Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s., 27.11.2013, 13:52

Jak poznat kvalitní vzdělávací instituci? Je možné kvalitu vůbec měřit a hodnotit? Experti Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR) jako největšího profesního sdružení v oboru se rozhodli přejít od otázek k činům. Také proto v letošním roce asociace udělila cenu kvality ve vzdělávání dospělých: v soutěži Vzdělávací instituce roku 2013.

Soutěž byla vyhlášena v dubnu tohoto roku. Do uzávěrky soutěže v červenci bylo přihlášeno celkem deset vzdělávacích institucí. Relativně nízký počet přihlášených může svědčit o náročnosti výběrového procesu. „Kritéria obou soutěží jsme nastavili velmi přísně, vždyť naším cílem je poukázat na skutečnou kvalitu ve vzdělávání dospělých, a nastavit tak jasné měřítko i pro ostatní vzdělávací instituce,“ uvedl PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., prezident AIVD ČR a expert na oblast dalšího vzdělávání.

Jak výběr probíhal?
V soutěži Vzdělávací instituce roku 2013 bylo potřeba především vyplnit dotazník detailně hodnotící vzdělávací instituci. Dotazník čítal přes 40 různých kritérií, mezi něž patřila prozákaznická orientace; tvorba vlastních produktů a přínos trhu dalšího vzdělávání; kvalita lektorů a jejich rozvoj; kvalita vzdělávání, certifikace, členství v profesních sdruženích; etické chování na trhu i vůči kolegům; metodika vzdělávání a samozřejmě také reference. Řadu z uvedených kritérií pak bylo potřeba nejen popsat, ale také konkrétně doložit.
Odborná porota soutěže, složená z odborníků dalšího vzdělávání, zástupců ministerstev a Asociace, vybrala 4 finalisty, kteří prezentovali svou instituci na Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA v Olomouci 10. září 2013 a při přičtení výsledků z obou výběrů vzešel vítěz.

Kdo soutěž vyhrál?
Vzdělávací institucí roku 2013 se stala společnost Channel Crossings sídlící v Praze, která letos slaví 20leté výročí založení a zaměřuje se na jazykové vzdělávání, překlady a tlumočení.
„Posláním naší jazykové agentury je poskytování komplexních a efektivních jazykových služeb nejvyšší kvality tak, abychom uspokojili individuální požadavky klientů z řad soukromých firem, státních organizací i široké veřejnosti. Získáním tohoto ocenění se potvrzuje, že se ubíráme správnou cestou,“ říká Vítězslav Bican, výkonný ředitel společnosti.
Kvalitu ostatních finalistů se pak rozhodla komise ocenit zvláštní cenou – jedná se o společnosti Česká společnost pro jakost, o.s., Republikové centrum vzdělávání a Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze, které v náročném hodnocení skončily rovněž velmi vysoko.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo v rámci konference AIVD ČR
na téma „Kolik stojí vzdělávání?“, která se uskutečnila dne 20. listopadu 2013 v Praze za účasti řady významných osobností. Vítěz a finalisté soutěže obdrželi od pořadatelů a partnerů certifikáty a věcné dary v hodnotě dosahující téměř několika desítek tisíc korun. Partnery soutěže byly společnosti Edumenu.cz, Hotel Prestige ve Znojmě, společnost Naveletrh, vydavatelství Grada a časopis Andragogika.

Bližší informace o soutěžích kvality naleznete na webu www.aivd.cz/soutez.


Firma Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. PROFESIONÁLNÍ LEKTOR (Praha 2)
otevírá se čtvrtletně
18 000 Kč
2. PŘÍPRAVA AUTORIZOVANÝCH OSOB PODLE ZÁKONA 179/2006 Sb. O OVĚŘOVÁNÍ A… (Praha 2)
otevírá se čtvrtletně
3 500 Kč
3. ZKOUŠKA Z PROFESNÍ KVALIFIKACE "LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ" (Praha 2)
otevírá se čtvrtletně
6 000 Kč
4. Age management a jeho uplatnění v praxi (Praha 2)
otevírá se ročně
1 000 Kč
5. Kulatý stůl - Digitální gramotnost Olomouckého kraje (Olomouc)
otevírá se ročně
0 Kč
6. Kulatý stůl - Digitální gramotnost Jihočeského kraje (České Budějovice)
otevírá se ročně
0 Kč
7. Burza výukových metod a pomůcek (Praha 2)
otevírá se ročně
2 000 Kč
8. konference Zákon o střetu zájmů - aktuálně po novelizaci (Praha)
otevírá se ročně
3 509 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.