Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Dům zahraniční spolupráce, 23.06.2015, 12:14

Ve čtvrtek 21.5. 2015 se v pražském hotelu Duo konala konference ke spuštění nové evropské virtuální platformy EPALE, určené pro vytváření sítí profesionálů ve vzdělávání dospělých. Konference se uskutečnila měsíc a půl po první konferenci v Bruselu, na níž byl projekt vůbec poprvé v Evropě představen. Akci organizoval Dům zahraniční spolupráce, při kterém bylo zřízeno národní podpůrné středisko EPALE pro ČR.

Konference měla podtitul „Informační technologie a vzdělávání dospělých“, což je jistě téma nejen relevantní s ohledem na cíle projektu EPALE, ale i dostatečně atraktivní. IT ve vzdělávání je polem, které se nesmírně rychle a dynamicky rozvíjí. Smyslem tedy bylo nejen představit nový projekt těm partnerům, kteří by jej měli záhy využívat, ale právě i poukázat na nové technologické trendy ve vzdělávání dospělých.

Kromě vlastního představení virtuální platformy proběhlo pásmo úvah a zamyšlení majících přesah za hranice technologií a e-learningu, panelová diskuse a odpolední ochutnávka příkladů dobré praxe.

Konferenci v úvodním slovu zahájili vrchní ředitel sekce koordinace politik a mezinárodních záležitostí Jindřich Fryč a ředitelka DZS Iva Tatarková, kteří se věnovali významu platformy EPALE v kontextu evropských vzdělávacích programů a potřeb v ČR. Evropskou strategii vzdělávání dospělých a její implementaci poté představil Jan Brůha z odboru dalšího vzdělávání MŠMT.

K hlavním prezentátorům a diskutujícím patřili Branislav Frk z Prešovské univerzity, František Hroník ze společnosti Motiv P nebo Jakub Štogr z Navreme Boheme, ale také řada dalších odborníků na téma moderních technologií ve vzdělávání dospělých. Platformu EPALE a její možnosti pro rozvoj komunity odborníků ze vzdělávání dospělých představila Jitka Morčušová z DZS.

V dopoledním bloku načrtl František Hroník svět trendů a protitrendů, svět buď – anebo. Šlo o hlubší zamyšlení nad tím, že každá akce (tedy trend) vyvolává protiakci (protitrend) a mnohdy se zdá, že tyto protitrendy jsou nekomplementární, tedy že se pohybujeme v mentálním módu buď/anebo. Úvaha pokračovala v tom, že tato dilemata jsou neřešitelná jen zdánlivě a naopak jejich řešení je klíčem k budoucnosti.

Branislav Frk navázal sondou do dynamického světa nejnovějších technologických trendů a inovací. Řeč byla o doméně Internet Of Things, konceptu BIG DATA nebo o gamifikaci. Dále představil nového člověka, knowledge workera, který by v budoucnu měl do určité míry nahradit lektora či interního lektora v organizaci. Šanci uspět v oblasti skutečně efektivních inovací má jen přístup „Out Of The Box“, což znamená, že inovátor se musí umět podívat na věc z naprosto jiného úhlu, tedy zvenčí.

Lucie Kelblová z DZS ukázala výsledky mezinárodního šetření PIAAC v oblasti dovedností dospělých v prostřední informačních technologií. Je zřejmé, že Česko se na tomto hřišti pohybuje v evropském průměru, přičemž jistý příslib přináší mladá generace v kategorii 16-24 let. Výzkum rovněž ukázal, že vysoká úroveň čtenářských a matematických dovedností implikuje vysokou úroveň schopností řešit problémy v digitálním prostředí.

Jitka Morčušová z DZS popsala hlavní důvod a smysl konání konference, vlastní platformu EPALE. Popsala její funkce a možnosti, které skýtá profesionálům a expertům dalšího vzdělávání v Evropě. Řeč byla o sdílení informací, publikaci a sdílení textů, učebních pomůcek či vzdělávacích strategií, pan-evropském kalendáři vzdělávacích akcí a také o možnosti nalézt přes platformu partnera pro projekt. Prezentace končila hlasitou výzvou k účasti všech přítomných.

Panelová diskuse zařazená po obědě nastolila řadu aktuálních otázek, k nimž se řečníci vyjadřovali nejen v panelu, ale v průběhu celého dne. Do jaké míry může být nevýhodou e-learningu to, že v mezilidském kontaktu absentuje neverbální komunikace, mizí ona lidská složka kontaktu, která je v přímém kontaktu face-to-face nenahraditelná? Na tuto a řady jiných otázek z publika odpovídali panelisté z řad špičkových expertů na toto téma.

Hitem odpoledního bloku příkladů dobré praxe byly kurzy MOOC, poslední světový trend v oblasti e-learningu. Řeč byla rovněž o Koopolis, nové české platformě pro šíření informací v oblasti dalšího vzdělávání, která se tak jistě stane přirozeným partnerem projektu EPALE.

Jakub Štogr představil mimo jiné koncept digitálních odznaků jako nástroj do určité míry nahrazující drahé a technicky náročné vzdělávací certifikáty. Bonusem pro všechny účastníky byla i možnost stáhnout si vlastní digitální odznak „účastníka konference EPALE 2015“, což pro mnohé jistě znamenalo zahájení nového trendu v práci s důkazy o svých znalostech. Lea Mentlíková se v závěru věnovala praktickým on-line nástrojům pro vytváření efektivního a graficky kvalitního e-learningu.

Pro účastníka konference, který má jen omezené povědomí o současných trendech IT ve vzdělávání, musela být konference personifikací dynamiky, s níž se trendy ubírají, a zároveň inspirací. Pro většinu profesionálů byla konference vítanou možností prodiskutovat žhavá témata. A pro všechny zúčastněné bez rozdílu byla především možností účasti na perspektivním komunitním a celoevropském projektu.

Martin Dobeš, expert EPALE