Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 BOHEMIA INSTITUT s.r.o., 19.12.2014, 12:12

Kdo chce pracovat nebo studovat v zahraničí a nebo se ucházet o zajímavou pozici u zahraniční firmy, musí často nejprve prokázat svoji znalost anglického (nebo jiného) jazyka. Zdaleka ne všechny zkoušky, na které v Česku narazíte, jsou ale uznávány i na mezinárodním poli. Naštěstí je tu BOHEMIA INSTITUT , který vám nabízí zkoušky angličtiny (nebo francouzštiny), které uznávají skoro v celém světě.

Jistě jste už slyšeli o zkouškách jako FCE, CAE atd. Jedná se o zkoušky tzv. Cambridgeské angličtiny a složit je není vůbec nic jednoduchého. Najdete v nich jazykové chytáky, které by překvapily nejednoho rodilého mluvčího. Navíc, pokud nejste dost dobří ve zkoušce se zvolenou úrovní, pak zkoušku prostě nesložíte a tedy 3500,- až 4800,-Kč doslova „vyhodíte oknem“.

Přitom tak složité zkoušky vůbec nepotřebujete! BOHEMIA INSTITUT, akreditované centrum největší světové testovací společnosti ETC, vám nabízí alternativu. Složte multiúrovňové testy, jejichž výsledky jsou akceptovány ve více než 180 zemích světa:
zkoušky TOEFL – zkoušky anglického jazyka pro akademické účely
nebo  zkoušky TOEIC – zkoušky anglického jazyka pro profesní účely a praxi. A pokud by někdo z vás měl zájem, může vyzkoušet i jejich francouzskou alternativu TFI.

Jaká je tedy charakteristika zkoušek TOEIC (nebo TOEFL či TFI)?

Všechny tyto testy mají formát auditového – referenčně znalostního testu. To znamená, že kandidáti na všech úrovních pokročilosti skládají tentýž test. Na základě bodového ohodnocení je určena úroveň znalostí každého kandidáta. Není tedy možné zkoušku nezvládnout – vždy uspějete: každý kandidát obdrží osvědčení o svých jazykových znalostech spolu s detailním rozborem dovedností a certifikátem. To z těchto zkoušek dělá mimo jiné také vhodný nástroj pro efektivní nábor pro měření efektivity výuky, pro „bezbolestné“ a průběžné detekování aktuální znalostní úrovně nebo jako relevantní podklad k přijímacím pracovním pohovorům.

Výhody TOEIC

Smyslem TOEIC není dávat vám záludné chytáky, na které nikde jinde nenarazíte, ale změřit vaši skutečnou jazykovou kompetenci.

Proto zkoušku vždycky úspěšně složíte! Jejím výstupem bude certifikát určující vaši jazykovou úroveň (A1 až C1).
Zkouška je zaměřená buď na poslouchání a čtení, nebo na mluvení a psaní. V nabídce je i TOEIC Bridge, zkouška pro začínající angličtináře (úroveň A1 až B1).

Proč se tedy rozhodnout pro jednu z těchto zkoušek?

jsou to nejrozšířenější světové zkoušky – uznávají je ve více než 180 zemích světa

výhoda při hledání zaměstnání: získáte certifikát, který prokáže Vaše skutečné dovednosti aktivně využívat angličtinu nebo francouzštinu v běžném pracovním a životním prostředí,

výhoda u přijímacích řízení na další školy - všechny tyto testy jsou akreditovány a tedy univerzálně platné,

méně stresu - zkoušku nelze nesložit - každý, kdo jí projde, získá bodové hodnocení v určitém rozsahu - získanému skóre odpovídá úroveň podle Evropského referenčního znalostního rámce pro jazyky; tedy vždy získáte akreditované osvědčení o svých jazykových znalostech,

rychlé vyhodnocení - výsledky zkoušky jsou dostupné již 14 dní po jejím vykonání,

• detailní rozbor znalostí - po vykonání zkoušky a získání elektronického vyhodnocení můžete (za příznivý příplatek) obdržet podrobný popis svých znalostí ve všech oblastech jazykových kompetencí,

finančně nejvýhodnější mezinárodní zkoušky na českém vzdělávacím trhu, nyní ještě s bezkonkurenční výhodou možnosti rozdělení poplatku za testování včetně elektronického vyhodnocení a vystavení certifikátu (můžete následně doobjednat, pokud budete s výsledkem spokojeni; tuto možnost Vám nenabízí žádná jiná mezinárodní zkouška,

akreditace MŠMT ČR: zkoušky TOEIC, TFI i TOEFL jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

testování v rámci pilotního programu pouze za 600,-Kč  s elektronickým vyhodnocením (Score Roster) , následná možnost doobjednání tištěného certifikátu a detailního rozboru znalostí (Score Report) pouze za cca 1000 -1800,-Kč (dle kurzu EUR/Kč).

Bližší informace podáme a přihlášky na mezinárodní zkoušky přijímáme – UVEĎTE heslo PILOTNÍ PROJEKT:

e-mailem na adrese: info@bi.cz,
telefonicky na čísle: 274 776 256, 724 173 829
osobně: BOHEMIA INSTITUT s.r.o., Tuklatská 3, 100 00 Praha 10


Nejbližší termín zkoušek TOEIC je plánován na 13.2.2015.