Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 ZAV, 25.02.2016, 10:01

Česká republika získala na posledním mistrovství světa v záznamu a zpracování textů v Budapešti více než polovinu všech medailí. Na přípravách se organizačně a metodicky podílelo zejména Interinfo ČR a Internetová škola ZAV, o výsledek se ovšem zasloužily hlavně desítky škol a jejich vyučujících. Mnohé pomohly zorganizovat pohárové soutěže pro různé věkové kategorie žáků či tréninková soustředění. Aby Česká republika mohla potvrdit svůj primát, nesmíme usnout na vavřínech. Jako přípravu pro příští šampionát (Berlín, červenec 2017) se nově nabízí možnost i bez cestování na soutěže prověřit talent a v případě úspěchu se ucházet o místo v širším výběru reprezentantů.

Školám, které se zatím pohárových soutěží ani výuky a tréninku ZAV nezúčastnily, nabízíme pomoc při hledání talentů. Je pro ně formou tří discilín připraven bezplatný cyklus soutěží až do konce kalendářního roku 2016:

  • Desetiminutové opisy
  • Tréninkový cyklus Rozhledy (pouze v české verzi)
  • Minutovky

Desetiminutové opisy jsou z papírové předlohy s penalizací 50 za neopravenou chybu ve dvouměsíčním intervalu, předlohu pouze vyučující žákům vytiskne. Systém automaticky opis vyhodnotí, vypočte čisté úhozy a výsledky odešle do společné výsledkové listiny, kterou potom soutěžící i vyučující mohou sledovat on-line.

Tréninkový cyklus Rozhledy je zpracován podle textu B vycházejícího v časopisu Rozhledy (vydává NÚV), soutěž je ve dvouměsíčním intervalu. Cílem je projít sérií 37 číslovaných cvičení na co nejmenší počet kroků.

Minutovky jsou velmi oblíbenou motivační soutěží. Soutěžící mají k dispozici 25 minutových opisů s penalizací 100 úhozů za neopravenou chybu, texty se náhodně generují z velké textové databáze. Uznaný soutěžní výkon se vypočítá jako průměr již dosažené uznané rychlosti a nové vyšší rychlosti. Po absolvování 25 pokusů se výsledek opět automaticky odešle do on-line výsledkových listin. Minutovky jsou průběžnou soutěží, lze je libovolně opakovat a zvyšovat svůj výkon.

Technicky je třeba pro tento účel mít počítač s operačním systémem Windows (XP nebo vyšším), napojeným na internet. Organizačně stačí požádat o bezplatnou registraci do tohoto přípravného tréninku na adrese skola@zav.cz (jméno, příjmení, rok narození, jazyk: český, slovenský, německý, polský, anglický), do předmětu prosím uveďte "Berlín 2017". Registrace, absolvování soutěže, , konzultace i přístup k výsledkovým listinám a zdroji předloh k vytištění jsou bezplatné.

Autoři: Jaroslav Zaviačič, Helena Zaviačičová