Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně, 09.05.2016, 16:19

Časopis Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání zveřejnil své první letošní číslo (1/2016), které obsahuje šest studií: „Líbí se mi řešit věci jako dospělý“ – Global Storylines jako forma globálního vzdělávání (I. Márová, L. Slepičková), Kvalita života a hodnotová orientácia (S. Čepelová), Výtvarná tvorba jako nástroj vzdělávání u osob s postižením (P. Sochor), Péče o německé seniory trpící demencí a jinými nemocemi v soukromých sociálních zařízeních na území Polska – případová studie (N. Horáková, J. Kajfosz), Ženy slaďující vědeckou profesi a soukromý život (L. Zormanová), Heteronormalita vo vzťahu k socializácii a adopcii detí homosexuálnymi rodičmi (P. Tománek).

Toto, ale i předchozí čísla jsou dostupná na adrese http://lifelonglearning.mendelu.cz.

Časopis Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání:

  • je nezávislým odborným recenzovaným periodikem, které publikuje původní vědecké práce českých i zahraničních autorů, přehledové studie, diskuzní příspěvky, analytické recenze a zprávy vztahující se k aspektům celoživotního učení a vzdělávání (zejména profesního, dalšího odborného vzdělávání a vzdělávání seniorů);
  • je svým obsahem zaměřen na akademické pracovníky, vysokoškolské pedagogy, výzkumníky, odborníky zabývající se celoživotním vzděláváním, pedagogické pracovníky středních odborných škol, lektory kurzů celoživotního vzdělávání, ale i vysokoškolské studenty a širší odbornou veřejnost;
  • vychází od 29. srpna 2011 a je vydáván Mendelovou univerzitou v Brně, Institutem celoživotního vzdělávání;
  • vychází v tištěné a elektronické podobě jako periodická publikace třikrát ročně (duben, srpen a prosinec).

ZAUJAL VÁS TENTO ČLÁNEK? Nastavte si AGENTA pro hlídání podobných informací! Nebo se podívejte, jaké kurzy nabízí portál Edumenu.cz v oblasti Lidských zdrojů a personalistiky nebo třeba Managementu.


Firma Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Rétorika a veřejné vystupování (Brno)
8.1 - 12.3.2019
3 500 Kč
2. Základy práce s Adobe Photoshop (Brno)
17.1 - 24.1.2019
1 801 Kč
3. Základy vinařství (Brno)
17.1 - 18.1.2019
3 600 Kč
4. Výroba chleba z kvasu (Brno)
18.1.2019
1 200 Kč
5. Aranžování květin pro začátečníky (Brno)
24.1.2019
1 550 Kč
6. Zpracování masa a výroba masných výrobků (Brno)
29.1 - 1.2.2019
5 900 Kč
7. Neverbální komunikace a její hlasité projevy (Brno)
26.2.2019
1 501 Kč
8. Základy sommeliérství (Brno)
7.3 - 8.3.2019
3 300 Kč
9. Intenzívní víkendová rétorika - prezentační (Brno)
23.3 - 24.3.2019
2 599 Kč
10. Nedostatek sebevědomí v komunikaci (a herecké fígle jak na to) (Brno)
2.4.2019
1 550 Kč
11. Rozšiřující studium předmětu Písemná a elektronická komunikace (Brno)
otevírá se ročně
18 900 Kč
12. Lektor dalšího vzdělávání (Brno)
otvírá se podle zájmu
12 000 Kč
13. Kurz pro výkon obecných zemědělských činností (Brno)
otevírá se ročně
14 900 Kč
14. Microsoft Excel - efektivní využívání aplikace (Brno)
otvírá se podle zájmu
2 700 Kč
15. Učitelství odborných předmětů (Brno)
otevírá se ročně
14 800 Kč
16. Základy finančního řízení (Brno)
otvírá se podle zájmu
2 200 Kč
17. TIME MANAGEMENT (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 991 Kč
18. Finanční gramotnost (Brno)
otvírá se podle zájmu
2 100 Kč
19. Pedagog volného času (Brno)
otvírá se podle zájmu
3 000 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.