Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s., 10.08.2015, 15:10

Již dva roky je možné získat "státní" certifikát osvědčující kvalitu lektorské práce. Díky zákonu 179/2006 Sb., který zřídil Národní soustavu kvalifikací, je možné konat zkoušky z řady oborů lidské činnosti před státem uznanou autoritou.

Jednou z profesních kvalifikací je i Lektor dalšího vzdělávání, z níž je možné skládat zkoušku již nyní. Zkouška probíhá před odbornou komisí, trvá cca 2-4 hodiny a je orientována především na ověření praktických dovedností lektora.

Zkouška se skládá z těchto základních odborných kompetencí:

  1. Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí
  2. Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky
  3. Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu
  4. Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek
  5. Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou
  6. Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu
  7. Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí

Již od roku 2013 je možné tuto zkoušku složit také u Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, největšího profesního sdružení v oboru vzdělávání a rozvoje dospělých a významného partnera portálu Edumenu.cz.

Certifikátem se již může pochlubit několik desítek ověřených lektorů, kteří tak mohou působit ve vzdělávacích institucích jako plnohodnotní a kvalifikovaní odborníci.

Více informací a aktuální termíny zkoušek naleznete na webu www.aivd.cz/pklektor.


Zaujal vás tento článek? Nastavte si AGENTA pro hlídání podobných informací! Nebo se podívejte, jaké kurzy nabízí portál Edumenu.cz v oblasti Lidských zdrojů a personalistiky.


Firma Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. PROFESIONÁLNÍ LEKTOR (Praha 2)
otevírá se čtvrtletně
18 000 Kč
2. PŘÍPRAVA AUTORIZOVANÝCH OSOB PODLE ZÁKONA 179/2006 Sb. O OVĚŘOVÁNÍ A… (Praha 2)
otevírá se čtvrtletně
3 500 Kč
3. ZKOUŠKA Z PROFESNÍ KVALIFIKACE "LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ" (Praha 2)
otevírá se čtvrtletně
6 000 Kč
4. Age management a jeho uplatnění v praxi (Praha 2)
otevírá se ročně
1 000 Kč
5. Kulatý stůl - Digitální gramotnost Olomouckého kraje (Olomouc)
otevírá se ročně
0 Kč
6. Kulatý stůl - Digitální gramotnost Jihočeského kraje (České Budějovice)
otevírá se ročně
0 Kč
7. Burza výukových metod a pomůcek (Praha 2)
otevírá se ročně
2 000 Kč
8. konference Zákon o střetu zájmů - aktuálně po novelizaci (Praha)
otevírá se ročně
3 509 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.