Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně, 09.09.2015, 11:03

Druhé letošní číslo, které připravila editorka Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová, je monotematické a zabývá se Psychologickými fenomény ve vzdělávání. Naleznete v něm spoustu zajímavých témat (mnohdy interdisciplinárních) z per českých a slovenských autorů.

Obsah časopisu:

 • Předpoklady úspěšného učení se v dospělosti (N. Špatenková, L. Smékalová),
 • Základní hudební prvky rytmus, melodie, harmonie z pohledu alternativní waldorfské pedagogiky i pohledu psychologicko-neurologického (J. Konvalinková),
 • Sociální vlivy – psychologický fenomén při volbě další vzdělávací a profesní dráhy (P. Hlaďo),
 • Inovativní přístupy ve zjišťování úrovně metakognitivních znalostí: validizace nástroje zjišťujícího metakognitivní znalosti ve specifické doméně čtení (J. Říčan, V. Chytrý, L. Zilcher),
 • Fenomén symptomatických poruch řeči u osob se senzorickým postižením z pohledu logopedů (A. Hanáková, K. Stejskalová),
 • Smysl pro soudržnost a adherence ke zdravému životnímu stylu u adolescentů (S. Pelcák, S. Hoferková, V. Bělík),
 • Self-koncept ve vzťahu k zvládaniu záťaže v adolescencii (L. Ďuricová, V. Trojanová),
 • Vzťah osobnostných faktorov k školskému výkonu vysokoškolských študentov (Š. Vendel),
 • Motivovanost k výkonu učitelského povolání v souvislosti s osobnostními předpoklady studentů v kontextu teorie Johna L. Hollanda (M. Faltýnková, V. Smetanová),
 • Subjektívny pohľad žiaka na spȏsob štruktúrovania učiva učiteľom (D. Gunišová, J. Duchovičová),
 • Aspekty učení v didaktice odborných předmětů a praktického vyučování v kontextu výukových metod (P. Pecina, I. Svoboda),
 • Prvky kooperace a kompetice ve výuce z pohledu středoškolských učitelů (L. Formanová, L., et al.).

Celé číslo (stejně jako všechna předchozí) si můžete stáhnout z internetových stránek časopisu: http://lifelonglearning.mendelu.cz/archiv-cisel/26439-


Firma Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Aranžování květin pro začátečníky (Brno)
24.1.2019
1 550 Kč
2. Zpracování masa a výroba masných výrobků (Brno)
29.1 - 1.2.2019
5 900 Kč
3. Neverbální komunikace a její hlasité projevy (Brno)
26.2.2019
1 501 Kč
4. Lektor dalšího vzdělávání (Brno)
5.3 - 21.5.2019
12 000 Kč
5. Základy sommeliérství (Brno)
7.3 - 8.3.2019
3 300 Kč
6. Kurz pro výkon obecných zemědělských činností (Brno)
18.3 - 26.4.2019
14 900 Kč
7. Intenzívní víkendová rétorika - prezentační (Brno)
23.3 - 24.3.2019
2 599 Kč
8. Nedostatek sebevědomí v komunikaci (a herecké fígle jak na to) (Brno)
2.4.2019
1 550 Kč
9. TIME MANAGEMENT (Brno)
17.4.2019
1 991 Kč
10. Úvod do zeměměřičství (Brno)
25.4.2019
1 600 Kč
11. Microsoft Excel - efektivní využívání aplikace (Brno)
9.5 - 10.5.2019
2 700 Kč
12. Katastr nemovitostí v praxi (Brno)
30.5.2019
1 600 Kč
13. Rozšiřující studium předmětu Písemná a elektronická komunikace (Brno)
otevírá se ročně
18 900 Kč
14. Základy práce s Adobe Photoshop (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 801 Kč
15. Rétorika a veřejné vystupování (Brno)
otevírá se čtvrtletně
3 500 Kč
16. Učitelství odborných předmětů (Brno)
otevírá se ročně
14 800 Kč
17. Základy finančního řízení (Brno)
otvírá se podle zájmu
2 200 Kč
18. Základy vinařství (Brno)
otvírá se podle zájmu
3 600 Kč
19. Pedagog volného času (Brno)
otvírá se podle zájmu
3 000 Kč
20. Výroba chleba z kvasu (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 200 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.