Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně, 08.09.2016, 11:40

V průběhu prázdnin v redakci časopisu Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání nezaháleli a výsledkem je druhé letošní číslo, které si můžete přečíst na internetových stránkách časopisu.

Zveřejněno je v něm 5 studií:

  • Francouzská nižší sekundární škola – Collège (M. Váňová),
  • Kariérové poradenství v základních školách: výzkumné šetření mezi kariérovými poradci (L. Ďurišová),
  • Implicitní postoje učitelů středních odborných škol k přírodě (M. Horáčková),
  • Úroveň kritického myšlení studentů vybrané fakulty humanitních studií (J. Martincová),
  • Pohled lektorů firemního vzdělávání na faktory úspěchu své vzdělávací činnosti (M. Procházka, M. Vítečková).

Toto, ale i předchozí čísla jsou dostupná na adrese http://lifelonglearning.mendelu.cz.


Časopis Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání:

  • je nezávislým odborným recenzovaným periodikem, které publikuje původní vědecké práce českých i zahraničních autorů, přehledové studie, diskuzní příspěvky, analytické recenze a zprávy vztahující se k aspektům celoživotního učení a vzdělávání (zejména profesního, dalšího odborného vzdělávání a vzdělávání seniorů);
  • je svým obsahem zaměřen na akademické pracovníky, vysokoškolské pedagogy, výzkumníky, odborníky zabývající se celoživotním vzděláváním, pedagogické pracovníky středních odborných škol, lektory kurzů celoživotního vzdělávání, ale i vysokoškolské studenty a širší odbornou veřejnost;
  • vychází od 29. srpna 2011 a je vydáván Mendelovou univerzitou v Brně, Institutem celoživotního vzdělávání;
  • vychází v tištěné a elektronické podobě jako periodická publikace třikrát ročně (duben, srpen a prosinec).


ZAUJAL VÁS TENTO ČLÁNEK? Nastavte si AGENTA pro hlídání podobných informací! Nebo se podívejte, jaké kurzy nabízí portál Edumenu.cz v oblasti Lidských zdrojů a personalistiky nebo třeba Managementu.


Firma Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Základy vinařství (Brno)
27.8 - 28.8.2020
4 100 Kč
2. Aranžování květin pro začátečníky (Brno)
5.9.2020
1 650 Kč
3. Základy vinohradnictví (Brno)
8.9 - 9.9.2020
2 800 Kč
4. Rozšiřující studium předmětu Písemná a elektronická komunikace (Brno)
25.9.2020 - 22.4.2022
18 900 Kč
5. Výroba sýrů pro začátečníky (Brno)
25.9 - 26.9.2020
2 800 Kč
6. Rozšiřující studium informatiky - rozšíření o další předmět (Brno)
25.9.2020 - 24.6.2022
29 000 Kč
7. Studium pedagogiky (Brno)
25.9.2020 - 21.1.2022
12 900 Kč
8. Lektor dalšího vzdělávání (Brno)
29.9 - 8.12.2020
12 000 Kč
9. Základy práce s kamerou a mikrofonem při on-line výuce (Brno)
16.10.2020
1 500 Kč
10. Nedostatek sebevědomí v komunikaci (a herecké fígle jak na to) (Brno)
13.11.2020
1 550 Kč
11. Microsoft Excel - efektivní využívání aplikace (Brno)
19.11 - 20.11.2020
2 700 Kč
12. Microsoft Word - efektivní využívání aplikace (Brno)
26.11 - 27.11.2020
2 700 Kč
13. Kurz pro výkon obecných zemědělských činností (Brno)
otevírá se ročně
15 900 Kč
14. Základy sommeliérství (Brno)
otvírá se podle zájmu
3 600 Kč
15. Základy finančního řízení (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 950 Kč
16. Hodnocení ekonomického zdraví podniku (Brno)
otevírá se pololetně
1 950 Kč
17. Konsolidace účetní uzáverky (Brno)
otevírá se pololetně
3 700 Kč
18. Investiční rozhodování (Brno)
otevírá se pololetně
1 950 Kč
19. Tvorba grafiky v bezplatných on-line nástrojích (Brno)
otvírá se podle zájmu
2 990 Kč
20. Asertivita a asertivní řešení problémů (Brno)
otevírá se pololetně
1 850 Kč
21. Základy navrhování interiéru (Brno)
otevírá se pololetně
2 700 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.