Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Služby a školení MB, 09.02.2015, 11:26

Vzdělávací společnost Služba škole MB připravila ve spolupráci s partnery již 3. ročník odborné konference zaměřené na vzdělávání 3. věku. Uskuteční se ve čtvrtek 19. února 2015 v areálu Vzdělávacího centra ŠKODA AUTO Na Karmeli Mladá Boleslav.

Cílem konference je výměna a shrnutí zkušeností z oblasti vzdělávání seniorů a především zdůraznění jeho významu nejen pro seniory samotné, jejich rodiny, společnost, ale i pro možnost jejich uplatnění na pracovním trhu.

 

PROGRAM:

Společná část - úvodní blok od 10:00 do 12:15 hod.

- Zahájení Ivo Rašín (ředitel konference)

- Jak rozumět stárnutí a jak na ně reagovat - Petr Novotný (Masarykova Univerzita v Brně)

- Role vzdělávání seniorů v životě společnosti - Michal Šerák (Univerzita Karlova v Praze)

- Generace v životě, vzdělávání a v práci - Erika Konupčíková (výkonná ředitelka AIVD ČR)

 

Odpolední část - workshopy od 13:15 do 17:00 hod.

I. Příprava na preseniorskou edukaci, východisko aktivního stáří

- Strategie udržování si vysokého mentálního výkonu v každém věku - Petra Hirtlová (Vysoká škola politických a společenských věd s.r.o., v Kolíně)

- Od krize ke krizi - Pavel Mühlpachr (Univerzita Karlova v Praze)

- O cestách do "třetí poloviny" života - Mojmír Vážanský (Mendelova univerzita v Brně)

- Postoje k odchodu do důchodu - Lukasz Tomczyk a Artur Fabiš (Uniwerstet Pedagogiczny w Krakowie, Polsko)

 

II. Age Management a 50+, potřebují firmy zaměstnávat starší dospělé

- Implementace Age Managementu  v ČR - Ilona Štorová (vedoucí projektu Age Management, AIVD ČR)

- Nový poradenský program pro nezaměstnané klienty ÚP - Jiří Fukan (Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně)

- Možnosti uplatnění Work Ability Index - Bohumil Pokorný (Expert AIVD ČR)

 

III. Zájmové vzdělávání seniorů, předpoklad naplnění aktivního stáří

- Mýty o vzdělávání seniorů - Naděžda Špatenková (Univerzita Palackého v Olomouci)

- Nové technologie pro univerzitu třetího věku - Erik Selenský (Technická univerzita ve Zvolensku, Slovensko)

- Tablet v rukou seniorů - Lucie Rohlíková (Západočeská univerzita v Plzni)

- Právní gramotnost, klíčové téma edukace seniorů - Klára Tesarčíková Čermáková (Univerzita Palackého v Olomouci)

 

Přihlášky na konferenci zasílejte do pátku 13. 2. 2015 na tomto odkazu

Poplatek 500,-Kč členové AIVD, 750,-Kč nečlenové AIVD.

Poplatek zahrnuje vstup pro jednu osobu na konferenci, sborník příspěvků, umístění propagace ve sborníku, oběd a občerstvení.

 

Těšíme se na Vaši účast! 

 

Mgr. Naďa Kuhnová

manažerka vzdělávání, Služba škole MB

kuhnova@sskolemb.cz; +420 725 812 306; www.sskolemb.cz