Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 1. VOX a.s., 23.10.2013, 11:21

V dnešní době stále více společností využívá pro řízení lidských zdrojů model HR business partnerství, a to proto, že řízení lidských zdrojů by se nemělo zabývat pouze správou personální administrativy, ale mělo by směřovat k propojení strategických cílů společnosti. HR manažer by se měl aktivně podílet na zisku společnosti, být partnerem jejího vedení  a snažit se dosahovat společných cílů.
6. 11. 2013 vám společnost 1. VOX a.s. umožní vyzkoušet si, pod vedením zkušených konzultantů, vhodné formy i čas implementace principů HR business partneringu a připravit plán přípravy organizace i samotného úseku řízení lidských zdrojů na tuto, často velice kulturně radikální změnu.
Poučte se z úspěšných i neúspěšných aplikací ze širokého spektra organizací, které se rozhodly implementovat model HR business partneringu.

Bližší informace o programu naleznete na webových stránkách vox.cz nebo telefonicky 277 000 485 nebo 777 741 777.


Firma 1. VOX a.s. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Trénink vyjednávání pro nákupčí (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10 - 24.10.2019
9 063 Kč
2. Platební styk pro pokročilé – včetně nejnovějších změn (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2019
2 771 Kč
3. Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2019
3 134 Kč
4. Finanční analýza pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10 - 25.10.2019
5 191 Kč
5. Insolvenční řízení z pohledu věřitele – aktuální výkladové problémy,… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2019
3 013 Kč
6. Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2019
2 650 Kč
7. Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2019
1 975 Kč
8. Kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2019
3 255 Kč
9. Prezentační dovednosti kreativně a bez stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2019
4 707 Kč
10. DPH u přepravy a u služeb vázaných na dovoz a vývoz zboží (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2019
2 892 Kč
11. Kontrolní vazby v účetnictví pro podnikatele včetně příkladů chybných… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2019
2 771 Kč
12. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10 - 30.10.2019
4 586 Kč
13. Excel pro účetní prakticky – kontingenční tabulky a grafy, export a… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2019
2 771 Kč
14. Účetní a daňoví poradci – jejich neúčetní povinnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
29.10.2019
2 771 Kč
15. Anglicky za tři měsíce – ukázkový workshop v Brně (BRNO )
29.10.2019
1 191 Kč
16. Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, skladové hospodářství, nedokončená… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2019
3 013 Kč
17. Řízení nákladů firmy a organizace i businessu, rozpočtování a… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10 - 1.11.2019
7 248 Kč
18. IFRS – mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10 - 1.11.2019
9 305 Kč
19. Pohledávky a dluhy (závazky) – účetní a daňové vymezení (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2019
2 529 Kč
20. Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10 - 31.10.2019
8 458 Kč
21. Zlepšete si koncentraci, paměť, tvořivost, motivační schopnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2019
5 917 Kč
22. Marketing a reklama – daňové a účetní aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2019
3 013 Kč
23. Pracovněprávní vztahy a nediskriminování – rovný přístup z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2019
2 892 Kč
24. Nemoci z povolání aktuálně – právní a medicínské aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2019
3 134 Kč
25. Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2019
2 892 Kč
26. Fakturace a související problematika DPH pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2019
2 650 Kč
27. Typologie osobnosti pro zlepšení komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2019
4 828 Kč
28. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2019
3 497 Kč
29. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – koloniální zboží (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2019
2 650 Kč
30. Skončení pracovního poměru – na co si dát pozor (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2019
3 134 Kč
31. Účetní a daňové aktuality očima daňové poradkyně (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2019
3 134 Kč
32. DPH u zvláštních režimů včetně vazby na daňovou kontrolu a daňový řád (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2019
3 618 Kč
33. Jak efektivně pracovat s konfliktními zaměstnanci (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2019
4 707 Kč
34. Anglicky za tři měsíce – ukázkový workshop v Olomouci (OLOMOUC )
1.11.2019
1 191 Kč
35. Anglicky za tři měsíce – ukázkový workshop v Praze (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2019
1 191 Kč
36. Kontaminující látky v potravinách, alergeny (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2019
2 771 Kč
37. LinkedIn Profiles for all Business Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2019
2 771 Kč
38. Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2019
2 499 Kč
39. Povinnost nahradit majetkovou a nemajetkovou újmu v pracovním právu… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2019
3 013 Kč
40. Společník a jednatel jednočlenné s. r. o. – účetní a daňové hledisko (PRAHA 1 - Nové Město )
4.11.2019
3 013 Kč
41. Zahraniční obchod se službami z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2019
2 771 Kč
42. Zákoník práce v praxi – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11 - 6.11.2019
5 433 Kč
43. Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty aktuálně a pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2019
3 497 Kč
44. Vyúčtování zahraničních pracovních cest, valutová pokladna, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2019
3 013 Kč
45. Zlepšete své soustředění i pozornost ve věku vyrušování (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2019
4 707 Kč
46. Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2019
2 190 Kč
47. Cestovní náhrady – aktuálně a změny pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.11.2019
2 529 Kč
48. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11 - 7.11.2019
9 910 Kč
49. Jak uzavírat obchodní smlouvy a smluvně se zabezpečit proti obchodním… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2019
3 013 Kč
50. Insolvenční řízení – řešení úpadku oddlužením, aktuální výkladové… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2019
3 013 Kč
51. Vzájemné souvislosti DPH, daně z příjmů právnických osob a účetnictví… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2019
3 497 Kč
52. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2019
2 771 Kč
53. Experimentuj, tvoř, inovuj: kreativita a řešení problémů (nejen) v… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11 - 7.11.2019
11 253 Kč
54. Ekonomická správa nemovitostí včetně vybraných daňových aspektů pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2019
3 013 Kč
55. Profesionálem účetní závěrky krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11 - 8.11.2019
7 224 Kč
56. Profesionálem účetní závěrky – příprava na daňové přiznání a odložená… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2019
2 892 Kč
57. Strategický management (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2019
4 586 Kč
58. Umění ptát se aneb síla otázky v komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2019
4 586 Kč
59. Manažer štěstí (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2019
4 707 Kč
