Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s., 18.06.2015, 17:52

První objektivní měření pracovní schopnosti zaměstnanců v České republice provedli v uplynulých měsících experti Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. a Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Z pilotní studie vzešlo, že Češi jsou obecně stejně práce schopní jako lidé v Nizozemí nebo severských zemích. Data navíc vyvrací zažitý stereotyp, že Češi zneužívají lékařskou péči, aby se práci vyhnuli. Ukazuje se, že nemoci naopak spíš popírají. V doposud provedených měřeních pracovní schopnosti u zaměstnanců straších 50 ti let bylo zjištěno, že jejich zdravotní stav odpovídá jejich věku s průměrným počtem tří lékařem identifikovaných diagnóz, což je prakticky stejné jako v zemích, v nichž se měření pracovní schopnosti již řadu let realizuje. Neobvyklé je však to, že v našem výzkumu si samotní zaměstnanci připouštějí v průměru o jednu až dvě diagnózy méně.

Index pracovní schopnosti porovnává subjektivní hodnocení sebe sama ze strany samotného zaměstnance a v části hodnocení nemocí s jejich objektivní kontrolou lékařem. Z šetření tak mimo jiné vzešlo, že českou společnost v žádném případě nelze odsoudit jako simulující. Až 95 procent účastníků studie totiž přiznávalo méně zdravotních potíží, než kolik jim přisuzují lékaři.

Pilotní měření indexu pracovní schopnosti (zkráceně WAI – Work Ability Index) provedené ve čtyřech podnicích v ČR nyní umožňuje formulovat první hypotézy o pracovní schopnosti generace ve věku 50 plus na českém pracovním trhu. Jeho cílem je přispět k lepšímu personálnímu řízení ve firmách. Index pracovní schopnosti totiž mj. umožňuje s předstihem řešit problémy související se změnou věkové struktury zaměstnanců v podniku. Ve zmíněném Nizozemí nebo severských zemích se využívá úspěšně už dvě desetiletí.

Naše doposud získaná data dokládají, že zatímco průměrné hodnoty indexu pracovní schopnosti zaměstnanců ve věku 50-60 let jsou v Česku prakticky stejné jako v nejvyspělejších zemích, u fyzicky pracujících situace tak dobrá není. „Mezi těmito pracovníky je u nás podstatně větší podíl těch, kteří již mají nízkou pracovní schopnost hodnocenou indexem WAI. Konkrétně nízkou pracovní schopnost fyzicky pracujících zaměstnancův této věkové kategorii u nás vykazuje 11,1 procenta respondentů, zatímco v Nizozemí pouze 3,1%,“ uvedl RNDr. B. Pokorný z Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

Uskutečnění výzkumu umožnil projekt Implementace Age Managementu v České republice spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Studie byla provedena s 240 ti respondenty staršími 50 ti let ze čtyř českých firem, nyní experti plánují jeho rozšíření do dalších významných podniků v ČR.


Firma Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. PROFESIONÁLNÍ LEKTOR (Praha 2)
otevírá se čtvrtletně
18 000 Kč
2. PŘÍPRAVA AUTORIZOVANÝCH OSOB PODLE ZÁKONA 179/2006 Sb. O OVĚŘOVÁNÍ A… (Praha 2)
otevírá se čtvrtletně
3 500 Kč
3. ZKOUŠKA Z PROFESNÍ KVALIFIKACE "LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ" (Praha 2)
otevírá se čtvrtletně
6 000 Kč
4. Age management a jeho uplatnění v praxi (Praha 2)
otevírá se ročně
1 000 Kč
5. Kulatý stůl - Digitální gramotnost Olomouckého kraje (Olomouc)
otevírá se ročně
0 Kč
6. Kulatý stůl - Digitální gramotnost Jihočeského kraje (České Budějovice)
otevírá se ročně
0 Kč
7. Burza výukových metod a pomůcek (Praha 2)
otevírá se ročně
2 000 Kč
8. konference Zákon o střetu zájmů - aktuálně po novelizaci (Praha)
otevírá se ročně
3 509 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.