Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s., 18.06.2015, 17:32

Na valné hromadě Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR) bylo 8. dubna 2015 zvoleno nové vedení pro následující 4leté období.

Po 25 letech práce pro asociaci již nekandidoval známý odborník na další vzdělávání a dosavadní prezident asociace, Zdeněk Palán. Novému vedení asociace odcházející prezident popřál: „Je třeba nenechat se při prosazování rozumných věcí odradit, protože prosadit cokoliv v dalším vzdělávání je během na dlouhou trať, navíc ještě překážkovou. A dál házet pověstný hrách na stěnu s optimismem, že se nějaký hrášek uchytí a vyklíčí.“

Oproti minulým rokům došlo k zásadní změně na pozici prezidenta – novou prezidentkou se stala Jana Brabcová, dosavadní viceprezidentka asociace, která se tak stala historicky první ženou v nejvyšší funkci asociace. Jana Brabcová založila a dosud vede vzdělávací společnost Grafia, s.r.o., která již 22 let působí na vzdělávacím trhu. Zároveň je krajskou koordinátorkou asociace v Plzeňském a Karlovarském kraji. Podílela se na přípravě ratingu vzdělávacích institucí, profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání a na řadě českých i mezinárodních projektů.

Nová prezidentka načrtla další směřování asociace:

"Přebírám pomyslný štafetový kolík na překážkové dráze, jejíž konec je zatím v nedohlednu. Naším cílem zůstává "emancipace" vzdělávání dospělých, rozvoj a prosazení oboru. Celoživotní učení je nutnou podmínkou fungování společnosti. Chci, aby každý dospělý člověk pochopil, že průběžné vzdělávání je "ostřením výrobního nástroje". Znamená nejen udržet vlastní pracovní schopnost v dobré kondici, ale také přežít ve stále se měnícím světě kolem nás. Budeme dál prosazovat kvalitu, rozvíjet spolupráci s reprezentanty státu a dalšími partnery, zastupovat zájmy členských organizací a pomáhat jim v rozvoji."

Viceprezidenty byli zvoleni Petr Kazík a Tomáš Langer, dosavadní členové výkonného výboru asociace.

Do výkonného výboru se z 22 kandidátů dostalo následujících 10, kteří spolu s prezidentem a viceprezidenty tvoří statutární orgán asociace.

Dušan Bellovič, MARLIN

Jaroslav Bezchleba, ABS WYDA

Pavla Čmuchová, POE Educo

Bohumír Fiala, SEMIS

Robert Gamba, ITveSkole.cz

František Janeba, EUROCOM 2000

Marie Jírů, Centrum andragogiky

Leopold Podmolík, Počítačová služba

Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání

Ilona Štorová, Age Management

Na činnost asociace bude v následujícím období dohlížet kontrolní komise ve složení:

Petr Kaplan

Markéta Šupplerová

Mirka Maťátková

AIVD ČR je největším profesním sdružením v oboru vzdělávání a rozvoje dospělých v ČR s tradicí od roku 1990. Věnuje se prosazování zájmů členů asociace i celého sektoru vzdělávání dospělých, rozvoji systému dalšího vzdělávání, je respektovaným partnerem pro stát a samosprávu. Pořádá konference, semináře a další vzdělávací akce, vydává publikace a vlastní odborný časopis Andragogika v praxi.


Firma Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. PROFESIONÁLNÍ LEKTOR (Praha 2)
otevírá se čtvrtletně
18 000 Kč
2. PŘÍPRAVA AUTORIZOVANÝCH OSOB PODLE ZÁKONA 179/2006 Sb. O OVĚŘOVÁNÍ A… (Praha 2)
otevírá se čtvrtletně
3 500 Kč
3. ZKOUŠKA Z PROFESNÍ KVALIFIKACE "LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ" (Praha 2)
otevírá se čtvrtletně
6 000 Kč
4. Age management a jeho uplatnění v praxi (Praha 2)
otevírá se ročně
1 000 Kč
5. Kulatý stůl - Digitální gramotnost Olomouckého kraje (Olomouc)
otevírá se ročně
0 Kč
6. Kulatý stůl - Digitální gramotnost Jihočeského kraje (České Budějovice)
otevírá se ročně
0 Kč
7. Burza výukových metod a pomůcek (Praha 2)
otevírá se ročně
2 000 Kč
8. konference Zákon o střetu zájmů - aktuálně po novelizaci (Praha)
otevírá se ročně
3 509 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.