKONA O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH (PRAHA 1 - Nové Město )
29.3.2017
2 650 Kč
318. ASISTENTKA V PROJEKTOVÉM ŘÍZENÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
29.3.2017
4 102 Kč
319. FINANČNÍ PLÁN A REPORTING – PRAKTICKÉ RADY A TIPY (PRAHA 1 - Nové Město )
30.3.2017
3 134 Kč
320. ZVLÁDÁNÍ STRESU NA PRACOVIŠTI I V SOUKROMÉM ŽIVOTĚ, MINDFULNESS (PRAHA 1 - Nové Město )
30.3 - 31.3.2017
7 974 Kč
321. JAK SPRÁVNĚ ZADÁVAT A HODNOTIT PRACOVNÍ ÚKOLY (PRAHA 1 - Nové Město )
31.3.2017
4 344 Kč
322. VYBRANÉ A KOMPLIKOVANÉ OTÁZKY PRACOVNÍHO PRÁVA (PRAHA 1 - Nové Město )
31.3.2017
3 013 Kč
323. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ZAMĚSTNANCŮM V… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2017
2 287 Kč
324. ÚČETNÍ A DAŇOVÉ CHUŤOVKY PO LEGISLATIVNÍCH ZMĚNÁCH (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2017
3 013 Kč
325. PŮVOD ZBOŽÍ A JEHO VÝZNAM V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2017
2 408 Kč
326. ZÁKLADY IFRS NA PŘÍKLADECH Z PRAXE (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4 - 4.4.2017
5 784 Kč
327. LEASINGOVÉ OPERACE Z AKTUÁLNÍHO ÚČETNÍHO A DAŇOVÉHO HLEDISKA (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2017
2 650 Kč
328. ZLEPŠETE SI KONCENTRACI, PAMĚŤ, TVOŘIVOST, MOTIVAČNÍ SCHOPNOSTI –… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2017
4 774 Kč
329. EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE – NEVERBÁLNÍ A VERBÁLNÍ KOMUNIKACE, ASERTIVNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4 - 5.4.2017
7 974 Kč
330. DAŇOVÝ ŘÁD, DAŇOVÝ SYSTÉM ČR – POJMY A DEFINICE (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4 - 5.4.2017
5 675 Kč
331. INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ – ŘEŠENÍ ÚPADKU ODDLUŽENÍM PO NOVELE (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2017
2 650 Kč
332. EKONOMICKÉ, DAŇOVÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2017
2 771 Kč
333. KOMUNIKAČNÍ SEBEOBRANA – KURZ ŠITÝ VÁM NA MÍRU (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2017
9 547 Kč
334. PREZENTAČNÍ A RÉTORICKÉ DOVEDNOSTI (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4 - 7.4.2017
7 974 Kč
335. JAK VYMÁHAT (NEJEN OBCHODNÍ) POHLEDÁVKY (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2017
4 344 Kč
336. JAK NA EMOCE V TÝMOVÉ PRÁCI (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2017
2 499 Kč
337. ŘÍZENÍ FINANCÍ PRO PRAKTICKÉ VYUŽITÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2017
2 771 Kč
338. MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE – PROPAGACE (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2017
4 344 Kč
339. PREVENCE A OBRANA PŘED NAŘČENÍM ZE ŠVARCSYSTÉMU (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2017
2 408 Kč
340. JAK SE VYHNOUT NEJČASTĚJŠÍM CHYBÁM PŘI UZAVÍRÁNÍ A REALIZACI SMLUV V… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4.2017
2 892 Kč
341. FINANČNÍ ANALÝZA NA BÁZI ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4.2017
4 223 Kč
342. JAK NA HODNOCENÍ A SPRÁVNÉ POSKYTOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4.2017
4 344 Kč
343. ÚČETNICTVÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4.2017
2 499 Kč
344. ČASTÉ CHYBY A OMYLY V ÚČETNICTVÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4.2017
2 650 Kč
345. SPOLEČENOST S RUČENÍM OMEZENÝM V PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2017
2 408 Kč
346. POKYN GFŘ D-22 A DALŠÍ VÝKLADY A INFORMACE FINANČNÍ SPRÁVY K ZÁKONU O… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2017
2 408 Kč
347. MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARDY PRO ZAČÍNAJÍCÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2017
4 223 Kč
348. CO MUSÍ ÚČETNÍ VĚDĚT O DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2017
3 134 Kč
349. JAK PROVÁDĚT PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ AUDITY (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2017
4 344 Kč
350. AUTOMATIZACE PRÁCE V MS EXCEL POMOCÍ MAKER (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4 - 12.4.2017
7 853 Kč
351. ÚVOD DO US GAAP PRO ZAČÍNAJÍCÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2017
3 255 Kč
352. PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI MANAŽERA (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4 - 12.4.2017
7 974 Kč
353. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4 - 12.4.2017
7 248 Kč
354. TVORBA DATABÁZE V MS ACCESS (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2017
4 223 Kč
355. LIKVIDACE OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ A DRUŽSTEV – PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÝ… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2017
3 497 Kč
356. AKTUÁLNÍ TRENDY V HR ANEB S ČÍM SE NYNÍ MŮŽEME POTKAT (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2017
2 166 Kč
357. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK, ZÁSOBY, SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, NEDOKONČENÁ… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2017
2 892 Kč
358. JAK LIDI VÉST NAMÍSTO ŘÍDIT ANEB NEVIDITELNÝ LEADERSHIP (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2017
4 344 Kč
359. ODPOVĚDNOST ZA VADY (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2017
3 013 Kč
360. NASTAVENÍ A VYUŽITÍ MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ VE FIRMĚ – JAK ZAČÍT (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2017
2 529 Kč
361. JAK VYJÍT S KAŽDÝM – TYPOLOGIE OSOBNOSTI PRO KAŽDÝ DEN (PRAHA 1 - Nové Město )
13.4.2017
3 590 Kč
362. DOKLADY PŘI DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2017
2 650 Kč
363. PRACOVNÍ DOBA, JEJÍ ROZVRŽENÍ A PRAVIDLA S DŮRAZEM NA FORMU… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2017
