Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně, 08.09.2016, 11:40

V průběhu prázdnin v redakci časopisu Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání nezaháleli a výsledkem je druhé letošní číslo, které si můžete přečíst na internetových stránkách časopisu.

Zveřejněno je v něm 5 studií:

  • Francouzská nižší sekundární škola – Collège (M. Váňová),
  • Kariérové poradenství v základních školách: výzkumné šetření mezi kariérovými poradci (L. Ďurišová),
  • Implicitní postoje učitelů středních odborných škol k přírodě (M. Horáčková),
  • Úroveň kritického myšlení studentů vybrané fakulty humanitních studií (J. Martincová),
  • Pohled lektorů firemního vzdělávání na faktory úspěchu své vzdělávací činnosti (M. Procházka, M. Vítečková).

Toto, ale i předchozí čísla jsou dostupná na adrese http://lifelonglearning.mendelu.cz.


Časopis Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání:

  • je nezávislým odborným recenzovaným periodikem, které publikuje původní vědecké práce českých i zahraničních autorů, přehledové studie, diskuzní příspěvky, analytické recenze a zprávy vztahující se k aspektům celoživotního učení a vzdělávání (zejména profesního, dalšího odborného vzdělávání a vzdělávání seniorů);
  • je svým obsahem zaměřen na akademické pracovníky, vysokoškolské pedagogy, výzkumníky, odborníky zabývající se celoživotním vzděláváním, pedagogické pracovníky středních odborných škol, lektory kurzů celoživotního vzdělávání, ale i vysokoškolské studenty a širší odbornou veřejnost;
  • vychází od 29. srpna 2011 a je vydáván Mendelovou univerzitou v Brně, Institutem celoživotního vzdělávání;
  • vychází v tištěné a elektronické podobě jako periodická publikace třikrát ročně (duben, srpen a prosinec).


ZAUJAL VÁS TENTO ČLÁNEK? Nastavte si AGENTA pro hlídání podobných informací! Nebo se podívejte, jaké kurzy nabízí portál Edumenu.cz v oblasti Lidských zdrojů a personalistiky nebo třeba Managementu.


Firma Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. Základy práce s Adobe Photoshop (Brno)
25.2 - 3.3.2020
1 800 Kč
2. Rozšiřující studium informatiky - rozšíření o další předmět (Brno)
28.2.2020 - 17.12.2021
29 000 Kč
3. Základy sommeliérství (Brno)
3.3 - 4.3.2020
3 600 Kč
4. Školská komunikace - jak efektivně vést komunikaci s rodiči (Brno)
3.3 - 4.3.2020
1 850 Kč
5. Tvorba grafiky v bezplatných on-line nástrojích (Brno)
19.3 - 20.3.2020
2 990 Kč
6. Microsoft Word - efektivní využívání aplikace (Brno)
26.3 - 27.3.2020
2 700 Kč
7. Výroba chleba z kvasu (Brno)
27.3 - 28.3.2020
1 800 Kč
8. Jak knockoutovat manipulátora (Brno)
15.4.2020
1 500 Kč
9. Komunikační typologie a místo v tlupě (Brno)
30.4.2020
1 500 Kč
10. Neverbální komunikace a její hlasité projevy (Brno)
6.5.2020
1 500 Kč
11. Základy finančního řízení (Brno)
14.5.2020
1 950 Kč
12. Hodnocení ekonomického zdraví podniku (Brno)
21.5.2020
1 950 Kč
13. Základy vinařství (Brno)
27.5 - 28.5.2020
3 900 Kč
14. Investiční rozhodování (Brno)
28.5.2020
1 950 Kč
15. Microsoft Excel - efektivní využívání aplikace (Brno)
4.6 - 5.6.2020
2 700 Kč
16. Konsolidace účetní uzáverky (Brno)
4.6 - 5.6.2020
3 700 Kč
17. Učitelství odborných předmětů (Brno)
otevírá se ročně
14 800 Kč
18. Výroba sýrů pro začátečníky (Brno)
otvírá se podle zájmu
2 800 Kč
19. Nedostatek sebevědomí v komunikaci (a herecké fígle jak na to) (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 550 Kč
20. Asertivita a asertivní řešení problémů (Brno)
otevírá se pololetně
1 850 Kč
21. Jak nevyhořet (Brno)
otevírá se pololetně
1 650 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.