Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 SEMIS spol. s r.o., 25.05.2016, 10:36

16. ročník konference „E-learning forum“ se letos uskutečnil v Praze 17.5. Tradice této konference sahá do roku 2001, kdy velký zájem o vzdělávání pomocí počítačů v síťovém prostředí vyvolat potřebu zorganizovat setkání, kde by se personalisté, zástupci vzdělávacích organizací a IT firmy poskytující řešení v této oblasti setkali a mohli diskutovat o možnostech a úskalích elektronického vzdělávání. Z této původně jednorázové akce se postupně stalo fórum pro pravidelná setkávání zaměřená na problematiku e-learningu.

Letošní konference měla podtitul „Nové trendy, ověřené postupy a inspirace“.

Obsah konference se zaměřoval jak na obecnější využívání ICT pro učení a rozvoj lidí, tak i na praxi korporací, kde je důležité celý proces vzdělávání přesně nastavit, řídit a kontrolovat. Fakticky se tak ukazoval rozpor mezi široce pojatým učením člověka s využíváním ICT a regulovaným a řízeným procesem vzdělávání se snahou vše měřit, řídit a počítat.

Jako dlouhodobý problém, který se na E- learning foru objevuje opakovaně je motivace k učení. Jako jeden z nástrojů, který by měl přispět ke zpříjemnění procesu učení je vnášení prvků zábavnosti, hravosti a soutěživosti do online vzdělávání.

Nemá smysl mechanicky vyjmenovávat všechny příspěvky, byť by si to jejich autoři zasloužili. Tematické rozpětí příspěvků naznačilo šíři otázek, které andragogové v souvislosti s online vzděláváním řeší, Problematika analýzy „big dat“, která se již loni objevovalo v kuloárových diskusích konference byla tentokrát podrobněji představena v úvodní části programu ve vystoupeních Branislava Frka a Michala Kankrlíka.

Se živým zájmem se setkalo vystoupení Martina Dvořáka ze společnosti ONLINE learning, který představil velmi propracovanou koncepci motivace účastníků online jazykového vzdělávání. Ve svém vystoupení rozebral a ilustroval na příkladech 16 motivačních faktorů, které ve své praxi využívají při jazykové výuce.

Řada účastníků se těšila na odpolední sekci věnovanou simulacím a virtuální realitě. Velmi inspirativním bylo vystoupení Branislav Frka na téma „Virtuální a rozšířená realita v online vzdělávání“. Základní myšlenka vystoupení se dá shrnout ve větě „Technologie jsou k dispozici, je otázka jak je dokážeme ve vzdělávání využít.“ Vystupující upozornil na skutečnost, že ve vzdělávání jsme technologie nadšeni, chceme s nimi pracovat. Nicméně se dopouštíme tradiční chyby, tj. používáme standardní pedagogické prvky v naprosto odlišném vzdělávacím prostředí. To také doložil na několika příkladech z praxe. Virtuální realita také posiluje princip „beztrestného“ učení se z chyb – chyby je základní součástí procesu učení. V učení s virtuální realitou je gamifikace víc než zábava, jedná se o vtažení člověka do učení. Virtuální realita vytváří vhodný prostor pro sebeřízené, sebeurčující učení. Navazující příspěvek pak na praktických příkladech ukázal využívání virtuální reality ve firemním prostředí. Druhá sekce konference řešila tradiční problém velkých firem a institucí, implementaci LMS do firemních informačních systémů a řízení vzdělávacího procesu. Diskuse se strhla kolem problematiky certifikace a certifikátů v e-learningu. Otázky i zkušenosti řešení v této sekci měli spíše organizačně technický charakter. Škoda, že už nezbyl prostor pro zkušenosti s metodickými možnostmi tohoto lMS systému. Nezbytnou součástí konference byly podnětné a v přátelské atmosféře vedené diskuse o přestávkách.

Celá akce ukázala široké spektrum poznatků a názorů spojených s využíváním online technologií v rozvoji lidí a stala se tak jedním z příspěvků v hledání efektivních nástrojů pro lidské učení. Některé prezentace a záznamy vytoupení budou postupně zveřejněny na stránkách konference na www.e-univerzita.cz.

Autor: Bohumír Fiala, jednatel SEMIS, spol. s r.o.


ZAUJAL VÁS TENTO ČLÁNEK? Nastavte si AGENTA pro hlídání podobných informací! Nebo se podívejte, jaké kurzy nabízí portál Edumenu.cz v oblasti Lidských zdrojů a personalistiky nebo třebaManagementu.