2 892 Kč
364. ÚSPĚŠNÉ ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2017
2 390 Kč
365. SVĚŘENSKÝ FOND – ÚČETNÍ A DAŇOVÉ OTÁZKY ANEB CO OBNÁŠÍ SPRÁVA FONDU V… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2017
3 013 Kč
366. ZÁKLADY PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ DLE ZMĚN PŘEDPISŮ PRO ROK 2017 – VÝKLAD… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4 - 21.4.2017
7 974 Kč
367. PRAKTIKUM PRO ZAČÍNAJÍCÍ PERSONALISTY A MZDOVÉ ÚČETNÍ 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4 - 19.4.2017
4 586 Kč
368. IFRS – FINANČNÍ NÁSTROJE (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4 - 20.4.2017
7 248 Kč
369. PŮSOBIVÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI JAKO CESTA K ÚSPĚŠNÉMU SEBEPROSAZENÍ,… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4 - 20.4.2017
7 974 Kč
370. MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI ANEB JAK VÉST A MOTIVOVAT LIDI K VYŠŠÍM VÝKONŮM (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4 - 20.4.2017
7 974 Kč
371. JAK MŮŽE MANAGEMENT FIRMY PŘEDEJÍT DAŇOVÉ PASTI (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4.2017
3 497 Kč
372. TRANSFEROVÉ CENY Z POHLEDU DAŇOVÝCH KONTROL (Praha)
19.4.2017
2 771 Kč
373. ZLEPŠETE SVÉ SOUSTŘEDĚNÍ A POZORNOST VE VĚKU VYRUŠOVÁNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2017
4 344 Kč
374. PRINCIPY A METODY PROCESNÍHO ŘÍZENÍ FIREM I DALŠÍCH ORGANIZACÍ A… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2017
4 344 Kč
375. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4 - 21.4.2017
4 344 Kč
376. SEMINÁŘ PRO MUŽE MANAŽERY ANEB MODERNÍ MANAŽER – TÁTA DVOU RODIN (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2017
3 013 Kč
377. POVINNÁ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE DATOVOU SCHRÁNKOU ANEB "JAK EFEKTIVNĚ… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2017
2 400 Kč
378. UPLATŇOVÁNÍ DPH VE STAVEBNICTVÍ A U NEMOVITOSTÍ V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2017
2 771 Kč
379. JAK VÉST, MOTIVOVAT A UDRŽET TÝM CALL CENTRA (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4.2017
4 344 Kč
380. NADMĚRNÁ KONTROLA PRÁCE ZAMĚSTNANCŮ – MANAŽERSKÁ PAST (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4.2017
4 344 Kč
381. AKTIVNĚ PROTI STRESU A VYHOŘENÍ ANEB NEJVĚTŠÍ OMEZENÍ JSOU V NAŠÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4.2017
4 344 Kč
382. DLOUHODOBÝ MAJETEK U VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4.2017
2 190 Kč
383. MZDOVÁ AKADEMIE PRO ZAČÍNAJÍCÍ V PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4 - 26.4.2017
6 885 Kč
384. POHLEDÁVKY – PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4 - 25.4.2017
4 574 Kč
385. PSYCHOHYGIENA – CÍLEVĚDOMÁ ÚPRAVA ŽIVOTNÍHO STYLU ANEB JAK UDRŽET… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2017
4 344 Kč
386. FAKTURACE V ROCE 2017, PRÁCE S ÚČETNÍMI A DAŇOVÝMI DOKLADY (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2017
2 408 Kč
387. TIME MANAGEMENT A ZVLÁDÁNÍ STRESU (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4 - 25.4.2017
7 974 Kč
388. POHLEDÁVKY A JEJICH VYMÁHÁNÍ ANEB JAK PŘEDCHÁZET NEÚSPĚŠNÉMU VYMÁHÁNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2017
2 892 Kč
389. PŘEMĚNY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ – PRÁVNÍ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2017
3 134 Kč
390. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET) – ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2017
2 287 Kč
391. POHLEDÁVKY – ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PROBLÉMY (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2017
2 892 Kč
392. PŘEMĚNY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ – ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2017
3 134 Kč
393. EFEKTIVNÍ VEDENÍ ANEB CO SE V TÝMU SKRYTĚ DĚJE (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2017
4 344 Kč
394. MODERNÍ CONTROLLING A REPORTING (DISTANČNÍ STUDIUM) (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4 - 24.5.2017
14 508 Kč
395. KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4 - 28.4.2017
6 885 Kč
396. SMLUVNÍ SANKCE ZA PORUŠENÍ SMLOUVY, SMLUVNÍ POKUTA, ÚROKY Z PRODLENÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2017
3 013 Kč
397. KONFLIKTY A ASERTIVITA ANEB JAK ZVLÁDAT SOUČASNÝ TLAK V PRÁCI I… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4 - 27.4.2017
7 974 Kč
398. OPRAVY CHYB MINULÝCH OBDOBÍ – ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2017
2 771 Kč
399. UPLATŇOVÁNÍ DPH SE ZAMĚŘENÍM NA TUZEMSKO V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2017
2 892 Kč
400. ÚČETNICTVÍ PODLE SLOVENSKÝCH PŘEDPISŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2017
3 134 Kč
401. DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ASPEKTY DAROVÁNÍ A DALŠÍCH FOREM FUNDRAISINGU (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2017
2 499 Kč
402. PROFESIONÁLNÍ ASISTENTKA – MANAGEMENT PODPORY MANAŽERŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4 - 28.4.2017
7 974 Kč
403. MOTIVUJTE SVŮJ TÝM PŘÍBĚHEM ANEB STORYTELLING V MANAŽERSKÉ PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2017
5 070 Kč
404. DPH PŘI OBCHODU MEZI ČLENSKÝMI STÁTY EU A S TŘETÍMI ZEMĚMI V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2017
2 892 Kč
405. NEMOVITOSTI A JEJICH NÁJEM Z ÚČETNÍHO A DAŇOVÉHO POHLEDU (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2017
2 892 Kč
406. ÚVOD DO AKTIVNÍ PERSONÁLNÍ PRÁCE: PROČ JE DŮLEŽITÁ, CO JE JEJÍM CÍLEM… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2017
4 344 Kč
407. MANAŽER JAKO KOUČ, KOUČOVÁNÍ PRO MANAŽERY (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4 - 28.4.2017
