Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 GComp spol. s.r.o., 02.02.2016, 19:25

Možná jste také již zaslechli, že v tamté firmě provádí školení řidičů na počítači. Školení řidičů referentů ale není jediné školení, které musí dle zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, § 103 odst. 2, zaměstnavatel pro své zaměstnance zajistit. Naopak, školení řidičů je jen část školení BOZP, kterým musí ve stanovených termínech projít každý zaměstnanec.

Která školení ze zákona musí zaměstnavatel zajistit?

Školení BOZP

Zaměstnavatel je povinen stanovit rozsah (tedy vypracovat osnovu) a četnost školení. Zákon mu v tom dává volnost do té míry, že do 25 zaměstnanců to může udělat sám – pokud k tomu má potřebné znalosti. Nad 25 zaměstnanců musí využít osoby odborně způsobilé – tedy bezpečnostního technika s odpovídající zkouškou.

Školení řidičů referentů – řidičů vozidel do 3,5 tuny

Toto školení je podle již zmíněného zákona povinen absolvovat každý zaměstnanec, který v rámci plnění svých pracovních povinností řídí motorové vozidlo a to bez ohledu na fakt, zda se jedná o vozidlo zaměstnavatele nebo vozidlo soukromé. Obsah školení by neměl být pouze z oblasti předpisů o silniční dopravě ale také z oblasti bezpečnosti práce. Proto je provádění školení za pomoci autoškol trochu na hraně – pracovníci autoškol většinou nejsou osobami odborně způsobilými s potřebnou zkouškou.

Školení PO – požární ochrany

Školení požární ochrany ukládá zaměstnavateli zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v případě, kdy je jeho činnost zařazena do kategorie se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. Školení může provádět pouze osoba odborně způsobilá v požární ochraně (nebo technik požární ochrany). Nelze zde tedy v žádném případě uplatnit pravidlo 25 zaměstnanců. Zda bude či nebude školit, se zaměstnavatel dozví z dokumentu, který se jmenuje „Začlenění do kategorie činností podle požárního nebezpečí“.

Četnost školení aneb jak často školit

Školení BOZP a PO (tedy i školení řidičů) je nutné dle zákona provádět periodicky. Pro školení zaměstnanců si periodu stanoví zaměstnavatel, pro školení PO ji pak stanovuje přímo zákon.

Jak si tedy stanovit četnost opakování?

Pokud vás napadne, že si stanovíte opakování školení 1x za 10 let a je to v pořádku, tak na to zapomeňte. Zákon vám předepisuje provádět školení ve chvíli, kdy dojde ke změně podmínek práce či ke změně legislativy. A buďte si jisti, že k tomu dochází celkem často. Takže s tímto u dozorových orgánů (Inspektorát práce) nepochodíte. Jak tedy, aby to „prošlo“?

Pokud musíte provádět školení v rámci požární ochrany, sjednoťte periodu školení BOZP s tímto školením. Tedy 1x za 2 roky pro zaměstnance a 1x za 3 roky pro vedoucí zaměstnance.

Pokud školení PO neprovádíte a chcete mít jednodušší administrativu, školte BOZP pro všechny zaměstnance – i vedoucí – 1x za 2 roky.

Školení řidičů pak přizpůsobte školení BOZP. Tedy 1x za 2 roky. Pozor ale u řidičů, kteří jezdí opravdu často – např. obchodních zástupců – zde bych se přimlouval za opakování 1x za rok.

Jaké dokumenty potřebuje zaměstnavatel pro BOZP a PO

Zaměstnavatel potřebuje řadu dokumentů – k BOZP to bude minimálně 10 a k požární ochraně minimálně dva. Dokumentů ale může být i daleko více podle činnosti a zaměření firmy. Dokumentaci musí ve většině případů zpracovat osoba odborně způsobilá, která k tomu má dostatečné znalosti.

Dokumentace ke školení BOZP a PO

Součástí dokumentace BOZP a PO je část, která se týká školení. Zaměstnavatel potřebuje – osnovu školení, certifikáty osob, které školení provádí a doklad o přezkoušení a účasti zaměstnanců na školení. V dnešní době zpravidla certifikát, který potvrzuje účast na školení a přezkoušení.

Příště – školení BOZP a PO elektronicky

V dalším článku se zaměříme na elektronická školení na Internetu nebo v podnikovém Intranetu. Kdy je můžete využít, jak taková školení vypadají a jakým způsobem je využívat.

Autor: Jan Plecháč, GCOMP spol. s r.o. – provozovatel portálu www.bepor.eu


ZAUJAL VÁS TENTO ČLÁNEK? Nastavte si AGENTA pro hlídání podobných informací! Nebo se podívejte, jaké kurzy nabízí portál Edumenu.cz v oblasti Lidských zdrojů a personalistiky nebo třeba BOZP a PO.