Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Dům zahraniční spolupráce, 29.04.2016, 11:07

Ve vzdělávání dospělých nejde pouze o zaměstnání – kvalifikace a znalosti, jež získáme prostřednictvím učení, přinášejí mnoho užitku. Zvláště nyní, ve světle uprchlické krize, hraje vzdělávání dospělých zásadní úlohu. Spisovatelka z EPALE Edyta Kadulaová se dívá na to, jak Evropa využívá vzdělání ke zlepšování sociálního začleňování.

Evropa čelí „bezpříkladné“ migrační krizi, varovala OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj). Každý den od časného rána do pozdního večera pokračují stovky tisíc uprchlíků a imigrantů ve své cestě přes Středomoří do Evropy. Žadatelé o azyl, hnáni válkou, terorem a chudobou, podstupují nebezpečnou cestu při hledání bezpečí a s nadějí na lepší život.

Agentura OSN pro uprchlíky (UNHCR) odhadla, že v roce 2015 využilo svou šanci dostat se do Evropy téměř 600 000 uprchlíků a migrantů, z nichž mnozí pocházejí ze Sýrie, Afghánistánu, Eritrei, Nigerie a Iráku.

Rostoucí počet uprchlíků přicházejících do Evropy vyvolává naléhavou diskuzi o tom, jaká reakce je nutná ke zmírnění krize. Velký příliv lidí na pobřeží Evropy přináší výzvu integrovat množství osob do nového prostředí. Každá nová vlna uprchlíků je předmětem stejných starostí – jak můžeme podpořit začleňování uprchlíků a jakou úlohu hraje vzdělávání dospělých?

Dát uprchlíkům slovo

„Vzdělávání dospělých znamená podstatný přínos pro osobní rozvoj, sociální začleňování, aktivní občanství a mnohem více,“ zdůrazňuje EUCIS-LL (Evropská platforma pro celoživotní učení).

„Nově vznikající výzvou bude integrace mnoha nových uprchlíků, kteří zůstanou v evropských hostitelských zemích,” řekl Angel Gurria, generální tajemník OECD.

Avšak odbavení a podpora tak rozsáhlého přílivu bude nejspíše „nákladná,” připomíná OECD.

Navzdory obrovským nákladům pracují organizace napříč Evropou na tom, aby otevřeně čelily této výzvě. Evropská asociace pro vzdělávání dospělých (EAEA) je v této oblasti velmi aktivní. Se svými 137 členskými organizacemi ve 44 zemích dává slovo zejména skupinám aktuálně málo zastoupeným. A s ohledem na uprchlickou krizi, která nejeví známky slábnutí, zdůraznila EAEA, že vzdělávání dospělých hraje důležitou úlohu jak pro uprchlíky, tak pro hostitelské země.

„Vzdělávání dospělých může být klíčem pro přijímání a integrování lidí."

„Vzdělávání dospělých poskytuje příležitost k podpoře hodnot, jako je tolerance a solidarita,“ řekla Tania Bermanová, vedoucí strategie EAEA. „Jde o spojování lidí z různých kultur tak, aby se setkávali, působili na sebe, sdíleli názory a diskutovali o svých rozdílnostech, a tak si uvědomovali, že mají stejné cíle, a že často zdolávají podobné výzvy,“ vysvětluje Bermanová.

EAEA se domnívá, že vzdělávání dospělých je jedním z nejúčinnějších nástrojů k rozvoji tolerance a k odporu vůči stereotypům, a že by se nemělo vnímat pouze z pohledu růstu a pracovních míst.

„Vzdělání je velice potřebné, obzvláště když rasistické a xenofobní myšlenky a činy narůstají napříč Evropou,” říká Bermanová. „Lidé toho často moc nevědí o přicházejících migrantech a uprchlících a učení může být řešením náboženské a kulturní nenávisti,“ uvedla Bermanová.

Diskriminace na základě etnického původu se považuje za nejrozšířenější formu diskriminace v EU. Podle Eurobarometru 2015 se více než polovina Evropanů (64 %) domnívá, že diskriminace a protiimigrační postoje stále existují po celém kontinentu.

