Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Dům zahraniční spolupráce, 26.10.2015, 23:17

Test Vzdělávání a dovednosti online je hodnoticí nástroj určený k získání individuálních výsledků každého jednotlivého účastníka testu. Tyto výsledky jsou provázány s výsledky mezinárodního výzkumu dovedností dospělých organizovaného OECD (PIAAC) v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti a v oblasti řešení problémů v prostředí informačních technologií. Veškeré výsledky jsou srovnatelné s měřeními, která se používají v testech PIAAC, a lze je porovnávat s národními i mezinárodními výsledky zemí, které se do výzkumu zapojily. Hodnocení navíc zahrnuje měření nekognitivních schopností, jako je užívání dovedností, kariérní zájmy, pocit pohody a zdraví a interpersonální a personální dovednosti.

Kdo se může účastnit testu?

Test Vzdělávání a dovednosti online byl vytvořen jako hodnocení vhodné pro mládež a dospělé všech věkových kategorií. Tento online nástroj mohou využívat instituce, organizace a místní samosprávy k hodnocení dovedností konkrétní složky obyvatel s cílem zajistit školení nebo pro účely výzkumu.

Kdo jsou potenciální uživatelé?

  • Organizace zajišťující školení v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, které by rády získaly informace užitečné ke zjišťování silných a slabých stránek účastníků školení a k vyhodnocování výsledků školení v národním i mezinárodním srovnání.
  • Vzdělávací instituce jako vysoké školy, odborné školy a školicí střediska, jež mohou využívat test Vzdělávání a dovednosti online jako diagnostický nástroj ke zjišťování potřebnosti kurzu čtenářské nebo matematické gramotnosti u nově přijímaných studentů.
  • Výzkumníci, kteří by chtěli využít testy k porovnání s výsledky vlastních testovacích nástrojů na národní či mezinárodní úrovni.
  • Státem zřizované organizace, které mají zájem hodnotit vzdělávací potřeby nezaměstnaných, ohrožených nebo ekonomicky znevýhodněných skupin dospělých.
  • Veřejné nebo soukromé společnosti, které chtějí využít výsledky jako pomůcku při zjišťování vzdělávacích potřeb svých zaměstnanců v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti.

Jak je zajištěna správa testu?

Test je možné podstoupit pouze v elektronické podobě. Test lze absolvovat na libovolném počítači včetně domácích počítačů. Podmínkou je připojení k internetu a splnění systémových požadavků testu. Účastníci testu obdrží autorizační kód, který je nutné zadat před zahájením testu.

Online test Vzdělávání a dovednosti online je již dostupný! Zájemci o testování nebo tematické workshopy se mohou přihlašovat zde.

Zdroj textu a obrázku: PIAAC, OECD

Zaujal vás tento článek? Nastavte si AGENTA pro hlídání podobných informací! Nebo se podívejte, jaké kurzy nabízí portál Edumenu.cz v oblasti Lidských zdrojů a personalistiky.