Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 1. VOX a.s., 23.10.2013, 11:21

V dnešní době stále více společností využívá pro řízení lidských zdrojů model HR business partnerství, a to proto, že řízení lidských zdrojů by se nemělo zabývat pouze správou personální administrativy, ale mělo by směřovat k propojení strategických cílů společnosti. HR manažer by se měl aktivně podílet na zisku společnosti, být partnerem jejího vedení  a snažit se dosahovat společných cílů.
6. 11. 2013 vám společnost 1. VOX a.s. umožní vyzkoušet si, pod vedením zkušených konzultantů, vhodné formy i čas implementace principů HR business partneringu a připravit plán přípravy organizace i samotného úseku řízení lidských zdrojů na tuto, často velice kulturně radikální změnu.
Poučte se z úspěšných i neúspěšných aplikací ze širokého spektra organizací, které se rozhodly implementovat model HR business partneringu.

Bližší informace o programu naleznete na webových stránkách vox.cz nebo telefonicky 277 000 485 nebo 777 741 777.


Firma 1. VOX a.s. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. JAK NA MZDY V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1 - 25.1.2017
6 401 Kč
2. NOVÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A VYPLNĚNÍ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ K ROČNÍ ÚČETNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1.2017
2 408 Kč
3. ZÁSOBY, SKLADOVÁ EVIDENCE, NÁVAZNOST NA FAKTURACI, DROBNÝ MAJETEK,… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1.2017
2 771 Kč
4. DŮCHODOVÉ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1.2017
2 771 Kč
5. ASERTIVITA, ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1 - 25.1.2017
7 974 Kč
6. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2017
2 771 Kč
7. JAK ORGANIZOVAT, PŘIPRAVOVAT A HODNOTIT JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2017
4 344 Kč
8. ZÁKON O PROKAZOVÁNÍ PŮVODU MAJETKU VČETNĚ DAŇOVÝCH DOPADŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2017
1 924 Kč
9. ZLEPŠETE SI KONCENTRACI, PAMĚŤ, TVOŘIVOST, MOTIVAČNÍ SCHOPNOSTI –… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2017
4 774 Kč
10. DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ A DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2017
3 134 Kč
11. ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ FO ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI V ROCE 2017 A ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.1.2017
2 408 Kč
12. NOVÁ PRAVIDLA PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ (PRAHA 1 - Nové Město )
25.1.2017
2 529 Kč
13. PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.1.2017
3 134 Kč
14. NOVINKY V LEGISLATIVĚ BOZP OD 1. 1. 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.1.2017
2 408 Kč
15. UZAVŘENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE OSVČ, DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ A PŘEHLEDY K POJIŠTĚNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1.2017
2 892 Kč
16. ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR – KOMPLEXNÍ PŘEDSTAVENÍ PROBLEMATIKY… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.1.2017
2 892 Kč
17. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ – NÁLEŽITÁ PŘÍPRAVA NA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2017
2 408 Kč
18. CELNÍ PROBLEMATIKA V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2017
2 408 Kč
19. AKTIVNĚ PROTI STRESU A VYHOŘENÍ ANEB NEJVĚTŠÍ OMEZENÍ JSOU V NAŠÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2017
4 344 Kč
20. PRŮŘEZ NOVINEK V DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH PŘEDPISECH PRO ROK 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2017
3 134 Kč
21. PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ PROBLEMATIKA V PRAXI ROKU 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2017
2 045 Kč
22. PŘÍPRAVA PROFESIONÁLNÍ PREZENTACE V MS POWERPOINT (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2017
4 223 Kč
23. NOVELA ZÁKONA O AUDITORECH – NOVÉ POŽADAVKY NA AUDIT, AUDITORY I… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2017
2 287 Kč
24. PRŮVODCE PRACOVNÍ MOTIVACÍ ANEB CO JE DOBRÉ VĚDĚT, ABYSTE ZE SVÝCH… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2017
4 344 Kč
25. PŮSOBIVÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI JAKO CESTA K ÚSPĚŠNÉMU SEBEPROSAZENÍ,… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1 - 1.2.2017
7 974 Kč
26. DPH VE STAVEBNICTVÍ PRO ROK 2017 NA PŘÍKLADECH Z PRAXE (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2017
2 650 Kč
27. SESTAVENÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB PRO… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.2.2017
2 601 Kč
28. VYÚČTOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍCH CEST, VALUTOVÁ POKLADNA, PLATEBNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.2.2017
2 529 Kč
29. NASTAVTE SPRÁVNÁ PRAVIDLA VAŠIM SPOTŘEBITELSKÝM SOUTĚŽÍM PO ZMĚNÁCH… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.2.2017
1 924 Kč
30. KONTROLA A AUDIT HOSPODAŘENÍ V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH (PRAHA 1 - Nové Město )
2.2 - 15.2.2017
3 990 Kč
31. OPRAVNÉ POLOŽKY – DAŇOVÝ A ÚČETNÍ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
2.2.2017
2 892 Kč
32. KONTROLA A AUDIT HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM (PRAHA 1 - Nové Město )
2.2.2017
2 390 Kč
33. UZAVŘENÍ ÚČETNICTVÍ ZA ROK 2016 VČETNĚ ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ (HAVLÍČKŮV BROD )
2.2.2017
1 682 Kč
34. CESTOVNÍ NÁHRADY 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
3.2.2017
2 287 Kč
35. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET) – ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
3.2.2017
2 287 Kč
36. ZÁKLADY KONSOLIDACE PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2017
4 465 Kč
37. NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2017
2 650 Kč
38. MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI ANEB JAK VÉST A MOTIVOVAT LIDI K VYŠŠÍM VÝKONŮM (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2 - 7.2.2017
7 974 Kč
39. JAK SPRÁVNĚ TVOŘIT ROZSÁHLEJŠÍ DOKUMENTY V MS WORD (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2 - 8.2.2017
7 853 Kč
40. STRUKTUROVANÉ MYŠLENÍ EFEKTIVNÍHO MANAŽERA (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2 - 9.2.2017
7 974 Kč
41. FAKTURACE A DPH PRO ZAČÍNAJÍCÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2017
2 408 Kč
42. KONTROLNÍ VAZBY V ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE PRO ROK 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2017
2 408 Kč
43. INTRASTAT V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.2.2017
2 650 Kč
44. AKTUÁLNĚ K DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVĚ V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
9.2.2017
3 134 Kč
45. NEGOCIACE PO TELEFONU (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2.2017
4 344 Kč
46. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROKU 2016 U NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
10.2.2017
2 499 Kč
47. NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA KAPITÁLOVÉHO TRHU (MIFID2/MIFIR) (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2017
2 650 Kč
48. KONSOLIDACE PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ – PRAKTICKY V PROGRAMU EXCEL (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2017
4 465 Kč
49. JAK ZVLÁDNOUT ZÚČTOVACÍ VZTAHY V ROCE 2017 – PRAKTICKY (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2017
2 408 Kč
50. DPH NA SLOVENSKU PO NOVELE OD 1. 1. 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2017
3 134 Kč
51. VYBRANÉ OTÁZKY DAŇOVÉHO ŘÁDU PRO ÚČETNÍ PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2017
2 650 Kč
52. JAK ZVÝŠIT EFEKTIVITU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2017
4 344 Kč
53. VÝBĚROVÝ POHOVOR SE ZAMĚŘENÍM NA OSOBNOSTNÍ TENDENCE UCHAZEČŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2017
4 344 Kč
54. UZAVŘENÍ ÚČETNICTVÍ ZA ROK 2016 VČETNĚ ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2017
2 771 Kč
55. DPH U NEZISKOVÝCH A VEŘEJNOPRÁVNÍCH SUBJEKTŮ V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2017
2 499 Kč
56. SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ V PRAXI – PRÁVNÍ PROBLEMATIKA (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2017
2 650 Kč
57. NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2.2017
2 390 Kč
58. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET) V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2.2017
1 790 Kč
59. DESATERO UŽITEČNÉ KOMUNIKACE (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2.2017
4 344 Kč
60. JAK NASTAVIT KVALITNÍ ADAPTAČNÍ PROCES PRO NOVÉ ZAMĚSTNANCE (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2.2017
4 344 Kč
61. KONTROLA A AUDIT PROVOZNÍCH VÝDAJŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2.2017
2 390 Kč
62. DPH V ROCE 2017 – SPECIÁLKA (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2 - 16.2.2017
4 707 Kč
63. CHCETE UČIT NEBO NAUČIT ANEB METODIKA PRO INTERNÍ I EXTERNÍ ŠKOLITELE (PRAHA 1 - Nové Město )
16.2 - 17.2.2017
7 974 Kč
64. JAK VYUŽÍT VIZUÁLNÍ MYŠLENÍ A MYŠLENKOVÉ MAPY V PRÁCI I V SOUKROMÉM… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.2.2017
4 344 Kč
65. PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ PROBLEMATIKA V PRAXI ROKU 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.2.2017
2 045 Kč
66. ÚČETNÍ A DAŇOVÉ AKTUALITY OČIMA DAŇOVÉ PORADKYNĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
16.2.2017
2 892 Kč
67. FUNDRAISEŘI – PROČ NĚKTEŘÍ ZAUJMOU A JINÍ NEDOKÁŽOU BÝT ÚSPĚŠNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
16.2.2017
2 100 Kč
68. ZÁKLADNÍ ORIENTACE V PERSONALISTICE (PRAHA 1 - Nové Město )
16.2 - 17.2.2017
7 974 Kč
69. MANAGEMENT VE SLUŽBÁCH A POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH (PRAHA 1 - Nové Město )
17.2.2017
2 499 Kč
70. MODERNÍ ASERTIVITA V PRAXI ANEB NAUČTE SE ŘÍKAT "ANO" (PRAHA 1 - Nové Město )
17.2.2017
4 344 Kč
71. DERIVÁTY V ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ NA PŘÍKLADECH (PRAHA 1 - Nové Město )
17.2.2017
