Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Dům zahraniční spolupráce, 17.05.2016, 12:25

"Žádná slova neměla nikdy větší vliv než vhodně použité pauzy." Cituji Marka Twaina, amerického spisovatele. Je to tak, právě v nich doznívá síla vašeho hlasu nebo vhodně zvolených slov. Velká část vaší osobnosti se projeví právě v síle a tónu vašeho hlasu a následně celkově ve vašem verbálním projevu.

Rétorika se učila již na starověkých univerzitách a je to právě tato věda či dovednost, co je nejdůležitější pro trénink řečnických a prezentačních dovedností. Vše se počítá, síla i tón hlasu, jejich změna při kladení důrazu na sdělení, proslov, který vás propojuje s posluchači a jejich vnímání a chápaní daného tématu.

Jsou to základní kameny, dovednosti, které potřebujete získat před vašimi prvními veřejnými vystoupeními na konferencích, přednáškách, školeních, schůzkách i poradách.

Může vám přijít vhod např. tato pomůcka. Při využívání vašeho hlasu si vzpomeňte na příběhy a jejich vypravěče. Zaposlouchejte se znovu a představte si ty nejlepší, kteří vás provázeli v některé etapě vašeho života. Jak využívali svůj hlas? Já si vybavuji například některé učitele nebo profesory, bohužel jich je jen pár, ale i moji maminku. Ona uměla vyprávět příběhy jako divadelní nebo televizní vypravěčka. Když nám předčítala, u každé postavy v příběhu měnila hlas, podle pohlaví, věku i podle toho, jak si ji představovala. Dnes si říkám, že bez toho bych některým knihám jako dítě ani nemohla rozumět. Mezi nimi byla například kniha Slovácko sa súdí, z prostředí, kde vyrůstali a žili i její rodiče. Humorné podání v jejím přednesu nás před spaním vždy rozesmálo.

Každá dobře vložená pomlka mezi předávanými informacemi vám zajistí soustředěné posluchače. Někdy i budete mít pocit, že vaše slova, fakta nebo předané informace se s nimi přímo spojila a právě v té pomlce pro ně doznívá jejich význam nebo hloubka. A to jsou ty neopakovatelné chvíle propojení mezi řečníky a jejich posluchači.

Jak si můžete pomlky a sílu hlasu trénovat? Máte např. tyto možnosti:

  1. Trénink před zrcadlem nebo u notebooku či tabletu se svou prezentací si podle své intuice uvědomíte, kdy je dobré nechat posluchače doznít vaše slova.
  2. Přednes před spolupracovníkem, partnerem, prostě kýmkoli, kdo je ochoten vám rád věnovat svůj čas a navede vás, kde zastavit nebo je podle vašich zkušeností vložíte dle jeho reakci.
  3. Při tréninku s koučem nebo mentorem, který vás bude připravovat.
  4. V tréninkových řečnických skupinách jako jsou například pravidelně se scházející řečníci - amatéři Toust Masters ve větších městech. Je snadné mezi ně přijít podívat a vyzkoušet si své řečnické dovednosti, bez nutnosti být členem hned od začátku. Vždy dostanete i zpětnou vazbu od zkušenějších členů. Zde je možnost si natrénovat i řečnické improvizace, samozřejmě na téma, které předem neznáte. Doporučuji jako adrenalinový zážitek ;)

Další možností tréninku řečnických dovedností je inspirace na internetu: na youtube nebo TED talks Jejich záznamy nejlepší řečníků pravidelně zveřejňuji na svých FB stránkách. Dobré je rovněž využít řečnických scén z filmů, nejlépe z právního prostředí. U všech uvedených možností, sledujte přednes a sílu působení na posluchače těchto dvou zdánlivě malých pilířů, práce s pomlkami a hlasem. Jejich ovládnutí vás v řečnických a prezentačních dovednostech posune o velký kus dál.

Přeji vám mnoho úspěšných prezentací a vystoupení :)

Autorka: Andrea Peloušková, Trainer Prezi & Mind map in English

Zdroj: http://chybovatjelidske.blogspot.cz


ZAUJAL VÁS TENTO ČLÁNEK? Nastavte si AGENTA pro hlídání podobných informací! Nebo se podívejte, jaké kurzy nabízí portál Edumenu.cz v oblasti Lidských zdrojů a personalistiky nebo třeba Managementu.