Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně, 08.09.2016, 11:40

V průběhu prázdnin v redakci časopisu Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání nezaháleli a výsledkem je druhé letošní číslo, které si můžete přečíst na internetových stránkách časopisu.

Zveřejněno je v něm 5 studií:

  • Francouzská nižší sekundární škola – Collège (M. Váňová),
  • Kariérové poradenství v základních školách: výzkumné šetření mezi kariérovými poradci (L. Ďurišová),
  • Implicitní postoje učitelů středních odborných škol k přírodě (M. Horáčková),
  • Úroveň kritického myšlení studentů vybrané fakulty humanitních studií (J. Martincová),
  • Pohled lektorů firemního vzdělávání na faktory úspěchu své vzdělávací činnosti (M. Procházka, M. Vítečková).

Toto, ale i předchozí čísla jsou dostupná na adrese http://lifelonglearning.mendelu.cz.


Časopis Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání:

  • je nezávislým odborným recenzovaným periodikem, které publikuje původní vědecké práce českých i zahraničních autorů, přehledové studie, diskuzní příspěvky, analytické recenze a zprávy vztahující se k aspektům celoživotního učení a vzdělávání (zejména profesního, dalšího odborného vzdělávání a vzdělávání seniorů);
  • je svým obsahem zaměřen na akademické pracovníky, vysokoškolské pedagogy, výzkumníky, odborníky zabývající se celoživotním vzděláváním, pedagogické pracovníky středních odborných škol, lektory kurzů celoživotního vzdělávání, ale i vysokoškolské studenty a širší odbornou veřejnost;
  • vychází od 29. srpna 2011 a je vydáván Mendelovou univerzitou v Brně, Institutem celoživotního vzdělávání;
  • vychází v tištěné a elektronické podobě jako periodická publikace třikrát ročně (duben, srpen a prosinec).


ZAUJAL VÁS TENTO ČLÁNEK? Nastavte si AGENTA pro hlídání podobných informací! Nebo se podívejte, jaké kurzy nabízí portál Edumenu.cz v oblasti Lidských zdrojů a personalistiky nebo třeba Managementu.


Firma Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Investiční rozhodování (Brno)
16.12.2019
1 950 Kč
2. Nedostatek sebevědomí v komunikaci (a herecké fígle jak na to) (Brno)
14.1.2020
1 550 Kč
3. Základy vinařství (Brno)
16.1 - 17.1.2020
3 900 Kč
4. Zpracování masa a výroba masných výrobků (Brno)
28.1 - 30.1.2020
5 300 Kč
5. Asertivita a asertivní řešení problémů (Brno)
28.1 - 29.1.2020
1 850 Kč
6. Snižování spotřeb energií v rodinných domech a bytech (Brno)
28.1 - 30.1.2020
1 590 Kč
7. Výroba sýrů pro začátečníky (Brno)
31.1 - 1.2.2020
2 800 Kč
8. Aranžování květin pro začátečníky (Brno)
31.1.2020
1 550 Kč
9. Jak nevyhořet (Brno)
11.2.2020
1 650 Kč
10. Microsoft Excel - efektivní využívání aplikace (Brno)
20.2 - 21.2.2020
2 700 Kč
11. Základy práce s Adobe Photoshop (Brno)
25.2 - 3.3.2020
1 800 Kč
12. Rozšiřující studium informatiky - rozšíření o další předmět (Brno)
28.2.2020 - 17.12.2021
29 000 Kč
13. Školská komunikace - jak efektivně vést komunikaci s rodiči (Brno)
3.3 - 4.3.2020
1 850 Kč
14. Základy sommeliérství (Brno)
5.3 - 6.3.2020
3 600 Kč
15. Tvorba grafiky v bezplatných on-line nástrojích (Brno)
19.3 - 20.3.2020
2 990 Kč
16. Microsoft Word - efektivní využívání aplikace (Brno)
26.3 - 27.3.2020
2 700 Kč
17. Učitelství odborných předmětů (Brno)
otevírá se ročně
14 800 Kč
18. Základy finančního řízení (Brno)
otvírá se podle zájmu
2 200 Kč
19. Výroba chleba z kvasu (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 800 Kč
20. Hodnocení ekonomického zdraví podniku (Brno)
otevírá se pololetně
1 950 Kč
21. Konsolidace účetní uzáverky (Brno)
otevírá se pololetně
3 700 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.