60. Daňová evidence z pohledu každodenní praxe včetně informací k… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2019
2 287 Kč
61. Jak komunikovat a vzájemně si dobře porozumět (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2019
4 586 Kč
62. Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2019 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2019
3 013 Kč
63. Praktické uplatňování DPH v roce 2019 a očekávané změny pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2019
3 255 Kč
64. Profesionálem účetní závěrky – uzávěrkové operace, sestavení účetní… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2019
2 892 Kč
65. Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2019
5 143 Kč
66. Budujeme úspěšnou značku firmy, produktu, služby – jak se odlišit od… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2019
4 707 Kč
67. Řešení stížností a práce s nespokojeným klientem (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2019
5 675 Kč
68. Úvod do neštěstí aneb jak na opravdovou sebemotivaci (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2019
4 586 Kč
69. LinkedIn a profesionální prezentace firmy navenek (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2019
4 707 Kč
70. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2019
3 860 Kč
71. Praktická komunikace pro manažery v obtížných situacích (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2019
4 707 Kč
72. Novinky 2019 ve zdanění nadnárodních korporací ATAD, DAC 6 a převodní… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2019
2 892 Kč
73. Nabývání nemovitostí – specifika asset deal a share deal – právní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2019
3 013 Kč
74. Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti v roce 2019 a očekávané… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2019
3 013 Kč
75. Zákon o registru smluv – aktuální problematika (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2019
2 390 Kč
76. Profesionálem účetní závěrky – audit, výroční zprávy a zveřejnění… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2019
2 892 Kč
77. Zásadní rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2019
2 892 Kč
78. Jak zvládat dezinformace v PR (páteční dopolední workshop) (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2019
3 376 Kč
79. Jak na pracovní mentoring (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2019
4 707 Kč
80. BOZP a odborná a zdravotní způsobilost zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2019
2 650 Kč
81. Právní úprava kapitálového trhu (MIFID2/MIFIR) (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2019
2 650 Kč
82. Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2019
4 707 Kč
83. US GAAP – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11 - 13.11.2019
9 063 Kč
84. Byty – daňová a účetní specifika (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2019
3 013 Kč
85. Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní hodnota včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2019
2 892 Kč
86. Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2019
3 376 Kč
87. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11 - 10.12.2019
10 745 Kč
88. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11 - 12.11.2019
6 280 Kč
89. Externí a interní komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
11.11.2019
5 675 Kč
90. Efektivní využití MS Office v každodenní praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11 - 14.11.2019
12 088 Kč
91. Strategie tvořivosti – cesta, která vás může posunout dál (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2019
4 707 Kč
92. Vybrané atraktivní komunikační dovednosti – Beneopedie® (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11 - 13.11.2019
9 910 Kč
93. Minimum celního deklaranta (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11 - 15.11.2019
9 668 Kč
94. Časté chyby a omyly v účetnictví podnikatelů pro začínající včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2019
2 650 Kč
95. Odštěpný závod (organizační složka podniku) v ČR a v zahraničí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2019
3 860 Kč
96. Zákon o DPH 2019/2020 v příkladech, včetně zaúčtování specifických… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2019
3 134 Kč
97. Prosaďte své nápady s lehkostí a úspěšně (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2019
4 707 Kč
98. Řízení nejdůležitějších personálních procesů v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
12.11.2019
5 070 Kč
99. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2019
4 707 Kč
100. Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2019
2 892 Kč
101. Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11 - 14.11.2019
4 816 Kč
102. Inventarizace majetku a závazků včetně přípravných prací pro uzavření… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2019
2 892 Kč
103. Transferové ceny v koncernových strukturách (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2019
3 376 Kč
104. Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11 - 15.11.2019
8 821 Kč
105. Obchod není žádný boj – naučte se vztahovému prodeji (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2019
4 586 Kč
106. Jak připravovat, organizovat a vyhodnotit jazykové vzdělávání… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2019
4 586 Kč
107. Ekonomické ukazatele – charakteristika a jejich vyhodnocení včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2019
2 892 Kč
108. Svěřenské fondy pro pokročilé z pohledu transakčních, daňových a… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2019
3 013 Kč
109. Jak splnit aktuální povinnosti (podniku) při nakládání s odpady (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2019
3 134 Kč
110. Odpovědnost znalce při výkonu znalecké činnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2019
3 255 Kč
111. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí aktuálně s… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2019
3 618 Kč
112. Praktický trénink pokročilejších prezentačních dovedností (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2019
4 707 Kč
113. Emailový a SMS marketing efektivně. Naučte se digitální marketing… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2019
3 618 Kč
114. Systém bezpečnosti obalů – požadavky BRC/IoP Global Standard –… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2019
2 650 Kč
115. Účtování dotací u podnikatelských subjektů a nestátních neziskových… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2019
2 499 Kč
116. Agenturní zaměstnávání od žádosti po kontrolu (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2019
2 771 Kč
117. Odolnost pro komplexní manažerskou práci (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2019
4 707 Kč
118. Změny v účetních a daňových zákonech v roce 2019 a novely daňových… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2019
2 771 Kč
119. Jak telefonovat bez obav, efektivněji a úspěšněji (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2019
4 707 Kč
120. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11 - 19.11.2019
9 910 Kč
121. Fakturace v přeshraničním obchodě a službách včetně účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11.2019
2 650 Kč
122. Mzdově personální profesionál® (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11 - 22.11.2019
12 935 Kč
123. Pracovní právo v praxi – aktuálně a změny pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11.2019
3 497 Kč
124. Specifika účtování zemědělství včetně příkladů z praxe (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11.2019
2 892 Kč
125. Finanční plán a reporting – praktické rady a tipy (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11.2019
2 892 Kč
126. Podřízený zaměstnanec od A do Z (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11 - 19.11.2019
