Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Dům zahraniční spolupráce, 22.08.2016, 11:42

Provokace nebo realita? Ať se nám to líbí nebo ne, moderní technologie nejsou doménou vědeckých laboratoří, ale již dávno pronikly do většiny oblastí lidského života. A vzdělávání nezůstalo stranou. Jak se tedy vzděláváme v 21. století? Co vše se změnilo a co nás teprve čeká? Jsme na technologické změny vůbec připraveni? Na tyto a řadu dalších otázek si vzdělavatelé dospělých (a nejen oni) odpovídají každý den. Na pomoc v jejich přemýšlení přišla Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých EPALE, která v letošním roce uspořádala sérii regionálních workshopů na téma trendů v digitálním vzdělávání.

Během jarních měsíců se uskutečnily semináře v Ústeckém, Středočeském, Zlínském kraji a na Vysočině. Na podzim je připravován poslední seminář v kraji Pardubickém. Seminářů se zúčastnily desítky odborníků i zájemců o moderní vzdělávání z řad škol, komerčních vzdělávacích institucí, úřadů, knihoven, kulturních a jiných zařízení či zástupci akademické obce. Program byl koneckonců více než nabitý, a to nejen zajímavými tématy, ale i atraktivními řečníky.

Branislav Frk, přední expert na moderní technologie ve vzdělávání představil aktuální technologie, které již začaly nebo začnou měnit vzdělávání. „Mezi 3 top technologické trendy (nejen) ve vzdělávaní pro rok 2016 patří umělá inteligence, virtuální a rozšířená realita a využívání Big Data,“ upozorňuje Frk. Na semináři představil nejen samotné technologie, ale i možnosti jejich využití ve vzdělávání dospělých. Mezi nimi nejvíce zaujal holografický přenos lektora, vizualizace pomocí trojrozměrného obrazu či reálné příklady umělé inteligence nahrazující lidskou duševní práci. Mnohdy užaslé tváře účastníků svědčily o tom, že inovace nečekají na to, až se o nich dozvíme, ale žijí svým životem. A je jen na nás, zda zůstaneme v souladu s trendy nebo budeme již brzy „out“.

Známý odborník na rozvoj a vzdělávání lidí a autor řady publikací František Hroník ve svém příspěvku zaměřil na překonání různých protiřečení a jiných myšlenkových pastí, do kterých se chytáme, když zavádíme moderní formy vzdělávání nejen ve firemním prostředí. „Jednou z nejfrekventovanějších pastí je přesvědčení, že e-learning není pro rozvoj měkkých dovedností nejvhodnější,“ tvrdí Hroník, který v rámci semináře předvedl na příkladu kurzu prezentačních dovedností funkční ukázku kombinace prezenčního kurzu a e-learningu.

Lukáš Paleček, expert na moderní technologie ve vzdělávání, se zaměřil na vysvětlení pojmu Průmysl 4.0 právě na oblasti vzdělávání dospělých. Podle něj je čtvrtá průmyslová revoluce souhrnem rychle postupujících změn, které umožňují zefektivnit procesy výroby, dopravy a komunikace prostřednictvím digitálních technologií. „Nároky na lidi pracující v těchto nových podmínkách vytváří ohromné množství zcela nových situací, na něž máme, coby vzdělavatelé, pracovníky připravit,“ říká Paleček a dodává, že je potřeba přijmout tuto vznikající situaci jako příležitost. Zejména zaměstnavatelé by měli zvýšit relevantnost vzdělávání a revidovat stávající postupy a obsah vzdělávání svých zaměstnanců.

Na zkušenosti s online kurzy v organizacích upozornili řečníci z platformy KOOPOLIS, Jana Kotrbová a Tomáš Kolomazník. Podle jejich šetření nejsou online kurzy v ČR plošně využívanou formou vzdělávání mezi zaměstnavateli ani mezi zaměstnanci. „Online kurzy běžně jako součást vzdělávání zaměstnanců využívá jen 5 % všech organizací, naopak 65 % zaměstnavatelů kurzy nezkoušelo, ani jejich zvedení neplánuje“, popisuje Kotrbová. Podle výzkumu z roku 2015 patří online kurzy mezi nejčastěji nařizovanou formu vzdělávání.

Lea Mentlíková, expertka na gamifikaci a moderní technologie, se ve svém příspěvku zaměřila na oblast atraktivity vzdělávání v 21. století. „Nuda a jednotvárnost učení zabíjí, ale dá se s tím něco dělat. Na internetu je mnoho uživatelsky příjemných online nástrojů zcela zdarma,“ dodává Mentlíková, která v rámci svého příspěvku představila několik užitečných nástrojů. Grafiky se týkaly nástroje: picmonkey.com (koláže), fotor.com (úprava obrázků), canva.com (plakáty) a labs.tineye.com (vyhledávání volných obrázků). Prezentace informací: mindmeister.com (myšlenkové mapy), tiki-toki.com (časové osy), pictochart.com (infografiky) a wordle.net (mraky slov). A dalšího oživení: storytoolz.com (tvorba příběhů), stripgenerator.com (tvorba komiksů) a popcorn.webmaker.org (zpracování videa).

Podle reakcí účastníků byly příspěvky více než přínosné. Proto již nyní připravujeme další sérii seminářů na příští rok. Co nás však čeká nejdříve je mezinárodní konference platformy EPALE na téma „Mediální gramotnost ve vzdělávání dospělých“, která se uskuteční 5. října 2016 v Praze.

Autor: Tomáš Langer, viceprezident AIVD ČR a expert EPALE, DZS

Zdroj: https://ec.europa.eu/epale/cs/blog/budoucnost-uz-j...


ZAUJAL VÁS TENTO ČLÁNEK? Nastavte si AGENTA pro hlídání podobných informací! Nebo se podívejte, jaké kurzy nabízí portál Edumenu.cz v oblasti Lidských zdrojů a personalistiky nebo třeba Managementu.