2 408 Kč
72. PŮVOD ZBOŽÍ A JEHO VÝZNAM V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
17.2.2017
2 650 Kč
73. DANĚ – VÝKLAD NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZÁKONŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2 - 2.3.2017
19 348 Kč
74. DAŇOVÝ PROFESIONÁL® – KOMPLETNĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2 - 5.4.2017
39 894 Kč
75. AKTIVNĚ PROTI STRESU A VYHOŘENÍ ANEB NEJVĚTŠÍ OMEZENÍ JSOU V NAŠÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2017
4 344 Kč
76. MZDOVÁ PROBLEMATIKA KROK ZA KROKEM (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2 - 24.2.2017
9 668 Kč
77. ZÁKON O DPH SE ZAMĚŘENÍM NA TUZEMSKO (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2017
3 134 Kč
78. DAŇOVÝ PROFESIONÁL® – POVINNÝ CYKLUS K ZÍSKÁNÍ MEZINÁRODNÍHO… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2 - 5.4.2017
29 875 Kč
79. KONTROLNÍ HLÁŠENÍ DPH – PRAKTICKY PRO ROK 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2017
2 166 Kč
80. ZÁKLADNÍ ORIENTACE V PRACOVNÍM PRÁVU, POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2017
2 771 Kč
81. OBTÍŽNÉ KOMUNIKAČNÍ SITUACE V PRÁCI MANAŽERA (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2017
4 344 Kč
82. ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ V PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2 - 24.2.2017
8 458 Kč
83. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2017
2 650 Kč
84. NÁHRADA MZDY A PLATU, NÁHRADA VÝDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2017
2 771 Kč
85. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET) – ODPOLEDNÍ KURZ (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2017
2 408 Kč
86. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2017
3 013 Kč
87. KDO UMÍ ŘÍDIT SÁM SEBE, UMÍ ŘÍDIT OSTATNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2017
4 344 Kč
88. SERIÓZNÍ ZÁKLADY HERECTVÍ PRO NESERIÓZNÍ POUŽITÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2017
2 783 Kč
89. MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ, ODMĚŇOVÁNÍ A BENEFITY (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2 - 22.2.2017
7 974 Kč
90. ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ – PRÁVNICKÉ OSOBY (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2017
3 255 Kč
91. ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ – ZÁVISLÁ ČINNOST (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2017
2 287 Kč
92. JAK NAPLNO VYUŽÍVAT FIREMNÍ ADMINISTRAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2017
4 344 Kč
93. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2017
2 771 Kč
94. ZÁKON O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2017
2 408 Kč
95. JAK ODHADNOUT HODNOTU NEMOVITÉ VĚCI (A SPRÁVNĚ SE ROZHODNOUT O KOUPI… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2.2017
2 650 Kč
96. PREZENTAČNÍ A RÉTORICKÉ DOVEDNOSTI II – NADSTAVBA PRO POKROČILÉ (PRAHA 1 - Nové Město )
23.2 - 24.2.2017
7 974 Kč
97. ŠKOLA ZDRAVÝCH ZAD PRO KANCELÁŘSKÉ PROFESE (PRAHA 1 - Nové Město )
23.2.2017
4 344 Kč
98. TIME MANAGEMENT FINÁLNÍ GENERACE – METODA SOUSTO FARMULTI® METODA,… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.2 - 24.2.2017
9 547 Kč
99. ZÁKON O REGISTRU SMLUV VČETNĚ NOVELIZACE V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.2.2017
2 408 Kč
100. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, DŮCHODOVÉ… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.2.2017
2 771 Kč
101. ŘÍZENÍ O ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ VE VĚCECH SLUŽEBNÍHO POMĚRU… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.2.2017
2 299 Kč
102. PÍŠETE DOBŘE? PIŠTE PERFEKTNĚ ANEB PÍSEMNÁ KOMUNIKACE FORMÁLNĚ I… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.2.2017
4 344 Kč
103. ZÁKON O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
23.2.2017
2 408 Kč
104. PADESÁT BAREV PADESÁTKY ANEB ZAUJMĚTE ZAMĚSTNAVATELE SVÝMI… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.2.2017
4 344 Kč
105. ZÁKON O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A KOMOŘE DAŇOVÝCH PORADCŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
23.2.2017
835 Kč
106. PSYCHOHYGIENA – CÍLEVĚDOMÁ ÚPRAVA ŽIVOTNÍHO STYLU ANEB JAK UDRŽET… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.2.2017
4 344 Kč
107. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI (PRAHA 1 - Nové Město )
24.2.2017
2 771 Kč
108. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET) (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2017
2 287 Kč
109. TRANSFEROVÉ CENY V KONCERNOVÝCH STRUKTURÁCH (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2017
3 013 Kč
110. JAK OPTIMÁLNĚ NASTAVIT FIRMU Z POHLEDU DANÍ A ÚČETNICTVÍ A OCHRÁNIT… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2017
2 287 Kč
111. EMOČNÍ INTELIGENCE A JEJÍ VYUŽITÍ V PROFESNÍM A OSOBNÍM ŽIVOTĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2 - 28.2.2017
7 974 Kč
112. PRACOVNÍ DOBA, JEJÍ ROZVRŽENÍ A PRAVIDLA S DŮRAZEM NA FORMU… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2017
2 650 Kč
113. CELNÍ KODEX A CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2017
2 650 Kč
114. EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE – NEVERBÁLNÍ A VERBÁLNÍ KOMUNIKACE, ASERTIVNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2 - 1.3.2017
7 974 Kč
115. ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ – FYZICKÉ OSOBY (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2017
3 255 Kč
116. ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ – 1.… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2017
3 376 Kč
117. TÝMOVÁ KOMUNIKACE KROK ZA KROKEM ANEB JAK SE DOMLUVIT A JAK… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2017
4 344 Kč
118. TRANSFERY U VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2017
2 190 Kč
119. ZATŘIĎOVÁNÍ MAJETKU A SLUŽEB PODLE STATISTICKÝCH KLASIFIKACÍ Z… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2017
2 529 Kč
120. CASH FLOW V TEORII I PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3 - 2.3.2017
6 038 Kč
121. ZÁKON O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2017
835 Kč
122. SPRÁVA DOKUMENTŮ PO NOVELÁCH ZÁKONA O ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBĚ A… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2017
2 408 Kč
123. DPH PŘI OBCHODU MEZI ČLENSKÝMI STÁTY EU A S TŘETÍMI ZEMĚMI (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2017
2 408 Kč
124. PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY – ZAČÍNÁM PREZENTOVAT (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3 - 3.3.2017
7 974 Kč
125. CESTOVNÍ NÁHRADY VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A DALŠÍ PRÁVNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3.2017
2 287 Kč
126. PRÁCE S DATABÁZEMI V MS EXCEL (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3 - 3.3.2017
7 853 Kč
127. MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ – OBECNÉ PRINCIPY (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3.2017
2 287 Kč
128. NOVELY ZÁKONÍKU PRÁCE, ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI A ZÁKONA O INSPEKCI… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.3.2017
2 892 Kč
129. SVĚŘENSKÝ FOND, OBDOBA TRUSTU V TUZEMSKÝCH PODMÍNKÁCH – PRÁVNÍ,… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.3.2017
2 650 Kč
130. ÚČETNÍ VÝKAZY A JEJICH INTERPRETACE PRO PRAKTICKÉ VYUŽITÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
3.3.2017
2 408 Kč
131. ANGLIČTINA VE FINANCÍCH A ÚČETNICTVÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
3.3 - 24.3.2017
6 038 Kč
132. KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ – Z POHLEDU PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ A… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.3.2017
3 134 Kč
133. MANAGEMENT V PODMÍNKÁCH ČASOVÉHO TLAKU (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2017
4 344 Kč
134. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ROKU 2016 NA SLOVENSKU OČIMA DAŇOVÉHO PORADCE (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2017
2 771 Kč
135. ŘÍZENÍ NÁKLADŮ FIRMY A ORGANIZACE, ROZPOČTOVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3 - 8.3.2017
11 967 Kč
136. TELEFONICKÁ KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3.2017
4 344 Kč
137. PŘÍKLADY DAŇOVÉ (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3 - 9.3.2017
7 248 Kč
138. ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY ZAMĚSTNANCŮ A PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2017
2 287 Kč
139. PŮSOBIVÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI JAKO CESTA K ÚSPĚŠNÉMU SEBEPROSAZENÍ,… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3 - 8.3.2017
7 974 Kč
140. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB (PŘÍKLADY) (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2017
3 134 Kč
141. SPECIFIKA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI (O.P.S.) V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2017
2 499 Kč
142. ČTYŘI UŽITEČNÉ NÁVYKY PRO EFEKTIVNÍ PRÁCI (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2017
4 344 Kč
143. ÚČETNICTVÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK (SVJ) (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2017
2 287 Kč
144. KONTINGENČNÍ TABULKY V MS EXCEL (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3.2017
4 223 Kč
145. JAK VYTVOŘIT DOBRÝ DOTAZNÍK ANEB OD NÁPADU K VYHODNOCENÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
8.3.2017
4 344 Kč
146. VAŠE ANGLIČTINA – NEZTRÁCEJTE NADĚJI (PRAHA 1 - Nové Město )
8.3.2017
4 774 Kč
147. NÁSTROJE A TECHNIKY ŘÍZENÍ PROJEKTŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
8.3 - 9.3.2017
7 974 Kč
148. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (PŘÍKLADY) (PRAHA 1 - Nové Město )
8.3.2017
3 134 Kč
149. JAK ARGUMENTOVAT A PŘESVĚDČIT (PRAHA 1 - Nové Město )
8.3.2017
4 344 Kč
150. DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB (PŘÍKLADY) (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3.2017
3 134 Kč
151. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ A IFRS – SPECIÁLKA (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3 - 12.4.2017
