Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně, 09.05.2016, 16:19

Časopis Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání zveřejnil své první letošní číslo (1/2016), které obsahuje šest studií: „Líbí se mi řešit věci jako dospělý“ – Global Storylines jako forma globálního vzdělávání (I. Márová, L. Slepičková), Kvalita života a hodnotová orientácia (S. Čepelová), Výtvarná tvorba jako nástroj vzdělávání u osob s postižením (P. Sochor), Péče o německé seniory trpící demencí a jinými nemocemi v soukromých sociálních zařízeních na území Polska – případová studie (N. Horáková, J. Kajfosz), Ženy slaďující vědeckou profesi a soukromý život (L. Zormanová), Heteronormalita vo vzťahu k socializácii a adopcii detí homosexuálnymi rodičmi (P. Tománek).

Toto, ale i předchozí čísla jsou dostupná na adrese http://lifelonglearning.mendelu.cz.

Časopis Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání:

  • je nezávislým odborným recenzovaným periodikem, které publikuje původní vědecké práce českých i zahraničních autorů, přehledové studie, diskuzní příspěvky, analytické recenze a zprávy vztahující se k aspektům celoživotního učení a vzdělávání (zejména profesního, dalšího odborného vzdělávání a vzdělávání seniorů);
  • je svým obsahem zaměřen na akademické pracovníky, vysokoškolské pedagogy, výzkumníky, odborníky zabývající se celoživotním vzděláváním, pedagogické pracovníky středních odborných škol, lektory kurzů celoživotního vzdělávání, ale i vysokoškolské studenty a širší odbornou veřejnost;
  • vychází od 29. srpna 2011 a je vydáván Mendelovou univerzitou v Brně, Institutem celoživotního vzdělávání;
  • vychází v tištěné a elektronické podobě jako periodická publikace třikrát ročně (duben, srpen a prosinec).

ZAUJAL VÁS TENTO ČLÁNEK? Nastavte si AGENTA pro hlídání podobných informací! Nebo se podívejte, jaké kurzy nabízí portál Edumenu.cz v oblasti Lidských zdrojů a personalistiky nebo třeba Managementu.


Firma Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Nedostatek sebevědomí v komunikaci (a herecké fígle jak na to) (Brno)
18.10.2018
1 550 Kč
2. Aranžování květin pro začátečníky (Brno)
20.10.2018
1 550 Kč
3. Kurz pro výkon obecných zemědělských činností (Brno)
29.10 - 28.11.2018
14 900 Kč
4. TIME MANAGEMENT (Brno)
31.10.2018
1 991 Kč
5. Základy chování a komunikace psů (Brno)
2.11 - 10.11.2018
3 800 Kč
6. Základy práce s Adobe Photoshop (Brno)
15.11 - 22.11.2018
1 801 Kč
7. Prevence a řešení nežádoucího chování psů (Brno)
16.11 - 24.11.2018
4 400 Kč
8. Microsoft Excel - efektivní využívání aplikace (Brno)
28.11 - 29.11.2018
2 700 Kč
9. Finanční gramotnost (Brno)
3.12 - 4.12.2018
2 100 Kč
10. Základy finančního řízení (Brno)
11.12 - 12.12.2018
2 200 Kč
11. Rozšiřující studium předmětu Písemná a elektronická komunikace (Brno)
otevírá se ročně
18 900 Kč
12. Lektor dalšího vzdělávání (Brno)
otvírá se podle zájmu
12 000 Kč
13. Základy sommeliérství (Brno)
otvírá se podle zájmu
3 300 Kč
14. Rétorika a veřejné vystupování (Brno)
otevírá se čtvrtletně
3 140 Kč
15. Zpracování masa a výroba masných výrobků (Brno)
otvírá se podle zájmu
5 900 Kč
16. Učitelství odborných předmětů (Brno)
otevírá se ročně
14 800 Kč
17. Intenzívní víkendová rétorika - prezentační (Brno)
otevírá se pololetně
2 451 Kč
18. Základy vinařství (Brno)
otvírá se podle zájmu
3 600 Kč
19. Pedagog volného času (Brno)
otvírá se podle zájmu
3 000 Kč
20. Studium k výkonu specializovaných činností - Koordinace v oblasti ICT (Brno)
otevírá se ročně
15 000 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.