Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 CRDR s.r.o., 25.01.2016, 21:12

​Ať už používáte automobil v práci příležitostně, nebo pravidelně, v každém případě byste měli absolvovat školení řidičů referentů. Pokud to váš zaměstnavatel zanedbává, může ho čekat nepříjemná návštěva Státního úřadu inspekce práce. Pojďme si stručně říci, co takové školení obnáší a jak by mělo správně vypadat.


Je rozdíl mezi řidičem referentem a řidičem z povolání

Pro začátek je nutné uvést, že tzv. řidič referent není totéž co řidič z povolání a aby to nebylo příliš jednoduché, tak vlastně ani řidič referent není 100% správný pojem. Toto pojmenování se totiž používalo zejména před rokem 89 pro potřeby oddělení právě řidičů z povolání a řidičů tzv. referentských (rozuměj nenákladních) vozidel. V rámci praxe a hlavně z důvodu chybějící adekvátní pojmové náhrady však tento termín zůstal.

Na řidiče z povolání se vztahuje jasná legislativa, která vymezuje pravidla školení s přezkoušením i nutné lékařské prohlídky. Oproti tomu s řidiči referenty je to poněkud složitější, zákony je totiž vlastně ani neznají. Přesto se s tímto pojmem běžně setkáte v rámci pracovních smluv, čímž se zaměstnavatelé snaží odlišit tyto dvě skupiny řidičů mezi sebou z důvodů jaké jsme popsali o odstavec výše.

Školení musí absolvovat každý, kdo někdy usedne za volant

Povinnosti řidičů referentů vyplývají především ze zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, kde je v § 103 odst. 2 pojednáno obecně o školeních zaměstnanců. Zaměstnavatelům je tu uložena povinnost zajistit svým zaměstnancům odpovídající školení o pracovněprávních a dalších předpisech, aby tak zajistili bezpečnost a ochranu jejich zdraví při práci. A zároveň je zde i uvedeno, že je nutné soustavně vyžadovat a kontrolovat dodržování těchto předpisů.

Školení řidičů je tedy nutné, ať už jezdíte na služební cesty jen výjimečně, nebo používáte auto k práci denně. Je také úplně jedno, jestli jen popojíždíte v rámci areálu firmy, nebo se vydáváte až do zahraničí – nutnost školení se vztahuje na všechny typy komunikací.

Školení řidičů referentů můžete absolvovat jak prezenčně tak online

Výhodou je, že si můžete jako zaměstnavatel vybrat, jak takové školení pojmete, zákon explicitně nestanovuje jeho pravidla. Můžete tak pořádat klasickou instruktáž s testem, nebo si objednáte již připravený a certifikovaný online kurz z internetu. Vždy ale musí na závěr proběhnout nějaká atestace, jejíž výsledek se zařadí do dokumentace BOZP k danému zaměstnanci.

Pokud si nejste jistí, jak takové školení pojmout, a bojíte se, abyste nepřehlédli nějakou důležitou legislativní změnu, obraťte se na profesionály. Školení řidičů referentů nabízí např. firma CRDR s.r.o., která je předním poskytovatelem všech zákonných online školení. V oblasti školení řidičů se pohybují již mnoho let a kromě školení řidičů nabízí i další zákonné kurzy pro vaše zaměstnance. Mezi nejoblíbenější tak patří například školení BOZP a PO. Zajišťují nejen soulad se zákonem, ale také pravidelné aktualizace a nonstop poradenství.

Bližší informace:

CRDR spol. s r.o.
Moravská 1687/34
120 00 Praha 2
Infolinka: 724 888 101