8 337 Kč
127. Jak zvýšit svoji osobní produktivitu a nevyhořet (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11.2019
5 179 Kč
128. Efektivní výběrový pohovor (PRAHA 1 - Nové Město )
18.11.2019
4 707 Kč
129. Opravné položky – daňový a účetní pohled včetně příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2019
2 892 Kč
130. Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11 - 20.11.2019
8 458 Kč
131. Krizová PR komunikace firmy – jak dobře zvládnout firemní negativní… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2019
4 707 Kč
132. Rychločtení v kombinaci s time managementem (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11 - 20.11.2019
10 878 Kč
133. Mzdové a platové předpisy v praxi – aktuálně a změny pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2019
3 497 Kč
134. Zavedení IFRS do firemního účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11 - 20.11.2019
6 280 Kč
135. Postavení jednatele – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2019
2 771 Kč
136. Moderní timemanagement – 10 návyků pro váš čas a energii (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2019
4 707 Kč
137. Etiketa nejen pro úřednice a úředníky (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2019
2 299 Kč
138. DPH v roce 2019 a připravované změny pro rok 2020 – speciálka pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11 - 21.11.2019
7 587 Kč
139. Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2019 a připravované… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2019
3 134 Kč
140. Získávání a analýza dat v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
19.11.2019
4 586 Kč
141. Novela zákona o obchodních korporacích (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2019
3 013 Kč
142. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11 - 21.11.2019
8 458 Kč
143. Manažerské rozhodování – postupy, metody a nástroje (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2019
4 586 Kč
144. Nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a důchodové… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2019
3 618 Kč
145. Uzavření účetnictví za rok 2019 pro podnikatelské subjekty (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2019
3 134 Kč
146. Uplatňování DPH mezi zeměmi EU a s třetími zeměmi v roce 2019 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2019
3 134 Kč
147. Ochrana osobních údajů, ePrivacy – se zaměřením IT problematiku (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2019
2 771 Kč
148. Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11 - 21.11.2019
8 337 Kč
149. Cestovní náhrady v širších právních souvislostech – aktuálně a změny… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2019
2 650 Kč
150. Zdravotní pojištění – aktuálně a změny pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2019
1 803 Kč
151. Auditor v potravinářství (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2019
2 771 Kč
152. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2019
4 828 Kč
153. Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11 - 22.11.2019
4 574 Kč
154. Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2019
2 892 Kč
155. DPH v roce 2019 v příkladech a připravované změny pro rok 2020 – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2019
3 134 Kč
156. Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11 - 22.11.2019
4 707 Kč
157. Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2019
4 586 Kč
158. Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2019
3 134 Kč
159. Zdaňování mezd a platů – aktuálně a změny pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2019
2 650 Kč
160. Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2019
2 892 Kč
161. Pohledávky – účetní a daňové problémy (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2019
2 892 Kč
162. Jak na mailovou komunikaci v angličtině (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2019
3 376 Kč
163. Plánování projektů a projektové řízení pomocí metody Lean Canvas (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2019
4 828 Kč
164. Efektivní manažerská komunikace – získejte jistotu ve složitých… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2019
4 707 Kč
165. Jak plánovat a dosáhnout toho, co v životě chcete (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2019
3 340 Kč
166. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11 - 26.11.2019
9 910 Kč
167. Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2019
2 771 Kč
168. Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2019
2 892 Kč
169. Konference: DAŇOVÝ ŘÁD 2019 – XIX. ročník procesního daňového práva (PRAHA 8 )
25.11 - 26.11.2019
6 401 Kč
170. FKSP a sociální fondy (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2019
2 190 Kč
171. IFRS – aktuálně i připravované novelizace (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2019
2 287 Kč
172. Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se rozhodnout o koupi… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2019
2 892 Kč
173. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11 - 26.11.2019
8 216 Kč
174. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
25.11.2019
4 707 Kč
175. Pracovní právo v roce 2020 – refresh klíčových oblastí a informace o… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2019
2 771 Kč
176. Práce s emocemi v manažerské praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2019
4 780 Kč
177. Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2019
3 013 Kč
178. Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0–7 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11 - 28.11.2019
7 732 Kč
179. Společenství vlastníků jednotek – právnická osoba povinná spravovat… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2019
2 892 Kč
180. Daň z příjmů právnických osob aktuálně a očekávané změny pro rok 2020… (PRAHA 8 )
26.11.2019
3 497 Kč
181. Daň z příjmů aktuálně a očekávané změny pro rok 2020 – speciálka (PRAHA 8 )
26.11 - 27.11.2019
5 300 Kč
182. Agilní myšlení a řízení v managementu (PRAHA 1 - Nové Město )
26.11.2019
5 070 Kč
183. Cash flow v teorii i praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 28.11.2019
6 522 Kč
184. Chceš být v cíli dříve? Zpomal! (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2019
4 828 Kč
185. Komunikační MMA umění (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2019
4 707 Kč
186. Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2019
2 499 Kč
187. Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2019
2 771 Kč
188. Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 28.11.2019
6 764 Kč
189. Tvorba kvalitního obsahu pro HR marketing (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2019
4 707 Kč
190. Daň z příjmů fyzických osob aktuálně a očekávané změny pro rok 2020 –… (PRAHA 8 )
27.11.2019
3 255 Kč
191. Jak řešit krizové situace v komunikaci a vyjednávání (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 28.11.2019
9 305 Kč
192. Anglicky za tři měsíce – ukázkový workshop v Praze (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2019
1 191 Kč
193. Daňové a účetní rozinky aneb Špindl roku 2019 – XXIV. ročník (ŠPINDLERŮV MLÝN )
28.11 - 30.11.2019
8 458 Kč
194. Názorová manipulace, její zdroje a jak ji rozpoznat (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2019
3 860 Kč
195. DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně a pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2019
2 771 Kč
196. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2019
4 828 Kč
197. LinkedIn pro personalistu profesionála (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2019
4 707 Kč
198. Řízení projektů v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11 - 29.11.2019
