Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně, 19.10.2015, 22:13

Kvalita vzdělávacího systému je v České republice velmi aktuálním tématem. Z různých úhlů pohledu, téměř jako pod drobnohledem, se na něj podívali odborníci na mezinárodní vědecké konferenci ICOLLE 2015. Její 7. ročník se zaměřil právě na zhodnocení kvality vzdělávání a na diskusi nad možnostmi jejího zvyšování v podmínkách ČR a EU. Konferenci ICOLLE 2015 uspořádal ve dnech 15.–16. 9. 2015 vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně, který se dlouhodobě věnuje problematice vzdělávání v celé její šíři. Záštitu nad konferencí převzali Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek a rektor Mendelovy univerzity v Brně prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.

Posláním mezinárodní vědecké konference ICOLLE je věnovat se aktuálním tématům v oblasti školství, a tím kvalita vzdělávání a její zvyšování jsou. Dokladem toho je i skutečnost, že zvyšování kvality vzdělávání patří mezi priority MŠMT.“ říká doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc., ředitelka vysokoškolského ústavu Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně.

V úvodní plenární části konference zazněly přednášky, které vytvořily pomyslný rámec konference. V této části vystoupil např. PhDr. Václav Trojan, Ph.D. z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který poukázal na úskalí zjednodušujícího pohledu na vzdělávací systém produkující pouze budoucí zaměstnance. Dále PhDr. Trojan uvedl: „Má-li být vzdělávací systém úspěšný a podporující rozvoj společnosti, musí na jedné straně zohledňovat vývoj a změny. Stejně tak ale musí na druhé straně respektovat svoje kořeny, východiska i dosavadní vývoj.“ Dalším přednášejícím v plenární části byl Ing. Miloš Rathouský ze Svazu průmyslu a dopravy ČR, který sdružuje více jak 10,5 tisíce firem. Ing. Rathouský hovořil o tom, že zaměstnavatelé mimo jiné usilují o spolupráci při přípravě obsahů vzdělávacích programů, zavedení prvků duálního vzdělávání i hodnocení VŠ podle úrovně znalostí a dovedností absolventů, včetně jejich uplatnitelnosti. Další příspěvky plenární části se věnovaly kvalitě a efektivitě celoživotního vzdělávání, rostoucímu významu seniorského vzdělávání a vlivu představ, názorů a argumentů, kterými učitel odůvodňuje svoji edukační činnost na kvalitu výuky.

Na plenární část navázalo jednání v sekcích, kde účastníci konference hovořili o různých aspektech, které ovlivňují kvalitu vzdělávání a dělili se o své praktické zkušenosti z oblastí sekundárního a terciárního vzdělávání, dalšího vzdělávání a vzdělávání seniorů.

Z jednání vyplynula řada závěrů, ze kterých lze zdůraznit tyto:

  • podporovat navýšení finančních prostředků ze strany MŠMT ČR pro pedagogické pracovníky na všech stupních škol;
  • zaměřit se v prostředí vysokých škol na rozvoj pedagogicko-psychologických kompetencí akademických pracovníků;
  • rozvíjet multidisciplinární přístup lektorů dalšího vzdělávání;
  • usilovat o možnosti mezigeneračního učení a o jejich korekci.

Přehled všech závěrů konference nadejte na http://icv.mendelu.cz/veda-a-vyzkum/25493-konferen...

Účastníci konference projevili velký zájem o uskutečnění mezinárodní vědecká konference ICOLLE i v příštím roce.

Tečka za konferencí patřila Učiteli národů J. A. Komenskému a jeho citátu: „Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale sami nejdou.


Firma Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Základy vinařství (Brno)
27.8 - 28.8.2020
4 100 Kč
2. Aranžování květin pro začátečníky (Brno)
5.9.2020
1 650 Kč
3. Základy vinohradnictví (Brno)
8.9 - 9.9.2020
2 800 Kč
4. Rozšiřující studium předmětu Písemná a elektronická komunikace (Brno)
25.9.2020 - 22.4.2022
18 900 Kč
5. Výroba sýrů pro začátečníky (Brno)
25.9 - 26.9.2020
2 800 Kč
6. Rozšiřující studium informatiky - rozšíření o další předmět (Brno)
25.9.2020 - 24.6.2022
29 000 Kč
7. Studium pedagogiky (Brno)
25.9.2020 - 21.1.2022
12 900 Kč
8. Lektor dalšího vzdělávání (Brno)
29.9 - 8.12.2020
12 000 Kč
9. Základy práce s kamerou a mikrofonem při on-line výuce (Brno)
16.10.2020
1 500 Kč
10. Nedostatek sebevědomí v komunikaci (a herecké fígle jak na to) (Brno)
13.11.2020
1 550 Kč
11. Microsoft Excel - efektivní využívání aplikace (Brno)
19.11 - 20.11.2020
2 700 Kč
12. Microsoft Word - efektivní využívání aplikace (Brno)
26.11 - 27.11.2020
2 700 Kč
13. Kurz pro výkon obecných zemědělských činností (Brno)
otevírá se ročně
15 900 Kč
14. Základy sommeliérství (Brno)
otvírá se podle zájmu
3 600 Kč
15. Základy finančního řízení (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 950 Kč
16. Hodnocení ekonomického zdraví podniku (Brno)
otevírá se pololetně
1 950 Kč
17. Konsolidace účetní uzáverky (Brno)
otevírá se pololetně
3 700 Kč
18. Investiční rozhodování (Brno)
otevírá se pololetně
1 950 Kč
19. Tvorba grafiky v bezplatných on-line nástrojích (Brno)
otvírá se podle zájmu
2 990 Kč
20. Asertivita a asertivní řešení problémů (Brno)
otevírá se pololetně
1 850 Kč
21. Základy navrhování interiéru (Brno)
otevírá se pololetně
2 700 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.