Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 1. VOX a.s., 23.10.2013, 11:21

V dnešní době stále více společností využívá pro řízení lidských zdrojů model HR business partnerství, a to proto, že řízení lidských zdrojů by se nemělo zabývat pouze správou personální administrativy, ale mělo by směřovat k propojení strategických cílů společnosti. HR manažer by se měl aktivně podílet na zisku společnosti, být partnerem jejího vedení  a snažit se dosahovat společných cílů.
6. 11. 2013 vám společnost 1. VOX a.s. umožní vyzkoušet si, pod vedením zkušených konzultantů, vhodné formy i čas implementace principů HR business partneringu a připravit plán přípravy organizace i samotného úseku řízení lidských zdrojů na tuto, často velice kulturně radikální změnu.
Poučte se z úspěšných i neúspěšných aplikací ze širokého spektra organizací, které se rozhodly implementovat model HR business partneringu.

Bližší informace o programu naleznete na webových stránkách vox.cz nebo telefonicky 277 000 485 nebo 777 741 777.


Firma 1. VOX a.s. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. UPLATŇOVÁNÍ DPH SE ZAMĚŘENÍM NA TUZEMSKO V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2017
2 892 Kč
2. KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4 - 28.4.2017
6 885 Kč
3. NEMOVITOSTI A JEJICH NÁJEM Z ÚČETNÍHO A DAŇOVÉHO POHLEDU (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2017
2 892 Kč
4. DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ASPEKTY DAROVÁNÍ A DALŠÍCH FOREM FUNDRAISINGU (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2017
2 499 Kč
5. DPH PŘI OBCHODU MEZI ČLENSKÝMI STÁTY EU A S TŘETÍMI ZEMĚMI V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2017
2 892 Kč
6. ÚČETNICTVÍ PODLE SLOVENSKÝCH PŘEDPISŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2017
3 134 Kč
7. DPH V PŘÍKLADECH – WORKSHOP (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4.2017
2 892 Kč
8. VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO ČLENSKÝCH STÁTŮ EU – NA CO VŠECHNO PAMATOVAT (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4.2017
2 771 Kč
9. PADESÁT BAREV PADESÁTKY ANEB JAK ZAUJMOUT ZAMĚSTNAVATELE SVÝMI… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4.2017
4 344 Kč
10. ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PODNIKU ZAHRANIČNÍ OSOBY NA SLOVENSKU – ZALOŽENÍ,… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.5.2017
3 134 Kč
11. NOVINKY V PRAVOPISE, STYLISTICE A NORMĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
2.5.2017
1 990 Kč
12. DPH PRO MÍRNĚ POKROČILÉ NA DESÍTKÁCH PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
2.5.2017
2 287 Kč
13. PROFITABILITA – JEJÍ VNÍMÁNÍ A UŽITÍ PŘI SOUČASNÉM FIREMNÍM,… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.5 - 4.5.2017
11 967 Kč
14. DLOUHODOBÝ MAJETEK U VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK (PRAHA 1 - Nové Město )
2.5.2017
2 190 Kč
15. DAŇOVÉ MODELOVÁNÍ PRO PRÁVNICKÉ OSOBY NA SLOVENSKU (PRAHA 1 - Nové Město )
3.5.2017
3 134 Kč
16. JAK NAPLNO VYUŽÍVAT FIREMNÍ ADMINISTRAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY (PRAHA 1 - Nové Město )
3.5.2017
4 344 Kč
17. VZÁJEMNÉ SOUVISLOSTI DPH, DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB A ÚČETNICTVÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
3.5.2017
3 376 Kč
18. ASERTIVITA, ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
3.5 - 4.5.2017
7 974 Kč
19. PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY V ROCE 2017 (HAVLÍČKŮV BROD )
3.5.2017
1 682 Kč
20. JAK SE VYHNOUT NEJČASTĚJŠÍM CHYBÁM PŘI UZAVÍRÁNÍ A REALIZACI SMLUV V… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.5.2017
2 892 Kč
21. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA – PRAKTICKÉ PŘÍKLADY PRO POKROČILÉ PODLE… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.5.2017
4 102 Kč
22. INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ – ŘEŠENÍ ÚPADKU ODDLUŽENÍM PO NOVELE (PRAHA 1 - Nové Město )
4.5.2017
2 650 Kč
23. POVINNÁ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE DATOVOU SCHRÁNKOU ANEB "JAK EFEKTIVNĚ… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.5.2017
2 400 Kč
24. ZNEUŽITÍ PRÁVA V DAŇOVÉ OBLASTI (PRAHA 1 - Nové Město )
9.5.2017
2 771 Kč
25. DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
9.5 - 11.5.2017
7 248 Kč
26. ÚČETNICTVÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (PRAHA 1 - Nové Město )
9.5 - 11.5.2017
5 445 Kč
27. VLASTNÍ ZDROJE U VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK (PRAHA 1 - Nové Město )
9.5.2017
2 190 Kč
28. DAŇOVÉ A ÚČETNÍ PROBLÉMY PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY (PRAHA 1 - Nové Město )
10.5.2017
2 408 Kč
29. SLYŠÍME SE – NEBO JEN MLUVÍME? (PRAHA 1 - Nové Město )
10.5.2017
4 344 Kč
30. JAK ŘEŠIT KRIZOVÉ SITUACE VE VYJEDNÁVÁNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
10.5 - 11.5.2017
7 974 Kč
31. VYÚČTOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍCH CEST – ŘEŠENÍ PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.5.2017
2 408 Kč
32. JAK NA POUTAVÉ GRAFY V MS EXCEL (PRAHA 1 - Nové Město )
10.5.2017
4 223 Kč
33. VIZITKA PÍSEMNÉ KOMUNIKACE – JAK PŘEJÍT OD CHYB A NEDOSTATKŮ K… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5.2017
2 200 Kč
34. INTRASTAT – VYKAZOVÁNÍ VNITROUNIJNÍHO OBCHODU SE ZBOŽÍM A JEHO… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5.2017
2 628 Kč
35. ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY V KAŽDODENNÍ PRAXI VČETNĚ PŘÍKLADŮ ÚČTOVÁNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5.2017
2 771 Kč
36. CHCETE UČIT NEBO NAUČIT ANEB METODIKA PRO INTERNÍ I EXTERNÍ ŠKOLITELE (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5 - 12.5.2017
7 974 Kč
37. ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI – SPECIÁLKA (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5 - 12.5.2017
4 707 Kč
38. BAREVNÁ BILANČNÍ DIAGNOSTIKA – POZNEJTE SVÉ BUDOUCÍ KOLEGY (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5.2017
5 252 Kč
39. MODERNÍ ASERTIVITA V PRAXI ANEB NAUČTE SE ŘÍKAT "ANO" (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2017
4 344 Kč
40. BYTOVÁ DRUŽSTVA V PRAXI – ÚČETNICTVÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2017
2 771 Kč
41. BYTOVÁ DRUŽSTVA V PRAXI – HOSPODAŘENÍ, ÚČETNICTVÍ A DANĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5 - 17.5.2017
4 816 Kč
42. MZDOVÁ A PERSONÁLNÍ SPECIÁLKA VČETNĚ MZDOVÉHO AUDITU (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5 - 25.5.2017
21 151 Kč
43. VEDENÍ PROBLEMATICKÝCH JEDINCŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2017
4 344 Kč
44. KOMPLEXNÍ POHLED NA DAŇOVOU SOUSTAVU V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5 - 19.5.2017
12 451 Kč
45. ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU – KOMPLEXNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2017
2 408 Kč
46. JAK VÍCE VYUŽÍVAT MOZEK – PRÁCE S INFORMACEMI, KREATIVNÍ MYŠLENÍ,… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5 - 16.5.2017
7 974 Kč
47. JEDNÁME S KLIENTEM PO TELEFONU (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2017
4 344 Kč
48. ZÁKONÍK PRÁCE A NAVAZUJÍCÍ PŘEDPISY PRO FIREMNÍ PRAXI V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2017
3 255 Kč
49. US GAAP – PRO POKROČILÉ (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5 - 17.5.2017
9 063 Kč
50. DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB – KOMPLEXNÍ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2017
2 408 Kč
51. PERSONALISTIKA A BEZPEČNOST PRÁCE (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2017
2 045 Kč
52. FKSP A SOCIÁLNÍ FONDY – AKTUÁLNÍ STAV A NOVINKY 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2017
2 166 Kč
53. MARKETING PRO ASISTENTKY (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2017
4 344 Kč
54. PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2017
2 771 Kč
55. DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ A DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ – KOMPLEXNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2017
3 134 Kč
56. KONFLIKTY A ASERTIVITA ANEB JAK ZVLÁDAT SOUČASNÝ TLAK V PRÁCI I… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5 - 17.5.2017
7 974 Kč
57. PŮSOBIVÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI JAKO CESTA K ÚSPĚŠNÉMU SEBEPROSAZENÍ,… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5 - 17.5.2017
7 974 Kč
58. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB – KOMPLEXNÍ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2017
2 408 Kč
59. JAK POPSAT VÝSLEDKY KONTROLY NEBO AUDITU (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2017
2 390 Kč
60. SPOTŘEBNÍ DANĚ, EKOLOGICKÁ DAŇ – KOMPLEXNÍ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2017
2 408 Kč
61. BYTOVÁ DRUŽSTVA V PRAXI – HOSPODAŘENÍ A DAŇOVÁ PROBLEMATIKA (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2017
3 013 Kč
62. TVORBA DATABÁZE V MS ACCESS (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5 - 18.5.2017
7 853 Kč
63. PŘEDPISY O ZAMĚSTNANOSTI (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2017
2 287 Kč
64. CESTOVNÍ NÁHRADY VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A DALŠÍ PRÁVNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2017
2 408 Kč
65. JAK NASTAVIT OPTIMÁLNÍ POSTUPY PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2017
4 344 Kč
66. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY – KOMPLEXNÍ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2017
3 255 Kč
67. JAK VYBUDOVAT FUNGUJÍCÍ TÝM VE VAŠÍ FIRMĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5 - 19.5.2017
7 974 Kč
68. ZAHRANIČNÍ HOLDINGOVÉ STRUKTURY – PRÁVNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI VČETNĚ… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2017
2 892 Kč
69. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2017
2 408 Kč
70. JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ PRO SPOLKY/OBČANSKÁ SDRUŽENÍ, CÍRKEVNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2017
2 390 Kč