7 974 Kč
408. VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO ČLENSKÝCH STÁTŮ EU – NA CO VŠECHNO PAMATOVAT (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4.2017
2 771 Kč
409. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ – ŘEŠENÍ PROBLEMATICKÝCH PŘÍPADŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4.2017
2 771 Kč
410. DPH V PŘÍKLADECH – WORKSHOP (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4.2017
2 892 Kč
411. PROFITABILITA – JEJÍ VNÍMÁNÍ A UŽITÍ PŘI SOUČASNÉM FIREMNÍM,… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.5 - 4.5.2017
11 967 Kč
412. DPH PRO MÍRNĚ POKROČILÉ NA DESÍTKÁCH PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
2.5.2017
2 287 Kč
413. ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PODNIKU ZAHRANIČNÍ OSOBY NA SLOVENSKU – ZALOŽENÍ,… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.5.2017
3 134 Kč
414. NOVINKY V PRAVOPISE, STYLISTICE A NORMĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
2.5.2017
1 990 Kč
415. EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE – NEVERBÁLNÍ A VERBÁLNÍ KOMUNIKACE, ASERTIVNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.5 - 3.5.2017
7 974 Kč
416. VZÁJEMNÉ SOUVISLOSTI DPH, DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB A ÚČETNICTVÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
3.5.2017
3 376 Kč
417. JAK NAPLNO VYUŽÍVAT FIREMNÍ ADMINISTRAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY (PRAHA 1 - Nové Město )
3.5.2017
4 344 Kč
418. ASERTIVITA, ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
3.5 - 4.5.2017
7 974 Kč
419. DAŇOVÉ MODELOVÁNÍ PRO PRÁVNICKÉ OSOBY NA SLOVENSKU (PRAHA 1 - Nové Město )
3.5.2017
3 134 Kč
420. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA – PRAKTICKÉ PŘÍKLADY PRO POKROČILÉ PODLE… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.5.2017
4 102 Kč
421. ÚČETNICTVÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (PRAHA 1 - Nové Město )
9.5 - 11.5.2017
5 445 Kč
422. ZNEUŽITÍ PRÁVA V DAŇOVÉ OBLASTI (PRAHA 1 - Nové Město )
9.5.2017
2 771 Kč
423. DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
9.5 - 11.5.2017
7 248 Kč
424. VYÚČTOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍCH CEST – ŘEŠENÍ PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.5.2017
2 408 Kč
425. JAK NA POUTAVÉ GRAFY V MS EXCEL (PRAHA 1 - Nové Město )
10.5.2017
4 223 Kč
426. DAŇOVÉ A ÚČETNÍ PROBLÉMY PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY (PRAHA 1 - Nové Město )
10.5.2017
2 408 Kč
427. JAK ŘEŠIT KRIZOVÉ SITUACE VE VYJEDNÁVÁNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
10.5 - 11.5.2017
7 974 Kč
428. SLYŠÍME SE – NEBO JEN MLUVÍME? (PRAHA 1 - Nové Město )
10.5.2017
4 344 Kč
429. CHCETE UČIT NEBO NAUČIT ANEB METODIKA PRO INTERNÍ I EXTERNÍ ŠKOLITELE (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5 - 12.5.2017
7 974 Kč
430. INTRASTAT – VYKAZOVÁNÍ VNITROUNIJNÍHO OBCHODU SE ZBOŽÍM A JEHO… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5.2017
2 628 Kč
431. ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI – SPECIÁLKA (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5 - 12.5.2017
4 707 Kč
432. ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY V KAŽDODENNÍ PRAXI VČETNĚ PŘÍKLADŮ ÚČTOVÁNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5.2017
2 771 Kč
433. BYTOVÁ DRUŽSTVA V PRAXI – HOSPODAŘENÍ, ÚČETNICTVÍ A DANĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5 - 17.5.2017
4 816 Kč
434. BYTOVÁ DRUŽSTVA V PRAXI – ÚČETNICTVÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2017
2 771 Kč
435. MODERNÍ ASERTIVITA V PRAXI ANEB NAUČTE SE ŘÍKAT "ANO" (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2017
4 344 Kč
436. JAK VÍCE VYUŽÍVAT MOZEK – PRÁCE S INFORMACEMI, KREATIVNÍ MYŠLENÍ,… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5 - 16.5.2017
7 974 Kč
437. ZÁKONÍK PRÁCE A NAVAZUJÍCÍ PŘEDPISY PRO FIREMNÍ PRAXI V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2017
3 255 Kč
438. ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU – KOMPLEXNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2017
2 408 Kč
439. KOMPLEXNÍ POHLED NA DAŇOVOU SOUSTAVU V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5 - 19.5.2017
12 451 Kč
440. ÚČTOVÁNÍ V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH ÚČTOVÝCH TŘÍD 0–7 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5 - 16.5.2017
4 828 Kč
441. OBCHODNÍ A VYJEDNÁVACÍ DOVEDNOSTI (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5 - 16.5.2017
7 974 Kč
442. MZDOVÁ A PERSONÁLNÍ SPECIÁLKA VČETNĚ MZDOVÉHO AUDITU (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5 - 25.5.2017
21 151 Kč
443. DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB – KOMPLEXNÍ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2017
2 408 Kč
444. US GAAP – PRO POKROČILÉ (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5 - 17.5.2017
9 063 Kč
445. PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2017
2 771 Kč
446. PŘEDPISY O ZAMĚSTNANOSTI (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2017
2 287 Kč
447. PERSONALISTIKA A BEZPEČNOST PRÁCE (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2017
2 045 Kč
448. PŮSOBIVÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI JAKO CESTA K ÚSPĚŠNÉMU SEBEPROSAZENÍ,… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5 - 17.5.2017
7 974 Kč
449. DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ A DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ – KOMPLEXNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2017
3 134 Kč
450. CESTOVNÍ NÁHRADY VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A DALŠÍ PRÁVNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2017
2 408 Kč
451. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB – KOMPLEXNÍ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2017
2 408 Kč
452. FKSP A SOCIÁLNÍ FONDY – AKTUÁLNÍ STAV A NOVINKY 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2017
2 166 Kč
453. JAK POPSAT VÝSLEDKY KONTROLY NEBO AUDITU (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2017
2 390 Kč
454. SPOTŘEBNÍ DANĚ, EKOLOGICKÁ DAŇ – KOMPLEXNÍ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2017
2 408 Kč
455. BYTOVÁ DRUŽSTVA V PRAXI – HOSPODAŘENÍ A DAŇOVÁ PROBLEMATIKA (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2017
3 013 Kč
456. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY – KOMPLEXNÍ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2017
3 255 Kč
457. JAK NASTAVIT OPTIMÁLNÍ POSTUPY PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2017
4 344 Kč
458. ZAHRANIČNÍ HOLDINGOVÉ STRUKTURY – PRÁVNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI VČETNĚ… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2017
2 892 Kč
459. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2017
2 408 Kč
460. DESATERO UŽITEČNÉ KOMUNIKACE (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2017
4 344 Kč
461. KLÍČ K MOTIVACI A ZVYŠOVÁNÍ OSOBNÍHO VÝKONU (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2017
4 344 Kč
462. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI – KOMPLEXNÍ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2017
2 408 Kč
463. NÁJEM A PACHT A DALŠÍ ZPŮSOBY PŘENECHÁNÍ VĚCI K UŽÍVÁNÍ JINÉMU (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2017
2 529 Kč
464. ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2017
2 287 Kč
465. PREZENTAČNÍ A RÉTORICKÉ DOVEDNOSTI II – NADSTAVBA PRO POKROČILÉ (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5 - 23.5.2017
7 974 Kč
466. DODACÍ DOLOŽKY INCOTERMS 2010 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2017
2 408 Kč
467. MATEŘSKÁ A DCEŘINÁ SPOLEČNOST Z DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO POHLEDU (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2017
2 529 Kč
468. IFRS V PRAXI – PRO POKROČILÉ (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5 - 24.5.2017
9 063 Kč
469. ZÁKON O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2017
2 287 Kč
470. INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ – PRAKTICKÉ RADY PRO OBEZŘETNÉ PODNIKATELE (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2017
2 650 Kč
471. CONTROLLING PRO PODNIKOVÝ MANAGEMENT (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5 - 25.5.2017
11 846 Kč
472. ŘEŠENÍ KONFLIKTNÍCH A VYPJATÝCH SITUACÍ ASERTIVNÍMI A… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2017
4 344 Kč
473. ZÁKON O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2017
1 198 Kč
474. FACILITACE JEDNÁNÍ, PORAD I DISKUZÍ – CESTA K DOSAŽENÍ CÍLE (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2017
4 465 Kč
475. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET) – ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2017
2 287 Kč
476. RYCHLOČTENÍ, RACIONÁLNÍ ČTENÍ, INFO MANAGEMENT – ZRYCHLENÝ KURZ (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5 - 24.5.2017
10 479 Kč
477. UMISŤOVÁNÍ STAVEB – PRAKTICKÝ POHLED S POUKAZEM NA ZMĚNY PŘIPRAVOVANÉ… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2017
2 529 Kč
478. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ, VEDENÍ EVIDENČNÍCH LISTŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2017
2 287 Kč
479. SROVNÁNÍ ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2017
3 497 Kč
480. SERIÓZNÍ ZÁKLADY HERECTVÍ PRO NESERIÓZNÍ POUŽITÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2017
2 783 Kč
481. JAK VYUŽÍVAT KONTROLNÍ VAZBY V ÚČETNICTVÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2017
3 013 Kč
482. MZDOVÉ PŘEDPISY V PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2017
2 892 Kč
483. ZÍSKÁVÁNÍ, ANALÝZA A PREZENTACE DAT V MS EXCEL (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5 - 25.5.2017
7 853 Kč
484. MAJETEK PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ A IFRS – SROVNÁNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5 - 26.5.2017
6 401 Kč
485. VEDENÍ PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ AGENDY, MZDOVÝ AUDIT (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2017
2 892 Kč
486. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V KAŽDODENNÍ PRAXI A ZA POUŽITÍ MODELOVÝCH SITUACÍ A… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2017
3 134 Kč
487. DESET UŽITEČNÝCH NÁVYKŮ PRO JEDNODUCHOST PRÁCE (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2017
4 344 Kč
488. HODNOTICÍ ROZHOVORY PRO HODNOTITELE (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2017
4 344 Kč
489. KONSOLIDACE PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ A ZÁKLADY KONSOLIDACE PODLE IFRS … (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5 - 9.6.2017
12 088 Kč
490. ŠKOLA ZDRAVÝCH ZAD PRO KANCELÁŘSKÉ PROFESE (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2017
4 344 Kč
491. ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ROZVOJ FIRMY (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5.2017
4 344 Kč
492. MINIMUM ÚČETNICTVÍ PRO PRÁVNÍKY ANEB JAK LÉPE POROZUMĚT OBCHODNÍMU… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5.2017
2 892 Kč
493. TRIKY NAŠÍ MYSLI A SÍLA POZITIVNÍHO MYŠLENÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5.2017
4 344 Kč
494. SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU, ODMĚNY NEBO JINÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2017
2 892 Kč
495. PŘEVODNÍ CENY 2017 – AKTUÁLNÍ VÝZVA V PŘÍMÝCH DANÍCH (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2017
3 013 Kč
496. NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2017 A DALŠÍ ZMĚNY (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2017
2 650 Kč
497. PSYCHOHYGIENA – CÍLEVĚDOMÁ ÚPRAVA ŽIVOTNÍHO STYLU ANEB JAK UDRŽET… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2017
4 344 Kč
498. POSTAVENÍ JEDNATELE – PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2017
3 134 Kč
499. MANAŽERSKÁ PERSONALISTIKA SE ZAMĚŘENÍM NA NÁBOR PRACOVNÍKŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2017
4 344 Kč
500. JAK SE BRÁNIT MANIPULATIVNÍMU JEDNÁNÍ A ZÍSKAT JISTOTU V KRIZOVÝCH… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2017
4 344 Kč
501. FINANČNÍ ANALÝZA – KROK PO KROKU AŽ K SOUHRNNÝM ANALÝZÁM (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5 - 1.6.2017
7 974 Kč
502. KDO UMÍ ŘÍDIT SÁM SEBE, UMÍ ŘÍDIT OSTATNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2017
4 344 Kč
503. DPH PRO ZAČÍNAJÍCÍ SE ZAMĚŘENÍM NA TUZEMSKO – PRO VAŠI BEZCHYBNOU… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2017
3 134 Kč
504. OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ MAJETKU – ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2017
2 892 Kč
505. OPATŘENÍ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ A FINANCOVÁNÍ TERORISMU (AML/CFT) (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2017
3 013 Kč
506. DPH – PŘESHRANIČNÍ TRANSAKCE V PŘÍKLADECH – DOVOZ, VÝVOZ,… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.6.2017
2 771 Kč
507. ODŠTĚPNÝ ZÁVOD (ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PODNIKU) ZAHRANIČNÍ SPOLEČNOSTI V… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.6.2017
3 860 Kč
508. SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK – PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2017
3 376 Kč
509. DPH U DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2017
2 408 Kč
510. ŠPIČKOVÝ ZÁKAZNICKÝ SERVIS V PRAXI – JAK ZÍSKAT A UDRŽET SI SPOKOJENÉ… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2017
4 344 Kč
511. RESTRUKTURALIZACE A TRANSFORMACE – PRAKTICKÉ PŘÍKLADY FÚZÍ, ŠTĚPENÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2017
2 892 Kč
512. OPRAVNÉ POLOŽKY – DAŇOVÝ A ÚČETNÍ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2017
2 892 Kč
513. JAK VYTVOŘIT DOBRÝ DOTAZNÍK ANEB OD NÁPADU K VYHODNOCENÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2017
4 344 Kč
514. POKLADNA, PRÁCE S PENĚZI, KTERÉ NEJSOU VAŠE, PLATEBNÍ KARTY (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2017
2 408 Kč
515. ZÁKLADNÍ ORIENTACE V PERSONALISTICE (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6 - 7.6.2017
7 974 Kč
516. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRAXI VČETNĚ INFORMACÍ O NOVÉM OBECNÉM… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2017
2 290 Kč
517. VSTUP INVESTORA DO STARTUPU – PRÁVNÍ SOUVISLOSTI A RIZIKA (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2017
2 771 Kč
518. KOMPLIKOVANÉ ÚČETNÍ PŘÍPADY PRO NÁROČNÉ (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6 - 8.6.2017
5 796 Kč
519. PRÁCE S OBSÁHLÝMI TABULKAMI V MS EXCEL (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6 - 8.6.2017
7 853 Kč
520. IFRS – MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6 - 9.6.2017
9 063 Kč
521. DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB PO NOVELÁCH ROKU 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2017
3 013 Kč
522. VEDENÍ LIDÍ – MOJI LIDÉ, MOJE VIZITKA II. (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6 - 9.6.2017
7 974 Kč
523. STAVEBNÍ ZÁKON VE VAZBĚ NA JEHO NOVELU ZAVÁDĚJÍCÍ NOVÉ PRINCIPY… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2017
2 771 Kč
524. EMOČNÍ INTELIGENCE A JEJÍ VYUŽITÍ V PROFESNÍM A OSOBNÍM ŽIVOTĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6 - 9.6.2017
7 974 Kč
525. EXCELENTNÍ PAMĚŤ NENÍ POUHOU ILUZÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6 - 9.6.2017
9 317 Kč
526. TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB, PREVENCE PODVODŮ V ORGANIZACI (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6.2017
2 408 Kč
527. PRAKTICKÁ KOMUNIKACE PRO MANAŽERY V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6.2017
4 344 Kč
528. NUTNÉ EKONOMICKÉ, FINANČNÍ, MANAŽERSKÉ A BUSINESS KOMPETENCE PRO… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6 - 14.6.2017
11 967 Kč
529. CESTOVNÍ NÁHRADY V PŘÍKLADECH – PRO ZAČÍNAJÍCÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2017
2 650 Kč
530. OBCHODNÍ A VYJEDNÁVACÍ DOVEDNOSTI (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6 - 13.6.2017
7 974 Kč
531. DPH – ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ DODÁVEK ZBOŽÍ A SLUŽEB V RÁMCI EU, DO A ZE… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2017
2 650 Kč
532. CZECH ACCOUNTING PRACTICES FOR EXPATS (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6 - 13.6.2017
5 433 Kč
533. PRÁVNÍ MINIMUM PRO MANAŽERY A ČLENY STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2017
2 892 Kč
534. KURZ – ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET) (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2017
2 408 Kč
535. PROBLEMATICKÉ SITUACE V PŘESHRANIČNÍM OBCHODĚ A SLUŽBÁCH A JEJICH… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2017
2 529 Kč
536. VÝBĚROVÝ POHOVOR SE ZAMĚŘENÍM NA OSOBNOSTNÍ TENDENCE UCHAZEČŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2017
4 344 Kč
537. AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, KRÁTKODOBÉ PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2017
2 771 Kč
538. SOFT SKILLS VYŠŠÍ GENERACE – TISÍCERO DOVEDNOSTÍ KOMUNIKACE A… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6 - 14.6.2017
9 547 Kč
