Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně, 09.09.2015, 11:03

Druhé letošní číslo, které připravila editorka Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová, je monotematické a zabývá se Psychologickými fenomény ve vzdělávání. Naleznete v něm spoustu zajímavých témat (mnohdy interdisciplinárních) z per českých a slovenských autorů.

Obsah časopisu:

 • Předpoklady úspěšného učení se v dospělosti (N. Špatenková, L. Smékalová),
 • Základní hudební prvky rytmus, melodie, harmonie z pohledu alternativní waldorfské pedagogiky i pohledu psychologicko-neurologického (J. Konvalinková),
 • Sociální vlivy – psychologický fenomén při volbě další vzdělávací a profesní dráhy (P. Hlaďo),
 • Inovativní přístupy ve zjišťování úrovně metakognitivních znalostí: validizace nástroje zjišťujícího metakognitivní znalosti ve specifické doméně čtení (J. Říčan, V. Chytrý, L. Zilcher),
 • Fenomén symptomatických poruch řeči u osob se senzorickým postižením z pohledu logopedů (A. Hanáková, K. Stejskalová),
 • Smysl pro soudržnost a adherence ke zdravému životnímu stylu u adolescentů (S. Pelcák, S. Hoferková, V. Bělík),
 • Self-koncept ve vzťahu k zvládaniu záťaže v adolescencii (L. Ďuricová, V. Trojanová),
 • Vzťah osobnostných faktorov k školskému výkonu vysokoškolských študentov (Š. Vendel),
 • Motivovanost k výkonu učitelského povolání v souvislosti s osobnostními předpoklady studentů v kontextu teorie Johna L. Hollanda (M. Faltýnková, V. Smetanová),
 • Subjektívny pohľad žiaka na spȏsob štruktúrovania učiva učiteľom (D. Gunišová, J. Duchovičová),
 • Aspekty učení v didaktice odborných předmětů a praktického vyučování v kontextu výukových metod (P. Pecina, I. Svoboda),
 • Prvky kooperace a kompetice ve výuce z pohledu středoškolských učitelů (L. Formanová, L., et al.).

Celé číslo (stejně jako všechna předchozí) si můžete stáhnout z internetových stránek časopisu: http://lifelonglearning.mendelu.cz/archiv-cisel/26439-


Firma Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Základy sommeliérství (Brno)
3.3 - 4.3.2020
3 600 Kč
2. Tvorba grafiky v bezplatných on-line nástrojích (Brno)
19.3 - 20.3.2020
2 990 Kč
3. Microsoft Word - efektivní využívání aplikace (Brno)
26.3 - 27.3.2020
2 700 Kč
4. Výroba chleba z kvasu (Brno)
27.3 - 28.3.2020
1 800 Kč
5. Aranžování květin pro začátečníky (Brno)
28.3.2020
1 650 Kč
6. Jak knockoutovat manipulátora (Brno)
15.4.2020
1 500 Kč
7. Základy navrhování interiéru (Brno)
20.4 - 4.5.2020
2 700 Kč
8. Komunikační typologie a místo v tlupě (Brno)
30.4.2020
1 500 Kč
9. Neverbální komunikace a její hlasité projevy (Brno)
6.5.2020
1 500 Kč
10. Základy finančního řízení (Brno)
14.5.2020
1 950 Kč
11. Hodnocení ekonomického zdraví podniku (Brno)
21.5.2020
1 950 Kč
12. Základy vinařství (Brno)
27.5 - 28.5.2020
3 900 Kč
13. Investiční rozhodování (Brno)
28.5.2020
1 950 Kč
14. Microsoft Excel - efektivní využívání aplikace (Brno)
4.6 - 5.6.2020
2 700 Kč
15. Konsolidace účetní uzáverky (Brno)
4.6 - 5.6.2020
3 700 Kč
16. Rozšiřující studium předmětu Písemná a elektronická komunikace (Brno)
25.9.2020 - 22.4.2022
18 900 Kč
17. Rozšiřující studium informatiky - rozšíření o další předmět (Brno)
25.9.2020 - 24.6.2022
29 000 Kč
18. Lektor dalšího vzdělávání (Brno)
29.9 - 8.12.2020
12 000 Kč
19. Učitelství odborných předmětů (Brno)
otevírá se ročně
14 800 Kč
20. Nedostatek sebevědomí v komunikaci (a herecké fígle jak na to) (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 550 Kč
21. Asertivita a asertivní řešení problémů (Brno)
otevírá se pololetně
1 850 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.