Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně, 09.05.2016, 16:19

Časopis Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání zveřejnil své první letošní číslo (1/2016), které obsahuje šest studií: „Líbí se mi řešit věci jako dospělý“ – Global Storylines jako forma globálního vzdělávání (I. Márová, L. Slepičková), Kvalita života a hodnotová orientácia (S. Čepelová), Výtvarná tvorba jako nástroj vzdělávání u osob s postižením (P. Sochor), Péče o německé seniory trpící demencí a jinými nemocemi v soukromých sociálních zařízeních na území Polska – případová studie (N. Horáková, J. Kajfosz), Ženy slaďující vědeckou profesi a soukromý život (L. Zormanová), Heteronormalita vo vzťahu k socializácii a adopcii detí homosexuálnymi rodičmi (P. Tománek).

Toto, ale i předchozí čísla jsou dostupná na adrese http://lifelonglearning.mendelu.cz.

Časopis Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání:

  • je nezávislým odborným recenzovaným periodikem, které publikuje původní vědecké práce českých i zahraničních autorů, přehledové studie, diskuzní příspěvky, analytické recenze a zprávy vztahující se k aspektům celoživotního učení a vzdělávání (zejména profesního, dalšího odborného vzdělávání a vzdělávání seniorů);
  • je svým obsahem zaměřen na akademické pracovníky, vysokoškolské pedagogy, výzkumníky, odborníky zabývající se celoživotním vzděláváním, pedagogické pracovníky středních odborných škol, lektory kurzů celoživotního vzdělávání, ale i vysokoškolské studenty a širší odbornou veřejnost;
  • vychází od 29. srpna 2011 a je vydáván Mendelovou univerzitou v Brně, Institutem celoživotního vzdělávání;
  • vychází v tištěné a elektronické podobě jako periodická publikace třikrát ročně (duben, srpen a prosinec).

ZAUJAL VÁS TENTO ČLÁNEK? Nastavte si AGENTA pro hlídání podobných informací! Nebo se podívejte, jaké kurzy nabízí portál Edumenu.cz v oblasti Lidských zdrojů a personalistiky nebo třeba Managementu.


Firma Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Jak knockoutovat manipulátora (Brno)
13.11.2019
1 500 Kč
2. Microsoft Excel - efektivní využívání aplikace (Brno)
14.11 - 15.11.2019
2 700 Kč
3. Neverbální komunikace a její hlasité projevy (Brno)
18.11.2019
1 500 Kč
4. Microsoft Word - efektivní využívání aplikace (Brno)
18.11 - 19.11.2019
2 700 Kč
5. Základy práce s Adobe Photoshop (Brno)
28.11 - 5.12.2019
1 800 Kč
6. Komunikační typologie a místo v tlupě (Brno)
2.12.2019
1 500 Kč
7. Hodnocení ekonomického zdraví podniku (Brno)
3.12.2019
1 950 Kč
8. TIME MANAGEMENT (Brno)
4.12.2019
1 990 Kč
9. Konsolidace účetní uzáverky (Brno)
10.12 - 11.12.2019
3 700 Kč
10. Tvorba grafiky v bezplatných on-line nástrojích (Brno)
12.12 - 13.12.2019
2 990 Kč
11. Investiční rozhodování (Brno)
16.12.2019
1 950 Kč
12. Lektor dalšího vzdělávání (Brno)
otvírá se podle zájmu
12 000 Kč
13. Základy sommeliérství (Brno)
otvírá se podle zájmu
3 300 Kč
14. Rétorika a veřejné vystupování pro pokročilé (Brno)
otvírá se podle zájmu
2 150 Kč
15. Zpracování masa a výroba masných výrobků (Brno)
otvírá se podle zájmu
5 300 Kč
16. Učitelství odborných předmětů (Brno)
otevírá se ročně
14 800 Kč
17. Základy finančního řízení (Brno)
otvírá se podle zájmu
2 200 Kč
18. Český pravopis: jistoty a novinky (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 490 Kč
19. Nedostatek sebevědomí v komunikaci (a herecké fígle jak na to) (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 550 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.