71. JAK VYTĚŽIT MAXIMUM ZE SWOT ANALÝZY VAŠÍ FIRMY (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2017
4 344 Kč
72. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI – KOMPLEXNÍ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2017
2 408 Kč
73. DESATERO UŽITEČNÉ KOMUNIKACE (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2017
4 344 Kč
74. CONTROLLING PRO PODNIKOVÝ MANAGEMENT (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5 - 25.5.2017
11 846 Kč
75. ÚČTOVÁNÍ V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH ÚČTOVÝCH TŘÍD 0–7 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5 - 24.5.2017
4 828 Kč
76. ZÁKON O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2017
2 287 Kč
77. IFRS V PRAXI – PRO POKROČILÉ (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5 - 24.5.2017
9 063 Kč
78. AKTIVNĚ PROTI STRESU A VYHOŘENÍ ANEB NEJVĚTŠÍ OMEZENÍ JSOU V NAŠÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2017
4 344 Kč
79. MATEŘSKÁ A DCEŘINÁ SPOLEČNOST Z DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO POHLEDU (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2017
2 529 Kč
80. INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ – PRAKTICKÉ RADY PRO OBEZŘETNÉ PODNIKATELE (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2017
2 650 Kč
81. ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2017
2 287 Kč
82. DODACÍ DOLOŽKY INCOTERMS 2010 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2017
2 408 Kč
83. RYCHLOČTENÍ, RACIONÁLNÍ ČTENÍ, INFO MANAGEMENT – ZRYCHLENÝ KURZ (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5 - 24.5.2017
10 479 Kč
84. ZÁKON O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2017
1 198 Kč
85. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET) V PODMÍNKÁCH ROKU 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2017
2 287 Kč
86. E-LEARNING FORUM 2017 – XVII. ROČNÍK (PRAHA 4 )
23.5.2017
4 717 Kč
87. FACILITACE JEDNÁNÍ, PORAD I DISKUZÍ – CESTA K DOSAŽENÍ CÍLE (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2017
4 465 Kč
88. ŘEŠENÍ KONFLIKTNÍCH A VYPJATÝCH SITUACÍ ASERTIVNÍMI A… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2017
4 344 Kč
89. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ, VEDENÍ EVIDENČNÍCH LISTŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2017
2 287 Kč
90. UMISŤOVÁNÍ STAVEB – PRAKTICKÝ POHLED S POUKAZEM NA ZMĚNY PŘIPRAVOVANÉ… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2017
2 529 Kč
91. JAK VYUŽÍVAT KONTROLNÍ VAZBY V ÚČETNICTVÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2017
3 013 Kč
92. ZÍSKÁVÁNÍ, ANALÝZA A PREZENTACE DAT V MS EXCEL (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5 - 25.5.2017
7 853 Kč
93. MLUVIT ČI NEMLUVIT? RÉTORIKA PRAKTICKY (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2017
4 344 Kč
94. SERIÓZNÍ ZÁKLADY HERECTVÍ PRO NESERIÓZNÍ POUŽITÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2017
2 783 Kč
95. MZDOVÉ PŘEDPISY V PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2017
2 892 Kč
96. SROVNÁNÍ ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2017
3 497 Kč
97. ŠKOLA ZDRAVÝCH ZAD (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2017
4 344 Kč
98. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V KAŽDODENNÍ PRAXI A ZA POUŽITÍ MODELOVÝCH SITUACÍ A… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2017
3 134 Kč
99. VEDENÍ PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ AGENDY, MZDOVÝ AUDIT (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2017
2 892 Kč
100. MAJETEK PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ A IFRS – SROVNÁNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5 - 26.5.2017
6 401 Kč
101. ČTYŘI UŽITEČNÉ NÁVYKY PRO EFEKTIVNÍ PRÁCI (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2017
4 344 Kč
102. KONSOLIDACE PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ A ZÁKLADY KONSOLIDACE PODLE IFRS … (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5 - 9.6.2017
12 088 Kč
103. ETIKETA PRO ÚŘEDNICE A ÚŘEDNÍKY (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5.2017
2 299 Kč
104. TRIKY NAŠÍ MYSLI A SÍLA POZITIVNÍHO MYŠLENÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5.2017
4 344 Kč
105. PADESÁT BAREV PADESÁTKY ANEB JAK ZAUJMOUT ZAMĚSTNAVATELE SVÝMI… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5.2017
4 344 Kč
106. Novela zákona o DPH v roce 2017 – výklad (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5.2017
2 287 Kč
107. ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ROZVOJ FIRMY (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5.2017
4 344 Kč
108. ZÁKLADY MARKETINGU PRO NEMARKETÉRY (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5.2017
4 344 Kč
109. PREZENTAČNÍ A RÉTORICKÉ DOVEDNOSTI II – NADSTAVBA PRO POKROČILÉ (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5 - 30.5.2017
7 974 Kč
110. SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU, ODMĚNY NEBO JINÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2017
2 892 Kč
111. PSYCHOHYGIENA – CÍLEVĚDOMÁ ÚPRAVA ŽIVOTNÍHO STYLU ANEB JAK UDRŽET… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2017
4 344 Kč
112. PŘEVODNÍ CENY 2017 – AKTUÁLNÍ VÝZVA V PŘÍMÝCH DANÍCH (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2017
3 013 Kč
113. VZTAHY NA PRACOVIŠTI – ŘEŠME POTÍŽE DŘÍVE NEŽ NASTANOU (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2017
4 344 Kč
114. NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2017 A DALŠÍ ZMĚNY (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2017
2 650 Kč
115. POSTAVENÍ JEDNATELE – PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2017
3 134 Kč
116. JAK SE BRÁNIT MANIPULATIVNÍMU JEDNÁNÍ A ZÍSKAT JISTOTU V KRIZOVÝCH… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2017
4 344 Kč
117. METODA DISC A JEJÍ APLIKACE V PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2017
4 344 Kč
118. DPH PRO ZAČÍNAJÍCÍ SE ZAMĚŘENÍM NA TUZEMSKO – PRO VAŠI BEZCHYBNOU… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2017
3 134 Kč
119. MANAŽERSKÁ PERSONALISTIKA SE ZAMĚŘENÍM NA NÁBOR PRACOVNÍKŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2017
4 344 Kč
120. ZVLÁDÁNÍ OBTÍŽNÉ KOMUNIKACE S KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A JEJICH… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2017
1 800 Kč
121. ZÁKLADY PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ DLE ZMĚN PŘEDPISŮ PRO ROK 2017 – VÝKLAD… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5 - 2.6.2017
7 974 Kč
122. FINANČNÍ ANALÝZA – KROK PO KROKU AŽ K SOUHRNNÝM ANALÝZÁM (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5 - 1.6.2017
7 974 Kč
123. KDO UMÍ ŘÍDIT SÁM SEBE, UMÍ ŘÍDIT OSTATNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2017
4 344 Kč
124. AKTIVNÍ TELEMARKETING ANEB JAK ÚSPĚŠNĚ KOMUNIKOVAT PO TELEFONU (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5 - 1.6.2017
7 974 Kč
125. OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ MAJETKU – ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2017
2 892 Kč
126. NÁKUPNÍ ZÁKLADY – OSVOJTE SI DOVEDNOSTI NÁKUPU (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2017
4 344 Kč
127. OPATŘENÍ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ A FINANCOVÁNÍ TERORISMU (AML/CFT) (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2017
3 013 Kč
128. CO NÁS POHÁNÍ ANEB JAK PRACOVAT S MOTIVACÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2017
4 223 Kč
129. OBCHODNÍ A VYJEDNÁVACÍ DOVEDNOSTI (PRAHA 1 - Nové Město )
1.6 - 2.6.2017
7 974 Kč
130. ODŠTĚPNÝ ZÁVOD (ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PODNIKU) ZAHRANIČNÍ SPOLEČNOSTI V… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.6.2017
3 860 Kč
131. KOUČOVÁNÍ JAKO STYL VEDENÍ LIDÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
1.6.2017
4 344 Kč
132. DPH – PŘESHRANIČNÍ TRANSAKCE V PŘÍKLADECH – DOVOZ, VÝVOZ,… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.6.2017
2 771 Kč
133. PROBLÉMY S DOTACEMI A JAK NA NĚ, V TEORII A PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
1.6.2017
2 499 Kč
134. FORENZNÍ ÚČETNICTVÍ ANEB JAK SNÍŽIT RIZIKA PODVODNÉHO JEDNÁNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2017
2 287 Kč
135. Deutsch für HR Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2017
2 771 Kč
136. SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK – PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2017
3 376 Kč
137. OPRAVNÉ POLOŽKY – DAŇOVÝ A ÚČETNÍ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2017
2 892 Kč
138. RESTRUKTURALIZACE A TRANSFORMACE – PRAKTICKÉ PŘÍKLADY FÚZÍ, ŠTĚPENÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2017
2 892 Kč
139. JAK VYTVOŘIT DOBRÝ DOTAZNÍK ANEB OD NÁPADU K VYHODNOCENÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2017
4 344 Kč
140. MANAGEMENT V PODMÍNKÁCH ČASOVÉHO TLAKU (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2017
4 344 Kč
141. DPH U DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2017
2 408 Kč
142. ŠPIČKOVÝ ZÁKAZNICKÝ SERVIS V PRAXI – JAK ZÍSKAT A UDRŽET SI SPOKOJENÉ… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2017
4 344 Kč
143. POKLADNA, PRÁCE S PENĚZI, KTERÉ NEJSOU VAŠE, PLATEBNÍ KARTY (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2017
2 408 Kč
144. ZÁKLADNÍ ORIENTACE V PERSONALISTICE (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6 - 7.6.2017
7 974 Kč
145. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRAXI VČETNĚ INFORMACÍ O NOVÉM OBECNÉM… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2017
2 290 Kč
146. SPEEDREADING IN ENGLISH (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2017
5 984 Kč
147. VSTUP INVESTORA DO STARTUPU – PRÁVNÍ SOUVISLOSTI A RIZIKA (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2017
2 771 Kč
148. PRAKTICKÝ SEMINÁŘ K OTÁZKÁM POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ POVINNÝMI SUBJEKTY… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2017
2 299 Kč
149. EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE – NEVERBÁLNÍ A VERBÁLNÍ KOMUNIKACE, ASERTIVNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6 - 7.6.2017
7 974 Kč
150. IFRS – MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ KOMPLEXNĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6 - 9.6.2017
9 063 Kč
151. NAŘÍZENÍ EU Č. 910/2014 EIDAS A SPRÁVA DOKUMENTŮ - AKTUÁLNÍ STAV… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2017
2 299 Kč
152. KOMPLIKOVANÉ ÚČETNÍ PŘÍPADY PRO NÁROČNÉ (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6 - 8.6.2017
5 796 Kč
153. DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB PO NOVELÁCH ROKU 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2017
3 013 Kč
154. PRÁCE S OBSÁHLÝMI TABULKAMI V MS EXCEL (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6 - 8.6.2017
7 853 Kč
155. JAK VYUŽÍT NETWORKING V PRAXI PERSONALISTY (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2017
4 344 Kč
156. EMOČNÍ INTELIGENCE A JEJÍ VYUŽITÍ V PROFESNÍM A OSOBNÍM ŽIVOTĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6 - 9.6.2017
7 974 Kč
157. TIME MANAGEMENT IN ENGLISH IN SIX STEPS (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2017
5 984 Kč
158. EXCELENTNÍ PAMĚŤ NENÍ POUHOU ILUZÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6 - 9.6.2017
9 317 Kč
159. VEDENÍ LIDÍ – MOJI LIDÉ, MOJE VIZITKA II. (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6 - 9.6.2017
7 974 Kč
160. STAVEBNÍ ZÁKON VE VAZBĚ NA JEHO NOVELU ZAVÁDĚJÍCÍ NOVÉ PRINCIPY… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2017
2 771 Kč
161. TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB, PREVENCE PODVODŮ V ORGANIZACI (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6.2017
2 408 Kč
162. PRAKTICKÁ KOMUNIKACE PRO MANAŽERY V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6.2017
4 344 Kč
163. NUTNÉ EKONOMICKÉ, FINANČNÍ, MANAŽERSKÉ A BUSINESS KOMPETENCE PRO… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6 - 14.6.2017
11 967 Kč
164. DPH – ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ DODÁVEK ZBOŽÍ A SLUŽEB V RÁMCI EU, DO A ZE… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2017
2 650 Kč
165. CZECH ACCOUNTING PRACTICES FOR EXPATS (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6 - 13.6.2017
5 433 Kč
166. CESTOVNÍ NÁHRADY V PŘÍKLADECH – PRO ZAČÍNAJÍCÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2017
2 650 Kč
167. TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ Z KOMUNIKACE, TYPOLOGIE A OBRANY PROTI MANIPULACI (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6 - 13.6.2017
7 974 Kč
168. PRÁVNÍ MINIMUM PRO MANAŽERY A ČLENY STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2017
2 892 Kč
169. AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, KRÁTKODOBÉ PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2017
2 771 Kč
170. MĚJTE SVOJI FIRMU I TÝM POD KONTROLOU (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6 - 14.6.2017
7 974 Kč
171. VÝBĚROVÝ POHOVOR SE ZAMĚŘENÍM NA OSOBNOSTNÍ TENDENCE UCHAZEČŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2017
4 344 Kč
172. SOFT SKILLS VYŠŠÍ GENERACE – TISÍCERO DOVEDNOSTÍ KOMUNIKACE A… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6 - 14.6.2017
9 547 Kč
173. PROBLEMATICKÉ SITUACE V PŘESHRANIČNÍM OBCHODĚ A SLUŽBÁCH A JEJICH… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2017
2 529 Kč
174. MANAGEMENT VE SLUŽBÁCH A POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2017
2 499 Kč
175. JAK VYMÁHAT (NEJEN OBCHODNÍ) POHLEDÁVKY (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2017
4 344 Kč
176. KURZ – ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET) (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2017
2 408 Kč
177. POZEMKY, DOMY, BYTY, SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ A KATASTR NEMOVITOSTÍ –… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2017
2 892 Kč
178. KONTROLNÍ HLÁŠENÍ DPH – PRAKTICKY PRO ROK 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2017
2 287 Kč
179. NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2017
2 390 Kč
180. JAK NASTAVIT KVALITNÍ ADAPTAČNÍ PROCES PRO NOVÉ ZAMĚSTNANCE (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2017
4 344 Kč
181. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE – CHARAKTERISTIKA A JEJICH VYHODNOCENÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2017
3 013 Kč
182. NOVELY ZÁKONÍKU PRÁCE, ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI A ZÁKONA O INSPEKCI… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2017
2 892 Kč
183. POSTUP KONTROLY PODLE ZÁKONA č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU A… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2017
2 499 Kč
184. JAK ŘEŠIT ZÁLUDNÉ SITUACE V MANAŽERSKÉ PRAXI – MODELOVÉ PŘÍKLADY S… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2017
4 344 Kč
185. ZÁKLADY KONSOLIDACE PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2017
4 465 Kč
186. VYVLASTŇOVÁNÍ POZEMKŮ A STAVEB – PRAKTICKÁ APLIKACE (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2017
2 529 Kč
187. KARUSELOVÉ PODVODY – JAK SE BRÁNIT KŘIVÉMU NAŘČENÍ I OBVINĚNÍ A… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2017
3 134 Kč
188. NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK – ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2017
3 013 Kč
189. PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI PRO ZAČÁTEČNÍKY (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6 - 16.6.2017
7 974 Kč
190. PRODEJ JAKO HRA (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2017
2 904 Kč
191. ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY Z POHLEDU DANÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6.2017
2 408 Kč
192. NEGOCIACE PO TELEFONU (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6.2017
4 344 Kč
193. DESATERO UŽITEČNÉ KOMUNIKACE (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2017
4 344 Kč
194. AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ OD ŽÁDOSTI PO KONTROLU, NOVELY V TÉTO OBLASTI… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2017
2 287 Kč
195. ÚČETNÍ VÝKAZY – JAK ÚSPĚŠNĚ PREZENTOVAT JEJICH OBSAH (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2017
2 771 Kč
196. Presentation Skills for Managers and Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2017
2 771 Kč
197. PADESÁT BAREV PADESÁTKY ANEB JAK ZAUJMOUT ZAMĚSTNAVATELE SVÝMI… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2017
4 344 Kč
198. EFEKTIVNÍ PRÁCE S DATY DÍKY FUNKCÍM MS EXCEL (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6 - 21.6.2017
7 853 Kč
199. NOVÁ ÚPRAVA PRÁCE Z DOMOVA, DOVOLENÁ ZAMĚSTNANCE OD ROKU 2017 – NOVÁ… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6.2017
2 771 Kč
200. PŮSOBIVÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI JAKO CESTA K ÚSPĚŠNÉMU SEBEPROSAZENÍ,… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6 - 21.6.2017
7 974 Kč
201. LEADER – MANAGER – COACH™ (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6 - 21.6.2017
8 470 Kč
202. MINIMUM CELNÍHO DEKLARANTA (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6 - 23.6.2017
8 458 Kč
203. VYBRANÉ NÁLEZY Z KONTROL FINANČNÍHO ÚŘADU (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6.2017
3 255 Kč
204. ZLEPŠETE SVÉ SOUSTŘEDĚNÍ A POZORNOST VE VĚKU VYRUŠOVÁNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
21.6.2017
4 344 Kč
205. SOUSEDSKÁ PRÁVA V PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
21.6.2017
2 529 Kč
206. ÚČETNÍ A DAŇOVÉ JUDIKÁTY A JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
21.6.2017
3 376 Kč
207. Personální a mzdová problematika v roce 2017 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.6.2017
2 892 Kč
208. ASERTIVITA, ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6 - 23.6.2017
7 974 Kč
209. JAK VYTVOŘIT FUNGUJÍCÍ SYSTÉM HODNOCENÍ A ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6 - 23.6.2017
7 974 Kč
210. KOOPERATIVNÍ PRODEJ – STYL STRATEGICKÉHO OBCHODNÍKA (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2017
4 344 Kč
211. EKONOMICKÁ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2017
2 408 Kč
212. KONSOLIDACE PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ – PRAKTICKY V PROGRAMU EXCEL (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2017
4 465 Kč
213. AKTUÁLNÍ TRENDY V HR ANEB S ČÍM SE NYNÍ MŮŽEME POTKAT (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6.2017
2 166 Kč
214. NÁKLADY A VÝNOSY Z DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO POHLEDU (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6.2017
2 771 Kč
215. PSYCHOSOMATIKA – PRÁCE S MYSLÍ I TĚLEM ANEB JAK PŘEDEJÍT POTÍŽÍM (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6.2017
4 344 Kč
216. PSYCHOHYGIENA – CÍLEVĚDOMÁ ÚPRAVA ŽIVOTNÍHO STYLU ANEB JAK UDRŽET… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6.2017
4 344 Kč
217. JAK VYJÍT S KAŽDÝM – TYPOLOGIE OSOBNOSTI PRO KAŽDÝ DEN (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2017
3 590 Kč
218. NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY A CHYBY PŘI ZPRACOVÁNÍ MEZD (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2017
2 892 Kč
219. JAK ZVLÁDNOUT PRACOVNÍ STAROSTI A ZACHOVAT SI NADHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2017
4 344 Kč
220. PREZENTAČNÍ A RÉTORICKÉ DOVEDNOSTI (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6 - 27.6.2017
7 974 Kč
221. AKTIVNĚ PROTI STRESU A VYHOŘENÍ ANEB NEJVĚTŠÍ OMEZENÍ JSOU V NAŠÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2017
4 344 Kč
222. UMĚNÍ IMPROVIZACE – ZVLÁDEJTE NEOČEKÁVANÉ SITUACE (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2017
4 344 Kč
223. JAK LIDI VÉST NAMÍSTO ŘÍDIT – NEVIDITELNÝ LEADERSHIP (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6.2017
4 344 Kč
224. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ OD A DO Z (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6 - 29.6.2017
7 248 Kč
225. JAK ORGANIZOVAT, PŘIPRAVOVAT A HODNOTIT JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6.2017
