Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 1. VOX a.s., 11.04.2016, 18:12

Inováciám vo vzdelávaní sa v súčasnosti mimoriadne darí: gamifikácia, automatizácia, m-learnig, microlearnig sa už bežne objavujú vo vzdelávacej praxi a online vzdelávaní. V roku 2016 sa veľké nádeje vo vzdelávaní vkladajú aj do virtuálnej reality, rozšírenej (augmented) reality a do využitia Big Data.


Big Data (Veledata alebo Veľké Dáta) rozhodne nie sú novým buzzwordom alebo len označením pre veľký objem dát. Obrovské množstvo dát dnes dokážeme spracovávať veľmi rýchlo a efektívne a tým získavať mimoriadne cenné informácie. Žijeme v informačnej spoločnosti a Big Data sú jej palivom.


Možnosti využitia Big Data sú nesmierne a neobchádza to ani vzdelávanie, zvlášť v online vzdelávaní, možeme identifikovať tieto možnosti využitia:

1.Analytika – Big data nám ponúkajú možnosť realizovať analýzy vzdelávacích potrieb, evaluáciu, spätnú väzbu prakticky okamžite a neustále, resp. v reálnom čase.

2.Adaptívnosť vzdelávacích systémov (obsahu a procesu) – vzdelávací obsah je možné meniť v prepojení na analytické výstupy, navyše zmena vzdelávacieho procesu aj obsahu môže byť automatizovaná (automation).

3.Micro-targeting – “veľké dáta” umožňujú efektívnu personalizáciu vzdelávania, trackovanie individuálnych používateľov a porozumenie tzv. “learning patterns”.


Možnosti využitia Big Data vo vzdelávaní sa navyše neuveriteľne rozšíria vďaka prudko napredujúcej oblasti umelej inteligenicie, machine learningu a deep learningu.


Virtuálna realita,
teda realistická simulácia 3D prostredia je technológiou známou od 80. rokov. Praktického využitia virtuálnej reality v plnohodnotnej podobe sme sa dočkali až v súčasnosti. Rovnako cena tejto technológie záčína byť dostupná aj pre bežných užívateľov. VR preto otvára vo vzdelávaní napríklad tieto zaujímavé možnosti:

1.Bezpečná simulácia reality – je možné simulovať akékoľvek situácie, interakcie a prostredie. Je možné tak získavať skúsenosti, učiť sa zážitkom, zažívať a pripravovať sa na reálne situácie.

2.Chyba ako súčasť učenia sa – VR môže oslobodiť učiacich sa od strachu zo zlyhania, neúspechu. Vo VR je možné učiť sa z chýb, bez nepríjemných pocitov.

3.Gamifikácia (Serious games) – VR môže byť veľmi atraktívnym a hravým prostredím, faktor zábavy a herného zážitku môže byť veľkým prísľubom v oblasti motivácie.


Prevratné novinky prináša aj Rozšírená (augmented) realita, napríklad technológia Holoport (Microsoft) umožňuje virtuálnu 3D teleportáciu v reálnom čase. Predstavme si teleport lektorov alebo účastníkov a vidíme pravdepodobný obraz vzdelávania v budúcnosti.

Podrobnejšie sa využitiu Big Data, Virtuálnej a rozšírenej reality vo vzdelávaní bude venovať na konferencii E-learning forum 2016 Branislav Frk, edukačný futurista, ktorý sa zaoberá vzdelávacím technológiám na Prešovskej univerzite a v inovatívnej firme Õppus.

Autor: Branislav Frk, připraveno ve spolupráci s E-learning forum