13 298 Kč
152. DAŇ Z PŘÍJMŮ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2017 PRAKTICKY - DAŇOVÉ… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3.2017
2 650 Kč
153. VYUŽITÍ EXCELU VE FINANČNÍM MANAGEMENTU (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3.2017
3 013 Kč
154. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ A ZÁKLADY… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3 - 10.3.2017
7 248 Kč
155. STAL JSEM SE MANAŽEREM (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3 - 10.3.2017
7 974 Kč
156. PENĚŽNÍ A NEPENĚŽNÍ PLNĚNÍ VČETNĚ BENEFITŮ POSKYTOVANÉ ZAMĚSTNANCŮM V… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3.2017
2 408 Kč
157. ÚČETNICTVÍ V PRAXI PRO MÍRNĚ POKROČILÉ (PRAHA 1 - Nové Město )
9.3 - 10.3.2017
4 465 Kč
158. UMĚNÍ IMPROVIZACE – ZVLÁDEJTE NEOČEKÁVANÉ SITUACE (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3.2017
4 344 Kč
159. MEDIAČNÍ TECHNIKY PRO PERSONALISTY (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3.2017
2 172 Kč
160. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET) – ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
10.3.2017
2 287 Kč
161. AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ OD ŽÁDOSTI PO KONTROLU, NOVELY V TÉTO OBLASTI… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2017
2 287 Kč
162. POCHOPENÍ TYPOLOGIE OSOBNOSTI JAKO JAZYKA POROZUMĚNÍ A KOMUNIKACE (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2017
4 344 Kč
163. VÝKAZ CASH FLOW PRAKTICKY (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2017
3 013 Kč
164. ASERTIVITA, ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3 - 14.3.2017
7 974 Kč
165. EXCEL V PŘÍKLADECH (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2017
4 223 Kč
166. ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY, VYÚČTOVÁNÍ RESPEKTIVE FAKTURACE DLE ZMĚN… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2017
2 287 Kč
167. PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI – JAK DÁT PREZENTACI ŠŤÁVU (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2017
4 344 Kč
168. MALÉ DANĚ – VÝKLAD ZÁKONŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3 - 16.3.2017
7 248 Kč
169. ETIKETA PRO ÚŘEDNICE A ÚŘEDNÍKY (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2017
2 299 Kč
170. EFEKTIVNÍ TIME MANAGEMENT A STRESS MANAGEMENT (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2017
4 344 Kč
171. ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH A EKOLOGICKÁ DAŇ (PRAHA 1 - Nové Město )
14.3.2017
3 134 Kč
172. FINANCE PRO NEEKONOMY A JEJICH ROZHODOVACÍ PROCESY (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2017
2 287 Kč
173. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU PO NOVELE ZÁKONA Č. 219/2000 SB., O… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2017
2 499 Kč
174. JAK VYUŽÍT NETWORKING V PRAXI PERSONALISTY (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2017
4 344 Kč
175. ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2017
2 287 Kč
176. PSYCHOSOMATIKA – PRÁCE S MYSLÍ I TĚLEM ANEB JAK PŘEDEJÍT POTÍŽÍM (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2017
4 344 Kč
177. DPH A ÚČTOVÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU PRO ROK 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2017
3 013 Kč
178. DODACÍ DOLOŽKY INCOTERMS 2010 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2017
2 408 Kč
179. HAKOMI – SEBEUVĚDOMĚNÍ A SOMATICKÁ PSYCHOTERAPIE (PRAHA 1 - Nové Město )
15.3.2017
1 210 Kč
180. PREZENTACE A MLUVENÝ PROJEV PŘED PUBLIKEM (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2017
2 499 Kč
181. NÁHRADA ŠKODY A PLNĚNÍ SMLOUVY PODLE ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2017
2 650 Kč
182. ZÁKON O DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2017
2 287 Kč
183. EXCELENTNÍ PAMĚŤ NENÍ POUHOU ILUZÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3 - 17.3.2017
9 317 Kč
184. RECRUITMENT PRO NEPERSONALISTY ANEB JAK SI DOBŘE VYBRAT SVÉHO KOLEGU (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2017
4 102 Kč
185. ODPOLEDNÍ MINIAKADEMIE PRAKTICKÝCH PERSONÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3 - 27.4.2017
5 566 Kč
186. ZÁKON O DANI SILNIČNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2017
2 287 Kč
187. OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ MAJETKU – ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3.2017
2 892 Kč
188. PRESENTATION SKILLS (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3.2017
4 344 Kč
189. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – NOVÉ OBECNÉ NAŘÍZENÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
17.3.2017
2 166 Kč
190. NÁKLADY A VÝNOSY – ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2017
2 892 Kč
191. TŘÍSTRANNÉ A VÍCESTRANNÉ OBCHODY A SLOŽITĚJŠÍ TRANSAKCE Z POHLEDU… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2017
2 650 Kč
192. JAK UPLATNIT NENÁSILNOU KOMUNIKACI V PROFESNÍM ŽIVOTĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2017
4 344 Kč
193. PLATEBNÍ STYK PRO POSKYTOVATELE – AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRÁVNÍ ÚPRAVY (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3.2017
2 529 Kč
194. TIME MANAGEMENT A ZVLÁDÁNÍ STRESU (PRAHA 1 - Nové Město )
20.3 - 21.3.2017
7 974 Kč
195. PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ PROBLEMATIKA V ROCE 2017 – ZKUŠENOSTI A PRAKTICKÉ… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3.2017
2 892 Kč
196. ŘEŠENÍ KONFLIKTNÍCH A VYPJATÝCH SITUACÍ ASERTIVNÍMI A… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3.2017
4 344 Kč
197. NEMOVITOSTI A DANĚ – ZAMĚŘENO NA FYZICKÉ OSOBY (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3.2017
2 166 Kč
198. PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ROK 2016 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3.2017
2 892 Kč
199. TRÉNINK VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPČÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3 - 22.3.2017
7 974 Kč
200. SOFT SKILLS VYŠŠÍ GENERACE – TISÍCERO DOVEDNOSTÍ KOMUNIKACE A… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3 - 22.3.2017
9 547 Kč
201. OBCHODNÍ A VYJEDNÁVACÍ DOVEDNOSTI (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3 - 23.3.2017
7 974 Kč
202. KURZ – ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET) (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3.2017
2 408 Kč
203. PERSONÁLNÍ CONTROLLING: NÁSTROJ KE ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PERSONÁLNÍHO… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3 - 23.3.2017
7 974 Kč
204. POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3.2017
2 190 Kč
205. LEADER – MANAGER – COACH™ (PRAHA 1 - Nové Město )
22.3 - 23.3.2017
8 470 Kč
206. FINANČNÍ ANALÝZA PRO PRAKTICKÉ VYUŽITÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3 - 24.3.2017
4 586 Kč
207. JAK NASTAVIT VHODNÝ MOTIVAČNÍ SYSTÉM PRO VAŠE ZAMĚSTNANCE (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2017
4 344 Kč
208. JAK ZVLÁDNOUT KONFLIKTY, VLASTNÍ EMOCE A MÍT SITUACI POD KONTROLOU (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3 - 24.3.2017
7 974 Kč
209. VÝKLAD ÚČETNICTVÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3 - 24.3.2017
5 796 Kč
210. ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ ZE TŘETÍCH ZEMÍ V ČR A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2017
3 013 Kč
211. JAK PŘÍPRAVIT A REALIZOVAT TÝMOVÁ ŠKOLENÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3.2017
4 344 Kč
212. PSYCHOHYGIENA – CÍLEVĚDOMÁ ÚPRAVA ŽIVOTNÍHO STYLU ANEB JAK UDRŽET… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3.2017
4 344 Kč
213. DELEGOVÁNÍ – UMĚNÍ, KTERÉ VÁM BUDE POMÁHAT KAŽDÝ DEN (PRAHA 1 - Nové Město )
24.3.2017
4 344 Kč
214. ZPRACOVÁNÍ DAT V RÁMCI MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2017
2 529 Kč
215. AKTIVNĚ PROTI STRESU A VYHOŘENÍ ANEB NEJVĚTŠÍ OMEZENÍ JSOU V NAŠÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2017
4 344 Kč
216. PLATEBNÍ STYK PRO UŽIVATELE – AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA VČETNĚ ZMĚN (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2017
2 408 Kč
217. MANAŽERSKÁ PERSONALISTIKA SE ZAMĚŘENÍM NA NÁBOR PRACOVNÍKŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2017
4 344 Kč
218. ŠPIČKOVÝ ZÁKAZNICKÝ SERVIS V PRAXI – JAK ZÍSKAT A UDRŽET SI SPOKOJENÉ… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2017
4 344 Kč
219. ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ DLE ZÁKONÍKU PRÁCE A ROZHODOVACÍ PRAXE… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.3.2017
2 287 Kč
220. PŘÍKLADY ÚČETNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3 - 29.3.2017
5 675 Kč
221. JAK ŘEŠIT ZÁLUDNÉ SITUACE V MANAŽERSKÉ PRAXI – MODELOVÉ PŘÍKLADY S… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3.2017
4 344 Kč
222. NOVÁ ÚPRAVA PRÁCE Z DOMOVA, DOVOLENÁ ZAMĚSTNANCE OD ROKU 2017 – NOVÁ… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3.2017
2 650 Kč
223. SRÁŽKY ZE MZDY, EXEKUCE, OSOBNÍ BANKROT (PRAHA 1 - Nové Město )
28.3.2017
2 771 Kč
224. ASISTENTKA V PROJEKTOVÉM ŘÍZENÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
29.3.2017
4 102 Kč
225. INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ ZEJMÉNA Z POHLEDU VĚŘITELE PO NOVELE INSOLVENČNÍHO… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.3.2017
2 650 Kč
226. VEDENÍ LIDÍ – MOJI LIDÉ, MOJE VIZITKA (PRAHA 1 - Nové Město )
29.3 - 30.3.2017
7 974 Kč
227. ZNAČKA Z POHLEDU AUTORSKÉHO ZÁKONA A ZÁKONA O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH (PRAHA 1 - Nové Město )
29.3.2017
2 650 Kč
228. ZVLÁDÁNÍ STRESU NA PRACOVIŠTI I V SOUKROMÉM ŽIVOTĚ, MINDFULNESS (PRAHA 1 - Nové Město )
30.3 - 31.3.2017
7 974 Kč
229. FINANČNÍ PLÁN A REPORTING – PRAKTICKÉ RADY A TIPY (PRAHA 1 - Nové Město )
30.3.2017
3 134 Kč
230. VYBRANÉ A KOMPLIKOVANÉ OTÁZKY PRACOVNÍHO PRÁVA (PRAHA 1 - Nové Město )
31.3.2017
3 013 Kč
231. ÚČETNÍ A DAŇOVÉ CHUŤOVKY PO LEGISLATIVNÍCH ZMĚNÁCH (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2017
3 013 Kč
232. ZÁKLADY IFRS NA PŘÍKLADECH Z PRAXE (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4 - 4.4.2017
5 784 Kč