539. POZEMKY, DOMY, BYTY, SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ A KATASTR NEMOVITOSTÍ –… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2017
2 892 Kč
540. KONTROLNÍ HLÁŠENÍ DPH – PRAKTICKY PRO ROK 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2017
2 287 Kč
541. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE – CHARAKTERISTIKA A JEJICH VYHODNOCENÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2017
3 013 Kč
542. VYVLASTŇOVÁNÍ POZEMKŮ A STAVEB – PRAKTICKÁ APLIKACE (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2017
2 529 Kč
543. ZÁKLADY KONSOLIDACE PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2017
4 465 Kč
544. JAK ŘEŠIT ZÁLUDNÉ SITUACE V MANAŽERSKÉ PRAXI – MODELOVÉ PŘÍKLADY S… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2017
4 344 Kč
545. JAK NASTAVIT KVALITNÍ ADAPTAČNÍ PROCES PRO NOVÉ ZAMĚSTNANCE (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2017
4 344 Kč
546. PÍŠETE DOBŘE? PIŠTE PERFEKTNĚ ANEB PÍSEMNÁ KOMUNIKACE FORMÁLNĚ I… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2017
4 344 Kč
547. KARUSELOVÉ PODVODY – JAK SE BRÁNIT KŘIVÉMU NAŘČENÍ I OBVINĚNÍ A… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2017
3 134 Kč
548. NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK – ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2017
3 013 Kč
549. PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY – ZAČÍNÁM PREZENTOVAT (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6 - 16.6.2017
7 974 Kč
550. OBCHODNÍ SMLOUVY PRO PODNIKATELSKOU PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6.2017
2 529 Kč
551. ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY Z POHLEDU DANÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6.2017
2 408 Kč
552. NEGOCIACE PO TELEFONU (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6.2017
4 344 Kč
553. DESATERO UŽITEČNÉ KOMUNIKACE (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2017
4 344 Kč
554. ÚČETNÍ VÝKAZY – JAK ÚSPĚŠNĚ PREZENTOVAT JEJICH OBSAH (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2017
2 771 Kč
555. JAK ZVLÁDNOUT PRACOVNÍ STAROSTI A ZACHOVAT SI NADHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2017
4 344 Kč
556. MINIMUM CELNÍHO DEKLARANTA (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6 - 23.6.2017
8 458 Kč
557. VYBRANÉ NÁLEZY Z KONTROL FINANČNÍHO ÚŘADU (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6.2017
3 255 Kč
558. EFEKTIVNÍ PRÁCE S DATY DÍKY FUNKCÍM MS EXCEL (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6 - 21.6.2017
7 853 Kč
559. NOVÁ ÚPRAVA PRÁCE Z DOMOVA, DOVOLENÁ ZAMĚSTNANCE OD ROKU 2017 – NOVÁ… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6.2017
2 771 Kč
560. PŮSOBIVÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI JAKO CESTA K ÚSPĚŠNÉMU SEBEPROSAZENÍ,… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6 - 21.6.2017
7 974 Kč
561. LEADER – MANAGER – COACH™ (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6 - 21.6.2017
8 470 Kč
562. ÚČETNÍ A DAŇOVÉ JUDIKÁTY A JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
21.6.2017
3 376 Kč
563. SOUSEDSKÁ PRÁVA V PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
21.6.2017
2 529 Kč
564. ZLEPŠETE SVÉ SOUSTŘEDĚNÍ A POZORNOST VE VĚKU VYRUŠOVÁNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
21.6.2017
4 344 Kč
565. KONSOLIDACE PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ – PRAKTICKY V PROGRAMU EXCEL (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2017
4 465 Kč
566. JAK SPRÁVNĚ ZADÁVAT A HODNOTIT PRACOVNÍ ÚKOLY (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2017
4 344 Kč
567. EKONOMICKÁ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2017
2 408 Kč
568. ASERTIVITA, ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6 - 23.6.2017
7 974 Kč
569. PSYCHOSOMATIKA – PRÁCE S MYSLÍ I TĚLEM ANEB JAK PŘEDEJÍT POTÍŽÍM (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6.2017
4 344 Kč
570. NÁKLADY A VÝNOSY Z DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO POHLEDU (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6.2017
2 771 Kč
571. AKTUÁLNÍ TRENDY V HR ANEB S ČÍM SE NYNÍ MŮŽEME POTKAT (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6.2017
2 166 Kč
572. UMĚNÍ IMPROVIZACE – ZVLÁDEJTE NEOČEKÁVANÉ SITUACE (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2017
4 344 Kč
573. PREZENTAČNÍ A RÉTORICKÉ DOVEDNOSTI (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6 - 27.6.2017
7 974 Kč
574. NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY A CHYBY PŘI ZPRACOVÁNÍ MEZD (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2017
2 892 Kč
575. JAK ORGANIZOVAT, PŘIPRAVOVAT A HODNOTIT JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6.2017
4 344 Kč
576. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ OD A DO Z (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6 - 29.6.2017
7 248 Kč
577. TÝMOVÁ KOMUNIKACE KROK ZA KROKEM ANEB JAK SE DOMLUVIT A JAK… (PRAHA 1 - Malá Strana )
29.6.2017
4 344 Kč
578. KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH – PRO ZAČÍNAJÍCÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7 - 12.7.2017
6 885 Kč
579. EMOČNÍ INTELIGENCE A JEJÍ VYUŽITÍ V PROFESNÍM A OSOBNÍM ŽIVOTĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7 - 11.7.2017
7 974 Kč
580. UPLATŇOVÁNÍ DPH SE ZAMĚŘENÍM NA TUZEMSKO – PRO ZAČÍNAJÍCÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7.2017
2 892 Kč
581. POROVNÁNÍ PODNIKÁNÍ FYZICKÉ VS. PRÁVNICKÉ OSOBY Z DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.7.2017
2 892 Kč
582. DPH PŘI OBCHODU MEZI ČLENSKÝMI STÁTY EU A S TŘETÍMI ZEMĚMI V ROCE… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.7.2017
2 892 Kč
583. ZAVEDENÍ IFRS DO FIREMNÍHO ÚČETNICTVÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