8 216 Kč
199. Mediační techniky pro personalisty – účinný postup při řešení potíží… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2019
3 146 Kč
200. Insolvenční rizika související s uzavíráním transakcí – střet… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2019
2 650 Kč
201. Jak si udržet zdravá záda (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2019
4 707 Kč
202. Moderní Public Relations – manuál komunikace s médii (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2019
4 707 Kč
203. Problematičtí zaměstnanci aneb „drahé“ chyby zaměstnavatelů (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2019
3 013 Kč
204. Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2019
2 892 Kč
205. Systém bezpečnosti obalů – požadavky IFS PACsecure, posouzení… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2019
2 650 Kč
206. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2019
2 299 Kč
207. Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2019
3 255 Kč
208. Jak znovuobjevit svoji tvořivost – zkuste věci dělat jinak (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2019
5 506 Kč
209. Světové účetnictví US GAAP a IFRS (srovnání a jejich vzájemné využití… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12 - 5.12.2019
10 757 Kč
210. Communication Skills – Telephone Conversations, Writing Email &… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2019
2 771 Kč
211. Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí –… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2019
2 892 Kč
212. Řízení nákladů firmy, organizace i businessu a rozpočtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12 - 4.12.2019
10 152 Kč
213. Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2019
2 100 Kč
214. Efektivní řešení problémů a příslušné rozhodovací metody (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12 - 3.12.2019
8 325 Kč
215. Smlouvy s mezinárodním prvkem – zaměřeno na obchodní vztahy (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2019
2 771 Kč
216. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2019
2 892 Kč
217. Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2020 – speciálka (PRAHA 8 )
2.12 - 3.12.2019
5 917 Kč
218. Poznej a zažij své flow – staň se designérem svého života (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2019
5 675 Kč
219. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2019
3 890 Kč
220. Beze strachu (PRAHA 1 - Nové Město )
2.12.2019
4 707 Kč
221. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12 - 4.12.2019
9 910 Kč
222. Záruky, reklamace a prodej zboží včetně e-shopů (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2019
3 013 Kč
223. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat, co potřebuji (rozšířený… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12 - 4.12.2019
9 063 Kč
224. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2019
4 828 Kč
225. Systém HACCP ve stravovacích provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2019
2 650 Kč
226. Specifika pracovněprávních vztahů se zaměstnanci z IT oddělení (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2019
3 376 Kč
227. Vize jako tvořivá síla (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2019
4 707 Kč
228. Poskytování zdravotních služeb cizincům – rozsah péče, ceny, účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.12.2019
2 650 Kč
229. Převodní ceny a daňová kontrola – aktuální výzva v přímých daních po… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2019
2 892 Kč
230. Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2019
2 892 Kč
231. Účetní závěrka za rok 2019 v plném a zkráceném rozsahu (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2019
3 497 Kč
232. Novela stavebního zákona v praxi a rekodifikace veřejného stavebního… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2019
3 013 Kč
233. Restrukturalizace, transformace a podnikové přeměny – příklady fúzí,… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2019
2 771 Kč
234. Zástavy v praxi – včetně návrhů řešení problematických situací a… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2019
3 013 Kč
235. Automatizace práce v MS Excel pomocí maker (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12 - 5.12.2019
8 216 Kč
236. Účinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2019
6 280 Kč
237. Neverbální komunikace – a její verbální projevy (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2019
3 860 Kč
238. Rozpoznejte skryté manipulace v komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2019
4 707 Kč
239. Cestovní náhrady dle slovenské legislativy aktuálně a pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2019
2 650 Kč
240. Účetní závěrka roku 2019 u nestátních neziskových organizací (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2019
2 499 Kč
241. Aktuality v účetnictví a daních 2019–2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2019
3 255 Kč
242. Life management – jak koučovat sebe sama (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2019
4 707 Kč
243. Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2019
2 650 Kč
244. Výkaz cash flow prakticky aneb bude vás to bavit (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2019
3 013 Kč
245. Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně – změny roku 2019 a k 1. 1.… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2019
2 529 Kč
246. Náhrada škody v obchodní praxi – výklad, judikatura, praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2019
2 892 Kč
247. Tvorba a vyhodnocení rozpočtu příspěvkové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2019
3 376 Kč
248. Jak získat zákazníky a udělat z nich klienty (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2019
4 707 Kč
249. Emoce pod kontrolou – zvládání emocí v pěti krocích (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12 - 10.12.2019
8 337 Kč
250. Systémy bezpečnosti potravin pro pokročilé – standardy BRC, IFS (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2019
2 771 Kč
251. Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2019 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2019
2 529 Kč
252. Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12 - 10.12.2019
10 152 Kč
253. Kolektivní investování po změnách předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2019
2 650 Kč
254. Právo nejen pro ekonomy a účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12.2019
3 013 Kč
255. Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
9.12 - 10.12.2019
6 280 Kč
256. Efektivní získávání zaměstnanců – včetně náboru na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12 - 11.12.2019
8 337 Kč
257. Profesionální asistentka – management podpory manažerů (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12 - 11.12.2019
8 337 Kč
258. Připravené změny zákona o DPH od 1. 1. 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2019
3 013 Kč
259. Uzavření účetnictví za rok 2019 včetně zpracování daňových přiznání… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2019
2 892 Kč
260. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2019
2 360 Kč
261. Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2019
2 408 Kč
262. Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
10.12.2019
4 707 Kč
263. Vyjednávání v obtížných situacích – nácvik vyjednávacích taktik (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12 - 12.12.2019
7 853 Kč
264. Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2019
2 892 Kč
265. Smlouva o dílo – komplexní prakticky zaměřený rozbor právní úpravy,… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2019
2 771 Kč
266. Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2019
1 910 Kč