233. MINIMUM ÚČETNICTVÍ PRO PRÁVNÍKY ANEB JAK LÉPE POROZUMĚT OBCHODNÍMU… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2017
2 892 Kč
234. NA STARTOVNÍ ČÁŘE KE SVÝM CÍLŮM (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2017
4 344 Kč
235. PŮVOD ZBOŽÍ A JEHO VÝZNAM V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2017
2 408 Kč
236. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ZAMĚSTNANCŮM V… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.4.2017
2 287 Kč
237. ZLEPŠETE SI KONCENTRACI, PAMĚŤ, TVOŘIVOST, MOTIVAČNÍ SCHOPNOSTI –… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2017
4 774 Kč
238. EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE – NEVERBÁLNÍ A VERBÁLNÍ KOMUNIKACE, ASERTIVNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4 - 5.4.2017
7 974 Kč
239. KONTROLA NA MÍSTĚ U PŘÍJEMCE DOTACÍ V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2017
2 190 Kč
240. DAŇOVÝ ŘÁD, DAŇOVÝ SYSTÉM ČR – POJMY A DEFINICE (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4 - 5.4.2017
5 675 Kč
241. LEASINGOVÉ OPERACE Z AKTUÁLNÍHO ÚČETNÍHO A DAŇOVÉHO HLEDISKA (PRAHA 1 - Nové Město )
4.4.2017
2 650 Kč
242. KOMUNIKAČNÍ POSILOVNA (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2017
4 344 Kč
243. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ROCE 2017 – NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2017
2 390 Kč
244. EKONOMICKÉ, DAŇOVÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2017
2 771 Kč
245. KOMUNIKAČNÍ SEBEOBRANA – KURZ ŠITÝ VÁM NA MÍRU (PRAHA 1 - Nové Město )
5.4.2017
9 547 Kč
246. JAK NA EMOCE V TÝMOVÉ PRÁCI (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2017
2 499 Kč
247. ŘÍZENÍ FINANCÍ PRO PRAKTICKÉ VYUŽITÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2017
2 771 Kč
248. MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE – PROPAGACE (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2017
4 344 Kč
249. PREVENCE A OBRANA PŘED NAŘČENÍM ZE ŠVARCSYSTÉMU (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2017
2 408 Kč
250. PREZENTAČNÍ A RÉTORICKÉ DOVEDNOSTI (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4 - 7.4.2017
7 974 Kč
251. JAK VYMÁHAT (NEJEN OBCHODNÍ) POHLEDÁVKY (PRAHA 1 - Nové Město )
6.4.2017
4 344 Kč
252. JAK SE VYHNOUT NEJČASTĚJŠÍM CHYBÁM PŘI UZAVÍRÁNÍ A REALIZACI SMLUV V… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4.2017
2 892 Kč
253. FINANČNÍ ANALÝZA NA BÁZI ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4.2017
4 223 Kč
254. JAK NA HODNOCENÍ A SPRÁVNÉ POSKYTOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4.2017
4 344 Kč
255. ÚČETNICTVÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4.2017
2 499 Kč
256. ČASTÉ CHYBY A OMYLY V ÚČETNICTVÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
7.4.2017
2 650 Kč
257. SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM V PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2017
2 408 Kč
258. POKYN GFŘ D-22 A DALŠÍ VÝKLADY A INFORMACE FINANČNÍ SPRÁVY K ZÁKONU O… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2017
2 408 Kč
259. JAK AKTIVNĚ ČELIT MANIPULATIVNÍM A NÁTLAKOVÝM TAKTIKÁM (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4 - 11.4.2017
7 974 Kč
260. MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARDY PRO ZAČÍNAJÍCÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
10.4.2017
4 223 Kč
261. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4 - 12.4.2017
7 248 Kč
262. ÚVOD DO US GAAP PRO ZAČÍNAJÍCÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2017
3 255 Kč
263. AUTOMATIZACE PRÁCE V MS EXCEL POMOCÍ MAKER (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4 - 12.4.2017
7 853 Kč
264. LIKVIDACE OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ A DRUŽSTEV – PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÝ… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2017
3 497 Kč
265. CO MUSÍ ÚČETNÍ VĚDĚT O DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2017
3 134 Kč
266. JAK PROVÁDĚT PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ AUDITY (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4.2017
4 344 Kč
267. PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI MANAŽERA (PRAHA 1 - Nové Město )
11.4 - 12.4.2017
7 974 Kč
268. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK, ZÁSOBY, SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, NEDOKONČENÁ… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2017
2 892 Kč
269. AKTUÁLNÍ TRENDY V HR ANEB S ČÍM SE NYNÍ MŮŽEME POTKAT (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2017
2 166 Kč
270. JAK LIDI VÉST NAMÍSTO ŘÍDIT – NEVIDITELNÝ LEADERSHIP (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2017
4 344 Kč
271. ODPOVĚDNOST ZA VADY (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2017
3 013 Kč
272. NASTAVENÍ A VYUŽITÍ MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ VE FIRMĚ – JAK ZAČÍT (PRAHA 1 - Nové Město )
12.4.2017
2 529 Kč
273. JAK VYJÍT S KAŽDÝM – TYPOLOGIE OSOBNOSTI PRO KAŽDÝ DEN (PRAHA 1 - Nové Město )
13.4.2017
3 590 Kč
274. ÚSPĚŠNÉ ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2017
2 390 Kč
275. SVĚŘENSKÝ FOND – ÚČETNÍ A DAŇOVÉ OTÁZKY ANEB CO OBNÁŠÍ SPRÁVA FONDU V… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2017
3 013 Kč
276. PRACOVNÍ DOBA, JEJÍ ROZVRŽENÍ A PRAVIDLA S DŮRAZEM NA FORMU… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2017
2 892 Kč
277. DOKLADY PŘI DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4.2017
2 650 Kč
278. ZÁKLADY PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ DLE ZMĚN PŘEDPISŮ PRO ROK 2017 – VÝKLAD… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4 - 21.4.2017
7 974 Kč
279. PRAKTIKUM PRO ZAČÍNAJÍCÍ PERSONALISTY A MZDOVÉ ÚČETNÍ 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4 - 19.4.2017
4 586 Kč
280. IFRS – FINANČNÍ NÁSTROJE (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4 - 20.4.2017
7 248 Kč
281. PŮSOBIVÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI JAKO CESTA K ÚSPĚŠNÉMU SEBEPROSAZENÍ,… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4 - 20.4.2017
7 974 Kč
282. TRANSFEROVÉ CENY Z POHLEDU DAŇOVÝCH KONTROL (PRAHA 1 )
19.4.2017
2 771 Kč
283. JAK MŮŽE MANAGEMENT FIRMY PŘEDEJÍT DAŇOVÉ PASTI (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4.2017
3 497 Kč
284. MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI ANEB JAK VÉST A MOTIVOVAT LIDI K VYŠŠÍM VÝKONŮM (PRAHA 1 - Nové Město )
19.4 - 20.4.2017
7 974 Kč
285. MOTIVUJTE SVŮJ TÝM PŘÍBĚHEM ANEB STORYTELLING V MANAŽERSKÉ PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2017
5 070 Kč
286. SEMINÁŘ PRO MUŽE MANAŽERY ANEB MODERNÍ MANAŽER – TÁTA DVOU RODIN (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2017
3 013 Kč
287. POVINNÁ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE DATOVOU SCHRÁNKOU ANEB "JAK EFEKTIVNĚ… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2017
2 400 Kč
288. UPLATŇOVÁNÍ DPH VE STAVEBNICTVÍ A U NEMOVITOSTÍ V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2017
2 771 Kč
289. PRINCIPY A METODY PROCESNÍHO ŘÍZENÍ FIREM I DALŠÍCH ORGANIZACÍ A… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2017
4 344 Kč
290. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4 - 21.4.2017
4 344 Kč
291. ZLEPŠETE SVÉ SOUSTŘEDĚNÍ A POZORNOST VE VĚKU VYRUŠOVÁNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
20.4.2017
4 344 Kč
292. AKTIVNĚ PROTI STRESU A VYHOŘENÍ ANEB NEJVĚTŠÍ OMEZENÍ JSOU V NAŠÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4.2017
4 344 Kč
293. DLOUHODOBÝ MAJETEK U VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4.2017
2 190 Kč
294. JAK VÉST, MOTIVOVAT A UDRŽET TÝM CALL CENTRA (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4.2017
4 344 Kč
295. NADMĚRNÁ KONTROLA PRÁCE ZAMĚSTNANCŮ – MANAŽERSKÁ PAST (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4.2017
4 344 Kč
296. LINKEDIN PRO PERSONALISTY – NOVÁČKY VE SVĚTĚ TÉTO SOCIÁLNÍ SÍTĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
21.4.2017
2 662 Kč
297. TIME MANAGEMENT A ZVLÁDÁNÍ STRESU (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4 - 25.4.2017
7 974 Kč
298. FAKTURACE V ROCE 2017, PRÁCE S ÚČETNÍMI A DAŇOVÝMI DOKLADY (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2017
2 408 Kč
299. POHLEDÁVKY A JEJICH VYMÁHÁNÍ ANEB JAK PŘEDCHÁZET NEÚSPĚŠNÉMU VYMÁHÁNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2017
2 892 Kč
300. PŘEMĚNY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ – PRÁVNÍ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2017
3 134 Kč
301. PSYCHOHYGIENA – CÍLEVĚDOMÁ ÚPRAVA ŽIVOTNÍHO STYLU ANEB JAK UDRŽET… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4.2017
4 344 Kč
302. POHLEDÁVKY – PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4 - 25.4.2017
4 574 Kč
303. MZDOVÁ AKADEMIE PRO ZAČÍNAJÍCÍ V PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
24.4 - 26.4.2017
6 885 Kč
304. PŘEMĚNY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ – ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2017
3 134 Kč
305. EFEKTIVNÍ VEDENÍ ANEB CO SE V TÝMU SKRYTĚ DĚJE (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2017
4 344 Kč
306. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET) – ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2017
2 287 Kč
307. POHLEDÁVKY – ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PROBLÉMY (PRAHA 1 - Nové Město )
25.4.2017
2 892 Kč
308. KONFLIKTY A ASERTIVITA ANEB JAK ZVLÁDAT SOUČASNÝ TLAK V PRÁCI I… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4 - 27.4.2017
7 974 Kč
309. KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4 - 28.4.2017
6 885 Kč
310. SMLUVNÍ SANKCE ZA PORUŠENÍ SMLOUVY, SMLUVNÍ POKUTA, ÚROKY Z PRODLENÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2017
3 013 Kč
311. OPRAVY CHYB MINULÝCH OBDOBÍ – ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2017
2 771 Kč
312. UPLATŇOVÁNÍ DPH SE ZAMĚŘENÍM NA TUZEMSKO V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2017
2 892 Kč
313. MODERNÍ CONTROLLING A REPORTING (DISTANČNÍ STUDIUM) (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4 - 24.5.2017
14 508 Kč
