Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Institute of Applied Psychology, s.r.o., 15.12.2016, 14:24

Hluboké sebepoznání i opravdové poznání druhých lidí není snadnou záležitostí. Chce to odhodlání, otevřený nehodnotící přístup a respekt. Chce to také čas a trpělivost, věnovat se sám sobě. Bohužel to je to, co v dnešní době chybí. Lidé se často zaměřují na okolní svět, místo toho, aby pohlédli do svého nitra. To, že nejsou v kontaktu sami se sebou, však způsobuje nespokojenost, kdy si lidé vlastně ani neuvědomují, čím je tato nespokojenost způsobena. Cítí se nějak „rozmrzele“, „nepříjemně“, „nesví“, bývají „podráždění“, „nepřítomní“ či „úzkostní“. Takto vzniká nejen řada emocionálních poruch, ale i poruchy psychosomatické. Oboje z uvedeného pak lidé řeší skrze léky a odborníky, na které „hází“ zodpovědnost za svůj vlastní život.

Tento stav je dlouhodobě neúnosný, a proto jsme se rozhodli poskytnout lidem vhodné nástroje k tomu, aby jej změnili. Skrze projekt Get2KnowMe® učíme lidi vidět to podstatné. Učíme je vidět očima psychologa. Přivádíme je k tomu, aby uvažovali nad svými hodnotami, emocemi a kompetencemi (vlastnostmi).

Vedeme je tedy k uvažování nad tím, co je pro ně v životě důležité, co tvoří základní pilíře jejich existence. Poznání toho, co je v životě podstatné, totiž pomáhá orientovat život člověka tím pro něj správným směrem. Pomáhá mu ukotvit jeho život a vše, co dělá.

Emoce jsou součástí našeho každodenního života. Jsou ukazatelem toho, jak člověk přistupuje ke svému prostředí a tomu, co se v jeho životě odehrává. Emoce nám podávají informaci o tom, zda se věci kolem nás dějí či nedějí v souladu s našimi hodnotami. Porozumění vlastním emocím nám pomáhá pochopit sebe sama a zvolit vhodné nástroje k tomu, abychom se svými pozitivními či negativními emocemi pracovali.

Kompetence jsou souborem několika pojmů. Jsou tvořeny schopnostmi, informacemi a znalostmi, dovednostmi, zkušenostmi, potřebami, hodnotami a motivy, vlastnostmi a charakterovými rysy člověka. Jsou kombinací zděděných předpokladů a výsledků celoživotního rozvoje člověka. Porozumění vlastním kompetencím napomáhá určovat, jaké své silné stránky mohu využít při plnění konkrétních činností, co potřebuji u sebe zlepšit či omezit, na co si dávat pozor.

Tím, že člověk nabyde hlubokou znalost sebe samotného a svého prožívání, získává do života obrovský zdroj, který mu umožní zlepšit vztahy s lidmi kolem něj a zkvalitnit mezilidskou komunikaci. Není to již prostředí, které člověka formuje, ale člověk sám začne určovat, jaké je jeho prostředí. Stává se svobodnější.

Součástí projektu Get2KnowMe® jsou publikace věnující se základním pilířům lidské psychiky, psychologická hra a série vzdělávání, které člověka provádí cestou sebepoznání.

(Sebe)poznání je uměním, pojďte se s námi stát umělci.

http://eshop.get2knowme.cz/

Chceš v životě víc?

www.get2knowme.cz


ZAUJAL VÁS TENTO ČLÁNEK? Nastavte si AGENTA pro hlídání podobných informací! Nebo se podívejte, jaké kurzy nabízí portál Edumenu.cz v oblasti Lidských zdrojů a personalistiky nebo třeba Managementu.