267. Nástup digitalizace – její dopady do účetnictví a daňové správy (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2019
2 892 Kč
268. Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace v roce 2019 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2019
2 892 Kč
269. Konsolidovaná účetní závěrka dle českých účetních standardů –… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2019
3 013 Kč
270. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12 - 12.12.2019
8 458 Kč
271. Aktuality pro výrobce potravin a obalů, základní povinnosti prodejců… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
2 650 Kč
272. Účetní výkazy – jak úspěšně prezentovat jejich obsah (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
3 013 Kč
273. Celní problematika v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
2 771 Kč
274. Pracovněprávní předpisy na Slovensku – včetně novinek roku 2019 a 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
3 013 Kč
275. Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
2 190 Kč
276. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
4 586 Kč
277. Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
4 707 Kč
278. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2019
3 146 Kč
279. Cesta k opravdovému leadershipu (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12 - 13.12.2019
14 871 Kč
280. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2019
4 707 Kč
281. Jak na internetovou reklamu, PPC a remarketing. Naučte se digitální… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2019
3 618 Kč
282. Cestovní náhrady 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2019
2 529 Kč
283. Faktura – komplexně na příkladech z praxe a náležitosti daňových… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2019
2 771 Kč
284. Zásoby z účetního a daňového pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2019
2 529 Kč
285. Kritické myšlení a rozhodování aneb rozhodovací manuál (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2019
4 707 Kč
286. Odhalte skryté emoce aneb poznejte, co si druzí myslí (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2019
4 707 Kč
287. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12 - 17.12.2019
9 910 Kč
288. Jak postupovat při reklamaci zboží; uplatnění práv z odpovědnosti za… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12.2019
2 892 Kč
289. Meditace a soustředění pro ty, co nestíhají (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12.2019
4 707 Kč
290. Průřez novinek v daňových a účetních předpisech pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12.2019
3 134 Kč
291. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
16.12.2019
4 707 Kč
292. Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2019
2 771 Kč
293. Finance pro nefinanční manažery – komplexní přehled včetně příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2019
3 013 Kč
294. Mezinárodní standard IFRS – 16 Leasingy (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2019
2 408 Kč
295. Práva a povinnosti daňového poplatníka (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2019
3 134 Kč
296. Jak jít ke svým cílům krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
17.12.2019
4 586 Kč
297. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2019
4 707 Kč
298. Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2019
3 860 Kč
299. Daň z příjmů fyzických osob – aktuálně a novinky roku 2020 včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2019
3 376 Kč
300. Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2020 (PRAHA 1 )
18.12 - 20.12.2019
7 248 Kč
301. Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů v roce 2020 (PRAHA 1 )
18.12.2019
2 892 Kč
302. Novela zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2019
3 013 Kč
303. Zvládání krizových situací proměnou komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2019
3 860 Kč
304. Mzdové předpisy pro rok 2020 (PRAHA 1 )
19.12.2019
3 255 Kč
305. Změny DPH při obchodování mezi členskými státy EU od 1. 1. 2020 aneb… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2019
2 892 Kč
306. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2020… (PRAHA 1 )
20.12.2019
2 650 Kč
307. Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
6.1.2020
3 255 Kč
308. Novela zákona o DPH pro rok 2020 na praktických příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
6.1.2020
2 892 Kč
309. Velká účetní závěrka včetně daňového přiznání právnických osob za rok… (PRAHA 1 )
7.1 - 8.1.2020
4 816 Kč
310. Sestavení účetní závěrky podvojného účetnictví podnikatelských… (PRAHA 1 )
7.1.2020
3 013 Kč
311. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
7.1 - 8.1.2020
9 910 Kč
312. Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok… (PRAHA 1 )
8.1.2020
3 013 Kč
313. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2020… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.1.2020
2 408 Kč
314. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.1.2020
3 376 Kč
315. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
9.1 - 10.1.2020
9 910 Kč
316. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a související otázky (PRAHA 1 - Nové Město )
10.1.2020
2 529 Kč
317. Cestovní náhrady včetně aktualit pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.1.2020
2 529 Kč
318. Daň z příjmů za rok 2019 a novinky pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.1.2020
3 376 Kč
319. Účetnictví právnických osob, daň z příjmů a DPH v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.1 - 16.1.2020
7 708 Kč
320. Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2019 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1.2020
2 650 Kč
321. Účetní závěrka za rok 2019 a zásadní změny v účetnictví pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1.2020
3 376 Kč
322. Jak správně nastavit pravidla pro vyúčtování zahraničních pracovních… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2020
2 771 Kč
323. Daň z přidané hodnoty pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2020
3 376 Kč
324. Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí – v… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2020
3 497 Kč
325. Vývoj pracovněprávní legislativy pro rok 2020 – změny zákoníku práce… (HAVLÍČKŮV BROD )
16.1.2020
1 682 Kč
326. Zpracování osobních údajů (GDPR, zákon o zpracování osobních údajů) –… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1.2020
3 013 Kč
327. Vysílání pracovníků do členských států EU – na co všechno pamatovat (PRAHA 1 - Nové Město )
20.1.2020
3 013 Kč
328. Zásoby, skladová evidence, vazba na fakturaci, drobný majetek,… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.1.2020
3 013 Kč
329. Asistentka – královna předpokoje (PRAHA 1 - Nové Město )
20.1.2020
3 981 Kč
330. Aktuality v účetnictví a daních 2019/2020 – komplexní přehled změn… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.1.2020
2 892 Kč
331. Pracovněprávní předpisy v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2020
3 013 Kč
332. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1.2020
4 707 Kč
333. Systém bezpečnosti obalů – požadavky BRCGS Packaging materials (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1.2020
2 650 Kč
334. Celní kodex a celní předpisy v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2020
2 771 Kč
335. DPH na Slovensku po 1. 1. 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1.2020
3 255 Kč
336. GDPR pro daňové a účetní pracovníky – zkušenosti z praxe a nový zákon… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1.2020
2 771 Kč
337. Aktuality v účetnictví a daních 2019–2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1.2020
3 134 Kč
338. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1 - 29.1.2020
9 910 Kč