314. PROFESIONÁLNÍ ASISTENTKA – MANAGEMENT PODPORY MANAŽERŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4 - 28.4.2017
7 974 Kč
315. DPH PŘI OBCHODU MEZI ČLENSKÝMI STÁTY EU A S TŘETÍMI ZEMĚMI V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2017
2 892 Kč
316. NEMOVITOSTI A JEJICH NÁJEM Z ÚČETNÍHO A DAŇOVÉHO POHLEDU (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2017
2 892 Kč
317. PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY V ROCE 2017 (HAVLÍČKŮV BROD )
27.4.2017
1 682 Kč
318. ÚVOD DO AKTIVNÍ PERSONÁLNÍ PRÁCE: PROČ JE DŮLEŽITÁ, CO JE JEJÍM CÍLEM… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2017
4 344 Kč
319. MANAŽER JAKO KOUČ, KOUČOVÁNÍ PRO MANAŽERY (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4 - 28.4.2017
7 974 Kč
320. ÚČETNICTVÍ PODLE SLOVENSKÝCH PŘEDPISŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2017
3 134 Kč
321. DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ASPEKTY DAROVÁNÍ A DALŠÍCH FOREM FUNDRAISINGU (PRAHA 1 - Nové Město )
27.4.2017
2 499 Kč
322. PADESÁT BAREV PADESÁTKY ANEB JAK ZAUJMOUT ZAMĚSTNAVATELE SVÝMI… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4.2017
4 344 Kč
323. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ – ŘEŠENÍ PROBLEMATICKÝCH PŘÍPADŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4.2017
2 771 Kč
324. DPH V PŘÍKLADECH – WORKSHOP (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4.2017
2 892 Kč
325. VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO ČLENSKÝCH STÁTŮ EU – NA CO VŠECHNO PAMATOVAT (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4.2017
2 771 Kč
326. CHTĚLI BYSTE POCHVÁLIT? KLIDNĚ CHVALTE! (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4.2017
4 344 Kč
327. JAK VYUŽÍT INFORMAČNÍ TECHNIKU V PŘÍPRAVĚ PREZENTACÍ A VZDĚLÁVACÍCH… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.4.2017
4 344 Kč
328. ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PODNIKU ZAHRANIČNÍ OSOBY NA SLOVENSKU – ZALOŽENÍ,… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.5.2017
3 134 Kč
329. NOVINKY V PRAVOPISE, STYLISTICE A NORMĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
2.5.2017
1 990 Kč
330. EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE – NEVERBÁLNÍ A VERBÁLNÍ KOMUNIKACE, ASERTIVNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.5 - 3.5.2017
7 974 Kč
331. PROFITABILITA – JEJÍ VNÍMÁNÍ A UŽITÍ PŘI SOUČASNÉM FIREMNÍM,… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.5 - 4.5.2017
11 967 Kč
332. DPH PRO MÍRNĚ POKROČILÉ NA DESÍTKÁCH PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
2.5.2017
2 287 Kč
333. ASERTIVITA, ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
3.5 - 4.5.2017
7 974 Kč
334. DAŇOVÉ MODELOVÁNÍ PRO PRÁVNICKÉ OSOBY NA SLOVENSKU (PRAHA 1 - Nové Město )
3.5.2017
3 134 Kč
335. JAK NAPLNO VYUŽÍVAT FIREMNÍ ADMINISTRAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY (PRAHA 1 - Nové Město )
3.5.2017
4 344 Kč
336. VZÁJEMNÉ SOUVISLOSTI DPH, DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB A ÚČETNICTVÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
3.5.2017
3 376 Kč
337. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA – PRAKTICKÉ PŘÍKLADY PRO POKROČILÉ PODLE… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.5.2017
4 102 Kč
338. INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ – ŘEŠENÍ ÚPADKU ODDLUŽENÍM PO NOVELE (PRAHA 1 - Nové Město )
4.5.2017
2 650 Kč
339. ZNEUŽITÍ PRÁVA V DAŇOVÉ OBLASTI (PRAHA 1 - Nové Město )
9.5.2017
2 771 Kč
340. VLASTNÍ ZDROJE U VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK (PRAHA 1 - Nové Město )
9.5.2017
2 190 Kč
341. DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
9.5 - 11.5.2017
7 248 Kč
342. ÚČETNICTVÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (PRAHA 1 - Nové Město )
9.5 - 11.5.2017
5 445 Kč
343. DAŇOVÉ A ÚČETNÍ PROBLÉMY PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY (PRAHA 1 - Nové Město )
10.5.2017
2 408 Kč
344. JAK ŘEŠIT KRIZOVÉ SITUACE VE VYJEDNÁVÁNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
10.5 - 11.5.2017
7 974 Kč
345. SLYŠÍME SE – NEBO JEN MLUVÍME? (PRAHA 1 - Nové Město )
10.5.2017
4 344 Kč
346. VYÚČTOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍCH CEST – ŘEŠENÍ PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.5.2017
2 408 Kč
347. JAK NA POUTAVÉ GRAFY V MS EXCEL (PRAHA 1 - Nové Město )
10.5.2017
4 223 Kč
348. CHCETE UČIT NEBO NAUČIT ANEB METODIKA PRO INTERNÍ I EXTERNÍ ŠKOLITELE (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5 - 12.5.2017
7 974 Kč
349. VIZITKA PÍSEMNÉ KOMUNIKACE – JAK PŘEJÍT OD CHYB A NEDOSTATKŮ K… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5.2017
2 200 Kč
350. ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI – SPECIÁLKA (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5 - 12.5.2017
4 707 Kč
351. INTRASTAT – VYKAZOVÁNÍ VNITROUNIJNÍHO OBCHODU SE ZBOŽÍM A JEHO… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5.2017
2 628 Kč
352. ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY V KAŽDODENNÍ PRAXI VČETNĚ PŘÍKLADŮ ÚČTOVÁNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
11.5.2017
2 771 Kč
353. BYTOVÁ DRUŽSTVA V PRAXI – ÚČETNICTVÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2017
2 771 Kč
354. MODERNÍ ASERTIVITA V PRAXI ANEB NAUČTE SE ŘÍKAT "ANO" (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5.2017
4 344 Kč
355. BYTOVÁ DRUŽSTVA V PRAXI – HOSPODAŘENÍ, ÚČETNICTVÍ A DANĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
12.5 - 17.5.2017
4 816 Kč
356. ÚČTOVÁNÍ V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH ÚČTOVÝCH TŘÍD 0–7 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5 - 17.5.2017
6 038 Kč
357. OBCHODNÍ A VYJEDNÁVACÍ DOVEDNOSTI (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5 - 16.5.2017
7 974 Kč
358. DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB – KOMPLEXNÍ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2017
2 408 Kč
359. MZDOVÁ A PERSONÁLNÍ SPECIÁLKA VČETNĚ MZDOVÉHO AUDITU (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5 - 25.5.2017
21 151 Kč
360. VEDENÍ PROBLEMATICKÝCH JEDINCŮ – PROHLOUBENÍ PROFESNÍ KOMPETENCE… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2017
7 974 Kč
361. US GAAP – PRO POKROČILÉ (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5 - 17.5.2017
9 063 Kč
362. JAK VÍCE VYUŽÍVAT MOZEK – PRÁCE S INFORMACEMI, KREATIVNÍ MYŠLENÍ,… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5 - 16.5.2017
7 974 Kč
363. ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU – KOMPLEXNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2017
2 408 Kč
364. ZÁKONÍK PRÁCE A NAVAZUJÍCÍ PŘEDPISY PRO FIREMNÍ PRAXI V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5.2017
3 255 Kč
365. KOMPLEXNÍ POHLED NA DAŇOVOU SOUSTAVU V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.5 - 19.5.2017
12 451 Kč
366. MARKETING PRO ASISTENTKY (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2017
4 344 Kč
367. DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ A DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ – KOMPLEXNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2017
3 134 Kč
368. PERSONALISTIKA A BEZPEČNOST PRÁCE (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2017
2 045 Kč
369. PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2017
2 771 Kč
370. PŘEDPISY O ZAMĚSTNANOSTI (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5.2017
2 287 Kč
371. PŮSOBIVÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI JAKO CESTA K ÚSPĚŠNÉMU SEBEPROSAZENÍ,… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.5 - 17.5.2017
7 974 Kč
372. SPOTŘEBNÍ DANĚ, EKOLOGICKÁ DAŇ – KOMPLEXNÍ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2017
2 408 Kč
373. FKSP A SOCIÁLNÍ FONDY – AKTUÁLNÍ STAV A NOVINKY 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2017
2 166 Kč
374. JAK POPSAT VÝSLEDKY KONTROLY NEBO AUDITU (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2017
2 390 Kč
375. BYTOVÁ DRUŽSTVA V PRAXI – HOSPODAŘENÍ A DAŇOVÁ PROBLEMATIKA (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2017
3 013 Kč
376. CESTOVNÍ NÁHRADY VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A DALŠÍ PRÁVNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2017
2 408 Kč
377. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB – KOMPLEXNÍ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
17.5.2017
2 408 Kč
378. ZAHRANIČNÍ HOLDINGOVÉ STRUKTURY – PRÁVNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI VČETNĚ… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2017
2 892 Kč
379. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2017
2 408 Kč
380. JAK NASTAVIT OPTIMÁLNÍ POSTUPY PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2017
4 344 Kč
381. JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ PRO SPOLKY/OBČANSKÁ SDRUŽENÍ, CÍRKEVNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2017
2 390 Kč
382. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY – KOMPLEXNÍ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
18.5.2017
3 255 Kč
383. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI – KOMPLEXNÍ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2017
2 408 Kč
384. KLÍČ K MOTIVACI A ZVYŠOVÁNÍ OSOBNÍHO VÝKONU (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2017
4 344 Kč
385. JAK VYTĚŽIT MAXIMUM ZE SWOT ANALÝZY (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2017
4 344 Kč
386. NÁJEM A PACHT A DALŠÍ ZPŮSOBY PŘENECHÁNÍ VĚCI K UŽÍVÁNÍ JINÉMU (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2017
2 529 Kč
387. DESATERO UŽITEČNÉ KOMUNIKACE (PRAHA 1 - Nové Město )
19.5.2017
4 344 Kč
388. MATEŘSKÁ A DCEŘINÁ SPOLEČNOST Z DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO POHLEDU (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2017
2 529 Kč
389. DODACÍ DOLOŽKY INCOTERMS 2010 (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2017
2 408 Kč
390. IFRS V PRAXI – PRO POKROČILÉ (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5 - 24.5.2017
9 063 Kč
391. ZÁKON O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2017
2 287 Kč
392. AKTIVNĚ PROTI STRESU A VYHOŘENÍ ANEB NEJVĚTŠÍ OMEZENÍ JSOU V NAŠÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2017
