Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně, 09.09.2015, 11:03

Druhé letošní číslo, které připravila editorka Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová, je monotematické a zabývá se Psychologickými fenomény ve vzdělávání. Naleznete v něm spoustu zajímavých témat (mnohdy interdisciplinárních) z per českých a slovenských autorů.

Obsah časopisu:

 • Předpoklady úspěšného učení se v dospělosti (N. Špatenková, L. Smékalová),
 • Základní hudební prvky rytmus, melodie, harmonie z pohledu alternativní waldorfské pedagogiky i pohledu psychologicko-neurologického (J. Konvalinková),
 • Sociální vlivy – psychologický fenomén při volbě další vzdělávací a profesní dráhy (P. Hlaďo),
 • Inovativní přístupy ve zjišťování úrovně metakognitivních znalostí: validizace nástroje zjišťujícího metakognitivní znalosti ve specifické doméně čtení (J. Říčan, V. Chytrý, L. Zilcher),
 • Fenomén symptomatických poruch řeči u osob se senzorickým postižením z pohledu logopedů (A. Hanáková, K. Stejskalová),
 • Smysl pro soudržnost a adherence ke zdravému životnímu stylu u adolescentů (S. Pelcák, S. Hoferková, V. Bělík),
 • Self-koncept ve vzťahu k zvládaniu záťaže v adolescencii (L. Ďuricová, V. Trojanová),
 • Vzťah osobnostných faktorov k školskému výkonu vysokoškolských študentov (Š. Vendel),
 • Motivovanost k výkonu učitelského povolání v souvislosti s osobnostními předpoklady studentů v kontextu teorie Johna L. Hollanda (M. Faltýnková, V. Smetanová),
 • Subjektívny pohľad žiaka na spȏsob štruktúrovania učiva učiteľom (D. Gunišová, J. Duchovičová),
 • Aspekty učení v didaktice odborných předmětů a praktického vyučování v kontextu výukových metod (P. Pecina, I. Svoboda),
 • Prvky kooperace a kompetice ve výuce z pohledu středoškolských učitelů (L. Formanová, L., et al.).

Celé číslo (stejně jako všechna předchozí) si můžete stáhnout z internetových stránek časopisu: http://lifelonglearning.mendelu.cz/archiv-cisel/26439-


Firma Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Jak knockoutovat manipulátora (Brno)
13.11.2019
1 500 Kč
2. Microsoft Excel - efektivní využívání aplikace (Brno)
14.11 - 15.11.2019
2 700 Kč
3. Neverbální komunikace a její hlasité projevy (Brno)
18.11.2019
1 500 Kč
4. Microsoft Word - efektivní využívání aplikace (Brno)
18.11 - 19.11.2019
2 700 Kč
5. Základy práce s Adobe Photoshop (Brno)
28.11 - 5.12.2019
1 800 Kč
6. Komunikační typologie a místo v tlupě (Brno)
2.12.2019
1 500 Kč
7. Hodnocení ekonomického zdraví podniku (Brno)
3.12.2019
1 950 Kč
8. TIME MANAGEMENT (Brno)
4.12.2019
1 990 Kč
9. Konsolidace účetní uzáverky (Brno)
10.12 - 11.12.2019
3 700 Kč
10. Tvorba grafiky v bezplatných on-line nástrojích (Brno)
12.12 - 13.12.2019
2 990 Kč
11. Investiční rozhodování (Brno)
16.12.2019
1 950 Kč
12. Nedostatek sebevědomí v komunikaci (a herecké fígle jak na to) (Brno)
14.1.2020
1 550 Kč
13. Základy vinařství (Brno)
16.1 - 17.1.2020
3 900 Kč
14. Aranžování květin pro začátečníky (Brno)
31.1.2020
1 550 Kč
15. Rozšiřující studium informatiky - rozšíření o další předmět (Brno)
28.2.2020 - 17.12.2021
29 000 Kč
16. Základy sommeliérství (Brno)
5.3 - 6.3.2020
3 600 Kč
17. Lektor dalšího vzdělávání (Brno)
otvírá se podle zájmu
12 000 Kč
18. Rétorika a veřejné vystupování pro pokročilé (Brno)
otvírá se podle zájmu
2 150 Kč
19. Učitelství odborných předmětů (Brno)
otevírá se ročně
14 800 Kč
20. Základy finančního řízení (Brno)
otvírá se podle zájmu
2 200 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.