339. Poskytování dotací – co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce (PRAHA 1 - Nové Město )
28.1.2020
2 190 Kč
340. Uzavření účetnictví za rok 2019 včetně zpracování daňového přiznání –… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2020
2 892 Kč
341. Praktické uplatňování zákona o DPH od 1. 1. 2020 (PRAHA 8 )
29.1.2020
3 497 Kč
342. Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2020
3 013 Kč
343. Daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2019 a aktuality pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2020
3 255 Kč
344. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2020
4 828 Kč
345. Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami pro rok 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2020
2 771 Kč
346. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2020
2 892 Kč
347. Daňový profesionál® – kompletně (PRAHA 1 - Nové Město )
3.2 - 18.3.2020
45 339 Kč
348. Daně – výklad nejdůležitějších zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
3.2 - 11.2.2020
17 557 Kč
349. Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko (PRAHA 1 - Nové Město )
3.2.2020
3 134 Kč
350. Rezervy a opravné položky v roce 2020 – účetní a daňový pohled včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2020
3 013 Kč
351. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2 - 5.2.2020
9 910 Kč
352. Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2020
2 287 Kč
353. Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2020
835 Kč
354. Nedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit (PRAHA 1 - Nové Město )
4.2.2020
3 860 Kč
355. Zákon o daních z příjmů – právnické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2020
3 255 Kč
356. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2020
2 892 Kč
357. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2020
3 890 Kč
358. Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2020
2 287 Kč
359. Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2020
2 287 Kč
360. Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2020
2 892 Kč
361. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2020
2 408 Kč
362. Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2.2020
2 650 Kč
363. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2 - 11.2.2020
9 910 Kč
364. Právní minimum pro daňové poradce (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2.2020
2 650 Kč
365. Účetní závěrka za rok 2019 u nestátních neziskových organizací (PRAHA 1 - Nové Město )
11.2.2020
2 529 Kč
366. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.2 - 12.2.2020
8 458 Kč
367. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.2.2020
2 408 Kč
368. Nastavení účetnictví, kontrolních vazeb a úprava vnitropodnikových… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2020
2 771 Kč
369. Zákon o daních z příjmů – závislá činnost (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2020
2 287 Kč
370. Zákon o zdravotním pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2020
1 198 Kč
371. Právní předpisy nejenom pro daňové poradce (ZDP závislá činnost,… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2 - 14.2.2020
6 365 Kč
372. DPH u neziskových a veřejnoprávních subjektů (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2020
2 190 Kč
373. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2020
2 408 Kč
374. Jak budovat a posilovat značku vaší firmy, produktu, služby (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2020
4 707 Kč
375. Zaměstnanecké benefity z pohledu daní v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2020
2 650 Kč
376. Uzavření účetnictví za rok 2019 včetně zpracování daňových přiznání… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2020
2 892 Kč
377. Cestovní náhrady v širších právních souvislostech (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2020
2 287 Kč
378. Jak splnit aktuální povinnosti (podniku) při nakládání s odpady (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2020
3 134 Kč
379. Pokladna v roce 2020, práce s penězi, které nejsou vaše, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2020
2 529 Kč
380. Daň z přidané hodnoty (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2020
3 134 Kč
381. Příklady daňové (DzPO, DzFO, DPH) (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2 - 20.2.2020
7 248 Kč
382. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
18.2.2020
4 828 Kč
383. Daň z příjmů fyzických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2020
3 134 Kč
384. Systém HACCP ve stravovacích provozech krok za krokem (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2020
2 408 Kč
385. Účetní závěrka za rok 2019 včetně finanční analýzy (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2020
3 255 Kč
386. Daň z příjmů právnických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2020
3 134 Kč
387. Chceš být v cíli dříve? Zpomal! (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2020
4 828 Kč
388. Deriváty v účetnictví podnikatelů v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2020
2 650 Kč
389. Směrnice a předpisy pro správné finanční a administrativní postupy v… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2020
3 376 Kč
390. Práce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat to, co potřebuji (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2020
5 203 Kč
391. Aktuality pro výrobce potravin a obalů v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.2.2020
2 650 Kč
392. Zákon o spotřebních daních a ekologická daň (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2.2020
3 134 Kč
393. Malé daně – výklad zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
25.2 - 28.2.2020
9 620 Kč
394. Celní problematika v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2020
2 771 Kč
395. Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2.2020
3 134 Kč
396. Znalecký posudek z pohledu odběratele (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
3 255 Kč
397. Zákon o dani silniční (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
2 287 Kč
398. Zákon o dani z nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2020
2 287 Kč
399. Zákon o dani z hazardních her (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2020
2 287 Kč
400. Označování potravin pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2020
2 650 Kč
401. Kurz – elektronická evidence tržeb (EET) (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2020
2 529 Kč
402. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3 - 3.3.2020
9 910 Kč
403. Daňový řád, daňový systém ČR – pojmy a definice (PRAHA 1 - Nové Město )
3.3 - 4.3.2020
5 675 Kč
404. Výklad účetnictví a příklady účetní I. (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3 - 11.3.2020
5 796 Kč
405. Kontingenční tabulky v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3.2020
4 707 Kč
406. Průběh kontroly u příjemců dotací v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3.2020
2 190 Kč
407. Smluvní ujednání ve smlouvách v zahraničním obchodě se zbožím v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
2 771 Kč
408. Agenturní zaměstnávání prakticky – krok za krokem a bez pokut (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2020
2 771 Kč
409. Tvorba a vyhodnocení rozpočtu příspěvkové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2020
3 376 Kč
410. Pracovněprávní předpisy v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2020
3 013 Kč
411. Výklad účetnictví a příklady účetní II. (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3 - 18.3.2020
5 796 Kč
412. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3 - 18.3.2020
9 910 Kč
413. Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
4 828 Kč