4 344 Kč
393. INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ – PRAKTICKÉ RADY PRO OBEZŘETNÉ PODNIKATELE (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2017
2 650 Kč
394. CONTROLLING PRO PODNIKOVÝ MANAGEMENT (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5 - 25.5.2017
11 846 Kč
395. ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5.2017
2 287 Kč
396. PREZENTAČNÍ A RÉTORICKÉ DOVEDNOSTI II – NADSTAVBA PRO POKROČILÉ (PRAHA 1 - Nové Město )
22.5 - 23.5.2017
7 974 Kč
397. ŘEŠENÍ KONFLIKTNÍCH A VYPJATÝCH SITUACÍ ASERTIVNÍMI A… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2017
4 344 Kč
398. ZÁKON O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2017
1 198 Kč
399. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET) – ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2017
2 287 Kč
400. FACILITACE JEDNÁNÍ, PORAD I DISKUZÍ – CESTA K DOSAŽENÍ CÍLE (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2017
4 465 Kč
401. RYCHLOČTENÍ, RACIONÁLNÍ ČTENÍ, INFO MANAGEMENT – ZRYCHLENÝ KURZ (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5 - 24.5.2017
10 479 Kč
402. UMISŤOVÁNÍ STAVEB – PRAKTICKÝ POHLED S POUKAZEM NA ZMĚNY PŘIPRAVOVANÉ… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2017
2 529 Kč
403. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ, VEDENÍ EVIDENČNÍCH LISTŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
23.5.2017
2 287 Kč
404. SROVNÁNÍ ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2017
3 497 Kč
405. JAK VYUŽÍVAT KONTROLNÍ VAZBY V ÚČETNICTVÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2017
3 013 Kč
406. MZDOVÉ PŘEDPISY V PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2017
2 892 Kč
407. ZÍSKÁVÁNÍ, ANALÝZA A PREZENTACE DAT V MS EXCEL (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5 - 25.5.2017
7 853 Kč
408. SERIÓZNÍ ZÁKLADY HERECTVÍ PRO NESERIÓZNÍ POUŽITÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
24.5.2017
2 783 Kč
409. VEDENÍ PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ AGENDY, MZDOVÝ AUDIT (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2017
2 892 Kč
410. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V KAŽDODENNÍ PRAXI A ZA POUŽITÍ MODELOVÝCH SITUACÍ A… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2017
3 134 Kč
411. ČTYŘI UŽITEČNÉ NÁVYKY PRO EFEKTIVNÍ PRÁCI (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2017
4 344 Kč
412. KONSOLIDACE PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ A ZÁKLADY KONSOLIDACE PODLE IFRS … (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5 - 9.6.2017
12 088 Kč
413. ŠKOLA ZDRAVÝCH ZAD PRO KANCELÁŘSKÉ PROFESE (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5.2017
4 344 Kč
414. MAJETEK PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ A IFRS – SROVNÁNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
25.5 - 26.5.2017
6 401 Kč
415. ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ROZVOJ FIRMY (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5.2017
4 344 Kč
416. TRIKY NAŠÍ MYSLI A SÍLA POZITIVNÍHO MYŠLENÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
26.5.2017
4 344 Kč
417. PŘEVODNÍ CENY 2017 – AKTUÁLNÍ VÝZVA V PŘÍMÝCH DANÍCH (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2017
3 013 Kč
418. NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2017 A DALŠÍ ZMĚNY (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2017
2 650 Kč
419. VZTAHY NA PRACOVIŠTI – ŘEŠME POTÍŽE DŘÍVE NEŽ NASTANOU (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2017
4 344 Kč
420. SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU, ODMĚNY NEBO JINÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2017
2 892 Kč
421. PSYCHOHYGIENA – CÍLEVĚDOMÁ ÚPRAVA ŽIVOTNÍHO STYLU ANEB JAK UDRŽET… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.5.2017
4 344 Kč
422. ZVLÁDÁNÍ OBTÍŽNÉ KOMUNIKACE S KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A JEJICH… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2017
1 800 Kč
423. JAK SE BRÁNIT MANIPULATIVNÍMU JEDNÁNÍ A ZÍSKAT JISTOTU V KRIZOVÝCH… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2017
4 344 Kč
424. MANAŽERSKÁ PERSONALISTIKA SE ZAMĚŘENÍM NA NÁBOR PRACOVNÍKŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2017
4 344 Kč
425. DPH PRO ZAČÍNAJÍCÍ SE ZAMĚŘENÍM NA TUZEMSKO – PRO VAŠI BEZCHYBNOU… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2017
3 134 Kč
426. POSTAVENÍ JEDNATELE – PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2017
3 134 Kč
427. FINANČNÍ ANALÝZA – KROK PO KROKU AŽ K SOUHRNNÝM ANALÝZÁM (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5 - 1.6.2017
7 974 Kč
428. KDO UMÍ ŘÍDIT SÁM SEBE, UMÍ ŘÍDIT OSTATNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
30.5.2017
4 344 Kč
429. OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ MAJETKU – ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2017
2 892 Kč
430. OPATŘENÍ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ A FINANCOVÁNÍ TERORISMU (AML/CFT) (PRAHA 1 - Nové Město )
31.5.2017
3 013 Kč
431. ODŠTĚPNÝ ZÁVOD (ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PODNIKU) ZAHRANIČNÍ SPOLEČNOSTI V… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.6.2017
3 860 Kč
432. DPH – PŘESHRANIČNÍ TRANSAKCE V PŘÍKLADECH – DOVOZ, VÝVOZ,… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.6.2017
2 771 Kč
433. FORENZNÍ ÚČETNICTVÍ ANEB JAK SNÍŽIT RIZIKA PODVODNÉHO JEDNÁNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2017
2 287 Kč
434. SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK – PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
2.6.2017
3 376 Kč
435. RESTRUKTURALIZACE A TRANSFORMACE – PRAKTICKÉ PŘÍKLADY FÚZÍ, ŠTĚPENÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2017
2 892 Kč
436. MANAGEMENT V PODMÍNKÁCH ČASOVÉHO TLAKU (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2017
4 344 Kč
437. OPRAVNÉ POLOŽKY – DAŇOVÝ A ÚČETNÍ POHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2017
2 892 Kč
438. JAK VYTVOŘIT DOBRÝ DOTAZNÍK ANEB OD NÁPADU K VYHODNOCENÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2017
4 344 Kč
439. DPH U DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2017
2 408 Kč
440. ŠPIČKOVÝ ZÁKAZNICKÝ SERVIS V PRAXI – JAK ZÍSKAT A UDRŽET SI SPOKOJENÉ… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.6.2017
4 344 Kč
441. EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE – NEVERBÁLNÍ A VERBÁLNÍ KOMUNIKACE, ASERTIVNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6 - 7.6.2017
7 974 Kč
442. POKLADNA, PRÁCE S PENĚZI, KTERÉ NEJSOU VAŠE, PLATEBNÍ KARTY (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2017
2 408 Kč
443. ZÁKLADNÍ ORIENTACE V PERSONALISTICE (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6 - 7.6.2017
7 974 Kč
444. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRAXI VČETNĚ INFORMACÍ O NOVÉM OBECNÉM… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2017
2 290 Kč
445. VSTUP INVESTORA DO STARTUPU – PRÁVNÍ SOUVISLOSTI A RIZIKA (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2017
2 771 Kč
446. PRAKTICKÝ SEMINÁŘ K OTÁZKÁM POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ POVINNÝMI SUBJEKTY… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.6.2017
2 299 Kč
447. NAŘÍZENÍ EU Č. 910/2014 EIDAS A SPRÁVA DOKUMENTŮ - AKTUÁLNÍ STAV… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2017
2 299 Kč
448. IFRS – MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ KOMPLEXNĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6 - 9.6.2017
9 063 Kč
449. DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB PO NOVELÁCH ROKU 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2017
3 013 Kč
450. KOMPLIKOVANÉ ÚČETNÍ PŘÍPADY PRO NÁROČNÉ (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6 - 8.6.2017
5 796 Kč
451. PRÁCE S OBSÁHLÝMI TABULKAMI V MS EXCEL (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6 - 8.6.2017
7 853 Kč
452. JAK PŘÍPRAVIT A REALIZOVAT TÝMOVÁ ŠKOLENÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
7.6.2017
4 344 Kč
453. EMOČNÍ INTELIGENCE A JEJÍ VYUŽITÍ V PROFESNÍM A OSOBNÍM ŽIVOTĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6 - 9.6.2017
7 974 Kč
454. VEDENÍ LIDÍ – MOJI LIDÉ, MOJE VIZITKA II. (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6 - 9.6.2017
7 974 Kč
455. EXCELENTNÍ PAMĚŤ NENÍ POUHOU ILUZÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6 - 9.6.2017
9 317 Kč
456. STAVEBNÍ ZÁKON VE VAZBĚ NA JEHO NOVELU ZAVÁDĚJÍCÍ NOVÉ PRINCIPY… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.6.2017
2 771 Kč
457. TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB, PREVENCE PODVODŮ V ORGANIZACI (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6.2017
2 408 Kč
458. PRAKTICKÁ KOMUNIKACE PRO MANAŽERY V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH (PRAHA 1 - Nové Město )
9.6.2017
4 344 Kč
459. NUTNÉ EKONOMICKÉ, FINANČNÍ, MANAŽERSKÉ A BUSINESS KOMPETENCE PRO… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6 - 14.6.2017
11 967 Kč
460. CESTOVNÍ NÁHRADY V PŘÍKLADECH – PRO ZAČÍNAJÍCÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2017
2 650 Kč
461. OBCHODNÍ A VYJEDNÁVACÍ DOVEDNOSTI (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6 - 13.6.2017
7 974 Kč
462. CZECH ACCOUNTING PRACTICES FOR EXPATS (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6 - 13.6.2017
5 433 Kč
463. PRÁVNÍ MINIMUM PRO MANAŽERY A ČLENY STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2017
2 892 Kč
464. DPH – ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ DODÁVEK ZBOŽÍ A SLUŽEB V RÁMCI EU, DO A ZE… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.6.2017
2 650 Kč
465. VÝBĚROVÝ POHOVOR SE ZAMĚŘENÍM NA OSOBNOSTNÍ TENDENCE UCHAZEČŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2017
4 344 Kč
466. PROBLEMATICKÉ SITUACE V PŘESHRANIČNÍM OBCHODĚ A SLUŽBÁCH A JEJICH… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2017
2 529 Kč
467. JAK VYMÁHAT (NEJEN OBCHODNÍ) POHLEDÁVKY (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2017
4 344 Kč
468. MANAGEMENT VE SLUŽBÁCH A POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2017