„Přestože se Evropa stala multikulturním společenstvím a společenské normy tolerance jsou všeobecně sdíleny, dosud často existují negativní emoce vůči určitým skupinám,“ řekl Dr. Andreas Zick, odborník na konflikty a migraci z univerzity v Bielefeldu.

Tolerance je demokratickou kvalifikací

„Nesmí existovat žádný prostor pro xenofobii a diskriminaci. Evropa musí ukázat solidaritu s těmito snadno ohroženými skupinami,“ řekl Thorbjørn Jagland, generální tajemník Rady Evropy.

Trine Bendix Knudsenová z Dánské asociace pro vzdělávání dospělých rovněž poukázala na to, že existují různé způsoby, jimiž neformální vzdělávání dospělých může podstatně přispět k tolerantnější společnosti. Knudsenová objasnila, že tolerance není jen postoj, ale také demokratická kvalifikace, kterou „lze učit a školit“.

„Jednou z možností je prostě šířit znalosti o důležitosti tolerance a o demokracii a také o původním prostředí ostatních lidí – jejich náboženství, jejich stravě, jejich životním stylu a – v případě uprchlíků – důvodech proč utekli,“ řekla Knudsenová.

„Neformální vzdělávání dospělých spojuje lidi z rozdílných prostředí, a tak zlepšuje porozumění a rozvíjí toleranci,“ dodala.

„Učení může být řešením náboženské a kulturní nenávisti.“

Pochopit situaci uprchlíků však může být složité. Mnoho z nás ví jen málo o společnosti, z níž uprchlíci a migranti pocházejí, o jejich statutu uprchlíků, a co to znamená vítat nové obyvatele. Když je nám kultura imigrantů cizí, a pro ně je zase cizí ta naše, podněcuje to v některých případech napětí mezi komunitami.

John Field, profesor celoživotního vzdělávání na univerzitě ve Stirlingu, se zabývá významem vzdělávání dospělých s ohledem na příliv uprchlíků. Profesor Field zdůraznil, že učení dospělých má řadu forem a může hrát úlohu na mnoha úrovních při pomoci uprchlíkům usadit se a integrovat se do nové země.

„Jazykové vzdělávání je základním bodem, který podporuje proces integrace,“ říká profesor Field. „Je to hlavní aspekt pomoci uprchlíkům a migrantům,“ dodal.

Profesor Field upozornil na to, že existence pevného systému vzdělávání dospělých vede k větší toleranci rozdílů.

„Účastníci vzdělávání dospělých mají obecně tendenci k větší toleranci a otevřenosti,“ řekl.

„Vzdělávání dospělých může uvést komunitu migrantů/uprchlíků do hostitelské populace. Kurzy a neformální vzdělávací aktivity, které se zabývají postupem k různorodější společnosti, mohou snižovat napětí mezi komunitami a také eliminovat neefektivnost trhu práce,“ dodal.

Současná migrační krize však zdůrazňuje potřebu důkladně zvážit, jak vést diskuzi a debatu, aby se co nejširší okruh osob pronikl v tomto směru co nejvíce do hloubky a přitom projevil soucit a pochopení.

„Učitelé musejí být zkušení a vysoce kvalifikovaní,“ řekl profesor Field, „a potom může být vzdělávání dospělých klíčem pro přijímání a integraci lidí.“

Existuje řada iniciativ, které zajišťují pokračující solidaritu a tolerance pomocí vzdělávání dospělých. Mnohé organizace a agentury úzce spolupracují se zájmovými skupinami na celoživotním učení pro potírání nerovností a diskriminace.

Účast na vzdělávání pro všechny

Jedním z nejlepších příkladů je Dánská asociace vzdělávání dospělých (DAEA), jež provádí řadu projektů pro uprchlíky, s nimi a o nich. Cílem DAEA je podpořit mezikulturní dialog, pěstovat toleranci a zajišťovat integraci komunit imigrantů do jejich hostitelských společností.

„Chceme otevřít systém pro osoby bez dánského občanství. Nikoli pouze pozváním uprchlíků, aby se stali žáky, nýbrž také přispět jako instruktoři, učitelé atd.,“ objasnila Knudsenová.