4 344 Kč
226. JAK NA INTERNÍ FIREMNÍ KOMUNIKACI ANEB MŮŽEME SE DOMLUVIT? (PRAHA 1 - Nové Město )
28.6 - 29.6.2017
7 974 Kč
227. Kommunikationsfähigkeiten – Telefongespräche, Schreiben von E-Mail… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.6.2017
2 771 Kč
228. CO STOJÍ ŘÍCI "NE" (PRAHA 1 - Nové Město )
28.6.2017
4 344 Kč
229. TÝMOVÁ KOMUNIKACE KROK ZA KROKEM ANEB JAK SE DOMLUVIT A JAK… (PRAHA 1 - Malá Strana )
29.6.2017
4 344 Kč
230. HROMADNÁ KORESPONDENCE V MS WORD (PRAHA 1 - Nové Město )
29.6.2017
3 618 Kč
231. KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH – PRO ZAČÍNAJÍCÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7 - 12.7.2017
6 885 Kč
232. EMOČNÍ INTELIGENCE A JEJÍ VYUŽITÍ V PROFESNÍM A OSOBNÍM ŽIVOTĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7 - 11.7.2017
7 974 Kč
233. Communication Skills – Telephone Conversations, Writing Email &… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7.2017
2 771 Kč
234. UPLATŇOVÁNÍ DPH SE ZAMĚŘENÍM NA TUZEMSKO – PRO ZAČÍNAJÍCÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7.2017
2 892 Kč
235. ZAVEDENÍ IFRS DO FIREMNÍHO ÚČETNICTVÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7 - 11.7.2017
7 248 Kč
236. DPH PŘI OBCHODU MEZI ČLENSKÝMI STÁTY EU A S TŘETÍMI ZEMĚMI V ROCE… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.7.2017
2 892 Kč
237. POROVNÁNÍ PODNIKÁNÍ FYZICKÉ VS. PRÁVNICKÉ OSOBY Z DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.7.2017
2 892 Kč
238. TYPOLOGIE OSOBNOSTI A JEJÍ VYUŽITÍ PŘI VEDENÍ A ŘÍZENÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
11.7.2017
4 344 Kč
239. NÁSTROJE PRO ROZVOJ TVOŘIVOSTI JEDNOTLIVCŮ I TÝMU (PRAHA 1 - Nové Město )
11.7.2017
4 344 Kč
240. PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI, RÉTORIKA (PRAHA 1 - Nové Město )
12.7 - 13.7.2017
7 974 Kč
241. DPH V PŘÍKLADECH – WORKSHOP – PRO ZAČÍNAJÍCÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
12.7.2017
3 013 Kč
242. LETNÍ ŠKOLA EXCELU (PRAHA 1 - Nové Město )
13.7 - 21.7.2017
11 943 Kč
243. DAŇOVÉ A ÚČETNÍ PROBLÉMY PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY (PRAHA 1 - Nové Město )
13.7.2017
2 408 Kč
244. TIME MANAGEMENT A ZVLÁDÁNÍ STRESU (PRAHA 1 - Nové Město )
13.7 - 14.7.2017
7 974 Kč
245. EXCEL – OPERACE PRO USNADNĚNÍ PRÁCE, EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ FUNKCÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
13.7.2017
4 223 Kč
246. MODERNÍ ASERTIVITA V PRAXI ANEB NAUČTE SE ŘÍKAT "ANO" (PRAHA 1 - Nové Město )
13.7.2017
4 344 Kč
247. KONSOLIDACE – PROCVIČENÍ OBTÍŽNĚJŠÍCH OBLASTÍ PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
13.7.2017
4 465 Kč
248. HROMADNÉ ZÁZNAMY V MS EXCEL (PRAHA 1 - Nové Město )
14.7.2017
4 223 Kč
249. ZÁKONÍK PRÁCE 2017 – PRO ZAČÍNAJÍCÍ ANEB ZAČÍNÁM/VRACÍM SE K… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.7 - 19.7.2017
7 127 Kč
250. PADESÁT BAREV PADESÁTKY ANEB JAK ZAUJMOUT ZAMĚSTNAVATELE SVÝMI… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.7.2017
4 344 Kč
251. SVĚTOVÉ ÚČETNICTVÍ US GAAP A IFRS (SROVNÁNÍ A JEJICH VZÁJEMNÉ VYUŽITÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.7 - 20.7.2017
12 935 Kč
252. MARKETING MANAGEMENT – MARKETING V SOUČASNÉ FIRMĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
18.7.2017
4 344 Kč
253. TÝMOVÁ KOMUNIKACE KROK ZA KROKEM ANEB JAK SE DOMLUVIT A JAK… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.7.2017
4 344 Kč
254. LETNÍ ŠKOLA MARKETINGU (PRAHA 1 - Nové Město )
18.7 - 26.7.2017
12 911 Kč
255. SMLOUVY A DALŠÍ INSTITUTY OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A ZÁKONA O OBCHODNÍCH… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.7.2017
3 255 Kč
256. MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE A PROPAGACE (PRAHA 1 - Nové Město )
19.7.2017
4 344 Kč
257. MLUVIT ČI NEMLUVIT? RÉTORIKA PRAKTICKY (PRAHA 1 - Nové Město )
19.7.2017
4 344 Kč
258. JAK VYUŽÍT INFORMAČNÍ TECHNIKU V PŘÍPRAVĚ PREZENTACÍ A VZDĚLÁVACÍCH… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.7.2017
4 344 Kč
259. TRANSFEROVÉ CENY V KONCERNOVÝCH STRUKTURÁCH (PRAHA 1 - Nové Město )
20.7.2017
3 013 Kč
260. PROFESIONÁLNÍ ASISTENTKA – MANAGEMENT PODPORY MANAŽERŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
20.7 - 21.7.2017
7 974 Kč
261. ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ – PRO ZAČÍNAJÍCÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
20.7.2017
2 771 Kč
262. ASERTIVITA, ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
20.7 - 21.7.2017
7 974 Kč
263. AUTOMATIZACE PRÁCE POMOCÍ MAKER (PRAHA 1 - Nové Město )
21.7.2017
4 223 Kč
264. PSYCHOHYGIENA – CÍLEVĚDOMÁ ÚPRAVA ŽIVOTNÍHO STYLU ANEB JAK UDRŽET… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.7.2017
4 344 Kč
265. EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ MS OFFICE (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7 - 26.7.2017
11 919 Kč
266. AKTIVNĚ PROTI STRESU A VYHOŘENÍ ANEB NEJVĚTŠÍ OMEZENÍ JSOU V NAŠÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7.2017
4 344 Kč
267. VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY – PRO ZAČÍNAJÍCÍ MZDOVÉ ÚČETNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7 - 25.7.2017
4 707 Kč
268. MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI ANEB JAK VÉST A MOTIVOVAT LIDI K VYŠŠÍM VÝKONŮM (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7 - 25.7.2017
7 974 Kč
269. B2B MARKETING A OBCHODNÍ PREZENTACE (PRAHA 1 - Nové Město )
25.7.2017
4 344 Kč
270. ČTYŘI HLAVNÍ NÁVYKY PRO DOKONČENÍ DŮLEŽITÝCH ÚKOLŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
25.7.2017
4 344 Kč
271. ČTYŘI HLAVNÍ NÁVYKY PRO DOKONČENÍ DŮLEŽITÝCH ÚKOLŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
25.7.2017
4 344 Kč
272. MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS) – SPECIÁLKA OD A DO… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.7 - 24.8.2017
19 348 Kč
273. MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARDY I. – SPECIÁLKA OD A DO Z (PRAHA 1 - Nové Město )
25.7 - 27.7.2017
10 031 Kč
274. VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY – KOMPLIKOVANÉ MZDOVÉ VÝPOČTY (PRAHA 1 - Nové Město )
26.7.2017
3 013 Kč
275. ZNAČKA, MARKETINGOVÁ KULTURA A NOVÉ TRENDY (PRAHA 1 - Nové Město )
26.7.2017
4 344 Kč
276. POHLEDÁVKY, PREVENCE JEJICH VZNIKU A EFEKTIVNÍ VYMÁHÁNÍ ANEB JAK… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.7.2017
2 771 Kč
277. TAJEMSTVÍ VE SLOVECH UKRYTÁ – VNÍMEJTE SLOVA JINAK (PRAHA 1 - Nové Město )
26.7.2017
4 344 Kč
278. DESATERO UŽITEČNÉ KOMUNIKACE (PRAHA 1 - Nové Město )
27.7.2017
4 344 Kč
279. EKONOMICKÉ, DAŇOVÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (PRAHA 1 - Nové Město )
27.7.2017
2 771 Kč
280. DPH U SLUŽEB POSKYTNUTÝCH V RÁMCI INTRAKOMUNITÁRNÍHO PLNĚNÍ A TŘETÍM… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.7.2017
2 408 Kč
281. Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.8.2017
2 892 Kč
282. Die professionelle Präsentation – für Profis und Anfänger (PRAHA 1 - Nové Město )
7.8.2017
2 771 Kč
283. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
10.8 - 11.8.2017
7 974 Kč
284. Skladové zásoby, jejich pořízení s vazbou na účetnictví, daň z příjmů… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.8.2017
2 771 Kč
285. Daňový profesionál® – povinný cyklus k získání mezinárodního… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.8 - 14.9.2017
29 875 Kč
286. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
14.8 - 15.8.2017
7 974 Kč
287. Daňový profesionál® – kompletně (PRAHA 1 - Nové Město )
14.8 - 26.9.2017
39 894 Kč
288. Daňový řád a daňový systém ČR (PRAHA 1 - Nové Město )
14.8 - 15.8.2017
5 433 Kč
289. Zahraniční obchod – komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH,… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.8 - 16.8.2017
7 248 Kč
290. Rychločtení, racionální čtení, info management – zrychlený kurz (PRAHA 1 - Nové Město )
15.8 - 16.8.2017
10 479 Kč
291. Zákoník práce z pohledu praxe v roce 2017 – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
15.8 - 16.8.2017
4 707 Kč
292. Cestovní náhrady 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.8.2017
2 166 Kč
293. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
16.8.2017
4 344 Kč
294. Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko (PRAHA 1 - Nové Město )
21.8.2017
3 134 Kč
295. Daně – výklad nejdůležitějších zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
21.8 - 30.8.2017
19 348 Kč
296. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
21.8 - 22.8.2017
7 974 Kč
297. Škola zdravých zad (PRAHA 1 - Nové Město )
22.8.2017
4 344 Kč
298. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
22.8 - 23.8.2017
4 344 Kč
299. Kooperativní prodej – styl strategického obchodníka (PRAHA 1 - Nové Město )
22.8.2017
4 344 Kč
300. Zákon o daních z příjmů – právnické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
22.8.2017
3 255 Kč
301. Mezinárodní účetní standardy II. – speciálka od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
22.8 - 24.8.2017
10 031 Kč
302. Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
23.8.2017
3 255 Kč
303. Tvorba směrnic, personální reporting (PRAHA 1 - Nové Město )
23.8.2017
4 344 Kč
304. Letní škola pohotových komunikačních dovedností (PRAHA 1 - Nové Město )
23.8.2017
4 774 Kč
305. Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv (PRAHA 1 - Nové Město )
24.8.2017
2 287 Kč
306. Účto a daně aneb školíme se v přírodě – XV. ročník (Kácov) (KÁCOV )
24.8 - 26.8.2017
7 259 Kč
307. Klíč k motivaci a zvyšování osobního výkonu (PRAHA 1 - Nové Město )
24.8.2017
4 344 Kč
308. Zákon o daních z příjmů – závislá činnost (PRAHA 1 - Nové Město )
24.8.2017
2 287 Kč
309. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.8.2017
4 344 Kč
310. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
28.8.2017
3 590 Kč
311. Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců (PRAHA 1 - Nové Město )
28.8.2017
835 Kč
312. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi (PRAHA 1 - Nové Město )
