Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s., 18.06.2015, 17:52

První objektivní měření pracovní schopnosti zaměstnanců v České republice provedli v uplynulých měsících experti Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. a Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Z pilotní studie vzešlo, že Češi jsou obecně stejně práce schopní jako lidé v Nizozemí nebo severských zemích. Data navíc vyvrací zažitý stereotyp, že Češi zneužívají lékařskou péči, aby se práci vyhnuli. Ukazuje se, že nemoci naopak spíš popírají. V doposud provedených měřeních pracovní schopnosti u zaměstnanců straších 50 ti let bylo zjištěno, že jejich zdravotní stav odpovídá jejich věku s průměrným počtem tří lékařem identifikovaných diagnóz, což je prakticky stejné jako v zemích, v nichž se měření pracovní schopnosti již řadu let realizuje. Neobvyklé je však to, že v našem výzkumu si samotní zaměstnanci připouštějí v průměru o jednu až dvě diagnózy méně.

Index pracovní schopnosti porovnává subjektivní hodnocení sebe sama ze strany samotného zaměstnance a v části hodnocení nemocí s jejich objektivní kontrolou lékařem. Z šetření tak mimo jiné vzešlo, že českou společnost v žádném případě nelze odsoudit jako simulující. Až 95 procent účastníků studie totiž přiznávalo méně zdravotních potíží, než kolik jim přisuzují lékaři.

Pilotní měření indexu pracovní schopnosti (zkráceně WAI – Work Ability Index) provedené ve čtyřech podnicích v ČR nyní umožňuje formulovat první hypotézy o pracovní schopnosti generace ve věku 50 plus na českém pracovním trhu. Jeho cílem je přispět k lepšímu personálnímu řízení ve firmách. Index pracovní schopnosti totiž mj. umožňuje s předstihem řešit problémy související se změnou věkové struktury zaměstnanců v podniku. Ve zmíněném Nizozemí nebo severských zemích se využívá úspěšně už dvě desetiletí.

Naše doposud získaná data dokládají, že zatímco průměrné hodnoty indexu pracovní schopnosti zaměstnanců ve věku 50-60 let jsou v Česku prakticky stejné jako v nejvyspělejších zemích, u fyzicky pracujících situace tak dobrá není. „Mezi těmito pracovníky je u nás podstatně větší podíl těch, kteří již mají nízkou pracovní schopnost hodnocenou indexem WAI. Konkrétně nízkou pracovní schopnost fyzicky pracujících zaměstnancův této věkové kategorii u nás vykazuje 11,1 procenta respondentů, zatímco v Nizozemí pouze 3,1%,“ uvedl RNDr. B. Pokorný z Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

Uskutečnění výzkumu umožnil projekt Implementace Age Managementu v České republice spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Studie byla provedena s 240 ti respondenty staršími 50 ti let ze čtyř českých firem, nyní experti plánují jeho rozšíření do dalších významných podniků v ČR.


Firma Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. PROFESIONÁLNÍ LEKTOR (Praha 2)
otevírá se čtvrtletně
18 000 Kč
2. ZKOUŠKA Z PROFESNÍ KVALIFIKACE "LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ" (Praha 2)
otevírá se čtvrtletně
6 000 Kč
3. Využití e-shopů ve vzdělávání (Praha 2)
otevírá se ročně
1 000 Kč
4. Kulatý stůl - Digitální gramotnost Olomouckého kraje (Olomouc)
otevírá se ročně
0 Kč
5. Burza výukových metod a pomůcek (Praha 2)
otevírá se ročně
2 000 Kč
6. PŘÍPRAVA AUTORIZOVANÝCH OSOB PODLE ZÁKONA 179/2006 Sb. O OVĚŘOVÁNÍ A… (Praha 2)
otevírá se čtvrtletně
3 500 Kč
7. Refresh lektorských dovedností (Praha 2)
otevírá se čtvrtletně
8 000 Kč
8. Age management a jeho uplatnění v praxi (Praha 2)
otevírá se ročně
1 000 Kč
9. Kulatý stůl - Digitální gramotnost Jihočeského kraje (České Budějovice)
otevírá se ročně
0 Kč
10. Trello a Slack – efektivní kombinace pro týmovou spolupráci a… (Praha 2)
otevírá se ročně
2 000 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.