Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Education, s.r.o., 19.11.2015, 17:25

Strategie rozvoje lidských zdrojů Libereckého kraje 2014+ je strategický dokument, který v sobě systematicky propojuje tři klíčové oblasti rozvoje lidských zdrojů - oblast vzdělávání v provázanosti s potřebami trhu práce, sociální oblast, oblast služeb a obchodu. Takto zamýšlená koncepce navazuje a vychází ze strategických dokumentů Libereckého kraje, které však již nejsou vždy plně aktuální a netvoří souvisle provázaný celek v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Tvorba dokumentu probíhala na základě analýzy a nových šetření a byli do ní zapojeni jak pracovníci příslušných odborů Krajského úřadu Libereckého kraje, tak všechny zainteresované subjekty ze jmenovaných oblastí. Prostřednictvím Strategie došlo k synergickému uchopení a nastavení cílů rozvoje Libereckého kraje v šíři výše jmenovaných klíčových oblastí.

Vznik této jednotné koordinační Strategie na úrovni kraje se následně stane hmatatelným podkladem pro vytvoření strategického partnerství podnikatelských subjektů, škol a dalších institucí v Libereckém kraji za účelem zvýšení konkurenceschopnosti obyvatel Libereckého kraje na trhu práce a to prostřednictvím zlepšování podmínek zaměstnanosti, zvýšení provázanosti vzdělávání s potřebami trhu práce, vytváření nových pracovních příležitostí podporou firem s inovačním potenciálem a orientací na inovační podnikání.

Ze strategie vybíráme aktivitu 6 nazvanou Zkvalitnění a zvýšení dostupnosti dalšího vzdělávání, který se v podstatě jako jediná přímo dotýká dalšího vzdělávání. Toto rozvojové opatřemí pak obsahuje následující aktivity:

  • Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání a zvyšování jeho dostupnosti na území kraje.
  • Rozvoj dalšího profesního vzdělávání v souladu s potřebami zaměstnavatelů, vč. rekvalifikací.
  • Podpora občanského, zájmového a jiného dalšího vzdělávání než úzce profesního vzdělávání.
  • Podpora uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení.
  • Rozvoj kompetencí lektorů a dalších pracovníků v dalším vzdělávání.
  • Další profesní vzdělávání směřující k výkonu samostatně výdělečné činnosti.

Zdroj textu a obrázku: http://www.kraj-lbc.cz/Vydane-publikace-urcuji-pri...