28.8.2017
2 408 Kč
313. Padesát barev padesátky aneb jak zaujmout zaměstnavatele svými… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.8.2017
4 344 Kč
314. Jak lidi vést namísto řídit – neviditelný leadership (PRAHA 1 - Nové Město )
29.8.2017
4 344 Kč
315. Zákon o zdravotním pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
29.8.2017
835 Kč
316. Metoda DISC a její aplikace v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
29.8.2017
4 344 Kč
317. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
29.8 - 30.8.2017
7 974 Kč
318. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (PRAHA 1 - Nové Město )
29.8.2017
2 408 Kč
319. Účetní případy pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
29.8 - 30.8.2017
5 675 Kč
320. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.8.2017
2 287 Kč
321. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.8.2017
2 408 Kč
322. Erfolgreiche Kommunikation in der deutschen Sprache für Corporate… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.8.2017
3 376 Kč
323. Ochrana osobních údajů – nové obecné nařízení (PRAHA 1 - Nové Město )
31.8.2017
2 408 Kč
324. Zákon o spotřebních daních a ekologická daň (PRAHA 1 - Nové Město )
5.9.2017
3 134 Kč
325. Podvojné účetnictví od A do Z – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
5.9 - 7.9.2017
7 248 Kč
326. Malé daně – výklad zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
5.9 - 7.9.2017
7 248 Kč
327. Zákon o dani silniční (PRAHA 1 - Nové Město )
6.9.2017
2 287 Kč
328. Prezentační a rétorické dovednosti II – nadstavba pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
6.9 - 7.9.2017
7 974 Kč
329. Zákon o dani z nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
7.9.2017
2 287 Kč
330. Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
7.9.2017
2 287 Kč
331. Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled po novele roku 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
8.9.2017
2 892 Kč
332. Fakturace, práce s účetními a daňovými doklady (PRAHA 1 - Nové Město )
11.9.2017
2 408 Kč
333. Zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů,… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.9 - 13.9.2017
7 248 Kč
334. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
12.9.2017
4 465 Kč
335. Příklady daňové (PRAHA 1 - Nové Město )
12.9 - 14.9.2017
7 248 Kč
336. Působivé prezentační dovednosti jako cesta k úspěšnému sebeprosazení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.9 - 13.9.2017
8 216 Kč
337. Daň z příjmů fyzických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
12.9.2017
3 134 Kč
338. Bytová družstva v praxi – právo, hospodaření, účetnictví a daně (PRAHA 1 - Nové Město )
13.9 - 4.10.2017
6 280 Kč
339. Daň z přidané hodnoty (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
13.9.2017
3 134 Kč
340. Deriváty v účetnictví podnikatelů v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
13.9.2017
2 408 Kč
341. Bytová družstva v praxi – právní úprava (PRAHA 1 - Nové Město )
13.9.2017
2 529 Kč
342. Nájem a pacht a další způsoby přenechání věci k užívání jinému (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2017
2 529 Kč
343. Účetní výkazy pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2017
2 892 Kč
344. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – účetní a daňové aspekty po… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2017
3 134 Kč
345. Daň z příjmů právnických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2017
3 134 Kč
346. Vybrané interpretace Národní účetní rady 2016/2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.9.2017
2 408 Kč
347. Úvod do US GAAP pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2017
3 255 Kč
348. Účetnictví pro neúčetní v daňových souvislostech (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2017
4 344 Kč
349. Mzdová problematika krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9 - 22.9.2017
9 668 Kč
350. Základní orientace v pracovním právu, povinnosti zaměstnavatele,… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2017
2 771 Kč
351. Výklad účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9 - 19.9.2017
5 796 Kč
352. Efektivní time management a stress management (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9.2017
4 586 Kč
353. Soft skills vyšší generace – tisícero dovedností komunikace a… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9 - 20.9.2017
9 668 Kč
354. Náhrada mzdy a platu, náhrada výdajů zaměstnanců, srážky, výplata a… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.9.2017
2 771 Kč
355. Kde nejvíce chybujeme v pracovním právu – seznámení novelou zákoníku… (HAVLÍČKŮV BROD )
19.9.2017
1 803 Kč
356. Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2017
3 013 Kč
357. Negociace po telefonu (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2017
4 344 Kč
358. Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2017
2 892 Kč
359. Bytová družstva v praxi – účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2017
2 529 Kč
360. Nemocenské pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2017
2 771 Kč
361. IFRS nové standardy – IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky a IFRS 16… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2017
3 255 Kč
362. Nejčastější problémy a chyby při zpracování mezd (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2017
2 892 Kč
363. Zlepšete své soustředění a pozornost ve věku vyrušování (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2017
4 344 Kč
364. KONTROLA NA MÍSTĚ U PŘÍJEMCE DOTACÍ V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2017
2 190 Kč
365. Pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, důchodové… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2017
2 771 Kč
366. Aktuální informace k výkladu zákona o DPH, nejčastější chyby a omyly (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2017
2 166 Kč
367. KONFERENCE EMPLOYER BRANDING EXPERIENCE 2017 (PRAHA 2 )
21.9.2017
8 458 Kč
368. Automobil ve firemní praxi – kompletní daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2017
2 408 Kč
369. Daň z příjmů ze závislé činnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
22.9.2017
2 771 Kč
370. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
22.9.2017
4 344 Kč
371. Jak se bránit manipulativnímu jednání a získat jistotu v krizových… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.9.2017
4 344 Kč
372. Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2017
2 650 Kč
373. Příklady účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9 - 26.9.2017
5 191 Kč
374. Mezinárodní účetní standardy pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2017
4 223 Kč
375. Označování potravin pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9.2017
2 650 Kč
376. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, asertivní… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.9 - 26.9.2017
8 216 Kč
377. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2017
2 650 Kč
378. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9 - 27.9.2017
8 216 Kč
379. Cesta k vlastnímu potenciálu – myšlení vítězů (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2017
4 344 Kč
380. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2017
2 892 Kč
381. Co musí účetní vědět o DPH po novele z roku 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.9.2017
3 134 Kč
382. Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2017
2 408 Kč
383. Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10 - 3.10.2017
7 974 Kč
384. DPH ve stavebnictví na příkladech z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2017
2 650 Kč
385. Základy IFRS s příklady z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10 - 4.10.2017
9 184 Kč
386. Nová právní úprava kapitálového trhu (MIFID II/MIFIR) – převratné… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.10.2017
2 771 Kč
387. Konsolidace podle českých předpisů – prakticky v programu Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2017
4 465 Kč
388. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2017
4 344 Kč
389. Efektivní řízení rizik od základů (PRAHA 1 - Nové Město )
3.10.2017
2 408 Kč
390. Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2017
2 287 Kč
391. Bytová družstva v praxi – hospodaření a daňová problematika (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2017
3 013 Kč
392. Efektivní vedení aneb co se v týmu skrytě děje (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2017
4 344 Kč
393. Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2017
2 892 Kč
394. Jak uzavírat obchodní smlouvy a smluvně se zabezpečit proti obchodním… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2017
3 134 Kč
395. Zlepšete si koncentraci, paměť, tvořivost, motivační schopnosti –… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.10.2017
4 961 Kč
396. Finanční analýza pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10 - 6.10.2017
4 816 Kč
397. Trénink vyjednávání pro nákupčí (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10 - 6.10.2017
7 974 Kč
398. Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací z… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2017
2 287 Kč
399. DPH – nejčastější chyby (PRAHA 1 - Nové Město )
5.10.2017
3 013 Kč
400. Jak říkat "ne" a jak si vymezit hranice (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10.2017
3 025 Kč
401. INTRASTAT v roce 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10.2017
2 650 Kč
402. Angličtina ve financích a účetnictví – English in Finance and… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10 - 27.10.2017
6 038 Kč
403. Účetní a daňové aktuality očima daňové poradkyně (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2017
2 892 Kč
404. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10 - 10.10.2017
8 095 Kč
405. US GAAP – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10 - 11.10.2017
9 063 Kč
406. Daňové minimum pro účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10 - 11.10.2017