11.7 - 12.7.2017
7 248 Kč
584. DPH V PŘÍKLADECH – WORKSHOP – PRO ZAČÍNAJÍCÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
12.7.2017
3 013 Kč
585. PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI, RÉTORIKA (PRAHA 1 - Nové Město )
12.7 - 13.7.2017
7 974 Kč
586. KONSOLIDACE – PROCVIČENÍ OBTÍŽNĚJŠÍCH OBLASTÍ PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
13.7.2017
4 465 Kč
587. TIME MANAGEMENT A ZVLÁDÁNÍ STRESU (PRAHA 1 - Nové Město )
13.7 - 14.7.2017
7 974 Kč
588. DAŇOVÉ A ÚČETNÍ PROBLÉMY PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY (PRAHA 1 - Nové Město )
13.7.2017
2 408 Kč
589. SVĚTOVÉ ÚČETNICTVÍ US GAAP A IFRS (SROVNÁNÍ A JEJICH VZÁJEMNÉ VYUŽITÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.7 - 20.7.2017
12 935 Kč
590. ZÁKONÍK PRÁCE 2017 – PRO ZAČÍNAJÍCÍ ANEB ZAČÍNÁM/VRACÍM SE K… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.7 - 19.7.2017
7 127 Kč
591. SMLOUVY A DALŠÍ INSTITUTY OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A ZÁKONA O OBCHODNÍCH… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.7.2017
3 255 Kč
592. ASERTIVITA, ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
20.7 - 21.7.2017
7 974 Kč
593. TRANSFEROVÉ CENY V KONCERNOVÝCH STRUKTURÁCH (PRAHA 1 - Nové Město )
20.7.2017
3 013 Kč
594. ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ – PRO ZAČÍNAJÍCÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
20.7.2017
2 771 Kč
595. MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI ANEB JAK VÉST A MOTIVOVAT LIDI K VYŠŠÍM VÝKONŮM (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7 - 25.7.2017
7 974 Kč
596. VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY – PRO ZAČÍNAJÍCÍ MZDOVÉ ÚČETNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7 - 25.7.2017
4 707 Kč
597. EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ MS OFFICE (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7 - 26.7.2017
11 919 Kč
598. MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS) – SPECIÁLKA OD A DO… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.7 - 24.8.2017
19 348 Kč
599. MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARDY I. – SPECIÁLKA OD A DO Z (PRAHA 1 - Nové Město )
25.7 - 27.7.2017
10 031 Kč
600. POHLEDÁVKY, PREVENCE JEJICH VZNIKU A EFEKTIVNÍ VYMÁHÁNÍ ANEB JAK… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.7.2017
2 771 Kč
601. VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY – KOMPLIKOVANÉ MZDOVÉ VÝPOČTY (PRAHA 1 - Nové Město )
26.7.2017
3 013 Kč
602. EKONOMICKÉ, DAŇOVÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (PRAHA 1 - Nové Město )
27.7.2017
2 771 Kč
603. DPH U SLUŽEB POSKYTNUTÝCH V RÁMCI INTRAKOMUNITÁRNÍHO PLNĚNÍ A TŘETÍM… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.7.2017
2 408 Kč
604. JAK SE VYHNOUT NEJČASTĚJŠÍM CHYBÁM PŘI UZAVÍRÁNÍ A REALIZACI SMLUV V… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.8.2017
2 892 Kč
605. OBCHODNÍ A VYJEDNÁVACÍ DOVEDNOSTI (PRAHA 1 - Nové Město )
10.8 - 11.8.2017
7 974 Kč
606. PREZENTAČNÍ A RÉTORICKÉ DOVEDNOSTI (PRAHA 1 - Nové Město )
14.8 - 15.8.2017
7 974 Kč
607. SKLADOVÉ ZÁSOBY, JEJICH POŘÍZENÍ S VAZBOU NA ÚČETNICTVÍ, DAŇ Z PŘÍJMŮ… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.8.2017
2 771 Kč
608. ZAHRANIČNÍ OBCHOD – KOMPLEXNÍ VÝKLAD Z POHLEDU UPLATŇOVÁNÍ DPH,… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.8 - 16.8.2017
7 248 Kč
609. ZÁKONÍK PRÁCE Z POHLEDU PRAXE V ROCE 2017 – PRO POKROČILÉ (PRAHA 1 - Nové Město )
15.8 - 16.8.2017
4 707 Kč
610. CESTOVNÍ NÁHRADY 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.8.2017
2 166 Kč
611. TIME MANAGEMENT A ZVLÁDÁNÍ STRESU (PRAHA 1 - Nové Město )
21.8 - 22.8.2017
7 974 Kč
612. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (PRAHA 1 - Nové Město )
22.8 - 23.8.2017
4 344 Kč
613. MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARDY II. – SPECIÁLKA OD A DO Z (PRAHA 1 - Nové Město )
22.8 - 24.8.2017
10 031 Kč
614. CESTOVNÍ NÁHRADY VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A DALŠÍ PRÁVNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.8.2017
2 408 Kč
615. ÚČTO A DANĚ ANEB ŠKOLÍME SE V PŘÍRODĚ – XV. ROČNÍK (KÁCOV) (KÁCOV )
24.8 - 26.8.2017
7 259 Kč
616. ASERTIVITA, ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
29.8 - 30.8.2017
7 974 Kč
617. ÚČETNÍ PŘÍPADY PRO POKROČILÉ (PRAHA 1 - Nové Město )
29.8 - 30.8.2017
5 675 Kč
618. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ OD A DO Z – PRO MÍRNĚ POKROČILÉ (PRAHA 1 - Nové Město )
5.9 - 7.9.2017
7 248 Kč
619. ZAHRANIČNÍ OBCHOD Z POHLEDU UPLATŇOVÁNÍ DPH, CELNÍCH PŘEDPISŮ,… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.9 - 13.9.2017
7 248 Kč
620. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK – ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2017
3 134 Kč
621. ÚČETNICTVÍ PRO NEÚČETNÍ V DAŇOVÝCH SOUVISLOSTECH (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2017
4 344 Kč
622. JAK VYUŽÍVAT KONTROLNÍ VAZBY V ÚČETNICTVÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2017
3 013 Kč
623. NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY A CHYBY PŘI ZPRACOVÁNÍ MEZD (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2017
2 892 Kč
624. SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU, ODMĚNY NEBO JINÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2017
2 650 Kč
625. INTRASTAT V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10.2017
2 650 Kč
626. ÚČETNÍ A DAŇOVÉ AKTUALITY OČIMA DAŇOVÉ PORADKYNĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2017
2 892 Kč
627. PRAKTIKUM PRO ZAČÍNAJÍCÍ PERSONALISTY A MZDOVÉ ÚČETNÍ 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10 - 18.10.2017
4 465 Kč

Žádné položky.

