Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s., 03.08.2015, 10:33

​Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR) jako největší profesní sdružení v dalším vzdělávání připravila a zveřejnila již před časem dva standardy kvality – Desatero kvalitního lektora a Desatero kvalitní vzdělávací instituce. Oba dokumenty jasným a transparentním způsobem nastavují parametry kvality v dalším vzdělávání.

Cílem naší asociace je, aby se oba dokumenty staly přirozenou součástí života všech našich členských institucí, aby je vzaly v potaz a začaly se jimi řídit jak vzdělávací instituce jako takové, tak i jejich manažeři či lektoři,“ uvedl PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., dřívější prezident AIVD ČR.

Desatera kvality zpracoval tým expertů složený ze zástupců asociace, komerčních vzdělávacích institucí i škol. Prvním krokem bude seznámit se s jednotlivými body desater a porovnat je s aktuálním stavem. Proto by měla desatera sloužit jako měřítko, k němuž je možno se vztahovat a poměřovat svou kvalitu.

Jednou z cest, jak zajistit vnímání desater kvality jako přirozené součásti života vzdělávací firmy či lektora, je jejich uveřejnění. „Doporučujeme, aby kvalitní vzdělávací instituce, které si za svou kvalitou skutečně stojí, desatera vyvěsily do svých učeben a kanceláří. Dokumenty tak budou na očích nejen těm, kteří za kvalitu odpovídají a kteří ji tvoří, ale také těm, kterým je kvalitní služba poskytována – zákazníkům,“ doplnil Mgr. Tomáš Langer, viceprezident AIVD ČR.

Desatera naleznete ke stažení na stránce www.aivd.cz/desatera.


Zaujal vás tento článek? Nastavte si AGENTA pro hlídání podobných informací! Nebo se podívejte, jaké kurzy nabízí portál Edumenu.cz v oblasti Lidských zdrojů a personalistiky.


Firma Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. PROFESIONÁLNÍ LEKTOR (Praha 2)
otevírá se čtvrtletně
18 000 Kč
2. PŘÍPRAVA AUTORIZOVANÝCH OSOB PODLE ZÁKONA 179/2006 Sb. O OVĚŘOVÁNÍ A… (Praha 2)
otevírá se čtvrtletně
3 500 Kč
3. ZKOUŠKA Z PROFESNÍ KVALIFIKACE "LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ" (Praha 2)
otevírá se čtvrtletně
6 000 Kč
4. Age management a jeho uplatnění v praxi (Praha 2)
otevírá se ročně
1 000 Kč
5. Kulatý stůl - Digitální gramotnost Olomouckého kraje (Olomouc)
otevírá se ročně
0 Kč
6. Kulatý stůl - Digitální gramotnost Jihočeského kraje (České Budějovice)
otevírá se ročně
0 Kč
7. Burza výukových metod a pomůcek (Praha 2)
otevírá se ročně
2 000 Kč
8. konference Zákon o střetu zájmů - aktuálně po novelizaci (Praha)
otevírá se ročně
3 509 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.