Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně, 09.09.2015, 11:03

Druhé letošní číslo, které připravila editorka Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová, je monotematické a zabývá se Psychologickými fenomény ve vzdělávání. Naleznete v něm spoustu zajímavých témat (mnohdy interdisciplinárních) z per českých a slovenských autorů.

Obsah časopisu:

 • Předpoklady úspěšného učení se v dospělosti (N. Špatenková, L. Smékalová),
 • Základní hudební prvky rytmus, melodie, harmonie z pohledu alternativní waldorfské pedagogiky i pohledu psychologicko-neurologického (J. Konvalinková),
 • Sociální vlivy – psychologický fenomén při volbě další vzdělávací a profesní dráhy (P. Hlaďo),
 • Inovativní přístupy ve zjišťování úrovně metakognitivních znalostí: validizace nástroje zjišťujícího metakognitivní znalosti ve specifické doméně čtení (J. Říčan, V. Chytrý, L. Zilcher),
 • Fenomén symptomatických poruch řeči u osob se senzorickým postižením z pohledu logopedů (A. Hanáková, K. Stejskalová),
 • Smysl pro soudržnost a adherence ke zdravému životnímu stylu u adolescentů (S. Pelcák, S. Hoferková, V. Bělík),
 • Self-koncept ve vzťahu k zvládaniu záťaže v adolescencii (L. Ďuricová, V. Trojanová),
 • Vzťah osobnostných faktorov k školskému výkonu vysokoškolských študentov (Š. Vendel),
 • Motivovanost k výkonu učitelského povolání v souvislosti s osobnostními předpoklady studentů v kontextu teorie Johna L. Hollanda (M. Faltýnková, V. Smetanová),
 • Subjektívny pohľad žiaka na spȏsob štruktúrovania učiva učiteľom (D. Gunišová, J. Duchovičová),
 • Aspekty učení v didaktice odborných předmětů a praktického vyučování v kontextu výukových metod (P. Pecina, I. Svoboda),
 • Prvky kooperace a kompetice ve výuce z pohledu středoškolských učitelů (L. Formanová, L., et al.).

Celé číslo (stejně jako všechna předchozí) si můžete stáhnout z internetových stránek časopisu: http://lifelonglearning.mendelu.cz/archiv-cisel/26439-


Firma Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Nedostatek sebevědomí v komunikaci (a herecké fígle jak na to) (Brno)
18.10.2018
1 550 Kč
2. Kurz pro výkon obecných zemědělských činností (Brno)
29.10 - 28.11.2018
14 900 Kč
3. TIME MANAGEMENT (Brno)
31.10.2018
1 991 Kč
4. Základy chování a komunikace psů (Brno)
2.11 - 10.11.2018
3 800 Kč
5. Základy práce s Adobe Photoshop (Brno)
15.11 - 22.11.2018
1 801 Kč
6. Prevence a řešení nežádoucího chování psů (Brno)
16.11 - 24.11.2018
4 400 Kč
7. Microsoft Excel - efektivní využívání aplikace (Brno)
28.11 - 29.11.2018
2 700 Kč
8. Finanční gramotnost (Brno)
3.12 - 4.12.2018
2 100 Kč
9. Rozšiřující studium předmětu Písemná a elektronická komunikace (Brno)
otevírá se ročně
18 900 Kč
10. Lektor dalšího vzdělávání (Brno)
otvírá se podle zájmu
12 000 Kč
11. Základy sommeliérství (Brno)
otvírá se podle zájmu
3 300 Kč
12. Rétorika a veřejné vystupování (Brno)
otevírá se čtvrtletně
3 140 Kč
13. Zpracování masa a výroba masných výrobků (Brno)
otvírá se podle zájmu
5 900 Kč
14. Učitelství odborných předmětů (Brno)
otevírá se ročně
14 800 Kč
15. Intenzívní víkendová rétorika - prezentační (Brno)
otevírá se pololetně
2 451 Kč
16. Formální úprava textů aneb Základy typografie (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 065 Kč
17. Základy vinařství (Brno)
otvírá se podle zájmu
3 600 Kč
18. Základy vinohradnictví (Brno)
otvírá se podle zájmu
2 800 Kč
19. Pedagog volného času (Brno)
otvírá se podle zájmu
3 000 Kč
20. Studium k výkonu specializovaných činností - Koordinace v oblasti ICT (Brno)
otevírá se ročně
15 000 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.