Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 04.03.2014, 11:25

VOŠ Jabok poskytuje prostřednictvím svého Centra dalšího vzdělávání (CDV) kvalitní specializační vzdělání sociálním pracovníkům a pedagogům, úvodní kvalifikační vzdělání v oblasti sociálních služeb a volnočasové pedagogiky, a rozšíření vzdělání všem dalším zájemcům.

Škola je držitelem akreditace MPSV ČR pro oblast celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a kvalifikačního vzdělávání pracovníků v sociálních službách, a rovněž akreditace MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Kurzy rádi využívají pracovníci profesí, ve kterých je požadováno získání ročního penza vzdělávacích kreditů.

5 DŮVODŮ, PROČ SE VZDĚLÁVAT S CDV JABOK:

1. CDV těží z mnohaleté odborné zkušenosti VOŠ Jabok se vzděláváním v oborech sociální pedagogika, sociální práce a pastorační práce, stejně jako z účasti školy na řadě vzdělávacích projektů. Zkušenosti se promítají jak do obsahové stránky, tak do kvality zajištění kurzů.
2. CDV garantuje kvalitu lektorů. Přednášející jsou obvykle nejen odborníky v jednotlivých oblastech, ale mají zároveň i zkušenosti z praxe.
3. CDV je flexibilní jak v obsahovém zaměření kurzů, tak při jejich realizaci. Vedle standardní nabídky kurzů jsme schopni zajistit modifikaci témat podle požadavků klientů (s ohledem na akreditovanou podobu kurzů), stejně jako sadu kurzů „na klíč“ pro organizace.
4. Kurzy CDV probíhají v příjemném prostředí VOŠ Jabok, která se nachází v centru Prahy a je tak snadno dostupná. Podle dohody jsme ovšem schopni nabídnout vzdělávání i ve Vašich prostorách.
5. Kurzy CDV jsou cenově příznivé.