7 248 Kč
407. České účetní standardy v každodenní praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2017
2 408 Kč
408. Personální akademie (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2017 - 14.3.2018
39 265 Kč
409. Úvod do personálního řízení (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10 - 11.10.2017
7 974 Kč
410. Zákoník práce v praxi – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10 - 11.10.2017
4 707 Kč
411. Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti v roce 2017 a očekávané… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2017
2 892 Kč
412. Progresivní manažer (PRAHA 1 - Nové Město )
10.10.2017 - 19.4.2018
36 046 Kč
413. Účetním výkazům a závěrce rozumíme (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2017
2 650 Kč
414. Pokladna, práce s penězi, které nejsou vaše, platební karty, šeková… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.10.2017
2 408 Kč
415. Využití Excelu ve finančním managementu (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2017
3 013 Kč
416. DPH – řešení příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU, do a ze… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2017
2 529 Kč
417. Jak aktivně čelit manipulacím a nátlakovému chování (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10 - 13.10.2017
7 974 Kč
418. Vstup investora do startupu – právní souvislosti a rizika (PRAHA 1 - Nové Město )
12.10.2017
2 408 Kč
419. Jednáme s klientem po telefonu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2017
4 344 Kč
420. Licenční smlouvy v oblasti duševního vlastnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2017
2 529 Kč
421. Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2017
2 529 Kč
422. Delegování – umění, které vám bude pomáhat každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
13.10.2017
4 344 Kč
423. Restrukturalizace a transformace – praktické příklady fúzí, štěpení… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2017
2 408 Kč
424. Workshop prodejních dovedností – staň se úspěšným prodejcem (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2017
4 344 Kč
425. Základy účetnictví v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10 - 20.10.2017
8 458 Kč
426. BOZP a odborná a zdravotní způsobilost zaměstnanců po novele zákoníku… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.10.2017
2 408 Kč
427. Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – pro úplné začátečníky (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2017
2 650 Kč
428. IFRS – mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10 - 19.10.2017
9 063 Kč
429. Jak nastavit kvalitní adaptační proces pro nové zaměstnance (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2017
4 344 Kč
430. Time management 5. generace – metoda SOUSTO, FARMULTI® metoda,… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10 - 18.10.2017
9 668 Kč
431. Problematické situace v přeshraničním obchodě a službách a jejich… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2017
2 287 Kč
432. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10 - 18.10.2017
4 465 Kč
433. Obchodní smlouvy pro podnikatelskou praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10.2017
2 529 Kč
434. Ochrana osobních údajů – nové obecné nařízení (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2017
2 408 Kč
435. Bezúplatné a další příjmy z hlediska daně z příjmů fyzických osob ve… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2017
2 771 Kč
436. Stal jsem se manažerem (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10 - 19.10.2017
7 974 Kč
437. Nástroje pro rozvoj tvořivosti jednotlivců i týmu (PRAHA 1 - Nové Město )
18.10.2017
4 344 Kč
438. Dodací doložky INCOTERMS 2010 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2017
2 408 Kč
439. Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2017
3 376 Kč
440. Six Sigma pro vaši praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
19.10.2017
2 408 Kč
441. Řízení financí pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10.2017
2 529 Kč
442. Jak komunikovat jazykem toho druhého a vzájemně si porozumět (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10.2017
4 344 Kč
443. DPH u zvláštních režimů (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10.2017
2 166 Kč
444. Mediační techniky pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10.2017
2 172 Kč
445. Poskytovatelé investičních služeb a Česká národní banka po MIFID II (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2017
2 529 Kč
446. Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2017
3 255 Kč
447. Soustředění – klíč k úspěchu a klidu (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2017
4 465 Kč
448. Moderní ekonomické a finanční řízení obchodních a službových… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10 - 26.10.2017
11 967 Kč
449. Excelentní paměť není pouhou iluzí (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2017
4 344 Kč
450. Nový zákon o spotřebitelském úvěru účinný od 1. 12. 2016 – první… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2017
2 287 Kč
451. Stavební zákon a nové principy povolovacích režimů, včetně výkladu… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2017
2 529 Kč
452. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, asertivní… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10 - 25.10.2017
8 216 Kč
453. Speedreading in English (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2017
5 984 Kč
454. Nová úprava práce z domova, dovolená zaměstnance v roce 2017 a 2018 –… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2017
2 771 Kč
455. Transferové ceny v koncernových strukturách (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2017
3 013 Kč
456. Označování potravin pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2017
2 650 Kč
457. Marketing pro asistentky (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2017
4 344 Kč
458. Smlouva o dílo – komplexní prakticky zaměřený rozbor právní úpravy (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2017
2 529 Kč
459. Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2017
2 529 Kč
460. Kontrolní vazby v účetnictví – přípravné práce před uzavřením… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2017
2 408 Kč
461. Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2017
3 134 Kč
462. Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2017
2 287 Kč
463. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2017
4 344 Kč
464. Vizuální myšlení v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2017
4 465 Kč
465. Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2017
3 013 Kč
466. Fakturace a DPH pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
27.10.2017
2 408 Kč
467. Moderní controlling a reporting (distanční studium) (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10 - 20.11.2017
14 508 Kč
468. Kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2017
3 134 Kč
469. Platební styk pro poskytovatele – aktuální změny právní úpravy (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2017
2 529 Kč
470. Zahraniční holdingové struktury – právní a daňové souvislosti včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2017
2 408 Kč
471. Vzájemné souvislosti DPH, daně z příjmů právnických osob a účetnictví… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2017
3 376 Kč
472. Majetek podle českých předpisů a IFRS – srovnání, včetně nového… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10 - 1.11.2017
6 401 Kč
473. Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, skladové hospodářství, nedokončená… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2017
2 529 Kč
474. Cenné papíry v podnikatelské praxi – účetní a daňový pohled v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2017
2 287 Kč
475. Porovnání podnikání fyzické vs. právnické osoby z daňového a účetního… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2017
2 892 Kč
476. Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2017
2 650 Kč
477. Daňové doklady v České republice a na Slovensku (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2017
3 013 Kč
478. Ekonomická správa nemovitostí (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2017
2 408 Kč
479. Vyúčtování zahraničních pracovních cest, valutová pokladna, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2017
2 408 Kč
480. Aktuální informace k výkladu zákona o DPH, nejčastější chyby a omyly (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2017
2 166 Kč
481. Pohledávky a dluhy (závazky) – účetní a daňové vymezení (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2017
2 408 Kč
482. Klíč k motivaci a zvyšování osobního výkonu (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2017
4 344 Kč
483. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2017
4 465 Kč
484. Ekonomické ukazatele – charakteristika a jejich vyhodnocení (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2017
2 771 Kč
485. Vnitřní firemní předpisy, povinnosti zaměstnavatelů, agenturní… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2017
2 408 Kč
486. Presentation Skills (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2017
4 344 Kč
487. Zásadní rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2017
2 650 Kč
488. Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní COMMON REPORTING… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2017
2 529 Kč
489. IFRS v praxi – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11 - 8.11.2017
9 063 Kč
490. Fakturace v přeshraničním obchodě a službách včetně účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2017
2 529 Kč
491. Cestovní náhrady v příkladech – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2017
2 408 Kč
492. Daňová uznatelnost výdajů na výzkum a vývoj (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2017
2 650 Kč
493. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11 - 7.11.2017
