Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně, 09.05.2016, 16:19

Časopis Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání zveřejnil své první letošní číslo (1/2016), které obsahuje šest studií: „Líbí se mi řešit věci jako dospělý“ – Global Storylines jako forma globálního vzdělávání (I. Márová, L. Slepičková), Kvalita života a hodnotová orientácia (S. Čepelová), Výtvarná tvorba jako nástroj vzdělávání u osob s postižením (P. Sochor), Péče o německé seniory trpící demencí a jinými nemocemi v soukromých sociálních zařízeních na území Polska – případová studie (N. Horáková, J. Kajfosz), Ženy slaďující vědeckou profesi a soukromý život (L. Zormanová), Heteronormalita vo vzťahu k socializácii a adopcii detí homosexuálnymi rodičmi (P. Tománek).

Toto, ale i předchozí čísla jsou dostupná na adrese http://lifelonglearning.mendelu.cz.

Časopis Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání:

  • je nezávislým odborným recenzovaným periodikem, které publikuje původní vědecké práce českých i zahraničních autorů, přehledové studie, diskuzní příspěvky, analytické recenze a zprávy vztahující se k aspektům celoživotního učení a vzdělávání (zejména profesního, dalšího odborného vzdělávání a vzdělávání seniorů);
  • je svým obsahem zaměřen na akademické pracovníky, vysokoškolské pedagogy, výzkumníky, odborníky zabývající se celoživotním vzděláváním, pedagogické pracovníky středních odborných škol, lektory kurzů celoživotního vzdělávání, ale i vysokoškolské studenty a širší odbornou veřejnost;
  • vychází od 29. srpna 2011 a je vydáván Mendelovou univerzitou v Brně, Institutem celoživotního vzdělávání;
  • vychází v tištěné a elektronické podobě jako periodická publikace třikrát ročně (duben, srpen a prosinec).

ZAUJAL VÁS TENTO ČLÁNEK? Nastavte si AGENTA pro hlídání podobných informací! Nebo se podívejte, jaké kurzy nabízí portál Edumenu.cz v oblasti Lidských zdrojů a personalistiky nebo třeba Managementu.


Firma Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Rétorika a veřejné vystupování (Brno)
26.3 - 28.5.2019
3 500 Kč
2. Nedostatek sebevědomí v komunikaci (a herecké fígle jak na to) (Brno)
2.4.2019
1 550 Kč
3. TIME MANAGEMENT (Brno)
17.4.2019
1 991 Kč
4. Úvod do zeměměřičství (Brno)
25.4.2019
1 600 Kč
5. Český pravopis: jistoty a novinky (Brno)
25.4.2019
1 150 Kč
6. Microsoft Excel - efektivní využívání aplikace (Brno)
9.5 - 10.5.2019
2 700 Kč
7. Výroba sýrů pro začátečníky (Brno)
14.5 - 15.5.2019
3 000 Kč
8. Základy práce s Adobe Photoshop (Brno)
16.5 - 23.5.2019
1 801 Kč
9. Katastr nemovitostí v praxi (Brno)
30.5.2019
1 600 Kč
10. Lektor dalšího vzdělávání (Brno)
otvírá se podle zájmu
12 000 Kč
11. Kurz pro výkon obecných zemědělských činností (Brno)
otevírá se ročně
14 900 Kč
12. Základy sommeliérství (Brno)
otvírá se podle zájmu
3 300 Kč
13. Učitelství odborných předmětů (Brno)
otevírá se ročně
14 800 Kč
14. Základy finančního řízení (Brno)
otvírá se podle zájmu
2 200 Kč
15. Intenzívní víkendová rétorika - prezentační (Brno)
otevírá se pololetně
2 599 Kč
16. Základy vinařství (Brno)
otvírá se podle zájmu
3 600 Kč
17. Hodnocení ekonomického zdraví podniku (Brno)
otevírá se pololetně
1 950 Kč
18. Konsolidace účetní uzáverky (Brno)
otevírá se pololetně
3 700 Kč
19. Investiční rozhodování (Brno)
otevírá se pololetně
1 950 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.