Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně, 09.05.2016, 16:19

Časopis Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání zveřejnil své první letošní číslo (1/2016), které obsahuje šest studií: „Líbí se mi řešit věci jako dospělý“ – Global Storylines jako forma globálního vzdělávání (I. Márová, L. Slepičková), Kvalita života a hodnotová orientácia (S. Čepelová), Výtvarná tvorba jako nástroj vzdělávání u osob s postižením (P. Sochor), Péče o německé seniory trpící demencí a jinými nemocemi v soukromých sociálních zařízeních na území Polska – případová studie (N. Horáková, J. Kajfosz), Ženy slaďující vědeckou profesi a soukromý život (L. Zormanová), Heteronormalita vo vzťahu k socializácii a adopcii detí homosexuálnymi rodičmi (P. Tománek).

Toto, ale i předchozí čísla jsou dostupná na adrese http://lifelonglearning.mendelu.cz.

Časopis Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání:

  • je nezávislým odborným recenzovaným periodikem, které publikuje původní vědecké práce českých i zahraničních autorů, přehledové studie, diskuzní příspěvky, analytické recenze a zprávy vztahující se k aspektům celoživotního učení a vzdělávání (zejména profesního, dalšího odborného vzdělávání a vzdělávání seniorů);
  • je svým obsahem zaměřen na akademické pracovníky, vysokoškolské pedagogy, výzkumníky, odborníky zabývající se celoživotním vzděláváním, pedagogické pracovníky středních odborných škol, lektory kurzů celoživotního vzdělávání, ale i vysokoškolské studenty a širší odbornou veřejnost;
  • vychází od 29. srpna 2011 a je vydáván Mendelovou univerzitou v Brně, Institutem celoživotního vzdělávání;
  • vychází v tištěné a elektronické podobě jako periodická publikace třikrát ročně (duben, srpen a prosinec).

ZAUJAL VÁS TENTO ČLÁNEK? Nastavte si AGENTA pro hlídání podobných informací! Nebo se podívejte, jaké kurzy nabízí portál Edumenu.cz v oblasti Lidských zdrojů a personalistiky nebo třeba Managementu.


Firma Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Základy vinařství (Brno)
10.1 - 11.1.2018
3 600 Kč
2. Výroba kváskového chleba (Brno)
12.1.2018
1 200 Kč
3. Základy sommeliérství (Brno)
17.1 - 18.1.2018
3 300 Kč
4. Zpracování masa a výroba masných výrobků (Brno)
23.1 - 26.1.2018
5 900 Kč
5. Studium k výkonu specializovaných činností - Koordinace v oblasti ICT (Brno)
3.3.2018 - 8.6.2019
15 000 Kč
6. Kurz pro výkon obecných zemědělských činností (Brno)
otevírá se ročně
14 900 Kč
7. Rétorika a veřejné vystupování (Brno)
otevírá se čtvrtletně
3 140 Kč
8. Microsoft Excel - efektivní využívání aplikace (Brno)
otvírá se podle zájmu
2 700 Kč
9. Katastr nemovitostí a občanský zákoník (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 600 Kč
10. Formální úprava textů aneb Základy typografie (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 065 Kč
11. Specializační studium Oceňování podniku/obchodního závodu (Brno)
otevírá se ročně
47 795 Kč
12. Nedostatek sebevědomí v komunikaci (a herecké fígle jak na to) (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 150 Kč
13. Genetika a zdraví (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 900 Kč
14. Lektor dalšího vzdělávání (Brno)
otvírá se podle zájmu
12 000 Kč
15. Učitelství odborných předmětů (Brno)
otevírá se ročně
14 800 Kč
16. Design interiéru (Brno)
otvírá se podle zájmu
2 601 Kč
17. Pedagog volného času (Brno)
otvírá se podle zájmu
3 000 Kč
18. Můj vlastní názor - který to je? (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 351 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.