2 499 Kč
469. AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, KRÁTKODOBÉ PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2017
2 771 Kč
470. KURZ – ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET) (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6.2017
2 408 Kč
471. SOFT SKILLS VYŠŠÍ GENERACE – TISÍCERO DOVEDNOSTÍ KOMUNIKACE A… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.6 - 14.6.2017
9 547 Kč
472. KONTROLNÍ HLÁŠENÍ DPH – PRAKTICKY PRO ROK 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2017
2 287 Kč
473. JAK NASTAVIT KVALITNÍ ADAPTAČNÍ PROCES PRO NOVÉ ZAMĚSTNANCE (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2017
4 344 Kč
474. POSTUP KONTROLY PODLE ZÁKONA č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU A… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2017
2 499 Kč
475. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE – CHARAKTERISTIKA A JEJICH VYHODNOCENÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2017
3 013 Kč
476. POZEMKY, DOMY, BYTY, SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ A KATASTR NEMOVITOSTÍ –… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2017
2 892 Kč
477. NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (PRAHA 1 - Nové Město )
14.6.2017
2 390 Kč
478. JAK ŘEŠIT ZÁLUDNÉ SITUACE V MANAŽERSKÉ PRAXI – MODELOVÉ PŘÍKLADY S… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2017
4 344 Kč
479. PÍŠETE DOBŘE? PIŠTE PERFEKTNĚ ANEB PÍSEMNÁ KOMUNIKACE FORMÁLNĚ I… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2017
4 344 Kč
480. VYVLASTŇOVÁNÍ POZEMKŮ A STAVEB – PRAKTICKÁ APLIKACE (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2017
2 529 Kč
481. KARUSELOVÉ PODVODY – JAK SE BRÁNIT KŘIVÉMU NAŘČENÍ I OBVINĚNÍ A… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2017
3 134 Kč
482. NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK – ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2017
3 013 Kč
483. PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY – ZAČÍNÁM PREZENTOVAT (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6 - 16.6.2017
7 974 Kč
484. ZÁKLADY KONSOLIDACE PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2017
4 465 Kč
485. PRODEJ JAKO HRA (PRAHA 1 - Nové Město )
15.6.2017
2 904 Kč
486. NEGOCIACE PO TELEFONU (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6.2017
4 344 Kč
487. ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY Z POHLEDU DANÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6.2017
2 408 Kč
488. OBCHODNÍ SMLOUVY PRO PODNIKATELSKOU PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
16.6.2017
2 529 Kč
489. ÚČETNÍ VÝKAZY – JAK ÚSPĚŠNĚ PREZENTOVAT JEJICH OBSAH (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2017
2 771 Kč
490. JAK ZVLÁDNOUT PRACOVNÍ STAROSTI A ZACHOVAT SI NADHLED (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2017
4 344 Kč
491. DESATERO UŽITEČNÉ KOMUNIKACE (PRAHA 1 - Nové Město )
19.6.2017
4 344 Kč
492. MINIMUM CELNÍHO DEKLARANTA (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6 - 23.6.2017
8 458 Kč
493. NOVÁ ÚPRAVA PRÁCE Z DOMOVA, DOVOLENÁ ZAMĚSTNANCE OD ROKU 2017 – NOVÁ… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6.2017
2 771 Kč
494. LEADER – MANAGER – COACH™ (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6 - 21.6.2017
8 470 Kč
495. PŮSOBIVÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI JAKO CESTA K ÚSPĚŠNÉMU SEBEPROSAZENÍ,… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6 - 21.6.2017
7 974 Kč
496. VYBRANÉ NÁLEZY Z KONTROL FINANČNÍHO ÚŘADU (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6.2017
3 255 Kč
497. EFEKTIVNÍ PRÁCE S DATY DÍKY FUNKCÍM MS EXCEL (PRAHA 1 - Nové Město )
20.6 - 21.6.2017
7 853 Kč
498. ÚČETNÍ A DAŇOVÉ JUDIKÁTY A JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
21.6.2017
3 376 Kč
499. SOUSEDSKÁ PRÁVA V PRAXI (PRAHA 1 - Nové Město )
21.6.2017
2 529 Kč
500. ZLEPŠETE SVÉ SOUSTŘEDĚNÍ A POZORNOST VE VĚKU VYRUŠOVÁNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
21.6.2017
4 344 Kč
501. KONSOLIDACE PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ – PRAKTICKY V PROGRAMU EXCEL (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2017
4 465 Kč
502. ASERTIVITA, ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6 - 23.6.2017
7 974 Kč
503. EKONOMICKÁ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
22.6.2017
2 408 Kč
504. PSYCHOHYGIENA – CÍLEVĚDOMÁ ÚPRAVA ŽIVOTNÍHO STYLU ANEB JAK UDRŽET… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6.2017
4 344 Kč
505. PSYCHOSOMATIKA – PRÁCE S MYSLÍ I TĚLEM ANEB JAK PŘEDEJÍT POTÍŽÍM (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6.2017
4 344 Kč
506. AKTUÁLNÍ TRENDY V HR ANEB S ČÍM SE NYNÍ MŮŽEME POTKAT (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6.2017
2 166 Kč
507. PSYCHOHYGIENA – CÍLEVĚDOMÁ ÚPRAVA ŽIVOTNÍHO STYLU ANEB JAK UDRŽET… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6.2017
4 344 Kč
508. NÁKLADY A VÝNOSY Z DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO POHLEDU (PRAHA 1 - Nové Město )
23.6.2017
2 771 Kč
509. NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY A CHYBY PŘI ZPRACOVÁNÍ MEZD (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2017
2 892 Kč
510. AKTIVNĚ PROTI STRESU A VYHOŘENÍ ANEB NEJVĚTŠÍ OMEZENÍ JSOU V NAŠÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2017
4 344 Kč
511. UMĚNÍ IMPROVIZACE – ZVLÁDEJTE NEOČEKÁVANÉ SITUACE (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6.2017
4 344 Kč
512. PREZENTAČNÍ A RÉTORICKÉ DOVEDNOSTI (PRAHA 1 - Nové Město )
26.6 - 27.6.2017
7 974 Kč
513. JAK ORGANIZOVAT, PŘIPRAVOVAT A HODNOTIT JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6.2017
4 344 Kč
514. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ OD A DO Z (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6 - 29.6.2017
7 248 Kč
515. JAK LIDI VÉST NAMÍSTO ŘÍDIT – NEVIDITELNÝ LEADERSHIP (PRAHA 1 - Nové Město )
27.6.2017
4 344 Kč
516. CO STOJÍ ŘÍCI "NE" (PRAHA 1 - Nové Město )
28.6.2017
4 344 Kč
517. TÝMOVÁ KOMUNIKACE KROK ZA KROKEM ANEB JAK SE DOMLUVIT A JAK… (PRAHA 1 - Malá Strana )
29.6.2017
4 344 Kč
518. UPLATŇOVÁNÍ DPH SE ZAMĚŘENÍM NA TUZEMSKO – PRO ZAČÍNAJÍCÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7.2017
2 892 Kč
519. EMOČNÍ INTELIGENCE A JEJÍ VYUŽITÍ V PROFESNÍM A OSOBNÍM ŽIVOTĚ (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7 - 11.7.2017
7 974 Kč
520. KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH – PRO ZAČÍNAJÍCÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
10.7 - 12.7.2017
6 885 Kč
521. ZAVEDENÍ IFRS DO FIREMNÍHO ÚČETNICTVÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
11.7 - 12.7.2017
7 248 Kč
522. POROVNÁNÍ PODNIKÁNÍ FYZICKÉ VS. PRÁVNICKÉ OSOBY Z DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.7.2017
2 892 Kč
523. DPH PŘI OBCHODU MEZI ČLENSKÝMI STÁTY EU A S TŘETÍMI ZEMĚMI V ROCE… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.7.2017
2 892 Kč
524. PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI, RÉTORIKA (PRAHA 1 - Nové Město )
12.7 - 13.7.2017
7 974 Kč
525. DPH V PŘÍKLADECH – WORKSHOP – PRO ZAČÍNAJÍCÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
12.7.2017
3 013 Kč
526. KONSOLIDACE – PROCVIČENÍ OBTÍŽNĚJŠÍCH OBLASTÍ PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ (PRAHA 1 - Nové Město )
13.7.2017
4 465 Kč
527. DAŇOVÉ A ÚČETNÍ PROBLÉMY PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY (PRAHA 1 - Nové Město )
13.7.2017
2 408 Kč
528. TIME MANAGEMENT A ZVLÁDÁNÍ STRESU (PRAHA 1 - Nové Město )
13.7 - 14.7.2017
7 974 Kč
529. ZÁKONÍK PRÁCE 2017 – PRO ZAČÍNAJÍCÍ ANEB ZAČÍNÁM/VRACÍM SE K… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.7 - 19.7.2017
7 127 Kč
530. SVĚTOVÉ ÚČETNICTVÍ US GAAP A IFRS (SROVNÁNÍ A JEJICH VZÁJEMNÉ VYUŽITÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.7 - 20.7.2017
12 935 Kč
531. SMLOUVY A DALŠÍ INSTITUTY OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A ZÁKONA O OBCHODNÍCH… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.7.2017
3 255 Kč
532. JAK VYUŽÍT INFORMAČNÍ TECHNIKU V PŘÍPRAVĚ PREZENTACÍ A VZDĚLÁVACÍCH… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.7.2017
4 344 Kč
533. TRANSFEROVÉ CENY V KONCERNOVÝCH STRUKTURÁCH (PRAHA 1 - Nové Město )
20.7.2017
3 013 Kč
534. ASERTIVITA, ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
20.7 - 21.7.2017
7 974 Kč
535. ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ – PRO ZAČÍNAJÍCÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
20.7.2017
2 771 Kč
536. EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ MS OFFICE (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7 - 26.7.2017
11 919 Kč
537. VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY – PRO ZAČÍNAJÍCÍ MZDOVÉ ÚČETNÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7 - 25.7.2017
4 707 Kč
538. MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI ANEB JAK VÉST A MOTIVOVAT LIDI K VYŠŠÍM VÝKONŮM (PRAHA 1 - Nové Město )
24.7 - 25.7.2017
7 974 Kč
539. MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS) – SPECIÁLKA OD A DO… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.7 - 24.8.2017
19 348 Kč
540. MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARDY I. – SPECIÁLKA OD A DO Z (PRAHA 1 - Nové Město )
25.7 - 27.7.2017
10 031 Kč
541. POHLEDÁVKY, PREVENCE JEJICH VZNIKU A EFEKTIVNÍ VYMÁHÁNÍ ANEB JAK… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.7.2017
2 771 Kč
542. VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY – KOMPLIKOVANÉ MZDOVÉ VÝPOČTY (PRAHA 1 - Nové Město )
26.7.2017
3 013 Kč
543. EKONOMICKÉ, DAŇOVÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (PRAHA 1 - Nové Město )
27.7.2017
2 771 Kč
544. DPH U SLUŽEB POSKYTNUTÝCH V RÁMCI INTRAKOMUNITÁRNÍHO PLNĚNÍ A TŘETÍM… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.7.2017
2 408 Kč
545. JAK SE VYHNOUT NEJČASTĚJŠÍM CHYBÁM PŘI UZAVÍRÁNÍ A REALIZACI SMLUV V… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.8.2017
2 892 Kč
546. OBCHODNÍ A VYJEDNÁVACÍ DOVEDNOSTI (PRAHA 1 - Nové Město )
10.8 - 11.8.2017
7 974 Kč
547. PREZENTAČNÍ A RÉTORICKÉ DOVEDNOSTI (PRAHA 1 - Nové Město )
14.8 - 15.8.2017