Elektronické kurzy

CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2014 (záznam on-line)
1 150 Kč
CESTOVNÍ NÁHRADY (záznam DVD)
1 392 Kč
CESTOVNÍ NÁHRADY (záznam on-line)
1 150 Kč
Daň z příjmu fyzických osob 2015 a daňové přiznání za rok 2014 …
1 150 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2016/2017 (on-line kurz)
1 392 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2015 a daňové přiznání právnických osob…
1 150 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2017 a daňové přiznání za rok…
1 392 Kč
Daně a účetnictví v roce 2015 – první poznatky z praxe (záznam on…
1 150 Kč
Daňová kontrola (on-line kurz)
1 392 Kč
DPH EU 2017 (on-line kurz)
1 392 Kč
DPH pro začátečníky (on-line kurz)
1 392 Kč
DPH v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
DPH v tuzemsku 2014, 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (záznam DVD)
1 392 Kč
EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (záznam on-line)
1 150 Kč
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD)
1 392 Kč
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam on-line)
1 150 Kč
INCOTERMS 2010 (záznam DVD)
1 392 Kč
INCOTERMS 2010 (záznam on-line)
1 150 Kč
INTRASTAT OD A DO Z (záznam DVD)
1 392 Kč
INTRASTAT OD A DO Z (záznam on-line)
1 150 Kč
JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam on-line)
1 150 Kč
JAK VYPLŇOVAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK VYPLŇOVAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam on…
1 150 Kč
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD)
1 392 Kč
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam on-line)
1 150 Kč
Novela zákoníku práce od 1. 4. 2017 (on-line kurz)
1 392 Kč
Novinky v daních a účetnictví 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1.1.2017 (on-line kurz)
1 392 Kč
Novinky ve mzdách 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky ve mzdách v roce 2017 (on-line kurz)
1 392 Kč
Pracovní právo pro mzdové účetní v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
PRACOVNÍ SMLOUVY A JAK NA NĚ Z POHLEDU PRAXE (záznam DVD)
1 392 Kč
PRACOVNÍ SMLOUVY A JAK NA NĚ Z POHLEDU PRAXE (záznam on-line)
1 150 Kč
PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU …
1 392 Kč
PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU …
1 150 Kč
Problematika pohledávek a dluhů (závazků) v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam DVD)
1 392 Kč
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam on-line)
1 150 Kč
Roční zúčtování daně z příjmů 2016 (on-line kurz)
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY (záznam DVD)
3 351 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY (záznam on-line)
2 950 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – PRŮBĚH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – PRŮBĚH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 150 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 150 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 150 Kč
SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU (záznam DVD)
1 392 Kč
SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU (záznam on-line)
1 150 Kč
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ (on…
1 150 Kč
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ …
1 392 Kč
STYLISTIKA MODERNÍHO E-MAILU – OBCHODNÍ I OSOBNÍ KORESPONDENCE …
1 392 Kč
STYLISTIKA MODERNÍHO E-MAILU – OBCHODNÍ I OSOBNÍ KORESPONDENCE …
1 150 Kč
Účetní závěrka 2014 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 150 Kč
Účetní závěrka 2016 pro právnické osoby (on-line kurz)
1 392 Kč
ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PODLE NORMY ČSN 01 6910 – ZMĚNY A NOVINKY ROKU 2014…
1 392 Kč
ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PODLE NORMY ČSN 01 6910 – ZMĚNY A NOVINKY ROKU 2014…
1 150 Kč
VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY PRO ZAČÍNAJÍCÍ (záznam on-line)
1 150 Kč
ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam on-line)
1 150 Kč
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam on-line)
1 150 Kč
ZAMĚSTNÁVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮ, STUDENTŮ – VZNIK A PRŮBĚH PP VZTAHU Z…
1 392 Kč
ZAMĚSTNÁVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮ, STUDENTŮ – VZNIK A PRŮBĚH PP VZTAHU Z…
1 150 Kč
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 – ZMĚNY V ROCE 2014 A K 1. 1. 2015 …
1 392 Kč
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 – ZMĚNY V ROCE 2014 A K 1. 1. 2015 …
1 150 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2017 – změny v roce 2016 a k 1.1.2017 (on…
1 392 Kč
Zhodnocení praktických dopadů v roce 2016 a novelizace…
1 392 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.