Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o., 01.07.2015, 9:48

Dvě třetiny podniků neví o nové povinnosti zpracovávat energetický audit, nebo nemá o problematice dostatek informací. Povinnost je daná novelou zákona o hospodaření energií, která začne platit od 1. 7. 2015.

Celkový souhrn nových povinností a klíčové změny po novele Zákona o hospodaření energií v oblasti energetického auditu a systému managementu přednesl na prestižní odborné konferenci Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě Ing. Jakub John.

Novela Zákona o hospodaření energií (103/2015 Sb.) nabývá platnosti již 1. 7. 2015. Ve sbírce předpisů je zveřejněna pod číslem 103/2015 Sb. Z hlavních změn, které přináší, se podniků nejvíce dotýká:

- ruší plošné zpracovávání energetických štítků (průkazu energetické náročnosti budovy)
- mírní požadavek na instalaci měřičů tepla
- velké podniky budou muset periodicky zpracovávat energetický audit

Tři cesty, jak vyhovět požadavkům novely zákona

Firmy mají na vybranou jednu z tří možných cest, jak dostát požadavkům zákona:

- jednorázové řešení - energetické audity
- systémové řešení - zavedení a certifikace systému managementu hospodaření s energií podle ISO 50001. (nutnost zpracovávat audity odpadne)
- certifikace podle ISO 14001, kdy sice firmy musí jednorázově zpracovat energetický audit, ale bez povinnosti tak činit každé čtyři roky.

Změna zákona se dotkne zejména velkých podniků (v zákoně stanovena jako povinnost pro podniky, které nejsou malým nebo středním podnikem), kteří budou muset nově každé čtyři roky nechat zpracovat energetický audit. Povinnost neplatí pro podniky, které mají zaveden systém hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 - Systém managementu hospodaření s energií nebo systému environmentálního řízení podle ČSN EN ISO 14001 - Systémy environmentálního managementu. Za malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.

Mnoho podniků vnímá tuto budoucí povinnost jen jako další administrativní překážku své činnosti, aniž by měly dostatečné informace o tom, co vlastně energetický audit a energetický management je a jaké mohou být jeho přínosy. Je jasné, že je možné zpracovat jen „nějakou“ zprávu v souladu s patřičnou vyhláškou, jejíž vypovídající a technická hodnota bude velmi nízká, ale zákonná povinnost bude splněna. Nebo je možné pravidelně zevrubně monitorovat energetické hospodářství podniku a navrhovat skutečně efektivní energeticky úsporná opatření za účelem maximálních úspor a zvýšení účinnosti a efektivity užívání energie.

Energetické audity jako cesta ke snižování nákladů a úsporám

Více o energetických auditech, certifikaci ISO 50001 a povinnostech podle zákona č. 406/2000 Sb. se dozvíte na odborném semináři 16. července 2015 na Olbrachtově 1, Praha 4. Přihlášku na seminář naleznete na našich webových stránkách www.bvtraining.cz.Petra Kuncová, Training Coordinator Bureau Veritas Czech Republic, spol. s r. o., tel: 210 088 268, petra.kuncova@cz.bureauveritas.com


Firma BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. GMP B+ Požadavky na výrobu, obchodování a transport krmných surovin (Praha 4)
otevírá se čtvrtletně
4 344 Kč
2. IRCA QUALITY MANAGEMENT SYSTEM (QMS) - vedoucí auditor ISO 9001 se… (Praha 4)
otvírá se podle zájmu
32 670 Kč
3. Požadavky ISCC a ISCC waste (Praha 4)
otevírá se čtvrtletně
4 344 Kč
4. IRCA QUALITY MANAGEMENT SYSTEM (QMS) - VEDOUCÍ AUDITOR ISO 9001:2015… (Praha 4)
otevírá se čtvrtletně
32 670 Kč
5. IRCA quality management system(QMS) - Vedoucí auditor ISO 9001 bez… (Praha)
otvírá se podle zájmu
26 620 Kč
6. ISO/IEC 27001:2013 - Interní auditor bezpečnosti informací (Praha)
otevírá se pololetně
9 668 Kč
7. APQP - Proces moderního plánování kvality produktu (Praha 4)
otevírá se čtvrtletně
4 344 Kč
8. 8D Report-metodika řešení problémů (Praha 4)
otevírá se čtvrtletně
4 344 Kč
9. HACCP - Jak provádět interní audit (Praha)
otevírá se čtvrtletně
8 458 Kč
10. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 - Interní auditor integrovaných… (Praha)
otevírá se pololetně
15 113 Kč
11. ISO 50001 - Interní auditor systému EnMS (Praha 4)
otevírá se čtvrtletně
10 076 Kč
12. Revize norem ISO 9001 a ISO 14001 (Praha 4)
otvírá se měsíčně
2 420 Kč
13. Food seminář RSPO a UTZ (Praha 4)
otevírá se pololetně
4 344 Kč
14. ISO 9001 - Jak provádět interní audity kvality (Praha)
otvírá se měsíčně
8 458 Kč
15. ISO/TS 16949 - Jak provádět interní audity v automobilovém průmyslu (Praha 4)
otevírá se čtvrtletně
15 113 Kč
16. PPAP - Proces schvalování dílů do sériové výroby (Praha 4)
otevírá se pololetně
4 344 Kč
17. ISO 22000 - Interní auditor (Praha)
otevírá se čtvrtletně
8 458 Kč
18. ISO 14001 - Interní auditor dle nové normy (Praha)
otevírá se čtvrtletně
8 458 Kč
19. ISO 20000 - Jak provádět interní audity systému managementu služeb IT (Praha 4)
otevírá se pololetně
9 668 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.