7 974 Kč
548. SKLADOVÉ ZÁSOBY, JEJICH POŘÍZENÍ S VAZBOU NA ÚČETNICTVÍ, DAŇ Z PŘÍJMŮ… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.8.2017
2 771 Kč
549. ZAHRANIČNÍ OBCHOD – KOMPLEXNÍ VÝKLAD Z POHLEDU UPLATŇOVÁNÍ DPH,… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.8 - 16.8.2017
7 248 Kč
550. ZÁKONÍK PRÁCE Z POHLEDU PRAXE V ROCE 2017 – PRO POKROČILÉ (PRAHA 1 - Nové Město )
15.8 - 16.8.2017
4 707 Kč
551. CESTOVNÍ NÁHRADY 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.8.2017
2 166 Kč
552. TIME MANAGEMENT A ZVLÁDÁNÍ STRESU (PRAHA 1 - Nové Město )
21.8 - 22.8.2017
7 974 Kč
553. MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARDY II. – SPECIÁLKA OD A DO Z (PRAHA 1 - Nové Město )
22.8 - 24.8.2017
10 031 Kč
554. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (PRAHA 1 - Nové Město )
22.8 - 23.8.2017
4 344 Kč
555. CESTOVNÍ NÁHRADY VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A DALŠÍ PRÁVNÍ… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.8.2017
2 408 Kč
556. ÚČTO A DANĚ ANEB ŠKOLÍME SE V PŘÍRODĚ – XV. ROČNÍK (KÁCOV) (KÁCOV )
24.8 - 26.8.2017
7 259 Kč
557. ÚČETNÍ PŘÍPADY PRO POKROČILÉ (PRAHA 1 - Nové Město )
29.8 - 30.8.2017
5 675 Kč
558. ASERTIVITA, ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ (PRAHA 1 - Nové Město )
29.8 - 30.8.2017
7 974 Kč
559. Podvojné účetnictví od A do Z – pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
5.9 - 7.9.2017
7 248 Kč
560. Zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů,… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.9 - 13.9.2017
7 248 Kč
561. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – účetní a daňové aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
14.9.2017
3 134 Kč
562. Účetnictví pro neúčetní v daňových souvislostech (PRAHA 1 - Nové Město )
18.9.2017
4 344 Kč
563. Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
20.9.2017
3 013 Kč
564. Nejčastější problémy a chyby při zpracování mezd (PRAHA 1 - Nové Město )
21.9.2017
2 892 Kč
565. Problematika srážek ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.9.2017
2 650 Kč
566. INTRASTAT v roce 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
6.10.2017
2 650 Kč
567. Účetní a daňové aktuality očima daňové poradkyně (PRAHA 1 - Nové Město )
9.10.2017
2 892 Kč
568. Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.10 - 18.10.2017
4 465 Kč

Žádné položky.

Elektronické kurzy

Časté chyby a omyly v účetnictví a daních (záznam on-line)
1 392 Kč
CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2014 (záznam on-line)
1 150 Kč
CESTOVNÍ NÁHRADY (záznam DVD)
1 392 Kč
CESTOVNÍ NÁHRADY (záznam on-line)
1 150 Kč
Daň z příjmu fyzických osob 2015 a daňové přiznání za rok 2014 …
1 150 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2016/2017 (on-line kurz)
1 392 Kč
Daň z příjmů fyzických osob v roce 2016 a daňové přiznání za rok 2015…
1 392 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2015 a daňové přiznání právnických osob…
1 150 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2016 a daňové přiznání za rok…
1 392 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2017 a daňové přiznání za rok…
1 392 Kč
Daně a účetnictví v roce 2015 – první poznatky z praxe (záznam on…
1 150 Kč
Daňová kontrola (on-line kurz)
1 392 Kč
Daňové a nedaňové výdaje v praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ V ROCE 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Daňové minimum pro účetní v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňově uznatelné náklady v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňový řád pro účetní 2016 s ohledem na povinnou elektronickou…
1 392 Kč
DPH nejčastější chyby a praktické příklady (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2016 …
1 392 Kč
DPH pro začátečníky (on-line kurz)
1 392 Kč
DPH v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
DPH v roce 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH v tuzemsku 2014, 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (záznam DVD)
1 392 Kč
EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (záznam on-line)
1 150 Kč
Elektronická evidence tržeb v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Elektronická komunikace se státní správou 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD)
1 392 Kč
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam on-line)
1 150 Kč
INCOTERMS 2010 (záznam DVD)
1 392 Kč
INCOTERMS 2010 (záznam on-line)
1 150 Kč
INTRASTAT OD A DO Z (záznam DVD)
1 392 Kč
INTRASTAT OD A DO Z (záznam on-line)
1 150 Kč
JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam on-line)
1 150 Kč
JAK VYPLŇOVAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK VYPLŇOVAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam on…
1 150 Kč
Kde nejvíce chybujeme v pracovním právu – pro náročné (záznam on-line)
1 392 Kč
Kontrolní hlášení k DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Majetek a odpisy v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD)
1 392 Kč
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam on-line)
1 150 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2017 (záznam…
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2016 …
1 392 Kč
Nemovitosti a jejich nájem v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novela zákoníku práce od 1. 4. 2017 (on-line kurz)
1 392 Kč
Novinky v daních a účetnictví 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1.1.2017 (on-line kurz)
1 392 Kč
Novinky ve mzdách 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky ve mzdách v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky ve mzdách v roce 2017 (on-line kurz)
1 392 Kč
Pracovní právo pro mzdové účetní v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
PRACOVNÍ SMLOUVY A JAK NA NĚ Z POHLEDU PRAXE (záznam DVD)
1 392 Kč
PRACOVNÍ SMLOUVY A JAK NA NĚ Z POHLEDU PRAXE (záznam on-line)
1 150 Kč
Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU …
1 392 Kč
PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU …
1 150 Kč
Problematika pohledávek a dluhů (závazků) v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam DVD)
1 392 Kč
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam on-line)
1 150 Kč
Roční zúčtování daně z příjmů 2016 (on-line kurz)
1 392 Kč
Silniční daň 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY (záznam DVD)
3 351 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY (záznam on-line)
2 950 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – PRŮBĚH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – PRŮBĚH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 150 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 150 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 150 Kč
SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU (záznam DVD)
1 392 Kč
SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU (záznam on-line)
1 150 Kč
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ (on…
1 150 Kč
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ …
1 392 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2016 (záznam on…
1 392 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení zaměstnanců – komplexní přehled kroků…
1 392 Kč
STYLISTIKA MODERNÍHO E-MAILU – OBCHODNÍ I OSOBNÍ KORESPONDENCE …
1 392 Kč
STYLISTIKA MODERNÍHO E-MAILU – OBCHODNÍ I OSOBNÍ KORESPONDENCE …
1 150 Kč
Účetní závěrka 2014 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 150 Kč
Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetní závěrka 2016 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetnictví a daně neziskových organizací 2015/2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetnictví pro praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PODLE NORMY ČSN 01 6910 – ZMĚNY A NOVINKY ROKU 2014…
1 392 Kč
ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PODLE NORMY ČSN 01 6910 – ZMĚNY A NOVINKY ROKU 2014…
1 150 Kč
VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY PRO ZAČÍNAJÍCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY PRO ZAČÍNAJÍCÍ (záznam on-line)
1 150 Kč
Vedení mzdové agendy pro zkušené (záznam on-line)
1 392 Kč
VEDENÍ OSOBNÍ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ (záznam DVD)
1 392 Kč
VEDENÍ OSOBNÍ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ (záznam on-line)
1 150 Kč
Vnitropodnikové směrnice (záznam on-line)
1 392 Kč
Výklad zákona o DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy IFRS (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy účetnictví I. – Právní úprava účetnictví (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy účetnictví II. – Majetek a zdroje (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy účetnictví III. – Základy účtování (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy účetnictví IV. – Účetní uzávěrka a závěrka (záznam on-line)
1 392 Kč
ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam on-line)
1 150 Kč
Zákoník práce – pracovní doba a její rozvržení z pohledu praxe ve…
1 392 Kč
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam on-line)
1 150 Kč
Zákonné způsoby optimalizace daní z pohledu daňového poradce (záznam…
1 392 Kč
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY V ROCE 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
ZAMĚSTNÁVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮ, STUDENTŮ – VZNIK A PRŮBĚH PP VZTAHU Z…
1 392 Kč
ZAMĚSTNÁVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮ, STUDENTŮ – VZNIK A PRŮBĚH PP VZTAHU Z…
1 150 Kč
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 – ZMĚNY V ROCE 2014 A K 1. 1. 2015 …
1 392 Kč
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 – ZMĚNY V ROCE 2014 A K 1. 1. 2015 …
1 150 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2016 - změny v roce 2015 a k 1. 1. 2016 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2017 – změny v roce 2016 a k 1.1.2017 …
1 392 Kč
Zhodnocení praktických dopadů v roce 2016 a novelizace…
1 392 Kč
Změny celních předpisů s návazností na DPH a změny INTRASTATu 2016 …
1 392 Kč
Změny společností – ukončování činnosti, převod, transformace (záznam…
1 392 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.