Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně, 09.09.2015, 11:03

Druhé letošní číslo, které připravila editorka Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová, je monotematické a zabývá se Psychologickými fenomény ve vzdělávání. Naleznete v něm spoustu zajímavých témat (mnohdy interdisciplinárních) z per českých a slovenských autorů.

Obsah časopisu:

 • Předpoklady úspěšného učení se v dospělosti (N. Špatenková, L. Smékalová),
 • Základní hudební prvky rytmus, melodie, harmonie z pohledu alternativní waldorfské pedagogiky i pohledu psychologicko-neurologického (J. Konvalinková),
 • Sociální vlivy – psychologický fenomén při volbě další vzdělávací a profesní dráhy (P. Hlaďo),
 • Inovativní přístupy ve zjišťování úrovně metakognitivních znalostí: validizace nástroje zjišťujícího metakognitivní znalosti ve specifické doméně čtení (J. Říčan, V. Chytrý, L. Zilcher),
 • Fenomén symptomatických poruch řeči u osob se senzorickým postižením z pohledu logopedů (A. Hanáková, K. Stejskalová),
 • Smysl pro soudržnost a adherence ke zdravému životnímu stylu u adolescentů (S. Pelcák, S. Hoferková, V. Bělík),
 • Self-koncept ve vzťahu k zvládaniu záťaže v adolescencii (L. Ďuricová, V. Trojanová),
 • Vzťah osobnostných faktorov k školskému výkonu vysokoškolských študentov (Š. Vendel),
 • Motivovanost k výkonu učitelského povolání v souvislosti s osobnostními předpoklady studentů v kontextu teorie Johna L. Hollanda (M. Faltýnková, V. Smetanová),
 • Subjektívny pohľad žiaka na spȏsob štruktúrovania učiva učiteľom (D. Gunišová, J. Duchovičová),
 • Aspekty učení v didaktice odborných předmětů a praktického vyučování v kontextu výukových metod (P. Pecina, I. Svoboda),
 • Prvky kooperace a kompetice ve výuce z pohledu středoškolských učitelů (L. Formanová, L., et al.).

Celé číslo (stejně jako všechna předchozí) si můžete stáhnout z internetových stránek časopisu: http://lifelonglearning.mendelu.cz/archiv-cisel/26439-


Firma Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Základy vinařství (Brno)
10.1 - 11.1.2018
3 600 Kč
2. Výroba kváskového chleba (Brno)
12.1.2018
1 200 Kč
3. Základy sommeliérství (Brno)
17.1 - 18.1.2018
3 300 Kč
4. Zpracování masa a výroba masných výrobků (Brno)
23.1 - 26.1.2018
5 900 Kč
5. Studium k výkonu specializovaných činností - Koordinace v oblasti ICT (Brno)
3.3.2018 - 8.6.2019
15 000 Kč
6. Kurz pro výkon obecných zemědělských činností (Brno)
otevírá se ročně
14 900 Kč
7. Rétorika a veřejné vystupování (Brno)
otevírá se čtvrtletně
3 140 Kč
8. Microsoft Excel - efektivní využívání aplikace (Brno)
otvírá se podle zájmu
2 700 Kč
9. Katastr nemovitostí a občanský zákoník (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 600 Kč
10. Formální úprava textů aneb Základy typografie (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 065 Kč
11. Specializační studium Oceňování podniku/obchodního závodu (Brno)
otevírá se ročně
47 795 Kč
12. Nedostatek sebevědomí v komunikaci (a herecké fígle jak na to) (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 150 Kč
13. Lektor dalšího vzdělávání (Brno)
otvírá se podle zájmu
12 000 Kč
14. Učitelství odborných předmětů (Brno)
otevírá se ročně
14 800 Kč
15. Design interiéru (Brno)
otvírá se podle zájmu
2 601 Kč
16. Pedagog volného času (Brno)
otvírá se podle zájmu
3 000 Kč
17. Můj vlastní názor - který to je? (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 351 Kč
18. Genetika a zdraví (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.