414. Řízení alergenů ve stravovacích provozech (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3.2020
2 650 Kč
415. Aktuální vývoj právní úpravy EET a související změny u DPH v roce 2020 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2020
2 166 Kč
416. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3 - 25.3.2020
8 458 Kč
417. Zásady osobní, provozní hygieny – správná praxe v potravinářských… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3.2020
2 408 Kč
418. Potravinářské podvody a falšování potravin (PRAHA 1 - Nové Město )
25.3.2020
2 650 Kč
419. Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům v… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.3.2020
2 771 Kč
420. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – masné výrobky (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2020
2 650 Kč
421. Systémy bezpečnosti obalů – požadavky standardů na výrobce obalů pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.4.2020
2 650 Kč
422. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4 - 7.4.2020
9 910 Kč
423. Odpady ve stravovacích provozech pro začínající a mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2020
2 650 Kč
424. Systémy bezpečnosti potravin – jejich principy a požadavky (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4.2020
2 650 Kč
425. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
15.4 - 16.4.2020
9 910 Kč
426. Elektronická evidence tržeb v roce 2020 včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
16.4.2020
2 771 Kč
427. Fakturace v roce 2020, práce s účetními a daňovými doklady (PRAHA 1 - Nové Město )
17.4.2020
2 771 Kč
428. Time management IV. generace s Ing. Petrem Pacovským (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4 - 22.4.2020
10 515 Kč
429. Trénink vyjednávání pro nákupčí (PRAHA 1 - Nové Město )
22.4 - 23.4.2020
9 184 Kč
430. Označování potravin podle komoditních vyhlášek – koloniální zboží (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2020
2 650 Kč
431. Jak zvládnout pohledávky a dluhy (závazky) z hlediska účetnictví a… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2020
2 771 Kč
432. Daňová a účetní specifika při provozování e-shopu (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4.2020
3 013 Kč
433. Funkce a vzorce v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4 - 29.4.2020
8 337 Kč
434. Zásady osobní, provozní hygieny – správná praxe ve stravovacích… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4.2020
2 408 Kč
435. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
4.5 - 5.5.2020
9 910 Kč
436. Systém HACCP ve stravovacích provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
6.5.2020
2 650 Kč
437. Auditor v potravinářství (PRAHA 1 - Nové Město )
20.5.2020
2 771 Kč
438. Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5 - 28.5.2020
11 846 Kč
439. Systém bezpečnosti obalů – požadavky IFS PACsecure (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2020
2 650 Kč
440. Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2020
2 650 Kč
441. Systémy bezpečnosti potravin pro pokročilé – standardy BRC, IFS (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2020
2 771 Kč
442. Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
3.6.2020
2 771 Kč
443. Finanční profesionál 2020® – finanční řízení pro vrcholový a střední… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6 - 18.6.2020
15 718 Kč
444. Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace na… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2020
2 650 Kč
445. Kontaminující látky v potravinách (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2020
2 771 Kč

Žádné položky.

Elektronické kurzy

Auto v podnikání (záznam on-line)
1 997 Kč
Časté chyby a omyly v účetnictví a daních (záznam on-line)
1 392 Kč
CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
CESTOVNÍ NÁHRADY (záznam DVD)
1 392 Kč
Cestovní náhrady 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daň z příjmu fyzických osob 2015 a daňové přiznání za rok 2014 …
1 150 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2016/2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2017/2018 (záznam on-line)
1 997 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2019 a daňové přiznání za rok 2018 …
1 997 Kč
Daň z příjmů fyzických osob v roce 2016 a daňové přiznání za rok 2015…
1 392 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2015 a daňové přiznání právnických osob…
1 150 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2018 a daňové přiznání za rok 2017 …
1 997 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2019 a daňové přiznání za rok 2018 …
1 997 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2016 a daňové přiznání za rok…
1 392 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2017 a daňové přiznání za rok…
1 392 Kč
Daně a účetnictví SVJ – společenství vlastníků jednotek (záznam on…
1 997 Kč
Daně a účetnictví v roce 2015 – první poznatky z praxe (záznam on…
1 150 Kč
Daňová kontrola (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňové a nedaňové výdaje v praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
Daňové minimum pro účetní v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňově uznatelné náklady 2019 (záznam on-line)
1 997 Kč
Daňově uznatelné náklady v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňový řád pro účetní 2016 s ohledem na povinnou elektronickou…
1 392 Kč
Daňový řád pro účetní 2019 (záznam on-line)
1 997 Kč
DPH 2019 (záznam on-line)
1 997 Kč
DPH a problematika nemovitých věcí (záznam on-line)
1 997 Kč
DPH nejčastější chyby a praktické příklady (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH po novelách 2016 a 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2016 …
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2017 …
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2018 …
1 997 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU se zaměřením na služby v roce…
1 392 Kč
DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v…
1 997 Kč
DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v…
1 997 Kč
DPH při vývozu a dovozu 2018 - nejčastější chyby a příklady (záznam…
1 997 Kč
DPH pro neziskové organizace 2019 (záznam on-line)
1 997 Kč
DPH pro začátečníky (záznam on-line)
1 997 Kč
DPH v příkladech (záznam on-line)
1 997 Kč
DPH v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
DPH v roce 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH v tuzemsku 2014, 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (záznam DVD)
1 392 Kč
Elektronická evidence tržeb v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Elektronická komunikace se státní správou 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD)
1 392 Kč
Finanční transakce mezi obchodními organizacemi, transferové ceny …
1 392 Kč
GDPR a ochrana osobních údajů (záznam on-line)
1 997 Kč
GDPR ve mzdové a personální činnosti (záznam on-line)
1 997 Kč
IFRS dlouhodobý majetek (záznam on-line)
1 997 Kč
IFRS Finanční nástroje, podnikové kombinace (záznam on-line)
1 997 Kč
IFRS Účetní metody, tržby, zásoby (záznam on-line)
1 997 Kč
INCOTERMS 2010 (záznam DVD)
1 392 Kč
Insolvenční řízení pro účetní 2019 (záznam on-line)
1 997 Kč
INTRASTAT OD A DO Z (záznam DVD)
1 392 Kč
Inventarizace a účtování inventarizačních rozdílů pro podnikatelské…
1 997 Kč
JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK VYPLŇOVAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Jednočlenná s.r.o. z účetního, daňového a právního pohledu (záznam on…
1 997 Kč
Kde nejvíce chybujeme v pracovním právu – pro náročné (záznam on-line)
1 392 Kč
Komplikované účetní případy (záznam on-line)
1 392 Kč
Konsolidovaná účetní závěrka 1 (záznam on-line)
1 997 Kč
Konsolidovaná účetní závěrka 2 (záznam on-line)
1 997 Kč
