Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 CEMI MBA Studies s.r.o., 19.01.2016, 19:55

Tradiční podoba vzdělávání se v posledních letech výrazně mění. Je to především díky rozvoji moderních technologií, které umožňují nové přístupy k informacím a nahrávají tak výuce prostřednictvím e-learningu. Online studium se proto jednoznačně řadí k nejvýraznějším trendům v oblasti vzdělávání a jeho obliba roste nejen ve světě, ale čím dál více i mezi českými studenty.

Na zahraničních univerzitách se již řadu let považuje online vzdělávání jako standardní a plnohodnotný způsob studia. Tento trend se postupně dostává i k nám do České republiky. Zvyšuje se nabídka online kurzů, zlepšuje se výběr konkrétních studijních programů a v konečném důsledku roste také zájem ze strany studentů.

E-learning láká zejména svou flexibilitou a pohodlím, kdy se student nemusí řídit konkrétním časem ani místem určitého kurzu. Online výukové systémy mu naopak nabízí nepřetržitý přístup ke studijním materiálům a možnost se učit stylem a tempem, které mu nejvíce vyhovují. Z toho důvodu jsou často vyhledávány i mezi pracujícími, kteří tak na rozdíl od klasického systému snadno skloubí práci se studiem, či mezi handicapovanými, pro něž by fyzická účast na přednáškách byla velmi náročná.

Velkým plusem je rovněž dynamika a pružnost reagovat na aktuální problémy a měnící se podmínky na trhu. E-learningové kurzy jsou oproti klasické výuce rychleji a jednodušeji upravovány a studenti tak při studiu pracují s nejnovějšími informacemi. V souvislosti
s e-learningem je rovněž zmiňována i vyšší efektivita a interaktivita, větší možnost testování znalostí či individuální přístup.

Naopak negativem může pro někoho být požadovaná samostatnost. E-learning je totiž velmi závislý na motivaci, vůli a snaze samotného studenta. A ne každý je má. Často chybí kontakt se spolužáky a s lektorem, který v tomto případě vystupuje spíše jako zprostředkovatel informací. Zastává zde funkci mentora, který je studentům k dispozici pro konzultace, podporuje je ve studiu a pomáhá rozvíjet jejich samostatnou činnost.

„Snahou každého poskytovatele online vzdělání by mělo být alespoň do určité míry uvedené negativum zmírnit. Přímý kontakt nahradit komunikací přes telefon, email či skype. Studenty pak dále motivovat pestrou nabídkou programů, kvalitními lektory, moderním výukovým systémem, bezplatným přístupem do online knihovny a dalšími zajímavými benefity a konkurenčními výhodami pro jejich budoucí pracovní život,“ říká ředitel vzdělávacího institutu CEMI Mgr. Štěpán Mika.

Autor: CEMI (Central European Management Institut)


ZAUJAL VÁS TENTO ČLÁNEK? Nastavte si AGENTA pro hlídání podobných informací! Nebo se podívejte, jaké kurzy nabízí portál Edumenu.cz v oblasti Lidských zdrojů a personalistiky nebo třeba Managementu.