Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Dům zahraniční spolupráce, 10.09.2015, 16:53

​Možná nevíte, že datum 8. září vyhlásilo UNESCO jako International Literacy Day neboli Mezinárodní den gramotnosti. Slaví se po celém světě. Ale co to vlastně slavíme? Literacy je slovo odvozené z latinského slova označujícího písmeno (littera), český ekvivalent gramotnost pak z řeckého označení téhož (gramma) a takto bylo chápáno až do poloviny 20. století, tedy jako schopnost pracovat s písmeny, jinými slovy číst a psát. Dnes v této souvislosti mluvíme o gramotnosti základní nebo také primární a například v České republice je negramotných, tedy neschopných číst a psát, pouze necelé jedno procento.

Potud je jasno. Situace se ovšem komplikuje, protože od padesátých let 20. století (a zejména pak od sedmdesátých let) se začíná mluvit o tom, že pro život v současné společnosti už nestačí jen schopnost číst a psát a do hry tak vstupuje gramotnost funkční – schopnost využívat své znalosti a dovednosti k plnému zapojení a účasti člověka na hospodářském, společenském a kulturním životě společnosti, v níž žije. Co to ale všechno obnáší? Jaké všechny gramotnosti či oblasti gramotnosti potřebujeme k tomu, abychom si poradili v různých oblastech a situacích našich životů? Jejich poměrně komplexní výčet uvádí např. docent Valenta ve svém článku s názvem (který mnoho napovídá) Gramotnosti, kompetence, standardy, indikátory (a ti druzí) I (aneb Výlet do džungle...). Vyberme tedy z něj i z jiných zdrojů alespoň některé (pokud by vás snad tento stručný výčet neuspokojil, začtěte se do textu doc. Valenty na http://pedagogika.ff.cuni.cz/node/15?q=node/15#JV):

 • Literární gramotnost je schopnost nalézt a porozumět informacím z textů, které nejsou určeny jako primární informační zdroje (texty v novinách, v časopisech, publikacích apod.), umět vybrat z textu podstatné, porozumět těmto informacím a umět s nimi správným způsobem nakládat a zároveň také schopnost umět vytvářet srozumitelné texty a další informační zdroje.
 • Dokumentová gramotnost je definována jako schopnost nalézt a porozumět informacím obsaženým v konkrétním dokumentu (jízdní řád, návod k obsluze, příbalový leták, žádost o vydání dokladu apod.) a schopnost na tyto informace adekvátně reagovat (pochopit dopravní spojení, postupovat podle návodu, správně určit dávkování a vzít v úvahu kontraindikace, doplnit chybějící údaje, vyplnit formulář apod.).
 • Numerická gramotnost je pak schopnost pracovat s číselnými údaji, aplikovat ve správném pořadí matematické operace a tyto údaje a výsledky správně interpretovat.
 • Čtenářská gramotnost je definována jako schopnost porozumět psaným textům, hodnotit je, používat je a zabývat se jimi s cílem účastnit se života společnosti, dosahovat svých cílů a rozvíjet své vědomosti a potenciál, přičemž ale nezahrnuje produkci textů (psaní).
 • Počítačová gramotnost, e-gramotnost, třetí gramotnost znamená schopnost ovládání počítače a dalších komunikačních technologií minimálně na uživatelské úrovni.
 • Finanční gramotnost můžeme definovat jako soubor znalostí a dovedností nezbytných k tomu, aby člověk finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Dále ji pak můžeme dělit na gramotnost peněžní, cenovou, rozpočtovou, bankovní.
 • Právní gramotnost znamená orientaci v právním systému, přehled o právech a povinnostech člověka a o jejich prosazování a plnění a také možnostech, kam se obrátit o pomoc.
 • Mediální gramotnost chápeme jako schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty přicházející z médií, tedy schopnost orientovat se v médiích a mediálním prostředí, přiřadit jednotlivým médiím a jejich sdělením správnou míru závažnosti, důvěryhodnosti a aktuálnosti a v závislosti na tom pak měnit své chování a stanoviska a opírat o ně svá rozhodnutí.
 • Zdravotní gramotnost je pak schopnost získávat přístup ke zdravotním informacím, rozumět jim a využívat je způsobem, který rozvíjí a udržuje zdraví (zdravotní rizika dnešní populace, životní styl, zdravý pohyb, zdravá výživa, zdravé prostředí apod.).
 • Rodičovská gramotnost můžeme chápat jako schopnost vytvořit rodinné zázemí, udržovat zdravé rodinné vztahy a vytvářet a udržovat podmínky zdravého fyzického i duševního růstu další generace. Její součásti by mohla být např. i partnerská gramotnost.
 • Statistická gramotnost je definována jako soubor znalostí a dovedností, díky nimž můžeme zpracovávat data, analyzovat je a porozumět statistickým údajům.
 • Jazyková gramotnost je schopnost dorozumět se v jiném než svém rodném jazyce.
 • Multimodální gramotnost chápeme jako schopnost jedince získávat informace z různých zdrojů.
 • Dopravní gramotnost
 • Spotřebitelská gramotnost
 • Gramotnost pro práci
 • Gramotnost pro život v komunitě
 • Ekologická gramotnost
 • Emancipační gramotnost
 • Vědecká gramotnost

Potřebujeme je všechny? A máme je? Uvědomujeme si vůbec, že nám chybí? Ten pán, který vjel nedávno s kamionem na červenou do kolejiště, možná měl nějaký problém v oblasti dopravní gramotnosti (a nebo prostě jenom kašlal na pravidla – chyběla mu tedy tímto zde nově stanovená gramotnost k dodržování pravidel?). Možná často myslíte na to, že hodně lidem chybí gramotnost rodičovská. Pokud neumíte přečíst svoji výplatní pásku, chybí vám gramotnost dokumentová a právní. Pokud věříte všemu, co „říkají v televizi“, chybí vám gramotnost mediální a kritická …

… v čem vy sami vidíte největší deficity ve své schopnosti žít v této společnosti a „poradit si v ní“? Čemu byste zasvětili 8. září, Mezinárodní den gramotnosti, vy?

Autorka: PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

Zdroj: https://ec.europa.eu/epale/cs/node/13293