Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Education, s.r.o., 25.08.2016, 13:29

Vláda ČR na svém zasedání dne 24. srpna 2016 schválila Iniciativu Průmysl 4.0, předloženou Ministerstvem průmyslu a obchodu, jejímž dlouhodobým cílem je udržet a posílit konkurenceschopnost České republiky v době masového nástupu tzv. čtvrté průmyslové revoluce ve světě.

Iniciativa Průmysl 4.0 reflektuje situaci, kdy průmysl a celá ekonomika procházejí zásadními změnami způsobenými zaváděním informačních technologií, kyberneticko-fyzických systémů a systémů umělé inteligence do výroby, služeb a všech odvětví hospodářství.

„Jsme a budeme malou otevřenou ekonomikou s obrovskou orientací na export. Průmysl tvoří asi třetinu našeho HDP a to je prakticky nejvíce ze zemí evropské zatím ještě osmadvacítky. Jsme také zemí s nejnižší nezaměstnaností v Evropě. Chceme-li ale udržet tuto pozici, je zapotřebí aktuálně reagovat na vývojové trendy v technologiích i ve společnosti, spojené s digitalizací, a skloubit je s praxí. Proto jsme také v tomto kontextu materiál připravili,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. „Základem je aktivita podnikatelů, kteří se musí objektivnímu vývoji přizpůsobit jako první,“ dodal.

Iniciativa zahrnuje opatření na podporu investic a standardizace, aplikovaného výzkumu, zpracovává otázky spojené s kybernetickou bezpečností, logistikou i normalizací. Zahrnuje také změny vztahující se k trhu práce, ke vzdělávání a k rozvoji lidských zdrojů. Významně se totiž změní poptávka na trhu práce s požadavkem na technicky vzdělanou pracovní sílu. To by mělo tedy také přirozeně přinést i zvýšení mzdového ohodnocení pracovníků, jak k němu vyzývají zástupci pracujících. Vzniknou nová pracovní místa a profese, jiné – zejména méně kvalifikované pozice – naopak zaniknou. „Toho jsme si vědomi, a proto musíme vytvořit takové podmínky, aby se změny nestaly destruktivní pro vývoj společnosti, ale naopak byly příležitostí pro růst kvalifikace lidí, „ vysvětlil ministr Jan Mládek

Jednotlivé kapitoly dokumentu popisují současný stav, směry dalšího vývoje a klíčové výzvy v jednotlivých oblastech, které je nutno v rámci zvýšení připravenosti České republiky na aktuální vývoj řešit. Rozsah a úroveň materiálu poskytují detailní informace pro vládu ČR, klíčové resorty a sociální partnery tak, aby byly schopné urychleně formulovat konkrétní opatření, reagující na probíhající změny, způsobené technologiemi 4. průmyslové revoluce.

Iniciativa Průmysl 4.0 si současně klade za cíl zmobilizovat především podnikatelskou sféru, klíčové průmyslové resorty a sociální partnery k aktivnímu zapojení při její implementaci a realizaci v podmínkách ČR.

Původní zdroj: http://www.prumysl.cz/vlada-cr-schvalila-iniciativ...


ZAUJAL VÁS TENTO ČLÁNEK? Nastavte si AGENTA pro hlídání podobných informací! Nebo se podívejte, jaké kurzy nabízí portál Edumenu.cz v oblasti Lidských zdrojů a personalistiky nebo třeba Managementu.