8 216 Kč
494. Jak zvládat své emoce a skrze ně působit na druhé (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11 - 7.11.2017
8 095 Kč
495. DPH v roce 2017 a připravované změny pro rok 2018 – speciálka pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11 - 9.11.2017
7 006 Kč
496. Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2017 a připravované… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2017
3 255 Kč
497. Manažer jako kouč, koučování pro manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11 - 8.11.2017
7 974 Kč
498. Pracovněprávní předpisy v roce 2018 (HAVLÍČKŮV BROD )
7.11.2017
1 924 Kč
499. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2017
2 650 Kč
500. Jak nastavit vhodný motivační systém pro vaše zaměstnance (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2017
4 344 Kč
501. Platební styk pro uživatele – aktuální právní úprava včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2017
2 408 Kč
502. Uplatňování DPH mezi zeměmi EU a s třetími zeměmi v roce 2017 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2017
3 013 Kč
503. Věcná břemena v občanském zákoníku a jejich praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2017
2 408 Kč
504. Inventarizace majetku a závazků včetně přípravných prací pro uzavření… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2017
2 529 Kč
505. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2017
4 344 Kč
506. Personální a mzdová problematika v roce 2017 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2017
2 892 Kč
507. DPH v roce 2017 v příkladech a připravované změny pro rok 2018 – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2017
3 013 Kč
508. Čtyři hlavní návyky pro dokončení důležitých úkolů (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2017
4 344 Kč
509. Prevence a obrana před nařčením ze švarcsystému (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2017
2 408 Kč
510. Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2017
2 771 Kč
511. LinkedIN pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2017
2 662 Kč
512. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11 - 28.11.2017
13 286 Kč
513. Opravné položky – daňový a účetní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2017
2 892 Kč
514. Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a změny v úpravě… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2017
2 529 Kč
515. Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2017
4 344 Kč
516. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a základy… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11 - 14.11.2017
7 248 Kč
517. Škola zdravých zad (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2017
4 344 Kč
518. Zákoník práce na Slovensku – nejčastější problémy a otázky z praxe… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2017
3 376 Kč
519. Zahraniční obchod se službami z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2017
2 408 Kč
520. Efektivní time management a stress management (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2017
4 586 Kč
521. Zákoník práce a mzdové předpisy na Slovensku v roce 2018 – komplexně… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11 - 16.11.2017
7 345 Kč
522. Pohledávky – účetní a daňové aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2017
2 892 Kč
523. Daň z příjmů závislá činnost na Slovensku – důležité oblasti včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2017
3 376 Kč
524. Asistentka jako efektivní podpora projektového týmu (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2017
4 344 Kč
525. Prezentační a rétorické dovednosti II – nadstavba pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11 - 16.11.2017
7 974 Kč
526. Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2017
2 408 Kč
527. Tajemství ve slovech ukrytá – vnímejte slova jinak (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2017
4 344 Kč
528. Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2017
2 650 Kč
529. Sociální a zdravotní pojištění na Slovensku – důležité pojmy plus… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2017
3 013 Kč
530. Zaměstnanecké benefity z pohledu daní (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2017
2 166 Kč
531. Pracovní právo v praxi – aktuálně a změny pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2017
3 376 Kč
532. Mzdově personální profesionál® (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11 - 24.11.2017
12 088 Kč
533. Daň z příjmů v roce 2017 a očekávané změny pro rok 2018 – speciálka (PRAHA 8 )
20.11 - 21.11.2017
4 828 Kč
534. Zavedení IFRS do firemního účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11 - 21.11.2017
7 248 Kč
535. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11 - 21.11.2017
8 216 Kč
536. Daň z příjmů právnických osob v roce 2017 a očekávané změny pro rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2017
3 255 Kč
537. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11 - 21.11.2017
8 095 Kč
538. Daň z příjmů fyzických osob v roce 2017 a očekávané změny pro rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2017
3 013 Kč
539. Mzdové a platové předpisy v praxi – aktuálně a změny pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2017
3 013 Kč
540. Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0-7 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11 - 23.11.2017
5 312 Kč
541. Pracovní právo v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11 - 23.11.2017
7 974 Kč
542. Nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a důchodové… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2017
3 497 Kč
543. Praktické zkušenosti s kontrolním hlášením k DPH a obrana proti… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2017
2 408 Kč
544. Optimální postupy a techniky výběru zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2017
4 344 Kč
545. Leader – Manager – Coach™ (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11 - 23.11.2017
8 470 Kč
546. Náhrada škody v obchodní praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2017
2 650 Kč
547. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11 - 24.11.2017
8 216 Kč
548. Zdravotní pojištění – aktuálně a změny pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2017
1 803 Kč
549. Cestovní náhrady – aktuálně a změny pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2017
2 287 Kč
550. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2017
3 134 Kč
551. Zdaňování mezd a platů – aktuálně a změny pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2017
2 166 Kč
552. Daňový a účetní pohled na smlouvy a smluvní vztahy (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2017
2 166 Kč
553. Personální a organizační audity (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2017
4 344 Kč
554. Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2017
2 529 Kč
555. Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 28.11.2017
7 248 Kč
556. Poskytovatelé investičních služeb a klient po MIFID II (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2017
2 529 Kč
557. Minimum celního deklaranta (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 30.11.2017
8 458 Kč
558. Účetnictví Společenství vlastníků jednotek pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2017
2 408 Kč
559. Jak dotahovat své plány a cíle do úspěšného konce (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2017
4 707 Kč
560. Co musí manažer vědět o daních po novele z roku 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2017
3 013 Kč
561. Nová úprava práce z domova, dovolená zaměstnance od roku 2017 – změna… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2017
2 650 Kč
562. Nástup nového zaměstnance do firmy (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2017
4 344 Kč
563. Změny v účetních a daňových zákonech v roce 2017 a novely daňových… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2017
2 408 Kč
564. Deset nejdražších chyb při řízení lidí aneb co se lze naučit z… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2017
4 344 Kč
565. Jak řešit krizové situace ve vyjednávání (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11 - 30.11.2017
7 974 Kč
566. IFRS – finanční nástroje (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11 - 30.11.2017
6 280 Kč
567. Zákoník práce – pracovní doba, její formy a nerovnoměrné rozvržení… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2017
2 650 Kč
568. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a související problematika… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2017
2 529 Kč
569. Leasingové operace z aktuálního účetního a daňového hlediska (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2017
2 529 Kč
570. Jak na hodnocení a správné poskytování zpětné vazby (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2017
4 344 Kč
571. Daňové a účetní rozinky aneb Špindl roku 2017 – XXII. ročník (ŠPINDLERŮV MLÝN )
30.11 - 2.12.2017
8 458 Kč
572. Faktura – komplexně na příkladech z praxe a náležitosti daňových… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2017
2 408 Kč
573. Uzavření účetnictví za rok 2017 pro neauditované společnosti včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2017
2 529 Kč
574. Celní problematika v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2017
2 408 Kč
575. Světové účetnictví US GAAP a IFRS (srovnání a jejich vzájemné využití… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12 - 7.12.2017
12 935 Kč
576. Účetnictví v praxi pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12 - 5.12.2017
4 465 Kč
577. Opravy chyb minulých období – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2017
2 529 Kč
578. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12 - 5.12.2017
8 216 Kč
579. Cesty osobního rozvoje (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2017
4 344 Kč
580. Cestovní náhrady 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2017
2 166 Kč
