Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Education, s.r.o., 06.02.2017, 10:50

​Zvýšit uplatnění lidí na pracovním trhu v oblasti IT má za cíl Česká národní koalice pro digitální pracovní místa, kterou nově zřídilo MŠMT. Včera byla v Bruselu tato koalice přijata mezi dalších 12 národních koalic Evropy. Česká republika tak patří k zemím, které ke Strategii digitálního zdělávání a digitalizaci přistupují aktivně.

"V České republice je v tuto chvíli cca 10 tisíc volných pracovních míst pro odborníky v informačních technologiích a v rámci EU se odhaduje cca 750 tisíc takových volných míst. Potřebu těchto pracovních míst přinášejí změny ve všech oborech lidské činnosti spojené s rozvojem digitálních technologií, ale chybí kvalifikovaní pracovníci, kteří by na tato místa nastoupili," říká náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Fidrmuc, který se jednání v Bruselu zúčastnil.

Česká národní koalice pro digitální pracovní místa má několik zásadních úkolů:

1. Aktivovat všechny složky společnosti (státní správa, samospráva, zaměstnavatelské svazy, odbory, zaměstnavatele, vzdělavatele) v tom, aby aktivně přispěli ke zvýšení počtu kvalifikovaných pracovníků pro IT obory (i v souvislosti se změnou struktury požadavků pracovního trhu) a to formou počátečního vzdělávání, dalšího vzdělávání, vzdělávání manažerů atd.

2. Zvýšit povědomí společnosti o změnách, které v souvislosti s digitalizací nastávají, a tím zajistit aktivní přístup lidí k sebevzdělávání v oblasti IT.
3. Koordinovat činnosti, které v obou oblastech (podpory vzdělávání i informovanosti) tak, aby se vytvořil synergický efekt.

"Koalice by měla zvýšit uplatnění lidí na pracovním trhu. Pracovní trh se v současnosti dělí na tři skupiny - zaměstnané, nezaměstnané a volná pracovní místa, na která však chybí kvalifikovaní pracovníci. Ideálním stavem je vynulovat obě poslední skupiny," dodává náměstek Jaroslav Fidrmuc.

Dne 26. ledna 2017 se na MŠMT uskutečnilo společné jednání členů České národní koalice pro digitální pracovní místa (dále DigiKoalice) a zájemců o aktivity této platformy. Přibližně 50 účastníků akce se seznámilo se sítí národních digitálních koalic, které už v Evropě existují ve 13 státech a diskutovali se zástupci koordinační skupiny DigiKoalice o plánu a aktivitách koalice na rok 2017.

Do koordinační skupiny DigiKoalice jsou nominováni zástupci na úrovni náměstků příslušných ministrů z těchto institucí – MŠMT, MPSV, MPO, Úřad vlády ČR – koordinátor digitální agendy ČR a místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace. Dále je členem koordinační skupiny zástupce sekce vzdělávání z MŠMT a digitální šampion ČR.

Kontaktním místem DigiKoalice je v ČR Národní ústav pro vzdělávání (www.nuv.cz), skrze který je koordinován příjem dalších zájemců o členství v DigiKoalici (registrační formulář na stránce https://goo.gl/h7PjSZ) a jsou propagovány měřitelné závazky jednotlivých členů DigiKoalice (viz vzor na http://www.linkedpolicies.eu/pledge/pledges.php).

DigiKoalice chystá další setkání na začátek března 2017. Zájemci o aktivity DigiKoalice mohou podepsáním Memoranda získat přístup k informacím a novinkám ze vzájemného dialogu členů DigiKoalice k tématice digitálních dovedností pro vzdělávání, svět práce a kariérní růst každého jednotlivce.

Kontaktní údaje DigiKoalice: digikoalice@nuv.cz, telefon 774 089 047 (tajemník DigiKoalice)
https://twitter.com/DigiKoalice

Zdroj: EPALE


ZAUJAL VÁS TENTO ČLÁNEK? Nastavte si AGENTA pro hlídání podobných informací! Nebo se podívejte, jaké kurzy nabízí portál Edumenu.cz v oblasti Lidských zdrojů a personalistiky nebo třeba Managementu.