„Jako vzdělavatelé dospělých chceme také informovat dánské občany o situaci uprchlíků – kdo jsou uprchlíci, odkud pocházejí a proč přišli – abychom povzbudili a zlepšili toleranci mezi dánským obyvatelstvem,“ řekla Knudsenová.

DAEA se dále zaměřuje na rozvíjení iniciativy „neformální vzdělávání dospělých pro uprchlíky.“ Jejím cílem je inspirovat další organizace jak na regionální, tak na místní úrovni.

„Doufáme, že budeme moci o této iniciativě více komunikovat, abychom ukázali, že tolerance a vlídné uvítání uprchlíků je povinností každého občana v této zemi,“ říká Knudsenová.

Srbský vzdělavatel dospělých Nikola Koruga se domnívá, že úkolem vzdělávání dospělých je pomáhat vytvářet prostředí podporující inkluzi uprchlíků do hostitelských zemí. Koruga zdůrazňuje, že integrační programy by měly být prioritou.

„Organizování veřejných akcí pomáhá širšímu okruhu osob pochopit potřeby uprchlíků, integrovat se s nimi a stát se tolerantnějšími,“ říká Koruga.

„V budoucnosti by Srbsko a my jako občané měli najít způsob, jak motivovat řadu uprchlíků, aby zůstali v naší zemi,“ dodává.

Vždyť každý může přispět, dokonce aniž by opustil svůj psací stůl. Použitím sociálních médií a technologií můžeme nejen upoutat pozornost k tomuto problému, ale také vyjádřit naši solidaritu s uprchlíky.

Projekty vzdělávání dospělých v Evropě

Amnesty International spustila kampaň na „potírání diskriminace“, aby zajistila, že se všem dostává rovného zacházení. Pomocí této kampaně se snaží bojovat proti předsudkům, jež jsou základem pro porušování lidských práv.

Dánsko: Dánská asociace pro vzdělávání dospělých vede kampaň jak pro uprchlíky, tak pro místní komunitu, aby zlepšila povědomí o vzdělávání dospělých. Provádí rozmanité činnosti s uprchlíky, pro ně a o nich, aby upozornila na debatu o aktivním občanství a solidaritě.

Švédsko: Švédské lidové vysoké školy spolu s místními komunitami zahájily projekt nazvaný Více inkluze (Include More). Tato iniciativa se zaměřuje na rozvoj strategií pro inkluzi uprchlíků.

Polsko: Mnoho nevládních organizací provádí akce na podporu a pomoc uprchlíkům. Jednou z nich je Grupa Zagranica, platforma občanské společnosti, jež se zabývá rozvojovou spoluprací, podporou demokracie, humanitární pomocí a celkovým vzděláváním. Skupina vede integrační programy na podporu hodnot solidarity a tolerance.

Spojené království: NIACE (Národní institut dalšího vzdělávání dospělých) už realizoval řadu projektů na podporu uprchlíků a migrantů k rozvíjení a přizpůsobování jejich kvalifikace pro trh práce ve Spojeném království.

Rakousko: Město Vídeň a vídeňská střediska vzdělávání dospělých (Volkshochschulen) zavedla uvítací semináře pro uprchlíky. Ty poskytují informační moduly pro uprchlíky na různá témata, například zdraví, ubytování, vzdělávání a mnoho dalších.

Edyta Kadulaová je nezávislá novinářka a kvalifikovaná učitelka jazyků, která v současnosti žije ve Walesu. Zajímá se o vzdělávání, cestování a globální problematiku. Jako mladá žena s velkým množstvím zkušeností a myslí otevřenou všemu novému usiluje Edyta o to, co nejlépe využít svoji stávající kvalifikaci a mezinárodní zkušenosti.

Zdroj: https://ec.europa.eu/epale/cs/blog/what-role-does-...


ZAUJAL VÁS TENTO ČLÁNEK? Nastavte si AGENTA pro hlídání podobných informací! Nebo se podívejte, jaké kurzy nabízí portál Edumenu.cz v oblasti Lidských zdrojů a personalistiky nebo třeba Managementu.