Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s., 27.11.2013, 13:52

Jak poznat kvalitní vzdělávací instituci? Je možné kvalitu vůbec měřit a hodnotit? Experti Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR) jako největšího profesního sdružení v oboru se rozhodli přejít od otázek k činům. Také proto v letošním roce asociace udělila cenu kvality ve vzdělávání dospělých: v soutěži Vzdělávací instituce roku 2013.

Soutěž byla vyhlášena v dubnu tohoto roku. Do uzávěrky soutěže v červenci bylo přihlášeno celkem deset vzdělávacích institucí. Relativně nízký počet přihlášených může svědčit o náročnosti výběrového procesu. „Kritéria obou soutěží jsme nastavili velmi přísně, vždyť naším cílem je poukázat na skutečnou kvalitu ve vzdělávání dospělých, a nastavit tak jasné měřítko i pro ostatní vzdělávací instituce,“ uvedl PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., prezident AIVD ČR a expert na oblast dalšího vzdělávání.

Jak výběr probíhal?
V soutěži Vzdělávací instituce roku 2013 bylo potřeba především vyplnit dotazník detailně hodnotící vzdělávací instituci. Dotazník čítal přes 40 různých kritérií, mezi něž patřila prozákaznická orientace; tvorba vlastních produktů a přínos trhu dalšího vzdělávání; kvalita lektorů a jejich rozvoj; kvalita vzdělávání, certifikace, členství v profesních sdruženích; etické chování na trhu i vůči kolegům; metodika vzdělávání a samozřejmě také reference. Řadu z uvedených kritérií pak bylo potřeba nejen popsat, ale také konkrétně doložit.
Odborná porota soutěže, složená z odborníků dalšího vzdělávání, zástupců ministerstev a Asociace, vybrala 4 finalisty, kteří prezentovali svou instituci na Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA v Olomouci 10. září 2013 a při přičtení výsledků z obou výběrů vzešel vítěz.

Kdo soutěž vyhrál?
Vzdělávací institucí roku 2013 se stala společnost Channel Crossings sídlící v Praze, která letos slaví 20leté výročí založení a zaměřuje se na jazykové vzdělávání, překlady a tlumočení.
„Posláním naší jazykové agentury je poskytování komplexních a efektivních jazykových služeb nejvyšší kvality tak, abychom uspokojili individuální požadavky klientů z řad soukromých firem, státních organizací i široké veřejnosti. Získáním tohoto ocenění se potvrzuje, že se ubíráme správnou cestou,“ říká Vítězslav Bican, výkonný ředitel společnosti.
Kvalitu ostatních finalistů se pak rozhodla komise ocenit zvláštní cenou – jedná se o společnosti Česká společnost pro jakost, o.s., Republikové centrum vzdělávání a Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze, které v náročném hodnocení skončily rovněž velmi vysoko.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo v rámci konference AIVD ČR
na téma „Kolik stojí vzdělávání?“, která se uskutečnila dne 20. listopadu 2013 v Praze za účasti řady významných osobností. Vítěz a finalisté soutěže obdrželi od pořadatelů a partnerů certifikáty a věcné dary v hodnotě dosahující téměř několika desítek tisíc korun. Partnery soutěže byly společnosti Edumenu.cz, Hotel Prestige ve Znojmě, společnost Naveletrh, vydavatelství Grada a časopis Andragogika.

Bližší informace o soutěžích kvality naleznete na webu www.aivd.cz/soutez.


Firma Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. PŘÍPRAVA AUTORIZOVANÝCH OSOB PODLE ZÁKONA 179/2006 Sb. O OVĚŘOVÁNÍ A… (Praha 2)
otevírá se čtvrtletně
3 500 Kč
2. Refresh lektorských dovedností (Praha 2)
otevírá se čtvrtletně
8 000 Kč
3. Age management a jeho uplatnění v praxi (Praha 2)
otevírá se ročně
1 000 Kč
4. Kulatý stůl - Digitální gramotnost Jihočeského kraje (České Budějovice)
otevírá se ročně
0 Kč
5. Trello a Slack – efektivní kombinace pro týmovou spolupráci a… (Praha 2)
otevírá se ročně
2 000 Kč
6. PROFESIONÁLNÍ LEKTOR (Praha 2)
otevírá se čtvrtletně
18 000 Kč
7. ZKOUŠKA Z PROFESNÍ KVALIFIKACE "LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ" (Praha 2)
otevírá se čtvrtletně
6 000 Kč
8. Využití e-shopů ve vzdělávání (Praha 2)
otevírá se ročně
1 000 Kč
9. Kulatý stůl - Digitální gramotnost Olomouckého kraje (Olomouc)
otevírá se ročně
0 Kč
10. Burza výukových metod a pomůcek (Praha 2)
otevírá se ročně
2 000 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.