581. Jak se zorientovat v personální práci (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2017
4 344 Kč
582. Zase ty podvody aneb novější judikatura k podvodům na DPH v širších… (PRAHA 8 )
4.12.2017
3 618 Kč
583. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2017
2 287 Kč
584. Inventarizace majetku a závazků – náležitá příprava na účetní závěrku (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2017
2 408 Kč
585. Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2017
3 134 Kč
586. Označování potravin v praxi včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2017
2 287 Kč
587. Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2018 (PRAHA 8 )
6.12 - 7.12.2017
5 312 Kč
588. Zlepšete své soustředění a pozornost ve věku vyrušování (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2017
4 344 Kč
589. Storytelling v manažerské praxi aneb motivujte svůj tým příběhem (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2017
5 070 Kč
590. Zdravotní pojištění 2018 – změny se spoustou zajímavostí a příkladů z… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2017
2 166 Kč
591. Účetní závěrka za rok 2017 v plném a zjednodušeném rozsahu (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2017
3 013 Kč
592. BOZP, PO a hygiena práce z pohledu personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2017
4 344 Kč
593. Zásoby z účetního a daňového pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2017
2 287 Kč
594. Základy daňového modelování pro právnické osoby na Slovensku (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2017
3 013 Kč
595. Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2017
2 529 Kč
596. Nová pravidla proti praní špinavých peněz s účinností od 1. 1. 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2017
2 529 Kč
597. Průřez novinek v daňových a účetních předpisech pro rok 2018 (PRAHA 8 )
12.12.2017
2 892 Kč
598. Efektivní získávání zaměstnanců – včetně náboru na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12 - 13.12.2017
7 974 Kč
599. Pokladna, práce s penězi, které nejsou vaše, platební karty – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2017
2 287 Kč
600. Management accounting basics – manažerské účetnictví v anglickém… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2017
3 134 Kč
601. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2017
3 860 Kč
602. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2017
4 344 Kč
603. Uzavření účetnictví za rok 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2017
2 771 Kč
604. IFRS – aktuálně i připravované novelizace (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2017
2 408 Kč
605. Zákon o prokazování původu majetku včetně daňových dopadů – první… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2017
1 924 Kč
606. Excelentní paměť není pouhou iluzí (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2017
4 344 Kč
607. Výkaz cash flow prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2017
2 771 Kč
608. Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2017
2 529 Kč
609. Daň z příjmů fyzických osob – za rok 2017 a novinky roku 2018 včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2017
2 650 Kč
610. Pracovní smlouvy z pohledu praxe, včetně problematiky práce z domova… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2017
2 650 Kč
611. Změny v účetnictví a daních 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2017
2 892 Kč
612. Nejdůležitější změny v daních, finančním a mzdovém účetnictví od roku… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2017
2 045 Kč
613. DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně a pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2017
2 408 Kč
614. Elektronická evidence tržeb (EET) v podmínkách roku 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2017
2 287 Kč
615. Celní kodex a celní předpisy v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1.2018
2 650 Kč
616. Hodnocení zaměstnanců a jeho vazba na ostatní personální procesy (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1 - 17.1.2018
7 974 Kč
617. Minimum z financí a účetnictví pro neekonomy (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1 - 18.1.2018
7 974 Kč
618. Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, práce s talenty (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2 - 14.2.2018
7 974 Kč
619. Manažer a práce s informacemi (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2 - 22.2.2018
7 974 Kč
620. Jak nastavit vhodný motivační systém pro vaši firmu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3 - 14.3.2018
7 974 Kč
621. Nástroje a techniky řízení projektů (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3 - 22.3.2018
7 974 Kč
622. Prezentační dovednosti manažera (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4 - 19.4.2018
7 974 Kč

Žádné položky.

Elektronické kurzy

Business English Online (4x60 minut)
2 396 Kč
CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2014 (záznam on-line)
1 150 Kč
CESTOVNÍ NÁHRADY (záznam DVD)
1 392 Kč
CESTOVNÍ NÁHRADY (záznam on-line)
1 150 Kč
Cestovní náhrady 2017 (on-line kurz)
1 392 Kč
Daň z příjmu fyzických osob 2015 a daňové přiznání za rok 2014 …
1 150 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2015 a daňové přiznání právnických osob…
1 150 Kč
Daně a účetnictví v roce 2015 – první poznatky z praxe (záznam on…
1 150 Kč
Daňové a nedaňové výdaje v praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ V ROCE 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
DPH nejčastější chyby a praktické příklady (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU se zaměřením na služby v roce…
1 392 Kč
DPH v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
DPH v tuzemsku 2014, 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
DPH ve výstavbě po novelách 2016 a 2017 (on-line kurz)
1 392 Kč
EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (záznam DVD)
1 392 Kč
EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (záznam on-line)
1 150 Kč
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD)
1 392 Kč
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam on-line)
1 150 Kč
Finanční transakce mezi obchodními organizacemi, transferové ceny (on…
1 392 Kč
INCOTERMS 2010 (záznam DVD)
1 392 Kč
INCOTERMS 2010 (záznam on-line)
1 150 Kč
INTRASTAT OD A DO Z (záznam DVD)
1 392 Kč
INTRASTAT OD A DO Z (záznam on-line)
1 150 Kč
JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam on-line)
1 150 Kč
JAK VYPLŇOVAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK VYPLŇOVAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam on…
1 150 Kč
Komplikované účetní případy (on-line kurz)
1 392 Kč
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD)
1 392 Kč
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam on-line)
1 150 Kč
Nástup a ukončení pracovního poměru z pohledu zaměstnavatele (on-line…
1 392 Kč
Novinky v daních a účetnictví 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky ve mzdách 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Pracovní právo pro mzdové účetní v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
PRACOVNÍ SMLOUVY A JAK NA NĚ Z POHLEDU PRAXE (záznam DVD)
1 392 Kč
PRACOVNÍ SMLOUVY A JAK NA NĚ Z POHLEDU PRAXE (záznam on-line)
1 150 Kč
PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU …
1 392 Kč
PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU …
1 150 Kč
Problematika pohledávek a dluhů (závazků) v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam DVD)
1 392 Kč
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam on-line)
1 150 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY (záznam DVD)
3 351 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY (záznam on-line)
2 950 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – PRŮBĚH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – PRŮBĚH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 150 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 150 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 150 Kč
SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU (záznam DVD)
1 392 Kč
SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU (záznam on-line)
1 150 Kč
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ (on…
1 150 Kč
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ …
1 392 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení zaměstnanců – komplexní přehled kroků…
1 392 Kč
STYLISTIKA MODERNÍHO E-MAILU – OBCHODNÍ I OSOBNÍ KORESPONDENCE …
1 392 Kč
STYLISTIKA MODERNÍHO E-MAILU – OBCHODNÍ I OSOBNÍ KORESPONDENCE …
1 150 Kč
Účetní závěrka 2014 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 150 Kč
ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PODLE NORMY ČSN 01 6910 – ZMĚNY A NOVINKY ROKU 2014…
1 392 Kč
ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PODLE NORMY ČSN 01 6910 – ZMĚNY A NOVINKY ROKU 2014…
1 150 Kč
VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY PRO ZAČÍNAJÍCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY PRO ZAČÍNAJÍCÍ (záznam on-line)
1 150 Kč
VEDENÍ OSOBNÍ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ (záznam DVD)
1 392 Kč
VEDENÍ OSOBNÍ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ (záznam on-line)
1 150 Kč
ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam on-line)
1 150 Kč
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam on-line)
1 150 Kč
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY V ROCE 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
ZAMĚSTNÁVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮ, STUDENTŮ – VZNIK A PRŮBĚH PP VZTAHU Z…
1 392 Kč
ZAMĚSTNÁVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮ, STUDENTŮ – VZNIK A PRŮBĚH PP VZTAHU Z…
1 150 Kč
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 – ZMĚNY V ROCE 2014 A K 1. 1. 2015 …
1 392 Kč
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 – ZMĚNY V ROCE 2014 A K 1. 1. 2015 …
1 150 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.