Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Dům zahraniční spolupráce, 18.02.2016, 10:28

Bojujete se sebou často? Tak to vám chybí vnitřní motivace, která je tím nejlepším hnacím motorem pro akci nebo osobní růst. Někdy stačí jen stanovit konkrétní a realistický cíl a motivace k lepším výkonům nebo pro studium se nastartuje.

Stanovení cílů není jen tak, jak už jste jistě taky zjistili.

Co funguje jednomu, nemusí fungovat vám. Každý jsme individualita a máme jiné silné stránky, které pro dosažení cíle potřebujeme. Nejlepší je, si svůj cíl nastavit jako dílčí úkoly, s každodenní aktivitou. Hlavně snadno realizovatelné a rovněž s malým průběžným oceněním po splnění. U dětí i dospělých mám osobně vyzkoušený barevný vlastnoručně nakreslený zjednodušený měsíční kalendář - čtvereček (2 x 2 cm) na každý den. Tam si napíšeme jednotlivé úkoly a za splnění si je odškrtnou a odmění se třeba smajlíkem. Takto mají přehled, že to zvládají a motivuje je to pro další den. Jak moudře praví staré přísloví: "Nejdelší cesta začíná prvním krokem."

Jak vypadá takové konkrétní plánování v měsíčním rozpracování? Svým studentům ve firemních kurzech například radím, vypracovat si denně jeden pracovní list, poslechy nebo přečíst jednu stránku z anglické zjednodušené četby.

Cokoli, kde si osvojíte aktivní a přirozenou angličtinu, žádné překlady s češtinou, nejlépe platí, hodit se do vody. Na základě takto vypravovaných cílů v myšlenkové mapě zlepšujeme jejich znalosti angličtiny a tím zdokonalíme její odbornou nebo komunikační úroveň. Vše záleží jen na tom, jakého směru a cíle chtějí dosáhnout. Jedno kdy, jedno jak a jedno kde, každý má své priority a nastavení. Jeden studuje s poslechy na cestách, druhý čte v dopravních prostředcích a třetí v klidu večer s kávou ve svém obýváku.

Jinak zase nastavujeme cíle a dílčí úkoly v myšlenkové mapě, když se připravujeme na vylepšení prezentačních dovedností nebo vytváříme konkrétní prezentace v online nástroji prezi. Hlavní je věřit, že vše je možné a že vy jste jediný realizátor svého cíle.

Věděli jste, že při motivaci a plnění cílů vás z velké části ovlivňují i emoce? Hrají zásadní roli v každém učebním nebo osvojovacím procesu nových zkušeností či dovedností a je třeba s nimi počítat při zvládání vašich nálad. A ty by měli být, spolu s vírou a zápalem pro věc, vždy pozitivní.

Pokud vám ale sebemotivace časem pokulhává a máte pocit, že sami to dál už nezvládnete, potřebujete nastartovat někým jiným nebo nějak jinak. A to už mluvíme o stimulaci. To se můžete s důvěrou a doporučením obrátit na osobního kouče, ti vás vedou a podněcují k nalézání vlastních řešení. Ze zkušeností věřím, že čím věkově starší a zkušenostně bohatší tím lépe.

A dále v pracovním prostředí můžete narazit na zkušeného kolegu, týmového lídra - mentora, který vám poradí, podporuje vás a je vám vzorem. Osobně musím přiznat, že dříve jako zaměstnanec, jsem měla možnost poznat na pracovišti pouze dva nadřízené - mentory, v pravém slova smyslu tohoto pojmu. David Goleman ve své knize Pozornost popisuje mentoring jako "výjezd ze zajetých kolejí na nové stanice uvědomění, soustředění a zájmu."

Tyto osobnosti jsou zde pro nás, pokud je chceme vyhledat. Tím, že jsme zahlceni informacemi a sami si mnohdy neumíme najít tu správnou cestu ven ani s Adrianiným klubkem, potřebujeme podněty nebo pomocnou ruku z venčí. A z tohoto důvodu si myslím, že v dnešním elektronickém světe více funguje stimulace, právě formou osobní konzultace. Potřebujeme v klidu a při plném soustředění probrat všechny aspekty, souvislosti a zhodnotit si je. Ať už s koučem, mentorem kolegou nebo i skvělým lídrem, vedou nás k akci a zlepšení při vykonávání pracovní činnosti nebo při vypracování studijního úkolu či případové studie. Takto v plném nasazení zapojíme obě mozkové hemisféry, jinak řečeno propojíme ruce s hlavou a navíc nás to baví. Každý dospělý jedinec potřebuje vidět souvislosti a návaznosti s využitím v oblasti pracovního procesu. Jen takto může dosahovat lepších výsledků a podpořit svůj vlastní potenciál.

Popřeji vám hodně štěstí a píle při plnění svých osobních i profesních cílů s citátem Benjamina Franklina: "Jestliže vás pohání vášeň, nechť se rozum chopí opratí."

Autorka: Andrea Peloušková, Trainer prezi & Mind Maps

Převzato z: EPALE


Zaujal vás tento článek? Nastavte si AGENTA pro hlídání podobných informací! Nebo se podívejte, jaké kurzy nabízí portál Edumenu.cz v oblasti Lidských zdrojů a personalistiky.