Kontrolní hlášení k DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Majetek a odpisy v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD)
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2017 (záznam…
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2016 …
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2018 (záznam…
1 997 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2019 (záznam…
1 997 Kč
Nemovitosti a jejich nájem v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v daních a účetnictví 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví 2019 (záznam on-line)
1 997 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1.1.2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v oblasti účetnictví a daní od 1. 1. 2018 (záznam on-line)
1 997 Kč
Novinky ve mzdách 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky ve mzdách v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky ve mzdách v roce 2019 (záznam on-line)
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Časté chyby a omyly v účetnictví 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Cestovní náhrady 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Daň z příjmů fyzických osob 2020 a daňové přiznání za…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Daň z příjmu právnických osob 2020 a daňové přiznání za…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Daňově uznatelné náklady 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Daňový řád pro účetní 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: DPH při obchodu mezi členskými státy EU se zaměřením na…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: DPH pro začátečníky 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: DPH v roce 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: EET - Elektronická evidence tržeb
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Majetek a Odpisy 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Novinky v daních a účetnictví 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Novinky ve mzdách 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Odložená daň
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Roční zúčtování daně za rok 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Srážky, exekuce a oddlužení z pohledu zaměstnavatele…
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Účetnictví pro manažery
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Uzávěrkové operace 2019
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Vnitřní kontrolní systém
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Zdravotní pojištění 2020
1 997 Kč
ON-LINE KURZ: Způsoby ukončení pracovního poměru 2020
1 997 Kč
Práce s jednotným správním dokumentem, základy o clech pro účetní …
1 997 Kč
Pracovní právo pro mzdové účetní v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
PRACOVNÍ SMLOUVY A JAK NA NĚ Z POHLEDU PRAXE (záznam DVD)
1 392 Kč
Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU …
1 392 Kč
Problematika pohledávek a dluhů (závazků) v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Problematika pohledávek a dluhů 2019 (záznam on-line)
1 997 Kč
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam DVD)
1 392 Kč
Roční zúčtování daně z příjmů 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Roční zúčtování daně z příjmů 2017 (záznam on-line)
1 997 Kč
Roční zúčtování daně za rok 2018 (záznam on-line)
1 997 Kč
Sestavení výkazu Cash flow (záznam on-line)
1 997 Kč
Silniční daň 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY (záznam DVD)
3 351 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – PRŮBĚH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU (záznam DVD)
1 392 Kč
Smlouvy o zamezení dvojího zdanění, mezinárodní zdanění 2019 (záznam…
1 997 Kč
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ …
1 392 Kč
Spotřební daně (záznam on-line)
1 997 Kč
Srážky, exekuce a oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2018 (záznam on…
1 997 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2016 (záznam on…
1 392 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení zaměstnanců – komplexní přehled kroků…
1 392 Kč
Stávám se zaměstnavatelem (záznam on-line)
1 997 Kč
STYLISTIKA MODERNÍHO E-MAILU – OBCHODNÍ I OSOBNÍ KORESPONDENCE …
1 392 Kč
Účetní a daňové doklady, fakturace (záznam on-line)
1 997 Kč
Účetní závěrka 2014 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 150 Kč
Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetní závěrka 2016 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetní závěrka příspěvkové organizace 2018 (záznam on-line)
1 997 Kč
Účetní závěrka pro podnikatelské subjekty 2018 (záznam on-line)
1 997 Kč
Účetnictví a daně neziskových organizací 2015/2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetnictví a daně neziskových organizací 2019 (záznam on-line)
1 997 Kč
Účetnictví neziskových organizací v příkladech (záznam on-line)
1 997 Kč
Účetnictví pro praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
Účtování nákladů a výnosů (záznam on-line)
1 997 Kč
Účtování o dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku (záznam on-line)
1 997 Kč
Účtování o zásobách (záznam on-line)
1 997 Kč
Účtování organizačních složek (záznam on-line)
1 997 Kč
Účtování v cizích měnách a kurzové rozdíly (záznam on-line)
1 997 Kč
Účtování v účtové třídě 3 – pohledávky, závazky a účty časového…
1 997 Kč
Uplatňování DPH v praxi podrobně (záznam on-line)
1 997 Kč
Uplatňování DPH v praxi podrobně 2 (záznam on-line)
1 997 Kč
ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PODLE NORMY ČSN 01 6910 – ZMĚNY A NOVINKY ROKU 2014…
1 392 Kč
VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY PRO ZAČÍNAJÍCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Vedení mzdové agendy pro zkušené (záznam on-line)
1 392 Kč
VEDENÍ OSOBNÍ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ (záznam DVD)
1 392 Kč
Vnitropodnikové směrnice (záznam on-line)
1 997 Kč
Výklad zákona o DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Výpočty ve mzdové účtárně – problematika pojistného (záznam on-line)
1 997 Kč
Výpočty ve mzdové účtárně – problematika výpočtu mzdy (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy IFRS (záznam on-line)
1 997 Kč
Základy účetnictví I. – Právní úprava účetnictví (záznam on-line)
1 997 Kč
Základy účetnictví II. – Majetek a zdroje (záznam on-line)
1 997 Kč
Základy účetnictví III. – Základy účtování (záznam on-line)
1 997 Kč
Základy účetnictví IV. – Účetní uzávěrka a závěrka (záznam on-line)
1 997 Kč
ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákoník práce 2019 (záznam on-line)
1 997 Kč
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákoník práce – pracovní doba a její rozvržení z pohledu praxe ve…
1 392 Kč
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí 2018 (záznam on-line)
1 997 Kč
Zákonné způsoby optimalizace daní z pohledu daňového poradce (záznam…
1 392 Kč
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZAMĚSTNÁVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮ, STUDENTŮ – VZNIK A PRŮBĚH PP VZTAHU Z…
1 392 Kč
Zaměstnávání cizinců 2019 (záznam on-line)
1 997 Kč
Zdravotní pojištění 2019 (záznam on-line)
1 997 Kč
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 – ZMĚNY V ROCE 2014 A K 1. 1. 2015 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2016 - změny v roce 2015 a k 1. 1. 2016 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2017 – změny v roce 2016 a k 1.1.2017 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2018 – změny v roce 2017 a k 1.1.2018 …
1 997 Kč
Změny celních předpisů s návazností na DPH a změny INTRASTATu 2016 …
1 392 Kč
Změny společností – ukončování činnosti, převod, transformace (záznam…
1 392 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.